KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 3 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ 5 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS 10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 15 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 15 TOIMINNAN RAHOITUS/ RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 20 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 29 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 29 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 30 KÄYTTÖTALOUS 31 MERITTÄVIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON 32 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 34 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 94 OULUN SEUTUKUNTA 106 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 109 TYTÄRYHTIÖT 109 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 113 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 116 0

2 TOIMINTAKERTOMUS V.2007 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2007 tarkastelua Kempeleen uuden toimintamallin kehittäminen oli valtuustotyöskentelyssä keskeisessä asemassa. Valtuusto kokoontui viiteen eri seminaariin ja koulutustapahtumaan tehdäkseen yksimielisen päätöksen uuteen toimintamalliin siirtymisestä vuoden 2009 alusta uuden valtuuston alkaessa työnsä. Vuoden 2008 aikana valtuusto päätti harjoitella valiokuntatyöskentelyä sekä valmistella 2009 talousarvion toteutettavan mallin perusteella asukkaan rajan rikkoutuessa luovutettiin ostoskortti kempeleläiselle perheelle. Zatelliitin alueen kiinnostus lisääntyi ja rakentaminen pääsi täyteen vauhtiin. Suomen itsenäisyyden 90 vuotisjuhlan kunniaksi toteutettiin Kempeleeseen Vapaudenpuisto Suomi 90 vuotta, kiitos vapaasta isänmaasta, Kempeleen kunta. Itsenäisyyttä juhlittiin monin eri tapahtumin. Kunnan talous toteutui suunniteltua heikompana, johon osaltaan vaikuttivat huomattavat määrärahojen ylitykset. Vuosikate riitti kattamaan 108,2 % poistoista. Samanaikaisesti investointitaso oli poikkeuksellisen korkea. Tilikauden tulos on positiivinen. Tilikauden ylijäämä on , joka jätetään tilikauden ylijäämä tilille. Lainakanta kasvoi 5 milj. eurolla. Vuoden lopussa kunnan lainamäärä oli 815euroa/asukas. Työhyvinvointikyselyssä tehtiin henkilöstön keskuudessa kahdeksannen kerran. Suurin osa vastanneista koki, että työ jakaantuu tasaisesti melko usein tai aina (73,8 %) ja työtä pidetään mielekkäänä melko usein tai aina (91,5 %). 85,9 % vastanneista kokee, että työyksikön ilmapiiri on melko usein tai aina hyvä. Edistymistä oli tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaali ja terveystoimessa suurin ylitys puolen miljoonan euron lisämäärärahasta huolimatta oli Ylitykseen vaikuttivat keskeisesti uudet kalliit hoitokäytännöt, väestön demografinen profiili, vuoden 2005 hoitotakuulaki. Toinen merkittävä ylitys tapahtui sosiaalipalvelujen huomattavan kysynnän kasvun seurauksena. Tärkeää on huomata, että vanhuksista asui kotihoidossa yli 89 %, kun tavoite oli 88 %. Terveyskeskuksen sairaalan vuodepaikkojen myyntiä ulkopaikkakuntalaisille oli mahdollista lisätä. Huolestuttavana näen sen, että osaston sairaspoissaolot olivat 17 pv/henkilö, kun tavoite oli huomattavasti alhaisempi 11 pv/henkilö. Yhteiskunnan lisääntyneistä ongelmista kertoo mielestäni se, että psykiatrisen osastohoidon kustannukset nousivat kaikkiaan 25 %. Myös kehitysvammaisten palveluasumisen tarve ja kysyntä osoittivat selkeää kasvua. Sivistysosaston toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Päivähoidon ja ruokapalveluiden aluemallien toteutukset käynnistyivät. Yhtenäinen perusopetus eteni suunnitellulla tavalla. Ikävintä oli se, etteivät taloudelliset tavoitteet toteutuneet suunnitellussa muodossa. Palvelutuotantoa parantavina toimenpiteinä pidän Linnakangastalon ja Santamäkitalon rakentamisen aloittamista. 1

3 Teknisellä osastolla astui teknisen johtajan virkaan Risto Sarkkinen. Toivotan hänelle tarmoa ja menestystä haasteellisessa viranhoidossa. Kaavoitusasioiden eteenpäin vieminen sekä asuntotuotannon että yritystoiminnan tarpeisiin ja maakaupat olivat osaston arkipäivää jälleen viime vuonna. Teknisen osaston rooli oli keskeinen suurimpien rakennushankkeiden ja ympäristöön sekä kuntalaisten rakentamiseen liittyvien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. Merkille pantavaa oli asuntotonttien kysynnän normalisoituminen pitkän tähtäyksen kasvusuunnitteen mukaiseksi. Kempele ja Liminka tekivät osakevaihdon, jonka seurauksena Limingan kunta tuli Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkaaksi 10,10 %:n osuudella ja Kempeleen kunta omistaa 85,22 %. Sekä Kempeleen Vesihuolto Oy:n että Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n toiminta jatkui tuloksellisena ja saamani selvityksen mukaan kuntalaiset olivat tyytyväisiä palveluihin. Myös Kempeleen kunnan toinen tytäryhtiö, Kempeleen Kartano Oy, kykeni tekemään hyvän tuloksen, eikä yhtiön asukkailta tullut minulle negatiivista palautetta. Tulkitsen niin, että Kempele konsernin palveluihin oltiin tyytyväisiä, joskin määrärahojen budjetoimisen ja arviossa pysymisen suhteen on edelleen tarkentamisen varaa. Minulla on mieluisa tehtävä kiittää kaikkia kuntakonsernin luottamushenkilöitä ja työntekijöitä hyvin suoritetusta työstä. Kari Ahokas kunnanjohtaja 2

4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailmantalouden kasvu jatkui vuonna 2007 neljättä vuotta peräkkäin 5 prosentin vauhtia. Vuoden lopulla näkyi kuitenkin merkkejä kasvuvauhdin hidastumisesta, kun öljyn ja elintarvikkeiden hintojen nousu alkoi vauhdittaa inflaatiota. Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkanut rahoitusmarkkinoiden häiriöt lisäsivät epäluottamusta ja vahvistivat kiinnostusta riskien välttämiseen. Aasia on pysynyt maailmantalouden veturina. Euroalueen talous säilyi viime vuonna vahvalla kasvu uralla. Euroalueen BKT kasvoi noin 2,6 %. Talouskehitys Suomessa * 2007Ta 2007* 2008** Muu tos % Bruttoka nsantuote markkina hintaa n 3,5 2,8 4,9 3,0 4,4 2,8 Työllisyysa ste 67,2 68,0 68,9 69,1 69,9 70,6 Työttömyysaste 8,8 8,4 7,7 7,4 6,9 6,2 Pa lka t 4,5 5,0 4,8 3,6 5,9 7 Ansiota so 3,8 3,9 3,0 2,5 3,3 5,5 Kulutta ja hinna t 0,2 0,9 1,6 1,3 2,5 3,3 Julkisyhtesöjen EMU velka, % BKT:sta 44,3 41,3 39, ,4 32,5 Julkisyhtesöjen ra hoitusjää mä, % BKT:sta 1,9 2,7 4 2,8 5,2 4,5 Va ltionvelka, % BKT:sta 42 38,2 35,3 34,4 31,4 28,9 Lyhyet korot 2,1 2,2 3,1 3,6 4,3 4,2 Pitkä t korot 4,1 3,4 3,8 4,1 4,3 4,0 Suomessa korkeasuhdanne on jatkunut kolmatta vuotta. Viime vuosi oli yleisesti erittäin hyvä: BKT kasvoi 4,4 %, työllisyysaste nousi 69,9 prosenttiin ja työttömyys painui 6,9 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat 2,5 %. Palkkojen nousu jäi korkeasuhdanteessa vähäiseksi ja yritysten voitot nousivat ennätyskorkeiksi. Julkisen talouden rahoitusasema koheni merkittävästi, mutta kotitaloudet velkaantuivat yhä. Asuntomarkkinoilla, rakentamisessa ja metalliteollisuudessa oli merkkejä ylikuumenemisesta ja työvoimakapeikot yleistyivät. Kokonaisuutena korkeasuhdanne pysyi hallittuna. 3

5 Kuntatalous Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi vuonna ,3 mrd. euroon ja kattoi edellisvuotta selvemmin käyttöomaisuuden poistot. Kuntien taloustilannetta paransi erityisesti verotulojen 7,4 prosentin kasvu. Toimintamenot kasvoivat 5,3 %. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 3,7 mrd. euroon. Vuosikate ei riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate parani lähes kaikissa kuntaryhmissä, mutta kuntien ja alueiden väliset taloudelliset erot pysyivät edelleen suurina. Kuntatalous pysyi lievästi alijäämäisen. Hyvästä tulojen kasvusta huolimatta kuntien velan määrä lisääntyi edelleen. Korkomenot kasvoivat peräti 40 % lainakannan kasvun ja korkotason nousun seurauksena. Liian nopea menojen lisääntyminen hyvän tulokehityksen vallitessa saattaa aiheuttaa ongelmia tulojen pienentyessä. Kuntien on varauduttava ajoissa talouden suhdannetilanteen mahdolliseen heikentymiseen. Ilman käyttötalouden menokehityksen hillintää sekä investointien kestävää mitoitusta ja ajoitusta kuntien velkaantumistarve pysyy suurena. 4

6 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ Väestönkehitys Vuoden vaihde Tavoite/ ennuste, hlöä Toteutunut asukasluku, hlöä Muutos, hlöä Kehitys, % 1995/ ,5 1996/ ,2 1997/ ,0 1998/ ,6 1999/ ,6 2000/ ,8 2001/ ,6 2002/ ,7 2003/ ,1 2004/ ,6 2005/ ,5 2006/ ,0 2007/ ,0 Väestönkasvuksi arvioitiin 320 asukasta, toteuma oli 301 eli 2,0 %. Väestö ikäryhmittäin Ikäryhmät Muutos vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 85 vuotiaat Yhteensä Kempeleen huoltosuhde on 0,54 eli yhtä työikäistä (15 64 vuotiaat) kohti on 0,54 alle 15 ja yli 64 vuotiasta. 5

7 Väestö tilastoalueittain Til asto al ue Muutos Keskusta Sarkkiranta Hakamaa Honkanen Ylikylä Ketolanperä Sipola Niittyranta Alakylä Väärälänperä Linnakangas Juurussuo Merialue 2 2 Tuntematon Ke m p ele yh tee nsä Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Eläkeläiset; 1909 Muut; 420 Opiskelijat, koululaiset; 1181 Työlliset; vuotiaat; 3788 Työttömät; 763 6

8 Kempeleen työpaikat päätoimialoittain vuosina e Kempeleen työpaikkakehitys on jatkunut edelleen viime vuosina myönteisenä. Työpaikkojen kokonaismäärä on lisääntynyt vuosina e yhteensä 283 työpaikalla eli keskimäärin 70 työpaikkaa/vuosi. Työpaikkoja oli vuoden 2005 lopussa ennakkotietojen mukaan Selvimmin kasvua on tapahtunut kaupan ja terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimialoilla. Työpaikkaomavaraisuuden kehitys Oulun seudun kunnissa % e Kempeleessä on Oulun jälkeen seudun toiseksi suurin työpaikkaomavaraisuusaste. 7

9 Teollisuustoiminta Kempeleessä Teollisuustoiminta Kempeleessä Toimipaikkojen henkilöstö Henkilöstön lkm Henkilöstö/toimipaikka Milj.euroa Toiminnan bruttoarvo, jalostusarvo ja vienti Palkattu henkilöstö yhteensä Henkilöstö/toimipaikka Bruttoarvo Jalostusarvo Vienti Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot SeutuNet Työllisyysasteen kehitys Oulun seudun kunnissa Työllisyysaste kunnittain * vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä (%) Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Ylikiiminki Ouluseutu *ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot SeutuNet Työllisyysaste ilmoittaa, kuinka moni vuotiaista on työssä. Kempeleessä työllisyysaste on seudun korkein. Oulun seudun kunnista Kempeleessä oli vuonna 2005 korkein työhönosallistuvuusaste (20 64 vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä) eli 74,4 %. Naisten työhönosallistuvuusaste oli myös seudun korkein eli 70,8 %. 8

10 Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat eri ikäryhmissä Työttömien lkm ,1 12,3 10,7 10,5 10,3 11,1 9,9 9, % /00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 12/07 Alle 25 v vuotiaat Yli 50 v Työttömyysaste 11,1 12,3 10,7 10,5 10,3 11,1 9,9 9,1 Työttömien määrä oli joulukuun 2007 lopussa 652. Työttömien määrä on edelleen pienoisessa laskussa. Suurimmat työnantajat ovat miltei kaikki lisänneet työntekijämääräänsä. Suurimpien yritysten työpaikkamuutokset : Muutos Powerwave Comtek Oy (Filtronic Comtek Oy) Pulse Finland Oy (LK Products Oy) PKC Group Oyj Polar Electro Oy Elektrometalli Oy ABB Oulun Teollisuuspalvelu Ouse Oy Pohjanmaan Mikro Ultracom Oy Suomen Visor Oy Tekniseri Oy Ouman Oy Kesk. osuuskunta Oulun Seudun Sähkö Yhteensä Kauppakeskus Zeppelin työllistää n. 530 työntekijää. 9

11 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS 1000 euroa KEMPELE TP 2007 TP 2006 TP 2005 TP 2004 TP 2003 Asukasluku väestön kasvu % 1,9 3,0 3,5 2,6 3,1 Tuloveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä muutos % 7,6 6,6 9,1 7,7 3,9 euroa/asukas Toimintamenot muutos % 7,9 6,8 6,4 8,3 8,5 Toimintakate muutos % 7,6 7,3 7,5 6,3 9,9 euroa/asukas Vuosikate euroa/asukas vuosikate/poistot % 107,8 94,1 100,7 97,9 76,9 Tilikauden tulos Tulorahoitus investointien tulorahoitus % 38,1 94,0 66,5 35,7 30,7 Investoinnit netto euroa/asukas Kokonaismenot Taseen loppusumma Lainat euroa/asukas Rahoitusvarallisuus euroa/asukas Konsernitaseen loppusumma Konsernin lainat 1000 eur euroa/asukas

12 Tilikauden tulos Kempeleen kunnan talous toteutui suunniteltua heikompana. Kempeleen kunnan kokonaistuotot vuonna 2007 ovat 65,9 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6,4 milj. euroa eli 10,8 %. Tuotoista suurin osa muodostui verotuloista, jotka toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Verorahoituksen osuus tuotoista oli 56,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 7,6 %. Kempeleen kunnan kulujen kokonaismäärä oli 71,9 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 11,4 milj. euroa eli 18,8 %. Toimintakulut kasvoivat 4,4 milj. euroa eli 7,9 prosenttia. Investointikulut kolminkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna, kasvu oli 7,2 milj. euroa. Vuosikate vuonna 2007 on 3,7 milj. euroa. Se parani 0,3 milj. euroa eli 8,3 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden tulos on euroa positiivinen, kun vastaava tulos vuonna 2006 oli euroa negatiivinen. Vuoden 2007 tulosta parantaa 0,5 milj. euron kirjaus satunnaisiin tuottoihin. Ilman edellä mainittua erää tilikauden tulos olisi euroa. Tilikauden tuloksesta tehdään terveyskeskuksen laajennusta varten euron investointivaraus. Aikaisemmin toteutettuihin investointeihin liittyviä poistoeron vähennyksiä tuloutetaan suunnitelman mukaan ,82 euroa. Linnakangastalon investointivarausta tuloutetaan ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoerokirjaus. Taseessa vapaaehtoisissa varauksissa ollut ,90 euron vastuuvaraus puretaan ja siitä tehdään terveyskeskuksen laajennuksen investointivaraus. Tilikauden ylijäämä ,98 euroa siirretään edellisen tilikauden ylijäämä tilille. Investoinnit Investointimenot olivat 11 milj. euroa ja ne olivat 7,4 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Suurimmat investointiryhmät olivat rakennukset 6,6 milj. euroa, maanhankinta 1,4 milj. euroa ja liikenneväylien rakentaminen 1,1 milj. euroa. Suurimmat investointihankkeet olivat Linnakangastalo ja Santamäki talo. Nämä kohteet valmistuvat kesällä

13 Toiminnan rahoitus Tase Tilikauden tulorahoitus oli pienempi kuin investoinnit. Toiminnan ja investointien rahavirta muodostui 5,5 milj. euroa negatiiviseksi ja rahoituksen rahavirta 5,1 milj. euroa positiiviseksi. Rahavarojen muutos oli 0,4 milj. euroa negatiivinen. Kunnan taseen loppusumma on 74,3 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 milj. eurolla. Omavaraisuusasteeksi muodostui 73,3 %, edellisenä vuonna se oli 79,9 %. Lainakanta kasvoi 5 milj. eurolla. Vuoden lopussa lainamäärä asukasta kohden oli 815 euroa/asukas, edellisenä vuonna 495 euroa/asukas. LAINANHOITOKUSTANNUKSET Lainojen korot ja lyhennykset olivat yhteensä 1,3 milj. euroa eli 86 euroa/asukas 12

14 TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS KULUVAN VUODEN TALOUSARVIOON JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuntien talous Kuntatalouden vahvistuminen jatkuu vuonna 2008, vaikka toimintamenojen kasvu nopeutuu noin 6 prosenttiin suurten palkkojen sopimuskorotusten seurauksena. Ostojen nopeaa kasvua ylläpitää palvelutarpeiden kasvun lisäksi ansiotason nousu, koska merkittävä osa ostoista koostuu palkkakustannuksista. Verotulojen ja valtionosuuksien merkittävä lisäys nostaa kuntien vuosikatteen 2,3 mrd. eurosta 3,1 mrd. euroon. Kansainvälisen talouden epävarmuustekijät uhkaavat talouskehitystä myös Suomessa. Kuntien käyttötalouden nopean menokasvun lisäksi kuntien investointipaineet ovat suuret ja tulojen nopeasta lisäyksestä huolimatta lainakannan kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan. Kempeleen kunnan vuoden 2008 talousarvio Vuoden 2008 talousarvioissa verotulojen määräksi on arvioitu 46.9 milj. euroa, jossa on kasvua 3,3 milj. euroa eli 7,6 % vuodesta Verotulojen kasvuarviota tarkennetaan alkuvuodesta. Vuoden 2008 talousarviossa valtionosuuksien on arvioitu kertyvän 14,7 milj. euroa. Joulukuussa tehtyjen ministeriöiden rahoituspäätösten perusteella valtionosuuksia on kertymässä 15 milj. euroa. Valtionosuudet kasvavat 2,3 milj. euroa eli 17 % vuoteen 2007 verrattuna. Verorahoituksen arvioidaan lisääntyvän 9,8 % vuoteen 2007 verrattuna. Vuonna 2007 kunnan toimintakulut kasvoivat 7,6 %. Vuoden 2008 talousarviossa toimintamenojen on arvioitu kasvavan 3,6 milj. euroa eli 5,5 %. Tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Omalla tulorahoituksella pystytään kattamaan 36 % investoinneista ja lainojen lyhennyksistä. Talousarvion lainamäärä kasvaa 7,8 milj. euroa. Vuoden 2008 helmikuun seurantaraportin mukaan toimintakulujen kasvu on 6 prosentissa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Palvelujen ostoon varatut määrärahat 4 % suuremmat kuin vuoden 2007 kulut. Tilinpäätökseen 2007 verrattuna sosiaali ja terveystoimen kasvuvara on 5,1 %, sivistystoimen 2,6 %, teknisen 3,2 % ja hallinto osaston 50,2 %. Vuonna 2008 toiminnan ja talouden yhteensovittaminen vaatii ponnisteluja Toimintam enot 8,5 8,4 6,4 6,8 7,9 5,5 Toimintak ate 9,9 6,3 7,5 7,3 7,6 6,4 V erorahoit us 3,8 7,8 9, 1 6, 6 7, 6 9,8 13

15 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT KUNNAN KOKONAISTULOT Rahoitusosuudet inv.menoihin 2 % Satunnaiset tuotot 1 % Maan myyntitulot 3 % Myyntituotot 2 % Maksutuotot 4 % Lainanotto 8 % Tuet ja avustukset 1 % Muut tuotot 1 % Valtionosuudet 18 % Verotulot 61 % Kempeleen kunnan kokonaistulot olivat vuonna ,6 milj. euroa josta verorahoituksen osuus on 56,3 milj. euroa. KUNNAN KOKONAISMENOT Antolainasaamisten lisäykset 1 % Rahoitusmenot 2 % Muut kulut 1 % Avustukset 5 % Aineet ja tarvikkeet 5 % Investointimenot 15 % Henkilöstökulut 42 % Palvelujen ostot 29 % Kempeleen kunnan kokonaiskulut vuonna 2007 ovat 72,4 milj. euroa, josta kokonaiskulut olivat 59,6 milj. euroa ja investointeja 10.6 milj. euroa. 14

16 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA ulkoiset Muutos % Muutos Toimintatuotot , ,77 10,8 % Myyntituotot , ,37 48,8 % Maksutuotot , ,22 2,1 % Tuet ja avustukset , ,68 12,3 % Muut toimintatuotot , ,50 162,5 % Toimintakulut , ,73 7,9 % Henkilöstökulut , ,59 6,2 % Palkat ja palkkiot , ,75 6,4 % Henkilösivukulut , ,84 5,7 % Eläkekulut , ,36 5,1 % Muut henkilösivukulut , ,48 7,6 % Palvelujen ostot , ,41 11,1 % Aineet, tarvikkeet , ,39 4,4 % Avustukset , ,49 7,7 % Muut toimintakulut , ,85 8,8 % TOIMINTAKATE , ,96 7,6 % Verotulot , ,08 7,2 % Valtionosuudet , ,00 9,1 % Rahoitustuotot ja kulut , ,22 1,9 % Korkotuotot , ,49 32,2 % Muut rahoitustuotot , ,28 5,2 % Korkokulut , ,28 8,3 % Muut rahoituskulut , ,71 16,9 % VUOSIKATE , ,90 8,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,37 5,5 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , TILIKAUDEN TULOS , ,47 474,3 % Poistoeron lisäys , Poistoeron vähennys , ,83 0,0 % 0 Varausten lisäys , Varausten vähennys , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,6 %

17 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 11,9 11,6 Vuosikate/Poistot, % 107,8 94,1 Vuosikate, /asukas TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Toimintatuottojen % osuus toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. 2. Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina TP TP TALOUSSUUNNITELMA Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Muut avustukset investointeihin Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama % 31 Selvitys poikkeaman syistä: Keskimääräisen investointi ja poistotason erotus johtuu siitä, että investointitaso on olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Muutoksia edelliseen vuoteen Maan myyntivoitot on kirjattu vuodesta 2007 alkaen muihin tuottoihin. Talousarviossa tulot oli merkitty myyntituottoihin. 16

18 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka tilikauden tuotot riittävät palvelutoiminnan kuluihin, lainojen korko ja muihin rahoituskuluihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin. TUOTOT Kempeleen kunnan tuottojen kokonaismäärä oli vuonna 2007 yhteensä 63,6 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 milj. euroa eli 8,1 %. Toimintatuotot kasvoivat 0,7 milj. euroa (10,8 %), verotulot 2,9 milj. euroa (7,2 %) ja valtionosuudet 1,1 milj. euroa (9,1 %). KULUT Kempeleen kunnan kulujen kokonaismäärä oli vuonna 2007 yhteensä 59,9 milj. euroa. Kulujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,4 milj. euroa eli 8 %. Henkilöstökulut kasvoivat 1,8 milj. euroa (6,2 %), palvelujen ostot 2,1 milj. euroa (11,1 %) ja avustukset 0,3 milj. euroa (7,7 %). Rahoituskulut kääntyivät kasvuun, kasvuprosentti oli 8,6 %. Sosiaali ja terveysosastolla toimintakulujen kasvu oli 2,5 milj. euroa eli 10,4 %. Siellä kasvusta merkittävimmin kasvoivat terveyspalvelujen kulujen kasvu 2,1 milj. euroa eli 12,5 %. Sivistysosaston toimintakulujen kasvu oli 1,5 milj. euroa eli 6,2 %. Koulutoimen kulut nousivat 0,9 milj. euroa eli 7,9 %. Asukasta kohti laskettuna toimintakulut ovat euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,9 %. TOIMINTAKATE Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintakuluista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakulujen voimakkaan kasvun vuoksi toimintakate heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna 3,6 milj. euroa eli 7,6 %. Toimintatuotot kattoivat 12 % toimintakuluista. 17

19 VEROTULOT Verotulot olivat 43,5 milj. euroa ja ne toteutuivat 100,8 %. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäys oli 2,9 milj. euroa eli 7,2 %. Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä: muutos % 3,3 % 5,4 % 8,3 % 7,1 % 7,2 % Verotulot /asukas muutos % 6,1 2,8 4,6 3,9 5,3 Kunnallisvero kasvoi edellisenä vuonna 6,7 % asukasta kohti laskettuna 4,6 % Verotuloarvion toteutuminen Talousarvio Toteuma Ero Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Veroprosentit Tuloveroprosentti 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistövero 0,50 0,70 0,70 0,70 0,70 Vakituinen asuminen 0,22 0,27 0,27 0,27 0,27 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet olivat 12,8 milj. euroa ja ne toteutuivat 101,5 %. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäys oli 0,9 milj. euroa eli 9,1% Sosiaali ja terveydenhuolto Opetus ja kulttuuritoimi Yleinen valtioosuus Verotulojen tasauslisä Yhteensä: muutos % 6,1 16,8 11,8 4,9 9,1 Valtioosuudet, /as m uutos % 8,9 13,9 8,0 1,8 6,9 18

20 Valtionosuuksien tuloarvion toteutuminen VUOSIKATE Talousarvio Toteuma Ero Sosiaali ja terveysosasto Opetus ja kulttuuritoimi Yleinen valtioosuus Verotulojen tasauserä Yhteensä Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Vuoden 2007 vuosikate oli 3,7 milj. euroa, mikä on euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Edelliseen vuoteen nähden vuosikate parani lähes 0,3 milj. euroa. Vuosikate asukasta kohti oli 242 euroa, edellisenä vuonna 228 euroa. VUOSIKATE JA POISTOT euroa Vuosikate Poistot Vuosikate riitti poistoihin prosenttisesti. TILIKAUDEN TULOS JA YLIJÄÄMÄ Tilikauden tulos on ,16 euroa. Ylikylän koulun, Kokkokankaan päiväkodin, lukion ja Kempelehallin poistoeroista on kirjattu vähennyksiä poistojen suhteessa. Varauksella kunta on etukäteen rahoittanut investointihankkeiden suunnitelman mukaisia poistoja. Vastuuvaraus on purettu. Terveyskeskuksen laajennusta varten on vastuuvarauksesta muodostettu investointivaraus Positiivisesta tilikauden tuloksesta on tehty :n investointivaraus koskien terveyskeskuksen laajennusta. Linnakangastalon investointivarausta on purettu euroa ja tehty poistoerokirjaus. Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen ylijäämäksi muodostuu euroa. 19

21 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelmaan on koottu kaikki kunnan rahan lähteet ja käyttö. Rahoituslaskelma kertoo lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta , ,76 Vuosikate , ,90 Satunnaiset erät ,14 Tulorahoituksen korjauserät , ,14 Investointien rahavirta , ,57 Investointimenot , ,83 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,87 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,26 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,81 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,14 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,81 Antolainasaamisten vähennykset ,67 Lainakannan muutokset , ,78 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,78 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,38 Toimeksiantojen var.ja pääomien muutokset 8 710, ,53 Vaihto omaisuus muutos 411, ,02 Saamisten muutos , ,62 Korottomien velkojen muutos , ,69 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos , ,21 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,29 Rahavarat , ,50 Rahavarojen muutos , ,21 20

22 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 38,1 94,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 33,6 73,5 Lainanhoitokate 3,1 2,9 Kassan riittävyys, pv 9,5 14,0 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan pysyvien vastaavien investointeja, joista on vähennetty rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintamenot + Antolainojen nettolisäys +Llainanlyhennykset) Lainanhoitokate = ( Vuosikate + Korkokulut ) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset) TULORAHOITUS Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauseränä maan myyntivoitot, jotka on merkitty tuloslaskelmaosaan teknisen osaston tuloksi ja lisätään satunnaiset tulot. Vuonna 2007 tulorahoituksen määrä oli 2,4 milj. euroa, määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 milj. euroa. Satunnaisten tulojen osuus tulorahoituksesta on 0,5 milj. euroa. INVESTOINNIT Investointimenojen määrä oli 11 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ne olivat 7,4 milj. euroa suuremmat. Pysyvien vastaavien myyntituloja kertyi 2 milj. euroa. Rahan käyttö investointeihin oli yhteensä 7,9 milj. euroa. Tulorahoituksen ja investointien erotuksena saatu toiminnan ja investointien rahavirta oli 5,5 milj. euroa negatiivinen. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahoitustoiminnan rahavirta oli vuonna 2007 yhteensä 5,1 milj. euroa positiivinen. Lainoja nostettiin 6 milj. euroa ja lyhennettiin 1 milj. euroa. 21

23 TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS INVESTOINTIEN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN RAHOITTAMISESSA Investoinnit Lainojen lyhennykset Tulorahoitus Tulorahoituksella katettiin 27,4 % investoinneista ja lainojen lyhennyksistä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 68,4 % RAHAVAROJEN MUUTOS Toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos muodostui 0,4 milj. euroa negatiiviseksi. 22

24 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaistulot ja menot laskelmassa on esitetty varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt. TUOTOT Muutos% Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,77 10,8 % Verotulot , ,08 7,2 % Valtionosuudet , ,00 9,1 % Korkotuotot , ,49 32,2 % Muut rahoitustuotot , ,28 5,2 % Satunnaiset tuotot ,14 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien , ,14 52,4 % hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,87 0,00 Pysyvien vastaavien , ,26 47,5 % hyödykkeiden luovutustuotot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,67 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 Oman pääoman lisäykset 0,00 0,00 Kokonaistuotot yhteensä , ,74 21,3 % KULUT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,73 7,9 % Korkokulut , ,28 8,3 % Muut rahoituskulut , ,71 16,9 % Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien 818,89 0,00 hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Pysyvien vastaavien investoinnit , ,83 204,6 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,81 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,78 0,1 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaiskulut yhteensä , ,33 20,5 % 23

25 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,57 Aineettomat hyödykkeet , ,98 Tietokoneohjelmistot , ,24 Muut pitkävaikutteiset menot , ,74 Aineelliset hyödykkeet , ,43 Maa ja vesialueet , ,35 Rakennukset , ,28 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,41 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,19 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat , ,20 Sijoitukset , ,16 Osakkeet ja osuudet , ,22 Muut saamiset , ,94 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,48 Valtion toimeksiannot , ,85 Muut toimeksiannot 180,39 548,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,07 Vaihto omaisuus 5 021, ,33 Aineet ja tarvikkeet 5 021, ,33 Saamiset , ,45 Pitkäaikaiset saamiset , ,83 Myyntisaamiset , ,48 Lainasaamiset , ,35 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,62 Myyntisaamiset , ,54 Lainasaamiset 7 127, ,78 Muut saamiset , ,88 Siirtosaamiset , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , ,29 VASTAAVAA , ,12 24

26 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,83 Peruspääoma , ,65 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,82 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,64 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,84 Poistoero , ,19 Vapaaehtoiset varaukset , ,65 Investointivaraukset , ,75 Vastuuvaraus 0, ,90 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,05 Valtion toimeksiannot , ,92 Muut toimeksiantojen pääomat , ,13 VIERAS PÄÄOMA , ,40 Pitkäaikainen , ,71 Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,71 Lyhytaikainen , ,69 Lainat rah.ja vak.laitoksilta lyhennykset , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä lyhennykset , ,56 Saadut ennakot , ,92 Ostovelat , ,64 Siirtovelat , ,92 Muut lyhytaikaiset velat , ,65 VASTATTAVAA , ,12 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % 73,3 79,9 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30,3 22,0 Lainakanta Lainat /asukas Velkaantumisaste, % 27,3 13,3 25

27 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Omavaraisuusaste = 100 x (Oma pääoma + kertynyt poistoero + vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus / asukas = ((Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) (Vieras pääoma saadut ennakot)) / asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus =100 x (Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Kunnan lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Kunnan lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk lainasaamiset ja muut lainasaamiset Velkaantumisaste % = 100 x (korollinen vieraspääoma rahat ja pankkisaamiset rahoitusarvopaperit) / oma pääoma TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vastaavaa 1. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat osoittaa poistamatta olevan hankintamenon määrän. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. 2. Taseen erän Aineelliset hyödykkeet merkityn pysyvien vastaavien lisäykset ja vähennykset ovat yhteensä 5,5 milj. euroa: Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Taseen erään Osakkeet ja osuudet sisältyvät Kuntayhtymäosuudet Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt Muut osakkeet 7,2 milj. euroa 2,1 milj. euroa 1,0 milj. euroa 1,2 milj. euroa Kunta on vaihtanut Kempeleen vesihuollon osakkeita Limingan vesihuollon osakkeisiin. Kauppahinta oli euroa. Myyntivoittoa syntyi euroa. Lisäksi kunta on ostanut vuonna 2007 ostamalla Kempeleen vesihuollon osakkeita eurolla ja Kuntarahoitus Oy:n osakkeita eurolla. 4. Taseen molemmilla puolilla olevissa Toimeksiantojen varat/pääoma erissä ovat kunnan välittämät asuntolainat ja veteraanien kuntoutusrahat. 26

28 5. Taseen erä Pitkäaikaiset saamiset ovat Myyntisaamiset : Maan myyntisaamiset 1,0 milj. euroa Muut saamiset: Jälkirahoitteiset valtionosuussaatavat Kirkonkylän koulu Linnakankaan koulu Taseen erään Lyhytaikaiset saamiset sisältyvät seuraavat erät: Myyntisaamiset: Kunnan erääntyneet saatavat ovat euroa. ( euroa) Muut saamiset: Alv saaminen 0,4 milj. euroa, jälkirahoitteinen valtionosuussaatava 0,3 milj. euroa Siirtosaamiset: Kela: työterveyshuollon korvaus 0,1 milj. euroa 7. Rahat ovat 1,9 milj. euroa. Vastattavaa 1. Taseen erä Poistoero ja muut vapaaehtoiset varaukset eriteltyinä: Euroa Muutos Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraus (Linnakangastalo) Investointivaraus (Tk laajennus) Vastuuvaraus Poistoero ja varaukset yhteensä Taseen erän Pitkäaikainen vieras pääoma yhteenlasketut lainat: Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 5,3 milj. euroa Lainat julkisyhteisöiltä 0,1 milj. euroa Yhteensä 5,4 milj. euroa 3. Taseen erän Lyhytaikainen vieras pääoma Seuraavan vuoden lainojen lyhennykset 1,0 milj. euroa Lyhytaikainen laina 6,0 milj. euroa Ostovelat, seuraavana vuonna erääntyvät laskut 2,9 milj. euroa Siirtovelat, lomapalkkavelka palkansaajille 2,9 milj. euroa 4. Taseen erä Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätysvelka Vakuutusmaksut 0,6 milj. euroa 0,1 milj. euroa Taseen ulkopuoliset erät 1. Elatustukisaamiset ovat euroa (v ). Perinnästä on poistettu euroa. 27

29 2. Leasing vastuut v erääntyvät tulevina vuosina erääntyvät Hallinto osasto, Yleishallinto , ,40 Sivistysosasto, Koulutoimi , ,08 Sivistysosasto, Päivähoito 720, ,40 Sosiaali ja terveysosasto, Sosiaalipalvelut , ,15 Sosiaali ja terveysosasto, Terveyskeskus 1 334, ,38 Tekninen osasto, Liikenneväylät 7 691, ,90 Yhteensä , ,31 3. Takauksien jäljellä oleva pääoma Milj Kiinteistö Oy Kempeleen Kartano 13,6 14,1 Kempeleen Vesihuolto Oy 0,1 0,2 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 0,2 0,3 Technocenter Kempele Oy 0,1 0,1 Kempeleen Vanhustenkodin kannatusyhdistys 0,2 0,2 Yhteensä 14,2 14,9 4. Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet. Kaavakorvaukset kunnalle ,00. Kunnalle aiheutuvat kustannukset Lisäksi kunnalle syntyy katualueiden ja puistojen rakentamisvelvoitteita. 6. Kunnan vuokravastuut. Kiinteistö Oy Kempeleenkartano , Nordea Rahoitus Suomi Oy ALV:n palautusvastuut 3,8 milj. euroa. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos viiden vuoden aikana edellyttää mahdollisesti alv:n palauttamista, ns. saastumisaika. 8. Kunnan saamat rakennusurakoiden pankkitakaukset ovat 1,1 milj. euroa. 28

30 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA 2007 Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama (ulkoiset ja sisäiset) ja muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot olivat euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat, tulot toteutuivat 100,1 prosenttisesti. Talousarviovuoden aikana toimintamenoihin on myönnetty lisää määrärahoja yhteensä euroa. Talousarvion muutosten jälkeen poikkeama on euroa. Menot toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 102,9 prosenttisesti. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate heikkeni 1,8 milj. euroa. Tuloslaskelmien vuosikatteiden ero johtuu siitä, että sisäisissä tuloissa on mukana investointeihin kirjattu rakennusvalvontamaksu. Työterveyshuolto on alkaen siirtynyt MedOne:lle. Muutos näkyy palvelujen ostojen sisäisissä ja ulkoisissa erissä sekä sisäisissä myyntituotoissa. 29

31 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 1000 euroa Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja muutokset Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikasten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var.ja pääomien muutokset 9 9 Vaihto omaisuus muutos 0 0 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos 423 Talousarvion tuloslaskelmaosasta rahoitusosaan siirtyvä tulorahoituksen rahavirta toteutui euroa heikompana. Investoinnit toteutuivat euroa talousarviota suurempina. Tulorahoituksen ja investointien negatiivinen rahavirta muodostui euroa talousarviota suuremmaksi. Antolainasaamisiin on merkitty Teppolan kuntayhtymän lunastuskorvaus ja palautuskelpoiset liittymismaksut. Talousarviovuoden aikana ei nostettu pitkäaikaisia lainoja vaan rahoitus hoidettiin lyhytaikaisilla lainoilla. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset toteutuivat talousarvion mukaisesti. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran vaikutus maksuvalmiuteen oli talousarviossa euroa. Toteutunut vaikutus oli euroa. 30

32 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS TOTEUTUMISVERTAILU OSASTOITTAIN 2007 HALLINTO OSASTO Talousarvio Toteutuma Poikkeama Muutokset Poikkeama muutoksen jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate SOSIAALI JA TERVEYSOSASTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate SIVISTYSOSASTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TEKNINEN OSASTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

33 MERKITTÄVIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintamenojen ylitykset euroa toteuma Toimintatulojen alitukset euroa toteuma Terveyspalvelut Henkilöstöpalvelut 52 66,4 Sairaanhoito ,4 % Sosiaalipalvelut Hammashuolto ,7 % Lastensuojelu Terveyskeskussairaala ,5 % Toimeentuloturva 57 90,1 Erikoissairaanhoito ,7 % Mielenterveyspalvelut 27 52,7 Sosiaalipalvelut Päivähoito Lastensuojelu ,6 % Perhepäivähoito 27 93,9 Kehitysvammahuolto ,9 % Vammaispalvelut ,8 % Koulutoimi Edunvalvonta ,8 % Harjaantumisopetus 31 0 Päivähoito Maanmyynti ,0 Päiväkodit ,5 % Ryhmäperhepäiväkoti ,2 % Erityispäivähoito ,6 % Lasten kotihoidontuki ,3 % Ostopalvelut ,9 % Koulutoimi Ala asteet Ketolanperän koulu ,8 % Kirkonkylän koulu ,6 % Ylikylän koulu ,5 % Mukautettu opetus ,0 % Iltapäivätoiminta ,9 % Yläaste ,9 % Vapaa aika Kansalaisopisto ,3 % Kulttuuri ,7 % Nuoriso ja raittiustyö ,1 % Kaavoitus ,7 % 32

34 Toimintamenojen alitukset euroa toteuma Kunnanjohto Toimintatulojen ylitykset euroa toteuma Terveyspalvelut Kunnanjohto 80 85,4 Sairaanhoito ,5 Seudullinen yhteistyö 35 89,0 Terveyskeskussairaala ,3 Yleishallinto Koulutoimi Monistus 16 69,3 Kirkonkylä ,1 Ruokahuolto ,2 Vapaa aika Kulttuuri ,9 Zimmari ,8 Ympäristön kp Yleiset alueet ,9 Valvonta ja suojelu Henkilöstöhallinto Rakennusvalvonta ,5 Henkilöstöpalvelut ,0 Terveyspalvelut Röntgen 26 77,9 Terveydenhoito 17 97,5 Hallinto 55 82,5 Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva 32 97,1 Kotihoito 64 97,6 Päivähoito Perhepäivähoito 38 98,0 Koulutoimi Santamäen koulu 35 93,7 Ruokahuolto 16 99,1 Puhdistuspalvelut ,6 Vapaa aika Kirjasto 16 96,6 Liikuntapalvelut 29 90,7 Maankäyttö Mittaus 25 88,9 33

35 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS H A L L I N T O O S A S T O Eija Puotiniemi TULOSLASKELMA Talousarvio Muutokset Talousarvio ja Toteutum a Poikkeam a Käyttö Ulkoiset ja sisäiset m uutokset % Toim intatuotot ,7 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,7 Muut tuotot ,1 Toim intakulut ,0 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ,9 Avustukset ,9 Muut kulut ,6 TOIMINTAKATE ,1 Poistot ,3 Til ikauden tulos ,6 Laskennalliset erät ,6 Netto ,6 Käyttöom aisuus Arvio Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo Henkil östöm ää rä Hallinto osaston toiminta vuonna 2007 oli suunnitelmien mukaista. Toimintamenoissa saatiin syntymään säästöjä suunniteltua pienempien työterveyshuollon menojen ja eläkemenojen alituksilla. Myös kunnanjohdon tulosalueella asiantuntijamenot alittuivat selkeästi. 34

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot