Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen"

Transkriptio

1 Kauniaisten kaupunki Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen sekä puiden kaataminen Kauniaisissa PL Kauniainen s-posti: vaihde: (09) fax (09)

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Suojattavan kasvillisuuden valintaperusteet Suojaamiseen liittyvät vaatimukset ja toimenpiteet Puiden kaataminen Kauniaisissa... 8 Lähteet:... 9

3 3 1. Johdanto Tämä ohje sisältää kasvillisuuden suojausohjeet viheralan yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten mukaisesti. Lopussa kerrotaan myös puiden kaatoon tarvittavasta lupamenettelystä Kauniaisissa. Tämä ohje koskee tonttien pihasuunnittelua ja rakentamistöiden vaikutuksia tontilla olevaan kasvillisuuteen, erityisesti puustoon. Tämän ohjeen tarkoitus on auttaa suunnittelijoita ja rakentajia arvioimaan rakennuspaikan kasvillisuuden säilyttämismahdollisuuksia ja toimimaan oikein suojausmenetelmiä valittaessa. Työmaa-aikainen kulku ja varastointi on alusta alkaen suunniteltava siten, että arvokkaat luontokohteet voidaan säilyttää. Säilytettävän kasvillisuuden suojaus jakautuu pääsääntöisesti yksittäisen puun suojaamiseen ja puuryhmien/alueiden suojaamiseen. On huomattava, että varsinkin puut on suojattava niin laajalta alueelta, että myös niiden juuristo voi säilyä vahingoittumattomana. Työmaatietä ei tule linjata säilytettävän puun juuristoalueelle. Suojausmenetelmät voi valita käytettävissä olevien resurssien mukaan ja joitakin suojausmateriaaleja voi myöhemmin käyttää hyödyksi viherrakennustöiden yhteydessä. Puiden juuristo ei juurikaan kestä pysyvää täyttöä, vaan esimerkiksi rakennustöiden ajaksi tehty sorakerros juuristoalueen päällä (ks. kuva 2 sivulla 6) on tarkoitettu poistettavaksi viherrakennustöiden alkaessa. Suodatinkankaan tai hiekkakerroksen ja sen päällä olevan sorakerroksen tehtävänä on jakaa painoa sekä estää hankaumien ja repeämien syntyminen juuristossa nimenomaan talon rakennustöiden aikana. Yksittäispuun suojauksessa käytettävän runkosuojan tarkoitus on estää säilytettävän puun runkovaurioita. Esimerkiksi vaahtera ja koivu saavat runkokolhun seurauksena hyvin helposti lahovian. Runkosuoja rakennetaan kahdesta kerroksesta: Kovasta pintasuojasta, esimerkiksi pystylaudoituksesta ja pehmeästä sisäsuojasta. Runkosuojan pehmusteosa laudoituksen alla voi olla mitä tahansa pehmeätä materiaalia. On huomattava, että rakentamistyöt muuttavat usein voimakkaasti tontin vesiolosuhteita. Rakentamisen aikainen kastelu on erityisesti tarpeen kaivantojen läheisyydessä. Puiden juurten katkaisemisen takia tarvittava latvuksen pienentäminen veden haihtumisen vähentämiseksi tulee tehdä ammattitaidolla. On tärkeää, että puuta rasittavia ja lahottajasienille altistavia leikkauspintoja ei tehdä turhaan. Oksat tulee leikata aina siten, että haavan korjaamiseen välttämätön oksankaulussolukko säästyy. Kuivuvia tappeja ei tule koskaan jättää. Puiden leikkaaminen voi helposti lyhentää puun elinikää ja pilata puun ulkomuodon pysyvästi. Puun leikkaustyöt kannattaakin tilata alan ammattilaiselta. Kauniaisissa Emmi Silvennoinen, kaupunginpuutarhuri

4 4 2. Suojattavan kasvillisuuden valintaperusteet Rakennuspaikan kasvillisuuden säilyttämismahdollisuudet tulee arvioida. Paikalla oleva kasvillisuus voi muodostaa kasvillisuuden perusrungon, ilmentää ajallista kerrostuksellisuutta ja toimia koristeaiheena. Kasvillisuudella vaikutetaan merkittävästi pihan viihtyisyyteen. Niiden avulla voidaan jäsennellä pihaa ja rajata eri toimintoja. Kasvit ilmentävät vuodenaikojen vaihtelua ja ikivihreät kasvit tarjoavat vihreyttä ja näkösuojaa talvellakin. Kasvit vaimentavat tuulta, melua, vähentävät kaikua ja sitovat maaperän ja ilman epäpuhtauksia samalla kun ne parantavat ilmaa. Kasvillisuuden avulla voidaan viivyttää hulevesiä ja vähentää niiden määrää sekä parantaa hulevesien laatua. Kasvillisuutta voidaan käyttää myös näkösuojana ja häiritsevien näkymien peittäjänä. (Pihan yleinen rakentamistapaohje 2009). Tontilla voi kasvaa maisemallisesti merkittävä puu tai puuryhmä. Puiden säilyttämisen perusteista on Kauniaisten kaupungin yhdyskuntalautakunta määritellyt seuraavasti: - Kaupungin alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa mm. Kauniaisten kaupungin ilmeen säilyttämiseksi - erityisesti suositaan kauniita yksittäispuita, puuryhmiä ja metsiköitä, jaloja lehti- ja havupuita, muodoltaan ja kasvutavaltaan erikoisia puita. - puita ja puuryhmiä, joilla on selvää suojavaikutusta tuulilta, ilmansaasteilta, melulta ja muulta häiriöltä tulee säilyttää mahdollisimman runsaasti. (Ylk 15, 1995). Komea yksittäistammi Kauniaisissa. Kuva: Minna Rautio 2009.

5 5 3. Suojaamiseen liittyvät vaatimukset ja toimenpiteet Suojattavaksi esitetyt kasvillisuus, siirtolohkareet, kalliopinnat, kosteikot ja muut luontoalueet merkitään maastoon ennen työn aloittamista. Säilytettäväksi tarkoitetut puut, pensaat ja muu kasvillisuus suojataan taulukossa T1. esitetyn suojaustavan mukaisesti. Luokista 1-3 valitaan oikea suojaustapa suoritettavien töiden perusteella. (InfraRyl 2006). Luokka Suojaamisen peruste Toimenpiteet 1 Alueella kaivetaan Kasvuolojen muutokset ovat suuret tai kasvillisuuden lähellä tai juuristoalueella kaivetaan. Suojaukset pysyviä ja/tai työnaikaisia. Rungon, oksiston ja juuriston suojaaminen sekä kasvin ravinne- ja vesitalouden säilyttäminen ennallaan tai parantaminen rakenteellisilla tai muilla toimenpiteillä. 2 Alueella liikutaan Työnaikainen suojaus, kun työmaan rakenteet ulottuvat lähelle suojattavaa kasvia tai kasvin juuristoalueella joudutaan liikkumaan. Rungon suojaaminen ja juuristoalueen maakerroksen tiivistymisen estäminen. 3 Alueella ei liikuta Työnaikainen suojaus säilytettäville kasviryhmille alueilla, joilla säilytettävän kasvillisuuden kasvuolot eivät muutu rakentamisen takia. Puiden ja muiden kasvien, kasviryhmien tai muiden luontoalueiden aitaaminen. Taulukko T1. Kasvillisuuden suojausluokka. InfraRYL Rakentamisen aikaiset suojarakenteet poistetaan rakentamisen päätyttyä. Pysyvät suojarakenteet rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseksi ja ulkonäöltään hyväksyttäviksi. (InfraRyl 2006).

6 mm Puuryhmien suojaus - suoja-aitaus Puiden suoja-aitaus ulotetaan 1,5 metrin päähän latvuksen ulkopuolelle kuvan K1. mukaisesti. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että juuristoalue on suojattu. Yhtenäinen kasvillisuusalue suojataan rakentamalla aita työskentelyalueen sisään jäävien suojattavien kasvien ympärille. Aidalla suojattavaa aluetta ei saa käyttää varastointiin. Kasvillisuusalue voidaan aidata esimerkiksi työmaakäyttöön tarkoitetulla aitaelementeillä. (VRT 09). Kuva K1. Puiden suojaus aidalla. InfraRyl Yksittäispuun suojaus - rungon ja juuriston suojaus Jos säilytettävien puiden juuristoalueella on pakko liikkua koneilla tai pitää tilapäisrakennelmia, suojataan juuristo ja runko kuvan K2. mukaisesti. Puun runko suojataan rungon ympäri pystyyn kiinnitetyillä lankuilla tai soiroilla. Lankut tai soirot ulotetaan puun alimpiin oksiin, kuitenkin enintään 4,0 m:n korkeuteen. Rungon ja lankkujen tai soirojen väliin asennetaan pehmuste, kuten umpisolumuovi. Lankut tai soirot sijoitetaan siten, että ne eivät nojaa puun juuriin. Juuriston alue suojataan maanpinnalle levitetyllä hiekkakerroksella, jonka päälle levitetään murskekerros. Hiekan raekokosuositus on 2-6 mm ja murskeen 0-32 mm. Hiekkakerroksen sijasta voidaan käyttää käyttöluokan N3 suodatinkangasta.(vrt 09). Kuva K2. Puun juuriston ja rungon suojaus. InfraRyl 2006.

7 7 Puiden juurten ja latvuksen hoito Jos työskentelytila puun alla ei riitä, alaoksia leikataan asianmukaisesti ennen työn aloittamista. Katkaistavat oksat, joiden läpimitta on yli 20 mm, katkaistaan sahaamalla ja sahattu pinta käsitellään haavanhoitoaineella. Vahingoittuneet yli 20 mm:n versot sekä runkovauriot hoidetaan. (InfraRyl 2006). Suurien puiden juuria katkotaan mahdollisimman vähän, jotta puiden ankkurointi maahan säilyy. Vahingoittuneet halkaisijaltaan yli 20 mm:n juuret hoidetaan. Katkottaessa säilytettävien puiden juuria sahataan kohtisuoraan poikki seuraavan vahingoittumattoman ja terveen verson yläpuolelta. Hoidettuja katkaisukohtia ei jätetä alttiiksi auringonpaisteelle, tuulelle eikä pakkaselle, vaan ne peitetään välittömästi suojapeitteellä, kunnes kaivanto täytetään. Jos juuri katkaistaan kasvukauden aikana, kasvin juuristoalue kastellaan runsaasti ennen katkaisukohdan peittämistä. Jos kaivanto joudutaan pitämään täyttämättä viikkoa kauemmin, kastelu toistetaan kerran viikossa. (InfraRyl 2006). Rakennustöiden yhteydessä vaurioitunut männyn hoitamaton juuristo. Kuva: Minna Rautio 2009.

8 8 4. Puiden kaataminen Kauniaisissa Asemakaavoitetulla alueella puiden kaatamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslain 128, Maisematyölupa. 128 :n Maisematyölupa mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella; yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä alueella, jolla on voimassa MRL:n 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennustai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Muutoin, kun tontin omistajalla on tarve kaataa puita tontillaan, pidetään tontilla puustokatselmus. Katselmus tilataan kunnossapitopuutarhurilta tai kaupunginpuutarhurilta ja on ilmainen. Maisematyölupa tarvitaan, mikäli puiden kaato vaikuttaa maisemaan, eikä ole vähäinen toimenpide. Katselmoija arvioi tapauskohtaisesti ja lautakunnan ohjeiden ( ) mukaisesti onko kyseessä vähäinen vai maisematyöluvan vaatima toimenpide. Arviointi tapahtuu puustokatselmuksessa paikan päällä ja siitä kirjoitetaan pöytäkirja. Maisematyölupaa haetaan ympäristösihteeriltä (Ylk ). Puunkaatoon on selvät perusteet, eikä maisematyölupaa tarvita, jos puu on huonokuntoinen, pahasti lahovikainen tai harsuuntunut sekä jos se aiheuttaa merkittävää vahinkoa viemäreille, salaojille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle. Puiden kaatamiseen voi olla tarvetta muuttuneiden tuuliolosuhteiden, tontin käyttötavan muutoksen, liiallisen varjostuksen tai ylitiheän puuston harvennuksen vuoksi. Voit ottaa yhteyttä kaupungin asiantuntijaan rakentamisen, kaivamisen tai muun puuston tilaan vaikuttavan toimenpiteen yhteydessä milloin vain, kun tarvitset asiantuntijaneuvoa. Yhteydenotot puustokatselmuksista ja kaupungin alueella olevista huonokuntoisista puista kunnossapitopuutarhuri, puuasiantuntija Minna Rautiolle p

9 9 Lähteet: Tajakka, H. (toim.) Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 09. Viherympäristöliitto ry julkaisu 47. Rakennustieto Oy InfraRyl Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet. Rakennustietosäätiö RTS julkaisu RT Nuotio, A.-K.(toim.) Pihan yleinen rakentamistapaohje Viherympäristöliitto ry julkaisu 43.

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I. LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet... 3 3 Rakentamisen sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin...

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 1 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 1

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 1 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 1 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 1 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 1 2 RAKENNUSTOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS... 1 Osa-alueet... 2 Lupien ja ilmoitusten käsittely... 4 Ilmoitus...

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESYS Voimaantulo xx.xx.2015 kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus ympäristö- ja lupalautakunta ällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Uudenkaupungin helmikuun 15. päivänä 2002 hyväksytty

Lisätiedot

TAIVASSALON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIVASSALON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2013 Kunnanhallitus 19.11.2012 290 Tekninen lautakunta 01.11.2012 84 Tämä rakennusjärjestys kumoaa Taivassalon kunnan 1.1.2003 hyväksytyn rakennusjärjestyksen.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NAANTALIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012 Kaupunginhallitus 24.10.2011 402 Rakennuslautakunta 29.9.2011 35 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Naantalin kaupungin huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuuston 16.11.2009 hyväksymä 2(33) JOHDANTO... 4 TAUSTA... 4 ERITYISALUEET JA OMINAISPIIRTEET... 4 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ... 4 I LUKU... 5 1. SOVELTAMISALA... 5 2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014

POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014 POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014 RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLTÖ 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1 Tavoite... 3 2

Lisätiedot

PUUNKAATOJEN MAISEMATYÖLUVAT TURUN KAUPUNGISSA

PUUNKAATOJEN MAISEMATYÖLUVAT TURUN KAUPUNGISSA PUUNKAATOJEN MAISEMATYÖLUVAT TURUN KAUPUNGISSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Ville Korpela TIIVISTELMÄ LEPAA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisältö

LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisältö 1(12) LAPINJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisältö Johdanto 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Soveltamisala Rakennusvalvontaviranomainen Tavoitteet Rakentamistapaohjeet 2. LUPAJÄRJESTELMÄT Rakennuslupa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESYS Voimaantulo xx.xx.2015 kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus ympäristö- ja lupalautakunta ällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Uudenkaupungin helmikuun 15. päivänä 2002 hyväksytty

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS 26.3.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.9.2013 KAUPUNGINHALLITUS 30.9.2013 KAUPUNGINVALTUUSTO 23.1.2014 (Voimassa 20.3.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyrynsalmen kunnanhallitus 4.6.2013 HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tässä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS. HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta. Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 HAMINAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta Haminan kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto: 16.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Haminan kaupunki Puhelin Internet Puistokatu 2 05 74910 www.hamina.fi 49400 HAMINA HAMINAN

Lisätiedot