Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus"

Transkriptio

1 Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503

2 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin, jääkaappi. 4. Lämpötilanäyttö, jääkaappi. 5. Lämpötilanäyttö, pakastin. 6. Lämpötilanvalitsin, pakastin. 7. SuperFrost-painike. Merkkivalo palaa, kun toiminto on aktivoitu. Suurten tuoretarvikemäärien pakastukseen. 8. Hälytyspainike. 9. Virta päälle/pois-painike, pakastin. Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus 1. Kuljetustuki takaa 2. Käyttöpaneeli 3. Voi- ja juustolokero ja munateline 4. Puhallin* 5. Ovihylly 6. Valaistus 7. Jaettava hylly 8. Ovihylly 9. Pullohylly* 10. Siirrettävä hylly 11. Poistoaukko 12. Jääkaapin kylmin alue 13. Vihanneslaatikot 14. Tyyppikilpi 15. Pakastuslokero* 16. Kylmäelementit* 17. VarioSpace 18. Pakastelaatikot 19. Jääpala-astia 20. IceMaker* 21. Info-järjestelmä 22. Säädettävät jalat, kuljetustuki edestä, kuljetuspyörät takaa *Mallista riippuen 1

3 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jää-/pakastekaapin kuvaus... 1 Käyttöpaneeli... 1 Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus... 1 Turvallisuusohjeet... 2 Pakkauksen hävittäminen... 2 Vanha jää-/pakastekaappi... 2 Tekninen turvallisuus... 2 Käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet... 3 Jääkaapin asentaminen paikalleen... 3 Liitäntä... 3 Ympäristön lämpötila... 3 Energian säästäminen... 3 Ennen jää-/pakastekaapin käyttöönottoa... 4 Käyttöpaneeli... 4 Jää-/pakastekaapin käynnistys/sammutus... 4 Lämpötilan säätäminen... 4 Lämpötilanäyttö... 4 Hälytystoiminto... 4 Jäähdytys tuulettimella*... 4 Jääkaappi... 5 Ohjeita elintarvikkeiden jäähdytykseen ja säilytykseen... 5 Hyllyjen siirtäminen... 5 Valo... 5 Pakastin... 6 SuperFrost... 6 Ohjeita elintarvikkeiden säilytykseen ja pakastamiseen... 6 Infojärjestelmä*... 6 Jääpala-astia*... 7 Pakastuslokero*... 7 Pakastuselementit*... 7 IceMaker*... 7 IceMakerin käynnistys/sammutus... 7 Jään valmistus... 7 IceMakerin puhdistus... 8 Sulatus... 8 Puhdistaminen... 8 Vianmääritys... 9 Huolto ja tyyppikilpi... 9 Takuu... 9 Valtuutetut huoltokeskukset...10 Asennusohjeet: Asennusmitat...10 Saranoinnin vaihtaminen...10 Asennus keittiömoduulien väliin...12 Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje ennen jää-/pakastinkaapin käyttöönottoa. Se on tärkeää oman turvallisuutesi vuoksi, ja samalla vältät laitteen vaurioitumisen. Säilytä käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten. Mikäli myytä tai luovutat jää-/pakastinkaapin edelleen, anna käyttöohje laitteen uudelle omistajalle. HUOM: Käyttöohje koskee useita malleja. Tämän vuoksi kuvaus voi poiketa omasta laitteestasi. Pakkauksen hävittäminen Jääkaappia ja sen varusteita suojaava kuljetuspakkaus on valmistettu seuraavista kierrätyskelpoisista materiaaleista: Aaltopahvi. Muotosuojukset vaahdotettua freonitonta polystyreeniä (PS). Kalvot ja pussit polyetyleeniä (PE). Vanne polypropyleeniä (PP). HUOM: Pakkaus on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen niin, että sen materiaalit päätyvät uudelleenkäyttöön. HUOM: Älä koskaan anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Tukehtumisvaara! Vanha jää-/pakastekaappi Vanha jää-/pakastinkaappi sisältää materiaaleja, joita voidaan käyttää uudelleen. Toimita se sen vuoksi lähimpään kierrätyspisteeseen. Vanha jää-/pakastinkaappi on tehtävä toimintakelvottomaksi katkaisemalla virtajohto (pistokkeesta irrottamisen jälkeen) heti kaapin ulkosivun vierestä. Poista lapsilukko ja oven lukituslaite, jotta lapset eivät voi jäädä lukkojen taakse jää-/pakastinkaapin sisään. Tukehtumisvaara! Varo, ettet vahingoita käytöstä poistetun jää- /pakastinkaapin kylmäainejärjestelmää, kun se odottaa kuljetusta kierrätyspisteeseen. Muutoin järjestelmästä voi vuotaa kylmäainetta ja öljyä. Laitteessa käytetyn kylmäaineen tiedot on merkitty tyyppikilpeen. Lämmöneristysmateriaali on pentaania sisältävää PU:ta. Tiedon lähimmästä kierrätyspisteestä saat kunnan jätehuoltoviranomaisilta. Tekninen turvallisuus Jää-/pakastinkaapin on suojattava kuljetuksen ajaksi henkilö- ja materiaalivahinkojen estämiseksi. Sen purkaminen pakkauksesta ja paikalleen asentaminen vaatii 2 henkilön työpanoksen. Jääkaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta palavaa. Varo, etteivät kylmälaitteiston putket rikkoudu ja päästä kylmäainetta piirin ulkopuolelle aine voi vahingoittaa silmiä. Kylmäaine voi myös syttyä palamaan. Mikäli jää-/pakastinkaapista vuotaa kylmäainetta, lähistöllä olevat avotulet ja muut syttymislähteet on sammutettava. Vedä pistoke pistorasiasta ja järjestä huoneeseen hyvä ilmanvaihto. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkasta, että jää- /pakastinkaappi on vahingoittumaton, ennen kuin otat sen käyttöön. Mikäli havaitset jää-/pakastinkaapin vahingoittuneen tai epäilet sitä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jääkaappia EI saa ottaa käyttöön, mikäli se on vahingoittunut. Vahingosta on ilmoitettava heti siihen myymälään, josta jää-/pakastinkaappi on ostettu. *Mallista riippuen 2

4 Turvallisuussyistä jää-/pakastinkaapin saa asentaa ja kytkeä vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Vikatilanteessa jää-/pakastinkaapin virransaanti on katkaistava. Vedä pistoke pistorasiasta (älä vedä johdosta) tai kierrä sulake irti. Jää-/pakastinkaapin korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Asiantuntemattomat korjausyritykset saattavat aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin käyttäjälle. Tämä koskee myös virtajohdon vaihtamista. Älä koskaan käytä vahingoittunutta johtoa tai pistoketta. Tulipalon ja sähköiskun vaara! Älä koskaan koske johtoon tai muihin sähkökomponentteihin kostein käsin. Sähköiskun vaara! Älä vahingoita, muunna, taivuta, venytä tai kierrä sähköjohtoa. Jos johto joutuu puristuksiin, se voi vahingoittua. Sähköiskun ja tulipalon vaara. Jääkaapin asentaminen paikalleen Varo, etteivät jää-/pakastinkaapin putket vahingoitu paikalleen asentamisen aikana. Standardin EN 378 mukaan jääkaapin sijaintihuoneen ilmatilavuuden tulee olla 1 m 3 kahdeksaa (8) R600akylmäainegrammaa kohden, jolloin mahdollinen kylmäainevuoto ei pääse muodostamaan syttyvää kaasuseosta ilman kanssa. Jäähdytysjärjestelmän kylmäainemäärä on ilmoitettu tyyppikilvessä, joka sijaitsee jää-/pakastinkaapin sisällä. Jää-/pakastinkaappia ei pidä sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen tai lieden, lämmityslaitteen tai muun lämmönlähteen viereen. Sitä ei myöskään saa sijoittaa kosteaan tilaan. Aseta jää-/pakastinkaappi paikalleen ja säädä tarvittaessa jalkoja toimitukseen kuuluvalla jakoavaimella. Tuuletussäleikköjä ei saa peittää tai tukkia. Varmista, että tilassa on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita lämpöä tuottavia laitteita, kuten mikroaaltouunia tai leivänpaahdinta, jää-/pakastinkaapin päälle. Kun jääkaapin ovi avataan ensimmäisen kerran, ovenkahva siirtyy naksahtaen kuljetusasennosta normaaliasentoon. Poista kaikki kuljetussuojukset, kalvot ja tukikappaleet hyllyistä ja siirrä hyllyt halutulle korkeudelle. Poista koristelistan, etulevyn ja sivuseinien suojakalvot. Liitäntä Tarkasta ennen pistokkeen liittämistä, että rakennuksessa käytettävä sähkövirta vastaa koneen tyyppikilvessä annettuja arvoja. Typpikilpi sijaitsee jää-/pakastinkaapin sisällä. Jää-/pakastinkaapin saa kytkeä vain määräykset täyttävään sähköjärjestelmään. Jää-/pakastinkaappi on suojamaadoitettava, ks. vahvavirtamääräykset. Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on puutteellinen tai vahingoittunut suojamaadoitusjärjestelmä. Pistorasiaa ei saa sijoittaa jääkaapin taakse, vaan sen tulee sijaita helposti käsiteltävässä paikassa. Jää-/pakastinkaappia ei saa kytkeä sähköverkkoon jatkojohdolla, johon on kytketty muita laitteita. Ylikuumentumisvaara. Johto otetaan pois johdonpitimestä ja pidin poistetaan, sillä se voi aiheuttaa ylimääräistä ääntä jääkaapin käydessä. HUOM: Anna jää-/pakastinkaapin seistä paikallaan 3 tunnin ajan kuljetuksen jälkeen niin, että kompressoriöljy ehtii vakautua. Ympäristön lämpötila Jää-/pakastinkaappi on tarkoitettu elintarvikkeiden pakastamiseen ja säilytykseen sekä jääkuutioiden valmistukseen yksityistalouksissa. Energiankulutus ja teho riippuvat ympäristön lämpötilasta. Jää- /pakastinkaappia ei saa asentaa suoraan auringonpaisteeseen tai lieden, lämmityslaitteen tai muun lämmönlähteen viereen. Jää-/pakastinkaappi on tarkoitettu käytettäväksi tietyssä lämpötilassa, jonka rajoja ei saa missään tapauksessa ylittää. Ympäristön lämpötilaa koskevat tiedot on merkitty laitteen tyyppikilpeen. Ympäristön lämpötila SN N ST T Ympäristön lämpötila +10ºC 32ºC +16ºC 32ºC +16ºC 38ºC +16ºC 43ºC Käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Älä koskaan säilytä jääkaapissa räjähtäviä aineita. Räjähdysvaara! Vahvoja alkoholeja sisältävät pullot tulee säilyttää pystyssä ja tiiviisti suljettuna. Räjähdysvaara! Älä käytä laitetta märin käsin. Kädet voivat jäätyä kiinni. Tapaturmavaara! Älä koskaan ota jääkuutioita tai jäätä etenkään soodavesijäätä suoraan pakastimesta suuhun. Koska ne ovat erittäin kylmiä, huulet ja kieli saattavat jäätyä kiinni. Tapaturmavaara! Älä säilytä hiilihappopitoisia juomia sisältäviä tölkkejä tai pulloja pakastimessa. Tölkit ja pullot saattavat räjähtää. Jos pulloja pikajäähdytetään pakastimessa, ne on otettava tunnin kuluttua pois. Pullot saattavat räjähtää. Jää-/pakastekaapin sisällä ei saa käyttää sähkölaitteita, kuten pölynimuria tai lämmitintä. Sokkelia, laatikoita tai ovea ei saa käyttää astinlautana tai tukena. Lapset eivät saa leikkiä jää-/pakastekaapilla (esim. istua laatikoissa tai riippua ovissa). Liian kauan jää-/pakastekaapissa säilytettyihin elintarvikkeisiin liittyy ruokamyrkytyksen vaara. Elintarvikkeiden säilyvyys jääkaapissa riippuu muun muassa seuraavista tekijöistä: - Tuoreus - Laatu - Jääkaapin lämpötila Huomioi elintarvikkeen valmistajan antamat ohjeet ja päivämäärämerkinnät. Energian säästäminen Avaa ovi vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä pidä ovea auki kerralla pitkään. Älä laita lämmintä ruokaa jääkaappiin. Sulata pakasteet jääkaapissa. Pakasteiden kylmyys viilentää jääkaappia ilmaiseksi. Varmista, että ilmanvaihdolle on riittävästi tilaa. Noudata elintarvikkeiden valmistajien antamia ohjeita ja päivämäärämerkintöjä. *Mallista riippuen 3

5 Ennen jää-/pakastekaapin käyttöönottoa Käyttöpaneeli Lämpötilanäyttö Kuva A1 (3), (6). Toimintoilmaisin näyttää, että kaappi on toiminnassa. Lämpötilan säätömahdollisuudet näytetään LED-näytöllä. (5) näyttää pakastimen lämpötilan (5) näyttää jääkaapin lämpötilan Lämpötilanäytön valo vilkkuu: kun lämpötilaa muutetaan kun lämpötila ei ole tarpeeksi matala kun lämpötila on noussut useamman asteen. Suosittelemme jää-/pakastekaapin puhdistamista ennen käyttöönottoa. Katso kappale "Puhdistus". Jää-/pakastekaappi käynnistetään noin 2 tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista. Jää-/pakastekaapin käynnistys/sammutus Koko kaapin käynnistämiseksi tarvitsee käynnistää vain pakastin (9), jolloin jääkaappi käynnistyy automaattisesti. Pakastimen käynnistys: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (9). Jääkaapin lämpötilanäytön näkyy kaapin lämpötila. Pakastimen lämpötilanäyttö ja hälytyspainike vilkkuvat, kunnes pakastimen lämpötila on tarpeeksi matala. Jääkaapin käynnistys: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (1). Jääkaapin valo syttyy, kun ovi avataan. Kumpaankin lämpötilanäyttöön syttyy valo, joka ilmaisee, että sekä jää- että pakastinkaappi on käynnistetty. Huomaa: Kun jääkaappi käynnistetään, myös pakastinkaappi käynnistyy automaattisesti. Jää/pakastekaapin sammuttaminen: Koko kaappi sammutetaan painamalla pakastekaapin käynnistys- /sammutuspainiketta (9). Pakastekaapin sammuttaminen: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (9). Lämpötilanäytön valo sammuu. Se sammuu koko kaapista. Jääkaapin sammuttaminen: Paina käynnistys- /sammutuspainiketta (1). Kaapin valo sammuu. Jääkaapin lämpötilanäytön valo sammuu. Lämpötilan säätäminen Se on säädetty normaaleja käyttöolosuhteita varten. Suosittelemme jääkaappiin +5 ºC:n lämpötilaa ja pakastimeen -18ºC lämpötilaa. Lämpötilan säätäminen aloitetaan painamalla kerran lämpötilan valitsinta (3) ja/tai (9). Lämpötilan säätäminen: paina lämpötilanvalitsinta (3) ja/tai (9) kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Lämpötilanäytöillä (4) ja (5) ilmoitetaan lämpötilat. Hälytystoiminto Hälytystoiminto suojaa elintarvikkeita pakastimessa ja säästää energiaa. Hälytystoiminto kytketän pois päältä painamalla hälytyspainiketta (8). Hälytys sammuu automaattisesti, kun lämpötila on riittävä matala tai kun ovi suljetaan. Ovihälytin: Hälytys laukeaa, mikäli jää-/pakastekaapin ovi on ollut auki yli 60 sekuntia. Hälytys sammutetaan painamalla painiketta (8) tai sulkemalla ovi/ovet. Lämpötilahälytys kuuluu, jos pakastimen lämpötila on liian korkea (riippuu asetuksista). Lämpötilanäyttö vilkkuu samalla. Hälytys voi tarkoittaa seuraavia: lämpimiä tai tuoreita elintarvikkeita on pantu pakastimeen kaappiin pääsee liian lämmintä ilmaa kaapissa on vikaa sähkönjakelussa on ollut katkos Lämpötilailmaisin vilkkuu, kunnes hälytystila on poistunut. Hälytysjärjestelmä on jälleen valmis käyttöön. Jos hälytys vain jatkuu, tutustu käyttöohjeen vianetsintäkappaleeseen. Jäähdytys tuulettimella* Kiertojäähdytys, kuva C / (2). Tällä toiminnolla voit tarvittaessa: jäähdyttää suuria määriä tuoreita elintarvikkeita saada aikaan lämpötilan suhteellisen tasaisen jakautumisen jääkaapin eri hyllyille. Tehokas ilmankierto tasoittaa lämpötilan eri alueilla. Kaikkien elintarvikkeiden lämpötila on sama. Jäähdyttämistä tuulettimen avulla suositellaan: jos huonelämpötila on korkea (alk. +30ºC). jos ilmankosteus on korkea esim. kuumina kesäpäivinä Käynnistys/sammutus Paina tuuletinpainiketta (2). HUOM: Energian säästämiseksi ilmanvaihtolaite sammuu, kun jääkaapin ovi avataan. Jääkaapin lämpötilaksi asetetaan +1 C +9 C. Pakastimen lämpötilaksi asetetaan -15 C -32 C Lämpötilaa säädellään 1 C kerrallaan. Painamalla lämpötilanvalitsinta pitkään voit asettaa lämpötilan hieman kylmemmäksi esim. välille +5 C ja +7 C, -15 C ja - 18 C, mutta sitä ei näytetä lämpötilanäytöllä. HUOM: Jääkaapin/pakastimen lämpötila riippuu siitä, kuinka usein ovea avataan, kuinka elintarvikkeet on sijoitettu jääkaappiin/pakastimeen sekä laitteiden sijaintipaikan lämpötilasta. Lämpötilaa voidaan joutua säätämään. *Mallista riippuen 4

6 Jääkaappi Ohjeita elintarvikkeiden säilytykseen Voi- ja juustolokero: Lokerot voi irrottaa ja tuoda suoraan pöytään. Jotta korkeille pulloille olisi tilaa, suosittelemme käytettäväksi vain yhtä lokeroa. Jääkaapin luonnollisen ilmankierron vuoksi kaappiin muodostuu erilaisia lämpötila-alueita, joilla tietyntyyppiset elintarvikkeet säilyvät parhaiten. Viileintä on suoraan vihanneslaatikoiden yläpuolella ja takaseinän vieressä (paras paikka lihalle ja makkaralle). Lämpimintä jääkaapissa on ylimmillä alueilla ja ovessa (paras paikka voille ja juustolle). Ohjeita elintarvikkeiden pitämiseen viileänä Ilman tulee päästä kiertämään elintarvikkeiden välillä. Älä täytä jääkaappia liian täyteen. Takaseinän ilmanvaihtoritilää ei saa peittää, sillä se on tärkeä osa jääkaapin toiminnan kannalta. Tuoksuja tai makuja antavat tai imevät tuotteet sekä nesteet tulee aina säilyttää suljetuissa astioissa tai peitettynä. Etyylikaasua tuottavat tai sille herkät elintarvikkeet (esim. hedelmät, vihannekset ja salaatit) tulee aina säilyttää erikseen tai pakata hyvin, ettei tuotteiden säilyvyys heikenny. Esimerkiksi tomaatteja ei pidä säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa. Irrottaminen: nosta ylöspäin ja vedä ulos. Kannen irrottaminen: paina laatikon yläreunaa niin, että pieni klipsu vapautuu, irrota sitten kansi sivuttain. Hyllyjen siirtäminen: nosta hyllyä ylöspäin ja vedä sitten ulos. - Jotta elintarvikkeet eivät jäätyisi kiinni takaseinään, on hyllyn reunan oltava ylöspäin. Hyllyjen siirtäminen Hyllyjen ja ovihyllyjen paikat voi vaihtaa haluamalleen etäisyydelle toisistaan. Ovihyllyjen vaihtaminen: Nosta ovihyllyä ylöspäin ja vedä sitä eteenpäin. Aseta hylly takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Pulloteline*: Voidaan sijoittaa niin, etteivät pullot kaadu, kun ovi avataan tai suljetaan Tartu aina muoviseen kahvaan. Jaettava hylly: Aseta taakse se hyllyn osa, jonka takareuna on kohotettu (2). Puhdistus: irrota hyllytuet. Valo Valo sammuu automaattisesti, mikäli ovi tai laatikko on auki yli 15 minuuttia. Jos jääkaapin valo ei syty avattuasi oven, saattaa lamppu olla rikki. Lampun vaihtaminen: Lamput: enint. 25W. Jännitteen on vastattava tyyppikilvessä annettuja arvoja. Kanta: E 14. Sammuta jääkaappi irrota pistoke pistoke pistorasiasta tai irrota sulake. Ota kiinni lampunsuojuksesta ja vapauta se painamalla taaksepäin. Vaihda lamppu. Tiivisteen kitkan takia lampun irrottamiseen tarvitaan jonkin verran voimaa. Uuden lampun pitää olla kunnolla paikallaan. Pane suojus takaisin. *Mallista riippuen 5

7 Pakastinkaappi SuperFrost Tuoreet elintarvikkeet pitää pakastaa perusteellisesti mahdollisimman pian, mikä onnistuu parhaiten SuperFrosttoiminnolla. Kaikki pakasteet saavat silloin käsittelyn, jossa elintarvikkeiden ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Vuorokausittainen pakastuskapasiteetti ilmoitetaan tyyppikilvessä. Pakastuskapasiteetti vaihtelee mallin ja ympäristön lämpötilan mukaan. SuperFrost-toiminnon käyttöönotto: Paina SuperFrost-painike (7) alas. SuperFrost-valo syttyy. Kontrollivalo syttyy. Pienten määrien pakastamista varten toiminto pitää aktivoida 6 tuntia aiemmin, ja elintarvikkeet ovat sillä välin jääkaapissa. Suurten määrien pakastamista varten toiminto pitää aktivoida 24 tuntia aiemmin, ja elintarvikkeet ovat sillä välin jääkaapissa. Pane elintarvikkeet pakastimeen. Aseta ne niille hyllyille, joilla voi pakastaa maksimimäärän. Kun elintarvikkeet ovat jäätyneet, voit siirtää ne laatikoihin. Superfrost-toiminto lakkaa automaattisesti, kun elintarvikkeet ovat jäätyneet. Käytä SuperFrost-toimintoa pakastettavista määristä riippuen tuntia. Huomaa, että laitteen sisäänrakennetun kytkentäviiveen takia voi kestää 8 minuuttia ennen kuin kompressori käynnistyy käytettäessä SuperFrost-toimintoa. Tämä viive pidentää kompressorin käyttöikää. HUOM: Energian säästämiseksi SuperFrost-toiminnon voi myös sammuttaa ennen kuin 30 tuntia kulunut. Paina silloin uudelleen SuperFrost-painiketta. Muista, että lämpötilan on oltava silloin vähintään 18ºC. Älä aktivoi SuperFrost-toimintoa: kun panet elintarvikkeita pakastimeen jos päivittäinen pakastusmäärä on enintään 2 kiloa. Ohjeita pakastamisesta ja säilyttämisestä Voit pakastaa seuraavia elintarvikkeita: liha, riista, siipikarja, luonnonkala, kasvikset, hedelmät, meijerituotteet, leipä, leivonnaiset ja valmisruoat. Seuraavat elintarvikkeet eivät sovellu pakastettaviksi: keräsalaatti, retiisi, viinirypäleet, kokonaiset omenat ja päärynät sekä rasvainen liha. Pakastukseen voi käyttää seuraavia pakkausmateriaaleja: pakastinpussit, muovi-, metalli- ja alumiini. Tuoreet pakastettavat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja. Pakkauksen ulkopuolen pitää olla kuiva, jotta pakkaukset eivät jäädy kiinni toisiinsa. Merkitse pakkaukseen aina päiväys ja sisältö. Elintarvikkeiden laadun varmistamiseksi suositeltua säilytysaikaa ei pidä ylittää. Pakkaa tuoreet elintarvikkeet kotitaloutesi kannalta sopiviin kerta-annoksiin. Elintarvikkeiden pakkaamisessa kannattaa noudattaa seuraavia suosituksia, jotta kaikki tuotteet jäätyvät nopeasti: Hedelmät ja vihannekset: enint. 1 kg Liha: enint. 2,5kg Kun kasvikset on pesty ja jaettu annoksiin, ne esikeitetään eli pannaan kiehuvaan veteen 2 3 minuutiksi ja sen jälkeen jäähdytetään kylmässä vedessä. Jos esikeität kasvikset painekattilassa tai mikrossa, noudata kyseisen laitteen käyttöohjetta. Tuoreita elintarvikkeita tai esikeitettyjä kasviksia ei suolata eikä mausteta ennen pakastusta, sillä jotkin mausteet voivat vaikuttaa elintarvikkeen makuun. Muut ruoat voi suolata ja maustaa. Hiilihappopitoisia juomia sisältäviä pulloja tai astioita ei saa pakastaa, sillä ne saattavat haljeta. Jos haluat jäähdyttää juomia, anna niiden olla pakastimessa korkeintaan tunnin ajan. Samantyyppisiä pakasteita kannattaa säilyttää samassa laatikossa, jotta ovea ei tarvitse pitää auki tarpeettoman pitkään etsiessäsi haluamaasi pakastetta. Jokaiseen laatikkoon mahtuu 25 kg pakasteita. Elintarvikkeiden on hyvä olla laatikossa suorina, jotta kaikki mahdollinen tila saadaan käyttöön. Vedä laatikkoa ulospäin stoppariin saakka ja nosta sitten ylös. HUOM: Kun siirrät laatikoita, älä peitä takaseinämän tuuletusaukkoja. VarioSpace: Jos irrotat yhden hyllyn ja laatikon. voit pakastaa suurempia lihapaloja tai kokonaisia broilereita ilman että joudut leikkaamaan ne pienemmiksi paloiksi ennen pakastamista. Saadaksesi tilaa pakastimeen voit ottaa yhden laatikon ja yhden hyllyn pois. Laatikon irrottaminen, kuva G1: Vedä laatikkoa niin pitkälle kuin se tulee, ota kiinni sivuista ja nosta laatikko pois. Hyllyn irrottaminen, kuva G2: Ota 2. ja 3. laatikko ulos ja nosta hyllyä etuosasta ja vedä se ulos, Paikalleen paneminen: Laatikot ja hylly pannaan paikalleen käänteisessä järjestyksessä. Sulatus: Ota pakasteet kaapista, kun aiot käyttää niitä heti. Sulatetut elintarvikkeet pitää valmistaa ruoaksi mahdollisimman pian. Pakasteet voi sulattaa: - tavallisessa uunissa tai lämpöuunissa - mikrouunissa - huoneenlämmössä - jääkaapissa Pakasteista irtoavaa kylmää voi käyttää elintarvikkeiden jäähdyttämiseen jääkaapissa. - Rasvaisen lihan ja kalan voi valmistaa kevyesti sulaneina. - Kasvikset voi valmistaa jäisinä (kypsennysaika on noin puolet verrattua tuoreisiin kasviksiin). Info-järjestelmä Symbolien välissä olevat luvut ilmoittavat elintarvikkeiden säilymisjana kuukausina. Suositukset ovat vain suuntaaantavia. Elintarvikkeiden laadusta ja esikäsittelystä riippuu, onko syytä noudattaa lyhyempää vai pidempää säilymisaikasuositusta. Rasvapitoisten elintarvikkeiden kohdalla on aina noudatettava lyhyempää säilytysaikaa. *Mallista riippuen 6

8 Jääpala-astia Kaada jääpala-astiaan ¾ vettä ja pane se kaappiin. Jääpalat voi irrottaa joko taivuttamalla astiaa takaa tai panemalla se hetkeksi juoksevan veden alle. Vesisäiliön asentaminen Pane vesisäiliö pitimeen ja tarkista, että pidin on työnnetty perille saakka ja on kunnolla paikallaan. Pakastuslokero* Pakastuslokeroa voi käyttää marjojen, mausteyrttien, kasvisten ja muiden pienten tuotteiden pakastamiseen. Sen avulla voi välttää pussien juuttumisen yhteen. Pienet tuotteet pysyvät muodossaan ja ne on helpompi jakaa annoksiin myöhemmin. Pakasteet jaetaan annoksiin kuvan mukaisesti. Pakastuslokero pannaan johonkin pakastimen ylimmistä laatikoista. Tuotteet jäätyvät tunnissa. Sen jälkeen tuotteet pannaan pakastepussiin tai -rasiaan ja siirretään laatikkoon. Sulatettaessa pakasteet pannaan vieretysten. Pakastuselementit* Mukana toimitettavat pakastuselementit varmistavat sen, ettei lämpötila pakastimessa nouse liian nopeasti esimerkiksi sähkökatkoksen aikana. Näin elintarvikkeet säilyvät laadukkaampina. Pakastuselementit asettaan ylimpään laatikkoon pakasteiden päälle. IceMaker* IceMakerin käynnistys/sammutus IceMakerin käynnistäminen 1. Vedä laatikko ulos. 2. Paina käynnistys/sammutus-painiketta niin, että LED-valo syttyy. 3. Sulje laatikko Huomaa: IceMaker valmistaa jääpaloja vain, kun laatikko on kokonaan kiinni. IceMakerin sammuttaminen: Paina käynnistys-/sammutuspainiketta. LED-valo alkaa vilkkua nopeammin. Jos jääkuutioita ei tarvita, sammuta IceMaker. Jos IceMaker on jonkin aikaa käyttämättömänä, suosittelemme sen pesemistä. Tämä varmistaa, ettei IceMakeriin jää vettä tai jäätä. Kun IceMaker on sammutettu, laatikoita voidaan käyttää tavallisina säilytyslaatikoina. IceMaker sijaitsee pakastimen ylimmällä hyllyllä, ja siinä on merkki IceMaker. IceMaker toimii vain seuraavasti: kaappi on vaaterissa. kaapissa on virta päällä. pakastimessa on virta päällä vesisäilö on täynnä Varoitus myrkytysvaara! Säiliöön saa panna vain juomavettä. IceMaker on tarkoitettu vain jääkuutioiden valmistamiseen kotioloissa, Sitä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen ja siihen saa kaataa vain juomavettä. IceMaker ottaa veden vesisäiliöstä, joka on sijoitettu jääkaappiin. Vesisäiliön irrottaminen: vedä säiliötä varovasti eteen- ja ulospäin. Vesisäiliön täyttäminen: avaa läppä ja kaada säiliöön juomavettä. Vesisäiliön asentaminen: pane säiliö pitimeen ja työnnä se paikalleen. Varmista, että se on hyvin kiinni. Jään valmistus Jään määrä riippuu pakastimen lämpötilasta. Mitä kylmempää pakastimessa on, sitä enemmän jääkuutioita valmistuu. Jääkuution siirtyvät laatikkoon, ja kun niitä on tiettyyn rajaan saakka, IceMaker lakkaa valmistamasta kuutioita. Jos IceMaker sammutetaan, kestää 24 tuntia ennen kuin jääkuutioiden valmistus alkaa uudelleen. Tärkeää: Heitä pois ensimmäiset kolme jääannosta. Tämä koskee sekä ensimmäistä valmistuserää että tilannetta, jossa IceMaker on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa. *Mallista riippuen 7

9 IceMakerin puhdistaminen IceMakein pitää olla päällä. 1. Ota laatikko pois ja heitä jääkuutiot pois. 2. Puhdista laatikko lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. 3. Kun vedät laatikonulos, paina käynnistys- /sammutuspainiketta n. 10 sekuntia. 4. Yhden sekunnin kuluttua LED-valo sammuu IceMaker on sammutettu. 5. Noin 10 sekunnin kuluttua LED-valo vilkkuu noin 60 sekunnin ajan. 6. Työnnä laatikko sisään, kun LED-valo vilkkuu. 7. IceMakerin asento muuttuu. 8. Ota laatikko pois 9. Puhdista IceMaker lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Huuhtele osat huolellisesti. 10. Käynnistä IceMaker. 11. Paina käynnistys-/sammutuspainiketta, kunnes LED-valo palaa keskeytyksettä. Pane laatikko paikalleen. 12. IceMaker aloittaa jäänvalmistuksen. Sulatus Jääkaappi Jääkaapissa on automaattinen sulatus. Sulatusvesi haihtuu kompressorin luovuttaman lämmön avulla. Toiminnon vuoksi takaseinällä näkyy vesipisaroita, ja se on siis aivan normaalia. Tarkasta, että sulatusvesi pääsee valumaan esteettä takaseinän poistoaukon kautta. Puhdista reikä säännöllisesti. Pakastinkaappi No-Frost sulattaa pakastimen automaattisesti. Pakastimeen muodostuva kosteus poistetaan säännöllisesti ja haihdutetaan pois. Puhdistaminen HUOM: Katkaise jääkaapin virransaanti ennen puhdistusta. Vedä pistoke pistorasiasta tai kierrä sulake irti. 13. Jos puhdistuksessa on käytetty astianpesuainetta, on erittäin tärkeää heittää kolme ensimmäistä jääannosta pois. Puhdista jää-/pakastekaappi sekä sisä- että ulkopuolelta haalealla vedellä, jossa on tilkka astianpesuainetta. Puhdista varusteet samalla tavalla. Älä käytä puhdistamiseen pölynimuria, sillä se voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa jää-/pakastekaappia. Älä koskaan käytä jää-/pakastekaapin puhdistamiseen hankaussientä, pesuainetiivisteitä, hankausaineita tai happoja sisältäviä pesuaineita tai kemiallisia liottimia. Suosittelemme, että käytät kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta, jonka Ph-arvo on neutraali. Älä valuta vettä poistokouruun, ilmanvaihtoritilälle tai elektronisiin osiin. Puhdistuksen jälkeen jää- /pakastekaappi kuivataan puhtaalla liinalla. Jää-/pakastekaapin sisälle kiinnitettyä tyyppikilpeä ei saa vahingoittaa tai poistaa, sillä sen tietoja tarvitaan mahdollisten korjausten aikana. Takaseinässä, vihanneslaatikoiden yläpuolella oleva poistoaukko on puhdistettava säännöllisesti. Käytä tarvittaessa vanupuikkoa. Ilmanvaihtoaukot puhdistetaan säännöllisesti pehmeän harjan tai pölynimurin avulla. Pölykerrostumat lisäävät energiakulutusta. Varo, ettet vahingoita johtoja tai muita osia. Kytke sen jälkeen virta päälle ja aseta elintarvikkeet paikalleen. Jos jää-/pakastekaappia ei käytetä pitkään aikaan, se pitää tyhjentää elintarvikkeista. Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista jää-/pakastekaappi edellä kuvatulla tavalla. Jätä ovet auki, jotta kaappiin ei muodostu pahaa hajua. *Mallista riippuen 8

10 Vianmääritys Jää-/pakastekaappi on suunniteltu ja valmistettu toimimaan luotettavasti ja pitkään. Jos siinä kuitenkin esiintyy käyttöhäiriöitä, yritä ensin tutkia itse, onko häiriöiden syynä jokin yksinkertainen käyttövirhe tai vika. Ota vasta sen jälkeen yhteyttä huoltoliikkeeseen myös takuuaikana. Seuraavat pienet viat voit selvittää itse testaamalle mahdollisia syitä: Vika Jää- /pakastekaappi ei toimi. Jää- /pakastekaapin valo ei toimi. Jää- /pakastekaappi on liian äänekäs. Hälytys lämpötila on liian korkea. SuperFrostpainike ja hälytyspainike vilkkuvat IceMaker ei käynnisty IceMaker ei valmista jääpaloja IceMakerin LEDvalo vilkkuu. Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide Onko jää-/pakastekaappi käynnistetty? Onko pistoke pistorasiassa? Onko sulake ehjä? Onko jää-/pakastekaappi käynnistetty? Lamppu on rikki Vaihda lamppu kappaleessa "Valo" kuvatulla tavalla. Onko jää-/pakastekaappi tasaisella alustalla? Aiheutuuko ääni jää-/pakastekaapin tärinästä tai vastaavasta? Siirrä jää- /pakastekaappia hiukan ja säädä jalkoja tarvittaessa. Tarkista, etteivät pullot ja astiat ole liian lähekkäin. Seuraavat äänet ovat normaaleja: Sähkövirrasta aiheutuvat äänet (kuplinta rätinä) Nämä äänet aiheutuvat kylmäaineesta. Lyhyt napsahdus Tämä ääni kuuluu aina, kun kylmäaggregaatti kytkeytyy päälle ja pois. Moottorin ääni Tämä kuuluu hetkellisesti kovempaa, kun kylmäaggregaatti kytkeytyy päälle. Jos kaappiin on pantu liikaa elintarvikkeita aktivoimatta SuperFrost-toimintoa. (Katso kappale SuperFrost ). Onko luukku kokonaan kiinni Onko ympäristön lämpötila liina korkea? (Katso kappale Ympäristön lämpötila ). Ovatko ovet olleet auki liian usein tai liian pitkään? Onko lämpötila-asetus oikein? Odota hetki ja tarkista, asettuuko lämpötila itsestään oikeaksi. Toimiiko tuuletusjärjestelmä? Onko laite lämmönlähteiden lähellä? Jääkaapin toiminnassa on vikaa. Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Onko kaappi käynnistetty? Onko IceMaker käynnistetty? Laatikko ei ole kunnolla kiinni. Irrota vesisäiliö. Täytä vesisäiliö. Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä. Jos LED-valo vilkkuu ja vesisäiliö on täynnä, IceMaker on rikki. Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Huolto ja tyyppikilpi Jos vika ei johdu edellä mainituista syistä etkä itse osaa korjata sitä, ota yhteys huoltoon (katso kappale "Valtuutetut huoltokeskukset".) Ilmoita seuraavat asiat: Malli (1) huoltonumero (2) ja valmistusnumero (3). Nämä tiedot ilmenevät tyyppikilvestä, ja niiden perusteella huoltokeskus pystyy palvelemaan sinua nopeasti ja tehokkaasti. Typpikilpi on jää-/pakastekaapin sisällä oikealla. Muista pitää jää-/pakastekaapin ovet kiinni huoltohenkilön saapumiseen saakka, jota elintarvikkeet säilyvät mahdollisimman kylminä. Takuu Uudella jää-/pakastekaapilla on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuu dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa materiaalit, työkustannukset ja kuljetukset. Ilmoita huoltopyynnön yhteydessä tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita mahdolliset muut tiedot tähän käyttöohjeeseen silloin ne ovat saatavilla. Huoltoasentajan on helpompi löytää oikea varaosa, kun tietoja on enemmän. Takuu ei kata vikoja ja vahinkoja: joiden syynä on muu kuin valmistus- tai materiaalivirhe jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia jos käyttöohjeita ei ole noudatettu jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan. Kuljetusvahingot Kuljetusvahinko, joka todetaan tuotteen toimituksessa myyjältä asiakkaalle, on ensisijaisesti asiakkaan ja myyjän välinen asia. Jos asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta itse, tavarantoimittajalla ei ole mitään velvollisuuksia mahdollisten kuljetusvahinkojen suhteen. Mahdolliset kuljetusvahingot tulee ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran toimituksesta. Muutoin asiakkaan voidaan hylätä. Turhat huoltokäynnit Mikäli kutsut huoltoasentajan paikalle syystä, jonka olisit voinut korjata itse noudattamalla esimerkiksi käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai vaihtamalla sulakkeen sulaketaulussa, huoltokäynnin kustannukset ovat sinun vastuullasi. Osto yrityskäyttöön Ostolla yrityskäyttöön tarkoitetaan sitä, että yritys ostaa laitteen eikä sitä käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yrityksessä tai yritystä muistuttavassa toiminnassa (esimerkiksi ruokaloissa, kahviloissa jne.), tai sitä vuokrataan tai käytetään muutoin niin, että sillä on useita käyttäjiä. Yrityskäyttöön ostettaessa tällä tuotteella ei ole minkäänlaista takuuta, sillä se on tarkoitettu ainoastaan tavalliseen kotitalouskäyttöön. *Mallista riippuen 9

11 Huoltokeskus Asennusmitat Huolto- ja varaosatilaukset Tanska: Kun tarvitset huoltoa tai varaosia, soita alla annettuun numeroon. Puhelusi kytkeytyy automaattisesti lähimpään huoltokorjaamoon. Soita: Malli Kaapin korkeus CN(es) 35.., CNP(es) CN 39.., CNP CN(es/esf) 40.., 2011 CNP(es/esf) 40.. HUOM: Älä asenna jää-/pakastekaappia toisen jää- /pakastekaapin viereen, sillä se toimitetaan ilman lämpölankaa. On erittäin tärkeää välttää kondenssiveden muodostuminen ja sen poisto. *Mallista riippuen 10

12 Saranoinnin vaihtaminen Oven kätisyyden voi tarvittaessa vaihtaa. Tarvitset asennustyöhön seuraavat työkalut: Torx 25 Torx 15 Ruuvitaltta mahd. akkuruuvinväännin tarvittaessa toinen henkilö avuksi Yläoven irrottaminen Huomaa - Ota elintarvikkeet pois ovesta ennen irrotusta, muutoin ne voivat pudota. Sulje yläovi. Suojus (1) poistetaan vetämällä sitä eteenpäin ja ylös. Nosta suojus (2) pois. Keskikannattimen siirtäminen Ota suojus (12) varovasti pois. Siirrä kannatinkonsoli keskelle (13), 180 saranasivun yläpuolelle. Asenna peitelevy (12) loviinsa uudella kahvapuolella. Alakannattimen siirtäminen VARO Henkilövahinkojen vaara oven kallistuessa ulospäin! Pidä ovesta hyvin kiinni. Laske ovi varovasti alas. Siirrä tiiviste (21) Irrota peitelevy (27).* Ruuvaa tukijalka (22) kokonaan sisään. Kallista laitetta hiukan taaksepäin toisen henkilön avulla, jotta voit ottaa kannatinpultin irti. Irrota kannatinpultti (22) vetämällä sitä alas ja eteen. Varo saranahylsyä (20). Ruuvaa kannatinkonsoli (23) irti (2 kertaa Torx 25) (24). Ruuvaa kannatinosa (26) irti (1 kertaa Torx 25) (28) ja siirrä se kannatinkonsolin yläosassa olevaan reikään ja ruuvaa kiinni. Nosta kahvapuolen peitelevy (25) varovasti pois paikaltaan. Ruuvaa kannatinkonsoli (23) jälleen uudelle saranapuolelle ruuvinvääntimellä ulomman pitkän ja pyöreän reiän läpi. Huom! Jos esim. epätasainen lattia niin vaatii, kiinnitykseen voi käyttää toista pitkää reikää pyöreän reiän sijaan. Avaa ylemmän kannatinkonsolin ruuvit (3), (kaksi x Torx 25) ja nosta se ylös. Nosta yläovi pois yläkautta ja siirrä se sivuun. Alaoven irrottaminen Sulje alaovi. Vedä kannatinpultti (11) kannatinkonsolin ja alaoven keskeltä. Vedä muovisuojus (10) pois. VARO Henkilövahinkojen vaara oven kallistuessa ulospäin! Pidä ovesta hyvin kiinni. Laske ovi varovasti alas. Avaa alaovi. Irrota kannatinkonsoli (13) keskeltä. Ota alaovi pois ja siirrä se sivuun. *Mallista riippuen 11

13 Kahvan siirtäminen Asennus keittiömoduulien väliin Ota jousilukko (31), pois ovesta ja siirrä se uudelle saranapuolelle. Nosta tulpat (30) ovenkannattimen holkeista ja siirrä ne. Irrota kahva (32), tulpat (33), ja levyt (34), ja siirrä ne vastakkaiselle puolelle. Varmista, että levyt kiinnittyvät vastakkaisella puolella oikein paikalleen. Alaoven asentaminen Laske alaovi alla olevan kannatinpultin päälle (22). Sulje ovi. Asenna muovisuojus (10), keskikannattimeen (13). Aseta alaoven kannatinpultti (11) uudelle saranapuolelle keskikannattimen (13) kautta. Yläoven asentaminen Laske yläovi keskellä olevan kannatinpultin (11) päälle. Aseta oven ylempi kannatinkonsoli (3) uudelle saranapuolelle. Ruuvaa ylempi kannatinkonsoli kiinni (2 kertaa Torx 25) (4). Esiporaa ruuvinreiät tarvittaessa tai käytä akkuruuvinväännintä. Aseta peitelevy (1) ja peitelevy (2) vastakkaiselle puolelle ja paina paikalleen. Jää-/pakastekaapin voi asentaa keittiömoduulien väliin. Korkeuserojen tasaamiseksi jää-/pakastekaapin päälle voi asentaa yläkaapin (1). Tarpeellisen ilmanvaihdon varmistamiseksi on yläkaapin takana oltava koko kaapin leveydeltä vähintään 50 mm:n tuuletusrako. Tuuletuspinta-alan on oltava vähintään 300cm 2. Mitä suurempi tuuletuspinta-ala on, sitä energiatehokkaammin laite toimii. Jos jää-/pakastekaappi asennetaan seinän viereen (4), on sen saranapuolen ja seinän väliin jäätävä 30 mm tilaa, jotta ovi mahtuu aukeamaan. Jos kaappi liitetään viereisen yksikön yhteyteen tai niiden niiden väliin asennetaan välikappale, muista seuraavat asiat: Tarkista, että ovet mahtuvat avautumaan. Älä poraa reikiä merkittyjen kohtien sisäpuolelle. Kiinnitä kaapinovet metalliruuveilla (10 mm kierre) (1) Yläkaappi (3) Keittiökaappi (2) Jää-/pakastekaappi (4) Seinä Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tuotteita ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteiden muotoiluun, varustukseen ja tekniikkaan. Ovien säätäminen Siirrä keskikannattimen ruuvi (23) vapaan pitkän reiän alapuolelle. Säädä ovia tarvittaessa alakannattimen (23) ja keskikannattimen (13) pitkien reikien avulla niin, että ne asettuvat laitteen rungon mukaisesti. Kiristä ruuvit. *Mallista riippuen 12

14 *Mallista riippuen 13

15 *Mallista riippuen 14

16

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

QRT4650W QRT4650K QRT4650X

QRT4650W QRT4650K QRT4650X QRT4650W QRT4650K QRT4650X Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot