Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle"

Transkriptio

1 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44, Tuusula Vertailukoulu: Ei ole Lomakkeet saapuneet: Analysointiaika: (lomakkeiden analysoinnin aloittaminen viivästyi tallennusongelmien vuoksi) 1. Menetelmät Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alakouluille suunniteltua kyselylomaketta (OIRA ). Kyselylomake jaettiin ja palautettiin keskitetysti koulun kautta, ja oppilaat vastasivat kyselyyn annettujen ohjeiden mukaan (tarvittaessa yhdessä vanhemman kanssa). Lomakkeiden tallennus ja analysointi tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tulosten tulkinnassa oli mukana konsultoiva lääkäri. 2. Aineisto Paijalan koulusta tuli vastauksia yhteensä 244 kpl. Puuttuvat vastaukset on otettu huomioon prosenttilukuja laskettaessa, lukuun ottamatta kysymyksiä, joissa oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Eri luokkien välisiä eroja testattiin tilastollisella SPSS-ohjelmistolla (versio 15.0) käyttäen χ 2 -testiä. Taulukossa 1 näkyvät koulun vastausmäärät, vastausten sukupuolijakauma sekä kuinka kauan vastanneet ovat käyneet kyseistä koulua.

2 sivu 2 (15) Taulukko 1. Vastausmäärät ja sukupuolijakauma Koulu Vastauksia / oppilasmäärä (kpl) Vastausprosentti Poikia / tyttöjä Paijalan koulu 244 / ,4 50,8 / 49,2 2,67 Käyneet koulua (vuosina, keskiarvo) Taulukkoon 2a ja 2b on koottu tietoja vastanneiden asunnosta, kuten asunnon sijainti, asunnon tyyppi ja mahdolliset kosteusvauriot. Taulukko 2a. Tietoja vastanneiden asunnosta Koulu Asunnon sijainti Asunto Paijalan koulu Keskusta tms. Lähiö tms. Taajama Hajaasutusalue Omakoti /paritalo Rivitalo Kerrostalo 0,8 34,6 50,0 14,6 60,9 36,2 0,4 2,5 Maatila Taulukko 2b. Tietoja vastanneiden asunnosta, kosteusvauriot Koulu Asunnossa Asunnossa Asunnossa ei vaurioita kosteusvaurio näkyvää ho- metta Asunnossa homeen hajua Vaurioita ei korjattu Paijalan koulu 94,7 4,1 1,6 1,2 0,4 Taulukkoon 3 on koottu muita taustatietoja, kuten tietoja kotieläimistä, tupakansavulle altistumisesta sekä nukkumisesta ja aamupalan syömisestä. Paijalan koulu Taulukko 3. Muita taustatietoja Koulu Kotieläimiä nyt / aiemmin Tupakansavulle altistuu päivittäin: kotona / muual- Tupakoi Nukkuu (h / Syö aamupalaa itse yö): min / max / keskiarvo päivittäin la 44,3 / 10,2 0,0 / 0,0 0,0 7 / 12 / 9,5 95,5 64,5 Harrastaa liikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa

3 sivu 3 (15) 3. Tulokset ja tulosten tarkastelu Infektioiden, oireiden ja sisäilmahaittojen esiintyvyys on esitetty taulukoissa Taulukoissa n merkitsee infektioita, oireita tai sisäilmahaittoja raportoivien oppilaiden lukumäärää. Erojen tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot on esitetty taulukoissa 4, 7, 8 ja 10. Tilastollisesti merkitseviä tai lähes merkitseviä eroja eri luokkien välillä kuvaavat prosenttiluvut on tummennettu. 3.1 Infektiosairaudet ja yleinen terveydentila Kaikkien vastanneiden kesken infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta flunssaa, jota sairastettiin hieman tavanomaista enemmän etenkin syyslukukaudella (Taulukko 4). Koulusta poissaoloja oli syyslukukaudella 61 % ja kevätlukukaudella 63 % oppilaista. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 28 kpl. Yleistä terveydentilaa kysyttäessä 95,8 % vastanneista raportoi tämänhetkisen terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi, tyydyttäväksi 3,4 % ja huonoksi 0,8 %. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

4 sivu 4 (15) Taulukko 4. Infektiosairauksien esiintyvyys oppilailla, Paijalan koulu Infektiosairaus Kaikki (244 Flunssa syksyllä 197 (81,7) 30 (81) 41 (85) 31 (78) 31 (80) 37 (88) 27 (77) N.S. Flunssa keväällä 151 (75,1) - 35 (83) 27 (77) 26 (72) 28 (70) 28 (82) N.S. Angiina syksyllä 4 (1,8) 1 (4) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (3) N.S. Angiina keväällä 5 (2,7) - 0 (0) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) N.S. Korvatulehdus (otiitti) syksyllä Korvatulehdus (otiitti) keväällä Sinuiitti (poskiontelotulehdus) syksyllä Sinuiitti (poskiontelotulehdus) keväällä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) syksyllä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) keväällä Poissaoloja syksyllä Poissaoloja keväällä Lääkärissä käyntejä syksyllä Lääkärissä käyntejä keväällä Antibioottihoitoja syksyllä Antibioottihoitoja keväällä Sairaalahoidossa syksyllä Sairaalahoidossa keväällä p-arvo 23 (10,3) 5 (17) 4 (11) 4 (10) 3 (8) 6 (14) 1 (3) N.S. 22 (11,5) - 7 (22) 3 (8) 5 (14) 3 (8) 3 (9) N.S. 12 (5,5) 1 (4) 1 (3) 0 (0) 4 (10) 5 (12) 1 (3) N.S. 13 (6,9) - 2 (7) 0 (0) 5 (14) 3 (8) 3 (9) N.S. 12 (5,5) 2 (7) 3 (9) 1 (3) 3 (8) 1 (2) 2 (6) N.S. 9 (4,8) - 2 (7) 1 (3) 3 (8) 1 (3) 1 (3) N.S. 147 (60,5) 22 (60) 27 (55) 25 (63) 24 (60) 25 (60) 24 (69) N.S. 130 (62,5) - 27 (59) 24 (67) 24 (63) 26 (65) 25 (74) N.S. 59 (24,5) 9 (24) 10 (21) 7 (18) 11 (28) 15 (36) 7 (20) N.S. 61 (29,2) - 15 (33) 9 (24) 13 ) 11 (28) 11 (32) N.S. 34 (14,1) 6 (16) 6 (13) 5 (13) 7 (18) 7 (17) 3 (9) N.S. 39 (18,7) - 6 (13) 6 (16) 9 (24) 8 (20) 8 (24) N.S. 4 (1,6) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 0 (0) N.S. 5 (2,4) - 2 (4) 0 (0) 2 (5) 1 (3) 0 (0) N.S. N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä

5 sivu 5 (15) Infektiosairauksien lukumäärät olivat normaalilla tasolla (Taulukko 5). Taulukko 5. Infektiosairauksien lukumäärien keskiarvot, Paijalan koulu Infektiosairauksien lukumäärät Kaikki (244 keskiarvo (ka) ka ka ka ka ka ka Flunssakertoja syksyllä 1,65 1,73 1,59 1,70 1,77 1,57 1,54 Flunssakertoja keväällä 1,76-1,88 1,69 1,88 1,62 1,69 Angiinakertoja syksyllä 1,00 1,00 1, ,00 1,00 Angiinakertoja keväällä 1,40-0 1,00 1,00 1,00 3,00 Korvatulehduskertoja syksyllä 1,18 1,40 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 Korvatulehduskertoja keväällä 1,14-1,14 1,33 1,20 1,00 1,00 Sinuiittikertoja syksyllä 1,08 1,00 1,00 0 1,00 1,20 1,00 Sinuiittikertoja keväällä 1,54-1,50 0 2,20 1,00 1,00 Bronkiittikertoja syksyllä 1,30 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 2,00 Bronkiittikertoja keväällä 1,33-1,50 1,00 1,33 1,00 2,00 Koulusta poissaolopäivät syksyllä 3,49 2,86 2,60 3,29 3,96 4,38 3,79 Koulusta poissaolopäivät keväällä 4,23-3,72 2,95 4,91 3,70 5,54 Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,72 1,50 1,70 1,86 2,09 1,60 1,57 syksyllä Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,85-1,60 1,44 2,25 1,64 2,18 keväällä Antibioottihoitokertoja syksyllä 1,24 1,50 1,00 1,20 1,29 1,29 1,00 Antibioottihoitokertoja keväällä 1,41-1,17 1,17 1,89 1,25 1,38 Sairaalahoidossa syksyllä 1,75 0 2,50 0 1, Sairaalahoidossa keväällä 1,25-1,00 0 1,00 2, Oireet Oiretasoille ei ole vielä olemassa selkeitä viitearvoja, joiden mukaan tietty oiretaso luokiteltaisiin lapsilla tai nuorilla normaaliksi tai normaalia suuremmaksi. Ruotsissa kehitettyjen oirekyselyiden tulkintaa varten on laadittu ohjekirja, johon on koottu kerätyn referenssiaineiston tuloksia /1/. Näitä voidaan tietyin varauksin käyttää vertailuaineistona suomalaisten oirekyselyiden tulosten tulkinnassa. Pääsääntöisesti % oiretason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi. On kuitenkin otettava huomioon, että ns. normaalitaso vaihtelee suuresti eri oireiden kohdalla. Taulukossa 6 yli 20 % olevat oiretasot on tummennettu.

6 sivu 6 (15) Oireet, kaikki vastanneet Syys- ja kevätlukukaudella raportoidut oireet on esitetty taulukossa 6. Syyslukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat päänsärky, nenän tukkoisuus, nuha, väsymys, kuiva tai kipeä kurkku sekä kuiva yskä. Kevätlukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat nenän tukkoisuus, päänsärky, nuha, väsymys sekä kuiva tai kipeä kurkku. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 36 kpl, lukuun ottamatta muu vaiva-kohtaa, jossa puuttuvia vastauksia oli syyslukukauden kohdalla 113 kpl ja kevätlukukauden kohdalla 124 kpl. Vastanneista 21,7 % mielestä heidän kokemansa oireet liittyvät kouluympäristöön, 4,5 % mielestä kotiin ja 2,9 % mielestä jonnekin muualle (puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu prosenttilukuja laskettaessa, sillä tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa oireissa.

7 sivu 7 (15) Taulukko 6. Oireet viimeisten 12 kk:n aikana, Paijalan koulu (kaikki vastanneet, 244 vastausta) Oire Syyslukukaudella Viikoittain Kuukausittain Harvemmin Kevätlukukaudella Viikoittain Kuukausittain Harvemmin Nenän tukkoisuus 29 (12,3) 76 (32,3) 130 (55,3) 23 (12,1) 67,3) 100 (52,6) Nuha 17 (7,2) 75 (31,6) 145 (61,2) 16 (8,2) 61 (31,4) 117 (60,3) Nenäverenvuoto 9 (3,9) 26 (11,4) 194 (84,7) 11 (5,8) 16 (8,4) 163 (85,8) Kuiva tai kipeä 7 (3,0) 64 (27,7) 160 (69,3) 6 (3,2) 42 (22,3) 140 (74,5) kurkku Äänen käheys 6 (2,6) 31 (13,7) 190 (83,7) 6 (3,2) 23 (12,3) 158 (84,5) Kuiva yskä 13 (5,6) 52 (22,5) 166 (71,9) 11 (5,9) 36 (19,3) 140 (74,9) Limayskä 3 (1,3) 27 (11,9) 196 (86,7) 3 (1,6) 18 (9,7) 164 (88,6) Vinkuva yskä 3 (1,3) 7 (3,1) 216 (95,6) 3 (1,6) 6 (3,2) 177 (95,2) Hengenahdistus 1 (0,4) 9 (4,0) 216 (95,6) 1 (0,5) 8 (4,3) 178 (95,2) Hengityksen 2 (0,9) 9 (4,0) 215 (95,1) 1 (0,5) 5 (2,7) 182 (96,8) vinkuna Silmäoireet 5 (2,2) 21 (9,3) 199 (88,4) 5 (2,7) 22 (11,8) 159 (85,5) Kuume 1 (0,4) 11 (4,8) 218 (94,8) 1 (0,5) 11 (5,7) 180 (93,8) Virtsatievaivat 1 (0,4) 5 (2,2) 220 (97,3) 0 (0) 1 (0,5) 186 (99,5) Lihaskivut 5 (2,2) 31 (13,5) 193 (84,3) 3 (1,6) 19 (10,1) 166 (88,3) Nivelkivut 3 (1,3) 6 (2,7) 217 (96,0) 2 (1,1) 7 (3,7) 178 (95,2) Selkäkivut 2 (0,9) 8 (3,5) 217 (95,6) 0 (0) 8 (4,3) 180 (95,7) Väsymys 17 (7,4) 69 (30,1) 143 (62,4) 15 (8,1) 50 (26,9) 121 (65,1) Päänsärky 20 (8,6) 80 (34,3) 133 (57,1) 19 (10,0) 63 (33,2) 108 (56,8) Keskittymisvaikeudet 10 (4,4) 18 (8,0) 198 (87,6) 9 (4,8) 14 (7,5) 164 (87,7) Univaikeudet 11 (4,8) 21 (9,3) 195 (85,9) 7 (3,7) 17 (9,1) 163 (87,2) Oppimisvaikeudet 2 (0,9) 5 (2,2) 219 (96,9) 1 (0,5) 5 (2,7) 181 (96,8) Muu vaiva 3 (2,3) 2 (1,5) 126 (96,2) 1 (0,8) 3 (2,5) 116 (96,7)

8 sivu 8 (15) 3.3 Astmaoireet Astmaoireet olivat tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta yöyskää, jota esiintyi tavanomaista enemmän (Taulukko 7). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla alle 1 kpl / kysymys. Taulukko 7. Astmaoireet viimeisen 12 kuukauden aikana, Paijalan koulu Astmaoire Hengenahdistusta Ei koskaan 230 (95,0) 37 (100) 45 (92) 38 (95) 37 (93) 40 (98) 33 (94) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 11 (4,5) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 1 (2) 2 (6) Hengityksen vinkunaa Oireen tiheys Kaikki (244 p- arvo Ei koskaan 230 (94,3) 37 (100) 48 (96) 37 (93) 36 (90) 40 (95) 32 (91) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 13 (5,3) 0 (0) 2 (4) 3 (8) 3 (8) 2 (5) 3 (9) Kyllä useammin 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Kyllä useammin 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Yöyskää Hengenahdistuskohtauksia Ei koskaan 205 (84,0) 30 (81) 43 (86) 35 (88) 32 (80) 35 (83) 30 (86) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 12 (4,9) 2 (5) 2 (4) 0 (0) 3 (8) 1 (2) 4 (11) (viim. 12 kk aikana) Kyllä useammin (viim. 12 kk aikana) 2 (0,8) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Kyllä, aikaisemmin 25 (10,2) 5 (14) 5 (10) 4 (10) 4 (10) 6 (14) 1 (3) on ollut (yli 12 kk sitten) Ei koskaan 97 (39,9) 19 (51) 14 (28) 13 (33) 17 (43) 17 ) 17 (49) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 103,4) 13 ) 21 ) 18 (45) 18 (45) 19 (46) 14 ) Kyllä useammin 43 (17,7) 5 (14) 15 (30) 9 (23) 5 (13) 5 (12) 4 (11) N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä

9 sivu 9 (15) Astmadiagnooseja oli eniten 6-luokkalaisilla (Taulukko 8). Astmadiagnoosien määrä oli noin kertainen määrä verrattuna normaaliin. Kouluaikana astmaan sairastuneita oli 4, loput olivat sairastuneet astmaan ennen tähän kouluun tuloaan. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Astman ja allergian esiintymistä selvittäviin kysymyksiin kaikkien vastanneiden osalta puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 16 kpl / kysymys. Taulukko 8. Astma ja allergiaoireet, Paijalan koulu Oireet Kaikki (244 N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä p-arvo Astma 21 (9,1) 3 (8) 6 (13) 2 (5) 2 (5) 3 (8) 5 (15) N.S. Astmaa tutkittu, 15 (7,1) 1 (3) 2 (5) 4 (11) 3 (8) 3 (8) 2 (7) N.S. ei todettu Allerginen nuha 31 (13,6) 5 (15) 3 (7) 6 (17) 5 (13) 4 (10) 8 (24) N.S. Taiveihottuma 51 (22,4) 7 (21) 11 (23) 11 (31) 11 (30) 5 (13) 6 (18) N.S. Allerginen silmätulehdus 16 (7,1) 2 (6) 2 (4) 5 (14) 4 (11) 2 (5) 1 (3) N.S. Diabetes 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) N.S. Nivelreuma 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) N.S. Synnynnäinen 3 (1,4) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (3) N.S. sairaus Muu pitkäaikaissairaus 11 (4,9) 1 (3) 3 (6) 4 (11) 1 (3) 1 (3) 1 (3) N.S. Astman vuoksi 16 (6,6) 2 (5) 5 (10) 1 (3) 3 (8) 0 (0) 5 (15) N.S. lääkärin hoidossa Päivittäinen astmalääkitys, kausittain 16 (6,6) 1 (3) 2 (4) 3 (8) 2 (5) 4 (10) 4 (11) N.S. Päivittäinen astmalääkitys, jatkuvasti 7 (2,9) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 2 (5) 0 (0) 2 (6) N.S.

10 sivu 10 (15) 3.4 Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet Paijalan koulussa vastaajista 4,9 % yhdisti nuhaoireet, 6,1 % yskäoireet ja 4,5 % silmäoireet kouluympäristöön (Taulukko 9). Silmän sidekalvon tulehduksia on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana 1-2 kertaa 13,1 % vastanneista. Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu nuhan, yskän ja silmäoireiden prosenttilukuja laskettaessa, sillä näissä kysymyksissä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Taulukko 9. Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet, Paijalan koulu Oire Milloin esiintyy Kaikki (244 Nuha Flunssassa 58 (23,8) 7 (19) 12 (24) 10 (25) 8 (20) 12 (29) 9 (26) Siitepöly tai 20 (8,2) 3 (8) 3 (6) 3 (8) 4 (10) 3 (7) 4 (11) eläinpölyaltistus Rasituksessa 3 (1,2) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6) Koulussa 12 (4,9) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 2 (6) Ilman syytä 44 (18,0) 7 (19) 6 (12) 7 (18) 7 (18) 9 (21) 8 (23) Ei oireita 134 (54,9) 24 (65) 29 (58) 25 (63) 24 (60) 17 (41) 15 (43) Yskä Flunssassa 46 (18,9) 8 (22) 10 (20) 8 (20) 9 (23) 6 (14) 5 (14) Siitepöly tai 13 (5,3) 2 (5) 1 (2) 2 (5) 1 (3) 2 (5) 5 (14) eläinpölyaltistus Rasituksessa 11 (4,5) 0 (0) 1 (2) 2 (5) 4 (10) 2 (5) 2 (6) Koulussa 15 (6,1) 0 (0) 6 (12) 3 (8) 3 (8) 3 (7) 0 (0) Ilman syytä 40 (16,4) 6 (16) 10 (20) 8 (20) 6 (15) 6 (14) 4 (11) Ei oireita 147 (60,2) 24 (65) 25 ) 25 (63) 24 (60) 27 (64) 22 (63) Silmäoireet Tuuli ja roskat 18 (7,4) 2 (5) 3 (6) 4 (10) 5 (13) 2 (5) 2 (6) Siitepöly tai 28 (11,5) 4 (11) 4 (8) 4 (10) 7 (18) 4 (10) 5 (14) eläinpölyaltistus Rasituksessa 8 (3,3) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 5 (14) Koulussa 11 (4,5) 0 (0) 4 (8) 0 (0) 2 (5) 3 (7) 2 (6) Ilman syytä 24 (9,8) 3 (8) 4 (8) 3 (8) 7 (18) 3 (7) 4 (11) Ei oireita 184 (75,4) 29 (78) 39 (78) 30 (75) 28 (70) 33 (79) 25 (71)

11 sivu 11 (15) 3.5 Sisäilmahaitat Raportoitujen sisäilmahaittojen osalta pääsääntöisesti % tason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi /1/. Taulukossa 10 yli 30 %:n tason olevat sisäilmahaitat on tummennettu. Paijalan koulussa (kaikki vastanneet) lähes päivittäin tai joka viikko raportoidut haitat jäivät alle 30 %:n tason (Taulukko 10). Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu, tunkkaisuus/huono ilmanlaatu, vaihteleva lämpötila ja liian matala lämpötila. Näitä raportoi % vastanneista. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 8 kpl (lukuun ottamatta muu haitta-kohtaa, jossa puuttuvia vastauksia oli 191 kpl). Luokkien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero seuraavien sisäilmahaittojen kohdalla: liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila, vaihteleva lämpötila sekä tunkkaisuus / huono ilmanlaatu. Raportoidut sisäilmahaitat eivät keskittyneet erityisesti mihinkään tiettyyn luokkaan. Taulukko 10. Koetut sisäilmahaitat, Paijalan koulu Sisäilmahaitta Liian korkea lämpötila Liian matala lämpötila Vaihteleva lämpötila Kylmä lattia Veto Haitan tiheys Kaikki (244 p-arvo 7 (2,9) 1 (3) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (7) 1 (3) 0,038 Joka viikko 16 (6,7) 1 (3) 6 (12) 2 (5) 1 (3) 3 (7) 3 (9) Joskus 66 (27,7) 3 (9) 19 (39) 9 (23) 10 (25) 16 (38) 9 (27) Ei koskaan 149 (62,6) 29 (85) 22 (45) 28 (72) 29 (73) 20 (48) 21 (62) 4 (1,7) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 0,013 Joka viikko 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (2) 1 (3) Joskus 72 (30,3) 2 (6) 16 (33) 8 (21) 12 (30) 16 (38) 18 (53) Ei koskaan 159 (66,8) 32 (94) 32 (65) 29 (74) 26 (65) 25 (60) 15 (44) 5 (2,1) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 0,020 Joka viikko 11 (4,6) 0 (0) 5 (10) 2 (5) 0 (0) 2 (5) 2 (6) Joskus 81 (34,2) 3 (9) 19 (39) 12 (31) 14 (36) 15 ) 18 (51) Ei koskaan 140 (59,1) 30 (88) 25 (51) 23 (59) 25 (64) 23 (56) 14 ) 18 (7,5) 1 (3) 7 (14) 2 (5) 3 (8) 4 (10) 1 (3) N.S. Joka viikko 11 (4,6) 2 (6) 2 (4) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 1 (3) Joskus 54 (22,6) 1 (3) 11 (22) 10 (26) 10 (25) 9 (22) 13 ) Ei koskaan 156 (65,3) 30 (88) 30 (60) 25 (64) 25 (63) 26 (63) 20 (57) 4 (1,7) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) N.S. Joka viikko 5 (2,1) 1 (3) 1 (2) 0 (0) 1 (3) 2 (5) 0 (0) Joskus 31 (13,0) 0 (0) 12 (24) 5 (13) 4 (10) 4 (10) 6 (18) Ei koskaan 198 (83,2) 32 (94) 36 (72) 33 (85) 34 (85) 35 (85) 28 (82)

12 sivu 12 (15) Taulukko 10. Koetut sisäilmahaitat, Paijalan koulu (jatkoa edellisestä sivulta) Sisäilmahaitta Tunkkaisuus / huono ilmanlaatu Kuiva ilma Kostea ilma Homeen haju Muu haju Melu paha Pöly tai likaisuus Muu haitta Haitan tiheys Kaikki (244 p-arvo 27 (11,3) 0 (0) 5 (10) 1 (3) 6 (15) 9 (22) 6 (17) alle 0,01 Joka viikko 20 (8,4) 1 (3) 4 (8) 2 (5) 3 (8) 7 (17) 3 (9) Joskus 88 (36,8) 7 (21) 18 (36) 16 (41) 13 (33) 16 (39) 18 (51) Ei koskaan 104 (43,5) 26 (77) 23 (46) 20 (51) 18 (45) 9 (22) 8 (23) 4 (1,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 2 (5) 1 (3) N.S. Joka viikko 9 (3,9) 0 (0) 4 (8) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 3 (9) Joskus 49 (21,0) 3 (9) 10 (20) 6 (16) 10 (26) 11 (28) 9 (27) Ei koskaan 171 (73,4) 31 (91) 35 (71) 31 (82) 28 (72) 25 (64) 21 (62) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) N.S. Joka viikko 2 (0,9) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Joskus 25 (10,7) 1 (3) 8 (16) 2 (5) 2 (5) 7 (18) 5 (15) Ei koskaan 206 (88,4) 33 (97) 39 (80) 36 (95) 37 (95) 32 (82) 29 (85) 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 1 (3) N.S. Joka viikko 5 (2,2) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) Joskus 21 (9,1) 1 (3) 6 (13) 3 (8) 4 (10) 3 (8) 4 (12) Ei koskaan 201 (87,4) 33 (97) 38 (81) 33 (89) 33 (85) 36 (90) 28 (85) 5 (2,1) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 1 (3) N.S. Joka viikko 8 (3,4) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 3 (8) 2 (5) 1 (3) Joskus 41 (17,5) 4 (12) 7 (15) 8 (21) 6 (15) 12 (29) 4 (12) Ei koskaan 180 (76,9) 29 (85) 39 (81) 29 (76) 30 (77) 25 (61) 28 (82) 20 (8,4) 2 (6) 7 (14) 0 (0) 6 (15) 2 (5) 3 (9) N.S. Joka viikko 23 (9,7) 2 (6) 7 (14) 3 (8) 4 (10) 3 (7) 4 (12) Joskus 93 (39,2) 12 ) 17 (34) 20 (51) 17 (44) 16 (39) 11 (32) Ei koskaan 101,6) 18 (53) 19 (38) 16 (41) 12 (31) 20 (49) 16 (47) 11 (4,6) 0 (0) 4 (8) 0 (0) 1 (3) 3 (7) 3 (9) N.S. Joka viikko 13 (5,5) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 3 (9) Joskus 59 (24,9) 2 (6) 11 (22) 12 (31) 13 (33) 11 (27) 10 (29) Ei koskaan 154 (65,0) 32 (94) 30 (61) 25 (64) 24 (60) 25 (61) 18 (53) 2 (3,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (17) 0 (0) N.S. Joka viikko 1 (1,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (13) Joskus 1 (1,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (13) Ei koskaan 49 (92,5) (100) 3 (100) 12 (92) 5 (83) 6 (75) (100)

13 sivu 13 (15) Paijalan koulussa sisäilmahaittoja raportoidaan esiintyvän eniten luokassa/luokissa (Taulukko 11). Luokassa olevia sisäilmahaittoja raportoivat eniten 6-luokkalaiset. Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu prosenttilukuja laskettaessa, sillä tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Taulukko 11. Missä tiloissa sisäilmahaittoja esiintyy Tila Kaikki (244 Luokassa / luokissa 175 (71,7) 14 (38) 40 (80) 27 (68) 30 (75) 32 (76) 32 (91) Käytävillä 52 (21,3) 5 (14) 4 (8) 17 (43) 8 (20) 13 (31) 5 (14) Ruokalassa 20 (8,2) 3 (8) 3 (6) 2 (5) 7 (18) 2 (5) 3 (9) Liikuntasalissa 22 (9,0) 3 (8) 2 (4) 1 (3) 11 (28) 1 (2) 4 (11) Wc / pesutiloissa 34 (13,9) 1 (3) 6 (12) 10 (25) 4 (10) 9 (21) 4 (11) Muualla 7 (2,9) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 4 (10) 0 (0)

14 sivu 14 (15) 4. Johtopäätökset Paijalan koulussa (kaikki vastanneet) infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta flunssaa, jota sairastettiin hieman tavanomaista enemmän etenkin syyslukukaudella (Taulukko 4). Yleistä terveydentilaa kysyttäessä 95,8 % vastanneista raportoi tämänhetkisen terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi, tyydyttäväksi 3,4 % ja huonoksi 0,8 %. Infektiosairauksien lukumäärät olivat normaalilla tasolla (Taulukko 5). Syyslukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n (Taulukko 6). Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat päänsärky, nenän tukkoisuus, nuha, väsymys, kuiva tai kipeä kurkku sekä kuiva yskä. Kevätlukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat nenän tukkoisuus, päänsärky, nuha, väsymys sekä kuiva tai kipeä kurkku. Vastanneista 21,7 % mielestä heidän kokemansa oireet liittyvät kouluympäristöön. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa oireissa. Astmaoireet olivat tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta yöyskää, jota esiintyi tavanomaista enemmän (Taulukko 7). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa astmaoireissa. Astmadiagnooseja oli eniten 6- ja 2-luokkalaisilla (Taulukko 8). Astmadiagnoosien määrä oli noin 1.5-kertainen verrattuna normaaliin koko koulussa, luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Vastaajista 4,9 % yhdisti nuhaoireet, 6,1 % yskäoireet ja 4,5 % silmäoireet kouluympäristöön (Taulukko 9). tai joka viikko raportoidut haitat jäivät alle 30 %:n tason (Taulukko 10). Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu, tunkkaisuus/huono ilmanlaatu, vaihteleva lämpötila ja liian matala lämpötila. Näitä raportoi % vastanneista. Sisäilmahaitat eivät keskittyneet erityisesti mihinkään tiettyyn luokkaan. Oirekyselyn tulokset eivät selkeästi viittaa sisäilmaongelmaan, mutta asian tarkempi selvittäminen edellyttää lisäksi rakennusteknisiä ja tarvittaessa mikrobiologisia tutkimuksia. Kuopiossa Aino Nevalainen Tutkimusprofessori Mari Turunen FM, tutkija Tulosten tarkasteluun on osallistunut LT Riitta-Liisa Patovirta. Mikäli seloste kopioidaan, se on aina kopioitava kokonaisuudessaan mahdolliset liitteet mukaan lukien. Osittainen kopiointi on sallittu vain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristömikrobiologian yksikön kirjallisella luvalla.

15 sivu 15 (15) VIITTEET /1/ Andersson, Kjell; Stridh, Göran; Fagerlund, Inger; Aslaksen, Wenche. Manual School Environment, MM Questionnaire.

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä. TURUN PAATTISTEN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti oirekyselystä joka tehtiin marraskuussa 2015 sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 93 oppilasta, mikä on 52 % koulun 179 oppilaasta.

Lisätiedot

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti Parkanon yhteiskoulun oppilaat vastasivat kouluajalla kyselyyn, joka oli avoinna internetissä maalishuhtikuussa 2014 noin kuukauden ajan.

Lisätiedot

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti Raportti on kirjoitettu sähköpostin kautta oppilaiden vanhemmille lähetetyn oirekyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 243 koulun 359 oppilaasta,

Lisätiedot

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi.

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä:

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä: Tuula Putus T:mi IndoorAid PARKANON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2015 Yhteenvetoraportti Oirekysely on tehty oppilaiden vanhemmille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä.

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä. RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2014 Yhteenvetoraportti Tässä raportissa esitellään sähköpostin avulla tehdyn oirekyselyn tulokset. Kyselylinkki avattiin 12.12.2014 ja analysoitiin tammikuun

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(24) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL Sari Ung-Lanki, tutkija, THL Juha Pekkanen, professori, Helsingin

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kirkonkylän koulu Metsolantie 7 56100 Ruokolahti Kyselyn ajankohta: Marraskuu 2013 Tilaaja: Eija Hämäläinen Lausunto AR17-2013-017814 Työterveyslaitos Lappeenranta

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSille AVIn uhkasakko

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.10.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 KEKKILÄ OY

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.11.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI ELOKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat 1. Oletko havainnut tai onko lapsesi havainnut koulun tiloissa epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin ongelmiin?

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LIITE 3. Turengin koulun henkilökunnan oirekysely; huhtikuu 2016 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Turengin koulun koko henkilökunnalle huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä koulun

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.2.2017 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta Tervolothenkilokunta 1. Oletko havainnut koulun tiloissa ollessasi epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.12.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Lapin Ammattikorkeakoulu Viirinkankaan toimipiste Viirinkankaantie 1 96300 Rovaniemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Lapin Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria?

Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria? Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria? strategioissa ja ohjelmissa? kunnan toimintasuunnitelmassa? osastojen ja yksiköiden omissa suunnitelmissa? Talous

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI TOUKOKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI TOUKOKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.7.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI TOUKOKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Jukka Hirvonen (Aalto-yliopisto / Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Elokuu

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP

ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP 16082012 KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen 09.01.2017 Sivu 1 / 1 4885/2016 10.03.02 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäntynen, puh. 043 826 8978 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa

Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa Valtteri Hongisto, Maria Mäkilä, Annu Haapakangas, Mikko Kylliäinen ja Jukka Hyönä +358405851888 valtteri.hongisto@ttl.fi Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Helsinki Rakennusten

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

Ruokolanden kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Ruokolanden kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Ruo -kolanden kunta Ruokolanden kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Käsitelty kunnanhallituksessa 19.12.2014 1 Sisäilmatyöryhmä 11.12.2014 Sisällys SISÄLLYS 1. Ruokolanden kunnan

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh

Valmistelija/lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 17.08.2015 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili 2015 868/12.02.00.02/2015 KOLA 55 Valmistelija/lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS Infektioista keskosilla Dos. Outi Tammela TAYS Käsiteltävät asiat Vastustuskyky BPD Keskosen infektioherkkyys ja vointi sairaalasta pääsyn jälkeen Tavallisimmista infektioista Infektioiden ennalta ehkäisy

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla

Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki Kuva: Sirkka Karikko Nekroottinen enteriitti Nekroottinen enteriitti on Clostridium perfringens bakteerin

Lisätiedot

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten TILASTOKESKUS..00 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 000 TILASTOKESKUS ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten Haastattelija: Kohdehenkilö: Kohdenumero: Kohdehenkilön puhelinnumero:.. Ei puhelinta salainen

Lisätiedot

DUODECIM. Pekka Mustonen

DUODECIM. Pekka Mustonen DUODECIM Duodecimin onnellisuustutkimuksen tuloksia Pekka Mustonen Lähdeaineistot: 1. 2100 :n keskivertosuomalaisen Internet-paneeli (04/2009) 2. Elämä Pelissä TV-ohjelman www-kyselyn täyttäneet n. 130

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle:

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: Lasten ruoka-allergiatutkimus 1 Lomake nro (A- tai A0-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: I II Huoltaja palauttaa kyselylomakkeen. KYSY:

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa 31.10.2008 Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu noora.ellonen@poliisi.fi Lapsiuhritutkimus Sisäasiainministeriön poliisiosaston rahoittama

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HELMIKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HELMIKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.5.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HELMIKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot