65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011"

Transkriptio

1 PTK 65/2011 vp 65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa... 3 Pääministerin ilmoitus PI 2/2011 vp Lähetekeskustelu 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 108/2011 vp 3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä Hallituksen esitys HE 109/2011 vp 4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta Hallituksen esitys HE 110/2011 vp 5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys HE 111/2011 vp Ainoa käsittely 6) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta Kertomus K 3/2011 vp Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2011 vp

2 2 Tiistaina Ensimmäinen käsittely 7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta sekä kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 23/2011 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2011 vp Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( ) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Mikko Alatalo /kesk (e) Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e) Paavo Arhinmäki /vas Tuija Brax /vihr (e) Juho Eerola /ps (e) Markku Eestilä /kok (e) Eeva-Johanna Eloranta /sd (e) Lars Erik Gästgivars /r Lauri Heikkilä /ps (e) Susanna Huovinen /sd Lauri Ihalainen /sd (e) Olli Immonen /ps (s) Harri Jaskari /kok (e) Mikael Jungner /sd (e) Johanna Jurva /ps (s) Antti Kaikkonen /kesk (e) Risto Kalliorinne /vas Saara Karhu /sd (e) Elsi Katainen /kesk Sampsa Kataja /kok Pauli Kiuru /kok (e) Martti Korhonen /vas (e) Eero Lehti /kok (e) Paula Lehtomäki /kesk (p) Jari Lindström /ps (e) Mika Lintilä /kesk (e) Päivi Lipponen /sd (e) Markus Lohi /kesk (e) Martti Mölsä /ps (e) Sirpa Paatero /sd (e) Sari Palm /kd (e) Leena Rauhala /kd (e) Eero Reijonen /kesk Paula Risikko /kok (e) Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e) Päivi Räsänen /kd (e) Annika Saarikko /kesk Anni Sinnemäki /vihr (e) Juha Sipilä /kesk (e) Alexander Stubb /kok (e) Kari Tolvanen /kok (e) Erkki Tuomioja /sd (s) Oras Tynkkynen /vihr (e) Jutta Urpilainen /sd (e) Sinuhe Wallinheimo /kok (e) Henna Virkkunen /kok (e) Erkki Virtanen /vas (e) Pertti Virtanen /ps (e) Ville Vähämäki /ps (e) Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja: Eero Reijonen /kesk (15.09) Hallituksen esitykset Puhemies Eero Heinäluoma: Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE /2011 vp.

3 65/1 PTK 65/2011 vp 3 U-asiat Puhemies Eero Heinäluoma: Valtioneuvosto on toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 45, 46/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 45 lakivaliokunnan sekä asiasta U 46 hallintovaliokunnan on annettava lausunto. Toimenpidealoitteet Puhemies Eero Heinäluoma: Puhemiesneuvosto on päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1 15/2011 vp. Kirjalliset kysymykset Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 114, 119, 123, 125, 126, 128, , 136, 137, , , 163, 165, 167, 169, 171, 176, 180, 184/2011 vp. PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa Keskustelu Pääministerin ilmoitus PI 2/2011 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Nyt annetaan pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa. Pääministerin puheenvuoron jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuorot varataan P-painikkeella. Lisäksi myönnän enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Pääministerin ilmoitus 1 Pääministeri Jyrki Katainen: Arvoisa herra puhemies! Eurooppalaisten valtioiden talous horjuu. Kyse on laajasta luottamuspulasta taloutensa huonosti hoitaneiden valtioiden velanmaksukykyä kohtaan. Kriisimailla on itsellään suurin urakka tehtävänä, mutta myös Kansainvälisen valuuttarahaston, EU:n ja euroalueen toimet ovat tarpeen pyrkiessämme hallitsemaan kriisiä. Tämä on tärkeää siksi, että välttyisimme sen seurauksilta suomalaiseen talouteen ja työllisyyteen. Samalla, kun torjutaan akuuttia kriisiä, on syytä analysoida siihen johtaneita syitä. Näin voimme tehdä toimia tulevien kriisien estämiseksi. Suurimmat syypäät ovat kriisimaat itse. Elintason ja hyvinvoinnin rakentaminen alati kasvavan lainan varaan on tie, joka tulee lopulta päähänsä. Kansainvälisen finanssikriisin aikana ensimmäisenä vaikeuksiin joutuivat euron ulkopuoliset maat. Nyt vaikeuksissa ovat samoista vaivoista kärsineet euromaat. Euroalueen rakenteessa on omat syynsä kriisiin. Valuutta-alueen luoma luottamus kyllä suojasi heikkojakin jäsenmaita finanssikriisin ensiaalloilta. Euroalueen suojissa ne olivat kuitenkin saaneet aivan liian halpaa lainarahaa. Velkaannuttiin massiivisesti lisäämällä tulonsiirtoja ja etuuksia lainarahalla eikä pidetty samalla talouden pohjasta huolta. Oli olemassa illuusio, että euroalueen maa ei voisi ajautua maksukyvyttömäksi. Siksi pankit, vakuutusyhtiöt ja muut rahoituslaitokset antoivat velkarahaa erittäin matalilla koroilla, kun valtiot sitä pyysivät. Kyse ei siten ollut suurten riskien toiminnasta tai ahneudesta. Euromaille lainaamista pidettiin päinvastoin riskittömänä matalan tuoton toimintana. Samalla euroalueen velkakirjat toimivat loputtomasti keskuspankkirahoituksen vakuuksina. Tämän yhdistelmän tuoma helppo raha houkutti päättäjiä enemmän kuin aitoa kilpailukykyä ja kasvua luovat vaikeat päätökset. Mitta tuli täyteen, ja kurssin on muututtava. Eurooppa-neuvostossa ja eurohuippukokouksessa teimme päätöksiä akuutin talouskriisin ratkaisemiseksi sekä päätöksiä, joilla pyritään estämään vastaavien kriisien syntyminen. Päätimme pelisäännöistä, joilla omistajat ja valtiot pääomittavat pankkejaan, sekä pääsimme sopuun Kreikan tilanteen vaatimasta yksityisen sektorin velkajärjestelystä. Lisäksi teimme pää-

4 4 Tiistaina /1/1 töksiä talouspolitiikan kurin ja euroalueen hallinnon parantamiseksi. EU:n tasolla tehtävät talouskriisiin liittyvät toimet voi jakaa kolmeen osaan. Näitä ovat akuutin kriisin taltuttaminen, tulevan talouskurin tiukentaminen sekä talouskasvun edistäminen. Näistä kolmesta akuutti kriisi tulee hoitaa nopeasti. Sen toimiin kuuluvat Kreikan tilanteen ratkaisu, pankkisektorin suojaaminen sekä muiden kriisimaiden suojaaminen. Kreikan tilanteen vaikutus ja kriisivalmius lisäävät painetta muita maita ja finanssilaitoksia kohtaan. Olisi väärin, jos oikeita asioita tehnyt maa kaatuu yleisen epävarmuuden vuoksi. Ei ole myöskään oikein, jos syytön pankki tai sen rahoittama yritys kärsii turhaan tilanteesta. Eurohuippukokouksessa pääsimme sopuun Kreikan velkajärjestelystä. Yksityinen sektori kantaa nyt oman osansa Kreikan velkatalkoissa. Yksityisen sektorin Kreikan-sijoituksia leikataan noin 50 prosenttia. Tämä vähentää Kreikan julkista velkaa noin 100 miljardilla eurolla. Lisäksi päätettiin kreikkalaisten pankkien tukemisesta osana Kreikan vakautusohjelmaa. Nyt viimeistään on selvää se, että suomalaisessakin keskustelussa tarjottua ihmelääkettä velkasaneeraukseen ja piikki kiinni -mallia ei ole olemassa. (Timo Soini: Onhan!) Velkajärjestely päinvastoin kasvattaa meidänkin vastuitamme. De åtgärder som måste vidtas mot finanskrisen på EU-nivå kan delas in i tre punkter: att stävja den akuta krisen, att skärpa den framtida finansiella disciplinen och att främja den ekonomiska tillväxten. Den akuta krisen måste skötas snabbt. Till dessa åtgärder hör att lösa Greklandssituationen, att skydda banksektorn och att skydda andra krisländer mot följderna av läget i Grekland. Det är inte rätt att ett land som vidtagit riktiga åtgärder går omkull på grund av den allmänna ekonomiska osäkerheten. Det är inte heller rätt att en oskyldig bank eller ett företag som finansierats av en sådan bank blir lidande. Under euroländernas toppmöte nådde vi enighet om en grekisk skuldnedskrivning. Den privata sektorn bär nu sitt eget ansvar när det gäller att betala de grekiska skulderna. Den privata sektorns placeringar i Grekland skrivs ned med 50 procent. Detta minskar Greklands offentliga skuld med cirka 100 miljarder euro. Dessutom beslutade vi om stöd för de grekiska bankerna som en del av det grekiska stabiliseringsprogrammet. Senast nu står det klart att det inte existerar någon mirakelmedicin i form av skuldsanering och kreditstopp, vilket figurerat i debatten även i Finland. Tvärtom ökar skuldnedskrivningen våra egna ansvarsförbindelser. Kreikka tarvitsee lainaa velkojen leikkauksen jälkeenkin, eikä se sitä vielä markkinoilta saa. Hyvät ystävät, jos näin vaikeaan ja vaikutuksiltaan monisyiseen kriisiin olisi helppoja ja halpoja ratkaisuja, niin niitä olisi jo käytetty. Jos antaa mennä -asenne olisi suomalaisen työntekijän, eläkkeensaajan ja koulussa tai päiväkodissa käyvän tulevan veronmaksajan etu, niin olisi annettu mennä jo. Mutta niin ei ole. Vastuuta on kannettava silloinkin, kun se on vaikeaa. Viime päivien tapahtumat Kreikassa ovat äärimmäisen valitettavia. Euromaiden huippukokouksessa saavutetut, luottamusta vahvistavat tulokset kokivat vakavan kolauksen. Luottamuksen rakentaminen on aloitettava alusta. Kreikan ohjelma täytyy toteuttaa riippumatta siitä, kuka uutta hallitusta johtaa. Luottamusta Kreikkaan eivät voi palauttaa muut kuin kreikkalaiset itse. Arvoisa puhemies! On väitetty, että kriisimaiden tukeminen lainoituksen avulla ei toimi. Minusta tämä on väärä arvio. Lainapaketeilla ei pelasteta ketään. Ainoastaan valtiot itse voivat pelastaa itsensä. Lainapaketeilla on voitu ostaa maille aikaa tehdä oikeat toimet ja välttää lopullinen kaatuminen. Lainoitus toimii, jos maa itse haluaa pelastua. Kun kyse on ensisijaisesti luottamuspulasta, niin tuon luottamuksen voi lopulta taata vain maa itse. Siihen ei vaikuta se, onko maa ohjelmassa vai ei. Meillä on hyvin erilaisia esimerkkejä tästä. Eurohuippukokouksessa totesimme etenkin Irlannin edenneen todella lupaavasti sopeutusohjelman toteuttamisessa. Irlanti on tehnyt vaadittavat toimet ja jopa enemmän. Se on rakentanut luottamusta toiminnallaan ja avoimuudellaan. Kreikka on toinen ääripää. Ohjelmasta riippumatta koko ajan on tehty liian vähän ja liian myöhään. Euroalueen ulkopuolelta hyvän esimerkin nopeasta luottamuksen palauttamisesta omilla toimillaan ovat antaneet myös Baltian maat. Sama pätee myös Isoon-Britanniaan, jonka alijäämä ja lainamäärä ovat Euroopan suurimpien joukossa. Nopea reagointi ja luottamus poliittiseen järjes-

5 65/1/1 PTK 65/2011 vp 5 telmään ovat rakentaneet luottamuksen myös markkinoilla. Myös Ranskan eiliset päätökset pienentää valtiontalouden vajettaan 100 miljardilla eurolla viidessä vuodessa olivat oikeita. Sitten on niitä, joilla on tekemistä luottamuksen saavuttamiseksi. Eurohuippukokouksen julkilausumassa kiinnitettiin erityishuomio Espanjaan ja Italiaan. Espanjassa onkin saatu paljon aikaan, mutta markkinoita on vaikea vakuuttaa tuloksista. Italian osalta suurin ongelma on päätöksenteon horjuvuus. Jos uudistuksia perutaan siten, että ne aletaan kokea tyhjiksi lupauksiksi, luottamusta on vaikea vahvistaa. Markkinoiden luottamuspulan korjaamiseksi tarvittaisiin hyvin määrätietoista sitoutumista ja etupainotteisia uudistustoimia. Euroalueen julkilausumassa Italiaa kehotetaankin vahvistamaan rakenneuudistuksille ja vakauttamisstrategialle kunnianhimoinen aikataulu. Italian korkotaso on lyönyt aiemmat ennätykset. Jotta Italia kykenee uusimaan lainojaan, on sen osoitettava läpinäkyvästi kykenevänsä toteuttamaan pilkuntarkasti sopeutumisohjelmansa. On vaikea nähdä, että meillä Euroopassa olisi resursseja ottaa Italian kokoinen maa lainaohjelman piiriin. (Timo Soini: Mutta ottaisitte kyllä!) Vakauden palauttaminen euroalueelle tulee olemaan pitkäaikainen hanke. Tästä syystä myös EU-tasoista talouspolitiikan koordinaatiota täytyy nyt uudistaa. Erityisesti ohjelma- ja alijäämämaiden talous- ja finanssipolitiikan päätöksentekoa tulee seurata entistä tiiviimmin, jotta poikkeamisiin ja lipsumisiin voidaan puuttua mahdollisimman varhain. Koordinaation tiivistäminen ja vakausmekanismien olemassaolo eivät poista jäsenvaltioiden omaa vastuuta omasta taloudestaan. Lainansaannissa on kyse markkinoiden luottamuksesta. Markkinat eivät ole hyvä tai paha, vaan looginen toimija. On lopulta melko yksinkertaista ymmärtää niiden toimintaa. Kysyt vain itseltäsi, millä korolla säästöjäsi eri maille lainaisit ja mistä erot johtuvat. Arvoisa puhemies! Tilanne vaatii, että varaudumme käyttämään väliaikaisen vakausrahaston varoja ennakoivasti ja mahdollisimman tehokkaasti. (Kari Rajamäki: Ei ainakaan Italiaan!) Ennakoivin ja tiukan ehdollisin toimin pyrimme estämään kriisin leviämisen Kreikasta muihin euroalueen maihin. (Timo Soini: Saako lisää vakuuksia?) Eurohuippukokouksessa päätimme ERVV:n kapasiteetin laajentamisesta takausvastuiden määrää kasvattamatta. ERVV:tä näin vivuttamalla loimme mahdollisuuden toteuttaa niin sanotun palomuurin vaarassa olevien maiden suojaksi. Tarkoitus on suojata markkinapaineesta kärsiviä valtioita ennakollisesti, jotteivät ne kaatuisi toisten autettavaksi. Tavoitteena on, että vivutuksen avulla ERVV:n olemassa olevia varoja saataisiin käyttöön nykyistä enemmän. Tähän liittyy paljon teknisiä ja juridisia ongelmia, jotka on ratkaistava. Suomi ajoi huippukokouksen päätöksiin sisään ERVV:n resurssien vahvistamisen Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kautta. Näin kasvavat taloudet saataisiin mukaan vahvistamaan ERVV:tä. Vaatimuksemme oli johdonmukainen. Suomi on ensimmäisestä Kreikan lainaohjelmasta lähtien vaatinut IMF:n mukanaoloa kriisin ratkaisemisessa. Voin todeta, että ilman Suomen työtä IMF ei olisi ollut mukana alusta saakka. Se olisi tarkoittanut kapeampia harteita ja suurempaa vastuuta myös suomalaisille veronmaksajille. Pankkisektorin vakauden turvaaminen on välttämätöntä yritysten ja kotitalouksien lainansaannin turvaamiseksi. Päätimme huippukokouksessa Suomen linjan mukaisesti, että mahdolliset pankkien pääomitukset tulee tehdä ensisijaisesti yksityisen sektorin eli omistajien toimesta, toissijaisesti kotivaltioiden toimesta ja vasta ehdottomasti viimeisenä vaihtoehtona ERVV:n kautta. (Eduskunnasta: Itse hyväksyitte!) Lisäksi tarvitaan valtioiden takauksia pankkien varainhankinnalle. Tällä pyritään estämään luottolaman syntyminen, jolla olisi vaarallisia seurausvaikutuksia terveille yrityksille, pankeille ja työpaikoille. Takaukset eivät ole yhteisvastuullisia. Jokainen jäsenvaltio vastaa niistä itse. Kaikki mahdollinen julkinen tuki pankkisektorille tulee olemaan tiukan ehdollista. Pankkien tulee rajoittaa palkkioiden ja osinkojen maksamista. Samalla toteutetaan toimia rahoitusmarkkinoilla. Valvontaa on siirretty kansalliselta tasolta osin EU-tasolle, ja transaktioveron valmistelu ja käyttöönotto etenevät. Arvoisa puhemies! Toinen kokonaisuus ongelman ratkaisussa liittyy euroalueen jäsenmaiden talouskurin vahvistamiseen. Jokainen on jatkossakin vastuussa omasta taloudenpidostaan, mutta etsimme ratkaisuja, joissa voisimme yhdessä puuttua huonon taloudenpidon maan toimintaan ja näin välttää nykyisen tilanteen, missä yhden ongelmat koituvat kaikkien ongelmiksi.

6 6 Tiistaina /1/1 Tammikuussa astuu voimaan talouspolitiikan koordinaatiota koskeva lainsäädäntöpaketti, niin sanottu sixpack. Se tuo parannuksen moniin Vakaus- ja kasvusopimuksen ongelmakohtiin ja antaa unionille mahdollisuuden puuttua myös jäsenvaltioiden rakenteellisiin ongelmiin. Lainsäädäntöpaketti sisältää tehokkaammat menettelyt ja uskottavammat sanktiot. Esimerkkinä tehokkaasta uudesta sanktiosta on korollinen talletus, jonka tietyt raja-arvot ylittävä jäsenvaltio joutuu tekemään. Jatkossa päätökset tietyistä sanktioista tehdään määräenemmistön sijaan käänteisellä määräenemmistöllä, joten niistä on aiempaa hankalampi luistaa. Mielestäni ongelmamaiden on jatkossa esitettävä konkreettinen toimintasuunnitelma budjetin tasapainottamiseksi. Vaadin, että komissio esittää tiukkenevaa valvontaa ongelmamaille. (Timo Soini: Isoveli valvoo!) On tärkeää, että komissio käyttää uusia välineitä tehokkaasti ja aikailematta hyväkseen. Lisäksi jäsenmaiden ministereiden on käytettävä vertaispainetta, jotta voidaan kiinnittää huomiota tiettyjen ongelmamaiden ongelmiin. Jatkossa meillä on mahdollista turvautua sanktioihin jo siinä vaiheessa, kun jokin jäsenvaltio poikkeaa kaidalta tieltä eli itse itselleen asettamaltaan sopeutusuralta. Myös markkinoiden paine on entistä voimakkaammin pakottanut huonon taloudenpidon maat ryhtymään usein kipeisiin uudistus- ja korjaustoimiin. Markkinapaine kasvaa entisestään, kun saamme pysyvän vakausmekanismin EVM:n voimaan. Sopimukseen kuuluu mahdollisuus velkajärjestelyistä euroalueella. Suomi ajoi velkakirjoihin tätä koskevat yhteistoimintalausekkeet. Selkeä mahdollisuus menettää rahansa pakottaa lainanantajan hinnoittelemaan todellisen riskin euroalueen valtionlainoihin. Tämä lisää painetta poliitikkojen harteille harjoittaa tervettä ja luottamusta herättävää talouspolitiikkaa. (Timo Soini: Eurobondit!) Toisaalta tällä järjestelyllä tuomme aidon markkinatalouden säännöt velkakirjamarkkinoille. Vakaus- ja kasvusopimus olisi toiminut aivan toisella tavalla, jos lähtötilanteessa jäsenvaltioiden julkiset taloudet olisivat olleet tasapainossa, kuten sopimus edellyttää. (Timo Soini: Miksi ei ollut?) Näin ei ollut, eikä jäsenvaltioihin kohdistunut korjauspainetta sen enempää unionin kuin markkinoidenkaan taholta. Vasta talouskriisi muutti tilanteen. Jäsenvaltioiden on jatkossa sisällytettävä Vakaussopimuksen tavoitteet kansallisiin budjettimenettelyihinsä. Arvoisa puhemies! Se, miten näillä uudistuksilla kyetään vakuuttamaan markkinat, riippuu ratkaisevasti komission aktiivisuudesta. Suomi on vaatinut talouskomissaarille itsenäisempää asemaa suhteessa jäsenvaltioihin ja muuhun komissioon. Tämä on korostuneen tärkeää, kun komissio valvoo jäsenmaiden järkevää taloudenpitoa. Eurohuippukokouksen julkilausumassa myös todetaan, että jokaisen euroalueen jäsenvaltion on hyväksyttävä tasapainoista julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevat säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämä tapahtuisi mieluiten perustuslain tai vastaavalla tasolla. Tämä vastaa sinänsä Suomen omia finanssipolitiikan tavoitteita. Kukaan ei liene eri mieltä siitä, että tulojen ja menojen tulee olla keskipitkällä aikavälillä tasapainossa. Olemme nähneet Kreikassa, mihin sen laiminlyönti johtaa. Tämä ei myöskään estä suhdannepolitiikkaa. Taantumassa voi jatkossakin elvyttää. Pitää vain olla päätökset elvytyksen purkamisesta suhdanteiden parantuessa. Samalla pitää olla valmius maksaa velkaa pois parempina aikoina. On eri asia, kuinka sääntö tulee kirjata kansalliseen lainsäädäntöön. Meidän on syytä tutkia, millainen budjettisääntö toimisi meidän oloissamme parhaiten. Herra puhemies! Eurohuippukokouksessa sovittiin selvittää tarve tehdä muutoksia perussopimuksiin julkisen talouden kurin parantamiseksi. Mielestäni perussopimusten muuttaminen ei ole ensisijainen keino eikä sen avulla voida ratkaista akuutteja kriisejä. Suomi on tässä asiassa kuitenkin käytännönläheinen, ja harkitsemme myös tarpeen mukaan perussopimusten muuttamista. Jos prosessi käynnistyy, on tärkeää, että se rajataan vain talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. (Timo Soini: Saako kansa äänestää?) Kolmas kokonaisuus liittyy kilpailukykyä ja kasvua vahvistaviin toimiin. Tämä tarkoittaa muun muassa EU:n sisämarkkinoiden maksimaalista hyödyntämistä erityisesti suurimman kasvupotentiaalin omaavien sektoreiden, kuten digitaalisten sisämarkkinoiden, osalta. Talouskriisin myötä maiden on välttämätöntä sitoutua rakennemuutoksiin, joilla parannetaan kilpailukykyä. On voitava mitata kilpailukykyä konkreettisilla mittareilla koko unionin alueella. On pystyttävä näyttämään, millä sektoreilla kullakin

7 65/1/2 PTK 65/2011 vp 7 maalla on parannettavaa ja ehkä muilta myös opittavaa. Näin voidaan vahvistaa vertaispainetta ja käyttää poliittisia sanktioita. Ei ole sattumaa, että juuri heikon kilpailukyvyn maat ovat nyt suurimmissa vaikeuksissa. Kilpailukyvyn seuranta on otettava vakavaksi osaksi euroryhmän ja euroalueen päämiesten työtä. Tätä työtä voidaan tehdä olemassa olevan talouden ohjausjakson ja Euro plus -järjestelyn puitteissa. Työn ja työvoiman tarjontaa on parannettava. Työn hintaa ei saa hinnoitella yli. Ihmisiä ja yrityksiä on kannustettava työntekoon ja investointeihin. Julkisen sektorin on parannettava tuottavuuttaan. Tarvitsemme parempia, terveempiä ja pidempiä työuria jne. Arvoisa herra puhemies! Juuri näitä samoja asioita myös Suomi tarvitsee. Vaikka Suomi on taloudellisesti suhteellisen vahvassa asemassa, niin se ei ole saavutettu etu. On turha kuvitella, että julkinen taloutemme pysyy vahvana itsestään. Tosiasiassa se heikkenee nopeaa vauhtia. Ja lähitulevaisuuden ikääntymisen haasteet vain vauhdittavat kehitystä. On turha kuvitella, että Suomi olisi kaikissa tilanteissa jollakin tavalla turvassa markkinapaineilta, varsinkin kun talousnäkymät ovat epävakaat. Kyllä, kaikki puhuttu luottamuksen säilyttämisestä omin toimin pätee myös mitä suurimmissa määrin meille Suomeen. Kolmen A:n luottoluokituksemme on ansaittava. Vain se varmistaa, että emme heitä hyvinvointiimme tarkoitettuja verovaroja markkinavoimille kohonneiden korkokustannusten muodossa. Hallitusohjelman perälaudat on suunniteltu kääntämään valtion velkaantuminen lasku-uralle sekä huolehtimaan kolmen A:n statuksestamme kaikissa olosuhteissa. Vaikka ensi vuoden budjetissa tasapainotamme taloutta, on meidän oltava valmiita tekemään tarvittaessa lisää rakenteellisia ja finanssipoliittisia sopeutustoimenpiteitä. Talouden sopeuttaminen on aina vaikeaa, mutta olen varma, että tavalliset suomalaiset ymmärtävät sen välttämättömyyden. Me olemme olleet ylpeitä siitä, että olemme viime laman jälkeen saaneet rakennettua maastamme yhden maailman parhaista hyvinvointiyhteiskunnista ja vahvimmista talouksista. Se ei tapahtunut itsestään vaan kovalla työllä. Nyt meidän on tehtävä se uudestaan, jotta voisimme olla myös jatkossa ylpeitä maastamme ja luottaa sen tulevaisuuteen. Keskustelu pääministerin ilmoituksen johdosta Puhemies Eero Heinäluoma: Aloitamme 2 minuutin puheenvuoroilla, jotka pidetään paikaltaan. 2 Jan Vapaavuori /kok: Arvoisa puhemies! Täällä puhutaan tänään ainakin Kreikasta ja Italiasta. Keväällä puhuttiin Portugalista, aiemmin muun muassa Irlannista, Islannista ja Latviasta. Tilanteet tulevat ja menevät; vauhti on luja ja panokset kovia. Elämme erittäin monimutkaisessa maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tilanteen hallinta on vaikeata normaalioloissakin, puhumattakaan kriisitilanteista. Meillä ei esimerkiksi ole kokkikirjaa, josta voisimme katsoa hallitun velkasaneerauksen reseptin. Eikä taikasauvaa, joka muuttaisi velat saataviksi. Eikä ihmelääkettä, jolla voisimme eristäytyä piiloon pahaa maailmaa. Silti meidän pitää parhaalla mahdollisella tavalla huolehtia eduistamme. Ongelman ydin on tunnetusti ylivelkaantuminen. Vaikka jokainen maa vastaa lähtökohtaisesti omista murheistaan, kaikkien etu on varmistaa, että kriisit eivät pääse leviämään maasta toiseen, mihin niillä nykymaailmassa on taipumus, halusimme tai emme. Hokkuspokkus-keinoja ei ole olemassa. Ei ole olemassa sellaista mikämikä-maata, jossa ratkaisut olisivat ilmaisia. Tappioita tulee vääjäämättä, kyse on nyt näitten menetysten minimoinnista. On tärkeää todeta, että myös EU:n piirissä on tehty virheitä, karkeitakin virheitä. EU:ssa on selkeät säännöt, joiden tarkoituksena on estää ylivelkaantuminen. (Timo Soini: Ihanko totta?) Jos sääntöjä olisi noudatettu, emme olisi tässä. Nyt jos koskaan on ryhdinpalautuksen paikka. Koko EU-järjestelmän on lunastettava luottamuksensa takaisin. Kyse on myös kilpailukyvystä. Eurooppa menettää jatkuvasti asemiaan. Kun tähän yhdistyy kyvyttömyys sopeuttaa hyvinvointijärjestelmän kehittämiseen kohdistuvat toiveet elävän elämän realiteetteihin, ollaan helposti suossa. Arvoisa puhemies! Kyse on ennen kaikkea vastuullisuudesta. Kyse on yrityksestä hallita suurta epävarmuutta. Kyse on luottamuksen palauttamisesta. Helppoa se ei ole. Katsomoon karkuun luikkiminen on kuitenkin vaihtoehdoista huonoin. Viime viikon huippukokousten ratkaisut olivat hyviä, mutta ei niilläkään ihmeparan-

8 8 Tiistaina /1/3 nusta saada aikaan. Urakka on vasta aluillaan. Talouden tervehdyttämisessä, luottamuksen palauttamisessa ja kilpailukyvyn rakentamisessa on kyse monen vuoden työstä. Tämä vaatii päättäjiltä henkistä ryhtiä ja moraalista selkärankaa. 3 Kari Rajamäki /sd: Arvoisa puhemies! SDP:n linja Euroopan rahoitus- ja velkakriisissä on johdonmukainen. Vuosi ennen vaaleja, Kreikan ensimmäisen lainapäätöksen yhteydessä, edellytimme veronmaksajille mahdollisesti lankeavan taakan jakamista sijoittajien, pankkien ja muiden rahoituslaitosten kanssa. Vaadimme lainan antamista ensisijaisena, luotolle vakuuksia sekä Kreikan mahdollista asettamista velkasaneeraukseen. Vaadimme myös, että euroalueella pitää ottaa käyttöön pankkivero ja kattava rahoitusmarkkinavero sekä muita rahoituslaitosten riskikykyä vahvistavia toimia. Koska kyse oli viime kädessä pankkien tukemisesta, tuki olisi pitänyt antaa avoimen, vastikkeellisen ja väliaikaisen tuen muodossa. Kun asettamamme ehdot eivät toteutuneet, esitimme Kreikan lainatukiesityksen hylkäystä. Suomessa linja tiukkeni ja kirkastui sosialidemokraattien vaatimusten mukaisesti vaalien jälkeen. Uusi hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri Urpilainen ovat toimineet määrätietoisesti ja sinnikkäästi. Tämä hallitus on pistänyt euromaiden avoimen tukipiikin kiinni. Tavoitteet pankki- ja rahoitusmarkkinaverosta ovat toteutumassa Euroopan laajuisina. Tähän mennessä Suomen suojaamattomista saatavista kriisimaista on pääosin päätetty keskustavetoisten hallitusten toimesta. Vanhasen hallituksen Kreikan-lainaohjelmaan suomalaista riskirahaa on valunut tähän mennessä 890 miljoonaa euroa. Herra puhemies! Edellä mainittujen tukiehtojen ohella jatkossa on huolehdittava myös Suomen valtiontalouden kansallisesta pelastusrenkaasta. Suomi tarvitsee nyt laajaa, yhteistyöhön perustuvaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Suomi selviää tulevista järistyksistä tahdolla ja työllä sekä rakentamalla kansallista eheyttä sosiaalisesti oikeudenmukaisella hyvinvointipolitiikalla ja veronmaksukyvyn mukaisella verotuksella. 4 Timo Soini /ps: Herra puhemies! Missä EU, siellä ongelma. Tuntuuko tutulta, tuntuuko todelta? Syytä olisi. Kun Kreikka meni euroalueeseen, he tiesivät valehtelevansa. EU tiesi, että Kreikka valehtelee ja kreikkalaiset tiesivät, että EU tiesi, että he valehtelevat. Mitä tästä voi tällaisen polun päästä löytää muuta kuin tällaisen tilanteen? Ja kun sanotaan, että oli talous- ja vakaussopimus oikein hyvä: 3 prosentin alijäämä, julkinen velka Ei noudatettu. Ja sen jälkeen kun tätä rikottiin, ruvettiin rikkomaan Maastrichtin sopimuksen 125 :ää, joka kieltää, joka yksiselitteisesti kieltää, talousvastuun ottamisen toisen maan lainoista ja veloista siis kieltää! (Kari Rajamäki: Totta!) Ja nyt on tehty sitä, että tätäkin laiminlyödään. Ja sitten EU-johtajat tarjoavat uutta sopimusta. Miten me voimme luottaa siihen, että nämä sokeat taluttajat, jotka ovat kaikki sopimukset ja pykälät rikkoneet, nyt pitäisivät ne? Emme me voikaan siihen luottaa. EU:sta on tulossa velka- ja verounioni, jonka päässä on tulonsiirtounioni, jolloin kolmen A:n maat rupeavat rahoittamaan etelän helmaa. Niitä kutsutaan eurobondeiksi. Ei mene kauaa varmaan, kun Suomen hallitus sanoo, että tämäkin on välttämätöntä, että tämä kriisi padotaan. Tämä ei toimi. Ei ole koskaan väärin tehdä oikein. Voi aloittaa nyt. Suomen ei pidä osallistua ei latillakaan, ei eurollakaan, ei jenilläkään enää näihin paketteihin, koska ne eivät toimi. Se on mahdollista, Suomen hallitus voi aloittaa. Aloittakaa Suomen veronmaksajien puolustaminen! 5 Mari Kiviniemi /kesk: Arvoisa puhemies! On hyvä, että keskustan vaatimukseen tämän pääministerin ilmoituksen antamisesta näin nopeasti vastattiin, ja sinänsä tässä ilmoituksessa ei kovinkaan paljon uutta ollut. Se oli seikkaperäinen, mutta tosiasia on, että se antoi kuitenkin aika vähän selvyyttä tähän kokonaistilanteeseen, joka on hämärän peitossa. Monia kysymyksiä jäi edelleen auki. Juuri tämä on se keskeinen ongelma, kun ongelmat ovat euroalueella pahentuneet: pidetään uusia huippukokouksia ja tehdään uusia päätöksiä, mutta niiden sisältö jää epäselväksi eikä päätöksiä pystytä uskottavasti toteuttamaan. Epäluottamus markkinoilla kasvaa, ongelmat pahenevat, ja euroalue on ajautumassa taantumaan. Johtajuus puuttuu niin Euroopan unionissa kuin Suomessakin, ja Suomen ote EU-tason vaikuttamisessa on vakavasti lipsunut. Hallitus näyttää tällä hetkellä vain seurailevan Saksan ja Rans-

9 65/1/6 PTK 65/2011 vp 9 kan tekemien linjoitusten perässä. (Kari Rajamäen välihuuto) Euroalueen huippukokouksen päätöksessä oli toki hyvää se, että Kreikka joutuu velkajärjestelyyn tätä keskusta on johdonmukaisesti vaatinut mutta epäselväksi jää kyllä sitten velkajärjestelyn toteutuksen tarkoituksenmukaisuus ja se, onnistutaanko Kreikan ongelma ratkaisemaan hallitusti. Huonoa hallituksen hyväksymissä päätöksissä on se, että Suomen riskit ja vastuut kasvavat. Tätä tosiasiaa on turha kieltää. Jo aikaisemmin hallitus hyväksyi pankkien suoran tukemisen, valtioiden joukkovelkakirjojen oston jälkimarkkinoilta sekä tuen annon ilman varsinaisia sopeutusohjelmia, toisin kuin Suomen linja oli aikaisemmin. Ja nyt uutena toimenpiteenä näyttää olevan tällainen "hei, me vivutetaan", mutta tähänkin liittyy riskejä ja ongelmia, paljon kysymysmerkkejä, epävarmuuksia: löytyykö ongelmamaiden joukkovelkakirjalainoille ostajia ERVV:n takuista huolimatta, ja osallistuvatko EU:n ulkopuoliset maat velkakriisin hoitamiseen? Mutta ennen kaikkea, hallitus: niin se vaan on, että Suomen riskit ja vastuut kasvavat. Tämä kannattaisi hallituksen suomalaisille rehellisesti tunnustaa. (Kari Rajamäki: Sitä me pyysimme teiltä puoli vuotta sitten!) 6 Jari Myllykoski /vas: Arvoisa puhemies! Jotta emme lähtisi osoittelemaan pelkästään vain syyllisiä ja tuhlaisi kaikkea voimaamme siihen, niin kuitenkin muistetaan se perusasia, että valuvika oli jo siinä, että EU:n järjestelmä ei tarpeeksi pitänyt siinä vaiheessa ja että tämmöinen ylivelkaantuminen oli kaiken kaikkiaan mahdollista. Meidän on pakko hyväksyä se tosiasia, että me emme ole voineet EU:ssa lähteä sille kansallisvaltiotasolle puuttumaan, että meillä voitaisiin... Olisi ollut menetelmiä, joilla pystymme puuttumaan siihen, että maiden hallitukset eivät kansallisesti pidä sellaista huolta omien kansalaistensa kyvystä kohdata tulevaisuus, kuten Kreikassa olemme nähneet. On aivan mahdoton tilanne nähdä sitä, että vain vastuuttomasti hoidetulla talouspolitiikalla saatetaan oma kansa ahdinkoon. Onneksi tässä maassa on ollut tätäkin hallitusta aiemmin hallituksia, jotka ovat hyvällä, tiukalla taloudenpidolla mahdollistaneet sen, että me olemme siinä luottoluokituksessa, missä tällä hetkellä olemme, ja pystymme vastaamaan niistä velvoitteista, joita meillä on ja mahdollistamaan vielä pahenevassakin taloustilanteessa sen, että meillä sosiaaliturvaa maksetaan. Meillä kyvykkyys hoitaa oma leiviskä on kuitenkin vielä olemassa. Meidän on pakko tässäkin maassa toivoa pitkiä työuria. Voi olla, että joissakin maissa, joidenka korko lähentelee 7:ää prosenttia, ehkä pääministerin osalta työura on ollut jo liiankin pitkä. Mutta kaiken kaikkiaan meidän on pystyttävä saamaan aikaan myös tässä maassa sellainen kansallinen yksituumaisuus, ettemme sorru vain pelkästään syyttelemään toisiamme, vaan kannamme yhdessä vastuuta siitä, että tämä maa selviää, tämä maa kykenee tässäkin kriisissä vielä paremmin kohtaamaan sen mahdollisen globaalin laman, joka on tulossa. Se lama ei ole Suomen hallituksen, se ei ole EU:n syytä. Tällaisia järjestelmiä kuin EU on ympäri maailman. Jokaisella on ollut tarkoitus parantaa omien, maapallolla lähellä olevien maiden taloudellista asemaa ja kyvykkyyttä kohdata ja parantaa omien kansalaistensa tulevaisuutta. Nyt on pakko kohdata se totuus, että olemme tässä tilanteessa. Pelkästään nurkkiin luikkiminen ei auta, niin kuin tässä on jo edellä kuultu. Nyt on pystypäin kannettava se vastuu, haettava ne lääkkeet, että meidän tässä maassa ei enää tarvitsisi pelätä sitä, että meidän kansalaistemme omat vastuut kasvavat kohtuuttomasti. Siitä on hyvänä esimerkkinä tämän hallituksen linja. Me olemme saaneet pääomat mukaan näihin talkoisiin. Me olemme saaneet meidän lainoitusrahoillemme (Puhemies: Arvoisa edustaja!) myös takuita. 7 Astrid Thors /r: Värderade talman! Bästa vänner! Nu är det inte dags för slagord utan det behövs förtroendeskapande åtgärder, och som man konstaterat är det ingen vits att se i backspegeln och titta på vad man har gjort. Det är en akut kris vi upplever. Det handlar om att vi ska se till att det inte blir den globala kreditkris, den globala tillbakagång som det här talades om och som skulle leda till svåra följder för vårt välfärdssamhälle. Pääministeri Kataisen esitys osoittaa, miten vaikeasta paketista pääsitte yhteisymmärrykseen lokakuussa, ja olemme ylpeitä siitä, miten pääministeri pystyi siihen vaikuttamaan. Valitetta-

10 10 Tiistaina /1/8 vasti Kreikan toiminta on poistanut sen luottamuksen, joka syntyi markkinoilla. Valitettavasti. Risken finns, och jag tycker att vi ser det överallt i Europa, att vart och ett land börjar se väldigt kortsiktigt på sitt eget ansvar, och då växer den protektionism som Finland lider allra mest av. Jag hoppas verkligen att det bor en liten Schäuble i flera av oss, en liten Schäuble som ser att det som är bra för Europa är bra för Finland. Toivon, että pieni Schäuble asuu meissä jokaisessa vähän enemmän kuin mitä keskustelu antaa osviittaa. Voimme tukea kaikkia tulevaisuuteen liittyviä toimia, joihin pääministeri viittasi, että akuuttia kriisiä pitää torjua ja niin halvalla kuin mahdollista. (Kari Rajamäen välihuuto) Tähän liittäisin myöskin, että voisimme toimia sellaisen pankkilainsäädännön, sisämarkkinalainsäädännön luomiseksi, jossa pankkitoimintaa ja -valvontaa koordinoidaan sillä tavalla kuin Sixten Korkman on äskettäin ehdottanut, että saamme sen vahvistetun finanssisääntelyn, johon pääministeri viittasi, ja että voimme saada lisää kasvua sillä tavalla kuin linjattiin. Tässä haluan lopuksi todeta, että toivottavasti kaikki sektoriministeriötkin tukevat digitaalisia sisämarkkinoita, joka on ollut Suomen hallitusten tärkeä prioriteetti ainakin päämiestasolla. 8 Pekka Haavisto /vihr: Arvoisa puhemies! Tässä tilanteessa on hyvin tärkeä, että hoidamme täällä Suomessa omaa talouttamme. Vain sellainen maa selviää tästä kriisistä, jonka oma talous on kunnossa ja joka ei ole velkojensa vanki, oli valuutta sitten euro tai markka tai kruunu. Euroalueen kriisi koskettaa meitä myös sitä kautta, että puhumme päämarkkina-alueemme, päävientialueemme kriisistä. Ja on tärkeä, että suomalaisille yrityksille aktiivisesti etsitään nyt myös Euroopan ja euroalueen ulkopuolelta uusia markkinoita. On hyvä, että on päästy sopimukseen Kreikan velkajärjestelystä. Se on realismia. Ja on tärkeä katsoa nyt, mitä Italiassa ja Espanjassa tapahtuu. Pankkien pääomittaminen tulee varmasti olemaan myöskin tarpeen, ja on tärkeä, että on sovittu, että se on ehdollista. Totta kai sen pitää olla myöskin vastikkeellista, silloin kun käytetään veronmaksajien varoja siihen tarkoitukseen. Pääministeri otti minusta erittäin hyvin esille vaatimukset talouskurista, tiukemmasta kontrollista, talouspolitiikan koordinaatiosta. Pelisäännöt eivät ole toimineet tähän asti, ja jotain uutta tarvitaan. Jos kysymys on perussopimuksen muutoksesta, tiedämme, että se tulee viemään aikaa. Ehkä tarvitaan euroalueen sisällä myöskin keskinäisiä sopimuksia siitä, miten jatkossa pelataan. Ja ne, jotka eivät samoilla säännöillä pelaa, niiden täytyy sitten toimia euroalueen ulkopuolella. On myös tärkeä, että katsomme, mitä ylijäämätaloudet, niin sanotut Brics-maat ja muut, voivat Euroopalle tarjota tässä tilanteessa. On käyty keskustelua siitä, että IMF:n puitteissa tai muualla tehtäisiin rahasto, jolla nämä ylijäämätaloudet voisivat tulla Euroopan tueksi. Näitä mahdollisuuksia pitäisi nyt aktiivisesti tutkia, mieluummin niin, että ne tulevat yhdessä ja jonkun mekanismin kautta Euroopan tueksi kuin siten, että Eurooppaa aletaan ostaa pala palalta näiden uusien, nousevien talouksien taholta. Ja aivan viimeksi, arvoisa puhemies: On tärkeä, että meillä on varautumissuunnitelma siltä varalta, että kriisi syvenee ja jatkuu pidempänä. Toivotaan parasta, tehdään työtä paremman puolesta, mutta varaudutaan pahimpaan. 9 Peter Östman /kd: Arvoisa puhemies! Eurooppa on ylivelkaantunut, ja ylivelkaantumista on pakko purkaa eri keinoin. Kreikan velkajärjestelyohjelma on erittäin terveellinen muistutus Italialle siitä, mihin kyvyttömyys taloutta uudistaviin päätöksiin johtaa. Italian hallituksen kyky tehdä tarvittavia toimenpiteitä on ollut heikko, ja luottamus Berlusconia kohtaan on rapautunut entisestään. Siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää, että Italiaan saataisiin mahdollisimman nopeasti poliittisesti uskottava ja toimintakykyinen hallitus. On helppo ymmärtää, miksi kansalaisten on vaikea hyväksyä, että joudumme käyttämään verovaroja Kreikan tai muiden valtioiden pelastamiseen. Suomalaisten suuttumukseen on syynsä, sillä Suomi ja Luxemburg ovat ainoat euromaat, joiden budjettivaje ja julkinen velka ovat aina pysyneet euroalueen vakaus- ja kasvusopimuksen asettamien rajojen puitteissa. KD:n eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että Suomi voi myös jatkossa päättää Euroopan laajuisiin rahoitusratkaisuihin osallistumisesta itsenäisesti sen mukaan, mikä Suomelle kokonaistaloudellisesti on parasta. Pankkien pääomittamiseen ERVV:tä tulee käyttää ainoastaan euromaiden yksimielisellä päätöksellä. Yksimielisyysperiaatteesta euroalu-

11 65/1/10 PTK 65/2011 vp 11 etta koskeviin kriiseihin päätöksenteossa ei tule luopua. Arvoisa puhemies! Huolimatta siitä, että tähänastisilla pelastustoimilla ei ole Kreikan kohdalla ollut toivottua vaikutusta, nyt ei olisi järkevä luovuttaa, sillä Euroopan sairaat taloudet kaataisivat mukanaan myös taloutensa hyvin hoitaneet maat. Niin kuin pääministeri totesi puheessaan, mitta on tullut täyteen, kurssin on muututtava ja nyt on kyse Suomen edun ajamisesta. (Perussuomalaisten ryhmästä: Nopeasti olette oppineet!) 10 Markus Mustajärvi /vr: Arvoisa puhemies! Taitaa olla niin, että kun aikoinaan Suomi tunnettiin maana, joka aina maksaa kaikki velkansa, niin pian meidät tunnetaan maana, joka maksaa kaikkien velat. Aina, kun on saatu aikaan joku näennäisratkaisu eurokriisin hoidossa, sitä on juhlittu suurena voittona, mutta nurkan takana on odottanut jo seuraava ongelma ja odottaa niin kauan kuin liikkeellä on valtavat määrät sellaista kuviteltua rahaa, jolla ei ole mitään vastinetta reaalitaloudessa. Minä muistan, että Italian pääministeri Silvio Berlusconi kävi vauhdittamassa kokoomuksen vaalityötä ennen viime eduskuntavaaleja. Toivoa vain sopii, etteivät Berlusconin opit vaikuta kovin paljon suomalaisen veljespuolueen talousajatteluun. (Ben Zyskowicz: Voitte olla rauhassa!) Tosiasia kuitenkin on, että kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon Suomen kokonaisvastuut eurokriisissä ovat. Ja ilmeisesti olemme pääministerin kanssa siitä samaa mieltä, mikä tässä huippukokouksen julkilausumassa on oleellista. Tekin viittasitte puheessanne kohtaan 26 a, jossa todetaan: "Sitoudumme panemaan täytäntöön seuraavat lisätoimenpiteet kansallisella tasolla. Jokainen euroalueen jäsenvaltio hyväksyy tasapainoista julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevat säännöt, joilla Vakaus- ja kasvusopimus saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä mieluiten perustuslain tai vastaavalla tasolla vuoden 2012 loppuun mennessä." Eivätkö tällaiset sopimuskohdat tarkoita nimenomaan liittovaltiota ja sitä, että jatkossa unioni tulee entistä enemmän määräämään jäsenvaltioitten talous-, vero-, työmarkkina- ja sosiaalipolitiikasta? Puhemies Eero Heinäluoma: Ja vastauspuheenvuoro, pääministeri, 4 minuuttia enintään. 11 Pääministeri Jyrki Katainen: Arvoisa puhemies! Aloitetaan tästä aivan viimeisestä toteamuksesta. Se, että jokainen jäsenmaa kirjaa omaan lakiinsa, että aion hoitaa omaa talouttani omin toimin hyvin, ei tarkoita liittovaltiokehitystä. Päinvastoin, se tarkoittaa sitä, että jokainen valtio sitoutuu hoitamaan omaa talouttaan hyvin, toisin kuin tähän mennessä. Mutta, arvoisa puhemies, tämä on aivan erinomainen mahdollisuus käydä tätä monimutkaista keskustelua eduskunnan kanssa. Monissa puheenvuoroissa on koettu tuskastuneisuutta siitä, että kysymys on hyvin monimutkaisesta asiasta, ja voin ihan vakuuttaa, että kaikki, jotka tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja näin monimutkaisiin ongelmiin, eivät ihan ole perillä tai sitten tietoisesti haluavat käyttää tämmöistä retoriikkaa, jossa musta ja valkoinen ovat maailman ja ihmiselämän ääripäät, vaikka me kaikki tiedämme, että ihmisen elämä on pääsääntöisesti harmaan sävyjä täynnä. Arvoisa puhemies! Keskustan puheenvuorossa todettiin, että Suomen vastuut kasvavat. Ne kasvavat siinä tapauksessa, jos ja kun tehdään uusi Kreikka-paketti ja jos ja kun tehdään velkasaneeraus. Eli Suomen vastuut kasvavat sen takia, että tehdään velkasaneeraus, koska ilman velkasaneerausta me emme pääse myöskään eteenpäin. Velkasaneeraus on aivan välttämätön. Sitä ei olisi voinut tehdä aikaisemmin sen takia, että Euroopan talous oli aivan liian haavoittuvainen. (Mauri Pekkarinen: No nyt se on kyllä haavoittuvainen!) Nyt meillä on siihen mahdollisuus. Ja aivan oikein, me pystymme tuomaan tämän velkatason kestävämmälle tasolle ja aivan niin kuin edellisenkin hallituksen aikana totesimme, raju velkasaneeraus silloin olisi ollut kestämätön, mutta nyt pystymme sen tekemään. Se on välttämätöntä Kreikan kohdalla. Edustaja Soinin puheenvuorosta: se oli vauhdikas, ihan miellyttävää kuunnella retorisesti, mutta siitä jäi, arvostettu kollega, ratkaisu puuttumaan. Me olemme joskus tuolla Etelä-Euroopan parlamenteissa huomanneet, että äänen voimakkuus ja käsien heilunta korvaa vastuullisen ongelmapäättelyn, ja olisiko nyt käynyt vähän samalla tavalla. (Naurua Timo Soini: Eipä ole!) Mutta erinomainen puhe, arvostettu edustaja. Tämmöistä keskustelua Suomessa tarvitaan. On totta, että me olemme käsittelemässä erittäin vaikeaa asiakokonaisuutta. Ja yksi esimerkki tästä vaikeudesta on se, että kun Suomi on aja-

12 12 Tiistaina /1/12 nut pitkään sitä, että Kansainvälisen valuuttarahaston täytyy olla mukana näissä talkoissa... Meillä on ollut hyvät syyt siihen, me uskomme siihen, että Kansainvälinen valuuttarahasto asiantuntijaorganisaationa, tiukan talouskurin organisaationa tuo uskottavuutta ohjelmiin. Toisaalta me olemme pystyneet jakamaan euroalueen taloudellisia vastuista laajemmille hartioille. Olin kuulevinani voi olla, että kuulin ehkä väärin keskustan puheenvuorossa arvostelua siitä, että tässä huippukokouksessa ei saatu päätöksiä aikaiseksi niin, että Kiina, Venäjä, Brasilia, Intia sitoutuisivat euroalueen rahoittamiseen. Mutta kun me emme voi heidän puolestaan päätöstä tehdä. Mutta siihen minä olen erittäin tyytyväinen, että Suomen kanta siihen, että kutsumme Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan fasiliteettina myös tulevien ongelmien hoitamiseen ja tarjoaisimme mahdollisuuden ylijäämämaille kanavoida ylijäämiä Kansainvälisen valuuttarahaston kautta euroalueen ongelmien hoitamiseen, se periaate hyväksyttiin. Nyt se on tietysti näistä rahoittajamaista kiinni, haluavatko ne siihen lähteä. Erittäin positiivinen on tämän keskustelun sävy noin muutenkin siinä mielessä, että harvassa kansanedustuslaitoksessa on näin vahvaa itsetuntoa siitä, että me hoidamme omat hommamme. Me olemme ylpeitä siitä, miten vahva Suomi on ollut. Me olemme valmiita tekemään mitä hyvänsä, lisäämään leikkausten määrää, lisäämään veronkorotusten määrää, tekemään rakenteellisia uudistuksia, tekemään kuntauudistuksia, jotta Suomi on vahva talous, vahva hyvinvointiyhteiskunta myös tulevina vuosina, koska kaikkihan me täällä tiedämme, että mikään tämä hyvä, missä me olemme eläneet, ei ole koskaan tullut itsestään, vaan se on tullut suomalaisten kovan työn ansiosta määrätietoisen, vaikeankin poliittisen päätöksenteon ansiosta. Ja on positiivista nähdä, että eduskunta on tähän valmis myös jatkossa. Puhemies Eero Heinäluoma: Jos on halua tämän johdosta jatkaa keskustelua, niin siihen voi pyytää osallistumista painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ja tämän jälkeen minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Edustaja Soini. 12 Timo Soini /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! EU on harvainvalta, joka jatkuvasti hamuaa lisää valtaa epäonnistumisensa varjolla. Täällä, pääministeri Katainen, sanoitte, että lisää valtaa talouskomissaarille, itsenäisempää asennetta suhteessa jäsenvaltioihin ja muuhun komissioon. Missä kansaa tähän enää tarvitaan? Missä niitä komissaareja saa äänestää? Kansanedustuslaitoksessa valta pitää olla. Siellä voi äänestää ja jättää äänestämättä. Te ajatte byrokratiavaltaa, teknokraattivaltaa, asiantuntijavaltaa, lisää valtaa niille, jotka tähän kuoppaan ovat koko Euroopan vieneet. Tämä on täysin käsittämätöntä politiikkaa. Kokoomuksen karhunhali on tehnyt sen, että hallituksessa saavat laahuksenkantajapuolueet lakastua. Niin on käymässä. Tämän jälkeen Suomesta saa vasemmistoa etsiä suurennuslasilla. Kun kokoomuksen kelkkaan lähtee, niin kokoomus voittaa ja muut häviävät. 13 Mari Kiviniemi /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Pääministeri omassa puheenvuorossaan ei ollenkaan viitannut näihin ERVV-vivutukseen liittyviin riskeihin, jotka kaikki tietävät. Kun sitä vivutetaan, niin sinä Suomenkin riskit, joka ikisen takauksia antaneen maan riskit, kasvavat, ja tämän hallitus haluaa vaientaa nyt kuoliaaksi. Pääministeri äsken puhui vain vastuista, ei ollenkaan riskeistä, ja tämä kannattaisi nyt Suomen kansalle rehellisesti hallituksen kertoa, että sekä riskit että vastuut hallituksen päätösten myötä ja eurooppalaisten sitoumusten myötä kasvavat. Samoin pääministerillä oli vähän kuullunymmärtämisvaikeuksia. Kysyin sitä, löytyykö tukea EU:n ulkopuolisilta mailta. En yrittänytkään väittää, että se olisi siellä pitänyt päättää. Nimenomaan on olennainen kysymys, onnistuuko edes tämä riskipitoinen vivutus, jos niitä rahan antajia ja lainaajia ei löydy. Mutta tässä nyt on hallituksen toiminnassa vähän sellainen olo, että ei kuitenkaan uskalleta kertoa avoimesti sitä, mitä on päätetty, ja siitä esimerkki oli se, että tuotiin tänne eduskuntaan vääränlainen hallituksen esitys, jossa eivät Suomen takausvastuut olleet oikein. 14 Vesa-Matti Saarakkala /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puheenjohtaja! Täällä kun syytettiin yksinkertaistamisesta ja retoriikasta, niin kyllä kuitenkaan, kun perustuslakivaliokunnassa meillä on asia tulossa käsittelyyn sen seurauksena, että täällä ei osa hallituspuolueittenkaan kansanedustajista ole tiennyt, mitä on ollut hyväksymässä ERVV:n osalta, en kovin paljon

13 65/1/15 PTK 65/2011 vp 13 viitsisi olisin kyllä aika siipiäni myöten, jos olisin hallituksen edustaja ja arvostelisin oppositiota tässä. Sitten mitä tulee ERVV:n yksimielisyyteen, sitä merkittävällä tavalla heikennettiin viime huippukokouspäätöksellä. Olennaista siinä päätöksessä pankkien pääomittamisen rahoittamisesta niin, että kolmas vaihtoehto on ERVV:n kautta sen asian hoitaminen, ei ollut se, että se on kolmas vaihtoehto, vaan se, että se mentiin mainitsemaan siinä huippukokouksen päätöksessä. Se päätös tullaan monta kertaa vielä syöttämään täällä hallituspuolueitten edustajille. Todella on niin, että soisin kyllä, että vasemmalla nyt nämä gallupkannatuksetkin herättäisivät teidät siitä ruususenunesta, missä te olette. 15 Mauri Pekkarinen /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Viikosta toiseen Saksan perässä sinänsä ryhdikkäästihän te, arvoisa pääministeri, olette kulkenut. Kuvat ovat meille sen kertoneet. Mitä, kun sieltä on palattu? Kerta toisen jälkeen Suomenkin ministerit ovat olleet voittajina, lopullisen ratkaisun tuojina. Tosiasiassa, mitä on tapahtunut? Kreikkaa on roikutettu mukana maana, joka ei ole suostunut tekemään kaikkea sitä, mitä siltä on edellytetty. Kriisi on pitkittynyt. Ei ole ollut rohkeutta panna sitä oikein kunnolla velkasaneeraukseen ja heittää sitä euroalueesta pois. Kun ei tähän ole ollut rohkeutta, ongelmat ovat pahentuneet muualla kriisialttiissa maissa, niin kuin Italiassa nyt, kun Kreikkakin on iso ongelma, mutta kun siinä on viivytetty ratkaisuja, ongelmat Italian ja eräiden muiden maiden kohdalla ovat paljon suuremmat. On ajauduttu entistä suurempiin vastuisiin, ja myös Suomen riskit niissä ovat kasvaneet. Kysymys kuuluu pääministerille: milloin sellaiseen rohkeuteen myös Suomi on valmis, että se ajaa todellisia ratkaisuja, joilla ne, jotka eivät pysy eurossa, pysty siellä selviytymään, pannaan siitä ulos ja (Puhemies: Arvoisa edustaja, aika!) se terve ydin sitten voisi jatkaa euroelämää? 16 Kimmo Sasi /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Edustaja Soinille on todettava, että kysymys on Euroopan ja sitä kautta Suomen talouden pelastamisesta, ja meidän on tehtävä kaikkemme, että näin käy. Herra pääministeri, kun te lähditte huippukokoukseen, olimme hyvin skeptisiä, voiko tämä enää onnistua. Kun te tulitte sieltä, voi sanoa, että oli tehty hyviä ratkaisuja, jotka olivat uskottavia. Kaikki olivat sitä mieltä, kunnes Kreikka sotki jälleen kerran tilanteen kansanäänestyksellä, maa, jota on puolitoista vuotta yritetty pelastaa, ja oikeastaan prosessi ei ole edennyt vaan hidastunut. Nyt on kysymys kuudennesta lainaerästä, joka pitäisi joulukuussa maksaa. Suomi on erittäin tiukkana. Nyt puhutaan siitä, että ministereitten pitäisi antaa henkilökohtaiset vakuutukset. Voisiko Suomi lähteä siitä, että rahaa ei liikahda euroakaan ennen kuin aidosti on tehty parlamentissa päätöksiä, joilla säästötoimenpiteet pannaan täytäntöön? Nyt ei lupausten pitäisi riittää vaan pelkästään toimien. Tämän politiikan pitäisi olla myöskin Italian osalta aika selvä. Ennen kuin Euroopan keskuspankki ostaa lisää joukkovelkakirjoja markkinoilta, ennen kuin mennään millään tavalla auttamaan, pitäisi edellyttää sitä, että ei enää lupauksia, ei suunnitelmia, vaan on lainsäädäntöehdotuksia, jotka parlamentti aidosti hyväksyy, jotka johtavat talouden tasapainottamiseen. 17 Miapetra Kumpula-Natri /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ei varmaan suurimpana motivaationa näissä pitäisi olla aina pörssikurssien ja markkinavoimien lyhyt heilahtelu, koska EU:n on löydettävä pidemmän tähtäimen kasvu-ura ja pidemmän tähtäimen pelastaminen sille, miten me EU:lle rakennamme tulevaisuutta näissä jäsenmaissa. Kun täällä kuitenkin ilmeisesti ainakin oppositiojohtaja Soinia kiinnostaa vain puoluekannatus, niin olen kyllä ylpeä siitä, että Suomessa on kuuden puolueen hallitus, joka kantaa vastuuta, tekee tätä työtä. Kuuntelin pääministerin ilmoituksen hallituksen linjana, miten täällä hallitus hoitaa asemaamme EU:ssa, ja ei minulla ole siihen valittamista. Uudella hallituksella on linja, jossa Suomen avoin piikki on laitettu kiinni, sijoittajien vastuuta on kasvatettu, ja tekisipä mieli sanoa, että ihan hyvä, että Saksa on tullut myös näille linjoille, mutta vähän pidemmälle Saksaa seuratessani tiedän, että Saksassa on myös ollut tiukka talouden kurivaatimus jokaista maata kohtaan. Minusta ei ole mitään hävettävää siinä, että Suomi ja Saksa ovat samoilla linjoilla. En kyllä ymmärtänyt, kun Kiviniemi sanoi, että Ranskan ja Saksan aloitteissa ollaan, koska Ranskalla on ollut hyvin erilaisia tavoitteita kuin Pohjoismailla tai erityisesti Suomella ja Saksalla

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 PTK 143/2014 vp 143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma HANNAMARI AHONEN KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Eri puolueiden kansanedustajien argumentointi

Lisätiedot

Mitä paikkaa pelaat komission joukkueessa Litmasta vai Hyypiää?

Mitä paikkaa pelaat komission joukkueessa Litmasta vai Hyypiää? Päätöksiä tarvitaan: talousliittoa on lujitettava, jotta euro ei hajoa Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin haastattelu EU:n talouskomissaari Olli Rehn kaipaa euroalueen jäsenmailta enemmän

Lisätiedot

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA EMU vaatii korjausta mutta ei fiskaaliunionia Vesa Vihriälä EVA Raportti 2/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-640-5 (painettu)

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu

nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu nro 2 2014 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomi ja EU Peter Nybergin haastattelu julkaisija Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6.krs) 00530 Helsinki P. 09-2535 7330 Fax: 09-2535 7332

Lisätiedot

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 PTK 124/2014 vp 124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 6 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Alexander

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Federalismia vai 102 markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Vesa Vihriälä FIIA BRIEFING PAPER 102 Huhtikuu 2012 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI UTRIKESPOLITISKA

Lisätiedot

Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi

Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi haastattelu Heikki taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Kissa pöydälle: Suomen osallistumiselle euroalueen liittovaltiokehitykseen on vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Herätys! Eurooppa tarvitsee uuden tarinan.

Herätys! Eurooppa tarvitsee uuden tarinan. 1 2 Herätys! Eurooppa tarvitsee uuden tarinan. Nokka kohti kasvua. Tarvitaan enemmän Eurooppaa, ei vähemmän. Haluamme, että Eurooppa noudattaa omia sääntöjään. tekoja kasvun synnyttämiseksi. vain sellaista

Lisätiedot

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta?

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Heikki Patomäki Muistio, versio 2.6.2011 Rahoituskriisipaketit tulevat olemaan uuden

Lisätiedot

EUROOPAN IDEA. Viisi näkemystä Suomen EU-politiikan suuresta linjasta

EUROOPAN IDEA. Viisi näkemystä Suomen EU-politiikan suuresta linjasta EUROOPAN IDEA Viisi näkemystä Suomen EU-politiikan suuresta linjasta Jorma Ollila Veli Sundbäck Sakari Tamminen Sauli Niinistö Paavo Lipponen Paavo Väyrynen Pekka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu:

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen tilanteessa mahdollisimman laajan jälkeen, pohtia vaihtoehtoisia itsemääräämisoikeuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 PTK 123/2014 vp 123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 kello 14.08 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden

Lisätiedot