PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA"

Transkriptio

1 sivu 1/8 PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA OHJE Dnro 662/32/03 Hyvä perusohje tilojen jaotteluun niiden hygieniariskien perusteella, lisäksi paljon perustietoa pesu- ja desinfiointiaineista sekä erilaisista pesuohjelmista. Lopussa myös tietoa puhtauden tarkkailuohjelmista. Lainsäädäntöviittaukset ovat monilta osin vanhentuneet, koska lainsäädäntö on uusiutunut monilta osin tämän ohjeen voimaantulon jälkeen. Voimaantulo- ja voimassaoloaika toistaiseksi SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma laitoksen omavalvonnassa 3 Puhdistus ja desinfiointi 4 Puhdistusohjelman laatiminen 5 Puhdistuksen ja desinfioinnin valvontamenetelmät 6 Puhtauden tarkkailuohjelman laatiminen Liitteet 1 Yleistä Tämä ohje on laadittu helpottamaan hygienialain mukaan hyväksytyn laitoksen omavalvontasuunnitelmaan kuuluvien puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman laatimista. Ohjetta voidaan soveltaen käyttää myös terveydensuojelulain mukaisen elintarvikehuoneiston puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman laatimisessa. Ohje on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti sellaisissa laitoksen tiloissa, joissa vesipesu on mahdollista. Ohjeen liitteenä (liitteet 2 11) olevia lomakkeita laitos voi käyttää apuna puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman laatimisessa. Lomakkeet tulisi muokata ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistellä laitoksen toimintaan ja omavalvontajärjestelmään sopiviksi. 2 Puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma laitoksen omavalvonnassa Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996, hygienialaki) 21 :ssä velvoitetaan laitos laatimaan ja toteuttamaan omavalvontajärjestelmä elintarvikehygieenisten epäkohtien syntymisen estämiseksi. Useiden maa- ja metsätalousministeriön antamien säädösten (luettelo liitteessä 1) mukaan laitoksen omavalvontajärjestelmään on sisällytettävä puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma, joiden on oltava asianomaisen valvontaviranomaisen hyväksymiä. Puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman on vastattava laitoksen toimintaa ja ohjelmia on muutettava tarvittaessa, esimerkiksi omavalvonnasta saatujen tulosten osoittaessa muutostarpeen, laitoksen toiminnan muuttuessa tai lainsäädännön muuttuessa. Teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa on lisäksi toteutettava maa- ja metsätalousministeriön ruhojen pintanäytteistä, puhtausnäytteistä ja EHEC-näytteistä teurastamossa ja leikkaamossa antaman asetuksen (7/EEO/2002) säännökset rakenteiden, laitteiden ja välineiden pintojen puhtaustutkimuksista. Laitoksen on pidettävä kirjaa puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tutkimuksista, mittauksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä, ilmoituksista valvontaviranomaiselle ja järjestelmän varmistuksista. Kirjanpito on oltava valvontaviranomaisen saatavilla ja sitä on säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman toimivuus laitoksen on varmistettava vähintään kerran vuodessa. Varmistamisessa voidaan käyttää laitoksen omaa henkilökuntaa tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

2 sivu 2/8 3 Puhdistus ja desinfiointi 3.1 Yleistä Laitoksen puhdistettavuus tulee ottaa huomioon jo laitoksen suunnitteluvaiheessa mm. tilojen, työpisteiden ja laitteiden sijoittelussa sekä materiaali- ja laitevalinnoissa. Rakenteiden ja pintojen on oltava helposti puhtaana pidettävästä ja kestävästä materiaalista valmistettuja. Myös henkilökunnan hygieeniset työskentelytavat helpottavat laitoksen puhtaanapitoa. Laitoksessa käsiteltävät raaka-aineet sekä tuotantoprosessit asettavat erilaisia vaatimuksia laitoksen puhtaanapidolle. Raaka-aineiden tai tuotteiden mahdollisesti sisältämät taudinaiheuttajat voivat kontaminoida käsittelytiloja, mikä voi lisätä puhdistustarvetta ja vaikuttaa pesuainevalintoihin. 3.2 Hygienia-alueet Elintarvikkeita valmistavissa ja käsittelevissä laitoksissa asetetaan eri tiloille erilaisia hygieniaan kohdistuvia vaatimuksia riippuen siitä, millaisia raaka-aineita ja tuotteita siellä käsitellään ja millaisia valmistusprosesseja tilassa on. Laitoksen kaikkien huonetilojen, pintojen ja laitteiden puhdistus- ja desinfiointitarve määritellään arvioimalla tilan, pinnan tai laitteen epähygieenisyyden aiheuttama riski elintarvikkeen hygieeniselle laadulle. Hyvin suunniteltu ja toteutettu laitoksen tilojen ja pintojen luokittelu hygieniavaatimuksen mukaan helpottaa erityisesti puhdistusmenetelmän ja pesu- ja desinfiointiaineiden valintaa, puhdistusjärjestyksen ja puhdistustiheyden suunnittelemista sekä puhtauden tarkkailusuunnitelman laatimista. Tämä myös helpottaa siivoustyön organisointia ja optimointia. Hygieniatasoltaan erilaiset tilat ja toiminnot on sijoitettava jo laitoksen suunnittelussa tai muutostöiden suunnittelun yhteydessä eri huonetiloihin. Tämä voidaan joissakin tapauksissa toteuttaa myös sijoittamalla erilaiset toiminnot riittävän etäälle toisistaan tai eri aikoina tapahtuviksi. Laitoksen henkilökunnan liikkumista hygienia-alueelta toiselle tulee välttää ja tarvittaessa vaihtaa suojavaatteita siirryttäessä hygienia-alueelta toiselle. Työntekijöiden taukotilat tulisi myös sijoittaa hygienia-alueittain. Jokaiseen hygienia-alueeseen ja sen puhdistusohjelmaan kuuluvat myös alueella käytettävät laitteet, työvälineet, astiat, puhdistusvälineet ja joissain tapauksissa myös kunnossapidon työkalut. Liikuteltavia astioita tai laitteita ei saa tuoda alemman hygienian alueelta korkeamman hygienian alueelle ilman huolellista pesua. Eri hygienia-alueet voidaan merkitä laitoksen pohjapiirustukseen ja huonetiloihin esimerkiksi laitoskohtaisilla värikoodeilla. Tämä voidaan toteuttaa esim. tekemällä oviaukkoihin merkinnät hygienia-alueista (oviin, lattiaan tai seinään). Värikoodausta suositellaan käytettäväksi myös alueella käytettävien välineiden, laitteiden, astioiden ja puhdistusvälineiden merkitsemiseen. Värien käytöstä voi päättää vapaasti, mutta kannattaa suosia elintarviketeollisuuden suositusta: punainen; korkean hygienian alue, keltainen; hyvän hygienian alue, vihreä; neutraalin hygienian alue, ruskea; likainen alue. Laitoksen tilat voidaan jakaa hygienia-alueisiin seuraavasti: Korkean hygienian alue Alueella käsitellään tai säilytetään suojaamattomia tuotteita, jotka on tarkoitettu syötäväksi kuumentamatta. Tällaisten tuotteiden käsittelyltä edellytetään korkeaa työskentelyhygieniaa ja hygieenistä työjärjestystä. Korkean hygienian alueella on korkein puhtausvaatimus. Tällaisia tiloja ovat mm. lihavalmisteiden ja kylmäsavustettujen kalojen viipalointiosastot sekä maitovalmisteiden valmistus- ja pakkaustilat.(+graavatut kalatuotteet) Hyvän hygienian alue Tilat, joissa käsitellään tai säilytetään suojaamattomia raaka-aineita tai tuotteita, jotka kuumennetaan ennen syömistä. Tilalla on korkea puhtausvaatimus ja työntekijöiltä edellytetään hyvää työskentelyhygieniaa. Tähän alueeseen kuuluu esimerkiksi lihan leikkaamo.(+raaka-kalavalmisteet) Neutraalin hygienian alue Alueella käsitellään tai säilytetään pakattuja tai muuten suojattuja raaka-aineita tai tuotteita. Ryhmään kuuluvat mm. lähtevien tuotteiden varasto ja lähettämö. Toimistot, sosiaalitilat, pakkaustarvikevarasto ja pesuainevarasto kuuluvat myös neutraalin hygienian alueeseen.(+kylmävarastot) Ns. likainen alue Tiloihin kuuluvat mm. jätehuoneet ja eräät tekniset tilat. (+piha-alue)

3 sivu 3/8 3.3 Puhdistus Yleistä Puhdistuksen onnistumiseen vaikuttavat pesuaineen ominaisuudet, käytettävän veden laatu ja lämpötila, puhdistukseen käytetty aika ja mekaanisen puhdistamisen tehokkuus. Yhden osatekijän tehon väheneminen vaatii muiden tehostamista, jotta pesutulos pysyisi hyvänä. Toisaalta jos jokin osatekijä on hyvin heikko, esimerkiksi riittämätön mekaaninen puhdistus tai pesuliuoksen väärä lämpötila, ei tehostamalla muita tekijöitä saada aikaan hyvää pesutulosta. Myös siivousvälineiden puhdistuksesta tulee huolehtia Pesuaine Pesuaine tehostaa puhdistusta parantamalla veden likaa irrottavia ominaisuuksia. Pesuaineen valintaan vaikuttavat käytettävä pesumenetelmä, käytettävän veden kovuus ja rautapitoisuus sekä lian laatu. Lisäksi pesuaineet on valittava siten, että ne vahingoittavat mahdollisimman vähän laitoksessa käytettyjä pintoja.(liian vahvat pesuaineet aiheuttavat rakenteiden rikkoutumista, mikä puolestaan aiheuttaa bakteeririskin) Jokaisen pesuja desinfioimisaineen tuoteselosteessa on kuvaus aineen pintaa vaurioittavista ominaisuuksista. Pesuaineiden annostelussa on noudatettava valmistajan antamia suosituksia. Pesuaineissa käytetään seuraavia tehoaineita: Emäkset (esimerkiksi natrium- ja kaliumhydroksidit ja -karbonaatit, fosfaatit, silikaatit ja amiinit) nostavat pesuliuoksen ph-arvoa. Emäspesussa emäkset hajottavat valkuais- ja rasvalikaa ja tehostavat pinta-aktiivisten aineiden (tensidit) puhdistusvaikutusta. Tavallisessa vaahtopesussa käytettävän emäksisen pesuaineen ph on 10,1-11. Heikosti emäksisen esimerkiksi astianpesuaineen ph on 8,1-10. Vahvasti emäksinen pesuliuos (ph yli 11) jopa tuhoaa mikrobeja. Vahvasti emäksistä pesuainetta käytetäänerityiskohteiden kuten savustusuunien pesuun. Hapot (esimerkiksi fosfori- ja typpihappo, orgaaniset hapot) laskevat pesuliuoksen ph-arvoa ja poistavat kivettymiä ja saostumia. Tavallisen happopesuaineen ph on alueella 2-4,9. Vahvasti hapanta pesuainetta (ph alle 2) käytetään esimerkiksi suljetuissa järjestelmissä. Pesuaineiden tehoaineina käytetään lisäksi pinta-aktiivisia aineita eli tensidejä ja kompleksointiaineita. Tensidit pienentävät veden pintajännitystä ja siten parantavat veden kostutuskykyä ja kykyä tunkeutua pinnan ja lian väliin, jolloin lika irtoaa. Kompleksointiaineet (fosfaatit, fosfonaatit, EDTA tai NTA) pehmentävät vettä sitomalla vesiliukoisiksi yhdisteiksi kalsiumin ja magnesiumin, jotka aiheuttavat veden kovuutta Veden laatu ja lämpötila Puhdistukseen saa laitoksessa käyttää vain talousvettä. Pesussa käytettävän veden ominaisuudet on otettava huomioon, koska esimerkiksi kova tai rautapitoinen vesi vaatii enemmän pesuainetta kuin pehmeä vesi. Tarvittava veden lämpötila riippuu pestävästä tai desinfioitavasta kohteesta, pesu- ja desinfiointiaineesta sekä pesu- ja desinfiointimenetelmästä. Veden lämpötila laskee nopeasti kylmällä pinnalla ja pesun tai desinfioinnin aikana, mikä on otettava huomioon sopivaa lämpötilaa määriteltäessä Puhdistusmenetelmät Mekaanista puhdistusta harjaa tai liinaa käyttäen on tarvittaessa käytettävä osana pesua. Pinttynyt lika on aina puhdistettava mekaanisesti. Korkeapainepesu ei ole suositeltava pesumenetelmä, koska se on pintoja kuluttava ja voi siirtää likaa paikasta toiseen mm. roiskeina ja vesisumuna. (korkeapainepesua voidaan käyttää tilanteissa, joissa koko tila voidaan pestä ja huudella vedellä) Matalapainepesu, jossa käytetään n barin painetta, on suositeltavin pesumenetelmä. Matalapainepesussa muodostuu vähemmän likaa sisältävää sumua kuin korkeapainepesussa. Cleaning in place (CIP)-menetelmä tarkoittaa tekniikkaa, jolla laitteisto voidaan pestä sitä purkamatta (putkistot). Menetelmä edellyttää tähän tarkoitukseen sopivien pesu- ja desinfioimisaineiden käyttöä. 3.4 Desinfiointi Kemiallinen desinfiointi Kemiallisissa menetelmissä mikrobeja tuhotaan desinfiointiaineella. Mikrobeja tuhoava vaikutus riippuu desinfiointiaineen vaikuttavasta aineesta, käyttöliuoksen vahvuudesta, oikeasta käyttölämpötilasta, riittävästä vaikutusajasta, ph:sta, veden kovuudesta, lian laadusta ja määrästä, pinnan materiaalista ja mikrobeista, joiden tulisi tuhoutua. Desinfiointia varten on jokaisella käsittelykerralla valmistettava uusi liuos, ellei desinfiointiainetta

4 sivu 4/8 käytetä laimentamattomana. Liuos valmistetaan valmistajan antaman ohjeen mukaisesti. Moniin pesuaineisiin on lisätty desinfioivaa ainetta, joka ei kuitenkaan korvaa erillistä desinfiointia. Pesuaineeseen sekoitettu desinfiointiaine menettää pesun aikana tehoansa (desinfiointiaine sitoutuu likaan) ja siksi pesun jälkeinen desinfiointi on välttämätöntä. Koska mikrobit tulevat vastustuskykyisiksi desinfiointiaineiden tehoaineille, olisi eri tehoainetta sisältäviä desinfiointiaineita vaihdeltava. Jos laitoksella on todettu patogeenin esiintyminen, on desinfiointiaine valittava siten, että kyseinen patogeeni tuhoutuu. Desinfiointiaine tulisi aina huuhdella pois, ettei desinfiointiainejäämiä jää pinnoille. Desinfiointiaineissa käytetään mm. seuraavia tehoaineita: Alkoholeista desinfioinnissa käytetään yleisesti etanolia ja isopropanolia. Ne soveltuvat työpäivän aikana tapahtuvaan desinfiointiin sekä helposti vaurioituvien pintojen desinfiointiin. Anionisia happoja (anioninen tensidi ja happo) käytetään harvoin. Niitä voidaan käyttää sekä happopesussa että desinfioinnissa. Ne poistavat mineraalisaostumia. Karboksyylihappo ei vaahtoa ja soveltuu siten hyvin käytettäväksi CIP-pesumenetelmässä. Sitä voidaan käyttää sekä happopesussa että desinfioinnissa. Kloori sopii työvälineiden, laitteiden ja lattioiden desinfiointiin. Kloori on tehokas ja nopeavaikutteinen, mutta syövyttää joitakin metalleja ja muovilaatuja. Klooria ei voi käyttää jatkuvasti, koska mikrobit saattavat muuttua kloorille vastustuskykyisiksi. Laimennusliuoksessa veden lämpötila ei saa ylittää +40 C kloorin haihtumisen vuoksi. Kvaternääriset ammoniumyhdisteet ( kvatit ) ovat bakteereita ja homeita vastaan tehokkaita aineita, jotka eivät vaurioita pintoja. Niitä käytetään mm. kylmälaitteiden desinfiointiin. Peretikkahappo on tehokas, biofilmiä poistava yhdiste. Se kuitenkin vaurioittaa useita pintamateriaaleja Fysikaalinen desinfiointi Fysikaalisia desinfiointimenetelmiä ovat esimerkiksi kuumalla vedellä, höyryllä, ilmalla tai öljyllä desinfiointi ja UV-valon tai ultraäänen käyttö. Kuuman ilman käyttäminen yhdistettynä riittävään vaikutusaikaan on tehokkain mikrobien tuhoamiskeino. Joitakin työvälineitä voidaan desinfioida uunissa kuumentamalla. Kuuman veden käyttäminen on useimmiten käyttökelpoisempaa kuin kuuman ilman käyttäminen. Fysikaalisessa desinfioinnissa on veden lämpötilan oltava vähintään 80ºC, jolloin vaikutusajan tulisi olla n. 10 minuuttia. Pintojen kuumavesidesinfiointia voidaan käyttää erityistilanteissa. 3.5 Laitoksen puhdistus ja desinfiointi Laitoksen puhdistukseen sisältyy sekä päivittäisiä että harvemmin tehtäviä toimenpiteitä riittävän puhtauden, siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Sellaiset pinnat ja laitteet, jotka voivat kontaminoida elintarvikkeen, tulee pestä vähintään päivittäin. Puhdistus koskee kaikkia laitoksen tiloja, myös lastauslaitureita ja ulkoalueita Töiden jälkeen tehtävä puhdistus ja desinfiointi Esipuhdistus ja -huuhtelu: Irtonainen jäte poistetaan laitteista kaapimalla ja lattioilta esimerkiksi lastalla. Koneet ja laitteet puretaan pesua varten. Konekohtaisesti määritellään, miten pieniin osiin koneet puretaan. Pesua kestämättömät kohteet puhdistetaan ja suojataan pesun ajaksi puhtailla suojilla. Pinnat ja laitteet huuhdellaan viileällä vedellä. Pesu: Pesuaine levitetään vaahtosuuttimella varustetulla letkulla pestäville pinnoille ja irrotetuille osille ja annetaan vaahdon vaikuttaa annetun ohjeen mukaisesti. Vaahto ei saa kuivua. Vaahdon vaikutusaikana hangataan tuotteen kanssa kosketuksissa olevat ja tarvittaessa muut pinnat hankauslevyllä tai -pesimellä, jossa on pesuaineliuosta. Pinnat pestään matalapaineisella vedellä aistinvaraisesti puhtaaksi. Pesuaine poistetaan huuhtelemalla matalapaineisella vedellä. Mikäli mahdollista jätetään noin tunnin ns. laskeuma-aika ennen desinfiointia, jotta sumu ja sen mahdollisesti sisältämä lika laskeutuisi pinnoille, jonka jälkeen pinnat desinfioidaan. Desinfiointi: Desinfiointiainetta levitetään tai sumutetaan esimerkiksi painesumutuskannulla. Desinfiointiaine huuhdellaan

5 sivu 5/8 vedellä pois. Suojattujen laitteiden suojaukset poistetaan ja alla olevat pinnat desinfioidaan alkoholipitoisella aineella. Tilojen ja pintojen kuivumisesta huolehditaan parhaiten ilmastoinnin avulla Työpäivän aikana tehtävä puhdistus Työpäivän aikana ylläpidetään yleistä järjestystä ja siisteyttä siten, että elintarvikkeet eivät likaannu. Veden käyttö tai muu roiskeita aiheuttava puhdistaminen ei ole sallittua, jos on vaara, että suojaamattomat elintarvikkeet likaantuvat. Jos veden käyttö kesken työn on välttämätöntä, on elintarvikkeet ja avoimet prosessilaitteet suojattava roiskeilta. Tuotantotiloja puhdistetaan tarvittaessa työpäivän aikana ja tauolle mentäessä sekä erityisen puhdistustarpeen ilmetessä. Lattioita ja pintoja voidaan puhdistaa lastalla tai imurilla ja leikkuualustoja voidaan kääntää tai vaihtaa. Työpöytiä ja laitteita voidaan puhdistaa myös raaka-aineiden vaihtamisen välillä Säännöllinen tehopuhdistus Tehopuhdistus toteutetaan tuotantotiloissa suunnitelmallisesti (esim. kerran viikossa). Tehopuhdistuksen yhteydessä laitteet puretaan pienempiin osiin kuin päivittäisessä pesussa. Tehopesussa pestään ensin emäksisellä pesuaineella, jonka jälkeen käytetään hapanta pesuainetta sekä tehdään lopuksi uusi emäspesu. Pesuaineiden vaikutusaikana mekaaninen pesu tehdään huolellisesti hangaten. Desinfiointi tehdään kuten päivittäisen pesun yhteydessä. Desinfiointitehoa voidaan lisätä käsittelemällä kohteita esimerkiksi kuumalla vedellä tai höyryllä Puhdistus ongelmatilanteessa (saneerauspuhdistus) Saneerauspuhdistus tehdään, kun laitos on kontaminoitunut ihmiselle tautia aiheuttavalla mikrobilla. Tällaisia mikrobeja ovat esimerkiksi Salmonella ja Listeria monocytogenes bakteerit. Saneerauspuhdistus vaatii aina huolellista suunnittelua ja selvitystyötä. Laitoksella ilmenneen mikrobiologisen, saneerauspuhdistusta vaativan ongelman ratkaisemisessa tulisi aina käyttää apuna valvontaviranomaisia ja tarpeen vaatiessa myös muita asiantuntijoita. Saneerauspuhdistuksen ajaksi laitoksen tai puhdistettavan tilan toiminta keskeytetään. Saneerauspuhdistukseen liittyy mahdollisimman perusteellinen laitteiden purku, erityisen tehokas mekaaninen puhdistus, kuumakäsittelyitä ja muita toimenpiteitä ongelman laadusta riippuen. Desinfiointiaineiden väkevyyttä ja vaikutusaikaa lisätään. Laitoksen annetaan kuivua riittävän hyvin eri käsittelyiden välillä. Laitokselta otetaan saneerauspuhdistuksen jälkeen pintapuhtaus- ja tuotenäytteitä, jotta voidaan todeta ongelman poistuneen. Saneerauspuhdistukseen liittyy myös tuotanto-olosuhteiden sekä laitteiden ja pintarakenteiden kunnon perusteellinen selvitys ja mahdollisten epäkohtien korjaaminen. Listeria-bakteeri pesiytyy yleensä paikkoihin, jotka ovat hankalasti puhdistettavia, tästä syystä puhdistuksen on tapahduttava mahdollisimman tarkkaan. Biofilmi Biofilmiksi sanotaan pintaan kiinnittyneitä mikrobikerrostumia, joissa mikrobikanta säilyy pienen nestemäärän ja vähäisenkin ravinnon avulla. Orgaanisista aineista muodostunut lika sekä pinnan epätasaisuus ja huokoisuus edistävät biofilmin muodostumista. Prosessilaitteisiin ja putkistoihin muodostunut biofilmi kontaminoi pintaa koskettavan elintarvikkeen varsin helposti ja aiheuttaa siten merkittävän elintarvikehygieenisen riskin. Muodostuneen biofilmin poistaminen vaatii tehokasta mekaanista puhdistusta sekä pesua ja desinfiointia. Biofilmin muodostumista voidaan ehkäistä rakennemateriaalien valinnalla ja pintakäsittelyllä, hyvällä rakenteiden ja laitteiden suunnittelulla sekä oikealla puhdistamisella ja desinfioinnilla. Listeria-bakteeri leviää biofilmin avulla Erityiskohteiden puhdistus Laitosten rakenteissa olevien erityisten kohteiden puhdistus on tehtävä suunnitelmallisesti ottaen huomioon niiden omat puhdistus- ja desinfiointiohjeet mm. ilmanvaihto-, vesi- ja viemäriputket, sähkölaitteet, johtoarinat, katot ja ylärakenteet, laitteiden ja kaappien päällystät sekä katkaisijoiden ja sähkölaitteiden ympärystät. Tärkeitä puhdistuskohteita ovat esimerkiksi pakkaus- ja viipalointikoneet sekä kuljetushihnat. Kuljetushihnat on pestävä molemmin puolin niiden pyöriessä. Myös kuljettimien telat on pestävä huolellisesti. Viipalointikoneiden

6 sivu 6/8 terät on jokaisen pesukerran yhteydessä puhdistettava myös mekaanisesti. (Viipalointikoneiden kautta saattaa ruokamyrkytysbakteereja levitä laajasti valmistettaviin tuotteisiin) Viipalointikoneiden terät voidaan tarvittaessa puhdistaa ja desinfioida myös työtauon aikana, mutta tällöin on kuitenkin annettava pintojen kuivua. 4 Puhdistusohjelman laatiminen Puhdistusohjelmassa on selostettava puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet tarvittaessa huone- ja laitekohtaisesti. Myös puhdistusajankohdat, -aineet ja -välineet kuvataan. Laitoksessa käytettävistä puhdistus- ja desinfioimisaineista on laadittava luettelo ja niistä on oltava käyttöturvallisuustiedotteet. Kuljetusajoneuvojen ja muiden kuljetusvälineiden kuten trukkien säännöllinen pesu ja desinfioiminen sekä ajoittain toteutettava tehopuhdistus sisällytetään laitoksen puhdistusohjelmaan. Puhdistusohjelmassa on mainittava puhdistuksesta ja desinfioinnista vastaavan henkilön ja varahenkilön (henkilöiden) nimet. Jos laitoksen puhdistaa ulkopuolinen yritys, laitoksen edustaja nimetään kuitenkin puhdistusohjelman toteutumisesta vastaavaksi henkilöksi. 4.1 Puhdistuksen ja desinfioinnin kuvaus (liitteet 2, 3, 4, 5) Puhdistusohjelmassa on kuvattava laitoksen tilojen, kalusteiden, koneiden, laitteiden, ja välineiden puhdistaminen ja desinfiointi. Myös erityiskohteet, esimerkiksi jäteastiat, putkistot, ilmanvaihto- ja sähkölaitteet otetaan huomioon. Samalla tavalla puhdistettavat ja desinfioitavat tilat ja kohteet voidaan sisällyttää samaan kuvaukseen. Puhdistuksen ja desinfioimisen kuvaus käsittää päivittäiset tavanomaiset, sekä töiden jälkeen että niiden aikana tehtävät toimenpiteet, tehopesut sekä suunnitelman puhdistamisesta ja desinfioinnista ongelmatilanteissa ja erityiskohteissa. Todennäköisiä erityistilanteita varten tulee olla kuvaus likaantuneen rakenteen tai laitteen puhdistuksesta ja desinfioinnista. Puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytettävät välineet mainitaan. Hyvin laadittua puhdistuksen ja desinfioinnin työohjetta voidaan käyttää myös omavalvontaan kuuluvana puhdistuksen ja desinfioinnin kuvauksena. Puhdistus- ja desinfiointiohjeen tulisi olla helposti työntekijöiden nähtävissä, esimerkiksi muovikansiossa siivouskohteen lähellä, jolloin puhdistukseen liittyvät ohjeet on helppo tarkistaa. Laitoksella tulisi olla myös koneiden, laitteiden tai välineiden valmistajilta saadut puhdistusohjeet. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden käytöstä tulisi olla ohjeet, joiden avulla varmistetaan, että aineita käytetään oikein ja ettei niiden jäämiä jää tuotteiden kanssa kosketuksiin. 4.2 Puhdistustiheys ja puhdistusajankohdat (liite 6) Puhdistusohjelmassa on kuvattava laitoksen puhdistustiheys ja puhdistusajankohdat huonetila-, rakenne-, laite-, väline- ja erityiskohdekohtaisesti. Myös tehopesujen ajankohdat määritellään. 4.3 Pesu- ja desinfiointiaineiden luettelo (liite 7) Laitoksessa käytettävistä puhdistus- ja desinfioimisaineista on laadittava luettelo, jossa mainitaan puhdistus- ja desinfiointiaineiden käyttökohteet. Pesu- ja desinfioimisaineiden on oltava Elintarvikeviraston hyväksymiä ja niistä on oltava käyttöturvallisuustiedotteet. (Tämä vaatimus on poistunut uusien lakien myötä, vastuu on pesuainevalmistajalla ja -toimittajalla) 5 Puhdistuksen ja desinfioinnin valvontamenetelmät Puhdistuksen tuloksia voidaan seurata aistinvaraisilla, mikrobiologisilla tai kemiallisilla menetelmillä. Laitoksen rakenteiden, laitteiden ja välineiden pintojen puhtauden tutkimuksella seurataan puhdistuksen ja desinfioinnin tehoa. Aistinvaraisen arvioinnin ja kemiallisten menetelmien tulokset saadaan välittömästi, mutta mikrobiologisten tutkimustulosten valmistuminen kestää yleensä useita päiviä. Mikrobiologisella tutkimuksella varmistetaan aistinvaraisilla menetelmillä saatu puhtausarvio. 5.1 Aistinvarainen valvonta Päivittäin pestävät pinnat, laitteet ja välineet on myös tarkastettava aistinvaraisesti päivittäin ennen työskentelyn alkua. Työpäivän aikana tehtävässä valvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin pintoihin, laitteisiin ja kohteisiin, jotka ovat suorassa kosketuksessa elintarvikkeen kanssa. Harvemmin puhdistettavien pintojen, laitteiden ja välineiden aistinvaraiselle valvonnalle on oltava suunnitelma siten, että valvonta kattaa koko laitoksen. 5.2 Mikrobiologinen valvonta Näytteenotto Puhdistuksen ja desinfioimisen valvontaa varten otetaan näytteet siten, että ne mahdollisimman hyvin kuvaisivat puhdistuksen onnistumista. Toisaalta mikrobiologisella valvonnalla selvitetään myös mahdollista

7 sivu 7/8 patogeenien esiintymistä laitoksessa. Näytteet tulisi vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ja mahdollisen tilannemuutoksen havaitsemiseksi ottaa aina samantyyppisistä kohdista. Yleiskuvan saamiseksi tai erityisestä syystä näytteenottokohtia voidaan lisätä väliaikaisesti Tutkimusmenetelmät Laitoksen suorittamaan mikrobiologiseen puhtaustarkkailuun olisi valittava sellainen tutkimusmenetelmä, joka on yksinkertainen toteuttaa, mutta joka kuitenkin antaa riittävän luotettavan kuvan puhdistuksen ja desinfioimisen jälkeisestä pintojen puhtaustasosta. Käyttökelpoinen on esimerkiksi hygieniatasoa kuvaava kokonaismikrobimääritysmenetelmä, jossa tuloksen arviointi perustuu mallikaavion käyttöön. Lisäksi mikrobiologisessa puhtaustarkkailussa voidaan testata tautia aiheuttavia bakteereita. Laitoksen tulisi tarvittaessa näytteenottokohteittain määritellä käytetylle tutkimusmenetelmälle sovellettavat raja-arvot. Pintapuhtausnäytteet otetaan kosketusmaljamenetelmällä tai pintasivelymenetelmällä. Kosketusmenetelmässä näyte otetaan painamalla elatusaine tutkittavalle pinnalle. Kosketusmenetelmä soveltuu parhaiten sileille pinnoille. Menetelmä on yksinkertainen, ei vaadi suurta kokemusta näytteenottajalta ja on riittävä laitosten pintahygienian valvontaan. Kosketusmenetelmässä käytetään kosketusmaljoja, useita erilaisia kosketusliuskoja tai elatusainefilmiä. Pintasivelymenetelmässä näyte otetaan sivelemällä näytteenottoaluetta esimerkiksi vanutupolla tai sidetaitoksilla. Näyte voidaan siirrostaa suoraan elatusaineelle tai kuljettaa laboratorioon viljeltäväksi. Pintasivelymenetelmä soveltuu erityisesti näytteenottoon vaikeasti saavutettavista kohteista. Menetelmä on oikein suoritettuna yleensä tarkempi kuin muut pintojen puhtauden tutkimiseen käytetyt menetelmät. Sen oikea suorittaminen vaatii hyvää perehtyneisyyttä menetelmään ja yleensä laboratoriossa suoritettavaa viljelyä ja tulosten arviointia. Pintojen puhtauden tutkimisessa voidaan käyttää myös kemiallisia menetelmiä(pikamenetelmiä, antavat tuloksen heti). Niitä ovat esimerkiksi luminesenssi-menetelmä (myös ATPmenetelmäksi kutsuttu), joka perustuu elävien solujen tuottaman valon mittaamiseen sekä valkuaisainetesti, jossa tutkitaan, onko pinnoille puhdistuksen jälkeen jäänyt proteiinipitoista likaa. Mikrobiologisen tutkimuksen tekijällä tulisi olla riittävä tieto ja pätevyys tutkimuksen suorittamiseen.(näytteenoton tulisi tapahtua siten, että näytteenotto toistetaan aina samanlaisena samasta kohteesta, näin tuloksia voidaan verrata eri näytteenottokertojen välillä) 6 Puhtauden tarkkailuohjelman laatiminen Puhtauden tarkkailuohjelma laaditaan ja toteutetaan huone- ja laitekohtaisesti ottaen huomioon myös erityiskohteet, kuten kylmätilat ja -laitteet, sähkökatkaisijat, lattiakaivot, työ- ja siivousvälineet. Myös kuljetusajoneuvojen puhdistuksen valvonta on sisällytettävä puhtauden tarkkailuohjelmaan. Puhtauden tarkkailuohjelmaan on merkittävä, kuka vastaa aistinvaraisesta arvioinnista, mikrobiologisen valvonnan suorittamisesta sekä korjaavien toimenpiteiden tekemisestä ja niiden hyväksymisestä. 6.1 Aistinvaraisen valvonnan suunnittelu ja toteuttaminen (liitteet 8 ja 9) Aistinvaraisen tarkastuksen suunnittelussa määritellään päivittäin sekä harvemmin tarkastettavat kohteet. Aistinvaraisen tarkastuksen tuloksen raja-arvo on näkyvän lian toteaminen. Kaikkien tarkastettavien kohteiden on oltava niin puhtaita, ettei näkyvää likaa ole havaittavissa. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet määritellään. Korjaavien toimenpiteiden luonne ja kiireellisyys riippuvat kohteesta. Korjaavia toimenpiteitä voivat olla esim. välitön puhdistus, puhdistus tiettyyn ajankohtaan mennessä sekä puhdistusohjelmaan tai sen toteuttamiseen tehtävä muutos. Aistinvaraisen tarkastuksen toteuttamisesta on laitoksen pidettävä kirjaa (liite 9. Arvioinnin ajankohta, tekijä ja tulos kirjataan. Korjaavat toimenpiteet määrätään tehtäväksi. Korjaavien toimenpiteiden tekijän on kirjattava toimenpiteet tehdyksi ja niiden ajankohta. Nimetyn vastuuhenkilön täytyy vielä todeta ja kirjata, että korjaava toimenpide on tehty hyväksyttävästi. 6.2 Mikrobiologisen puhtaustarkkailun suunnittelu ja toteuttaminen (liitteet 10 ja 11) Näytteenottotiheyttä ja näytemääriä laitoksessa määriteltäessä otetaan huomioon laitoksen toiminnan luonne, laitoksessa valmistettavat tuotteet, laitoksen tuotantomäärä sekä aikaisemmin saadut puhtauden tarkkailun tulokset. Laitoksen on toteutettava lisäksi lainsäädännön vaatimukset (MMM:n asetus 7/EEO/2002) Näytteenottokohtien, näytteenottotiheyden ja näytemäärien määrittelyä helpottaa, jos laitoksen tilat on jaettu erilaista hygieniaa vaativiin ryhmiin. Näytteitä tulisi ottaa erityisesti sellaisista tiloista ja sellaisilta pinnoilta, jotka aiheuttavat suurimman riskin elintarvikkeiden kontaminoitumiselle. Jos hygieniatason mikrobiologisessa valvonnassa havaitaan ongelmia, lisätään näytteenottoa, kunnes ongelma voidaan todeta korjautuneeksi. Jos tutkimustulokset ovat jatkuvasti hyviä, voidaan näytteenottosuunnitelmaa mahdollisesti muuttaa. Mikrobiologisen puhtaustarkkailun ohjelmassa määritellään näytteenottokohdat ja näytteenottotiheys,

8 sivu 8/8 käytettävät menetelmät ja sovellettavat raja-arvot, tulosten kirjaamismenettely, tuloksista tiedottaminen ja korjaavat toimenpiteet (liite 10). Jos likaa on aistinvaraisesti todettavissa, puhdistus on katsottava huonoksi ilman mikrobiologistakin arviointia. Mikrobiologisen puhtaustarkkailun toteuttamisesta laitoksella pidetään kirjaa (liite 11). Tutkimuksen ajankohta, tekijä ja tulos kirjataan. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet määrätään tehtäväksi. Korjaavien toimenpiteiden tekijä kirjaa toimenpiteet tehdyksi ja tekemisen ajankohdan. Nimetyn vastuuhenkilön täytyy vielä todeta ja kirjata, että korjaava toimenpide on tehty hyväksyttävästi. LIITE 1 Luettelo maa- ja metsätalousministeriön antamista säädöksistä joiden mukaan laitoksen omavalvonnan on käsitettävä puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma. (Lista on vanhentunut Liitelomakkeet Ks. alkuperäinen säädös

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA VALMISTAVIIN YRITYKSIIN TUOPRO2 PUHTAUS JA PUHTAUDEN SEURANTA

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA VALMISTAVIIN YRITYKSIIN TUOPRO2 PUHTAUS JA PUHTAUDEN SEURANTA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA VALMISTAVIIN YRITYKSIIN TUOPRO2 PUHTAUS JA PUHTAUDEN SEURANTA PUHTAUSOPAS TUOREVIHANNESTEN TUOTANTOLAITOKSILLE https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36024 Esipuhe 1 Johdanto

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 3.11. 2016 Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Kolmas luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Laatujärjestelmän kehittämisen vaiheet 1. Yrityksen johdon roolin selvittäminen 2. RABC

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia NÄYTTEENOTTOKOULUTUS - ELINTARVIKKEET, Evira, 19.-, Helsinki Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 II Oulun kaupunki F. Ympanstovlrasto ~ Raportti 4/2002 .. SISALLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 Sivu 2. Yleistä 1 3. Projektin toteutus 2 4. Tutkimustulokset 2 5. Tulosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä 1 Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä Vladimir Vanhanen, Espoon seudun ympäristöterveys Tuija Myllymäki, Espoon seudun ympäristöterveys Emma Laamanen, Espoon seudun ympäristöterveys

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

Näytteenottosuunnitelma (CEN/TS ja 14779)

Näytteenottosuunnitelma (CEN/TS ja 14779) Näytteenottosuunnitelma (CEN/TS 14778 ja 14779) Jotta näytteenotto voidaan tehdä laadukkaasti, tulee laatia näytteenottosuunnitelma. Sen tarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää laaduntarkkailua sekä varmistaa

Lisätiedot

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET Projektiyhteenveto MYYMÄLÄSSÄ VALMISTETTUJEN KALAVALMISTEIDEN HYGIEENINEN LAATU 2016 Johdanto Projektin tavoitteena oli tutkia myymälässä valmistettujen kalavalmisteiden hygieenistä laatua. Samalla tehtiin

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA KÄYTÄNTÖÖN 1.1.2014 C:\Users\Omistaja\Documents\Konsultointi\KASVINSUOJELUKOULUTUS\2012 Uusi koulutus\mmma_7_2012.pdf MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/2012

Lisätiedot

Valvontaosasto 24.4.2012 Elintarvikehygieniayksikkö

Valvontaosasto 24.4.2012 Elintarvikehygieniayksikkö 1(5) Valvontaosasto 24.4.2012 Elintarvikehygieniayksikkö TEHOSTETTU LISTERIAVALVONTA Listeriaomavalvonnan kannalta keskeiset asiat. Tuotantomäärä Tuotantoprosessin kuvaus Raaka-aineiden alkuperä ja laatu

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy WATREC OY 2003 perustettu ympäristöalan asiantuntijayritys. Ydinosaamista biokaasuteknologia, jätevesien käsittely sekä näihin liittyvät urakointi,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Elintarvikealan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto OSAAMISALA: Leipomoalan

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Vaaratilanteiden ehkäiseminen työympäristössä Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki Christer Lundström

Vaaratilanteiden ehkäiseminen työympäristössä Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki Christer Lundström Vaaratilanteiden ehkäiseminen työympäristössä Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki 27.10.2016 - Christer Lundström Vaarasta varoittaminen - varoitusmerkit Fysikaaliset vaarat DPD symboli VANHA Räjähtävät Itsereaktiiviset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Raakamaito lainsäädännössä joanna.kurki@mmm.fi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO 29.11.2012 Maidontarkastuslaki 1946 tilausmaito (tinkimaito, betingsmjölk, gårdsmjölk) Terveydenhoitolaki 1927 Terveydenhoitolaki-

Lisätiedot

PUHDAS KEITTIÖ -PROJEKTI

PUHDAS KEITTIÖ -PROJEKTI RAPORTTI 9/2005 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO PUHDAS KEITTIÖ -PROJEKTI 2004-2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...1 2. Elintarvikehuoneiston hygieniaan liittyvä lainsäädäntö....1 2.1 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Salaattibaarit Hanketiivistelmä Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Johdanto Vuoden 2015 valvontasuunnitelmaan sisältyi hanke nimeltä Ruokakauppojen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

Ultrasil 73. Kuvaus. Ominaisuudet. Käyttö. Hapan, pinta-aktiivisia aineita sisältävä nestemäinen membraanien pesuaine

Ultrasil 73. Kuvaus. Ominaisuudet. Käyttö. Hapan, pinta-aktiivisia aineita sisältävä nestemäinen membraanien pesuaine Ultrasil 73 Kuvaus Hapan, pinta-aktiivisia aineita sisältävä nestemäinen membraanien pesuaine Ominaisuudet irrottaa tehokkaasti rasvaa ja mineraaliöljyä sekä epäorgaanisia jäämiä ei sisällä fosforia tai

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje Päivi Aalto 18.1.2016 Terveydensuojelulaki Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa alukset ja antaa terveyssäännöstön liitteen 3 mukaisen todistuksen

Lisätiedot

KiiltoClean kosteissa tiloissa

KiiltoClean kosteissa tiloissa KiiltoClean kosteissa tiloissa KiiltoClean kosteissa tiloissa Kosteiden tilojen kuten pesu-, kylpyhuoneet, saunat, pukuhuoneet ja wc-tilat käyttötarkoitus edellyttää tiloilta korkeaa hygieniaa. Tiloissa

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka Terveysvalvonta Kaikutie 11 68620 PIETARSAARI 06-7861 111 Fax: 06-7861 569 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN HAKEMUS 14 Laitos Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely Hakemuksen aihe Toiminnan aloittaminen Toiminnan

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

K 2 HOME K 2 HOME, 1.673-223.0, 2015-11-18

K 2 HOME K 2 HOME, 1.673-223.0, 2015-11-18 K 2 HOME Pyörillä varustetussa painepesurissa on 4 metrin paineletku, suihkuputki, rotojet-suutin tuottaa pyörivän pistesuihkun, jossa yhdistyvät pistesuihkun korkea pintapaine ja viuhkasuuttimen laaja

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004 Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004 OULUN KAUPUNKI OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Raportti 1/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...1 2. Listeria monocytogenes...1 2.1. Listerian esiintyminen...1

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

PUHTAANAPIDON HAASTEET

PUHTAANAPIDON HAASTEET PUHTAANAPIDON HAASTEET UIMAHALLEISSA JA KYLPYLÖISSÄ 9.5.2016 ILOMANTSI PÄIVÄN SISÄLTÖÄ Puhtaanapidon haasteet uimahalliympäristössä Rakenteet ja materiaalit, kiinteistönhoito ja siivous, yhteistyö ja asiakasopastus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Merja Laaksonen hygieniahoitaja VSSHP/Tyks Sairaalahygienia ja infektiontorjunta SHYG 2016 Mikä on listeria ja listerioosi?

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki

Lisätiedot

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

AKTIIVISTA PUHDISTUSTA BIOTEKNOLOGIAN AVULLA

AKTIIVISTA PUHDISTUSTA BIOTEKNOLOGIAN AVULLA aktiiviset bakteerit ja entsyymit AKTIIVISTA PUHDISTUSTA BIOTEKNOLOGIAN AVULLA BAKTEERIARMEIJA, JOKA POISTAA SEKÄ HAJUN ETTÄ LIAN Aktiiviset bakteerit & entsyymit Nilfisk Biobact on ympäristöystävällinen

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 18.11.2013 1 Elintarvikemyymälöiden sähköisen omavalvontatietopankin hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE LÄHETE MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

METALLIEN PESUT PESUKONEILLA

METALLIEN PESUT PESUKONEILLA METALLITUOTTEIDEN MAALAUS KEMIALLISET ESIKÄSITTELYT METALLIEN PESUT PESUKONEILLA Copyright Isto Jokinen 1 METALLIPINTOJEN PESU Metallipinnan pesun tarkoituksena on poistaa pinnalta konversiokäsittelyä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot