BALTCICA TYÖPAJA Tampere, RYHMÄTYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BALTCICA TYÖPAJA 18.10.2011 Tampere, RYHMÄTYÖT"

Transkriptio

1 BALTCICA TYÖPAJA Tampere, RYHMÄTYÖT Ryhmän teema: POHJAVESI JA MAAPERÄ ILMIÖ RISKIT SOPEUTUMIS/VARAUTUMISKEINOT VASTUUTAHOT SADEMÄÄRIEN KASVU HULEVESIEN LISÄÄNTYMINEN viemärien tulviminen öljysäiliöiden ylivuodot sortumat pohjaveden laadun heikkeneminen eroosio lisääntyy kaivantojen sortumat junaradan sortuminen pohjaveden laadun heikkeneminen hulevesi- ja viemäriverkoston seuranta riskien kartoitus hulevesien hallinta avo-ojat imeytykset pintavesien ohjaus kasvillisuus luontaiset imeytysalueet POLIITIKOT PORMESTARI ME KAIKKI KASVILLISUUDEN LISÄÄNTYMINEN VEDENPINTOJEN NOUSU tulvariskit POHJAVEDEN VIRTAUKSEN MUUTOKSET KUIVUUS

2 BALTCICA TYÖPAJA Tampere, RYHMÄTYÖT Ryhmän teema: HULEVESIEN HALLINTA ILMIÖ RISKIT SOPEUTUMIS/VARAUTUMISKEINOT VASTUUTAHOT SADANNAN JA SADEMAKSIMIN KASVU HULEVESITULVAT verkostot haitat naapuritonteille eroosio rinteillä valumareittien alaosat, verkostojen purkupisteet tulvareittien suunnittelu rakentamistapaohjeet, hulevesiohjeet (perinne)pihanhoito-ohjeet (sitova kasvillisuus henkilökohtainen tiedotus kunnossapito: tulvareittien, kaivojen, yms. puhtaanapito kaupunki ja suunnittelijat rakennusvalvonta ja rakentajat korjausrakentamis tms.keskus (kaupunki) alulle ja asukkaat: neuvontaa myös piha- ja hulevesiasioissa kaupunki, kyläpartiot POHJAVESITASAPAINON HÄIRIINTYMINEN paineellisen pohjavesialueen häiriintyminen maaperän sisäinen eroosio haitat rakenteille riskien tiedostaminen, seuranta, suunnittelun merkitys, ryytimaiden koskemattomuus suunnittelijat NÄSIJÄRVEN RANTOJEN MAHDOLLISET TÄYTÖT tiiviit täytöt voivat vähentää pohjaveden suotaantumista ruoppaus pilaantuneet maat haitta-aineet veteen pohjaveteen riskin tiedostaminen

3 Ryhmän teema: TIEDONVÄLITYS JA YHTEISTYÖ BALTCICA TYÖPAJA Tampere, RYHMÄTYÖT RISKIT SOPEUTUMIS/ VARAUTUMISKEINOT KOHDERYHMÄT JA VASTUUTAHOT TIEDONVÄLITYSTAVAT YHTEISTYÖTAVAT RANKKASATEET, MYRSKYT EROOSIO MYRSKYTUHOT SADEVESIVERKOSTOJEN RIITTÄVYYS, HULEVESIEN HALLITSEMATTOMUUS vesimassojen ohjaaminen hulevesien hallinta kasvillisuus! asfalttikielto, läpäisevät pintamateriaalit hulevesisuunnitelmat! kuntien tekninen henkilöstö Tre kaupunkiympäristön kehittäminen rakennusvalvonta muut lupaviranomaiset kaupungin oma tuotanto konsultit tilaajan rooli asukkaat, kiinteistöjen omistajat seudullinen ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmatyö yksiköihin tietoiskuja, esim. yksikköpalaverit, lisätiedot intra/internet tiivis esite viranomaisten ja asukkaiden käyttöön BaltCICA tulokset yhdistetään seudulliseen sopeutumisohjelmatyöhön tiedonvälitys asukkaille: Pispalalainen lehti, Tamperelainen (yhteisjuttu BaltCICA ja seudullinen hanke) Ilmastonmuutos työpaja harjualueen asukkaille tiedon välitystä ja kokemusperäisen tiedon keräämistä koetuista vaikutuksista ja ongelmista, varautumis- ja sopeutumiskeinojen yhdessä miettimistä alueelliset tilaisuudet seututyön yhteydessä muuta ei ehditty

4 BALTCICA TYÖPAJA Tampere, RYHMÄTYÖT Ryhmän teema: SADANTA, TULVAT JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ SKENAARIOT: muutokset pintavaluntaan, imeytymiseen ja pohjaveden muodostumiseen (+ vai -?) teollisuuden sedimentit Lielahdesssa rantaimeytyminen heikentää pohjaveden laatua harjussa/vedenottamolla, pitäisikö rantaimeytymistä hillitä? Näsijärven pinta ei ole nousemassa, hoidetaan Tammerkosken kautta porilaiset hukkuvat? Näsijärven pinnan nosto aiheuttaa ongelmia viemäröinnille ja infralle säännöstelysuunnitelmat, ovatko ajan tasalla? pohjaveden gradientin (pinnan kaltevuuden) muutos harjussa, seuraako purkauksia Pyhäjärven puoleisella rinteellä? pohjaveden virtauksen muuttaminen esim. tiivisteseinällä paineellisen pohjaveden alueella. Seurauksena saattaa olla ongelmia muilla alueilla. voiko pohjaveden pinta alentua painumariski, stabiliteettiriski? vesivoimaa tunnelivoimalasta, joka tehdään harjun läpi järven ekosysteemi, veden x? vaihtelun vaikutukset esim. taloille ja kasveille sateisuus lisääntyy pitääkö kovia pintoja rajoittaa? tuulisuus harvennetaanko puustoa? mitkä ovat olleet aiemmat pohjavesisuhteet, miten ne ovat muuttuneet, pitäisikö ennallistaa? tuulten vaikutus aaltoihin ja esim. rantaeroosioon muuttuuko routaantuminen ja miten lumen vesiarvon muutos jäätymis- ja sulamissykli betonirakenteiden, tiilirakenteiden eroosio muuttuvatko radon olosuhteet? seuraava jääkausi (aikajänne 100 v.) tuulen vaikutus esim. kattojen mitoitukseen tuulienergian hyödyntäminen vaikutukset eläimistöön ja kasvistoon

5 BALTCICA TYÖPAJA Tampere, RYHMÄTYÖT järvien jääpeitteisyyden muutos, vaikutus kasveihin, taloihin, mikroilmastoon, veden laatuun virtaamahuiput lisääntyvät Kolme tärkeintä: säännöstely pohjavesieroosio järven veden laatu Miten vaikutuksiin tulee varautua: ELY, AVI, säännöstelyohje uudelleen luvittaminen, lupaehtojen tarkistaminen asukkaiden valistus rakennusvalvontaviranomainen kaavoittaja, infran suunnittelija katutilavalvonta (kaivannot) rakennussuunnittelija hulevesiohje kattovedet asukasyhdistysten kautta, Moreeni Toimivaltainen viranomainen : kuka se on hulevesiasioissa kaavamääräykset rakennusjärjestys Pispalan osalta tai oma ohje Pispalan hulevesistä varautuminen pelastusviranomainen

6 Työpaja, Tampere Ryhmätyö: Pohjavesi ja maaperä Vedenottamo Näsijärven purkautuminen Junarata Eroosio Hulevesien hallinta kaavassa Kaivantojen sortumisherkkyys paineellisen pohjaveden alueella Tahmelan lähteen alue paineellinen pohjavesi

7 Työpaja, Tampere Ryhmätyö: Hulevesien hallinta Rannan täytöt Rankkasateet eroosio tulvavedet Ryytimaan muokkaamisen riskit Pohjaveden pinta sortumat

8 Työpaja, Tampere Ryhmätyö: Sadanta, tulvat ja rakennettu ympäristö Rantaimeytymisen muutokset veden laatu! Veden laadun muutos Vedenottamon veden laatu ja määrä Kovien pintojen määrän kasvu - pohjaveden pinta alenee Pohjavesieroosio -eteläreuna! Myrsky- ja kosteus/vesivauriot Säännöstelyn hallinta ja lupaehtojen tarkitus Tuulet, aallot - rantaeroosio

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA 28.12.2007 2 ESIPUHE Hulevesien hallinta liittyy kaupungin organisaatiossa usean hallintokunnan toimialaan keskeisesti, jolloin hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS Nykytila ja kunnostus Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2015 Minna Sawkins TIIVISTELMÄ FORSSA Kestävän kehityksen koulutusohjelma

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma

Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma 13.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 Hulevesisanasto 4 1. Johdanto 5 1.1 Yleistietoa hulevesistä 5 1.2 Hulevesien hallinnan kehittäminen Espoon kaupungissa

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU 7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU Ilmatieteenlaitoksen tuottaman yhteenvedon mukaan (Ilmatieteenlaitos 2011) Suomen ilmaston keskilämpötila nousee arviolta muutamalla

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

uusia ratkaisuja kaupunkitulvien ehkäisyyn vettä läpäisevät päällysteet

uusia ratkaisuja kaupunkitulvien ehkäisyyn vettä läpäisevät päällysteet vettä läpäisevät päällysteet uusia ratkaisuja kaupunkitulvien ehkäisyyn Kaupunkiympäristöissä tiiviit pinnat kasvattavat sadevesiverkostojen kuormitusta ja lisäävät pintavaluntaa. Tällöin myös epäpuhtauksien

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Sisällys Hulevesien synnyn vähentäminen... 3 Läpäisevät päällysteet... 5 Kasvillisuuden käyttö... 7 Viherkatot... 9 Pieniä ratkaisuja tontille... 11

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 1 16X155867 11.10.2013 TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 2 Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 KOHDE... 3

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 101 2012 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 101 2012 MIKKELIN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. LUONNOS 7.1.2013 Punkaharjun Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen

Lisätiedot

LUONNOS 18.9.2012. Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

LUONNOS 18.9.2012. Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 18.9.2012 Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

Kerimäen Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kerimäen Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kerimäen Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 25.7.2012 i ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 21.9.2012 Sulkavan

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Polvijärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Julkinen versio 31.1.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELU- YHDISTYS RY TIIVISTELMÄ Polvijärvellä on kaikkiaan neljä vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta

Lisätiedot

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kansikuva: Näkymä valtatie 4:ltä Kirrin pohjavesialueen kohdalla Julkaisun kuvat: Pasi Huotari, ellei

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina 2012 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot