Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle"

Transkriptio

1 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44, Tuusula Vertailukoulu: Ei ole Lomakkeet saapuneet: Analysointiaika: (lomakkeiden analysoinnin aloittaminen viivästyi tallennusongelmien vuoksi) 1. Menetelmät Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alakouluille suunniteltua kyselylomaketta (OIRA ). Kyselylomake jaettiin ja palautettiin keskitetysti koulun kautta, ja oppilaat vastasivat kyselyyn annettujen ohjeiden mukaan (tarvittaessa yhdessä vanhemman kanssa). Lomakkeiden tallennus ja analysointi tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tulosten tulkinnassa oli mukana konsultoiva lääkäri. 2. Aineisto Paijalan koulusta tuli vastauksia yhteensä 244 kpl. Puuttuvat vastaukset on otettu huomioon prosenttilukuja laskettaessa, lukuun ottamatta kysymyksiä, joissa oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Eri luokkien välisiä eroja testattiin tilastollisella SPSS-ohjelmistolla (versio 15.0) käyttäen χ 2 -testiä. Taulukossa 1 näkyvät koulun vastausmäärät, vastausten sukupuolijakauma sekä kuinka kauan vastanneet ovat käyneet kyseistä koulua.

2 sivu 2 (15) Taulukko 1. Vastausmäärät ja sukupuolijakauma Koulu Vastauksia / oppilasmäärä (kpl) Vastausprosentti Poikia / tyttöjä Paijalan koulu 244 / ,4 50,8 / 49,2 2,67 Käyneet koulua (vuosina, keskiarvo) Taulukkoon 2a ja 2b on koottu tietoja vastanneiden asunnosta, kuten asunnon sijainti, asunnon tyyppi ja mahdolliset kosteusvauriot. Taulukko 2a. Tietoja vastanneiden asunnosta Koulu Asunnon sijainti Asunto Paijalan koulu Keskusta tms. Lähiö tms. Taajama Hajaasutusalue Omakoti /paritalo Rivitalo Kerrostalo 0,8 34,6 50,0 14,6 60,9 36,2 0,4 2,5 Maatila Taulukko 2b. Tietoja vastanneiden asunnosta, kosteusvauriot Koulu Asunnossa Asunnossa Asunnossa ei vaurioita kosteusvaurio näkyvää ho- metta Asunnossa homeen hajua Vaurioita ei korjattu Paijalan koulu 94,7 4,1 1,6 1,2 0,4 Taulukkoon 3 on koottu muita taustatietoja, kuten tietoja kotieläimistä, tupakansavulle altistumisesta sekä nukkumisesta ja aamupalan syömisestä. Paijalan koulu Taulukko 3. Muita taustatietoja Koulu Kotieläimiä nyt / aiemmin Tupakansavulle altistuu päivittäin: kotona / muual- Tupakoi Nukkuu (h / Syö aamupalaa itse yö): min / max / keskiarvo päivittäin la 44,3 / 10,2 0,0 / 0,0 0,0 7 / 12 / 9,5 95,5 64,5 Harrastaa liikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa

3 sivu 3 (15) 3. Tulokset ja tulosten tarkastelu Infektioiden, oireiden ja sisäilmahaittojen esiintyvyys on esitetty taulukoissa Taulukoissa n merkitsee infektioita, oireita tai sisäilmahaittoja raportoivien oppilaiden lukumäärää. Erojen tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot on esitetty taulukoissa 4, 7, 8 ja 10. Tilastollisesti merkitseviä tai lähes merkitseviä eroja eri luokkien välillä kuvaavat prosenttiluvut on tummennettu. 3.1 Infektiosairaudet ja yleinen terveydentila Kaikkien vastanneiden kesken infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta flunssaa, jota sairastettiin hieman tavanomaista enemmän etenkin syyslukukaudella (Taulukko 4). Koulusta poissaoloja oli syyslukukaudella 61 % ja kevätlukukaudella 63 % oppilaista. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 28 kpl. Yleistä terveydentilaa kysyttäessä 95,8 % vastanneista raportoi tämänhetkisen terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi, tyydyttäväksi 3,4 % ja huonoksi 0,8 %. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

4 sivu 4 (15) Taulukko 4. Infektiosairauksien esiintyvyys oppilailla, Paijalan koulu Infektiosairaus Kaikki (244 Flunssa syksyllä 197 (81,7) 30 (81) 41 (85) 31 (78) 31 (80) 37 (88) 27 (77) N.S. Flunssa keväällä 151 (75,1) - 35 (83) 27 (77) 26 (72) 28 (70) 28 (82) N.S. Angiina syksyllä 4 (1,8) 1 (4) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (3) N.S. Angiina keväällä 5 (2,7) - 0 (0) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) N.S. Korvatulehdus (otiitti) syksyllä Korvatulehdus (otiitti) keväällä Sinuiitti (poskiontelotulehdus) syksyllä Sinuiitti (poskiontelotulehdus) keväällä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) syksyllä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) keväällä Poissaoloja syksyllä Poissaoloja keväällä Lääkärissä käyntejä syksyllä Lääkärissä käyntejä keväällä Antibioottihoitoja syksyllä Antibioottihoitoja keväällä Sairaalahoidossa syksyllä Sairaalahoidossa keväällä p-arvo 23 (10,3) 5 (17) 4 (11) 4 (10) 3 (8) 6 (14) 1 (3) N.S. 22 (11,5) - 7 (22) 3 (8) 5 (14) 3 (8) 3 (9) N.S. 12 (5,5) 1 (4) 1 (3) 0 (0) 4 (10) 5 (12) 1 (3) N.S. 13 (6,9) - 2 (7) 0 (0) 5 (14) 3 (8) 3 (9) N.S. 12 (5,5) 2 (7) 3 (9) 1 (3) 3 (8) 1 (2) 2 (6) N.S. 9 (4,8) - 2 (7) 1 (3) 3 (8) 1 (3) 1 (3) N.S. 147 (60,5) 22 (60) 27 (55) 25 (63) 24 (60) 25 (60) 24 (69) N.S. 130 (62,5) - 27 (59) 24 (67) 24 (63) 26 (65) 25 (74) N.S. 59 (24,5) 9 (24) 10 (21) 7 (18) 11 (28) 15 (36) 7 (20) N.S. 61 (29,2) - 15 (33) 9 (24) 13 ) 11 (28) 11 (32) N.S. 34 (14,1) 6 (16) 6 (13) 5 (13) 7 (18) 7 (17) 3 (9) N.S. 39 (18,7) - 6 (13) 6 (16) 9 (24) 8 (20) 8 (24) N.S. 4 (1,6) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 0 (0) N.S. 5 (2,4) - 2 (4) 0 (0) 2 (5) 1 (3) 0 (0) N.S. N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä

5 sivu 5 (15) Infektiosairauksien lukumäärät olivat normaalilla tasolla (Taulukko 5). Taulukko 5. Infektiosairauksien lukumäärien keskiarvot, Paijalan koulu Infektiosairauksien lukumäärät Kaikki (244 keskiarvo (ka) ka ka ka ka ka ka Flunssakertoja syksyllä 1,65 1,73 1,59 1,70 1,77 1,57 1,54 Flunssakertoja keväällä 1,76-1,88 1,69 1,88 1,62 1,69 Angiinakertoja syksyllä 1,00 1,00 1, ,00 1,00 Angiinakertoja keväällä 1,40-0 1,00 1,00 1,00 3,00 Korvatulehduskertoja syksyllä 1,18 1,40 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 Korvatulehduskertoja keväällä 1,14-1,14 1,33 1,20 1,00 1,00 Sinuiittikertoja syksyllä 1,08 1,00 1,00 0 1,00 1,20 1,00 Sinuiittikertoja keväällä 1,54-1,50 0 2,20 1,00 1,00 Bronkiittikertoja syksyllä 1,30 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 2,00 Bronkiittikertoja keväällä 1,33-1,50 1,00 1,33 1,00 2,00 Koulusta poissaolopäivät syksyllä 3,49 2,86 2,60 3,29 3,96 4,38 3,79 Koulusta poissaolopäivät keväällä 4,23-3,72 2,95 4,91 3,70 5,54 Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,72 1,50 1,70 1,86 2,09 1,60 1,57 syksyllä Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,85-1,60 1,44 2,25 1,64 2,18 keväällä Antibioottihoitokertoja syksyllä 1,24 1,50 1,00 1,20 1,29 1,29 1,00 Antibioottihoitokertoja keväällä 1,41-1,17 1,17 1,89 1,25 1,38 Sairaalahoidossa syksyllä 1,75 0 2,50 0 1, Sairaalahoidossa keväällä 1,25-1,00 0 1,00 2, Oireet Oiretasoille ei ole vielä olemassa selkeitä viitearvoja, joiden mukaan tietty oiretaso luokiteltaisiin lapsilla tai nuorilla normaaliksi tai normaalia suuremmaksi. Ruotsissa kehitettyjen oirekyselyiden tulkintaa varten on laadittu ohjekirja, johon on koottu kerätyn referenssiaineiston tuloksia /1/. Näitä voidaan tietyin varauksin käyttää vertailuaineistona suomalaisten oirekyselyiden tulosten tulkinnassa. Pääsääntöisesti % oiretason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi. On kuitenkin otettava huomioon, että ns. normaalitaso vaihtelee suuresti eri oireiden kohdalla. Taulukossa 6 yli 20 % olevat oiretasot on tummennettu.

6 sivu 6 (15) Oireet, kaikki vastanneet Syys- ja kevätlukukaudella raportoidut oireet on esitetty taulukossa 6. Syyslukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat päänsärky, nenän tukkoisuus, nuha, väsymys, kuiva tai kipeä kurkku sekä kuiva yskä. Kevätlukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat nenän tukkoisuus, päänsärky, nuha, väsymys sekä kuiva tai kipeä kurkku. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 36 kpl, lukuun ottamatta muu vaiva-kohtaa, jossa puuttuvia vastauksia oli syyslukukauden kohdalla 113 kpl ja kevätlukukauden kohdalla 124 kpl. Vastanneista 21,7 % mielestä heidän kokemansa oireet liittyvät kouluympäristöön, 4,5 % mielestä kotiin ja 2,9 % mielestä jonnekin muualle (puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu prosenttilukuja laskettaessa, sillä tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa oireissa.

7 sivu 7 (15) Taulukko 6. Oireet viimeisten 12 kk:n aikana, Paijalan koulu (kaikki vastanneet, 244 vastausta) Oire Syyslukukaudella Viikoittain Kuukausittain Harvemmin Kevätlukukaudella Viikoittain Kuukausittain Harvemmin Nenän tukkoisuus 29 (12,3) 76 (32,3) 130 (55,3) 23 (12,1) 67,3) 100 (52,6) Nuha 17 (7,2) 75 (31,6) 145 (61,2) 16 (8,2) 61 (31,4) 117 (60,3) Nenäverenvuoto 9 (3,9) 26 (11,4) 194 (84,7) 11 (5,8) 16 (8,4) 163 (85,8) Kuiva tai kipeä 7 (3,0) 64 (27,7) 160 (69,3) 6 (3,2) 42 (22,3) 140 (74,5) kurkku Äänen käheys 6 (2,6) 31 (13,7) 190 (83,7) 6 (3,2) 23 (12,3) 158 (84,5) Kuiva yskä 13 (5,6) 52 (22,5) 166 (71,9) 11 (5,9) 36 (19,3) 140 (74,9) Limayskä 3 (1,3) 27 (11,9) 196 (86,7) 3 (1,6) 18 (9,7) 164 (88,6) Vinkuva yskä 3 (1,3) 7 (3,1) 216 (95,6) 3 (1,6) 6 (3,2) 177 (95,2) Hengenahdistus 1 (0,4) 9 (4,0) 216 (95,6) 1 (0,5) 8 (4,3) 178 (95,2) Hengityksen 2 (0,9) 9 (4,0) 215 (95,1) 1 (0,5) 5 (2,7) 182 (96,8) vinkuna Silmäoireet 5 (2,2) 21 (9,3) 199 (88,4) 5 (2,7) 22 (11,8) 159 (85,5) Kuume 1 (0,4) 11 (4,8) 218 (94,8) 1 (0,5) 11 (5,7) 180 (93,8) Virtsatievaivat 1 (0,4) 5 (2,2) 220 (97,3) 0 (0) 1 (0,5) 186 (99,5) Lihaskivut 5 (2,2) 31 (13,5) 193 (84,3) 3 (1,6) 19 (10,1) 166 (88,3) Nivelkivut 3 (1,3) 6 (2,7) 217 (96,0) 2 (1,1) 7 (3,7) 178 (95,2) Selkäkivut 2 (0,9) 8 (3,5) 217 (95,6) 0 (0) 8 (4,3) 180 (95,7) Väsymys 17 (7,4) 69 (30,1) 143 (62,4) 15 (8,1) 50 (26,9) 121 (65,1) Päänsärky 20 (8,6) 80 (34,3) 133 (57,1) 19 (10,0) 63 (33,2) 108 (56,8) Keskittymisvaikeudet 10 (4,4) 18 (8,0) 198 (87,6) 9 (4,8) 14 (7,5) 164 (87,7) Univaikeudet 11 (4,8) 21 (9,3) 195 (85,9) 7 (3,7) 17 (9,1) 163 (87,2) Oppimisvaikeudet 2 (0,9) 5 (2,2) 219 (96,9) 1 (0,5) 5 (2,7) 181 (96,8) Muu vaiva 3 (2,3) 2 (1,5) 126 (96,2) 1 (0,8) 3 (2,5) 116 (96,7)

8 sivu 8 (15) 3.3 Astmaoireet Astmaoireet olivat tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta yöyskää, jota esiintyi tavanomaista enemmän (Taulukko 7). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla alle 1 kpl / kysymys. Taulukko 7. Astmaoireet viimeisen 12 kuukauden aikana, Paijalan koulu Astmaoire Hengenahdistusta Ei koskaan 230 (95,0) 37 (100) 45 (92) 38 (95) 37 (93) 40 (98) 33 (94) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 11 (4,5) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 1 (2) 2 (6) Hengityksen vinkunaa Oireen tiheys Kaikki (244 p- arvo Ei koskaan 230 (94,3) 37 (100) 48 (96) 37 (93) 36 (90) 40 (95) 32 (91) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 13 (5,3) 0 (0) 2 (4) 3 (8) 3 (8) 2 (5) 3 (9) Kyllä useammin 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Kyllä useammin 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Yöyskää Hengenahdistuskohtauksia Ei koskaan 205 (84,0) 30 (81) 43 (86) 35 (88) 32 (80) 35 (83) 30 (86) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 12 (4,9) 2 (5) 2 (4) 0 (0) 3 (8) 1 (2) 4 (11) (viim. 12 kk aikana) Kyllä useammin (viim. 12 kk aikana) 2 (0,8) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) Kyllä, aikaisemmin 25 (10,2) 5 (14) 5 (10) 4 (10) 4 (10) 6 (14) 1 (3) on ollut (yli 12 kk sitten) Ei koskaan 97 (39,9) 19 (51) 14 (28) 13 (33) 17 (43) 17 ) 17 (49) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 103,4) 13 ) 21 ) 18 (45) 18 (45) 19 (46) 14 ) Kyllä useammin 43 (17,7) 5 (14) 15 (30) 9 (23) 5 (13) 5 (12) 4 (11) N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä

9 sivu 9 (15) Astmadiagnooseja oli eniten 6-luokkalaisilla (Taulukko 8). Astmadiagnoosien määrä oli noin kertainen määrä verrattuna normaaliin. Kouluaikana astmaan sairastuneita oli 4, loput olivat sairastuneet astmaan ennen tähän kouluun tuloaan. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Astman ja allergian esiintymistä selvittäviin kysymyksiin kaikkien vastanneiden osalta puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 16 kpl / kysymys. Taulukko 8. Astma ja allergiaoireet, Paijalan koulu Oireet Kaikki (244 N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä p-arvo Astma 21 (9,1) 3 (8) 6 (13) 2 (5) 2 (5) 3 (8) 5 (15) N.S. Astmaa tutkittu, 15 (7,1) 1 (3) 2 (5) 4 (11) 3 (8) 3 (8) 2 (7) N.S. ei todettu Allerginen nuha 31 (13,6) 5 (15) 3 (7) 6 (17) 5 (13) 4 (10) 8 (24) N.S. Taiveihottuma 51 (22,4) 7 (21) 11 (23) 11 (31) 11 (30) 5 (13) 6 (18) N.S. Allerginen silmätulehdus 16 (7,1) 2 (6) 2 (4) 5 (14) 4 (11) 2 (5) 1 (3) N.S. Diabetes 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) N.S. Nivelreuma 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) N.S. Synnynnäinen 3 (1,4) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (3) N.S. sairaus Muu pitkäaikaissairaus 11 (4,9) 1 (3) 3 (6) 4 (11) 1 (3) 1 (3) 1 (3) N.S. Astman vuoksi 16 (6,6) 2 (5) 5 (10) 1 (3) 3 (8) 0 (0) 5 (15) N.S. lääkärin hoidossa Päivittäinen astmalääkitys, kausittain 16 (6,6) 1 (3) 2 (4) 3 (8) 2 (5) 4 (10) 4 (11) N.S. Päivittäinen astmalääkitys, jatkuvasti 7 (2,9) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 2 (5) 0 (0) 2 (6) N.S.

10 sivu 10 (15) 3.4 Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet Paijalan koulussa vastaajista 4,9 % yhdisti nuhaoireet, 6,1 % yskäoireet ja 4,5 % silmäoireet kouluympäristöön (Taulukko 9). Silmän sidekalvon tulehduksia on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana 1-2 kertaa 13,1 % vastanneista. Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu nuhan, yskän ja silmäoireiden prosenttilukuja laskettaessa, sillä näissä kysymyksissä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Taulukko 9. Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet, Paijalan koulu Oire Milloin esiintyy Kaikki (244 Nuha Flunssassa 58 (23,8) 7 (19) 12 (24) 10 (25) 8 (20) 12 (29) 9 (26) Siitepöly tai 20 (8,2) 3 (8) 3 (6) 3 (8) 4 (10) 3 (7) 4 (11) eläinpölyaltistus Rasituksessa 3 (1,2) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6) Koulussa 12 (4,9) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 2 (6) Ilman syytä 44 (18,0) 7 (19) 6 (12) 7 (18) 7 (18) 9 (21) 8 (23) Ei oireita 134 (54,9) 24 (65) 29 (58) 25 (63) 24 (60) 17 (41) 15 (43) Yskä Flunssassa 46 (18,9) 8 (22) 10 (20) 8 (20) 9 (23) 6 (14) 5 (14) Siitepöly tai 13 (5,3) 2 (5) 1 (2) 2 (5) 1 (3) 2 (5) 5 (14) eläinpölyaltistus Rasituksessa 11 (4,5) 0 (0) 1 (2) 2 (5) 4 (10) 2 (5) 2 (6) Koulussa 15 (6,1) 0 (0) 6 (12) 3 (8) 3 (8) 3 (7) 0 (0) Ilman syytä 40 (16,4) 6 (16) 10 (20) 8 (20) 6 (15) 6 (14) 4 (11) Ei oireita 147 (60,2) 24 (65) 25 ) 25 (63) 24 (60) 27 (64) 22 (63) Silmäoireet Tuuli ja roskat 18 (7,4) 2 (5) 3 (6) 4 (10) 5 (13) 2 (5) 2 (6) Siitepöly tai 28 (11,5) 4 (11) 4 (8) 4 (10) 7 (18) 4 (10) 5 (14) eläinpölyaltistus Rasituksessa 8 (3,3) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 5 (14) Koulussa 11 (4,5) 0 (0) 4 (8) 0 (0) 2 (5) 3 (7) 2 (6) Ilman syytä 24 (9,8) 3 (8) 4 (8) 3 (8) 7 (18) 3 (7) 4 (11) Ei oireita 184 (75,4) 29 (78) 39 (78) 30 (75) 28 (70) 33 (79) 25 (71)

11 sivu 11 (15) 3.5 Sisäilmahaitat Raportoitujen sisäilmahaittojen osalta pääsääntöisesti % tason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi /1/. Taulukossa 10 yli 30 %:n tason olevat sisäilmahaitat on tummennettu. Paijalan koulussa (kaikki vastanneet) lähes päivittäin tai joka viikko raportoidut haitat jäivät alle 30 %:n tason (Taulukko 10). Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu, tunkkaisuus/huono ilmanlaatu, vaihteleva lämpötila ja liian matala lämpötila. Näitä raportoi % vastanneista. Puuttuvia vastauksia oli eri kysymysten kohdalla keskimäärin 8 kpl (lukuun ottamatta muu haitta-kohtaa, jossa puuttuvia vastauksia oli 191 kpl). Luokkien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero seuraavien sisäilmahaittojen kohdalla: liian korkea lämpötila, liian matala lämpötila, vaihteleva lämpötila sekä tunkkaisuus / huono ilmanlaatu. Raportoidut sisäilmahaitat eivät keskittyneet erityisesti mihinkään tiettyyn luokkaan. Taulukko 10. Koetut sisäilmahaitat, Paijalan koulu Sisäilmahaitta Liian korkea lämpötila Liian matala lämpötila Vaihteleva lämpötila Kylmä lattia Veto Haitan tiheys Kaikki (244 p-arvo 7 (2,9) 1 (3) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (7) 1 (3) 0,038 Joka viikko 16 (6,7) 1 (3) 6 (12) 2 (5) 1 (3) 3 (7) 3 (9) Joskus 66 (27,7) 3 (9) 19 (39) 9 (23) 10 (25) 16 (38) 9 (27) Ei koskaan 149 (62,6) 29 (85) 22 (45) 28 (72) 29 (73) 20 (48) 21 (62) 4 (1,7) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 0,013 Joka viikko 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (2) 1 (3) Joskus 72 (30,3) 2 (6) 16 (33) 8 (21) 12 (30) 16 (38) 18 (53) Ei koskaan 159 (66,8) 32 (94) 32 (65) 29 (74) 26 (65) 25 (60) 15 (44) 5 (2,1) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 0,020 Joka viikko 11 (4,6) 0 (0) 5 (10) 2 (5) 0 (0) 2 (5) 2 (6) Joskus 81 (34,2) 3 (9) 19 (39) 12 (31) 14 (36) 15 ) 18 (51) Ei koskaan 140 (59,1) 30 (88) 25 (51) 23 (59) 25 (64) 23 (56) 14 ) 18 (7,5) 1 (3) 7 (14) 2 (5) 3 (8) 4 (10) 1 (3) N.S. Joka viikko 11 (4,6) 2 (6) 2 (4) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 1 (3) Joskus 54 (22,6) 1 (3) 11 (22) 10 (26) 10 (25) 9 (22) 13 ) Ei koskaan 156 (65,3) 30 (88) 30 (60) 25 (64) 25 (63) 26 (63) 20 (57) 4 (1,7) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) N.S. Joka viikko 5 (2,1) 1 (3) 1 (2) 0 (0) 1 (3) 2 (5) 0 (0) Joskus 31 (13,0) 0 (0) 12 (24) 5 (13) 4 (10) 4 (10) 6 (18) Ei koskaan 198 (83,2) 32 (94) 36 (72) 33 (85) 34 (85) 35 (85) 28 (82)

12 sivu 12 (15) Taulukko 10. Koetut sisäilmahaitat, Paijalan koulu (jatkoa edellisestä sivulta) Sisäilmahaitta Tunkkaisuus / huono ilmanlaatu Kuiva ilma Kostea ilma Homeen haju Muu haju Melu paha Pöly tai likaisuus Muu haitta Haitan tiheys Kaikki (244 p-arvo 27 (11,3) 0 (0) 5 (10) 1 (3) 6 (15) 9 (22) 6 (17) alle 0,01 Joka viikko 20 (8,4) 1 (3) 4 (8) 2 (5) 3 (8) 7 (17) 3 (9) Joskus 88 (36,8) 7 (21) 18 (36) 16 (41) 13 (33) 16 (39) 18 (51) Ei koskaan 104 (43,5) 26 (77) 23 (46) 20 (51) 18 (45) 9 (22) 8 (23) 4 (1,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 2 (5) 1 (3) N.S. Joka viikko 9 (3,9) 0 (0) 4 (8) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 3 (9) Joskus 49 (21,0) 3 (9) 10 (20) 6 (16) 10 (26) 11 (28) 9 (27) Ei koskaan 171 (73,4) 31 (91) 35 (71) 31 (82) 28 (72) 25 (64) 21 (62) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) N.S. Joka viikko 2 (0,9) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Joskus 25 (10,7) 1 (3) 8 (16) 2 (5) 2 (5) 7 (18) 5 (15) Ei koskaan 206 (88,4) 33 (97) 39 (80) 36 (95) 37 (95) 32 (82) 29 (85) 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 1 (3) N.S. Joka viikko 5 (2,2) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 1 (3) 1 (3) 0 (0) Joskus 21 (9,1) 1 (3) 6 (13) 3 (8) 4 (10) 3 (8) 4 (12) Ei koskaan 201 (87,4) 33 (97) 38 (81) 33 (89) 33 (85) 36 (90) 28 (85) 5 (2,1) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 1 (3) N.S. Joka viikko 8 (3,4) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 3 (8) 2 (5) 1 (3) Joskus 41 (17,5) 4 (12) 7 (15) 8 (21) 6 (15) 12 (29) 4 (12) Ei koskaan 180 (76,9) 29 (85) 39 (81) 29 (76) 30 (77) 25 (61) 28 (82) 20 (8,4) 2 (6) 7 (14) 0 (0) 6 (15) 2 (5) 3 (9) N.S. Joka viikko 23 (9,7) 2 (6) 7 (14) 3 (8) 4 (10) 3 (7) 4 (12) Joskus 93 (39,2) 12 ) 17 (34) 20 (51) 17 (44) 16 (39) 11 (32) Ei koskaan 101,6) 18 (53) 19 (38) 16 (41) 12 (31) 20 (49) 16 (47) 11 (4,6) 0 (0) 4 (8) 0 (0) 1 (3) 3 (7) 3 (9) N.S. Joka viikko 13 (5,5) 0 (0) 4 (8) 2 (5) 2 (5) 2 (5) 3 (9) Joskus 59 (24,9) 2 (6) 11 (22) 12 (31) 13 (33) 11 (27) 10 (29) Ei koskaan 154 (65,0) 32 (94) 30 (61) 25 (64) 24 (60) 25 (61) 18 (53) 2 (3,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (17) 0 (0) N.S. Joka viikko 1 (1,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (13) Joskus 1 (1,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (13) Ei koskaan 49 (92,5) (100) 3 (100) 12 (92) 5 (83) 6 (75) (100)

13 sivu 13 (15) Paijalan koulussa sisäilmahaittoja raportoidaan esiintyvän eniten luokassa/luokissa (Taulukko 11). Luokassa olevia sisäilmahaittoja raportoivat eniten 6-luokkalaiset. Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu prosenttilukuja laskettaessa, sillä tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Taulukko 11. Missä tiloissa sisäilmahaittoja esiintyy Tila Kaikki (244 Luokassa / luokissa 175 (71,7) 14 (38) 40 (80) 27 (68) 30 (75) 32 (76) 32 (91) Käytävillä 52 (21,3) 5 (14) 4 (8) 17 (43) 8 (20) 13 (31) 5 (14) Ruokalassa 20 (8,2) 3 (8) 3 (6) 2 (5) 7 (18) 2 (5) 3 (9) Liikuntasalissa 22 (9,0) 3 (8) 2 (4) 1 (3) 11 (28) 1 (2) 4 (11) Wc / pesutiloissa 34 (13,9) 1 (3) 6 (12) 10 (25) 4 (10) 9 (21) 4 (11) Muualla 7 (2,9) 0 (0) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 4 (10) 0 (0)

14 sivu 14 (15) 4. Johtopäätökset Paijalan koulussa (kaikki vastanneet) infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta flunssaa, jota sairastettiin hieman tavanomaista enemmän etenkin syyslukukaudella (Taulukko 4). Yleistä terveydentilaa kysyttäessä 95,8 % vastanneista raportoi tämänhetkisen terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi, tyydyttäväksi 3,4 % ja huonoksi 0,8 %. Infektiosairauksien lukumäärät olivat normaalilla tasolla (Taulukko 5). Syyslukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n (Taulukko 6). Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat päänsärky, nenän tukkoisuus, nuha, väsymys, kuiva tai kipeä kurkku sekä kuiva yskä. Kevätlukukaudella viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat nenän tukkoisuus, päänsärky, nuha, väsymys sekä kuiva tai kipeä kurkku. Vastanneista 21,7 % mielestä heidän kokemansa oireet liittyvät kouluympäristöön. Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa oireissa. Astmaoireet olivat tavanomaisella tasolla lukuun ottamatta yöyskää, jota esiintyi tavanomaista enemmän (Taulukko 7). Luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa astmaoireissa. Astmadiagnooseja oli eniten 6- ja 2-luokkalaisilla (Taulukko 8). Astmadiagnoosien määrä oli noin 1.5-kertainen verrattuna normaaliin koko koulussa, luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Vastaajista 4,9 % yhdisti nuhaoireet, 6,1 % yskäoireet ja 4,5 % silmäoireet kouluympäristöön (Taulukko 9). tai joka viikko raportoidut haitat jäivät alle 30 %:n tason (Taulukko 10). Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu, tunkkaisuus/huono ilmanlaatu, vaihteleva lämpötila ja liian matala lämpötila. Näitä raportoi % vastanneista. Sisäilmahaitat eivät keskittyneet erityisesti mihinkään tiettyyn luokkaan. Oirekyselyn tulokset eivät selkeästi viittaa sisäilmaongelmaan, mutta asian tarkempi selvittäminen edellyttää lisäksi rakennusteknisiä ja tarvittaessa mikrobiologisia tutkimuksia. Kuopiossa Aino Nevalainen Tutkimusprofessori Mari Turunen FM, tutkija Tulosten tarkasteluun on osallistunut LT Riitta-Liisa Patovirta. Mikäli seloste kopioidaan, se on aina kopioitava kokonaisuudessaan mahdolliset liitteet mukaan lukien. Osittainen kopiointi on sallittu vain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristömikrobiologian yksikön kirjallisella luvalla.

15 sivu 15 (15) VIITTEET /1/ Andersson, Kjell; Stridh, Göran; Fagerlund, Inger; Aslaksen, Wenche. Manual School Environment, MM Questionnaire.

SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ

SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ Putus Tuula, professori, ympäristölääketieteen dosentti Työterveyshuolto ja työlääketiede Kansanterveystieteen laitos Tutkimuksen tausta Valtaosa

Lisätiedot

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013 OULUN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Tekijä Emilia Ainasoja Työn nimi Ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäytön piirteet, riskitekijät sekä ohjaajien suhtautuminen äänenkäyttöön

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2012

Lasten mediabarometri 2012 Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka Suoninen nuorisotutkimusverkosto Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka

Lisätiedot

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Puheenjohtajan palsta Tuhkaa ja timantteja Takana on kummallinen talvi. Vanhan ajan sääolot, kovia

Lisätiedot

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 Arja Huusko Joensuun yliopisto, sosiologian oppiaine Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö 29.6.2007 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Jaana Lähteenmaa Teija Strand Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä. Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela

Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä. Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela Alkuperäistutkimus Erektiohäiriöiden yleisyys ja yhdyntöjen lukumäärä Juha Koskimäki, Matti Hakama, Heini Huhtala ja Teuvo L J Tammela Tutkimme erektiohäiriöiden yleisyyttä ja niiden yhteyttä viikoittaisten

Lisätiedot

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 2013 Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA Eija Tenhunen Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2009 1 Tiivistelmä POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2006 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot