Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt"

Transkriptio

1 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi. Vastaavanlainen kysely oli päätetty toteuttaa tänä vuonna samalla tavalla ja samana vuoden ajankohtana kuin aikaisemmin tehdyt kyselyt vertailtavuuden vuoksi. Kirkkokadun koulun (kivi- ja puukoulu) henkilöstölle toteutettiin sisäilmastokysely välisenä aikana Sisäilmatalo Kärki Oy:n toimesta. Kyselyn saate ja vastauslomakelinkki toimitettiin työntekijöille sähköpostilla. Samaan aikaan Tuula Putus toteutti oman oirekyselyn koulun oppilaille. Putus jatkoi kyselynsä vastausaikaa huhtikuun puoleen väliin saakka. Oppilaiden vastauslomakelinkki toimitettiin huoltajien sähköpostiin. Niille huoltajille, kenellä ei ollut sähköpostiosoitetta, kysely olisi pitänyt mennä samanaikaisesti ns. maapostiosoite. Näiden oppilaiden osalta kyselylomake postitettiin jälkikäteen ja heidän vastausaika kyselyyn on Jälkikäteen lähetetyt vastaukset analysoidaan ja huomioidaan, kun arvioidaan koulujen tämän hetken sisäilman laatua ja kokonaisuutta korjauksista tähän päivään (tulkinnassa pääpaino on koettujen olosuhdehaitoissa ja sanallisessa palautteessa). Henkilökunnan sisäilmastokyselyt Vuosina 2015 ja 2013 Kirkkokadun koulun (puu- ja kivikoulu) henkilökunnalle tehtyjen sisäilmastokyselyiden tulosten kooste ja vertailu Henkilökunnan sisäilmastokysely 2015 Henkilökunnan sisäilmastokysely 2013 Kysely toteutettiin Vastauksia 40 kpl, vastausprosentti oli 60 % työntekijöistä 3 % tupakoi päivittäin astmaa (22 %) enemmän kuin väestöllä keskimäärin (8 %) allergista nuhaa (48 %) esiintyy hieman enemmän kuin väestöllä keskimäärin (38 %) Kysely toteutettiin Vastauksia 30 kpl, vastausprosentti oli 47 %. työntekijöistä 0 % tupakoi päivittäin astmaa (20 %) enemmän kuin väestöllä keskimäärin (8 %) allergista nuhaa (43 %) esiintyy hieman enemmän kuin väestöllä keskimäärin (38 %) Työympäristötekijät Työntekijöiden kokemat ympäristö- ja olosuhdehaitat kysyttiin viimeisen 3 kuukauden ajalta. Työympäristötekijät Työntekijöiden kokemat ympäristö- ja olosuhdehaitat kysyttiin viimeisen 3 kuukauden ajalta.

2 2 Kivikoulun työntekijät kokevat vertailutasoa enemmän viikoittaista työympäristöhaittaa: riittämättömästä ilmanvaihdosta (48 %) tunkkaisesta ilmasta (48 %) melusta (36 %) kuivasta ilmasta (36 %) Puukoulun työntekijät kokevat vertailutasoa enemmän viikoittaista työympäristöhaittaa: riittämättömästä ilmanvaihdosta (43 %) tunkkaisesta (huonosta) ilmasta (43 %) melusta (71 %) liian matalasta lämpötilasta (29 %) vaihtelevasta lämpötilasta (21 %) vedosta (36 %) havaittavasta pölystä/liasta (36 %) Työympäristöön liittyvät oireet Työympäristöön liittyvien oireiden esiintyvyyttä kysyttiin viimeisen 3 kuukauden ajalta. Kivikoulun työntekijät kokevat vertailutasoa enemmän viikoittaista työympäristöhaittaa: liian korkeasta huonelämpötilasta (24 %) vaihtelevasta huonelämpötilasta (18 %) homeen tai maakellarin hajusta (18 %) Puukoulun työntekijät kokevat vertailutasoa enemmän viikoittaista työympäristöhaittaa: riittämättömästä ilmanvaihdosta (62 %) tunkkaisesta (huonosta) ilmasta (54 %) melusta (46 %) liian korkeasta huonelämpötilasta (31 %) kuivasta ilmasta (38 %) tupakansavusta (8 %) heikosta valaistuksesta tai häikäisystä (15 %) havaittavasta pölystä tai liasta (31 %) vedosta (23 %) Työympäristöön liittyvät oireet Työympäristöön liittyvien oireiden esiintyvyyttä kysyttiin viimeisen 3 kuukauden ajalta. Viikoittain työhön liittyvistä oireista kivikoulun vastaajilla esiintyi vertailutasoa enemmän: väsymystä (21 %) päänsärkyä (10 %) pään tuntumista raskaalta (14 %) Muut oireet jäivät alle toimistotyyppisistä työympäristöistä kerätyn vertailutason. Viikoittain työhön liittyvistä oireista kivikoulun vastaajilla esiintyi vertailutasoa enemmän: käheyttä/kurkun kuivuutta (27 %) nenän ärtymistä (22 %) silmien ärtymistä (30 %) kasvojen ihon kuivuutta/punoitusta (13 %) Muut oireet jäivät alle toimistotyyppisistä työympäristöistä kerätyn vertailutason. Viikoittain työhön liittyvistä oireista puukoulun vastaajilla esiintyi vertailutasoa enemmän: nenän ärtymistä (23 %) silmien ärtymistä (31 %) nivelsärkyä tai jäykkyyttä (7 %) keskittymisvaikeutta (4 %) päänsärkyä (14 %) pään tuntumista raskaalta (24 %) Viikoittain työhön liittyvistä oireista puukoulun vastaajilla esiintyi vertailutasoa enemmän: käheyttä/kurkun kuivuutta (23 %) lihaskipua, nivelsärkyä tai jäykkyyttä (14 %) keskittymisvaikeutta (10 %) päänsärkyä (34 %) pään tuntumista raskaalta (11 %) väsymystä (35 %)

3 3 väsymystä (21 %) Muut oireet jäivät alle toimistotyyppisistä työympäristöistä kerätyn vertailutason. Kivikoulun vastanneista 52 % ja puukoulun vastanneista 71 % ilmoitti oireiden häviävän, kun he ovat pidemmän aikaa pois työpaikalta. Sisäilman laadulle kouluarvosanan 7. Sanallinen palaute Kivikoulu: työntekijät antoivat eniten palautetta riittämättömästä ja puutteellisesta ilmanvaihdosta sekä tilojen tunkkaisuudesta. Maakellarimaisesta hajuja oli aistittu kellarikerroksen käytävillä ja luokassa 021. Ongelmallisimmiksi tiloiksi nostettiin luokat 021, 209, 215, 305, 306, 308, rehtorin työhuone ja kirjasto. Puukoulu: työntekijöiden sanallisessa palautteessa nostettiin eniten esille tilojen riittämätön ilmanvaihto, liian korkea lämpötila ja tilojen tunkkaisuus. Ongelmallisimmiksi tiloiksi koettiin 1. luokat, 2 luokat, pukuhuone, luokkatila 114 ja 122, 3. luokka, 6. luokka, tekstiilityönluokka, resurssiopettajanhuone ja opettajanhuone. kuumetta tai vilunväreitä (5 %) käsien kuivuutta/punoitusta (21 %) Muut oireet jäivät alle toimistotyyppisistä työympäristöistä kerätyn vertailutason. Kivikoulun vastanneista 76 % ja puukoulun vastanneista 69 % ilmoitti oireiden häviävän, kun he ovat pidemmän aikaa pois työpaikalta. Sisäilman laadulle kouluarvosanan 7. Sanallinen palaute kivikoulun ja puukoulun henkilöstö antoi eniten palautetta riittämättömästä ilmanvaihdosta ja tunkkaisesta ilmasta sekä peruskorjauksen epäonnistumisesta. Lisäksi siivouksen tasossa koetaan puutteita molempien koulujen osalta. Kivikoulun ongelmallisimmiksi tiloiksi nostettiin seuraavat tilat: Luokat 021, 209, 207, 205, 306, ATK-luokka, kirjasto, hallintokäytävä, liikuntasali (alasali) ja kellarin käytävätilat. Puukoulun ongelmallisimmiksi tiloiksi nostettiin seuraavat tilat: Luokat 1., 2., 3., 4. ja 6. sekä opettajanhuone ja tekstiilityönluokka. Annettuja parannusehdotuksia sisäilman laadun suhteen: ilmanvaihdon säätäminen ja tehostaminen sälekaihtimia ikkunoihin, jottei aurinko pääse lämmittämään luokkia tukalan kuumiksi lämmityspattereihin termostaatteja, joita oppilaat eivät pääsisi vääntelemään (mm. kivikoululle vähemmän lämpöä talvella). Siivouksen tasoon pyydettiin myös kiinnittämään huomiota Kivikoulun vastaajista 52 % kokee sisäilman laadun parantuneen huomattavasti tai hieman ja 24 % vastaajista kokee sisäilman laadun pysyneen samana. (24 % vastaajista oli työskennellyt tiloissa alle 2 vuotta.) ---

4 4 Puukoulun vastaajista 36 % kokee sisäilman laadun parantuneen huomattavasti tai hieman ja 21,4 % vastaajista kokee sisäilman laadun pysyneen samana. 21,4 % vastaajista kokee sisäilman laadun heikentyneen hieman tai huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana. (21,4 % vastaajista oli työskennellyt tiloissa alle 2 vuotta.) Kaupungin sisäilmaongelmien käsittelyprosessi sai vastaajilta kouluarvosanaksi 7,4. Sanallisessa palautteessa kerrottiin, että oli saatu asiallista tietoa ja tiedotussivustoa pidettiin hyvänä. --- Huomiot Kivikoulun ja puukoulun työympäristö ja olosuhdehaitat sekä työperäinen oireilu sekä annettu sanallinen palaute viittaavat edelleen ilmanvaihto-ongelmiin ja osittain tilojen sisäilmaongelmiin, vaikka tehdyillä korjaustoimenpiteillä näyttää kuitenkin olleen vaikutusta koettuun sisäilman laatuun ja työperäisen oireilun vähentymiseen verrattaessa nyt saatuja tuloksia aiemmin tehtyjen kyselyjen tuloksiin. Kyselytulosten perusteella henkilöstö kokee sisäilman laadun parantuneen selkeämmin kivikoulun puolella. Puukoulun puolella koettiin osittain (hieman tai huomattavasti) myös heikentymistä. Huomiot Vuonna 2012 tehdyssä kyselyssä Kirkkokadun koulun henkilöstön työperäiset oireet olivat pääosin samankaltaiset kuin vuonna 2013 seurantakyselyssä. Vuonna 2012 henkilöstön työperäiset oireet olivat ärsytysoireita (silmät, ylähengitystiet) sekä väsymystä, päänsärkyä ja pään tuntumista raskaalta. Vuoden 2012 sisäilmastokyselystä poiketen kuumetta ja vilunväreitä ei esiintynyt enää seurantakyselyssä yli annetun vertailutason. Kivikoulun ja puukoulun työympäristö ja olosuhdehaitat sekä työperäinen oireilu sekä annettu sanallinen palaute viittaavat tilojen sisäilmaongelmiin. Ongelmalliseksi koetut tilat eivät juurikaan poikkea kyselyissä 2012 ja Ongelmalliset tilat ovat pitkälti samoja kuin mitkä aiemmissa tutkimuksissa sekä kyselyissä on saatu esille.

5 5 Oppilaiden oirekyselyt Vuosina 2015 ja 2013 Kirkkokadun koulun (puu- ja kivikoulu) oppilaille tehtyjen oirekyselyiden tulosten kooste ja vertailu Oppilaiden oirekysely 2015 Oppilaiden oirekysely 2013 Kysely toteutettiin 18.2 huhtikuu 2015 vastaajia 105 kpl Kyselyssä oli erittäin vähän osallistujia 7-8 ja vuotiaiden joukossa. Sen sijaan yläasteikäiset vuotiaat olivat paremmin edustettuna. 57,43 % osallistuneista oli poikia. vastanneista puukoulussa noin 30 % ja 70 % kivikoulussa Kyselyn tulokset on saatu Putukselta , tämä kooste pohjautuu saatuihin tuloksiin. Myöhemmin lähetetyt paperikyselyt 84 vanhemmalle, näiden tulokset huomioidaan myöhemmin Reilulla puolella (55 %) vastanneista ei terveydentila ole muuttunut tässä koulussa aikaisempaan verrattuna. Noin kolmannekselle terveydentila on huonontunut joko jonkin verran (19,42 %) tai selvästi (12,62 %). 3,88 %:lla lapsella terveydentila on kohentunut jonkin verran. Terveydentila on huonontunut noin 30 %:lla sekä puu- että kivikoulussa. Kysely toteutettiin 13.2 huhtikuu 2013 vastaajia oli 172 kpl Noin 120 vanhemmalle lähetettiin paperinen lomake Kyselyyn osallistuneiden lasten ja nuorten ikä oli 7-16 vuotta ja 56 % osallistuneista oli poikia. vastanneista puukoulussa noin 40 % ja 60 % kivikoulussa Vastanneista (50 %) ei terveydentila ole muuttunut tässä koulussa aikaisempaan verrattuna. Vastaajien arvion mukaan lapsen terveys on ko. koulua käydessä huonontunut joko jonkin verran (29,53 %) tai selvästi (8,29 %) yhteensä 38 %:lla. Vanhemman arvion mukaan noin 87 %:lla lapsen terveydentila oli joko hyvä tai erinomainen. Tyydyttäväksi terveytensä koki noin 10 % ja huonoksi vajaa 3 %. Kaikista vastanneista yli 80 %:lla terveydentila oli hyvä (28,16 %) tai erinomainen (56,31 %) Terveydentila oli tyydyttävä 15,53 %:lla. Kenenkään terveydentila ei ollut huono. Tyydyttäväksi terveydentilansa kokevia oli enemmän puukoulussa (22 %) kuin kivikoulussa (12 %), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

6 6 Noin 11 % katsoo koulun sisäilman laadun parantuneen. Noin 5 % katsoo, että sisäilma on laadultaan heikentynyt ja noin 41 % ei ole havainnut muutoksia. Puukoulun oppilaista 9 % ja kivikoulun oppilaista 12 % katsoi koulun sisäilman laadun parantuneen korjausten ansiosta. 82 %:lla ei ole havaittu muutosta terveydentilassa korjausten vaikutuksesta. Kuudella vastaajalla (6,67 %) korjaukset ovat jonkin verran parantaneet oppilaan terveydentilaa. Kenenkään terveydentila ei ollut parantunut selvästi. Yhteensä 11 %:lla terveydentila oli heikentynyt korjausten vaikutuksesta, noin 8 %:lla jonkin verran ja 3 %:lla selvästi Syksy 2014: Infektioiden suhteen terveitä lapsia oli noin 30 % molemmissa koulurakennuksissa. Flunssia ja nuhakuumeita on sairastettu paljon, korvatulehduksia ja poskiontelotulehduksia on sairastettu noin kaksi kertaa enemmän kuin samanikäiset yleensä sairastavat. Muita infektiosairauksia oli ollut tavanomainen määrä. Korvatulehduksia raportoitiin vain kivikoulun puolelta (10 %) Keuhkoputkentulehdusta (2 %) ja keuhkokuumetta (2 %) sekä silmätulehdusta (6 %) oli vain kivikoulun oppilailla. --- Syksy 2012: Vain 20 % lapsista ilmoitti, ettei heillä ole ollut hengitystieinfektioita syyslukukauden aikana. Kuumeetonta flunssaa on sairastanut yli 80 % vastanneista ja nuhakuumetta 53 %. Luvut ovat tavanomaista korkeampia. Silmätulehduksia (9 %) oli tavallista enemmän. Kevät: Oppilaat olivat olleet jonkin verran terveempiä kevään 2013 aikana verrattuna syksyyn Nuhakuumeita oli edelleen ollut tavallista enemmän. Bakteeriperäisiä infektiosairauksia oli ollut lähes normaali määrä. Täysin terveenä 36 % oppilasta. Kuumeetonta flunssaa 69 %:lla ja nuhakuumetta oli 49 %:lla. Kevät 2015: kolmannes lapsista on ollut terveenä. Keväällä terveitä oli ollut 39 % kivikoulun ja 27 % puukoulun oppilaista. Flunssat ovat nyt olleet tavanomaisella tasolla ja vain nuhakuumetta ja kurkunpääntulehdusta on ollut tavanomaista enemmän. Nuhakuumetta oli ollut yli 40 %:lla sekä puu- että kivikoulun oppilailla. keväällä keuhkoputkentulehdusta (2 %) ja keuhkokuumetta (2 %) oli vain kivikoulun yksittäisillä oppilailla eikä lainkaan puukoulussa.

7 7 Infektioiden yhteydessä ilmenevät astmaoireet olivat tavanomaisella tasolla (12 % vaihtoehdot muutaman kerran ja lähes aina yhteen laskettuna). Infektion yhteydessä esiintyviä astmaoireita oli ollut enemmän puukoulun oppilailla (20 %) kuin kivikoulun vastaajilla (7 %). Puukoulun vastaajilla luku on tavanomaista suurempi. Noin 30 % oppilaista on talvikauden aikana käynyt lääkärin vastaanotolla joko kerran tai useamman kerran. Kahdella oppilaalla vastaanottokäyntejä oli 3-5 kertaa (puukoulun oppilaita). Kivikoulun vastaajista 23 % oli käynyt lääkärin vastaanotolla, kun vastaava luku puukoulun oppilailla oli 44 %. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Vastaanottokäyntejä infektioiden vuoksi oli tehty vähän. Luku on samaa suuruusluokkaa kuin koululaisilla keskimäärin. Noin 20 vastaajalla oli ollut toistuvia vastaanottokäyntejä. Astmaoireita infektioiden yhteydessä oli 18 %:lla, mikä oli vain muutama %-yksikkö enemmän kuin lapsilla keskimäärin. Vastaanottokäyntejä infektioiden vuoksi oli tehty vähän. Luku on samaa suuruusluokkaa kuin koululaisilla keskimäärin. Noin 20 vastaajalla oli ollut toistuvia vastaanottokäyntejä. Noin 26 % oppilaista on talvikauden aikana käynyt lääkärin vastaanotolla joko kerran tai useamman kerran. Antibiootteja oli käyttänyt vajaa 20 oppilasta. Vajaa 20 oppilasta oli käyttänyt toistuvasti antibiootteja. Antibioottikuureja oli määrätty tavanomainen määrä, alle 20 %:lle oppilaista. Infektioiden vuoksi on ollut erittäin paljon poissaoloja ja ne jakautuivat hyvin tasaisesti molempiin tarkasteltaviin rakennuksiin. Valtaosa poissaoloista on ollut lyhytkestoisia, muutaman päinä kestäviä. Kuitenkin yli 20 %:lla vastaajista oli pitkäaikaisempia poissaoloja, 8-14 päivää ja 15 yli 25 päivää kestäneitä. Näiden poissaolojen osuus oli selvästi tavanomaista suurempi ja niitä esiintyi sekä puu- että kivikoulussa. Oireita on yli puolella vastanneista. Jos viikoittain tai päivittäin esiintyvät oireet otetaan huomioon tukkoisuutta (27 %), kurkkukipua (12 %), käheyttä (11 %), silmäoireita (8 %) ja yskää (10 %) on selvästi enemmän kuin vertailukouluissa samaikäisillä lapsilla. Yleisoireista väsymys (40 %) ja päänsärkyoireet (26 %), sekä ärtyneisyys (27 %) ja keskittymisvaikeudet (17 %) ylittävät selvästi vertailukoulujen arvot. Lähes kaikki oppilaat olivat olleet pois koulusta infektiosairauksien vuoksi talvella Osuus on tavanomaista korkeampi. Valtaosalla vastanneista poissaolot olivat lyhytkestoisia, mutta hiukan yli 10 vastaajalla oli pitkäaikaisia poissaoloja. 1-3 päivää 35,87 % 8-14 päivää 16,30 % päivää 3,80 % Syyskauden aikana tukkoisuutta (30 %), väsymystä (41 %) ja päänsärkyoireita (28 %) raportoitiin eniten. Luvut ovat kohtalaisella tasolla. Oireiden yhteys koulurakennuksessa oleskeluun oli selkein päänsäryn ja väsymyksen osalta. Myös osa hengitystie- ja ihooireista liittyi koulurakennuksessa oleskeluun. Kroonisista oireista tavallisimmat olivat päänsärky, nuhaoireet ja iho-oireet. Väsymystä ja päänsärkyä esiintyi tavanomaista selvästi enemmän molemmissa koulurakennuksissa. Käheyttä, silmäoireita, lihas- ja nivelkipuja sekä urtikariaa oli kivikoulussa enemmän kuin samanikäisillä oppilailla yleensä ja puukoulun vastaajilla.

8 8 Joka toisella vastaajalla oireilu liittyy koulurakennukseen. Selvimmin liittyy väsymys, päänsärky ja hengitystieoireet koulurakennuksessa oleskeluun. Luvut ovat selvästi suuremmat kuin vertailukouluissa. Kivikoulussa päänsärky ja väsymys liittyivät selvimmin koulurakennukseen. Joka kolmannella vastaajalla väsymys lievittyi muualla ja joka neljännellä vastaajalla päänsärkyä esiintyi koulurakennuksessa lievittyen muualla. Puukoulun oppilailla vatsavaivat yhdistyivät tilastollisesti merkitsevästi koulurakennukseen. Talvikauden aikana pitkäaikaista (yli kuukauden jatkunutta) tai usein toistuvaa / jatkuvaa oiretta ei ole ollut 65,35 % vastanneista. Usein toistuvaa tai jatkuvaa oireilua on yli kolmanneksella vastanneista. Tavallisin krooninen oire oli usein toistuva päänsärky (13 %). Lähes kaikki krooniset tai usein toistuvat oireet olivat yleisempiä puukoulussa kuin kivikoulun oppilailla. Yskän ja toistuvan kuumeen osalta ero oli tilastollisesti merkitsevä. ADHD:ta raportoidaan enemmän kuin suomalaisissa kouluissa keskimäärin. ADHD:ta oli puukoulun oppilaista 11 %:lla. Vastaajilla on astmaa (11 %) kaksi kertaa enemmän kuin samanikäisillä vertailuryhmillä keskimäärin. Allergista nuhaa (14 %) ja atooppista ekseemaa (10 %) on tavanomainen määrä. Allergista silmätulehdusta (5 %) on hiukan tavanomaista enemmän. Lääkkeiden käyttö on tavanomaista yleisempää. Jopa 40 % käyttää lääkkeitä tarvittaessa. Jatkuvasti käytettävien lääkkeiden osuus on linjassa lääkärin toteaman astman kanssa. Tarvittaessa nautittavien lääkkeiden käyttö oli yhtä yleistä sekä kivikoulussa ADHD ja oppimisvaikeudet olivat tavallista yleisempiä. Astmaa (8 %) on vain hiukan enemmän kuin väestössä keskimäärin ja saman verran kuin lapsilla viime vuosina keskimäärin. Muita allergiasairauksia oli tavanomainen määrä. Allergista nuhaa (8 %) ja atooppista ekseemaa (10 %) on tavanomainen määrä. Lääkkeitä käytti yli puolet vastanneista. Yli 40 % vastanneista käytti lääkkeitä tarvittaessa, mikä on 10 %-yksikköä enemmän kuin koululaisilla keskimäärin. Jaksottainen lääkitystä käyttävien osuus oli tavanomaisella tasolla ja vastasi astmaatikkojen osuutta.

9 9 että puukoulussa. Jaksoittain ja jatkuvasti käytettäviä lääkkeitä oli enemmän puu- kuin kivikoulun oppilailla. Jatkuvasti käytti lääkkeitä yhteensä 14 % puukoulun oppilaista. 67,96 %:lla on kotieläin. Kotieläinten pito on yhtä yleistä kuin muissakin suomalaisissa kouluaineistoissa. Puu- ja kivikoulun välillä ei todettu eroa. Kukaan oppilaista ei tupakoi säännöllisesti. Tupakointia on kokeillut noin kolme prosenttia, mikä on vähemmän kuin yläasteikäisillä keskimäärin. Kaikki tupakointia kokeilleet kävivät koulua kivikoulussa. Yli puolet vastaajista kokee haittaa tunkkaisuudesta ja riittämättömältä tuntuvasta ilmanvaihdosta. Joka kolmas vastaaja koki viikoittain tai useammin haittaa tunkkaisuudesta (33 %), huonosta ilmanvaihdosta (30 %). ja melusta. Epämukavat lämpöolot, kylmä lattia ja homeen haju olivat edelleen yleisiä sisäilmahaittoja. homeen haju (11 %) maakellarin haju (8 %) viemärin haju (9 %) melu (34 %) noin 70 %:lla on kotona kotieläimiä, mikä on enemmän kuin väestössä keskimäärin mutta samalla tasolla kuin koululaisten perheissä maaseutukunnissa ja taajamissa. Itse tupakoivien osuus oli vastaajien joukossa pieni. Noin 10 % on joko kokeillut tai polttaa itse. Viikoittain tai useammin havaittuja sisäilmahaittoja oli havaittu useimmin tunkkaisuuden (44 %) ja riittämättömältä tuntuvan ilmanvaihdon muodossa (40 %). Luvut olivat selvästi suuremmat kuin yläasteilla yleensä. Lämpöoloista valitettiin selvästi vähemmän. Homeen haju (21 %) maakellarin haju (16 %) viemärien haju (15 %) melu (34 %) pöly tai lika (20 %) pöly tai lika (15 %) Haittoja on havaittu omassa luokassa, käytävätiloissa, WC-tiloissa, kivikoulun voimistelu- ja ruokasalissa ja kivikoulun kellarissa. Joidenkin vastaajien mielestä ilmanpuhdistimien avulla saadaan raikkaampi ilma (puhdistimella jonkin verran raikkaampi ilma 17,71 %) Valtaosa vastaajista viihtyy koulussa hyvin (61 %) tai kohtalaisesti (33 %). Huonosti viihtyvien osuus on jonkin verran tavanomaista suurempi. Huonosti viihtyviä oli puukoulussa 3 % ja kivikoulussa 6 %. Haittoja oli havaittu eniten luokkatiloissa ja käytävillä, mutta myös voimistelusalissa, ruokasalissa, kirjastossa ja erikoisluokissa sekä kellarissa. Koulussa viihtyminen oli hyvällä tasolla sisäilmahaitoista huolimatta (60 % viihtyy koulussa hyvin ja 34 % kohtalaisesti) Huonosti viihtyvien osuus on 3,14 %

10 10 Unen määrä on valtaosalla lapsista riittävällä tasolla. 8 tuntia unta 38,83 % 9 tuntia unta 45,63 % Eniten TV:tä katsovia oli yläasteen oppilaissa. noin 2 tuntia 32,00 % Internetin käyttöaikaa on melko paljon, mutta valtaosa käyttää laitteita 1-3 tuntia päivässä. Nettiaika lisääntyy lapsen iän myötä. 2 tuntia 24,27 % 3 tuntia 16,50 % 5 tuntia tai enemmän 4,85 % Lapsen vaatteissa oli vanhemmista havainnut poikkeavaa hajua satunnaisesti (5,94 %), usein tai jatkuvasti (3,96 %). ei koskaan 87,13 % Yhteenveto Vastausten perusteella ei kenenkään terveydentila ollut huono. Infektioita oli syyskaudella enemmän kuin kevätkaudella. Infektion yhteydessä esiintyviä astmaoireita oli ollut enemmän puukoulun oppilailla kuin kivikoulun vastaajilla. Infektioiden vuoksi on ollut paljon poissaoloja ja ne jakautuivat tasaisesti molempiin tarkasteltaviin rakennuksiin. Lähes kaikki krooniset tai usein toistuvat oireet olivat yleisempiä puukoulussa kuin kivikoulun oppilailla ja ne ylittävät vertailukoulujen arvot. Lääkkeiden käyttö on tavanomaista yleisempää. Noin 11 % katsoo koulun sisäilman laadun parantuneen. 82 %:lla ei ole havaittu muutosta terveydentilassa korjausten vaikutuksesta. Tunkkaisuus ja riittämättömältä tuntuva ilmanvaihto olivat edelleen yleisimmin koetut viikoittaiset haitat. Homeen tai muun poikkeavan hajun ilmaisut olivat Unen määrä on valtaosalla lapsista riittävällä tasolla. 8 tuntia unta 35,75 % 9 tuntia unta 33,68 % TV:tä lapset katsoivat noin 1-2 tuntia päivässä. noin 2 tuntia 33,16 % internetin ja pelien ilmoitettu käyttö oli kohtuullisella tasolla. 2 tuntia 22,80 % 3 tuntia 13,47 % 5 tuntia tai enemmän 2,07 % Lapsen vaatteissa oli noin viidennes vanhemmista havainnut poikkeavaa hajua satunnaisesti (17,19 %), mutta vain muutama prosentti (3,13 %) usein tai jatkuvasti. ei koskaan 73,96 % Tiivistelmä Oirekyselyn perusteella tutkittavassa koulussa on kohtalaisella tasolla oleva sisäilmaongelma. Tunkkaisuus ja riittämättömältä tuntuva ilmanvaihto olivat yleisimmin koetut viikoittaiset haitat. Homeen haju ja muut hajut olivat usein esiintyviä haittoja. Ärsytys- ja yleisoireet olivat kohtalaisella tasolla. Vertailukohteiden oiretasot ylittyivät selvästi. Infektioita oli syyskaudella enemmän kuin kevätkaudella. Vastaanottokäyntejä oli infektioiden vuoksi tehty varsin vähän, mutta monilla vastaajista oli toistuvaa lääkehoidon tarvetta ja poissaoloja oli paljon. Koko aineistossa on noin 20 oppilasta, joilla on poikkeuksellisen paljon oireita ja lääkitystä. Heidän tarkempi tutkimisensa olisi tarpeen (ihotestit ja vasta-ainetestit) sekä keuhkojen toimintatutkimusten tarve tulee arvioida vastaanottokäynnin yhteydessä. Rakennuksen sisäilma ei ole vielä hyväksyttävällä tasolla. Terveyshaittaan viittaavia oireita ja infektiosairauksia on todettu. Tilanne ei kuitenkaan ole hälyttävä. Pahimmin oireileville on syytä turvata altisteettomat olot ja osallistuminen opetukseen esim. videotekniikan avulla.

11 11 vähentyneet. Vastanneista homeen hajua havaitsi lasten vaatteissa satunnaisesti noin 6 %. Ongelmalliseksi koetut tilat olivat lähes samat kuin 2013 kyselyssä. Infektiosairauksia oli puukoulun oppilailla jonkin verran enemmän. Ärsytys- ja yleisoireita sekä kroonisia oireita oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän kivikoulun lapsilla puukouluun verrattua. Astmaatikkoja oli eniten puukoulussa. Olosuhdehaitat olivat selvästi yleisempiä kivikoulun puolella. Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopiossa Minna Laurinen rakennusterveysasiantuntija VTT-C

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä. TURUN PAATTISTEN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti oirekyselystä joka tehtiin marraskuussa 2015 sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 93 oppilasta, mikä on 52 % koulun 179 oppilaasta.

Lisätiedot

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti Raportti on kirjoitettu sähköpostin kautta oppilaiden vanhemmille lähetetyn oirekyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 243 koulun 359 oppilaasta,

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %. Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä.

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä. RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2014 Yhteenvetoraportti Tässä raportissa esitellään sähköpostin avulla tehdyn oirekyselyn tulokset. Kyselylinkki avattiin 12.12.2014 ja analysoitiin tammikuun

Lisätiedot

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 Yhteenvetoraportti N=393 Kysely avattiin 25.11.2016 ja vastausaika päättyi 19.12.2016. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä ja oppilaat vastasivat

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012 Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien jen terveyskyselyistä keväällä 22 Kyselyt toteutettiin kevään 22 aikana kaikissa Loviisan liitosalueiden issa. Ruotsinkielisistä ista kysely lähetettiin n, in,

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia.

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia. LAIHIAN LUKION OIREKYSELY; HUHTIKUU 2017 Yhteenvetoraportti, joka on tehty ala- ja yläasteen koulukyselyjen yhteydessä sisäilmaongelman mahdollisen terveysriskin selvittämiseksi. Kyselyyn vastasi vain

Lisätiedot

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä Oppilaiden vanhemmille tehtiin sähköpostin välityksellä oirekysely, johon vastasi yhteensä 321 oppilaan vanhemmat.

Lisätiedot

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti Parkanon yhteiskoulun oppilaat vastasivat kouluajalla kyselyyn, joka oli avoinna internetissä maalishuhtikuussa 2014 noin kuukauden ajan.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LAIHIAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Laihian yläkoulun oppilaille keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 203 oppilasta, mikä on noin puolet koulun oppilaista.

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä:

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä: Tuula Putus T:mi IndoorAid PARKANON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2015 Yhteenvetoraportti Oirekysely on tehty oppilaiden vanhemmille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %).

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %). LAIHIAN ALAKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti Kirkonkylän koulussa on yhteensä 210 oppilasta, Monnarilla noin 100. Yläkoulussa ja lukiossa on noin 400 oppilasta. Tähän kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913).

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913). 11.2.2015 sivu 1 (39) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Sari Tuomivaara, Hämeenlinnan kaupunki Raportti lähetään: Tilaajalle ja Hämeenlinnan yhteiskoulun rehtorille Kohde:, 13130 Hämeenlinna Vertailukoulu: Iittalan

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(15) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Kärkölän yhtenäiskoulu Kuopiossa Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri Asuinympäristö ja terveys yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle 25.5.2009 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Herman Ojalan koulu Toholampi Kyselyn ajankohta: Helmikuu 2015 Tilaaja: Toholammin kunta Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu Topeliuksenkatu 41 a A, 00250

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely

Oppilaiden sisäilmakysely Oppilaiden sisäilmakysely Kehittämisestä käyttöön 8.11.2017 Asiantuntijalääkäri Jussi Lampi/ Ei sidonnaisuuksia 1 Taustaa Työpaikoilla sisäilmakyselyjä käytetään paljon Suomessa Kunnissa paineita tehdä

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015 Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 205 Yhteenveto ja pohdintaa Alueen asukkaista kokee terveytensä olevan heikko ja noin kolmannes keskinkertainen. Heikkoa terveyttä ei selitä ikä tai sukupuoli (pl.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LIITE 3. Turengin koulun henkilökunnan oirekysely; huhtikuu 2016 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Turengin koulun koko henkilökunnalle huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä koulun

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Koulukeskus, Saarijärvi Koulutie 4, 43100 Saarijärvi Kyselyn ajankohta: maalis-huhtikuu 2015 Tilaaja: Saarijärven kaupunki Lausunto AR23-2015-306158 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn 1 (2) 10.4.2017 Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn Liitteessä oppilaiden sisäilmakyselyn tutkimusseloste. Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille, jotka vastasivat Kaarinan sisäilmatyöryhmän tilaamaan

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Urjalan yläkoulun ja lukion henkilökunnan oirekysely; marraskuu 2014 Yhteenvetoraportti Raportti Urjalan yläkoulun ja lukion opettajien oirekyselystä on kirjoitettu joulukuun puolivälissä v. 2014. Kyselyyn

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid Mikä on tavanomaista ja mikä tavanomaisesta poikkeavaa? MÄÄRITELMÄN MUKAAN sisäilmaoireilua on oireilu, joka ilmenee tietyssä rakennuksessa

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES Neljällä kymmenestä terveyshaittoja,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES sisäilmatutkimus 2017 Neljällä

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pelkosenniemen koulu Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi Kyselyn ajankohta: Toukokuu 2015 Tilaaja: Pelkosenniemien kunta, sivistysosasto Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(24) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL Sari Ung-Lanki, tutkija, THL Juha Pekkanen, professori, Helsingin

Lisätiedot

Muistio 1/2014. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuskoulun ja lukion sisäilmaprojektiryhmä

Muistio 1/2014. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuskoulun ja lukion sisäilmaprojektiryhmä Aika: Maanantai 7.4.2014 kello 14.00-16.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3, Lieto Osallistujan nimi Läsnä Ari Blomroos johtava x rakennustarkastaja, pj. Marja-Leena Brander työsuojelupäällikkö, siht.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta Tervolothenkilokunta 1. Oletko havainnut koulun tiloissa ollessasi epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Turun yliopisto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tutkimuksen taustatiedot Kysely toteutettiin 29.3. 22.6.2017 Vastaajia yhteensä 4920 Vastausprosentti

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat 1. Oletko havainnut tai onko lapsesi havainnut koulun tiloissa epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin ongelmiin?

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Sisäilmastoseminaari 2010 1 ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Putus Tuula, Rämö Hannele T:mi IndoorAid, Asumisterveysliitto ASTE r.y. TIIVISTELMÄ Vuonna 2001 Asumisterveysliitto

Lisätiedot

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Jukka Hirvonen (Aalto-yliopisto / Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Elokuu

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki Takajärven koulu Oklaholmankatu 18 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Kemin kaupunki Tekninen palvelukeskus Lausunto

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa

Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 1 Tavoitteena ohjeistuksen kehittäminen koulujen

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Halton Survey Käyttäjätyytyväisyyskysely 18.6.2012

Halton Survey Käyttäjätyytyväisyyskysely 18.6.2012 Halton Survey Käyttäjätyytyväisyyskysely 18.6.2012 Sisällysluettelo Halton Survey Käyttäjätyytyväisyyskysely Suomen Yliopistokiinteistöt Oy/ Lapin Yliopisto 2(21) 1 Käyttäjäkyselyn tulokset... 3 1.1 Päätulokset...

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Wetteri Hämeenlinna Wetterhoffinkatu 2 13101 Hämeenlinna marras - joulukuu 2013 tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Lausunto -028224 Työterveyslaitos Helsinki 30.01.2014

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(26) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä (vaihe 2, Helsingin koillinen, läntinen ja pohjoinen alue) - Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

9. KOETTU TERVEYS JA SAIRASTAVUUS

9. KOETTU TERVEYS JA SAIRASTAVUUS . KOETTU TERVEYS JA SAIRASTAVUUS Liisa Hiltunen ja Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Johdanto Suomalaisen terveyttä ja sydän- ja verisuonisairauksien

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Koululaisten terveys, liikunta, ja hyvinvointi.

Koululaisten terveys, liikunta, ja hyvinvointi. Koululaisten terveys, liikunta, ja hyvinvointi. Sakari Suominen, LT, prof. (mvs) Turun yliopisto E L IN O L O T Länsi-Suom en lääni 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 % Vanhem m uuden puutetta*

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Lapin Ammattikorkeakoulu Viirinkankaan toimipiste Viirinkankaantie 1 96300 Rovaniemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Lapin Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot