JT469. Інструкція з експлуатації.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com"

Transkriptio

1 JT469 Інструкція з експлуатації 1

2 HAKEMISTO ASENNUS 3 Asennus TURVALLISUUS 4 Tärkeitä turvaohjeita 5 Vianetsintäopas 6 Varotoimenpiteet VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO 7 Varusteet 8 Kunnossapito ja puhdistus KÄYTTÖPANEELI 9 Käyttöpaneeli YLEINEN KÄYTTÖ 10 Valmiustila 10 Käynnistyssuojaus / Lapsilukko 10 Keskeytä tai pysäytä kypsennys 11 Lisää/sekoita/käännä ruoka 11 Aseta kello 12 Pyörivä lasialusta 12 Ajastin KYPSENNYSTOIMINTO 13 Mikroaaltouuni 14 Jet Start 14 Grilli 15 CRISP 16 Kiertoilma 17 6 th Sense -lämmitys 18 6 th Sense sulatus 19 6 th Sense höyry 20 Yhdistelmä-grilli+mikroaalto 21 Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto 22 6 th Sense -leivänsulatus 23 6 th Sense Valikko (Automaattiset reseptit) YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET 28 Ympäristönsuojeluohjeet 28 Tekniset tiedot 2

3 ASENNUS ENNEN LIITTÄMISTÄ Sijoita uuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän ilmastoinnin varmistamiseksi. Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä uunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta. Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä. Älä poista uunin sivuseinällä sijaitsevia suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin. Sijoita uuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä uunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Käsittele uunia varoen. Varmista, että uunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon. Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko. Älä käytä jatkojohtoa: Jos virtajohto on liian lyhyt, anna pätevän sähköteknikon tai huoltomiehen asentaa pistorasia laitteen läheisyyteen. VAROITUS: Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan. Ota yhteys pätevään sähköteknikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein. LIITTÄMISEN JÄLKEEN Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni. Jos uuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä. Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä. 3

4 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Jos materiaali syttyy palamaan tai uunin sisä- tai ulkopuolelta nousee savua, pidä uunin luukku kiinni ja kytke uuni pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sähkötaulusta. Älä jätä uunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa. VAROITUS: Tämä laite sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytössä. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti. Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa vamman tai tulipalon vaaraan. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoastaan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy. Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän tekemiä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. VAROITUS: Älä kuumenna ruokia tai nesteitä mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan. VAROITUS: Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta. Älä keitä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin. 4

5 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätöjärjestelmällä. Älä jätä uunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon! Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen. Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo. Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön. Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan. VIANMÄÄRITYS Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon: Lasinen alusta ja alustan tuki ovat paikoillaan. Pistoke on liitetty oikein pistorasiaan. Luukku on kunnolla kiinni. Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla. Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä. Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran. Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen. Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut. Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso arokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta. Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko. VAROITUS: Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö. Älä irrota mitään suojakansia. 5

6 YLEISTÄ TURVALLISUUSOHJEET Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön! Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä. Uunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa. Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen. Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona. Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa. Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään muuhun tarkoitukseen. Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin. Älä uppopaista ruokaa mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää. Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen. NESTEET Esim. erilaiset juomat ja vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli. Tämä voidaan estää seuraavasti: 1. Alä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko. 2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan. 3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista. VAROVAISUUS Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta. Katso lisätietoja mikroaaltouunin keittokirjasta. Erityisesti, jos kypsennettävä tai lämmitettävä ruoka sisältää alkoholia. Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta! 6

7 YLEISTÄ VARUSTEET Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa. Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne. Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia. Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia. Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyörintäalusta ei pääse pyörimään vapaasti, käytä pienempää astiaa tai pysäytä pyörintätoiminto (katso Suuret astiat). Pyörintäalustan tuki Käytä pyörintäalustan tukea lasisen pyörintäalustan alla. Pyörintäalustan tuen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä. Aseta pyörintäalusta uunin pohjalle. Lasinen pyörintäalusta Käytä lasista pyörintäalustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan. Aseta lasinen pyörintäalusta pyörintäalustan tuen päälle. HÖYRYASTIA Kansi Ruoan höyrykypsennys siihen suunnitellulla toiminnolla (HÖYRY). Aseta ruoka keskelle ritilää kypsentäessäsi kalaa tai vihanneksia. Älä käytä keskiritilää kypsentäessäsi pastaa, riisiä tai papuja. Aseta höyryastia aina lasialustalle. Alaosa KYPSENNYSRITILÄ Käytä korkeaa kypsennysritilää käyttäessäsi Grilli- tai yhdistelmä-grilli+mikroaalto-toimintoa. Käytä matalaa kypsennysritilää käyttäessäsi kiertoilma - tai yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto-toimintoa. CRISP-ALUSTA Aseta ruoka suoraan CRISP-alustalle. CRISP-alustan voi esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 min). Käytä CRISP-alustan alla aina lasialustaa. Älä laita mitään ruokailuvälineitä CRISP-alustalle, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua. CRISP-ALUSTAN OTIN Käytä toimitukseen kuuluvaa CRISP-alustan otinta, kun otat CRISP-alustan uunista. MIKROKUPU (erikseen myytävä varuste) Kantta käytetään ruoan kattamiseen kypsennyksen ja kuumennuksen aikana vain mikroaaltoa käytettäessä ja se estääroiskumista ja säilyttää ruoan kosteuden ja lyhentää kypsennysaikaa. Käytä mikrokupua kuumentaessasi ruokia kahdella tasolla. LEIVINPELTI (erikseen myytävä lisävaruste) Käytä leivinpeltiä vain kiertoilmatoiminnon kanssa. Älä koskaan käytä leivinpeltiä mikroaaltotoiminnon kanssa. Aseta leivinpelti ja sen alusta uuniin. Keski Parila 7

8 KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita. Älä käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, teräsvilloja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen. Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja. Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen. Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoanjätteet poistaa. Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi. Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin. Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä. Älä käytä uunia, jos lasialusta on irrotettu puhdistusta varten. Älä anna rasvan tai ruokajäämien kertyä luukun ympärille. Poista pinttyneet tahrat kiehauttamalla uunissa kupillista vettä 2-3 minuuttia. Höyry pehmentää lian. Aseta lasialustalle vesilasi, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista. Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta. Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran. VAROVAINEN PUHDISTUS: CRISP-alusta tulee puhdistaa miedolla pesuaineliuoksella. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankausliinalla ja miedolla puhdistusaineella. Anna CRISP-alustan aina jäähtyä ennen puhdistusta. Älä kastele kuumaa CRISP-alustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa. Älä käytä teräsvillaisia hankauslappuja. Muutoin pinta naarmuuntuu. KONEPESTÄVIÄ: Pyörintäalustan tuki Kypsennysritilä CRISP-alustan otin Lasinen pyörintäalusta Höyrytin Leivontapelti (erikseen myytävä lisävaruste) 8

9 KÄYTTÖPANEELI PYSÄYTÄ-PAINIKE Paina pysäyttääksesi tai nollataksesi minkä tahansa uunin toiminnon. MIKROAALTO-PAINIKE Mikroaaltotoiminnon valitsemiseen. GRILLIPAINIKE Grillitoiminnon valitsemiseen. CRISP-PAINIKE Käytä 6 th sense -CRISP-toiminnon valitsemiseen. KIERTOILMA-PAINIKE Kiertoilmatoiminnon valitsemiseen. LÄMMITYS-PAINIKE 6 th sense -lämmitystoiminnon valitsemiseen. SULATUS-PAINIKE 6 th sense -sulatustoiminnon valitsemiseen. HÖYRY-PAINIKE Käytä 6 th sense -höyrytoiminnon valitsemiseen. YHDISTELMÄ-PAINIKE Käytä Yhdistelmägrilli+mikroaalto / Yhdistelmä-tuuletin+mikroaalto-toimintojen valintaan. VAHVISTUSPAINIKE Tuote PÄÄLLE:vahvista kypsennysparametrit ja käynnistä kypsennys. Tuote POIS:aktivoi Jet Start -toiminto. SÄÄTÖNUPPI Kierrä valitaksesi eri toimintojen mukaan: Mikroaaltoteho Kypsennysaika Paino Lämpötila Ruokatyyppi/luokka 6 TH SENSE VALIKKO-PAINIKE Automaattisten reseptien käyttämiseen PYSÄYTÄ PYÖRINTÄALUSTA -PAINIKE Käytä tätä toimintoa, on tarpeen käyttää hyvin suuria astioita, jotka eivät mahdu pyörimään vapaasti uunissa. Tämä toimii vain seuraavissa kypsennystoiminnoissa: Kiertoilmatoiminto Yhdistelmä-grilli+mikroaalto Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto. LEIPÄ SULATUSPAINIKE Käytä 6 th Sense -leivänsulatustoiminnon valitsemiseen. AJASTIN-PAINIKE Keittiöajastimen asettamiseen. DIGITAALINÄYTTÖ Näytössä on 24 tunnin kello sekä toimintojen symbolit. JET START -PAINIKE Tuote PÄÄLLE:vahvista kypsennysparametrit ja käynnistä kypsennys. Tuote POIS:aktivoi Jet Start -toiminto. 9

10 VALMIUSTILA Pysäytä-painikkeen painamisen jälkeen tai jos uunia ei käytetä tietyn ajan sisällä, uuni siirtyy valmiustilaan. Kun tuote on valmiustilassa, näytössä näkyy kellonaika (tai näkyvissä on tyhjä jos kelloa ei ole asetettu. Katso ohjeet kellon asettamisesta Kello-luvusta). Kierrä säätönuppia tai paina mitä tahansa painike poistuaksesi valmiustilasta. KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan. (katso lisätietoja Valmiustila-luvusta). Kun turvallisuustoiminto on aktiivinen, luukku on avattava ja suljettava kypsennyksen aloittamiseksi, muuten näytössä näkyy viesti "luukku". Luukku KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN Kypsennyksen keskeyttäminen: Voit keskeyttää kypsennyksen avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia. Kypsennyksen jatkaminen: Sulje luukku ja paina Jet Start - tai Vahvistus-painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin. Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit: Poistaa ruoan, sulkea luukun ja painaa STOP-painiketta. Kun ruoka on kypsää: Äänimerkki kuuluu minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun. Huom: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt. 10

11 i LISÄÄ/SEKOITA/KÄÄNNÄ RUOKA Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen lisätä/sekoittaa/kääntää ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan. Kun saat pyynnön: Avaa luukku. Lisää, sekoita tai käännä ruoka (pyydetyn toiminnan mukaan). Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla vahvistus- / Jet Start -painiketta. Huomautuksia: - Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan lisäämispyynnöstä, uuni siirtyy valmiustilaan. - Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kääntämispyynnöstä, uuni jatkaa kypsentämistä (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen). KELLO Kun uuni kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan tai virtakatkoksen jälkeen, tuote siirtyy kellotilaan. Jos kelloa ei aseteta, näytössä näkyy tyhjä kellon asemesta. Voit myös asettaa kellon milloin tahansa: pidä vain Ajastin-painiketta painettuna muutama sekunti tuotteen ollessa valmiustilassa (katso Valmiustila-luku). Tuntinumerot vilkkuvat. Kierrä säätönuppia asettaaksesi tunnit. Paina Vahvistus-painiketta: minuuttinumerot alkavat vilkkua. Kierrä säätönuppia asettaaksesi minuutit. Paina Vahvistus-painiketta uudelleen. Kello on asetettu ja toiminnassa. Jos kellon asetustilassa painetaan STOP-painiketta, kello kytkeytyy pois käytöstä ja näytössä näkyy tyhjä. 11

12 PYÖRIVÄ LASIALUSTA Saadaksesi parhaat kypsennystulokset, lasisen pyörintäalustan on pyörittävä kypsennyksen aikana. Jos kuitenkin joudutaan käyttämään hyvin suurta astiaa, joka ei mahdu pyörimään vapaasti uunissa, on mahdollista pysäyttää lasisen pyörintäalustan pyörintä käyttämällä Pysäytä lasialusta -toimintoa. Tämä toiminto toimii vain seuraavissa kypsennystoiminnoissa: - Kiertoilma - Yhdistelmä-grilli+mikroaalto - Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto AJASTIN Käytä tätä toimintoa, kun keittiöajastimella on asetettava tarkka aika eri tarkoituksiin, kuten taikinan kohottaminen ennen leipomista jne. Huomaa, että keittiöajastin EI aktivoi mitään kypsennysohjelmaa. Tuotteen ollessa valmiustilassa (katso Valmiustila-luku), paina Ajastin-painiketta. Kierrä valitsinnuppia asettaaksesi mitattava minuuttimäärä. Paina Vahvistus-/Ajastinpainiketta. Toiminto käynnistyy. Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Huom: kun ajastin on käynnistetty, kypsennystoiminnon aloittaminen on mahdollista. Tässä tapauksessa Ajastin-painikkeen painaminen tuo näkyviin muutamaksi sekunniksi ajastintoiminnon jäljellä olevan ajan. 12

13 MIKROAALTO Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lämmittämisen. Suositeltava lisävaruste: Mikrokupu (myydään erikseen) Paina Microwave-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi tehon (katso alla oleva taulukko). Paina Vahvistus-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi ajan. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. KUN KYPSENNYS ON KÄYNNISTYNYT : Tehon säätäminen: paina Microwave-painiketta ja kierrä Säätönuppia arvon säätämiseksi. Ajan lisääminen/vähentäminen: Kierrä säätönuppia tai paina Jet Start - / Vahvistus-painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekunnilla. TEHO 950 W SUOSITELTU KÄYTTÖ: Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. 750 W Kalan, lihan, vihannesten jne. kypsennys. 650 W Ruokien kypsentäminen, ei sekoitusmahdollisuutta. 500 W Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys. 350 W Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen. 160 W Sulatus. 90 W Voin, juuston, suklaata ja jäätelön pehmentäminen. 13

14 JET START Tätä toimintoa käytetään runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen. Paina Jet Start -painiketta. Kun Jet Start -painiketta painetaan, mikroaaltotoiminto käynnistää maksimiteholle 30 sekunniksi ja jokainen Jet Start -painikkeen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia. Kun toiminto on käynnistetty, voit käyttää myös säätönuppia kypsennysajan lisäämiseen tai vähentämiseen. GRILLI Tämä toiminto käyttää voimakasta kvartsigrilliä ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen. Grillitoiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahtoleivät, kuumat voileivät, perunakroketit, makkarat ja vihannekset. Asiaankuuluva Toiminnon: Korkea ritilä Paina Grill-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi ajan. Paina Vahvistus-painiketta / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. Vinkkejä ja ehdotuksia: Aseta korkealle kypsennysritilälle ruoat, kuten juusto, paahtoleipä, pihvit ja makkarat. Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat kuumuudenkestäviä. Älä käytä grillauksessa muovisia ruokailuvälineitä. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen. Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla. 14

15 CRISP Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelliset kullanruskea tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnoille. Käytettäessä sekä mikroaalto- että grillikypsennystä, CRISP-alusta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa. Seuraavia lisävarusteita on käytettävä CRISP-toiminnossa: - CRISP-alusta - CRISP-alustan otin kuuman CRISP-alustan käsittelyyn. Tätä toimintoa käytetään pizzan, quichen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Se sopii myös hyvin pekonin ja munien, makkaroiden perunoiden, ranskanperunoiden, hampurilaisten ja muiden lihojen jne. paistamiseen öljyä lisäämättä (tai vain hyvin vähän öljyä lisäten). Asiaan Toiminnon lisävarusteet: CRISP-alusta CRISP-alustan otin Paina CRISP-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi kypsennysajan. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. Käytä tämän toiminnon kanssa ainoastaan toimitettua CRISP-alustaa. Muilla markkinoilla olevilla alustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tällä toiminnolla. Vinkkejä ja ehdotuksia: Varmista, että CRISP-alusta on asetettu oikein keskelle lasista pyörintäalustaa. Uuni ja CRISP-alusta kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana. Älä laita CRISP-alustaa kuumana kuumuutta kestämättömälle pinnalle. Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla. Käytä uunikintaita tai CRISP-alustan otinta kuuman CRISP-alustan poistamiseen. Ennen kuin kypsennät ruokaa, joka ei vaadi pitkää kypsennysaikaa (pizza, kakut ), on suositeltavaaesikuumentaa CRISP-alustaa 2-3 minuuttia etukäteen. 15

16 KIERTOILMA Tämä toiminto mahdollistaa uunissa paistettujen ruokalajien valmistuksen. Voimakkaan kuumennuselementin ja tuulettimen käytöllä kypsennys toimii, kuten perinteisessä uunissa. Käytä tätä toimintoa esimerkiksi marenkien, leivonnaisten, kakkujen, kohokkaiden, linturuokien tai paistien kypsentämiseen. On mahdollista käyttää kiertoilmatoimintoa esikuumennusvaiheen kanssa tai ilman. Esikuumennusvaiheessa käytetään sekä tuuletinta että grilliä uunin nopeaan esikuumentamiseen ennen kypsennyksen aloittamista parhaiden kypsennystulosten saavuttamiseksi. Asiaankuuluva Toiminnon: Matala ritilä 1: ESIKUUMENNUKSELLA: Paina Forced Air-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi lämpötilan ja vahvista painamalla Vahvistus-painiketta. Näytössä näkyy viesti "Pre" (Preheat) (Esikuumennus): Vahvistus-painikkeen painaminen käynnistää esikuumennusohjelman (näytössä näkyy viesti "Pre-Heat"). Kun valittu lämpötila on saavutettu, viesti pyytää lisäämään ruoan. Lisää ruoka ja kierrä säätönuppia asettaaksesi ajan. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. 2: ILMAN ESIKUUMENNUSTA: Paina Forced Air-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi lämpötilan ja vahvista painamalla Vahvistus-painiketta. Näytössä näkyy viesti "Pre" (Preheat) (Esikuumennus): ohittaaksesi esikuumennusohjelman ÄLÄ paina Vahvistus-painiketta vaan kierrä säätönuppia asettaaksesi kypsennysajan. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy.. KUN KYPSENNYS ON KÄYNNISTETTY: Lämpötilan säätäminen:paina Forced Air-painiketta ja kierrä säätönuppia arvon säätämiseksi. Ajan lisääminen/vähentäminen:kierrä säätönuppia tai paina Jet Start - / Vahvistus-painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekunnilla. Vinkkejä ja ehdotuksia: Käytä matalaa kypsennysritilää, jotta ilma pääsee hyvin kiertämään ruoan ympärillä. Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat uuninkestäviä. Käytä CRISP-alustaa leivontapeltinä, kun leivot pieniä kohteita, kuten pikkuleipiä ja muffineja. Aseta pelti matalalle kypsennysritilälle. 16

17 6 TH SENSE LÄMMITYS Tämä toiminto mahdollistaa ruokien automaattisen lämmittämisen. Mikroaaltotoiminto laskee automaattisesti tarvittavan mikroaaltotehon tason ja ajan parhaiden mahdollisten tulosten saamiseksi lyhimmässä ajassa. Tätä toimintoa käytetään pakastettujen, jäähdytettyjen tai huoneenlämpöisten valmisruokien lämmittämiseen.. Laita ruoka mikron- ja kuumuudenkestävään astiaan tai lautaselle. Suositeltava lisävaruste: Mikrokupu (myydään erikseen) Paina Reheat-painiketta. Viesti "Kuumenna" tulee näkyviin näyttöön. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. Vinkkejä ja ehdotuksia: Tätä toimintoa käytettäessä nettopainon on oltava välillä 250g - 600g. Varmista ennen toiminnon käyttöä, että uuni on huoneenlämpöinen. Näin saat parhaan tuloksen. Järjestä paksummat ja tiheämmät ruokalajit lautasen reunoille ja ohuemmat, vähemmän tiheät ruokalajit keskelle. Aseta ohuet lihaviipaleet päällekkäin tai lomittain. Paksummat viipaleet, esimerkiksi lihamurekkeen palat ja makkarat, asetetaan lähelle toisiaan. Lämmitetyn ruoan jättäminen asettumaan 1-2 minuutiksi ennen tarjoilua parantaa ruoan laatua, etenkin pakastettujen ruokien. Pistele kelmuun reikiä haarukalla, jotta paine poistuu eikä suojus halkea, kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana. 17

18 6 TH SENSE SULATUS Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen automaattisesti. Käytä tätä toimintoa lihan, siipikarjan, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. Paina Defrost-painiketta. Kierrä säätönuppia valitaksesi ruokatyypin (katso alla oleva taulukko) ja vahvista painamalla Vahvistus-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi sulatettavan ruoan painon ja vahvista painamalla Vahvistus-painiketta. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. RUOKALAJIRYHMÄ PAINO 1 Liha 100g - 2kg 2 Broileri 100g - 2kg 3 Kala 100g - 2kg 4 Vihannekset 100g - 2kg 5 Leipä 100g - 2kg Vinkkejä ja ehdotuksia: Parhaiden tulosten saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehdä suoraan lasisella pyörintäalustalla. Jos on tarpeen, on mahdollista käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviastiaa. Ruokalajeilla, joita ei ole tässä taulukossa ja joiden paino on alle tai päälle suositellun painon, on suositeltavaa käyttää 160 W -mikroaaltotoimintoa.. Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi. Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 C) alhaisempi, aseta ruoan paino suuremmaksi. Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana. Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin. Katso lisätietoja kehotetusta ruoan lisäämisestä/sekoittamisesta/kääntämisestä taulukosta sivulla

19 6 TH SENSE HÖYRY Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnolliselta maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Käytä tätä toimintoa esim. vihannesten ja kalan kypsentämiseen höyryllä. Toimitukseen kuuluva höyryastiaa tulee aina käyttää tällä toiminnolla. Tässä toiminnossa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa vesi kuumennetaan nopeasti kiehumislämpötilaan. Toisessa vaiheessa uuni siirtyy automaattisesti haudutuslämpötilaan, jotta vältetään ylikypsennys. Näytössä näkyy höyrytysaika ja asetetun ajan laskenta. Asiaankuuluva Toiminnon: Kansi Keski Parila Alaosa Höyryastia Paina Steam-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi kypsennysajan. (Jos aikaa ei ole asetettu, ohjelma käy ainoastaan kiehumispisteeseen ennen sammumista). Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. Vihannesten kypsennys: Aseta vihannekset keskiritilälle. Kaada alaosaan ml vettä. Peitä kannella ja aseta aika. Pehmeät vihannekset, kuten parsakaali ja purjosipuli, kypsyvät 2-3 minuutissa. Kovemmat vihannekset, kuten porkkanat ja perunat, vaativat 4-5 minuutin kypsennysajan. Kalan keittäminen: Kaada vettä "Höyry"-tasolle höyryastian pohjalle (alusta) (noin 100 ml). Aseta kala keskiritilälle, aseta kansi päälle ja aseta keittoaika. Vinkkejä ja ehdotuksia: Höyryastia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnossa! Älä koskaan käytä sitä minkään muun toiminnon kanssa. Höyryastian käyttö muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa. Aseta höyryastia aina lasiselle pyörintäalustalle. 19

20 YHDISTELMÄ-GRILLI+MIKROAALTO Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuksen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen nopeammin. Asiaankuuluva Toiminnon: Korkea ritilä Paina Combi-painiketta. Näytössä näkyy numero "1", mikä vastaa Yhdistelmä-Grilli+Mikroaalto-toimintoa. Paina Vahvistus-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi tehon (katso alla oleva taulukko) ja paina Vahvistus-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi ajan. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. KUN KYPSENNYS ON KÄYNNISTYNYT : Mikroaaltotehon säätäminen:paina Microwave-painiketta ja kierrä säätönuppia arvon säätämiseksi. Ajan lisääminen/vähentäminen:kierrä säätönuppia tai paina Jet Start - / Vahvistus-painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekunnilla. TEHOTASO SUOSITELTU KÄYTTÖ: 650 W Vihannekset 500 W Siipikarja ja lasagne 350 W Kala 160 W Liha 90 W Hedelmien gratinointi Vinkkejä ja ehdotuksia: Älä jätä uunin luukkua auki pitkäksi aikaa grillin ollessa päällä, se laskee lämpötilaa. Jos valmistat suurikokoisia gratiineita, jotka vaativat pyörintäalustan pysäyttämistä, käännä ruoka noin puolessa välissä valmistusaikaa. Tämä on tarpeen värin saamiseksi koko yläpintaan. Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat mikron- ja kuumuudenkestäviä. Älä käytä grillauksessa muovisia ruokailuvälineitä. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen. Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla. 20

21 YHDISTELMÄ-KIERTOILMA+MIKROAALTO Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja kiertoilmakypsentämisen ja mahdollistaa uuniruokien valmistuksen nopeammin. Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaalto kypsentää ruokalajeja, kuten paisti, siipikarja, uuniperunat, esikypsennetyt pakasteruoat, kala, kakut ja leivonnaiset. Asiaankuuluva Toiminnon: Matala ritilä Paina Combi-painiketta. Näytössä näkyy numero "1", mikä vastaa Yhdistelmä-Grilli+Mikroaalto-toimintoa. Kierrä säätönuppia valitaksesi numeron "2", joka vastaa Yhdistelmä-kiertoilma+mikroaaltotoimintoa, paina sitten Vahvistus-painiketta. Kierrä Vahvistus-painiketta asettaaksesi lämpötilan ja paina Vahvistus-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi tehon (katso alla oleva taulukko) ja paina Vahvistus-painiketta. Kierrä säätönuppia asettaaksesi ajan. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. KUN KYPSENNYS ON KÄYNNISTYNYT : Lämpötilan/tehon säätäminen: paina Forced Air-painiketta ja kierrä säätönuppia arvon säätämiseksi. Ajan lisääminen/vähentäminen: Kierrä säätönuppia tai paina Jet Start - / Vahvistus-painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekunnilla. Teho Suositeltu käyttö: 350 W Siipikarjan, uuniperunoiden, lasagnen ja kalan valmistus 160 W Paistien ja hedelmäkakkujen paistaminen 90 W Kakkujen ja leivonnaisten paistaminen Vinkkejä ja ehdotuksia: Käytä matalaa kypsennysritilää, jotta ilma pääsee hyvin kiertämään ruoan ympärillä. Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat mikron- ja uuninkestäviä. 21

22 6 TH SENSE -LEIVÄNSULATUS Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa pakastetun leivän sulattamisen. Sulatus- ja rapeutustekniikat yhdistämällä leipä maistuu ja tuntuu juuri leivotulta. Käytä tätä toimintoa pakastettujen sämpylöiden, patongin ja croissantien sulattamiseen ja lämmittämiseen. 6 th Sense -leivänsulatustoimintoa voidaan käyttää, kun nettopaino on välillä 50g - 400g. Tässä toiminnossa on käytettävä seuraavia lisävarusteita: - CRISP-alusta - CRISP-alustan otin kuuman CRISP-alustan käsittelyyn. Asiaankuuluvat Toiminnon: CRISP-alusta CRISP-alustan otin Aseta tyhjä CRISP-alusta sisään ja paina Bread Defrost -painiketta. Kierrä säätönuppia valitaksesi sulatettavan leivän painon. Paina Vahvistus-painiketta. Paina Vahvistus-painiketta. Esikuumennusvaihe alkaa, näytössä näkyy viesti "Esikuumennus". Kun lämpötila on saavutettu, näyttöön tulee viesti "Lisää ruoka" kertomaan, että sinun on lisätä sulatettava leipä. Aseta leipä esikuumennetulla CRISP-alustalle. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. Vinkkejä ja ehdotuksia: Varmista, että CRISP-alusta on asetettu oikein keskelle lasista pyörintäalustaa. Uuni ja CRISP-alusta kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana. Älä laita CRISP-alustaa kuumana kuumuutta kestämättömälle pinnalle. Käytä uunikintaita tai CRISP-alustan otinta kuuman CRISP-alustan poistamiseen. Käytä tämän toiminnon kanssa ainoastaan toimitettua CRISP-alustaa. Muilla markkinoilla olevilla alustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tällä toiminnolla. Katso lisätietoja kehotetusta ruoan lisäämisestä/sekoittamisesta/kääntämisestä taulukosta sivulla

23 6 th Sense Valikko on yksinkertainen ja intuitiivinen opas, joka tarjoaa automaattisia reseptejä, jotka tarjoavat täydellisiä tuloksia joka kerta. Käytä tätä valikko valmistaessasi seuraavissa taulukoissa mainittuja ruokalajeja. Valitse vain resepti ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti: 6 th Sense Valikko säätää automaattisesti kypsennysparametrit parhaiden tulosten saamiseksi. 6 TH SENSE VALIKKO Paina Menu-painiketta. Kierrä säätönuppia valitaksesi reseptin numeron (katso alla oleva taulukko). Vahvista painamalla Vahvistus-painiketta. Valitun reseptin mukaan näytössä pyydetään sinua asettamaan Aika/Määrä/Paino. Aseta pyydetyt arvot säätönupilla ja Vahvistus-painikkeella. Paina Vahvistus- / Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy. Vinkkejä ja ehdotuksia: Suurille ruokamäärille tai isoille paloille, kuten paistit tai uunissa paistettu kala, suositellaan 8 10 minuutin kypsennysaikaa. Ruokalajeille, kuten vihannekset, nakit tai höyrykypsennetty kala, kypsennysaika on 2-3 minuuttia. Katso lisätietoja kehotetusta ruoan lisäämisestä/sekoittamisesta/kääntämisestä taulukosta sivulla 11. VARUSTEET Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia CRISP-alusta Höyryastia Höyryastia (alaosa ja kansi) Matala ritilä Korkea ritilä 23

24 6 TH SENSE VALIKKO RUOKALAJIRYHMÄ VARUSTEET RUOKATYYPPI MÄÄRÄ VALMISTUS LIHA BROILERI 1. Pihvi [Paahdettu] 800g g Mausta liha ja laita se esikuumennettuun uuniin. Käännä paisti, kun uuni näin kehottaa. 2. Karitsa [Paahdettu] 1 000g - Mausta liha ja laita se kylmään uuniin g Käännä paisti, kun uuni näin kehottaa. 3. Välikyljys [Grillattu] 2-4 kpl Voitele öljyllä ja laita kylmään uuniin. Käännä, kun uuni näin kehottaa. Mausta. 4. Broilerinsiivet [Rapeutus] 400g g 5. Fileet [Rapeutus] 300g g 6. Kalafileet [Höyry] 300g - 800g Mausta broilerinsiivet. Voitele CRISP-alusta. Lisää broilerinsiivet, kun CRISP-alusta on esikuumentunut, käännä, kun uuni kehottaa. Voitele CRISP-alusta kevyesti. Mausta ja lisää fileet, kun CRISP-alusta on esikuumentunut. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa. Mausta ja aseta höyrytysritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella. 7. Pakastettu gratiini [Leivottu] 600g g Poista alumiinifoliot. KALA JA ÄYRIÄISET 8. Pakastetut kuorrutetut fileet [Rapeutus] 200g - 600g 9. Katkaravut) [Höyry] 100g - 400g Voitele CRISP-alusta kevyesti. Laita ruoka CRISP-alustalle, kun se on esikuumentunut. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa. Aseta g ruokaa pohjalle, lisää ml vettä pohjalle, peitä kannella. 10. Perunat [Uuni] 200g g Sopii perunoille: g kukin. Pese ja pistele. Käännä, kun uuni näin kehottaa. VIHANNEKSET 11. Tomaatit [Uuni] 300g - 800g 12. Porkkanat [Höyry] 200g - 500g 13. Parsakaali [Höyry] 200g - 500g 14. Lohkoperunat [Rapeutus] 300g - 800g Leikkaa puoliksi, mausta ja sirottele päälle juustoa. Aseta höyrytysritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella. Aseta höyrytysritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella. Kuori ja leikkaa perunat. Mausta, sivele hieman öljyä CRISP-alustalle ja kostuta pintaa öljyllä. Sekoita, kun uuni näin kehottaa. Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia Rapeutusalusta Höyryastia Höyryastia (alaosa ja kansi) Matala ritilä Korkea ritilä 24

25 6 TH SENSE VALIKKO RUOKALAJIRYHMÄ VARUSTEET RUOKATYYPPI MÄÄRÄ VALMISTUS PIZZA JA QUICHE 15. Kotitekoinen pizza [Rapeutus] 16. Juustokinkkupiiras [Rapeutus] 17. Pakastettu pannupizza [Rapeutus] 18. Pakastettu ohut pizza [Rapeutus] 19. Esipaistettu pakaste-quiche [Rapeutus] 1 paistoerä Tee taikina (150 ml vettä, 15 g hiivaa, g jauhoja, suolaa ja öljyä). Anna kohota. Kaulitse taikina voidellulle CRISP-alustalle ja pistele sitä. Lisää päälle esimerkiksi tomaattia, mozzarella-juustoa ja kinkkua. 1 paistoerä Tee taikina (250 g jauhoja, 150 g voita, 2½ rkl vettä) tai käytä valmista taikinaa ( g). Laita taikina CRISP-alustalle. Pistele taikinaa. Esipaista taikina. Lisää täyte, kun uuni näin kehottaa. Laita täytteeseen 200 g kinkkua ja 175 g juustoa, kaada päälle seos, jossa on 3 kananmunaa ja 300 ml kermaa. Laita takaisin 300g - 800g 200g - 500g 200g - 800g uuniin ja jatka kypsennystä. Poista pakkaus. Poista pakkaus. Poista pakkaus. RIISI 20. Riisi [Höyry] 1-4 annosta Aseta 1-4 annosta riisiä höyryastian pohjalle (alusta) ajatellen yhden annoksen vastaavaan 100 grammaa. Lisää vettä, johon on lisätty suolaa, asianmukaiselle höyryastiaan sisään merkitylle tasolle, tekstin "Rice + Water" (Riisi ja vesi) alapuolelle (1 = 1 annos, 2 = 2 annosta jne.). Aseta kansi höyryastian päälle. Älä käytä höyryastian keskiritilää. Kun näyttö kehottaa, valitse kypsennettävien annosten määrä (L1 = 1 annos, L2 = 2 annosta jne.). Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia CRISP-alusta Höyryastia Höyryastia (alaosa ja kansi) Matala ritilä Korkea ritilä 25

26 6 TH SENSE VALIKKO RUOKALAJIRYHMÄ VARUSTEET RUOKATYYPPI MÄÄRÄ VALMISTUS PASTA- JA LASAG- NELIHA JÄLKIRUOKA KAKUT JA LEIVON- NAISET 21. Pasta [Höyry] 1-3 annosta Aseta 1-3 annosta pastaa höyryastian pohjalle (alusta) ajatellen yhden annoksen vastaavaan 70 grammaa. Lisää vettä, johon on lisätty suolaa, asianmukaiselle höyryastiaan sisään merkitylle tasolle, tekstin "Pasta + Water" (Pasta ja vesi) alapuolelle (1 = 1 annos, 2 = 2 annosta jne.). Aseta kansi höyryastian päälle. Älä käytä höyryastian keskiritilää. Kun näyttö kehottaa, valitse kypsennettävien annosten määrä (L1 = 1 annos, L2 = 2 annosta jne.). 22. Lihalasagne 4-8 annosta Valmista mielireseptisi mukaan tai noudata lasagnepakkauksen ohjeita. 23. Pakastettu lasagne 24. Crème brûlée 25. Kotitekoinen hedelmäpiirakka 500g g Poista alumiinifoliot. 2-6 annosta 4 annosta varten lämmitä 100 ml kermaa ml maitoa. Vatkaa 2 kananmunaa + 2 keltuaista ja 3 rkl sokeria sekä 1 tl vaniljaa. Lisää lämmin neste kananmuniin vatkaten. Kaada seos 4 annosvuokaan (mikroaaltouunin ja uuninkestävä) ja laita ne CRISP-alustalle. Kiehauta puoli litraa vettä ja kaada vesi vuokien väliin CRISP-alustalle. Kypsennä ja anna jäähtyä. Sirottele päälle ruskeaa sokeria tai käytä valkoista sokeria ja ruskista se. 1 paistoerä Tee taikina (180 g jauhoja, 125 g voita ja 1 muna). (tai käytä valmista taikinaa) Peitä CRISP-alusta taikinalla, pistele sitä ja laita sen päälle g omenaviipaleita, joihin on lisätty sokeria ja kanelia. 1 paistoerä Tee yksi iso tai monta pientä leipää voidellulle CRISP-alustalle. 26. Teeleivät [Rapeutus] 27. Sokerikakku 1 paistoerä Tee taikina, jonka kokonaispaino on g. Laita kakku uuniin, kun uuni on esikuumentunut. Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia CRISP-alusta Höyryastia Höyryastia (alaosa ja kansi) Matala ritilä Korkea ritilä 26

27 6 TH SENSE VALIKKO RUOKALAJIRYHMÄ VARUSTEET RUOKATYYPPI MÄÄRÄ VALMISTUS VÄLIPALAT JA PIKA- RUOKA 28. Paahdetut pähkinät [Rapeutus] 29. Pakastenuggetit [Rapeutus] 30. Ranskanperunat [Rapeutus] 50g - 200g Lisää pähkinät, kun CRISP-alusta on esikuumennettu. Sekoita, kun uuni näin kehottaa. 200g - 600g Lisää nuggetit uuniin, kun CRISP-alusta on esikuumennettu. Käännä, kun uuni näin kehottaa. 300g - 600g Suolaa ennen paistamista. Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia CRISP-alusta Höyryastia Höyryastia (alaosa ja kansi) Matala ritilä Korkea ritilä 27

28 YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laitteen käytöstä poistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon. IEC-standardin version mukaisesti Kansainvälinen sähkötekninen komissio (IEC ) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset: Testi Määrä Aika noin Tehotaso Astia G 14 MIN 750 W PYREX 3, G 6,5 MIN 750 W PYREX 3, G 13 MIN 750 W PYREX 3, G MIN KIERTOILMA 200 C W PYREX 3, G 25 MIN KIERTOILMA 200 C + 90 W PYREX 3, G MIN KIERTOILMA 200 C W PYREX 3, G 2 MIN 12 S PIKASULATUS TEKNISET TIEDOT Syöttöjännite 230 V/50 HZ Nimellisteho W Mikroaaltoteho W Grilli W Kiertoilmatoiminto W Valmiustila <2,0 W Off -tila <0,5 W Ulkomitat (K x L x S) 379 X 491 X 540 Sisämitat (K x L x S) 210 X 395 X 370 W Whirlpool on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki 28

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA

MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA KOR-63D79S/OS( ı ) 02.4.29 10:57 AM ` 2 MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA Mallinumero: KOR-63D7 Lue tämä käyttöohje alusta loppuun, ennen kuin otat uunin käyttöön. KOR-63D79S/OS( ı ) 02.4.29 10:57

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

EKI6551BO... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65

EKI6551BO... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65 EKI6551BO...... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMFYR BRUKSANVISNING 34 SV SPIS BRUKSANVISNING 65 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET................................................. 3 2. LAITTEEN

Lisätiedot

Mikrovågsugn Mikroaaltouuni

Mikrovågsugn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn Mikroaaltouuni B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E MM 170-1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLTÖ 8221912-74 - 02 Sivu Sisällysluettelo 4 Turvallisuusmääräyksiä Asennuksen ja huollon yhteydessä

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

1 Asennus. Tunnistaminen

1 Asennus. Tunnistaminen Käyttöohje F01901016001 Tärkeää! Lue koko ohje ennen uunin käyttöä. Asiakirjat ja tarvikkeet ovat uunin sisällä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnista uunisi malli ( a, b, c, d ) vertaamalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GAGGENAU ED231110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3544049

Käyttöoppaasi. GAGGENAU ED231110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3544049 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

KERAAMINEN INDUKTIOLIESI MASTERCOOK KI2850FUT KÄYTTÖOHJE

KERAAMINEN INDUKTIOLIESI MASTERCOOK KI2850FUT KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN INDUKTIOLIESI MASTERCOOK KI2850FUT KÄYTTÖOHJE Liesi on seuraavien eurooppalaisdirektiivien mukainen: 2006/95/ЕС matalajännitelaitteet 2004/108/ЕС elektromagneettinen soveltuvuus. Huomio!

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso

FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL FI Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso 1 Valmistaja pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti. Ohjeiden tekstit ja kuvat saattavat muuttua ilman ilmoitusta.

Lisätiedot