Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen"

Transkriptio

1 2013 Turvallisuustiedote Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa suuronnettomuustilanteissa tulee toimia. Tiedote on laadittu yhteistyössä paikallisten pelastusviranomaisten kanssa noudattaen kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 sekä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen 855/2012 mukaista tiedotusvelvollisuutta.

2 Naistenlahden voimalaitoksen toiminta Naistenlahden voimalaitos tuottaa suurimman osan Tampereen Energiantuotanto Oy:n sähkö- ja kaukolämpöenergiasta. Voimalaitos käsittää: kaksi itsenäistä sähköä ja lämpöä tuottavaa voimalaitosyksikköä (Naistenlahti 1 ja Naistenlahti 2) turpeen ja puun vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmät maakaasun, vedyn sekä kemikaalien ja kevyen polttoöljyn käsittely- ja varastointijärjestelmät huolto- ja toimistotilat Naistenlahden öljyvaraston Voimalaitoksen toimintoihin kuuluu kallioon louhittu kevyen polttoöljyn öljyvarasto. Varastoitavan öljyn määrä ylittää asetuksen 855/2012 mukaisen turvallisuusselvitysvelvoite raja-arvon. Kevyen polttoöljyn kuljetukset tehdään autokuljetuksina. Kevyen polttoöljyn käyttö- ja kuljetustoiminta on vähäistä. Voimalaitoksen henkilökunta on koulutettu ja opastettu käyttämään ja käsittelemään öljyvarastoa ja siellä varastoitavaa öljyä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Naistenlahti 1:n pääpolttoaineena käytetään maakaasua. Varapolttoaineena on kevyt polttoöljy. Sähkö- ja kaukolämpöenergia laitosyksikössä tuotetaan kaasuturbiinin, lämmön talteenottokattilan ja höyryturbiinin avulla. Laitosyksikön sähköteho on noin 130 MW ja kaukolämpöteho noin 140 MW. Polttoaineteho laitosyksikössä on noin 300 MW. Naistenlahti 2:n pääpolttoaineina käytetään jyrsinpolttoturvetta sekä puu- ja kasvisperäisiä polttoaineita. Varapolttoaineena on maakaasu ja käynnistyspolttoaineena kevyt polttoöljy. Sähkö- ja kaukolämpöenergian tuotanto tapahtuu perinteisen höyrykattilan ja höyryturbiinin avulla. Laitosyksikön sähköteho on noin 60 MW ja kaukolämpöteho noin 120 MW. Laitosyksikön polttoaineteho on noin 200 MW. Turpeen vastaanotto NAISTENLAHTI 2 Käyttöönottovuosi 1977 / 1998 Sähköteho 60MW Kaukolämpöteho 120MW Polttoaineet: Turve, puu, kaasu, öljy NAISTENLAHTI 1 Käyttöönottovuosi 1971 / 2000 Sähköteho 130MW Kaukolämpöteho 140MW Polttoaineet: Kaasu, öljy Sähkösuodatin Varastosiilo Polttoaineen vastaanotto ja voimalaitosyksiköt

3 Alueella käsiteltävien polttoaineiden ja vaarallisten kemikaalien ominaisuuksia Maakaasu (käyttömäärä m3/vuosi) Naistenlahti 1:n pääpolttoaine Turve ja puu (käyttömäärä m3/vuosi) Naistenlahti 2:n pääpolttoaineet Kevyt polttoöljy (käyttömäärä 100 m3/vuosi) varmuus- ja velvoitevarasto laitosten käynnistys- ja varapolttoaine Palo- ja räjähdysvaara: Palava neste, hitaasti haihtuva. Terveysvaara: Pitkäaikainen tai toistuva kosketus kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja voi johtaa pysyviin ihomuutoksiin. Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. Tuotteen joutuminen keuhkoihin (aspiraatio) voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Nesteroiskeet saattavat ärsyttävää silmiä ja ihoa. Öljysumu saattaa ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Ympäristövaara: Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara, myrkyllistä vesieliöille: voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Syövyttävät aineet (käyttömäärä 20 m3/vuosi) vedenkäsittelykemikaalit (rikkihappo, natriumhydroksidi, natriumaluminaatti) Ärsyttävyys ja syövyttävyys: Syövyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja limakalvoja. Terveysvaara: Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä ihotulehdusta ja haavaumia. Ympäristövaara: Voi olla haitallista vesieliöille, vaikutus perustuu happamuuteen (ph).

4 Turvallisuuden varmistaminen Naistenlahden voimalaitos on suunniteltu ja rakennettu noudattaen kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä viranomaisten asettamia vaatimuksia. Toimintaan liittyvät onnettomuusriskit ja niihin varautuminen on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Laitekannan turvallinen käyttö varmistetaan lakisääteisten tarkastusten sekä säännöllisten huolto- ja kunnossapitotarkastusten avulla. Onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin varaudutaan myös ylläpitämällä henkilöstön valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa vaaralliset tilanteet. Tavoitteena on turvallisuuden jatkuva parantaminen. Onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi Naistenlahden voimalaitokselle on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma. Toimintaa hätätilanteissa harjoitellaan säännöllisesti yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Onnettomuustilanteissa voimalaitoksen henkilökunta hälyttää pelastustoimen ja ryhtyy välittömästi asianmukaisiin pelastustoimenpiteisiin. Onnettomuusalueen ulkopuolelle ulottuvien seurausten hallitsemiseksi pelastustoimi on laatinut ulkoisen pelastussuunnitelman, mistä saa lisätietoja Pirkanmaan pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksesta (Satakunnankatu 16, Tampere, p ). Toiminta suuronnettomuustilanteissa Tehtyjen riskiarviointien perusteella suuronnettomuuden vaaraa pidetään Naistenlahden voimalaitoksella erittäin pienenä, mutta vakavien onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois. Suuronnettomuuden vaaran voivat aiheuttaa: suurienergisten paineastioiden vauriot kattilan tulipesäräjähdys tulipalo laitoksella Onnettomuuksien seuraukset kohdistuvat lähinnä laitosalueeseen. Alueen ulkopuolelle vaaraa ihmisille ja ympäristölle voivat aiheuttaa: räjähdyksen painevaikutus lentävät kappaleet tulipalossa muodostuva noki ja savu Tällaisissa tilanteissa liikkumista lähialueella voidaan joutua rajoittamaan. Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta yleisellä vaaramerkillä: 1. Poistu välittömältä vaara-alueelta. 2. Siirry sisälle. Pysy sisällä. 3 Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. 4. Avaa radio ja odota rauhallisesti pelastusviranomaisten ohjeita ja toimi niiden mukaisesti. 5. Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. 6. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla. 7. Noudata kaikkia pelastustoimen antamia ohjeita. Karttaan on merkitty vaikutusalueet mahdollisissa tulipalo- (50 m) ja räjähdystilanteissa (200 m). Lisäohjeita saat pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-tv:n sivuilta 868 (Pelastustoimi) ja 867 (Säteilyturvasivut). Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen internetsivuilta osoitteesta ja pelastustoimen sivuilta osoitteesta

5 Yhteystiedot Tampereen Energiantuotanto Oy Naistenlahden voimalaitos Rauhaniementie Tampere p (keskus) fax (voimalaitoksen toimisto) Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 mukainen turvallisuusselvitys on toimitettu Turvatekniikankeskukseen asianmukaisesti. Turvallisuusselvitys ja kemikaaliluettelo ovat yleisön nähtävissä Naistenlahden voimalaitoksen huoltorakennuksen pääsisäänkäynnin neuvontapisteessä. Lisätietoja antaa tarvittaessa, kehityspäällikkö Timo Heinonen. Tampereen Energiantuotanto Oy PL Tampere p

Turvallisuustiedote. Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille

Turvallisuustiedote. Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille Turvallisuustiedote Lahti Energian Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitosten kuvaus

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille Turvallisuustiedote Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen kuvaus... 3 3. Varastoitavien kemikaalien ominaisuuksia...

Lisätiedot

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ 1 Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia. T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ Kokkolan kantasatamassa on Pohjoismaiden ainoa ja Euroopan suurin jokasään terminaali.

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 2 HANASAAREN B-VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSRISKIEN KARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011. Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti!

Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011. Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti! Tutustu tiedotteeseen ja säilytä se huolellisesti! Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 2011 Suurteollisuuspuiston yritykset ovat laatineet tämän tiedotteen opastaakseen lähiseudun asukkaita toimimaan

Lisätiedot

1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy

1(39) Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oras Oy Ulkoinen pelastussuunnitelma Oras Oy 28.4.2013 1(39) ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Oras Oy SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 28.4.2013 2 1. YLEISTÄ... 4 1.1 PERUSTELUT ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN TEKEMISELLE...

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA (11.9.2013)

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA (11.9.2013) ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA (11.9.2013) TAMPEREEN JÄRJESTELYRATAPIHA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2013 Jos suunnitelman sisältö muuttuu keskeisiltä osiltaan oleellisesti, niin suunnitelmaan

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Kaupunki Savonlinna Kiinteistön nimi Everlahdentie 25 Osoite Everlahdentie

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Asuntto--oy Soiinttullaxiin PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 26.4.2013 päivitys JK Sisältö

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Päivittäiset onnettomuudet VAARATILANNEHuoneistopalo VAIKUTUSVälitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI DNRO 2544/06/2014 Tutkintaryhmä: Matti Nissilä, Sanna Pietikäinen, Maarit Talvitie Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Onnettomuustutkintaraportti

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot