Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus"

Transkriptio

1 Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503

2 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin, jääkaappi. 4. Lämpötilanäyttö, jääkaappi. 5. Lämpötilanäyttö, pakastin. 6. Lämpötilanvalitsin, pakastin. 7. SuperFrost-painike. Merkkivalo palaa, kun toiminto on aktivoitu. Suurten tuoretarvikemäärien pakastukseen. 8. Hälytyspainike. 9. Virta päälle/pois-painike, pakastin. Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus 1. Kuljetustuki takaa 2. Käyttöpaneeli 3. Voi- ja juustolokero ja munateline 4. Puhallin* 5. Ovihylly 6. Valaistus 7. Jaettava hylly 8. Ovihylly 9. Pullohylly* 10. Siirrettävä hylly 11. Poistoaukko 12. Jääkaapin kylmin alue 13. Vihanneslaatikot 14. Tyyppikilpi 15. Pakastuslokero* 16. Kylmäelementit* 17. VarioSpace 18. Pakastelaatikot 19. Jääpala-astia 20. IceMaker* 21. Info-järjestelmä 22. Säädettävät jalat, kuljetustuki edestä, kuljetuspyörät takaa *Mallista riippuen 1

3 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jää-/pakastekaapin kuvaus... 1 Käyttöpaneeli... 1 Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus... 1 Turvallisuusohjeet... 2 Pakkauksen hävittäminen... 2 Vanha jää-/pakastekaappi... 2 Tekninen turvallisuus... 2 Käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet... 3 Jääkaapin asentaminen paikalleen... 3 Liitäntä... 3 Ympäristön lämpötila... 3 Energian säästäminen... 3 Ennen jää-/pakastekaapin käyttöönottoa... 4 Käyttöpaneeli... 4 Jää-/pakastekaapin käynnistys/sammutus... 4 Lämpötilan säätäminen... 4 Lämpötilanäyttö... 4 Hälytystoiminto... 4 Jäähdytys tuulettimella*... 4 Jääkaappi... 5 Ohjeita elintarvikkeiden jäähdytykseen ja säilytykseen... 5 Hyllyjen siirtäminen... 5 Valo... 5 Pakastin... 6 SuperFrost... 6 Ohjeita elintarvikkeiden säilytykseen ja pakastamiseen... 6 Infojärjestelmä*... 6 Jääpala-astia*... 7 Pakastuslokero*... 7 Pakastuselementit*... 7 IceMaker*... 7 IceMakerin käynnistys/sammutus... 7 Jään valmistus... 7 IceMakerin puhdistus... 8 Sulatus... 8 Puhdistaminen... 8 Vianmääritys... 9 Huolto ja tyyppikilpi... 9 Takuu... 9 Valtuutetut huoltokeskukset...10 Asennusohjeet: Asennusmitat...10 Saranoinnin vaihtaminen...10 Asennus keittiömoduulien väliin...12 Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje ennen jää-/pakastinkaapin käyttöönottoa. Se on tärkeää oman turvallisuutesi vuoksi, ja samalla vältät laitteen vaurioitumisen. Säilytä käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten. Mikäli myytä tai luovutat jää-/pakastinkaapin edelleen, anna käyttöohje laitteen uudelle omistajalle. HUOM: Käyttöohje koskee useita malleja. Tämän vuoksi kuvaus voi poiketa omasta laitteestasi. Pakkauksen hävittäminen Jääkaappia ja sen varusteita suojaava kuljetuspakkaus on valmistettu seuraavista kierrätyskelpoisista materiaaleista: Aaltopahvi. Muotosuojukset vaahdotettua freonitonta polystyreeniä (PS). Kalvot ja pussit polyetyleeniä (PE). Vanne polypropyleeniä (PP). HUOM: Pakkaus on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen niin, että sen materiaalit päätyvät uudelleenkäyttöön. HUOM: Älä koskaan anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Tukehtumisvaara! Vanha jää-/pakastekaappi Vanha jää-/pakastinkaappi sisältää materiaaleja, joita voidaan käyttää uudelleen. Toimita se sen vuoksi lähimpään kierrätyspisteeseen. Vanha jää-/pakastinkaappi on tehtävä toimintakelvottomaksi katkaisemalla virtajohto (pistokkeesta irrottamisen jälkeen) heti kaapin ulkosivun vierestä. Poista lapsilukko ja oven lukituslaite, jotta lapset eivät voi jäädä lukkojen taakse jää-/pakastinkaapin sisään. Tukehtumisvaara! Varo, ettet vahingoita käytöstä poistetun jää- /pakastinkaapin kylmäainejärjestelmää, kun se odottaa kuljetusta kierrätyspisteeseen. Muutoin järjestelmästä voi vuotaa kylmäainetta ja öljyä. Laitteessa käytetyn kylmäaineen tiedot on merkitty tyyppikilpeen. Lämmöneristysmateriaali on pentaania sisältävää PU:ta. Tiedon lähimmästä kierrätyspisteestä saat kunnan jätehuoltoviranomaisilta. Tekninen turvallisuus Jää-/pakastinkaapin on suojattava kuljetuksen ajaksi henkilö- ja materiaalivahinkojen estämiseksi. Sen purkaminen pakkauksesta ja paikalleen asentaminen vaatii 2 henkilön työpanoksen. Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta palavaa. Varo, etteivät kylmälaitteiston putket rikkoudu ja päästä kylmäainetta piirin ulkopuolelle aine voi vahingoittaa silmiä. Kylmäaine voi myös syttyä palamaan. Mikäli jää-/pakastinkaapista vuotaa kylmäainetta, lähistöllä olevat avotulet ja muut syttymislähteet on sammutettava. Vedä pistoke pistorasiasta ja järjestä huoneeseen hyvä ilmanvaihto. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkasta, että jää- /pakastinkaappi on vahingoittumaton, ennen kuin otat sen käyttöön. Mikäli havaitset jää-/pakastinkaapin vahingoittuneen tai epäilet sitä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jääkaappia EI saa ottaa käyttöön, mikäli se on vahingoittunut. Vahingosta on ilmoitettava heti siihen myymälään, josta jää-/pakastinkaappi on ostettu. *Mallista riippuen 2

4 Turvallisuussyistä jää-/pakastinkaapin saa asentaa ja kytkeä vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Vikatilanteessa jää-/pakastinkaapin virransaanti on katkaistava. Vedä pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kierrä sulake irti. Jää-/pakastinkaapin korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Asiantuntemattomat korjausyritykset saattavat aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin käyttäjälle. Tämä koskee myös virtajohdon vaihtamista. Älä koskaan käytä vahingoittunutta johtoa tai pistoketta. Tulipalon ja sähköiskun vaara! Älä koskaan koske johtoon tai muihin sähkökomponentteihin kostein käsin. Sähköiskun vaara! Älä vahingoita, muunna, taivuta, venytä tai kierrä sähköjohtoa. Jos johto joutuu puristuksiin, se voi vahingoittua. Sähköiskun ja tulipalon vaara. Jääkaapin asentaminen paikalleen Varo, etteivät jää-/pakastinkaapin putket vahingoitu paikalleen asentamisen aikana. Standardin EN 378 mukaan jääkaapin sijaintihuoneen ilmatilavuuden tulee olla 1 m 3 kahdeksaa (8) R600akylmäainegrammaa kohden, jolloin mahdollinen kylmäainevuoto ei pääse muodostamaan syttyvää kaasuseosta ilman kanssa. Jäähdytysjärjestelmän kylmäainemäärä on ilmoitettu tyyppikilvessä, joka sijaitsee jää-/pakastinkaapin sisällä. Jää-/pakastinkaappia ei pidä sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen tai lieden, lämmityslaitteen tai muun lämmönlähteen viereen. Sitä ei myöskään saa sijoittaa kosteaan tilaan. Aseta jää-/pakastinkaappi paikalleen ja säädä tarvittaessa jalkoja toimitukseen kuuluvalla jakoavaimella. Tuuletussäleikköjä ei saa peittää tai tukkia. Varmista, että tilassa on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita lämpöä tuottavia laitteita, kuten mikroaaltouunia tai leivänpaahdinta, jää-/pakastinkaapin päälle. Kun jääkaapin ovi avataan ensimmäisen kerran, ovenkahva siirtyy naksahtaen kuljetusasennosta normaaliasentoon. Poista kaikki kuljetussuojukset, kalvot ja tukikappaleet hyllyistä ja siirrä hyllyt halutulle korkeudelle. Poista koristelistan, etulevyn ja sivuseinien suojakalvot. Liitäntä Tarkasta ennen pistokkeen liittämistä, että rakennuksessa käytettävä sähkövirta vastaa koneen tyyppikilvessä annettuja arvoja. Typpikilpi sijaitsee jää-/pakastinkaapin sisällä. Jää-/pakastinkaapin saa kytkeä vain määräykset täyttävään sähköjärjestelmään. Jää-/pakastinkaappi on suojamaadoitettava, ks. vahvavirtamääräykset. Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on puutteellinen tai vahingoittunut suojamaadoitusjärjestelmä. Pistorasiaa ei saa sijoittaa jääkaapin taakse, vaan sen tulee sijaita helposti käsiteltävässä paikassa. Jää-/pakastinkaappia ei saa kytkeä sähköverkkoon jatkojohdolla, johon on kytketty muita laitteita. Ylikuumentumisvaara. Johto otetaan pois johdonpitimestä ja pidin poistetaan, sillä se voi aiheuttaa ylimääräistä ääntä jääkaapin käydessä. HUOM: Anna jää-/pakastinkaapin seistä paikallaan 3 tunnin ajan kuljetuksen jälkeen niin, että kompressoriöljy ehtii vakautua. Ympäristön lämpötila Jää-/pakastinkaappi on tarkoitettu elintarvikkeiden pakastamiseen ja säilytykseen sekä jääkuutioiden valmistukseen yksityistalouksissa. Energiankulutus ja teho riippuvat ympäristön lämpötilasta. Jää- /pakastinkaappia ei saa asentaa suoraan auringonpaisteeseen tai lieden, lämmityslaitteen tai muun lämmönlähteen viereen. Jää-/pakastinkaappi on tarkoitettu käytettäväksi tietyssä lämpötilassa, jonka rajoja ei saa missään tapauksessa ylittää. Ympäristön lämpötilaa koskevat tiedot on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Ympäristön lämpötila SN N ST T Ympäristön lämpötila +10ºC 32ºC +16ºC 32ºC +16ºC 38ºC +16ºC 43ºC Käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Älä koskaan säilytä jääkaapissa räjähtäviä aineita. Räjähdysvaara! Vahvoja alkoholeja sisältävät pullot tulee säilyttää pystyssä ja tiiviisti suljettuna. Räjähdysvaara! Älä käytä laitetta märin käsin. Kädet voivat jäätyä kiinni. Tapaturmavaara! Älä koskaan ota jääkuutioita tai jäätä etenkään soodavesijäätä suoraan pakastimesta suuhun. Koska ne ovat erittäin kylmiä, huulet ja kieli saattavat jäätyä kiinni. Tapaturmavaara! Älä säilytä hiilihappopitoisia juomia sisältäviä tölkkejä tai pulloja pakastimessa. Tölkit ja pullot saattavat räjähtää. Jos pulloja pikajäähdytetään pakastimessa, ne on otettava tunnin kuluttua pois. Pullot saattavat räjähtää. Jää-/pakastekaapin sisällä ei saa käyttää sähkölaitteita, kuten pölynimuria tai lämmitintä. Sokkelia, laatikoita tai ovea ei saa käyttää astinlautana tai tukena. Lapset eivät saa leikkiä jää-/pakastekaapilla (esim. istua laatikoissa tai riippua ovissa). Liian kauan jää-/pakastekaapissa säilytettyihin elintarvikkeisiin liittyy ruokamyrkytyksen vaara. Elintarvikkeiden säilyvyys jääkaapissa riippuu muun muassa seuraavista tekijöistä: - Tuoreus - Laatu - Jääkaapin lämpötila Huomioi elintarvikkeen valmistajan antamat ohjeet ja päivämäärämerkinnät. Energian säästäminen Avaa ovi vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä pidä ovea auki kerralla pitkään. Älä laita lämmintä ruokaa jääkaappiin. Sulata pakasteet jääkaapissa. Pakasteiden kylmyys viilentää jääkaappia ilmaiseksi. Varmista, että ilmanvaihdolle on riittävästi tilaa. Noudata elintarvikkeiden valmistajien antamia ohjeita ja päivämäärämerkintöjä. *Mallista riippuen 3

5 Ennen jää-/pakastekaapin käyttöönottoa Käyttöpaneeli Lämpötilanäyttö Kuva A1 (3), (6). Toimintoilmaisin näyttää, että kaappi on toiminnassa. Lämpötilan säätömahdollisuudet näytetään LED-näytöllä. (5) näyttää pakastimen lämpötilan (5) näyttää jääkaapin lämpötilan Lämpötilanäytön valo vilkkuu: kun lämpötilaa muutetaan kun lämpötila ei ole tarpeeksi matala kun lämpötila on noussut useamman asteen. Suosittelemme jää-/pakastekaapin puhdistamista ennen käyttöönottoa. Katso kappale "Puhdistus". Jää-/pakastekaappi käynnistetään noin 2 tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista. Jää-/pakastekaapin käynnistys/sammutus Koko kaapin käynnistämiseksi tarvitsee käynnistää vain pakastin (9), jolloin jääkaappi käynnistyy automaattisesti. Pakastimen käynnistys: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (9). Jääkaapin lämpötilanäytön näkyy kaapin lämpötila. Pakastimen lämpötilanäyttö ja hälytyspainike vilkkuvat, kunnes pakastimen lämpötila on tarpeeksi matala. Jääkaapin käynnistys: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (1). Jääkaapin valo syttyy, kun ovi avataan. Kumpaankin lämpötilanäyttöön syttyy valo, joka ilmaisee, että sekä jää- että pakastinkaappi on käynnistetty. Huomaa: Kun jääkaappi käynnistetään, myös pakastinkaappi käynnistyy automaattisesti. Jää/pakastekaapin sammuttaminen: Koko kaappi sammutetaan painamalla pakastekaapin käynnistys- /sammutuspainiketta (9). Pakastekaapin sammuttaminen: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (9). Lämpötilanäytön valo sammuu. Se sammuu koko kaapista. Jääkaapin sammuttaminen: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (1). Kaapin valo sammuu. Jääkaapin lämpötilanäytön valo sammuu. Lämpötilan säätäminen Se on säädetty normaaleja käyttöolosuhteita varten. Suosittelemme jääkaappiin +5 ºC:n lämpötilaa ja pakastimeen -18ºC lämpötilaa. Lämpötilan säätäminen aloitetaan painamalla kerran lämpötilan valitsinta (3) ja/tai (9). Lämpötilan säätäminen: paina lämpötilanvalitsinta (3) ja/tai (9) kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Lämpötilanäytöillä (4) ja (5) ilmoitetaan lämpötilat. Hälytystoiminto Hälytystoiminto suojaa elintarvikkeita pakastimessa ja säästää energiaa. Hälytystoiminto kytketän pois päältä painamalla hälytyspainiketta (8). Hälytys sammuu automaattisesti, kun lämpötila on riittävä matala tai kun ovi suljetaan. Ovihälytin: Hälytys laukeaa, mikäli jää-/pakastekaapin ovi on ollut auki yli 60 sekuntia. Hälytys sammutetaan painamalla painiketta (8) tai sulkemalla ovi/ovet. Lämpötilahälytys kuuluu, jos pakastimen lämpötila on liian korkea (riippuu asetuksista). Lämpötilanäyttö vilkkuu samalla. Hälytys voi tarkoittaa seuraavia: lämpimiä tai tuoreita elintarvikkeita on pantu pakastimeen kaappiin pääsee liian lämmintä ilmaa kaapissa on vikaa sähkönjakelussa on ollut katkos Lämpötilailmaisin vilkkuu, kunnes hälytystila on poistunut. Hälytysjärjestelmä on jälleen valmis käyttöön. Jos hälytys vain jatkuu, tutustu käyttöohjeen vianetsintäkappaleeseen. Jäähdytys tuulettimella* Kiertojäähdytys, kuva C / (2). Tällä toiminnolla voit tarvittaessa: jäähdyttää suuria määriä tuoreita elintarvikkeita saada aikaan lämpötilan suhteellisen tasaisen jakautumisen jääkaapin eri hyllyille. Tehokas ilmankierto tasoittaa lämpötilan eri alueilla. Kaikkien elintarvikkeiden lämpötila on sama. Jäähdyttämistä tuulettimen avulla suositellaan: jos huonelämpötila on korkea (alk. +30ºC). jos ilmankosteus on korkea esim. kuumina kesäpäivinä Käynnistys/sammutus Paina tuuletinpainiketta (2). HUOM: Energian säästämiseksi ilmanvaihtolaite sammuu, kun jääkaapin ovi avataan. Jääkaapin lämpötilaksi asetetaan +1 C +9 C. Pakastimen lämpötilaksi asetetaan -15 C -32 C Lämpötilaa säädellään 1 C kerrallaan. Painamalla lämpötilanvalitsinta pitkään voit asettaa lämpötilan hieman kylmemmäksi esim. välille +5 C ja +7 C, -15 C ja - 18 C, mutta sitä ei näytetä lämpötilanäytöllä. HUOM: Jääkaapin/pakastimen lämpötila riippuu siitä, kuinka usein ovea avataan, kuinka elintarvikkeet on sijoitettu jääkaappiin/pakastimeen sekä laitteiden sijaintipaikan lämpötilasta. Lämpötilaa voidaan joutua säätämään. *Mallista riippuen 4

6 Jääkaappi Ohjeita elintarvikkeiden säilytykseen Voi- ja juustolokero: Lokerot voi irrottaa ja tuoda suoraan pöytään. Jotta korkeille pulloille olisi tilaa, suosittelemme käytettäväksi vain yhtä lokeroa. Jääkaapin luonnollisen ilmankierron vuoksi kaappiin muodostuu erilaisia lämpötila-alueita, joilla tietyntyyppiset elintarvikkeet säilyvät parhaiten. Viileintä on suoraan vihanneslaatikoiden yläpuolella ja takaseinän vieressä (paras paikka lihalle ja makkaralle). Lämpimintä jääkaapissa on ylimmillä alueilla ja ovessa (paras paikka voille ja juustolle). Ohjeita elintarvikkeiden pitämiseen viileänä Ilman tulee päästä kiertämään elintarvikkeiden välillä. Älä täytä jääkaappia liian täyteen. Takaseinän ilmanvaihtoritilää ei saa peittää, sillä se on tärkeä osa jääkaapin toiminnan kannalta. Tuoksuja tai makuja antavat tai imevät tuotteet sekä nesteet tulee aina säilyttää suljetuissa astioissa tai peitettynä. Etyylikaasua tuottavat tai sille herkät elintarvikkeet (esim. hedelmät, vihannekset ja salaatit) tulee aina säilyttää erikseen tai pakata hyvin, ettei tuotteiden säilyvyys heikenny. Esimerkiksi tomaatteja ei pidä säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa. Irrottaminen: nosta ylöspäin ja vedä ulos. Kannen irrottaminen: paina laatikon yläreunaa niin, että pieni klipsu vapautuu, irrota sitten kansi sivuttain. Hyllyjen siirtäminen: nosta hyllyä ylöspäin ja vedä sitten ulos. - Jotta elintarvikkeet eivät jäätyisi kiinni takaseinään, on hyllyn reunan oltava ylöspäin. Hyllyjen siirtäminen Hyllyjen ja ovihyllyjen paikat voi vaihtaa haluamalleen etäisyydelle toisistaan. Ovihyllyjen vaihtaminen: Nosta ovihyllyä ylöspäin ja vedä sitä eteenpäin. Aseta hylly takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Pulloteline*: Voidaan sijoittaa niin, etteivät pullot kaadu, kun ovi avataan tai suljetaan Tartu aina muoviseen kahvaan. Jaettava hylly: Aseta taakse se hyllyn osa, jonka takareuna on kohotettu (2). Puhdistus: irrota hyllytuet. Valo Valo sammuu automaattisesti, mikäli ovi tai laatikko on auki yli 15 minuuttia. Jos jääkaapin valo ei syty avattuasi oven, saattaa lamppu olla rikki. Lampun vaihtaminen: Lamput: enint. 25W. Jännitteen on vastattava tyyppikilvessä annettuja arvoja. Kanta: E 14. Sammuta jääkaappi irrota pistoke pistoke pistorasiasta tai irrota sulake. Ota kiinni lampunsuojuksesta ja vapauta se painamalla taaksepäin. Vaihda lamppu. Tiivisteen kitkan takia lampun irrottamiseen tarvitaan jonkin verran voimaa. Uuden lampun pitää olla kunnolla paikallaan. Pane suojus takaisin. *Mallista riippuen 5

7 Pakastinkaappi SuperFrost Tuoreet elintarvikkeet pitää pakastaa perusteellisesti mahdollisimman pian, mikä onnistuu parhaiten SuperFrosttoiminnolla. Kaikki pakasteet saavat silloin käsittelyn, jossa elintarvikkeiden ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Vuorokausittainen pakastuskapasiteetti ilmoitetaan tyyppikilvessä. Pakastuskapasiteetti vaihtelee mallin ja ympäristön lämpötilan mukaan. SuperFrost-toiminnon käyttöönotto: Paina SuperFrost-painike (7) alas. SuperFrost-valo syttyy. Kontrollivalo syttyy. Pienten määrien pakastamista varten toiminto pitää aktivoida 6 tuntia aiemmin, ja elintarvikkeet ovat sillä välin jääkaapissa. Suurten määrien pakastamista varten toiminto pitää aktivoida 24 tuntia aiemmin, ja elintarvikkeet ovat sillä välin jääkaapissa. Pane elintarvikkeet pakastimeen. Aseta ne niille hyllyille, joilla voi pakastaa maksimimäärän. Kun elintarvikkeet ovat jäätyneet, voit siirtää ne laatikoihin. Superfrost-toiminto lakkaa automaattisesti, kun elintarvikkeet ovat jäätyneet. Käytä SuperFrost-toimintoa pakastettavista määristä riippuen tuntia. Huomaa, että laitteen sisäänrakennetun kytkentäviiveen takia voi kestää 8 minuuttia ennen kuin kompressori käynnistyy käytettäessä SuperFrost-toimintoa. Tämä viive pidentää kompressorin käyttöikää. HUOM: Energian säästämiseksi SuperFrost-toiminnon voi myös sammuttaa ennen kuin 30 tuntia kulunut. Paina silloin uudelleen SuperFrost-painiketta. Muista, että lämpötilan on oltava silloin vähintään 18ºC. Älä aktivoi SuperFrost-toimintoa: kun panet elintarvikkeita pakastimeen jos päivittäinen pakastusmäärä on enintään 2 kiloa. Ohjeita pakastamisesta ja säilyttämisestä Voit pakastaa seuraavia elintarvikkeita: liha, riista, siipikarja, luonnonkala, kasvikset, hedelmät, meijerituotteet, leipä, leivonnaiset ja valmisruoat. Seuraavat elintarvikkeet eivät sovellu pakastettaviksi: keräsalaatti, retiisi, viinirypäleet, kokonaiset omenat ja päärynät sekä rasvainen liha. Pakastukseen voi käyttää seuraavia pakkausmateriaaleja: pakastinpussit, muovi-, metalli- ja alumiini. Tuoreet pakastettavat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja. Pakkauksen ulkopuolen pitää olla kuiva, jotta pakkaukset eivät jäädy kiinni toisiinsa. Merkitse pakkaukseen aina päiväys ja sisältö. Elintarvikkeiden laadun varmistamiseksi suositeltua säilytysaikaa ei pidä ylittää. Pakkaa tuoreet elintarvikkeet kotitaloutesi kannalta sopiviin kerta-annoksiin. Elintarvikkeiden pakkaamisessa kannattaa noudattaa seuraavia suosituksia, jotta kaikki tuotteet jäätyvät nopeasti: Hedelmät ja vihannekset: enint. 1 kg Liha: enint. 2,5kg Kun kasvikset on pesty ja jaettu annoksiin, ne esikeitetään eli pannaan kiehuvaan veteen 2 3 minuutiksi ja sen jälkeen jäähdytetään kylmässä vedessä. Jos esikeität kasvikset painekattilassa tai mikrossa, noudata kyseisen laitteen käyttöohjetta. Tuoreita elintarvikkeita tai esikeitettyjä kasviksia ei suolata eikä mausteta ennen pakastusta, sillä jotkin mausteet voivat vaikuttaa elintarvikkeen makuun. Muut ruoat voi suolata ja maustaa. Hiilihappopitoisia juomia sisältäviä pulloja tai astioita ei saa pakastaa, sillä ne saattavat haljeta. Jos haluat jäähdyttää juomia, anna niiden olla pakastimessa korkeintaan tunnin ajan. Samantyyppisiä pakasteita kannattaa säilyttää samassa laatikossa, jotta ovea ei tarvitse pitää auki tarpeettoman pitkään etsiessäsi haluamaasi pakastetta. Jokaiseen laatikkoon mahtuu 25 kg pakasteita. Elintarvikkeiden on hyvä olla laatikossa suorina, jotta kaikki mahdollinen tila saadaan käyttöön. Vedä laatikkoa ulospäin stoppariin saakka ja nosta sitten ylös. HUOM: Kun siirrät laatikoita, älä peitä takaseinämän tuuletusaukkoja. VarioSpace: Jos irrotat yhden hyllyn ja laatikon. voit pakastaa suurempia lihapaloja tai kokonaisia broilereita ilman että joudut leikkaamaan ne pienemmiksi paloiksi ennen pakastamista. Saadaksesi tilaa pakastimeen voit ottaa yhden laatikon ja yhden hyllyn pois. Laatikon irrottaminen, kuva G1: Vedä laatikkoa niin pitkälle kuin se tulee, ota kiinni sivuista ja nosta laatikko pois. Hyllyn irrottaminen, kuva G2: Ota 2. ja 3. laatikko ulos ja nosta hyllyä etuosasta ja vedä se ulos, Paikalleen paneminen: Laatikot ja hylly pannaan paikalleen käänteisessä järjestyksessä. Sulatus: Ota pakasteet kaapista, kun aiot käyttää niitä heti. Sulatetut elintarvikkeet pitää valmistaa ruoaksi mahdollisimman pian. Pakasteet voi sulattaa: - tavallisessa uunissa tai lämpöuunissa - mikrouunissa - huoneenlämmössä - jääkaapissa Pakasteista irtoavaa kylmää voi käyttää elintarvikkeiden jäähdyttämiseen jääkaapissa. - Rasvaisen lihan ja kalan voi valmistaa kevyesti sulaneina. - Kasvikset voi valmistaa jäisinä (kypsennysaika on noin puolet verrattua tuoreisiin kasviksiin). Info-järjestelmä Symbolien välissä olevat luvut ilmoittavat elintarvikkeiden säilymisjana kuukausina. Suositukset ovat vain suuntaaantavia. Elintarvikkeiden laadusta ja esikäsittelystä riippuu, onko syytä noudattaa lyhyempää vai pidempää säilymisaikasuositusta. Rasvapitoisten elintarvikkeiden kohdalla on aina noudatettava lyhyempää säilytysaikaa. *Mallista riippuen 6

8 Jääpala-astia Kaada jääpala-astiaan ¾ vettä ja pane se kaappiin. Jääpalat voi irrottaa joko taivuttamalla astiaa takaa tai panemalla se hetkeksi juoksevan veden alle. Vesisäiliön asentaminen Pane vesisäiliö pitimeen ja tarkista, että pidin on työnnetty perille saakka ja on kunnolla paikallaan. Pakastuslokero* Pakastuslokeroa voi käyttää marjojen, mausteyrttien, kasvisten ja muiden pienten tuotteiden pakastamiseen. Sen avulla voi välttää pussien juuttumisen yhteen. Pienet tuotteet pysyvät muodossaan ja ne on helpompi jakaa annoksiin myöhemmin. Pakasteet jaetaan annoksiin kuvan mukaisesti. Pakastuslokero pannaan johonkin pakastimen ylimmistä laatikoista. Tuotteet jäätyvät tunnissa. Sen jälkeen tuotteet pannaan pakastepussiin tai -rasiaan ja siirretään laatikkoon. Sulatettaessa pakasteet pannaan vieretysten. Pakastuselementit* Mukana toimitettavat pakastuselementit varmistavat sen, ettei lämpötila pakastimessa nouse liian nopeasti esimerkiksi sähkökatkoksen aikana. Näin elintarvikkeet säilyvät laadukkaampina. Pakastuselementit asettaan ylimpään laatikkoon pakasteiden päälle. IceMaker* IceMakerin käynnistys/sammutus IceMakerin käynnistäminen 1. Vedä laatikko ulos. 2. Paina käynnistys/sammutus-painiketta niin, että LED-valo syttyy. 3. Sulje laatikko Huomaa: IceMaker valmistaa jääpaloja vain, kun laatikko on kokonaan kiinni. IceMakerin sammuttaminen: Paina käynnistys-/sammutuspainiketta. LED-valo alkaa vilkkua nopeammin. Jos jääkuutioita ei tarvita, sammuta IceMaker. Jos IceMaker on jonkin aikaa käyttämättömänä, suosittelemme sen pesemistä. Tämä varmistaa, ettei IceMakeriin jää vettä tai jäätä. Kun IceMaker on sammutettu, laatikoita voidaan käyttää tavallisina säilytyslaatikoina. IceMaker sijaitsee pakastimen ylimmällä hyllyllä, ja siinä on merkki IceMaker. IceMaker toimii vain seuraavasti: kaappi on vaaterissa. kaapissa on virta päällä. pakastimessa on virta päällä vesisäilö on täynnä Varoitus myrkytysvaara! Säiliöön saa panna vain juomavettä. IceMaker on tarkoitettu vain jääkuutioiden valmistamiseen kotioloissa, Sitä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen ja siihen saa kaataa vain juomavettä. IceMaker ottaa veden vesisäiliöstä, joka on sijoitettu jääkaappiin. Vesisäiliön irrottaminen: vedä säiliötä varovasti eteen- ja ulospäin. Vesisäiliön täyttäminen: avaa läppä ja kaada säiliöön juomavettä. Vesisäiliön asentaminen: pane säiliö pitimeen ja työnnä se paikalleen. Varmista, että se on hyvin kiinni. Jään valmistus Jään määrä riippuu pakastimen lämpötilasta. Mitä kylmempää pakastimessa on, sitä enemmän jääkuutioita valmistuu. Jääkuution siirtyvät laatikkoon, ja kun niitä on tiettyyn rajaan saakka, IceMaker lakkaa valmistamasta kuutioita. Jos IceMaker sammutetaan, kestää 24 tuntia ennen kuin jääkuutioiden valmistus alkaa uudelleen. Tärkeää: Heitä pois ensimmäiset kolme jääannosta. Tämä koskee sekä ensimmäistä valmistuserää että tilannetta, jossa IceMaker on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa. *Mallista riippuen 7

9 IceMakerin puhdistaminen IceMakein pitää olla päällä. 1. Ota laatikko pois ja heitä jääkuutiot pois. 2. Puhdista laatikko lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. 3. Kun vedät laatikonulos, paina käynnistys- /sammutuspainiketta n. 10 sekuntia. 4. Yhden sekunnin kuluttua LED-valo sammuu IceMaker on sammutettu. 5. Noin 10 sekunnin kuluttua LED-valo vilkkuu noin 60 sekunnin ajan. 6. Työnnä laatikko sisään, kun LED-valo vilkkuu. 7. IceMakerin asento muuttuu. 8. Ota laatikko pois 9. Puhdista IceMaker lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Huuhtele osat huolellisesti. 10. Käynnistä IceMaker. 11. Paina käynnistys-/sammutuspainiketta, kunnes LED-valo palaa keskeytyksettä. Pane laatikko paikalleen. 12. IceMaker aloittaa jäänvalmistuksen. Sulatus Jääkaappi Jääkaapissa on automaattinen sulatus. Sulatusvesi haihtuu kompressorin luovuttaman lämmön avulla. Toiminnon vuoksi takaseinällä näkyy vesipisaroita, ja se on siis aivan normaalia. Tarkasta, että sulatusvesi pääsee valumaan esteettä takaseinän poistoaukon kautta. Puhdista reikä säännöllisesti. Pakastinkaappi No-Frost sulattaa pakastimen automaattisesti. Pakastimeen muodostuva kosteus poistetaan säännöllisesti ja haihdutetaan pois. Puhdistaminen HUOM: Katkaise jääkaapin virransaanti ennen puhdistusta. Vedä pistoke pistorasiasta tai kierrä sulake irti. 13. Jos puhdistuksessa on käytetty astianpesuainetta, on erittäin tärkeää heittää kolme ensimmäistä jääannosta pois. Puhdista jää-/pakastekaappi sekä sisä- että ulkopuolelta haalealla vedellä, jossa on tilkka astianpesuainetta. Puhdista varusteet samalla tavalla. Älä käytä puhdistamiseen pölynimuria, sillä se voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa jää-/pakastekaappia. Älä koskaan käytä jää-/pakastekaapin puhdistamiseen hankaussientä, pesuainetiivisteitä, hankausaineita tai happoja sisältäviä pesuaineita tai kemiallisia liottimia. Suosittelemme, että käytät kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta, jonka Ph-arvo on neutraali. Älä valuta vettä poistokouruun, ilmanvaihtoritilälle tai elektronisiin osiin. Puhdistuksen jälkeen jää- /pakastekaappi kuivataan puhtaalla liinalla. Jää-/pakastekaapin sisälle kiinnitettyä tyyppikilpeä ei saa vahingoittaa tai poistaa, sillä sen tietoja tarvitaan mahdollisten korjausten aikana. Takaseinässä, vihanneslaatikoiden yläpuolella oleva poistoaukko on puhdistettava säännöllisesti. Käytä tarvittaessa vanupuikkoa. Ilmanvaihtoaukot puhdistetaan säännöllisesti pehmeän harjan tai pölynimurin avulla. Pölykerrostumat lisäävät energiakulutusta. Varo, ettet vahingoita johtoja tai muita osia. Kytke sen jälkeen virta päälle ja aseta elintarvikkeet paikalleen. Jos jää-/pakastekaappia ei käytetä pitkään aikaan, se pitää tyhjentää elintarvikkeista. Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista jää-/pakastekaappi edellä kuvatulla tavalla. Jätä ovet auki, jotta kaappiin ei muodostu pahaa hajua. *Mallista riippuen 8

10 Vianmääritys Jää-/pakastekaappi on suunniteltu ja valmistettu toimimaan luotettavasti ja pitkään. Jos siinä kuitenkin esiintyy käyttöhäiriöitä, yritä ensin tutkia itse, onko häiriöiden syynä jokin yksinkertainen käyttövirhe tai vika. Ota vasta sen jälkeen yhteyttä huoltoliikkeeseen myös takuuaikana. Seuraavat pienet viat voit selvittää itse testaamalle mahdollisia syitä: Vika Jää- /pakastekaappi ei toimi. Jää- /pakastekaapin valo ei toimi. Jää- /pakastekaappi on liian äänekäs. Hälytys lämpötila on liian korkea. SuperFrostpainike ja hälytyspainike vilkkuvat IceMaker ei käynnisty IceMaker ei valmista jääpaloja IceMakerin LEDvalo vilkkuu. Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide Onko jää-/pakastekaappi käynnistetty? Onko pistoke pistorasiassa? Onko sulake ehjä? Onko jää-/pakastekaappi käynnistetty? Lamppu on rikki Vaihda lamppu kappaleessa "Valo" kuvatulla tavalla. Onko jää-/pakastekaappi tasaisella alustalla? Aiheutuuko ääni jää-/pakastekaapin tärinästä tai vastaavasta? Siirrä jää- /pakastekaappia hiukan ja säädä jalkoja tarvittaessa. Tarkista, etteivät pullot ja astiat ole liian lähekkäin. Seuraavat äänet ovat normaaleja: Sähkövirrasta aiheutuvat äänet (kuplinta rätinä) Nämä äänet aiheutuvat kylmäaineesta. Lyhyt napsahdus Tämä ääni kuuluu aina, kun kylmäaggregaatti kytkeytyy päälle ja pois. Moottorin ääni Tämä kuuluu hetkellisesti kovempaa, kun kylmäaggregaatti kytkeytyy päälle. Jos kaappiin on pantu liikaa elintarvikkeita aktivoimatta SuperFrost-toimintoa. (Katso kappale SuperFrost ). Onko luukku kokonaan kiinni Onko ympäristön lämpötila liina korkea? (Katso kappale Ympäristön lämpötila ). Ovatko ovet olleet auki liian usein tai liian pitkään? Onko lämpötila-asetus oikein? Odota hetki ja tarkista, asettuuko lämpötila itsestään oikeaksi. Toimiiko tuuletusjärjestelmä? Onko laite lämmönlähteiden lähellä? Jääkaapin toiminnassa on vikaa. Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Onko kaappi käynnistetty? Onko IceMaker käynnistetty? Laatikko ei ole kunnolla kiinni. Irrota vesisäiliö. Täytä vesisäiliö. Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä. Jos LED-valo vilkkuu ja vesisäiliö on täynnä, IceMaker on rikki. Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Huolto ja tyyppikilpi Jos vika ei johdu edellä mainituista syistä etkä itse osaa korjata sitä, ota yhteys huoltoon (katso kappale "Valtuutetut huoltokeskukset".) Ilmoita seuraavat asiat: Malli (1) huoltonumero (2) ja valmistusnumero (3). Nämä tiedot ilmenevät tyyppikilvestä, ja niiden perusteella huoltokeskus pystyy palvelemaan sinua nopeasti ja tehokkaasti. Typpikilpi on jää-/pakastekaapin sisällä oikealla. Muista pitää jää-/pakastekaapin ovet kiinni huoltohenkilön saapumiseen saakka, jota elintarvikkeet säilyvät mahdollisimman kylminä. Takuu Uudella jää-/pakastekaapilla on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuu dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa materiaalit, työkustannukset ja kuljetukset. Ilmoita huoltopyynnön yhteydessä tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita mahdolliset muut tiedot tähän käyttöohjeeseen silloin ne ovat saatavilla. Huoltoasentajan on helpompi löytää oikea varaosa, kun tietoja on enemmän. Takuu ei kata vikoja ja vahinkoja: joiden syynä on muu kuin valmistus- tai materiaalivirhe jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia jos käyttöohjeita ei ole noudatettu jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan. Kuljetusvahingot Kuljetusvahinko, joka todetaan tuotteen toimituksessa myyjältä asiakkaalle, on ensisijaisesti asiakkaan ja myyjän välinen asia. Jos asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta itse, tavarantoimittajalla ei ole mitään velvollisuuksia mahdollisten kuljetusvahinkojen suhteen. Mahdolliset kuljetusvahingot tulee ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran toimituksesta. Muutoin asiakkaan voidaan hylätä. Turhat huoltokäynnit Mikäli kutsut huoltoasentajan paikalle syystä, jonka olisit voinut korjata itse noudattamalla esimerkiksi käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai vaihtamalla sulakkeen sulaketaulussa, huoltokäynnin kustannukset ovat sinun vastuullasi. Osto yrityskäyttöön Ostolla yrityskäyttöön tarkoitetaan sitä, että yritys ostaa laitteen eikä sitä käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yrityksessä tai yritystä muistuttavassa toiminnassa (esimerkiksi ruokaloissa, kahviloissa jne.), tai sitä vuokrataan tai käytetään muutoin niin, että sillä on useita käyttäjiä. Yrityskäyttöön ostettaessa tällä tuotteella ei ole minkäänlaista takuuta, sillä se on tarkoitettu ainoastaan tavalliseen kotitalouskäyttöön. *Mallista riippuen 9

11 Huoltokeskus Asennusmitat Huolto- ja varaosatilaukset Tanska: Kun tarvitset huoltoa tai varaosia, soita alla annettuun numeroon. Puhelusi kytkeytyy automaattisesti lähimpään huoltokorjaamoon. Soita: Malli Kaapin korkeus CN(es) 35.., CNP(es) CN 39.., CNP CN(es/esf) 40.., 2011 CNP(es/esf) 40.. HUOM: Älä asenna jää-/pakastekaappia toisen jää- /pakastekaapin viereen, sillä se toimitetaan ilman lämpölankaa. On erittäin tärkeää välttää kondenssiveden muodostuminen ja sen poisto. *Mallista riippuen 10

12 Saranoinnin vaihtaminen Oven kätisyyden voi tarvittaessa vaihtaa. Tarvitset asennustyöhön seuraavat työkalut: Torx 25 Torx 15 Ruuvitaltta mahd. akkuruuvinväännin tarvittaessa toinen henkilö avuksi Yläoven irrottaminen Huomaa - Ota elintarvikkeet pois ovesta ennen irrotusta, muutoin ne voivat pudota. Sulje yläovi. Suojus (1) poistetaan vetämällä sitä eteenpäin ja ylös. Nosta suojus (2) pois. Keskikannattimen siirtäminen Ota suojus (12) varovasti pois. Siirrä kannatinkonsoli keskelle (13), 180 saranasivun yläpuolelle. Asenna peitelevy (12) loviinsa uudella kahvapuolella. Alakannattimen siirtäminen VARO Henkilövahinkojen vaara oven kallistuessa ulospäin! Pidä ovesta hyvin kiinni. Laske ovi varovasti alas. Siirrä tiiviste (21) Irrota peitelevy (27).* Ruuvaa tukijalka (22) kokonaan sisään. Kallista laitetta hiukan taaksepäin toisen henkilön avulla, jotta voit ottaa kannatinpultin irti. Irrota kannatinpultti (22) vetämällä sitä alas ja eteen. Varo saranahylsyä (20). Ruuvaa kannatinkonsoli (23) irti (2 kertaa Torx 25) (24). Ruuvaa kannatinosa (26) irti (1 kertaa Torx 25) (28) ja siirrä se kannatinkonsolin yläosassa olevaan reikään ja ruuvaa kiinni. Nosta kahvapuolen peitelevy (25) varovasti pois paikaltaan. Ruuvaa kannatinkonsoli (23) jälleen uudelle saranapuolelle ruuvinvääntimellä ulomman pitkän ja pyöreän reiän läpi. Huom! Jos esim. epätasainen lattia niin vaatii, kiinnitykseen voi käyttää toista pitkää reikää pyöreän reiän sijaan. Avaa ylemmän kannatinkonsolin ruuvit (3), (kaksi x Torx 25) ja nosta se ylös. Nosta yläovi pois yläkautta ja siirrä se sivuun. Alaoven irrottaminen Sulje alaovi. Vedä kannatinpultti (11) kannatinkonsolin ja alaoven keskeltä. Vedä muovisuojus (10) pois. VARO Henkilövahinkojen vaara oven kallistuessa ulospäin! Pidä ovesta hyvin kiinni. Laske ovi varovasti alas. Avaa alaovi. Irrota kannatinkonsoli (13) keskeltä. Ota alaovi pois ja siirrä se sivuun. *Mallista riippuen 11

13 Kahvan siirtäminen Asennus keittiömoduulien väliin Ota jousilukko (31), pois ovesta ja siirrä se uudelle saranapuolelle. Nosta tulpat (30) ovenkannattimen holkeista ja siirrä ne. Irrota kahva (32), tulpat (33), ja levyt (34), ja siirrä ne vastakkaiselle puolelle. Varmista, että levyt kiinnittyvät vastakkaisella puolella oikein paikalleen. Alaoven asentaminen Laske alaovi alla olevan kannatinpultin päälle (22). Sulje ovi. Asenna muovisuojus (10), keskikannattimeen (13). Aseta alaoven kannatinpultti (11) uudelle saranapuolelle keskikannattimen (13) kautta. Yläoven asentaminen Laske yläovi keskellä olevan kannatinpultin (11) päälle. Aseta oven ylempi kannatinkonsoli (3) uudelle saranapuolelle. Ruuvaa ylempi kannatinkonsoli kiinni (2 kertaa Torx 25) (4). Esiporaa ruuvinreiät tarvittaessa tai käytä akkuruuvinväännintä. Aseta peitelevy (1) ja peitelevy (2) vastakkaiselle puolelle ja paina paikalleen. Jää-/pakastekaapin voi asentaa keittiömoduulien väliin. Korkeuserojen tasaamiseksi jää-/pakastekaapin päälle voi asentaa yläkaapin (1). Tarpeellisen ilmanvaihdon varmistamiseksi on yläkaapin takana oltava koko kaapin leveydeltä vähintään 50 mm:n tuuletusrako. Tuuletuspinta-alan on oltava vähintään 300cm 2. Mitä suurempi tuuletuspinta-ala on, sitä energiatehokkaammin laite toimii. Jos jää-/pakastekaappi asennetaan seinän viereen (4), on sen saranapuolen ja seinän väliin jäätävä 30 mm tilaa, jotta ovi mahtuu aukeamaan. Jos kaappi liitetään viereisen yksikön yhteyteen tai niiden niiden väliin asennetaan välikappale, muista seuraavat asiat: Tarkista, että ovet mahtuvat avautumaan. Älä poraa reikiä merkittyjen kohtien sisäpuolelle. Kiinnitä kaapinovet metalliruuveilla (10 mm kierre) (1) Yläkaappi (3) Keittiökaappi (2) Jää-/pakastekaappi (4) Seinä Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tuotteita ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteiden muotoiluun, varustukseen ja tekniikkaan. Ovien säätäminen Siirrä keskikannattimen ruuvi (23) vapaan pitkän reiän alapuolelle. Säädä ovia tarvittaessa alakannattimen (23) ja keskikannattimen (13) pitkien reikien avulla niin, että ne asettuvat laitteen rungon mukaisesti. Kiristä ruuvit. *Mallista riippuen 12

14 *Mallista riippuen 13

15 *Mallista riippuen 14

16

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LAMPUN TAI VALODIODIN VAIHTAMINEN

LAMPUN TAI VALODIODIN VAIHTAMINEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke laite verkkovirtaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: hälytysäänet vaimennetaan pitämällä painiketta painettuna.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ELEKTRO HELIOS KS3719

ELEKTRO HELIOS KS3719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZV270M

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZV270M Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING RSP 215 B RSP 265 B RSP 305 B RSP 405 B ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SV Hävittäminen Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke laite sähköverkkoon. Elektroniikalla varustetuissa malleissa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI I KB3510,I KB2710,I KB2310,I K3514,I K3510,I K2710,I K2310 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1. Laitteen yleiskuvaus

Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1. Laitteen yleiskuvaus Käyt t öohj e FI WTes5872 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 3 1.4. Ohjeita

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE 60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA PAKASTIMEN KÄYTTÖ PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUC2506 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895326

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUC2506 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895326 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

PAKASTIMEN KÄYTTÖ. Pakastimen käyttöönotto

PAKASTIMEN KÄYTTÖ. Pakastimen käyttöönotto PAKASTIMEN KÄYTTÖ Tässä pakastimessa voidaan säilyttää jo pakastettuja elintarvikkeita sekä pakastaa tuoreita elintarvikkeita. Pakastimen käyttöönotto Pakastimen lämpötilaa ei tarvitse säätää termostaatilla,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZC 255 R http://fi.yourpdfguides.com/dref/668376

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZC 255 R http://fi.yourpdfguides.com/dref/668376 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZC 255 R. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZC 255 R käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3831

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3831 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ERS3400X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894302

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ERS3400X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894302 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 käyttöoppaasta

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01

KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01 KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01 1 TÄRKEITÄ TIETOJA Onnittelemme uuden GRAMkaappipakastimen omistajaa Onnittelemme uuden kaappipakastimen omistajaa. Kaappipakastimen suunnittelussa on otettu huomioon elintarvikkeiden

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Käyttöohje pakastimelle, NoFrost, DuraFreeze

Käyttöohje pakastimelle, NoFrost, DuraFreeze Käyttöohje pakastimelle, NoFrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Laitteen yleiskuvaus Käyttö- ja hallintaelementit kuva A1 1 Lämpötila- ja asetusnäyttö, na-näytöllä virrankatkoksen varalle ja FrostControl,

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

3. Laitteen asentaminen

3. Laitteen asentaminen Asennusohj eet FI UI G 1323/UI K1424/UI K1620 1 Sisällysluettelo 1. Yleiset turvaohjeet... 2 2. Laitteen kuljettaminen... 2 3. Laitteen asennus... 2 3.1. Pakkauksen hävittäminen... 3 3.2. Laitteen sähköliitäntä...

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot