VOIMASSAOLEVAT KH-SÄÄNNÖSKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (180 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMASSAOLEVAT KH-SÄÄNNÖSKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (180 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu"

Transkriptio

1 KH-kortisto/ir VOIMASSAOLEVAT KH-SÄÄNNÖSKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (180 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2006) A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (2002) A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (2000) Arava-asetus. Suomen säädöskokoelma 1587/1993. Seurattu säädökseen 243/2007 asti. (2008) Aravalaki. Suomen säädöskokoelma 1189/1993. Seurattu säädökseen 715/2006 asti. (2007) Aravarajoituslaki. Suomen säädöskokoelma 1190/1993. Seurattu säädökseen 869/2008 asti. (2009) RakMK RakMK RakMK YM YM YM Arkistolaki. Suomen säädöskokoelma 831/1994. (2008) OPM Asetus asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta. Suomen säädöskokoelma 209/1996. (1996) Asetus liputuksesta Suomen lipulla. Suomen säädöskokoelma 383/1978. Seurattu säädökseen 187/1996 asti. (2005) Asetus valtion hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 1416/1993. Seurattu säädökseen 694/1999 asti. (2006) Asetus öljylämmityslaitteistoista. Suomen säädöskokoelma 1211/1995. Seurattu säädökseen 130/1999 asti. (2000) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuet, ohjeet tuen hakijoille ja kunnille (2008) Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. (2004) Asumistukiasetus. Suomen säädöskokoelma 949/1993. Seurattu säädökseen 1222/2007 asti. (2008) Asumistukilaki. Suomen säädöskokoelma 408/1975. Seurattu säädökseen 1160/2007 asti. (2008) Asuntokauppalaki. Suomen säädöskokoelma 843/1994. Seurattu säädökseen 795/2005 asti. (2006) Asunto-osakeyhtiöasetus. Suomen säädöskokoelma 811/1991. (1991) Asunto-osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 809/ lisälehti, seurattu säädökseen 463/2007 asti. (2008) YM SM KTM KTM ARA STM YM YM OM OM OM

2 2 Asunto-osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 809/ lisälehti. Seurattu säädökseen 463/2007 asti. (2008) OM 10424_L Autopaikkojen järjestäminen asuntoalueilla. Ympäristöministeriö, YM kaavoitus- ja rakennusosasto, yleiskirje n:o 3990/501/84, (1984) C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- RakMK ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1999) C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset RakMK C3 Rakennusten lämmöneristys. Määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma (2009) C4 Lämmöneristys. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2003) D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet RakMK RakMK RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet RakMK Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. (2003) D3 Rakennusten energiatehokkuus. Määräykset ja ohjeet RakMK D4 LVI-piirrosmerkit. Ohjeet. Sisäasiainministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1979) D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2007) D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset. Määräykset rakentamismääräyskokoelma. (1998) E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. - lisälehti, muutosasetukset (2009) E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. - lisälehti, muutosasetukset (2009) E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (2005) E3 Pienet savuhormit. Ohjeet Ympäristöministeriö, kaavoitusja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1987) RakMK RakMK RakMK RakMK 10371_L RakMK RakMK RakMK E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2007) E4 Autosuojien paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus. Ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (2003) E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus. Ohjeet rakentamismääräyskokoelma. 2. korjattu painos, tammikuu RakMK RakMK RakMK RakMK

3 3 Etuostolaki. Suomen säädöskokoelma 608/1977. Seurattu säädökseen 1030/2006 asti. (2007) F1 Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (2005) F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (2001) G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (2005) G2 Valtion tukema asuntorakentaminen. Määräykset ja ohjeet rakentamismääräyskokoelma. (1998) Järjestyslaki. Suomen säädöskokoelma 612/2003. Seurattu säädökseen 533/2007 asti. (2008) Jäteasetus.Suomen säädöskokoelma 1390/1993. Seurattu säädökseen 988/2004 asti. (2007) Jätelaki. Suomen säädöskokoelma 1072/ lisälehti, seurattu säädökseen 806/2008 asti. (2009) Jätelaki. Suomen säädöskokoelma 1072/ lisälehti, seurattu säädökseen 806/2008 asti. (2009) Kaasulaiteasetus. Suomen säädöskokoelma 1434/1993. Seurattu säädökseen 694/1999 asti. (2008) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta. Suomen säädöskokoelma 1417/1993. (1998) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta. Suomen säädöskokoelma 344/1997. (1997) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä. Suomen säädöskokoelma 313/1985. Seurattu säädökseen 847/1998 asti. (2005) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta. Suomen asetuskokoelma 1193/1999. (2000) Kiinteistön teletilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia 306/2006 S, (2007) Kiinteistörekisteriasetus. Suomen säädöskokoelma 970/1996. Seurattu säädökseen 276/2001 asti. (2004) Kiinteistörekisterilaki. Suomen säädöskokoelma 392/1985. Seurattu säädökseen 456/2004 asti. (2004) Kiinteistöverolaki. Suomen säädöskokoelma 654/1992. Seurattu säädökseen 1152/2005 asti. (2006) Kirjanpitoasetus. Suomen säädöskokoelma 1339/1997. Seurattu säädökseen 547/2008 asti. (2009) Kirjanpitolaki. Suomen säädöskokoelma 1336/1997. Seurattu säädökseen 460/2007 asti. (2009) KTMp kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetussa laissa tarkoitetuista kaavoista. Suomen säädöskokoelma 1046/1988. Seurattu säädökseen 306/1993 asti. (2008) YM RakMK RakMK RakMK RakMK SM YM YM 10504_L YM TEM KTM KTM KTM KTM LVM MMM MMM OM TEM TEM TEM

4 4 KTMp sähkölaitteistojen tarkastamisesta. Suomen säädöskokoelma 1187/1991. (1992) KTMp öljylämmityslaitteistoista. Suomen säädöskokoelma 314/1985. Seurattu säädökseen 1219/1995 asti. (1997) Kuluttajansuojalaki. Suomen säädöskokoelma 38/1978. Seurattu säädökseen 29/2005 asti. (2005) Kymmenen vuoden korkotukilaina Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. (2009) Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Suomen säädöskokoelma 481/1995. Seurattu säädökseen 1038/2003 asti. (2008) Laki asumisoikeusasunnoista. Suomen säädöskokoelma 650/1990. Seurattu säädökseen 870/2008 asti. (2009) Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista. Suomen säädöskokoelma 1184/2005. Seurattu säädökseen 1059/2008 asti. (2009) Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta. Suomen säädöskokoelma 205/1996. Seurattu säädökseen 1060/2008 asti. (2009) Laki eräistä naapuruussuhteista. Suomen säädöskokoelma 26/1920. Seurattu säädökseen 1160/2005 asti. (2006) KTM KTM KTM ARA YM YM YM YM YM Laki julkisista hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 348/2007. KTM Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Suomen säädöskokoelma 669/1978. Seurattu säädökseen 547/2005 asti. (2006) Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Suomen säädöskokoelma 1074/2000. Seurattu säädökseen 796/2005 asti. (2006) Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta. Suomen säädöskokoelma 453/2002. (2005) YM OM MMM Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta. MMM Suomen säädöskokoelma 603/1977. Seurattu säädökseen 1032/2003 asti. (2005) Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 YM ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi. Suomen säädöskokoelma 176/2009. (2009) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 75/2004. (2005) OM Laki liikehuoneiston vuokrauksesta. Suomen säädöskokoelma 482/1995. Seurattu säädökseen 1039/2003 asti. (2008) Laki maakaaren voimaanpanosta. Suomen säädöskokoelma 541/1995. Seurattu säädökseen 965/1998 asti. (2000) Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Suomen säädöskokoelma 308/2006. (2006) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta. Suomen säädöskokoelma 1204/1993. Seurattu säädökseen 1061/2008 asti. (2009) Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta. Suomen säädöskokoelma 625/2006. Seurattu säädökseen 1416/2007 asti. (2008) YM OM KTM YM OM

5 5 Laki pelastustoimen laitteista. Suomen säädöskokoelma 10/2007. (2007) Laki rakennuksen energiatodistuksesta. Suomen säädöskokoelma 487/2007. (2008) Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Suomen säädöskokoelma 489/2007. (2009) Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä. Suomen säädöskokoelma 230/2003. (2004) Laki Suomen lipusta. Suomen säädöskokoelma 380/1978. Seurattu säädökseen 588/1995 asti. (2005) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Suomen säädöskokoelma 1233/2006. Seurattu säädökseen 168/2008 asti. (2008) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi. Suomen säädöskokoelma 693/1976. Seurattu säädökseen 984/2008 asti. (2009) Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista. Suomen säädöskokoelma 1005/2008. (2009) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 390/2005. (2006) Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi. Suomen säädöskokoelma 868/2008. (2009) Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista. Suomen säädöskokoelma 228/1929. Seurattu säädökseen 128/2004 asti. (2006) Laki vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 349/2007. Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista. Suomen säädöskokoelma 1030/2008. (2009) Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta. Suomen säädöskokoelma 856/2008. (2009) Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma 1186/1990. Seurattu säädökseen 699/2001 asti. (2008) Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta. Suomen säädöskokoelma 113/2000. (2000) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta. Suomen säädöskokoelma 737/1994. (2000) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Suomen säädöskokoelma 468/1994. Seurattu säädökseen 60/2007 asti. (2007) Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Suomen säädöskokoelma 357/2006. (2006) Maa-aineslaki. Suomen säädöskokoelma 555/1981. Seurattu säädökseen 347/2008 asti. (2008) SM YM YM YM SM TEM STM TEM KTM YM OM KTM ARA YM YM YM YM YM MMM YM Maakaari. Suomen säädöskokoelma 540/1995. (1997). - lisälehti, Lait maakaaren muuttamisesta. Seurattu säädökseen 632/2006 asti. (2006) OM

6 6 Maakaasumarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 508/2000. Seurattu säädökseen 1293/2004 asti. (2005) KTM Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/ YM 10489_L lisälehti, seurattu säädökseen 1130/2008 asti. (2009) Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/ YM lisälehti, seurattu säädökseen 1130/2008 asti. (2009) Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/ lisälehti, seurattu säädökseen 1129/2008 asti. (2009) Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/ lisälehti, seurattu säädökseen 1129/2008 asti. (2009) Määräys ja ohjeet arkistotiloista. KA 1386/40/2007, (2007) Määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja - järjestelmästä. Viestintäviraston määräyskokoelma 21 E/2007 M. (2008) Nestekaasuasetus. Suomen säädöskokoelma 711/1993. Seurattu säädökseen 129/1999 asti. (2000) Ohje sisusteiden paloturvallisuudesta. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto, ohje 4/011/98. (1998) Osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 624/2006. Seurattu säädökseen 1415/2007 asti. (2008) Painelaitelaki. Suomen säädöskokoelma 869/1999. Seurattu säädökseen 731/2008 asti. (2009) Palotarkastusohje. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto, Dnro SM /Tu-33, (2007) Palovaroittimien tekniset ominaisuudet ja sijoitus. Sisäasiainministeriön määräys A:59. (1999) Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 468/2003. Seurattu säädökseen 348/2008 asti. (2008) Rakennussuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 60/1985. Seurattu säädökseen 893/2001 asti. (2008) YM 10488_L YM OPM LVM KTM SM OM TEM SM SM SM YM Rakennuttamisen kilpailuttaminen ja rakennuttajan valinta. Valtion ARA tukeman uudisvuokra- ja asumisoikeustalon rakennuttaminen. Valtion asuntorahasto menettelytapaohje 1443/02/95. (1996) Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila. Opas STM suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, ravintoloitsijoille ja viranomaisille (STM 2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. Suomen säädöskokoelma 917/2005. (2006) SM Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista. Suomen säädöskokoelma 790/2001. (2001) Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. Suomen säädöskokoelma 805/2005. (2006) Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista. Suomen säädöskokoelma 1385/2006. (2007) SM SM SM

7 7 Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta. Suomen säädöskokoelma 1384/2006. (2007) Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista. Suomen säädöskokoelma 660/2005. (2005) Sisäasiainministeriön määräys nuohouksesta. Sisäasiainministeriö pelastusosasto, määräys A:58. (1999) SM SM SM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta. Suomen säädöskokoelma 964/2006. STM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista STM ja valvontatutkimuksista. Suomen säädöskokoelma 461/2000. (2000) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Suomen säädöskokoelma 315/2002. (2003) Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asuntojen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvoista. Suomen säädöskokoelma 944/1992. (1993) Sähkömarkkina-asetus. Suomen säädöskokoelma 518/1995. Seurattu säädökseen 1174/2004 asti. (2006) Sähkömarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 386/ lisälehti, seurattu säädökseen 1326/2007 asti. (2008) Sähkömarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 386/ lisälehti, seurattu säädökseen 1326/2007 asti. (2008) Sähköturvallisuusasetus. Suomen säädöskokoelma 498/1996. Seurattu säädökseen 402/2008 asti. (2008) Sähköturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 410/1996. Seurattu säädökseen 1465/2007 asti. (2008) Terveydensuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 1280/1994. Seurattu säädökseen 1240/2002 asti. (2003). - lisälehti, Suomen säädöskokoelma 207/2006. (2006) Terveydensuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 763/1994. Seurattu säädökseen 309/2006 asti. (2006) TSHp asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä. Suomen säädöskokoelma 929/1988. (1989) Tuotevastuulaki. Suomen säädöskokoelma 694/1990. Seurattu säädökseen 880/1998 asti. (1999) Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. Suomen säädöskokoelma 231/1990. Seurattu säädökseen 176/1992 asti. (1992) Työturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 738/2002. Seurattu säädökseen 53/2006 asti. (2006) Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat terveydelliset ohjeet. STTV:n oppaita 3:2008. (2009) Valtion tukemien uudis- ja perusparannushankkeiden suunnitelmien ja kustannusten käsittely asuntorahastossa. (2002) Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista. Suomen säädöskokoelma 975/2004. (2008) STM STM KTM TEM/KTM 10455_L KTM TEM KTM STM STM TM/TSH OM TM/TSH STM STM ARA STM

8 8 Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta. Suomen säädöskokoelma 78/2006. (2008) Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista. Suomen säädöskokoelma 128/2006. Seurattu säädökseen 115/2008 asti. (2008) Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. Suomen säädöskokoelma 1313/2007. (2008) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Suomen säädöskokoelma 591/2006. (2008) Valtioneuvoston asetus eräistä energiataloudellisista avustuksista. Suomen säädöskokoelma 56/2002. (2002) YM YM TEM YM KTM Valtioneuvoston asetus kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta. Suomen säädöskokoelma 8/2003. (2005) Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta. Suomen säädöskokoelma 787/2003. Seurattu säädökseen 657/2006 asti. (2008) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Suomen säädöskokoelma 542/2003. (2003) Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista. Suomen säädöskokoelma 1/2009. (2009) Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa. Suomen säädöskokoelma 835/2005. (2006) YM SM YM TEM OM Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista. Suomen säädöskokoelma 577/2003. (2003) Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta. Suomen säädöskokoelma 1070/2002. (2004) Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. Suomen säädöskokoelma 1380/1994. Seurattu säädökseen 318/2006 asti. (2006) Valtioneuvoston päätös asunto-osakeyhtiötalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista. Suomen säädöskokoelma 210/1996. (1996) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista. Suomen säädöskokoelma 861/ lisälehti. Seurattu säädökseen 381/2008 asti. (2008) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista. Suomen säädöskokoelma 861/ lisälehti. Seurattu säädökseen 381/2008 asti. (2008) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma 993/1992. (1996) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedotteista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Suomen säädöskokoelma 659/1996. (1996) Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista. Suomen säädöskokoelma 262/1998. (1998) Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä. Suomen säädöskokoelma 295/1997. (1997) Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 629/ lisälehti. Seurattu säädökseen 404/2008 asti. (2008) STM VM TM YM YM 10467_L YM YM YM YM YM STM 10465_L

9 9 Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 629/ lisälehti. Seurattu säädökseen 404/2008 asti. (2008) Valtioneuvoston päätös Suomen lipun väreistä. Suomen säädöskokoelma 827/1993. (2005) Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista. Suomen säädöskokoelma 933/2005. (2006) STM SM VM Vesihuoltolaki. Suomen säädöskokoelma 119/2001. (2008) MMM Vesilaki (lyhennelmä). Suomen säädöskokoelma 264/1961. Seurattu säädökseen 88/2000 asti. (2000) - lisälehti, Lait vesilain muuttamisesta. Seurattu säädökseen 732/2005 asti. (2006) Viestintämarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 393/2003. Seurattu säädökseen 976/2008 asti. (2009) VNp työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Suomen säädöskokoelma 856/1998. Seurattu säädökseen 185/2004 asti. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta. Suomen säädöskokoelma 765/ lisälehti, seurattu säädökseen 1032/2008 asti. (2009) Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta. Suomen säädöskokoelma 765/ lisälehti, seurattu säädökseen 1032/2008 asti. (2009) Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. Suomen säädöskokoelma 1245/2003. (2004) Ympäristöministeriön päätös asuntokauppalaissa tarkoitetusta kauppasopimuksen kaavasta. Suomen säädöskokoelma 964/1995. Seurattu säädökseen 157/1998 asti. (2000) Ympäristönsuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 169/ lisälehti. Seurattu säädökseen 380/2008 asti. (2008) Ympäristönsuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 169/ lisälehti. Seurattu säädökseen 380/2008 asti. (2008) Ympäristönsuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 86/2000. Seurattu säädökseen 681/2008 asti. (2008) YM LVM STM YM 10497_L YM YM YM YM 10466_L YM YM Öljykamiinoiden paloturvallisuus. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto n:o 470/651/79, (1986) SM

31.12.2009. KH-kortisto/ir VOIMASSAOLEVAT KH-SÄÄNNÖSKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (182 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu

31.12.2009. KH-kortisto/ir VOIMASSAOLEVAT KH-SÄÄNNÖSKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (182 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu 1 31.12.2009 KH-kortisto/ir VOIMASSAOLEVAT KH-SÄÄNNÖSKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (182 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja RakMK 10443

Lisätiedot

Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu. ARAn tuet 2010. Vireillepano-ohjeet hakijoille ja kunnille. (2009) ARA 10551 5 20.9.2009

Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu. ARAn tuet 2010. Vireillepano-ohjeet hakijoille ja kunnille. (2009) ARA 10551 5 20.9.2009 1 1.7.2010 KH-kortisto/ir VOIMASSAOLEVAT KH-SÄÄNNÖSKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (185 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet 2006.

Lisätiedot

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ 2018 RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN KORVAAVAT UUDET ASETUKSET NYT YKSISSÄ KANSISSA! Tilaa nyt pelastus- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu Palo- ja rakennuslaisäädäntö

Lisätiedot

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ 2014 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 461/2014 (julkaisupäivä 19.6.2014) saakka. Julkaisija ja kustantaja:

Lisätiedot

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2012 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 238/2012 (julkaisupäivä 21.5.2012) saakka. Julkaisija ja kustantaja:

Lisätiedot

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015 SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015 Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy Sisältö I OSASTO: LAINSÄÄDÄNTÖ...9 1. SÄHKÖLAITTEIDEN JA SÄHKÖNKÄYTÖN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ...9 sähköturvallisuuslaki 410/96...9

Lisätiedot

Sähköalan säännökset 2017

Sähköalan säännökset 2017 Sähköalan säännökset 2017 Tuotenumero: 211144 77,00 (+ alv 10%) normaalihinta 57,75 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan

Lisätiedot

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2012

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2012 SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2012 Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy Julkaisija Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy Harakantie 18 02650 Espoo Puhelin (09) 5476 1600 KUSTANTAJA Henkilö- ja Yritysarviointi Seti

Lisätiedot

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ 2013 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2013 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 359/2013 (julkaisupäivä 23.5.2013) saakka. Julkaisija ja kustantaja:

Lisätiedot

RAKENNUSALAN LAINSÄÄDÄNTÖ

RAKENNUSALAN LAINSÄÄDÄNTÖ RAKENNUSALAN LAINSÄÄDÄNTÖ 2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 556/2015 (julkaisupäivä 5.5.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kuulumisia COMBI-yleisöseminaari 26.1.2017, Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Puhutaan normeista ja niiden suuresta määrästä sekä normien

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

Sähköalan säännökset 2016

Sähköalan säännökset 2016 Sähköalan säännökset 2016 Tuotenumero: 211141 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan

Lisätiedot

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (1171/2016)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (415/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Sisäkuivakäymälän edellytykset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila

Sisäkuivakäymälän edellytykset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila Sisäkuivakäymälän edellytykset Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila Iltasanomat Bill Gates keksii vessan uudestaan Microsoft-miljardööri aikoo luoda aivan uudenlaisen vessan.

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 1 KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 : Kokeet 1 Tutkintojulkaisut... 2 Öljylämmitysalan ja säiliöntarkastusalan vastuuhenkilökurssit 3 Kaasuasennusalan vastuuhenkilökurssit. 4 Öljysäiliöiden tarkastustöiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (415/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Määräykset ja standardit

Määräykset ja standardit Määräykset ja standardit Rakennusten energiatehokkuusstandardit uudistuvat seminaari 26.4.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Rakentamismääräyskokoelman uudistus

Lisätiedot

Muuttuvat lait ja rakentamismääräykset palo- ja käyttöturvallisuusasioissa ETELÄ-SAVON ALUEELLA

Muuttuvat lait ja rakentamismääräykset palo- ja käyttöturvallisuusasioissa ETELÄ-SAVON ALUEELLA Muuttuvat lait ja rakentamismääräykset palo- ja käyttöturvallisuusasioissa ETELÄ-SAVON ALUEELLA Rakennusten paloturvallisuus YLEISET SÄÄDÖSPERUSTEET JA HIERARKIA : Rakennusten paloturvallisuuden suunnitteluperusteet:

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus

Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus Rakentamismääräysten uudet haasteet TkL Jarkko Heinonen Energiaviisas rakentaminen 26.11.2014 Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus Perustuslaista johtuvat tarkistustarpeet Laissa

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 ASENNUSALAN KOKEET ÖLJYLÄMMITYS SÄILIÖNTARKASTUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN LIITE YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 21.3.2017 12 1 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTA-

Lisätiedot

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 (6) Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 Myöntää poikkeuksen rakennuskiellosta sitovan

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa

Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa RAKENTEELLISEN PALONEHKÄISYN OPINTOPÄIVÄT 30.9.2015 Kokkola Teppo Lehtinen Uudistuksen taustaa

Lisätiedot

KH-kortiston päivitetty hakemisto löytyy myös Internetistä, osoitteesta www.rakennustieto.fi/kh.

KH-kortiston päivitetty hakemisto löytyy myös Internetistä, osoitteesta www.rakennustieto.fi/kh. KH 80065 hakemistot helmikuu 2006 korvaa KH 80063 1(58) KH-KORTISTON HAKEMISTO Helmikuu 2006 Tämä hakemisto sisältää sisällysluettelon, asiahakemiston sekä luettelon kortistoon liittyvistä sopimusasiakirjoista

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan asumisoikeusasunnoista annettua lakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

ympäristön- JA LUONNONSUOJELU

ympäristön- JA LUONNONSUOJELU ympäristön- JA LUONNONSUOJELU 2014 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 362/2014 (julkaisupäivä 5.5.2014) saakka. Julkaisija ja

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

SISÄLLYS - MRL SISÄLLYS. Tavoitteet Yleiset säännökset Suunnittelujärjestelmä. Järjestelmä lähtökohdat. Suunnittelujärjestelmä. Kaavoitusmenettely

SISÄLLYS - MRL SISÄLLYS. Tavoitteet Yleiset säännökset Suunnittelujärjestelmä. Järjestelmä lähtökohdat. Suunnittelujärjestelmä. Kaavoitusmenettely MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI Tavoitteet Yleiset säännökset Suunnittelujärjestelmä Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 ARI EKROOS TALOUSOIKEUDEN PROFESSORI AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

Päätös. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 47/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ

KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ 2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 :n 26 kohdan nojalla viranhaltijat,

Lisätiedot

Rakentamismääräykset uudistuvat

Rakentamismääräykset uudistuvat Rakentamismääräykset uudistuvat Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Valkea talo, 20.3.2014 Helsinki Sisältö 1. Rakentamisen sääntelyn keskeiset periaatteet ja ajankohtaiset muutostarpeet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön HE 90/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, vuokraasuntolainojen korlwtuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus FINVAC D2-hankkeen työpaja Ympäristöministeriö 21.8.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Rakentamismääräyskokoelman uudistus Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ

KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ 2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 118/2016 (julkaisupäivä 12.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356)

LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356) LVI H-30036 hakemistot, käyttöohjeet helmikuu 2006 korvaa LVI H-30035 1 (36) LVI-KORTISTON HAKEMISTO Helmikuu 2006 Tämä hakemisto sijoitetaan LVI-kortiston kansioon HAK...00 Hakemistot, käyttöohjeet -osan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU

YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU 2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 326/2016 (julkaisupäivä 3.5.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Koe- ja kurssitiedote 1/2015

Koe- ja kurssitiedote 1/2015 Koe- ja kurssitiedote 1/2015 Sisältö Kokeet...1 Kurssit ja tutkintojulkaisut...3 Öljylämmitysalan kurssi...3 Öljylämmitysalan asennustöiden tutkintojulkaisut...4 Säiliöntarkastustöiden tutkintojulkaisut...5

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja:

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja: 1 APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET Luovuttaja: Helsingin kaupunki 0201256-6 Luovutuksensaaja: Helsingin kaupungin asunnot Oy 2379058-6 Viipurinkatu 2 00510 Helsinki Kaupunginvaltuusto [xx.xx.2015],

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta E9 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta Annettu

Lisätiedot

RTS 10:52 LVI 30-104xx KH xx-xxxxx HISSITILOJEN ILMANVAIHTO. Selityksiä SISÄLLYSLUETTELO2 1 YLEISTÄ

RTS 10:52 LVI 30-104xx KH xx-xxxxx HISSITILOJEN ILMANVAIHTO. Selityksiä SISÄLLYSLUETTELO2 1 YLEISTÄ RTS 10:5 LVI 0-104xx KH xx-xxxxx HISSITILOJEN ILMANVAIHTO OHJEET kesäkuu 010 korvaa LVI 0-1005 1 (5) Tässä LVI-ohjekortissa esitetään hissitilojen ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset. Standardeissa SFS-EN81-1

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset

Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset Rakennusten kosteus- ja homeongelmat TrV ja YmV kuuleminen 20.6.2017 Yli-insinööri Katja Outinen Yleistä kuntotutkijoiden ja -tarkastajien pätevyyksistä Rakentamisen

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen

Lisätiedot

Kansallisten satamalakien kumoaminen. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitto ry

Kansallisten satamalakien kumoaminen. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitto ry Kansallisten satamalakien kumoaminen Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 20.11.2014 Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitto ry HE 236/2014 vp kahden kansallisen satamalain kumoaminen Suomen Satamaliiton

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU

YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU 2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 444/2015 (julkaisupäivä 21.4.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Kuopio 7.10.2014 Sanna Koivumäki Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 9.10.2014 Ruokaosaston tehtäväalueen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen

Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Espoossa 28.-29.1.2015 Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Vuoden 2015 seminaarin teemat Ennalta

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos

ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos Seuraavassa taulukossa on esitetty SPEK:in Alkusammutuskalusto-oppaan (2011, 3. uudistettu painos) julkaisemisen jälkeen tulleet muutokset aiheeseen

Lisätiedot

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015 Case Kivistö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT Puupäivä 26.11.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Kivistö

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot