LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356)"

Transkriptio

1 LVI H hakemistot, käyttöohjeet helmikuu 2006 korvaa LVI H (36) LVI-KORTISTON HAKEMISTO Helmikuu 2006 Tämä hakemisto sijoitetaan LVI-kortiston kansioon HAK...00 Hakemistot, käyttöohjeet -osan alkuun johtokortin H jälkeen. Tämä hakemisto sisältää LVI-kortiston käyttöohjeet, sisällysluettelon ja asiahakemiston. Hakemisto ilmestyy kerran vuodessa. Tuoreutuserien lähetteet täydentävät sisällysluetteloa. LVI-kortiston päivitetty hakemisto löytyy myös Internetistä Rakennustiedon verkkokaupasta voi tehdä hakuja, korttinumeron, asiasanojen ym. mukaan, sekä tilata kortteja, sopimusasiakirjoja tai kirjoja. LVI-kortisto on saatavana myös CD-muodossa. Asiahakemiston sanojen kohdalta löytyy viittaus ao. julkaisun LVI-tunnukseen. Tunnukset viittaavat LVIkortiston eri osiin seuraavasti: h = hakemisto j = tiedonjyvät o = ohjetiedosto s = säännöstiedosto t = tuotetiedosto LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 (LVI ) TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI ) ja Tarviketieto CD SISÄLLYSLUETTELO 1 KÄYTTÖOHJEET Yleistä Luokitusjärjestelmät LVI-kortiston ylläpito 2 2 LVI-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO Hakemistot LVI-ohjetiedosto LVI-ohjekortteina julkaistut SFS-standardit LVI-tiedonjyvät LVI-säännöstiedosto LVI-tuotetiedosto LVI-ohjetiedostoon liittyvät sopimusasiakirjat ja -lomakkeet LVI-kortiston kirjat Tarviketieto CD 15 3 LVI-KORTISTON ASIAHAKEMISTO 16 TSt/1/helmikuu 2006/1000/Kyriiri/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 2006

2 LVI H käyttöohjeet 2 1 KÄYTTÖOHJEET 1.1 Yleistä LVI-kortisto koostuu LVI-ohjetiedostosta, LVI-tiedonjyvistä, LVI-säännöstiedostosta ja LVI-tuotetiedostosta. LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja Tarviketieto CD. LVI-ohjetiedosto sisältää LVI-suunnittelun, -rakentamisen, asentamisen ja ylläpidon ohjetietoa. LVI-tiedonjyvät ovat LVI-alaan liittyviä tutkimustuloksia tai muuta uutuustietoa lyhyesti referoituna. LVI-säännöstiedosto sisältää rakennushankkeessa LVI-alaa koskevia säädöksiä. LVI-tuotetiedosto sisältää luotettavaa, vertailukelpoista ja ajantasalla olevaa tietoa LVI-tarvikkeista ja palveluista ja helpottaa valintaa vaihtoehtoisten tuotteiden välillä. LVI-kortit säilytetään kansioissa sisällysluettelon osoittamassa järjestyksessä. 1.2 Luokitusjärjestelmät LVI-ohjetiedoston luokitusjärjestelmän perustana on LVI-RYL 86:n (LVI 83 -nimikkeistö, Talo 80) mukainen luokitusjärjestelmä. LVI-ohjekorttien luokitustunnus on kaksinumeroinen (joskus kolminumeroinen), sitä seuraa tavuviiva ja viisinumeroinen tuotenumero, jonka ensimmäisenä numerona LVI-ohjetiedostossa on ykkönen (1). Esimerkki: LVI Osa LVI-ohjekorteista kuuluu myös RT- ja/tai KH-kortistoon, jolloin niissä on sekä LVI- että RT- ja/tai KH-tunnus. LVIkortiston sisällysluettelossa käytetään vain LVI-tunnusta. LVI-tiedonjyvissä noudatetaan samaa luokitusjärjestelmää kuin LVI-ohjetiedostossa. Tiedonjyvissä on lisäksi ryhmä 7 LVIS LVI-tiedonjyväkortin luokitustunnusta seuraa viisinumeroinen tuotenumero, jonka ensimmäisenä numerona LVI-tiedonjyväkorteilla on nelonen (4). ( saakka ykkönen (1)). Esimerkki: LVI LVI-säännöstiedoston luokitus pohjautuu valtion hallinto-organisaatioon. Luokitusryhmät on järjestetty organisaatioiden virallisten lyhenteiden mukaan aakkosjärjestykseen. Ympäristöministeriön julkaisu Suomen rakentamismääräyskokoelma on omana luokitusryhmänään. LVI-säännöskorttien tunnus muodostuu hallinnonalaa kuvaavasta luokitustunnuksesta ja viisinumeroisesta tuotenumerosta, jonka ensimmäinen numero LVI-säännöskorteilla on nolla (0), KHsäännöskorteilla ykkönen (1) ja RT-säännöskorteilla kakkonen (2). Esimerkki: LVI STM LVI-säännöskortit, joilla ei ole LVI-tunnusta, järjestetään RT-tunnuksen mukaan. Säännöskorttina julkaistun laajan säädöksen muuttuessa vain joiltakin osin muutos ilmoitetaan lisälehdellä. Lisälehti julkaistaan samalla tuotenumerolla kuin varsinainen säädös varustettuna merkinnällä LISÄLEHTI. Lisälehti sijoitetaan kortistossa välittömästi muuttuneen säädöksen jälkeen. LVI-tuotetiedoston luokitusjärjestelmä noudattaa pääperiaatteeltaan LVI-RYL 92:n mukaista luokitusta. LVI-tuotekorttien luokitustunnus on kaksinumeroinen, sitä seuraa tavuviiva ja viisinumeroinen tuotenumero, jonka ensimmäisenä numerona LVI-tuotetiedostossa on kakkonen (2). Esimerkiksi: LVI LVI-kortiston ylläpito LVI-kortistoa pidetään ajan tasalla säännöllisin väliajoin ilmestyvillä tuoreutuserillä. Tuoreutuserien lähetteessä ilmoitetaan sekä uudet että poistettavat kortit kunkin tiedoston luokitusjärjestelmän mukaisessa järjestyksessä. Tiedon löytymisen kannalta on tärkeää, että uudet kortit sijoitetaan oikeille paikoilleen kortistoon. Kortit sijoitetaan ensin luokitustunnuksen mukaiseen pääryhmään ja sitten tuotenumeron mukaan numerojärjestykseen asianomaisen johtokortin jälkeen. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvat kortit sijoitetaan poikkeuksellisesti RakMK:n osien, aakkosten ja numeron muodostaman tunnuksen mukaiseen järjestykseen. Rakennustietosäätiö RTS 2006

3 3 hakemistot/ohjetiedosto LVI H LVI-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelossa on esitetty ne luokitusryhmät, joista on julkaistu kortteja. Täydellinen luokitusjärjestelmä on esitetty johtokorteissa. SFS-standardeina julkaistujen ohjekorttien hinta on SFS-standardien hinnaston mukainen. Joistakin ohjekorteista on ruotsin-, englannin- tai venäjänkieliset käännökset, jotka on merkitty LVI-tunnuksen jäljessä olevalla kirjaintunnuksella seuraavasti: EN = englanninkielinen käännös RU = venäjänkielinen käännös SV = ruotsinkielinen käännös. Käännökset eivät sisälly LVI-kortistoon. 2.1 HAKEMISTOT H HAKEMISTOT, KÄYTTÖOHJEET LVI H LVI-kortiston hakemisto. Helmikuu (2006) 36 s. RAKENNUSTIETO tuotteet ja hinnat s. 2.2 LVI-OHJETIEDOSTO 0 YLEISTÄ 00 Yleiset perusteet LVI SFS 5139 Rakennuksen pinta-alat. (1985) 7 s. Hinta 14,29 17,43** LVI ru sv SFS 2460 Rakennusten tilavuuden laskenta. (1971) 3 s. Hinta 7,94 9,69** LVI SI-yksiköt rakennusalalla. (1989) 10 s. Hinta 6,76 8,25** LVI Kiinteistön perustietokortin täyttöohjeet. (1993) LVI Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. (1993) LVI Paloluokat. (1999) LVI Paloluokat (2004) LVI Rakennuksen paloluokka ja sen määrittäminen. (2004) 01 LVI-töiden yleiset laatuvaatimukset LVI Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö. (1996) LVI Asuintalon huoltokirjan laadinta. (1996) LVI Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot. (1996) LVI Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet. Poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet. Asuintalon huoltokirja. (1996) 24 s. Hinta 14,22 17,35** LVI LVIS-laitteiden kunnossapitojaksot. (1996) LVI Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Tilaajan ohje. (1998) LVI Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Suoritusohje. (1998) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Esimerkkiraportti. (1998) LVI Asuintalon huoltokirjan laadinta. Käytössä oleva talo. (1999) LVI Asuintalon huoltokirjan käyttö. (1999) LVI Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta. (1999) 24 s. Hinta 14,22 17,35** LVI Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö. (1999) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI Rakennustuotteen ylläpito-ohjeen laatiminen. (2001) LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. (2001) 20 s. Hinta 12,09 14,75** LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje. (2001) 24 s. Hinta 14,22 17,35** LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Esimerkkiraportti. (2001) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Tilaajan ohje. (2002) 5 s. Hinta 4,10 5,00** LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Suoritusohje. (2002) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Esimerkkiraportti. Omakotitalot, erillis-, pari- ja rivitalohuoneistot. (2002) LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Esimerkkiraportti. Kerrostalohuoneistot. (2002) LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Laajennettu energiatalouden selvitys. (2002) 21 s. Hinta 12,62 15,40** LVI TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1. (2003) 369 s. Hinta 101,85 110,00* LVI TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2. (2003) 327 s. Hinta 101,85 110,00* LVI Energiakatselmus. Palvelusektori, teollisuus ja energia-ala.(2003) LVI TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Kirjallisuusluettelo (2005) 26 s. Hinta 15,29 18,65** 014 Mittaukset LVI SFS 5511 Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset. (1991) 14 s. Hinta 24,76 30,21** LVI SFS 5512 Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. (1992) 11 s. Hinta 19,68 24,01** LVI SFS 5517 Ilmastointi. Ilmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset. Äänimittaukset. (1992) 4 s. Hinta 7,94 9,69** LVI LVI-laitosten mittaukset. (1999) LVI Lämmitysverkostojen vesivirran mittaus. (1999) LVI Sisäilman ammoniakkipitoisuuden määritys. (2003) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

4 LVI H ohjetiedosto 4 LVI Pintojen ammoniakkiemissioiden määritys. (2002) LVI Kiinteistön energian- ja vedenkulutuksen tunneittainen seuranta. (2004) 019 Vastaanotto LVI Laitteiden ja järjestelmien huollon suunnittelu. (1993) 02 Rakennustalous, kustannukset LVI Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuuslaskelmat. (1985) LVI Lämpöenergiamenekkiin vaikuttavat tekijät ja säästötoimenpiteiden laskenta. (1984) LVI Rakennuksen lämmitysenergiantarpeen kuukausivaihtelu.(1992) LVI Investointilaskelmat ja laskelmataulukot. (2005) LVI Investointilaskentamenetelmät. (2005) 03 Rakennushanke LVI Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. (1987) (vastaavia lomakkeita LVI 70001, LVI 70002, LVI 70003, LVI 70004, LVI 70005, LVI 70006, LVI 70007, LVI 70008, LVI ja LVI 70010) LVI Talonrakennushankkeen kulku. (1989) 24 s. Hinta 14,22 17,35** LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. (1989) (vastaavia lomakkeita LVI 70020, LVI 70021, LVI ja LVI 70040) LVI Putkiurakan muutostöiden hinnoitteluperusteet. (1990) LVI Putkiurakan muutostöiden laskentalomakkeiden täyttömallit. (1990) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80247) LVI en ru sv Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE (1995) 8 s. Hinta 6,56 8,00** LVI Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95. (1995) 14 s. Hinta 8,89 10,85** LVI Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95. (1995) LVI Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95. (1995) LVI Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95. (1995) lisälehti. (1999) 15 s. Hinta 9,43 11,50** LVI Geosuunnittelun tehtäväluettelo GEO 95. (1995) LVI Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS 95. (1995) LVI Konsulttisopimuksen laadinta. (1995) (vastaava lomake RT 80252) LVI Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. (1997) LVI CAD-kuvatasot. (1996) LVI Rakennuttamisen tehtäväluettelo. Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeustalon uudisrakennuttaminen. (1997) LVI Rakennuttamisohjelman malli. Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeustalon uudisrakennuttaminen. (1997) LVI Esitystapaohjeet. Rakennuspiirustukset. (1997) 24 s. Hinta 14,22 17,35** LVI Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset. (1997) LVI en sv Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE (1998) 19 s. Hinta 6,56 8,00** LVI Sivu-urakkasopimuksen laatiminen. (1998) (vastaava lomake RT 80260) LVI Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. (1998) (Vastaava lomake RT 80260) LVI Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS (1998) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80264) 7 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Rakennusalan erikoistöiden kuluttajasopimuksen laatiminen. (1999) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80264) LVI Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen. (1999) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80262) LVI Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli. (1999) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI sv Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli. (1999) 23 s. Hinta 13,69 16,70** LVI Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt. (1999) (vastaava lomake LVI Kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleiset sopimusehdot KH & I YSE (2000) LVI en sv Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT (2000) (vastaava lomake RT 80268) 4 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen. (2000) (vastaava lomake RT 80268) LVI Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaava lomake RT 80271) LVI Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80275) LVI Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli.(2000) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80275) LVI Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80275) LVI Maksuerätaulukon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaava lomake RT 80276) LVI Maarakennustyön pienurakkasopimuksen laatiminen. (2001) (vastaava lomake RT 80277) LVI Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2001) (vastaavia lomakkeita RT 80279, RT ja RT 80281) LVI Valvontasopimuksen laatiminen. (2001) (vastaavia lomakkeita RT ja RT LVI Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. (2001) LVI Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. (2001) LVI Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01. (2001) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Urakkamuodot ja -asiakirjat. YSE 1998 asiakirjaohje. (2002) LVI Piirustus- ja asiakirjaluettelo. (2002) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS (2002) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80262) 7 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. (2002) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Luvan hakeminen rakentamiseen. (2002) LVI Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. (2003) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI LVI-selostusohje. (2003) LVI Piirustuslehti. Rakennuspiirustukset. (2003) LVI Asuntoyhtiön kaukolämpölaitteiden uusiminen. (2004) 15 s. Hinta 9,43 11,50** LVI Asuntoyhtiön sähkö-, antenni- ja puhelinsisäverkkojen uusiminen. (2004) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI Pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset. (2004) 20 s. Hinta 12,09 14,75** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

5 5 ohjetiedosto LVI H LVI Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH. (2004) LVI Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen. (2004) (vastaavia lomakkeita RT 80290, RT 80291, RT 80292, RT ja RT 80294) LVI Asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus ja -parannus. (2004) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Pientalohankkeen tehtäväluettelot. (2005) 19 s. Hinta 11,56 14,10** LVI Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen. (2005) 10 s. Hinta 6,76 8,25** LVI Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2005) (vastaava lomake RT 80310) LVI Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen, talonrakennustyö. (2005) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80315) 14 s. Hinta 8,89 10,85** LVI Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo. (2005) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80315) LVI Muutos- ja korjausrakentamisen piirustukset. (2005) LVI Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen. (2005) LVI Rakennusten sähköpiirustusten piirrosmerkit. (2006) LVI Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa. (2006) 04 Rakennustyömaa LVI Lämmitys-, vesi- ja viemärityöt. (1992) LVI Ilmastointityöt. (1992) 05 Sisäilmasto LVI Rakennusten sisäilmasto. (1989) LVI Sisäilmasuunnittelu. (1995) 19 s. Hinta 11,56 14,10** LVI Sisäilmastoluokitus (2001) lisälehti. (2003) 21 s. Hinta 12,62 15,40** LVI Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle. (2003) 20 s. Hinta 12,09 14,75** LVI Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle. (2004) 20 s. Hinta 12,09 14,75** 06 Tilat (erityistilat) LVI Tilanvarausohjeet. (1988) LVI Uimahallien ja virkistyskylpylöiden LVI-suunnittelu. (1992) LVI Saunan LVI-suunnittelu. (1994) LVI ru Asunnon peseytymis- ja wc-tilat. (1994) LVI en Siivouksen ja puhtaanapidon huomioonottaminen rakennussuunnittelussa. (1998) LVI en Siivoustilat. (1998) LVI Ammattikeittiöiden sisäilmaston suunnittelu. (2000) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI Muuntamotila rakennuksessa. (2002) LVI Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentaminen. (2004) 31 s. Hinta 17,95 21,90** LVI S1- ja K-luokan teräsbetonisten väestönsuojien LVI-laitteet. (2005) 1 LÄMMITYS- JÄRJESTELMÄT 10 Perusteet LVI Lämmöneristys, lisäeristettyjen rakenteiden k-arvot. (1982) LVI Polttoaineiden lämpöarvoja ja hyötysuhteita. (1991) LVI Rakennusten kaukolämmitys, tekninen laitetila. (1994) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %. LVI Kaukolämmön tilaustehon ja -vesivirran määritys ja tarkistaminen. (2000) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI Rakennusten lämpöhäviöiden tasauslaskenta. (2003) (LVI-kortisto CD:llä Excel-tasauslaskentaohjelma Tasauslaskin) LVI Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet. K1/2003. (2004) 52 s. Hinta 29,14 35,55** LVI Lämmitystarveluku. (2005) LVI Rakennuksen lämpökuvaus. Rakenteiden lämpötekninen toimivuus. (2005) LVI Rakennusten lämmitys. (2006) LVI Kaukolämmitys. (2006) 11 Lämmönkehityslaitteet LVI Öljylämmityksen säätö ja vuosihyötysuhteen määritys. (1981) LVI Öljylämmityslaitteisto. Öljysäiliön, lämmityskattilan ja keskuslämmitysyksikön sijoitus. (1988) 10 s. Hinta 6,76 8,25** LVI Raskasöljykattilalaitoksen 0,5-2,0 MW suunnitteluperiaatteita. (1988) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Aurinkolämmitys. (1992) LVI Lämmönkehityslaitteiden mitoitus. (1993) 14 s. Hinta 8,89 10,85** LVI Kaukolämpölaitteiden mitoitus. (1997) LVI Paisuntajärjestelmän valinta ja mitoitus. (2001) LVI Lämpöpumput. (2002) LVI Puupellettilämmitys. (2003) LVI Kevytöljylämmitys. (2005) 11 s. Hinta 7,30 8,90** 12 Lämmitysverkostot LVI Lämmitysverkoston säätöventtiilien mitoitus. (1989) LVI Putkistovarusteet. (1993) LVI Putkien läpiviennit. (1994) 10 s. Hinta 6,76 8,25** LVI Vesikeskuslämmityksen äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus. (2001) LVI Putkistojen lämpölaajeneminen. (2001) LVI Vesikiertoinen patterilämmitys. (2002) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Putkistojen ja kanavien kannakointi. (2004) 23 s. Hinta 13,69 16,70** 13 Lämmönluovuttimet LVI Vesikiertoinen lattialämmitys. (1996) 11 s. Hinta 7,30 8,90** 19 Lämmitysjärjestelmän vastaanottomenettely LVI Kiinteistön kevytöljypoltinlaitteiden hoito-ohje. (1986) LVI LVI-laitoksen tarkkailuohje.(1990) 20 s. Hinta 12,09 14,75** LVI Lämmitä oikein. Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käytäjän ohje. (2006) 11 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Kaukolämpölaitteiden hoito ja huolto. (2006) 11 s. Hinta 7,30 8,90** 2 VESI- JA VIEMÄRI- JÄRJESTELMÄT 20 Perusteet LVI Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja WC-tilat. (1979) LVI Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus. (2001) 16 s. Hinta 9,96 12,15** LVI Vesi- ja viemärikalusteiden asennus. (2003) LVI Putkistojen asennus. (2004) 22 Talousvesilaitteet LVI Juomavesikaivot. (1996)

6 LVI H ohjetiedosto 6 LVI Uima-allasvesien käsittely.(2005) 15 s. Hinta 9,43 11,50** 23 Viemäriverkostot LVI Pohjaviemäreiden suunnittelu. (1988) LVI Jäte-, sade- ja kuivatusvesikaivot. (1993) LVI Erottimet. (1993) LVI Sulku- ja padotusventtiilikaivot. (1993) LVI Jätevesisäiliöt ja saostuskaivot. (1993) LVI Pumppaamot. (1993) LVI Rakennuspohjan kuivatus ja salaojitus. (1993) LVI ru Käymäläjärjestelmät. (1995) 14 s. Hinta 8,89 10,85** LVI Asumisjätevesien käsittely hajaasutusalueilla. (1995) LVI Muoviviemäreiden palo- ja äänitekninen asennusohje. (2000) 26 Vesi- ja viemärikalusteet LVI Talousvesiverkostoon liitettävät lämmityslaitteet. (1990) 1 s. Hinta 1,97 2,40** 3 ILMANKÄSITTELY- JÄRJESTELMÄT 30 Perusteet LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje ilmanvaihtojärjestelmien poistoilmapuolen suunnittelu. (1987) LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän tuloilmapuolen suunnittelu. (1987) LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän ulkoilman sisäänoton suunnittelu. (1987) LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje ilmalämmitysjärjestelmän tuloilma- ja kierrätysilmapuolen ilmatekninen suunnittelu. (1987) LVI SFS 4699 Ilmastointi. Ilmastointilaitosten tiiviysvaatimukset. (1993) 4 s. Hinta 7,94 9,69** LVI Sähkö- ja elektroniikkatilojen ilmastointi. Ilmastoinnin mitoitusperusteet. (1994) LVI Sähkö- ja elektroniikkatilojen ilmastointi. Ilmastointijärjestelmät. (1995) 10 s. Hinta 6,76 8,25** LVI Hissitilojen ilmanvaihto. (2000) LVI Ilmanvaihtolaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus asuinrakennuksissa. (2002) 20 s. Hinta 12,09 14,75** LVI Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho SFP. (2002) 5 s. Hinta 4,10 5,00** 31 Ilmastointilaitteet LVI Keskusilmastointikoneen osien valinta ja mitoitus. (1990) LVI Ilmastointikoneen vuotojen laskenta. (1992) LVI Sähkö- ja elektroniikkatilojen ilmastointi. Kemiallisen suodattimen valinta. (1995) 32 Kanavistot LVI Ilmanvaihtolaitoksen äänitekninen suunnittelu. (1988) LVI Ilmanvaihtokanaviston tasapainotussuunnittelu. (1988) 34 Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet LVI Rakennuksen jäähdytystarpeen määrittäminen. (1992) 37 Erityisjärjestelmät LVI Pientalojen keskussiivousjärjestelmä. (1991) 5 s. Hinta 4,10 5,00** LVI Radonin torjunta. (2003) 16 s. Hinta 9,96 12,15** 38 Lämmöntalteenotto, ilmankäsittelyjärjestelmät LVI Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa. (2004) 20 s. Hinta 12,09 14,75** 39 Järjestelmän vastaanottomenettely LVI Ilmanvaihtolaitoksen hoito-ohje. (1985) LVI SFS 5768 Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. (1994) 6 s. Hinta 14,29 17,43** LVI SFS 5769 Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. Mittaukset. (1994) 16 s. Hinta 24,76 30,21** LVI Asuinkerrostalon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö. (1998) LVI Asuinkerrostalon ilmanvaihtolaitosten puhdistus- ja säätötöiden sopimuksen laadinta. (2000) 4 SÄÄTÖ-, OHJAUS- JA VALVONTA- JÄRJESTELMÄT 40 Perusteet Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %. LVI Rakennusautomaatiojärjestelmän tilaajan ohje. (1996) LVI Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohje. (1996) 41 Säätöjärjestelmät LVI Lämmitysverkoston säätö. (1994) LVI Rakennusten LVI-järjestelmien säätötekniikka. (1994) 49 Järjestelmän vastaan- Ottomenettely LVI Rakennusten säätölaitteiden käyttö ja huolto. (1994) 5 LVI-ERISTYKSET 50 Perusteet LVI Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus. (2003) LVI Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö. (2002) 6 ERITYISET LVI-TEKNISET JÄRJESTELMÄT 61 Kylmätekniset järjestelmät LVI Kylmä- ja pakastetilat, yleisohjeita. (1979) LVI Kylmä- ja pakastetilat, rakenteet. (1979) LVI Vapaajäähdytys. (1989) LVI Kylmälaitoksen vastaanotto. (1991) LVI Kylmäainetilanne (2003) 62 Kaasuverkostot LVI Maakaasulämmitys. (1998) 19 s. Hinta 11,56 14,10** LVI Nestekaasuvarastot ja -höyrystimet. (2003) 65 Palontorjuntalaitteet LVI Sammutuslaitteistot. (1992) LVI Siirrettävät käsi- ja suurtehosammuttimet. (1993) LVI Kiinteistön automaattinen paloilmoitin. (1994) 66 Varavoimalaitteiden apulaitteet LVI Varavoiman apujärjestelmät. (2002)

7 7 SFS-standardit LVI H LVI-OHJEKORTTEINA JULKAISTUT SFS-STANDARDIT Tässä luettelossa ovat LVI-ohjekortteina julkaistut SFS-standardit numerojärjestyksessä. SFSstandardien numerot määrää Suomen Standardisoimisliitto siinä järjestyksessä, missä ne tulevat vahvistettaviksi Suomen standardisoimislautakunnalle. Luettelossa on SFS-tunnuksen lisäksi myös LVI-ohjekortin tunnus. SV = ruotsinkielinen RU = venäjänkielinen LVI RU SV SFS 2460 Rakennusten tilavuuden laskenta. (1971) 3 s. Hinta 7,94 9,69** LVI SFS 4699 Ilmastointi. Ilmastointilaitosten tiiviysvaatimukset. (1993) 4 s. Hinta 7,94 9,69** LVI SFS 5139 Rakennuksen pinta-alat. (1985) 7 s. Hinta 14,29 17,43** LVI SFS 5511 Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset. (1991) 14 s. Hinta 24,76 30,21** LVI SFS 5512 Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. (1992) 11 s. Hinta 19,68 24,01** LVI SFS 5517 Ilmastointi. Ilmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset. Äänimittaukset. (1992) 4 s. Hinta 7,94 9,69** LVI SFS 5768 Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. (1994) 6 s. Hinta 14,29 17,43** LVI SFS 5769 Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. Mittaukset. 16 s. Hinta 24,76 30,21** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

8 LVI H tiedonjyvät LVI-TIEDONJYVÄT 0 YLEISTÄ 00 Yleiset perusteet LVI Tuulen nopeus ja suunta, maaston vaikutus tuulen nopeuteen. (1990) LVI Paineastiasta painelaitteeksi. Säädökset muuttuvat. (2001) 01 LVI-töiden yleiset laatuvaatimukset LVI Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset kunnossapitojaksot. Asuintalon huoltokirja. (1997) LVI Hyvä yhteistyökäytäntö kosteusja homevaurioiden ratkaisemiseksi. (2003) LVI Yhteiset tietosisällöt huoltokirjoissa. e-ehyt-määrittely valmis. (2004) 02 Rakennustalous, kustannukset LVI Kustannustehokkaat matalaenergiarakennukset. (2000) LVI Katselmukset ovat käyttäjälle parasta koulutusta. Energiakatselmusten esimerkki 1/99. Kylpylät ja kuntoutumiskeskukset. (2000) LVI Energiankäytön tarkkailu on kilpailutekijä. Energiakatselmusten esimerkki 2/99. Meijerit. (2000) LVI Katselmus ohjaa investointeja. Energiakatselmusten esimerkki 1/00. Liikerakennukset. (2000) LVI Potentiaalina lähes viidennes pois energialaskusta. Energiakatselmusten esimerkki 2/00. Metalliteollisuus. (2001) LVI Puolet säästöpotentiaalista jo saavutettu. Energiakatselmusten esimerkki 3/00. Toimistorakennukset. (2001) LVI Kunnanviraston kulutus kuriin. Energiakatselmusten esimerkki 4/00. Julkiset toimistorakennukset. (2001) LVI Ala-asteen laskuoppi: 17 %:n säästö. Energiakatselmusten esimerkki 5/00. Ala-asteen koulut. (2001) LVI ESCO-konsepti toteutti ehdotukset. Energiakatselmusten esimerkki 1/01. Urheilu- ja liikuntahallit. (2001) LVI Säästön lisäksi laatua ja imagoa. Energiakatselmusten esimerkki 2/01. Lasiteollisuus. (2001) LVI Jo plussan puolelle. Energiakatselmusten esimerkki 3/01. Vaateteollisuus. (2002) LVI Selkärankaa tuleville toimenpiteille. Energiakatselmusten esimerkki 4/01. Voimalaitokset. (2002) LVI Katselmusraportti on oiva työkalu. Energiakatselmusten esimerkki 5/01. Terminaalirakennukset. (2002) LVI Maalämpöpumppu ESCO-hankkeessa. Energiakatselmusten esimerkki 2/02. Puutarhat, kasvihuoneet. (2004) 03 Rakennushanke LVI Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto. (1991) LVI Vastaanottotarkastuksessa luovutettavat asiakirjat. (1991) 05 Sisäilmasto LVI Yksilön lämmöntuotto. (1989) LVI Ilman virtaus. (1989) 06 Tilat (erityistilat) LVI Toimiva ryömintätila. (2004) 1 LÄMMITYS- JÄRJESTELMÄT 10 Perusteet LVI Lämmityskustannusten laskutusmenetelmä ja lämmönkulutukseen vaikuttavia tekijöitä. (1988) LVI Asuinkerrostalon lämmöntuotantoon liittyviä tekijöitä. (1988) LVI Erityiset lämmitysjärjestelmät. (1988) LVI Lämmönjakojärjestelmän vaikutus pientalon energiankulutukseen. (1988) LVI Virastotalon energiankulutus. (1988) LVI Rakennuksen energiankulutus. (1989) LVI Lasijulkisivu aurinkolämmön kerääjänä. (1989) LVI Tuulenpaine rakennuksen ulkoseinillä. (1990) LVI Kaupan energiankulutus. (1990) LVI LVI-laitteiden ylimitoituksen haittojen välttäminen. (1990) LVI Energiaa säästävät kaukolämpökytkennät jaksoittain lämmitetyissä rakennuksissa. (1990) LVI Tulisijalämmitys. (2000) LVI Tulisijan, lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihtojärjestelmän yhteiskäyttö. (2005) 11 Lämmönkehityslaitteet LVI Kevytöljykattilalaitoksen suunnittelunäkökohtia. (1991) LVI Öljysäiliöiden suoja-altaiden kunnonhallinta pientaloissa. (2004) 12 Lämmitysverkostot LVI Patteriverkoston joustavat liittimet. (1996) 13 Lämmönluovuttimet LVI Patteriverkoston suunnittelu. (1989) 2 VESI- JA VIEMÄRI- JÄRJESTELMÄT 20 Perusteet LVI Asuinrakennusten vedenkulutukseen vaikuttavia tekijöitä. (1988) 3 ILMANKÄSITTELY- JÄRJESTELMÄT 30 Perusteet LVI Ilmanvaihdon tarve sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. (1989) LVI Ilmanvaihto tuloilmaikkunan kautta. (1989) LVI Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu, osa 1. (1989) LVI Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu, osa 2. (1989) LVI Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu, osa 3. (1989) LVI Muuttuvailmavirtaiset ilmastointijärjestelmät. (1991) 10 s. Hinta 6,76 8,25** LVI Teollisuuden sähkö- ja elekroniikkatilojen ilmastointi. (1994) 31 Ilmastointilaitteet LVI Ulkoilmasuodattimien valinta. (1989) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

9 9 tiedonjyvät LVI H LVI Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitysverkoston perussäätö. (1990) LVI Hiukkassuodatuksen peruskäsitteet. (1996) LVI Hiukkassuodattimen valinta.(1996) 34 Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet LVI Rakennusten jäähdytys. (1990) LVI Kaukojäähdytys. (2006) 39 Järjestelmän vastaanottomenettely LVI Ilmanvaihtolaitoksen perussäätö. (1988) 4 SÄÄTÖ-. OHJAUS- JA VALVONTA- JÄRJESTELMÄT 40 Perusteet LVI Älytalojen älykkyys. (2003) 6 ERITYISET LVI-TEKNISET JÄRJESTELMÄT 61 Kylmätekniset järjestelmät LVI Jäähallin lauhde-energia. (1989) LVI Myymälän kylmälaitteen lämmöntalteenottokytkentä. (1989) 1 s. Hinta 1,97 2,40** 62 Kaasuverkostot LVI Maakaasua polttoaineena käyttävät kondenssikattilat. (1989) 7 LVIS Yleistä LVI LVI-järjestelmien käyttövarmuuden tarkastelumenetelmät. (1991) LVI Epätasaiset lämpöolot ja veto. (1993) LVI Optimilämpötilan valinta. (1993) LVI Lämpöolojen yksilöllisen säädön tarve. (1993) LVI Sisäilman epäpuhtaudet. (1993) LVI Sähkökustannusten muodostuminen ja kulutuksen ohjaus. (1994) LVI Hengittävä lämpönukke sisäilmamittauksiin. (1994) LVI Rakennusten sähkön käytön ja kustannusten hallinta. (1994) LVI LVIS tutkimusohjelman yhteenveto. (1994) 71 Lämmitysjärjestelmät LVI Öljylämmityksen käyttövarmuus. (1991) LVI Kaukolämmön kuluttajajärjestelmät. Mitoitusperusteiden ja kytkentävaihtoehtojen analysointi. (1991) LVI Sähkölämmitys ja valaistus esimerkkikiinteistöissä. (1994) 73 Ilmankäsittelyjärjestelmät LVI Asuinhuoneistossa tarvittavat ilmavirrat.. (1991) LVI Keskitetty poistoilmanvaihtojärjestelmä. (1991) LVI Huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä. (1991) LVI Auringon säteilykuorman pienentämismahdollisuudet rakennuksissa. (1991) LVI Toimistorakennusten sisäiset lämpökuormat. (1991) LVI Rakennusten jäähdytys ulkoilmalla. (1993) LVI Rakennusten jäähdytys kostutusjäähdytyksellä ja kuivausjäähdytyksellä. (1993) LVI Toimistorakennusten ilmastoinnin sähkönkulutus. (1994) LVI Toimistorakennusten ilmanvaihtoratkaisujen toimivuus. (1994) LVI Palautusilman käytön vaikutus sisäilmaan ja oireisiin. (1994) 74 Säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät LVI Ilmankäsittelykoneen kosteuden säätö. (1991) LVI Ilmankäsittelykoneen lämmityspatterin ja sekoituksen säätö. (1991) LVI LVI-prosessien säädettävyys, viritys ja stabiilisuus. (1991) LVI Lämmityksen ja ilmastoinnin asetusarvojen valintaan vaikuttavat tekijät. (1992) LVI Muuttuvailmavirtaisen ilmastointijärjestelmän huonelämpötilan säätö. (1992) LVI LVI-säätöjärjestelmien ja energiantuottolaitteiden testauslaitteisto, emulaattori. (1992) LVI Muuttuvailmavirtaisen ilmastointijärjestelmän tuloilman lämpötilan säätö. (1992) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

10 LVI H säännöstiedosto LVI-SÄÄNNÖSTIEDOSTO Säännöstiedoston sisällysluettelossa on käytetty seuraavia lyhenteitä A = asetus L = laki p = päätös YLEISTÄ LVI KTM Sähkö- ja telealan määräysten muistilista. Kesäkuu 2004.(2004) 6 s. Hinta 7,30 8,90** Kortti sijaitsee välilehden KTM alla. LVI Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle. Tammikuu (2006) 8 s. Hinta 7,30 8,90** Kortti sijaitsee välilehden RakMK alla. ARA VALTION ASUNTORAHASTO LVI ARA Rakennuttamisen kilpailuttaminen ja rakennuttajan valinta. Valtion tukeman uudisvuokra- ja asumisoikeustalon rakennuttaminen. Valtion asuntorahasto menettelytapaohje 1443/02/95. (1996) LVI ARA Valtion tukemien uudis- ja perusparannushankkeiden suunnitelmien ja kustannusten käsittely asuntorahastossa. (2002) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI ARA Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina myönnettävistä valtionavustuksista. 1279/2004. (2005) lisälehti, 887/2005. (2006) KTM KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ LVI KTM Kaasulaiteasetus. 1434/1993. Seurattu säädökseen 804/1994 asti. (1995) 10 s. Hinta 4,92 6,00** LVI KTM Sähköturvallisuusasetus. Suomen säädöskokoelma 498/1996. (1996) LVI KTM KTMp öljylämmityslaitteistoista. 314/1985. Seurattu säädökseen 1219/1995 asti. (1997) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta. 344/1997. (1997) 6 s. Hinta 2,95 3,60** LVI KTM Asetus valtion hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 1416/1993. (1998) LVI KTM Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista. 342/1994. (1998) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta. 1417/1993. (1998) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä. 909/1994. (1998) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI KTM Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista. 380/1998. (1998) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI KTM Paineastia-asetus. 549/1973. Seurattu säädökseen 1091/1997 asti. (1999) 7 s. Hinta 3,44 4,20** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastia-asetuksen soveltamisesta. 69/1975. Seurattu säädökseen 1101/1997 asti. (1999) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös höyrykattilaan tai painesäiliöön liitetyistä putkistoista. 71/1975. Seurattu säädökseen 1192/1995 asti. (1999) LVI KTM Valtioneuvoston päätös energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. 29/1999. (1999) LVI KTM Asetus öljylämmityslaitteistoista. 1211/1995. Seurattu säädökseen 130/1999 asti. (2000) LVI KTM Nestekaasuasetus. 711/1993. Seurattu säädökseen 129/1999 asti.(2000) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta. Suomen asetuskokoelma 1193/1999. (2000) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta. 953/1999. (2001) 7 s. Hinta 3,44 4,20** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä. 917/1999. (2001) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista. Suomen säädöskokoelma 938/1999. (2001) 22 s. Hinta 10,82 13,20** LVI KTM Valtioneuvoston asetus eräistä energiataloudellisista avustuksista. 56/2002. (2002) LVI KTM Laki julkisista hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 1505/1992. Seurattu säädökseen 1530/2001 asti. (2002) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI KTM Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. 625/2002. (2003) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI KTM Sähkö- ja telealan määräysten muistilista. Kesäkuu 2004.(2004) 6 s. Hinta 7,30 8,90** LVI KTM Sähkömarkkinalaki. 386/1995. (2004) 9 s. Hinta 4,43 5,40** LVI KTM Sähkömarkkina-asetus. Suomen säädöskokoelma 518/1995. Seurattu säädökseen 182/2004 asti. (2004) LVI KTM Painelaitelaki. 869/1999. Seurattu säädökseen 1160/2003 asti. (2005) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä. Suomen säädöskokoelma 313/1985. Seurattu säädökseen 847/1998 asti. (2005) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI KTM Maakaasumarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 508/2000. Seurattu säädökseen 1293/2004 asti. (2005) 7 s. Hinta 3,44 4,20** LVI KTM Kuluttajansuojalaki. Suomen säädöskokoelma 38/1978. Seurattu säädökseen 29/2005 asti. (2005) 24 s. Hinta 11,80 14,40** LVI KTM Sähköturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 410/1996. Seurattu säädökseen 220/2004 asti. (2006) 7 s. Hinta 3,44 4,20** LVM LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ (ent. LM Liikenneministeriö) LVI LVM/LM Viestintämarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 393/2003. (2003) lisälehti, seurattu säädökseen 47/2005 asti. (2005) 18 s. Hinta 8,85 10,80** LVI LVM/LM Määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä. Viestintäviraston määräyskokoelma 21 D/2003 M. (2003) 3 s. Hinta 1,48 1,80** OM OIKEUSMINISTERIÖ LVI OM Tuotevastuulaki. 694/1990. Seurattu säädökseen 880/1998 asti. (1999) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

11 11 säännöstiedosto LVI H LVI OM Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. 75/2004. (2005) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI OM Osakeyhtiölaki. 734/1978. Seurattu säädökseen 129/2005 asti. (2005) 35 s. Hinta 17,21 21,00** LVI OM Asunto-osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 809/1991. Seurattu säädökseen 888/2002 asti. (2005) 11 s. Hinta 5,41 6,60** SM SISÄASIAINMINISTERIÖ LVI SM Palotarkastusohje. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto, ohje 20/011/97. (1998) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI SM Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 562/1999. (1999) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI SM Sisäasiainministeriön määräys nuohouksesta. Sisäasiainministeriö pelastusosasto, määräys A:58. (1999) LVI SM Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto ja tarkastus. Sisäasiainministeriön määräys A:60. (1999) 6 s. Hinta 2,95 3,60** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista. Sisäasiainministeriö pelastusosasto, määräys n:o SM /Tu-33. (2000) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista. 790/2001. (2001) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta. Suomen säädöskokoelma 802/2001. (2001) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista. 947/2001. (2001) LVI SM Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta. 1075/2001. (2002) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI SM Pelastuslaki. 468/2003. Seurattu säädökseen 1123/2003. (2004) 9 s. Hinta 4,43 5,40** LVI SM Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta. 787/2003. (2004) LVI SM Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista. 660/2005. (2005) 11 s. Hinta 5,41 6,60** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. 917/2005. (2006) LVI/RT SM SMp S3- ja S6-luokan väestönsuojista. Suomen asetuskokoelma 972/1975. (1980) LVI/RT SM Sisäasiainministeriön päätös eräistä savunpoistolaitteista. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto n:o 227/651/79, (1981) LVI/RT SM Öljykamiinoiden paloturvallisuus. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto n:o 470/651/79, (1986) STM SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LVI STM Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asuntojen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvoista. 944/1992. (1993) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI STM Valtioneuvoston päätös asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myymisen ja käyttöön ottamisen kieltämisestä. 852/1992. Seurattu säädökseen 1133/1993 asti. (1999) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI STM Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi. 693/1976. Seurattu säädökseen 681/1999 asti.(2000) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI STM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. 461/2000. (2000) 6 s. Hinta 2,95 3,60** LVI STM Työturvallisuuslaki. 738/2002. (2003) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI STM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Suomen säädöskokoelma 315/2002. (2003) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI STM Terveydensuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 1280/1994. Seurattu säädökseen 1240/2002 asti. (2003) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI STM Terveydensuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 763/1994. Seurattu säädökseen 1223/2002 asti. (2003) 7 s. Hinta 3,44 4,20** LVI STM Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista. 577/2003. (2003) LVI STM Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. (2004) 28 s. Hinta 13,77 16,80** LVI STM Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. 426/2004. (2004) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI STM Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. 856/1998. Seurattu säädökseen 185/2004 asti. (2005) 9 s. Hinta 4,43 5,40** TM TYÖMINISTERIÖ (ent. TSH Työsuojeluhallitus) LVI TM/TSH TSHp asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä. Suomen säädöskokoelma 929/1988. (1989) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI TM/TSH Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. 231/1990. Seurattu säädökseen 176/1992 asti. (1992) LVI TM Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. 1380/1994. (1995) LVI TM Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista. Suomen säädöskokoelma 977/1994. (2000) LVI TM Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 629/1994. Seurattu säädökseen 426/2004 asti. (2004) 8 s. Hinta 3,93 4,80** VKL VALTION KIINTEISTÖLAITOS (ent. RAKH Rakennushallitus) LVI VKL/RAKH Energiansäästöopas kiinteistöille. Rakennushallitus, opas 1:1991. (1994) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI VKL/RAKH Rakennusautomaatiojärjestelmän hankintaopas. Rakennushallitus, opas 1/ s. Hinta 7,38 9,00** YM YMPÄRISTÖ- MINISTERIÖ LVI YM YMp rakennusalan tyyppihyväksynnästä. 273/1989. (1989) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI YM Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. 993/1992. (1996) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI YM Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedotteista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä. 659/1996. (1996) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI YM Rakennusalan tyyppihyväksyntä, ympäristöministeriö, ympäristöopas 12/1997. (1997) LVI YM Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä. 295/1997. (1997) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI YM Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista. 262/ (1998) LVI YM Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta. 737/1994. (2000) LVI YM Vesilaki (lyhennelmä). Suomen säädöskokoelma 264/1961. Seurattu säädökseen 88/2000 asti. (2000) 22 s. Hinta 10,82 13,20** LVI YM Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta. Suomen säädöskokoelma 113/2000. (2000) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

12 LVI H säännöstiedosto 12 LVI YM Ympäristönsuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 169/2000. (2000) 10 s. Hinta 4,92 6,00** LVI YM Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista. 861/1997. Seurattu säädökseen 1049/1999 asti. (2001) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI YM Ympäristönsuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 86/2000. Seurattu säädökseen 586/2001 asti. (2001) 14 s. Hinta 6,89 8,40** LVI YM Rakennusalan tyyppihyväksyntäluettelo Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. (2003) 30 s. Hinta 14,75 18,00** LVI YM Vesihuoltolaki. 119/2001. (2003) LVI YM Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 542/2003. (2003) LVI YM Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. 1245/2003. (2004) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI YM Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä. 230/2003. (2004) LVI YM Arava-asetus. 1587/1993. Seurattu säädökseen 824/2003 asti.(2004) 9 s. Hinta 4,43 5,40** LVI YM Aravalaki. 1189/1993. Seurattu säädökseen 719/2003 asti. (2004) 7 s. Hinta 3,44 4,20** LVI YM Maankäyttö- ja rakennuslaki. 132/ Seurattu säädökseen 504/ 2005 asti. (2005) 27 s. Hinta 13,28 16,20** LVI YM Maankäyttö- ja rakennusasetus. 895/ Seurattu säädökseen 437/ 2005 asti. (2005) 12 s. Hinta 5,90 7,20** LVI YM Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. 468/1994. Seurattu säädökseen 201/2005 asti.(2005) 3 s. Hinta 1,48 1,80** LVI YM Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista. 1021/2002. Seurattu säädökseen 1222/2004 asti. (2005) LVI YM Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista. 5/2005. (2005) 3 s. Hinta 1,48 1,80** RakMK SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMA LVI Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle. Tammikuu (2006) 8 s. Hinta 7,30 8,90** LVI RakMK RakMK Sisällysluettelo. Helmikuu Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2004) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI RakMK A1 Rakennustyön valvonta. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2000) 21 s. Hinta 10,33 12,60** LVI RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2002) 16 s. Hinta 7,87 9,60** LVI RakMK A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2000) LVI RakMK C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1999) 11 s. Hinta 5,41 6,60** LVI RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (lokakuu 2003, 2. korjattu painos) 5 s. Hinta 2,46 3,00** LVI RakMK C4 Lämmöneristys. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2003) 19 s. Hinta 9,34 11,40** LVI RakMK D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1987) lisälehti 1 s.: Korjaus ohjeeseen (1987) 40 s. Hinta 19,67 24,00** LVI RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. (2003) 23 s. Hinta 11,31 13,80** LVI/RT RakMK D3 Rakennusten energiatalous. Määräykset ja ohjeet. Sisäasiainministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1979) LVI/RT RakMK D4 LVI-piirrosmerkit. Ohjeet. Sisäasiainministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1979) 18 s. Hinta 8,85 10,80** LVI/RT RakMK D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskenta. Ohjeet Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1985) 14 s. Hinta 6,89 8,40** LVI RakMK D6 KVV-työnjohtaja. Määräykset Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1990) 1 s. Hinta 0,49 0,60** LVI RakMK D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset. Määräykset Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2002) 26 s. Hinta 12,79 15,60** LVI RakMK E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) 6 s. Hinta 2,95 3,60** LVI RakMK E3 Pienet savuhormit. Ohjeet Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1987) 16 s. Hinta 7,87 9,60** LVI RakMK E4 Autosuojien paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) LVI RakMK E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2003) 8 s. Hinta 3,93 4,80** LVI RakMK E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2. korjattu painos, tammikuu (2006) LVI RakMK F1 Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) LVI RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2001) 20 s. Hinta 9,84 12,00** LVI RakMK G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) LVI RakMK G2 Valtion tukema asuntorakentaminen. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

LVI-kortistoon sisältyvät kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356)

LVI-kortistoon sisältyvät kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356) LVI H-30037 hakemistot, käyttöohjeet helmikuu 2007 korvaa LVI H-30036 1 (48) LVI-KORTISTON HAKEMISTO Helmikuu 2007 Tämä hakemisto sijoitetaan LVI-kortiston kansioon HAK...00 Hakemistot, käyttöohjeet -osan

Lisätiedot

Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2008) X4 00416 10 2.7.2008

Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2008) X4 00416 10 2.7.2008 1 KH-kortisto/ir 31.12.2009 VOIMASSAOLEVAT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (235 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2008) X4 00416 10 2.7.2008 Arkkitehtisuunnittelun

Lisätiedot

RT-kortistoon sisältyvät seuraavat kirjat: MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset. laatuvaatimukset 2000. Talonrakennuksen

RT-kortistoon sisältyvät seuraavat kirjat: MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset. laatuvaatimukset 2000. Talonrakennuksen RT AS-40158 kortiston hakemistot Elokuu 2006 korvaa RT AS-40157 1(107) RT-KORTISTON ASIAHAKEMISTO JA SISÄLLYSLUETTELO Elokuu 2006 Tämä hakemisto sijoitetaan kortiston Hakemistotkansion alkuun johtokortin

Lisätiedot

Insert-projektiin liittyvää kirjallisuutta

Insert-projektiin liittyvää kirjallisuutta InSert/Satu Paiho 21.4.2008 1 (5) Insert-projektiin liittyvää kirjallisuutta Kotimaisia julkaisuja Ahonen, A. 1986. Asukasystävällinen korjausmenetelmä. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO KH 92-00341 RT 84-10806 LVI 06-10371 ohjetiedosto helmikuu 2004 1(31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

RT Net kortistoon sisältyvät kirjat: RunkoRYL 2010 Rakennustöiden. laatuvaatimukset. Talonrakennustöiden. runkotyöt. (RT 14-11016).

RT Net kortistoon sisältyvät kirjat: RunkoRYL 2010 Rakennustöiden. laatuvaatimukset. Talonrakennustöiden. runkotyöt. (RT 14-11016). RT AS-40185 kortiston hakemistot helmikuu 2015 korvaa RT AS-40183 korvaa RT AS-40184 Net 1(135) RT-KORTISTON ASIAHAKEMISTO JA SISÄLLYSLUETTELO Helmikuu 2015 Tämä hakemisto sijoitetaan paperikortistossa

Lisätiedot

hakemisto RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006 HAKEMISTON KÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO

hakemisto RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006 HAKEMISTON KÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO hakemisto helmikuu 2006 korvaa sisällysluettelon ja hakemiston helmikuu 2005 sekä lähetteet 2005:2 ja 2005:3 1(25) RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006 Tämä hakemisto sijoitetaan

Lisätiedot

VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT

VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT VOIMASSA OLEVAT ST-JULKAISUT ST-kortit, ST-käsikirjat, ST-ohjeistot, ST-esimerkit ja ST-raportit Jo lähes 40 vuoden ajan julkaistu ST-kortisto on käytännönläheinen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät Jari Palonen 3 4 Tiivistelmä Asuinkerrostalon keskeiset lämmitysenergian kulutuskohteet

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Esko Kukkonen AUSUM Sisäilmayhdistys ry esko@vartioharju.inet.fi Vuoden 2000 alusta

Lisätiedot

KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT

KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAVOITETASO... 3 2.1 Sisäilmastotavoite... 3 2.2 Energiankulutustavoite...

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KOULUJEN ILMANVAIHDON PERUSPARANTAMINEN

KOULUJEN ILMANVAIHDON PERUSPARANTAMINEN KOULUJEN ILMANVAIHDON PERUSPARANTAMINEN Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ILMANVAIHDON PERUSPARANTAMINEN... 4 2.1 Lähtötiedot... 6 2.2 Tavoitetason

Lisätiedot

TATE-järjestelmäohje

TATE-järjestelmäohje TATE-järjestelmäohje v 1.0 1 (81) P. Tikkanen/H. Kaartinen/M. Silvennoinen TATE-järjestelmäohje Versio 1.0 Versio pvm Kirjoittaja Kommentti 1.0 PJT & MSi & HJK & HKo & TMä 1. virallinen julkaisuversio.

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten Laatujärjestelmä sisäilman laadun parantamiseksi ja energiakulutuksen vähentämiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot