Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö"

Transkriptio

1 Käyt t öohj e FI I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366

2 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus Laitteen käyttötarkoitus Vaatimustenmukaisuus Laitteen ja varusteiden kuvaus Ohjeita energian säästämiseen Yleiset turvallisuusohjeet Käyttö- ja näyttöelementit Käyttö- ja ohjauselementit Lämpötilanäyttö Käyttöönotto Käyttäminen Lämpötilahälytys Ovihälytys Lapsilukko Jääkaappi BioFresh* Pakastekaappi Huolto Sulatus Laitteen hävittäminen Takuu Huolto Toimintahäiriöt Jääkaapin poistaminen käytöstä Jääkaapin sammuttaminen Kun jääkaappia ei käytetä Laitteen hävittäminen Kehitämme tuotteitamme eri tyyppien ja mallien ominaisuuksia ja toimintoja koko ajan. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden niiden ulkomuodon, varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Tutustu uuden laitteen kaikkiin toimintoihin lukemalla tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Käyttöohje koskee useita malleja, joten sen kuvaukset voivat poiketa jonkin verran laitteen todellisesta rakenteesta. Vain tiettyjä laitteita koskevat kappaleet on merkitty pienellä tähdellä (*). 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pitämiseen viileänä. Se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, etenkään laboratorioissa ja vastaavissa toimipaikoissa. Toimintahäiriöiden vaara. Laite on mitoitettu käyttöön tietyissä ympäristölämpötiloissa ilmastoluokituksen mukaan. Ilmastoluokitus on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Huomaa: Mikäli käyttöympäristön lämpötila ylittää laitteen ympäristöluokituksen, laitteen Ilmastoluokitus Ympäristön lämpötila SN 10 C - 32 C N 16 C - 32 C ST 16 C - 38 C T 16 C - 43 C 1.2. Vaatimustenmukaisuus Kylmäainepiirin tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää sovellettavat turvallisuusmääräykset ja EYdirektiivit 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2009/125/EY ja 2010/30/EU. BioFresh-laatikot täyttävät viilennystiloille asetetut määräykset standardissa EN ISO Huomautus testilaitoksille: Tämä jääkaappi on testattu voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti Jääkaappi tulee valmistella ja testata valmistajan laatimien pakkaussuunnitelmien mukaan ja tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet huomioiden.

3 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus, BioFresh 1.4. Laitteen ja varusteiden kuvaus, ilman BioFreshiä 1. Käyttöpaneeli 2. Ilmanvaihtolaite 3. Jaettava lasihylly 4. Säädettävä lasihylly 5. VarioSafe* 6. Monitoiminen pullo- ja säilytyshylly 7. LED-valot 8. Voi- ja juustolokero 9. Ovihylly* 10. Pullohylly 11. Pulloteline 12. LED-valo (BioFresh-laatikot) 13. DrySafe 14. Kosteudensäätö 15. HydroSafe 16. Poistoaukko 17. LED-valo (pakastelaatikko) 18. Soft stop -mekanismi 19. Pakastelaatikot 20. IceMaker* 21. Info-järjestelmä* 22. Kylmäelementit 23. Tyyppikilpi Sijoittele elintarvikkeet yllä annetun ohjeistuksen mukaan. Silloin laite pystyy säästämään energiaa. Hyllyt ja laatikot on sijoitettu tehtaalla siten, että laite toimii energiatehokkaasti. 1. Käyttöpaneeli 2. Ilmanvaihtolaite 3. LED-valo 4. Säädettävä lasihylly 5. Jaettava lasihylly 6. Vesisäiliö* 7. Poistoaukko 8. Kaapin kylmin alue 9. Vihanneslaatikot 10. Voi- ja juustolokero 11. Ovihylly 12. Pullohylly 13. Pulloteline 14. LED-valo (pakastelaatikko) 15. IceMaker* 16. Kylmäelementit 17. Info-järjestelmä 18. Pakastelaatikot 19. Soft stop -mekanismi 20. Tyyppikilpi Sijoittele elintarvikkeet yllä annetun ohjeistuksen mukaan. Silloin laite pystyy säästämään energiaa. Hyllyt ja laatikot on sijoitettu tehtaalla siten, että laite toimii energiatehokkaasti. 2

4 1.5. Ohjeita energian säästämiseen Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdosta Pidä laitteen ovea auki mahdollisimman lyhyen aikaa. Sijoita elintarvikkeet heti oikeille paikoilleen. Lämpimien elintarvikkeiden säilytys: anna niiden ensin viilentyä huonelämpötilaan. Pölykerrostumat lisäävät energiakulutusta. Jäähdytyslaitteisto ja laitteen takana oleva lämmönvaihtimen metalliritilä on puhdistettava kerran vuodesta pölystä. 2. Yleiset turvallisuusohjeet Käyttäjään kohdistuvat vaarat: Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisten tai liian vähäisen kokemuksen omaavien henkilöiden käyttöön (koskee myös lapsia). Riittävästi opastettuna he voivat kuitenkin käyttää laitetta, aluksi vastuullisen henkilön valvonnan alaisena. Lapsille on tähdennettävä, ettei laitteella saa leikkiä. Vikatilanteessa laitteen virransaanti katkaistaan vetämällä pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kiertämällä sulake irti. Korjaukset, muutokset ja virtajohdon vaihtaminen on aina annettava valmistajan tai jonkin muun ammattitaitoisen tahon tehtäväksi. Kun laite sammutetaan tai sammuu, ota aina myös pistoke pois pistorasiasta. Älä vedä laitteen johdosta. Laitteen saa asentaa ja kytkeä vain käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Säilytä käyttöohje huolellisesti ja anna se jääkaapin mukana mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai palavia ponnekaasuja (esim. butaani, propaani, pentaani jne.) sisältäviä aerosolipulloja jääkaapin sisällä. Tieto palavista ponnekaasuista on merkitty tuotteen tuoteselosteeseen tai liekkisymbolilla. Mahdollisesti vuotavat kaasut voivat syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Älä sijoita palavaa kynttilää, lamppua tai muuta avotulenlähdettä jääkaapin sisälle tai päälle. Vahvoja alkoholijuomia saa säilyttää jääkaapissa vain pystyasennossa, tiiviisti suljetussa pullossa. Mahdollisesti vuotava alkoholi voi syttyä sähkölaitteiden kipinästä. Putoamiseen ja kaatumiseen liittyvät vaarat: Sokkelia, laatikoita, ovea ym. ei saa käyttää astinlautana tai tukena. Kielto koskee erityisesti lapsia. Ruokamyrkytyksen vaara! Älä syö elintarvikkeita, joita on säilytetty jääkaapissa liian kauan. Paleltumien, tunnottomuuden ja kivun vaara: Vältä pitkäaikaista kosketusta kylmiin pintoihin ja kylmiin/jäisiin tuotteisiin ilman suojavarustusta, esimerkiksi käsineitä. Älä syö jäätelöä, varsinkaan mehujäätä, heti kylmästä otettuna ja siten liian kylmänä. Henkilö-/tuotevahinkojen vaara Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta sulatukseen! Älä käytä sulatuksessa teräviä esineitä! Tulipalovaara! Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta palavaa. Vuotanut kylmäaine voi syttyä palamaan. Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia. Älä käytä avotulta tai muita syttymislähteitä laitteen sisällä. Älä käytä sähkötoimisia laitteita (esim. imuria, lämmityslaitetta, jäätelökonetta) laitteen sisällä. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan: Sammuta/poista avotuli ja muut syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Vedä pistoke pistorasiasta. Järjestä tilaan hyvä ilmanvaihto. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. 3

5 Huomioi muissa kappaleissa annettu erikoishuomautukset: Vaara Varoitus Varo Tärkeää Huom! osoittaa välitöntä vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaralliseen tai vakavaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaralliseen tai vakavaan loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan tai lievempään loukkaantumiseen. osoittaa vaaratilannetta, jossa ohjeiden laiminlyönti voi johtaa ainevahinkoihin. osoittaa käytännöllisiä ohjeita ja hyviä neuvoja. 14. Hälytyspainike 15. Hälytysmerkki 16. Valikkomerkki 17. Lapsilukon merkki 18. IceMaker-merkki* 19. Vesisäiliö-merkki* 20. Virtakatkos-merkki 3.2. Käyttö- ja ohjauselementit, ilman BioFreshiä 3. Käyttö- ja näyttöelementit 3.1. Käyttö- ja ohjauselementit, BioFresh 1. Käynnistys/sammutus (jääkaappi) 2. Lämpötilanäyttö (jääkaappi) 3. Lämpötilan säätö UP (jääkaappi) 4. Lämpötilan säätö DOWN (jääkaappi) 5. Holiday-painike 6. SuperCool-painike* 7. SuperCool-merkki* 8. Käynnistys/sammutus (pakastin) 9. Lämpötilanäyttö (pakastin)* 10. Lämpötilan säätö UP (pakastin) 11. Lämpötilan säätö DOWN (pakastin) 12. SuperFrost-painike 13. SuperFrost-merkki 4 1. Käynnistys/sammutus (jääkaappi) 2. Lämpötilanäyttö (jääkaappi) 3. Lämpötilan säätö UP (jääkaappi) 4. Lämpötilan säätö DOWN (jääkaappi) 5. Ilmanvaihtolaitteen painike 6. Ilmanvaihtolaitteen merkki 7. SuperCool-painike* 8. SuperCool-merkki* 9. Käynnistys/sammutus (pakastin) 10. Lämpötilanäyttö (pakastin)* 11. Lämpötilan säätö UP (pakastin) 12. Lämpötilan säätö DOWN (pakastin) 13. SuperFrost-painike 14. SuperFrost-merkki 15. Hälytyspainike 16. Hälytysmerkki 17. Valikkomerkki 18. Lapsilukon merkki 19. IceMaker-merkki* 20. Vesisäiliö-merkki* 21. Virtakatkos-merkki

6 3.3. Lämpötilanäyttö Normaalikäytössä näkyvissä ovat: Jääkaapin asetuslämpötila Pakastimen asetuslämpötila Pakastimen lämpötilanäytön valo vilkkuu: Kun lämpötilaa muutetaan Kun laite on käynnistetty eikä lämpötila ole sen vuoksi vielä riittävä Jos lämpötila kaapin sisällä nousee yhtä äkkiä usealla asteella. Näytössä vilkkuu pisteitä Pakastimen lämpötila on yli 0 C. Näytössä voi näkyä alla esitettyjä virhekoodeja. Lisätietoja löytyy kappaleesta "Toimintahäiriöt". F0 F9 FE* Virtakatkos-merkki palaa 4. Käyttöönotto 4.1. Jääkaapin käynnistäminen Huomaa: Koko yksikkö käynnistyy pakastimen käynnistyspainikkeella. Jääkaappi käynnistyy siis automaattisesti. Käynnistä jääkaappi 2 tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista. Pakasteet sijoitetaan vasta sitten, kun pakastelaatikon lämpötila on laskenut - 18 C:een Pakastimen käynnistäminen Paina pakastimen käynnistys- /sammutuspainiketta. Lämpötilanäytön valo syttyy ja näytöllä näkyy kaapin senhetkinen lämpötila. Pakastimen lämpötilanäyttö ja hälytysmerkki vilkkuvat, kunnes lämpötila on laskenut riittävän alhaiseksi. Jos lämpötila on yli 0 C, näytössä vilkkuu pisteitä. Jos lämpötila on nollan alapuolella, näytössä näkyy pakastimen lämpötila Jääkaapin käynnistäminen Jos jääkaappi on ollut sammutettuna pitkään, esimerkiksi loman aikana, se voidaan käynnistää pakastimesta riippumatta. Paina jääkaapin käynnistys- /sammutuspainiketta. Lämpötilanäytön valo syttyy, ja jääkaapin valo syttyy, kun ovi avataan. 5. Käyttö Jääkaappi ja BioFresh-laatikot* ovat toiminnassa Lämpötilahälytys Kun pakastimen lämpötila ei ole riittävän alhainen, järjestelmä antaa äänimerkkihälytyksen. Samalla lämpötilanäyttö ja hälytysmerkki vilkkuvat. Korkea lämpötila voi johtua siitä, että: laitteeseen on lisätty lämpiä, uusia elintarvikkeita elintarvikkeiden lajittelun ja ottamisen aikana laatikkoon on päässyt paljon lämmintä ilmaa laitteen virta on ollut katkenneena pidemmän ajan laite on rikki Äänimerkki sammuu automaattisesti, samoin hälytyssymboli. Lämpötilanäyttö jatkaa vilkkumista, kunnes lämpötila on laskenut riittävän alhaiseksi. Jos hälytys ei sammu, katso mahdollisia syitä kappaleesta Toimintahäiriöt. Huomaa: Jos lämpötila on liian korkea, elintarvikkeet voivat pilaantua. Tarkasta elintarvikkeiden laatu. Pilaantuneita elintarvikkeita ei pidä syödä Lämpötilahälytyksen sammuttaminen Lämpötilahälytys voidaan sammuttaa manuaalisesti. Kun pakastelaatikoiden lämpötila on laskenut riittävän alhaiseksi, toiminto aktivoituu uudelleen. Paina hälytyspainiketta. Hälytys lakkaa 5.2. Ovihälytin Hälytys laukeaa, mikäli ovi on auki yli 60 sekuntia. Hälytys sammuu automaattisesti, kun ovi suljetaan Hälytys voidaan sammuttaa silloin, kun ovi on auki. Se tehdään painamalla hälytyspainiketta. 5

7 5.3. Lapsilukko Lapsilukon avulla lapsia voidaan estää sammuttamasta jääkaappia leikkien aikana Lapsilukon asettaminen Asetustilan käyttöönotto: Paina SuperFrost-painiketta n. 5 s. Näytölle syttyy valikkosymboli ja "c" vilkkuu. Lapsilukon käyttöönotto: Paina lyhyesti SuperFrost-painiketta. Vahvista valinta painamalla SuperFrost-painiketta Kun näytölle syttyy C1: Vahvista valinta painamalla SuperFrost-painiketta. Näytölle syttyy lapsilukon merkki ja "c" vilkkuu. Lapsilukko on käytössä. Lapsilukon poistaminen käytöstä: Paina lyhyesti SuperFrost-painiketta. Näytölle syttyy valikkosymboli ja "c" vilkkuu. Paina lyhyesti SuperFrost-painiketta. Näytölle syttyy C0. Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta. Lapsilukon merkki sammuu. Näytöllä vilkkuu "c". Lapsilukko on pois käytöstä. Asetustilasta poistuminen: Paina pakastimen käynnistys- /sammutuspainiketta tai odota 5 minuuttia. Näytöllä näkyy jälleen lämpötila Jääkaappi Lämpötila vaihtelee jääkaapissa alueittain luonnollisen ilmanvaihdon vuoksi. Viileintä on BioFresh-alueen* ja vihanneslaatikoiden* välisen levyn yläpuolella ja takaseinän vieressä. Jääkaapin etuosassa ja ovessa lämpötila on korkein Elintarvikkeiden jäähdyttäminen Huomaa: Puutteellinen ilman vaihto nostaa energiankulutusta ja heikentää laitteen jäädytystehoa. Pidä tuuletusritilä aina esteettömänä. Oven yläosassa säilytetään voita, munia ja säilykkeitä. (ks. myös kappale Jääkaapin kuvaus) Pakkaa tuotteet muovi-, metalli-, alumiinija lasiastioihin tai alumiinifolioon. Jääkaapin pohjan etuosa soveltuu väliaikaiseksi säilytystilaksi esimerkiksi silloin, kun jääkaappia täytetään tai järjestellään. Älä kuitenkaan jätä siihen mitään, sillä ovi voi sulkeutuessaan työntää tuotteen taaksepäin tai kaataa sen. Jätä tuotteiden väliin ilmarakoja. Varmista, etteivät pullot pääse kaatumaan: Työnnä pulloteline oikeaan asentoon Lämpötilan säätäminen Jääkaapin lämpötila riippuu useista tekijöistä: Kuinka usein ovi avataan Ympäristön lämpötila Elintarvikkein tyyppi, lämpötila ja määrä Lämpötilaa voidaan säätää välillä 1 C 9 C. Suosituslämpötila on +5 C. Huomaa* Jos lämpötilan tulee olla alle +4 C: Aseta lämpötilaksi +4 C. Säädä BioFreshin lämpötilaa arvoilla B4 B1 (viilein). Ks. BioFresh-lämpötilojen asettaminen*. Jos haluat korkeamman lämpötilan, paina jääkaapin lämpötilan UP-asetuspainiketta kerran. Jos haluat alhaisemman lämpötilan, paina jääkaapin lämpötilan UP-asetuspainiketta kerran. 6

8 Painikkeen ensimmäinen painallus tuo esille asetuslämpötilan. Lämpötilan muuttaminen 1 asteen välein: Paina painiketta lyhyesti. Lämpötilan muuttaminen nopeasti: Pidä painiketta painettuna alas. Arvot vilkkuvat näytöllä asettamisen aikana. Todellinen lämpötila näkyy näytöllä noin 5 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Lämpötila saavuttaa uuden arvo vähitellen SuperCool SuperCool-toiminnolla viilennysteho nousee maksimiin. Sen avulla jääkaappiin saadaan alhaisempia lämpötiloja. SuperCool-toiminnolla kannattaa viilentää suuret elintarvike-erät. Ilmanvaihtotoiminto on päällä, kun SuperCool on toiminnassa. SuperCool kuluttaa energiaa hieman enemmän. Jäähdyttäminen SuperCool-toiminnon avulla Paina lyhyesti SuperCool-painiketta. SuperCool-merkki syttyy näytölle. Jäähdytyslämpötila laskee alhaisimpaan arvoonsa. SuperCool on käynnissä. SuperCool sammuu automaattisesti noin 12 tunnin kuluttua. Sen jälkeen jääkaappi jatkaa normaalia energiaa säästävää toimintaansa. SuperCoolin sammuttaminen Paina lyhyesti SuperCool-painiketta. SuperCool-merkki sammuu. SuperCool on sammutettu Holiday-toiminto* Holiday-toiminto säästää energiaa ja estää pahan hajun muodostumista jääkaappiin silloin, kun ovi on kiinni pitkään. Pakastin toimii normaalisti Holiday-toiminnon aikana. Holiday-tilan käyttöönotto: Ota kaikki elintarvikkeet pois jääkaapista ja BioFreshlaatikoista. Paina Holiday-painiketta 2 (5) kolmen sekunnin ajan Holiday-toiminto on käytössä. Näytössä näkyy Ho. Holiday-tilan poistaminen käytöstä: Paina Holiday-painiketta 2 (5) lyhyesti. Holiday-toiminto on pois käytöstä. Näytöllä näkyy jääkaapin lämpötila Hyllyt Hyllyjen siirtäminen Hyllyjen rajoittimet estävät hyllyjen liukumisen ulos vahingossa. Hyllyä on nostettava, ennen kuin se voidaan vetää pois. Hyllyt on aina työnnettävä paikoilleen takareunan koroke ylöspäin. Elintarvikkeet eivät jäädy kiinni takaseinään. Hyllyt irrotetaan ennen puhdistamista Jaettavan hyllyn käyttäminen* Liu'uta jaettava hylly paikalleen alakautta kuvan osoittamalla tavalla. Vastereunalla (2) varustettu lasilevy (1) sijoitetaan taakse. 7

9 Muunneltavan pullo- ja säilytyshyllyn käyttäminen* Jääkaapin pohjassa on muunneltava pullo- ja säilytyshylly. Jos sitä käytetään tavallisena hyllynä, pullohylly sijoitetaan lasitason alle. Mikäli sitä halutaan käyttää pullohyllynä, pullot asetetaan telineeseen pohja kohti jääkaapin takaseinää. Jos pullot ovat liian pitkiä, ovihyllyä voidaan siirtää VarioSafe* I VarioSafe-laatikko tarjoaa kätevän ratkaisun pienten rasioiden, putkiloiden ja säilykkeiden säilyttämiseen. VarioSafen käyttäminen* VarioSafe-laatikko vedetään ulos ja sijoitetaan jommalle kummalle korkeudelle. Myös VarioSafelaatikon korkeutta voidaan säätää Pullotelineen käyttäminen* Pulloteline estää pullojen kaatumisen, kun ovi avataan/suljetaan Ovihyllyt Lokerot on helppo ottaa pois, ja ne voidaan asettaa suoraan pöytään yhdeksi kokonaisuudeksi. Voit käyttää yhtä tai molempia lokeroita. Jos pullot ovat erittäin korkeita, käytetään vain yhtä lokeroa. Lokeroiden irrottaminen Nosta ja irrota kuvan esittämällä tavalla. Ovihyllyjen irrottaminen. VarioSafen* irrottaminen VarioSafe-laatikko* voidaan ottaa pois puhdistusta varten. 8

10 Teleskooppikiskossa kulkeva vihanneslaatikko* 5.5. BioFresh* BioFresh-osa pidentää tiettyjen tuoretavaroiden säilyvyyden jopa kolminkertaiseksi tavallisiin jääkaappeihin verrattuna. Jos elintarvikkeelle on ilmoitettu viimeinen käyttöpäivä, sitä on kuitenkin aina noudatettava HydroSafe* HydroSafen kosteudensäätöominaisuus sopii pakkaamattoman salaatin, vihannesten ja paljon kosteutta sisältävien hedelmien säilytykseen. Kun laatikko on täytetty, sen sisälle muodostuu kostea ilmasto, jonka suhteellinen kosteus voi olla enintään 90 %. Tilan kosteuteen vaikuttaa elintarvikkeiden kosteus sekä laatikon avaamistiheys. Kosteusprosenttia voidaan säätää DrySafe* DrySafe sopii kuivien ja pakattujen elintarvikkeiden säilyttämiseen (esim. meijerituotteille, lihalle, kalalle, makkaralle). Tilan ilman on suhteellisen kuivaa Elintarvikkeiden säilyttäminen* Huomaa: BioFresh-osa ei sovellu kylmälle aroille vihanneksille, kuten kurkuille, munakoisoille, puolikypsille tomaateille tai ulkomaisille hedelmille Säilytysajat* Yleiset säilytysajat vähän kosteutta sisältäville elintarvikkeille Voi maks. 90 päivää Pöytäjuusto maks. 110 päivää Maito maks. 12 päivää Makkara, leikkele maks. 9 päivää Linnunliha maks. 6 päivää Sianliha maks. 7 päivää Naudanliha maks. 7 päivää Riista maks. 7 päivää Huomaa: Proteiinipitoiset elintarvikkeet pilaantuvat nopeammin. Tämän vuoksi äyriäiset ja ravut pilaantuvat nopeammin kuin kala, kala nopeammin kuin liha. Yleiset säilytysajat paljon kosteutta sisältäville elintarvikkeille Artisokka maks. 14 päivää Selleri maks. 28 päivää Kukkakaali maks. 21 päivää Parsakaali maks. 13 päivää Salaattisikuri maks. 27 päivää Vuonankaali maks. 19 päivää Herne maks. 14 päivää Lehtikaali maks. 14 päivää Porkkana maks. 80 päivää Valkosipulia maks. 160 päivää Valkokaali maks. 55 päivää Vihersalaatti maks. 13 päivää Yrtit maks. 13 päivää Purjo maks. 29 päivää Herkkusieni maks. 7 päivää Retiisi maks. 10 päivää Parsa maks. 18 päivää Ruusukaali maks. 20 päivää Pinaatti maks. 13 päivää Kurttukaali maks. 20 päivää Jotta elintarvikkeet eivät pilaantuisi mikro-organismien leviämisen vuoksi: Säilytä pakkaamattomat eläin- ja kasvituotteet laatikoissa erillään toisistaan. Tämä koskee myös eri lihalajeja. Jos elintarvikkeita on tilanpuutteen vuoksi säilytettävä toistensa vieressä: Pakkaa tuotteet hyvin. 9

11 Hedelmät Aprikoosi maks. 13 päivää Omena maks. 80 päivää Päärynä maks. 55 päivää Karhunvatukka maks. 3 päivää Taateli maks. 180 päivää Mansikka maks. 7 päivää Viikuna maks. 7 päivää Mustikka maks. 9 päivää Vadelma maks. 3 päivää Mustaherukka maks. 7 päivää Kirsikka, makea maks. 14 päivää Kiivi maks. 80 päivää Persikka maks. 13 päivää Luumu maks. 20 päivää Karpalo maks. 60 päivää Raparperi maks. 13 päivää Karviainen maks. 13 päivää Viinirypäle maks. 29 päivää Lämpötilan säätäminen BioFreshlaatikoissa* Lämpötilaa säädetään automaattisesti. Jos jääkaapin lämpötila on +5 C, BioFreshlaatikoiden lämpötila on 0 C 3 C. Lämpötilaa voidaan säätää hieman lämpimämmäksi tai kylmemmäksi asetuksilla b1 (kylmin) b9 (lämpimin). Oletuslämpötila on b5. Asetuksilla b1 b4 lämpötila voi laskea alle 0 C:n, jolloin elintarvikkeet voivat alkaa jäätyä. Lämpötilan asetustilan käyttöönotto: Paina SuperFrost-painiketta kuva 2 (12) vähintään 5 sekuntia. Valikko-symboli palaa 2 (16). Näytöllä vilkkuu c. Paina pakastimen UP-asetuspainiketta 2 (10), kunnes näytössä vilkkuu b. Vahvista painamalla SuperFrost-painiketta kerran. Lämpötila-asetuksen nostaminen: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta 2 (10). Lämpötila-asetuksen alentaminen: Paina jääkaapin DOWN-asetuspainiketta 2 (11). Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta kerran. Lämpötila saavuttaa uuden arvon. Poistuminen lämpötilan asetustilasta: Paina jääkaapin käynnistys- /sammutuspainiketta kuva 2 (8) tai Odota 5 minuuttia Kosteudensäätölevy* Kosteudensäätölevyn irrottaminen Ota laatikot pois. Vedä levyä varovasti eteenja alaspäin, ja ota se pois. Kosteudensäätölevyn asentaminen takaisin: Aseta levy kannattimille (1) alakautta ja napsauta se kiinni (2). Kosteuden säätäminen, HydroSafe* ilmankosteuden vähentäminen: työnnä säädintä vasemmalle. Ilmankosteuden lisääminen: työnnä säädintä oikealle BioFresh-laatikot* Vedä laatikko kokonaan ulos ja nosta se pois. Työnnä kiskot sisään. Työnnä kiskot sisään. Aseta laatikko kiskoille ja naksauta paikalleen. 10

12 5.6. Pakastin Pakastimessa voidaan säilyttää syväjäädytettyjä ja pakastettuja tuotteita, valmistaa jääpaloja ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita Elintarvikkeiden pakastaminen Yksittäisten laatikoiden ja tasojen enimmäiskuormitus on 25 kg. Laitteiston jäädytyskapasiteetti vuorokautta kohden on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Lämpötilan muuttaminen 1 asteen välein: Paina painiketta lyhyesti. Lämpötilan muuttaminen nopeasti: Pidä painiketta painettuna alas. Arvot vilkkuvat näytöllä asettamisen aikana. Todellinen lämpötila näkyy näytöllä noin 5 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Lämpötila saavuttaa uuden arvon vähitellen. Varo Lasinsirujen aiheuttama viiltovammojen vaara! Pullot ja juomatölkit voivat haljeta pakastuksen aikana. Tämä koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia. Juomia sisältäviä pulloja ja tölkkejä ei pidä pakastaa! Jotta elintarvikkeet jäätyisivät kokonaan mahdollisimman nopeasti, seuraavia pakkauskokoja ei saa ylittää: Hedelmät, vihannekset maks. 1 kg Liha, maks. 2,5 kg Elintarvikkeet pakataan annoskokoina pakastepusseihin ja uudelleen käytettäviin muovi-, metalli- tai alumiiniastioihin Elintarvikkeiden sulattaminen jääkaappitilassa huoneenlämmössä mikroaaltouunissa paisto-/lämmitysuunissa Sulaneita elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta Lämpötilan säätäminen Jääkaapin lämpötila riippuu useista tekijöistä: Kuinka usein ovi avataan Ympäristön lämpötila Elintarvikkein tyyppi, lämpötila ja määrä Suosituslämpötila on -18 C. Lämpötilaa voidaan säätää välillä - 26 C -15 C. Lämpötila-asetuksen nostaminen: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta. Lämpötila-asetuksen alentaminen: Paina jääkaapin DOWN-asetuspainiketta SuperFrost Tällä toiminolla tuoreiden elintarvikkeiden jäätyminen tapahtuu ydintä myöten nopeasti. Laitteisto työskentelee maksimiteholla, ja siksi jäähdytyslaitteen ääni voi olla ajoittain normaalia voimakkaampi. Laitteisto pystyy jäädyttämään vain tietyn määrän tuoreita elintarvikkeita 24 tunnin aikana, ja tämä määrä on ilmoitettu tyyppikilvessä kohdassa "jäädytyskapasiteetti... kg/24h". Pakastettavien tuotteiden määrä riippuu jääkaapin mallista ja ilmastoluokituksesta. Jäädyttäminen SuperFrost-toiminnolla SuperFrost-toimintoa ei tule käyttää seuraavissa tilanteissa: kun lisättävät tuotteet ovat jo jäässä kun lisättävien tuotteiden määrä on alle 2 kg päivässä Paina SuperFrost-painiketta lyhyesti kerran. SuperFrost-merkki syttyy. Pakastuslämpötila laskee, kun laitteisto työskentelee maksimiteholla. Jos pakastusmäärä on pieni: odota noin 6 tuntia. Sijoita pakastettavat elintarvikkeet ylimpiin laatikoihin. Jos pakastettavia tuotteita on maksimimäärä: odota noin 24 tuntia. Pakatut elintarvikkeet sijoitetaan suoraan laatikoihin. SuperFrost sammuu automaattisesti. SuperFrostin toiminta-aika riippuu laatikoihin lisättyjen elintarvikkeiden määrästä, enintään se kuitenkin on tuntia. Pakastusvaihe on päättynyt. SuperFrost-merkki sammuu. Sen jälkeen jääkaappi jatkaa normaalia energiaa säästävää toimintaansa.

13 Laatikot Huomaa: Puutteellinen ilmanvaihto nostaa energiankulutusta ja heikentää laitteen jäädytystehoa. NoFrost-toiminnolla varustetut laitteet: Alin laatikko tulee jättää paikalleen! Pidä takaseinässä olevat ilmanvaihtolaitteen ilmakanavat esteettöminä! Pakasteiden säilyttäminen suoraan hyllyillä: Vedä laatikkoa eteenpäin ja ota se pois Hyllyt Hyllyn poistaminen: Nosta hyllyä etureunasta ja vedä hylly ulos. Hyllyn asentaminen: Työnnä hylly paikalleen vasteeseen asti VarioSpace Laatikoiden lisäksi myös hyllyt voidaan ottaa pois. Siten pakastimeen mahtuu myös suurempia kappaleita. Voit pakastaa siipikarjaa, lihaa, suuria riistanosia ja kookkaita leivonnaisia yhtenä kappaleena. Yksittäisten laatikoiden ja tasojen enimmäiskuormitus on 25 kg InfoSystem* Säilytysajat on annettu kuukausina, ja ne ovat vain ohjeellisia Kylmäelementit Kylmäelementit estävät lämpötilan nousemisen nopeasti sähkökatkoksen aikana. Kylmäelementtien käyttäminen* Sijoita jäätyneet kylmäelementit ylälaatikkoon pakasteiden päälle. Kylmäelementtien käyttäminen* Pakasta ja säilytä kylmäelementtejä pakastin yläosassa. Kun ylälaatikko on poistettu: Työnnä kylmäelementit taakse ja naksauta etuosa kiinni. Kun ylälaatikko on poistettu: Irrota kylmäelementti ottamalla kiinni sen sivuista ja vetämällä alaspäin IceMaker* IceMaker on sijoitettu neljänteen laatikkoon ylhäältä laskettuna. Laatikossa lukee "IceMaker". Tarkasta, että seuraavat ehdot täyttyvät: Laite on vaakasuorassa. Laite on käynnissä. IceMaker on päällä. IceMaker on yhdistetty vedensyöttöjärjestelmään. IceMakerin* käynnistäminen 1. Valmisruuat, jäätelö 2. Sianliha, kala 3. Hedelmät, vihannekset 4. Makkara, leipä 5. Riista, herkkusienet 6. Äyriäiset, naudan- ja vasikanliha 12 Vedä laatikko ulos. Paina On/Off-painiketta (1), jolloin merkkivalo (2) syttyy. Työnnä laatikko sisään.

14 Huom! IceMaker valmistaa jääpaloja vain, kun laatikko on kokonaan kiinni. Jääpalojen valmistaminen* Valmistusmäärä riippuu jäädytyslämpötilasta. Mitä alhaisempi lämpötila on, sitä enemmän jääpaloja järjestelmä pystyy valmistamaan tiettynä aikana. Jääpalat putoavat IceMakerista laatikkoon. Kun jääpalat yltävät tietylle korkeudelle, niitä ei enää valmisteta lisää. Jos jääpaloja tarvitaan paljon, voit vaihtaa koko IceMaker-laatikon viereiseen laatikkoon. Kun laatikko suljetaan, IceMaker alkaa jälleen valmistaa jääpaloja. Kun IceMaker käynnistetään ensimmäisen kerran, ensimmäisten jääpalojen valmistumiseen voi kulua jopa 24 tuntia. Huom! Ensimmäisellä käyttökerralla tai kun IceMaker on ollut sammutettuna pidemmän aikaa, järjestelmään on saattanut kertyä likahiukkasia. Sen vuoksi ensimmäiset jääpalat on heitettävä pois. Pakastimen käynnistämisen jälkeen ensimmäisten jääpalojen valmistuminen voi kestää 24 tuntia. Vesisäiliön täyttäminen* Huomaa: IceMakerin vahingoittumisvaara! Sokeripitoiset nesteet, kuten soodavesi, hedelmämehut ja vastaavat, tarttuvat pumpun pintoihin ja pumppu vaurioituu ajan myötä. Käytä säiliössä vain juomavettä tai kivennäisvettä. Älä koskaan täytä sitä sokeripitoisilla nesteillä. Varoitus Myrkytysvaara! Veden tulee laadultaan olla juomakelpoista paikallisten määräysten mukaan (esim. Tanska 98/8). IceMaker on tarkoitettu ainoastaan jääpalojen valmistamiseen normaaliin kotitaloustarpeeseen, ja siinä on käytettävä tarkoitukseen sopivaa vettä. Mikäli IceMaker sammutetaan eikä sitä aiota käyttää pitkään aikaan, laite on puhdistettava ja vesisäiliö on tyhjennettävä. Valmistaja/jälleenmyyjä ei vastaa tuote- tai henkilövahingoista, joiden syynä on puutteellinen tai virheellinen asennus/vesiliitäntä. IceMaker ottaa veden vesisäiliöstä, joka on sijoitettu jääkaappiin. Kun vesisäiliö on tyhjä, näytöllä palaa vesisäiliön merkki. Ennen vesisäiliön ensimmäistä täyttökertaa: Puhdista vesisäiliö huolellisesti liasta ja pölystä. Vedä vesisäiliötä eteenpäin - Irrota kansi ja täytä säiliö vedellä. Aseta kansi paikalleen, asenna vesisäiliö pidikkeeseen ja paina se paikalleen. Huomaa: Vesisäiliö on työnnettävä kokonaan jääkaapissa olevaan kiinnikkeeseen. Vedenvirtauksen säätäminen IceMakerin venttiilin avautumista voidaan säätää. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun vesijohdon paine on liian alhainen tai liian korkea. Veden virtausta säädetään portaittain välillä E1 (lyhyt virtausaika) ja E8 (pitkä virtausaika). Oletusarvo on E3. Asetustilan käyttöönotto Paina SuperFrost-painiketta noin 5 sekunnin ajan. Näytössä näkyy c. Valikkomerkki syttyy. Valitse E painamalla pakastimen säätöpainiketta (UP) tai (DOWN). Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta. Nopeampi täyttöaika: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta. Hitaampi täyttöaika: Paina pakastimen UP-asetuspainiketta. Vahvista valinta painamalla SuperFrostpainiketta. 13

15 6. Huolto Asetustilasta poistuminen Paina pakastimen käynnistys- /sammutuspainiketta tai Odota 5 minuuttia Näytöllä näkyy lämpötila. IceMakerin* sammuttaminen Mikäli jääpaloja ei tarvita, IceMaker voidaan sammuttaa pakastimen toiminnasta riippumatta. Kun IceMaker on sammutettu, laatikoita voidaan käyttää tavallisina säilytyslaatikoina. Paina IceMakerin käynnistys- /sammutuspainiketta noin 1 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo sammuu. IceMaker-merkki sammuu. Puhdista IceMaker. Tämä varmistaa, ettei laitteeseen jää vettä tai jäätä NoFrost-sulatus* Jääkaappi-pakastimen sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi haihtuu kompressorin luovuttaman lämmön avulla. Toiminnon vuoksi takaseinällä näkyy vesipisaroita ja se on siis aivan normaalia. Varmista sulamisveden poistuminen puhdistamalla poistoaukko säännöllisesti. (Ks. kappale Jääkaapin puhdistaminen.) 6.2. Manuaalinen sulatus* Jääkaapissa on automaattinen sulatus. Sulatusvesi haihtuu kompressorin luovuttaman lämmön avulla. Toiminnon vuoksi takaseinällä näkyy vesipisaroita ja se on siis aivan normaalia. Varmista sulamisveden poistuminen puhdistamalla poistoaukko säännöllisesti. (Ks. kappale Jääkaapin puhdistaminen.) Pakastin: Pakastimeen muodostuu ajan kuluessa huurretta/jäätä. Tämä on normaalia. Huurretta/jäätä muodostuu nopeammin, mikäli ovea avataan usein tai pakastimeen sijoitetaan tuotteita lämpimänä. Paksu jääkerros lisää energiankulutusta. Tämän vuoksi laite on sulatettava säännöllisesti. Varo Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Älä koskaan käytä sulatukseen sähkökäyttöistä lämmitintä tai höyrypuhdistinta. 14 Jäätä ei saa poistaa terävillä esineillä. Sammuta laite. Lämpötilanäyttö sammuu. Jos lämpötilanäyttö ei sammu, lapsilukko (ks. kappale "Lapsilukko") on toiminnassa. Vedä pistoke pistorasiasta. Pakkaa pakasteet sanomalehtipaperiin tai maton sisälle, ja vie ne kylmään. Sijoita pakastimen pohjalle kattila, jossa on kuumaa, mutta ei kiehuvaa, vettä. Se nopeuttaa jään sulamista. Anna lokeron ja jääkaapin oven olla auki sulattamisen aikana. Varmista, ettei sulamisvesi pääse valumaan kalusteisiin. Kuivaa mahdolliset valumat useaan otteeseen sienellä tai liinalla. Puhdista lokero. Katso kappale "Puhdistaminen" Jääkaapin puhdistaminen Ennen puhdistamista: Varo Kuuma höyry aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen vaaran! Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja aiheuttaa palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta! Tärkeää Virheellinen puhdistus vaurioittaa laitetta! Älä käytä pesuainetiivisteitä. Älä käytä hankaavia tai karkeita sieniä tai teräsvillaa. Älä käytä hankausaineita, klooria, kemikaaleja tai happoja sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä kemiallisia liuottimia. Laitteen sisällä olevaa tyyppikilpeä ei saa vahingoittaa tai poistaa. Se sisältää tärkeitä tietoja valmistajan tai huoltoliikkeen edustajille. Varo, etteivät laitteen johdot tai muut osat repeydy irti, murru tai vahingoitu muuten. Älä päästä pesuvettä poistokouruun, ilmanvaihtoritilälle tai sähkökomponentteihin. Tyhjennä laite. Vedä pistoke pistorasiasta. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa ja phneutraalia yleispuhdistusainetta. Laitteen sisällä saa käyttää vain pesu- ja hoitoaineita, jotka soveltuvat elintarvikkeiden yhteyteen.

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE.

ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE. OHJEKIRJA KABE Travel Master MF 2004 ONNEA UUDELLE MATKAILUAUTOLLENNE. Toivotamme onnea uudelle matkailuautollenne! Tätä valintaanne Teidän ei tarvitse katua, sillä uskomme KABE Travel Master -matkailuauton

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi SISÄLLYSLUETTELO SIVU PIKAOHJE 2 TURVALLISUUSOHJEITA Vanhan laitteen hävittäminen 3 Tärkeä tietää 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS Pakkauksen purkaminen 3 Sijoitus 4

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 874 6P1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5437232

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 874 6P1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5437232 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA SUOMI SISÄLLYSLUETTELO VALMISTELUT Matkalle lähtö 4 Tarkistukset ennen lähtöä 4 Kuormaus 4 Kytkeminen autoon 4 Ohjeita ajamiseen 5 Rengasrikko

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 851 AX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4495569

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 851 AX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4495569 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot