Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle"

Transkriptio

1 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44, Tuusula Vertailukoulu: Ei ole Lomakkeet saapuneet: Analysointiaika: (lomakkeiden analysoinnin aloittaminen viivästyi tallennusongelmien vuoksi) 1. Menetelmät Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alakouluille suunniteltua kyselylomaketta (OIRA ). Kyselylomake jaettiin ja palautettiin keskitetysti koulun kautta, ja oppilaat vastasivat kyselyyn annettujen ohjeiden mukaan (tarvittaessa yhdessä vanhemman kanssa). Lomakkeiden tallennus ja analysointi tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tulosten tulkinnassa oli mukana konsultoiva lääkäri. 2. Aineisto Paijalan koulusta tuli vastauksia yhteensä 244 kpl. Puuttuvat vastaukset on otettu huomioon prosenttilukuja laskettaessa, lukuun ottamatta kysymyksiä, joissa oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Eri luokkien välisiä eroja testattiin tilastollisella SPSS-ohjelmistolla (versio 15.0) käyttäen χ 2 -testiä. Taulukossa 1 näkyvät koulun vastausmäärät, vastausten sukupuolijakauma sekä kuinka kauan vastanneet ovat käyneet kyseistä koulua.

2 sivu 2 (15) Taulukko 1. Vastausmäärät ja sukupuolijakauma Koulu Vastauksia / oppilasmäärä (kpl) Vastausprosentti Poikia / tyttöjä Paijalan koulu 244 / ,4 50,8 / 49,2 2,67 Käyneet koulua (vuosina, keskiarvo) Taulukkoon 2a ja 2b on koottu tietoja vastanneiden asunnosta, kuten asunnon sijainti, asunnon tyyppi ja mahdolliset kosteusvauriot. Taulukko 2a. Tietoja vastanneiden asunnosta Koulu Asunnon sijainti Asunto Paijalan koulu Keskusta tms. Lähiö tms. Taajama Hajaasutusalue Omakoti /paritalo Rivitalo Kerrostalo 0,8 34,6 50,0 14,6 60,9 36,2 0,4 2,5 Maatila Taulukko 2b. Tietoja vastanneiden asunnosta, kosteusvauriot Koulu Asunnossa Asunnossa Asunnossa ei vaurioita kosteusvaurio näkyvää ho- metta Asunnossa homeen hajua Vaurioita ei korjattu Paijalan koulu 94,7 4,1 1,6 1,2 0,4 Taulukkoon 3 on koottu muita taustatietoja, kuten tietoja kotieläimistä, tupakansavulle altistumisesta sekä nukkumisesta ja aamupalan syömisestä. Paijalan koulu Taulukko 3. Muita taustatietoja Koulu Kotieläimiä nyt / aiemmin Tupakansavulle altistuu päivittäin: kotona / muual- Tupakoi Nukkuu (h / Syö aamupalaa itse yö): min / max / keskiarvo päivittäin la 44,3 / 10,2 0,0 / 0,0 0,0 7 / 12 / 9,5 95,5 64,5 Harrastaa liikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa

3 sivu 3 (15) 3. Tulokset ja tulosten tarkastelu Infektioiden, oireiden ja sisäilmahaittojen esiintyvyys on esitetty taulukoissa Taulukoissa n merkitsee infektioita, oireita tai sisäilmahaittoja raportoivien oppilaiden lukumäärää. Erojen tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot on esitetty taulukoissa 4, 7, 8 ja 10. Tilastollisesti merkitseviä tai lähes merkitseviä eroja eri luokkien välillä kuvaavat prosenttiluvut on tummennettu. 3.1 Infektiosairaudet ja yleinen terveydentila Kaikkien vastanneiden kesken infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta flunssaa, jota sairastettiin hieman tavanomaista enemmän etenkin syyslukukaudella (Taulukko 4). Koulusta poissaoloja oli syyslukukaudella 61 % ja kevätlukukaudella 63 % oppilaista. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 28 kpl. Yleistä terveydentilaa kysyttäessä 95,8 % vastanneista raportoi tämänhetkisen terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi, tyydyttäväksi 3,4 % ja huonoksi 0,8 %. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

4 sivu 4 (15) Taulukko 4. Infektiosairauksien esiintyvyys oppilailla, Paijalan koulu Infektiosairaus Kaikki (244 Flunssa syksyllä 197 (81,7) 30 (81) 41 (85) 31 (78) 31 (80) 37 (88) 27 (77) N.S. Flunssa keväällä 151 (75,1) - 35 (83) 27 (77) 26 (72) 28 (70) 28 (82) N.S. Angiina syksyllä 4 (1,8) 1 (4) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (3) N.S. Angiina keväällä 5 (2,7) - 0 (0) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) N.S. Korvatulehdus (otiitti) syksyllä Korvatulehdus (otiitti) keväällä Sinuiitti (poskiontelotulehdus) syksyllä Sinuiitti (poskiontelotulehdus) keväällä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) syksyllä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) keväällä Poissaoloja syksyllä Poissaoloja keväällä Lääkärissä käyntejä syksyllä Lääkärissä käyntejä keväällä Antibioottihoitoja syksyllä Antibioottihoitoja keväällä Sairaalahoidossa syksyllä Sairaalahoidossa keväällä p-arvo 23 (10,3) 5 (17) 4 (11) 4 (10) 3 (8) 6 (14) 1 (3) N.S. 22 (11,5) - 7 (22) 3 (8) 5 (14) 3 (8) 3 (9) N.S. 12 (5,5) 1 (4) 1 (3) 0 (0) 4 (10) 5 (12) 1 (3) N.S. 13 (6,9) - 2 (7) 0 (0) 5 (14) 3 (8) 3 (9) N.S. 12 (5,5) 2 (7) 3 (9) 1 (3) 3 (8) 1 (2) 2 (6) N.S. 9 (4,8) - 2 (7) 1 (3) 3 (8) 1 (3) 1 (3) N.S. 147 (60,5) 22 (60) 27 (55) 25 (63) 24 (60) 25 (60) 24 (69) N.S. 130 (62,5) - 27 (59) 24 (67) 24 (63) 26 (65) 25 (74) N.S. 59 (24,5) 9 (24) 10 (21) 7 (18) 11 (28) 15 (36) 7 (20) N.S. 61 (29,2) - 15 (33) 9 (24) 13 ) 11 (28) 11 (32) N.S. 34 (14,1) 6 (16) 6 (13) 5 (13) 7 (18) 7 (17) 3 (9) N.S. 39 (18,7) - 6 (13) 6 (16) 9 (24) 8 (20) 8 (24) N.S. 4 (1,6) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 0 (0) N.S. 5 (2,4) - 2 (4) 0 (0) 2 (5) 1 (3) 0 (0) N.S. N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä

5 sivu 5 (15) Infektiosairauksien lukumäärät olivat normaalilla tasolla (Taulukko 5). Taulukko 5. Infektiosairauksien lukumäärien keskiarvot, Paijalan koulu Infektiosairauksien lukumäärät Kaikki (244 keskiarvo (ka) ka ka ka ka ka ka Flunssakertoja syksyllä 1,65 1,73 1,59 1,70 1,77 1,57 1,54 Flunssakertoja keväällä 1,76-1,88 1,69 1,88 1,62 1,69 Angiinakertoja syksyllä 1,00 1,00 1, ,00 1,00 Angiinakertoja keväällä 1,40-0 1,00 1,00 1,00 3,00 Korvatulehduskertoja syksyllä 1,18 1,40 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 Korvatulehduskertoja keväällä 1,14-1,14 1,33 1,20 1,00 1,00 Sinuiittikertoja syksyllä 1,08 1,00 1,00 0 1,00 1,20 1,00 Sinuiittikertoja keväällä 1,54-1,50 0 2,20 1,00 1,00 Bronkiittikertoja syksyllä 1,30 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 2,00 Bronkiittikertoja keväällä 1,33-1,50 1,00 1,33 1,00 2,00 Koulusta poissaolopäivät syksyllä 3,49 2,86 2,60 3,29 3,96 4,38 3,79 Koulusta poissaolopäivät keväällä 4,23-3,72 2,95 4,91 3,70 5,54 Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,72 1,50 1,70 1,86 2,09 1,60 1,57 syksyllä Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,85-1,60 1,44 2,25 1,64 2,18 keväällä Antibioottihoitokertoja syksyllä 1,24 1,50 1,00 1,20 1,29 1,29 1,00 Antibioottihoitokertoja keväällä 1,41-1,17 1,17 1,89 1,25 1,38 Sairaalahoidossa syksyllä 1,75 0 2,50 0 1, Sairaalahoidossa keväällä 1,25-1,00 0 1,00 2, Oireet Oiretasoille ei ole vielä olemassa selkeitä viitearvoja, joiden mukaan tietty oiretaso luokiteltaisiin lapsilla tai nuorilla normaaliksi tai normaalia suuremmaksi. Ruotsissa kehitettyjen oirekyselyiden tulkintaa varten on laadittu ohjekirja, johon on koottu kerätyn referenssiaineiston tuloksia /1/. Näitä voidaan tietyin varauksin käyttää vertailuaineistona suomalaisten oirekyselyiden tulosten tulkinnassa. Pääsääntöisesti % oiretason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi. On kuitenkin otettava huomioon, että ns. normaalitaso vaihtelee suuresti eri oireiden kohdalla. Taulukossa 6 yli 20 % olevat oiretasot on tummennettu.

6 sivu 6 (15) Oireet, kaikki vastanneet Syys- ja kevätlukukaudella raportoidut oireet on esitetty taulukossa 6. Syyslukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat päänsärky, nenän tukkoisuus, nuha, väsymys, kuiva tai kipeä kurkku sekä kuiva yskä. Kevätlukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat nenän tukkoisuus, päänsärky, nuha, väsymys sekä kuiva tai kipeä kurkku. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 36 kpl, lukuun ottamatta muu vaiva-kohtaa, jossa puuttuvia vastauksia oli syyslukukauden kohdalla 113 kpl ja kevätlukukauden kohdalla 124 kpl. Vastanneista 21,7 % mielestä heidän kokemansa oireet liittyvät kouluympäristöön, 4,5 % mielestä kotiin ja 2,9 % mielestä jonnekin muualle (puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu prosenttilukuja laskettaessa, sillä tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa oireissa.

7 sivu 7 (15) Taulukko 6. Oireet viimeisten 12 kk:n aikana, Paijalan koulu (kaikki vastanneet, 244 vastausta) Oire Syyslukukaudella Viikoittain Kuukausittain Harvemmin Kevätlukukaudella Viikoittain Kuukausittain Harvemmin Nenän tukkoisuus 29 (12,3) 76 (32,3) 130 (55,3) 23 (12,1) 67,3) 100 (52,6) Nuha 17 (7,2) 75 (31,6) 145 (61,2) 16 (8,2) 61 (31,4) 117 (60,3) Nenäverenvuoto 9 (3,9) 26 (11,4) 194 (84,7) 11 (5,8) 16 (8,4) 163 (85,8) Kuiva tai kipeä 7 (3,0) 64 (27,7) 160 (69,3) 6 (3,2) 42 (22,3) 140 (74,5) kurkku Äänen käheys 6 (2,6) 31 (13,7) 190 (83,7) 6 (3,2) 23 (12,3) 158 (84,5) Kuiva yskä 13 (5,6) 52 (22,5) 166 (71,9) 11 (5,9) 36 (19,3) 140 (74,9) Limayskä 3 (1,3) 27 (11,9) 196 (86,7) 3 (1,6) 18 (9,7) 164 (88,6) Vinkuva yskä 3 (1,3) 7 (3,1) 216 (95,6) 3 (1,6) 6 (3,2) 177 (95,2) Hengenahdistus 1 (0,4) 9 (4,0) 216 (95,6) 1 (0,5) 8 (4,3) 178 (95,2) Hengityksen 2 (0,9) 9 (4,0) 215 (95,1) 1 (0,5) 5 (2,7) 182 (96,8) vinkuna Silmäoireet 5 (2,2) 21 (9,3) 199 (88,4) 5 (2,7) 22 (11,8) 159 (85,5) Kuume 1 (0,4) 11 (4,8) 218 (94,8) 1 (0,5) 11 (5,7) 180 (93,8) Virtsatievaivat 1 (0,4) 5 (2,2) 220 (97,3) 0 (0) 1 (0,5) 186 (99,5) Lihaskivut 5 (2,2) 31 (13,5) 193 (84,3) 3 (1,6) 19 (10,1) 166 (88,3) Nivelkivut 3 (1,3) 6 (2,7) 217 (96,0) 2 (1,1) 7 (3,7) 178 (95,2) Selkäkivut 2 (0,9) 8 (3,5) 217 (95,6) 0 (0) 8 (4,3) 180 (95,7) Väsymys 17 (7,4) 69 (30,1) 143 (62,4) 15 (8,1) 50 (26,9) 121 (65,1) Päänsärky 20 (8,6) 80 (34,3) 133 (57,1) 19 (10,0) 63 (33,2) 108 (56,8) Keskittymisvaikeudet 10 (4,4) 18 (8,0) 198 (87,6) 9 (4,8) 14 (7,5) 164 (87,7) Univaikeudet 11 (4,8) 21 (9,3) 195 (85,9) 7 (3,7) 17 (9,1) 163 (87,2) Oppimisvaikeudet 2 (0,9) 5 (2,2) 219 (96,9) 1 (0,5) 5 (2,7) 181 (96,8) Muu vaiva 3 (2,3) 2 (1,5) 126 (96,2) 1 (0,8) 3 (2,5) 116 (96,7)

8 sivu 8 (15) 3.3 Astmaoireet Astmaoireet olivat tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta yöyskää, jota esiintyi tavanomaista enemmän (Taulukko 7). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla alle 1 kpl / kysymys. Taulukko 7. Astmaoireet viimeisen 12 kuukauden aikana, Paijalan koulu Astmaoire Hengenahdistusta Ei koskaan 230 (95,0) 37 (100) 45 (92) 38 (95) 37 (93) 40 (98) 33 (94) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 11 (4,5) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 1 (2) 2 (6) Hengityksen vinkunaa Oireen tiheys Kaikki (244 p- arvo Ei koskaan 230 (94,3) 37 (100) 48 (96) 37 (93) 36 (90) 40 (95) 32 (91) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 13 (5,3) 0 (0) 2 (4) 3 (8) 3 (8) 2 (5) 3 (9) Kyllä useammin 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Kyllä useammin 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Yöyskää Hengenahdistuskohtauksia Ei koskaan 205 (84,0) 30 (81) 43 (86) 35 (88) 32 (80) 35 (83) 30 (86) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 12 (4,9) 2 (5) 2 (4) 0 (0) 3 (8) 1 (2) 4 (11) (viim. 12 kk aikana) Kyllä useammin (viim. 12 kk aikana) 2 (0,8) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Kyllä, aikaisemmin 25 (10,2) 5 (14) 5 (10) 4 (10) 4 (10) 6 (14) 1 (3) on ollut (yli 12 kk sitten) Ei koskaan 97 (39,9) 19 (51) 14 (28) 13 (33) 17 (43) 17 ) 17 (49) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 103,4) 13 ) 21 ) 18 (45) 18 (45) 19 (46) 14 ) Kyllä useammin 43 (17,7) 5 (14) 15 (30) 9 (23) 5 (13) 5 (12) 4 (11) N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä

9 sivu 9 (15) Astmadiagnooseja oli eniten 6-luokkalaisilla (Taulukko 8). Astmadiagnoosien määrä oli noin kertainen määrä verrattuna normaaliin. Kouluaikana astmaan sairastuneita oli 4, loput olivat sairastuneet astmaan ennen tähän kouluun tuloaan. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Astman ja allergian esiintymistä selvittäviin kysymyksiin kaikkien vastanneiden osalta puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 16 kpl / kysymys. Taulukko 8. Astma ja allergiaoireet, Paijalan koulu Oireet Kaikki (244 N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä p-arvo Astma 21 (9,1) 3 (8) 6 (13) 2 (5) 2 (5) 3 (8) 5 (15) N.S. Astmaa tutkittu, 15 (7,1) 1 (3) 2 (5) 4 (11) 3 (8) 3 (8) 2 (7) N.S. ei todettu Allerginen nuha 31 (13,6) 5 (15) 3 (7) 6 (17) 5 (13) 4 (10) 8 (24) N.S. Taiveihottuma 51 (22,4) 7 (21) 11 (23) 11 (31) 11 (30) 5 (13) 6 (18) N.S. Allerginen silmätulehdus 16 (7,1) 2 (6) 2 (4) 5 (14) 4 (11) 2 (5) 1 (3) N.S. Diabetes 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) N.S. Nivelreuma 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) N.S. Synnynnäinen 3 (1,4) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (3) N.S. sairaus Muu pitkäaikaissairaus 11 (4,9) 1 (3) 3 (6) 4 (11) 1 (3) 1 (3) 1 (3) N.S. Astman vuoksi 16 (6,6) 2 (5) 5 (10) 1 (3) 3 (8) 0 (0) 5 (15) N.S. lääkärin hoidossa Päivittäinen astmalääkitys, kausittain 16 (6,6) 1 (3) 2 (4) 3 (8) 2 (5) 4 (10) 4 (11) N.S. Päivittäinen astmalääkitys, jatkuvasti 7 (2,9) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 2 (5) 0 (0) 2 (6) N.S.

10 sivu 10 (15) 3.4 Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet Paijalan koulussa vastaajista 4,9 % yhdisti nuhaoireet, 6,1 % yskäoireet ja 4,5 % silmäoireet kouluympäristöön (Taulukko 9). Silmän sidekalvon tulehduksia on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana 1-2 kertaa 13,1 % vastanneista. Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu nuhan, yskän ja silmäoireiden prosenttilukuja laskettaessa, sillä näissä kysymyksissä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Taulukko 9. Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet, Paijalan koulu Oire Milloin esiintyy Kaikki (244 Nuha Flunssassa 58 (23,8) 7 (19) 12 (24) 10 (25) 8 (20) 12 (29) 9 (26) Siitepöly tai 20 (8,2) 3 (8) 3 (6) 3 (8) 4 (10) 3 (7) 4 (11) eläinpölyaltistus Rasituksessa 3 (1,2) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6) Koulussa 12 (4,9) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 2 (6) Ilman syytä 44 (18,0) 7 (19) 6 (12) 7 (18) 7 (18) 9 (21) 8 (23) Ei oireita 134 (54,9) 24 (65) 29 (58) 25 (63) 24 (60) 17 (41) 15 (43) Yskä Flunssassa 46 (18,9) 8 (22) 10 (20) 8 (20) 9 (23) 6 (14) 5 (14) Siitepöly tai 13 (5,3) 2 (5) 1 (2) 2 (5) 1 (3) 2 (5) 5 (14) eläinpölyaltistus Rasituksessa 11 (4,5) 0 (0) 1 (2) 2 (5) 4 (10) 2 (5) 2 (6) Koulussa 15 (6,1) 0 (0) 6 (12) 3 (8) 3 (8) 3 (7) 0 (0) Ilman syytä 40 (16,4) 6 (16) 10 (20) 8 (20) 6 (15) 6 (14) 4 (11) Ei oireita 147 (60,2) 24 (65) 25 ) 25 (63) 24 (60) 27 (64) 22 (63) Silmäoireet Tuuli ja roskat 18 (7,4) 2 (5) 3 (6) 4 (10) 5 (13) 2 (5) 2 (6) Siitepöly tai 28 (11,5) 4 (11) 4 (8) 4 (10) 7 (18) 4 (10) 5 (14) eläinpölyaltistus Rasituksessa 8 (3,3) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 5 (14) Koulussa 11 (4,5) 0 (0) 4 (8) 0 (0) 2 (5) 3 (7) 2 (6) Ilman syytä 24 (9,8) 3 (8) 4 (8) 3 (8) 7 (18) 3 (7) 4 (11) Ei oireita 184 (75,4) 29 (78) 39 (78) 30 (75) 28 (70) 33 (79) 25 (71)

11 sivu 11 (15) 3.5 Sisäilmahaitat Raportoitujen sisäilmahaittojen osalta pääsääntöisesti % tason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi /1/. Taulukossa 10 yli 30 %:n tason olevat sisäilmahaitat on tummennettu. Paijalan koulussa (kaikki vastanneet) lähes päivittäin tai joka viikko raportoidut haitat jäivät alle 30 %:n tason (Taulukko 10). Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu, tunkkaisuus/huono ilmanlaatu, vaihteleva lämpötila ja liian matala lämpötila. Näitä raportoi % vastanneista. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 8 kpl (lukuun ottamatta muu haitta-kohtaa, jossa puuttuvia vastauksia oli 191 kpl). Luokkien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero seuraavien sisäilmahaittojen kohdalla: liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila, vaihteleva lämpötila sekä tunkkaisuus / huono ilmanlaatu. Raportoidut sisäilmahaitat eivät keskittyneet erityisesti mihinkään tiettyyn luokkaan. Taulukko 10. Koetut sisäilmahaitat, Paijalan koulu Sisäilmahaitta Liian korkea lämpötila Liian matala lämpötila Vaihteleva lämpötila Kylmä lattia Veto Haitan tiheys Kaikki (244 p-arvo 7 (2,9) 1 (3) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (7) 1 (3) 0,038 Joka viikko 16 (6,7) 1 (3) 6 (12) 2 (5) 1 (3) 3 (7) 3 (9) Joskus 66 (27,7) 3 (9) 19 (39) 9 (23) 10 (25) 16 (38) 9 (27) Ei koskaan 149 (62,6) 29 (85) 22 (45) 28 (72) 29 (73) 20 (48) 21 (62) 4 (1,7) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 0,013 Joka viikko 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (2) 1 (3) Joskus 72 (30,3) 2 (6) 16 (33) 8 (21) 12 (30) 16 (38) 18 (53) Ei koskaan 159 (66,8) 32 (94) 32 (65) 29 (74) 26 (65) 25 (60) 15 (44) 5 (2,1) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 0,020 Joka viikko 11 (4,6) 0 (0) 5 (10) 2 (5) 0 (0) 2 (5) 2 (6) Joskus 81 (34,2) 3 (9) 19 (39) 12 (31) 14 (36) 15 ) 18 (51) Ei koskaan 140 (59,1) 30 (88) 25 (51) 23 (59) 25 (64) 23 (56) 14 ) 18 (7,5) 1 (3) 7 (14) 2 (5) 3 (8) 4 (10) 1 (3) N.S. Joka viikko 11 (4,6) 2 (6) 2 (4) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 1 (3) Joskus 54 (22,6) 1 (3) 11 (22) 10 (26) 10 (25) 9 (22) 13 ) Ei koskaan 156 (65,3) 30 (88) 30 (60) 25 (64) 25 (63) 26 (63) 20 (57) 4 (1,7) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) N.S. Joka viikko 5 (2,1) 1 (3) 1 (2) 0 (0) 1 (3) 2 (5) 0 (0) Joskus 31 (13,0) 0 (0) 12 (24) 5 (13) 4 (10) 4 (10) 6 (18) Ei koskaan 198 (83,2) 32 (94) 36 (72) 33 (85) 34 (85) 35 (85) 28 (82)

12 sivu 12 (15) Taulukko 10. Koetut sisäilmahaitat, Paijalan koulu (jatkoa edellisestä sivulta) Sisäilmahaitta Tunkkaisuus / huono ilmanlaatu Kuiva ilma Kostea ilma Homeen haju Muu haju Melu paha Pöly tai likaisuus Muu haitta Haitan tiheys Kaikki (244 p-arvo 27 (11,3) 0 (0) 5 (10) 1 (3) 6 (15) 9 (22) 6 (17) alle 0,01 Joka viikko 20 (8,4) 1 (3) 4 (8) 2 (5) 3 (8) 7 (17) 3 (9) Joskus 88 (36,8) 7 (21) 18 (36) 16 (41) 13 (33) 16 (39) 18 (51) Ei koskaan 104 (43,5) 26 (77) 23 (46) 20 (51) 18 (45) 9 (22) 8 (23) 4 (1,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 2 (5) 1 (3) N.S. Joka viikko 9 (3,9) 0 (0) 4 (8) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 3 (9) Joskus 49 (21,0) 3 (9) 10 (20) 6 (16) 10 (26) 11 (28) 9 (27) Ei koskaan 171 (73,4) 31 (91) 35 (71) 31 (82) 28 (72) 25 (64) 21 (62) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) N.S. Joka viikko 2 (0,9) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Joskus 25 (10,7) 1 (3) 8 (16) 2 (5) 2 (5) 7 (18) 5 (15) Ei koskaan 206 (88,4) 33 (97) 39 (80) 36 (95) 37 (95) 32 (82) 29 (85) 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 1 (3) N.S. Joka viikko 5 (2,2) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) Joskus 21 (9,1) 1 (3) 6 (13) 3 (8) 4 (10) 3 (8) 4 (12) Ei koskaan 201 (87,4) 33 (97) 38 (81) 33 (89) 33 (85) 36 (90) 28 (85) 5 (2,1) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 1 (3) N.S. Joka viikko 8 (3,4) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 3 (8) 2 (5) 1 (3) Joskus 41 (17,5) 4 (12) 7 (15) 8 (21) 6 (15) 12 (29) 4 (12) Ei koskaan 180 (76,9) 29 (85) 39 (81) 29 (76) 30 (77) 25 (61) 28 (82) 20 (8,4) 2 (6) 7 (14) 0 (0) 6 (15) 2 (5) 3 (9) N.S. Joka viikko 23 (9,7) 2 (6) 7 (14) 3 (8) 4 (10) 3 (7) 4 (12) Joskus 93 (39,2) 12 ) 17 (34) 20 (51) 17 (44) 16 (39) 11 (32) Ei koskaan 101,6) 18 (53) 19 (38) 16 (41) 12 (31) 20 (49) 16 (47) 11 (4,6) 0 (0) 4 (8) 0 (0) 1 (3) 3 (7) 3 (9) N.S. Joka viikko 13 (5,5) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 3 (9) Joskus 59 (24,9) 2 (6) 11 (22) 12 (31) 13 (33) 11 (27) 10 (29) Ei koskaan 154 (65,0) 32 (94) 30 (61) 25 (64) 24 (60) 25 (61) 18 (53) 2 (3,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (17) 0 (0) N.S. Joka viikko 1 (1,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (13) Joskus 1 (1,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (13) Ei koskaan 49 (92,5) (100) 3 (100) 12 (92) 5 (83) 6 (75) (100)

13 sivu 13 (15) Paijalan koulussa sisäilmahaittoja raportoidaan esiintyvän eniten luokassa/luokissa (Taulukko 11). Luokassa olevia sisäilmahaittoja raportoivat eniten 6-luokkalaiset. Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu prosenttilukuja laskettaessa, sillä tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Taulukko 11. Missä tiloissa sisäilmahaittoja esiintyy Tila Kaikki (244 Luokassa / luokissa 175 (71,7) 14 (38) 40 (80) 27 (68) 30 (75) 32 (76) 32 (91) Käytävillä 52 (21,3) 5 (14) 4 (8) 17 (43) 8 (20) 13 (31) 5 (14) Ruokalassa 20 (8,2) 3 (8) 3 (6) 2 (5) 7 (18) 2 (5) 3 (9) Liikuntasalissa 22 (9,0) 3 (8) 2 (4) 1 (3) 11 (28) 1 (2) 4 (11) Wc / pesutiloissa 34 (13,9) 1 (3) 6 (12) 10 (25) 4 (10) 9 (21) 4 (11) Muualla 7 (2,9) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 4 (10) 0 (0)

14 sivu 14 (15) 4. Johtopäätökset Paijalan koulussa (kaikki vastanneet) infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta flunssaa, jota sairastettiin hieman tavanomaista enemmän etenkin syyslukukaudella (Taulukko 4). Yleistä terveydentilaa kysyttäessä 95,8 % vastanneista raportoi tämänhetkisen terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi, tyydyttäväksi 3,4 % ja huonoksi 0,8 %. Infektiosairauksien lukumäärät olivat normaalilla tasolla (Taulukko 5). Syyslukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n (Taulukko 6). Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat päänsärky, nenän tukkoisuus, nuha, väsymys, kuiva tai kipeä kurkku sekä kuiva yskä. Kevätlukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat nenän tukkoisuus, päänsärky, nuha, väsymys sekä kuiva tai kipeä kurkku. Vastanneista 21,7 % mielestä heidän kokemansa oireet liittyvät kouluympäristöön. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa oireissa. Astmaoireet olivat tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta yöyskää, jota esiintyi tavanomaista enemmän (Taulukko 7). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa astmaoireissa. Astmadiagnooseja oli eniten 6- ja 2-luokkalaisilla (Taulukko 8). Astmadiagnoosien määrä oli noin 1.5-kertainen verrattuna normaaliin koko koulussa, luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Vastaajista 4,9 % yhdisti nuhaoireet, 6,1 % yskäoireet ja 4,5 % silmäoireet kouluympäristöön (Taulukko 9). tai joka viikko raportoidut haitat jäivät alle 30 %:n tason (Taulukko 10). Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu, tunkkaisuus/huono ilmanlaatu, vaihteleva lämpötila ja liian matala lämpötila. Näitä raportoi % vastanneista. Sisäilmahaitat eivät keskittyneet erityisesti mihinkään tiettyyn luokkaan. Oirekyselyn tulokset eivät selkeästi viittaa sisäilmaongelmaan, mutta asian tarkempi selvittäminen edellyttää lisäksi rakennusteknisiä ja tarvittaessa mikrobiologisia tutkimuksia. Kuopiossa Aino Nevalainen Tutkimusprofessori Mari Turunen FM, tutkija Tulosten tarkasteluun on osallistunut LT Riitta-Liisa Patovirta. Mikäli seloste kopioidaan, se on aina kopioitava kokonaisuudessaan mahdolliset liitteet mukaan lukien. Osittainen kopiointi on sallittu vain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristömikrobiologian yksikön kirjallisella luvalla.

15 sivu 15 (15) VIITTEET /1/ Andersson, Kjell; Stridh, Göran; Fagerlund, Inger; Aslaksen, Wenche. Manual School Environment, MM Questionnaire.

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913).

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913). 11.2.2015 sivu 1 (39) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Sari Tuomivaara, Hämeenlinnan kaupunki Raportti lähetään: Tilaajalle ja Hämeenlinnan yhteiskoulun rehtorille Kohde:, 13130 Hämeenlinna Vertailukoulu: Iittalan

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 Yhteenvetoraportti N=393 Kysely avattiin 25.11.2016 ja vastausaika päättyi 19.12.2016. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä ja oppilaat vastasivat

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012 Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien jen terveyskyselyistä keväällä 22 Kyselyt toteutettiin kevään 22 aikana kaikissa Loviisan liitosalueiden issa. Ruotsinkielisistä ista kysely lähetettiin n, in,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(15) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Kärkölän yhtenäiskoulu Kuopiossa Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri Asuinympäristö ja terveys yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %. Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä. TURUN PAATTISTEN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti oirekyselystä joka tehtiin marraskuussa 2015 sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 93 oppilasta, mikä on 52 % koulun 179 oppilaasta.

Lisätiedot

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti Parkanon yhteiskoulun oppilaat vastasivat kouluajalla kyselyyn, joka oli avoinna internetissä maalishuhtikuussa 2014 noin kuukauden ajan.

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia.

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia. LAIHIAN LUKION OIREKYSELY; HUHTIKUU 2017 Yhteenvetoraportti, joka on tehty ala- ja yläasteen koulukyselyjen yhteydessä sisäilmaongelman mahdollisen terveysriskin selvittämiseksi. Kyselyyn vastasi vain

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä:

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä: Tuula Putus T:mi IndoorAid PARKANON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2015 Yhteenvetoraportti Oirekysely on tehty oppilaiden vanhemmille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti Raportti on kirjoitettu sähköpostin kautta oppilaiden vanhemmille lähetetyn oirekyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 243 koulun 359 oppilaasta,

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LAIHIAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Laihian yläkoulun oppilaille keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 203 oppilasta, mikä on noin puolet koulun oppilaista.

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi.

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä.

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä. RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2014 Yhteenvetoraportti Tässä raportissa esitellään sähköpostin avulla tehdyn oirekyselyn tulokset. Kyselylinkki avattiin 12.12.2014 ja analysoitiin tammikuun

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn 1 (2) 10.4.2017 Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn Liitteessä oppilaiden sisäilmakyselyn tutkimusseloste. Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille, jotka vastasivat Kaarinan sisäilmatyöryhmän tilaamaan

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(24) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL Sari Ung-Lanki, tutkija, THL Juha Pekkanen, professori, Helsingin

Lisätiedot

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %).

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %). LAIHIAN ALAKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti Kirkonkylän koulussa on yhteensä 210 oppilasta, Monnarilla noin 100. Yläkoulussa ja lukiossa on noin 400 oppilasta. Tähän kyselyyn vastasi

Lisätiedot

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä Oppilaiden vanhemmille tehtiin sähköpostin välityksellä oirekysely, johon vastasi yhteensä 321 oppilaan vanhemmat.

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely

Oppilaiden sisäilmakysely Oppilaiden sisäilmakysely Kehittämisestä käyttöön 8.11.2017 Asiantuntijalääkäri Jussi Lampi/ Ei sidonnaisuuksia 1 Taustaa Työpaikoilla sisäilmakyselyjä käytetään paljon Suomessa Kunnissa paineita tehdä

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PORVOON KAUPUNKI LUKUINA - Kaupunki perustettu vuonna 1346. - Väkiluku n 50 200. - 64.1% suomenkielisiä, 29,6% ruotsinkielisiä.

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(26) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä (vaihe 2, Helsingin koillinen, läntinen ja pohjoinen alue) - Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid Mikä on tavanomaista ja mikä tavanomaisesta poikkeavaa? MÄÄRITELMÄN MUKAAN sisäilmaoireilua on oireilu, joka ilmenee tietyssä rakennuksessa

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Herman Ojalan koulu Toholampi Kyselyn ajankohta: Helmikuu 2015 Tilaaja: Toholammin kunta Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu Topeliuksenkatu 41 a A, 00250

Lisätiedot

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015 Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 205 Yhteenveto ja pohdintaa Alueen asukkaista kokee terveytensä olevan heikko ja noin kolmannes keskinkertainen. Heikkoa terveyttä ei selitä ikä tai sukupuoli (pl.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Urjalan yläkoulun ja lukion henkilökunnan oirekysely; marraskuu 2014 Yhteenvetoraportti Raportti Urjalan yläkoulun ja lukion opettajien oirekyselystä on kirjoitettu joulukuun puolivälissä v. 2014. Kyselyyn

Lisätiedot

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Työterveyshuolto sisäilmaongelmien ratkaisijana Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Sisäilmaongelmat ja työterveyshuolto "Sisäilma", "sisäilmasto" ja "sisäympäristö" Toimistotyöpaikat,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSille AVIn uhkasakko

Lisätiedot

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely I Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus Neilikkatie 8 tammi-helmikuu 2013 Tilaaja: Vantaan kaupunki Lausunto ARll-2013-053794 Ty6terveyslaitos Helsinki 11.03.2013

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kirkonkylän koulu Metsolantie 7 56100 Ruokolahti Kyselyn ajankohta: Marraskuu 2013 Tilaaja: Eija Hämäläinen Lausunto AR17-2013-017814 Työterveyslaitos Lappeenranta

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

ASTMAN OMAHOITOKORTTI

ASTMAN OMAHOITOKORTTI ASTMAN OMAHOITOKORTTI www.hengitys.fi www.astmatesti.fi www.pef.fi Erikieliset astmatestit löydät osoitteesta: www.asthmacontroltest.com GSK, Piispansilta 9 A 00 Espoo Puh. 00 0 0 0, www.gsk.fi GSK-tuoteinfo

Lisätiedot

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset

Lisätiedot

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Wetteri Hämeenlinna Wetterhoffinkatu 2 13101 Hämeenlinna marras - joulukuu 2013 tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Lausunto -028224 Työterveyslaitos Helsinki 30.01.2014

Lisätiedot

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus TAUSTAA Viime aikoina huippu-urheilijoilla yleisesti todettavat hengitysoireet ovat puhuttaneet runsaasti. Toisaalta on puhuttu siitä, että astma sairautena on

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LIITE 3. Turengin koulun henkilökunnan oirekysely; huhtikuu 2016 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Turengin koulun koko henkilökunnalle huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä koulun

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/2005 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat eivät tiedä aina

Lisätiedot

HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA

HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA Sisältö Johdanto... 3 Yleinen kotihoito... 4 Nuhakuume... 7 Keuhkoputkentulehdus... 8 Kurkunpääntulehdus... 9 Milloin

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pelkosenniemen koulu Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi Kyselyn ajankohta: Toukokuu 2015 Tilaaja: Pelkosenniemien kunta, sivistysosasto Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki Takajärven koulu Oklaholmankatu 18 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Kemin kaupunki Tekninen palvelukeskus Lausunto

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE 30.11.2017 KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA KUN PERHE TAI OPPILAS OTTAA YHTEYTTÄ TERVEYDENHOITAJAAN SISÄILMAOIRE-EPÄILYN VUOKSI Kuuntele, ota

Lisätiedot

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi?

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi? Oheismateriaali 2 TAUSTATIEDOT JA TYÖ 1. Asutko 1) Espoossa 2) Kirkkonummella 2. Osutko vakituisesti tässä osoitteessa? 1) Kyllä 2) En 3. Sukupuoli 1) Mies 2) Nainen VASTAUSOHJE: Ympyröi 1) tai merkitse

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2005-2013 Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 40 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Turun yliopisto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tutkimuksen taustatiedot Kysely toteutettiin 29.3. 22.6.2017 Vastaajia yhteensä 4920 Vastausprosentti

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat 1. Oletko havainnut tai onko lapsesi havainnut koulun tiloissa epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin ongelmiin?

Lisätiedot

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisuun osallistuvilla toimijoilla tulee olla yhteinen näkemys siitä, että vaurioituneet rakenteet on korjattava, koska homeongelmasta voi

Lisätiedot

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet Tehyn Julkaisusarja A Tutkimusraportteja /7 A Sisäilman laatu, oireet ja sairaudet Oirekysely Tehy ry:n jäsenille sisäilmamikrobien terveyshaitoista sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitolaitoksissa

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Asianajajapäivät, Helsinki 10.1.2014 Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisäilmaongelmat Työhyvinvointi 2014 8.5.2014 Helsinki Kari Reijula, professori Teemajohtaja Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan sairaalan työntekijät vaativat miljoonakorvauksia

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta Tervolothenkilokunta 1. Oletko havainnut koulun tiloissa ollessasi epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Koulukeskus, Saarijärvi Koulutie 4, 43100 Saarijärvi Kyselyn ajankohta: maalis-huhtikuu 2015 Tilaaja: Saarijärven kaupunki Lausunto AR23-2015-306158 Työterveyslaitos

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.10.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 KEKKILÄ OY

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.4.217 Viite 82116477-1 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HELMIKUU 217 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä 7.9.10

YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä 7.9.10 YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä 7.9.10 Punttijumppa ja hyvä ergonomia tehoaa Punttijumppatutkimus YTE- hanke: -tutkittiin YTHS:n Turun toimipisteen fysioterapian Ni-Ha-oireisten

Lisätiedot