YLEISET KÄYTTÖEHDOT YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET KÄYTTÖEHDOT YLEISTÄ"

Transkriptio

1 YLEISET KÄYTTÖEHDOT YLEISTÄ Tähän asiakirjaan sekä siihen liitettyihin linkkeihin kootut yleiset käyttöehdot ( Käyttöehdot ) koskevat ( Sivusto ) käyttöä. Sivusto koostuu internet-sivuista ja niiden toiminnoista. Ratti.fi:n ( Ratti.fi ) tuottamat, ajokortin hankkimiseen tähtäävät ajokouluttajille ja ajo-oppilaille suunnatut palvelut ( Palvelut ) ovat osa Sivuston toimintoja. Ratti.fi:n harkinnan mukaan Sivuston toimittamisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia. Kaikki oikeudet Sivustoon ja sen sisältöön omistaa Ratti.fi. Sivusto on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sivusto toimitetaan sitoumuksetta. Ratti.fi pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen palveluun, mutta se ei voi taata Sivuston käytettävyyttä, virheettömyyttä tai soveltuvuutta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ratti.fi pidättää oikeuden lisätä, poistaa ja muuttaa Sivuston sisältöä ja toimintoja ja lopettaa Sivuston tai sen osan ylläpitämisen ilman ennakkoilmoitusta. Ratti.fi voi perustellusta syystä rajoittaa Sivustolle pääsyä tai estää sen ilman ennakkoilmoitusta. Ratti.fi pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttäjille Sivustolla. Vierailemalla Sivustolla, lataamalla sillä olevaa aineistoa tai klikkaamalla Hyväksy Käyttöehdot -painiketta rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. SIVUSTON KÄYTTÄMINEN Sivustoa voidaan käyttää lisätietojen hankkimiseksi Ratti.fi:sta ja Palveluista sekä Palvelujen käyttämiseen. Hyväksyessään nämä Käyttöehdot käyttäjä vakuuttaa käyttävänsä Sivustoa vilpittömässä mielessä ja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin. Sivustoa saa käyttää ainoastaan Palvelun käyttöön ja muihin laillisiin käyttötarkoituksiin. Sivustoa tai sen osaa ei saa käyttää edelleen julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Sivustoa tai sen osaa ei myöskään saa liittää osaksi toista internet-sivustoa tai palvelua taikka muodostaa niistä toista teosta. Käyttäjä vastaa Sivustolle toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muille internet-sivustoille toimittamistaan tiedoista. Ratti.fi ei takaa Sivuston tuottamisessa käytettyjen ohjelmistojen tai tekniikan virheettömyyttä tai Sivuston keskeytyksetöntä toimivuutta. Ratti.fi ei ole vastuussa

2 tietoturvallisuusriskeistä, kuluista tai vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän tietoliikennelaitteille, -yhteyksille tai ohjelmille. Ratti.fi pidättää oikeuden rajoittaa Sivuston tai sen osan käyttämistä huolto- ja päivitystoimenpiteiden, liiallisen kuormituksen, väärinkäytösten tai muun vastaavan syyn vuoksi. KÄYTTÄJIEN REKISTERÖINTI JA EVÄSTEET Palveluiden käyttäminen edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy antamalla henkilötietonsa. Alaikäisen rekisteröityminen voi edellyttää hänen huoltajansa rekisteröitymistä ja huoltajan henkilötietojen luovuttamista Palveluun. Rekisteröityneet käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Ratti.fi käyttää evästeitä tallentaakseen rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjätunnukset ja salasanat, mikä mahdollistaa rekisteröityneille käyttäjille suoran pääsyn Palveluihin. Kaikki Sivuston käyttäjätunnukset ja salasanat ovat ainoastaan henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan asianmukaisesta säilyttämisestä ja niillä tapahtuvasta Sivuston käyttämisestä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai paljastuvat kolmannelle osapuolelle, käyttäjän on ilmoitettava siitä viivytyksettä Ratti.fi:lle osoitteeseen Ratti.fi käyttää evästeitä, joilla kerätään tietoja siitä, miten ja milloin Sivustolla vieraillaan. Evästeet tallentavat käyttäjien ip-osoitteet ja selaintiedot. Evästeitä käytetään tilastointi- ja kehitystarkoituksiin sekä käyttäjämäärien tarkkailuun siten ettei käyttäjän yksityisyyden suojaa loukata. Evästeiden avulla pyritään analysoimaan ja kehittämään Sivustoa käyttäjien ja Ratti.fi:n sopimuskumppaneiden palvelemiseksi. Evästeiden avulla muodostettua anonyymia tilastotietoa voidaan luovuttaa myös Ratti.fi:n sopijakumppaneille. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton käyttäjän selaimesta, mutta tämä voi aiheuttaa Sivuston tai sen osan toimimattomuuden. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ Ratti.fi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain säännöksiä. Ratti.fi ylläpitää henkilötietonsa luovuttaneista käyttäjistä ja asiakkaista henkilörekisteriä, jonka tietoja voidaan käyttää käyttäjä- tai asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin Sivuston käyttöön liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjän tai asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään ja luovutetaan ainoastaan henkilötieto-lain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ratti.fi ei kerää käyttäjistä tai asiakkaista henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja. 2(9)

3 Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Sivustolla. Käyttäjät voivat tarkistaa henkilökohtaisten tietojensa virheettömyyden ja korjata mahdolliset henkilörekisterissä olevat virheet toimittamalla tätä koskeva kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun pyynnön Ratti.fi:lle osoitteeseen Keskustie 20D 39, Jyväskylä. PALVELUT Palvelut ovat Ratti.fi:n tuottamia palveluja ajokortin hankkimiseksi hyödyntäen opetusluvan haltijoiden mahdollisuutta opettaa useampia ajo-oppilaita. Palvelut on kuvattu yksityiskohtaisesti sivustolla. Palveluun voivat rekisteröityä sekä ajokortin hankkimisesta kiinnostuneet että ajoopetusluvan haltijat jonka jälkeen Palvelun avulla opetusluvan haltijalle pyritään osoittamaan hänen toivomansa määrä ajo-oppilaita, ja ajo-oppilaalle hänelle sopiva opetusluvan haltija. Ratti.fi ei vastaa Palvelun kautta hankitun ajo-opettajan toiminnasta miltään osin. Sopimus koulutuksesta syntyy opettajan ja oppilaan välille, ja Ratti.fi toimii ainoastaan välittäjänä. Ratti.fi pidättää oikeuden korvauksetta käyttää ja julkaista Palvelun käyttöön liittyvää yhteenvetotietoa Palvelun käytöstä Palvelun edelleen kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. LINKIT JA VIITTAUKSET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE Sivusto voi sisältää linkkejä ja viittauksia kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin verkkosivuihin, palveluihin tai sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Ratti.fi ei vastaa miltään osin kolmannen osapuolen verkkosivujen, palveluiden tai sovellusten tietoturvasta, sisällöstä tai käyttöehdoista. VASTUU Ratti.fi ei ole vastuussa Oppilaalle tai Opettajalle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka on aiheutunut Palveluun tai sen kautta syntyneeseen sopimukseen tai sen perusteella toteutettuun koulutukseen liittyen. Käyttäjä on korvausvelvollinen Ratti.fi:ta ja kolmansia osapuolia kohtaan väärinkäytöksistä ja näiden Käyttöehtojen vastaisista tai lainvastaisista toimista. 3(9)

4 MUUT EHDOT Ratti.fi:lla on oikeus siirtää Sivusto, sen toimittaminen ja Sivustoon liittyvät käyttäjäja asiakassuhteet sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Sivustoon ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sivuston käyttöä ja Käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 4(9)

5 PALVELUKUVAUS RATTI.FI ( RATTI.FI ) 1 TAUSTA (1) Ratti.fi on www-pohjainen ajokortin hankkimiseen tähtäävä ajoopetusluvalla toimiville ajokouluttajille ( Opettaja ) ja ajo-oppilaille ( Oppilas ) suunnattu sivusto ( Sivusto ). Sivuston käyttö tapahtuu Sivustolla nähtävillä olevien käyttöehtojen ( Käyttöehdot ) mukaisesti. (2) Tällä Palvelukuvauksella kuvataan Sivustolla toimivan Ratti.fi palvelun ( Palvelu ) sisältö. Palvelun tarkoituksena on yhdistää Oppilas ja Opettaja. Opettajalle pyritään osoittamaan hänen toivomansa määrä Oppilaita, ja Oppilaalle hänelle sopiva Opettaja. Käyttäjät sopivat Palvelun välityksellä ajokoulutuksesta ( Koulutus ) Opettajan ja Oppilaan välisessä erillisessä sopimuksessa. (3) Tässä Palvelukuvauksessa käytetään lisäksi Käyttöehdoissa tehtyjä määritelmiä. 2 SIVUSTON KÄYTTÖ (1) Oppilaat ja Opettajat ( Käyttäjä ) rekisteröityvät Sivustolle antamalla henkilötietonsa. Sivuston käyttöä varten Käyttäjä tarvitsee Internet- yhteyden ja www- selaimen. Sivusto tukee yleisimpiä selaimia, kuten Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8 ja uudemmat. Ratti.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja. (2) Sivusto toimii myös yleisimmillä mobiililaitteilla. Sivuston käytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. 3 PALVELU 3.1 Palvelun käyttämisen aloittaminen (1) Kun uusi Käyttäjä rekisteröityy, hän saa ilmoitusviestin sähköpostiinsa. (2) Alaikäisen Oppilaan rekisteröityminen voi edellyttää hänen huoltajansa rekisteröitymistä ja huoltajan henkilötietojen luovuttamista Sivustolle. 3.2 Oppilaan rekisteröityminen (1) Oppilas antaa seuraavat tiedot Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin HETU Onko oppilaalla jo mopokortti (AM120) Onko oppilaalla jo mopoautokortti (AM121) Onko oppilaalla jo traktorikortti (T) 5(9)

6 Onko oppilaalla jo moottoripyöräkortti (A) (2) Oppilas suorittaa ymediahouse Oy:lle palvelumaksun 149 euroa (sis alv. 24 %, palvelumaksun määrä vaihtelee oppilaskohtaisesti). (3) Tiedot antamalla, suorittamalla palvelumaksun verkkopankkitunnuksillaan ja hyväksymällä Palvelukuvauksen ja Käyttöehdot Oppilas tekee sopimuksen Ratti.fi:n kanssa Palvelusta ja sitoutuu noudattamaan em. ehtoja. 3.3 Opettajan rekisteröityminen (1) Opettaja antaa seuraavat tiedot Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin HETU Onko opettajalla mopokortti (AM120) Onko opettajalla mopoautokortti (AM121) Onko opettajalla traktorikortti (T) Onko opettajalla moottoripyöräkortti (A) Onko opettajalla henkilöajoneuvon ajokortti (B) Opetusajoneuvon rekisterinumero Onko ajoneuvo rekisteröity opetusajoneuvoksi (2) 24 %, ). Opettaja suorittaa ymediahouse Oy:lle palvelumaksun 4,9 euroa (sis alv. (3) Tiedot antamalla, suorittamalla palvelumaksun verkkopankkitunnuksillaan ja hyväksymällä Palvelukuvauksen ja Käyttöehdot Opettaja tekee sopimuksen Ratti.fi:n kanssa Palvelusta ja sitoutuu noudattamaan em. ehtoja. 3.4 Sopimus Palvelu pyrkii etsimään Oppilaalle sopivan Opettajan ja/tai Opettajalle sopivan (sopivat) Oppilaat, jotka allekirjoittavat sähköisesti erillisen kulloinkin Sivustolta saatavan vakiomallin mukaisen sopimuksen B-luokan ajokortin perusvaiheen suorittamisesta ( Sopimus ). Ratti.fi toimii ainoastaan välittäjänä Opettajan ja Oppilaan välillä ja Sopimuksen toteuttamisesta vastaavat vain Opettaja ja Oppilas. Ratti.fi ei vastaa Koulutuksen sisällöstä tai muusta Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseen kuuluvasta. 3.5 Opetus- ja ajokorttilupahakemus (1) Opettaja vastaa siitä, että hänellä on Sopimuksen toteuttamisen edellyttämä opetuslupa ( Opetuslupa ). Opetuslupahakemus on suositeltavaa jättää viimeistään Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä poliisille. (2) Opetuslupa- ja ajokorttiluvan hakemisesta noudatetaan poliisin ohjeistusta. 6(9)

7 (3) Opettaja tulostaa Opetuslupa- ja ajokorttilupahakemukset Sivustolta. Ajokorttilupaa haettaessa on Oppilaalla oltava mukana kaksi (2) passivalokuvaa, ja nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta vanha) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta vanha). (4) Alle 18-vuotiaalta Oppilaalta vaaditaan lisäksi huoltajien suostumus (poliisin lomake, tulostettavissa Sivustolla). Jos Oppilaalla on jo aikaisempi ajokortti, on myös se oltava mukana. (5) Opettaja maksaa opetuslupahakemusmaksun 30 euroa, joka tilitetään oppilaan aiemmin ymediahouse Oy:n asiakasvarojen tilille suorittamista varoista myönnettyä opetuslupaa vastaan. (6) Oppilas maksaa itse ajokorttilupahakemusmaksun 60 euroa paikan päällä suoraan poliisille. 3.6 Koulutus alkaa (1) Koulutus toteutetaan Trafin opetussuunnitelmaa B-luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen opasta noudattaen, sisältäen: (i) (ii) Teoriatunteja 17 h x 45 min ja ajoharjoittelua 18 h x 50 min ( Ajo-opetus ); ja Tarpeellisen määrän itseopiskelua ja harjoittelua Sivustolla. (2) Ajo-opetuksen kokonaiskesto Oppilaan ja Opettajan keskinäisesti kulloinkin Oppilaan koulutustarpeiden mukaan yhdessä sopimasta riippuen on noin kolme (3) kuukautta. Ajo-opetus on kuitenkin toteutettava niin, että Ajo-opetukseen käytettäviä päiviä on enintään 12 / Oppilas. (3) Ajoharjoittelua saa Oppilaskohtaisesti antaa enintään kaksi (2) ajotuntia päivässä ja teoriatunteja Oppilaskohtaisesti enintään neljä (4) tuntia päivässä. Ajoopetus merkitään Sivustolla sijaitsevaan Oppilaskohtaiseen opetuskorttiin. 3.7 Oppilaan teoriakoe (1) Oppilas pääsee teoriakokeeseen aikaisintaan kuukautta ennen 18 vuoden ikää. Teoriakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on Trafin hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen oppimäärään suorittaminen. (2) Teoriakoe suoritetaan Ajovarma Oy:n toimipisteessä. Teoriakoe maksaa 28 euroa, jonka Oppilas suorittaa paikan päällä Ajovarma Oy:lle suoraan. 3.8 Oppilaan ajokoe (1) Oppilas pääsee ajokokeeseen teoriakokeen hyväksytysti suoritettuaan ja 18 vuotta täytettyään. Ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on Trafin hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen oppimäärän suorittaminen. (2) Ajokoe suoritetaan Ajovarma Oy:n toimipisteessä. Ajokoe maksaa 59 euroa ja ajokorttimaksu 12 euroa, jotka Oppilas suorittaa paikan päällä Ajovarma Oy:lle suoraan. 7(9)

8 (3) Opettaja sitoutuu antamaan opetusajoneuvon Oppilaan käyttöön yhteensä enintään kahteen (2) ajokokeeseen Ratti.fi:n hinnalla. Mikäli Oppilas ei läpäise ajokoetta toisellakaan yrityksellä, Oppilas hankkii tämän jälkeen kuljettajantutkinnossa käytettävän ajoneuvon omalla kustannuksellaan. 3.9 Lisäopetus Mikäli Oppilas ei läpäise kuljettajantutkintoa, kuuluu tutkinnon vastaanottajan määräämästä lisäopetuksesta Ratti.fi:n hintaan enintään 4 tuntia lisäopetusta, minkä määrän Opettaja sitoutuu antamaan. Tuon lisäopetusmäärän ylittäviltä osin Oppilas hankkii tutkinnon vastaanottajan edellyttämän määrän omalla kustannuksellaan esimerkiksi autokoulusta. 4 VASTUUT 4.1 Sivusto ja Palvelu (1) Ratti.fi vastaa Sivuston toiminnasta ja Palvelun sisällöstä Käyttöehtojen ja tämän Palvelukuvauksen mukaisesti. (2) löytyy. Ratti.fi ei vastaa Käyttäjälle siitä, että hänelle sopiva Opettaja/Oppilas (3) Ratti.fi ei ole vastuussa Oppilaalle tai Opettajalle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka on aiheutunut Palveluun tai sen kautta syntyneeseen Sopimukseen tai sen perusteella toteutettuun Koulutukseen liittyen. Oppilas ja Opettaja ovat velvollisia huolehtimaan ajantasaisesta ja riittävästä vakuutusturvastaan Koulutuksen tarkoitus huomioiden itse. 4.2 Sopimus (1) Oppilas ja Opettaja solmivat erillisen Sopimuksen, jossa Ratti.fi ei ole millään tavalla osallisena. (2) Opettaja vastaa Sopimuksen mukaisen Koulutuksen toteuttamisesta sen ehtojen ja tämän Palvelukuvauksen mukaisesti. Opettaja on velvollinen erityisesti noudattamaan Trafin opetussuunnitelmaa B-luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen. (3) Oppilas vastaa osaltaan Sopimukseen liittyvien velvoitteidensa toteuttamisesta sen ehtojen ja tämän Palvelukuvauksen mukaisesti. 5 PERUUTUSOIKEUS (1) Mikäli Palvelu ei löydä sopivaa Opettajaa 90 päivän kuluessa maksun vahvistusviestin saapumisesta, on Oppilaalla oikeus peruuttaa hakemuksensa Opettajan löytämiseksi. Vastaavasti mikäli Palvelu ei löydä sopivaa Oppilasta Opettajalle 90 päivän kuluessa, on Opettajalla oikeus peruuttaa hakemuksensa. (2) Peruutustapauksessa Oppilaalla tai Opettajalla on oikeus saada suorittamansa palvelumaksu täysimääräisenä takaisin 14 päivän kuluessa siitä, kun Ratti.fi on ilmoittanut, ettei Oppilasta/Opettajaa ole löytynyt ja Oppilas/Opettaja on ilmoittanut yhteistyön tämän johdosta päättyneeksi. 8(9)

9 (3) Mikäli jompikumpi Sopimuksen osapuolista perustellusta syystä irtisanoo Sopimuksen, Palvelu pyrkii löytämään 90 päivän kuluessa uuden Opettajan/Oppilaan. Mikäli Palvelu ei löydä sopivaa Opettajaa 90 päivän kuluessa maksun vahvistusviestin saapumisesta, on Oppilaalla oikeus peruuttaa hakemuksensa Opettajan löytämiseksi. Vastaavasti mikäli Palvelu ei löydä sopivaa Oppilasta Opettajalle 90 päivän kuluessa, on Opettajalla oikeus peruuttaa hakemuksensa. (4) Peruutustapauksessa Oppilaalla tai Opettajalla on oikeus saada suorittamansa palvelumaksu täysimääräisenä takaisin 14 päivän kuluessa siitä, kun Ratti.fi on ilmoittanut, ettei Oppilasta/Opettajaa ole löytynyt ja Oppilas/Opettaja on ilmoittanut yhteistyön tämän johdosta päättyneeksi. 6 KÄYTTÄJÄTUKI (1) Palvelun käyttäjätuesta ja palvelupyyntöjen toteuttamisesta vastaa Palvelun asiakaspalveluosasto, joka on käytössä puhelimitse ja sähköpostitse arkisin klo (2) Käyttäjätuen yhteistiedot ovat saatavilla Sivustolla. 7 MAKSUPALVELUTARJOAJA Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Paytrail Oyj, y-tunnus: Innova 2 Lutakonaukio Jyväskylä Puhelin: (9)

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM 1. Palvelun sisältö KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM Työtori.comin verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu ) tarjoaa veloituksetta työntarjoajien (jäljempänä Työnantaja ) ja työnsuorittajien (jäljempänä Työnsuorittaja

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Santander-verkkopalvelu on :n (jäljempänä Santander ) tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa osapuolten väliseen asiakassuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi jakaa

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 1(5) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelun käyttäjäksi Työnantajan

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Internet-sivuston yleiset käyttäjä- ja sopimusehdot 1. Yleistä Tervetuloa Alma Media Kustannus Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja ) Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

"Asiakas" (jatkossa Asiakas) on luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

Asiakas (jatkossa Asiakas) on luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua. Print It Now käyttöoikeussopimus 1. SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Print It Now Osuuskunnan:n tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöjen ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan

Lisätiedot

VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Suosittelemme ehtojen tulostamista. 1 SOPIJAPUOLET

VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Suosittelemme ehtojen tulostamista. 1 SOPIJAPUOLET VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Suosittelemme ehtojen tulostamista. 1 SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Kiinteistöhallinta SKH:n sekä sen tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöjen ja Asiakkaan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot