Sopeutumiseen liittyvät kustannuslaskelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopeutumiseen liittyvät kustannuslaskelmat"

Transkriptio

1 Sopeutumiseen liittyvät kustannuslaskelmat Jotain kättä pidempää - Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkaluja BaltCICA-työpaja Sopeutumisen kustannuksia Kustannus - hyötyanalyysi Jari Viinanen 1

2 Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian luonnos Sopeutumisen kustannusten arviointi tehdään tapaustutkimuksiin perustuen vuoden 2011 aikana. Sopeutumisen kustannusten lisäksi arvioidaan myös aikaisesta varautumisesta ja sopeutumisesta koituvia hyötyjä. Työ tehdään BaltCICA -hankkeen puitteissa ja yhteistyössä Helsingin ympäristökeskuksen kanssa Jari Viinanen 2

3 Kustannuslaskenta kaupungin perinteisestä näkökulmasta Aika budjettikausi ympäristöraportissa lasketaan mennyt vuosi ohjelmissa ja strategioissa ko. ohjelmakausi (esim , 2020 saakka) Kaupungin ohjauskeinon kustannus vs. muu ohjausmekanismi (vero, laki, tuki) kaupungin ilmastopoliittinen ohjaus vs. muu ohjaus (esim. ilmansuojelu, melun torjunta, liikenne-, sosiaalipolitiikka) yhteishankkeissa kaupungin osuus (esim. seudulliset) Kustannus/Hyöty; rahallinen, investointien takaisinmaksuaika, ei arvotusta Jari Viinanen 3

4 Kustannushyötyanalyysi lähtökohtia Yhteiskunnallinen hyöty Kustannukset (julkinen investointi) Verorahoilla Laina Kustannus/Hyöty Rahallinen (investointi, verotulo, vältetty kustannus) Epäsuora/arvottaminen; terveys, elämän arvo, imago, kilpailukyky, luonto, kokemus, luonnon, ilmaston, puhtaan veden hinta Korko Julkisten investointien korko pienempi Jari Viinanen 4

5 Kustannushyötyanalyysi Mahdolliset vaihtoehtohankkeet Hyödyt (rahana) Kustannukset (rahana) Aika: nyt 50 v -100 v -200 v Diskontataan hyödyt ja kustannukset nykyhetkeen Korko esim. 3,5% (50 v), 2% (200 v) Vaihtoehtojen nettonykyarvon laskenta (hyödyt - kustannukset) Herkkyysanalyysi Korko, epävarmimmat muuttujat Jari Viinanen 5

6 Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian luonnoksen toimenpidelinjaukset Yleiset ja poikkisektorialiset Tutkimus, suunnittelu Maankäyttö Rannikkoalueet, viheralueet, hulevedet Liikenne ja verkostot Joukkoliikenne, liikenneverkko, tietoliikenne, maanalaiset verkostot Rakentaminen Vesi ja jätehuolto Energiahuolto Pelastustoimi ja turvallisuus Sosiaali- ja terveystoimi Jari Viinanen 6

7 Case 1. Olemassa olevien rannalle rakennettujen alueiden tulvasuojelu Kustannukset Erilaiset tulvasuojat X m (pysyvä, tilapäinen) Tulvastrategia 4,5 milj. euroa Hki: nyt 1-2 milj. euroa/vuosi tulvarakenteisiin Hyödyt Tulvavaurioiden välttäminen (riski eri tulvasuojakorkeuksille, rakennukset korjattavia tai korjauskelvottomia) esim. Pori 20 milj. euron vahingon välttäminen kiinteistöjen hinta, korjauskustannukset, teiden ym. korjaus HKR: Tulvakohteiden määrittely, esiselvitys Kuva: Pekka Kansanen Kuva: Jari Viinanen Jari Viinanen 7

8 Case 2. Uusien alueiden rantarakentaminen Kustannukset 0. Ei huomioida tulvariskiä 1. Alue rakennetaan esim. 2 m, 3 m tai 4 m korkeammalle Täyttö, penkereet, maisemointi, paalutus 2. Alue jätetään rakentamatta Menetetty tontin ja kiinteistöjen arvo sekä veronmaksajat Hyödyt Tulvavaurioiden välttäminen (riski eri rakentamiskorkeuksille, rakennukset korjattavia tai korjauskelvottomia) kiinteistöjen hinta ei alene, korjauskustannukset, teiden ym. korjaus HKR: Tulvakohteiden määrittely, esiselvitys Meren pinta nousee (maannousu kompensoi jonkin aikaa). Myrskytuulet nostavat merenpintaa 1,2-2,5 m. (toistuvat useammin) Jari Viinanen 8

9 Case 3. Talojen rakentaminen Kustannukset Jäähdytys/lämmitysvalinnat Kosteuden/sateisuuden huomioiminen rakenteissa kalliimmat pintarakenteet (hinta aluksi kalliimpi) Hyödyt Kosteusvaurioiden korjausten välttäminen Kiinteistön arvon laskun välttäminen Energiansäästö Hellepäivien määrä lisääntyy. Sademäärän arvioidaan lisääntyvän 12-24% vuosisadan loppuun mennessä Jari Viinanen 9

10 Case 4. Uusien alueiden hulevesiratkaisut Kustannukset Hulevesiratkaisut (hulevesiviemärit, sekavesiviemärit, purot, viivytysaltaat, imeytys, viherkatot) Suunnittelu Kunnossapito Hyödyt Taajamatulvien riskien pienentäminen. Eroosion ja sedimentin kulkeutumisen estäminen. Hulevesiviemäreiden uusimisen (koon kasvattamisen) välttäminen Pienempi putkikoko imeytysratkaisujen ansiosta Pohjavesitasapainon ylläpito Vesistön saastumisen ehkäisy Kuvat: Jari Viinanen Sademäärän arvioidaan lisääntyvän 12-24% vuosisadan loppuun mennessä. Rankkasateet voimistuvat siten, että vuorokauden maksimisateet kasvavat 10-30% Jari Viinanen 10

11 Case 5. Viheralueet Kustannukset vieraslajien poisto muutokset viherrakentamisessa (lajit, kuivuus) tuhohyönteisten ja tautien torjunta Hyödyt kustannusten välttäminen kasvitautien vahingot ja kasvituhot kuivuuden aiheuttamat vahingot luontoarvon menetys (inhimillinen arvo) luontotyypin häviämisen välttäminen Vesistöjen saastumisen pienentäminen Havumetsävyöhyke siirtyy km pohjoisemmaksi ja lehtipuut yleistyvät koko maassa. Leväkukintoja (veden lämpeneminen, ravinteiden huuhtoutuminen myös talvella) Jari Viinanen 11

12 Case 6. Infrarakentaminen Kustannukset Uudet menetelmät ja materiaalit teiden kulumisen estämiseksi Pölyn torjuntamenetelmät Hyödyt Teiden kulumisen ehkäisy pölyn terveys ja viihtyisyyshaitan vähentäminen Lumipeitteen määrä vähenee (luminen talvi lyhenee molemmista päistä eli syksystä ja keväästä). Pakkaset vähenee; nollakelit lisääntyy talvisin. Kuva. Mika Räisänen Jari Viinanen 12

13 Case 7. Harrastukset Kustannukset Talviurheilu sisätiloihin (hallit, hiihtoputket) rakentaminen, ylläpito Muut vaihtoehtoiset harrastuspalvelut Hyödyt Terveyshyöty liikunnasta Kuvat: Jari Viinanen Lumipeitteen määrä vähenee (luminen talvi lyhenee molemmista päistä eli syksystä ja keväästä) Jari Viinanen 13

14 Case 8. Terveys Kustannukset Jäähdytys Lämpöä estävät rakenteet (ikkunat, lipat) Mielenterveyspalvelut (pimeyden vaikutus mielenterveyteen?) Hyödyt Kuolleisuuden aleneminen (liikalämmön alentaminen) muut terveyshyödyt Energiansäästö? Lisääntyvä helle kasvattaa kuolleisuutta. Pilvisyys lisääntyy talvisin 20% Jari Viinanen 14

15 Esimerkkejä kustannuksista Hulevesi Läpäisevät päällysteet Investointi: esim. Betoninen reikälaatta 37 /m2, Avoin asfaltti 7 /m2 Käyttö- ja kunnossapito: esim. Avoin asfaltti 1,80 /m2/a (arviolta 1,5 kertaa tavanomaisen kadun kunnossapitokustannus) Viherkatot ja kasvillisuus Investointi: esim. laaja-alainen viherkatto valmiista kasvillisuusmatosta 70 /m2 Käyttö- ja kunnossapito: lannoitusta, ei-toivottujen kasvien poistoa sekä seurantaa. Imeytys Investointi: esim. Imeytyskaivanto, esikäsittelynä puskurivyöhyke:120 /m3. Käyttö- ja kunnossapito: esim. 9,5 /m3*a. Lähde: Hyöty P Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, Suunnitteluohje. Skoy Jari Viinanen 15

16 Esimerkkejä kustannuksista Hulevesi Hulevesien johtamismenetelmät Investointi: esim. Kourulaatta, betonia: 23 /m, kanava 470 /m maaleikkauksessa Käyttö- ja kunnossapito: Keskimäärin 0,6 /m*a (kourut), 2 3 /m*a (kanava) Viivytysmenetelmät Investointi: kosteikko ja lammikko /m2 Käyttö- ja kunnossapito: 0,60 /m2 Lähde: Hyöty P Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, Suunnitteluohje. Skoy Jari Viinanen 16

17 Helsingin tulvastrategia Jari Viinanen 17

18 Jari Viinanen 18

19 Yhteenveto o Selvitetään sopeutumiseen liittyvät kustannukset ja hyödyt sanallisesti ja saatavilla olevin lukuarvoin (esimerkkejä) o Selvitetään lähteet, joista kustannuksia voi kerätä o Laaditaan malli yksinkertaisen kustannushyötyanalyysin laatimiselle kunnan päätöksen teon tueksi o Esimerkkilaskenta Jari Viinanen 19

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa. Jukka Rapo / GORILLA

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa. Jukka Rapo / GORILLA Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa Jukka Rapo / GORILLA Ilmastonmuutosta ei voida enää estää, mutta siihen voi varautua. Suomi on edelläkävijä sopeutumispolitiikassa Karin Smeds / GORILLA Ilmastonmuutosta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina 2012 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020 Erikoisen sään vuosi 2010 Vuoden alussa Suomea kuritti kova pakkanen ja kesällä koettiin ennätyspitkä helleaalto, rajut ukkosmyrskyt ja syöksyvirtaukset. MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA

Lisätiedot

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Sisällys Hulevesien synnyn vähentäminen... 3 Läpäisevät päällysteet... 5 Kasvillisuuden käyttö... 7 Viherkatot... 9 Pieniä ratkaisuja tontille... 11

Lisätiedot

Ilmastonmuutos yhdyskuntasuunnittelussa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja haasteet yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön suunnittelussa

Ilmastonmuutos yhdyskuntasuunnittelussa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja haasteet yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön suunnittelussa Ilmastonmuutos yhdyskuntasuunnittelussa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja haasteet yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön suunnittelussa ILMANKOS luento 28.10.2008 Erikoistutkija Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 2.1 MENETELMÄT

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

Viherkerroinmenetelmän kehittäminen Helsingin kaupungille

Viherkerroinmenetelmän kehittäminen Helsingin kaupungille Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2014 Viherkerroinmenetelmän kehittäminen Helsingin kaupungille Elina Inkiläinen (EPECC), Topi Tiihonen (EPECC) ja Eeva Eitsi (FCG) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS Nykytila ja kunnostus Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2015 Minna Sawkins TIIVISTELMÄ FORSSA Kestävän kehityksen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 00471 07 15.1.2007 Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2 3 Tiivistelmä Raportissa

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Alkusanat... 5 2.0 Johdanto... 6 3.0 Ilmastonmuutos...

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma

Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma 13.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 Hulevesisanasto 4 1. Johdanto 5 1.1 Yleistietoa hulevesistä 5 1.2 Hulevesien hallinnan kehittäminen Espoon kaupungissa

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

uusia ratkaisuja kaupunkitulvien ehkäisyyn vettä läpäisevät päällysteet

uusia ratkaisuja kaupunkitulvien ehkäisyyn vettä läpäisevät päällysteet vettä läpäisevät päällysteet uusia ratkaisuja kaupunkitulvien ehkäisyyn Kaupunkiympäristöissä tiiviit pinnat kasvattavat sadevesiverkostojen kuormitusta ja lisäävät pintavaluntaa. Tällöin myös epäpuhtauksien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA 28.12.2007 2 ESIPUHE Hulevesien hallinta liittyy kaupungin organisaatiossa usean hallintokunnan toimialaan keskeisesti, jolloin hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen EkoRak B-osa LAUSUNTOVERSIO VERSIO 17.5.2011 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen HKR - Helsingin kaupungin rakennusvirasto Sivu 2 (123) ESIPUHE Helsingin

Lisätiedot

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI YHTEISTYÖSSÄ: Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 ISBN 978-952-448-413-8 ISSN 2342-1363

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

JULKILAUSUMA...4. Uusi toimintaympäristö...6. Viisi toiminnan aaltoa Itämeren hyväksi...10 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA...

JULKILAUSUMA...4. Uusi toimintaympäristö...6. Viisi toiminnan aaltoa Itämeren hyväksi...10 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA... Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2014 2018 Sisältö JULKILAUSUMA...4 Uusi toimintaympäristö...6 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA...6 2. ITÄMERI-YHTEISTYÖN

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Vantaan ympäristöraportti

Vantaan ympäristöraportti Vantaan ympäristöraportti 2013 Julkaisija Vantaan kaupunki, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, ympäristökeskus Kannen kuva Lumivuoret ruohonkorsien ympärillä, Jarmo Honkanen Taitto Jarmo Honkanen Sarja

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessa

Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessa Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessa Kansikuvassa on meneillään sähkökaapelin asennus Helsingin Rautatieaseman tuntumassa vuonna 1966 (Kuva: Helsingin Energia). Mikko Laitinen ja Petteri

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Sisällysluettelo 1. Muut palvelut -työryhmä / väliraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman

Lisätiedot