Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien koulujen terveyskyselyistä keväällä 2012"

Transkriptio

1 Yhteenvetoraportti Loviisan liitoskuntien jen terveyskyselyistä keväällä 22 Kyselyt toteutettiin kevään 22 aikana kaikissa Loviisan liitosalueiden issa. Ruotsinkielisistä ista kysely lähetettiin n, in, in, skolanin, in ja n ihin. Suomenkielisten jen kyselyt toteutettiin samanaikaisesti. Kysely toteutettiin,, ja issa. Suomenkielisten jen vastausprosentti oli 5, ja ruotsinkielisten jen 4,. Maaliskuun loppuun mennessä saatiin ruotsinkielisistä ista tiedot lapsesta ja suomenkielisistä ista lapsesta, joista osa puutteellisesti täytettynä. Jos vastauksessa ei ollut ilmoitettu n nimeä, näitä tapauksia ei ole mukana jen välisessä vertailussa. Matalan vastausprosentin selittäjänä saattaa olla, että vanhemmat epäilivät kyselyn tuloksia käytettävän perusteena kyläjen lakkauttamiselle. Ruotsinpyhtään kirkonkylän suomenkielisessä ssa kysely tehtiin puoli vuotta aikaisemmin vuodenvaihteessa 2-2. Yhtä aikaa oirekyselyjen kanssa tehtiin rakennusten kuntotutkimus ja verkkoselvitys. Osallistumisprosentti jäi monissa issa niin matalaksi, ettei kohtaisia tuloksia voida luotettavasti analysoida. Esimerkiksi sta vastasi vain neljä oppilasta. Aineisto oli riittävän suuri vain kahdessa ruotsinkielisessä ssa ( skolan ja skolan), joissa vastaajia oli molemmissa yli 4 sekä yhdessä suomenkielisessä ssa, ssa, josta oli vastaajaa. Niistä ista, joissa vastaajia oli 5- kpl voidaan antaa viitteellisiä tuloksia (, ja )., Tesjärven ja jen tuloksia ei voi luotettavasti analysoida, koska vastaajia oli vain -, jolloin yhden vastaajan osuus liian, 5-. Eräissä taulukoissa näennäisen korkeat %-luvut perustuvat vain -2 tapaukseen. Taulukoissa on ilmoitettu %-luvut ja -sarakkeessa lisäksi vastanneiden lukumäärä ja %-osuus. Aineisto analysoitiin SPSS2-ohjelmalla khiin neliö- ja Fisherin tarkalla testeillä. Eräissä taulukoissa on ilmoitettu jen välisen vertailun suuntaaantava p- SPSS-ohjelmalla analysoituna. Jos tilastollista merkitsevyyttä ei ole, siitä on merkintä, (not significant). Vuoden 22 tuloksia voidaan verrata aiemmin tehtyyn Loviisan kaupunkialueen jen kyselyyn (n=) ja talvella 2-2 tehtyihin muiden paikkakuntien kyselyihin Turussa ja Kokkolassa. Taulukko. Suomenkieliset t; oppilaiden lkm ( vastaajaa ei ilmoittanut lapsen n nimeä, ei ilm. sukupuolta) n nimi p-

2 tyttöjä poikia Kymmenen vastaajaa jätti ilmoittamatta joko lapsen n nimen tai lapsen sukupuolen. Suomenkielisiä vastaajia oli. Taulukko 2. Ruotsinkieliset t; oppilaiden lukumäärä. skola, n ( poikia tyttöjä oppilaiden lukumäärä (4 2 (5 Yleinen viihtyvyys issa oli hyvä. Kohtalaisesti viihtyvien osuus oli suurempi suomenkielisissä kuin ruotsinkielisissä issa. Samoin huonosti viihtyviä oli suomenkielisissä issa enemmän, mutta kyse oli kuitenkin vain muutamista lapsista. Loviisan jen viihtyvyystunnusluvut ovat samanlaiset kuin muissakin suomalaisissa issa. On vaikea sanoa, onko kieliryhmien välinen ero todellinen, koska suomenkielisissä issa vastausprosentti jäi hyvin matalaksi. Koulujen väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Taulukko. Yleinen viihtyvyys ssa, suomenkieliset t; osuus vastanneista % n nimi n= Tesjoen, n= 5, hyvin kohtalaisesti huonosti 2 % % ( 2 (4 4 (2 4 ( p- Taulukko 4. Yleinen viihtyvyys ssa; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) viihtyy ssa hyvin kohtalaisesti huonosti % % % % % %, n ( ( ( ( Koettu ilman laatu vaihteli merkittävästi eri jen välillä. Koetussa ilman laadussa oli epäkohtia ssa, ssa ja skolan sekä in ssa. suomenkielisen n yleisin haitta

3 oli kylmä lattia ja liukkaus. Homeen a raportoitiin yleisimmin in ssa (. Ruotsinkielisissä issa vain skolan ja in n osalta ja suomenkielisissä issa ja jen sisäilmahaittoja voidaan pitää merkittävinä. Haittoja koki reilu neljännes vastaajista, lähinnä valitettiin kylmästä lattiasta, tunkkaisuudesta ja huonosta ilmanvaihdosta. Tähdellä merkittyjen muuttujien kohdalla jen välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Taulukoissa on raportoitu viikoittain tai useammin ilmenevät haitat. Taulukko 5. Vähintään viikoittain haittaava sisäilmaolosuhde; Suomenkieliset t (% vastanneista), N=,, n=, n=5, p- veto kuumuus kylmyys kylmä lattia tunkkaisuus huono ilmanvaihto homeen maakellarin liuottimien viemärin muu epämiell. melu pöly, lika liukkaus muu vaara 2 % 2 % % % % n= 2 % 5 2 % % 2 % 5 ( ( (22 ( (22 (25 (2 (2 ( ( 5 ( ( ( ( Taulukko. Vähintään viikoittain haittaava sisäilmaolosuhde; Ruotsinkieliset t, yht N = , n ( veto kuumuus kylmyys kylmä lattia tunkkaisuus huono ilmanvaihto % 2 % % % % % 2 2 % % % % % 4 (2 ( (, * 24 ( 2 (

4 homeen maakellarin liuottimen viemärin muu epämiell. melu pöly, lika liukkaus muu vaara % % % % % % ( ( ( ( 5 (4, ** 2 ( 4 (4 (, * 2 ( Sisäilmaan liittyviä haittoja oli pääasiassa havaittu omassa luokkahuoneessa ja käytävässä sekä WC-tiloissa. Joissakin vastauslomakkeissa mainittiin haittoja olevan myös iltapäiväkerhon tiloissa. Terveyshaitoista otettiin huomioon sekä lääkärin toteamat sairaudet että viikoittain tai useammin koetut oireet, hoito ja poissolot. Astman yleisyys oli hiukan kohonnut sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä issa. Suomenkielisissä issa yksi tapaus riittää selittämään poikkeaman tavanomaisesta tasosta. Ruotsinkielisissä issa on noin viisi ylimääräistä astmatapausta. On vaikea sanoa, onko löydös todellinen vai johtuuko ero väestötasoon verrattuna vain matalasta osallistumisprosentista. Allergista nuhaa oli tavanomaista vähemmän kaikissa issa. Myös atooppista ihottumaa ja ruoka-allergiaa on Loviisan issa vähemmän kuin lapsilla keskimäärin lukuun ottamatta a, jossa atooppista ihottumaa raportoitiin tavallista enemmän. Infektion yhteydessä esiintyvät astmaoireet olivat tavallista yleisempiä n ja issa. Taulukko. Allergiasairauksien yleisyys (% vastanneista); Suomenkieliset t astma allerginen nuha atooppinen ihottuma ruokaallergia, n= % % % % n= % % n= % n=5 ( (2 (2 (2 ( ( p-

5 astmaoireita infektion yhteydessä Taulukko. Allergiasairauksien yleisyys (% vastanneista); Ruotsinkieliset t astma allerginen nuha atooppinen ihottuma ruokaallergia % % % % % % % % % astmaoireita infektion yhteydessä % % Infektiosairauksia oli ollut eniten ruotsinkielisissä issa. Valtakunnallisiin kyselyihin verrattuna sairastavuus oli kuitenkin tavanomaisella tasolla. Suomenkielisistä ista raportoitiin infektioita tavallista vähemmän, myös niistä ista, joissa oli viitteitä sisäilmaongelmista. Infektioita koskeva kysymys oli varsin usein myös jätetty tyhjäksi. Kosteusvaurioon usein viittaavia poskiontelotulehduksia oli normaali määrä kaikissa issa. ssa oli muutama tapaus, mutta koko sta oli vain vastaajaa. Vatsaflunssaa oli ollut n ruotsinkielisessä ssa. Taulukko. Infektiosairauksien yleisyys syyslukukaudella; Suomenkieliset t, % kaikista vastanneista, n= n= n=5 p- flunssa nuhakuume angiina korvatulehdus sinuiitti laryngiitti bronkiitti keuhkokuume influenssa vatsaflunssa silmätulehdus ollut terve 2 % % % % % % n= % % % % % ( 2 (24 ( (2 2 (4 2 (4 (2 ( ( (4

6 Taulukko. Infektiosairauksien yleisyys syyslukukaudella; Ruotsinkieliset t (% vastanneista ittain), (n=5), n= ( flunssa nuhakuume angiina korvatulehdus sinuiitti laryngiitti bronkiitti keuhkokuume influenssa vatsaflunssa silmätulehdus ollut täysin terve % % % % % % % % % 4 % n= 4 (4 4 (4 2 ( 5 ( (4 ( ( ( (2 (2 (5 25 ( n ja in issa oli ollut eniten toistuvasti, yli kertaa lukukaudessa infektioita sairastaneita lapsia (ei taulukkoa). Toistuvasti infektioita sairastaneita oli kuitenkin vain muutamia lapsia /. Valtaosa infektioita sairastaneista lapsista oli sairastanut kutakin infektiosairautta - kertaa lukukaudessa, mitä kuitenkin voidaan pitää vielä normaalina. Kevätlukukaudella oli infektiosairauksia vähemmän kuin syyslukukaudella. Tämä on tavanomaista kaikissa issa. Kosteusvaurioon viittaavia poskiontelotulehduksia ei esiintynyt myöskään keväällä. Kieliryhmien välinen ero säilyi, mutta ero oli pienempi keväällä kuin syksyllä. Viitteitä erityisistä epidemioista ei ollut. Vatsaflunssaa oli vähemmän kuin muualla Suomessa. Taulukko. Infektiosairauksien yleisyys kevätlukukaudella; suomenkieliset t (% vastanneista ittain), n= n=5 ( flunssa nuhakuume angiina korvatulehdus sinuiitti laryngiitti bronkiitti % % % ( (2 2 (4 (2

7 keuhkokuume influenssa vatsaflunssa silmätulehdus % % % (2 2 (4 4 ( (2 ollut täysin terve % % (22 Taulukko 2. Infektiosairauksien yleisyys kevätlukukaudella; Ruotsinkieliset t (% vastanneista ittain) 44, (n=5) 4, n=42, n=5 ( 5 flunssa nuhakuume angiina korvatulehdus sinuiitti laryngiitti bronkiitti keuhkokuume influenssa vatsaflunssa silmätulehdus ollut täysin terve % % % % % 4 % 2 % % 4 (5 44 (2 ( (2 ( ( 4 ( ( 2 ( 24 ( Raportoitu terveyspalvelujen käyttö ei ollut aivan suhteessa raportoituun infektioiden määrään. Sekä suomenkielisissä issa että ruotsinkielisissä issa lääkärin hoidon tarve ja antibioottien käytön tarve olivat suunnilleen samaa suuruusluokkaa. Ilmeisesti ruotsinkielisissä issa oli raportoitu myös lievimmät infektiosairaudet tai suomenkielisissä issa oli aliraportointia. Muiden paikkakuntien tuloksiin verrattuna poissaoloja oli paljon, mutta hoidon tarve oli tavanomaisella tasolla. Tessjoella (molemmat t) ja issa lääkärin vastaanottokäyntejä oli paljon. Infektioiden määrän lisäksi palvelujen käyttöön vaikuttaa myös palvelujen saatavuus. molemmat t ovat pieniä ryhmiä eikä voi sanoa varmuudella onko havaittu ero todellinen vai matalasta vastausprosentista johtuva. Koulujen väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Risaleikkauksia oli tehty suomenkielisten jen lapsille merkittävästi enemmän kuin ruotsinkielisissä issa. Poissaoloja oli yhtä paljon molemmissa kieliryhmissä.

8 Taulukko. Terveyspalvelujen käyttö; Suomenkieliset t (% kysymykseen vastanneista), n= n= n=5 lääkärin vo:lla antibioottihoito risaleikkaus poissa sta 2 % 2 % (2 % % ( % 5 5 ( % ( % ( ( (5 4 (2 p- 4 ( Taulukko 4. Terveyspalvelujen käyttö; Ruotsinkieliset t n= 42 lääkärin vo:lla antibioottihoito 2 2 % n=5 2 % % 2 risaleikkaus poissa sta % % % Viikoittain tai useammin esiintyvät oireet olivat suhteellisen matalalla tasolla kaikissa issa molemmissa kieliryhmissä. Vain n eräät yleisoireet nousivat yli keskitason. Ärtyneisyyden osalta ero muihin ihin oli melkein merkitsevä. Myös tavallisimmat hengitystieoireet, kuten tukkoisuus ja käheys olivat matalalla tasolla. Ruotsinkielisissä issa päänsärky ja väsymys sekä tukkoisuus olivat yleisimmät oireet, mutta tasot olivat valtakunnallisin vertailuryhmiin verrattuna matalalla tasolla. Oireita oli suomenkielisissä issa hiukan enemmän kuin ruotsinkielisissäissa. Taulukko 5. Viikoittain tai useammin esiintyvät oireet syyslukukaudella: Suomenkieliset t, n= Tesjoen n= tukkoisuus vesinuha samea nuha kurkkukipu käheys nenäverenvuoto kuiva yskä % % % 2 % Yhteensä 5 (2 4 ( ( ( 4 ( p-

9 limainen yskä vinkuva yskä hengenahdistus hengityksen vinkuna yöyskä silmäoireet kuume lihaskivut niveloireet väsymys päänsärky levottomuus ärtyneisyys keskittymisvaikeudet virtsatieoireet ruokahaluttomuus pahoinvointi vatsakipu ripuli nokkosrokko ihon kutina,ihottuma oppimisvaikeudet unihäiriöt % % % % % % 2 % % % % % % % % 2 % ( (2 (2 (2 (2 2 (4 (2 (2 2 (24 2 (4 (4 2 (24 ( 4 ( 5 ( (2 (2 (2 (. Taulukko. Viikoittain tai useammin esiintyvät oireet syyslukukaudella; Ruotsinkieliset t (% osuudet vastanneista) 44 5 tukkoisuus vesinuha samea nuha kurkkukipu käheys nenäverenvuoto kuiva yskä limainen yskä vinkuva yskä hengenahdistus hengityksen vinkuna yöyskä silmäoireet

10 kuume lihaskivut niveloireet väsymys päänsärky levottomuus ärtyneisyys keskittymisvaikeudet virtsatieoireet ruokahaluttomuus pahoinvointi vatsakipu ripuli nokkosrokko ihon kutina,ihottuma oppimisvaikeudet unihäiriöt ( kpl) ( kpl) ( kpl) (p=.) 5 (p=. 2 Taulukko. Viikoittain tai useammin esiintyvät oireet kevätlukukaudella: Suomenkieliset t, n=, n n= Yhteensä 5 tukkoisuus vesinuha samea nuha kurkkukipu käheys nenäverenvuoto kuiva yskä limainen yskä vinkuva yskä hengenahdistus hengityksen vinkuna yöyskä silmäoireet kuume lihaskivut niveloireet väsymys päänsärky levottomuus ärtyneisyys % % % 2 % n= = 2 % % % (2 5 ( (2 2 (4 (2 2 (5 (2 (2 (2 (2 (2 (2 ( p-

11 keskittymisvaikeudet virtsatieoireet ruokahaluttomuus pahoinvointi vatsakipu ripuli nokkosrokko ihon kutina,ihottuma oppimisvaikeudet unihäiriöt (2 ( (5 2 (5 2 (4 4 ( (2 ( (2 2 (5 Keväällä oireet olivat vielä matalammalla tasolla kuin syksyllä. Ilmiö on havaittu muissakin tutkimuksissa. Taulukko. Viikoittain tai useammin esiintyvät oireet kevätlukukaudella; Ruotsinkieliset t (% osuudet vastanneista) tukkoisuus vesinuha samea nuha kurkkukipu käheys nenäverenvuoto kuiva yskä limainen yskä vinkuva yskä hengenahdistus hengityksen vinkuna yöyskä silmäoireet kuume lihaskivut niveloireet väsymys päänsärky levottomuus ärtyneisyys keskittymisvaikeudet virtsatieoireet ruokahaluttomuus pahoinvointi vatsakipu ripuli ( opp) 5 ( opp) 2 % % % % % % % % % % % % % %

12 nokkosrokko ihon kutina,ihottuma oppimisvaikeudet unihäiriöt 2 5 ( opp) Oireilun ajallinen yhteys rakennuksessa oleskeluun oli heikko. Selvimmin oireet liittyvät un päänsäryn ja väsymyksen osalta. Oireiden yhteys rakennukseen oli selvin suomenkielisessä ssa. Väsymyksen osalta samanlainen yhteys todettiin n ruotsinkielisessä ssa. Taulukko. Oireiden ajallinen yhteys rakennuksessa oleskeluun: Suomenkieliset t ( % vastanneista) oireilu häviää muualla n n= 5 hengitystieoireet iho-oireet silmäoireet päänsärky väsymys % % % % % = 4 ( (2 (2 5 (2 5 (2 P- Taulukko 2. Oireiden ajallinen yhteys rakennuksessa oleskeluun; häviävätkö oireet muualla; ruotsinkieliset t (% vastanneista) oireilu häviää muualla 5 42 hengitystieoireet iho-oireet silmäoireet päänsärky väsymys 44 % 4 2% 5 2 % % % % Kroonisia tai usein toistuvia oireita oli selvimmin suomenkielisessä ssa, n ssa ja in ssa. Tasot olivat kaiken kaikkiaan matalia. Kuitenkin joka viides suomenkielisten jen oppilas kärsi usein toistuvasta päänsärystä, mikä on noin viisi prosenttiyksikköä tavanomaista enemmän.

13 Taulukko 2. Pitkäaikaiset ja usein toistuvat oireet: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 P- kroon. nuha kr ihottuma toistuva päänsärky % % % % % ( 4 ( (2 Taulukko 22. Pitkäaikaiset ja usein toistuvat oireet; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) kroon. nuha kr ihottuma toistuva päänsärky väsymys % % % % Muut sairaudet: Koko ruotsinkielisten aineistossa oli oppimisvaikeuksia ollut 5 oppilaalla (4. Näitä oppilaita oli yksittäisiä kolmessa eri ssa. Neljällä oli laktoosi-intoleranssi. Yhdellä lapsella oli todettu tuberkuloosi. Sisäilmaaltisteisiin liittyviä kroonisia autoimmuunitauteja ei raportoitu. Lääkkeiden käyttö oli maltillisella tasolla. n ssa tarvittaessa otettavia lääkkeitä käytettiin hiukan tavanomaista enemmän. Koulujen ja kieliryhmien välillä ei havaittu merkittäviä eroja. Taulukko 2. Lääkkeiden käyttö: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 tarvittaessa jaksoittain säännöllisesti 2 % % % % 5 (2 2 (4 ( P- Taulukko 24. Lääkkeiden käyttö; Ruotsinkieliset t (% vastanneista)

14 tarvittaessa jaksoittain säännöllisesti 2 % % Tavallisimmat käytössä olevat lääkkeet olivat allergia- ja astmalääkkeitä sekä kuume- ja särkylääkkeitä. Terveydentila on nykyisessä ssa heikentynyt joka neljännellä vastaajalla ssa ja joka viidennellä n ja n issa. Taulukko 25. Terveydentilan muutos ed. un verrattuna: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 huonontunut jkv huonontunut paljon % (4 (2 P- Taulukko 2. Terveydentilan muutos ed. un verrattuna; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) huonontunut jkv huonontunut paljon % 5 % Yleinen terveydentila on valtaosalla vastaajista hyvä tai erinomainen. Kohtalaisen terveydentilan omaavia oli eniten ssa ja n ruotsinkielisessä ssa. Taulukko 2. Yleinen terveydentila: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 erinomainen hyvä kohtalainen huono 5 % % % % (2 (5 5 ( P- Taulukko 2. Nykyinen terveydentila; Ruotsinkieliset t (% vastanneista)

15 erinomainen hyvä kohtalainen huono % % 4 4 % Taustatiedot ja elintavat Kyselyssä mukana olleet taustatiedot eivät selittäneet oireilua. Tupakansavulle altistui vain muutama prosentti suomenkielisistä lapsista. Kotieläinten pito oli yleistä, ja eri issa oli vaihtelua, mutta erot eivät kuitenkaan olleet merkitseivä. Kolmella neljästä lapsesta oli sisaruksia. Sisarusten määrä vaikuttaa mm. infektiosairauksien ja allergiasairauksien riskiin. Taulukko 2. Tiedot kotiolosuhteista: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 P- kotieläimiä alt tupakansavulle sisaruksia % % 4 ( ( 5 ( Taulukko. Tiedot kotiolosuhteista; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) kotieläimiä alt tupakansavulle sisaruksia % % % % % Valtaosa vastanneista ilmoitti lasten nukkuvan riittävästi. % Taulukko.Nukkumistottumukset: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 P- tuntia tuntia tuntia tuntia % 5 % % (2 5 ( (5 2 (5

16 tuntia (2 Taulukko 2. Nukkumistottumukset. Unen pituus keskimäärin per yö; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia 2 % % % 4 4 % 4 4 % % (2 24 ( 52 ( 55 (4 2 (2 Ruotsinkieliset lapset katsovat merkittävästi lyhyemmän ajan televisiota kuin suomenkieliset. Samansuuntaisia tuloksia on havaittu mm. Pohjanmaan kunnissa. Taulukko. TV:n käyttötottumukset: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= alle tunti tunti 2 tuntia tuntia 4 tuntia tai en (2 5 ( (5 2 (5 (2 P- Taulukko 4. TV:n käyttötottumukset, tuntia päivässä; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) alle tunti tunti 2 tuntia tuntia 4 tuntia tai en. 2 % 4 4 ( (5 4 ( (4 (

17 p <. Internetin käyttöaika oli samaa suuruusluokkaa molemmissa kieliryhmissä. Koulujen väliset erot eivät olleet merkitseviä. Taulukko 5. Pelien ja internetin käyttöaika tuntia päivässä: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 alle tunti tunti 2 tuntia tuntia 4 tuntia tai en. % 2 % % % % (5) 2 (45) (2) P- Taulukko. Pelien ja internetin käyttöaika tuntia päivässä; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) alle tunti tunti 2 tuntia tuntia 4 tuntia tai en % 2 % % 2 Lapsen vaatteissa tuntuvaa epätavallista a oli havaittu molemmissa issa sekä in issa joidenkin vanhempien mukaan. Tietyt mikrobit aiheuttavat ja, mutta n puuttuminen ei poissulje mikrobiongelmaa. 5 ( (4 (2 4 ( Taulukko. Lapsen vaatteissa epätavallista a: Suomenkieliset t ( % vastanneista) n = n= 5 P- ei joskus usein % % % 2 % % 4 ( 5 ( 5 (

18 Taulukko. Lapsen vaatteissa epätavallista a; Ruotsinkieliset t (% vastanneista) ei joskus usein % % % % % % % % 22 ( 4 ( ( Yhteenveto Oirekysely Loviisan liitoskuntien ihin tehtiin kaupungin sivistystoimen pyynnöstä kokonaiskuvan saamiseksi Loviisan kaupungin jen sisäilmaolosuhteista ja lasten oireista ja sairastavuudesta. Samanaikaisesti kyselyn kanssa oli käynnissä rakennusteknisiä tutkimuksia ja verkkoselvitys. Vastausprosentti jäi matalaksi, suomenkielisissä issa % ja ruotsinkielisissä issa. Erityisen huono vastausaktiivisuus oli suomenkielisissä issa ja monissa lomakkeissa ilmeni vanhempien pelko kyläjen tulevasta lakkauttamisesta. Tämä saattoi vaikuttaa vastaamiseen. Toinen vastaamisaktiivisuutta vähentävä seikka saattaa olla se, että lapset ovat terveitä eikä sisäilmaongelmia ole koettu. Koulukohtaisten vastausten pienen ryhmäkoon vuoksi tuloksia voidaan pitää luotettavina vain molempien jen sekä in jen osalta. Muissa issa ryhmäkoko on liian pieni muuta kuin suuntaa antavaa tulosten tarkastelua varten, koska yhden vastaajan vaikutus prosenttilukuihin on suuri. Kieliryhmien välisiä eroja voidaan kuitenkin tarkastella ja verrata Loviisan tuloksia muihin talvella 2-2-tehtyihin vastaaviin kyselyihin Turussa ja Kokkolassa, joissa on myös ruotsinkielisiä ja. Kyselyn tuloksissa nousee esiin viitteitä suomenkielisen sekä ruotsinkielisen n sisäilmaongelmasta sekä jossain määrin myös in n sisäilmaongelmasta. Koettu terveydentila on hiukan heikentynyt, terveydentila on heikentynyt ko. rakennuksessa oleskellessa ja sisäilma tuntuu joidenkin mielestä tunkkaiselta. Lasten vaatteissa oli myös havaittu mikrobihaittaan sopivia ja. Näissä issa oli myös muita ja enemmän yleisoireita, rakennukseen liittyvää ja muualla lievittyvää oireilua sekä kroonista tai usein toistuvaa oireilua. Infektiosairaudet olivat kuitenkin vielä tavanomaisella tasolla eikä mikrobialtistukselle tyypillisiä antibioottihoitoa vaativia infektioita esiintynyt tavanomaista enempää. Lääkärin vastaanottopalveluja oli käytetty paljon ja poissaoloja oli epätavallisen runsaasti. Lääkkeiden käyttö oli pääosin tavanomaisella tasolla. Astmaa oli enemmän kuin lapsiväestössä keskimäärin, muita allergiasairauksia oli tavallista vähemmän eikä autoimmuunisairauksia raportoitu.

19 Elintavoissa ei noussut esille oireilua selvästi selittäviä tekijöitä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana havaittiin kuitenkin, että suomenkieliset lapset altistuvat enemmän tupakansavulle kuin ruotsinkieliset. Ruotsinkieliset oppilaat katsovat vähemmän televisiota kuin suomenkieliset oppilaat. Internetin käytössä ja pelaamisessa ei ollut vastaavaa eroa havaittavissa. Suosittelen molempien jen ja in jen tarkempaa rakennusteknistä tutkimusta rakennusten kunnon ja turvallisen sisäilman varmistamiseksi.

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU

URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016

LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 LIEDON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2016 Yhteenvetoraportti N=393 Kysely avattiin 25.11.2016 ja vastausaika päättyi 19.12.2016. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä ja oppilaat vastasivat

Lisätiedot

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Suosittelen koulurakennuksen tarkempaa tutkimista ja toimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% URJALAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Oirekysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa ja analysoitiin joulukuun alussa 2014. Kyselyyn vastasi 151 oppilasta koulun

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %. Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Paattisten koulusta saatiin vastauksia 7-13-vuotiailta koulun 1. 6. luokan oppilailta. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä. TURUN PAATTISTEN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti oirekyselystä joka tehtiin marraskuussa 2015 sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 93 oppilasta, mikä on 52 % koulun 179 oppilaasta.

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti

PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti PARKANON YHTEISKOULUN OIREKYSELY; MAALISKUU 2014 Yhteenvetoraportti Parkanon yhteiskoulun oppilaat vastasivat kouluajalla kyselyyn, joka oli avoinna internetissä maalishuhtikuussa 2014 noin kuukauden ajan.

Lisätiedot

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi.

Lisätiedot

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti

TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti TURUN MOISION KOULUN OIREKYSELY; syksy 2015 Yhteenvetoraportti Raportti on kirjoitettu sähköpostin kautta oppilaiden vanhemmille lähetetyn oirekyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 243 koulun 359 oppilaasta,

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä.

Kyselyyn osallistuneet ovat 7-15-vuotiaita. Lomakkeeseen vastasivat lasten vanhemmat yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn vastanneista 56 % oli tyttöjä. RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN OIREKYSELY; syksy 2014 Yhteenvetoraportti Tässä raportissa esitellään sähköpostin avulla tehdyn oirekyselyn tulokset. Kyselylinkki avattiin 12.12.2014 ja analysoitiin tammikuun

Lisätiedot

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia.

Vastanneiden ikä oli vuotta. Tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, mikä on epätavallista. Yleensä lukiot ovat tyttövaltaisia. LAIHIAN LUKION OIREKYSELY; HUHTIKUU 2017 Yhteenvetoraportti, joka on tehty ala- ja yläasteen koulukyselyjen yhteydessä sisäilmaongelman mahdollisen terveysriskin selvittämiseksi. Kyselyyn vastasi vain

Lisätiedot

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä

ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä ARABIAN ALA- JA YLÄKOULUN OPPILAIDEN OIREKYSELY; talvi 2014-15 Yhteenvetoraportti oirekyselystä Oppilaiden vanhemmille tehtiin sähköpostin välityksellä oirekysely, johon vastasi yhteensä 321 oppilaan vanhemmat.

Lisätiedot

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle

Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle 25.5.2009 sivu 1 (15) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Riitta Ristolainen, Hyrylän terveyskeskus, Hyryläntie 13, 04300 Tuusula Raportti lähetään: Tilaajalle Kohde: Paijalan koulu (alakoulu), Paijalantie 44,

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LAIHIAN YLÄKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Laihian yläkoulun oppilaille keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 203 oppilasta, mikä on noin puolet koulun oppilaista.

Lisätiedot

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913).

Kysely tehtiin käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselylomaketta (Oirekysely_ala/yläkoulut_OIRB-190109_230913). 11.2.2015 sivu 1 (39) OIREKYSELYTUTKIMUS Tilaaja: Sari Tuomivaara, Hämeenlinnan kaupunki Raportti lähetään: Tilaajalle ja Hämeenlinnan yhteiskoulun rehtorille Kohde:, 13130 Hämeenlinna Vertailukoulu: Iittalan

Lisätiedot

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %).

Kyselyyn osallistui pääasiassa 7-13 vuotiaita oppilaita. Poikia oli hiukan enemmän kuin tyttöjä (52 %). LAIHIAN ALAKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2017 Yhteenvetoraportti Kirkonkylän koulussa on yhteensä 210 oppilasta, Monnarilla noin 100. Yläkoulussa ja lukiossa on noin 400 oppilasta. Tähän kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä:

Kyselyyn osallistuneiden lasten ikä vaihteli 6-14 vuoden välillä. Yksi vastaajista ilmoitti iäksi 17 vuotta. Lapsen ikä: Tuula Putus T:mi IndoorAid PARKANON KESKUSKOULUN OIREKYSELY; huhtikuu 2015 Yhteenvetoraportti Oirekysely on tehty oppilaiden vanhemmille suunnatulla sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi huhti-toukokuun

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17004 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Peltolan koulun henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Peltolan koulun työntekijöille tehtiin huhtikuussa 2017

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin

Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Sairaaloiden hoitohenkilökunnan allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin Tuula Putus Liisa Vilén Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSin U-sairaala Betonin lujuusongelmia Mitä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(15) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Kärkölän yhtenäiskoulu Kuopiossa Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri Asuinympäristö ja terveys yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Urjalan yläkoulun ja lukion henkilökunnan oirekysely; marraskuu 2014 Yhteenvetoraportti Raportti Urjalan yläkoulun ja lukion opettajien oirekyselystä on kirjoitettu joulukuun puolivälissä v. 2014. Kyselyyn

Lisätiedot

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid

SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN. Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid SISÄILMAOIREIDEN TUNNISTAMINEN Tuula Putus, Turun yliopisto / IndoorAid Mikä on tavanomaista ja mikä tavanomaisesta poikkeavaa? MÄÄRITELMÄN MUKAAN sisäilmaoireilua on oireilu, joka ilmenee tietyssä rakennuksessa

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PORVOON KAUPUNKI LUKUINA - Kaupunki perustettu vuonna 1346. - Väkiluku n 50 200. - 64.1% suomenkielisiä, 29,6% ruotsinkielisiä.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% LIITE 3. Turengin koulun henkilökunnan oirekysely; huhtikuu 2016 Yhteenvetoraportti oirekyselystä, joka on tehty Turengin koulun koko henkilökunnalle huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä koulun

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn

Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn 1 (2) 10.4.2017 Saate oppilaiden sisäilmakyselyyn Liitteessä oppilaiden sisäilmakyselyn tutkimusseloste. Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille, jotka vastasivat Kaarinan sisäilmatyöryhmän tilaamaan

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Turun yliopisto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tutkimuksen taustatiedot Kysely toteutettiin 29.3. 22.6.2017 Vastaajia yhteensä 4920 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista

Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Sisäilmaongelmat terveydenhuollon toimipisteissä tutkittua tietoa sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten olosuhteista ja terveysongelmista Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi TYKSille AVIn uhkasakko

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely

Oppilaiden sisäilmakysely Oppilaiden sisäilmakysely Kehittämisestä käyttöön 8.11.2017 Asiantuntijalääkäri Jussi Lampi/ Ei sidonnaisuuksia 1 Taustaa Työpaikoilla sisäilmakyselyjä käytetään paljon Suomessa Kunnissa paineita tehdä

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(24) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL Sari Ung-Lanki, tutkija, THL Juha Pekkanen, professori, Helsingin

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES Neljällä kymmenestä terveyshaittoja,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus 2017

Sisäilmatutkimus 2017 Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan Sisäilmatutkimus 2017 Tutkimusraportin tiivistelmä TURUN YLIOPISTO JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TUULA PUTUS, RIINA LÄNSIKALLIO, VESA ILVES sisäilmatutkimus 2017 Neljällä

Lisätiedot

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet

Sisäilman. laatu, oireet ja sairaudet Tehyn Julkaisusarja A Tutkimusraportteja /7 A Sisäilman laatu, oireet ja sairaudet Oirekysely Tehy ry:n jäsenille sisäilmamikrobien terveyshaitoista sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitolaitoksissa

Lisätiedot

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE

TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE TIEDOTE KOSKENKYLÄN KOULUN OPPILAILLE JA KÄYTTÄJILLE Koskenkylän koulussa on tehty joululoman aikana sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimia. Syksyllä 2016 tehdyssä kosteuskartoituksessa havaittiin hieman

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Koulukeskus, Saarijärvi Koulutie 4, 43100 Saarijärvi Kyselyn ajankohta: maalis-huhtikuu 2015 Tilaaja: Saarijärven kaupunki Lausunto AR23-2015-306158 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015

Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 2015 Ämmässuon lähiympäristön terveyskysely 205 Yhteenveto ja pohdintaa Alueen asukkaista kokee terveytensä olevan heikko ja noin kolmannes keskinkertainen. Heikkoa terveyttä ei selitä ikä tai sukupuoli (pl.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Herman Ojalan koulu Toholampi Kyselyn ajankohta: Helmikuu 2015 Tilaaja: Toholammin kunta Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu Topeliuksenkatu 41 a A, 00250

Lisätiedot

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri

Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela LKT, lastentautien erikoislääkäri 24.3.2017 -- Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut. -- Liian alhainen tai korkea lämpötila (21-22C). Veto. -- Kuiva ilma (lämmityskaudella 25-45%). -- Ilman

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ

SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ Putus Tuula, professori, ympäristölääketieteen dosentti Työterveyshuolto ja työlääketiede Kansanterveystieteen laitos Tutkimuksen tausta Valtaosa

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA Putus T, Rauhaniemi J, Luosujärvi R, Vallius M, Vaali K Turun yliopisto; HUS reumasairauksien klinikka; Sisäilmatalo

Lisätiedot

KOSTEUSVAURIOTALOISSA ASUNEIDEN PERHEIDEN PITKAAIKAISET TERVEYSHAITAT JA ASUMISTERVEYSONGELMISTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET

KOSTEUSVAURIOTALOISSA ASUNEIDEN PERHEIDEN PITKAAIKAISET TERVEYSHAITAT JA ASUMISTERVEYSONGELMISTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET Kansanterveyslaitos National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B5 12002 Tuula Husman KOSTEUSVAURIOTALOISSA ASUNEIDEN PERHEIDEN PITKAAIKAISET TERVEYSHAITAT JA ASUMISTERVEYSONGELMISTA

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Anne Kekkonen Sisäilmatutkija Suomen Sisäilmakeskus Oy Olen koulutukseltani luonnontieteiden kandidaatti ja pätevöitynyt työterveyshuollon asiantuntijaksi. Toimenkuvaani kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE 30.11.2017 KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA KUN PERHE TAI OPPILAS OTTAA YHTEYTTÄ TERVEYDENHOITAJAAN SISÄILMAOIRE-EPÄILYN VUOKSI Kuuntele, ota

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kirkonkylän koulu Metsolantie 7 56100 Ruokolahti Kyselyn ajankohta: Marraskuu 2013 Tilaaja: Eija Hämäläinen Lausunto AR17-2013-017814 Työterveyslaitos Lappeenranta

Lisätiedot

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto

Työterveyshuolto sisäilmaongelmien. Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Työterveyshuolto sisäilmaongelmien ratkaisijana Kari Reijula, professori Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto Sisäilmaongelmat ja työterveyshuolto "Sisäilma", "sisäilmasto" ja "sisäympäristö" Toimistotyöpaikat,

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä

Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä Tutkimusseloste 1(26) Oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämishanke Helsingissä (vaihe 2, Helsingin koillinen, läntinen ja pohjoinen alue) - Tutkimusseloste Tekijät: Jussi Lampi, asiantuntijalääkäri, THL

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pelkosenniemen koulu Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi Kyselyn ajankohta: Toukokuu 2015 Tilaaja: Pelkosenniemien kunta, sivistysosasto Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry

Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry 1 SUPER ry:n SISÄILMAKYSELY 2017 Tuula Putus Turun yliopisto Eija Kemppainen SuPer ry 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto 5 3. Aineisto ja menetelmät 6 4. Tulokset 4.1. Vakioimattomat jakaumat

Lisätiedot

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely

Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely I Tyoterveyslaitoksen sisailmastokysely Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus Neilikkatie 8 tammi-helmikuu 2013 Tilaaja: Vantaan kaupunki Lausunto ARll-2013-053794 Ty6terveyslaitos Helsinki 11.03.2013

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa Toistuva uloshengityksen vaikeus tai vinkuna Heikentynyt suorituskyky Rasituksessa ilmenevä yskä tai hengenahdistus Yli 6 viikkoa kestävä (limainen) yskä Jatkuva limaisuus, toistuvat bronkiitit Yskä tai

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS

ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Sisäilmastoseminaari 2010 1 ASUMISTERVEYSLIITON ASIAKKAIDEN SISÄILMAHAITAT JA KOETTU TERVEYS Putus Tuula, Rämö Hannele T:mi IndoorAid, Asumisterveysliitto ASTE r.y. TIIVISTELMÄ Vuonna 2001 Asumisterveysliitto

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet

Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Oppilaiden sisäilmakyselyt mahdollisuudet ja haasteet Juha Pekkanen, prof Kansanterveystieteen osasto, Helsingin Yliopisto Asuinympäristö ja terveys yksikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Taustaa Työpaikoilla

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisäilmaongelmat Työhyvinvointi 2014 8.5.2014 Helsinki Kari Reijula, professori Teemajohtaja Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan sairaalan työntekijät vaativat miljoonakorvauksia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus TAUSTAA Viime aikoina huippu-urheilijoilla yleisesti todettavat hengitysoireet ovat puhuttaneet runsaasti. Toisaalta on puhuttu siitä, että astma sairautena on

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuokkalan koulu, Jyväskylä 25.11.2014 Esa Visuri Insinööritoimisto Controlteam

Lisätiedot

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Hyvinvointia työstä Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Wetteri Hämeenlinna Wetterhoffinkatu 2 13101 Hämeenlinna marras - joulukuu 2013 tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Lausunto -028224 Työterveyslaitos Helsinki 30.01.2014

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot