01 Pakkaus on osa tuotetta 02 Pakkaus on osa tuotesuunnittelua 03 Pakkaus on osa logistiikkaa 04 Pakkaus on osa logistiikkasuunnittelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "01 Pakkaus on osa tuotetta 02 Pakkaus on osa tuotesuunnittelua 03 Pakkaus on osa logistiikkaa 04 Pakkaus on osa logistiikkasuunnittelua"

Transkriptio

1 01 Pakkaus on osa tuotetta 02 Pakkaus on osa tuotesuunnittelua 03 Pakkaus on osa logistiikkaa 04 Pakkaus on osa logistiikkasuunnittelua

2 Sisältää tuote Suojata tuotetta ympäristöltä tai ympäristöä tuotteelta Helpottaa tuotteen käsittelyä Kertoa tuotteesta Kuljetuspakkauksissa korostuu erityisesti turvallisuus Tavaravakuutuskin edellyttää, että tavara on ennen kuljetuksen alkamista tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen.

3 Terminaali- ja käsittelyrasitukset Lähetyksestä tulee tehdä koneellisesti käsiteltävä yksikkö, joko tuotannon pakkausprosessissa tai omassa varastossa. Jatkoterminaaleissa tavaraa ei enää käsitellä yhtä huolellisesti ja varoen kuin lähettäjän omassa varastossa.yksittäisten, käsin siirrettävien kollien lähettämistä kannattaa välttää. Pienehköistä tavaroista tulisi aina muodostaa suurempi yksikkö, joita siirrellään vain trukeilla tai haarukkavaunuilla. Pudotus Käsin tavaroita siirrettäessä yksittäinen kolli pudotetaan maahan korkeudelta, joka on noin 70 cm miinus tavaran bruttopainoa vastaava senttimäärä. Esimerkiksi 20 kg:n laatikko pudotetaan maahan kuljetuksen aikana noin 50 cm:n korkeudelta. Trukkikäsittelyssä yksikkö pudotetaan noin 20 cm:n korkeudelta. Tämä pudotuksesta aiheutunut isku vastaa sitä voimaa, jolla yksikkö jossain käsittelyvaiheessa työnnetään muita tavaroita tai seinää vasten. Lastaus ja purku Kuljetusvälineisiin lastauksen tai purun yhteydessä kohdistuu monenlaisia rasituksia: vetämisestä ja työntämisestä aiheutuva rasitus nostamisesta syntyvä taivutus tuotteeseen, esimerkiksi pitkiin levynippuihin, akseleihin, palkkeihin, putkiin, profiileihin nostovälineiden aiheuttama puristus esimerkiksi säkkeihin, rulliin ja kodinkoneisiin. iskut toisiin tavaroihin lastin sidontavälineiden aiheuttama puristus. Nämä käsittelyrasitukset ovat suuresti riippuvaisia terminaali- ja ahtaushenkilökunnan ammattitaidosta ja heidän käyttämistään tavarankäsittelyvälineistä.

4 Dynaamiset rasitukset 1. Kun kuljetusväline lähtee liikkeelle siihen alkaa vaikuttaa erisuuntaisia voimia, jotka pyrkivät liikuttamaan lastia. Näitä kiihtyvyys- ja hidastuvuusvoimia ilmentämään käytetään yleisesti suuretta g, joka merkitsee painovoiman kiihtyvyyttä. 2. Vapaassa pudotuksessa kappaleeseen vaikuttava painovoiman kiihtyvyys on suuruudeltaan 9,81 m/s2. Kun esimerkiksi kuormalavalla olevaan 100 kg:n kolliin vaikuttaa 1 g:n hidastuvuus, se tarkoittaa sitä, että kollia eteenpäin työntävä voima on suunnilleen yhtä suuri kuin tavaran paino. 3. Merikuljetuksissa alus keinuu kelluntapisteensä ympäri kolmessa eri tasossa. Poikittaissuuntainen heiluminen on voimakkainta, mutta aluksen kulkiessa tuntuu erisuuntaisten heiluntaliikkeiden yhteisvaikutus. Keinunnan suuruuteen vaikuttavat merialue, laivan ominaisuudet, ohjailu ja aluksen mahdolliset vakaajat. 4. Maantiekuljetuksissa lastiin vaikuttavat auton jarrutukset, kiihdytykset sekä nopeat ohjausliikkeet. Lasti pyrkii siirtymään eteenpäin kuljetuksen aikana, ja tien kunto, ajonopeus sekä auton jousitus vaikuttavat autokuljetusten kuljetusrasituksiin. 5. Rautatiekuljetuksissa suurimman uhan tavaroiden turvallisuudelle muodostavat iskut, joita aiheutuu junia koottaessa. Nämä pituussuuntaan vaikuttavat voimat voivat kasvaa useita kertoja suuremmiksi kuin vastaavat hidastuvuudet maantiepuolella. 6. Lentokoneiden laskeutuessa eteenpäin suuntautuva hidastuvuus on tehokkaiden jarrujen ansiosta samaa luokkaa kuin parhailla autoilla. Pystysuorat iskut voivat olla niin voimakkaita, että vain autokuljetuksissa kohdataan samansuuruisia rasituksia. Samoin terminaalikäsittelyt lentorahdille ovat usein hyvin vaativia, aiheuttaen rusentumista ja iskuja.

5 Kuljetusväline Pinoamiskorkeus Vaakasuorat iskut eteenpäin Iskut sivulle ja taakse Pystysuorat iskut Auto/kontti 250cm 0,8-1g täysjarrutus 0,5g 0,2-3g jousituksesta riippuen Juna 280cm 3-4g vaihtotöissä eteen/taakse 0,4g 0,4g Laiva 4-12m 0,3-1g 0,8g Keula n 2g keskellä 0,2-1 g Lentokone 200cm 1g 0,3g 2,5 g Normaaleihin kuljetusrasituksiin vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: auton jousitus rautatievaunun puskurien laatu ympäristö kuljetusmatkan pituus välikäsittelykertojen määrä varastointiaika.

6 Merialue Aallonkorkeus Keskimääräiset esiintymiskerrat / vuosi Itämeri 6,5m 1 Pohjanmeri 6,5m 22 Biskajanlahti 6,5m, 9,5m 169, 53 Pohjois-Atlanti 6,5m, 9,5m 675, 303

7 Iskun ja tärinänvaimennus VAIMENNUSMATERIAALIA JA MENETELMÄÄ VALITTAESSA VAIKUTTAVAT SEURAAVAT SEIKAT: - PAKATTAVAN TUOTTEEN PAINO Tuotteen paino määrää vaimennusmateriaalin kovuuden ja pinta-alan. Tuotteen painon ja vaimennusmateriaalin kovuuden sekä pinta-alan välinen suhde on sovitettava siten, että saavutetaan riittävä jarrutusmatka vaimentimessa, muta kuitenkin niin, ettei tuote pohjaa, eli lyö läpi. - PAKATTAVAN TUOTTEEN RASITUKSENSIETO Tuotteen rasituksensieto (G-tekijä) määrää tarvittavan jarrutusmatkan, ettei jarrutus tapahdu liian nopeasti. Jarrutusmatkan tulee olla sitä suurempi mitä suurempi putoamiskorkeus on. Rasituksensieto joko päätellään välttävä tarkkuudella kokemuksen perusteella tai todetaan kokeilla, jolloin määritellä se g-rasitusarvo, jossa jokin osa tuotteesta särkyy.

8 - PUTOAMISKORKEUS, JOKA TUOTTEEN TULEE KESTÄÄ Mahdoton määritellä tarkkaan, kokemusperäisesti voidaan kuitenkin sanoa, että mitä kevyempi tuote, sen kovempi käsittely. Toinen vaikuttava seikka on kuljetusmuoto. Kuljetusmuodon merkitystä voidaan tarkkailla myös pakkauksen sisään sijoitettavilla iskunilmaisimilla. - ISKUNVAIMENNUSMATERIAALIN VAIMENNUSOMINAISUUDET Vaimennusmateriaalien ominaisuudet tulee olla tarkkaan koestetut. Eri materiaalien vaimennustekijät eroavat toisistaan. Eräät materiaalit vaimentavat hyvin ensimmäisen iskun, mutta suuresta puristusjäämästä johtuen huomattavasti huonommin seuraavat iskut.

9 Biologisilla rasituksilla tarkoitetaan rasituksia, joita bakteerit tai tuhoeläimet aiheuttavat tavaralle tai pakkaukselle. Kun olosuhteet ovat soveliaat (kosteutta ja lämpöä riittävästi), bakteerituotanto uhkaa tavaran kuntoa. Tällaisia uhkia ovat: homehtuminen: kankaat, puutavara sinistyminen: puutavara pilaantuminen: hedelmät, lihatuotteet, vilja tuhohyönteiset ja -eläimet: elintarvikkeet ja puiset pakkaukset. Biologisten rasitusten torjumiseksi yhä useammissa maissa hyväksytään tuotavaksi vain sellaista puutavaraa (esimerkiksi puupakkauksia), joka on lämpökäsitelty tai muulla tavoin käsitelty tuhoeläinten torjunta-aineilla. (ISPM15) Jos vastaanottaja on hiukankin epävarma lastin puhtaudesta tai saasteettomuudesta, hänen on vaadittava asianmukainen puhtaustarkastus ja saatava siitä todistus.

10 Yksi suurimmista tuotteita pilaannuttavista ilmiöistä on korroosio. Korroosionesto: - Kosteudenhallintaan pakkauksen sisään on joka tapauksessa syytä kiinnittää huomiota. Pakkaus voidaan joissain tapauksessa ilmastoida kondenssi-ilmiön välttämiseksi. Toinen tapa hoitaa kosteustasapainoa ovat erilaiset kosteuden poistaja ja imijät. Useat niistä ovat saviperäisiä, yleisin Silikageeli on amorfista piidioksidia - Kaikki menetelmät perustuvat samaan toimintamalliin, hapen ja hapettuvan kappaleen väliin on saatava suojaava kalvo - Tämä kalvo voidaan muodostaa Öljyillä ja vahoilla: - Menetelmä on oikein tehtynä erittäin tehokas, mutta vaatii lähes poikkeuksetta puhdistamisen ennen tuotteen käyttöönottoa - Öljyt eivät sovellu elektroniikan suojaukseen

11 VCI-Menetelmä VCI-korroosionestoaine on integroitu yleisimmin pakkaustarkoituksissa käytettyihin materiaaleihin, kuten esim. polyeteenikalvoihin tai voimapapereihin. Tehoaineet vapautuvat itsekseen kantajamateriaalistaan, ja ne voivat antaa suojan korroosiota vastaan jopa viideksi vuodeksi. VCI- teknologian helppokäyttöisyys ja suojan kestävyys perustuu lämpötilojen vaihtelujen aiheuttamaan ilman liikkeeseen, jonka avulla tuotteiden tuoksuton, näkymätön ja terveydelle vaaraton kemiallinen yhdiste asettuu suojattavan metallituotteen pinnoille sekä ympäröivään ilmatilaan. Tehoaineet pysäyttävät ja hidastavat metallin hapettumis- ja korroosioprosessin. VCI-korroosionesto voi toimia myös tuotteen pakkauksena, jolloin säästytään erillisiltä pakkaustoimenpiteiltä. - Suojattujen laitteiden luotettavampi toiminta ja pidempi käyttöikä. - Korroosionesto tapahtuu puhtaasti, luotettavasti ja helposti. - Nopea ja taloudellinen suojausprosessi. - Pitkäaikainen suojaus, jonka teho kestää luotettavana koko toimitusketjun. - Korroosionesto ympäristöä säästäen. - Turvallinen käyttää ja käsitellä. Käytettäessä ei tarvita erityisiä henkilökohtaisia suojaimia. - Korroosionesto eri metallilaaduille, myös elektroniikalle - VCI-tuotteet ovat kierrätyskelpoisia.

12 Tilansäästönä kuljetuksessa ja varastonnissa Käsittelyjen sujuvuutena Informaation helppolukuisuutena Painon säästönä (lentorahti)

13 Käsittelyjen helpottaminen: 1. Pakkaamalla ja yksiköimällä tuote niin, että se on koneellisesti käsiteltävä 2. Pakkaamalla tuote niin, että se kestää normaalin käsittelyn ja toimii turvallisesti hyllytyksissä 3. Pakkauksen sisältämän informaation selvälukuisuus ja yksiselitteisyys

14 Lastaustehokkuus: 77kg Sama tilavuus! 21kg 1. Pakkaamalla tuote pinoamisen kestävästi, saavutetaan merkittäviä kuljetusvälineen täyttöasteen parannuksia 2. Välttämällä ylipakkaamista voidaan saada aikaan suuria rahtikustannussäästöjä erityisesti lentorahdissa 3. Pakkauksen oikea mitoitus lisää sekä tehokkuutta logistiikkaketjussa ja vähentää materiaalin käyttöä

15 4. Mitoittamalla pakkaus huomioiden kuljetusmuodot antamat rajoitteet Esimerkiksi normaali lentopellille rahtikoneeseen menevän kollin maksimikorkeus 1600 mm. Tämän ylittäminen saattaa jopa viisinkertaistaa rahtikulun. Näitä kolleja muokataan lentorahtiterminaaleissa viikoittain!

16 MERIPAKKAUS Varsinaista meripakkausta ei ole missään tarkkaan määritelty. Meripakkaus on siis pakkaus, joka antaa riittävän suojan merikuljetuksen mekaanisia ja ilmastollisia rasituksia vastaan. Materiaalina voi olla pahvi, puu, metalli tai muovi. Yleisin meripakkaus on Tallinkin muovikassi

17 Eri kuljetuspakkausmateriaaleja VANERIPAKKAUKSET Vaativiin ilmastollisiin olosuhteisiin, pitkiin varastointi- ja kuljetusketjuihin käytetään usein vanerista valmistettuja pakkauslaatikoita. Vaneri on materiaalina jäykkä ja hyvin säätä kestävä. Jäykkyytensä vuoksi on vaneri myös materiaali, joka murtopisteensä saavuttaessa hajoaa kappaleiksi ja menettää täysin suojaamiskyvyn. Tämä on syytä huomioida pakkauslaatikkoa suunniteltaessa. PUUPAKKAUKSET Yleisimmät syyt valmistaa pakkauksia sahatavarasta ovat: Asiakkaan vaatimukset Erittäin suuri koko Erittäin suuri pakattavan kappaleen paino Edullinen hinta (harvat pakkaukset ns. häkki) Puusta voidaan valmistaa sekä umpinaisia, että harvoja pakkauksia. Harvoista laatikoista käytetään yleisesti nimitystä häkki, joka kuvaa sen ulkonäköä.

18 - MONIAALTOPAHVIPAKKAUKSET Moniaaltopahvin käyttö on viimevuosina lisääntynyt voimakkaasti, korvaten lähinnä vaneripakkausten käyttöä Etuja: - Keveys - Helppo muokattavuus - Iskunvaimennusominaisuudet - Kierrätettävyys - Tilavuustehokkuus Haasteita - Kosteudenkestävyys - Sarjasuuruus - Uskottavuus

19

20 Kuljetuspakkauksen keskeiset merkit: Merkintöjen sijoittelu: Suojeltava kastumiselta Tämä suunta ylöspäin Nostokohta Varovasti käsiteltävä Päällekkäislastaus kielletty Päällekuormausraj a Painopiste

21 Painopiste: Ettei käy näin: Käsittelyturvallisuuden kannalta olennaisin merkintä.

SISÄLLYSLUETTELO: Hallittu kuljetus

SISÄLLYSLUETTELO: Hallittu kuljetus 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 NORMAALIT KULJETUSRASITUKSET...5 1.1 Mekaaniset rasitukset...5 1.1.1 Terminaali- ja käsittelyrasitukset...5 1.1.2 Varsinaiset kuljetusrasitukset...7 1.2 Ilmastolliset rasitukset...9

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21 1. Perustietoa Aaltopahvista 4 3.1 Yleistä mietittävää ja muistettavaa

Lisätiedot

PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA

PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka Tarja Javanainen PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen Kuljetusvastuuvakuutuksen yleisten sopimusehtojen CF105 kohdan 8. Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavia suojeluohjeita.

Lisätiedot

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Toni Saareks LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ Toni Saareks Lentorahtitoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Langasta köydeksi 1:68

Langasta köydeksi 1:68 Langasta köydeksi 1:68 Teräsköyden valinta Teräsköyden tilauksen yhteydessä tulee varmistaa oikea köysityyppi, köyden rakenne, halkaisija ja pituus. Noudata konevalmistajan suosituksia ja varmista, että

Lisätiedot

Kuljetustekniikka 1F 2010. Metropolia

Kuljetustekniikka 1F 2010. Metropolia Kuljetustekniikka 1F 2010 Metropolia Sisältö ja toteutussuunnitelma Opintojakson tyyppi Pakollinen Opintojakson taso Ammattiopinnot 1.2.2008 Arto Salonen 2 Opintojakson osaamistavoitteet Opiskelija tutustuu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma. Toni Uski LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAN YRITYKSEN VARASTOTOIMINTO- JEN KEHITTÄMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma. Toni Uski LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAN YRITYKSEN VARASTOTOIMINTO- JEN KEHITTÄMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma Toni Uski LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAN YRITYKSEN VARASTOTOIMINTO- JEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan jakelumallivaihtoehdot ja kuljetukset tuoteryhmittäin

Päivittäistavarakaupan jakelumallivaihtoehdot ja kuljetukset tuoteryhmittäin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Päivittäistavarakaupan jakelumallivaihtoehdot ja kuljetukset tuoteryhmittäin Grocery distribution chain models and transportation for different product

Lisätiedot

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen

KÄSIKIRJA. Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen KÄSIKIRJA 1 Käsiin kohdistuvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen SISÄLTÖ Alkusanat... 3 Käsitapaturmien ja ammatti-ihotautien torjuminen... 4 Koneturvallisuus ja käytettävyys... 4 Työpaikkaselvitykset...

Lisätiedot

Kuorma-autotekniikka 2011

Kuorma-autotekniikka 2011 Kuorma-autotekniikka 2011 Kuorma-auton perusrakenne Voimalinja Voimalinja Sisältö ja toteutussuunnitelma Opintojakson tyyppi Pakollinen Opintojakson taso Ammattiopinnot Rovaniemi Oulu Kokkola Ylivieska

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita pyöräilyyn. Vaikka olisit pyöräillyt useita vuosia, on tärkeää lukea kappale ennen uuden pyöräsi käyttöönottoa! Vanhempien

Lisätiedot

Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas

Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas YTL Yleinen Teollisuusliitto

Lisätiedot

TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin

TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin TRUKIN VALINTAOPAS TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän teoksen tekstin ja kuvien

Lisätiedot

Maakuljetusten. 15 järjestäminen

Maakuljetusten. 15 järjestäminen Maakuljetusten 15 järjestäminen SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Maakuljetusten järjestäminen Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali.

Lisätiedot

Henkel Norden Oy Äyritie 12 A 01510 Vantaa Puh. 0201 22 311 Fax. 0201 22 3541 www.loctite.fi www.loctitesolutions.

Henkel Norden Oy Äyritie 12 A 01510 Vantaa Puh. 0201 22 311 Fax. 0201 22 3541 www.loctite.fi www.loctitesolutions. Henkel Norden Oy Äyritie 12 A 01510 Vantaa Puh. 0201 22 311 Fax. 0201 22 3541 www.loctite.fi www.loctitesolutions.com/fi IDH 1494938 5185.indd 24 11.10.10 18:12 V i r a l l i n e n L o c t i t e - a s

Lisätiedot

Puupolttoaineen kuivuriopas

Puupolttoaineen kuivuriopas Puupolttoaineen kuivuriopas Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Päätoimittaja Toimituskunta Veli-Pekka Kauppinen, Metsäkeskus Juha Viirimäki, Metsäkeskus Juha Hiitelä, Metsäkeskus Lasse Maunula, Metsäkeskus

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

Lastaus- ja. purkaustoiminnot

Lastaus- ja. purkaustoiminnot 13 Lastaus- ja purkaustoiminnot SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Lastaus- ja purkaustoiminnot Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali.

Lisätiedot

Jyrsintä 4.. lele lel le 1111P11 1 "EI. 80 ani 70 EI ''.. 6 11111 111111121E4MA1111111 50. leliffilffiffiffelleillir 40. EINO -.4.

Jyrsintä 4.. lele lel le 1111P11 1 EI. 80 ani 70 EI ''.. 6 11111 111111121E4MA1111111 50. leliffilffiffiffelleillir 40. EINO -.4. Maatalouden tutkimuskeskus VAKOLAn tiedote 62/94 Sementin levitys. e., Kastelu e \ Ei routiva Vanha piha i 7 IP.. Tiivistys (tärytys)...ec Jyrsintä 4.. ''.. lele lel le 1111P11 1 "EI 80 ani INIMffillilirrilffi'

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot