LVI-kortistoon sisältyvät kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-kortistoon sisältyvät kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356)"

Transkriptio

1 LVI H hakemistot, käyttöohjeet helmikuu 2007 korvaa LVI H (48) LVI-KORTISTON HAKEMISTO Helmikuu 2007 Tämä hakemisto sijoitetaan LVI-kortiston kansioon HAK...00 Hakemistot, käyttöohjeet -osan alkuun johtokortin H jälkeen. Tämä hakemisto sisältää LVI-kortiston käyttöohjeet, sisällysluettelon ja asiahakemiston. Hakemisto ilmestyy kerran vuodessa. Tuoreutuserien lähetteet täydentävät sisällysluetteloa. LVI-kortiston päivitetty hakemisto löytyy myös Internetistä Rakennustiedon verkkokaupasta voi tehdä hakuja, korttinumeron, asiasanojen ym. mukaan, sekä tilata kortteja, sopimusasiakirjoja tai kirjoja. LVI-kortisto on saatavana myös CD-muodossa. Asiahakemiston sanojen kohdalta löytyy viittaus ao. julkaisun LVI-tunnukseen. Tunnukset viittaavat LVIkortiston eri osiin seuraavasti: h = hakemisto j = tiedonjyvät o = ohjetiedosto s = säännöstiedosto t = tuotetiedosto. LVI-kortistoon sisältyvät kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 (LVI ) TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI ) ja Tarviketieto CD SISÄLLYSLUETTELO 1 KÄYTTÖOHJEET Yleistä Luokitusjärjestelmät LVI-kortiston ylläpito 2 2 LVI-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO LVI-hakemistot LVI-ohjetiedosto LVI-ohjekortteina julkaistut SFS-standardit LVI-tiedonjyväkortit LVI-säännöstiedosto LVI-tuotetiedosto LVI-ohjetiedostoon liittyvät sopimusasiakirjat ja -lomakkeet LVI-kortiston kirjat Tarviketieto CD 17 3 LVI-ASIAHAKEMISTO 18 TSt/1/helmikuu 2007/700/Kyriiri/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS 2007

2 LVI H käyttöohjeet 2 1 KÄYTTÖOHJEET 1.1 Yleistä LVI-kortisto koostuu LVI-ohjetiedostosta, LVI-tiedonjyvistä, LVI-säännöstiedostosta ja LVI-tuotetiedostosta. LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja Tarviketieto CD. LVI-ohjetiedosto sisältää LVI-suunnittelun, -rakentamisen, asentamisen ja ylläpidon ohjetietoa. LVI-tiedonjyvät ovat LVI-alaan liittyviä tutkimustuloksia tai muuta uutuustietoa lyhyesti referoituna. LVI-säännöstiedosto sisältää rakennushankkeessa LVI-alaa koskevia säädöksiä. LVI-tuotetiedosto sisältää luotettavaa, vertailukelpoista ja ajantasalla olevaa tietoa LVI-tarvikkeista ja palveluista ja helpottaa valintaa vaihtoehtoisten tuotteiden välillä. LVI-kortit säilytetään kansioissa sisällysluettelon osoittamassa järjestyksessä. 1.2 Luokitusjärjestelmät LVI-ohjetiedoston luokitusjärjestelmän perustana on LVI-RYL 86:n (LVI 83 -nimikkeistö, Talo 80) mukainen luokitusjärjestelmä. LVI-ohjekorttien luokitustunnus on kaksinumeroinen (joskus kolminumeroinen), sitä seuraa tavuviiva ja viisinumeroinen tuotenumero, jonka ensimmäisenä numerona LVI-ohjetiedostossa on ykkönen (1). Esimerkki: LVI Osa LVI-ohjekorteista kuuluu myös RT- ja/tai KH-kortistoon, jolloin niissä on sekä LVI- että RT- ja/tai KH-tunnus. LVIkortiston sisällysluettelossa käytetään vain LVI-tunnusta. LVI-tiedonjyvissä noudatetaan samaa luokitusjärjestelmää kuin LVI-ohjetiedostossa. Tiedonjyvissä on lisäksi ryhmä 7 LVIS LVI-tiedonjyväkortin luokitustunnusta seuraa viisinumeroinen tuotenumero, jonka ensimmäisenä numerona LVI-tiedonjyväkorteilla on nelonen (4). ( saakka ykkönen (1)). Esimerkki: LVI LVI-säännöstiedoston luokitus pohjautuu valtion hallinto-organisaatioon. Luokitusryhmät on järjestetty organisaatioiden virallisten lyhenteiden mukaan aakkosjärjestykseen. Ympäristöministeriön julkaisu Suomen rakentamismääräyskokoelma on omana luokitusryhmänään. LVI-säännöskorttien tunnus muodostuu hallinnonalaa kuvaavasta luokitustunnuksesta ja viisinumeroisesta tuotenumerosta, jonka ensimmäinen numero LVI-säännöskorteilla on nolla (0), KHsäännöskorteilla ykkönen (1) ja RT-säännöskorteilla kakkonen (2). Esimerkki: LVI STM LVI-säännöskortit, joilla ei ole LVI-tunnusta, järjestetään RT-tunnuksen mukaan. Säännöskorttina julkaistun laajan säädöksen muuttuessa vain joiltakin osin muutos ilmoitetaan lisälehdellä. Lisälehti julkaistaan samalla tuotenumerolla kuin varsinainen säädös varustettuna merkinnällä LISÄLEHTI. Lisälehti sijoitetaan kortistossa välittömästi muuttuneen säädöksen jälkeen. LVI-tuotetiedoston luokitusjärjestelmä noudattaa pääperiaatteeltaan LVI-RYL 92:n mukaista luokitusta. LVI-tuotekorttien luokitustunnus on kaksinumeroinen, sitä seuraa tavuviiva ja viisinumeroinen tuotenumero, jonka ensimmäisenä numerona LVI-tuotetiedostossa on kakkonen (2). Esimerkiksi: LVI LVI-kortiston ylläpito LVI-kortistoa pidetään ajan tasalla säännöllisin väliajoin ilmestyvillä tuoreutuserillä. Tuoreutuserien lähetteessä ilmoitetaan sekä uudet että poistettavat kortit kunkin tiedoston luokitusjärjestelmän mukaisessa järjestyksessä. Tiedon löytymisen kannalta on tärkeää, että uudet kortit sijoitetaan oikeille paikoilleen kortistoon. Kortit sijoitetaan ensin luokitustunnuksen mukaiseen pääryhmään ja sitten tuotenumeron mukaan numerojärjestykseen asianomaisen johtokortin jälkeen. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvat kortit sijoitetaan poikkeuksellisesti RakMK:n osien, aakkosten ja numeron muodostaman tunnuksen mukaiseen järjestykseen. Rakennustietosäätiö RTS 2007

3 3 ohjetiedosto LVI H LVI-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelossa on esitetty ne luokitusryhmät, joista on julkaistu kortteja. Täydellisempi luokitusjärjestelmä on esitetty johtokorteissa. SFS-standardeina julkaistujen ohjekorttien hinta on SFS-standardien hinnaston mukainen. Joistakin ohjekorteista on saatavilla vieraskielisiä käännöksiä. Kielet on mainittu erikseen kortin tiedoissa. Käännökset eivät sisälly LVI-kortistoon. 2.1 LVI-HAKEMISTOT H HAKEMISTOT, KÄYTTÖOHJEET LVI H LVI-kortiston hakemistot. Helmikuu (2007) 48 s. RAKENNUSTIETO tuotteet ja hinnat s. 2.2 LVI-OHJETIEDOSTO 0 YLEISTÄ 00 Yleiset perusteet LVI Standardi SFS 5139 Rakennuksen pinta-alat. (1985) 7 s. Hinta 14,60 17,81** LVI Standardi SFS 2460 Rakennusten tilavuuden laskenta. (1971) 3 s. Hinta 8,00 9,76** LVI SI-yksiköt rakennusalalla. (1989) 10 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Kiinteistön perustietokortin täyttöohjeet. (1993) LVI Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. (1993) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Paloluokat. (1999) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Paloluokat (2004) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Rakennuksen paloluokka ja sen määrittäminen. (2004) 01 LVI-töiden yleiset laatuvaatimukset LVI Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö. (1996) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Asuintalon huoltokirjan laadinta. (1996) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Asuintalon huoltokirjan laadinnan tehtäväluettelot. (1996) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet. Poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet. Asuintalon huoltokirja. (1996) 24 s. Hinta 15,33 18,70** LVI LVIS-laitteiden kunnossapitojaksot. (1996) LVI Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Tilaajan ohje. (1998) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Suoritusohje. (1998) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Esimerkkiraportti. (1998) 12 s. Hinta 8,44 10,30** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %. LVI Asuintalon huoltokirjan laadinta. Käytössä oleva talo. (1999) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Asuintalon huoltokirjan käyttö. (1999) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta. (1999) 24 s. Hinta 15,33 18,70** LVI Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö. (1999) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Rakennustuotteen ylläpito-ohjeen laatiminen. (2001) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. (2001) 20 s. Hinta 13,03 15,90** LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Suoritusohje. (2001) 24 s. Hinta 15,33 18,70** LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Esimerkkiraportti. (2001) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Tilaajan ohje. (2002) 5 s. Hinta 4,43 5,40** LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Suoritusohje. (2002) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Esimerkkiraportti. Omakotitalot, erillis-, pari- ja rivitalohuoneistot. (2002) LVI Kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Esimerkkiraportti. Kerrostalohuoneistot. (2002) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Asuinkiinteistön kuntoarvio. Laajennettu energiatalouden selvitys. (2002) 21 s. Hinta 13,61 16,60** LVI TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1. (2003) 369 s. Hinta 101,85 110,00* LVI TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2. (2003) 327 s. Hinta 101,85 110,00* LVI Energiakatselmus. Palvelusektori, teollisuus ja energia-ala. (2003)

4 LVI H ohjetiedosto 4 LVI TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Kirjallisuusluettelo (2005) 26 s. Hinta 16,48 20,10** 014 Mittaukset LVI Standardi SFS 5511 Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset. (1991) 14 s. Hinta 25,30 30,87** LVI Standardi SFS 5512 Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. (1992) 11 s. Hinta 20,10 24,52** LVI Standardi SFS 5517 Ilmastointi. Ilmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset. Äänimittaukset. (1992) 4 s. Hinta 8,00 9,76** LVI LVI-laitosten mittaukset. (1999) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Lämmitysverkostojen vesivirran mittaus. (1999) LVI Sisäilman ammoniakkipitoisuuden määritys. (2003) LVI Pintojen ammoniakkiemissioiden määritys. (2002) LVI Kiinteistön energian- ja vedenkulutuksen tunneittainen seuranta. (2004) 019 Vastaanotto LVI Laitteiden ja järjestelmien huollon suunnittelu. (1993) 6 s. Hinta 5,00 6,10** 02 Rakennustalous, kustannukset LVI Energiansäästötoimenpiteiden kannattavuuslaskelmat. (1985) LVI Lämpöenergiamenekkiin vaikuttavat tekijät ja säästötoimenpiteiden laskenta. (1984) LVI Rakennuksen lämmitysenergiantarpeen kuukausivaihtelu.(1992) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Investointilaskelmat ja laskelmataulukot. (2005) LVI Investointilaskentamenetelmät. (2005) 03 Rakennushanke LVI Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. (1987) (vastaavia lomakkeita LVI 70001, LVI 70002, LVI 70003, LVI 70004, LVI 70005, LVI 70006, LVI 70007, LVI 70008, LVI ja LVI 70010) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Talonrakennushankkeen kulku. (1989) 24 s. Hinta 15,33 18,70** LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. (1989) (vastaavia lomakkeita LVI 70020, LVI 70021, LVI ja LVI 70040) LVI Putkiurakan muutostöiden hinnoitteluperusteet. (1990) LVI Putkiurakan muutostöiden laskentalomakkeiden täyttömallit. (1990) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80247) LVI Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE (1995) 8 s. Hinta 6,56 8,00** LVI Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95. (1995) 14 s. Hinta 9,59 11,70** LVI Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95. (1995) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95. (1995) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95. (1995). lisälehti. (1999) 15 s. Hinta 10,16 12,40** LVI Geosuunnittelun tehtäväluettelo GEO 95. (1995) LVI Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS 95. (1995) LVI Konsulttisopimuksen laadinta. (1995) (vastaava lomake RT 80252) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. (1997) LVI CAD-kuvatasot. (1996) LVI Rakennuttamisen tehtäväluettelo. Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeustalon uudisrakennuttaminen. (1997) LVI Rakennuttamisohjelman malli. Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeustalon uudisrakennuttaminen. (1997) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Esitystapaohjeet. Rakennuspiirustukset. (1997) 24 s. Hinta 15,33 18,70** LVI Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset. (1997) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE (1998) 19 s. Hinta 6,56 8,00** LVI Sivu-urakkasopimuksen laatiminen. (1998) (vastaava lomake RT 80260) LVI Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. (1998) (Vastaava lomake RT 80260) LVI Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS (1998) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80264) 7 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Rakennusalan erikoistöiden kuluttajasopimuksen laatiminen. (1999) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80264) LVI Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen. (1999) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80262) LVI Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli. (1999) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli. (1999) 23 s. Hinta 14,75 18,00** LVI Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt. (1999) (vastaava lomake 80265) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleiset sopimusehdot KH & I YSE (2000) LVI Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT (2000) (vastaava lomake RT 80268) 4 s. Hinta 3,20 3,90** Kieliversiot: englanti, ruotsi, venäjä LVI Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen. (2000) (vastaava lomake RT 80268) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaava lomake RT 80271) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80275) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli.(2000) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80275) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80275) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Maksuerätaulukon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2000) (vastaava lomake RT 80276) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Maarakennustyön pienurakkasopimuksen laatiminen. (2001) (vastaava lomake RT 80277) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. (2001) (vastaavia lomakkeita RT 80279, RT ja RT 80281) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Valvontasopimuksen laatiminen. (2001) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80283) LVI Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. (2001) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. (2001) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01. (2001) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Urakkamuodot ja -asiakirjat. YSE 1998 asiakirjaohje. (2002) 3 s. Hinta 3,28 4,00** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

5 5 ohjetiedosto LVI H LVI Piirustus- ja asiakirjaluettelo. (2002) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS (2002) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80262) 7 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. (2002) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Luvan hakeminen rakentamiseen. (2002) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. (2003) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI LVI-selostusohje. (2003) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Piirustuslehti. Rakennuspiirustukset. (2003) LVI Asuntoyhtiön kaukolämpölaitteiden uusiminen. (2004) 15 s. Hinta 10,16 12,40** LVI Asuntoyhtiön sähkö-, antenni- ja puhelinsisäverkkojen uusiminen. (2004) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset. (2004) 20 s. Hinta 13,03 15,90** LVI Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH. (2004) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen. (2004) (vastaavia lomakkeita RT 80290, RT 80291, RT 80292, RT ja RT 80294) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus ja -parannus. (2004) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Pientalohankkeen tehtäväluettelot. (2005) 19 s. Hinta 12,46 15,20** LVI Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen. (2005) 10 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2005) (vastaava lomake RT 80310) LVI Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen, talonrakennustyö. (2005) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80315) 14 s. Hinta 9,59 11,70** LVI Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo. (2005) (vastaavia lomakkeita RT ja RT 80315) LVI Muutos- ja korjausrakentamisen piirustukset. (2005) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen. (2005) LVI Rakennusten sähköpiirustusten piirrosmerkit. (2006) LVI Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa. (2006) LVI Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen. (2006) (vastaava lomake RT 80319) LVI Piirustus- ja asiakirjaluettelo Talo (2006) 12 s. Hinta 8,44 10,30** LVI Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet. ( s. Hinta 3,28 3,54* 04 Rakennustyömaa LVI Lämmitys-, vesi- ja viemärityöt. (2007) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Ilmastointityöt. (2007) 9 s. Hinta 6,72 8,20** LVI Sähkötyöt. (2007) 12 s. Hinta 8,44 10,30** 05 Sisäilmasto LVI Rakennusten sisäilmasto. (1989) LVI Sisäilmasuunnittelu. (1995) 19 s. Hinta 12,46 15,20** LVI Sisäilmastoluokitus (2001). lisälehti. (2003) 21 s. Hinta 13,61 16,60** LVI Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle. (2003) 20 s. Hinta 13,03 15,90** LVI Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle. (2004) 20 s. Hinta 13,03 15,90** 06 Tilat (erityistilat) LVI Tilanvarausohjeet. (1988) LVI Uimahallien ja virkistyskylpylöiden LVI-suunnittelu. (1992) LVI Saunan LVI-suunnittelu. (1994) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Asunnon peseytymis- ja wc-tilat. (1994) Kieliversiot: venäjä LVI Siivouksen ja puhtaanapidon huomioonottaminen rakennussuunnittelussa. (1998) Kieliversiot: englanti LVI Siivoustilat. (1998) Kieliversiot: englanti, venäjä LVI Ammattikeittiöiden sisäilmaston suunnittelu. (2000) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Muuntamotila rakennuksessa. (2002) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentaminen. (2004) 31 s. Hinta 19,34 23,60** LVI S1- ja K-luokan teräsbetonisten väestönsuojien LVI-laitteet. (2005) 12 s. Hinta 8,44 10,30** 1 LÄMMITYS- JÄRJESTELMÄT 10 Perusteet LVI Lämmöneristys, lisäeristettyjen rakenteiden k-arvot. (1982) LVI Polttoaineiden lämpöarvoja ja hyötysuhteita. (1991) LVI Kaukolämmön tilaustehon ja -vesivirran määritys ja tarkistaminen. (2000) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Rakennusten lämpöhäviöiden tasauslaskenta. (2003) (LVI-kortisto CD:llä Excel-tasauslaskentaohjelma Tasauslaskin) LVI Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet. K1/2003. (2004) 52 s. Hinta 31,39 38,30** LVI Lämmitystarveluku. (2005) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Rakennuksen lämpökuvaus. Rakenteiden lämpötekninen toimivuus. (2005) LVI Rakennusten lämmitys. (2006) LVI Kaukolämmitys. (2006) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Kevytöljylämmityslaitteiden uusiminen. (2006) 11 Lämmönkehityslaitteet LVI Öljylämmityksen säätö ja vuosihyötysuhteen määritys. (1981) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Öljylämmityslaitteisto. Öljysäiliön, lämmityskattilan ja keskuslämmitysyksikön sijoitus. (1988) 10 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Raskasöljykattilalaitoksen 0,5-2,0 MW suunnitteluperiaatteita. (1988) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Aurinkolämmitys. (1992) LVI Lämmönkehityslaitteiden mitoitus. (1993) 14 s. Hinta 9,59 11,70** LVI Kaukolämpölaitteiden mitoitus. (1997) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Paisuntajärjestelmän valinta ja mitoitus. (2001) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Lämpöpumput. (2002) LVI Kevytöljylämmitys. (2005) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Puupellettilämmitys. (2006) 12 Lämmitysverkostot LVI Lämmitysverkoston säätöventtiilien mitoitus. (1989) 6 s. Hinta 5,00 6,10** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

6 LVI H ohjetiedosto 6 LVI Putkistovarusteet. (1993) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Putkien läpiviennit. (1994) 10 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Vesikeskuslämmityksen äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus. (2001) LVI Putkistojen lämpölaajeneminen. (2001) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Vesikiertoinen patterilämmitys. (2002) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Putkistojen ja kanavien kannakointi. (2004) 23 s. Hinta 14,75 18,00** 13 Lämmönluovuttimet LVI Vesikiertoinen lattialämmitys. (1996) 11 s. Hinta 7,87 9,60** 19 Lämmitysjärjestelmän vastaanottomenettely LVI LVI-laitoksen tarkkailuohje. (1990) 20 s. Hinta 13,03 15,90** LVI Lämmitä oikein. Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käyttäjän ohje. (2006) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Kaukolämpölaitteiden hoito ja huolto. (2006) 11 s. Hinta 7,87 9,60** LVI Kevytöljylämmitysjärjestelmän hoito ja huolto. (2006) 7 s. Hinta 5,57 6,80** 2 VESI- JA VIEMÄRI- JÄRJESTELMÄT 20 Perusteet LVI Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja WC-tilat. (1979) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus. (2001) 16 s. Hinta 10,74 13,10** LVI Vesi- ja viemärikalusteiden asennus. (2003) LVI Putkistojen asennus. (2004) 12 s. Hinta 8,44 10,30** 22 Talousvesilaitteet LVI Juomavesikaivot. (1996) LVI Uima-allasvesien käsittely. (2005) 15 s. Hinta 10,16 12,40** 23 Viemäriverkostot LVI Pohjaviemäreiden suunnittelu. (1988) LVI Jäte-, sade- ja kuivatusvesikaivot. (1993) LVI Erottimet. (1993) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Sulku- ja padotusventtiilikaivot. (1993) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Jätevesisäiliöt ja saostuskaivot. (1993) LVI Pumppaamot. (1993) LVI Rakennuspohjan kuivatus ja salaojitus. (1993) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Käymäläjärjestelmät. (1995) 14 s. Hinta 9,59 11,70** LVI Muoviviemäreiden palo- ja äänitekninen asennusohje. (2000) LVI Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla. (2006) 20 s. Hinta 13,03 15,90** 26 Vesi- ja viemärikalusteet LVI Talousvesiverkostoon liitettävät lämmityslaitteet. (1990) 1 s. Hinta 2,13 2,60** 3 ILMANKÄSITTELY- JÄRJESTELMÄT 30 Perusteet LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje - ilmanvaihtojärjestelmien poistoilmapuolen suunnittelu. (1987) 7 s. Hinta 5,57 6,80** LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje - koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän tuloilmapuolen suunnittelu. (1987) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje - koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän ulkoilman sisäänoton suunnittelu. (1987) LVI Tiiviin pientalon ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluohje - ilmalämmitysjärjestelmän tuloilma- ja kierrätysilmapuolen ilmatekninen suunnittelu. (1987) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Standardi SFS 4699 Ilmastointi. Ilmastointilaitosten tiiviysvaatimukset. (1993) 4 s. Hinta 8,00 9,76** LVI Sähkö- ja elektroniikkatilojen ilmastointi. Ilmastoinnin mitoitusperusteet. (1994) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Sähkö- ja elektroniikkatilojen ilmastointi. Ilmastointijärjestelmät. (1995) 10 s. Hinta 7,30 8,90** LVI Hissitilojen ilmanvaihto. (2000) LVI Ilmanvaihtolaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus asuinrakennuksissa. (2002) 20 s. Hinta 13,03 15,90** LVI Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho SFP. (2002) 5 s. Hinta 4,43 5,40** 31 Ilmastointilaitteet LVI Keskusilmastointikoneen osien valinta ja mitoitus. (1990) LVI Ilmastointikoneen vuotojen laskenta. (1992) 2 s. Hinta 2,70 3,30** LVI Sähkö- ja elektroniikkatilojen ilmastointi. Kemiallisen suodattimen valinta. (1995) 32 Kanavistot LVI Ilmanvaihtolaitoksen äänitekninen suunnittelu. (1988) LVI Ilmanvaihtokanaviston tasapainotussuunnittelu. (1988) 2 s. Hinta 2,70 3,30** 34 Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet LVI Rakennuksen jäähdytystarpeen määrittäminen. (1992) 37 Erityisjärjestelmät LVI Pientalojen keskussiivousjärjestelmä. (1991) 5 s. Hinta 4,43 5,40** LVI Radonin torjunta. (2003) 16 s. Hinta 10,74 13,10** 38 Lämmöntalteenotto, ilmankäsittelyjärjestelmät LVI Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa. (2004) 20 s. Hinta 13,03 15,90** 39 Järjestelmän vastaanottomenettely LVI Ilmanvaihtolaitoksen hoito-ohje. (1985) 6 s. Hinta 5,00 6,10** LVI Standardi SFS 5768 Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. (1994) 6 s. Hinta 14,60 17,81** LVI Standardi SFS 5769 Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. Mittaukset. (1994) 16 s. Hinta 25,30 30,87** LVI Asuinkerrostalon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö. (1998) LVI Asuinkerrostalon ilmanvaihtolaitosten puhdistus- ja säätötöiden sopimuksen laadinta. (2000) LVI Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. (2007) 12 s. Hinta 8,44 10,30** 4 SÄÄTÖ-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTEL- MÄT 40 Perusteet LVI Rakennusautomaatiojärjestelmän tilaajan ohje. (1996) LVI Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohje. (1996) 41 Säätöjärjestelmät LVI Lämmitysverkoston säätö. (1994) Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

7 7 ohjetiedosto LVI H LVI Rakennusten LVI-järjestelmien säätötekniikka. (1994) 6 s. Hinta 5,00 6,10** 49 Järjestelmän vastaanottomenettely LVI Rakennusten säätölaitteiden käyttö ja huolto. (1994) 7 s. Hinta 5,57 6,80** 66 Varavoimalaitteiden apulaitteet LVI Varavoiman apujärjestelmät. (2002) 5 LVI-ERISTYKSET 50 Perusteet LVI Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus. (2003) LVI Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö. (2002) 12 s. Hinta 8,44 10,30** 6 ERITYISET LVI-TEKNI- SET JÄRJESTELMÄT 61 Kylmätekniset järjestelmät LVI Kylmä- ja pakastetilat, yleisohjeita. (1979) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Kylmä- ja pakastetilat, rakenteet. (1979) LVI Vapaajäähdytys. (1989) 3 s. Hinta 3,28 4,00** LVI Kylmälaitoksen vastaanotto. (1991) LVI Kylmäainetilanne (2003) 62 Kaasuverkostot LVI Maakaasulämmitys. (1998) 19 s. Hinta 12,46 15,20** LVI Nestekaasuvarastot ja -höyrystimet. (2003) 65 Palontorjuntalaitteet LVI Siirrettävät käsi- ja suurtehosammuttimet. (1993) LVI Kiinteistön automaattinen paloilmoitin. (1994) LVI Sammutuslaitteistot. (2006) 6 s. Hinta 5,00 6,10** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

8 LVI H SFS-standardit LVI-OHJEKORTTEINA JULKAISTUT SFS-STANDARDIT Tässä luettelossa ovat LVI-ohjekortteina julkaistut SFS-standardit numerojärjestyksessä. SFSstandardien numerot määrää Suomen Standardisoimisliitto siinä järjestyksessä, missä ne tulevat vahvistettaviksi Suomen standardisoimislautakunnalle. Luettelossa on SFS-tunnuksen lisäksi LVI-ohjekortin tunnus. Joistakin ohjekorteista on saatavilla vieraskielisiä käännöksiä. Kielet on mainittu erikseen kortin tiedoissa. Käännökset eivät sisälly LVI-kortistoon. LVI-OHJEKORTTEINA JULKAISTUT SFS-STANDARDIT SFS 2460 LVI Rakennusten tilavuuden laskenta. (1971) 3 s. Hinta 8,00 9,76** SFS 4699 LVI Ilmastointi. Ilmastointilaitosten tiiviysvaatimukset. (1993) 4 s. Hinta 8,00 9,76** SFS 5139 LVI Rakennuksen pinta-alat. (1985) 7 s. Hinta 14,60 17,81** SFS 5511 LVI Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset. (1991) 14 s. Hinta 25,30 30,87** SFS 5512 LVI Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. (1992) 11 s. Hinta 20,10 24,52** SFS 5517 LVI Ilmastointi. Ilmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset. Äänimittaukset. (1992) 4 s. Hinta 8,00 9,76** SFS 5768 LVI Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. (1994) 6 s. Hinta 14,60 17,81** SFS 5769 LVI Ilmastointijärjestelmien säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset. Mittaukset. (1994) 16 s. Hinta 25,30 30,87** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

9 9 tiedonjyvät LVI H LVI-TIEDONJYVÄKORTIT 0 YLEISTÄ 00 Yleiset perusteet LVI Tuulen nopeus ja suunta, maaston vaikutus tuulen nopeuteen. (1990) LVI Paineastiasta painelaitteeksi. Säädökset muuttuvat. (2001) 8 s. Hinta 4,26 5,20** 01 LVI-töiden yleiset laatuvaatimukset LVI Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset kunnossapitojaksot. Asuintalon huoltokirja. (1997) LVI Hyvä yhteistyökäytäntö kosteusja homevaurioiden ratkaisemiseksi. (2003) 7 s. Hinta 3,73 4,55** LVI Yhteiset tietosisällöt huoltokirjoissa. e-ehyt-määrittely valmis. (2004) LVI Kiinteistön ja asunnon kunnon selvitysmenetelmä. (2007) 2 s. Hinta 1,07 1,31** 02 Rakennustalous, kustannukset LVI Kustannustehokkaat matalaenergiarakennukset. (2000) LVI Katselmukset ovat käyttäjälle parasta koulutusta. Energiakatselmusten esimerkki 1/99. Kylpylät ja kuntoutumiskeskukset. (2000) LVI Energiankäytön tarkkailu on kilpailutekijä. Energiakatselmusten esimerkki 2/99. Meijerit. (2000) LVI Katselmus ohjaa investointeja. Energiakatselmusten esimerkki 1/00. Liikerakennukset. (2000) LVI Potentiaalina lähes viidennes pois energialaskusta. Energiakatselmusten esimerkki 2/00. Metalliteollisuus. (2001) LVI Puolet säästöpotentiaalista jo saavutettu. Energiakatselmusten esimerkki 3/00. Toimistorakennukset. (2001) LVI Kunnanviraston kulutus kuriin. Energiakatselmusten esimerkki 4/00. Julkiset toimistorakennukset. (2001) LVI Ala-asteen laskuoppi: 17 %:n säästö. Energiakatselmusten esimerkki 5/00. Ala-asteen koulut. (2001) LVI ESCO-konsepti toteutti ehdotukset. Energiakatselmusten esimerkki 1/01. Urheilu- ja liikuntahallit. (2001) LVI Säästön lisäksi laatua ja imagoa. Energiakatselmusten esimerkki 2/01. Lasiteollisuus. (2001) LVI Jo plussan puolelle. Energiakatselmusten esimerkki 3/01. Vaateteollisuus. (2002) LVI Selkärankaa tuleville toimenpiteille. Energiakatselmusten esimerkki 4/01. Voimalaitokset. (2002) LVI Katselmusraportti on oiva työkalu. Energiakatselmusten esimerkki 5/01. Terminaalirakennukset. (2002) LVI Maalämpöpumppu ESCO-hankkeessa. Energiakatselmusten esimerkki 2/02. Puutarhat, kasvihuoneet. (2004) LVI Rakennusten energiatodistusmalli valmis. (2006) 1 s. Hinta 0,53 0,65** 03 Rakennushanke LVI Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto. (1991) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Vastaanottotarkastuksessa luovutettavat asiakirjat. (1991) 05 Sisäilmasto LVI Yksilön lämmöntuotto. (1989) LVI Ilman virtaus. (1989) 3 s. Hinta 1,60 1,95** 06 Tilat (erityistilat) LVI Toimiva ryömintätila. (2004) 1 LÄMMITYS- JÄRJESTELMÄT 10 Perusteet LVI Lämmityskustannusten laskutusmenetelmä ja lämmönkulutukseen vaikuttavia tekijöitä. (1988) LVI Asuinkerrostalon lämmöntuotantoon liittyviä tekijöitä. (1988) LVI Erityiset lämmitysjärjestelmät. (1988) LVI Lämmönjakojärjestelmän vaikutus pientalon energiankulutukseen. (1988) LVI Virastotalon energiankulutus. (1988) LVI Rakennuksen energiankulutus. (1989) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI Lasijulkisivu aurinkolämmön kerääjänä. (1989) LVI Tuulenpaine rakennuksen ulkoseinillä. (1990) LVI Kaupan energiankulutus. (1990) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI LVI-laitteiden ylimitoituksen haittojen välttäminen. (1990) LVI Energiaa säästävät kaukolämpökytkennät jaksoittain lämmitetyissä rakennuksissa. (1990) LVI Tulisijalämmitys. (2000) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI Tulisijan, lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihtojärjestelmän yhteiskäyttö. (2005) 11 Lämmönkehityslaitteet LVI Kevytöljykattilalaitoksen suunnittelunäkökohtia. (1991) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI Öljysäiliöiden suoja-altaiden kunnonhallinta pientaloissa. (2004) 12 Lämmitysverkostot LVI Patteriverkoston joustavat liittimet. (1996) LVI Patteriverkoston ilmausongelmat kuriin. (2006) 13 Lämmönluovuttimet LVI Patteriverkoston suunnittelu. (1989) 2 VESI- JA VIEMÄRI- JÄRJESTELMÄT 20 Perusteet LVI Asuinrakennusten vedenkulutukseen vaikuttavia tekijöitä. (1988) 3 ILMANKÄSITTELY- JÄRJESTELMÄT 30 Perusteet LVI Ilmanvaihdon tarve sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. (1989) LVI Ilmanvaihto tuloilmaikkunan kautta. (1989) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu, osa 1. (1989) LVI Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu, osa 2. (1989) LVI Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu, osa 3. (1989) LVI Muuttuvailmavirtaiset ilmastointijärjestelmät. (1991) 10 s. Hinta 5,33 6,50** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

10 LVI H tiedonjyvät 10 LVI Teollisuuden sähkö- ja elekroniikkatilojen ilmastointi. (1994) 31 Ilmastointilaitteet LVI Ulkoilmasuodattimien valinta. (1989) LVI Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitysverkoston perussäätö. (1990) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI Hiukkassuodatuksen peruskäsitteet. (1996) LVI Hiukkassuodattimen valinta. (1996) 34 Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet LVI Rakennusten jäähdytys. (1990) LVI Kaukojäähdytys. (2006) 39 Järjestelmän vastaanottomenettely LVI Ilmanvaihtolaitoksen perussäätö. (1988) 4 SÄÄTÖ-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTEL- MÄT 40 Perusteet LVI Älytalojen älykkyys. (2003) 6 ERITYISET LVI-TEKNI- SET JÄRJESTELMÄT 61 Kylmätekniset järjestelmät LVI Jäähallin lauhde-energia. (1989) LVI Myymälän kylmälaitteen lämmöntalteenottokytkentä. (1989) 1 s. Hinta 0,53 0,65** 62 Kaasuverkostot LVI Maakaasua polttoaineena käyttävät kondenssikattilat. (1989) 7 LVIS Yleistä LVI LVI-järjestelmien käyttövarmuuden tarkastelumenetelmät. (1991) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI Epätasaiset lämpöolot ja veto. (1993) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Optimilämpötilan valinta. (1993) LVI Lämpöolojen yksilöllisen säädön tarve. (1993) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI Sisäilman epäpuhtaudet. (1993) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI Sähkökustannusten muodostuminen ja kulutuksen ohjaus. (1994) LVI Hengittävä lämpönukke sisäilmamittauksiin. (1994) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI Rakennusten sähkön käytön ja kustannusten hallinta. (1994) LVI LVIS tutkimusohjelman yhteenveto. (1994) 7 s. Hinta 3,73 4,55** 71 Lämmitysjärjestelmät LVI Öljylämmityksen käyttövarmuus. (1991) LVI Kaukolämmön kuluttajajärjestelmät. Mitoitusperusteiden ja kytkentävaihtoehtojen analysointi. (1991) LVI Sähkölämmitys ja valaistus esimerkkikiinteistöissä. (1994) 73 Ilmankäsittelyjärjestelmät LVI Asuinhuoneistossa tarvittavat ilmavirrat. (1991) LVI Keskitetty poistoilmanvaihtojärjestelmä. (1991) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI Huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä. (1991) LVI Auringon säteilykuorman pienentämismahdollisuudet rakennuksissa. (1991) LVI Toimistorakennusten sisäiset lämpökuormat. (1991) LVI Rakennusten jäähdytys ulkoilmalla. (1993) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI Rakennusten jäähdytys kostutusjäähdytyksellä ja kuivausjäähdytyksellä. (1993) LVI Toimistorakennusten ilmastoinnin sähkönkulutus. (1994) LVI Toimistorakennusten ilmanvaihtoratkaisujen toimivuus. (1994) 7 s. Hinta 3,73 4,55** LVI Palautusilman käytön vaikutus sisäilmaan ja oireisiin. (1994) 6 s. Hinta 3,20 3,90** 74 Säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät LVI Ilmankäsittelykoneen kosteuden säätö. (1991) LVI Ilmankäsittelykoneen lämmityspatterin ja sekoituksen säätö. (1991) LVI LVI-prosessien säädettävyys, viritys ja stabiilisuus. (1991) LVI Lämmityksen ja ilmastoinnin asetusarvojen valintaan vaikuttavat tekijät. (1992) LVI Muuttuvailmavirtaisen ilmastointijärjestelmän huonelämpötilan säätö. (1992) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI LVI-säätöjärjestelmien ja energiantuottolaitteiden testauslaitteisto, emulaattori. (1992) LVI Muuttuvailmavirtaisen ilmastointijärjestelmän tuloilman lämpötilan säätö. (1992) 6 s. Hinta 3,20 3,90** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

11 11 säännöstiedosto LVI H LVI-SÄÄNNÖSTIEDOSTO YLEISTÄ (Muistilistat sijaitsevat myös KTM- tai RakMK-välilehden alla) LVI KTM Sähkö- ja telealan määräysten muistilista. Kesäkuu 2004.(2004) 6 s. Hinta 7,99 9,75** LVI Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle. Tammikuu (2006) 8 s. Hinta 7,99 9,75** ARA VALTION ASUNTO- RAHASTO LVI ARA Rakennuttamisen kilpailuttaminen ja rakennuttajan valinta. Valtion tukeman uudisvuokra- ja asumisoikeustalon rakennuttaminen. Valtion asuntorahasto menettelytapaohje 1443/02/95. (1996) LVI ARA Valtion tukemien uudis- ja perusparannushankkeiden suunnitelmien ja kustannusten käsittely asuntorahastossa. (2002) 5 s. Hinta 2,66 3,25** LVI ARA Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina myönnettävistä valtionavustuksista. 1279/2004.(2005). lisälehti, 887/2005. (2006) LVI ARA Hakumenettely vuoden 2007 korkotuki- ja arava-lainoituksessa. Valtion asuntorahasto, syyskuu (2006) 7 s. Hinta 3,73 4,55** KTM KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTE- RIÖ LVI KTM Kaasulaiteasetus. 1434/1993. Seurattu säädökseen 804/1994 asti. (1995) 10 s. Hinta 5,33 6,50** LVI KTM KTMp öljylämmityslaitteistoista. 314/1985. Seurattu säädökseen 1219/1995 asti. (1997) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta. 344/1997. (1997) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta. 1417/1993. (1998) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä. Suomen säädöskokoelma 909/1994. (1998) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI KTM Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista. 380/1998. (1998) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI KTM Valtioneuvoston päätös energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. 29/1999. (1999) LVI KTM Asetus öljylämmityslaitteistoista. 1211/1995. Seurattu säädökseen 130/1999 asti. (2000) LVI KTM Nestekaasuasetus. 711/1993. Seurattu säädökseen 129/1999 asti. (2000) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta. Suomen asetuskokoelma 1193/1999. (2000) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta. 953/1999. (2001) 7 s. Hinta 3,73 4,55** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä. 917/1999. (2001) 5 s. Hinta 2,66 3,25** LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista. Suomen säädöskokoelma 938/1999. (2001) 22 s. Hinta 11,72 14,30** LVI KTM Valtioneuvoston asetus eräistä energiataloudellisista avustuksista. 56/2002. (2002) LVI KTM Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. 625/2002. (2003) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI KTM Sähkö- ja telealan määräysten muistilista. Kesäkuu 2004.(2004) 6 s. Hinta 7,99 9,75** LVI KTM Painelaitelaki. 869/1999. Seurattu säädökseen 1160/2003 asti. (2005). lisälehti, 1096/2005. (2006) LVI KTM Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä. Suomen säädöskokoelma 313/1985. Seurattu säädökseen 847/1998 asti. (2005) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI KTM Maakaasumarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 508/2000. Seurattu säädökseen 1293/2004 asti. (2005) 7 s. Hinta 3,73 4,55** LVI KTM Kuluttajansuojalaki. Suomen säädöskokoelma 38/1978. Seurattu säädökseen 29/2005 asti. (2005) 24 s. Hinta 12,79 15,60** LVI KTM Sähköturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 410/1996. Seurattu säädökseen 220/2004 asti. (2006) 7 s. Hinta 3,73 4,55** LVI KTM Sähköturvallisuusasetus. Suomen säädöskokoelma 498/1996. Seurattu säädökseen 323/2004 asti. (2006) LVI KTM Laki julkisista hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 1505/1992. Seurattu säädökseen 21/2005 asti. (2006) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI KTM Asetus valtion hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 1416/1993. Seurattu säädökseen 694/1999 asti. (2006) LVI KTM Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista. 342/1994. Seurattu säädökseen 694/1999 asti. (2006) LVI KTM Sähkömarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 386/1995. Seurattu säädökseen 1172/2004 asti. (2006) 13 s. Hinta 6,93 8,45** LVI KTM Sähkömarkkina-asetus. Suomen säädöskokoelma 518/1995. Seurattu säädökseen 1174/2004 asti. (2006) LVM LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LVI LVM/LM Määräys kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä. Viestintäviraston määräyskokoelma 21 D/2003 M. (2003) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI LVM Viestintämarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma 393/2003. Seurattu säädökseen 26/2006 asti. (2006) 17 s. Hinta 9,06 11,05** OM OIKEUSMINISTERIÖ LVI OM Tuotevastuulaki. 694/1990. Seurattu säädökseen 880/1998 asti. (1999) LVI OM Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. 75/2004. (2005) 5 s. Hinta 2,66 3,25** LVI OM Asunto-osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 809/1991. Seurattu säädökseen 888/2002 asti. (2005) 11 s. Hinta 5,86 7,15** LVI OM Osakeyhtiölaki. 624/2006. Seurattu säädökseen 625/2006 asti. (2007) 32 s. Hinta 17,05 20,80** LVI OM Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta. 625/2006. (2007) 3 s. Hinta 1,60 1,95** SM SISÄASIAINMINIS- TERIÖ LVI SM Palotarkastusohje. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto, ohje 20/011/97. (1998) 3 s. Hinta 1,60 1,95** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

12 LVI H säännöstiedosto 12 LVI SM Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 562/1999. (1999) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI SM Sisäasiainministeriön määräys nuohouksesta. Sisäasiainministeriö pelastusosasto, määräys A:58. (1999) LVI SM Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto ja tarkastus. Sisäasiainministeriön määräys A:60. (1999) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista. Sisäasiainministeriö pelastusosasto, määräys n:o SM /Tu-33. (2000) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista. 790/2001. (2001) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI SM Pelastuslaki. 468/2003. Seurattu säädökseen 1123/2003. (2004) 9 s. Hinta 4,80 5,85** LVI SM Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta. 787/2003. Seurattu säädökseen 1054/2003 asti. (2004) LVI SM Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista. 660/2005. (2005) 11 s. Hinta 5,86 7,15** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. 917/2005. (2006) LVI SM Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. 805/2005. (2006) LVI SM Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta. Suomen säädöskokoelma 1384/2006. (2007) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI SM Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista. 1385/2006. (2007) 2 s. Hinta 1,07 1,31** LVI SM Öljykamiinoiden paloturvallisuus. Sisäasiainministeriö, pelastusosasto n:o 470/651/79, (1986) STM SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LVI STM Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asuntojen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvoista. 944/1992. (1993) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI STM Valtioneuvoston päätös asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myymisen ja käyttöön ottamisen kieltämisestä. 852/1992. Seurattu säädökseen 1133/1993 asti. (1999) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI STM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. 461/2000. (2000) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI STM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Suomen säädöskokoelma 315/2002. (2003) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI STM Terveydensuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 1280/1994. Seurattu säädökseen 1240/2002 asti. (2003). lisälehti, 207/2006. (2006) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI STM Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista. 577/2003. (2003) LVI STM Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. (2004) 28 s. Hinta 14,92 18,20** LVI STM VNp työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. 856/1998. Seurattu säädökseen 185/2004 asti. (2005). lisälehti, 355/2005. (2006). 10 s. Hinta 5,33 6,50** LVI STM Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi. 693/1976. Seurattu säädökseen 700/2006 asti. (2006) 9 s. Hinta 4,80 5,85** LVI STM Työturvallisuuslaki. 738/2002. Seurattu säädökseen 53/2006 asti.(2006) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI STM Terveydensuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 763/1994. Seurattu säädökseen 309/2006 asti. (2006) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI STM Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma 629/1994. Seurattu säädökseen 702/2006 asti. (2006) 10 s. Hinta 5,33 6,50** LVI STM Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä. 1176/2006. (2007) 1 s. Hinta 0,53 0,65** TM TYÖMINISTERIÖ LVI TM/TSH TSHp asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä. Suomen säädöskokoelma 929/1988. (1989) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI TM/TSH Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista. 231/1990. Seurattu säädökseen 176/1992 asti. (1992) LVI TM Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista. 977/1994. (2000) LVI TM Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. 1380/1994. Seurattu säädökseen 318/2006 asti. (2006) VKL VALTION KIINTEIS- TÖLAITOS LVI VKL/RAKH Energiansäästöopas kiinteistöille. Rakennushallitus, opas 1:1991. (1994) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI VKL/RAKH Rakennusautomaatiojärjestelmän hankintaopas. Rakennushallitus, opas 1/1994. (1995) 15 s. Hinta 7,99 9,75** YM YMPÄRISTÖMINIS- TERIÖ LVI YM YMp rakennusalan tyyppihyväksynnästä. 273/1989. (1989) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI YM Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. 993/1992. (1996) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI YM Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedotteista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä. 659/1996. (1996) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI YM Rakennusalan tyyppihyväksyntä, ympäristöministeriö, ympäristöopas 12/1997. (1997) LVI YM Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä. 295/1997. (1997) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI YM Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista. 262/1998. (1998) LVI YM Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta. 737/1994. (2000) LVI YM Vesilaki (lyhennelmä). Suomen säädöskokoelma 264/1961. Seurattu säädökseen 88/2000 asti. (2000) lisälehti, Lait vesilain muuttamisesta. Seurattu säädökseen 732/2005 asti. (2006) 24 s. Hinta 12,79 15,60** LVI YM Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta. Suomen säädöskokoelma 113/2000. (2000) LVI YM Vesihuoltolaki. 119/2001. (2003) LVI YM Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 542/2003. (2003) LVI YM Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. 1245/2003. (2004) 3 s. Hinta 1,60 1,95** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

13 13 säännöstiedosto LVI H LVI YM Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä. 230/2003. (2004) LVI YM Arava-asetus. 1587/1993. Seurattu säädökseen 824/2003 asti. (2004) lisälehti, säädös 395/2004. (2007) 10 s. Hinta 5,33 6,50** LVI YM Maankäyttö- ja rakennuslaki. 132/1999. Seurattu säädökseen 504/2005 asti. (2005) 27 s. Hinta 14,39 17,55** LVI YM Maankäyttö- ja rakennusasetus. 895/1999. Seurattu säädökseen 437/2005 asti. (2005) 12 s. Hinta 6,39 7,80** LVI YM Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. 468/1994. Seurattu säädökseen 201/2005 asti. (2005) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI YM Rakennusalan tyyppihyväksyntäluettelo. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto (2006) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI YM Ympäristönsuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 86/2000. Seurattu säädökseen 137/2006 asti. (2006) 17 s. Hinta 9,06 11,05** LVI YM Laki asuntojen korjaus-, energiaja terveyshaitta-avustuksista. 1184/2005. (2006) LVI YM Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista. Suomen säädöskokoelma 128/2006. Seurattu säädökseen 221/2006 asti. (2006) 3 s. Hinta 1,60 1,95** LVI YM Ympäristönsuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 169/2000. Seurattu säädökseen 889/2006 asti. (2006) 12 s. Hinta 6,39 7,80** LVI YM Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista. 861/1997. Seurattu säädökseen 202/2006 asti. (2006) 12 s. Hinta 6,39 7,80** LVI YM Aravalaki. 1189/1993. Seurattu säädökseen 715/2006 asti. (2007) 8 s. Hinta 4,26 5,20** RakMK SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMA LVI Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle. Tammikuu (2006) 8 s. Hinta 7,99 9,75** LVI RakMK RakMK Sisällysluettelo. Helmikuu Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2004) 1 s. Hinta 0,53 0,65** LVI RakMK A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2006) 18 s. Hinta 9,59 11,70** LVI RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2002) 16 s. Hinta 8,52 10,40** LVI RakMK A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2000) LVI RakMK C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1999) 11 s. Hinta 5,86 7,15** LVI RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (lokakuu 2003, 2. korjattu painos) 5 s. Hinta 2,66 3,25** LVI RakMK C4 Lämmöneristys. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2003) 19 s. Hinta 10,12 12,35** LVI RakMK D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1987). lisälehti 1 s.: Korjaus ohjeeseen (1987) 40 s. Hinta 21,31 26,00** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %. LVI RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. (2003) 23 s. Hinta 12,25 14,95** LVI RakMK D3 Rakennusten energiatalous. Määräykset ja ohjeet. Sisäasiainministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1979) LVI RakMK D4 LVI-piirrosmerkit. Ohjeet. Sisäasiainministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1979) 18 s. Hinta 9,59 11,70** LVI RakMK D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskenta. Ohjeet Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1985) 14 s. Hinta 7,46 9,10** LVI RakMK D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset. Määräykset Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2002) 26 s. Hinta 13,85 16,90** LVI RakMK E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) 6 s. Hinta 3,20 3,90** LVI RakMK E3 Pienet savuhormit. Ohjeet Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1987) 16 s. Hinta 8,52 10,40** LVI RakMK E4 Autosuojien paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) LVI RakMK E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2003) 8 s. Hinta 4,26 5,20** LVI RakMK E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus. Ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. 2. korjattu painos, tammikuu (2006) LVI RakMK F1 Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) LVI RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2001) 20 s. Hinta 10,66 13,00** LVI RakMK G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2005) LVI RakMK G2 Valtion tukema asuntorakentaminen. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998)

14 LVI H tuotetiedosto LVI-TUOTETIEDOSTO 0 YLEISTÄ LVI Parma kylpyhuoneet Parmarine Oy 6 s. 02 Putkistotarvikkeet LVI AS-elementtijärjestelmä: -vesi- ja lämpöjohtoelementit -vesi- ja sähköjohtojen yhdistelmäelementit -vesi- ja viemärijohtojen yhdistelmäelementit -viemärielementit -sähköjohtoelementit -vuodonilmaisimet PiPe-Modul Oy 4 s. LVI Lämpömittarit Suomen Lämpömittari Oy 4 s. LVI Taipuisat putkijärjestelmät Brugg-Pema Oy 2 s. LVI Virtausputket Rautaruukki Oyj 4 s. LVI Kupariputket Outokumpu Pori Tube Oy 4 s. LVI Wehopress-paineputkijärjestelmä Oy KWH Pipe Ab 2 s. LVI Stex-pikakiinnitysjärjestelmä Test-Air Oy 2 s. LVI Uponor- eristetyt putkistojärjestelmät Uponor Suomi Oy 4 s. LVI UPONOR-komposiittijärjestelmä käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin Uponor Suomi Oy 2 s. 1 LÄMMITYSLAITTEET 11 Lämmöntuotantolaitteet LVI Harvia-saunatuotteet Saunasisustus Saunanovet Seinälasit Puulämmitteiset kiukaat Sähkökiukaat Harvia Oy 4 s. LVI Uhvola-polttoainevarastot Oy U-Cont Ltd 2 s. LVI Lämpöässä-lämpöpumput Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy 2 s. LVI Mordax-hormikorjausmenetelmät, massausmenetelmä, putkitusmenetelmä, Mosdax-moduulisavupiippu Eskon Oy 2 s. 12 Lämmönjakelulaitteet LVI Nonair-ilmanerottimet Aeromat-ilmanpoistimet Oy Caldomix Ab 4 s. LVI Uponor-lattialämmitys Uponor Suomi Oy 2 s. 13 Lämmönluovuttimet LVI Formaterm-radiaattorit Nokian NPT Oy 4 s. LVI Convec-lämmityspaneelit Danfoss Oy Ab 2 s. LVI Elonika-kuivaustelineet Sentakia Oy 2 s. LVI Ebeco-lattialämmitysjärjestelmät Ebeco-jäätymisenesto- ja -sulatusjärjestelmät Ebeco Oy 4 s. LVI RS-radiaattorit ja -konvektorit Radiaattoritehdas Salomaa Oy 2 s. 2 VESI- JA VIEMÄRI- LAITTEET 21 Talousvesiverkostot LVI Uponor-Pex-käyttövesijärjestelmä Uponor Suomi Oy 2 s. 22 Talousvesilaitteet LVI Bauer PipeJet -vedenkäsittelylaite Bauer Watertechnology Oy 4 s. 23 Viemäriverkostot LVI Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla Jita Oy 4 s. LVI Blücher RST- ja HST-viemäröintituotteet Serres Oy 2 s. LVI DaKKi-menetelmä, viemäriputkien korjausmenetelmä DaKKi Suomi 2 s. LVI WehoPuts 5 -pienpuhdistamo Oy KWH Pipe Ab 2 s. LVI Tulvari-suojakaukalot Tulvari Oy 2 s. LVI Talousjäteveden käsittely ja kiinteistön vedenkäyttö haja-asutusalueilla Abetoni Oy 4 s. 24 Sadevesijärjestelmät LVI JITA Sadevesijärjestelmä Kuivatusjärjestelmä Hulevesijärjestelmä Jita Oy 2 s. 26 Vesi- ja viemärikalusteet LVI Hätäsuihkut: silmä- ja kasvo- ja vartalosuihkut Termostaattisekoittimet Oy Caldomix Ab 4 s. LVI Vieser-lattiakaivo-, kansi- ja vesilukkojärjestelmät Serres Oy 2 s. 3 ILMASTOINTILAIT- TEET 31 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat LVI Air-In Ääniloukku Air-In Äänenvaimennuspatruuna Dir-Air Oy 4 s. LVI PHI-ilmanpuhdistimet Norketek Oy 2 s. LVI Air-In ääniloukku K500 Dir-Air Oy 2 s. 33 Ilmastointikoneet LVI Ilto-ilmanvaihtolaitteet Ilmo-Intelle-säädinkupu Meptek Oy 2 s. 35 Päätelaitteet LVI Air-In tuotteet Dir-Air Oy 4 s. LVI Air-In TI -tuloilmaikkunaventtiili Dir-Air Oy 2 s. LVI Tiivin venttiili-ikkunat AirTech-tuloilmaikkuna AirFresh-suodatinventtiili AirFree-suoraventtiili Tiivituote Oy 4 s. LVI VELCO tuloilmaventtiili FILTRETE tuloilmasuodatin Suomen Terveysilma Oy 2 s. LVI Air-In seinäventtiilit Air-In karmiventtiilit Dir-Air Oy 6 s. 37 Erityisjärjestelmät LVI K- ja S1-luokan väestönsuojien ilmanvaihtolaitteisto IVL-1/45A Temet Oy 2 s. 4 RAKENNUSAUTO- MAATIO 40 Yleistä LVI Hight Light Smart System -talotekniikka HL-Heat Oy 4 s.

15 LVI H sopimusasiakirjat LVI-OHJETIEDOSTOON LIITTYVÄT SOPIMUSASIAKIRJAT JA -LOMAKKEET Tämä luettelo kattaa LVI-ohjekortteihin liittyvät LVI-, RT- ja KHlomakkeet. Sopimusasiakirjat ja lomakkeet eivät sisälly LVI-kortistoon, vaan ne on esitetty LVI-ohjekorteissa pienennettyinä käyttöohjeineen; usein ohjekortissa esitetään myös täyttömalli. RT-sopimuslomakkeet ovat käytettävissä myös SopimuslomakeNet Internet-palvelussa jossa voi täyttää lomakkeita ja tulostaa näihin liittyviä sopimusehtoja ja tehtäväluetteloita. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Järjestelmän yleiskuvaus 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Lämmityslaitteet, öljylämmitys 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Lämmityslaitteet, maakaasulämmitys 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Lämmityslaitteet, kiinteän polttoaineen kattila 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Lämmityslaitteet, varaava sähkölämmitys 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Lämmityslaitteet, vuoroittaislämmitys; 2-polttoainekäyttö 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Lämmityslaitteet, kaukolämmitys 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Lämmityslaitteet, suora sähkölämmitys 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Vesija viemärilaitteet 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Pientalon järjestelmäkortti. Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Pientalon järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Järjestelmän yleiskuvaus 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Suurkiinteistöjen järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Koneluettelo 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Suurkiinteistöjen järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Vesi- ja lämmityslaitteet 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Suurkiinteistöjen järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. LVI Suurkiinteistöjen järjestelmäkortti. Ilmanvaihtolaitteet 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Suurkiinteistöjen järjestelmäkortit, lomakkeiden täyttömallit. RT Putkiurakan muutostöiden kustannuslaskelma. 50 kpl 1 s. Hinta 6,31 7,70** LVI , Putkiurakan muutostöiden laskentalomakkeiden täyttömallit. RT Putkiurakan muutostöiden tarvike- ja palkkaerittely. 25 kpl 2 s. Hinta 6,31 7,70** LVI , Putkiurakan muutostöiden laskentalomakkeiden täyttömallit. RT Konsulttisopimus 7 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi, venäjä LVI , Konsulttisopimuksen laadinta. RT en Consultancy contract 7 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: ruotsi, venäjä RT ru Venäjänkielinen, Konsulttisopimus 7 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi RT sv Konsultkontrakt 7 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, venäjä RT Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi, venäjä LVI , Konsulttisopimuksen laadinta. RT en Consultancy assigment: contract on extra and modification work 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: ruotsi, venäjä RT ru Venäjänkielinen, Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi RT sv Konsultuppdrag: avtal om extra arbeten och ändringsarbeten 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: englanti, venäjä RT Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi, venäjä LVI , Konsulttisopimuksen laadinta. RT en Consultancy assigment: order/order confirmation/contract 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: ruotsi, venäjä RT ru Venäjänkielinen, Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi RT sv Konsultuppdrag: beställning/orderbekräftelse/avtal 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: englanti, venäjä RT Urakkasopimus. YSE 1998 asiakirja 15 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, latvia, liettua, ruotsi, venäjä, viro LVI , Sivu-urakkasopimuksen laatiminen. LVI , Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. RT en Agreement on building works, YSE 1998 document 15 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: latvia, liettua, ruotsi, venäjä, viro RT et Vironkielinen. Urakkasopimus YSE s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, latvia, liettua, ruotsi, venäjä RT lt Liettuankielinen. Urakkasopimus YSE s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, latvia, ruotsi, venäjä, viro RT lv Latviankielinen. Urakkasopimus YSE s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, liettua, ruotsi, venäjä, viro RT ru Venäjänkielinen. Urakkasopimus YSE s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, latvia, liettua, ruotsi, viro RT sv Entreprenadavtal. YSE 1998 handling 15 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, latvia, liettua, venäjä, viro RT Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle RYS T (urakka n euroa tai enemmän) 3 s. Hinta 2,13 2,60** Sopimusehdot LVI , Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS RT Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS S (urakka n euroa tai enemmän) 6 s. Hinta 3,36 4,10** Sopimusehdot LVI , Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

16 16 sopimusasiakirjat LVI H RT Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous REYS T (urakka enintään euroa) 2 s. Hinta 2,13 2,60** Sopimusehdot LVI , Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS RT Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus REYS S (urakka enintään euroa) 3 s. Hinta 3,36 4,10** Sopimusehdot LVI , Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS RT Pienurakkasopimus 8 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi, venäjä LVI , Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt. RT en Agreement on small Building works 8 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: ruotsi, venäjä RT ru Venäjänkielinen, Pienurakkasopimus 8 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi RT sv Småentreprenadkontrakt 8 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, venäjä RT Rakennustuotteiden hankinta- / toimitussopimus. RYHT s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi, venäjä LVI , Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt. RT en Construction products, procurement and supply contract 4 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: ruotsi, venäjä RT ru Venäjänkielinen. Rakennustuotteiden hankinta- / toimitussopimus RYHT s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, ruotsi RT sv Anskaffnings- och leveranskontrakt för byggprodukter 4 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: englanti, venäjä RT Sivu-urakan alistamissopimus. YSE 1998 asiakirja 3 s. Hinta 5,08 6,20** Kieliversiot: ruotsi LVI , Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Subordinationsavtal för sidoentreprenad. YSE 1998 handling 3 s. Hinta 5,08 6,20** RT Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja. YSE 1998 asiakirja 11 s. Hinta 3,11 3,80** Kieliversiot: ruotsi LVI , Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Protokoll för mottagningsbesiktning, YSE 1998 handling 11 s. Hinta 3,11 3,80** RT Takuutarkastuksen pöytäkirja. YSE 1998 asiakirja 5 s. Hinta 3,11 3,80** Kieliversiot: ruotsi LVI , Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. LVI , Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Protokoll för garantibesiktning 5 s. Hinta 3,11 3,80** RT Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja. YSE 1998 asiakirja 4 s. Hinta 3,11 3,80** Kieliversiot: ruotsi LVI , Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. LVI , Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Protokoll för efter- / mellanbesiktning 4 s. Hinta 3,11 3,80** RT Virheluettelo. YSE 1998 asiakirja 2 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: ruotsi LVI , Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Förteckning över fel. YSE 1998 handling 2 s. Hinta 1,80 2,20** RT Maksuerätaulukko. YSE 1998 asiakirja 4 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: ruotsi LVI , Maksuerätaulukon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Tabell över delbetalningar 4 s. Hinta 1,80 2,20** RT Maarakennustyön pienurakkasopimus 11 s. Hinta 5,08 6,20** LVI , Maarakennustyön pienurakkasopimuksen laatiminen. RT Urakkatarjouspyyntö 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: ruotsi LVI , Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Entreprenadanbudsförfrågan 1 s. Hinta 1,80 2,20** RT Urakkatarjous 1 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: ruotsi LVI , Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT sv Entreprenadanbud 1 s. Hinta 1,80 2,20** RT Asiakirjaluettelo 1 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. RT Rakennustyön valvontasopimus 2 s. Hinta 1,80 2,20** Kieliversiot: ruotsi LVI , Valvontasopimuksen laatiminen. RT sv Avtal för tillsyn över byggnadsarbete 2 s. Hinta 1,80 2,20** RT Talotekniikkatöiden valvontasopimus 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Valvontasopimuksen laatiminen. RT Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus 3 s. Hinta 3,36 4,10** RT Asuntokohteiden suunnittelusopimus. Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu 4 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen. RT Asuntokohteiden geosuunnittelusopimus 4 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen. RT Asuntokohteiden rakennesuunnittelusopimus 4 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen. RT Asuntokohteiden sähkö- ja telesuunnittelusopimus 4 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen. RT Pientalohankkeen rakennussuunnittelusopimus 3 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen. RT Pientalohankkeen rakennesuunnittelusopimus 3 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen. RT Pientalohankkeen KVV -suunnittelusopimus 3 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen. RT Pientalohankkeen IV-suunnittelusopimus 3 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen. RT Pientalohankkeen sähkösuunnittelusopimus 3 s. Hinta 3,36 4,10** LVI , Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen. RT Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo 5 s. Hinta 2,13 2,60** RT sv Uppgiftsförteckning för en ansvarig arbetsledare på ett småhusbygge 5 s. Hinta 2,13 2,60** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

17 17 sopimusasiakirjat//kirjat/tarviketieto CD LVI H RT Pientalohankkeen KVV-työnjohtajan tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen IV-työnjohtajan tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Pientalohankkeen sähkötyön suorittajan tehtäväluettelo 3 s. Hinta 1,80 2,20** RT Työmaakokouksen pöytäkirja 5 s. Hinta 2,95 3,60** LVI , Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen. RT Kutsu vuositarkastukseen 1 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen. RT Vuositarkastuksen virheluettelo 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen. RT Vuositarkastuspöytäkirja 2 s. Hinta 1,80 2,20** LVI , Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen. RT Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten 6 s. Hinta 5,08 6,20** KH Kiinteistön perustietokortti 4 s. Hinta 2,95 3,60** LVI , Kiinteistön perustietokortin täyttöohjeet. 2.8 LVI-KORTISTON KIRJAT TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1 Kaksiosainen TalotekniikkaRYL käsikirja sisältää talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset yhtenäisessä muodossa. TalotekniikkaRYL 2002 Osa1 sisältää LVI-järjestelmät ja automaatiojärjestelmät. Käsikirja rakennuttajille välineeksi hyvän rakennustavan valvontaan, suunnittelijoille järjestelmien ominaisuuksien määrittämiseen ja työselostusten laadintaan ja urakoitsijoille hyvän asennustavan ohjeeksi ja hinnoittelun viitetasoksi sekä teollisuudelle tuotevaatimusten hakemistoksi ja tuotekehityksen apuvälineeksi. TalotekniikkaRYL 2002 korvaa LVI-RYL 92 -käsikirjan. Kirjan julkaisijat ovat Rakennustietosäätiö RTS, LVI-Keskusliitto ry ja Sähkötieto ry. Rati, 2003 (LVI ) s. Hinta 101,85 110,-* 2.9 TARVIKETIETO CD Tarviketieto CD sisältää päivitettynä Rakennustarvikehakemiston yli tuotetta yritystä Linkit tarvike- ja tuotekortteihin sekä Internet-yhteystietoihin. RT-, LVI-, Ratu- ja KH-tarvikeja tuotekortit ja osto- ja hankintaoppaat Lähes 700 kpl tarvike- ja tuotekortteja helposti tulostettavina pdf-tiedostoina Yhteensä yli sivua asiatietoa tarvikkeista ja tuotteista. Käyttöoikeus LVI-tilaajana olette oikeutettu käyttämään Tarviketieto CD:tä yhdessä työasemassa käyttöehtojen mukaisesti. TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Kaksiosainen TalotekniikkaRYL käsikirja sisältää talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset yhtenäisessä muodossa. TalotekniikkaRYL 2002 Osa 2 keittiön tuotanto- ja jakelujärjestelmät, kuljetuslaitteet, sähköjärjestelmät, sähkötekniset tietojärjestelmät. Käsikirja rakennuttajille välineeksi hyvän rakennustavan valvontaan, suunnittelijoille järjestelmien ominaisuuksien määrittämiseen ja työselostusten laadintaan ja urakoitsijoille hyvän asennustavan ohjeeksi ja hinnoittelun viitetasoksi sekä teollisuudelle tuotevaatimusten hakemistoksi ja tuotekehityksen apuvälineeksi. TalotekniikkaRYL 2002 korvaa LVI-RYL 92 -käsikirjan. Uusia isoja alueita ovat mm. sähköjärjestelmät, hissit, liukuportaat sekä suurkeittiöt. Kirjan julkaisijat ovat Rakennustietosäätiö RTS, LVI-Keskusliitto ry ja Sähkötieto ry. Rati, 2003 (LVI ) s. Hinta 101,85 110,-* CD Yhden käyttäjän lisenssi/vuosi Hinta 93,- 113,46** Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina ja -verollisina. * sis. alv 8 % ** sis. alv 22 %.

18 LVI H asiahakemisto 18 3 LVI-ASIAHAKEMISTO Käytä asiahakemistoa yhdessä luokituksen mukaisen sisällysluettelon kanssa. A absorptiojäähdytys LVI j LVI j aikataulusuunnittelu työt LVI o korjausrakentamishankkeet LVI o LV-työt LVI o rakennushankkeet LVI o sähkötyöt LVI o aineenvaihdunta LVI j ajoneuvosuojat ks. autosuojat ks. pysäköintitilat aktiivihiilisuodatus vedenkäsittely LVI o akustiikka LVI RakMK C1 s alakatot ilmakanavat alapohjarakenteet LVI o LVI RakMK C3 s kosteusvauriot LVI j lämmöneristys LVI RakMK C3 s ryömintätilat LVI j alapohjat ks. alapohjarakenteet alapohjien u-arvot LVI RakMK C3 s LVI RakMK C4 s alistamissopimukset LVI o aliurakat LVI o LVI o muutostyöt LVI o LVI o putkiurakat LVI o LVI o sopimusehdot LVI o aliurakkasopimukset LVI o allasvesi laatuvaatimukset LVI STM s vedenkäsittely LVI o aloituskokous LVI RakMK A1 s aluelämpöputket LVI t aluesuunnittelu LVI YM s aluskatteet ammattikeittiöt ks. suurkeittiöt ammeet asennus LVI o ammoniakki mittaus ohjearvot sisäilma LVI o ammoniakkiemissiot pintamateriaalit LVI o sisäilma LVI o ammoniakkimittaukset sisäilma LVI o annuiteetti LVI o antennijärjestelmät LVI o LVI LVM/LM s antenniverkot LVI o arava-asetus LVI YM s aravalainat LVI ARA s aravalaki LVI YM s ARK 95 LVI o arkkitehtisuunnittelu asuntosuunnittelu LVI o suunnittelusopimukset LVI o tehtäväluettelot LVI o LVI o arkkitehtuurikilpailut LVI o asbesti LVI o LVI STM s LVI TM s LVI TM/TSH s asbestijätteet LVI o asbestikartoitus LVI o sisäilmasto LVI j varoitusmerkinnät LVI TM/TSH s asbestijätteet LVI TM s asbestikartoitus LVI o asbestipurkutyö LVI o LVI TM s LVI TM/TSH s LVI TM/TSH s asbestituotteet LVI o LVI STM s LVI TM/TSH s kiellot LVI STM s asbestityöt LVI TM s LVI TM/TSH s LVI TM/TSH s asemakaavoitus LVI YM s LVI YM s asemapiirustukset LVI RakMK A2 s asennusjohdot sähköjärjestelmät asennuslattiat ks. korokelattiat asennusreitit asetusarvo tuloilmavirta LVI j valinta LVI j asiakirjaluettelot LVI o LVI o LVI o Talo 2000-nimikkeistö LVI o Talo 90-nimikkeistö LVI o askelääneneristys LVI RakMK C1 s askelääni LVI RakMK C1 s askeläänitaso LVI RakMK C1 s astepäiväluku ks. lämmitystarveluku astianpesukoneet kytkentä LVI o suojakaukalot LVI t asuinalueet kunnallistekniikka LVI ARA s asuinhuoneet äänitaso asuinhuoneistot LVI j LVI j LVI j LVI OM s ilmakanavat LVI j LVI j kuntotarkastukset LVI o LVI o LVI o LVI o poistoilma LVI j poistoilmakanavat LVI j vuotoilma LVI j asuinkerrostalot huoltokirjat LVI o huolto-ohjeet LVI o järjestelmät LVI o LVI o laitokset LVI j kuntoarviot LVI o LVI o LVI o LVI o lämmönkulutus LVI o LVI j lämmöntuotanto LVI j poistoilmakanavat LVI j porrashuoneet LVI RakMK G1 s asuinkiinteistöt kaukolämpölaitteet LVI o kuntoarviot LVI o LVI o LVI o LVI o lämmönkulutus LVI o asuinpientalot ks. pientalot asuinrakennukset LVI RakMK C1 s LVI RakMK G1 s LVI RakMK G2 s asuntolainat LVI ARA s LVI YM s LVI YM s energia-avustukset LVI YM s LVI YM s energiankulutus LVI j huoltokirjat LVI o

19 19 asiahakemisto LVI H LVI o LVI o LVI o LVI o LVI RakMK G2 s huolto-ohjeet LVI o LVI o LVI j LVI j LVI j järjestelmät LVI o korjausavustukset LVI YM s LVI YM s kulkutilat LVI RakMK G1 s kuntoarviot LVI o LVI o LVI o LVI o kuntotarkastukset LVI o LVI o LVI o LVI o lämpökuvaus LVI o matalaenergiarakennukset LVI j paloluokat LVI RakMK E1 s pientalot LVI j poistoilma LVI j porrashuoneet LVI RakMK G1 s rakennuttamisen tehtäväluettelo LVI o rakennuttamisohjelma LVI o sisäilma LVI o sisäilmasto LVI o LVI j valtion avustukset LVI YM s LVI YM s vedenkulutus LVI j asuintalohissit ks. henkilöhissit asuintalot ks. asuinrakennukset asuintilat epäpuhtaudet huonelämpötila käyttöikä melun ohjearvot asuinympäristö perusparannuslainat LVI YM s suunnittelu LVI RakMK G1 s asukasluku LVI STM s LVI STM s asuminen asumisterveysohje asumisoikeusasunnot LVI ARA s asumisoikeustalot LVI o LVI o LVI ARA s LVI ARA s rakennuttamisohjelma LVI o asumisterveysohje asunnon myynti ks. asuntokauppa asunnon osto ks. asuntokauppa asunnontarkastukset LVI STM s LVI STM s asunnot asukasluku LVI STM s LVI STM s asumisterveysohje asunnontarkastukset LVI STM s LVI STM s energia-avustukset LVI YM s LVI YM s huolto-ohjeet LVI o LVI o LVI o LVI o LVI o korjausavustukset LVI YM s LVI YM s korjausrakentaminen LVI o kuntoarviointi LVI j lämpötila markkinointi LVI KTM s perusparannuslainat LVI YM s suunnittelu LVI o valtion avustukset LVI YM s LVI YM s asuntokauppa asuinhuoneistot LVI o kerrostaloasunnot LVI o kuntotarkastukset LVI o LVI o LVI o LVI o asuntokauppalaki LVI KTM s asuntolainat LVI o LVI ARA s LVI RakMK G2 s LVI YM s LVI YM s hakumenettelyt LVI ARA s korkotuki LVI RakMK G2 s perusparannus LVI ARA s asunto-osakeyhtiölaki LVI OM s asunto-osakeyhtiöt LVI OM s LVI OM s antennijärjestelmät LVI o kaukolämpölaitteet LVI o korjausrakentamishankkeet LVI o LVI o LVI o puhelinsisäverkot LVI o sähköverkot LVI o asuntosuunnittelu LVI o LVI o LVI RakMK G1 s määräykset LVI RakMK G1 s LVI RakMK G2 s suunnittelusopimukset LVI o tehtäväluettelot LVI o valtion tukema LVI o LVI o LVI o LVI RakMK G2 s asuntotuotanto asuntolainat LVI RakMK G2 s LVI YM s LVI YM s valtion avustukset LVI YM s LVI YM s valtion tukema LVI o LVI o LVI o LVI RakMK G2 s LVI YM s LVI YM s asuntoyhtiöt ks. asunto-osakeyhtiöt ATK-tilat ilmastointi LVI o LVI o ilmastointijärjestelmät LVI o kemialliset suodattimet LVI o vapaajäähdytys LVI o aurinkoenergia LVI j LVI j aurinkolämmitys LVI o aurinkolämpö lasijulkisivut LVI j autokatokset ks. autosuojat automaatiojärjestelmät LVI t automaattiset sammutuslaitteet ks. sammutuslaitteistot autopaikat liikkumisesteiset autosuojat LVI RakMK E4 s paloluokat LVI RakMK E4 s LVI RakMK E4 s savunpoisto LVI RakMK E4 s autotallit ks. autosuojat AV-järjestelmät avustukset energiataloudelliset avustukset LVI KTM s B betonielementtitehtaat LVI j bioenergia puupelletit LVI o biokaasu LVI KTM s C CAD-kuvatasot LVI o CAD-suunnittelu LVI o CE-merkintä LVI YM s LVI YM s painesäiliöt LVI KTM s CFC-aineet LVI o LVI YM s CO2-sammutuslaitteet LVI o D desinfiointi vedenkäsittely diskonttaus LVI o LVI o

20 LVI H asiahakemisto 20 E ekologinen rakentaminen matalaenergiarakennukset LVI j elektroniikkatilat ilmastointi LVI o LVI o LVI j LVI o elinkeinonharjoittajat velvollisuudet LVI OM s elintarvikehygienia LVI STM s LVI STM s emissiot LVI j LVI j ammoniakkiemissiot LVI o pintamateriaalit LVI o emulaattori testauslaitteet LVI j energia-ala energiakatselmukset LVI o energia-avustukset LVI KTM s LVI KTM s LVI KTM s asunnot LVI YM s LVI YM s energiakatselmukset LVI o kasvihuoneet LVI j koulurakennukset LVI j kuntoutuslaitokset LVI j kylpylät LVI j liikerakennukset LVI j meijerit LVI j metalliteollisuus LVI j palvelusektori LVI o puutarhat LVI j teollisuus LVI o terminaalit LVI j toimistorakennukset LVI j LVI j urheiluhallit LVI j vaateteollisuus LVI j viherhuoneet LVI j voimalaitokset LVI j energiakustannukset koulurakennukset LVI j kuntoutumiskeskukset LVI j kylpylät LVI j liikerakennukset LVI j meijerit LVI j metalliteollisuus LVI j toimistorakennukset LVI j LVI j urheiluhallit LVI j energialähteet aurinkoenergia LVI j maalämpö LVI j LVI o puupelletit LVI o energiamenekit lämpöenergia LVI o energianhallinta LVI j energiankulutus LVI j LVI j asuinkiinteistöt LVI o energiatodistus LVI j ikkunat LVI j ilmavuodot LVI j kaukolämpö LVI o kiinteistöt LVI o kotitaloudet LVI j laskelmat LVI RakMK D5 s lämmitys LVI j LVI j myymälät LVI j LVI j LVI j LVI o LVI o seuranta LVI j tunneittain kulutusseuranta LVI o vesikeskuslämmitys LVI o virastotalot LVI j energiankäyttö pientalot LVI j energiansäästö LVI j LVI j LVI RakMK D3 s asuinkiinteistöt LVI o energiatuet LVI KTM s LVI KTM s epäjatkuva lämmitys LVI j julkiset rakennukset LVI j kannattavuuslaskelmat LVI o kasvihuoneet LVI j kiinteistöt LVI VKL/RAKH s koulurakennukset LVI j kuntoutuslaitokset LVI j lasiteollisuus LVI j liikerakennukset LVI j lämmitysjärjestelmät LVI o lämpöenergia LVI o maakaasukattilat LVI j matalaenergiarakennukset LVI j meijerit LVI j metalliteollisuus LVI j palautuslämmitys LVI j puutarhat LVI j teollisuus LVI o terminaalit LVI j toimistorakennukset LVI j LVI j urheiluhallit LVI j vaateteollisuus LVI j viherhuoneet LVI j voimalaitokset LVI j energiantarve LVI o laskenta LVI RakMK D5 s energiantuottolaitteet emulaattori LVI j energiataloudellinen selvitys LVI RakMK D3 s kuntoarviot LVI o lämpöenergia LVI o energiataloudelliset avustukset LVI KTM s energiataloudelliset korjaukset kannattavuus LVI o energiatalous LVI j LVI j LVI j LVI j LVI j LVI j LVI j LVI j LVI j LVI RakMK D3 s avustukset LVI KTM s kuntoarviot LVI o LVI o lämmitysjärjestelmät LVI RakMK D3 s LVI RakMK D5 s lämmityskattilat LVI RakMK D7 s energiatase jäähallit LVI j energiatehokkuus energiatodistus LVI j LVI j energiatodistus LVI j energiatuet LVI KTM s LVI KTM s entalpia ulkoilma LVI j epäjatkuva lämmitys energiansäästö LVI j epäpuhtaudet LVI j LVI j LVI j orgaaniset kaasut LVI j raja-arvot LVI j sisäilmasto LVI j epäsymmetrinen lämpösäteily LVI j erikoistyöt kuluttajasopimukset LVI o kuluttajasopimusehdot LVI o lomakemallit LVI o sopimusehdot LVI o urakkasopimukset LVI o erikoisurakat LVI o eristeet lämmöneristeet, LVI LVI o paloeristeet LVI o ääneneristeet LVI o eristys LVI o LVI o

Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu. Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2008) X

Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu. Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2008) X 1 1.7.2010 KH-kortisto/ir VOIMASSAOLEVAT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (249 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Sivuja Julkaistu Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen. (2008) X4 00416 10 2.7.2008 Arkkitehtisuunnittelun

Lisätiedot

KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (199 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut

KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (199 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut 1 1.7.2009 KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (199 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut Ammattikäyttöön tarkoitetut siivous- ja astianpesuaineet 1995

Lisätiedot

KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (207 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut

KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (207 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut 1 31.12.2009 KH-kortisto/ir KORVATUT JA PERUTUT KH-OHJEKORTIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ (207 KORTTIA) Nimi Luokka Numero Julkaistu Korvattu Sivut Ammattikäyttöön tarkoitetut siivous- ja astianpesuaineet 1995

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015 SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015 Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy Sisältö I OSASTO: LAINSÄÄDÄNTÖ...9 1. SÄHKÖLAITTEIDEN JA SÄHKÖNKÄYTÖN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ...9 sähköturvallisuuslaki 410/96...9

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2012

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2012 SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2012 Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy Julkaisija Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy Harakantie 18 02650 Espoo Puhelin (09) 5476 1600 KUSTANTAJA Henkilö- ja Yritysarviointi Seti

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

RT-KORTISTON PÄIVITYS 2010:2

RT-KORTISTON PÄIVITYS 2010:2 LÄHETE 2010:2 huhtikuu 2010 lisälehti 2 RT AS-40171 1 (4) RT-KORTISTON PÄIVITYS 2010:2 RT-KORTISTO Päätoimikunta Ilkka Alvoittu Pertti Hakamäki Antti Koponen Aila Korpivaara Joel Majurinen Mari Mannevaara

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Sähköalan säännökset 2016

Sähköalan säännökset 2016 Sähköalan säännökset 2016 Tuotenumero: 211141 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Lvi -päivät 05.-06.11. 2015 Olavi Suominen, asiantuntijapalvelut Vallox Oy päivitetty 7.10.2011 Ennen oli ennen.. Lukumäärä

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa Insinööritoimisto Vesitaito Oy Sisältö Keskeisiä muutoksia 1-3 Hirsirakenteiset pientalot Hirsirakenteiset muut rakennukset Päiväkodit

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9. Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.2016 YMa luonnos uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Soveltamisala

Lisätiedot

Korjaushankkeen läpivienti. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012

Korjaushankkeen läpivienti. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012 Korjaushankkeen läpivienti Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...2 2. MAAILMAN TEHOKKAIMPANA PALKITTU KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄ...3 3. TILANTARVE...4 4. MITTAUSKESKUS...5 5. PUMPUN SUHTEELLINEN

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka

Lisätiedot