125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014"

Transkriptio

1 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä... 4 Hallituksen esitys HE 128/2014 vp Hallituksen esitys HE 234/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 30/2014 vp Lakialoite LA 22, 73/2014 vp 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta... 5 Hallituksen esitys HE 204/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 26/2014 vp Toimenpidealoite TPA 22/2012 vp 3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta... 6 Hallituksen esitys HE 175/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 20/2014 vp

2 2 Perjantaina Ensimmäinen käsittely 4) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi... 6 Hallituksen esitys HE 130/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 32/2014 vp 5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta... 7 Hallituksen esitys HE 196/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 19/2014 vp 6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta... 8 Hallituksen esitys HE 162/2014 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 9/2014 vp Ainoa käsittely 7) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta... 8 Muu asia M 6/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2014 vp 8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta... 9 Hallituksen esitys HE 189/2014 vp Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 16/2014 vp 9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta... 9 Hallituksen esitys HE 240/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2014 vp

3 125 PTK 125/2014 vp 3 10) Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 9 Hallituksen esitys HE 182/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 23/2014 vp 11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 9 Hallituksen esitys HE 183/2014 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 12/2014 vp Toimenpidealoite TPA 49/2012 vp 12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta... 9 Hallituksen esitys HE 133/2014 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 34/2014 vp Lakialoite LA 63/2012 vp 13) Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 91/2014 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2014 vp Lakialoite LA 39/2012 vp 14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 140/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 24/2014 vp 15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 177/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 25/2014 vp 16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 193/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 26/2014 vp

4 4 Perjantaina /1 17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä Hallituksen esitys HE 282/2014 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 17/2014 vp Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( ) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti ( ). 850, , 859, , 869, 870, 872, 879, 881, 884, 896/2014 vp. Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 5 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Olli Immonen /ps (s) Anna Kontula /vas Jukka Kopra /kok (e) Pentti Oinonen /ps (s) Markku Mäntymaa /kok (s) Kaj Turunen /ps Jutta Urpilainen /sd Hallituksen esitykset Puhemies Eero Heinäluoma: Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE /2013 vp. PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä Toinen käsittely Hallituksen esitys HE 128/2014 vp Hallituksen esitys HE 234/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 30/2014 vp Lakialoite LA 22, 73/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Keskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Esko Kiviranta Tapani Töllin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 4 lausumaehdotusta. Päätökset Kirjalliset kysymykset Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 745, 841, , 848, Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

5 125/2 PTK 125/2014 vp 5 Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Puhemies Eero Heinäluoma: Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Äänestyksessä Esko Kivirannan 1. lausumaehdotuksesta jaa 117, ei 76, tyhjiä 2; poissa 4. (Ään. 1) Äänestyksessä Esko Kivirannan 2. lausumaehdotuksesta jaa 109, ei 85, tyhjiä 1; poissa 4. (Ään. 2) Äänestyksessä Esko Kivirannan 3. lausumaehdotuksesta jaa 99, ei 95, tyhjiä 1; poissa 4. (Ään. 3) Äänestyksessä Esko Kivirannan 4. lausumaehdotuksesta jaa 98, ei 63, tyhjiä 33; poissa 5. (Ään. 4) Asian käsittely päättyi. 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta Toinen käsittely, ainoa käsittely Hallituksen esitys HE 204/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 26/2014 vp Toimenpidealoite TPA 22/2012 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Hanna Mäntylä Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 1. ja 3. lakiehdotus hylätään. Terhi Peltokorpi on Juha Rehulan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. Päätökset Puhemies Eero Heinäluoma: Ensin on päätettävä 1. ja 3. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei". Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1. ja 3. lakiehdotuksen jaa 145, ei 49, tyhjiä 1; poissa 4. (Ään. 5) Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Puhemies Eero Heinäluoma: Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. Äänestyksessä Terhi Peltokorven 1. lausumaehdotuksesta jaa 109, ei 46, tyhjiä 37; poissa 7. (Ään. 6) Äänestyksessä Terhi Peltokorven 2. lausumaehdotuksesta jaa 99, ei 94, tyhjiä 2; poissa 4. (Ään. 7) Asian käsittely päättyi.

6 6 Perjantaina /3 3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahastoosuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Osittain ainoa, osittain toinen käsittely Hallituksen esitys HE 175/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 20/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja julistuksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Mauri Pekkarinen Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että sopimus ja julistuksen antaminen hylätään. Kaj Turunen on Martti Mölsän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi on Kaj Turunen Martti Mölsän kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: "Eduskunta toteaa, että hallitus on tarkoituksenmukaisesti jättänyt väliin kriisinratkaisumekanismin kohdalla asian kokoluokan vaatiman parlamentaarisen käsittelyn eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta." Puhemies Eero Heinäluoma: Nyt päätetään sopimuksesta ja julistuksen antamisesta. Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei". Äänestyksessä eduskunta hyväksyi sopimuksen ja julistuksen antamisen äänin jaa 120, ei 75; poissa 4. (Ään. 8) Sopimuksen ja julistuksen ainoa käsittely on päättynyt. Puhemies Eero Heinäluoma: Sitten päätetään lakiehdotuksista. Lakiehdotukset muodostavat kokonaisuuden. Niistä 2. lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. Ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: ensin päätetään 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lakiehdotusten keskinäisen sidonnaisuuden vuoksi päätös koskee myös 1. ja lakiehdotusta. Menettelytapa hyväksyttiin. Puhemies Eero Heinäluoma: 2. lakiehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei". Jos vähintään 2/3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten se on hylätty. Äänestyksessä eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen äänin jaa 157, ei 37; poissa 5. (Ään. 9) Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti myös 1. ja lakiehdotus katsottiin hyväksytyiksi. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Puhemies Eero Heinäluoma: Lopuksi on äänestettävä tehdystä epäluottamuslause-ehdotuksesta. Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Kaj Turusen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle. Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin jaa 109, ei 38, tyhjiä 47; poissa 5. (Ään. 10) Asian käsittely päättyi. 4) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 130/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 32/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Nyt käsitellään muutosehdotukset.

7 125/5 PTK 125/2014 vp 7 Päätökset 1. lakiehdotuksen 33 e Timo Kalli /kesk: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että hyväksytään keskustan vastalauseessa oleva ehdotus. Esko Kiviranta /kesk: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 33 e :n mietinnön mukaisena äänin jaa 156, ei 36, tyhjiä 1; poissa 6. (Ään. 11) 2. lakiehdotuksen 6 d Timo Kalli /kesk: Arvoisa puhemies! Edelleen ehdotan, että hyväksytään keskustan vastalauseessa 2. lakiin tehty muutosehdotus. Esko Kiviranta /kesk: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen 6 d :n mietinnön mukaisena äänin jaa 158, ei 36, tyhjiä 1; poissa 4. (Ään. 12) 3. lakiehdotuksen 5 Timo Kalli /kesk: Arvoisa puhemies! Ehdotan myös tähän käsittelyn pohjana olevaan lakiin vastalauseen mukaista muutosehdotusta. Esko Kiviranta /kesk: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3. lakiehdotuksen 5 :n mietinnön mukaisena äänin jaa 158, ei 36, tyhjiä 1; poissa 4. (Ään. 13) Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 196/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 19/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Nyt käsitellään muutosehdotukset. Päätökset 17 Timo V. Korhonen /kesk: Arvoisa puhemies! Teen mietinnön vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen. Lauri Heikkilä /ps: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Timo Korhonen on Lauri Heikkilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta 17 :n mietinnön mukaisena äänin jaa 118, ei 75; poissa 6. (Ään. 14)

8 8 Perjantaina /6 Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoimaja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 162/2014 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 9/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Nyt käsitellään muutosehdotukset. Päätökset 1. lakiehdotuksen 2 luvun 13 Erkki Virtanen /vas: Arvoisa puhemies! Esitän, että vastalauseen mukaisesti pykälä poistetaan. Silvia Modig /vas: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Erkki Virtanen on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään poistetaan. Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 2 luvun 13 :n mietinnön mukaisena äänin jaa 180, ei 14, tyhjiä 1; poissa 4. (Ään. 15) 1. lakiehdotuksen 2 a luvun 6 a Erkki Virtanen /vas: Arvoisa puhemies! Vastalauseen mukaisesti esitän, että myös tämä pykälä poistetaan. Silvia Modig /vas: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Erkki Virtanen on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 2 a luvun 6 a :n mietinnön mukaisena äänin jaa 179, ei 14, tyhjiä 2; poissa 4. (Ään. 16) Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 7) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta Ainoa käsittely Muu asia M 6/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan. Keskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Anna Kontula Ville Niinistön kannattamana ehdottanut, että valtioneuvoston periaatepäätös kumotaan. Puhemies Eero Heinäluoma: Ehdotuksista on äänestettävä. Joka kannattaa valiokunnan ehdotusta, että periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Anna Kontulan ehdotus hyväksytty ja periaatepäätös kumottu.

9 125/8 PTK 125/2014 vp 9 Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan, äänin jaa 115, ei 74, tyhjiä 4; poissa 6. (Ään. 17) Rakel Hiltunen /sd: Arvoisa puhemies! Valojen perusteella minun ei-ääneni ei näkynyt. Voisitteko varmistaa sen? Puhemies Eero Heinäluoma: Merkitään edustaja Hiltusen ilmoitus pöytäkirjaan. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 189/2014 vp Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 16/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16. Täysistunto keskeytettiin kello Täysistuntoa jatkettiin kello Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti. 9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 240/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2014 vp 10) Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 182/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 23/2014 vp 11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 183/2014 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 12/2014 vp Toimenpidealoite TPA 49/2012 vp 12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 133/2014 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 34/2014 vp Lakialoite LA 63/2012 vp

10 10 Perjantaina /13 13) Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 91/2014 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2014 vp Lakialoite LA 39/2012 vp 14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 140/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 24/2014 vp 15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 177/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 25/2014 vp 16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 193/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 26/2014 vp 17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä Hallituksen esitys HE 282/2014 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 17/2014 vp Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14. Täysistunto lopetettiin kello Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen

103. PERJANTAINA 7. MARRASKUUTA 2008

103. PERJANTAINA 7. MARRASKUUTA 2008 PTK 103/2008 vp 103. PERJANTAINA 7. MARRASKUUTA 2008 kello 13.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi... 3 Hallituksen esitys

Lisätiedot

110. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 1999

110. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 1999 PTK 110/1999 vp 110. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta... 3793 Hallituksen esitys

Lisätiedot

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 PTK 77/2010 vp 77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 kello 10.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen

Lisätiedot

73. PERJANTAINA 16. KESÄKUUTA 2006

73. PERJANTAINA 16. KESÄKUUTA 2006 PTK 73/2006 vp 73. PERJANTAINA 16. KESÄKUUTA 2006 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta... 3 Valtioneuvoston selonteko VNS

Lisätiedot

/48. Liite Virallisen lehden numeroon 143/ Toimittanut eduskuntatiedotus TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

/48. Liite Virallisen lehden numeroon 143/ Toimittanut eduskuntatiedotus TOISEN KÄSITTELYN ASIAT 27. 30.11.2018/48 Liite Virallisen lehden numeroon 143/7.12.2018 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat........ 39 Toisen käsittelyn asiat......... 39

Lisätiedot

141. PERJANTAINA 17. MARRASKUUTA 2000

141. PERJANTAINA 17. MARRASKUUTA 2000 PTK 141/2000 vp 141. PERJANTAINA 17. MARRASKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Talousvaliokunnan täydennysvaali... 4593 Toinen käsittely 2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain

Lisätiedot

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.......................... 7726 Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

15. PERJANTAINA 27. HUHTIKUUTA 2007

15. PERJANTAINA 27. HUHTIKUUTA 2007 PTK 15/2007 vp 15. PERJANTAINA 27. HUHTIKUUTA 2007 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Valtioneuvoston tiedonanto 19.4.2007 nimitetyn pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

Pehr Löv /r Riikka Moilanen-Savolainen /kesk (6 osittain, 7 10 ) Aila Paloniemi /kesk Leena Rauhala /kd. Osmo Soininvaara /vihr (6 osittain, 7 10 )

Pehr Löv /r Riikka Moilanen-Savolainen /kesk (6 osittain, 7 10 ) Aila Paloniemi /kesk Leena Rauhala /kd. Osmo Soininvaara /vihr (6 osittain, 7 10 ) SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA Torstai 6.10.2005 kello 10.00-12.10 Läsnä pj. vpj. jäs. Valto Koski /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Sirpa Asko-Seljavaara /kok Anneli Kiljunen /sd (1 5, 6 osittain) Marjaana

Lisätiedot

/50. Liite Virallisen lehden numeroon 149/ Toimittanut eduskuntatiedotus. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän

/50. Liite Virallisen lehden numeroon 149/ Toimittanut eduskuntatiedotus. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 10. 13.12.2018/50 Liite Virallisen lehden numeroon 149/21.12.2018 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Toisen käsittelyn asiat......... 21 Valiokunnissa valmistuneet mietinnöt........

Lisätiedot

16. PERJANTAINA 18. HELMIKUUTA 2000

16. PERJANTAINA 18. HELMIKUUTA 2000 PTK 16/2000 vp 16. PERJANTAINA 18. HELMIKUUTA 2000 kello 16.05 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi.....................................................................................

Lisätiedot

/47. Liite Virallisen lehden numeroon 138/ Toimittanut eduskuntatiedotus

/47. Liite Virallisen lehden numeroon 138/ Toimittanut eduskuntatiedotus 18. 21.11.2014/47 Liite Virallisen lehden numeroon 138/28.11.2014 Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat....... 21 Toisen käsittelyn asiat........ 21 Valiokunnissa valmistuneet

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

124. PERJANTAINA 11. JOULUKUUTA 2009

124. PERJANTAINA 11. JOULUKUUTA 2009 PTK 124/2009 vp 124. PERJANTAINA 11. JOULUKUUTA 2009 kello 13.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi...

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.00 12.30 Läsnä pj. Raija Vahasalo /kok vpj. Inkeri Kerola /kesk jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (4 osittain, 5 8 ) Ritva Elomaa /ps

Lisätiedot

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 17.55 Päiväjärjestys Ilmoituksia : 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 :n säännöksiin vuonna 1994... 4908 Hallituksen esitys

Lisätiedot

/49. Liite Virallisen lehden numeroon 144/ Toimittanut eduskuntatiedotus

/49. Liite Virallisen lehden numeroon 144/ Toimittanut eduskuntatiedotus 2. 5.12.2014/49 Liite Virallisen lehden numeroon 144/12.12.2014 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat........ 31 Toisen käsittelyn asiat........ 31 Valiokunnissa

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

63. Perjantaina 1 päivänä lokakuuta 1999

63. Perjantaina 1 päivänä lokakuuta 1999 63. Perjantaina 1 päivänä lokakuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi.. 1997 5) Hallituksen esitys laiksi

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Esitellään: So Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 PTK 95/1999 vp 95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (11 osittain, 12 ja 13 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (11 osittain, 12 ja 13 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r TALOUSVALIOKUNTA Torstai 11.4.2013 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (11 osittain, 12 ja 13 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r Johanna Karimäki /vihr Pia

Lisätiedot

184. Torstaina 17 päivänä joulukuuta 1992

184. Torstaina 17 päivänä joulukuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia : 184. Torstaina 17 päivänä joulukuuta 1992 1) Ehdotus laiksi eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1993 rahoitusta koskevista jätjestelyistä.................................

Lisätiedot

84. Tiistaina 11 päivänä kesäkuuta 1996

84. Tiistaina 11 päivänä kesäkuuta 1996 84. Tiistaina 11 päivänä kesäkuuta 1996 kello 21.55 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys lainsäädännöksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanon uudistamisesta...

Lisätiedot

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 PTK 129/2014 vp 129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 kello 13.14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2012 vp Keskiviikko 28.11.2012 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars

Lisätiedot

92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007

92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007 PTK 92/2007 vp 92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen

Lisätiedot

140. KESKIVIIKKONA 21. TAMMIKUUTA 2015

140. KESKIVIIKKONA 21. TAMMIKUUTA 2015 PTK 140/2014 vp 140. KESKIVIIKKONA 21. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta... 4 Puhemiesneuvoston

Lisätiedot

63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009

63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009 PTK 63/2009 vp 63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009 kello 13.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010 2013... 3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ulla-Maj Wideroos /r vjäs. Kari Tolvanen /kok Anu Urpalainen /kok sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Ulla-Maj Wideroos /r vjäs. Kari Tolvanen /kok Anu Urpalainen /kok sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 57/2013 vp Tiistai 18.6.2013 kello 18.00-19.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

105. Tiistaina 10 päivänä joulukuuta 1991

105. Tiistaina 10 päivänä joulukuuta 1991 105. Tiistaina 10 päivänä joulukuuta 1991 kello 21 Päiväjärjestys Ensimmäinen käsittely: S. Ilmoituksia Toinen käsittely: S. 1) Ehdotukset laeiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta sekä sairausvakuutuslain,

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 85/2010 vp Tiistai 16.11.2010 kello 12.15-13.20 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok (1 4, 5 osittain) jäs. Juha Hakola /kok Rakel Hiltunen /sd (9 osittain,

Lisätiedot

63. PERJANTAINA 18. TOUKOKUUTA 2001

63. PERJANTAINA 18. TOUKOKUUTA 2001 PTK 63/2001 vp 63. PERJANTAINA 18. TOUKOKUUTA 2001 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun

Lisätiedot

Torstai kello ; ;

Torstai kello ; ; PUHENJOHTAJANKAPALE/ASUURI VALIOKUNTA Torstai 8.12.2011 kello 12.00-13.15; 13.45-14.15; 15.00-16.100 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Miapetra Kumpula-Natri /sd Antti Kaikkonen /kesk Annika Lapintie

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

96. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2014

96. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2014 PTK 96/2014 vp 96. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun

Lisätiedot

Perjantai kello

Perjantai kello VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 46/2013 vp Perjantai 29.11.2013 kello 11.30-12.45 Läsnä vpj. Pentti Kettunen /ps jäs. Leena Harkimo /kok Pertti Hemmilä /kok Jouko Jääskeläinen /kd Timo Kalli /kesk Anneli

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 kello 2 Päiväjärjestys Ilmoituksia l) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

76. PERJANTAINA 25. MARRASKUUTA 2011

76. PERJANTAINA 25. MARRASKUUTA 2011 PTK 76/2011 vp 76. PERJANTAINA 25. MARRASKUUTA 2011 kello 13.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012 2015... 3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan.

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 48/2005 vp Tiistai 14.6.2005 kello 12.00 14.00 Läsnä pj. Kaarina Dromberg /kok vpj. Säde Tahvanainen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Hanna-Leena Hemming /kok Sinikka Hurskainen

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

83. PERJANTAINA 9. JOULUKUUTA 2011

83. PERJANTAINA 9. JOULUKUUTA 2011 PTK 83/2011 vp 83. PERJANTAINA 9. JOULUKUUTA 2011 kello 13.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Yksi käsittely 1) Lepäämässä oleva ehdotus valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 3 Lepäämässä oleva

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

172. Perjantaina 10 päivänä joulukuuta 1993

172. Perjantaina 10 päivänä joulukuuta 1993 172. Perjantaina 10 päivänä joulukuuta 1993 kello 21.15 Päiväjärjestys 6) Ehdotus laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Karttakeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle

Lisätiedot

sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä.

sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 91/2012 vp Tiistai 20.11.2012 kello 12.15-13.30 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok jäs. Teuvo Hakkarainen /ps (1 9, 10 osittain) Harri Jaskari

Lisätiedot

Tiistai kello ,

Tiistai kello , VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 54/2004 vp Tiistai 14.12.2004 kello 10.00 11.25, 11.35 11.45 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Jyri Häkämies /kok Kyösti

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

150. PERJANTAINA 6. HELMIKUUTA 2015

150. PERJANTAINA 6. HELMIKUUTA 2015 PTK 150/2014 vp 150. PERJANTAINA 6. HELMIKUUTA 2015 kello 13.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta... 3 Hallituksen esitys

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

vjäs. Sari Palm /kd ( 1 3, 4 osittain) sihteeri Juha Perttula valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä.

vjäs. Sari Palm /kd ( 1 3, 4 osittain) sihteeri Juha Perttula valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2009 vp Torstai 3.12.2009 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Martti Korhonen /vas vpj. Saara Karhu /sd jäs. Mikko Alatalo /kesk Marko Asell /sd Leena Harkimo /kok

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

1. 4.3.2011/9. Liite Virallisen lehden numeroon 30/11.3.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus. (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta)

1. 4.3.2011/9. Liite Virallisen lehden numeroon 30/11.3.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus. (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) 1. 4.3.2011/9 Liite Virallisen lehden numeroon 30/11.3.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat....... 25 Toisen käsittelyn asiat........ 25 Valiokunnissa

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

131. TIISTAINA 16. JOULUKUUTA 2014

131. TIISTAINA 16. JOULUKUUTA 2014 PTK 131/2014 vp 131. TIISTAINA 16. JOULUKUUTA 2014 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt sivistysvaliokuntaan

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 49/2004 vp Keskiviikko 6.10.2004 kello 14.00-14.45 Läsnä nimenhuudossa pj. jäs. Jari Vilén /kok Heidi Hautala /vihr Pertti Hemmilä /kok Toimi Kankaanniemi /kd Marjo

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt

Lisätiedot

/ Liite Virallisen lehden numeroon 72/ Toimittanut eduskuntatiedotus TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

/ Liite Virallisen lehden numeroon 72/ Toimittanut eduskuntatiedotus TOISEN KÄSITTELYN ASIAT 17. 24.6.2014/25 26 Liite Virallisen lehden numeroon 72/27.6.2014 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat....... 23 Toisen käsittelyn asiat........ 23 Valiokunnissa

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 10, 11 osittain)

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 10, 11 osittain) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 66/2013 vp Torstai 5.9.2013 kello 13.00-14.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok jäs. Lars Erik Gästgivars /r Teuvo Hakkarainen /ps Harri

Lisätiedot

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 PTK 136/2000 vp 136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain... 4463 Hallituksen esitys HE 140/2000 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

/48. Liite Virallisen lehden numeroon 144/ Toimittanut eduskuntatiedotus

/48. Liite Virallisen lehden numeroon 144/ Toimittanut eduskuntatiedotus 29.11. 2.12.2011/48 Liite Virallisen lehden numeroon 144/9.12.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat........ 49 Toisen käsittelyn asiat........ 49

Lisätiedot

HE 1/2019 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 1/2019 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien annettujen lakien voimaantulosäännösten ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston HE 115/2004 vp Hallituksen esitys eduskunnalle euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

/50. Liite Virallisen lehden numeroon 147/ Toimittanut eduskuntatiedotus. Perjantai

/50. Liite Virallisen lehden numeroon 147/ Toimittanut eduskuntatiedotus. Perjantai 9. 12.12.2014/50 Liite Virallisen lehden numeroon 147/19.12.2014 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat........ 25 Toisen käsittelyn asiat........ 25 Valiokunnissa

Lisätiedot

30. PERJANTAINA 10. MAALISKUUTA 2000

30. PERJANTAINA 10. MAALISKUUTA 2000 PTK 30/2000 vp 30. PERJANTAINA 10. MAALISKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden turvaaminen... 613 Välikysymys VK 112000

Lisätiedot

11. 14.11.2014/46. Liite Virallisen lehden numeroon 135/21.11.2014. Toimittanut eduskuntatiedotus. sopimusmuutosten lainsäädännön

11. 14.11.2014/46. Liite Virallisen lehden numeroon 135/21.11.2014. Toimittanut eduskuntatiedotus. sopimusmuutosten lainsäädännön 11. 14.11.2014/46 Liite Virallisen lehden numeroon 135/21.11.2014 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Toisen käsittelyn asiat........ 25 Valiokunnissa valmistuneet mietinnöt..................

Lisätiedot

188. Perjantaina 22 päivänä tammikuuta 1999

188. Perjantaina 22 päivänä tammikuuta 1999 188. Perjantaina 22 päivänä tammikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta....................... 7367 Hallituksen

Lisätiedot

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä.

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2004 vp Keskiviikko 5.5.2004 kello 12.00-13.31 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Mikko Alatalo /kesk Leena Harkimo /kok Saara Karhu

Lisätiedot

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 4) Hallituksen esitys laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain I ja 2 :n

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008

94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008 PTK 94/2008 vp 94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008 kello 13.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Perusterveydenhuollon tason turvaaminen... 3 Välikysymys VK 3/2008 vp Toinen käsittely

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2002 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä joulukuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

127. KESKIVIIKKONA 10. JOULUKUUTA 2014

127. KESKIVIIKKONA 10. JOULUKUUTA 2014 PTK 127/2014 vp 127. KESKIVIIKKONA 10. JOULUKUUTA 2014 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ensimmäinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista

Lisätiedot

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2008 vp Torstai 27.3.2008 kello 12.15-13.15 Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r Maarit Feldt-Ranta /sd (1 5, 6 osittain) Juha

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

/10. Liite Virallisen lehden numeroon 33/ Toimittanut eduskuntatiedotus. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus

/10. Liite Virallisen lehden numeroon 33/ Toimittanut eduskuntatiedotus. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 8. 11.3.2011/10 Liite Virallisen lehden numeroon 33/18.3.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat....... 33 Toisen käsittelyn asiat........ 33 Valiokunnissa

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomennos LA 127/2001 vp Gunnar Jansson /r ym. LAKIALOITE 127/2001 vp Arpajaislaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tausta Eduskunta hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Perjantai kello

Perjantai kello VALTIOVARAINVALIOKUNTA Perjantai 24.2.2012 kello 11.30-13.05 Läsnä pj. jäs. vjäs. sihteerit Kimmo Sasi /kok Leena Harkimo /kok Pertti Hemmilä /kok Jouko Jääskeläinen /kd Timo Kalli /kesk Esko Kiviranta

Lisätiedot

Keskiviikko kello

Keskiviikko kello TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 117/2013 vp Keskiviikko 18.12.2013 kello 09.30-10.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok jäs. Lars Erik Gästgivars /r Harri Jaskari /kok Antti

Lisätiedot

90. Perjantaina 13 päivänä kesäkuuta 1997

90. Perjantaina 13 päivänä kesäkuuta 1997 90. Perjantaina 13 päivänä kesäkuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 6) Hallituksen esitys Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä...... 2997 Hallituksen

Lisätiedot

Eero Suutari /kok Katja Taimela /sd Maria Tolppanen /ps sihteeri Ritva Bäckström valiokuntaneuvos tulkki Terhi Bäckman

Eero Suutari /kok Katja Taimela /sd Maria Tolppanen /ps sihteeri Ritva Bäckström valiokuntaneuvos tulkki Terhi Bäckman TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA Torstai 7.2.2013 kello 12.15 13.34 Läsnä pj. vpj. jäs. Tarja Filatov /sd Anne-Mari Virolainen /kok Sanni Grahn-Laasonen /kok Jari Lindström /ps Eeva-Maria Maijala /kesk

Lisätiedot

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: S. 5) Ehdotukset työmarkkinatukea koskeviksi laeiksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta... 4866

Lisätiedot

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain LAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 77/2004 vp Torstai 28.10.2004 kello 10.00-10.55 Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Lasse Hautala /kesk Tatja Karvonen /kesk Petri Neittaanmäki

Lisätiedot

/5. Liite Virallisen lehden numeroon 18/ Toimittanut eduskuntatiedotus TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

/5. Liite Virallisen lehden numeroon 18/ Toimittanut eduskuntatiedotus TOISEN KÄSITTELYN ASIAT 1. 4.2.2011/5 Liite Virallisen lehden numeroon 18/11.2.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat....... 27 Toisen käsittelyn asiat........ 27 Valiokunnissa

Lisätiedot