Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia Kalvoraportti Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia 2009-2013. Kalvoraportti. 08.09.2009 Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL"

Transkriptio

1 Transforming strategies Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia Kalvoraportti Capful Oy

2 S I S Ä L T Ö OSA 1 OSA 2 OSA 3 OSA 4 Elinkeinostrategian päivitysprosessi Seudun elinkeinoelämän toimintaympäristön skenaariot Strategia-analyysit Visio ja strategiamatriisi 2

3 Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia OSA 1 Elinkeinostrategian päivitysprosessi 3

4 Strategiaprojektin tarkoitus ja tavoitteet TARKOITUS Projektin tarkoituksena oli luoda Kotkan Haminan seudulle vahva yhteinen sitoumus strategisesta kehityssuunnasta ja konkretisoida seudun kilpailukykyä vahvistava ja toimintaa uudistava strategia, joka toimii seudun elinkeinoelämän kehittämisen lähtökohtana. TAVOITTEET Tarkentaa EVAn globaalit skenaariot Kotkan Haminan elinkeinotoiminnan toimintaympäristön kehityksen kuvaksi vuoteen 2020: Analysoida keskeisiä muutosvoimia ja kehitysmekanismeja sekä kuvata niiden vaikutuksia ja tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet Täsmentää seudun voimavarat ja rajoitteet, luoda kilpailutekijäkuvaukset sekä päivittää muut olennaiset nykytila-analyysit Tarkistaa seudun visio vuoteen 2020 ja kuvata kehityspolku kohti päivitettyä strategista tahtotilaa Analysoida, valita ja kiteyttää elinkeinostrategian painopistealueet Määrittää keskeiset toimenpiteet strategisille painopistealueille Sitouttaa seudun toimijoita toteuttamaan syntyvää strategiaa ja ohjata keskeisten toimijoiden resurssien kohdentamista 4

5 Projektin viitekehys Ulkoinen toimintaympäristö Seudun johdon ja toimijoiden tahto ja strateginen näkemys Seudun kannalta keskeiset toimintaympäristön trendit ja kehityskulut Toimintaympäristön skenaariot Nykyisyys LUOVA JÄNNITE Tulevaisuus Seudun nykytilaanalyysit Seudun kilpailukyky ja kilpailuedut Strategiset johtopäätökset Visio Strategia Toimenpiteet Kotkan Haminan seutu 5

6 Projektin organisoituminen Isäntäorganisaatio: Cursor Oy Ohjausryhmä Cursor Oy:n hallitus / seutuvaliokunta Strategiaryhmä Kari Halonen, Haminan kaupunki Markku Hannonen, Kaupunkiseutusuunnitelmahanke Hannu Karavirta, Cursor Oy Esa Kivimäki, Andritz Jussi Lehtinen, Cursor Oy Jouko Lehtoranta, Kymenlaakson kauppakamari Pentti Leisti, Kotkan Seudun Osuuspankki Tiina Moberg, Kymen Yrittäjät Juha Reivilä, EKAMI Juha Rissanen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Raija Salo, NELI KyAMK Risto Virtanen, Kotkan kaupunki Ulkojäsenet Juha Haapaniemi, Kymenlaakson Liitto Matti Kallio, TE keskus Työryhmä Cursorin hallituksen puheenjohtaja ja johtoryhmä Haastattelut Cursor Oy: Nettikysely Aineisto Tiedonhankinta Tapio Lepistö, Hamina Ragnar Lundqvist, KyAMK Kimmo Naski, Kotkan Satama Olli Nuuttila, Pyhtää Jarmo Pirhonen, TE keskus Mika Poutiainen, Vaalimaan tulli Tapio Välinoro, Kymeenlaakson Litto Mia Hämäläinen, Palvelut Noora Kiili, Luovat alat Jouko Luode, Teknologia Sari Maaskola, Merikeskus Vellamo Markku Merovuo, Yrityspalvelut Sergey Troshkov, Venäjä, Jarpo Vesala, Digitaalinen liiketoiminta Strategisten linjausten arviointi. Vastaajina keskeiset seudulliset toimijat Olemassa olevat strategia asiakirjat ja selvitykset Seminaarit Kaksi päivän mittaista työseminaaria Osallistujina laajasti seudullisia toimijoita: Elinkeino elämän, kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten edustajat Kunnanhallitusten esittelytilaisuudet Elinkeinostrategian esittelytilaisuudet kuntien ja kaupunkien hallituksille 6

7 Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia OSA 2 Seudun elinkeinoelämän toimintaympäristön skenaariot 7

8 Kotkan X Haminan seudun toimintaympäristön muutostekijät 2020 Vaikuttavuus epävarmuus analyysi EVAn skenaarioiden pohjalta 10 SUURI E P Ä V A R M U U S PIENI Epävarmuudet ja epäjatkuvuudet Trendit ja varmuudet Afrikan kehitys Lähi-idän kehitys Latinalaisen-Amerikan kehitys Intian kehitys Elintarviketuotannon merkitys kasvaa Uskonnot ja kulttuurit Kiinan kehitys Kansainväliset suhteet Kv investoinnit Suomen ja Venäjän välillä Pietarin asema Ilmastonmuutos Ympäristöteknologia Yhdysvaltain kehitys Internetteknologia Itämeren kehitys Pk-yritysten osuus kasvaa Yhteiskunnallisten ja taloudellisten uudistusten painopiste EU:n ja Venäjän raja Ydinvoiman rakentamista suunnitellaan seudulla Venäjän kehitys EU:n kehitys Teknologia kehittyy Venäjän viisumivapaus Väestön ikääntyminen Metsäteknologiao saamisen sijainti Maailmantalous Energian saatavuus ja hinta Kilpailu osaajista Maailman logistiikan kehitys Raakaaineiden saatavuus ja hinta Väestöräjähdys jatkuu Liiketoimintamallit uudistuvat Kiinan ja Intian painoarvo kasvaa Palvelutuotanto lisääntyy Kilpailu osaajista kiristyy Turvallisuushakuisuus lisääntyy Osaamisen ja innovaatiokyvyn tarve lisääntyy ja ulkomainen työvoima lisääntyy Venäläinen turismi kasvaa Kuntatalouden heikentyminen Globalisaatio Tietoverkkojen ja sosiaalisten yhteisöjen Ekologisen näkökulman ja ympäristön merkitys kasvaa Kv yritysten merkitys arvostus lisääntyvät alueella Alueet erilaistuvat ja profiloituvat kasvaa Julkisen sektorin ylikuormitus ja Energian tarve kasvaa tehokkuuspaineet kasvavat ICT tuottavuuden lähtökohta PIENI 2 4 V A I K U T T A V U U S 6 8 SUURI 10 8

9 Skenaarioiden dynamiikka Muutosvoimia ja kehitysprosesseja Maailmantalous Yhteiskunnallisten ja taloudellisten uudistusten painopiste Energian ja raaka aineiden hinta ja saatavuus Ilmastonmuutos Kilpailu osaajista Teknologioiden kehitys EU:n kehitys Uskonnot, kulttuurit, terrorismi Venäjän kehitys Maailman logistinen kehitys Pietarin asema Kv investoinnit Suomen ja Venäjän välillä Muutostekijöiden syy seuraus suhteet ja kokonaisvaikutukset Itämeren kehitys EU:n ja Venäjän raja Metsäteknologiaosaamisen sijainti Kansainväliset suhteet ja geopolitiikka SKENAARIO 1 Länsi luo nahkansa SKENAARIO 2 Kiinalaista kapitalismia SKENAARIO 3 Blokkien taisto SKENAARIO 4 Stimulus ja romahdus Markkinatalouden ja demokratian liitto on vahva. Samoin Yhdysvaltojen ja EU:n yhteistyö. Yhdysvallat on merkittävin kansainvälinen toimija, mutta hegemonian aika on ohi. Osaajista kilpaillaan enemmin kuin raaka aineista. Venäjä on WTO:n jäsen ja öljyn korkea hinta tukee sen talouskasvua, mutta maa ei ole onnistunut monipuolistamaan talouttaan. Kapitalismia ilman demokratiaa. Osaamiskeskukset ja verkostot ovat tärkeämpiä talouden toimijoita kuin valtiot. Länsi toipuu hitaasti Aasian perässä. Avoin maailmankauppa toimii Kiinan ja sen kasvavan keskiluokan ehdoilla. EU on poliittisesti toimintakyvytön. Venäjä suuntautuu vauhdikkaasti kehittyville Kiinan ja Intian markkinoille ja välit EU:n kanssa kiristyvät. Kallis öljy pitää rahdin merillä. Kaakkois Suomesta käydään Pietarissa töissä. Politiikan, talouden ja kaupan blokit kilpailevat keskenään. Venäjän ja Euroopan yhteistyö toimii hyvin. Maailman painopiste on siirtynyt Eurooppaan. Maailmantalouden kriisi syvenee ja pitkittyy. Tuotanto keskittyy blokkien sisälle. Tavaravirrat ovat pienempiä mutta monipuolisempia. Metsäteollisuuden tuotantoa ja koneiden valmistusteollisuutta säilyy Suomessa. Finanssikriisi johtaa alhaisen talouskasvun maailmaan. Yhdysvaltojen kansainvälinen asema on luhistunut, eikä mikään maa tai blokki pysty täyttämään johtajan paikkaa. Venäjällä on hyvin epävakaat olosuhteet, mutta Suomen ja Venäjän väliset investoinnit kuitenkin jatkuvat. Maailman talouden lama on kuihduttanut tavaravirtoja ja vain välttämättömimpiä tuotteita kuljetetaan. 9

10 Välttämättömät X toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat Länsi luo nahkansa Huolehditaan erityisesti osaamisesta ja työvoimasta: Koko koulutusjärjestelmän muutostarve, osaamisvientimahdollisuus Yhteistyön ja avoimuuden edistäminen sisäisesti ja Venäjän suuntaan Kehitetään logistiikkaa: Nopea junarata, meriturvallisuus, matkustajasatama Resursointia kehittämistyöhön lisättävä nykyisestään Ekologisuus ja yhteiskuntavastuu huomioitava kaikessa panostusta laajasti uusiutuvan energian klusteriin Blokkien taisto Kansainvälisten yritysten toiminnan sopeuttaminen blokin sisäiseksi Metsä-, energia ja ympäristöklusterin hyödyntäminen ja siihen panostaminen Venäjän raaka-aineen turvin Venäjän ja Euroopan välisen logistiikan tarpeisiin vastaaminen Pk- ja mikroyritysten verkottumista tuetaan Turvallisuusbrändiä kehitetään Skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet: Logististen palveluiden ja sovellusten kehittäminen Lisäarvopalveluiden luominen Satama- ja väyläpalveluiden kehittäminen Turvallisuuteen liittyvät investoinnit ja brändäys RubiconAasia-verkoston kehittäminen (Rubicon verkoston laajennetaan kattamaan myös Aasia) Uusien verkostojen rakentaminen Itään Aasiaan verkottuminen: erityisesti oppilaitokset. Energiatoimialan kehittäminen: Uusia energian tuotantomuotoja ja ympäristötekniikkaa Seudullisen matkailu- ja palveluliiketoiminnan kehittäminen Seutuyhteistyön syventäminen ja kehittäminen kaakkoissuomalaiseksi aluekehitystä edistäväksi verkostoksi ja seudun kuntien merkittävä yhteistyön syventäminen ja mahdollinen seudun kuntien liittäminen yhdeksi kunnaksi Ympäristön laatu ja kestävä kehitys kilpailutekijänä Metsäteollisuuden rakennemuutokseen varautuminen Osaamistasoa nostetaan muutoksen/mahdollisuuksien hallitsemiseen Innovatiivisuus ja uusiutumiskyky Palvelurakenteiden tehokkuuden lisääminen Ikääntymisen aiheuttamiin muutoksiin varautuminen Kehittämiskulttuurin vahvistaminen - olemassa olevien rahoitusmahdollisuuksien täysmääräinen hyödyntäminen Kiinalaista kapitalismia Aasia Venäjä Helsinki ulottuvuuksiin keskittyminen. Keskitytään teräviin osaamiskärkiin, joilla päästään Venäjän ja Aasian osaamiskeskuksiin Palvelujen (ml. hyvinvointipalvelut ) työstäminen kansainvälisiksi tuotteiksi Energiaosaamista hankittava lisää maailmalta keskittyen tuulivoimaan Logistiikassa satamat yhteen ja 24/7 palvelu Stimulus ja romahdus Kehitetään uudistuvaa ja hajautettua energiatuotantoa Pk-yritystoiminnan vahvistaminen Panostetaan luoviin aloihin: Erikoistuneita luovien alojen konsepteja ja matkailua Hyödynnetään kehittyneitä ja uusia teknologioita Turvallisuuskysymykset korostuvat Hyödynnetään henkilökohtaisia Venäjäsuhteita 10

11 Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia OSA 3 Strategia-analyysit 11

12 Kotkan X Haminan seudun kilpailutekijät erityisvahvuudet ympäröity Inhimillinen pääoma Kansainvälisissä yrityksissä ja niiden verkostoissa ja julkisissa organisaatioissa suuri inhimillinen pääoma KyAMK:n jatko- ja täydennyskoulutus ja ylemmät AMK-tutkinnot Teollisen työn tekemisen perinne (metsä- ja metalliteollisuus sekä satamat) Meriltä saatua kansainvälisyyttä ja erilaisuuden hyväksyntä Elin- ja asuinympäristön laadun kilpailutekijät Koetaan yrittäjien näkökulmasta positiivisena tekijänä seudulla Merellisyys, puistot Kansainväliset päiväkodit ja koulutus Monipuolinen kulttuuri- ja liikuntatarjonta City tasoiset palvelut town koossa Sijainti, keskittyminen ja infrastruktuuri Keskeinen sijainti: Aasia Eurooppa käytävällä ja Pietari Helsinki akselilla suurmetropolien vaikutusalueella Satamat, E18, Vaalimaa Kansainväliselle lentokentälle 1,5 h Maakaasu Imago Asuinympäristön laatu Meri Satamat RUK ja kasarmialue (Hamina Bastioni) Meripäivät Hamina Tattoo Jätkämäinen reiluus Kehittämiskyky ja innovatiivisuus Seudulla kehitetty paljon kaupallistettuja ja palkittuja ratkaisuja esim. metsäteollisuuden prosessi- ja laiteratkaisuja yhteistyössä verkostoissa (Karhulan teollisuuspuisto) Datariinan toimintamalli Neli, Merikotka ja satamat Instituutiot ja kehitysorganisaatiot Cursor Suomen johtavia kehittämisorganisaatioita Kansainvälisesti ja kotimaassa verkottuvat kehittämisorganisaatiot: KyAMK:n TKI-toiminta, Merikotka ja Neli-ohjelma Työelämäläheiset koulutusorganisaatiot: KyAMK ja EKAMI Seutuyhteistyö Elinkeinot ja yritykset Yritysten kansainvälisyys Isoja kansainvälisiä ja uusia pieniä yrityksiä Suhteellisen monipuolinen elinkeinorakenne Yritysaktiviivisuus Verkostot Yritysten verkostot LTY:n, TKK:n ja Tukholman Kungliga Tekniska Högskolan kanssa TKI -yhteydet Satamien verkostot Alihankintaverkostot sekä insinööritoimistojen ja systeemitoimittajien verkostot Kuntien verkostot esim. Hamina Tattoo, The Tall Ships' Races Baltic jne. Venäläiset verkostot monella tasolla: julkisten ja yritysten 12

13 Kotkan X Haminan seudun kilpailutekijöiden HEIKKOUDET erityiset haasteet ympäröity Inhimillinen pääoma Yliopiston puute Seudulla Etelä-Suomessa suhteellisesti vähiten korkeakoulutettuja ihmisiä KyAMK:ia ei vielä täysin mielletä korkeakouluksi Seudulla ei vapaudu rakennemuutoksessa osaavaa henkilöstöä (vrt Perlos Summa) osaamisrakenteiden uudistumistarve Poikkitieteellisyyden lisäystarvetta koulutuksessa Kansainvälisyyden hyödyntämättömyys Ikärakenne huono Elin- ja asuinympäristön laadun kilpailutekijät Voisi olla paljon merkittävämpi kilpailukykytekijä markkinoinnin puutetta? Nuorten rekrytointiin alueelle tulisi kohdentaa erityisiä voimavaroja Pula hyvistä tonteista Sijainti, keskittyminen ja infrastruktuuri Ei suoria rautatieyhteyksiä Teiden heikko kunto Hotelli- ja majoitustilojen pienuus esteenä suurten konferenssien ja seminaarien järjestämiselle Imago Huono tunnettuus Kymellä huono sellun hajuinen mielikuva Teollisuusseutu -imago koetaan epämiellyttävänä Kehittämiskyky ja innovatiivisuus Vähättelyn kulttuuri Nuorten, uusien ja kansainvälisten edustajien puute kehittämisfoorumeissa esim. KyAMK:n kv opiskelijat Keskustelukulttuurin nuoruus vastaväitteiden hyväksyntä rakentavana Kunnat eivät pysty todelliseen yhteistyöhön ja koordinoituun toimintaan Instituutiot ja kehitysorganisaatiot Keskinäinen verkottuminen kesken TEKESin rahoitusmahdollisuuksien vähäinen hyödyntäminen Kuntarakenne Elinkeinot ja yritykset Vähän keskikokoisia yrityksiä, joilla omia tuotteita ja osaamista niiden kehittämiseksi Elinkeinoilmasto koetaan huonona erityisesti pkyrityksissä Yrittäjien ikärakenne keskimääräistä korkeampi Metsäteollisuuspainotteinen elinkeinorakenne Verkostot Hyviä verkostoja mutta vielä paikallisestikin hyödyntämättömiä mahdollisuuksia Poikkialaisen ja vertikaalisen verkostoitumisen mahdollisuuksien hyödyntämättömyys Pk-yritysten oma-aloitteinen verkostoituminen on heikkoa 13

14 Osaamisalojen strategista ryhmittelyä 2009 Työssäkäyntitilasto 2006 SUURI Liiketoiminnan kasvupotentiaali seudulla PIENI Pallon koko kuvaa työllistävää vaikutusta seudulla Matkailu *Energia- ja ympäristötekniikan työllistävään vaikutukseen sisältyy sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä ympäristönhuolto + uusiutuva energiantuotanto ja siihen liittyvä teknologia **Elintarviketuotanto ja maaseutuelinkeinot osaamisalaan sisältyy arvoketjusta tukkukauppa mutta ei vähittäiskauppaa KAPEA-ALAINEN Uudet innovatiiviset palvelut Digitaalinen liiketoiminta Palvelut Rakentaminen ja kiinteistöala Seudun osaaminen 582 Mekaaninen puunjalostus Elintarviketuotanto ja maaseutuelinkeinot** Kemianteollisuus 564 Energia- ja ympäristötekniikka* Logistiikka Metalliteollisuus verkostoineen Kemiallinen puunjalostus KORKEATASOINEN Metsäklusteri Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

15 Kotkan Haminan seudun vahvuudet 2009 Venäjään liittyvä kuljetusosaaminen Metsäklusterin koneenrakennus Uusi kehitettävä vahvuus: Tuulivoima- klusteri Globaalin tason vahvuudet Venäjä- liiketoiminta (+Viro) Kemian- ja elintarviketeollisuus Kansallisen tason vahvuudet Digitaalinen liiketoiminta Koulutuksen ja tutkimuksen erityisosaamisalat Vesistö- ja tapahtumamatkailu Lähde: Synocus Luovat alat + liikunta Teollinen perinne ja rakennusympäristö Uusi kehitettävä vahvuus: Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Maakunnallisen tason vahvuudet 15

16 Osaamisalojen kehitys Työssäkäyntitilastot

17 Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia OSA 4 Visio ja strategiamatriisi 17

18 Strategiset valinnat 2009 kohti visiota 2020 V I S I O

19 Kotka-Haminan visio 2020 VISIO 2020 Kotka Hamina on vetovoimainen seutu Itämeren kehityskäytävällä Seudulla on selkeä merellinen, teollinen ja kulttuurinen identiteetti Seutu on kansainvälinen ja monikulttuurinen Kestävä kehitys luo seudulle kilpailukykyä Seudun yritykset ovat menestyviä, verkostoituneita ja kasvavia Seudulla on monipuolinen elinkeinorakenne Seudulla on vahvaa yrittäjyyttä ja omia tuotteita Osaaminen on uudistunut Yritykset hyödyntävät seudun sijaintia kansainvälistyvässä liiketoiminnassaan 19

20 Strategiset valinnat 2009 Läpäisevät teemat Seudun vetovoimaisuus Venäjä liiketoiminnan verkosto Rubicon Yritysten kasvu jalostusaste, liikevaihto, tuottavuus, työntekijät ICT:n hyödyntäminen Rakenteen uudistaminen Kestävä kehitys kilpailutekijänä Logistiikka Palvelut: Matkailu, luovat alat, digitaalinen liiketoiminta ja uudet hyvinvointi- ja terveyspalvelut Teknologia: Metsäklusteri, energiaja ympäristöala sekä kemianteollisuus Cursor ohjaamaan seudun yhteistä markkinointi- ja myyntitoimintaa matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa Muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Yhteinen näkemys seudun identiteetin ja imagon sisällöstä: 1. Ympäristöteknologia, tuulivoimateollisuus ja uusiutuvat polttoaineet 2. Kulttuuri-, vesistö- ja tapahtumamatkailu, Merikeskus Vellamo, Hamina Bastioni ja kaupalliset palvelut. 3. Laadukas merenranta-asuminen kaupungeissa ja tilaa temmeltää maaseudulla 4. Sijainti. 5. Kestävä kehitys Strategisen seutukaavan laatiminen ja sitoutuminen: Merellisyyden hyödyntäminen kaavoituksessa. Rubiconin käynnistäminen SISÄLTÖ: a)seudun yritysten ja muiden toimijoiden venäjäyhteyksien edistäminen b)venäläisten yritysten seudulle sijoittumisen edistäminen TOIMINTATAPA: a) Yhteyksien synnyttäjä suomalasten ja venäläisten yritysten ja toimijoiden välillä b) Vaikuttaja Suomi Venäjä asioissa kansallisesti ja EU:ssa FOKUS: Logistiikka; Viro Aasia laajennuksin Avainyritysmallin jatkaminen ja verkostojen muodostaminen Valittujen toimialojen kasvuyritysten tunnistaminen: a) olemassa olevista, b) uusista potentiaalisista Liiketoiminnan kasvun tukeminen rahoituksen, innovoinnin, tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, yritysten yhteistyön, verkostojen synnyttämisen ja kansainvälistymisen keinoin. Uusi ICT ohjelma seudun organisaatioiden tuottavuuden ja kannattavuuden kasvattamiseksi Edistetään toimialariippumattomasti liiketoiminnan digitalisoitumista. Erityisaloina logistiikka ja terveydenhuolto Nettipohjaisten palveluprosessien, -markkinoinnin ja myynnin edistäminen yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Osaamisen uudistumisesta huolehtiminen ja TKI-toiminnan kehittäminen Seudun kuntien merkittävä yhteistyön syventäminen ja mahdollinen seudun kuntien liittyminen yhdeksi kunnaksi Kestävän kehityksen kilpailukykyä edistävien elementtien tunnistaminen, kehittäminen ja hyödyntäminen erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa Kaikilla toimialoilla: Seudulla aloittavien, toimivien ja seudulle sijoittuvien yritysten yrityspalvelut sekä yrittäjyyskasvatus 20

21 Strategiset valinnat 2009 Läpäisevät teemat Seudun vetovoimaisuus Logistiikka Palvelut: Matkailu, luovat alat, digitaalinen liiketoiminta ja uudet hyvinvointi- ja terveyspalvelut Teknologia: Metsäklusteri, energiaja ympäristöala sekä kemianteollisuus Cursor ohjaamaan seudun yhteistä markkinointi- ja myyntitoimintaa matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa Muuttajan palveluiden ja yritysmarkkinoinnin lisäksi. Strategisen seutukaavan laatiminen ja siihen sitoutuminen: Merellisyyden hyödyntäminen kaavoituksessa. Venäjä liiketoiminnan verkosto Rubicon Yritysten kasvu jalostusaste, liikevaihto, tuottavuus, työntekijät Rubiconin käynnistäminen Avainyritysmallin jatkaminen ja verkostojen muodostaminen ICT:n hyödyntäminen Rakenteen uudistaminen Kestävä kehitys kilpailutekijänä Uusi ICT ohjelma seudun organisaatioiden tuottavuuden ja kannattavuuden kasvattamiseksi Osaamisen uudistumisesta huolehtiminen ja TKI-toiminnan kehittäminen Seudun kuntien merkittävä yhteistyön syventäminen ja mahdollinen seudun kuntien liittäminen yhdeksi kunnaksi Kestävän kehityksen kilpailukykyä edistävien elementtien tunnistaminen, kehittäminen ja hyödyntäminen erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa Kaikilla toimialoilla: Seudulla aloittavien, toimivien ja seudulle sijoittuvien yritysten yrityspalvelut sekä yrittäjyyskasvatus 21

22 Strategiset valinnat 2009 Osaamisalat Logistiikka Palvelut: Matkailu, luovat alat, digitaalinen liiketoiminta ja uudet hyvinvointi- ja terveyspalvelut Teknologia: Metsäklusteri, energiaja ympäristöala sekä kemianteollisuus Seudun vetovoimaisuus Venäjä liiketoiminnan verkosto Rubicon Yritysten kasvu työntekijät, liikevaihto, jalostusaste ICT:n hyödyntäminen Rakenteen uudistaminen Kestävä kehitys kilpailutekijänä Merkittävä satamien yhteistyön ja kustannustehokkuuden lisääminen Proaktiivisempi kehittämisote: Koko kuljetusketjun tunnistaminen ja ketjun ääripäiden tulevaisuuden ennakoiminen Kuljetustasapainon säilyttäminen: uudet asiakkaat Infrastruktuurista huolehtiminen Raideliikenteen kehittäminen satamista Sisävesiliikenteen kehittäminen Uudet älykkäät ja turvalliset logistiset ratkaisut Osaamisyhteistyön edelleen syventäminen Teollisuusseudun identiteetin ja maineen uusi sisältö Cursor ohjaamaan seudun yhteistä markkinointi- ja myyntitoimintaa matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnassa MATKAILU: Sisältönä kulttuuri-, vesistö- ja tapahtumamatkailu, Merikeskus Vellamo, Hamina Bastioni ja kaupalliset palvelut LUOVAT ALAT: Luovuusosaamisen yhdistäminen muihin toimialoihin, koti- ja kvmarkkina. KyAMK:n innovaatioprosessit. DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA: Peliteollisuus kärkenä. Toimenpiteitä: Googlen hyödyntäminen, kansainvälistyminen, pääomasijoitukset. UUDET HYVINVOINTI- JA TERVEYSPALVELUT: Nykyisten julkisten uudistaminen, uudet yksityiset ja 3. sektorin palvelut ja edellisten muodostama kokonaisuus. Toimenpiteitä: potentiaalikartoitus, tuotekehitys (ICT) ja yhteistyö julkisen sektorin kanssa KAIKISSA liiketoimintaosaaminen ja kasvun tuki, erityisesti tuotekehitys, markkinoinnin ja myynnin osaaminen. Kehittämisen suuntaaminen energia- ja ympäristöaloille sekä tietointensiiviseen ja älykkääseen suuntaan Klusterin sisällä olevien keihäänkärkiosaamisten tunnistaminen ja hyödyntäminen. - entistä suurempaa erikoistumista Pienien toimijoiden verkottumista ja suurempien toimituskokonaisuuksien muodostamista seudun yritysten kesken Teollisten palvelujen kehittäminen 22

Kaakko kasvuun. Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017. Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL

Kaakko kasvuun. Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017. Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL Kaakko kasvuun Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017 Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL 22.5.2013 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Visio 2020 OSA 2 Seudun profiili ja älykäs erikoistuminen 2020 OSA 3 Seudun

Lisätiedot

Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola

Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola Miten taantuma muuttaa rakennemuutostyötä Hannu Karavirta www.cursor.fi Sisältö Summa ja Sunila, mikä muuttuu, mikä ei Summa suljettu

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Elinvoimaisuus Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Elinvoimaisuustyöryhmä Jäsenet

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

EVAn GLOBAALIT SKENAARIOT Tulevaisuuden pelikentät

EVAn GLOBAALIT SKENAARIOT Tulevaisuuden pelikentät EVAn GLOBAALIT SKENAARIOT Tulevaisuuden pelikentät Kohtalonkysymykset ja epävarmuustekijät Globaalissa toimintaympäristössä vaikuttavat erityisesti seuraavat kohtalonkysymykset ja epävarmuustekijät, jotka

Lisätiedot

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011 Tapaaminen Loviisan seudun kanssa Loviisa 10.5.2011 Sisällysluettelo Kotkan Haminan seutu Cursor Oy Rooli, omistus, hallitus Strategia Johtamisjärjestelmä Cursorin tiimit Toimitilat ja kiinteistöt Palvelut

Lisätiedot

Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin

Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin Sente SENTE työraportteja 26/2009 Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin Näkymiä ja ajatuksia Kotka-Haminan seutukunnan kehittämiseen Markku Sotarauta & Jari Kolehmainen Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 Kasvun paikka Joensuun kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet menestyksekästä elinkeinoyhteistyötä

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia. Tiivis loppuraportti

Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia. Tiivis loppuraportti Transforming strategies Kotkan Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia Tiivis loppuraportti 21.06.2011 Kimmo Kivinen, Marcus Rosenback Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL S I S Ä L T Ö OSA 1 OSA

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA MAAKUNTASUUNNITELMA 2030/ MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Luonnos 2.3.2010 2 3 SISÄLTÖ STRATEGIAOSA: MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 - Lähtökohdat, suunnittelujärjestelmä ja -prosessi

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot