Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö"

Transkriptio

1 Käyt t öohj e FI CUP( sl )2221,CUP( esf )2721,CUP( esf )2901,CUP( sl )3021

2

3 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus Laitteen käyttötarkoitus Vaatimustenmukaisuus Laitteen ja varusteiden kuvaus Asennusmitat Ohjeita energian säästämiseen Yleiset turvallisuusohjeet Käyttö- ja näyttöelementit Käyttö- ja ohjauselementit Käyttöönotto Saranoiden siirtäminen Laitteen asentaminen keittiökalusteisiin Laitteen kuljettaminen Laitteen asentaminen Pakkauksen hävittäminen Laitteen liittäminen sähköverkkoon Laitteen käynnistäminen Käyttäminen Lämpötilan säätäminen CoolPlus Jääkaappi Pakastekaappi Huolto Sulatus Valo Laitteen hävittäminen Takuu Vianmääritys Huolto Toimintahäiriöt Laitteen poistaminen käytöstä Jääkaapin sammuttaminen Kun jääkaappia ei käytetä Laitteen hävittäminen Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pitämiseen viileinä. Se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, etenkään laboratorioissa ja vastaavissa toimipaikoissa. Toimintahäiriöiden vaara. Laite on mitoitettu käyttöön tietyissä ympäristölämpötiloissa ilmastoluokituksen mukaan. Ilmastoluokitus on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Huomaa: Mikäli käyttöympäristön lämpötila ylittää laitteen ympäristöluokituksen, laitteen viilennystoiminto heikkenee. Ilmastoluokitus Ympäristön lämpötila SN 10 C - 32 C N 16 C - 32 C ST 16 C - 38 C T 16 C - 43 C 1.2. Vaatimustenmukaisuus Kylmäainepiirin tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää sovellettavat turvallisuusmääräykset ja EUdirektiivit 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2009/125/EU ja 2010/30/EU. Huomautus testilaitoksille: Tämä jääkaappi on testattu voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti Jääkaappi tulee valmistella ja testata valmistajan laatimien pakkaussuunnitelmien mukaan ja tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet huomioiden. Kehitämme tuotteitamme eri tyyppien ja mallien ominaisuuksia ja toimintoja koko ajan. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden niiden ulkomuodon, varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Tutustu uuden laitteen kaikkiin toimintoihin lukemalla tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Käyttöohje koskee useita malleja, joten sen kuvaukset voivat poiketa jonkin verran laitteen todellisesta rakenteesta. Vain tiettyjä laitteita koskevat kappaleet on merkitty pienellä tähdellä (*). *Mallista riippuen 2

4 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus 1.4. Asennusmitat 1. Säädettävät hyllyt 2. Munateline 3. Voi- ja juustohylly 4. Säädettävä ovihylly 5. Käyttöpaneeli ja valo 6. Poistoaukko 7. Pullohylly* 8. Jääkaapin kylmin alue 9. Säädettävä ovihylly 10. Hedelmä- ja vihanneslaatikot 11. Tyyppikilpi 12. Info-järjestelmä 13. Pakastelaatikot 14. Säädettävät etujalat, takana kuljetuspyörät 15. Jääpala-astia Malli h CUP(sl) CUP(sl) CUP(sl) Ohjeita energian säästämiseen Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdosta Pidä laitteen ovea auki mahdollisimman lyhyen aikaa. Sijoita elintarvikkeet heti oikeille paikoilleen. Lämpimien elintarvikkeiden säilytys: anna niiden ensin viilentyä huonelämpötilaan. Pölykerrostumat lisäävät energiakulutusta. Jäähdytyslaitteisto ja laitteen takana oleva lämmönvaihtimen metalliritilä on puhdistettava pölystä kerran vuodesta. *Mallista riippuen 3

5 2. Yleiset turvallisuusohjeet Käyttäjään kohdistuvat vaarat: Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisten tai liian vähäisen kokemuksen omaavien henkilöiden käyttöön (koskee myös lapsia). Riittävästi opastettuna he voivat kuitenkin käyttää laitetta, aluksi vastuullisen henkilön valvonnan alaisena. Lapsille on tähdennettävä, ettei laitteella saa leikkiä. Vikatilanteessa laitteen virransaanti katkaistaan vetämällä pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kiertämällä sulake irti. Korjaukset, muutokset ja virtajohdon vaihtaminen on aina annettava valmistajan tai jonkin muun ammattitaitoisen tahon tehtäväksi. Kun laite sammutetaan tai sammuu, ota aina myös pistoke pois pistorasiasta. Älä vedä laitteen johdosta. Laitteen saa asentaa ja kytkeä vain käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Säilytä käyttöohje huolellisesti ja anna se jääkaapin mukana mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tulipalovaara! Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta syttyvää. Vuotanut kylmäaine voi syttyä palamaan. Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia. Älä käytä avotulta tai muita syttymislähteitä laitteen sisällä. Älä käytä sähkötoimisia laitteita (esim. imuria, lämmityslaitetta, jäätelökonetta) laitteen sisällä. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan: Sammuta/poista avotuli ja muut syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Irrota pistoke pistorasiasta. Järjestä tilaan hyvä ilmanvaihto. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai palavia ponnekaasuja (esim. butaani, propaani, pentaani jne.) sisältäviä aerosolipulloja jääkaapin sisällä. Tieto palavista ponnekaasuista on merkitty tuotteen tuoteselosteeseen tai liekkisymbolilla. Mahdollisesti vuotavat kaasut voivat syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Älä sijoita palavaa kynttilää, lamppua tai muuta avotulenlähdettä jääkaapin sisälle tai päälle. Vahvoja alkoholijuomia saa säilyttää jääkaapissa vain pystyasennossa, tiiviisti suljetussa pullossa. Mahdollisesti vuotava alkoholi voi syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Putoamiseen ja kaatumiseen liittyvät vaarat: Sokkelia, laatikoita, ovea ym. ei saa käyttää astinlautana tai tukena. Kielto koskee erityisesti lapsia. Ruokamyrkytyksen vaara! Älä syö elintarvikkeita, joita on säilytetty jääkaapissa liian kauan. Paleltumien, tunnottomuuden ja kivun vaara: Vältä pitkäaikaista kosketusta kylmiin pintoihin ja kylmiin/jäisiin tuotteisiin ilman suojavarustusta, esimerkiksi käsineitä. Älä syö jäätelöä, varsinkaan mehujäätä, heti kylmästä otettuna ja siten liian kylmänä. Huomioi muissa kappaleissa annettu erikoishuomautukset: Vaara Varo Tärkeää Huom! osoittaa välitöntä vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaralliseen tai vakavaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan tai lievempään loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa ainevahinkoihin. osoittaa käytännöllisiä ohjeita ja hyviä neuvoja. *Mallista riippuen 4

6 3. Käyttö- ja näyttöelementit 3.1. Käyttö- ja ohjauselementit Varo Henkilövahinkojen vaara oven kallistuessa ulospäin! Pidä ovesta hyvin kiinni. Laske ovi varovasti alas. Noudata saranoinnista annettuja kuvaohjeita 1. Päälle/pois päältä ja lämpötilanvalitsimet 2. Cool-Plus-painike 4. Käyttöönotto 4.1. Saranoiden siirtäminen Saranoita voidaan siirtää tarvittaessa: Tarvitset asennustyöhön seuraavaa: Torx 25 Torx 20 Torx 15 Ruuvitaltta Mukana toimitettu kiintoavain mahd. toinen henkilö avuksi asennukseen *Mallista riippuen 5

7 4.2. Laitteen asentaminen keittiökalusteisiin Tämän verran laitteen kädensija vaatii syvyyttä oven ollessa auki Laitteen kuljettaminen Varo Virheellinen kuljettaminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai materiaalivaurioihin! Kuljeta laite aina asianmukaisesti pakattuna. Kuljeta laite aina pystyasennossa. Älä kuljeta laitetta yksin. 1. Yläkaappi 2. Laite 3. Keittiökaappi 4. Seinä Laitteen ympärille voidaan asentaa keittiökalusteita. Laitekokonaisuuden korkeus voidaan sovittaa muita kalusteita vastaavaksi, kuva 9 (2), käyttämällä sopivan korkuista yläkaappia, kuva 9 (1). Integrointi normaaliin keittiökaapistoon (jonka syvyys on enint. 580 mm) voidaan tehdä asentamalla laite suoraan keittiökaapin viereen, kuva 9 (3). Laitteen ulkonema keittiökalusteiden ovista on sivulla 34* mm ja laitteen keskellä edessä 50* mm. Tärkeää ilmanvaihdon kannalta: Yläkaapin takana tulee olla koko kaapin levyinen ilmanvaihtokanava, jonka syvyys on vähintään 50 mm. Kiinteistön katossa kulkevan ilmanvaihtokanavan poikkipinta-alan tulee olla vähintään 300 cm 2. Mitä suurempi ilmanvaihtokanavan poikkipinta-ala on, sitä energiatehokkaammin laite toimii. Mikäli laite sijoitetaan niin, että sen saranapuoli tulee seinän viereen, kuva 9 (4), etäisyyden seinän ja laitteen välillä tulee olla vähintään 40 mm Laitteen asentaminen Mikäli jääkaappi on vaurioitunut, ota yhteyttä heti tavarantoimittajaan älä kytke laitetta sähköverkkoon. Sijoituspaikan lattian tulee olla vaakasuora ja tasainen. Älä sijoita jääkaappia suoraan auringonvaloon tai lieden, lämmityspatterin tai muun vastaavan laitteen lähelle. Laite tulee sijoittaa aina suoraan seinää vasten. Älä nosta laitetta paikalleen yksin. Standardin EN 378 mukaan jääkaapin sijaintihuoneen ilmatilavuuden tulee olla 1 m 3 kahdeksaa (8) R600a-kylmäainegrammaa kohden. Mikäli sijaintihuone on liian pieni, kylmäaine voi vuototilanteessa muodostaa syttyvän kaasuseoksen ilman kanssa. Jääkaapin sisältämän kylmäaineen määrä on ilmoitettu kaapin sisällä olevassa tyyppikilvessä. Kosteuden aiheuttama tulipalovaara! Jännitteenalaisten komponenttien tai johtojen kostuminen voi johtaa oikosulkuun. Laite on tarkoitettu käytettäväksi suljetuissa tiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkona, kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa siihen voi osua vesiroiskeita. Oikosulun aiheuttama tulipalovaara! Mikäli laitteen pääsähköjohto/pistoke koskettaa laitteen takaseinään, laitteen tärinä voi vaurioittaa niitä. Se voi johtaa oikosulkuun. Varmista, ettei laite kosketa johtoja tai pistoketta. Älä käytä lähelle laitteen takaosaa asennettua pistorasiaa. *Mallista riippuen 6

8 Kylmäaineen aiheuttama tulipalovaara! Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta syttyvää. Putkista vuotava kylmäaine voi syttyä palamaan. Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia. Tulipalon ja vahingon vaara! Älä sijoita lämpöä tuottavia laitteita, kuten mikroaaltouunia tai leivänpaahdinta, jääkaapin päälle. Tuuletusritilän tukkeutuminen aiheuttaa tulipalon ja vahingon vaaran! Pidä tuuletusritilä aina esteettömänä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta! Johda liitosjohto pois jääkaapin takaa. Poista samalla johdonpidin, joka aiheuttaa muutoin ylimääräistä ääntä jääkaapin käydessä! Poista suojakalvo laatikoston ulkopinnalta. Huomaa: SmartSteel-mallit SmartSteel-pintaa ei saa käsitellä ruostumattomalle teräkselle tarkoitetuilla hoitoaineilla. Ne voivat pilata pinnan. Pinta tulee puhdistaa pelkällä puhtaalla, kostutetulla liinalla. Ruostumattomille terässeinille levitetään rstteräkselle tarkoitettua hoitoainetta tasaisesti hionnan suuntaan.* Tämä helpottaa pintojen puhdistamista myöhemmin.* Poista koristelistojen suojakalvot. Poista kaikki kuljetustuet. Tärkeää: Tiivistyvä kosteus voi aiheuttaa vahinkoa. Jos laite ei ole Side-by-Side (SBS)-mallia: Älä sijoita laitetta toisen jääkaapin/pakastimen viereen. Tärkeää: Säädä laite vaakasuoraan toimitukseen sisältyvän jakoavaimen, säätöjalkojen (A) ja vesivaa'an avulla. Tue sen jälkeen ovi: Kierrä kannattimen (B) tukijalkaa ulos, kunnes se osuu lattiaan. Kierrä sitä sen jälkeen vielä 90. Jos jääkaappi sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen pinnalle voi tiivistyä kosteutta. Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdosta! 4.5. Pakkauksen hävittäminen Pakkausmateriaalit ja -kalvot voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran! Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pakkauksessa on käytetty pääasiassa kierrätettäviä materiaaleja: Aaltopahvi/pahvi Muotosuojukset vaahdotettua polystyrolia Kalvot ja pussit polyetyleeniä Hihna polypropyleeniä Pakkausmateriaalit tulee toimittaa lähimpään kierrätyspisteeseen. *Mallista riippuen 7

9 4.6. Jääkaapin liittäminen sähköverkkoon Tärkeää Elektronisten osien vahingoittumisvaara! Älä käytä vaihtosuuntaajaa (muuntajaa, joka muuttaa tasavirran vaihtovirraksi tai kolmivaihevirraksi) tai energiansäästöpistokkeita. Tulipalon ja ylikuumentumisen vaara! Älä käytä kytkentään jatkojohtoja tai haaroituspistorasioita. Sijoituspaikalla käytettävissä olevan virran (vaihtovirta) ja jännitteen on vastattava tyyppikilvessä annettuja arvoja (ks. kappale Laitteen ja varusteiden kuvaus). Laitteen saa kytkeä vain oikein asennettuun pistorasiaan. Pistorasialla on oltava vähintään 10 A:n sulake. Pistorasian tulee olla helposti käytettävissä niin, että laitteen virransaanti voidaan katkaista nopeasti hätätilanteessa. Tarkasta sähköliitännän ominaisuudet. Puhdista jääkaappi. Lisätietoja kappaleessa Puhdistus. Liitä pistoke pistorasiaan Jääkaapin käynnistäminen Huomaa: Anna laitteen olla päällä noin 2 tuntia ennen kuin panet pakasteita pakastekaappiin. Jää/pakastekaapin kytkeminen/sammuttaminen Käännä lämpötilanvalitsin (1) myötäpäivään kohtaan 4. Jääkaapin valo syttyy. Jää/pakastekaapin sammuttaminen: Käännä lämpötilanvalitsin (1) kohtaan 0. Kaapin valo sammuu. 5. Käyttö 5.1. Lämpötilan säätäminen Käännä lämpötilanvalitsin (1) myötäpäivään halutulle säätöarvolle. Lämpötilanvalitsimen säädöt: Asetus 1 = lämpimin, matalin säätöarvo. Asetus 7 = kylmin, korkein säätöarvo. Suosittelemme jääkaappiin +5 ºC:n lämpötilaa ja pakastimeen -18 ºC lämpötilaa. Pakastimen lämpötilan varmistamiseksi suosittelemme säätöarvoa 4 7. HUOM: Jääkaapin/pakastimen lämpötila riippuu siitä, kuinka usein ovea avataan, kuinka elintarvikkeet on sijoitettu jääkaappiin/pakastimeen sekä laitteiden sijaintipaikan lämpötilasta. Lämpötilaa voidaan joutua säätämään CoolPlus Toimintoa käytetään seuraavissa tilanteissa: Tuoreiden elintarvikkeiden jäädyttämiseen nopeasti. Kun ympäristön lämpötila on +18 ºC tai alempi. Paina CoolPluspainiketta (2). Merkkivalo syttyy. Toiminto varmistaa, että pakastimen lämpötila pysyy oikeana. Toimintoa ei kannata käyttää normaalissa huonelämpötilassa (yli +18 ºC), sillä se nostaa energiankulutusta turhaan. *Mallista riippuen 8

10 5.3. Jääkaappi Lämpötila vaihtelee jääkaapissa alueittain luonnollisen ilmanvaihdon vuoksi. Viileintä on BioFresh-alueen välilevyn yläpuolella ja takaseinän vieressä. Jääkaapin etuosassa ja ovessa lämpötila on korkein Elintarvikkeiden jäähdyttäminen Huomaa: Puutteellinen ilmanvaihto nostaa energiankulutusta ja heikentää laitteen jäähdytystehoa. Pidä tuuletusritilä aina esteettömänä. Oven yläosassa säilytetään voita, munia ja säilykkeitä. (ks. myös kappale Jääkaapin kuvaus) Pakkaa tuotteet muovi-, metalli-, alumiinija lasiastioihin tai alumiinifolioon. Jääkaapin pohjan etuosa soveltuu väliaikaiseksi säilytystilaksi esimerkiksi silloin, kun jääkaappia täytetään tai järjestellään. Älä kuitenkaan jätä siihen mitään, sillä ovi voi sulkeutuessaan työntää tuotteen taaksepäin tai kaataa sen. Jätä tuotteiden väliin ilmarakoja. Varmista, etteivät pullot pääse kaatumaan: Työnnä pulloteline oikeaan asentoon Hyllyjen siirtäminen Hyllyjen rajoittimet estävät hyllyjen liukumisen ulos vahingossa. Hyllyä on nostettava, ennen kuin se voidaan vetää pois Jaettavan hyllyn käyttäminen Vastereunalla (2) varustettu lasilevy sijoitetaan taakse Ovihyllyn siirtäminen Hyllyt otetaan pois kuvan osoittamalla tavalla Pullotelineen irrottaminen Pulloteline otetaan pois kuvan osoittamalla tavalla. Hyllyt on aina työnnettävä paikoilleen takareunan koroke ylöspäin. Se estää elintarvikkeiden jäätymisen kiinni takaseinään. Hyllyt irrotetaan ennen puhdistamista. *Mallista riippuen 9

11 5.4. Pakastin Pakastimessa voidaan säilyttää syväjäädytettyjä ja pakastettuja tuotteita, valmistaa jääpaloja ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita Elintarvikkeiden pakastaminen Yksittäisten laatikoiden ja tasojen enimmäiskuormitus on 25 kg. Laitteiston jäädytyskapasiteetti vuorokautta kohden on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Varo Lasinsirujen aiheuttama viiltovammojen vaara! Pullot ja juomatölkit voivat haljeta pakastuksen aikana. Tämä koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia. Juomia sisältäviä pulloja ja tölkkejä ei pidä pakastaa! Jotta elintarvikkeet jäätyisivät kokonaan mahdollisimman nopeasti, seuraavia pakkauskokoja ei saa ylittää: Hedelmät, vihannekset enint. 1 kg Liha, enint. 2,5 kg Elintarvikkeet pakataan annoskokoina pakastepusseihin ja uudelleen käytettäviin muovi-, metalli- tai alumiiniastioihin Elintarvikkeiden sulattaminen jääkaappitilassa huoneenlämmössä mikroaaltouunissa paisto-/lämmitysuunissa Sulaneita elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta Laatikot Huomaa: Puutteellinen ilmanvaihto nostaa energiankulutusta ja heikentää laitteen jäädytystehoa. NoFrost-toiminnolla varustetut laitteet: Alin laatikko tulee jättää paikalleen! Pidä takaseinässä olevat ilmanvaihtolaitteen ilmakanavat esteettöminä! Pakasteiden säilyttäminen suoraan hyllyillä: Vedä laatikkoa eteenpäin ja ota se pois Hyllyt Hyllyn poistaminen: Nosta hyllyä etureunasta ja vedä hylly ulos. Hyllyn asentaminen: Työnnä hylly paikalleen vasteeseen asti VarioSpace Laatikoiden lisäksi myös hyllyt voidaan ottaa pois. Siten pakastimeen mahtuu myös suurempia kappaleita. Voit pakastaa siipikarjaa, lihaa, suuria riistanosia ja kookkaita leivonnaisia yhtenä kappaleena. Yksittäisten laatikoiden enimmäiskuormitus on 25 kg. Yksittäisten hyllyjen enimmäiskuormitus on 35 kg InfoSystem 1. Valmisruuat, jäätelö 2. Sianliha, kala 3. Hedelmät, vihannekset 4. Makkara, leipä 5. Riista, herkkusienet 6. Siipikarja, naudanliha, vasikka Annetut säilytysajat tarkoittavat kuukausia, ja niitä voidaan soveltaa monille erilaisille pakasteille. Ajat ovat ohjeellisia. *Mallista riippuen 10

12 6. Huolto 6.1. Sulatus Jääkaappi: Sulatusvesi haihtuu kompressorin luovuttaman lämmön avulla. Toiminnon vuoksi takaseinällä näkyy vesipisaroita, ja se on siis aivan normaalia. Varmista sulamisveden poistuminen puhdistamalla poistoaukko säännöllisesti. (Ks. kappale Jääkaapin puhdistaminen.) Pakastin: Pakastimeen kertyy ajan myötä jäätä. Se lisää laitteen energiankulutusta, ja siksi pakastin on sulatettava säännöllisesti. HUOM: Sähkölaitteita, sulatussuihkeita, avotulta tai metalliesineitä ei saa käyttää pakastimen sulatuksessa, sillä ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Käynnistä SuperFrost-toiminto päivää ennen sulatusajankohtaa. Se laskee pakasteiden lämpötilan normaalia alhaisemmaksi. Sammuta laite. Näytön valo sammuu. Katkaise virta. Vedä pistoke pistorasiasta. Ota pakasteet pois pakastimesta ja kääri ne sanomalehtipaperiin tai mattoon. Siirrä ne viileään paikkaan. Sijoita kylmäelementit pakasteiden päälle. Voit nopeuttaa sulamista asettamalla pakastimeen kattilan, jossa on kuumaa (ei kiehuvaa) vettä. Anna oven olla auki sulattamisen aikana. Kuivaa sulamisvesi pois liinalla. Puhdista pakastin Valaistus Jääkaapissa on LED-valaistus. Käytettäessä tavallisia hehkulamppuja on noudatettava seuraavia määräyksiä: Lamput: enint. 15W. Jännitteen on vastattava tyyppikilvessä annettuja arvoja. Kanta: E 14. Mikäli laitteessa käytetään LED-lamppua, sen on oltava alkuperäistä mallia ja lamppu on hankittava laitteen myyneestä liikkeestä. Henkilövahinkojen vaara sähköiskun vaara! Lampun suojuksen alla on jännitteen alaisia osia. LED-sisävalon saa vaihtaa tai korjata vain siihen koulutettu henkilöstö. * Vaarallinen lasersäde, luokka 1M. Älä katso suoraan valonsäteeseen, kun suojus on poistettu. Lampun vaihtaminen: Sammuta jääkaappi irrota pistoke pistorasiasta tai irrota sulake. Työnnä sormi lampunsuojuksen sisään (1), työnnä ylempi osa ylös ja irrota suojus (2). Vaihda lamppu (3) Tiivisteen kitkan takia lampun irrottamiseen tarvitaan jonkin verran voimaa. Uuden lampun pitää olla kunnolla paikallaan. Pane suojus takaisin. *Mallista riippuen 11

13 6.3. Jääkaapin puhdistaminen Ennen puhdistamista: Varo Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta! Tärkeää Virheellinen puhdistus vaurioittaa laitetta! Älä käytä pesuainetiivisteitä. Älä käytä hankaavia tai karkeita sieniä tai teräsvillaa. Älä käytä hankausaineita, klooria, kemikaaleja tai happoja sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä kemiallisia liuottimia. Laitteen sisällä olevaa tyyppikilpeä ei saa vahingoittaa tai poistaa. Se sisältää tärkeitä tietoja valmistajan tai huoltoliikkeen edustajille. Varo, etteivät laitteen johdot tai muut osat repeydy irti, murru tai vahingoitu muuten. Älä päästä pesuvettä poistokouruun, ilmanvaihtoritilälle tai sähkökomponentteihin. Tyhjennä laite. Vedä pistoke pistorasiasta. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa ja phneutraalia yleispuhdistusainetta. Laitteen sisällä saa käyttää vain pesu- ja hoitoaineita, jotka soveltuvat elintarvikkeiden yhteyteen. Ulkopinnat ja sisätila: Keinomateriaalista valmistetut ulko- ja sisäpinnat puhdistetaan käsin haalealla vedellä ja puhdistusaineella. Huomaa: SmartSteel-mallit SmartSteel-pintaa ei saa käsitellä ruostumattomalle teräkselle tarkoitetuilla hoitoaineilla. Ne voivat pilata pinnan. Pinta tulee puhdistaa pelkällä puhtaalla, kostutetulla liinalla. Ruostumattomille terässeinille levitetään rstteräkselle tarkoitettua hoitoainetta tasaisesti hionnan suuntaan.* Tämä helpottaa pintojen puhdistamista myöhemmin.* Poistoaukon puhdistaminen: Poista kerrostumat ohuella esineellä, esimerkiksi vanupuikolla. Varusteet Varusteet on helpointa puhdistaa käsin haalealla vedellä, jossa on hieman pesuainetta. Puhdistuksen jälkeen: Pyyhi jääkaappi ja varusteet kuivaksi. Sulje lopuksi ovi ja käynnistä laite. Sijoita lopuksi elintarvikkeet takaisin Takuu Uudella tuotteellanne on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuu dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa materiaalit, työkustannukset ja kuljetukset. Ilmoittakaa huoltopyynnön yhteydessä tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoittakaa mahdolliset muut tiedot tähän käyttöohjeeseen silloin ne ovat helposti saatavilla. Huoltoasentajan on helpompi löytää oikea varaosa, kun tietoja on enemmän. Takuu ei kata: Vikoja ja vahinkoja, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia Jos käyttöohjeita ei ole noudatettu Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan Jos tuotteen on asentanut tai sitä on korjannut joku muu kuin ammattitaitoinen asentaja Kuljetusvahingot Kuljetusvahinko, joka todetaan tuotteen toimituksessa myyjältä asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Jos asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta itse, tavarantoimittajalla ei ole mitään velvollisuuksia mahdollisten kuljetusvahinkojen suhteen. Mahdolliset kuljetusvahingot tulee ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran toimituksesta. Muutoin asiakkaan vaatimukset hylätään. Turhat huoltokäynnit Mikäli ostaja kutsuu huoltoasentajan paikalle syystä, jonka asiakas olisi voinut korjata itse noudattamalla esimerkiksi käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai vaihtamalla sulakkeen *Mallista riippuen 12

14 sulaketaulussa, huoltokäynnin kustannukset ovat ostajan vastuulla. Osto yrityskäyttöön Ostolla yrityskäyttöön tarkoitetaan sitä, että yritys ostaa laitteen eikä sitä käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yrityksessä tai yritystä muistuttavassa toiminnassa (esimerkiksi ruokaloissa, kahviloissa, kanttiineissa jne.), tai sitä vuokrataan tai käytetään muutoin niin, että sillä on useita käyttäjiä. Yrityskäyttöön ostettaessa tällä tuotteella ei ole minkäänlaista takuuta, sillä se on tarkoitettu ainoastaan tavalliseen kotitalouskäyttöön Vianmääritys Yritä ensin ratkaista ongelma itse kappaleen Toimintahäiriöt avulla. Mikäli se ei ole mahdollista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Puhelinnumero on jäljempänä. Virheellinen korjaus voi johtaa henkilövahinkoihin! Kaikki korjaukset ja toimenpiteet, joita ei ole mainittu kappaleessa Kunnossapito, on annettava asiantuntijan tehtäväksi. Ota ylös laitteen merkki (1), huoltonumero (2) ja sarjanumero (3) tyyppikilvestä. Tyyppikilpi on kiinnitetty jääkaapin sisälle, vasempaan seinään. Ilmoita asiakaspalveluun vian kuvaus ja laitteen merkki (1), huoltonumero (2) ja sarjanumero (3). Näin saat varmasti apua nopeasti ja oikein. Pidä jääkaapin ovi suljettuna, kunnes huoltoteknikko tulee paikalle. Näin elintarvikkeet pysyvät viileinä pidempään. Irrota pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kierrä sulake irti Huolto Tanska: Kun tarvitset huoltoa tai varaosia, soita alla annettuun numeroon. Puhelusi kytkeytyy automaattisesti lähimpään huoltokorjaamoon. Soita: Toimintahäiriöt Laite on suunniteltu ja valmistettu toimimaan luotettavasti pitkän aikaa. Mikäli sen toiminnassa kuitenkin ilmenee häiriötä, tarkasta ensin, johtuvatko ne virheellisestä käytöstä. Virheellisestä käytöstä aiheutuneet kustannukset veloitetaan asiakkaalta myös takuuaikana. Seuraavat viat voit korjata itse: Laite ei toimi. Laitteeseen ei tule virtaa. Käynnistä laite. Pistoketta ei ole liitetty pistorasiaan oikein. Tarkasta pistokkeen liitäntä. Pistokeliitännän sulake ei toimi. Tarkasta sulake. Kompressori käy keskeytyksettä pitkään. Jos jäähdytystarve on pieni, kompressori käy alhaisemmalla kierrosnopeudella. Vaikka se pidentää käyntiaikaa, energiankulutus on pienempi. Tämä on normaalia energiaa säästävissä malleissa. SuperCool on käynnissä. Kompressori toimii normaalia pidempään elintarvikkeiden jäähdyttämiseksi nopeammin. Tämä on normaalia. Kaapin takana oleva merkkivalo vilkkuu 15 sekunnin välein*. Muuntimessa on toimintatilasta kertova merkkivalo. Tämä on normaalia. Voimakas ääni Eri nopeuksilla käyvät kompressorit* tuottavat erilaisia käyntiääniä toimintavaiheesta riippuen. Tämä on normaalia. Loriseva ja pulputtava ääni Ääni tulee jäähdytyspiirissä olevasta kylmäaineesta. Ääni on normaali. Heikkoja napsahduksia Tällainen ääni kuuluu jäähdytyslaitteesta (moottorista) aina, kun se käynnistyy tai sammuu automaattisesti. Ääni on normaali. Paukkuva ääni. Jäähdytyslaitteesta (moottorista) kuuluu hieman kovempi ääni aina, kun laite käynnistyy tai sammuu automaattisesti. *Mallista riippuen 13

15 Jäähdytystehoa nostetaan automaattisesti, kun jääkaappiin on lisätty uusia ruokia tai kun ovi on ollut auki pitkään. Ääni on normaali. Ympäristön lämpötila on liian korkea. Katso kappale Laitteen käyttötarkoitus. Syvä paukahtelu Ääni on peräisin ilmanvaihdon ilmanvirtauksesta. Ääni on normaali. Tärinä-ääni Jääkaappi ei ole tasaisesti lattialla. Silloin lähellä olevat kalusteet ja esineet tärisevät, kun jäähdytyslaite on käynnissä. Siirrä jääkaappia hieman tai oikaise se säätöjalkojen avulla. Siirrä pulloja ja säilytysastioita hieman erilleen. Lämpötila ei ole riittävän alhainen. Jääkaapin ovi ei hyvin kiinni. Sulje laitteen ovi. Ilmanvaihto on riittämätön. Puhdista ilmanvaihtoritilät. Ympäristön lämpötila on liian korkea. Katso kappale Laitteen käyttötarkoitus. Jääkaappia on avattu liian usein tai ovi on ollut liian pitkään auki. Odota, kunnes järjestelmä saavuttaa itse tarvittavan lämpötilan. Mikäli näin ei tapahdu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Katso kappale Huoltaminen. Jääkaappi on sijoitettu liian lähelle lämmönlähdettä. Katso kappale Asentaminen. Lamppu ei pala. Laitteeseen ei tule virtaa. Käynnistä laite. Ovi on ollut auki yli 15 minuuttia. Jääkaapin valo sammuu automaattisesti, kun ovi on ollut auki noin 15 minuuttia. Kun valo on sammunut, mutta lämpötila näkyy laitteen näytöllä, lampun polttimo on palanut. * Vaarallinen lasersäde, luokka 1M. Älä katso suoraan valonsäteeseen, kun suojus on poistettu. 8. Jääkaapin poistaminen käytöstä 8.1. Jääkaapin sammuttaminen Paina On/Off-painiketta, kuva 3 (1), noin 2 sekunnin ajan. Lämpötilanäyttö sammuu Kun jääkaappia ei käytetä Tyhjennä laite. Vedä pistoke pistorasiasta. Puhdista laite. Katso kappale "Puhdistus". Jätä ovi auki, ettei jääkaappiin muodostu pahaa hajua. 9. Laitteen hävittäminen Laite sisältää edelleen arvokkaita materiaaleja, ja siksi se tulee toimittaa lajittelemattoman kaatopaikkajätteen sijaan toimittaa lähimpään kierrätyspisteeseen. Vanhat laitteet on hävitettävä ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti paikallisten lakien ja määräysten mukaan. Kuljetuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei vanhan laitteen kylmäainepiiri (tiedot kylmäaineesta löytyvät tyyppikilvestä) vaurioidu ja päästä kylmäainetta ja öljyä valumaan laitteen ulkopuolelle. Laite on tehtävä toimintakelvottomaksi. Vedä pistoke pistorasiasta. Katkaise virtajohto. Henkilövahinkojen vaara sähköiskun vaara! Lampun suojuksen alla on jännitteen alaisia osia. LED-sisävalon saa vaihtaa tai korjata vain siihen koulutettu henkilöstö. *Mallista riippuen 14

16

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö Käyt t öohj e FI I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 190710 7084514-00 KB/ KBesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LIEBHERR KBESF 4210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3957736

Käyttöoppaasi. LIEBHERR KBESF 4210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3957736 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi SISÄLLYSLUETTELO SIVU PIKAOHJE 2 TURVALLISUUSOHJEITA Vanhan laitteen hävittäminen 3 Tärkeä tietää 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS Pakkauksen purkaminen 3 Sijoitus 4

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

RM 7701. Deutsch Seite 3 English page 12 Français page 20 Svenska sida 29. Español pagina 37 Suomi sivu 46 Italiano pagina 54 RA/RM-2D 822 70 99-03

RM 7701. Deutsch Seite 3 English page 12 Français page 20 Svenska sida 29. Español pagina 37 Suomi sivu 46 Italiano pagina 54 RA/RM-2D 822 70 99-03 GAS MANUAL CARAVAN RA/RM-2D 0402 RM 7701 Deutsch Seite 3 English page 12 Français page 20 Svenska sida 29 Español pagina 37 Suomi sivu 46 Italiano pagina 54 822 70 99-03 DOMETIC- JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUP1370 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894522

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUP1370 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894522 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot