KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 3 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ 5 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS 10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 15 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 15 TOIMINNAN RAHOITUS/ RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 20 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 29 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 29 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 30 KÄYTTÖTALOUS 31 MERITTÄVIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON 32 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 34 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 94 OULUN SEUTUKUNTA 106 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 109 TYTÄRYHTIÖT 109 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 113 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 116 0

2 TOIMINTAKERTOMUS V.2007 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2007 tarkastelua Kempeleen uuden toimintamallin kehittäminen oli valtuustotyöskentelyssä keskeisessä asemassa. Valtuusto kokoontui viiteen eri seminaariin ja koulutustapahtumaan tehdäkseen yksimielisen päätöksen uuteen toimintamalliin siirtymisestä vuoden 2009 alusta uuden valtuuston alkaessa työnsä. Vuoden 2008 aikana valtuusto päätti harjoitella valiokuntatyöskentelyä sekä valmistella 2009 talousarvion toteutettavan mallin perusteella asukkaan rajan rikkoutuessa luovutettiin ostoskortti kempeleläiselle perheelle. Zatelliitin alueen kiinnostus lisääntyi ja rakentaminen pääsi täyteen vauhtiin. Suomen itsenäisyyden 90 vuotisjuhlan kunniaksi toteutettiin Kempeleeseen Vapaudenpuisto Suomi 90 vuotta, kiitos vapaasta isänmaasta, Kempeleen kunta. Itsenäisyyttä juhlittiin monin eri tapahtumin. Kunnan talous toteutui suunniteltua heikompana, johon osaltaan vaikuttivat huomattavat määrärahojen ylitykset. Vuosikate riitti kattamaan 108,2 % poistoista. Samanaikaisesti investointitaso oli poikkeuksellisen korkea. Tilikauden tulos on positiivinen. Tilikauden ylijäämä on , joka jätetään tilikauden ylijäämä tilille. Lainakanta kasvoi 5 milj. eurolla. Vuoden lopussa kunnan lainamäärä oli 815euroa/asukas. Työhyvinvointikyselyssä tehtiin henkilöstön keskuudessa kahdeksannen kerran. Suurin osa vastanneista koki, että työ jakaantuu tasaisesti melko usein tai aina (73,8 %) ja työtä pidetään mielekkäänä melko usein tai aina (91,5 %). 85,9 % vastanneista kokee, että työyksikön ilmapiiri on melko usein tai aina hyvä. Edistymistä oli tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaali ja terveystoimessa suurin ylitys puolen miljoonan euron lisämäärärahasta huolimatta oli Ylitykseen vaikuttivat keskeisesti uudet kalliit hoitokäytännöt, väestön demografinen profiili, vuoden 2005 hoitotakuulaki. Toinen merkittävä ylitys tapahtui sosiaalipalvelujen huomattavan kysynnän kasvun seurauksena. Tärkeää on huomata, että vanhuksista asui kotihoidossa yli 89 %, kun tavoite oli 88 %. Terveyskeskuksen sairaalan vuodepaikkojen myyntiä ulkopaikkakuntalaisille oli mahdollista lisätä. Huolestuttavana näen sen, että osaston sairaspoissaolot olivat 17 pv/henkilö, kun tavoite oli huomattavasti alhaisempi 11 pv/henkilö. Yhteiskunnan lisääntyneistä ongelmista kertoo mielestäni se, että psykiatrisen osastohoidon kustannukset nousivat kaikkiaan 25 %. Myös kehitysvammaisten palveluasumisen tarve ja kysyntä osoittivat selkeää kasvua. Sivistysosaston toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Päivähoidon ja ruokapalveluiden aluemallien toteutukset käynnistyivät. Yhtenäinen perusopetus eteni suunnitellulla tavalla. Ikävintä oli se, etteivät taloudelliset tavoitteet toteutuneet suunnitellussa muodossa. Palvelutuotantoa parantavina toimenpiteinä pidän Linnakangastalon ja Santamäkitalon rakentamisen aloittamista. 1

3 Teknisellä osastolla astui teknisen johtajan virkaan Risto Sarkkinen. Toivotan hänelle tarmoa ja menestystä haasteellisessa viranhoidossa. Kaavoitusasioiden eteenpäin vieminen sekä asuntotuotannon että yritystoiminnan tarpeisiin ja maakaupat olivat osaston arkipäivää jälleen viime vuonna. Teknisen osaston rooli oli keskeinen suurimpien rakennushankkeiden ja ympäristöön sekä kuntalaisten rakentamiseen liittyvien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. Merkille pantavaa oli asuntotonttien kysynnän normalisoituminen pitkän tähtäyksen kasvusuunnitteen mukaiseksi. Kempele ja Liminka tekivät osakevaihdon, jonka seurauksena Limingan kunta tuli Kempeleen Vesihuolto Oy:n osakkaaksi 10,10 %:n osuudella ja Kempeleen kunta omistaa 85,22 %. Sekä Kempeleen Vesihuolto Oy:n että Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n toiminta jatkui tuloksellisena ja saamani selvityksen mukaan kuntalaiset olivat tyytyväisiä palveluihin. Myös Kempeleen kunnan toinen tytäryhtiö, Kempeleen Kartano Oy, kykeni tekemään hyvän tuloksen, eikä yhtiön asukkailta tullut minulle negatiivista palautetta. Tulkitsen niin, että Kempele konsernin palveluihin oltiin tyytyväisiä, joskin määrärahojen budjetoimisen ja arviossa pysymisen suhteen on edelleen tarkentamisen varaa. Minulla on mieluisa tehtävä kiittää kaikkia kuntakonsernin luottamushenkilöitä ja työntekijöitä hyvin suoritetusta työstä. Kari Ahokas kunnanjohtaja 2

4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailmantalouden kasvu jatkui vuonna 2007 neljättä vuotta peräkkäin 5 prosentin vauhtia. Vuoden lopulla näkyi kuitenkin merkkejä kasvuvauhdin hidastumisesta, kun öljyn ja elintarvikkeiden hintojen nousu alkoi vauhdittaa inflaatiota. Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkanut rahoitusmarkkinoiden häiriöt lisäsivät epäluottamusta ja vahvistivat kiinnostusta riskien välttämiseen. Aasia on pysynyt maailmantalouden veturina. Euroalueen talous säilyi viime vuonna vahvalla kasvu uralla. Euroalueen BKT kasvoi noin 2,6 %. Talouskehitys Suomessa * 2007Ta 2007* 2008** Muu tos % Bruttoka nsantuote markkina hintaa n 3,5 2,8 4,9 3,0 4,4 2,8 Työllisyysa ste 67,2 68,0 68,9 69,1 69,9 70,6 Työttömyysaste 8,8 8,4 7,7 7,4 6,9 6,2 Pa lka t 4,5 5,0 4,8 3,6 5,9 7 Ansiota so 3,8 3,9 3,0 2,5 3,3 5,5 Kulutta ja hinna t 0,2 0,9 1,6 1,3 2,5 3,3 Julkisyhtesöjen EMU velka, % BKT:sta 44,3 41,3 39, ,4 32,5 Julkisyhtesöjen ra hoitusjää mä, % BKT:sta 1,9 2,7 4 2,8 5,2 4,5 Va ltionvelka, % BKT:sta 42 38,2 35,3 34,4 31,4 28,9 Lyhyet korot 2,1 2,2 3,1 3,6 4,3 4,2 Pitkä t korot 4,1 3,4 3,8 4,1 4,3 4,0 Suomessa korkeasuhdanne on jatkunut kolmatta vuotta. Viime vuosi oli yleisesti erittäin hyvä: BKT kasvoi 4,4 %, työllisyysaste nousi 69,9 prosenttiin ja työttömyys painui 6,9 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat 2,5 %. Palkkojen nousu jäi korkeasuhdanteessa vähäiseksi ja yritysten voitot nousivat ennätyskorkeiksi. Julkisen talouden rahoitusasema koheni merkittävästi, mutta kotitaloudet velkaantuivat yhä. Asuntomarkkinoilla, rakentamisessa ja metalliteollisuudessa oli merkkejä ylikuumenemisesta ja työvoimakapeikot yleistyivät. Kokonaisuutena korkeasuhdanne pysyi hallittuna. 3

5 Kuntatalous Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi vuonna ,3 mrd. euroon ja kattoi edellisvuotta selvemmin käyttöomaisuuden poistot. Kuntien taloustilannetta paransi erityisesti verotulojen 7,4 prosentin kasvu. Toimintamenot kasvoivat 5,3 %. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 3,7 mrd. euroon. Vuosikate ei riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate parani lähes kaikissa kuntaryhmissä, mutta kuntien ja alueiden väliset taloudelliset erot pysyivät edelleen suurina. Kuntatalous pysyi lievästi alijäämäisen. Hyvästä tulojen kasvusta huolimatta kuntien velan määrä lisääntyi edelleen. Korkomenot kasvoivat peräti 40 % lainakannan kasvun ja korkotason nousun seurauksena. Liian nopea menojen lisääntyminen hyvän tulokehityksen vallitessa saattaa aiheuttaa ongelmia tulojen pienentyessä. Kuntien on varauduttava ajoissa talouden suhdannetilanteen mahdolliseen heikentymiseen. Ilman käyttötalouden menokehityksen hillintää sekä investointien kestävää mitoitusta ja ajoitusta kuntien velkaantumistarve pysyy suurena. 4

6 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ Väestönkehitys Vuoden vaihde Tavoite/ ennuste, hlöä Toteutunut asukasluku, hlöä Muutos, hlöä Kehitys, % 1995/ ,5 1996/ ,2 1997/ ,0 1998/ ,6 1999/ ,6 2000/ ,8 2001/ ,6 2002/ ,7 2003/ ,1 2004/ ,6 2005/ ,5 2006/ ,0 2007/ ,0 Väestönkasvuksi arvioitiin 320 asukasta, toteuma oli 301 eli 2,0 %. Väestö ikäryhmittäin Ikäryhmät Muutos vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 85 vuotiaat Yhteensä Kempeleen huoltosuhde on 0,54 eli yhtä työikäistä (15 64 vuotiaat) kohti on 0,54 alle 15 ja yli 64 vuotiasta. 5

7 Väestö tilastoalueittain Til asto al ue Muutos Keskusta Sarkkiranta Hakamaa Honkanen Ylikylä Ketolanperä Sipola Niittyranta Alakylä Väärälänperä Linnakangas Juurussuo Merialue 2 2 Tuntematon Ke m p ele yh tee nsä Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Eläkeläiset; 1909 Muut; 420 Opiskelijat, koululaiset; 1181 Työlliset; vuotiaat; 3788 Työttömät; 763 6

8 Kempeleen työpaikat päätoimialoittain vuosina e Kempeleen työpaikkakehitys on jatkunut edelleen viime vuosina myönteisenä. Työpaikkojen kokonaismäärä on lisääntynyt vuosina e yhteensä 283 työpaikalla eli keskimäärin 70 työpaikkaa/vuosi. Työpaikkoja oli vuoden 2005 lopussa ennakkotietojen mukaan Selvimmin kasvua on tapahtunut kaupan ja terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimialoilla. Työpaikkaomavaraisuuden kehitys Oulun seudun kunnissa % e Kempeleessä on Oulun jälkeen seudun toiseksi suurin työpaikkaomavaraisuusaste. 7

9 Teollisuustoiminta Kempeleessä Teollisuustoiminta Kempeleessä Toimipaikkojen henkilöstö Henkilöstön lkm Henkilöstö/toimipaikka Milj.euroa Toiminnan bruttoarvo, jalostusarvo ja vienti Palkattu henkilöstö yhteensä Henkilöstö/toimipaikka Bruttoarvo Jalostusarvo Vienti Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot SeutuNet Työllisyysasteen kehitys Oulun seudun kunnissa Työllisyysaste kunnittain * vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä (%) Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Ylikiiminki Ouluseutu *ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot SeutuNet Työllisyysaste ilmoittaa, kuinka moni vuotiaista on työssä. Kempeleessä työllisyysaste on seudun korkein. Oulun seudun kunnista Kempeleessä oli vuonna 2005 korkein työhönosallistuvuusaste (20 64 vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä) eli 74,4 %. Naisten työhönosallistuvuusaste oli myös seudun korkein eli 70,8 %. 8

10 Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat eri ikäryhmissä Työttömien lkm ,1 12,3 10,7 10,5 10,3 11,1 9,9 9, % /00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 12/07 Alle 25 v vuotiaat Yli 50 v Työttömyysaste 11,1 12,3 10,7 10,5 10,3 11,1 9,9 9,1 Työttömien määrä oli joulukuun 2007 lopussa 652. Työttömien määrä on edelleen pienoisessa laskussa. Suurimmat työnantajat ovat miltei kaikki lisänneet työntekijämääräänsä. Suurimpien yritysten työpaikkamuutokset : Muutos Powerwave Comtek Oy (Filtronic Comtek Oy) Pulse Finland Oy (LK Products Oy) PKC Group Oyj Polar Electro Oy Elektrometalli Oy ABB Oulun Teollisuuspalvelu Ouse Oy Pohjanmaan Mikro Ultracom Oy Suomen Visor Oy Tekniseri Oy Ouman Oy Kesk. osuuskunta Oulun Seudun Sähkö Yhteensä Kauppakeskus Zeppelin työllistää n. 530 työntekijää. 9

11 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS 1000 euroa KEMPELE TP 2007 TP 2006 TP 2005 TP 2004 TP 2003 Asukasluku väestön kasvu % 1,9 3,0 3,5 2,6 3,1 Tuloveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä muutos % 7,6 6,6 9,1 7,7 3,9 euroa/asukas Toimintamenot muutos % 7,9 6,8 6,4 8,3 8,5 Toimintakate muutos % 7,6 7,3 7,5 6,3 9,9 euroa/asukas Vuosikate euroa/asukas vuosikate/poistot % 107,8 94,1 100,7 97,9 76,9 Tilikauden tulos Tulorahoitus investointien tulorahoitus % 38,1 94,0 66,5 35,7 30,7 Investoinnit netto euroa/asukas Kokonaismenot Taseen loppusumma Lainat euroa/asukas Rahoitusvarallisuus euroa/asukas Konsernitaseen loppusumma Konsernin lainat 1000 eur euroa/asukas

12 Tilikauden tulos Kempeleen kunnan talous toteutui suunniteltua heikompana. Kempeleen kunnan kokonaistuotot vuonna 2007 ovat 65,9 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6,4 milj. euroa eli 10,8 %. Tuotoista suurin osa muodostui verotuloista, jotka toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Verorahoituksen osuus tuotoista oli 56,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 7,6 %. Kempeleen kunnan kulujen kokonaismäärä oli 71,9 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 11,4 milj. euroa eli 18,8 %. Toimintakulut kasvoivat 4,4 milj. euroa eli 7,9 prosenttia. Investointikulut kolminkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna, kasvu oli 7,2 milj. euroa. Vuosikate vuonna 2007 on 3,7 milj. euroa. Se parani 0,3 milj. euroa eli 8,3 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden tulos on euroa positiivinen, kun vastaava tulos vuonna 2006 oli euroa negatiivinen. Vuoden 2007 tulosta parantaa 0,5 milj. euron kirjaus satunnaisiin tuottoihin. Ilman edellä mainittua erää tilikauden tulos olisi euroa. Tilikauden tuloksesta tehdään terveyskeskuksen laajennusta varten euron investointivaraus. Aikaisemmin toteutettuihin investointeihin liittyviä poistoeron vähennyksiä tuloutetaan suunnitelman mukaan ,82 euroa. Linnakangastalon investointivarausta tuloutetaan ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoerokirjaus. Taseessa vapaaehtoisissa varauksissa ollut ,90 euron vastuuvaraus puretaan ja siitä tehdään terveyskeskuksen laajennuksen investointivaraus. Tilikauden ylijäämä ,98 euroa siirretään edellisen tilikauden ylijäämä tilille. Investoinnit Investointimenot olivat 11 milj. euroa ja ne olivat 7,4 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Suurimmat investointiryhmät olivat rakennukset 6,6 milj. euroa, maanhankinta 1,4 milj. euroa ja liikenneväylien rakentaminen 1,1 milj. euroa. Suurimmat investointihankkeet olivat Linnakangastalo ja Santamäki talo. Nämä kohteet valmistuvat kesällä

13 Toiminnan rahoitus Tase Tilikauden tulorahoitus oli pienempi kuin investoinnit. Toiminnan ja investointien rahavirta muodostui 5,5 milj. euroa negatiiviseksi ja rahoituksen rahavirta 5,1 milj. euroa positiiviseksi. Rahavarojen muutos oli 0,4 milj. euroa negatiivinen. Kunnan taseen loppusumma on 74,3 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 milj. eurolla. Omavaraisuusasteeksi muodostui 73,3 %, edellisenä vuonna se oli 79,9 %. Lainakanta kasvoi 5 milj. eurolla. Vuoden lopussa lainamäärä asukasta kohden oli 815 euroa/asukas, edellisenä vuonna 495 euroa/asukas. LAINANHOITOKUSTANNUKSET Lainojen korot ja lyhennykset olivat yhteensä 1,3 milj. euroa eli 86 euroa/asukas 12

14 TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS KULUVAN VUODEN TALOUSARVIOON JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuntien talous Kuntatalouden vahvistuminen jatkuu vuonna 2008, vaikka toimintamenojen kasvu nopeutuu noin 6 prosenttiin suurten palkkojen sopimuskorotusten seurauksena. Ostojen nopeaa kasvua ylläpitää palvelutarpeiden kasvun lisäksi ansiotason nousu, koska merkittävä osa ostoista koostuu palkkakustannuksista. Verotulojen ja valtionosuuksien merkittävä lisäys nostaa kuntien vuosikatteen 2,3 mrd. eurosta 3,1 mrd. euroon. Kansainvälisen talouden epävarmuustekijät uhkaavat talouskehitystä myös Suomessa. Kuntien käyttötalouden nopean menokasvun lisäksi kuntien investointipaineet ovat suuret ja tulojen nopeasta lisäyksestä huolimatta lainakannan kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan. Kempeleen kunnan vuoden 2008 talousarvio Vuoden 2008 talousarvioissa verotulojen määräksi on arvioitu 46.9 milj. euroa, jossa on kasvua 3,3 milj. euroa eli 7,6 % vuodesta Verotulojen kasvuarviota tarkennetaan alkuvuodesta. Vuoden 2008 talousarviossa valtionosuuksien on arvioitu kertyvän 14,7 milj. euroa. Joulukuussa tehtyjen ministeriöiden rahoituspäätösten perusteella valtionosuuksia on kertymässä 15 milj. euroa. Valtionosuudet kasvavat 2,3 milj. euroa eli 17 % vuoteen 2007 verrattuna. Verorahoituksen arvioidaan lisääntyvän 9,8 % vuoteen 2007 verrattuna. Vuonna 2007 kunnan toimintakulut kasvoivat 7,6 %. Vuoden 2008 talousarviossa toimintamenojen on arvioitu kasvavan 3,6 milj. euroa eli 5,5 %. Tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Omalla tulorahoituksella pystytään kattamaan 36 % investoinneista ja lainojen lyhennyksistä. Talousarvion lainamäärä kasvaa 7,8 milj. euroa. Vuoden 2008 helmikuun seurantaraportin mukaan toimintakulujen kasvu on 6 prosentissa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Palvelujen ostoon varatut määrärahat 4 % suuremmat kuin vuoden 2007 kulut. Tilinpäätökseen 2007 verrattuna sosiaali ja terveystoimen kasvuvara on 5,1 %, sivistystoimen 2,6 %, teknisen 3,2 % ja hallinto osaston 50,2 %. Vuonna 2008 toiminnan ja talouden yhteensovittaminen vaatii ponnisteluja Toimintam enot 8,5 8,4 6,4 6,8 7,9 5,5 Toimintak ate 9,9 6,3 7,5 7,3 7,6 6,4 V erorahoit us 3,8 7,8 9, 1 6, 6 7, 6 9,8 13

15 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT KUNNAN KOKONAISTULOT Rahoitusosuudet inv.menoihin 2 % Satunnaiset tuotot 1 % Maan myyntitulot 3 % Myyntituotot 2 % Maksutuotot 4 % Lainanotto 8 % Tuet ja avustukset 1 % Muut tuotot 1 % Valtionosuudet 18 % Verotulot 61 % Kempeleen kunnan kokonaistulot olivat vuonna ,6 milj. euroa josta verorahoituksen osuus on 56,3 milj. euroa. KUNNAN KOKONAISMENOT Antolainasaamisten lisäykset 1 % Rahoitusmenot 2 % Muut kulut 1 % Avustukset 5 % Aineet ja tarvikkeet 5 % Investointimenot 15 % Henkilöstökulut 42 % Palvelujen ostot 29 % Kempeleen kunnan kokonaiskulut vuonna 2007 ovat 72,4 milj. euroa, josta kokonaiskulut olivat 59,6 milj. euroa ja investointeja 10.6 milj. euroa. 14

16 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA ulkoiset Muutos % Muutos Toimintatuotot , ,77 10,8 % Myyntituotot , ,37 48,8 % Maksutuotot , ,22 2,1 % Tuet ja avustukset , ,68 12,3 % Muut toimintatuotot , ,50 162,5 % Toimintakulut , ,73 7,9 % Henkilöstökulut , ,59 6,2 % Palkat ja palkkiot , ,75 6,4 % Henkilösivukulut , ,84 5,7 % Eläkekulut , ,36 5,1 % Muut henkilösivukulut , ,48 7,6 % Palvelujen ostot , ,41 11,1 % Aineet, tarvikkeet , ,39 4,4 % Avustukset , ,49 7,7 % Muut toimintakulut , ,85 8,8 % TOIMINTAKATE , ,96 7,6 % Verotulot , ,08 7,2 % Valtionosuudet , ,00 9,1 % Rahoitustuotot ja kulut , ,22 1,9 % Korkotuotot , ,49 32,2 % Muut rahoitustuotot , ,28 5,2 % Korkokulut , ,28 8,3 % Muut rahoituskulut , ,71 16,9 % VUOSIKATE , ,90 8,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,37 5,5 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , TILIKAUDEN TULOS , ,47 474,3 % Poistoeron lisäys , Poistoeron vähennys , ,83 0,0 % 0 Varausten lisäys , Varausten vähennys , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,6 %

17 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 11,9 11,6 Vuosikate/Poistot, % 107,8 94,1 Vuosikate, /asukas TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Toimintatuottojen % osuus toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. 2. Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina TP TP TALOUSSUUNNITELMA Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Muut avustukset investointeihin Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama % 31 Selvitys poikkeaman syistä: Keskimääräisen investointi ja poistotason erotus johtuu siitä, että investointitaso on olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Muutoksia edelliseen vuoteen Maan myyntivoitot on kirjattu vuodesta 2007 alkaen muihin tuottoihin. Talousarviossa tulot oli merkitty myyntituottoihin. 16

18 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka tilikauden tuotot riittävät palvelutoiminnan kuluihin, lainojen korko ja muihin rahoituskuluihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin. TUOTOT Kempeleen kunnan tuottojen kokonaismäärä oli vuonna 2007 yhteensä 63,6 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 milj. euroa eli 8,1 %. Toimintatuotot kasvoivat 0,7 milj. euroa (10,8 %), verotulot 2,9 milj. euroa (7,2 %) ja valtionosuudet 1,1 milj. euroa (9,1 %). KULUT Kempeleen kunnan kulujen kokonaismäärä oli vuonna 2007 yhteensä 59,9 milj. euroa. Kulujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,4 milj. euroa eli 8 %. Henkilöstökulut kasvoivat 1,8 milj. euroa (6,2 %), palvelujen ostot 2,1 milj. euroa (11,1 %) ja avustukset 0,3 milj. euroa (7,7 %). Rahoituskulut kääntyivät kasvuun, kasvuprosentti oli 8,6 %. Sosiaali ja terveysosastolla toimintakulujen kasvu oli 2,5 milj. euroa eli 10,4 %. Siellä kasvusta merkittävimmin kasvoivat terveyspalvelujen kulujen kasvu 2,1 milj. euroa eli 12,5 %. Sivistysosaston toimintakulujen kasvu oli 1,5 milj. euroa eli 6,2 %. Koulutoimen kulut nousivat 0,9 milj. euroa eli 7,9 %. Asukasta kohti laskettuna toimintakulut ovat euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,9 %. TOIMINTAKATE Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintakuluista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakulujen voimakkaan kasvun vuoksi toimintakate heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna 3,6 milj. euroa eli 7,6 %. Toimintatuotot kattoivat 12 % toimintakuluista. 17

19 VEROTULOT Verotulot olivat 43,5 milj. euroa ja ne toteutuivat 100,8 %. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäys oli 2,9 milj. euroa eli 7,2 %. Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä: muutos % 3,3 % 5,4 % 8,3 % 7,1 % 7,2 % Verotulot /asukas muutos % 6,1 2,8 4,6 3,9 5,3 Kunnallisvero kasvoi edellisenä vuonna 6,7 % asukasta kohti laskettuna 4,6 % Verotuloarvion toteutuminen Talousarvio Toteuma Ero Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Veroprosentit Tuloveroprosentti 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistövero 0,50 0,70 0,70 0,70 0,70 Vakituinen asuminen 0,22 0,27 0,27 0,27 0,27 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet olivat 12,8 milj. euroa ja ne toteutuivat 101,5 %. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäys oli 0,9 milj. euroa eli 9,1% Sosiaali ja terveydenhuolto Opetus ja kulttuuritoimi Yleinen valtioosuus Verotulojen tasauslisä Yhteensä: muutos % 6,1 16,8 11,8 4,9 9,1 Valtioosuudet, /as m uutos % 8,9 13,9 8,0 1,8 6,9 18

20 Valtionosuuksien tuloarvion toteutuminen VUOSIKATE Talousarvio Toteuma Ero Sosiaali ja terveysosasto Opetus ja kulttuuritoimi Yleinen valtioosuus Verotulojen tasauserä Yhteensä Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Vuoden 2007 vuosikate oli 3,7 milj. euroa, mikä on euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Edelliseen vuoteen nähden vuosikate parani lähes 0,3 milj. euroa. Vuosikate asukasta kohti oli 242 euroa, edellisenä vuonna 228 euroa. VUOSIKATE JA POISTOT euroa Vuosikate Poistot Vuosikate riitti poistoihin prosenttisesti. TILIKAUDEN TULOS JA YLIJÄÄMÄ Tilikauden tulos on ,16 euroa. Ylikylän koulun, Kokkokankaan päiväkodin, lukion ja Kempelehallin poistoeroista on kirjattu vähennyksiä poistojen suhteessa. Varauksella kunta on etukäteen rahoittanut investointihankkeiden suunnitelman mukaisia poistoja. Vastuuvaraus on purettu. Terveyskeskuksen laajennusta varten on vastuuvarauksesta muodostettu investointivaraus Positiivisesta tilikauden tuloksesta on tehty :n investointivaraus koskien terveyskeskuksen laajennusta. Linnakangastalon investointivarausta on purettu euroa ja tehty poistoerokirjaus. Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen ylijäämäksi muodostuu euroa. 19

21 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelmaan on koottu kaikki kunnan rahan lähteet ja käyttö. Rahoituslaskelma kertoo lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta , ,76 Vuosikate , ,90 Satunnaiset erät ,14 Tulorahoituksen korjauserät , ,14 Investointien rahavirta , ,57 Investointimenot , ,83 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,87 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,26 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,81 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,14 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,81 Antolainasaamisten vähennykset ,67 Lainakannan muutokset , ,78 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,78 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,38 Toimeksiantojen var.ja pääomien muutokset 8 710, ,53 Vaihto omaisuus muutos 411, ,02 Saamisten muutos , ,62 Korottomien velkojen muutos , ,69 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos , ,21 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,29 Rahavarat , ,50 Rahavarojen muutos , ,21 20

22 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 38,1 94,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 33,6 73,5 Lainanhoitokate 3,1 2,9 Kassan riittävyys, pv 9,5 14,0 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan pysyvien vastaavien investointeja, joista on vähennetty rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintamenot + Antolainojen nettolisäys +Llainanlyhennykset) Lainanhoitokate = ( Vuosikate + Korkokulut ) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset) TULORAHOITUS Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauseränä maan myyntivoitot, jotka on merkitty tuloslaskelmaosaan teknisen osaston tuloksi ja lisätään satunnaiset tulot. Vuonna 2007 tulorahoituksen määrä oli 2,4 milj. euroa, määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 milj. euroa. Satunnaisten tulojen osuus tulorahoituksesta on 0,5 milj. euroa. INVESTOINNIT Investointimenojen määrä oli 11 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ne olivat 7,4 milj. euroa suuremmat. Pysyvien vastaavien myyntituloja kertyi 2 milj. euroa. Rahan käyttö investointeihin oli yhteensä 7,9 milj. euroa. Tulorahoituksen ja investointien erotuksena saatu toiminnan ja investointien rahavirta oli 5,5 milj. euroa negatiivinen. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahoitustoiminnan rahavirta oli vuonna 2007 yhteensä 5,1 milj. euroa positiivinen. Lainoja nostettiin 6 milj. euroa ja lyhennettiin 1 milj. euroa. 21

23 TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS INVESTOINTIEN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN RAHOITTAMISESSA Investoinnit Lainojen lyhennykset Tulorahoitus Tulorahoituksella katettiin 27,4 % investoinneista ja lainojen lyhennyksistä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 68,4 % RAHAVAROJEN MUUTOS Toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos muodostui 0,4 milj. euroa negatiiviseksi. 22

24 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaistulot ja menot laskelmassa on esitetty varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt. TUOTOT Muutos% Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,77 10,8 % Verotulot , ,08 7,2 % Valtionosuudet , ,00 9,1 % Korkotuotot , ,49 32,2 % Muut rahoitustuotot , ,28 5,2 % Satunnaiset tuotot ,14 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien , ,14 52,4 % hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,87 0,00 Pysyvien vastaavien , ,26 47,5 % hyödykkeiden luovutustuotot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,67 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 Oman pääoman lisäykset 0,00 0,00 Kokonaistuotot yhteensä , ,74 21,3 % KULUT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,73 7,9 % Korkokulut , ,28 8,3 % Muut rahoituskulut , ,71 16,9 % Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien 818,89 0,00 hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Pysyvien vastaavien investoinnit , ,83 204,6 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,81 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,78 0,1 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaiskulut yhteensä , ,33 20,5 % 23

25 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,57 Aineettomat hyödykkeet , ,98 Tietokoneohjelmistot , ,24 Muut pitkävaikutteiset menot , ,74 Aineelliset hyödykkeet , ,43 Maa ja vesialueet , ,35 Rakennukset , ,28 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,41 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,19 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat , ,20 Sijoitukset , ,16 Osakkeet ja osuudet , ,22 Muut saamiset , ,94 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,48 Valtion toimeksiannot , ,85 Muut toimeksiannot 180,39 548,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,07 Vaihto omaisuus 5 021, ,33 Aineet ja tarvikkeet 5 021, ,33 Saamiset , ,45 Pitkäaikaiset saamiset , ,83 Myyntisaamiset , ,48 Lainasaamiset , ,35 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,62 Myyntisaamiset , ,54 Lainasaamiset 7 127, ,78 Muut saamiset , ,88 Siirtosaamiset , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , ,29 VASTAAVAA , ,12 24

26 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,83 Peruspääoma , ,65 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,82 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,64 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,84 Poistoero , ,19 Vapaaehtoiset varaukset , ,65 Investointivaraukset , ,75 Vastuuvaraus 0, ,90 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,05 Valtion toimeksiannot , ,92 Muut toimeksiantojen pääomat , ,13 VIERAS PÄÄOMA , ,40 Pitkäaikainen , ,71 Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,71 Lyhytaikainen , ,69 Lainat rah.ja vak.laitoksilta lyhennykset , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä lyhennykset , ,56 Saadut ennakot , ,92 Ostovelat , ,64 Siirtovelat , ,92 Muut lyhytaikaiset velat , ,65 VASTATTAVAA , ,12 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % 73,3 79,9 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30,3 22,0 Lainakanta Lainat /asukas Velkaantumisaste, % 27,3 13,3 25

27 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Omavaraisuusaste = 100 x (Oma pääoma + kertynyt poistoero + vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus / asukas = ((Saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) (Vieras pääoma saadut ennakot)) / asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus =100 x (Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Kunnan lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Kunnan lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk lainasaamiset ja muut lainasaamiset Velkaantumisaste % = 100 x (korollinen vieraspääoma rahat ja pankkisaamiset rahoitusarvopaperit) / oma pääoma TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vastaavaa 1. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat osoittaa poistamatta olevan hankintamenon määrän. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. 2. Taseen erän Aineelliset hyödykkeet merkityn pysyvien vastaavien lisäykset ja vähennykset ovat yhteensä 5,5 milj. euroa: Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Taseen erään Osakkeet ja osuudet sisältyvät Kuntayhtymäosuudet Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt Muut osakkeet 7,2 milj. euroa 2,1 milj. euroa 1,0 milj. euroa 1,2 milj. euroa Kunta on vaihtanut Kempeleen vesihuollon osakkeita Limingan vesihuollon osakkeisiin. Kauppahinta oli euroa. Myyntivoittoa syntyi euroa. Lisäksi kunta on ostanut vuonna 2007 ostamalla Kempeleen vesihuollon osakkeita eurolla ja Kuntarahoitus Oy:n osakkeita eurolla. 4. Taseen molemmilla puolilla olevissa Toimeksiantojen varat/pääoma erissä ovat kunnan välittämät asuntolainat ja veteraanien kuntoutusrahat. 26

28 5. Taseen erä Pitkäaikaiset saamiset ovat Myyntisaamiset : Maan myyntisaamiset 1,0 milj. euroa Muut saamiset: Jälkirahoitteiset valtionosuussaatavat Kirkonkylän koulu Linnakankaan koulu Taseen erään Lyhytaikaiset saamiset sisältyvät seuraavat erät: Myyntisaamiset: Kunnan erääntyneet saatavat ovat euroa. ( euroa) Muut saamiset: Alv saaminen 0,4 milj. euroa, jälkirahoitteinen valtionosuussaatava 0,3 milj. euroa Siirtosaamiset: Kela: työterveyshuollon korvaus 0,1 milj. euroa 7. Rahat ovat 1,9 milj. euroa. Vastattavaa 1. Taseen erä Poistoero ja muut vapaaehtoiset varaukset eriteltyinä: Euroa Muutos Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraus (Linnakangastalo) Investointivaraus (Tk laajennus) Vastuuvaraus Poistoero ja varaukset yhteensä Taseen erän Pitkäaikainen vieras pääoma yhteenlasketut lainat: Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 5,3 milj. euroa Lainat julkisyhteisöiltä 0,1 milj. euroa Yhteensä 5,4 milj. euroa 3. Taseen erän Lyhytaikainen vieras pääoma Seuraavan vuoden lainojen lyhennykset 1,0 milj. euroa Lyhytaikainen laina 6,0 milj. euroa Ostovelat, seuraavana vuonna erääntyvät laskut 2,9 milj. euroa Siirtovelat, lomapalkkavelka palkansaajille 2,9 milj. euroa 4. Taseen erä Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätysvelka Vakuutusmaksut 0,6 milj. euroa 0,1 milj. euroa Taseen ulkopuoliset erät 1. Elatustukisaamiset ovat euroa (v ). Perinnästä on poistettu euroa. 27

29 2. Leasing vastuut v erääntyvät tulevina vuosina erääntyvät Hallinto osasto, Yleishallinto , ,40 Sivistysosasto, Koulutoimi , ,08 Sivistysosasto, Päivähoito 720, ,40 Sosiaali ja terveysosasto, Sosiaalipalvelut , ,15 Sosiaali ja terveysosasto, Terveyskeskus 1 334, ,38 Tekninen osasto, Liikenneväylät 7 691, ,90 Yhteensä , ,31 3. Takauksien jäljellä oleva pääoma Milj Kiinteistö Oy Kempeleen Kartano 13,6 14,1 Kempeleen Vesihuolto Oy 0,1 0,2 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 0,2 0,3 Technocenter Kempele Oy 0,1 0,1 Kempeleen Vanhustenkodin kannatusyhdistys 0,2 0,2 Yhteensä 14,2 14,9 4. Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet. Kaavakorvaukset kunnalle ,00. Kunnalle aiheutuvat kustannukset Lisäksi kunnalle syntyy katualueiden ja puistojen rakentamisvelvoitteita. 6. Kunnan vuokravastuut. Kiinteistö Oy Kempeleenkartano , Nordea Rahoitus Suomi Oy ALV:n palautusvastuut 3,8 milj. euroa. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos viiden vuoden aikana edellyttää mahdollisesti alv:n palauttamista, ns. saastumisaika. 8. Kunnan saamat rakennusurakoiden pankkitakaukset ovat 1,1 milj. euroa. 28

30 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA 2007 Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama (ulkoiset ja sisäiset) ja muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Toimintatuotot olivat euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat, tulot toteutuivat 100,1 prosenttisesti. Talousarviovuoden aikana toimintamenoihin on myönnetty lisää määrärahoja yhteensä euroa. Talousarvion muutosten jälkeen poikkeama on euroa. Menot toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 102,9 prosenttisesti. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate heikkeni 1,8 milj. euroa. Tuloslaskelmien vuosikatteiden ero johtuu siitä, että sisäisissä tuloissa on mukana investointeihin kirjattu rakennusvalvontamaksu. Työterveyshuolto on alkaen siirtynyt MedOne:lle. Muutos näkyy palvelujen ostojen sisäisissä ja ulkoisissa erissä sekä sisäisissä myyntituotoissa. 29

31 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 1000 euroa Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja muutokset Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikasten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var.ja pääomien muutokset 9 9 Vaihto omaisuus muutos 0 0 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos 423 Talousarvion tuloslaskelmaosasta rahoitusosaan siirtyvä tulorahoituksen rahavirta toteutui euroa heikompana. Investoinnit toteutuivat euroa talousarviota suurempina. Tulorahoituksen ja investointien negatiivinen rahavirta muodostui euroa talousarviota suuremmaksi. Antolainasaamisiin on merkitty Teppolan kuntayhtymän lunastuskorvaus ja palautuskelpoiset liittymismaksut. Talousarviovuoden aikana ei nostettu pitkäaikaisia lainoja vaan rahoitus hoidettiin lyhytaikaisilla lainoilla. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset toteutuivat talousarvion mukaisesti. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran vaikutus maksuvalmiuteen oli talousarviossa euroa. Toteutunut vaikutus oli euroa. 30

32 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS TOTEUTUMISVERTAILU OSASTOITTAIN 2007 HALLINTO OSASTO Talousarvio Toteutuma Poikkeama Muutokset Poikkeama muutoksen jälkeen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate SOSIAALI JA TERVEYSOSASTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate SIVISTYSOSASTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TEKNINEN OSASTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

33 MERKITTÄVIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintamenojen ylitykset euroa toteuma Toimintatulojen alitukset euroa toteuma Terveyspalvelut Henkilöstöpalvelut 52 66,4 Sairaanhoito ,4 % Sosiaalipalvelut Hammashuolto ,7 % Lastensuojelu Terveyskeskussairaala ,5 % Toimeentuloturva 57 90,1 Erikoissairaanhoito ,7 % Mielenterveyspalvelut 27 52,7 Sosiaalipalvelut Päivähoito Lastensuojelu ,6 % Perhepäivähoito 27 93,9 Kehitysvammahuolto ,9 % Vammaispalvelut ,8 % Koulutoimi Edunvalvonta ,8 % Harjaantumisopetus 31 0 Päivähoito Maanmyynti ,0 Päiväkodit ,5 % Ryhmäperhepäiväkoti ,2 % Erityispäivähoito ,6 % Lasten kotihoidontuki ,3 % Ostopalvelut ,9 % Koulutoimi Ala asteet Ketolanperän koulu ,8 % Kirkonkylän koulu ,6 % Ylikylän koulu ,5 % Mukautettu opetus ,0 % Iltapäivätoiminta ,9 % Yläaste ,9 % Vapaa aika Kansalaisopisto ,3 % Kulttuuri ,7 % Nuoriso ja raittiustyö ,1 % Kaavoitus ,7 % 32

34 Toimintamenojen alitukset euroa toteuma Kunnanjohto Toimintatulojen ylitykset euroa toteuma Terveyspalvelut Kunnanjohto 80 85,4 Sairaanhoito ,5 Seudullinen yhteistyö 35 89,0 Terveyskeskussairaala ,3 Yleishallinto Koulutoimi Monistus 16 69,3 Kirkonkylä ,1 Ruokahuolto ,2 Vapaa aika Kulttuuri ,9 Zimmari ,8 Ympäristön kp Yleiset alueet ,9 Valvonta ja suojelu Henkilöstöhallinto Rakennusvalvonta ,5 Henkilöstöpalvelut ,0 Terveyspalvelut Röntgen 26 77,9 Terveydenhoito 17 97,5 Hallinto 55 82,5 Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva 32 97,1 Kotihoito 64 97,6 Päivähoito Perhepäivähoito 38 98,0 Koulutoimi Santamäen koulu 35 93,7 Ruokahuolto 16 99,1 Puhdistuspalvelut ,6 Vapaa aika Kirjasto 16 96,6 Liikuntapalvelut 29 90,7 Maankäyttö Mittaus 25 88,9 33

35 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS H A L L I N T O O S A S T O Eija Puotiniemi TULOSLASKELMA Talousarvio Muutokset Talousarvio ja Toteutum a Poikkeam a Käyttö Ulkoiset ja sisäiset m uutokset % Toim intatuotot ,7 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,7 Muut tuotot ,1 Toim intakulut ,0 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ,9 Avustukset ,9 Muut kulut ,6 TOIMINTAKATE ,1 Poistot ,3 Til ikauden tulos ,6 Laskennalliset erät ,6 Netto ,6 Käyttöom aisuus Arvio Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo Henkil östöm ää rä Hallinto osaston toiminta vuonna 2007 oli suunnitelmien mukaista. Toimintamenoissa saatiin syntymään säästöjä suunniteltua pienempien työterveyshuollon menojen ja eläkemenojen alituksilla. Myös kunnanjohdon tulosalueella asiantuntijamenot alittuivat selkeästi. 34

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot