Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö"

Transkriptio

1 Käyt t öohj e FI I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366

2 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus Laitteen käyttötarkoitus Vaatimustenmukaisuus Laitteen ja varusteiden kuvaus Ohjeita energian säästämiseen Yleiset turvallisuusohjeet Käyttö- ja näyttöelementit Käyttö- ja ohjauselementit Lämpötilanäyttö Käyttöönotto Käyttäminen Lämpötilahälytys Ovihälytys Lapsilukko Jääkaappi BioFresh* Pakastekaappi Huolto Sulatus Laitteen hävittäminen Takuu Huolto Toimintahäiriöt Jääkaapin poistaminen käytöstä Jääkaapin sammuttaminen Kun jääkaappia ei käytetä Laitteen hävittäminen Kehitämme tuotteitamme eri tyyppien ja mallien ominaisuuksia ja toimintoja koko ajan. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden niiden ulkomuodon, varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Tutustu uuden laitteen kaikkiin toimintoihin lukemalla tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Käyttöohje koskee useita malleja, joten sen kuvaukset voivat poiketa jonkin verran laitteen todellisesta rakenteesta. Vain tiettyjä laitteita koskevat kappaleet on merkitty pienellä tähdellä (*). 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pitämiseen viileänä. Se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, etenkään laboratorioissa ja vastaavissa toimipaikoissa. Toimintahäiriöiden vaara. Laite on mitoitettu käyttöön tietyissä ympäristölämpötiloissa ilmastoluokituksen mukaan. Ilmastoluokitus on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Huomaa: Mikäli käyttöympäristön lämpötila ylittää laitteen ympäristöluokituksen, laitteen Ilmastoluokitus Ympäristön lämpötila SN 10 C - 32 C N 16 C - 32 C ST 16 C - 38 C T 16 C - 43 C 1.2. Vaatimustenmukaisuus Kylmäainepiirin tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää sovellettavat turvallisuusmääräykset ja EYdirektiivit 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2009/125/EY ja 2010/30/EU. BioFresh-laatikot täyttävät viilennystiloille asetetut määräykset standardissa EN ISO Huomautus testilaitoksille: Tämä jääkaappi on testattu voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti Jääkaappi tulee valmistella ja testata valmistajan laatimien pakkaussuunnitelmien mukaan ja tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet huomioiden.

3 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus, BioFresh 1.4. Laitteen ja varusteiden kuvaus, ilman BioFreshiä 1. Käyttöpaneeli 2. Ilmanvaihtolaite 3. Jaettava lasihylly 4. Säädettävä lasihylly 5. VarioSafe* 6. Monitoiminen pullo- ja säilytyshylly 7. LED-valot 8. Voi- ja juustolokero 9. Ovihylly* 10. Pullohylly 11. Pulloteline 12. LED-valo (BioFresh-laatikot) 13. DrySafe 14. Kosteudensäätö 15. HydroSafe 16. Poistoaukko 17. LED-valo (pakastelaatikko) 18. Soft stop -mekanismi 19. Pakastelaatikot 20. IceMaker* 21. Info-järjestelmä* 22. Kylmäelementit 23. Tyyppikilpi Sijoittele elintarvikkeet yllä annetun ohjeistuksen mukaan. Silloin laite pystyy säästämään energiaa. Hyllyt ja laatikot on sijoitettu tehtaalla siten, että laite toimii energiatehokkaasti. 1. Käyttöpaneeli 2. Ilmanvaihtolaite 3. LED-valo 4. Säädettävä lasihylly 5. Jaettava lasihylly 6. Vesisäiliö* 7. Poistoaukko 8. Kaapin kylmin alue 9. Vihanneslaatikot 10. Voi- ja juustolokero 11. Ovihylly 12. Pullohylly 13. Pulloteline 14. LED-valo (pakastelaatikko) 15. IceMaker* 16. Kylmäelementit 17. Info-järjestelmä 18. Pakastelaatikot 19. Soft stop -mekanismi 20. Tyyppikilpi Sijoittele elintarvikkeet yllä annetun ohjeistuksen mukaan. Silloin laite pystyy säästämään energiaa. Hyllyt ja laatikot on sijoitettu tehtaalla siten, että laite toimii energiatehokkaasti. 2

4 1.5. Ohjeita energian säästämiseen Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdosta Pidä laitteen ovea auki mahdollisimman lyhyen aikaa. Sijoita elintarvikkeet heti oikeille paikoilleen. Lämpimien elintarvikkeiden säilytys: anna niiden ensin viilentyä huonelämpötilaan. Pölykerrostumat lisäävät energiakulutusta. Jäähdytyslaitteisto ja laitteen takana oleva lämmönvaihtimen metalliritilä on puhdistettava kerran vuodesta pölystä. 2. Yleiset turvallisuusohjeet Käyttäjään kohdistuvat vaarat: Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisten tai liian vähäisen kokemuksen omaavien henkilöiden käyttöön (koskee myös lapsia). Riittävästi opastettuna he voivat kuitenkin käyttää laitetta, aluksi vastuullisen henkilön valvonnan alaisena. Lapsille on tähdennettävä, ettei laitteella saa leikkiä. Vikatilanteessa laitteen virransaanti katkaistaan vetämällä pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kiertämällä sulake irti. Korjaukset, muutokset ja virtajohdon vaihtaminen on aina annettava valmistajan tai jonkin muun ammattitaitoisen tahon tehtäväksi. Kun laite sammutetaan tai sammuu, ota aina myös pistoke pois pistorasiasta. Älä vedä laitteen johdosta. Laitteen saa asentaa ja kytkeä vain käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Säilytä käyttöohje huolellisesti ja anna se jääkaapin mukana mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai palavia ponnekaasuja (esim. butaani, propaani, pentaani jne.) sisältäviä aerosolipulloja jääkaapin sisällä. Tieto palavista ponnekaasuista on merkitty tuotteen tuoteselosteeseen tai liekkisymbolilla. Mahdollisesti vuotavat kaasut voivat syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Älä sijoita palavaa kynttilää, lamppua tai muuta avotulenlähdettä jääkaapin sisälle tai päälle. Vahvoja alkoholijuomia saa säilyttää jääkaapissa vain pystyasennossa, tiiviisti suljetussa pullossa. Mahdollisesti vuotava alkoholi voi syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Putoamiseen ja kaatumiseen liittyvät vaarat: Sokkelia, laatikoita, ovea ym. ei saa käyttää astinlautana tai tukena. Kielto koskee erityisesti lapsia. Ruokamyrkytyksen vaara! Älä syö elintarvikkeita, joita on säilytetty jääkaapissa liian kauan. Paleltumien, tunnottomuuden ja kivun vaara: Vältä pitkäaikaista kosketusta kylmiin pintoihin ja kylmiin/jäisiin tuotteisiin ilman suojavarustusta, esimerkiksi käsineitä. Älä syö jäätelöä, varsinkaan mehujäätä, heti kylmästä otettuna ja siten liian kylmänä. Henkilö-/tuotevahinkojen vaara Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta sulatukseen! Älä käytä sulatuksessa teräviä esineitä! Tulipalovaara! Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta palavaa. Vuotanut kylmäaine voi syttyä palamaan. Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia. Älä käytä avotulta tai muita syttymislähteitä laitteen sisällä. Älä käytä sähkötoimisia laitteita (esim. imuria, lämmityslaitetta, jäätelökonetta) laitteen sisällä. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan: Sammuta/poista avotuli ja muut syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Vedä pistoke pistorasiasta. Järjestä tilaan hyvä ilmanvaihto. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. 3

5 Huomioi muissa kappaleissa annettu erikoishuomautukset: Vaara Varoitus Varo Tärkeää Huom! osoittaa välitöntä vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaralliseen tai vakavaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaralliseen tai vakavaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan tai lievempään loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa ainevahinkoihin. osoittaa käytännöllisiä ohjeita ja hyviä neuvoja. 14. Hälytyspainike 15. Hälytysmerkki 16. Valikkomerkki 17. Lapsilukon merkki 18. IceMaker-merkki* 19. Vesisäiliö-merkki* 20. Virtakatkos-merkki 3.2. Käyttö- ja ohjauselementit, ilman BioFreshiä 3. Käyttö- ja näyttöelementit 3.1. Käyttö- ja ohjauselementit, BioFresh 1. Käynnistys/sammutus (jääkaappi) 2. Lämpötilanäyttö (jääkaappi) 3. Lämpötilan säätö UP (jääkaappi) 4. Lämpötilan säätö DOWN (jääkaappi) 5. Holiday-painike 6. SuperCool-painike* 7. SuperCool-merkki* 8. Käynnistys/sammutus (pakastin) 9. Lämpötilanäyttö (pakastin)* 10. Lämpötilan säätö UP (pakastin) 11. Lämpötilan säätö DOWN (pakastin) 12. SuperFrost-painike 13. SuperFrost-merkki 4 1. Käynnistys/sammutus (jääkaappi) 2. Lämpötilanäyttö (jääkaappi) 3. Lämpötilan säätö UP (jääkaappi) 4. Lämpötilan säätö DOWN (jääkaappi) 5. Ilmanvaihtolaitteen painike 6. Ilmanvaihtolaitteen merkki 7. SuperCool-painike* 8. SuperCool-merkki* 9. Käynnistys/sammutus (pakastin) 10. Lämpötilanäyttö (pakastin)* 11. Lämpötilan säätö UP (pakastin) 12. Lämpötilan säätö DOWN (pakastin) 13. SuperFrost-painike 14. SuperFrost-merkki 15. Hälytyspainike 16. Hälytysmerkki 17. Valikkomerkki 18. Lapsilukon merkki 19. IceMaker-merkki* 20. Vesisäiliö-merkki* 21. Virtakatkos-merkki

6 3.3. Lämpötilanäyttö Normaalikäytössä näkyvissä ovat: Jääkaapin asetuslämpötila Pakastimen asetuslämpötila Pakastimen lämpötilanäytön valo vilkkuu: Kun lämpötilaa muutetaan Kun laite on käynnistetty eikä lämpötila ole sen vuoksi vielä riittävä Jos lämpötila kaapin sisällä nousee yhtä äkkiä usealla asteella. Näytössä vilkkuu pisteitä Pakastimen lämpötila on yli 0 C. Näytössä voi näkyä alla esitettyjä virhekoodeja. Lisätietoja löytyy kappaleesta "Toimintahäiriöt". F0 F9 FE* Virtakatkos-merkki palaa 4. Käyttöönotto 4.1. Jääkaapin käynnistäminen Huomaa: Koko yksikkö käynnistyy pakastimen käynnistyspainikkeella. Jääkaappi käynnistyy siis automaattisesti. Käynnistä jääkaappi 2 tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista. Pakasteet sijoitetaan vasta sitten, kun pakastelaatikon lämpötila on laskenut - 18 C:een Pakastimen käynnistäminen Paina pakastimen käynnistys- /sammutuspainiketta. Lämpötilanäytön valo syttyy ja näytöllä näkyy kaapin senhetkinen lämpötila. Pakastimen lämpötilanäyttö ja hälytysmerkki vilkkuvat, kunnes lämpötila on laskenut riittävän alhaiseksi. Jos lämpötila on yli 0 C, näytössä vilkkuu pisteitä. Jos lämpötila on nollan alapuolella, näytössä näkyy pakastimen lämpötila Jääkaapin käynnistäminen Jos jääkaappi on ollut sammutettuna pitkään, esimerkiksi loman aikana, se voidaan käynnistää pakastimesta riippumatta. Paina jääkaapin käynnistys- /sammutuspainiketta. Lämpötilanäytön valo syttyy, ja jääkaapin valo syttyy, kun ovi avataan. 5. Käyttö Jääkaappi ja BioFresh-laatikot* ovat toiminnassa Lämpötilahälytys Kun pakastimen lämpötila ei ole riittävän alhainen, järjestelmä antaa äänimerkkihälytyksen. Samalla lämpötilanäyttö ja hälytysmerkki vilkkuvat. Korkea lämpötila voi johtua siitä, että: laitteeseen on lisätty lämpiä, uusia elintarvikkeita elintarvikkeiden lajittelun ja ottamisen aikana laatikkoon on päässyt paljon lämmintä ilmaa laitteen virta on ollut katkenneena pidemmän ajan laite on rikki Äänimerkki sammuu automaattisesti, samoin hälytyssymboli. Lämpötilanäyttö jatkaa vilkkumista, kunnes lämpötila on laskenut riittävän alhaiseksi. Jos hälytys ei sammu, katso mahdollisia syitä kappaleesta Toimintahäiriöt. Huomaa: Jos lämpötila on liian korkea, elintarvikkeet voivat pilaantua. Tarkasta elintarvikkeiden laatu. Pilaantuneita elintarvikkeita ei pidä syödä Lämpötilahälytyksen sammuttaminen Lämpötilahälytys voidaan sammuttaa manuaalisesti. Kun pakastelaatikoiden lämpötila on laskenut riittävän alhaiseksi, toiminto aktivoituu uudelleen. Paina hälytyspainiketta. Hälytys lakkaa 5.2. Ovihälytin Hälytys laukeaa, mikäli ovi on auki yli 60 sekuntia. Hälytys sammuu automaattisesti, kun ovi suljetaan Hälytys voidaan sammuttaa silloin, kun ovi on auki. Se tehdään painamalla hälytyspainiketta. 5

7 5.3. Lapsilukko Lapsilukon avulla lapsia voidaan estää sammuttamasta jääkaappia leikkien aikana Lapsilukon asettaminen Asetustilan käyttöönotto: Paina SuperFrost-painiketta n. 5 s. Näytölle syttyy valikkosymboli ja "c" vilkkuu. Lapsilukon käyttöönotto: Paina lyhyesti SuperFrost-painiketta. Vahvista valinta painamalla SuperFrost-painiketta Kun näytölle syttyy C1: Vahvista valinta painamalla SuperFrost-painiketta. Näytölle syttyy lapsilukon merkki ja "c" vilkkuu. Lapsilukko on käytössä. Lapsilukon poistaminen käytöstä: Paina lyhyesti SuperFrost-painiketta. Näytölle syttyy valikkosymboli ja "c" vilkkuu. Paina lyhyesti SuperFrost-painiketta. Näytölle syttyy C0. Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta. Lapsilukon merkki sammuu. Näytöllä vilkkuu "c". Lapsilukko on pois käytöstä. Asetustilasta poistuminen: Paina pakastimen käynnistys- /sammutuspainiketta tai odota 5 minuuttia. Näytöllä näkyy jälleen lämpötila Jääkaappi Lämpötila vaihtelee jääkaapissa alueittain luonnollisen ilmanvaihdon vuoksi. Viileintä on BioFresh-alueen* ja vihanneslaatikoiden* välisen levyn yläpuolella ja takaseinän vieressä. Jääkaapin etuosassa ja ovessa lämpötila on korkein Elintarvikkeiden jäähdyttäminen Huomaa: Puutteellinen ilman vaihto nostaa energiankulutusta ja heikentää laitteen jäädytystehoa. Pidä tuuletusritilä aina esteettömänä. Oven yläosassa säilytetään voita, munia ja säilykkeitä. (ks. myös kappale Jääkaapin kuvaus) Pakkaa tuotteet muovi-, metalli-, alumiinija lasiastioihin tai alumiinifolioon. Jääkaapin pohjan etuosa soveltuu väliaikaiseksi säilytystilaksi esimerkiksi silloin, kun jääkaappia täytetään tai järjestellään. Älä kuitenkaan jätä siihen mitään, sillä ovi voi sulkeutuessaan työntää tuotteen taaksepäin tai kaataa sen. Jätä tuotteiden väliin ilmarakoja. Varmista, etteivät pullot pääse kaatumaan: Työnnä pulloteline oikeaan asentoon Lämpötilan säätäminen Jääkaapin lämpötila riippuu useista tekijöistä: Kuinka usein ovi avataan Ympäristön lämpötila Elintarvikkein tyyppi, lämpötila ja määrä Lämpötilaa voidaan säätää välillä 1 C 9 C. Suosituslämpötila on +5 C. Huomaa* Jos lämpötilan tulee olla alle +4 C: Aseta lämpötilaksi +4 C. Säädä BioFreshin lämpötilaa arvoilla B4 B1 (viilein). Ks. BioFresh-lämpötilojen asettaminen*. Jos haluat korkeamman lämpötilan, paina jääkaapin lämpötilan UP-asetuspainiketta kerran. Jos haluat alhaisemman lämpötilan, paina jääkaapin lämpötilan UP-asetuspainiketta kerran. 6

8 Painikkeen ensimmäinen painallus tuo esille asetuslämpötilan. Lämpötilan muuttaminen 1 asteen välein: Paina painiketta lyhyesti. Lämpötilan muuttaminen nopeasti: Pidä painiketta painettuna alas. Arvot vilkkuvat näytöllä asettamisen aikana. Todellinen lämpötila näkyy näytöllä noin 5 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Lämpötila saavuttaa uuden arvo vähitellen SuperCool SuperCool-toiminnolla viilennysteho nousee maksimiin. Sen avulla jääkaappiin saadaan alhaisempia lämpötiloja. SuperCool-toiminnolla kannattaa viilentää suuret elintarvike-erät. Ilmanvaihtotoiminto on päällä, kun SuperCool on toiminnassa. SuperCool kuluttaa energiaa hieman enemmän. Jäähdyttäminen SuperCool-toiminnon avulla Paina lyhyesti SuperCool-painiketta. SuperCool-merkki syttyy näytölle. Jäähdytyslämpötila laskee alhaisimpaan arvoonsa. SuperCool on käynnissä. SuperCool sammuu automaattisesti noin 12 tunnin kuluttua. Sen jälkeen jääkaappi jatkaa normaalia energiaa säästävää toimintaansa. SuperCoolin sammuttaminen Paina lyhyesti SuperCool-painiketta. SuperCool-merkki sammuu. SuperCool on sammutettu Holiday-toiminto* Holiday-toiminto säästää energiaa ja estää pahan hajun muodostumista jääkaappiin silloin, kun ovi on kiinni pitkään. Pakastin toimii normaalisti Holiday-toiminnon aikana. Holiday-tilan käyttöönotto: Ota kaikki elintarvikkeet pois jääkaapista ja BioFreshlaatikoista. Paina Holiday-painiketta 2 (5) kolmen sekunnin ajan Holiday-toiminto on käytössä. Näytössä näkyy Ho. Holiday-tilan poistaminen käytöstä: Paina Holiday-painiketta 2 (5) lyhyesti. Holiday-toiminto on pois käytöstä. Näytöllä näkyy jääkaapin lämpötila Hyllyt Hyllyjen siirtäminen Hyllyjen rajoittimet estävät hyllyjen liukumisen ulos vahingossa. Hyllyä on nostettava, ennen kuin se voidaan vetää pois. Hyllyt on aina työnnettävä paikoilleen takareunan koroke ylöspäin. Elintarvikkeet eivät jäädy kiinni takaseinään. Hyllyt irrotetaan ennen puhdistamista Jaettavan hyllyn käyttäminen* Liu'uta jaettava hylly paikalleen alakautta kuvan osoittamalla tavalla. Vastereunalla (2) varustettu lasilevy (1) sijoitetaan taakse. 7

9 Muunneltavan pullo- ja säilytyshyllyn käyttäminen* Jääkaapin pohjassa on muunneltava pullo- ja säilytyshylly. Jos sitä käytetään tavallisena hyllynä, pullohylly sijoitetaan lasitason alle. Mikäli sitä halutaan käyttää pullohyllynä, pullot asetetaan telineeseen pohja kohti jääkaapin takaseinää. Jos pullot ovat liian pitkiä, ovihyllyä voidaan siirtää VarioSafe* I VarioSafe-laatikko tarjoaa kätevän ratkaisun pienten rasioiden, putkiloiden ja säilykkeiden säilyttämiseen. VarioSafen käyttäminen* VarioSafe-laatikko vedetään ulos ja sijoitetaan jommalle kummalle korkeudelle. Myös VarioSafelaatikon korkeutta voidaan säätää Pullotelineen käyttäminen* Pulloteline estää pullojen kaatumisen, kun ovi avataan/suljetaan Ovihyllyt Lokerot on helppo ottaa pois, ja ne voidaan asettaa suoraan pöytään yhdeksi kokonaisuudeksi. Voit käyttää yhtä tai molempia lokeroita. Jos pullot ovat erittäin korkeita, käytetään vain yhtä lokeroa. Lokeroiden irrottaminen Nosta ja irrota kuvan esittämällä tavalla. Ovihyllyjen irrottaminen. VarioSafen* irrottaminen VarioSafe-laatikko* voidaan ottaa pois puhdistusta varten. 8

10 Teleskooppikiskossa kulkeva vihanneslaatikko* 5.5. BioFresh* BioFresh-osa pidentää tiettyjen tuoretavaroiden säilyvyyden jopa kolminkertaiseksi tavallisiin jääkaappeihin verrattuna. Jos elintarvikkeelle on ilmoitettu viimeinen käyttöpäivä, sitä on kuitenkin aina noudatettava HydroSafe* HydroSafen kosteudensäätöominaisuus sopii pakkaamattoman salaatin, vihannesten ja paljon kosteutta sisältävien hedelmien säilytykseen. Kun laatikko on täytetty, sen sisälle muodostuu kostea ilmasto, jonka suhteellinen kosteus voi olla enintään 90 %. Tilan kosteuteen vaikuttaa elintarvikkeiden kosteus sekä laatikon avaamistiheys. Kosteusprosenttia voidaan säätää DrySafe* DrySafe sopii kuivien ja pakattujen elintarvikkeiden säilyttämiseen (esim. meijerituotteille, lihalle, kalalle, makkaralle). Tilan ilman on suhteellisen kuivaa Elintarvikkeiden säilyttäminen* Huomaa: BioFresh-osa ei sovellu kylmälle aroille vihanneksille, kuten kurkuille, munakoisoille, puolikypsille tomaateille tai ulkomaisille hedelmille Säilytysajat* Yleiset säilytysajat vähän kosteutta sisältäville elintarvikkeille Voi maks. 90 päivää Pöytäjuusto maks. 110 päivää Maito maks. 12 päivää Makkara, leikkele maks. 9 päivää Linnunliha maks. 6 päivää Sianliha maks. 7 päivää Naudanliha maks. 7 päivää Riista maks. 7 päivää Huomaa: Proteiinipitoiset elintarvikkeet pilaantuvat nopeammin. Tämän vuoksi äyriäiset ja ravut pilaantuvat nopeammin kuin kala, kala nopeammin kuin liha. Yleiset säilytysajat paljon kosteutta sisältäville elintarvikkeille Artisokka maks. 14 päivää Selleri maks. 28 päivää Kukkakaali maks. 21 päivää Parsakaali maks. 13 päivää Salaattisikuri maks. 27 päivää Vuonankaali maks. 19 päivää Herne maks. 14 päivää Lehtikaali maks. 14 päivää Porkkana maks. 80 päivää Valkosipulia maks. 160 päivää Valkokaali maks. 55 päivää Vihersalaatti maks. 13 päivää Yrtit maks. 13 päivää Purjo maks. 29 päivää Herkkusieni maks. 7 päivää Retiisi maks. 10 päivää Parsa maks. 18 päivää Ruusukaali maks. 20 päivää Pinaatti maks. 13 päivää Kurttukaali maks. 20 päivää Jotta elintarvikkeet eivät pilaantuisi mikro-organismien leviämisen vuoksi: Säilytä pakkaamattomat eläin- ja kasvituotteet laatikoissa erillään toisistaan. Tämä koskee myös eri lihalajeja. Jos elintarvikkeita on tilanpuutteen vuoksi säilytettävä toistensa vieressä: Pakkaa tuotteet hyvin. 9

11 Hedelmät Aprikoosi maks. 13 päivää Omena maks. 80 päivää Päärynä maks. 55 päivää Karhunvatukka maks. 3 päivää Taateli maks. 180 päivää Mansikka maks. 7 päivää Viikuna maks. 7 päivää Mustikka maks. 9 päivää Vadelma maks. 3 päivää Mustaherukka maks. 7 päivää Kirsikka, makea maks. 14 päivää Kiivi maks. 80 päivää Persikka maks. 13 päivää Luumu maks. 20 päivää Karpalo maks. 60 päivää Raparperi maks. 13 päivää Karviainen maks. 13 päivää Viinirypäle maks. 29 päivää Lämpötilan säätäminen BioFreshlaatikoissa* Lämpötilaa säädetään automaattisesti. Jos jääkaapin lämpötila on +5 C, BioFreshlaatikoiden lämpötila on 0 C 3 C. Lämpötilaa voidaan säätää hieman lämpimämmäksi tai kylmemmäksi asetuksilla b1 (kylmin) b9 (lämpimin). Oletuslämpötila on b5. Asetuksilla b1 b4 lämpötila voi laskea alle 0 C:n, jolloin elintarvikkeet voivat alkaa jäätyä. Lämpötilan asetustilan käyttöönotto: Paina SuperFrost-painiketta kuva 2 (12) vähintään 5 sekuntia. Valikko-symboli palaa 2 (16). Näytöllä vilkkuu c. Paina pakastimen UP-asetuspainiketta 2 (10), kunnes näytössä vilkkuu b. Vahvista painamalla SuperFrost-painiketta kerran. Lämpötila-asetuksen nostaminen: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta 2 (10). Lämpötila-asetuksen alentaminen: Paina jääkaapin DOWN-asetuspainiketta 2 (11). Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta kerran. Lämpötila saavuttaa uuden arvon. Poistuminen lämpötilan asetustilasta: Paina jääkaapin käynnistys- /sammutuspainiketta kuva 2 (8) tai Odota 5 minuuttia Kosteudensäätölevy* Kosteudensäätölevyn irrottaminen Ota laatikot pois. Vedä levyä varovasti eteenja alaspäin, ja ota se pois. Kosteudensäätölevyn asentaminen takaisin: Aseta levy kannattimille (1) alakautta ja napsauta se kiinni (2). Kosteuden säätäminen, HydroSafe* ilmankosteuden vähentäminen: työnnä säädintä vasemmalle. Ilmankosteuden lisääminen: työnnä säädintä oikealle BioFresh-laatikot* Vedä laatikko kokonaan ulos ja nosta se pois. Työnnä kiskot sisään. Työnnä kiskot sisään. Aseta laatikko kiskoille ja naksauta paikalleen. 10

12 5.6. Pakastin Pakastimessa voidaan säilyttää syväjäädytettyjä ja pakastettuja tuotteita, valmistaa jääpaloja ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita Elintarvikkeiden pakastaminen Yksittäisten laatikoiden ja tasojen enimmäiskuormitus on 25 kg. Laitteiston jäädytyskapasiteetti vuorokautta kohden on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Lämpötilan muuttaminen 1 asteen välein: Paina painiketta lyhyesti. Lämpötilan muuttaminen nopeasti: Pidä painiketta painettuna alas. Arvot vilkkuvat näytöllä asettamisen aikana. Todellinen lämpötila näkyy näytöllä noin 5 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Lämpötila saavuttaa uuden arvon vähitellen. Varo Lasinsirujen aiheuttama viiltovammojen vaara! Pullot ja juomatölkit voivat haljeta pakastuksen aikana. Tämä koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia. Juomia sisältäviä pulloja ja tölkkejä ei pidä pakastaa! Jotta elintarvikkeet jäätyisivät kokonaan mahdollisimman nopeasti, seuraavia pakkauskokoja ei saa ylittää: Hedelmät, vihannekset maks. 1 kg Liha, maks. 2,5 kg Elintarvikkeet pakataan annoskokoina pakastepusseihin ja uudelleen käytettäviin muovi-, metalli- tai alumiiniastioihin Elintarvikkeiden sulattaminen jääkaappitilassa huoneenlämmössä mikroaaltouunissa paisto-/lämmitysuunissa Sulaneita elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta Lämpötilan säätäminen Jääkaapin lämpötila riippuu useista tekijöistä: Kuinka usein ovi avataan Ympäristön lämpötila Elintarvikkein tyyppi, lämpötila ja määrä Suosituslämpötila on -18 C. Lämpötilaa voidaan säätää välillä - 26 C -15 C. Lämpötila-asetuksen nostaminen: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta. Lämpötila-asetuksen alentaminen: Paina jääkaapin DOWN-asetuspainiketta SuperFrost Tällä toiminolla tuoreiden elintarvikkeiden jäätyminen tapahtuu ydintä myöten nopeasti. Laitteisto työskentelee maksimiteholla, ja siksi jäähdytyslaitteen ääni voi olla ajoittain normaalia voimakkaampi. Laitteisto pystyy jäädyttämään vain tietyn määrän tuoreita elintarvikkeita 24 tunnin aikana, ja tämä määrä on ilmoitettu tyyppikilvessä kohdassa "jäädytyskapasiteetti... kg/24h". Pakastettavien tuotteiden määrä riippuu jääkaapin mallista ja ilmastoluokituksesta. Jäädyttäminen SuperFrost-toiminnolla SuperFrost-toimintoa ei tule käyttää seuraavissa tilanteissa: kun lisättävät tuotteet ovat jo jäässä kun lisättävien tuotteiden määrä on alle 2 kg päivässä Paina SuperFrost-painiketta lyhyesti kerran. SuperFrost-merkki syttyy. Pakastuslämpötila laskee, kun laitteisto työskentelee maksimiteholla. Jos pakastusmäärä on pieni: odota noin 6 tuntia. Sijoita pakastettavat elintarvikkeet ylimpiin laatikoihin. Jos pakastettavia tuotteita on maksimimäärä: odota noin 24 tuntia. Pakatut elintarvikkeet sijoitetaan suoraan laatikoihin. SuperFrost sammuu automaattisesti. SuperFrostin toiminta-aika riippuu laatikoihin lisättyjen elintarvikkeiden määrästä, enintään se kuitenkin on tuntia. Pakastusvaihe on päättynyt. SuperFrost-merkki sammuu. Sen jälkeen jääkaappi jatkaa normaalia energiaa säästävää toimintaansa.

13 Laatikot Huomaa: Puutteellinen ilmanvaihto nostaa energiankulutusta ja heikentää laitteen jäädytystehoa. NoFrost-toiminnolla varustetut laitteet: Alin laatikko tulee jättää paikalleen! Pidä takaseinässä olevat ilmanvaihtolaitteen ilmakanavat esteettöminä! Pakasteiden säilyttäminen suoraan hyllyillä: Vedä laatikkoa eteenpäin ja ota se pois Hyllyt Hyllyn poistaminen: Nosta hyllyä etureunasta ja vedä hylly ulos. Hyllyn asentaminen: Työnnä hylly paikalleen vasteeseen asti VarioSpace Laatikoiden lisäksi myös hyllyt voidaan ottaa pois. Siten pakastimeen mahtuu myös suurempia kappaleita. Voit pakastaa siipikarjaa, lihaa, suuria riistanosia ja kookkaita leivonnaisia yhtenä kappaleena. Yksittäisten laatikoiden ja tasojen enimmäiskuormitus on 25 kg InfoSystem* Säilytysajat on annettu kuukausina, ja ne ovat vain ohjeellisia Kylmäelementit Kylmäelementit estävät lämpötilan nousemisen nopeasti sähkökatkoksen aikana. Kylmäelementtien käyttäminen* Sijoita jäätyneet kylmäelementit ylälaatikkoon pakasteiden päälle. Kylmäelementtien käyttäminen* Pakasta ja säilytä kylmäelementtejä pakastin yläosassa. Kun ylälaatikko on poistettu: Työnnä kylmäelementit taakse ja naksauta etuosa kiinni. Kun ylälaatikko on poistettu: Irrota kylmäelementti ottamalla kiinni sen sivuista ja vetämällä alaspäin IceMaker* IceMaker on sijoitettu neljänteen laatikkoon ylhäältä laskettuna. Laatikossa lukee "IceMaker". Tarkasta, että seuraavat ehdot täyttyvät: Laite on vaakasuorassa. Laite on käynnissä. IceMaker on päällä. IceMaker on yhdistetty vedensyöttöjärjestelmään. IceMakerin* käynnistäminen 1. Valmisruuat, jäätelö 2. Sianliha, kala 3. Hedelmät, vihannekset 4. Makkara, leipä 5. Riista, herkkusienet 6. Äyriäiset, naudan- ja vasikanliha 12 Vedä laatikko ulos. Paina On/Off-painiketta (1), jolloin merkkivalo (2) syttyy. Työnnä laatikko sisään.

14 Huom! IceMaker valmistaa jääpaloja vain, kun laatikko on kokonaan kiinni. Jääpalojen valmistaminen* Valmistusmäärä riippuu jäädytyslämpötilasta. Mitä alhaisempi lämpötila on, sitä enemmän jääpaloja järjestelmä pystyy valmistamaan tiettynä aikana. Jääpalat putoavat IceMakerista laatikkoon. Kun jääpalat yltävät tietylle korkeudelle, niitä ei enää valmisteta lisää. Jos jääpaloja tarvitaan paljon, voit vaihtaa koko IceMaker-laatikon viereiseen laatikkoon. Kun laatikko suljetaan, IceMaker alkaa jälleen valmistaa jääpaloja. Kun IceMaker käynnistetään ensimmäisen kerran, ensimmäisten jääpalojen valmistumiseen voi kulua jopa 24 tuntia. Huom! Ensimmäisellä käyttökerralla tai kun IceMaker on ollut sammutettuna pidemmän aikaa, järjestelmään on saattanut kertyä likahiukkasia. Sen vuoksi ensimmäiset jääpalat on heitettävä pois. Pakastimen käynnistämisen jälkeen ensimmäisten jääpalojen valmistuminen voi kestää 24 tuntia. Vesisäiliön täyttäminen* Huomaa: IceMakerin vahingoittumisvaara! Sokeripitoiset nesteet, kuten soodavesi, hedelmämehut ja vastaavat, tarttuvat pumpun pintoihin ja pumppu vaurioituu ajan myötä. Käytä säiliössä vain juomavettä tai kivennäisvettä. Älä koskaan täytä sitä sokeripitoisilla nesteillä. Varoitus Myrkytysvaara! Veden tulee laadultaan olla juomakelpoista paikallisten määräysten mukaan (esim. Tanska 98/8). IceMaker on tarkoitettu ainoastaan jääpalojen valmistamiseen normaaliin kotitaloustarpeeseen, ja siinä on käytettävä tarkoitukseen sopivaa vettä. Mikäli IceMaker sammutetaan eikä sitä aiota käyttää pitkään aikaan, laite on puhdistettava ja vesisäiliö on tyhjennettävä. Valmistaja/jälleenmyyjä ei vastaa tuote- tai henkilövahingoista, joiden syynä on puutteellinen tai virheellinen asennus/vesiliitäntä. IceMaker ottaa veden vesisäiliöstä, joka on sijoitettu jääkaappiin. Kun vesisäiliö on tyhjä, näytöllä palaa vesisäiliön merkki. Ennen vesisäiliön ensimmäistä täyttökertaa: Puhdista vesisäiliö huolellisesti liasta ja pölystä. Vedä vesisäiliötä eteenpäin - Irrota kansi ja täytä säiliö vedellä. Aseta kansi paikalleen, asenna vesisäiliö pidikkeeseen ja paina se paikalleen. Huomaa: Vesisäiliö on työnnettävä kokonaan jääkaapissa olevaan kiinnikkeeseen. Vedenvirtauksen säätäminen IceMakerin venttiilin avautumista voidaan säätää. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun vesijohdon paine on liian alhainen tai liian korkea. Veden virtausta säädetään portaittain välillä E1 (lyhyt virtausaika) ja E8 (pitkä virtausaika). Oletusarvo on E3. Asetustilan käyttöönotto Paina SuperFrost-painiketta noin 5 sekunnin ajan. Näytössä näkyy c. Valikkomerkki syttyy. Valitse E painamalla pakastimen säätöpainiketta (UP) tai (DOWN). Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta. Nopeampi täyttöaika: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta. Hitaampi täyttöaika: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta. Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta. 13

15 6. Huolto Asetustilasta poistuminen Paina pakastimen käynnistys- /sammutuspainiketta tai Odota 5 minuuttia Näytöllä näkyy lämpötila. IceMakerin* sammuttaminen Mikäli jääpaloja ei tarvita, IceMaker voidaan sammuttaa pakastimen toiminnasta riippumatta. Kun IceMaker on sammutettu, laatikoita voidaan käyttää tavallisina säilytyslaatikoina. Paina IceMakerin käynnistys- /sammutuspainiketta noin 1 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo sammuu. IceMaker-merkki sammuu. Puhdista IceMaker. Tämä varmistaa, ettei laitteeseen jää vettä tai jäätä NoFrost-sulatus* Jääkaappi-pakastimen sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi haihtuu kompressorin luovuttaman lämmön avulla. Toiminnon vuoksi takaseinällä näkyy vesipisaroita ja se on siis aivan normaalia. Varmista sulamisveden poistuminen puhdistamalla poistoaukko säännöllisesti. (Ks. kappale Jääkaapin puhdistaminen.) 6.2. Manuaalinen sulatus* Jääkaapissa on automaattinen sulatus. Sulatusvesi haihtuu kompressorin luovuttaman lämmön avulla. Toiminnon vuoksi takaseinällä näkyy vesipisaroita ja se on siis aivan normaalia. Varmista sulamisveden poistuminen puhdistamalla poistoaukko säännöllisesti. (Ks. kappale Jääkaapin puhdistaminen.) Pakastin: Pakastimeen muodostuu ajan kuluessa huurretta/jäätä. Tämä on normaalia. Huurretta/jäätä muodostuu nopeammin, mikäli ovea avataan usein tai pakastimeen sijoitetaan tuotteita lämpimänä. Paksu jääkerros lisää energiankulutusta. Tämän vuoksi laite on sulatettava säännöllisesti. Varo Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Älä koskaan käytä sulatukseen sähkökäyttöistä lämmitintä tai höyrypuhdistinta. 14 Jäätä ei saa poistaa terävillä esineillä. Sammuta laite. Lämpötilanäyttö sammuu. Jos lämpötilanäyttö ei sammu, lapsilukko (ks. kappale "Lapsilukko") on toiminnassa. Vedä pistoke pistorasiasta. Pakkaa pakasteet sanomalehtipaperiin tai maton sisälle, ja vie ne kylmään. Sijoita pakastimen pohjalle kattila, jossa on kuumaa, mutta ei kiehuvaa, vettä. Se nopeuttaa jään sulamista. Anna lokeron ja jääkaapin oven olla auki sulattamisen aikana. Varmista, ettei sulamisvesi pääse valumaan kalusteisiin. Kuivaa mahdolliset valumat useaan otteeseen sienellä tai liinalla. Puhdista lokero. Katso kappale "Puhdistaminen" Jääkaapin puhdistaminen Ennen puhdistamista: Varo Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta! Tärkeää Virheellinen puhdistus vaurioittaa laitetta! Älä käytä pesuainetiivisteitä. Älä käytä hankaavia tai karkeita sieniä tai teräsvillaa. Älä käytä hankausaineita, klooria, kemikaaleja tai happoja sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä kemiallisia liuottimia. Laitteen sisällä olevaa tyyppikilpeä ei saa vahingoittaa tai poistaa. Se sisältää tärkeitä tietoja valmistajan tai huoltoliikkeen edustajille. Varo, etteivät laitteen johdot tai muut osat repeydy irti, murru tai vahingoitu muuten. Älä päästä pesuvettä poistokouruun, ilmanvaihtoritilälle tai sähkökomponentteihin. Tyhjennä laite. Vedä pistoke pistorasiasta. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa ja phneutraalia yleispuhdistusainetta. Laitteen sisällä saa käyttää vain pesu- ja hoitoaineita, jotka soveltuvat elintarvikkeiden yhteyteen.

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI I KB3510,I KB2710,I KB2310,I K3514,I K3510,I K2710,I K2310 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI I CP2914,I CP3314,I CS3214,I CU3314,I CUN3314 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3. Laitteen

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI ECBN5066/ECBN5156 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Huomautus testilaitoksille... 2 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus...

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö Käyt t öohj e FI CUP( sl )2221,CUP( esf )2721,CUP( esf )2901,CUP( sl )3021 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3.

Lisätiedot

T1700,T1504,T1404,T1400

T1700,T1504,T1404,T1400 Käyt t öohj e FI T( Pesf ).T8,T( Pesf ),T( P),T, T,T,T,T Laitteen yleiskuvaus Sisältö. Laitteen yleiskuvaus..... Laitteen käyttötarkoitus..... Vaatimustenmukaisuus....3. Laitteen ja varusteiden kuvaus...

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1. Laitteen yleiskuvaus

Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1. Laitteen yleiskuvaus Käyt t öohj e FI WTes5872 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 3 1.4. Ohjeita

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. Sisällysluettelo. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. Sisällysluettelo. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1550 1 Sisällysluettelo Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Laitteen käyttötarkoitus... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen hävittäminen... 3 Vanha jääkaappi... 3 Tekninen turvallisuus...

Lisätiedot

CBPesf3613/CBPesf4043

CBPesf3613/CBPesf4043 Käyt t öohj e FI CBPesf3613/CBPesf4043 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3. Laitteen ja sen varusteiden kuvaus...

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Sisältö. 1. Laitteen kuvaus

Sisältö. 1. Laitteen kuvaus Käyt t öohj e FI CBNes6256 Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja sen varusteiden kuvaus... 2 1.4. Energiansäästövinkkejä...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen Asennusohj eet FI ECBN5066 Sisältö 1. Yleiset turvallisuusohjeet... 1 2. Laitteen kuljettaminen... 1 3. Laitteen asentaminen... 1 3.1. Pakkauksen hävittäminen... 2 3.2. Jääkaapin liittäminen sähköverkkoon...

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan 1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan 2. Laite on säädetty tehtaalla siten, että kun pistoke kytketään pistorasiaan, laitteen lämpötila-asetus on 5 C.

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P AT641 P min 1 4 5 6 P min 1 4 5 6 2 3 2 3 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla. ennen Kenwood-lisälaitteen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. kuvien selitykset. mehulingon käyttö

Suomi. turvallisuus. kuvien selitykset. mehulingon käyttö AT265 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla. ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen Asennusohj eet FI ECBN6156 Sisältö 1. Yleiset turvallisuusohjeet... 1 2. Laitteen kuljettaminen... 1 3. Laitteen asentaminen... 1 3.1. Pakkauksen hävittäminen... 2 3.2. Jääkaapin liittäminen sähköverkkoon...

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981

KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981 KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981 2 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1: ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ 4 Turvallisuusohjeet 4 Suositukset 4 Laitteen käynnistys 5 OSA 2: LAITTEEN KÄYTTÖ 6

Lisätiedot

Laitteen kuvaus. 1. Laitteen kuvaus. Sisältö

Laitteen kuvaus. 1. Laitteen kuvaus. Sisältö Käyt t öohj e FI CU( sl ) ( ef )2311/2811/3311 Laitteen kuvaus Sisältö 1. Laitteen kuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttökohde... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET

JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET Esittelemme sinulle tärkeimmät ominaisuudet, joita vaaditaan raikkaan ja luonnollisen mikroilmaston aikaansaamiseksi jääkaappiin. Yksinkertaisia ja käteviä ratkaisuja ruoan säilytykseen

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3144-6.KG http://fi.yourpdfguides.com/dref/4584086

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3144-6.KG http://fi.yourpdfguides.com/dref/4584086 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3144-6.KG. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3319 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831968 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN... 103 2.1. ON/STAND BY... 103 2.3. OVI AUKI -HÄLYTYS... 103 2.4. PIKAJÄÄHDYTYS... 103

1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN... 103 2.1. ON/STAND BY... 103 2.3. OVI AUKI -HÄLYTYS... 103 2.4. PIKAJÄÄHDYTYS... 103 SISÄLTÖ Luku 1: ASENNUS...103 1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN... 103 Luku 2: TOIMINNOT...103 2.1. ON/STAND BY... 103 2.2. 6th SENSE FRESH CONTROL / profresh... 103 2.3. OVI AUKI -HÄLYTYS... 103 2.4. PIKAJÄÄHDYTYS...

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Vanhojen sähkö-tai elektroniikkalaitteiden käsittely Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. 1.1. Laitteen ja sen varusteiden kuvaus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. 1.1. Laitteen ja sen varusteiden kuvaus. Sisältö Käyt t öohj eet FI CNP3913 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen ja sen varusteiden kuvaus... 1 1.2. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.3. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.4.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43 teräs 1320* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Energialuokka: A+++, 149 kwh/vuosi k Käyttötilavuus yhteensä: 302 l Muotoilu ja käyttömukavuus k Elektroninen lämpötilanohjaus

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa

Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa 220713 7085288-00 EKB/ (S)IKB... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUP1370 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894522

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUP1370 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894522 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 170111 7084282-05 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN.

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. GRANDE GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. TURVALLISUUSOHJEET! TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! Kun käytät

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen Asennusohj eet DK I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366,I CP2914, I CP3314,I CS3214,I CU3314,I CUN3314 Sisältö 1. Yleiset turvallisuusohjeet... 1 2. Laitteen kuljettaminen... 1 3. Laitteen asentaminen...

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET ASUNTOKOHTAINEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Rakennuksissa joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon

Lisätiedot

Krøllfritt/ Krøllfritt ION

Krøllfritt/ Krøllfritt ION Krøllfritt/ Krøllfritt ION Steam Iron Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ER4100D http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894463

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ER4100D http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894463 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX ER4100D. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX ER4100D käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet TURVALLISUUS 1. Toimivaa laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Erityisesti on varottava, jos käytetään rasvaa tai öljyä nämä aineet syttyvät helposti.

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot