*Mallista riippuen 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*Mallista riippuen 1"

Transkriptio

1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220)

2 *Mallista riippuen 1

3 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3 Mitat... 3 Turvallisuusohjeet... 4 Käyttö- ja näyttöelementit... 4 Käyttöönotto... 4 Saranoiden siirtäminen... 4 Kannattimien siirtäminen... 4 Kahvan siirtäminen... 5 Oven asentaminen... 5 Laitteen asentaminen keittiökalusteisiin... 5 Jääkaapin kuljettaminen... 6 Jääkaapin asentaminen... 6 Pakkauksen hävittäminen... 6 Jääkaapin liittäminen sähköverkkoon... 6 Jääkaapin käynnistäminen... 6 Elintarvikkeiden jäähdyttäminen... 7 Lämpötilan säätäminen... 7 Lämpötilanäyttö... 7 SuperCool*... 7 Jäähdytys tuulettimella*... 7 Varusteet ja valot... 8 Hyllyjen siirtäminen... 8 Jaettavan hyllyn käyttäminen... 8 Ovihyllyn siirtäminen... 8 Pullotelineen irrottaminen... 8 Vihanneslaatikot... 8 Puhdistus ja kunnossapito... 8 Lampun vaihtaminen... 9 Huolto... 9 Vianmääritys... 9 Käytöstä poistaminen...10 Takuu...10 Huoltoilmoitus...10 Laitteen yleiskuvaus Jääkaapin käyttökohteet Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pitämiseen viileinä. Se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, etenkään laboratorioissa ja vastaavissa toimipaikoissa. Toimintahäiriöiden vaara. Laite on mitoitettu käyttöön tietyissä ympäristölämpötiloissa ilmastoluokituksen mukaan. Ilmastoluokitus on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Huom! Mikäli käyttöympäristön lämpötila ylittää laitteen ympäristöluokituksen, laitteen viilennystoiminto heikkenee. Kehitämme tuotteitamme eri tyyppien ja mallien ominaisuuksia ja toimintoja koko ajan. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden niiden ulkomuodon, varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin pystytte hyödyntämään sen kaikkia ominaisuuksia mahdollisimman hyvin. Käyttöohje koskee useita malleja, joten sen kuvaukset voivat poiketa jonkin verran laitteen todellisesta rakenteesta. Vain tiettyjä laitteita koskevat kappaleet on merkitty pienellä tähdellä (*). 1. Käyttöpaneeli 2. Kattovalaisin 3. Ilmanvaihtolaite 4. Voi- ja juustolokero 5. Säädettävät lasihyllyt 6. Ovihylly säilykkeille 7. Jaettava lasihylly* 8. Ovihylly 9. Pullohylly* 10. Sulamisveden poisto 11. Lasilevy vihanneslaatikkojen yläpuolella 12. Tyyppikilpi 13. Kaapin kylmin alue 14. Vihanneslaatikot 15. Jalat, joissa korkeussäätö 16. Kuljetuskahva *Mallista riippuen 2

4 Ilmastoluokitus Jääkaappi on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdytykseen yksityistalouksissa. Energiankulutus ja teho riippuvat ympäristön lämpötilasta. Jääkaappia ei saa asentaa suoraan auringonpaisteeseen tai lieden, lämmityslaitteen tai muun lämmönlähteen viereen. Jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi tietyssä lämpötilassa, jonka rajoja ei saa missään tapauksessa ylittää. Ympäristön lämpötilaa koskevat tiedot on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Ilmastoluokitus Ympäristön lämpötila SN ºC N ºC ST ºC T ºC Vaatimustenmukaisuus Kylmäainepiirin tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää sovellettavat turvallisuusmääräykset ja EY-direktiivit 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2009/125/EY ja 2010/30/EU. Huomautus testilaitoksille: Tämä jääkaappi on testattu voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti Jääkaappi tulee valmistella ja testata valmistajan laatimien pakkaussuunnitelmien mukaan ja tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet huomioiden. Mitat Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje ennen jääkaapin käyttöönottoa. Se on tärkeää oman turvallisuutesi vuoksi, ja samalla vältät laitteen vaurioitumisen virheellisen käsittelyn seurauksena. Säilytä käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten. Mikäli myytä tai luovutat jääkaapin edelleen, anna käyttöohje laitteen uudelle omistajalle. HUOM: Käyttöohje koskee useita malleja. Tämän vuoksi kuvaus voi poiketa omasta laitteestasi. Käyttäjään kohdistuvat vaarat: Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisten tai liian vähäisen kokemuksen omaavien henkilöiden käyttöön (koskee myös lapsia). Riittävästi opastettuna he voivat kuitenkin käyttää laitetta, aluksi vastuullisen henkilön valvonnan alaisena. Lapsille on tähdennettävä, ettei laitteella saa leikkiä. Vikatilanteessa laitteen virransaanti katkaistaan vetämällä pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kiertämällä sulake irti. Korjaukset, muutokset ja virtajohdon vaihtaminen on aina annettava valmistajan tai jonkin muun ammattitaitoisen tahon tehtäväksi. Kun laite sammutetaan tai sammuu, ota aina myös pistoke pois pistorasiasta. Älä vedä laitteen johdosta. Laitteen saa asentaa ja kytkeä vain käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Tulipalovaara! Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta syttyvää. Vuotanut kylmäaine voi syttyä palamaan. Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia. Älä käytä avotulta tai muita syttymislähteitä laitteen sisällä. Älä käytä sähkötoimisia laitteita laitteen sisällä (esim. pölynimuria, lämmitintä, jäätelökonetta). Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan: Sammuta/poista avotuli ja muut syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Irrota pistoke pistorasiasta. Järjestä tilaan hyvä ilmanvaihto. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai palavia ponnekaasuja (esim. butaani, propaani, pentaani jne.) sisältäviä aerosolipulloja jääkaapin sisällä. Tieto palavista ponnekaasuista on merkitty tuotteen tuoteselosteeseen tai liekkisymbolilla. Mahdollisesti vuotavat kaasut voivat syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Älä sijoita palavaa kynttilää, lamppua tai muuta avotulenlähdettä jääkaapin sisälle tai päälle. Vahvoja alkoholijuomia saa säilyttää jääkaapissa vain pystyasennossa, tiiviisti suljetussa pullossa. Mahdollisesti vuotava alkoholi voi syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Putoamiseen ja kaatumiseen liittyvät vaarat: Sokkelia, laatikoita, ovea ym. ei saa käyttää astinlautana tai tukena. Kielto koskee erityisesti lapsia. Malli K (mm) K 36.., KP 36.., KPesf K 42.., KP(esf) 42.., SK(esf) Ruokamyrkytyksen vaara! Älä syö elintarvikkeita, joita on säilytetty jääkaapissa liian kauan. Paleltumien, tunnottomuuden ja kivun vaara: Vältä pitkäaikaista kosketusta kylmiin pintoihin ja kylmiin/jäisiin tuotteisiin ilman suojavarustusta, esimerkiksi käsineitä. Älä syö jäätelöä, varsinkaan mehujäätä, heti kylmästä otettuna ja siten liian kylmänä. *Mallista riippuen 3

5 Huomioi muissa kappaleissa annettu erikoishuomautukset: VAARA VARO HUOMIO Huomautus: osoittaa välitöntä vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaralliseen tai vakavaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaralliseen tai vakavaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa lievään tai vakavampaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa materiaalivahinkoihin. osoittaa käytännöllisiä ohjeita ja hyviä neuvoja. Käyttöönotto Saranoiden siirtäminen Tarvitset asennustyöhön seuraavaa: Torx 25 Torx 15 Ruuvitaltta Mahd. akkuruuvinväännin Mahd. toinen henkilö avuksi asennukseen Oven irrottaminen Huom! Ota ovessa olevat elintarvikkeet pois ennen oven irrottamista, sillä ne voivat pudota. Käyttö- ja näyttöelementit 1. Virtapainike 2. Lämpötilansäädin 3. Lämpötilanäyttö 4. SuperCool-painike 5. Puhallinjäähdytyksen painike Lämpötilanäyttö Normaalikäytössä näkyvissä ovat: Asetuslämpötila Sulje ovi. Vedä peitelevyä (10) eteenpäin ja ota suojus pois (11). VARO Henkilövahinkojen vaara oven kallistuessa ulospäin! Pidä ovesta hyvin kiinni. Laske ovi varovasti alas. Avaa ylemmän kannatinkonsolin ruuvit (12), (kaksi x Torx 25) (13) ja nosta se ylös. Irrota ovi nostamalla sitä ylöspäin ja siirrä se sivuun. Kannattimien siirtäminen Vedä kannatinpultti (22) ylös- ja ulospäin yhdessä levyn (23) ja ruuvialustan (24) kanssa Nosta tulppa (21) pois. Irrota (26) kannatin (25). Irrota (29) kannatin (28) ja sijoita se ylempään kannatinreikään. Kiinnitä se paikalleen. *Mallista riippuen 4

6 Nosta kahvapuolen (27) suojus varovasti pois ja siirrä se vastakkaiselle puolelle. Kiinnitä kannatin (25) takaisin uudelle saranapuolelle, käytä tarvittaessa akkuruuvinväännintä (4 Nm). Aseta tulppa (21) vastakkaisen puolen reikään. Asenna kannatinpultti (22) takaisin levyn ja ruuvialustan kanssa. Varmista, että tappi osoittaa taaksepäin. Laitteen asentaminen keittiökalusteisiin Kahvan siirtäminen Jousipuristimen (31) siirtäminen: Paina tappi alas, vedä jousipuristin sen yli ja ota se pois. Työnnä jousipuristin paikalleen uudelle saranapuolelle niin, että se lukittuu paikalleen. Käännä tulppa (33) ovenkannattimen holkista ja siirrä se. Irrota kahva (32), tulppa (33), ja levyt* (34), ja siirrä ne vastakkaiselle puolelle. Varmista, että levyt* lukittuvat hyvin paikalleen vastakkaisella puolella. Oven asentaminen Asenna oli yläkautta pultin päälle (22). Sulje ovi. Aseta oven ylempi kannatin (12) uudelle saranapuolelle. Ruuvaa ylempi kannatin (12) kiinni (2 kertaa Torx 25) (13). Esiporaa ruuvinreiät tarvittaessa tai käytä akkuruuvinväännintä (4 Nm). Asenna suojus (10) ja suojus (11) vastakkaiselle puolelle, varmista, että ne lukittuvat. Oven säätäminen Säädä ovi tarvittaessa alakannattimen kahden pitkän reiän avulla (25) niin, että se asettuu laitteen rungon mukaisesti. Itsesulkeutuvilla ovilla varustetuissa laitteissa keskimmäinen ruuvi ruuvataan mahdollisesti pois. Kiristä ruuvit. VARO Henkilövahinkojen vaara, jos ovi kallistuu ulospäin! Jos ruuvit eivät ole tarpeeksi kireällä, ovi voi kaatua. Henkilövahinkojen vaara! Lisäksi huono kiinnitys voi estää oven sulkeutumisen tiiviisti, jolloin laite ei toimi tehokkaasti. Varmista, että kannattimet on kiristetty hyvin. Tarkasta, että kaikki ruuvit on kiristetty. 1. Yläkaappi 2. Jääkaappi 3. Keittiökaappi 4. Seinä *Mittaan lisätään 35 mm, jos laitteeseen kuuluu seinäkiinnikkeet. Laitteen ympärille voidaan asentaa keittiökalusteita. Korkeuden sovittamiseksi keittiökaappien mukaan jääkaapin päälle voi asentaa sopivan yläkaapin (2). Integrointi keittiökaapistoon (jonka syvyys on enint. 580 mm) voidaan tehdä asentamalla laite suoraan keittiökaapin viereen (3). Laite on sivuilta 34 mm* ja keskeltä 50 mm* ulompana kuin keittiökaappien etulevyt. Tärkeää ilmanvaihdon kannalta: Yläkaapin takana tulee olla koko kaapin levyinen ilmanvaihtokanava, jonka syvyys on vähintään 50 mm. Kiinteistön katossa kulkevan ilmanvaihtokanavan poikkipinta-alan tulee olla vähintään 300cm 2. Mitä suurempi ilmanvaihtokanavan poikkipinta-ala on, sitä energiatehokkaammin laite toimii. Mikäli laite sijoitetaan niin, että sen saranapuoli tulee seinän viereen, etäisyyden seinän ja laitteen välillä tulee olla vähintään 40 mm. Tämän verran laitteen kädensija vaatii syvyyttä oven ollessa auki. *Mallista riippuen 5

7 Jääkaapin kuljettaminen VARO Virheellinen kuljettaminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai materiaalivaurioihin! Kuljeta laite aina asianmukaisesti pakattuna. Kuljeta laite aina pystyasennossa. Älä kuljeta laitetta yksin. Jääkaapin asentaminen Mikäli jääkaappi on vaurioitunut, ota yhteyttä heti tavarantoimittajaan älä kytke laitetta sähköverkkoon. Sijoituspaikan lattian tulee olla vaakasuora ja tasainen. Älä sijoita jääkaappia suoraan auringonvaloon tai lieden, lämmityspatterin tai muun vastaavan laitteen lähelle. Laite tulee sijoittaa aina suoraan seinää vasten. Älä nosta laitetta paikalleen yksin. Standardin EN 378 mukaan jääkaapin sijaintihuoneen ilmatilavuuden tulee olla 1m 3 kahdeksaa (8) R600akylmäainegrammaa kohden. Mikäli sijaintihuone on liian pieni, kylmäaine voi vuototilanteessa muodostaa syttyvän kaasuseoksen ilman kanssa. Jääkaapin sisältämän kylmäaineen määrä on ilmoitettu kaapin sisällä olevassa tyyppikilvessä. Kosteuden aiheuttama tulipalovaara! Jännitteenalaisten komponenttien tai johtojen kostuminen voi johtaa oikosulkuun. Laite on tarkoitettu käytettäväksi suljetuissa tiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkona, kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa siihen voi osua vesiroiskeita. Kylmäaineen aiheuttama tulipalovaara! Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta syttyvää. Putkista vuotava kylmäaine voi syttyä palamaan. Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia. Tulipalon ja vahingon vaara! Älä sijoita lämpöä tuottavia laitteita, kuten mikroaaltouunia tai leivänpaahdinta, jääkaapin päälle. Tuuletusritilän tukkeutuminen aiheuttaa tulipalon ja vahingon vaaran! Pidä tuuletusritilä aina esteettömänä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta! Johda liitosjohto pois jääkaapin takaa. Poista samalla johdonpidin, joka aiheuttaa muutoin ylimääräistä ääntä jääkaapin käydessä! Poista suojakalvo laatikoston ulkopinnalta.* Levitä rst-seinille hoitoainetta tasaisesti hionnan suuntaan.* Tämä helpottaa pintojen puhdistamista myöhemmin.* Poista koristelistojen suojakalvot. Poista kaikki kuljetustuet. Hävitä pakkausmateriaalit. Ks. kappale Pakkauksen hävittäminen. TÄRKEÄÄ Tiivistyvä kosteus voi aiheuttaa vahinkoa. Jos laite ei ole Side-by-Side (SBS)-mallia: Älä sijoita laitetta toisen jääkaapin/pakastimen viereen. TÄRKEÄÄ* SmartSteel-ovissa on korkealaatuinen pinnoite, eikä niitä saa käsitellä toimitukseen sisältyvällä hoitoaineella. Se voi muuttaa tai vahingoittaa pinnoitetta. Käsitellyt ovipinnat on lopuksi pyyhittävä pehmeällä, kuivalla liinalla. Teräspintojen hoitoainetta saa levittää vain teräksisille sivuseinille. Levitä aine hiontasuuntaan. Tämä helpottaa pintojen puhdistamista myöhemmin. Poista koristelistojen suojakalvot.* Poista kaikki kuljetustuet. Hävitä pakkausmateriaalit. Säädä laite vaakasuoraan toimitukseen sisältyvän jakoavaimen, säätöjalkojen (A) ja vesivaa'an avulla. Tue sen jälkeen ovi: Kierrä kannattimen (B) tukijalkaa ulos, kunnes se osuu lattiaan. Kierrä sitä sen jälkeen vielä 90. Side-by-side-laitteen (S...) asentaminen toisen laitteen yhteyteen (SBSyhdistelmäksi): Siirry side-byside-yhdistelmäkaapin asennusohjeeseen. (Tarvikepussi SBSpakastimille tai pakastelokeron sisältäville jääkaapeille) Jos jääkaappi sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen pinnalle voi tiivistyä kosteutta. Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdosta! Pakkauksen hävittäminen Pakkausmateriaalit ja -kalvot voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran! Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pakkauksessa on käytetty pääasiassa kierrätettäviä materiaaleja: Aaltopahvi/pahvi Muotosuojukset vaahdotettua polystyrolia Kalvot ja pussit polyetyleeniä Hihna polypropyleeniä Pakkausmateriaalit tulee toimittaa lähimpään kierrätyspisteeseen. Jääkaapin liittäminen sähköverkkoon TÄRKEÄÄ Elektronisten osien vahingoittumisvaara! Älä käytä vaihtosuuntaajaa (muuntajaa, joka muuttaa tasavirran vaihtovirraksi tai kolmivaihevirraksi) tai energiansäästöpistokkeita. Tulipalon ja ylikuumentumisen vaara! Älä käytä kytkentään jatkojohtoja tai haaroituspistorasioita. Sijoituspaikalla käytettävissä olevan virran (vaihtovirta) ja jännitteen on vastattava tyyppikilvessä annettuja arvoja (ks. luku Laitteen ja varusteiden kuvaus). Laitteen saa kytkeä vain oikein asennettuun pistorasiaan. Pistorasialla on oltava vähintään 10 A:n sulake. Pistorasian tulee olla helposti käytettävissä niin, että laitteen virransaanti voidaan katkaista nopeasti hätätilanteessa. Tarkasta sähköliitännän ominaisuudet. Puhdista jääkaappi. Lisätietoja kappaleessa Puhdistus. Liitä pistoke pistorasiaan. *Mallista riippuen 6

8 Jääkaapin käynnistys Jääkaapin käynnistys: Paina lyhyesti käynnistys- /sammutuspainiketta (1). Lämpötilanäytöllä näkyy lämpötilan asetusarvo. Jos kaikki merkkivalot palavat samanaikaisesti, jääkaappi on asetettu DEMO-tilaan. Ota yhteyttä huoltoon. Elintarvikkeiden jäähdyttäminen Huom! Puutteellinen ilmanvaihto nostaa energiankulutusta ja heikentää laitteen jäähdytystehoa. Pidä tuuletusaukot aina esteettöminä. Säilytä helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten valmis ruoka, liha ja makkaratuotteet jääkaapin kylmimmällä alueella. Oven yläosassa säilytetään voita, munia ja säilykkeitä (ks. myös kappale Jääkaapin kuvaus). Pakkaa tuotteet uudelleen käytettäviin muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioihin tai alumiinifolioon. Jääkaapin pohjan etuosa soveltuu väliaikaiseksi säilytystilaksi esimerkiksi silloin, kun jääkaappia täytetään tai järjestellään. Älä kuitenkaan jätä siihen mitään, sillä ovi voi sulkeutuessaan työntää tuotteen taaksepäin tai kaataa sen. Jätä tuotteiden väliin ilmarakoja. Varmista, etteivät pullot pääse kaatumaan: Työnnä pulloteline oikeaan asentoon. Lämpötilan säätäminen Jääkaapin lämpötila riippuu useista tekijöistä: Kuinka usein ovi avataan Ympäristön lämpötila Elintarvikkeiden määrä ja tyyppi Paina lämpötilanvalitsinta (2) lyhyesti niin monta kertaa, että haluttu lämpötila näkyy näytössä. Huom: Painamalla lämpötilavalitsinta pitkään voit säätää lämpötilaa kapeammalla lämpötila-alueella. Se ei kuitenkaan näy lämpötilanäytöllä. SuperCool SuperCool-toimintoa käytetään silloin, kun jääkaappiin laiteen suuri määrä tuoreita elintarvikkeita tai kun mikäli juomat halutaan kylmentää mahdollisimman nopeasti. Toiminto laskee lämpötilan mahdollisimman alhaiseksi. Käynnistys/sammutus Paina SuperCool-painiketta lyhyesti (4). Merkkivalo syttyy. Kun merkkivalo ei pala, SuperCooltoiminto ei ole käynnissä. HUOM: SuperCoolin käyttäminen lisää energiankulutusta. Laitteen elektroniikka palauttaa normaalin energiaa säästävän toiminnan automaattisesti 6 12 tunnin kuluttua. SuperCool-toiminnon sammuttaminen manuaalisesti Paina SuperCool-painiketta (4). Valo sammuu, SuperCool on pois toiminnasta. Jäähdyttäminen ilmanvaihtolaitteen avulla* Kiertojäähdytys (5). Tällä toiminnolla voit tarvittaessa: jäähdyttää suuria määriä tuoreita elintarvikkeita saada aikaan lämpötilan suhteellisen tasaisen jakautumisen jääkaapin eri hyllyille. Tehokas ilmankierto tasoittaa lämpötilan eri alueilla. Kaikkien elintarvikkeiden lämpötila on sama. Jäähdyttämistä ilmanvaihtolaitteen avulla suositellaan: jos huonelämpötila on korkea (alk. +30 ºC). jos ilmankosteus on korkea esim. kuumina kesäpäivinä Käynnistys/sammutus Paina Puhallinjäähdytyksen painike (5) alas, jolloin siihen syttyy valo. Valo sammuu, kun painiketta painetaan painaminen uudelleen. HUOM: Energian säästämiseksi ilmanvaihtolaite sammuu automaattisesti, kun jääkaapin ovi avataan. Suosittelemme lämpötilaksi +5 ºC. Lämpötilanäyttö Valopalkki ilmoittaa, että jääkaappi on käynnissä. Valopalkki ei pala, asetuslämpötila näkyy. HUOM: Näytöllä näkyvä lämpötila on asetuslämpötila. Jääkaapin todellinen lämpötila voi poiketa siitä hieman. Lämpötilanäytön valo vilkkuu: Kun lämpötilaa muutetaan Käynnistyksen jälkeen, kunnes lämpötila on laskenut tarpeeksi Jos lämpötila kaapin sisällä nousee yhtä äkkiä usealla asteella. *Mallista riippuen 7

9 Varusteet ja valot Hyllyjen siirtäminen Hyllyjen rajoittimet estävät hyllyjen liukumisen ulos vahingossa. Hyllyä on nostettava, ennen kuin se voidaan vetää pois. Hyllyt on aina työnnettävä paikoilleen takareunan koroke ylöspäin. Muuten tuotteet voivat jäätyä kiinni takaseinään. Hyllyt irrotetaan ennen puhdistamista. Vihanneslaatikoiden asentaminen takaisin: Aseta vihanneslaatikko teleskooppikiskoille ja työnnä sitä kevyesti taaksepäin. Alemman vihanneslaatikon lukitus kytkeytyy, jolloin laatikko on tukevasti kiinni teleskooppikiskoissa. Puhdistus ja kunnossapito Ennen puhdistamista: Jaettavan hyllyn käyttäminen Vastereunalla (2) varustettu lasilevy sijoitetaan taakse. Ovihyllyn siirtäminen Hylly otetaan pois kuvan osoittamalla tavalla. Pullotelineen irrottaminen Teline otetaan pois kuvan osoittamalla tavalla. Vihanneslaatikot VARO Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta! TÄRKEÄÄ Virheellinen puhdistus vaurioittaa laitetta! Älä käytä pesuainetiivisteitä. Älä käytä hankaavia tai karkeita sieniä tai teräsvillaa. Älä käytä hankausaineita, klooria, kemikaaleja tai happoja sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä kemiallisia liuottimia. Laitteen sisällä olevaa tyyppikilpeä ei saa vahingoittaa tai poistaa. Se sisältää tärkeitä tietoja asiakaspalveluhenkilöstölle. Varo, etteivät laitteen johdot tai muut osat repeydy irti, murru tai vahingoitu muuten. Älä päästä pesuvettä poistokouruun, ilmanvaihtoritilälle tai sähkökomponentteihin. Tyhjennä laite. Irrota pistoke pistorasiasta. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa ja ph-neutraalia yleispuhdistusainetta. Laitteen sisällä saa käyttää vain pesu- ja hoitoaineita, jotka soveltuvat elintarvikkeiden yhteyteen. Ulkopinnat ja sisätila: Keinomateriaalista valmistetut ulko- ja sisäpinnat puhdistetaan käsin haalealla vedellä ja puhdistusaineella. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat puhdistetaan ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella. Alussa teräspintaan voi muodostua tummempia tahroja ja sen väri voi tummua, mutta tämä on täysin normaalia.* Älä käytä puhdistusainetta lasi- tai keinomateriaalipinnoille, sillä ne voivat naarmuuntua.* Rst-pintojen puhdistaminen: Levitä rst-seinille hoitoainetta tasaisesti hionnan suuntaan.* SmartSteel-mallit Vihanneslaatikoiden: Vedä vihanneslaatikko kokonaan ulos ja kallista sitä vähän eteenpäin. Alalaatikon lukitus avautuu, ja vihanneslaatikon voi vetää ulos. Työnnä esiin jäävät teleskooppikiskot takaisin sisään. TÄRKEÄÄ* SmartSteel-ovissa on korkealaatuinen pinnoite, eikä niitä saa käsitellä toimitukseen sisältyvällä hoitoaineella. Se voi muuttaa tai vahingoittaa pinnoitetta. Käsitellyt ovipinnat on lopuksi pyyhittävä pehmeällä, kuivalla liinalla. Teräspintojen hoitoainetta saa levittää vain teräksisille sivuseinille. Levitä aine hiontasuuntaan. Tämä helpottaa pintojen puhdistamista myöhemmin. *Mallista riippuen 8

10 Poistoaukon puhdistaminen: Kerrostumat poistetaan ohuella esineellä, esimerkiksi vanupuikolla. Varusteet: Varusteet on helpointa puhdistaa käsin haalealla vedellä, jossa on hieman pesuainetta. Puhdistusta varten lasisten puolilevyjen kannattimet otetaan pois. Pura hyllyt: Ota listat ja sivukappaleet pois. Ota ovihylly pois: Poista koristelistojen suojakalvot. Puhdistuksen jälkeen: Pyyhi jääkaappi ja varusteet kuivaksi. Sulje lopuksi ovi ja käynnistä laite. Sijoita lopuksi elintarvikkeet takaisin. Varoitus Henkilövahinkojen vaara sähköiskun vaara! Lampun suojuksen alla on jännitteen alaisia osia. LED-sisävalon saa vaihtaa tai korjata vain siihen koulutettu henkilöstö. Varoitus* Vaarallinen lasersäde, luokka 1M. Älä katso suoraan valonsäteeseen, kun suojus on poistettu. Huolto Yritä ensin ratkaista ongelma itse kappaleen Vianmääritys avulla. Mikäli se ei ole mahdollista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Virheellinen korjaus voi johtaa henkilövahinkoihin! Kaikki korjaukset ja toimenpiteet, joita ei ole mainittu kappaleessa Kunnossapito, on annettava asiantuntijan tehtäväksi. Ota ylös laitteen merkki(1), huoltonumero (2) ja sarjanumero (3) arvokilvestä. Tyyppikilpi on kiinnitetty jääkaapin sisälle, vasempaan seinään. Jos laite tarvitsee huoltoa: Ilmoita asiakaspalveluun vian kuvaus ja laitteen merkki (1), huoltonumero (2) ja sarjanumero (3). Näin saat varmasti apua nopeasti ja oikein. Pidä jääkaapin ovi suljettuna, kunnes huoltoteknikko tulee paikalle. Näin elintarvikkeet pysyvät viileinä pidempään. Irrota pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kierrä sulake irti. Vianmääritys Laite on suunniteltu ja valmistettu toimimaan luotettavasti pitkän aikaa. Mikäli sen toiminnassa kuitenkin ilmenee häiriötä, tarkasta ensin, johtuvatko ne virheellisestä käytöstä. Virheellisestä käytöstä aiheutuneet kustannukset veloitetaan asiakkaalta myös takuuaikana. Seuraavat viat voit korjata itse: Laite ei toimi: Laitteeseen ei tule virtaa. Käynnistä laite. Pistoketta ei ole liitetty pistorasiaan oikein. Tarkasta pistokkeen liitäntä. Pistokeliitännän sulake ei toimi. Tarkasta sulake. Kompressori käy keskeytyksettä pitkään: Jos jäähdytystarve on pieni, kompressori käy alhaisemmalla kierrosnopeudella. Vaikka se pidentää käyntiaikaa, energiankulutus on pienempi. Tämä on normaalia energiaa säästävissä malleissa. SuperCool on käynnissä. Kompressori toimii normaalia pidempään elintarvikkeiden jäähdyttämiseksi nopeammin. Tämä on normaalia. Kaapin takana, (alhaalla kompressorin luona) vilkkuu merkkivalo 5 sekunnin välein. Jääkaapin toiminnassa on vikaa. Ota yhteyttä huoltoon. Voimakas ääni Eri nopeuksilla käyvät kompressorit* voivat tuottaa erilaisia ääniä. Tämä on normaalia. Loriseva ja pulputtava ääni: Ääni tulee jäähdytyspiirissä olevasta kylmäaineesta. Ääni on normaali. Laitteesta kuuluu pieniä kliksahduksia: Tällainen ääni kuuluu jäähdytyslaitteesta (moottorista) aina, kun se käynnistyy tai sammuu automaattisesti. Ääni on normaali. Kumiseva ääni. Jäähdytyslaitteesta (moottorista) kuuluu hieman kovempi ääni aina, kun laite käynnistyy Jäähdytystehoa nostetaan automaattisesti, kun jääkaappiin on lisätty uusia ruokia tai kun ovi on ollut auki pitkään. Ääni on normaali. Ympäristön lämpötila on liian korkea. Katso kappale Laitteen käyttötarkoitus. Syvä kumiseva ääni: Ääni on peräisin ilmanvaihdon ilmanvirtauksesta. Ääni on normaali. Värisevä ääni: Jääkaappi ei ole tasaisesti lattialla. Silloin lähellä olevat kalusteet ja esineet tärisevät, kun jäähdytyslaite on käynnissä. Siirrä jääkaappia hieman tai oikaise se säätöjalkojen avulla. Siirrä pulloja ja säilytysastioita hieman erilleen. Kaikki merkkivalot palavat DEMO-tila on aktivoitu. Ota yhteyttä huoltoon. Laitteen ulkoseinät ovat lämpimät: Jäähdytyspiirin tuottamaa lämpöä käytetään estämään kosteuden tiivistyminen. Tämä on normaalia. *Mallista riippuen 9

11 Lämpötila ei ole riittävän alhainen: Jääkaapin ovi ei hyvin kiinni. Sulje laitteen ovi. Ilmanvaihto on riittämätön. Puhdista ilmanvaihtoritilät. Ympäristön lämpötila on liian korkea. Katso kappale Laitteen käyttötarkoitus. Jääkaappia on avattu liian usein tai ovi on ollut liian pitkään auki. Odota, kunnes järjestelmä saavuttaa itse tarvittavan lämpötilan. Mikäli näin ei tapahdu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Jääkaappi on sijoitettu liian lähelle lämmönlähdettä. Katso kappale Asentaminen. Lamppu ei pala. Laitteeseen ei tule virtaa. Käynnistä laite. Ovi on ollut auki yli 15 minuuttia. Jääkaapin valo sammuu automaattisesti, kun ovi on ollut auki noin 15 minuuttia. Lamppu on palanut tai suojus on vioittunut:* Vaihda lamppu. Jääkaapin poistaminen käytöstä Jääkaapin sammuttaminen Paina On/Off-painiketta (3) noin 2 sekunnin ajan. Lämpötilanäyttö sammuu. Kun jääkaappia ei käytetä Tyhjennä laite. Irrota pistoke pistorasiasta. Puhdista laite (ks. luku Puhdistaminen). Jätä ovi auki, ettei jääkaappiin muodostu pahaa hajua. Laitteen hävittäminen Laite sisältää edelleen arvokkaita materiaaleja, ja siksi se tulee toimittaa lähimpään kierrätyspisteeseen lajittelemattoman kaatopaikkajätteen sijaan. Vanhat laitteet on hävitettävä ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti paikallisten lakien ja määräysten mukaan. Kuljetuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei vanhan laitteen kylmäainepiiri (tiedot kylmäaineesta löytyvät tyyppikilvestä) vaurioidu ja päästä kylmäainetta ja öljyä valumaan laitteen ulkopuolelle. Laite on tehtävä toimintakelvottomaksi. Irrota pistoke pistorasiasta. Katkaise virtajohto. Ilmoita seuraavat asiat: Malli (1) huoltonumero (2) ja sarjanumero (3). Nämä tiedot ilmenevät tyyppikilvestä, ja niiden perusteella huoltokeskus pystyy palvelemaan sinua nopeasti ja tehokkaasti. Takuu Uudella jääkaapilla on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuu dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa materiaalit, työkustannukset ja kuljetukset. Ilmoita huoltopyynnön yhteydessä tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita mahdolliset muut tiedot tähän käyttöohjeeseen silloin ne ovat saatavilla. Huoltoasentajan on helpompi löytää oikea varaosa, kun tietoja on enemmän. Takuu ei kata vikoja ja vahinkoja: Joiden syynä on muu kuin valmistus- tai materiaalivirhe. Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. Jos käyttöohjeita ei ole noudatettu. Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan. Kuljetusvahingot Kuljetusvahinko, joka todetaan tuotteen toimituksessa myyjältä asiakkaalle, on ensisijaisesti asiakkaan ja myyjän välinen asia. Jos asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta itse, tavarantoimittajalla ei ole mitään velvollisuuksia mahdollisten kuljetusvahinkojen suhteen. Mahdolliset kuljetusvahingot tulee ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran toimituksesta. Muutoin asiakkaan voidaan hylätä. Turhat huoltokäynnit Mikäli kutsut huoltoasentajan paikalle syystä, jonka olisit voinut korjata itse noudattamalla esimerkiksi käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai vaihtamalla sulakkeen sulaketaulussa, huoltokäynnin kustannukset ovat sinun vastuullasi. Osto yrityskäyttöön Ostolla yrityskäyttöön tarkoitetaan sitä, että yritys ostaa laitteen eikä sitä käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yrityksessä tai yritystä muistuttavassa toiminnassa (esimerkiksi ruokaloissa, kahviloissa jne.), tai sitä vuokrataan tai käytetään muutoin niin, että sillä on useita käyttäjiä. Yrityskäyttöön ostettaessa tällä tuotteella ei ole minkäänlaista takuuta, sillä se on tarkoitettu ainoastaan tavalliseen kotitalouskäyttöön. Huoltoilmoitus Tanska: Kun tarvitset huoltoa tai varaosia, soita alla annettuun numeroon. Puhelusi kytkeytyy automaattisesti lähimpään huoltokorjaamoon. Piketa Oy PL 420 / Rautatienkatu / Tampere FINLAND Phone Typpikilpi on jääkaapin sisällä oikealla. Muista pitää jääkaapin ovi kiinni huoltohenkilön saapumiseen saakka, jota elintarvikkeet säilyvät mahdollisimman kylminä. *Mallista riippuen 10

12

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö Käyt t öohj e FI I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 190710 7084514-00 KB/ KBesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LIEBHERR KBESF 4210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3957736

Käyttöoppaasi. LIEBHERR KBESF 4210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3957736 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi SISÄLLYSLUETTELO SIVU PIKAOHJE 2 TURVALLISUUSOHJEITA Vanhan laitteen hävittäminen 3 Tärkeä tietää 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS Pakkauksen purkaminen 3 Sijoitus 4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot