Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB _230913).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913)."

Transkriptio

1 sivu 1 (39) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Sari Tuomivaara, Hämeenlinnan kaupunki Raportti lähetään: Tilaajalle ja Hämeenlinnan yhteiskoulun rehtorille Kohde:, Hämeenlinna Vertailukoulu: Iittalan koulu, Iittala Lomakkeet saapuneet: (Hämeenlinna) ja (Iittala) Lomakkeet viety tallennettaviksi: (Hämeenlinna) ja (Iittala) Analysointiaika: Menetelmät Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB _230913). Kyselylomake jaettiin ja palautettiin keskitetysti koulun kautta, oppilaat vastasivat kyselyyn annettujen ohjeiden mukaan (tarvittaessa yhdessä vanhemman kanssa). Lomakkeiden tallennus tapahtui Itä-Suomen Yliopiston tallentajalla, lomakkeet analysoitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tulosten tulkinnassa oli mukana konsultoiva lääkäri. 2. Aineisto Hämeenlinnan yhteiskoulusta tuli vastauksia yhteensä 381 kpl ja vertailukouluna toimivasta Iittalan koulusta yhteensä 87 kpl; vastausprosentit kouluissa olivat 91 % ja 81 % (Taulukko 1). Puuttuvat vastaukset on huomioitu prosenttilukuja laskettaessa lukuun ottamatta kysymyksiä, joissa oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto. Koulujen välisiä eroja testattiin tilastollisella SPSSohjelmistolla (versio 22.0) käyttäen χ2-testiä, tulos on merkitsevä jos p-arvo 0.05.

2 sivu 2 (39) Taulukossa 1 näkyvät koulujen vastausmäärät, vastausten sukupuolijakauma sekä kuinka kauan vastanneet ovat käyneet kyseistä koulua. Taulukko 1. Vastausmäärät ja sukupuolijakauma Koulu Vastauksia / oppilasmäärä (kpl) Vastausprosentti (%) Poikia / tyttöjä (%) Käyneet koulua (vuosina, keskiarvo) Hämeenlinnan 381 / ,1 54,1 / 45,9 2,7 yhteiskoulu Iittalan koulu 87 / ,3 50,0 / 50,0 6,2 Taulukkoon 2a ja 2b on koottu tietoja vastanneiden asunnosta, kuten asunnon sijainti, asunnon tyyppi ja mahdolliset kosteusvauriot. Kosteusvaurioita, näkyvää hometta ja homeen hajua esiintyi Iittalan oppilaiden kodeissa enemmän kuin Hämeenlinnan koulun oppilaiden kodeissa. Taulukko 2a. Tietoja vastanneiden asunnosta Koulu Asunnon sijainti Asunto Keskusta tms. (%) Lähiö tms. (%) Taajama (%) Hajaasutusalue (%) Omakoti /paritalo (%) Rivitalo (%) Kerrostalo (%) Hämeenlinnan 6,1 88,6 1,6 3,7 74,5 9,4 15,5 0,5 yhteiskoulu Iittalan koulu 3,5 11,8 62,4 22,4 79,1 4,7 8,1 8,1 Maatila (%) Taulukko 2b. Tietoja vastanneiden asunnosta, kosteusvauriot Koulu Asunnossa ei vaurioita (%) Asunnossa kosteusvaurio (%) Asunnossa näkyvää hometta Asunnossa homeen hajua (%) (%) Hämeenlinnan 91,9 5,2 0,5 1,6 yhteiskoulu Iittalan koulu 85,1 9,2 3,4 5,7 Taulukkoon 3 on koottu muita taustatietoja, kuten tietoja kotieläimistä, tupakansavulle altistumisesta sekä nukkumisesta ja aamupalan syömisestä. Taulukko 3. Muita taustatietoja Koulu Kotieläimiä nyt / aiemmin (%) Tupakansavulle altistuu päivittäin: kotona / muualla (%) Tupakoi itse (%) Nukkuu (h / yö): min / max / keskiarvo Syö aamupalaa päivittäin (%) Hämeenlinnan 56,7 / 13,5 1,1 / 3,5 1,1 4 / 12 / 8,2 83,6 67,1 yhteiskoulu Iittalan koulu 67,8 / 17,2 1,2 / 1,2 2,4 5 / 11 / 7,5 66,3 58,1 Harrastaa liikuntaa vähintään 3 kertaa viikossa (%)

3 sivu 3 (39) 3. Tulokset ja tulosten tarkastelu Infektioiden, oireiden ja sisäilmahaittojen esiintyvyys on esitetty taulukoissa Liitteenä ovat lisäksi luokkakohtaiset taulukot molemmista kouluista. Taulukoissa N merkitsee vastaajien lukumäärää ja n merkitsee infektioita, oireita tai sisäilmahaittoja raportoivien oppilaiden lukumäärää. Koulujen välillä havaittujen erojen tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot on esitetty taulukoissa 4, 5, 7a, 7b, 8, 9 ja 11. Tilastollisesti merkitseviä tai lähes merkitseviä eroja eri luokkien välillä kuvaavat prosenttiluvut on tummennettu. Lisäksi tulosten tarkastelussa on käytetty Ruotsissa kehitettyjen oirekyselyiden tulkintaa varten laadittua ohjekirjaa, johon on koottu kerätyn referenssiaineiston tuloksia /1/. Näitä voidaan tietyin varauksin käyttää vertailuaineistona suomalaisten oirekyselyiden tulosten tulkinnassa. Vastaavanlaiset koulututkimusten vertailuaineistot ovat vasta valmisteilla Suomessa, mutta tulosten tulkinnassa on käytetty apuna suomalaisille koululaisille tehtyjä muita tutkimuksia /2,3,4/. 3.1 Yleinen terveydentila ja infektiosairaudet Yleistä terveydentilaa kysyttäessä koulujen välillä ei ollut kovin suuria eroja (Taulukko 4), eivätkä erot olleet tilastollisesti merkitseviä. Hämeenlinnan koulussa 89,5 % vastanneista raportoi tämänhetkisen terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi ja tyydyttäväksi 9,9 %; ainoastaan 0,5 % raportoi terveydentilansa huonoksi. Iittalan koulussa 94,0 % raportoi terveydentilansa erinomaiseksi tai hyväksi; 4,8 % tyydyttäväksi ja 1,2 % huonoksi. Taulukko 4. Yleinen terveydentila Koulu Yleinen terveydentila p-arvo Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Huono Hämeenlinnan 110 (29,6) 223 (59,9) 37 (9,9) 2 (0,5) N.S. yhteiskoulu Iittalan koulu 24 (28,9) 54 (65,1) 4 (4,8) 1 (1,2) N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä Puuttuvia vastauksia: Hämeenlinnan koulussa 9 kpl, Iittalan koulussa 4 kpl.

4 sivu 4 (39) Infektiosairauksia koskevien kysymysten tulokset on esitetty taulukossa 5. Koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero keväisen angiinan, korvatulehduksen sekä keuhkoputkentulehduksen osalta; niitä oli enemmän Iittalan koulussa. Hämeenlinnan koulussa koulusta poissaoloja oli syyslukukaudella 51,5 %:lla ja kevätlukukaudella 38,5 %:lla oppilaista. Iittalan koulussa poissaoloja oli lähes saman verran kuin Hämeenlinnan koulussa, mutta olevia poissaoloja oli enemmän. Hämeenlinnan koulussa infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaisella tasolla. Iittalan koulussa puolestaan infektioiden osuus kevätlukukaudella lisääntyi. Taulukko 5. Infektiosairauksien esiintyvyys oppilailla, kaikki vastanneet (%) Infektiosairaus Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Iittalan koulu, N=87 p-arvo Flunssa 290 (76,1) 69 (81,2) N.S. Flunssa 202 (53,2) 50 (59,5) N.S. Angiina 26 (6,8) 10 (11,6) N.S. Angiina 10 (2,6) 11 (12,9) 0,000 Korvatulehdus (otiitti) 14 (3,7) 6 (7,0) N.S. Korvatulehdus (otiitti) 11 (2,9) 7 (8,2) 0,030 Sinuiitti (poskiontelotulehdus) 22 (5,8) 6 (7,0) N.S. Sinuiitti (poskiontelotulehdus) 17 (4,5) 8 (9,4) N.S. Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) 14 (3,7) 2 (2,3) N.S. Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) 4 (1,0) 4 (4,7) 0,040 Poissaoloja 195 (51,5) 42 (50,0) N.S. Poissaoloja 146 (38,5) 41 (48,8) N.S. Lääkärissä käyntejä 63 (16,6) 16 (18,4) N.S. Lääkärissä käyntejä 44 (11,5) 13 (15,1) N.S. Antibioottihoitoja 31 (8,2) 7 (8,0) N.S. Antibioottihoitoja 24 (6,3) 10 (11,6) N.S. Sairaalahoidossa 16 (4,2) 2 (2,3) N.S. Sairaalahoidossa 6 (1,6) 3 (3,5) N.S. N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä Puuttuvia vastauksia Hämeenlinnan koulussa keskimäärin 0 kpl, Iittalan koulussa keskimäärin 1 kpl.

5 sivu 5 (39) Infektiosairauksien lukumäärät olivat molemmissa kouluissa tavanomaiset /1/ (Taulukko 6). Taulukko 6. Infektioiden, poissaolojen ja hoitokertojen keskiarvot oppilasta kohden Infektiot, poissaolot ja hoitokerrat Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Iittalan koulu, N=87 keskiarvo keskiarvo Flunssakertoja 1,9 2,2 Flunssakertoja 1,9 2,1 Angiinakertoja 1,4 1,4 Angiinakertoja 1,3 1,3 Korvatulehduskertoja 1,3 1,3 Korvatulehduskertoja 1,1 1,2 Sinuiittikertoja 1,3 2,3 Sinuiittikertoja 1,4 1,6 Bronkiittikertoja 1,4 1,0 Bronkiittikertoja 1,3 1,0 Koulusta poissaolopäivät 4,6 4,9 Koulusta poissaolopäivät 4,9 4,6 Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,4 3,2 Lääkärin vastaanotto-kertoja 1,5 2,5 Antibioottihoitokertoja 1,4 1,0 Antibioottihoitokertoja 1,4 1,2 Sairaalahoidossa 1,3 1,0 Sairaalahoidossa 1,3 1,0 3.2 Oireet ja sairaudet Oiretasoille ei ole vielä olemassa selkeitä viitearvoja, joiden mukaan tietty oiretaso luokiteltaisiin lapsilla tai nuorilla normaaliksi tai normaalia suuremmaksi. Ruotsissa kehitettyjen oirekyselyiden tulkintaa varten on laadittu ohjekirja, johon on koottu kerätyn referenssiaineiston tuloksia /1/. Näitä voidaan tietyin varauksin käyttää vertailuaineistona suomalaisten oirekyselyiden tulosten tulkinnassa. Pääsääntöisesti % oiretason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi. On kuitenkin otettava huomioon, että ns. normaalitaso vaihtelee suuresti eri oireiden kohdalla. Taulukossa 7a yli 20 % olevat oiretasot on tummennettu.

6 sivu 6 (39) Oireet viimeisen kuukauden aikana Viimeisen kuukauden aikana raportoidut oireet on esitetty taulukossa 7a. Koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero seuraavien oireiden kohdalla: nenän tukkoisuus tai nuha, yskä, kuume, selkäkivut, univaikeudet ja oppimisvaikeudet. Viikoittaista nenän tukkoisuutta tai nuhaa, yskää ja selkäkipuja oli raportoitu enemmän viikoittain Hämeenlinnan koulussa; kun taas viikoittaista kuumetta, univaikeuksia ja oppimisvaikeuksia oli enemmän Iittalan koulussa. Hämeenlinnan koulussa viikoittaisista oireista yleisimmät olivat väsymys (34,8 %) ja päänsärky (22,3 %); muiden viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n (Taulukko 7a). Iittalan koulussa yleisin viikoittaisista oireista oli väsymys (37,3 %), muut oireet jäivät alle 20 %:n. Kuukausittaisista oireista yleisimmät olivat Hämeenlinnan koulussa nenän tukkoisuus (68,0 %), kuiva tai kipeä kurkku (60,4 %) sekä yskä (58,4 %); Iittalan koulussa vastaavasti nenän tukkoisuus (82,1 %), yskä (73,8 %) sekä kuiva tai kipeä kurkku (71,8 %).

7 sivu 7 (39) Taulukko 7a. Oireet viimeisen 1 kk:n aikana. p- Oire Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Iittalan koulu, N=87 arvo Joka viikko Joskus Ei koskaan Joka viikko Joskus Ei koskaan Nenän tukkoisuus 74 (19,7) 255 (68,0) 46 (12,3) 13 (15,5) 69 (82,1) 2 (2,4) 0,011 tai nuha Kuiva tai kipeä 36 (9,6) 227 (60,4) 113 (30,1) 6 (7,1) 61 (71,8) 18 (21,2) N.S. kurkku Yskä 36 (9,6) 219 (58,4) 120 (32,0) 8 (9,5) 62 (73,8) 14 (16,7) 0,017 Hengenahdistus 15 (4,0) 61 (16,3) 299 (79,7) 3 (3,6) 9 (10,7) 72 (85,7) N.S. Hengityksen 9 (2,4) 37 (9,9) 328 (87,7) 2 (2,4) 9 (10,7) 73 (86,9) N.S. vinkuna Silmäoireet 20 (5,3) 101 (26,9) 255 (67,8) 5 (6,0) 19 (22,9) 59 (71,1) N.S. Kuume (yli 5 (1,3) 120 (32,1) 249 (66,6) 3 (3,6) 36 (42,9) 45 (53,6) 0,046 37,5) Virtsatievaivat 1 (0,3) 10 (2,7) 364 (97,1) 1 (1,2) 0 (0,0) 83 (98,8) N.S. Lihaskivut 37 (9,8) 179 (47,6) 160 (42,6) 8 (9,6) 48 (57,8) 27 (32,5) N.S. Nivelkivut 15 (4,0) 58 (15,4) 303 (80,6) 5 (6,0) 21 (25,0) 58 (69,0) N.S. Selkäkivut 33 (8,8) 109 (29,0) 234 (62,2) 5 (6,0) 49 (58,3) 30 (35,7) 0,000 Väsymys 131 (34,8) 163 (43,4) 82 (21,8) 31 (37,3) 42 (50,6) 10 (12,0) N.S. Päänsärky 84 (22,3) 204 (54,1) 89 (23,6) 16 (19,0) 52 (61,9) 16 (19,0) N.S. Keskittymisvaikeudet 38 (10,1) 122 (32,4) 217 (57,6) 11 (13,1) 35 (41,7) 38 (45,2) N.S. Univaikeudet 37 (9,9) 100 (26,7) 238 (63,5) 11 (13,3) 35 (42,2) 37 (44,6) 0,006 Oppimisvaikeudet 21 (5,6) 61 (16,2) 294 (78,2) 6 (7,1) 28 (33,3) 50 (59,5) 0,001 Puuttuvia vastauksia Hämeenlinnan koulussa keskimäärin 5 kpl, Iittalan koulussa keskimäärin 3 kpl

8 sivu 8 (39) Yllä kuvattujen oireiden liittyminen kouluympäristöön on esitetty taulukossa 7b. Koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero seuraavien oireiden osalta: nenän tukkoisuus tai nuha, kuiva tai kipeä kurkku, yskä, hengenahdistus, silmäoireet. Kyseisiä oireita oli liitetty useammin kouluympäristöön Hämeenlinnan yhteiskoulussa. Taulukko 7b. Liittyvätkö oireet kouluympäristöön* p- Oire Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Iittalan koulu, N=87 arvo Kyllä Ei En osaa sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 65 (21,4) 79 (26,0) 160 (52,6) 6 (7,9) 30 (39,5) 40 (52,6) 0,008 tai nuha Kuiva tai kipeä 51 (21,4) 58 (24,4) 129 (54,2) 5 (7,9) 29 (46,0) 29 (46,0) 0,001 kurkku Yskä 41 (17,7) 56 (24,2) 134 (58,0) 8 (11,9) 28 (41,8) 31 (46,3) 0,018 Hengenahdistus 28 (40,0) 11 (15,7) 31 (44,3) 3 (25,0) 6 (50,0) 3 (25,0) 0,027 Hengityksen 9 (18,4) 11 (22,4) 29 (59,2) 3 (25,0) 5 (41,7) 4 (33,3) N.S. vinkuna Silmäoireet 39 (34,8) 22 (19,6) 51 (45,5) 4 (16,0) 11 (44,0) 10 (40,0) 0,025 Kuume (yli 14 (12,2) 50 (43,5) 51 (44,3) 3 (7,9) 13 (34,2) 22 (57,9) N.S. 37,5) Virtsatievaivat 2 (14,3) 7 (50,0) 5 (35,7) 0 (0,0) 2 (100,0) 0 (0,0) N.S. Lihaskivut 18 (9,2) 124 (63,6) 53 (27,2) 8 (14,3) 34 (60,7) 14 (25,0) N.S. Nivelkivut 6 (8,8) 38 (55,9) 24 (35,3) 4 (15,4) 15 (57,7) 7 (26,9) N.S. Selkäkivut 19 (14,4) 70 (53,0) 43 (32,6) 7 (13,0) 28 (51,9) 19 (35,2) N.S. Väsymys 85 (32,0) 71 (26,7) 110 (41,4) 21 (30,9) 20 (29,4) 27 (39,7) N.S. Päänsärky 110 (43,0) 43 (16,8) 103 (40,2) 25 (37,9) 17 (25,8) 24 (36,4) N.S. Keskittymisvaikeudet 55 (39,9) 23 (16,7) 60 (43,5) 16 (34,8) 14 (30,4) 16 (34,8) N.S. Univaikeudet 25 (20,2) 43 (34,7) 56 (45,2) 10 (22,7) 16 (36,4) 18 (40,9) N.S. Oppimisvaikeudet 27 (36,0) 18 (24,0) 30 (40,0) 10 (32,3) 11 (35,5) 10 (32,3) N.S. * Tähän ovat vastanneet vain ne, joilla on ollut ko. oireita (vastanneet kyllä lomakkeen kysymykseen 7-8.)

9 sivu 9 (39) Astmaoireet Astmaoireiden osalta koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 8). Astmaoireista molemmissa kouluissa raportoitiin yöyskää tavallista runsaammin. Taulukko 8. Astmaoireet viimeisen 12 kuukauden aikana Astmaoire Oireen tiheys Hämeenlinnan yhteiskoulu, Iittalan koulu, p-arvo N=381 N=87 Hengenahdistusta Ei koskaan 322 (85,4) 77 (88,5) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 39 (10,3) 9 (10,3) Kyllä useammin 16 (4,2) 1 (1,1) Hengityksen vinkunaa Ei koskaan 329 (86,8) 79 (92,9) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 40 (10,6) 5 (5,9) Kyllä useammin 10 (2,6) 1 (1,2) Hengenahdistuskohtauksia Ei koskaan 311 (82,5) 75 (88,2) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 38 (10,1) 7 (8,2) (viim. 12 kk aikana) Kyllä useammin 14 (3,7) 1 (1,2) (viim. 12 kk aikana) Kyllä, aikaisemmin 14 (3,7) 2 (2,4) on ollut (yli 12 kk sitten) Yöyskää Ei koskaan 219 (57,9) 47 (54,7) N.S. Kyllä 1-2 kertaa 116 (30,7) 32 (37,2) Kyllä useammin 43 (11,4) 7 (8,1) N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä Puuttuvia vastauksia Hämeenlinnan koulussa keskimäärin 3 kpl, Iittalan koulussa keskimäärin 1 kpl

10 sivu 10 (39) Allergiasairaudet Allergiasairauksien esiintyvyys on esitetty taulukossa 9. Koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Allergista nuhaa sekä silmätulehdusta oli enemmän Iittalan koulussa, kun taas astmadiagnooseja oli enemmän Hämeenlinnan koulussa, nämä erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 9). Astmadiagnoosien määrä oli Hämeenlinnan koulussa noin 2-kertainen verrattuna normaaliin, kun taas Iittalan koulussa astman määrä oli hieman yli normaalin tason. Taulukko 9. Allergiasairaudet Sairaudet Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Iittalan koulu, N=87 p-arvo Astma 49 (13,1) 7 (8,3) N.S. Astmaa tutkittu, ei todettu 23 (6,5) 8 (9,6) N.S. Allerginen nuha 63 (16,8) 22 (26,2) N.S. Taiveihottuma 45 (11,9) 9 (10,6) N.S. Allerginen silmätulehdus 19 (5,1) 9 (10,6) N.S. Diabetes 3 (0,8) 1 (1,2) N.S. Nivelreuma 0 (0,0) 1 (1,2) N.S. Synnynnäinen sairaus 8 (2,1) 4 (4,7) N.S. Muu pitkäaikaissairaus 18 (4,8) 5 (5,8) N.S. Astman vuoksi lääkärin hoidossa 20 (5,3) 4 (4,6) N.S. Päivittäinen astmalääkitys, kausittain 19 (5,0) 2 (2,3) N.S. Päivittäinen astmalääkitys, jatkuvasti 14 (3,7) 2 (2,3) N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä Puuttuvia vastauksia Hämeenlinnan koulussa keskimäärin 6 kpl, Iittalan koulussa keskimäärin 2 kpl

11 sivu 11 (39) Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet Pitkäaikaisten hengitystie- ja silmäoireiden esiintyminen on esitetty taulukossa 10. Nuha- ja yskäoireita raportoitiin jonkin verran enemmän Iittalan koulussa, silmäoireita oli kouluissa lähes saman verran. Hämeenlinnan yhteiskoulun oppilaat raportoivat kuitenkin oireiden esiintymisen liittyvän kouluun useammin kuin Iittalan koulun oppilaat. Hämeenlinnan yhteiskoulun oppilasta silmän sidekalvon tulehduksia raportoi viimeisen 12 kuukauden aikana 1 2 kertaa 5,8 % vastanneista (useammin, 0 %). Iittalan koulun oppilaista silmän sidekalvon tulehduksia raportoi viimeisen 12 kuukauden aikana 1 2 kertaa 4,7 % vastanneista (useammin, 0 %). Taulukko 10. Pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet Oire Milloin esiintyy Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Iittalan koulu, N=87 Nuha Flunssassa 92 (24,1) 33 (37,9) Siitepöly tai eläinpölyaltistus 43 (11,3) 9 (10,3) Rasituksessa 8 (2,1) 4 (4,6) Koulussa 50 (13,1) 7 (8,0) Ilman syytä 59 (15,5) 18 (20,7) Ei oireita 172 (45,1) 33 (37,9) Yskä Flunssassa 55 (14,4) 24 (27,6) Siitepöly tai eläinpölyaltistus 14 (3,7) 2 (2,3) Rasituksessa 11 (2,9) 3 (3,4) Koulussa 27 (7,1) 4 (4,6) Ilman syytä 43 (11,3) 8 (9,2) Ei oireita 256 (67,2) 51 (58,6) Silmäoireet Tuuli ja roskat 94 (24,7) 21 (24,1) Siitepöly tai eläinpölyaltistus 53 (13,9) 14 (16,1) Rasituksessa 21 (5,5) 6 (6,9) Koulussa 52 (13,6) 6 (6,9) Ilman syytä 35 (9,2) 9 (10,3) Ei oireita 189 (49,6) 40 (46,0) Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu nuhan, yskän ja silmäoireiden prosenttilukuja laskettaessa, sillä näissä kysymyksissä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto.

12 sivu 12 (39) 3.3 Sisäilmahaitat Raportoitujen sisäilmahaittojen osalta pääsääntöisesti % tason ylittävät tulokset voidaan tulkita kohonneiksi /1/. Koetut sisäilmahaitat on esitetty taulukossa 11. Yli 30 %:n tason olevat sisäilmahaitat on tummennettu. Koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero homeen hajun kohdalla: joskus esiintyvää homeen hajua raportoitiin enemmän Hämeenlinnan yhteiskoulussa. Lisäksi viikoittaista tunkkaista ilmaa ja pölyä sekä joskus esiintyvää kuivaa ilmaa ja pölyä raportoitiin enemmän Hämeenlinnan yhteiskoulussa. Joskus esiintyvää matalaa lämpötilaa raportoitiin enemmän Iittalan koulussa. Nämä erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Hämeenlinnan koulussa joka viikko raportoiduista haitoista 30 %:n tason ylitti ainoastaan tunkkainen ilma (32,3 %). Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu (43,7 %), tunkkainen ilma (42,1 %), muu epämiellyttävä haju (38,2 %), liian matala lämpötila (35,2 %), pöly tai lika (32,8 %) sekä liian korkea lämpötila (30,2 %). Iittalan koulussa joka viikko raportoidut haitat jäivät alle 30 %:n tason. Joskus havaituista sisäilmahaitoista yleisimpiä olivat melu (49,4 %), liian matala lämpötila (46,5 %), tunkkainen ilma (45,3 %), muu epämiellyttävä haju (41,9 %), vaihteleva lämpötila (34,9 %) sekä veto (30,2 %).

13 sivu 13 (39) Taulukko 11. Koetut sisäilmahaitat Sisäilmahaitta Haitan tiheys Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Liian korkea lämpötila Liian matala lämpötila Vaihteleva lämpötila Iittalan koulu, N=87 p-arvo Joka viikko 16 (4,2) 6 (7,1) N.S. Joskus 114 (30,2) 19 (22,4) Ei koskaan 248 (65,6) 60 (70,6) Joka viikko 39 (10,3) 11 (12,8) N.S. Joskus 133 (35,2) 40 (46,5) Ei koskaan 206 (54,5) 35 (40,7) Joka viikko 24 (6,3) 7 (8,1) N.S. Joskus 102 (27,0) 30 (34,9) Ei koskaan 252 (66,7) 49 (57,0) Veto Joka viikko 27 (7,1) 8 (9,3) N.S. Tunkkainen (huono) ilma Joskus 105 (27,8) 26 (30,2) Ei koskaan 246 (65,1) 52 (60,5) Joka viikko 122 (32,3) 19 (22,1) N.S. Joskus 159 (42,1) 39 (45,3) Ei koskaan 97 (25,7) 28 (32,6) Kuiva ilma Joka viikko 52 (13,8) 10 (11,6) N.S. Joskus 107 (28,3) 16 (18,6) Ei koskaan 219 (57,9) 60 (69,8) Kostea ilma Joka viikko 14 (3,7) 0 (0,0) N.S. Joskus 54 (14,3) 9 (10,5) Ei koskaan 310 (82,0) 77 (89,5) Homeen haju Joka viikko 18 (4,8) 4 (4,7) 0,009 Muu epämiellyttävä haju Joskus 60 (15,9) 3 (3,5) Ei koskaan 300 (79,4) 79 (91,9) Joka viikko 35 (9,3) 8 (9,3) N.S. Joskus 144 (38,2) 36 (41,9) Ei koskaan 198 (52,5) 42 (48,8) Melu Joka viikko 80 (21,2) 23 (26,4) N.S. Pöly tai likaisuus Joskus 165 (43,7) 43 (49,4) Ei koskaan 133 (35,2) 21 (24,1) Joka viikko 66 (17,5) 8 (9,3) N.S. Joskus 124 (32,8) 25 (29,1) Ei koskaan 188 (49,7) 53 (61,6) N.S. = ero ei tilastollisesti merkitsevä Puuttuvia vastauksia Hämeenlinnan koulussa keskimäärin 3 kpl, Iittalan koulussa keskimäärin 1 kpl

14 sivu 14 (39) Sisäilmahaittojen esiintyvyys tiloittain on esitetty taulukossa 12. Sekä Hämeenlinnan että Iittalan koulussa sisäilmahaittoja raportoitiin esiintyvän eniten luokkatiloissa ja käytävillä. Taulukko 12. Missä tiloissa sisäilmahaittoja esiintyy Tila Hämeenlinnan yhteiskoulu, N=381 Iittalan koulu, N=87 Luokassa/luokissa 303 (79,5) 71 (81,6) Käytävillä 183 (48,0) 34 (39,1) Ruokalassa 74 (19,4) 32 (36,8) Liikuntasalissa 92 (24,1) 16 (18,4) Wc / pesutiloissa 108 (28,3) 26 (29,9) Muualla 10 (2,6) 8 (9,2) Puuttuvia vastauksia ei ole huomioitu prosenttilukuja laskettaessa, sillä tässä kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto.

15 sivu 15 (39) 4. Yhteenveto tuloksista Yleistä terveydentilaa kysyttäessä koulujen välillä ei ollut kovin suuria eroja, eivätkä erot olleet tilastollisesti merkitseviä. Infektiosairauksiin liittyen koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero keväisen angiinan, korvatulehduksen sekä keuhkoputkentulehduksen osalta; niitä oli enemmän Iittalan koulussa. Hämeenlinnan koulussa infektiosairauksien yleisyys oli tavanomaista, Iittalan koulussa puolestaan infektioiden osuus kevätlukukaudella lisääntyi. Infektiosairauksien lukumäärät olivat molemmissa kouluissa tavanomaiset. Viimeisen kuukauden aikana raportoitujen oireiden osalta koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero seuraavien oireiden kohdalla: nenän tukkoisuus tai nuha, yskä, kuume, selkäkivut, univaikeudet ja oppimisvaikeudet. Viikoittaista nenän tukkoisuutta tai nuhaa, yskää ja selkäkipuja oli raportoitu enemmän viikoittain Hämeenlinnan koulussa, kun taas viikoittaista kuumetta, univaikeuksia ja oppimisvaikeuksia oli enemmän Iittalan koulussa. Hämeenlinnan koulussa viikoittaisista oireista yleisimmät olivat väsymys (34,8 %) ja päänsärky (22,3 %); muiden viikoittaisten oireiden yleisyys jäi alle 20 %:n. Iittalan koulussa yleisin viikoittaisista oireista oli väsymys (37,3 %), muut oireet jäivät alle 20 %:n. Viimeisen kuukauden aikana koettujen oireiden liittymisessä kouluympäristöön koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero seuraavien oireiden osalta: nenän tukkoisuus tai nuha, kuiva tai kipeä kurkku, yskä, hengenahdistus, silmäoireet. Kyseisiä oireita oli liitetty useammin kouluympäristöön Hämeenlinnan yhteiskoulussa. Astmaoireiden osalta koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Astmaoireista yöyskää esiintyi tavallista enemmän molemmissa kouluissa. Allergiasairauksien osalta koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Allergista nuhaa sekä silmätulehdusta oli enemmän Iittalan koulussa, kun taas astmadiagnooseja oli enemmän Hämeenlinnan koulussa, nämä erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Astmadiagnoosien määrä oli Hämeenlinnan koulussa 2-kertainen verrattuna normaaliin, kun taas Iittalan koulussa astman määrä oli lähes normaalilla tasolla.

16

17 sivu 17 (39) VIITTEET /1/ Andersson, Kjell; Stridh, Göran; Fagerlund, Inger; Aslaksen, Wenche. Manual School Environment, MM Questionnaire. /2/ Hugg T., Ruotsalainen R., Jaakkola M., Pushkarev V., Jaakkola J. Comparison of allergic diseases, symptoms and respiratory infections between Finnish and Russian school children. Eur J Epidemiol 2008; 23: /3/ Meklin T., Husman T., Vepsäläinen A., Vahteristo M., Koivisto J., Halla-Aho J., Hyvärinen A., Moschhandreas D., Nevalainen A. Indoor air microbes and respiratory symptoms of children in moisture damaged and reference schools. Indoor Air 2002; 12: /4/ Timonen K.L., Pekkanen J., Korppi M., Vahteristo M, Salonen R.O. Prevalence and characteristics of children with chronic respiratory symptoms in eastern Finland. Eur Respir J, 1995; 8:

18 sivu 18 (39) HÄMEENLINNAN YHTEISKOULUN OIREKYSELYN LIITETAULUKOT, ERITTELY LUOKKA- ASTEITTAIN (9 vastausta puuttuu, koska luokan numeroa ei ole merkitty). Taulukko L1. Hämeenlinnan yhteiskoulu, infektiosairauksien esiintyvyys oppilailla (%) Infektiosairaus N=381 5-luokat N=37 6-luokat N=16 7-luokat N=104 8-luokat N=95 9-luokat N=120 Flunssa 290 (76,1) 32 (86,5) 13 (81,3) 71 (68,3) 74 (77,9) 95 (79,2) Flunssa 202 (53,2) 23 (62,2) 8 (50,0) 37 (35,9) 57 (60,0) 77 (64,2) Angiina 26 (6,8) 1 (2,7) 1 (6,3) 8 (7,7) 5 (5,3) 11 (9,2) Angiina 10 (2,6) 1 (2,7) 3 (18,8) 1 (1,0) 0 (0,0) 5 (4,2) Korvatulehdus 14 (3,7) 1 (2,7) 0 (0,0) 4 (3,8) 6 (6,3) 3 (2,5) (otiitti) Korvatulehdus 11 (2,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,9) 4 (4,2) 5 (4,2) (otiitti) Sinuiitti (poskiontelotulehdus) 22 (5,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (2,9) 7 (7,4) 11 (9,2) Sinuiitti (poskiontelotulehdus) 17 (4,5) 1 (2,7) 0 (0,0) 3 (2,9) 5 (5,3) 8 (6,7) kevääl- lä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) 14 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (5,8) 1 (1,1) 7 (5,8) Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) 4 (1,0) 1 (2,7) 0 (0,0) 2 (1,9) 1 (1,1) 0 (0,0) Poissaoloja 195 (51,5) 27 (73,0) 10 (62,5) 50 (48,1) 47 (49,5) 59 (50,0) Poissaoloja 146 (38,5) 18 (48,6) 9 (56,3) 27 (26,2) 44 (46,3) 48 (40,3) Lääkärissä käyntejä 63 (16,6) 6 (16,2) 1 (6,3) 13 (12,5) 17 (17,9) 23 (19,3) Lääkärissä käyntejä 44 (11,5) 2 (5,4) 4 (25,0) 8 (7,7) 14 (14,7) 16 (13,3) Antibioottihoitoja 31 (8,2) 1 (2,7) 1 (6,3) 9 (8,7) 7 (7,4) 12 (10,1) Antibioottihoitoja 24 (6,3) 2 (5,4) 3 (18,8) 5 (4,8) 4 (4,2) 9 (7,5) Sairaalahoidossa 16 (4,2) 1 (2,7) 1 (6,3) 6 (5,8) 0 (0,0) 8 (6,7) Sairaalahoidossa 6 (1,6) 1 (2,7) 1 (6,3) 1 (1,0) 0 (0,0) 3 (2,5)

19 sivu 19 (39) Taulukko L2. Hämeenlinnan yhteiskoulu, infektioiden, poissaolojen ja hoitokertojen keskiarvot oppilasta kohden Sairaus N=381 keskiarvo Flunssakertoja Flunssakertoja Angiinakertoja Angiinakertoja Korvatulehduskertoja Korvatulehduskertoja Sinuiittikertoja Sinuiittikertoja Bronkiittikertoja Bronkiittikertoja Koulusta poissaolopäivät Koulusta poissaolopäivät Lääkärin vastaanotto-kertoja Lääkärin vastaanotto-kertoja Antibioottihoitokertoja Antibioottihoitokertoja Sairaalahoidossa Sairaalahoidossa 5-luokat 6-luokat 7-luokat 8-luokat N=37 keskiarvo N=16 keskiarvo N=104 keskiarvo N=95 keskiarvo 1,9 1,5 1,6 1,9 2,0 2,1 9-luokat N=120 keskiarvo 1,9 2,2 1,4 1,8 1,8 2,0 1,4 1,0 0,0 1,1 1,2 1,7 1,3 1,0 1,0 1,0 0,0 1,5 1,3 1,0 0,0 1,3 1,5 1,0 1,1 0,0 0,0 1,0 1,3 1,0 1,3 0,0 0,0 2,0 1,0 1,4 1,4 2,0 0,0 1,3 1,2 1,6 1,4 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,3 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 4,6 2,9 3,0 5,2 4,4 5,2 4,9 4,6 2,7 3,7 5,0 5,8 1,4 1,6 0,0 1,9 1,4 1,2 1,5 1,0 1,0 1,6 1,2 1,7 1,4 2,0 0,0 1,3 1,4 1,6 1,4 1,0 1,0 1,0 1,5 1,8 1,3 2,0 0,0 1,2 0,0 1,3 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3

20 sivu 20 (39) Taulukko L3a. Hämeenlinnan yhteiskoulun 5-luokat (N=37), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 9 (24,3) 19 (51,4) 9 (24,3) 8 (29,6) 8 (29,6) 11 (40,7) tai nuha Kuiva tai kipeä 4 (10,8) 22 (59,5) 11 (29,7) 8 (30,8) 6 (23,1) 12 (46,2) kurkku Yskä 3 (8,1) 23 (62,2) 11 (29,7) 6 (24,0) 6 (24,0) 13 (52,0) Hengenahdistus 4 (10,8) 4 (10,8) 29 (78,4) 5 (62,5) 1 (12,5) 2 (25,0) Hengityksen 1 (2,7) 3 (8,1) 33 (89,2) 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (50,0) vinkuna Silmäoireet 0 (0,0) 15 (40,5) 22 (59,5) 5 (33,3) 4 (26,7) 6 (40,0) Kuume (yli 0 (0,0) 12 (32,4) 25 (67,6) 2 (16,7) 3 (25,0) 7 (58,3) 37,5) Virtsatievaivat 0 (0,0) 1 (2,7) 36 (97,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) Lihaskivut 1 (2,7) 17 (45,9) 19 (51,4) 3 (18,8) 8 (50,0) 5 (31,3) Nivelkivut 1 (2,7) 5 (13,5) 31 (83,8) 3 (60,0) 1 (20,0) 1 (20,0) Selkäkivut 0 (0,0) 7 (18,9) 30 (81,1) 2 (28,6) 2 (28,6) 3 (42,9) Väsymys 8 (21,6) 13 (35,1) 16 (43,2) 4 (19,0) 4 (19,0) 13 (61,9) Päänsärky 10 (27,0) 18 (48,6) 9 (24,3) 10 (35,7) 7 (25,0) 11 (39,3) Keskittymisvaikeudet 5 (13,5) 4 (10,8) 28 (75,7) 5 (71,4) 1 (14,3) 1 (14,3) Univaikeudet 2 (5,4) 4 (10,8) 31 (83,8) 1 (16,7) 2 (33,3) 3 (50,0) Oppimisvaikeudet 2 (5,4) 5 (13,5) 30 (81,1) 3 (60,0) 1 (20,0) 1 (20,0)

21 sivu 21 (39) Taulukko L3b. Hämeenlinnan yhteiskoulun 6-luokat (N=16), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 1 (6,3) 12 (75,0) 3 (18,8) 3 (27,3) 1 (9,1) 7 (63,6) tai nuha Kuiva tai kipeä 0 (0,0) 11 (68,8) 5 (31,3) 2 (22,2) 1 (11,1) 6 (66,7) kurkku Yskä 2 (12,5) 7 (43,8) 7 (43,8) 2 (28,6) 0 (0,0) 5 (71,4) Hengenahdistus 1 (6,3) 1 (6,3) 14 (87,5) 1 (50,0) 0 (0,0) 1 (50,0) Hengityksen 0 (0,0) 1 (6,3) 15 (93,8) 1 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) vinkuna Silmäoireet 0 (0,0) 7 (43,8) 9 (56,3) 4 (57,1) 0 (0,0) 3 (42,9) Kuume (yli 0 (0,0) 6 (37,5) 10 (62,5) 0 (0,0) 3 (60,0) 2 (40,0) 37,5) Virtsatievaivat 0 (0,0) 0 (0,0) 16 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Lihaskivut 0 (0,0) 4 (25,0) 12 (75,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 0 (0,0) Nivelkivut 0 (0,0) 2 (12,5) 14 (87,5) 0 (0,0) 1 (50,0) 1 (50,0) Selkäkivut 0 (0,0) 3 (18,8) 13 (81,3) 1 (33,3) 0 (0,0) 2 (66,7) Väsymys 2 (12,5) 5 (31,3) 9 (56,3) 1 (14,3) 2 (28,6) 4 (57,1) Päänsärky 3 (18,8) 7 (43,8) 6 (37,5) 3 (37,5) 1 (12,5) 4 (50,0) Keskittymisvaikeudet 1 (6,3) 3 (18,8) 12 (75,0) 2 (66,7) 1 (33,3) 0 (0,0) Univaikeudet 2 (12,5) 1 (6,3) 13 (81,3) 1 (33,3) 1 (33,3) 1 (33,3) Oppimisvaikeudet 0 (0,0) 1 (6,3) 15 (93,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

22 sivu 22 (39) Taulukko L3c. Hämeenlinnan yhteiskoulun 7-luokat (N=104), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 24 (23,3) 65 (63,1) 14 (13,6) 15 (19,2) 19 (24,4) 44 (56,4) tai nuha Kuiva tai kipeä 15 (14,6) 57 (55,3) 31 (30,1) 11 (18,3) 17 (28,3) 32 (53,3) kurkku Yskä 11 (10,7) 55 (53,4) 37 (35,9) 8 (14,5) 15 (27,3) 32 (58,2) Hengenahdistus 3 (2,9) 21 (20,4) 79 (76,7) 6 (31,6) 3 (15,8) 10 (52,6) Hengityksen 3 (2,9) 14 (13,6) 86 (83,5) 2 (13,3) 2 (13,3) 11 (73,3) vinkuna Silmäoireet 4 (3,9) 30 (29,1) 69 (67,0) 10 (38,5) 6 (23,1) 10 (38,5) Kuume (yli 3 (2,9) 31 (30,1) 69 (67,0) 4 (15,4) 13 (50,0) 9 (34,6) 37,5) Virtsatievaivat 0 (0,0) 5 (4,9) 98 (95,1) 0 (0,0) 2 (66,7) 1 (33,3) Lihaskivut 8 (7,8) 54 (52,4) 41 (39,8) 4 (7,5) 36 (67,9) 13 (24,5) Nivelkivut 3 (2,9) 18 (17,5) 82 (79,6) 1 (5,6) 11 (61,1) 6 (33,3) Selkäkivut 5 (4,9) 31 (30,1) 67 (65,0) 4 (12,5) 19 (59,4) 9 (28,1) Väsymys 36 (35,0) 40 (38,8) 27 (26,2) 18 (29,5) 18 (29,5) 25 (41,0) Päänsärky 25 (24,3) 53 (51,5) 25 (24,3) 27 (42,9) 10 (15,9) 26 (41,3) Keskittymisvaikeudet 10 (9,7) 36 (35,0) 57 (55,3) 19 (54,3) 6 (17,1) 10 (28,6) Univaikeudet 12 (11,8) 27 (26,5) 63 (61,8) 5 (15,6) 16 (50,0) 11 (34,4) Oppimisvaikeudet 6 (5,8) 16 (15,5) 81 (78,6) 9 (45,0) 5 (25,0) 6 (30,0)

23 sivu 23 (39) Taulukko L3d. Hämeenlinnan yhteiskoulun 8-luokat (N=95), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 15 (16,0) 66 (70,2) 13 (13,8) 11 (14,9) 25 (33,8) 38 (51,4) tai nuha Kuiva tai kipeä 7 (7,4) 51 (54,3) 36 (38,3) 8 (14,8) 15 (27,8) 31 (57,4) kurkku Yskä 11 (11,7) 53 (56,4) 30 (31,9) 7 (11,9) 14 (23,7) 38 (64,4) Hengenahdistus 2 (2,1) 14 (14,9) 78 (83,0) 3 (25,0) 3 (25,0) 6 (50,0) Hengityksen 3 (3,2) 10 (10,6) 81 (86,2) 1 (7,7) 3 (23,1) 9 (69,2) vinkuna Silmäoireet 7 (7,4) 16 (17,0) 71 (75,5) 7 (31,8) 4 (18,2) 11 (50,0) Kuume (yli 2 (2,1) 23 (24,5) 69 (73,4) 2 (8,3) 12 (50,0) 10 (41,7) 37,5) Virtsatievaivat 1 (1,1) 1 (1,1) 92 (97,9) 1 (33,3) 2 (66,7) 0 (0,0) Lihaskivut 9 (9,6) 41 (43,6) 44 (46,8) 3 (6,8) 29 (65,9) 12 (27,3) Nivelkivut 5 (5,3) 7 (7,4) 82 (87,2) 2 (18,2) 6 (54,5) 3 (27,3) Selkäkivut 8 (8,5) 26 (27,7) 60 (63,8) 3 (9,4) 18 (56,3) 11 (34,4) Väsymys 32 (34,0) 44 (46,8) 18 (19,1) 22 (31,0) 25 (35,2) 24 (33,8) Päänsärky 18 (19,1) 57 (60,6) 19 (20,2) 22 (32,4) 18 (26,5) 28 (41,2) Keskittymisvaikeudet 9 (9,6) 30 (31,9) 55 (58,5) 13 (35,1) 6 (16,2) 18 (48,6) Univaikeudet 11 (11,7) 28 (29,8) 55 (58,5) 6 (17,1) 10 (28,6) 19 (54,3) Oppimisvaikeudet 7 (7,4) 14 (14,9) 73 (77,7) 8 (40,0) 4 (20,0) 8 (40,0)

24 sivu 24 (39) Taulukko L3e. Hämeenlinnan yhteiskoulun 9-luokat (N=120), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 23 (19,7) 87 (74,4) 7 (6,0) 24 (22,9) 24 (22,9) 57 (54,3) tai nuha Kuiva tai kipeä 10 (8,5) 79 (67,5) 28 (23,9) 20 (24,1) 18 (21,7) 45 (54,2) kurkku Yskä 9 (7,8) 73 (62,9) 34 (29,3) 17 (21,8) 18 (23,1) 43 (55,1) Hengenahdistus 5 (4,3) 21 (18,1) 90 (77,6) 13 (44,8) 4 (13,8) 12 (41,4) Hengityksen 2 (1,7) 9 (7,8) 104 (90,4) 4 (25,0) 5 (31,3) 7 (43,8) vinkuna Silmäoireet 9 (7,7) 32 (27,4) 76 (65,0) 12 (29,3) 8 (19,5) 21 (51,2) Kuume (yli 0 (0,0) 45 (38,8) 71 (61,2) 4 (9,1) 19 (43,2) 21 (47,7) 37,5) Virtsatievaivat 0 (0,0) 3 (2,6) 113 (97,4) 1 (14,3) 3 (42,9) 3 (42,9) Lihaskivut 19 (16,2) 56 (47,9) 42 (35,9) 7 (9,6) 44 (60,3) 22 (30,1) Nivelkivut 6 (5,1) 25 (21,4) 86 (73,5) 0 (0,0) 18 (58,1) 13 (41,9) Selkäkivut 20 (17,1) 39 (33,3) 58 (49,6) 9 (16,4) 28 (50,9) 18 (32,7) Väsymys 50 (42,7) 55 (47,0) 12 (10,3) 38 (38,8) 20 (20,4) 40 (40,8) Päänsärky 26 (22,0) 64 (54,2) 28 (23,7) 46 (55,4) 6 (7,2) 31 (37,3) Keskittymisvaikeudet 13 (11,0) 46 (39,0) 59 (50,0) 15 (28,3) 8 (15,1) 30 (56,6) Univaikeudet 10 (8,5) 38 (32,5) 69 (59,0) 11 (23,9) 13 (28,3) 22 (47,8) Oppimisvaikeudet 6 (5,1) 24 (20,5) 87 (74,4) 7 (24,1) 8 (27,6) 14 (48,3)

25 sivu 25 (39) Taulukko L4.Hämeenlinnan yhteiskoulu, astmaoireet viimeisen 12 kuukauden aikana Astmaoire Oireen tiheys N=381 5-luokat N=37 6-luokat N=16 7-luokat N=104 8-luokat N=95 Hengenahdistusta Hengityksen vinkunaa Hengenahdistuskohtauksia 9-luokat N=120 Ei koskaan 322 (85,4) 32 (86,5) 15 (93,8) 87 (85,3) 80 (86,0) 100 (83,3) Kyllä 1-2 kertaa 39 (10,3) 1 (2,7) 0 (0,0) 12 (11,8) 11 (11,8) 14 (11,7) Kyllä useammin 16 (4,2) 4 (10,8) 1 (6,3) 3 (2,9) 2 (2,2) 6 (5,0) Ei koskaan 329 (86,8) 33 (89,2) 14 (87,5) 89 (85,6) 79 (84,9) 106 (88,3) Kyllä 1-2 kertaa 40 (10,6) 1 (2,7) 1 (6,3) 13 (12,5) 12 (12,9) 12 (10,0) Kyllä useammin 10 (2,6) 3 (8,1) 1 (6,3) 2 (1,9) 2 (2,2) 2 (1,7) Ei koskaan 311 (82,5) 31 (83,8) 12 (75,0) 86 (84,3) 79 (84,9) 96 (80,0) Kyllä 1-2 kertaa (viim. 12 kk aikana) Kyllä useammin (viim. 12 kk aikana) Kyllä, aikaisemmin on ollut (yli 12 kk sitten) 38 (10,1) 1 (2,7) 2 (12,5) 9 (8,8) 10 (10,8) 15 (12,5) 14 (3,7) 5 (13,5) 0 (0,0) 3 (2,9) 3 (3,2) 3 (2,5) 14 (3,7) 0 (0,0) 2 (12,5) 4 (3,9) 1 (1,1) 6 (5,0) Yöyskää Ei koskaan 219 (57,9) 19 (51,4) 8 (50,0) 55 (53,4) 60 (64,5) 70 (58,3) Kyllä 1-2 kertaa Kyllä useammin 116 (30,7) 14 (37,8) 4 (25,0) 39 (37,9) 21 (22,6) 37 (30,8) 43 (11,4) 4 (10,8) 4 (25,0) 9 (8,7) 12 (12,9) 13 (10,8)

26 sivu 26 (39) Taulukko L5. Hämeenlinnan yhteiskoulu, allergiasairaudet Sairaudet N=381 5-luokat N=37 6-luokat N=16 7-luokat 8-luokat 9-luokat N=104 N=95 N=120 Astma 49 (13,1) 5 (13,9) 4 (25,0) 10 (9,7) 13 (14,0) 16 (13,8) Astmaa tutkittu, 23 (6,5) 6 (17,1) 1 (6,7) 6 (6,1) 5 (5,6) 5 (4,6) ei todettu Allerginen nuha 63 (16,8) 8 (21,6) 3 (18,8) 17 (16,5) 9 (9,7) 25 (21,2) Taiveihottuma 45 (11,9) 10 (27,0) 5 (31,3) 8 (7,8) 7 (7,5) 14 (11,8) Allerginen silmätulehdus 19 (5,1) 3 (8,1) 0 (0,0) 7 (6,9) 4 (4,3) 5 (4,2) Diabetes 3 (0,8) 0 (0,0) 1 (6,3) 1 (1,0) 1 (1,1) 0 (0,0) Nivelreuma 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Synnynnäinen 8 (2,1) 1 (2,7) 2 (12,5) 1 (1,0) 1 (1,1) 3 (2,5) sairaus Muu pitkäaikaissairaus 18 (4,8) 3 (8,1) 2 (12,5) 6 (5,8) 4 (4,3) 3 (2,5) Astman vuoksi 20 (5,3) 4 (10,8) 1 (6,3) 6 (5,8) 2 (2,2) 6 (5,0) lääkärin hoidossa Päivittäinen astmalääkitys, 19 (5,0) 4 (10,8) 1 (6,3) 4 (3,9) 4 (4,3) 6 (5,0) kau- sittain Päivittäinen astmalääkitys, jatkuvasti 14 (3,7) 1 (2,7) 1 (6,3) 4 (3,9) 2 (2,2) 6 (5,0)

27 sivu 27 (39) Hämeenlinnan yhteiskoulussa silmän sidekalvon tulehduksia oli ollut viimeisen 12 kuukauden aikana 1-2 kertaa: - 5-luokkalaisilla: 2 (5,4 %) - 6-luokkalaisilla: 1 (6,3 %) - 7-luokkalaisilla: 7 (6,8 %) - 8-luokkalaisilla: 6 (6,5 %) - 9-luokkalaisilla: 5 (4,2 %) Taulukko L6. Hämeenlinnan yhteiskoulu, pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet Oire Milloin esiintyy N=381 5-luokat N=37 6-luokat N=16 7-luokat N=104 8-luokat N=95 9-luokat N=120 Nuha Flunssassa 92 (24,1) 9 (24,3) 1 (6,3) 24 (23,1) 23 (24,2) 34 (28,3) Siitepöly tai 43 (11,3) 4 (10,8) 2 (12,5) 14 (13,5) 5 (5,3) 18 (15,0) eläinpölyaltistus Rasituksessa 8 (2,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,0) 1 (1,1) 5 (4,2) Koulussa 50 (13,1) 5 (13,5) 1 (6,3) 14 (13,5) 14 (14,7) 16 (13,3) Ilman syytä 59 (15,5) 4 (10,8) 3 (18,8) 14 (13,5) 12 (12,6) 24 (20,0) Ei oireita 172 (45,1) 18 (48,6) 9 (56,3) 49 (47,1) 45 (47,4) 45 (37,5) Yskä Flunssassa 55 (14,4) 8 (21,6) 0 (0,0) 15 (14,4) 9 (9,5) 22 (18,3) Siitepöly tai 14 (3,7) 2 (5,4) 0 (0,0) 5 (4,8) 0 (0,0) 7 (5,8) eläinpölyaltistus Rasituksessa 11 (2,9) 1 (2,7) 1 (6,3) 3 (2,9) 3 (3,2) 3 (2,5) Koulussa 27 (7,1) 4 (10,8) 2 (12,5) 6 (5,8) 8 (8,4) 6 (5,0) Ilman syytä 43 (11,3) 3 (8,1) 4 (25,0) 10 (9,6) 12 (12,6) 13 (10,8) Ei oireita 256 (67,2) 22 (59,5) 10 (62,5) 71 (68,3) 70 (73,7) 77 (64,2) Silmäoireet Tuuli ja roskat 94 (24,7) 6 (16,2) 0 (0,0) 30 (28,8) 26 (27,4) 30 (25,0) Siitepöly tai 53 (13,9) 4 (10,8) 2 (12,5) 15 (14,4) 14 (14,7) 17 (14,2) eläinpölyaltistus Rasituksessa 21 (5,5) 1 (2,7) 0 (0,0) 5 (4,8) 5 (5,3) 10 (8,3) Koulussa 52 (13,6) 5 (13,5) 3 (18,8) 16 (15,4) 11 (11,6) 16 (13,3) Ilman syytä 35 (9,2) 3 (8,1) 4 (25,0) 10 (9,6) 5 (5,3) 13 (10,8) Ei oireita 189 (49,6) 21 (56,8) 8 (50,0) 46 (44,2) 48 (50,5) 60 (50,0)

28 sivu 28 (39) Taulukko L7. Hämeenlinnan yhteiskoulu, koetut sisäilmahaitat Sisäilmahaittheys Haitan ti- N=381 5-luokat 6-luokat 7-luokat 8-luokat 9-luokat N=37 N=16 N=104 N=95 N=120 Liian korkea Joka viikko 16 (4,2) 2 (5,4) 0 (0,0) 5 (4,9) 4 (4,3) 4 (3,3) lämpötila Joskus 114 (30,2) 9 (24,3) 1 (6,3) 35 (34,0) 33 (35,5) 35 (29,2) Ei koskaan 248 (65,6) 26 (70,3) 15 (93,8) 63 (61,2) 56 (60,2) 81 (67,5) Liian matala Joka viikko 39 (10,3) 3 (8,1) 0 (0,0) 6 (5,8) 8 (8,6) 19 (15,8) lämpötila Joskus 133 (35,2) 6 (16,2) 3 (18,8) 39 (37,9) 40 (43,0) 45 (37,5) Ei koskaan 206 (54,5) 28 (75,7) 13 (81,3) 58 (56,3) 45 (48,4) 56 (46,7) Vaihteleva Joka viikko 24 (6,3) 3 (8,1) 0 (0,0) 6 (5,8) 4 (4,3) 9 (7,5) lämpötila Joskus 102 (27,0) 10 (27,0) 2 (12,5) 25 (24,3) 22 (23,7) 42 (35,0) Ei koskaan 252 (66,7) 24 (64,9) 14 (87,5) 72 (69,9) 67 (72,0) 69 (57,5) Veto Joka viikko 27 (7,1) 2 (5,4) 0 (0,0) 7 (6,8) 6 (6,5) 11 (9,2) Joskus 105 (27,8) 4 (10,8) 2 (12,5) 27 (26,2) 26 (28,0) 42 (35,0) Ei koskaan 246 (65,1) 31 (83,8) 14 (87,5) 69 (67,0) 61 (65,6) 67 (55,8) Tunkkainen Joka viikko 122 (32,3) 11 (29,7) 3 (18,8) 30 (29,1) 28 (30,1) 47 (39,2) (huono) ilma Joskus 159 (42,1) 9 (24,3) 5 (31,3) 42 (40,8) 44 (47,3) 53 (44,2) Ei koskaan 97 (25,7) 17 (45,9) 8 (50,0) 31 (30,1) 21 (22,6) 20 (16,7) Kuiva ilma Joka viikko 52 (13,8) 4 (10,8) 1 (6,3) 19 (18,4) 16 (17,2) 10 (8,3) Joskus 107 (28,3) 5 (13,5) 1 (6,3) 31 (30,1) 25 (26,9) 43 (35,8) Ei koskaan 219 (57,9) 28 (75,7) 14 (87,5) 53 (51,5) 52 (55,9) 67 (55,8) Kostea ilma Joka viikko 14 (3,7) 1 (2,7) 0 (0,0) 5 (4,9) 3 (3,2) 3 (2,5) Joskus 54 (14,3) 3 (8,1) 2 (12,5) 14 (13,6) 15 (16,1) 20 (16,7) Ei koskaan 310 (82,0) 33 (89,2) 14 (87,5) 84 (81,6) 75 (80,6) 97 (80,8) Homeen haju Joka viikko 18 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (5,8) 5 (5,4) 6 (5,0) Joskus 60 (15,9) 4 (10,8) 1 (6,3) 19 (18,4) 13 (14,0) 22 (18,3) Ei koskaan 300 (79,4) 33 (89,2) 15 (93,8) 78 (75,7) 75 (80,6) 92 (76,7) Muu epämiellyttävä Joka viikko 35 (9,3) 2 (5,4) 0 (0,0) 13 (12,7) 6 (6,5) 12 (10,0) Joskus 144 (38,2) 10 (27,0) 4 (25,0) 39 (38,2) 40 (43,0) 47 (39,2) haju Ei koskaan 198 (52,5) 25 (67,6) 12 (75,0) 50 (49,0) 47 (50,5) 61 (50,8) Melu Joka viikko 80 (21,2) 10 (27,0) 1 (6,3) 30 (29,1) 17 (18,3) 20 (16,7) Joskus 165 (43,7) 13 (35,1) 8 (50,0) 47 (45,6) 45 (48,4) 47 (39,2) Ei koskaan 133 (35,2) 14 (37,8) 7 (43,8) 26 (25,2) 31 (33,3) 53 (44,2) Pöly tai likaisuus Joka viikko 66 (17,5) 4 (10,8) 1 (6,3) 22 (21,4) 15 (16,1) 23 (19,2) Joskus 124 (32,8) 8 (21,6) 4 (25,0) 31 (30,1) 32 (34,4) 44 (36,7) Ei koskaan 188 (49,7) 25 (67,6) 11 (68,8) 50 (48,5) 46 (49,5) 53 (44,2)

29 sivu 29 (39) Taulukko L8. Hämeenlinnan yhteiskoulu, missä tiloissa sisäilmahaittoja esiintyy Tila N=381 5-luokat N=37 6-luokat N=16 7-luokat N=104 8-luokat N=95 9-luokat N=120 Luokassa/luokissa 303 (79,5) 29 (78,4) 11 (68,8) 80 (76,9) 77 (81,1) 98 (81,7) Käytävillä 183 (48,0) 19 (51,4) 2 (12,5) 44 (42,3) 48 (50,5) 65 (54,2) Ruokalassa 74 (19,4) 6 (16,2) 2 (12,5) 25 (24,0) 19 (20,0) 20 (16,7) Liikuntasalissa 92 (24,1) 7 (18,9) 3 (18,8) 24 (23,1) 24 (25,3) 32 (26,7) Wc / pesutiloissa 108 (28,3) 6 (16,2) 2 (12,5) 31 (29,8) 31 (32,6) 35 (29,2) Muualla 10 (2,6) 2 (5,4) 1 (6,3) 5 (4,8) 2 (2,1) 0 (0,0)

30 sivu 30 (39) IITTALAN KOULUN OIREKYSELYN LIITETAULUKOT, ERITTELY LUOKKA-ASTEITTAIN (3 vastausta puuttuu, koska luokan numeroa ei ole merkitty). Taulukko L1. Iittalan koulu, infektiosairauksien esiintyvyys oppilailla (%) Infektiosairaus N=87 7-luokat N=28 8-luokat N=32 9-luokat N=24 Flunssa 69 (81,2) 22 (81,5) 25 (78,1) 21 (87,5) Flunssa 50 (59,5) 16 (59,3) 20 (64,5) 14 (58,3) Angiina 10 (11,6) 5 (17,9) 3 (9,4) 2 (8,3) Angiina 11 (12,9) 3 (10,7) 2 (6,5) 6 (25,0) Korvatulehdus 6 (7,0) 2 (7,1) 3 (9,4) 1 (4,2) (otiitti) Korvatulehdus 7 (8,2) 2 (7,1) 3 (9,7) 2 (8,3) (otiitti) Sinuiitti (poskiontelotulehdus) 6 (7,0) 1 (3,6) 2 (6,3) 3 (12,5) Sinuiitti (poskiontelotulehdus) 8 (9,4) 1 (3,6) 4 (12,9) 3 (12,5) kevääl- lä Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) 2 (2,3) 0 (0,0) 1 (3,1) 1 (4,2) Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) 4 (4,7) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (8,3) Poissaoloja 42 (50,0) 15 (55,6) 15 (50,0) 11 (45,8) Poissaoloja 41 (48,8) 11 (39,3) 17 (58,6) 12 (50,0) Lääkärissä käyntejä 16 (18,4) 7 (25,0) 4 (12,5) 4 (16,7) Lääkärissä käyntejä 13 (15,1) 1 (3,6) 5 (16,1) 6 (25,0) Antibioottihoitoja 7 (8,0) 3 (10,7) 1 (3,1) 2 (8,3) Antibioottihoitoja 10 (11,6) 1 (3,6) 4 (12,9) 4 (16,7) Sairaalahoidossa 2 (2,3) 1 (3,6) 1 (3,1) 0 (0,0) Sairaalahoidossa 3 (3,5) 0 (0,0) 1 (3,2) 2 (8,3)

31 sivu 31 (39) Taulukko L2. Iittalan koulu, infektioiden, poissaolojen ja hoitokertojen keskiarvot oppilasta kohden Sairaus N=87 keskiarvo Flunssakertoja Flunssakertoja Angiinakertoja Angiinakertoja Korvatulehduskertoja Korvatulehduskertoja Sinuiittikertoja Sinuiittikertoja Bronkiittikertoja Bronkiittikertoja Koulusta poissaolopäivät Koulusta poissaolopäivät Lääkärin vastaanotto-kertoja Lääkärin vastaanotto-kertoja Antibioottihoitokertoja Antibioottihoitokertoja Sairaalahoidossa Sairaalahoidossa 7-luokat 8-luokat N=28 keskiarvo N=32 keskiarvo 2,2 2,4 2,3 2,0 9-luokat N=24 keskiarvo 2,1 2,4 2,1 1,8 1,4 1,0 2,5 1,0 1,3 1,0 1,0 1,5 1,3 1,0 1,7 1,0 1,2 1,0 1,3 1,0 2,3 1,0 3,0 2,3 1,6 1,0 1,3 2,3 1,0 0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 4,9 4,3 6,7 3,0 4,6 3,1 6,2 3,9 3,2 1,5 3,3 1,5 2,5 2,0 2,2 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 2,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 0 1,0 0 1,0 1,0

32 sivu 32 (39) Taulukko L3a. Iittalan koulun 7-luokat (N=28), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 4 (14,8) 23 (85,2) 0 (0,0) 2 (8,0) 8 (32,0) 15 (60,0) tai nuha Kuiva tai kipeä 1 (3,7) 21 (77,8) 5 (18,5) 1 (5,0) 8 (40,0) 11 (55,0) kurkku Yskä 2 (7,7) 18 (69,2) 6 (23,1) 2 (10,0) 8 (40,0) 10 (50,0) Hengenahdistus 0 (0,0) 1 (3,8) 25 (96,2) 0 (0,0) 2 (66,7) 1 (33,3) Hengityksen 0 (0,0) 4 (15,4) 22 (84,6) 1 (16,7) 3 (50,0) 2 (33,3) vinkuna Silmäoireet 1 (3,8) 5 (19,2) 20 (76,9) 1 (12,5) 4 (50,0) 3 (37,5) Kuume (yli 0 (0,0) 6 (23,1) 20 (76,9) 2 (25,0) 3 (37,5) 3 (37,5) 37,5) Virtsatievaivat 0 (0,0) 0 (0,0) 26 (100,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 0 (0,0) Lihaskivut 3 (12,0) 16 (64,0) 6 (24,0) 4 (20,0) 14 (70,0) 2 (10,0) Nivelkivut 1 (3,8) 6 (23,1) 19 (73,1) 1 (11,1) 6 (66,7) 2 (22,2) Selkäkivut 2 (7,7) 11 (42,3) 13 (50,0) 2 (13,3) 8 (53,3) 5 (33,3) Väsymys 8 (32,0) 10 (40,0) 7 (28,0) 6 (33,3) 6 (33,3) 6 (33,3) Päänsärky 3 (11,5) 14 (53,8) 9 (34,6) 11 (61,1) 3 (16,7) 4 (22,2) Keskittymisvaikeudet 1 (3,8) 6 (23,1) 19 (73,1) 3 (33,3) 4 (44,4) 2 (22,2) Univaikeudet 0 (0,0) 9 (36,0) 16 (64,0) 2 (18,2) 5 (45,5) 4 (36,4) Oppimisvaikeudet 0 (0,0) 3 (11,5) 23 (88,5) 2 (40,0) 1 (20,0) 2 (40,0)

33 sivu 33 (39) Taulukko L3b. Iittalan koulun 8-luokat (N=32), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 5 (15,6) 25 (78,1) 2 (6,3) 2 (6,9) 15 (51,7) 12 (41,4) tai nuha Kuiva tai kipeä 3 (9,4) 21 (65,6) 8 (25,0) 2 (8,3) 13 (54,2) 9 (37,5) kurkku Yskä 4 (12,5) 24 (75,0) 4 (12,5) 3 (11,1) 14 (51,9) 10 (37,0) Hengenahdistus 2 (6,3) 3 (9,4) 27 (84,4) 1 (25,0) 2 (50,0) 1 (25,0) Hengityksen 2 (6,3) 2 (6,3) 28 (87,5) 1 (33,3) 2 (66,7) 0 (0,0) vinkuna Silmäoireet 2 (6,3) 9 (28,1) 21 (65,6) 1 (10,0) 5 (50,0) 4 (40,0) Kuume (yli 3 (9,4) 12 (37,5) 17 (53,1) 1 (7,1) 5 (35,7) 8 (57,1) 37,5) Virtsatievaivat 1 (3,1) 0 (0,0) 31 (96,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Lihaskivut 3 (9,4) 19 (59,4) 10 (31,3) 2 (9,1) 13 (59,1) 7 (31,8) Nivelkivut 2 (6,3) 7 (21,9) 23 (71,9) 1 (12,5) 5 (62,5) 2 (25,0) Selkäkivut 1 (3,1) 20 (62,5) 11 (34,4) 2 (9,5) 12 (57,1) 7 (33,3) Väsymys 14 (43,8) 16 (50,0) 2 (6,3) 9 (31,0) 10 (34,5) 10 (34,5) Päänsärky 8 (25,0) 18 (56,3) 6 (18,8) 7 (26,9) 8 (30,8) 11 (42,3) Keskittymisvaikeudet 6 (18,8) 13 (40,6) 13 (40,6) 5 (27,8) 7 (38,9) 6 (33,3) Univaikeudet 8 (25,0) 10 (31,3) 14 (43,8) 4 (23,5) 8 (47,1) 5 (29,4) Oppimisvaikeudet 4 (12,5) 13 (40,6) 15 (46,9) 3 (20,0) 9 (60,0) 3 (20,0)

34 sivu 34 (39) Taulukko L3c. Iittalan koulun 9-luokat (N=24), oireet viimeisen 1 kk:n aikana Oire Onko ollut oireita Jos kyllä, liittyvätkö kouluympäristöön Kyllä, joka viikko Kyllä, joskus Ei koskaan Kyllä Ei En osaa sanoa Nenän tukkoisuus 4 (18,2) 18 (81,8) 0 (0,0) 1 (5,0) 6 (30,0) 13 (65,0) tai nuha Kuiva tai kipeä 1 (4,3) 17 (73,9) 5 (21,7) 1 (5,9) 7 (41,2) 9 (52,9) kurkku Yskä 2 (8,7) 17 (73,9) 4 (17,4) 2 (11,1) 5 (27,8) 11 (61,1) Hengenahdistus 0 (0,0) 5 (21,7) 18 (78,3) 1 (25,0) 2 (50,0) 1 (25,0) Hengityksen 0 (0,0) 3 (13,0) 20 (87,0) 1 (33,3) 0 (0,0) 2 (66,7) vinkuna Silmäoireet 1 (4,5) 5 (22,7) 16 (72,7) 1 (16,7) 2 (33,3) 3 (50,0) Kuume (yli 0 (0,0) 16 (69,6) 7 (30,4) 0 (0,0) 4 (28,6) 10 (71,4) 37,5) Virtsatievaivat 0 (0,0) 0 (0,0) 23 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Lihaskivut 2 (8,7) 11 (47,8) 10 (43,5) 2 (16,7) 5 (41,7) 5 (41,7) Nivelkivut 2 (8,7) 7 (30,4) 14 (60,9) 1 (12,5) 4 (50,0) 3 (37,5) Selkäkivut 2 (8,7) 15 (65,2) 6 (26,1) 2 (12,5) 7 (43,8) 7 (43,8) Väsymys 8 (34,8) 14 (60,9) 1 (4,3) 5 (26,3) 3 (15,8) 11 (57,9) Päänsärky 4 (17,4) 19 (82,6) 0 (0,0) 5 (25,0) 6 (30,0) 9 (45,0) Keskittymisvaikeudet 3 (13,0) 16 (69,6) 4 (17,4) 7 (38,9) 3 (16,7) 8 (44,4) Univaikeudet 3 (13,0) 13 (56,5) 7 (30,4) 3 (21,4) 2 (14,3) 9 (64,3) Oppimisvaikeudet 1 (4,3) 11 (47,8) 11 (47,8) 4 (40,0) 1 (10,0) 5 (50,0)

35 sivu 35 (39) Taulukko L4. Iittalan koulu, astmaoireet viimeisen 12 kuukauden aikana Astmaoire Oireen tiheys N=87 7-luokat N=28 8-luokat N=32 9-luokat N=24 Hengenahdistusta Hengityksen vinkunaa Hengenahdistuskohtauksia Ei koskaan 77 (88,5) 25 (89,3) 29 (90,6) 21 (87,5) Kyllä 1-2 kertaa 9 (10,3) 2 (7,1) 3 (9,4) 3 (12,5) Kyllä useammin 1 (1,1) 1 (3,6) 0 (0,0) 0 (0,0) Ei koskaan 79 (92,9) 26 (92,9) 29 (93,5) 21 (91,3) Kyllä 1-2 kertaa 5 (5,9) 1 (3,6) 2 (6,5) 2 (8,7) Kyllä useammin 1 (1,2) 1 (3,6) 0 (0,0) 0 (0,0) Ei koskaan 75 (88,2) 25 (89,3) 29 (90,6) 19 (82,6) Kyllä 1-2 kertaa (viim. 12 kk aikana) Kyllä useammin (viim. 12 kk aikana) Kyllä, aikaisemmin on ollut (yli 12 kk sitten) 7 (8,2) 1 (3,6) 2 (6,3) 4 (17,4) 1 (1,2) 1 (3,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,4) 1 (3,6) 1 (3,1) 0 (0,0) Yöyskää Ei koskaan 47 (54,7) 17 (60,7) 19 (59,4) 11 (47,8) Kyllä 1-2 kertaa Kyllä useammin 32 (37,2) 8 (28,6) 10 (31,3) 12 (52,2) 7 (8,1) 3 (10,7) 3 (9,4) 0 (0,0)

36 sivu 36 (39) Taulukko L5. Iittalan koulu, allergiasairaudet Sairaudet N=87 7-luokat N=28 8-luokat N=32 9-luokat N=24 Astma 7 (8,3) 2 (7,4) 1 (3,2) 2 (8,7) Astmaa tutkittu, 8 (9,6) 1 (3,7) 5 (16,7) 1 (4,3) ei todettu Allerginen nuha 22 (26,2) 8 (29,6) 8 (25,8) 6 (26,1) Taiveihottuma 9 (10,6) 5 (17,9) 1 (3,2) 3 (13,0) Allerginen silmätulehdus 9 (10,6) 4 (14,3) 3 (9,7) 2 (8,7) Diabetes 1 (1,2) 0 (0,0) 1 (3,2) 0 (0,0) Nivelreuma 1 (1,2) 0 (0,0) 1 (3,2) 0 (0,0) Synnynnäinen 4 (4,7) 0 (0,0) 3 (9,7) 0 (0,0) sairaus Muu pitkäaikaissairaus 5 (5,8) 4 (14,3) 0 (0,0) 0 (0,0) Astman vuoksi 4 (4,6) 0 (0,0) 2 (6,3) 1 (4,2) lääkärin hoidossa Päivittäinen astmalääkitys, 2 (2,3) 0 (0,0) 1 (3,1) 1 (4,2) kau- sittain Päivittäinen astmalääkitys, jatkuvasti 2 (2,3) 1 (3,6) 0 (0,0) 0 (0,0)

37 sivu 37 (39) Iittalan koulussa silmän sidekalvon tulehduksia oli ollut viimeisen 12 kuukauden aikana 1-2 kertaa: - 7-luokkalaisilla: 0 (0,0 %) - 8-luokkalaisilla: 1 (3,2 %) - 9-luokkalaisilla: 2 (8,3 %) Taulukko L6. Iittalan koulu, pitkäaikaiset hengitystie- ja silmäoireet Oire Milloin esiintyy N=87 7-luokat N=28 8-luokat N=32 9-luokat N=24 Nuha Flunssassa 33 (37,9) 6 (21,4) 15 (46,9) 10 (41,7) Siitepöly tai 9 (10,3) 4 (14,3) 1 (3,1) 3 (12,5) eläinpölyaltistus Rasituksessa 4 (4,6) 1 (3,6) 1 (3,1) 1 (4,2) Koulussa 7 (8,0) 1 (3,6) 3 (9,4) 2 (8,3) Ilman syytä 18 (20,7) 7 (25,0) 7 (21,9) 3 (12,5) Ei oireita 33 (37,9) 14 (50,0) 11 (34,4) 7 (29,2) Yskä Flunssassa 24 (27,6) 6 (21,4) 10 (31,3) 6 (25,0) Siitepöly tai 2 (2,3) 1 (3,6) 0 (0,0) 1 (4,2) eläinpölyaltistus Rasituksessa 3 (3,4) 1 (3,6) 0 (0,0) 1 (4,2) Koulussa 4 (4,6) 1 (3,6) 2 (6,3) 0 (0,0) Ilman syytä 8 (9,2) 3 (10,7) 2 (6,3) 3 (12,5) Ei oireita 51 (58,6) 19 (67,9) 18 (56,3) 13 (54,2) Silmäoireet Tuuli ja roskat 21 (24,1) 7 (25,0) 8 (25,0) 4 (16,7) Siitepöly tai 14 (16,1) 5 (17,9) 5 (15,6) 3 (12,5) eläinpölyaltistus Rasituksessa 6 (6,9) 2 (7,1) 1 (3,1) 2 (8,3) Koulussa 6 (6,9) 1 (3,6) 2 (6,3) 2 (8,3) Ilman syytä 9 (10,3) 4 (14,3) 1 (3,1) 3 (12,5) Ei oireita 40 (46,0) 11 (39,3) 17 (53,1) 11 (45,8)

38 sivu 38 (39) Taulukko L7. Iittalan koulu, koetut sisäilmahaitat Sisäilmahaittheys Haitan ti- N=87 7-luokat 8-luokat 9-luokat N=28 N=32 N=24 Liian korkea Joka viikko 6 (7,1) 2 (7,1) 1 (3,1) 3 (13,6) lämpötila Joskus 19 (22,4) 4 (14,3) 9 (28,1) 5 (22,7) Liian matala lämpötila Vaihteleva lämpötila Ei koskaan 60 (70,6) 22 (78,6) 22 (68,8) 14 (63,6) Joka viikko 11 (12,8) 3 (10,7) 2 (6,3) 6 (26,1) Joskus 40 (46,5) 14 (50,0) 19 (59,4) 6 (26,1) Ei koskaan 35 (40,7) 11 (39,3) 11 (34,4) 11 (47,8) Joka viikko 7 (8,1) 0 (0,0) 1 (3,1) 5 (21,7) Joskus 30 (34,9) 11 (39,3) 16 (50,0) 3 (13,0) Ei koskaan 49 (57,0) 17 (60,7) 15 (46,9) 15 (65,2) Veto Joka viikko 8 (9,3) 2 (7,1) 0 (0,0) 6 (26,1) Tunkkainen (huono) ilma Joskus 26 (30,2) 7 (25,0) 14 (43,8) 3 (13,0) Ei koskaan 52 (60,5) 19 (67,9) 18 (56,3) 14 (60,9) Joka viikko 19 (22,1) 4 (14,3) 9 (28,1) 5 (21,7) Joskus 39 (45,3) 12 (42,9) 14 (43,8) 13 (56,5) Ei koskaan 28 (32,6) 12 (42,9) 9 (28,1) 5 (21,7) Kuiva ilma Joka viikko 10 (11,6) 2 (7,1) 3 (9,4) 4 (17,4) Joskus 16 (18,6) 9 (32,1) 4 (12,5) 3 (13,0) Ei koskaan 60 (69,8) 17 (60,7) 25 (78,1) 16 (69,6) Kostea ilma Joka viikko 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Joskus 9 (10,5) 5 (17,9) 1 (3,1) 3 (13,0) Ei koskaan 77 (89,5) 23 (82,1) 31 (96,9) 20 (87,0) Homeen haju Joka viikko 4 (4,7) 1 (3,6) 1 (3,1) 1 (4,3) Muu epämiellyttävä haju Joskus 3 (3,5) 1 (3,6) 2 (6,3) 0 (0,0) Ei koskaan 79 (91,9) 26 (92,9) 29 (90,6) 22 (95,7) Joka viikko 8 (9,3) 3 (10,7) 2 (6,3) 1 (4,3) Joskus 36 (41,9) 13 (46,4) 18 (56,3) 5 (21,7) Ei koskaan 42 (48,8) 12 (42,9) 12 (37,5) 17 (73,9) Melu Joka viikko 23 (26,4) 6 (21,4) 8 (25,0) 7 (29,2) Pöly tai likaisuus Joskus 43 (49,4) 17 (60,7) 16 (50,0) 10 (41,7) Ei koskaan 21 (24,1) 5 (17,9) 8 (25,0) 7 (29,2) Joka viikko 8 (9,3) 4 (14,3) 2 (6,3) 1 (4,3) Joskus 25 (29,1) 7 (25,0) 12 (37,5) 6 (26,1) Ei koskaan 53 (61,6) 17 (60,7) 18 (56,3) 16 (69,6)

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle 25.5.2009 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44,

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 Yhteenvetoraportti N=393 Kysely avattiin 25.11.2016 ja vastausaika päättyi 19.12.2016. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä ja oppilaat vastasivat

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(15) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Kärkölän yhtenäiskoulu Kuopiossa Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri Asuinympäristö ja terveys yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %. Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012

Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012 Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien jen terveyskyselyistä keväällä 22 Kyselyt toteutettiin kevään 22 aikana kaikissa Loviisan liitosalueiden issa. Ruotsinkielisistä ista kysely lähetettiin n, in,

Lisätiedot

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti Raportti on kirjoitettu sähköpostin kautta oppilaiden vanhemmille lähetetyn oirekyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 243 koulun 359 oppilaasta,

Lisätiedot

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä. TURUN PAATTISTEN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti oirekyselystä joka tehtiin marraskuussa 2015 sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 93 oppilasta, mikä on 52 % koulun 179 oppilaasta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti Parkanon yhteiskoulun oppilaat vastasivat kouluajalla kyselyyn, joka oli avoinna internetissä maalishuhtikuussa 2014 noin kuukauden ajan.

Lisätiedot

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi.

Lisätiedot

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia.

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia. LAIHIAN LUKION OIREKYSELY; HUHTIKUU 2017 Yhteenvetoraportti, joka on tehty ala- ja yläasteen koulukyselyjen yhteydessä sisäilmaongelman mahdollisen terveysriskin selvittämiseksi. Kyselyyn vastasi vain

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä.

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä. RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2014 Yhteenvetoraportti Tässä raportissa esitellään sähköpostin avulla tehdyn oirekyselyn tulokset. Kyselylinkki avattiin 12.12.2014 ja analysoitiin tammikuun

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä:

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä: Tuula Putus T:mi IndoorAid PARKANON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2015 Yhteenvetoraportti Oirekysely on tehty oppilaiden vanhemmille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LAIHIAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Laihian yläkoulun oppilaille keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 203 oppilasta, mikä on noin puolet koulun oppilaista.

Lisätiedot

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn 1 (2) 10.4.2017 Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn Liitteessä oppilaiden sisäilmakyselyn tutkimusseloste. Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille, jotka vastasivat Kaarinan sisäilmatyöryhmän tilaamaan

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä Oppilaiden vanhemmille tehtiin sähköpostin välityksellä oirekysely, johon vastasi yhteensä 321 oppilaan vanhemmat.

Lisätiedot

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %).

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %). LAIHIAN ALAKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti Kirkonkylän koulussa on yhteensä 210 oppilasta, Monnarilla noin 100. Yläkoulussa ja lukiossa on noin 400 oppilasta. Tähän kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(24) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL Sari Ung-Lanki, tutkija, THL Juha Pekkanen, professori, Helsingin

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PORVOON KAUPUNKI LUKUINA - Kaupunki perustettu vuonna 1346. - Väkiluku n 50 200. - 64.1% suomenkielisiä, 29,6% ruotsinkielisiä.

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(26) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä (vaihe 2, Helsingin koillinen, läntinen ja pohjoinen alue) - Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely

Oppilaiden sisäilmakysely Oppilaiden sisäilmakysely Kehittämisestä käyttöön 8.11.2017 Asiantuntijalääkäri Jussi Lampi/ Ei sidonnaisuuksia 1 Taustaa Työpaikoilla sisäilmakyselyjä käytetään paljon Suomessa Kunnissa paineita tehdä

Lisätiedot

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015 Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 205 Yhteenveto ja pohdintaa Alueen asukkaista kokee terveytensä olevan heikko ja noin kolmannes keskinkertainen. Heikkoa terveyttä ei selitä ikä tai sukupuoli (pl.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Herman Ojalan koulu Toholampi Kyselyn ajankohta: Helmikuu 2015 Tilaaja: Toholammin kunta Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu Topeliuksenkatu 41 a A, 00250

Lisätiedot

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid Mikä on tavanomaista ja mikä tavanomaisesta poikkeavaa? MÄÄRITELMÄN MUKAAN sisäilmaoireilua on oireilu, joka ilmenee tietyssä rakennuksessa

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Urjalan yläkoulun ja lukion henkilökunnan oirekysely; marraskuu 2014 Yhteenvetoraportti Raportti Urjalan yläkoulun ja lukion opettajien oirekyselystä on kirjoitettu joulukuun puolivälissä v. 2014. Kyselyyn

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Wetteri Hämeenlinna Wetterhoffinkatu 2 13101 Hämeenlinna marras - joulukuu 2013 tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Lausunto -028224 Työterveyslaitos Helsinki 30.01.2014

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus TAUSTAA Viime aikoina huippu-urheilijoilla yleisesti todettavat hengitysoireet ovat puhuttaneet runsaasti. Toisaalta on puhuttu siitä, että astma sairautena on

Lisätiedot

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Työterveyshuolto sisäilmaongelmien ratkaisijana Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Sisäilmaongelmat ja työterveyshuolto "Sisäilma", "sisäilmasto" ja "sisäympäristö" Toimistotyöpaikat,

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LIITE 3. Turengin koulun henkilökunnan oirekysely; huhtikuu 2016 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Turengin koulun koko henkilökunnalle huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä koulun

Lisätiedot

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman

Lisätiedot

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely I Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus Neilikkatie 8 tammi-helmikuu 2013 Tilaaja: Vantaan kaupunki Lausunto ARll-2013-053794 Ty6terveyslaitos Helsinki 11.03.2013

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta

Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta - Tervolothenkilokunta Terveydellisten olojen kartoitus_henkilökunta Tervolothenkilokunta 1. Oletko havainnut koulun tiloissa ollessasi epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin

Lisätiedot

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi?

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi? Oheismateriaali 2 TAUSTATIEDOT JA TYÖ 1. Asutko 1) Espoossa 2) Kirkkonummella 2. Osutko vakituisesti tässä osoitteessa? 1) Kyllä 2) En 3. Sukupuoli 1) Mies 2) Nainen VASTAUSOHJE: Ympyröi 1) tai merkitse

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kirkonkylän koulu Metsolantie 7 56100 Ruokolahti Kyselyn ajankohta: Marraskuu 2013 Tilaaja: Eija Hämäläinen Lausunto AR17-2013-017814 Työterveyslaitos Lappeenranta

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

ASTMAN OMAHOITOKORTTI

ASTMAN OMAHOITOKORTTI ASTMAN OMAHOITOKORTTI www.hengitys.fi www.astmatesti.fi www.pef.fi Erikieliset astmatestit löydät osoitteesta: www.asthmacontroltest.com GSK, Piispansilta 9 A 00 Espoo Puh. 00 0 0 0, www.gsk.fi GSK-tuoteinfo

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSille AVIn uhkasakko

Lisätiedot

Haittoja pidetään merkitsevinä, kun niitä on viikoittain on ainakin 30 %:lla vastaajista.

Haittoja pidetään merkitsevinä, kun niitä on viikoittain on ainakin 30 %:lla vastaajista. Sisäilmatyöryhmä 24.3.2017, liite 1. SISÄILMAKYSELY Padasjoen kunnan Kullasvuoren koulussa työskenteleville tammikuussa 2017 Sisäilmakysely tehtiin Työterveyslaitoksen sisäilmakyselykaavakeella (Työterveyslaitos

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sairaalaremonteissa säästäminen on epäterveellistä Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA 23.11.2012 Eero Palomäki Vastuu sairaalatilojen terveellisyydestä Työnantajalla

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Koulukeskus, Saarijärvi Koulutie 4, 43100 Saarijärvi Kyselyn ajankohta: maalis-huhtikuu 2015 Tilaaja: Saarijärven kaupunki Lausunto AR23-2015-306158 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat

Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat Terveydellisten olojen kartoitus_huoltajat 1. Oletko havainnut tai onko lapsesi havainnut koulun tiloissa epätavallisia hajuja, tuntemuksia tms. seikkoja, jotka voisit yhdistää koulun terveydellisiin ongelmiin?

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Turun yliopisto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tutkimuksen taustatiedot Kysely toteutettiin 29.3. 22.6.2017 Vastaajia yhteensä 4920 Vastausprosentti

Lisätiedot

Ruokolanden kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Ruokolanden kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Ruo -kolanden kunta Ruokolanden kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Käsitelty kunnanhallituksessa 19.12.2014 1 Sisäilmatyöryhmä 11.12.2014 Sisällys SISÄLLYS 1. Ruokolanden kunnan

Lisätiedot

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Hyvinvointia työstä Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/2005 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat eivät tiedä aina

Lisätiedot

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE 30.11.2017 KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA KUN PERHE TAI OPPILAS OTTAA YHTEYTTÄ TERVEYDENHOITAJAAN SISÄILMAOIRE-EPÄILYN VUOKSI Kuuntele, ota

Lisätiedot

HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA

HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA HENGITYSTIEINFEKTIOON SAIRASTUNEEN LEIKKI-IKÄISEN (1-3 vuotiaan) LAPSEN HOITO KOTONA Sisältö Johdanto... 3 Yleinen kotihoito... 4 Nuhakuume... 7 Keuhkoputkentulehdus... 8 Kurkunpääntulehdus... 9 Milloin

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisäilmaongelmat Työhyvinvointi 2014 8.5.2014 Helsinki Kari Reijula, professori Teemajohtaja Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan sairaalan työntekijät vaativat miljoonakorvauksia

Lisätiedot

Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma

Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma Asuntojen kosteusvauriot, mikrobitoksiinit ja astma Juha Pekkanen, Pirkka V. Kirjavainen, Michael Sulyok, Martin Täubel, Anne K. Karvonen, Rudolf Krska, Anne Hyvärinen 2.4.2014 Asunnon mikrobitoksiinit

Lisätiedot

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa Allergiavaroitus! aivastelua silmät vuotaa Nenä tukossa tip tip Allergia on hyvin yleinen mutta silti vakava sairaus. Monet aliarvioivat sairautensa ja luulevat kärsivänsä usein vilustumisesta. Nuha, nenän

Lisätiedot

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisuun osallistuvilla toimijoilla tulee olla yhteinen näkemys siitä, että vaurioituneet rakenteet on korjattava, koska homeongelmasta voi

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA Putus T, Rauhaniemi J, Luosujärvi R, Vallius M, Vaali K Turun yliopisto; HUS reumasairauksien klinikka; Sisäilmatalo

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen en lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Arja Rantapelkonen 27.3.2014 Aineisto kouluterveyskysely v. 2013 Peruskoulun 8. luokka Peruskoulun 9. luokka

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pelkosenniemen koulu Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi Kyselyn ajankohta: Toukokuu 2015 Tilaaja: Pelkosenniemien kunta, sivistysosasto Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

KOSTEUSVAURIOTALOISSA ASUNEIDEN PERHEIDEN PITKAAIKAISET TERVEYSHAITAT JA ASUMISTERVEYSONGELMISTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET

KOSTEUSVAURIOTALOISSA ASUNEIDEN PERHEIDEN PITKAAIKAISET TERVEYSHAITAT JA ASUMISTERVEYSONGELMISTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET Kansanterveyslaitos National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B5 12002 Tuula Husman KOSTEUSVAURIOTALOISSA ASUNEIDEN PERHEIDEN PITKAAIKAISET TERVEYSHAITAT JA ASUMISTERVEYSONGELMISTA

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2005-2013 Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA (PUHHO)

ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA (PUHHO) ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA (PUHHO) Arto Pennanen, Martin Táubel, Anni-Mari Pulkkinen, Hanna Leppänen, Maria Valkonen,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Asianajajapäivät, Helsinki 10.1.2014 Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Lisätiedot

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet Tehyn Julkaisusarja A Tutkimusraportteja /7 A Sisäilman laatu, oireet ja sairaudet Oirekysely Tehy ry:n jäsenille sisäilmamikrobien terveyshaitoista sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitolaitoksissa

Lisätiedot

Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa

Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 1 Tavoitteena ohjeistuksen kehittäminen koulujen

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot