Liikenteen turvallisuusvirasto Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka"

Transkriptio

1 Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka

2 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa Hakeminen Asiakirjat Myöntäminen Voimassaolo Peruuttaminen Luvan jatkaminen Siirtyminen autokouluun Opetuslupaopettajan teoriakoe Teoriakokeeseen valmistautuminen Ajoneuvo Opetusajoneuvon varusteet Opetus Autokoulupalvelujen ostaminen opetuslupaopetuksen yhteydessä Opetussuunnitelma Opetuskortti Lomake E Teoriaopetus Ajo-opetus Ajo-opetuksen vähimmäismäärä Käsittelyopetus ja liikenneopetus Vaikeissa olosuhteissa ajamista koskeva opetus Matkustajat opetusajoneuvossa Opetusajoneuvon kuljettaja Perävaunu opetusajossa Kuljettajantutkinto Tutkinnon vastaanottajien yhteystiedot Kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta eli E Teoriakoe Suullinen teoriakoe Lisätietoja teoriakokeen suorittamisesta Teoriakokeen jälkeen Ajokoe Tutkintoajoneuvon kuljettaja Hylätyn ajokokeen uusiminen Lisätietoja ajokokeen suorittamisesta Hyväksytyn ajokokeen jälkeen Ajokokeen jälkeen Harjoitteluvaihe Syventävävaihe Opetuslupa harjoittelu- tai syventävää vaihetta varten Yhteystiedot... 12

3 1 Opetuslupa Opetuslupaa haetaan poliisilta, joka tutkii, ettei opetusluvan myöntämiselle ole esteitä. Poliisi voi myöntää opetusluvan hakijalle, jota ei pidetä opetustehtävään sopimattomana liikennerikkomusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Lisätietoja opetusluvan myöntämisperusteista saa poliisilta tai osoitteesta B-luokan ajokorttia varten opetusluvan hakijan vähimmäisikä on 25 vuotta ja hänellä tulee olla B-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan. Opetuslupa on poliisin myöntämä maksullinen lupa. 1.1 Hakeminen Ennen opetusluvan hakemista tulee opetusajoneuvo muutoskatsastaa katsastusasemalla ja opetusluvan hakijan tulee suorittaa hyväksytysti opetusluvan hakijan teoriakoe kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä. Mikäli hakijalla on liikenneopettajalupa, opetusluvan hakijan teoriakoetta ei vaadita. Muutoskatsastuksesta tallennetaan ajoneuvolle erikoisehto: Hyväksytty käytettäväksi kuljettajaopetukseen opetusluvalla. Opetusvarustus poistettava xx.xx.20xx mennessä. Opetuslupahakemuksia on saatavilla poliisilta ja kuljettajantutkintoja vastaanottavilta palvelupisteiltä. Opetuslupahakemus ja muut mahdolliset poliisin vaatimat asiakirjat tulee jättää poliisille. Opetuslupa on oppilaskohtainen. Samalla opetusluvalla ei voi opettaa useampia henkilöitä. Hakijalla voi samanaikaisesti olla voimassa enintään kaksi opetuslupaa. B-luokan opetuslupaan voidaan merkitä luvanhaltijoiksi kaksi henkilöä ja kaksi opetettavaa, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetettavien vanhempia, isovanhempia tai muita huoltajia taikka lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia. Jos opetuslupa myönnetään kahdelle henkilölle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka antaa opetustodistuksen. Mikäli opetuksessa käytetään useampaa ajoneuvoa, ne on merkittävä opetuslupaan. 1

4 1.1.1 Asiakirjat 1) Opetuslupahakemus täytettynä 2) Opetusajoneuvon rekisteröintitodistus. Hakemukseen tulee liittää ajoneuvon omistajan suostumus, jos omistaja tai haltija ei ole perheenjäsen. 3) Opettajan ajokortti 4) Oppilaan ajokorttilupahakemus, johon liitteeksi 2 passivalokuvaa nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta aikaisemmin annettu) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu) Poliisilaitoksella oppilas täyttää myös lomakkeen, jossa kysytään, onko hänellä entuudestaan ajokortti ja onko hän ajokiellossa jossain EU- tai ETA-valtiossa. Lisätietoja poliisilta tai osoitteesta 1.2 Myöntäminen B-luokan opetuslupa voidaan myöntää korkeintaan vuotta aikaisemmin ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta. Opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä. 1.3 Voimassaolo B-luokan opetuslupa on voimassa enintään kaksi vuotta ja se koskee ainoastaan perusvaiheen kuljettajaopetusta. Mikäli ajokoe suoritetaan hyväksytysti ennen voimassaolon umpeutumista, päättyy opetuslupa tähän kokeeseen. Opetuslupa on pidettävä aina opetusajossa mukana. 1.4 Peruuttaminen Poliisi voi peruuttaa opetusluvan, jos siihen on syytä. Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan väliaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan, mitä väliaikaisesta ajokiellosta säädetään. 1.5 Luvan jatkaminen 2

5 Poliisi ei myönnä uutta lupaa ilman erityistä syytä. Lisätietoja antaa luvan myöntänyt poliisi. 1.6 Siirtyminen autokouluun Jos opetus jää kesken, eikä poliisi myönnä jatkoa opetusluvalle, voi oppilas jatkaa opetusta autokoulussa. 2 Opetuslupaopettajan teoriakoe Opetusalan tuntemusta tutkitaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kysymysaineistoa käyttäen. Opetusluvan hakijan on läpäistävä teoriakoe, joka koostuu 50 kuvakysymyksestä (AV), 10 B-luokan sanallisesta kysymyksestä ja 10 opetuslupaa (OL) koskevasta sanallisesta kysymyksestä. Opetuslupaa koskevissa kysymyksissä käsitellään keskeisiä kuljettajaopetukseen liittyviä asioita. Kokeen kolme osiota arvostellaan yhtenä kokonaisuutena. Yhden osion hylkääminen johtaa koko kokeen hylkäämiseen. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan kolmantena päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Teoriakokeessa käytettävä kysymysmateriaali on tarkoitettu ainoastaan kuljettajantutkinnossa käytettäväksi, eikä sitä voi ostaa mistään harjoittelukäyttöön. Hyväksytysti suoritettu opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa kolme vuotta. Lisätietoja teoriakokeen suorittamisesta löydät osoitteesta 2.1 Teoriakokeeseen valmistautuminen Trafi ei tee opetus- eikä harjoittelumateriaalia. Alla lueteltu materiaali on saatettu tietoomme. Se ei ole kattava luettelo oppimateriaalista. Oppimateriaalin valmistaja vastaa tuottamastaan materiaalista. Autokoulun oppikirja, I-vaihe, Opetustarvike Oy, Tieliikennekirja, Edita Bilskolans lärobok, I skedet, Opetustarvike Oy Liikennesäännöt: Liikennemerkit: Ajokorttikoulu Liikennetaito LT, Tmi Karvatassu: 3

6 (teoriakoeharjoituksia netissä) Liikenneturva, 3 Ajoneuvo B-luokan opetusajoneuvon tulee olla normaalirakenteinen vähintään neljälle henkilölle rekisteröity henkilöauto tai B-luokan pakettiauto tai asuntoauto. Mikäli ajokokeessa käytetään automaattivaihteista autoa, tulee siitä merkintä ajokorttiin ja ajo-oikeus rajoittuu automaattivaihteistolla varustettuun ajoneuvoon. 3.1 Opetusajoneuvon varusteet B-luokan opetuslupa-ajoneuvossa on oltava seuraavat varusteet: Erillinen jarrupoljin opettajalle. Polkimen sijoituksen tulee vastata normaalin auton jarrupolkimen sijoitusta. Jarrutehon tulee vastata auton omalla jarrujärjestelmällä kuljettajan paikalta aikaansaatavaa jarrutehoa. Tämä tarkastetaan muutoskatsastuksessa jarrudynamometrilla ja tarvittaessa koeajolla. Turvavyöt opettajalle ja oppilaalle Opetusajoneuvon tunnus on valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on cm. Tunnus on kiinnitettävä taakse ajoneuvon ulkopuolelle näkyvälle paikalle. Se ei saa peittää rekisterikilpeä eikä valoja. Opettajalle ulkopuolinen taustapeili Lisäksi suosittelemme sisäpeiliä opettajalle. Ajoneuvo voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa opetuskäyttöön enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ajoneuvolle ei tarvitse tehdä uutta muutoskatsastusta kun opetusvarustus poistetaan. Jos varustusta koskeva erikoisehto halutaan poistaa, tehdään se teknisten tietojen korjauksella. 4

7 4 Opetus Kuljettajaopetus on annettava Trafin vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma löytyy mm. osoitteesta Ennen B-luokan ajo-opetuksen aloittamista opettajan, jolla ei ole liikenneopettajalupaa, on yhdessä oppilaan kanssa osallistuttava autokoulussa annettavaan opetuslupaopetusta tukevaan opetukseen (3 tuntia teoriaopetusta ja 1 tunti ajo-opetusta) ja opetuksen aikana suoritettavaan oppimisen ja ajotaidon edistymistä arvioivaan ajoon (1 tunti ajoopetusta). Mikäli opetusluvalle on merkitty kaksi opettajaa tai oppilasta, tulee molempien osallistua opetukseen. Opetuksesta saatu todistus on pidettävä mukana ajo-opetuksessa. 4.1 Autokoulupalvelujen ostaminen opetuslupaopetuksen yhteydessä Teoria- ja ajo-opetuksen ostaminen autokoulusta on mahdollista myös opetusluvan perusteella annettavassa kuljettajaopetuksessa. Opetuksesta voidaan korvata opetusluvan haltijan haluamat osat. Opetusluvan haltija kuitenkin vastaa siitä, että oppilas saa säädetyn minimiopetuksen. Tarvittavat todistukset allekirjoittaa aina opetusluvan haltija. 4.2 Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmassa määritellään mm. teoria- ja ajotuntien sisällöt ja tavoitteet sekä kuhunkin aiheeseen käytettävät minimituntimäärät. Näitä opetussuunnitelmia saa mm. kuljettajantutkintoja vastaanottavista palvelupisteistä tai osoitteesta 4.3 Opetuskortti Kuljettajaopetuksen eteneminen merkitään erilliselle Opetuskortti opetuslupalaiselle (E504) lomakkeelle. Opetusaiheet sekä periaatteet teoria- ja ajo-opetuksen vuorottelemisesta on esitetty tarkemmin opetussuunnitelmassa. Opetuskortti opetuslupalaiselle (E504) löytyy mm. osoitteesta lomake (E504). Opetuskortti on oltava mukana asianmukaisesti täytettynä oppilaan tullessa teoria- ja ajokokeeseen. 5

8 4.4 Lomake E100 Kun vaadittava opetus on kokonaisuudessaan annettu, tästä tehdään merkintä Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta lomakkeeseen (E100). Katso täyttöohje kohdasta Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta eli E100 (kohta 5.3). Lomakkeen saa kuljettajantutkintoja vastaanottavalta palvelupisteeltä. 4.5 Teoriaopetus B-luokan ajokortin saamiseksi on oppilaalle annettava teoriaopetusta vähintään 19 tuntia. Niistä vastaa opetusluvan haltija. Yhden teoriatunnin tulee kestää vähintään 45 minuuttia, ja opetusta saa antaa oppilaalle enintään neljä tuntia päivässä. Oppituntien aiheet ja sisällöt käyvät ilmi opetussuunnitelmasta. 4.6 Ajo-opetus Ajo-opetusta saa antaa minä viikonpäivänä tahansa, missä tahansa Suomessa. Ajo-opetusta saa antaa enintään kaksi tuntia päivässä ja vain yksi tunti kerrallaan. Yhden ajotunnin pituus on 50 minuuttia ja sen voi jakaa kahteen 25 minuutin jaksoon. Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajo-opetusta taajaman ulkopuolella opetussuunnitelman mukainen määrä, kuitenkin vähintään viidesosa ajo-opetuksen vähimmäismäärästä. Maantieajo-opetus tulee sijoittaa opetuksen jälkipuoliskolle, jolloin oppilaalla on edellytyksiä havaintojen tekoon maantienopeuksissa Ajo-opetuksen vähimmäismäärä B-luokan ajokortin saamiseksi opetuksen perusvaiheessa on annettava ajo-opetusta liikenteessä vähintään 18 ajotuntia. Pimeän opetus sisältyy perusopetuksen vähimmäismäärään Käsittelyopetus ja liikenneopetus Ennen liikenteessä tapahtuvaa ajo-opetusta oppilaan tulee hallita liikennettä ja kuljettajaa koskevat perustiedot. Lisäksi oppilaan auton käsittelytaidon on oltava riittävä ennen liikenteeseen siirtymistä. 6

9 4.6.3 Vaikeissa olosuhteissa ajamista koskeva opetus B-luokassa opetuksen tulee sisältää opetusta pimeällä ja liukkaalla ajamiseen liittyvien erityisten vaatimusten ja riskien tunnistamiseksi. B-luokan opetuslupaopetuksessa ajo-opetus on annettava autokoulussa, jos opetusluvan haltijalla ei ole liikenneopettajalupaa Pimeällä ajamisen opetus Pimeällä ajamista koskeva opetus on annettava B-luokan perusvaiheen opetuksessa ja sen osuus opetuksen vähimmäismääristä on tunti teoriaopetusta ja tunti ajo-opetusta. Ajo-opetukseen on sisällytettävä ajamisennäyttöjä ja harjoituksia ja se on mahdollisuuksien mukaan annettava yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella. Pimeän ajamisen opetuksen voi antaa myös simulaattorilla Liukkaalla ajamisen opetus Perusvaiheen opetuksen vähimmäismääristä on liukkaalla ajamisen opetuksesta tunti teoriaopetusta ja tunti ajo-opetusta. Ajo-opetuksen tulee sisältää järjestettyjä ajamisen näyttöjä ja harjoituksia ja se on annettava ajoharjoitteluradalla Matkustajat opetusajoneuvossa Opetuksen aikana opetusajoneuvossa saa olla matkustajia Opetusajoneuvon kuljettaja B-luokassa perusvaiheen ajo-opetuksessa opettaja katsotaan kuljettajaksi. Opettajan on istuttava oppilaan vieressä ajo-opetusta annettaessa Perävaunu opetusajossa B-luokan ajo-oikeutta varten voidaan opetuksessa käyttää myös seuraavanlaisia ajoneuvoyhdistelmiä: o B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750kg (yhdistelmällä annettu opetus voidaan sisällyttää B- luokan vähimmäismääriin) TAI o B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750kg mutta yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500kg (yhdistelmällä annettua opetusta ei voida sisällyttää B-luokan vähimmäismääriin). 7

10 5 Kuljettajantutkinto Kuljettajantutkinto sisältää teoria- ja ajokokeen. Kuljettajantutkinto arvioidaan Trafin määräyksen mukaan. Tutkintopaikan voi valita vapaasti. 5.1 Tutkinnon vastaanottajien yhteystiedot Yhteystiedot löytyvät mm. osoitteesta 5.2 Kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokokeeseen ilmoittauduttaessa tarkistetaan: 18 vuoden ikä ajokokeeseen tultaessa, teoriakokeeseen voi osallistua kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä Luotettava selvitys hakijan henkilöllisyydestä Oppilaalla on voimassa oleva ajokorttilupa (enintään vuosi myöntämispäivästä) Teoriaopetus on saatu ennen teoriakoetta (tarkistetaan opetuskortista E504). Kuljettajaopetus on kokonaisuudessaan saatu ajokokeeseen tultaessa (tarkistetaan opetuskortista E504). Ajokokeeseen tultaessa hyväksytyn teoriakokeen suorittamisesta ei ole kulunut yli 12 kk. Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta asianmukaisesti täytettynä (lomake E100) Opetuskortti asianmukaisesti täytettynä (lomake E504) 8

11 5.3 Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta eli E100 Lomake tulee olla mukana teoria- ja ajokokeessa. Lomakkeessa vihreällä olevat kentät tulee olla soveltuvin osin täytettyinä ennen 1. teoriakoetta. Lomake tulee olla kokonaisuudessaan täytettynä ennen 1. ajokoetta. Poikkeuksena ovat kohdat ajokokeiden uusinnat ja ulkomaalainen ajokortti. Täyttöohje Henkilötiedot Henkilötunnus Asiakkaan henkilötunnus Sukunimi ja etunimi Asiakkaan nykyinen suku- ja etunimi Aikaisemman ajokortin luokka Asiakkaalle aiemmin myönnetyn ajokortin luokka Suoritettava tutkinto Suoritettavan tutkinnon luokka Opetuksen alkamispvm. Ajokorttiluokkaan merkitty päivämäärä, jolloin opetus on aloitettu AK-koodi / henkilötunnus Opetuslupaopettajan henkilötunnus Ajokorttiluvan myöntämispvm. / Luokka / Tutkinnon vastaanottaja tai toimistohenkilö merkitsee tähän ajokorttiluvan myön- Erityisehdot tämispäivän, ajokorttiluokan ja mahdolliset erityisehdot B-luokan yhteisopetus opetuslupaopetuksessa Pvm Päivämäärä, jolloin pakollinen opetus on kokonaisuudessaan annettu/saatu Allekirjoitus Opetusluvan haltijan allekirjoitus Autokoulu Autokoulun edustajan allekirjoitus Opetustiedot Teoriaopetusta Opetuksen määrä tunteina ennen 1. teoriakoetta. Päivämäärä, jolloin teoriaopetus on kokonaisuudessaan annettu sekä opettajan allekirjoitukset. Ajo-opetusta Opetuksen määräksi merkitään ajotuntien (á 50min) kokonaismäärä ennen 1. ajokoetta (sis. myös käsittely- ja maantieopetuksen). Päivämäärä, jolloin opetus on kokonaisuudessaan annettu sekä opettajan allekirjoitukset. Ajoharjoittelurataopetus Päivämäärä, jolloin opetussuunnitelman mukainen liukkaan kelin rataopetus on suoritettu sekä autokoulun edustajan allekirjoitus. Pimeän opetus Päivämäärä, jolloin opetussuunnitelman mukainen pimeän ajon opetus on suoritettu sekä autokoulun edustajan allekirjoitus. Ajokokeiden uusinnat; Lisäopetus Tutkinnon vastaanottaja merkitsee määräämänsä lisäopetuksen ajotunteina (max. 5 ajotuntia á 50 min). Lisäopetus suoritettu Opettaja vahvistaa allekirjoituksellaan tutkinnon vastaanottajan määräämän lisäopetuksen suoritetuksi. 9

12 6 Teoriakoe Teoriakoe suoritetaan Trafin tietokoneohjattuna teoriakokeena. Koe sisältää harjoittelu-, koe- ja palauteosan. Koemateriaali on Trafin valmistamaa ja ylläpitämää. Materiaali on tarkoitettu yksinomaan kuljettajantutkinnossa käytettäväksi. Teoriakoe sisältää 50 kuvakysymystä (AV) sekä 10 sanallista kysymystä koskien B-luokkaa. Vastausaika on kuvissa 10 sekuntia ja sanallisissa kysymyksissä 30 sekuntia. Kokeen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 6.1 Suullinen teoriakoe Teoriakokeen voi tehdä myös suullisesti seuraavissa erikoistapauksissa: jos oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, eikä hän hallitse hyvin kumpaakaan näistä, hän on lukutaidoton, kuuro tai hänellä on lukihäiriö tai teoriakoe on hylätty kolme kertaa. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää oppilaan hankkimaa tulkkia. Oppilas vastaa tulkin aiheuttamista kuluista. 6.2 Lisätietoja teoriakokeen suorittamisesta Lisätietoja löytyy osoitteesta Trafin määräys: Kuljettajantutkinnon teoriakokeen ja opetusluvan hakijan kokeen suorittaminen. 6.3 Teoriakokeen jälkeen Teoriakokeessa hyväksytty oppilas voi seuraavaksi suorittaa tutkintoon kuuluvan ajokokeen. Hyväksytysti suoritettu teoriakoe on voimassa yhden vuoden. Kuljettajantutkinnon teoriakokeessa hylätty oppilas saa tehdä uusintakokeen aikaisintaan kolmantena päivänä hylätyn kokeen jälkeen. 10

13 7 Ajokoe Ennen ensimmäisen ajokokeen aloittamista oppilas täyttää oman ajotaidon arviointia koskevan osan lomakkeesta E101, (Ajokokeen arviointitaulukko). B-luokan ajokoe kestää vähintään 45 minuuttia. 7.1 Tutkintoajoneuvon kuljettaja Kuljettajantutkinnon ajokokeessa oppilas katsotaan kuljettajaksi. 7.2 Hylätyn ajokokeen uusiminen Hylätyn ajokokeen jälkeen tutkinnon vastaanottaja voi määrätä oppilaalle lisäopetusta enintään viisi tuntia. Määrätty lisäopetus pitää olla suoritettuna ennen uusinta-ajokoetta. 7.3 Lisätietoja ajokokeen suorittamisesta Lisätietoja löytyy osoitteesta Liikenteen turvallisuusviraston määräys: Kuljettajatutkinnon ajokoe. 8 Hyväksytyn ajokokeen jälkeen 8.1 Ajokokeen jälkeen Hyväksytyn ajokokeen jälkeen oppilas saa todistuksen kuljettajantutkinnon hyväksymisestä (E105), joka on voimassa kuukauden tutkinnon suorittamisesta. Todistuksella saa ajaa Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ajettaessa on pidettävä mukana henkilöllisyystodistusta. Lyhytaikainen ajokortti toimitetaan postitse, jos se ei ole mahdollista, luovuttaa ajokortin poliisi viimeisen ajokorttiluvassa haetun luokan hyväksytyn ajokokeen suorittamisen jälkeen. 11

14 8.2 Harjoitteluvaihe Harjoitteluvaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ajoharjoittelua sekä palautejakso autokoulussa. Opetuksen määrä on yksi tunti teoriaopetusta ja kaksi tuntia ajo-opetusta. Suosittelemme, että oppilas osallistuu harjoitteluvaiheen opetukseen pian hyväksytyn ajokokeen suorittamisen jälkeen (esim. 1 kk). Harjoitteluvaiheen aikana oppilaan on pidettävä oppimisestaan päiväkirjaa, jossa hän arvioi kuljettajana kehittymistään. 8.3 Syventävävaihe Syventävässä vaiheessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja sekä lisätään valmiutta vaaratilanteiden tunnistamisessa ja välttämisessä sekä vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisessa. B-luokan syventävän vaiheen opetus voidaan aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua B-luokan hyväksytyn ajokokeen suorittamisen jälkeen edellyttäen, että harjoitteluvaiheen opetus on saatu. Opetuksen määrä on neljä tuntia teoriaopetusta ja neljä tuntia ajo-opetusta, josta kaksi tuntia on harjoittelua ajoharjoitteluradalla ja kaksi tuntia ajamista liikenteessä. 8.4 Opetuslupa harjoittelu- tai syventävää vaihetta varten Edellytyksenä opetusluvan myöntämiselle on, että hakijalla on liikenneopettajalupa. 9 Yhteystiedot Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) PL Helsinki 12

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle Opetuslupa Opas opetuslupaa hakevalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen sekä poliisin ohjeisiin

Lisätiedot

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus 22.5.2015/LVM/LTA Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011)

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2009 III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.4.2009 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013 Antero Lammi Koulutuspäällikkö Käsiteltävät asiat Kuljettajaopetuksen (B) uudistus Mopon ja mopoautojen ajo-oikeuksien oikeuksien uudistus Moottoripyöräkorttien

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittäminen Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2014 Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmän raportti 2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS SISÄLTÖ: ENNAKOIVA AJOTAPA...4 Ennakoi pidä pelivaraa...4 Jos pelivara käy vähiin...4 Jos pelivaraa ei enää ole...4 Näin saat itsellesi pelivaraa...4 MOPO...6 Mopon määritelmä...6

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Ajamisen opetus opetusluvalla

Ajamisen opetus opetusluvalla Ajamisen opetus opetusluvalla Henkilöauton ajokorttia varten Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN OPETUS- SUUN N I TEL M A 1.8.2005 YLEINEN OSA E U R A N L U K I O 2010 P ä i v i t e t t y 31.3.2 0 1 0 2 Päivitetty 12.4.2007 Päivitetty 16.4.2008 Päivitetty 31.3.2010 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Keskeiset ajankohtaiset asiat Ajokorttidirektiivit 2006/126/EY ja sen

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT

Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT Kela-kortit 4.11.2009 Sisällysluettelo Kela-kortit Edellytykset Tiedot Uusiminen Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen... Tilatut kortit Kuvaton Kela-kortti Kortin toimittaminen ja hakeminen Virheellinen

Lisätiedot