PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA"

Transkriptio

1 sivu 1/8 PUHDISTUSOHJELMA JA PUHTAUDEN TARKKAILUOHJELMA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA OHJE Dnro 662/32/03 Hyvä perusohje tilojen jaotteluun niiden hygieniariskien perusteella, lisäksi paljon perustietoa pesu- ja desinfiointiaineista sekä erilaisista pesuohjelmista. Lopussa myös tietoa puhtauden tarkkailuohjelmista. Lainsäädäntöviittaukset ovat monilta osin vanhentuneet, koska lainsäädäntö on uusiutunut monilta osin tämän ohjeen voimaantulon jälkeen. Voimaantulo- ja voimassaoloaika toistaiseksi SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma laitoksen omavalvonnassa 3 Puhdistus ja desinfiointi 4 Puhdistusohjelman laatiminen 5 Puhdistuksen ja desinfioinnin valvontamenetelmät 6 Puhtauden tarkkailuohjelman laatiminen Liitteet 1 Yleistä Tämä ohje on laadittu helpottamaan hygienialain mukaan hyväksytyn laitoksen omavalvontasuunnitelmaan kuuluvien puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman laatimista. Ohjetta voidaan soveltaen käyttää myös terveydensuojelulain mukaisen elintarvikehuoneiston puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman laatimisessa. Ohje on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti sellaisissa laitoksen tiloissa, joissa vesipesu on mahdollista. Ohjeen liitteenä (liitteet 2 11) olevia lomakkeita laitos voi käyttää apuna puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman laatimisessa. Lomakkeet tulisi muokata ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistellä laitoksen toimintaan ja omavalvontajärjestelmään sopiviksi. 2 Puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma laitoksen omavalvonnassa Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996, hygienialaki) 21 :ssä velvoitetaan laitos laatimaan ja toteuttamaan omavalvontajärjestelmä elintarvikehygieenisten epäkohtien syntymisen estämiseksi. Useiden maa- ja metsätalousministeriön antamien säädösten (luettelo liitteessä 1) mukaan laitoksen omavalvontajärjestelmään on sisällytettävä puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma, joiden on oltava asianomaisen valvontaviranomaisen hyväksymiä. Puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman on vastattava laitoksen toimintaa ja ohjelmia on muutettava tarvittaessa, esimerkiksi omavalvonnasta saatujen tulosten osoittaessa muutostarpeen, laitoksen toiminnan muuttuessa tai lainsäädännön muuttuessa. Teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa on lisäksi toteutettava maa- ja metsätalousministeriön ruhojen pintanäytteistä, puhtausnäytteistä ja EHEC-näytteistä teurastamossa ja leikkaamossa antaman asetuksen (7/EEO/2002) säännökset rakenteiden, laitteiden ja välineiden pintojen puhtaustutkimuksista. Laitoksen on pidettävä kirjaa puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tutkimuksista, mittauksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä, ilmoituksista valvontaviranomaiselle ja järjestelmän varmistuksista. Kirjanpito on oltava valvontaviranomaisen saatavilla ja sitä on säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Puhdistusohjelman ja puhtauden tarkkailuohjelman toimivuus laitoksen on varmistettava vähintään kerran vuodessa. Varmistamisessa voidaan käyttää laitoksen omaa henkilökuntaa tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

2 sivu 2/8 3 Puhdistus ja desinfiointi 3.1 Yleistä Laitoksen puhdistettavuus tulee ottaa huomioon jo laitoksen suunnitteluvaiheessa mm. tilojen, työpisteiden ja laitteiden sijoittelussa sekä materiaali- ja laitevalinnoissa. Rakenteiden ja pintojen on oltava helposti puhtaana pidettävästä ja kestävästä materiaalista valmistettuja. Myös henkilökunnan hygieeniset työskentelytavat helpottavat laitoksen puhtaanapitoa. Laitoksessa käsiteltävät raaka-aineet sekä tuotantoprosessit asettavat erilaisia vaatimuksia laitoksen puhtaanapidolle. Raaka-aineiden tai tuotteiden mahdollisesti sisältämät taudinaiheuttajat voivat kontaminoida käsittelytiloja, mikä voi lisätä puhdistustarvetta ja vaikuttaa pesuainevalintoihin. 3.2 Hygienia-alueet Elintarvikkeita valmistavissa ja käsittelevissä laitoksissa asetetaan eri tiloille erilaisia hygieniaan kohdistuvia vaatimuksia riippuen siitä, millaisia raaka-aineita ja tuotteita siellä käsitellään ja millaisia valmistusprosesseja tilassa on. Laitoksen kaikkien huonetilojen, pintojen ja laitteiden puhdistus- ja desinfiointitarve määritellään arvioimalla tilan, pinnan tai laitteen epähygieenisyyden aiheuttama riski elintarvikkeen hygieeniselle laadulle. Hyvin suunniteltu ja toteutettu laitoksen tilojen ja pintojen luokittelu hygieniavaatimuksen mukaan helpottaa erityisesti puhdistusmenetelmän ja pesu- ja desinfiointiaineiden valintaa, puhdistusjärjestyksen ja puhdistustiheyden suunnittelemista sekä puhtauden tarkkailusuunnitelman laatimista. Tämä myös helpottaa siivoustyön organisointia ja optimointia. Hygieniatasoltaan erilaiset tilat ja toiminnot on sijoitettava jo laitoksen suunnittelussa tai muutostöiden suunnittelun yhteydessä eri huonetiloihin. Tämä voidaan joissakin tapauksissa toteuttaa myös sijoittamalla erilaiset toiminnot riittävän etäälle toisistaan tai eri aikoina tapahtuviksi. Laitoksen henkilökunnan liikkumista hygienia-alueelta toiselle tulee välttää ja tarvittaessa vaihtaa suojavaatteita siirryttäessä hygienia-alueelta toiselle. Työntekijöiden taukotilat tulisi myös sijoittaa hygienia-alueittain. Jokaiseen hygienia-alueeseen ja sen puhdistusohjelmaan kuuluvat myös alueella käytettävät laitteet, työvälineet, astiat, puhdistusvälineet ja joissain tapauksissa myös kunnossapidon työkalut. Liikuteltavia astioita tai laitteita ei saa tuoda alemman hygienian alueelta korkeamman hygienian alueelle ilman huolellista pesua. Eri hygienia-alueet voidaan merkitä laitoksen pohjapiirustukseen ja huonetiloihin esimerkiksi laitoskohtaisilla värikoodeilla. Tämä voidaan toteuttaa esim. tekemällä oviaukkoihin merkinnät hygienia-alueista (oviin, lattiaan tai seinään). Värikoodausta suositellaan käytettäväksi myös alueella käytettävien välineiden, laitteiden, astioiden ja puhdistusvälineiden merkitsemiseen. Värien käytöstä voi päättää vapaasti, mutta kannattaa suosia elintarviketeollisuuden suositusta: punainen; korkean hygienian alue, keltainen; hyvän hygienian alue, vihreä; neutraalin hygienian alue, ruskea; likainen alue. Laitoksen tilat voidaan jakaa hygienia-alueisiin seuraavasti: Korkean hygienian alue Alueella käsitellään tai säilytetään suojaamattomia tuotteita, jotka on tarkoitettu syötäväksi kuumentamatta. Tällaisten tuotteiden käsittelyltä edellytetään korkeaa työskentelyhygieniaa ja hygieenistä työjärjestystä. Korkean hygienian alueella on korkein puhtausvaatimus. Tällaisia tiloja ovat mm. lihavalmisteiden ja kylmäsavustettujen kalojen viipalointiosastot sekä maitovalmisteiden valmistus- ja pakkaustilat.(+graavatut kalatuotteet) Hyvän hygienian alue Tilat, joissa käsitellään tai säilytetään suojaamattomia raaka-aineita tai tuotteita, jotka kuumennetaan ennen syömistä. Tilalla on korkea puhtausvaatimus ja työntekijöiltä edellytetään hyvää työskentelyhygieniaa. Tähän alueeseen kuuluu esimerkiksi lihan leikkaamo.(+raaka-kalavalmisteet) Neutraalin hygienian alue Alueella käsitellään tai säilytetään pakattuja tai muuten suojattuja raaka-aineita tai tuotteita. Ryhmään kuuluvat mm. lähtevien tuotteiden varasto ja lähettämö. Toimistot, sosiaalitilat, pakkaustarvikevarasto ja pesuainevarasto kuuluvat myös neutraalin hygienian alueeseen.(+kylmävarastot) Ns. likainen alue Tiloihin kuuluvat mm. jätehuoneet ja eräät tekniset tilat. (+piha-alue)

3 sivu 3/8 3.3 Puhdistus Yleistä Puhdistuksen onnistumiseen vaikuttavat pesuaineen ominaisuudet, käytettävän veden laatu ja lämpötila, puhdistukseen käytetty aika ja mekaanisen puhdistamisen tehokkuus. Yhden osatekijän tehon väheneminen vaatii muiden tehostamista, jotta pesutulos pysyisi hyvänä. Toisaalta jos jokin osatekijä on hyvin heikko, esimerkiksi riittämätön mekaaninen puhdistus tai pesuliuoksen väärä lämpötila, ei tehostamalla muita tekijöitä saada aikaan hyvää pesutulosta. Myös siivousvälineiden puhdistuksesta tulee huolehtia Pesuaine Pesuaine tehostaa puhdistusta parantamalla veden likaa irrottavia ominaisuuksia. Pesuaineen valintaan vaikuttavat käytettävä pesumenetelmä, käytettävän veden kovuus ja rautapitoisuus sekä lian laatu. Lisäksi pesuaineet on valittava siten, että ne vahingoittavat mahdollisimman vähän laitoksessa käytettyjä pintoja.(liian vahvat pesuaineet aiheuttavat rakenteiden rikkoutumista, mikä puolestaan aiheuttaa bakteeririskin) Jokaisen pesuja desinfioimisaineen tuoteselosteessa on kuvaus aineen pintaa vaurioittavista ominaisuuksista. Pesuaineiden annostelussa on noudatettava valmistajan antamia suosituksia. Pesuaineissa käytetään seuraavia tehoaineita: Emäkset (esimerkiksi natrium- ja kaliumhydroksidit ja -karbonaatit, fosfaatit, silikaatit ja amiinit) nostavat pesuliuoksen ph-arvoa. Emäspesussa emäkset hajottavat valkuais- ja rasvalikaa ja tehostavat pinta-aktiivisten aineiden (tensidit) puhdistusvaikutusta. Tavallisessa vaahtopesussa käytettävän emäksisen pesuaineen ph on 10,1-11. Heikosti emäksisen esimerkiksi astianpesuaineen ph on 8,1-10. Vahvasti emäksinen pesuliuos (ph yli 11) jopa tuhoaa mikrobeja. Vahvasti emäksistä pesuainetta käytetäänerityiskohteiden kuten savustusuunien pesuun. Hapot (esimerkiksi fosfori- ja typpihappo, orgaaniset hapot) laskevat pesuliuoksen ph-arvoa ja poistavat kivettymiä ja saostumia. Tavallisen happopesuaineen ph on alueella 2-4,9. Vahvasti hapanta pesuainetta (ph alle 2) käytetään esimerkiksi suljetuissa järjestelmissä. Pesuaineiden tehoaineina käytetään lisäksi pinta-aktiivisia aineita eli tensidejä ja kompleksointiaineita. Tensidit pienentävät veden pintajännitystä ja siten parantavat veden kostutuskykyä ja kykyä tunkeutua pinnan ja lian väliin, jolloin lika irtoaa. Kompleksointiaineet (fosfaatit, fosfonaatit, EDTA tai NTA) pehmentävät vettä sitomalla vesiliukoisiksi yhdisteiksi kalsiumin ja magnesiumin, jotka aiheuttavat veden kovuutta Veden laatu ja lämpötila Puhdistukseen saa laitoksessa käyttää vain talousvettä. Pesussa käytettävän veden ominaisuudet on otettava huomioon, koska esimerkiksi kova tai rautapitoinen vesi vaatii enemmän pesuainetta kuin pehmeä vesi. Tarvittava veden lämpötila riippuu pestävästä tai desinfioitavasta kohteesta, pesu- ja desinfiointiaineesta sekä pesu- ja desinfiointimenetelmästä. Veden lämpötila laskee nopeasti kylmällä pinnalla ja pesun tai desinfioinnin aikana, mikä on otettava huomioon sopivaa lämpötilaa määriteltäessä Puhdistusmenetelmät Mekaanista puhdistusta harjaa tai liinaa käyttäen on tarvittaessa käytettävä osana pesua. Pinttynyt lika on aina puhdistettava mekaanisesti. Korkeapainepesu ei ole suositeltava pesumenetelmä, koska se on pintoja kuluttava ja voi siirtää likaa paikasta toiseen mm. roiskeina ja vesisumuna. (korkeapainepesua voidaan käyttää tilanteissa, joissa koko tila voidaan pestä ja huudella vedellä) Matalapainepesu, jossa käytetään n barin painetta, on suositeltavin pesumenetelmä. Matalapainepesussa muodostuu vähemmän likaa sisältävää sumua kuin korkeapainepesussa. Cleaning in place (CIP)-menetelmä tarkoittaa tekniikkaa, jolla laitteisto voidaan pestä sitä purkamatta (putkistot). Menetelmä edellyttää tähän tarkoitukseen sopivien pesu- ja desinfioimisaineiden käyttöä. 3.4 Desinfiointi Kemiallinen desinfiointi Kemiallisissa menetelmissä mikrobeja tuhotaan desinfiointiaineella. Mikrobeja tuhoava vaikutus riippuu desinfiointiaineen vaikuttavasta aineesta, käyttöliuoksen vahvuudesta, oikeasta käyttölämpötilasta, riittävästä vaikutusajasta, ph:sta, veden kovuudesta, lian laadusta ja määrästä, pinnan materiaalista ja mikrobeista, joiden tulisi tuhoutua. Desinfiointia varten on jokaisella käsittelykerralla valmistettava uusi liuos, ellei desinfiointiainetta

4 sivu 4/8 käytetä laimentamattomana. Liuos valmistetaan valmistajan antaman ohjeen mukaisesti. Moniin pesuaineisiin on lisätty desinfioivaa ainetta, joka ei kuitenkaan korvaa erillistä desinfiointia. Pesuaineeseen sekoitettu desinfiointiaine menettää pesun aikana tehoansa (desinfiointiaine sitoutuu likaan) ja siksi pesun jälkeinen desinfiointi on välttämätöntä. Koska mikrobit tulevat vastustuskykyisiksi desinfiointiaineiden tehoaineille, olisi eri tehoainetta sisältäviä desinfiointiaineita vaihdeltava. Jos laitoksella on todettu patogeenin esiintyminen, on desinfiointiaine valittava siten, että kyseinen patogeeni tuhoutuu. Desinfiointiaine tulisi aina huuhdella pois, ettei desinfiointiainejäämiä jää pinnoille. Desinfiointiaineissa käytetään mm. seuraavia tehoaineita: Alkoholeista desinfioinnissa käytetään yleisesti etanolia ja isopropanolia. Ne soveltuvat työpäivän aikana tapahtuvaan desinfiointiin sekä helposti vaurioituvien pintojen desinfiointiin. Anionisia happoja (anioninen tensidi ja happo) käytetään harvoin. Niitä voidaan käyttää sekä happopesussa että desinfioinnissa. Ne poistavat mineraalisaostumia. Karboksyylihappo ei vaahtoa ja soveltuu siten hyvin käytettäväksi CIP-pesumenetelmässä. Sitä voidaan käyttää sekä happopesussa että desinfioinnissa. Kloori sopii työvälineiden, laitteiden ja lattioiden desinfiointiin. Kloori on tehokas ja nopeavaikutteinen, mutta syövyttää joitakin metalleja ja muovilaatuja. Klooria ei voi käyttää jatkuvasti, koska mikrobit saattavat muuttua kloorille vastustuskykyisiksi. Laimennusliuoksessa veden lämpötila ei saa ylittää +40 C kloorin haihtumisen vuoksi. Kvaternääriset ammoniumyhdisteet ( kvatit ) ovat bakteereita ja homeita vastaan tehokkaita aineita, jotka eivät vaurioita pintoja. Niitä käytetään mm. kylmälaitteiden desinfiointiin. Peretikkahappo on tehokas, biofilmiä poistava yhdiste. Se kuitenkin vaurioittaa useita pintamateriaaleja Fysikaalinen desinfiointi Fysikaalisia desinfiointimenetelmiä ovat esimerkiksi kuumalla vedellä, höyryllä, ilmalla tai öljyllä desinfiointi ja UV-valon tai ultraäänen käyttö. Kuuman ilman käyttäminen yhdistettynä riittävään vaikutusaikaan on tehokkain mikrobien tuhoamiskeino. Joitakin työvälineitä voidaan desinfioida uunissa kuumentamalla. Kuuman veden käyttäminen on useimmiten käyttökelpoisempaa kuin kuuman ilman käyttäminen. Fysikaalisessa desinfioinnissa on veden lämpötilan oltava vähintään 80ºC, jolloin vaikutusajan tulisi olla n. 10 minuuttia. Pintojen kuumavesidesinfiointia voidaan käyttää erityistilanteissa. 3.5 Laitoksen puhdistus ja desinfiointi Laitoksen puhdistukseen sisältyy sekä päivittäisiä että harvemmin tehtäviä toimenpiteitä riittävän puhtauden, siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Sellaiset pinnat ja laitteet, jotka voivat kontaminoida elintarvikkeen, tulee pestä vähintään päivittäin. Puhdistus koskee kaikkia laitoksen tiloja, myös lastauslaitureita ja ulkoalueita Töiden jälkeen tehtävä puhdistus ja desinfiointi Esipuhdistus ja -huuhtelu: Irtonainen jäte poistetaan laitteista kaapimalla ja lattioilta esimerkiksi lastalla. Koneet ja laitteet puretaan pesua varten. Konekohtaisesti määritellään, miten pieniin osiin koneet puretaan. Pesua kestämättömät kohteet puhdistetaan ja suojataan pesun ajaksi puhtailla suojilla. Pinnat ja laitteet huuhdellaan viileällä vedellä. Pesu: Pesuaine levitetään vaahtosuuttimella varustetulla letkulla pestäville pinnoille ja irrotetuille osille ja annetaan vaahdon vaikuttaa annetun ohjeen mukaisesti. Vaahto ei saa kuivua. Vaahdon vaikutusaikana hangataan tuotteen kanssa kosketuksissa olevat ja tarvittaessa muut pinnat hankauslevyllä tai -pesimellä, jossa on pesuaineliuosta. Pinnat pestään matalapaineisella vedellä aistinvaraisesti puhtaaksi. Pesuaine poistetaan huuhtelemalla matalapaineisella vedellä. Mikäli mahdollista jätetään noin tunnin ns. laskeuma-aika ennen desinfiointia, jotta sumu ja sen mahdollisesti sisältämä lika laskeutuisi pinnoille, jonka jälkeen pinnat desinfioidaan. Desinfiointi: Desinfiointiainetta levitetään tai sumutetaan esimerkiksi painesumutuskannulla. Desinfiointiaine huuhdellaan

5 sivu 5/8 vedellä pois. Suojattujen laitteiden suojaukset poistetaan ja alla olevat pinnat desinfioidaan alkoholipitoisella aineella. Tilojen ja pintojen kuivumisesta huolehditaan parhaiten ilmastoinnin avulla Työpäivän aikana tehtävä puhdistus Työpäivän aikana ylläpidetään yleistä järjestystä ja siisteyttä siten, että elintarvikkeet eivät likaannu. Veden käyttö tai muu roiskeita aiheuttava puhdistaminen ei ole sallittua, jos on vaara, että suojaamattomat elintarvikkeet likaantuvat. Jos veden käyttö kesken työn on välttämätöntä, on elintarvikkeet ja avoimet prosessilaitteet suojattava roiskeilta. Tuotantotiloja puhdistetaan tarvittaessa työpäivän aikana ja tauolle mentäessä sekä erityisen puhdistustarpeen ilmetessä. Lattioita ja pintoja voidaan puhdistaa lastalla tai imurilla ja leikkuualustoja voidaan kääntää tai vaihtaa. Työpöytiä ja laitteita voidaan puhdistaa myös raaka-aineiden vaihtamisen välillä Säännöllinen tehopuhdistus Tehopuhdistus toteutetaan tuotantotiloissa suunnitelmallisesti (esim. kerran viikossa). Tehopuhdistuksen yhteydessä laitteet puretaan pienempiin osiin kuin päivittäisessä pesussa. Tehopesussa pestään ensin emäksisellä pesuaineella, jonka jälkeen käytetään hapanta pesuainetta sekä tehdään lopuksi uusi emäspesu. Pesuaineiden vaikutusaikana mekaaninen pesu tehdään huolellisesti hangaten. Desinfiointi tehdään kuten päivittäisen pesun yhteydessä. Desinfiointitehoa voidaan lisätä käsittelemällä kohteita esimerkiksi kuumalla vedellä tai höyryllä Puhdistus ongelmatilanteessa (saneerauspuhdistus) Saneerauspuhdistus tehdään, kun laitos on kontaminoitunut ihmiselle tautia aiheuttavalla mikrobilla. Tällaisia mikrobeja ovat esimerkiksi Salmonella ja Listeria monocytogenes bakteerit. Saneerauspuhdistus vaatii aina huolellista suunnittelua ja selvitystyötä. Laitoksella ilmenneen mikrobiologisen, saneerauspuhdistusta vaativan ongelman ratkaisemisessa tulisi aina käyttää apuna valvontaviranomaisia ja tarpeen vaatiessa myös muita asiantuntijoita. Saneerauspuhdistuksen ajaksi laitoksen tai puhdistettavan tilan toiminta keskeytetään. Saneerauspuhdistukseen liittyy mahdollisimman perusteellinen laitteiden purku, erityisen tehokas mekaaninen puhdistus, kuumakäsittelyitä ja muita toimenpiteitä ongelman laadusta riippuen. Desinfiointiaineiden väkevyyttä ja vaikutusaikaa lisätään. Laitoksen annetaan kuivua riittävän hyvin eri käsittelyiden välillä. Laitokselta otetaan saneerauspuhdistuksen jälkeen pintapuhtaus- ja tuotenäytteitä, jotta voidaan todeta ongelman poistuneen. Saneerauspuhdistukseen liittyy myös tuotanto-olosuhteiden sekä laitteiden ja pintarakenteiden kunnon perusteellinen selvitys ja mahdollisten epäkohtien korjaaminen. Listeria-bakteeri pesiytyy yleensä paikkoihin, jotka ovat hankalasti puhdistettavia, tästä syystä puhdistuksen on tapahduttava mahdollisimman tarkkaan. Biofilmi Biofilmiksi sanotaan pintaan kiinnittyneitä mikrobikerrostumia, joissa mikrobikanta säilyy pienen nestemäärän ja vähäisenkin ravinnon avulla. Orgaanisista aineista muodostunut lika sekä pinnan epätasaisuus ja huokoisuus edistävät biofilmin muodostumista. Prosessilaitteisiin ja putkistoihin muodostunut biofilmi kontaminoi pintaa koskettavan elintarvikkeen varsin helposti ja aiheuttaa siten merkittävän elintarvikehygieenisen riskin. Muodostuneen biofilmin poistaminen vaatii tehokasta mekaanista puhdistusta sekä pesua ja desinfiointia. Biofilmin muodostumista voidaan ehkäistä rakennemateriaalien valinnalla ja pintakäsittelyllä, hyvällä rakenteiden ja laitteiden suunnittelulla sekä oikealla puhdistamisella ja desinfioinnilla. Listeria-bakteeri leviää biofilmin avulla Erityiskohteiden puhdistus Laitosten rakenteissa olevien erityisten kohteiden puhdistus on tehtävä suunnitelmallisesti ottaen huomioon niiden omat puhdistus- ja desinfiointiohjeet mm. ilmanvaihto-, vesi- ja viemäriputket, sähkölaitteet, johtoarinat, katot ja ylärakenteet, laitteiden ja kaappien päällystät sekä katkaisijoiden ja sähkölaitteiden ympärystät. Tärkeitä puhdistuskohteita ovat esimerkiksi pakkaus- ja viipalointikoneet sekä kuljetushihnat. Kuljetushihnat on pestävä molemmin puolin niiden pyöriessä. Myös kuljettimien telat on pestävä huolellisesti. Viipalointikoneiden

6 sivu 6/8 terät on jokaisen pesukerran yhteydessä puhdistettava myös mekaanisesti. (Viipalointikoneiden kautta saattaa ruokamyrkytysbakteereja levitä laajasti valmistettaviin tuotteisiin) Viipalointikoneiden terät voidaan tarvittaessa puhdistaa ja desinfioida myös työtauon aikana, mutta tällöin on kuitenkin annettava pintojen kuivua. 4 Puhdistusohjelman laatiminen Puhdistusohjelmassa on selostettava puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet tarvittaessa huone- ja laitekohtaisesti. Myös puhdistusajankohdat, -aineet ja -välineet kuvataan. Laitoksessa käytettävistä puhdistus- ja desinfioimisaineista on laadittava luettelo ja niistä on oltava käyttöturvallisuustiedotteet. Kuljetusajoneuvojen ja muiden kuljetusvälineiden kuten trukkien säännöllinen pesu ja desinfioiminen sekä ajoittain toteutettava tehopuhdistus sisällytetään laitoksen puhdistusohjelmaan. Puhdistusohjelmassa on mainittava puhdistuksesta ja desinfioinnista vastaavan henkilön ja varahenkilön (henkilöiden) nimet. Jos laitoksen puhdistaa ulkopuolinen yritys, laitoksen edustaja nimetään kuitenkin puhdistusohjelman toteutumisesta vastaavaksi henkilöksi. 4.1 Puhdistuksen ja desinfioinnin kuvaus (liitteet 2, 3, 4, 5) Puhdistusohjelmassa on kuvattava laitoksen tilojen, kalusteiden, koneiden, laitteiden, ja välineiden puhdistaminen ja desinfiointi. Myös erityiskohteet, esimerkiksi jäteastiat, putkistot, ilmanvaihto- ja sähkölaitteet otetaan huomioon. Samalla tavalla puhdistettavat ja desinfioitavat tilat ja kohteet voidaan sisällyttää samaan kuvaukseen. Puhdistuksen ja desinfioimisen kuvaus käsittää päivittäiset tavanomaiset, sekä töiden jälkeen että niiden aikana tehtävät toimenpiteet, tehopesut sekä suunnitelman puhdistamisesta ja desinfioinnista ongelmatilanteissa ja erityiskohteissa. Todennäköisiä erityistilanteita varten tulee olla kuvaus likaantuneen rakenteen tai laitteen puhdistuksesta ja desinfioinnista. Puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytettävät välineet mainitaan. Hyvin laadittua puhdistuksen ja desinfioinnin työohjetta voidaan käyttää myös omavalvontaan kuuluvana puhdistuksen ja desinfioinnin kuvauksena. Puhdistus- ja desinfiointiohjeen tulisi olla helposti työntekijöiden nähtävissä, esimerkiksi muovikansiossa siivouskohteen lähellä, jolloin puhdistukseen liittyvät ohjeet on helppo tarkistaa. Laitoksella tulisi olla myös koneiden, laitteiden tai välineiden valmistajilta saadut puhdistusohjeet. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden käytöstä tulisi olla ohjeet, joiden avulla varmistetaan, että aineita käytetään oikein ja ettei niiden jäämiä jää tuotteiden kanssa kosketuksiin. 4.2 Puhdistustiheys ja puhdistusajankohdat (liite 6) Puhdistusohjelmassa on kuvattava laitoksen puhdistustiheys ja puhdistusajankohdat huonetila-, rakenne-, laite-, väline- ja erityiskohdekohtaisesti. Myös tehopesujen ajankohdat määritellään. 4.3 Pesu- ja desinfiointiaineiden luettelo (liite 7) Laitoksessa käytettävistä puhdistus- ja desinfioimisaineista on laadittava luettelo, jossa mainitaan puhdistus- ja desinfiointiaineiden käyttökohteet. Pesu- ja desinfioimisaineiden on oltava Elintarvikeviraston hyväksymiä ja niistä on oltava käyttöturvallisuustiedotteet. (Tämä vaatimus on poistunut uusien lakien myötä, vastuu on pesuainevalmistajalla ja -toimittajalla) 5 Puhdistuksen ja desinfioinnin valvontamenetelmät Puhdistuksen tuloksia voidaan seurata aistinvaraisilla, mikrobiologisilla tai kemiallisilla menetelmillä. Laitoksen rakenteiden, laitteiden ja välineiden pintojen puhtauden tutkimuksella seurataan puhdistuksen ja desinfioinnin tehoa. Aistinvaraisen arvioinnin ja kemiallisten menetelmien tulokset saadaan välittömästi, mutta mikrobiologisten tutkimustulosten valmistuminen kestää yleensä useita päiviä. Mikrobiologisella tutkimuksella varmistetaan aistinvaraisilla menetelmillä saatu puhtausarvio. 5.1 Aistinvarainen valvonta Päivittäin pestävät pinnat, laitteet ja välineet on myös tarkastettava aistinvaraisesti päivittäin ennen työskentelyn alkua. Työpäivän aikana tehtävässä valvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin pintoihin, laitteisiin ja kohteisiin, jotka ovat suorassa kosketuksessa elintarvikkeen kanssa. Harvemmin puhdistettavien pintojen, laitteiden ja välineiden aistinvaraiselle valvonnalle on oltava suunnitelma siten, että valvonta kattaa koko laitoksen. 5.2 Mikrobiologinen valvonta Näytteenotto Puhdistuksen ja desinfioimisen valvontaa varten otetaan näytteet siten, että ne mahdollisimman hyvin kuvaisivat puhdistuksen onnistumista. Toisaalta mikrobiologisella valvonnalla selvitetään myös mahdollista

7 sivu 7/8 patogeenien esiintymistä laitoksessa. Näytteet tulisi vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ja mahdollisen tilannemuutoksen havaitsemiseksi ottaa aina samantyyppisistä kohdista. Yleiskuvan saamiseksi tai erityisestä syystä näytteenottokohtia voidaan lisätä väliaikaisesti Tutkimusmenetelmät Laitoksen suorittamaan mikrobiologiseen puhtaustarkkailuun olisi valittava sellainen tutkimusmenetelmä, joka on yksinkertainen toteuttaa, mutta joka kuitenkin antaa riittävän luotettavan kuvan puhdistuksen ja desinfioimisen jälkeisestä pintojen puhtaustasosta. Käyttökelpoinen on esimerkiksi hygieniatasoa kuvaava kokonaismikrobimääritysmenetelmä, jossa tuloksen arviointi perustuu mallikaavion käyttöön. Lisäksi mikrobiologisessa puhtaustarkkailussa voidaan testata tautia aiheuttavia bakteereita. Laitoksen tulisi tarvittaessa näytteenottokohteittain määritellä käytetylle tutkimusmenetelmälle sovellettavat raja-arvot. Pintapuhtausnäytteet otetaan kosketusmaljamenetelmällä tai pintasivelymenetelmällä. Kosketusmenetelmässä näyte otetaan painamalla elatusaine tutkittavalle pinnalle. Kosketusmenetelmä soveltuu parhaiten sileille pinnoille. Menetelmä on yksinkertainen, ei vaadi suurta kokemusta näytteenottajalta ja on riittävä laitosten pintahygienian valvontaan. Kosketusmenetelmässä käytetään kosketusmaljoja, useita erilaisia kosketusliuskoja tai elatusainefilmiä. Pintasivelymenetelmässä näyte otetaan sivelemällä näytteenottoaluetta esimerkiksi vanutupolla tai sidetaitoksilla. Näyte voidaan siirrostaa suoraan elatusaineelle tai kuljettaa laboratorioon viljeltäväksi. Pintasivelymenetelmä soveltuu erityisesti näytteenottoon vaikeasti saavutettavista kohteista. Menetelmä on oikein suoritettuna yleensä tarkempi kuin muut pintojen puhtauden tutkimiseen käytetyt menetelmät. Sen oikea suorittaminen vaatii hyvää perehtyneisyyttä menetelmään ja yleensä laboratoriossa suoritettavaa viljelyä ja tulosten arviointia. Pintojen puhtauden tutkimisessa voidaan käyttää myös kemiallisia menetelmiä(pikamenetelmiä, antavat tuloksen heti). Niitä ovat esimerkiksi luminesenssi-menetelmä (myös ATPmenetelmäksi kutsuttu), joka perustuu elävien solujen tuottaman valon mittaamiseen sekä valkuaisainetesti, jossa tutkitaan, onko pinnoille puhdistuksen jälkeen jäänyt proteiinipitoista likaa. Mikrobiologisen tutkimuksen tekijällä tulisi olla riittävä tieto ja pätevyys tutkimuksen suorittamiseen.(näytteenoton tulisi tapahtua siten, että näytteenotto toistetaan aina samanlaisena samasta kohteesta, näin tuloksia voidaan verrata eri näytteenottokertojen välillä) 6 Puhtauden tarkkailuohjelman laatiminen Puhtauden tarkkailuohjelma laaditaan ja toteutetaan huone- ja laitekohtaisesti ottaen huomioon myös erityiskohteet, kuten kylmätilat ja -laitteet, sähkökatkaisijat, lattiakaivot, työ- ja siivousvälineet. Myös kuljetusajoneuvojen puhdistuksen valvonta on sisällytettävä puhtauden tarkkailuohjelmaan. Puhtauden tarkkailuohjelmaan on merkittävä, kuka vastaa aistinvaraisesta arvioinnista, mikrobiologisen valvonnan suorittamisesta sekä korjaavien toimenpiteiden tekemisestä ja niiden hyväksymisestä. 6.1 Aistinvaraisen valvonnan suunnittelu ja toteuttaminen (liitteet 8 ja 9) Aistinvaraisen tarkastuksen suunnittelussa määritellään päivittäin sekä harvemmin tarkastettavat kohteet. Aistinvaraisen tarkastuksen tuloksen raja-arvo on näkyvän lian toteaminen. Kaikkien tarkastettavien kohteiden on oltava niin puhtaita, ettei näkyvää likaa ole havaittavissa. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet määritellään. Korjaavien toimenpiteiden luonne ja kiireellisyys riippuvat kohteesta. Korjaavia toimenpiteitä voivat olla esim. välitön puhdistus, puhdistus tiettyyn ajankohtaan mennessä sekä puhdistusohjelmaan tai sen toteuttamiseen tehtävä muutos. Aistinvaraisen tarkastuksen toteuttamisesta on laitoksen pidettävä kirjaa (liite 9. Arvioinnin ajankohta, tekijä ja tulos kirjataan. Korjaavat toimenpiteet määrätään tehtäväksi. Korjaavien toimenpiteiden tekijän on kirjattava toimenpiteet tehdyksi ja niiden ajankohta. Nimetyn vastuuhenkilön täytyy vielä todeta ja kirjata, että korjaava toimenpide on tehty hyväksyttävästi. 6.2 Mikrobiologisen puhtaustarkkailun suunnittelu ja toteuttaminen (liitteet 10 ja 11) Näytteenottotiheyttä ja näytemääriä laitoksessa määriteltäessä otetaan huomioon laitoksen toiminnan luonne, laitoksessa valmistettavat tuotteet, laitoksen tuotantomäärä sekä aikaisemmin saadut puhtauden tarkkailun tulokset. Laitoksen on toteutettava lisäksi lainsäädännön vaatimukset (MMM:n asetus 7/EEO/2002) Näytteenottokohtien, näytteenottotiheyden ja näytemäärien määrittelyä helpottaa, jos laitoksen tilat on jaettu erilaista hygieniaa vaativiin ryhmiin. Näytteitä tulisi ottaa erityisesti sellaisista tiloista ja sellaisilta pinnoilta, jotka aiheuttavat suurimman riskin elintarvikkeiden kontaminoitumiselle. Jos hygieniatason mikrobiologisessa valvonnassa havaitaan ongelmia, lisätään näytteenottoa, kunnes ongelma voidaan todeta korjautuneeksi. Jos tutkimustulokset ovat jatkuvasti hyviä, voidaan näytteenottosuunnitelmaa mahdollisesti muuttaa. Mikrobiologisen puhtaustarkkailun ohjelmassa määritellään näytteenottokohdat ja näytteenottotiheys,

8 sivu 8/8 käytettävät menetelmät ja sovellettavat raja-arvot, tulosten kirjaamismenettely, tuloksista tiedottaminen ja korjaavat toimenpiteet (liite 10). Jos likaa on aistinvaraisesti todettavissa, puhdistus on katsottava huonoksi ilman mikrobiologistakin arviointia. Mikrobiologisen puhtaustarkkailun toteuttamisesta laitoksella pidetään kirjaa (liite 11). Tutkimuksen ajankohta, tekijä ja tulos kirjataan. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet määrätään tehtäväksi. Korjaavien toimenpiteiden tekijä kirjaa toimenpiteet tehdyksi ja tekemisen ajankohdan. Nimetyn vastuuhenkilön täytyy vielä todeta ja kirjata, että korjaava toimenpide on tehty hyväksyttävästi. LIITE 1 Luettelo maa- ja metsätalousministeriön antamista säädöksistä joiden mukaan laitoksen omavalvonnan on käsitettävä puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma. (Lista on vanhentunut Liitelomakkeet Ks. alkuperäinen säädös

High-Tech sairaalafoorumin seminaari 14.9.2012 omavalvonta ja uudet hygieniaratkaisut

High-Tech sairaalafoorumin seminaari 14.9.2012 omavalvonta ja uudet hygieniaratkaisut High-Tech sairaalafoorumin seminaari 14.9.2012 omavalvonta ja uudet hygieniaratkaisut Hygienian omavalvontajärjestelmän toteuttaminen elintarviketeollisuudessa ELT Marjatta Rahkio, Maitohygienialiitto

Lisätiedot

PUHTAUSOPAS TUOREVIHANNESTEN TUOTANTOLAITOKSILLE

PUHTAUSOPAS TUOREVIHANNESTEN TUOTANTOLAITOKSILLE PUHTAUSOPAS TUOREVIHANNESTEN TUOTANTOLAITOKSILLE RISTO KUISMA, ESA PIENMUNNE, MARJA LEHTO, MAARIT MÄKI JA HANNA-RIITTA KYMÄLÄINEN 11 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN

Lisätiedot

Profex Lasinpuhdistaja

Profex Lasinpuhdistaja Profex Lasinpuhdistaja Lasinpuhdistusaine, sopii kaikille lasipinnoille, kiiltäville muoveille yms. Haihtuva aine, ei jätä jäämiä puhdistetuille pinnoille. Pyyhi pinta nukkaamattomalla liinalla tai kuivaa

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA VALMISTAVIIN YRITYKSIIN TUOPRO2 PUHTAUS JA PUHTAUDEN SEURANTA

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA VALMISTAVIIN YRITYKSIIN TUOPRO2 PUHTAUS JA PUHTAUDEN SEURANTA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA VALMISTAVIIN YRITYKSIIN TUOPRO2 PUHTAUS JA PUHTAUDEN SEURANTA PUHTAUSOPAS TUOREVIHANNESTEN TUOTANTOLAITOKSILLE https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36024 Esipuhe 1 Johdanto

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNALLINEN LAITOSKEITTIÖIDEN PINTAPUHTAUSPROJEKTI...3 Yhteenveto ja pintapuhtauden parantaminen...6 MYYMÄLÖIDEN PINTAPUHTAUSNÄYTTEIDEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 09.09.2014 Oulu Päivi Aalto Esityksen sisältö Taudinaiheuttajat ja tartuntariskit

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Aktiiviklooria sisältävä nestemäinen, emäksinen vaahtopesu- ja desinfiointiaine elintarviketeollisuudelle

Aktiiviklooria sisältävä nestemäinen, emäksinen vaahtopesu- ja desinfiointiaine elintarviketeollisuudelle P3-topax 66 Aktiiviklooria sisältävä nestemäinen, emäksinen vaahtopesu- ja desinfiointiaine elintarviketeollisuudelle Ominaisuudet poistaa tehokkaasti rasva- ja proteiinilikaa tuhoaa tehokkaasti bakteereja

Lisätiedot

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun P3-ansep ALU Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun KUVAUS soveltuu erityisesti alumiinipinnoille erinomaiset pesevät ominaisuudet

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7. 8.10.2014 Tampere Päivi Aalto Ohjeen sisältö Vuosien 2015 2019 tesu-valvontaohjelman

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652 2650 N:o 1022 LIITTEET SISÄLLYSLUETTELO sivu Liite 1. Eläinjätteen keräämistä ja kuljetusta koskevat vaatimukset... 2651 1. Kuljetusvälineet... 2651 2. Kuljetusasiakirjat... 2651 3. Kuljetusmerkinnät...

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET MUNAPAKKAAMOSSA JA MUNATUOTELAITOKSESSA LIITE 4 1 (6)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET MUNAPAKKAAMOSSA JA MUNATUOTELAITOKSESSA LIITE 4 1 (6) 1 (6) LIITE 4: MUNAPAKKAAMOT JA MUNATUOTELAITOKSET Tuotenäytteet 1 Turvallisuusvaatimukset Salmonella Sellaisille munatuotteille, joiden koostumus tai valmistusprosessi ei tuhoa salmonellaa, on asetettu

Lisätiedot

Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet

Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet Käsittele pintoja varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua.

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 3.11. 2016 Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 02.06.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 15 Tmi Sari Viiman toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 :n mukainen päätös HEL 2015-006585 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET ELINTARVIKEHUONEISTOISSA LIITE 8 1 (5)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET ELINTARVIKEHUONEISTOISSA LIITE 8 1 (5) (5) LIITE 8: ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS ELINTARVIKEHUONEISTOSSA Ruokavalmistetehdas, eineskeittiö Näytteenottotiheys määräytyy Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen -oppaan

Lisätiedot

LIITE 5: VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEITA VALMISTAVA ELINTARVIKEHUONEISTO, KASVIPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN MAAHANTUOJAT

LIITE 5: VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEITA VALMISTAVA ELINTARVIKEHUONEISTO, KASVIPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN MAAHANTUOJAT OMAVALVONNAN NÄYTTEENOTTOTIHEYDET KASVISTUOTTEITA VALMISTAVASSA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA LIITE 5 VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEET, KASVIPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN MAAHANTUONTI (6) LIITE 5: VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEITA

Lisätiedot

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta PUHTAANAPIDON HAASTEET Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY Tutkittua puhtautta Koulutus Konsultointi Puhtausmittaukset Puhtausalan kehittämisprojektit www.suontamo.fi

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit 2009 2 Kestävän kehityksen puolesta Solmaster Oy on Pohjoismaiden johtava teollisuuskemikaalien ja pinnotteiden valmistaja. Solmaster -tuotteet

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE)

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE) Liitettäväksi eläinlääkintölainsäädäntöön OHJE Dnro 3565/41/02 Päivämäärä 31.12.2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.3.2003 toistaiseksi Kumoaa EELAn suositus liha- ja kala-alan laitoksissa käytettävän

Lisätiedot

Mikrobiologiset tutkimukset ja raja-arvot -teollisuuden näkökulma

Mikrobiologiset tutkimukset ja raja-arvot -teollisuuden näkökulma Mikrobiologiset tutkimukset ja raja-arvot -teollisuuden näkökulma ELT, Ryhmäpäällikkö Marjatta Rahkio Lihateollisuuden tutkimuskeskus AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALTA 12-13.10.2010 Teollisuuden näkökulma

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön!

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! PESUAINEET Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! TIKKURILAN PESUAINEET PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaus systeemin toimivuuden

Lisätiedot

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Kolmas luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Laatujärjestelmän kehittämisen vaiheet 1. Yrityksen johdon roolin selvittäminen 2. RABC

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Kalastustuotteiden omavalvonta

Kalastustuotteiden omavalvonta Kalastustuotteiden omavalvonta ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

Tuulettuvien Keraamisten Julkisivujen puhdistus- ja hoito-ohjeet

Tuulettuvien Keraamisten Julkisivujen puhdistus- ja hoito-ohjeet Tuulettuvien Keraamisten Julkisivujen puhdistus- ja hoito-ohjeet SISÄLLYS SISÄLLYS 2 YLEISTÄ 3 ASENNUKSEN AIKAINEN PESU 4 ASENNUKSEN JÄLKEINEN PUHDISTUS 4 GRAFFITISUOJAUS 4 TAHRANPOISTO 4 HUOLTOPUHDISTUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) 16 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Vihannespaja Oy:lle HEL 2014-003779 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön ratkaisu

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu 2013-2014

Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu 2013-2014 Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu 2013-2014 Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudulla toteutetun yhteisen projektin tarkoituksena oli tutkia leipomoiden, leipomomyymälöiden, kahviloiden sekä

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Yli 20 vuotta kotimaisia laatutuotteita

Yli 20 vuotta kotimaisia laatutuotteita Yli 20 vuotta kotimaisia laatutuotteita Soft Protector Oy on kotimainen, Espoossa toimiva suoja-, hoito- ja pesuaineiden valmistaja. Olemme keskittyneet sisä- ja ulkokalusteiden ja kodin hoitotuotteisiin.

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Kokonaisvaltaiset elintarvikehygienian ratkaisut

Kokonaisvaltaiset elintarvikehygienian ratkaisut Kokonaisvaltaiset elintarvikehygienian ratkaisut Puhtaus elintarviketeollisuudessa Ratkaisuja korkeaa hygieaniatasoa vaativiin kohteisiin Oikeilla kemikaalivalinnoilla voidaan parantaa prosessien tehokkuutta,

Lisätiedot

39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki. Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki

39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki. Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki 39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki Perehdytys ja käyttökoulutus Vastuu koneen oikeaoppisesta käytöstä on osastolla

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus. Riina Tolvanen, Evira

Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus. Riina Tolvanen, Evira Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus Riina Tolvanen, Evira Mikrobikriteeriohjeiden päivitys Ohjeet toimijoille ja viranomaisille olivat lausunnolla toukokuun loppuun asti. Lausuntoja tuli runsaasti kiitos!

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 II Oulun kaupunki F. Ympanstovlrasto ~ Raportti 4/2002 .. SISALLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 Sivu 2. Yleistä 1 3. Projektin toteutus 2 4. Tutkimustulokset 2 5. Tulosten

Lisätiedot

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia NÄYTTEENOTTOKOULUTUS - ELINTARVIKKEET, Evira, 19.-, Helsinki Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita Carmela Hellsten Oivatuloksia 2016 Laitokset 537 tarkastusta 16% 1% 39% Vähittäismyynti 4099 tarkastusta 13% 1% 47% 44% 39% A B C D A B C D 1 Laitosten Oivatuloksia Kala-alan laitoksissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA

PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA PROBIOOTIT KODINHOIDOSSA SYVENTÄVÄÄ TIETOA MITÄ OVAT MIKRO-ORGANISMIT? Mikro-organismi tai mikrobi on organismi, joka on niin pieni, ettei sitä näe paljaalla silmällä. Vain siinä tapauksessa, kun niitä

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto

Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto Ajankohtaista infektioiden torjunnasta. Alueellinen koulutus 5.10.2012 Hygieniahoitaja Reija Leiviskä Puh. 08 315 2898 tai reija.leiviska@ppshp.fi Mitä teen käytetyille

Lisätiedot

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Suurin osa mikrobeista on haitattomia ja niitä hyödynnetään elintarviketeollisuudessa Mikrobiologia Haitalliset mikrobit pilaavat elintarvikkeita

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T

P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T P E S U - J A P U H D I S T U S A I N E E T Puhelin (03) 780 2363 465 019 ML Maalarinliuotin SIVU 2 l PESU- JA PUHDISTUSAINEET www.solmaster.fi Kestävän kehityksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman vähimmäisvaatimukset Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmasta säädetään yleisessä elintarvikehygieniaasetuksessa (EY 852/2004), elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

K 2 CAR & HOME K 2 CAR & HOME, 1.673-225.0, 2015-11-11

K 2 CAR & HOME K 2 CAR & HOME, 1.673-225.0, 2015-11-11 K 2 CAR & HOME Kompakti ja näppärä painepesuri on erittäin monipuolisesti varusteltu. vakiona on 4 m paineletku suihkuputki ja rotojet suutin. Autosetti sisältää pesuharjan ja 0,3 l vaahtosuuttimen sekä

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET VÄHITTÄISMYYNTI- JA TARJOILUPAIKASSA LIITE 9 1(7)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET VÄHITTÄISMYYNTI- JA TARJOILUPAIKASSA LIITE 9 1(7) 1(7) LIITE 9: VÄHITTÄISMYYNTIPAIKKA Esim. tukku- tai vähittäismyymälä, tarjoilupaikka kuten ravintola tai kahvila sekä suurtalous kuten laitoskeittiö, keskuskeittiö, pitopalvelu tai tarjoilukeittiö Elintarvikenäytteitä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot