Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011. Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti!"

Transkriptio

1 Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti! Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011 Suurteollisuuspuiston yritykset ovat laatineet tämän tiedotteen opastaakseen lähiseudun asukkaita toimimaan oikein mahdollisessa vaaratilanteessa. Tiedotteessa kerrotaan myös teollisuusalueen toiminnasta ja teollisuusalueella käytettävistä kemikaaleista. Turvallisuustiedote julkaistaan vähintään viiden vuoden välein. Suurteollisuuspuisto näkyy ja vaikuttaa Harjavallan Suurteollisuuspuisto on noin 300 hehtaarin kokoinen tehdasalue Kokemäenjoen varrella. Suurteollisuuspuiston alueella toimii toistakymmentä yritystä, joissa työskentelee yhteensä yli tuhat henkilöä. Yritykset ovat merkittäviä metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön osaajia sekä näitä toimintoja tukevien alojen eritysosaajia. Tämän lisäksi alueella liikkuu useiden alihankkijayritysten työntekijöitä. Tiedote on myös internetissä osoitteessa Yritysten yhteystiedot ja paikallisista toiminnoista vastaavat henkilöt: Oy AGA Ab Teollisuuskatu 1, Harjavalta puh , paikallispäällikkö Harri Lindqvist Boliden Harjavalta Oy Teollisuuskatu 1, Harjavalta puh. (02) , toimitusjohtaja Jyrki Makkonen Kemira Oyj Rikkihappotehtaantie 6, Harjavalta, puh , tehdaspäällikkö Olli Hukari Norilsk Nickel Harjavalta Oy Torttilantie 21, Harjavalta puh. (02) , toimitusjohtaja Joni Hautojärvi Yara Suomi Oy Rikkihappotehtaantie 6, Harjavalta puh , tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki

2 KUNNAN RAJA Lammaistenlahti Killankalliot Maksanoja Hiittenharju Harjunpää Pyykkialho Kraakanmäki Katti Kokemäenjoki Kokemäenjoki Myllyoja PIRILÄ HERMU TORTTILA TORTTILA RATALA SIEVARI NUMMI PORRI MERSTOLA PIRKKALA RÄIKÄNMÄKI TUISKU VALTALA SILTALA KALEVA TIENVARSI KREETALA PITKÄPÄÄLÄ HIITTENHARJU Pohjoinen yhdyskatu Satalinnantie Hietap. Simulanlinja Nirkkolank Teklank. Huhdanm.k. Simulank. Aakulank. Perkausk. Haantaustankatu Hakoveräjänk Mäenr. Aitakorvenk. Pajukiila Koirakorventie Pirilänk. Pohj. yhdyskatu Kivisenk. Pajusenk. Futkanr. Hermunmäentie Syrjälänk Saunasuonk Niuttulantie Keserinkatu Hermunk Peltokatu Alarinteenk. Ylärinteenk. Vainionk Pohjoisrannantie Setäläntie Suonsilmänt. Halmeentie Isomäenk Santarinne Manunrannant Rantalankatu Pirkkalan mäkitie Ollilankatu Talvitie Välisuora Hepotie Perälänkatu Ojalank. Kotosuontie Haapak. Leppäk. Mäntyk. Kuusikatu Koivuk Kotikj Ollilankj. Hakalankatu Pohjoisrannantie Kuusikj Kurrunkj Räikänkatu Räikänk. Takaniitynk. Pirkkalantie Hakuninkatu Petäjäkatu Kehtok Kinnarink Pruntink. Kiikunmäenk. Keinuk. Laksinkatu Laksinr. Vesank. Juhonkatu Froomink. Hilkank. Onnink. Eeronk. Mirjank. Matink. Mäkikatu Matink. Paavonk. Olavink. Paavonkatu Salolankatu Taunonkatu Valtonk. Tuiskunkatu Kaukonkatu Liisankatu Kaukonkatu Eevank Seponkatu Einonkatu Laineenk. Sahakatu Veikonkatu Kettulantie Rantakj. Ilonank Annalankatu Elokkatu Havuk. Väinönkatu Altink Antinkj Tuomolank. Siskonk. Erkink. Leinonk. Kallenk. Heinonkatu Saininkatu Antink. Raimonk Uunonk Ellink. Elok Naakank Eskolankuja Pohjoisrannantie Niinitie Tapulat Katin metsätie Ahvenlammen metsätie Harjunkj Nummenkj Eurantie Hiirijärventie Katinkuruntie Hiittenkiukaantie Oikotie Peltohyötiläntie Metsäkulmantie Lehtosuontie Viitatie Koivusentie Liikuntatie Pajakatu Sepänkatu Torttilantie Malankj Malantie Erosent Tähtisenkj Maantilankj Keisarintie Kangasniementie Opintie Satakunnantie Hyötiläntie Tuulimyllynkj Kannistonk. Jäkäläkj Happotehtaankj Superintie Poppelitie Rikkihappotehtaant Imatrantie Kuparitehtaantie Urheilutie Huovint Vuoksent Satakunnantie Saimaantie Santakatu Hiekkakatu Sammonkatu Kalevank Louhenk Ainonk. Kaupinkj Ilmarisenkatu Sammonk Killankatu Huovinkatu Siltatie aukio Teollisuuskatu Pirkankatu Sampsankatu Ratalankatu Sievarinkatu Juustokivenkatu Ketunkivenk. Lyytikänkatu Pyykkialhonkatu Kostilot Harjavallankatu Keskustie Kirkkokatu Kirkkokuja Nahkiaistie Siikatie Rintamamiestie Lohitie Koskitie Siltatie Katiskakj Rysäkj Tammentie Verkkotie Kotalahdent Ylöjärventie Outokummuntie Vihannint Aijalant Törmätie Haavikj Koulukatu Siltalank. Hiirik Harjavallankatu Myllykatu Palvelukatu Satakunnantie Niittykatu Puukankatu Puukankj Kreetalankatu Pirink Piispankatu Lallink. Revonkatu Sairaalantie Harjuntie Pienkatu Sairaalantie Seisakkeenkatu Matinharjunt Hiittenharjuntie Närhenk. Riekonk Pyynk. Linjakatu Valimont Kimpankaari Kimpank Kimpankj Merstolankj Torvelankj Merstolantie Tappurint Nervanderinkiventie Riittiönt Pirint Teollisuuskatu Päivölänkatu Päivölänkj Haukantie Asevelit Hällintie Honkakatu Kartanonkj Hällink Laurilank Honkalank Yhdyskatu Teollisuuskatu Jutinkatu Pistokj. Hiirikatu Hiirikj. Kisakatu Eräkatu Hosiossaarentie Porrint Torvelankatu Jutinp. Tuurenk Mikolank. Tuovink. Killankallionk. Naakanp. Paratiisin luontopolku Valtaväylä Valtaväylä Vehkaportaank. Männistönk. Vienankorvenkatu Yritystie Petäjäkatu Hermunkj Voimalaitoksentie Kolvaantörmänt. Kolkkalank. Hakuninkatu Katajak. Vähäk. Kärkänk. Jaakkolank. Tomperink Kallinkankaank Mertap. Mertat Rikinpolku Leppäskj Keserin metsätie Paratiisintie Asema- Antinkj Oppip Simulank. Simulanp. Simulankj Ahjokatu Tuuterink. Prinkkalank. Orvonk. Pelimanninp Parpalank. Pokkisenk Tolvint Luodontie Teronk. Timonk. Takaniitynp. Historiallinen Huovintie Kissakuja Kaanaank. Metsäkulmant Kultarinne Kultaranta Säijärink. Suviranta Pirkkalankolve Lahdenperä Pyydysk. Suvannont Venetie Voimalaitoksentie Lohitie Viehekj Kaurakj Tähkät Jokikatu Paratiisin luontopolku Myllyvainionkj Siikasuon metsätie Kotosuon metsätie Auringonkehrä Malminranta Kissakuja Sievarinkatu Siltalanranta Hietametsänkatu Armaksenkj Valaistu kuntorata ja hiihtolatu Poriin Nakkila Valaistu kansanhiihtolatu kuntopolku Suurteollisuuspuiston sijainti Harjavallassa ympyrän säde 500 metriä ympyrän säde 1000 metriä ympyrän säde 2000 metriä pääasialliset vaarallisten aineiden kuljetusreitit Pohjakartta Harjavallan kaupunki N 43

3 Tunnistamme toimintaamme liittyvät terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskit Suurteollisuuspuiston yritysten toimintaa arvioidaan jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien yritysten toimintaa ohjaa vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö. Kemikaaleihin liittyvät riskit on selvitetty erilaisten riskianalyysien avulla. Yritykset ovat tehneet yksityiskohtaiset turvallisuusselvitykset ja riskinarvioinnit mahdollisista onnettomuuksista. Suurteollisuuspuiston turvallisuusselvitys ja kemikaaliluettelo ovat yleisön nähtävissä Suurteollisuuspuiston pääportilla. Lisäksi turvallisuusselvitys on toimitettu säädösten mukaisesti Turvatekniikan keskukselle. Suurteollisuuspuistossa toimii viisi turvallisuusselvitysvelvollista yritystä Oy AGA Ab valmistaa ja varastoi kaasumaisia ja nestemäisiä ilmakaasuja eli argonia, happea ja typpeä sekä kaasumaista vetyä. Boliden Harjavalta Oy valmistaa kuparia, rikkihappoa ja nestemäistä rikkidioksidia sekä sulattaa nikkelirikasteita palveluna asiakkaalle. Kemira Oyj valmistaa alumiinisuoloja sekä varastoi rikkihappoa ja rikkidioksidia. Norilsk Nickel Harjavalta Oy valmistaa metallista nikkeliä ja nikkelikemikaaleja. Yara Suomi Oy valmistaa erikoislannoitteita sekä varastoi ja välittää ammoniakkia. Turvallisuus on meille erittäin tärkeä asia Suurteollisuuspuiston tuotantolaitoksissa ja niiden kumppanuusyrityksissä työskentelee kaikkiaan yli tuhat henkilöä. Yritysten henkilöstöä koulutetaan tuntemaan hyvin valmistusprosessit ja laitteistot. Tuotantoprosessien valvonta sekä laitteiden ennakkohuolto ja kunnossapito on tehokasta. Myös alueella työskentelevien ulkopuolisten urakoitsijoiden asiantuntemus vaarojen ennaltaehkäisemisestä sekä muista turvallisuus- ja ympäristöasioista varmistetaan erilaisin koulutuksin. Suurteollisuuspuistossa on ympärivuorokautinen vartiointi. Alue on aidattu, ja sekä ajoneuvo- että henkilöliikenne tapahtuvat valvottujen kulkuporttien kautta. Pääsy tehdasalueelle edellyttää aina kulkulupaa. Varaudumme vaaratilanteisiin suunnittelulla ja koulutuksella Suurteollisuuspuistossa on varauduttu vaara- ja onnettomuustilanteisiin, koska niiden mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Satakunnan pelastuslaitos on varautunut ulkoisen pelastussuunnitelman ja Suurteollisuuspuiston yritykset sisäisen pelastussuunnitelman avulla onnettomuuksiin, joita voisi tapahtua kemikaalien valmistuksessa, varastoinnissa tai kuljetuksissa. Suunnitelmat sisältävät toimintaohjeet ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. Suurteollisuuspuistossa järjestetään säännöllisesti koulutusta ja harjoituksia onnettomuustilanteissa toimimisesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Pelastustoiminnasta alueella huolehtivat Suurteollisuuspuiston tehdaspalokunnat yhdessä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Alueen yritykset ovat kouluttaneet henkilöstönsä toimimaan onnettomuustilanteissa.

4 Perustietoja alueella käsiteltävistä ja varastoitavi Aineen vaaraominaisuudet Terveys- ja ympäristövaikutukset Ammoniakki Happi Väritön, pistävän hajuinen, myrkyllinen kaasu. Palavaa, mutta ei ole helposti syttyvä. Väritön, hajuton ja mauton kaasu, yl lä pitää ja kiihdyttää palamista. Ei ole myrkyllinen. Nesteenä erittäin kylmää. Ärsyttää silmiä ja hengitysteitä, aiheuttaa yskää ja kyynelvuotoa. Suuret pitoisuudet saattavat olla hengenvaarallisia. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa oireilua. Happipitoisuuden nousu lisää palamisnopeutta. Propaani (nestekaasu) Väritön, pistävän hajuinen kaasu. Erittäin helposti syttyvä. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa keskus h ermoston lamaantumista ja sy dä men rytmihäiriöitä. Rikkidioksidi Rikkihappo Teollisuusbensiini Väritön, pistävän hajuinen, myrkyllinen kaasu. Ei pala eikä räjähdä. Tuottaa lämpöä liuetessaan veteen. Vä ritön tai ruskehtava, hajuton tai lievästi pistävän hajuinen öljymäinen neste. Erittäin helposti syttyvä. Ärsyttää silmiä ja hengitysteitä, aiheuttaa yskää ja kyynelvuotoa. Suuret pitoisuudet saattavat olla hengenvaarallisia. Happamoittaa maaperää ja vesistöjä. Rikkihapposumu ärsyttää ja syövyttää hengitysteitä aiheuttaen polttavaa tunnetta nenässä ja kurkunpäässä, liman muo dostusta, yskänärsytystä ja hengenahdistusta. Roiskeet silmään aiheuttaa vakavia sil mävau rioita. Syövyttää voimakkaasti ihoa. Ärsyttää silmiä, nenää ja nielua, aiheuttaa huimausta ja päänsärkyä. Osa sen ainesosasista voi sitoutua maaperään. Myrkyllistä vesieliöille.

5 sta merkittävimmistä vaarallisista kemikaaleista Suuronnettomuusvaaran tunnistaminen Kaasupilvi saattaa aiheuttaa ärsytysoireita muutamien kilometrien etäisyydellä päästölähteestä. Lisätietoja alueella käsiteltävistä vaarallisista kemikaaleista Yara Suomi Oy operatiivinen päällikkö puh Ammoniakki Varastoidaan tehdasalueella nes t emäi senä. Kaasun vapautuessa muo dos tuu höyrypilvi. Sekoittuessaan palaviin ai nei siin aiheuttaa räjähdysvaaran. Oy AGA Ab tehdaspäällikkö puh Happi Leviämään päässyt kaasupilvi syttyy herkäs ti. Norilsk Nickel Harjavalta Oy kemikaalitehtaan käyttöpäällikkö puh. (02) Propaani (nestekaasu) Kaasupilvi saattaa aiheuttaa ärsytysoireita muutamien kilometrien etäisyydellä päästöläh teestä. Kemira Oyj tehdaspäällikkö puh Rikkidioksidi Rikkihapposumu saattaa aiheuttaa är sytysoireita muutamien kilometrien etäisyydellä päästölähteestä. Boliden Harjavalta Oy rikkihappotehtaiden käyttöpäällikkö puh. (02) Rikkihappo Leviämään päässyt kaasupilvi syttyy herkäs ti. Oy AGA Ab tehdaspäällikkö puh Teollisuusbensiini Tunnista kemikaalit ja kaasut!

6 Mahdolliset suuronnettomuusvaarat Suurteollisuuspuistossa Suurteollisuuspuiston ulkopuolelle vaaraa aiheuttavat onnettomuudet voivat olla kaasuvuotoja, jotka leviävät lähialueelle näkyvinä tai hajusta tunnettavina kaasupilvinä. Teollisuuslaitoksilla syttyvissä tulipaloissa muodostuu haitallista savua ja nokea, jotka voivat levitä lähiympäristöön. Julkinen tiedote Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta Yleinen vaaramerkki Jos olet sisällä Jos olet ulkona Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki, jota TOSITILANTEESSA TOISTETAAN USEAAN KERTAAN. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina hätätiedote. Se luetaan kaikilla radiokanavilla ja näytetään teksti-tv:stä sekä televisioohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Lisäksi käytetään myös kaiutinautoja. Vaara ohi -merkki Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä Siirry sisälle ja toimi viereisen ohjeen mukaan. Jos et pääse sisälle, ilmastointi. tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen. 2. Avaa radio, esim Mhz (YLE Radio Suomi, Satakunnan radio) ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. 2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa. Yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on YKSI MINUUTTI. Suurteollisuuspuiston hälytysjärjestelmää testataan kokeilumerkillä viikoittain. Toimintaohjeet löytyvät myös YLE Teksti- TV:n sivulta 868 ja puhelinluettelojen alkulehdiltä Ohjeet vaaratilanteessa. Lisätietoa saat myös internetistä pelastustoimen sivuilta Yleinen hätänumero Käytä puhelinta vain mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa. Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, mikäli mahdollista. 3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti. Suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi. Noudata annettuja ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi.

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 26.4.2013 päivitys JK Sisältö

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi.

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. KOTISI TURVALLISUUS on sinun vastuullasi Me kaikki vaikutamme oman elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä, eikä niitä kaikkia

Lisätiedot

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI Hapen turvallinen käsittely ja varastointi 1 2 Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallista

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 2 HANASAAREN B-VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSRISKIEN KARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten. 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba

Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten. 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 SUURONNETTOMUUDET JA MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OVA-ohje: NESTEKAASUT

OVA-ohje: NESTEKAASUT OVA-ohje: NESTEKAASUT Sisällysluettelo Synonyymit 1. Aineen ominaisuudet, luokitus ja käyttö 2. Terveysvaara 3. Vaikutukset ympäristöön 4. Toiminta onnettomuustilanteissa 5. Käsittely ja varastointi 6.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS

HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS Leena Saarela HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS Case Vaskiluodon voima Tekniikka ja liikenne 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ ASIA! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland SINUN TOIMINTASI VOI OLLA RAT- KAISEVAN TÄRKEÄÄ Pelastustoimen tehtävä on taata kaikkien turvallisuus mahdollisimman hyvin. Arkielämässä

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Sulaton työsuojelu Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Työsuojelun keskeisin laki on työturvallisuuslaki (299/1958). Tätä täydentävät muut lait ja asetukset sekä työmarkkinajärjestöjen sopimukset.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma KIINTEISTÖN PELASTUSSUUNNITELMA ASIAKASKÄYTTÖÖN POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma SGL TURVAPALVELUT Oy Sanna Suinila, Aki Äijälä JOHDANTO JA ESITIEDOT Tilaaja: Laatijat: Kohteet: Rauman kaupunki, vs.kulttuuri-

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ 23.01.2013 Ylva Gilbert, Anu Vaahtera, Erkka Ryynänen ja Tuomas Raivio

Lisätiedot

D-TUTKINTA Kloorivuoto Rovaniemen uimahallissa

D-TUTKINTA Kloorivuoto Rovaniemen uimahallissa D-TUTKINTA Kloorivuoto Rovaniemen uimahallissa Päivämäärä 5.7.2006 Tutkija Kari Ylönen Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika 5.7.2006 hieman ennen kello 11.00 Tapahtumapaikka Rovaniemen kaupungin uimahalli Vesihiisi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot