Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa"

Transkriptio

1 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa n julkaisu numero 6 Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Informaatio- ja mediatekniikan laitos MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU PL 181, MIKKELI Puh. (015)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tarkoitus ja kattavuus Määritelmät, merkintätavat ja lyhenteet Yleiskatsaus dokumenttiin SÄHKÖISEN ARKISTON PROSESSIT Vastaanottoprosessi Arkistointi- ja säilytysprosessi Saantiprosessi NYKYTILA-ANALYYSI Tietoturvan nykytila vastaanottoprosessissa Tietoturvan nykytila arkistointi- ja säilytysprosessissa Tietoturvan nykytila saantiprosessissa Tavoitetila Tietoturvan tavoitetila vastaanottoprosessissa Tietoturvan tavoitetila arkistointi- ja säilytysprosessissa Tietoturvan tavoitetila saantiprosessissa Versiohistoria Versio Päiväys Tekijät Selite Ropponen A. Alkuperäinen Ropponen A. Tavoitetilan kuvaus Palonen, Osmo Formaatin muutos ja konvertointi Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

3 1 JOHDANTO Tämä raportti on tuotettu Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) ssa. Raportissa on hyödynnetty havaintoja MAMK:n arkistopalveluiden nykyisistä ratkaisuista sekä maailmalla ilmenevistä käytännöistä tai suosituksista. 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Tämän raportin tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava kuva sähköisessä arkistoinnissa käytettävistä ohjelmistopohjaisista tietoturvaratkaisuista, niiden syistä sekä hahmotella tietoturvaratkaisujen tavoitetilaa, joka ennen kaikkea parantaisi sähköisen arkistoinnin luotettavuutta ja käytettävyyttä. Vaikka tämän raportin lähtökohtana ovat olleet MAMK:n arkistopalveluiden nykyiset ratkaisut, ei tämä raportti ole yksityiskohtainen vaan keskittyy käsiteltävään aiheeseen yleisellä ja sovellettavalla tasolla. Raportissa käsitellään näin ollen ainoastaan yleisiä prosesseja ja ratkaisuja. 1.2 Määritelmät, merkintätavat ja lyhenteet AMS ASP Aton FTP IdP MAMK SAML SARKK SSO SP VPN Arkistonmuodostussuunnitelma. Arkistonmuodostussuunnitelma on organisaation asiakirjallisten tietojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeisto. Application Service Provider. Organisaatio, joka tarjoaa tietokonepohjaisia palveluita asiakkailleen tietoverkon kautta. Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja määrittelyprojekti, jonka tavoitteena on määritellä sähköisen arkiston tekniset ratkaisut. File Transfer Protocol. Internet protokolla tiedonsiirtoon. Identity Provider. Shibboleth/SAML -todennuspalvelu. Mikkelin ammattikorkeakoulu Security Assertion Markup Language. Standardi identiteetin federoinnista. Sähköinen arkisto kuntien käyttöön. Miktechin ja DigitalMikkeli-klusterin Kunta- FENIX-projekti, jonka tarkoituksena on määritellä Suomen kunnille yhteinen keskitetty sähköinen arkisto. Single Sign On. Kertakirjautuminen. Service Provide. Shibboleth/SAML -välityspalvelu. Virtual Private Network. Näennäinen yksityinen (suojattu) verkko kahden verkkoentiteetin välillä. 1.3 Yleiskatsaus dokumenttiin Tämä raportti muodostuu neljästä luvusta. Raportin toisessa luvussa kuvataan sähköisessä arkistoinnissa käytettävät ydinprosessit ja niihin liittyvät eri vaiheet riittävän tarkalla tasolla. Kolmannessa luvussa kuvataan ohjelmistopohjaisen tietoturvan nykytila ja sen mahdollistamat ohjelmistoympäristöt. Viimeisessä luvussa kuvataan mahdollinen tavoitetila ohjelmistopohjaisille tietoturva ratkaisuille sähköisessä arkistoinnissa sekä siihen liittyvä ohjelmistoympäristö. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 3 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

4 2 SÄHKÖISEN ARKISTON PROSESSIT Tämän luvun tarkoituksena on kuvata sähköisen arkistoinnin ydinprosessit. Vaikka nämä ydinprosessit ovat yleisiä palvelumallista riippumatta, keskitytään näissä kuvauksissa MAMK:n arkistopalveluiden malliin, jossa MAMK toimii sähköisten arkistopalveluiden ASP:na. 2.1 Vastaanottoprosessi Vastaanottoprosessilla tarkoitetaan yhtä sähköisen arkistoinnin ydinprosessia, jossa arkistoitava sähköinen materiaali syötetään sähköiseen arkistointijärjestelmään. Vastaanottoprosessi voi alkaa kahdella eri tavalla riippuen siitä onko syötettävä materiaali sähköisessä vai analogisessa muodossa. Kuvan 1 vuokaaviossa on esitetty vastaanottoprosessin eri vaiheet ja niissä ilmenevät erityispiirteet. 1. Analoginen materiaali digitoidaan Analoginen materiaali (AVmateriaali, paperit, kirjat, valokuvat, jne.) digitoidaan ja tallennetaan normitettuun tiedostoformaattiin. 3. Siirto tarkkailtavasta kansiosta 2. Sähköinen materiaali valmistellaan siirtoa varten 3. Siirto asiakasjärjestelmä stä 4. Siirtomateriaalin käsittely (input handler ) 2.1 Siirto fyysiselle medialle 3. Siirto wwwkäyttöliittymän kautta Sähköinen materiaali tiedostot tai järjestelmä entiteetit valmistellaan sähköiseen arkistoon siirtoa varten siirtämällä ne tarkkailtavaan kansioon, paketoimalla ne asiakasjärjestelmässä siirtopakettiin (esim. SÄHKE), tallentamalla ne fyysiselle siirtomedialle tai organisoimalla ne www-käyttöliittymäsiirtoa varten. Sähköinen materiaali siirretään arkistojärjestelmään HTTPtiedostosiirron, asiakasjärjestelmille tarjottavien HTTP/SOAP-rajapintojen tai WatchedFolder-tyyppisen FTPsiirron kautta. Siirrettävä materiaali voi sisältää varsinaisten tiedostojen lisäksi erilisiä metatietotiedostoja. Sähköisessä arkistossa vastaanotettu materiaali käsitellään, jotta piilevät metatiedot (esim. metatietotiedostoista, varsinaisista tiedostoista parsimalla tai kantajärjestelmistä) voidaan eritellä varsinaisista tiedostoista. Näin voidaan myös tuottaa jakelukopioita (esim. peukalopääkuvia) varsinaisista tiedostoista. 5. Metatietojen luonti Ennen varsinaisen arkistoresurssin luomista on siirretyille materiaaleille syötettävä riittävät metatiedot. Syöttäminen voi tapahtua jo vaiheessa 4 metatietotiedostojen kautta tai erillisellä www-syöttölomakkeella. 6. Arkistointiresurssin luominen Vastaanottovaiheen lopussa metatiedot syötetään arkistojärjestelmän käsittelykomponentin (Profium MDS) kautta tietokantaan ja varsinaiset tiedostot tiedostojärjestelmään. Vastaanottoprosessi valmis Kuva 1: Vastaanottoprosessi Mikkelin Ammattikorkeakoulu 4 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

5 2.2 Arkistointi- ja säilytysprosessi Arkistointi- ja säilytysprosessilla tarkoitetaan yhtä sähköisen arkistoinnin ydinprosessia, jossa arkistoitua sähköistä materiaalia säilytetään ja ylläpidetään arkistojärjestelmässä. Taulukossa 1 on esitetty arkistointi- ja säilytysprosessin eri vaiheet ja niissä ilmenevät erityispiirteet. Taulukko 1: Arkistointi- ja säilytysprosessi Vaihe Kuvaus 1. Varmennus Arkistoitu materiaali sekä siihen liittyvä metatietokanta varmistetaan levyjärjestelmällä, jossa tiedostot ovat vähintään kahdennettuina. 2. Arkistointi Arkistoitu materiaali sekä siihen liittyvä metatietokanta siirretään tallennusjärjestelmän toimesta aika-ajoin nauhoille pysyväisyyden takaamiseksi ja varmentamiseksi. 3. Hajautus (nauhat) Arkistoidusta materiaalista muodostetut nauhat kahdennetaan ja niistä toinen siirretään arkistointijärjestelmän ulkoiseen säilytyspaikkaan (Elka:aan). 4. Hajautus (järjestelmät) Arkistojärjestelmä kokonaisuudessaan kahdennetaan fyysisesti eri toimipisteisiin. Huom! Ei käytössä MAMK:ssa. 5. Migraatio Arkistojärjestelmä konvertoi vanhentuneet tiedostot uudempaan formaattiin käytettävyyden takaamiseksi. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 5 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

6 2.3 Saantiprosessi Saantiprosessilla tarkoitetaan yhtä sähköisen arkistoinnin ydinprosessia, jossa arkistoitu sähköinen materiaali haetaan sähköisestä arkistointijärjestelmästä. Saantiprosessi voi alkaa kahdella eri tavalla riippuen siitä onko pyytävänä objektina loppukäyttäjä vai asiakasjärjestelmä. Kuvan 2 vuokaaviossa on esitetty saantiprosessin eri vaiheet ja niissä ilmenevät erityispiirteet. 1. Käyttöpyyntö arkistojärjestelmälle Arkistojärjestelmä saa loppukäyttäjän selaimen tai asiakasjärjestelmän viestin kautta käyttöpyynnön. Arkistojärjestelmän palomuuri päättelee pyytäjän IP-osoitteen perusteella sallitaanko yhteys. 2.1 Käyttöpyynnön käsittely (IP) 2.2 Käyttöpyynnön käsittely (SP) Todennus 3. Valtuuttaminen 4. Hakutermien syöttö 5. Hakutermien käsittely 6. Hakutulosten esittämien Arkistojärjestelmän välityspalvelin (SP) päättelee pyydetyn URL:n perusteella tarvitaanko todennusta (eng. authentication). Arkistojärjestelmän välityspalvelin (SP) pyytää todennuspalvelulta (IdP) käyttäjän/järjestelmän todennus ja välittää onnistuneen todennuksen päätteeksi käyttäjän/järjestelmän todennustiedot arkistojärjestelmälle. Saatujen todennustietojen perusteella arkistojärjestelmä päättelee valtuudet tai pyytää niitä valtuutusjärjestelmältä (eams). Arkistojärjestelmä rajaa siis tarvittaessa tietyt URL :t ja resurssitunnisteet saannin piiristä. Arkistojärjestelmä vastaanottaa rajapinnan tai wwwkäyttöliittymän kautta hakutermit, joilla etsitään haluttuja arkistoituja materiaaleja. Arkistojärjestelmä käsittelee hakutermit valtuuksien perusteella, muodostaa niistä validin kyselylauseen ja syöttää ne arkistojärjestelmän hakumoottoriin (Profium MDS). Arkistojärjestelmä muodostaa hakumoottorin antaman vastauksen perustella tarvittavan esitysmuodon (esim. HTML, XML-vastaus, jne.) hakutuloksille. 7. Arkistoidun materiaalin saanti Arkistojärjestelmä välittää pyytäjälle valitun arkistomateriaalin tai siitä generoidun jakelukopion hakutulokissa esitetyn linkin perusteella. Kuva 2: Saantiprosessi Saantiprosessi valmis Mikkelin Ammattikorkeakoulu 6 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

7 3 NYKYTILA-ANALYYSI Tässä luvussa kuvataan MAMK:n arkistopalveluissa käytettyjen tietoturvaratkaisujen nykytila. Tarkoituksena on yleisellä tasolla esittää eri sähköisen arkistoinnin prosesseihin liittyvät tietoturvaa edistävät ratkaisut ja niiden yksityiskohdat. 3.1 Tietoturvan nykytila vastaanottoprosessissa Vastaanottoprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä vastaanottomenetelmästä. Taulukossa 2 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 2: Vastaanottoprosessin tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Analoginen materiaali digitoidaan Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari). 2. Sähköinen materiaali valmistellaan siirtoa varten 2.1 Siirto fyysiselle medialle FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. Asiakasjärjestelmässä tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasana-pari). Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari). Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari). Esim. DVD-poltto-ohjelman eheystarkastus. Paikallinen digitointityöasema Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTP-palvelin. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Paikallinen työasema. Paikallinen työasema. Paikallinen työasema Fyysinen media Mikkelin Ammattikorkeakoulu 7 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

8 3a. Siirto tarkkailtavasta kansiosta 3b. Siirto asiakasjärjestelmästä 3c. Siirto wwwkäyttöliittymän kautta 4. Siirtomateriaalin käsittely 5. Metatietojen luonti 6. Arkistoresurssin luominen FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. ja Tomcat käyttäjät ja roolit). HTTP/S-siirto. VPN-HTTP/S-siirto. ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Novell ichain-välityspalvelimen suorittama URL-linkitetty tunnistus, todennus ja valtuutus. Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). käyttäjät ja roolit). käyttäjät ja roolit). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus kirjoittaa tiedostojärjestelmään). Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTP-palvelin. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän sovelluspalvelin. Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 8 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

9 3.2 Tietoturvan nykytila arkistointi- ja säilytysprosessissa Arkistointi- ja säilytysprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä menetelmästä. Taulukossa 3 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 3: Arkistointi- ja säilytysprosessin tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Varmennus IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä kahdentamiset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä eheystarkastukset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat SMS/sähköposti-ilmoitukset virheistä. Arkistojärjestelmä IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Arkistojärjestelmä kuormatasaukset. 2. Arkistointi IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Tallennusjärjestelmä. levyltä nauhalle siirrot. 3a. Hajautus (nauhat) IBM Tivoli -järjestelmä luo nauhoista kopiot. Kopiot toimitetaan luotettavaan ulkoiseen Tallennusjärjestelmä Arkistonauhat säilytyspaikkaan (Elka:aan). 3b. Hajautus (järjestelmättelmä Arkistojärjestelmän osat levyjärjes- Arkistojärjestelmä ja nauhajärjestelmä sijoite- taan fyysisesti erilleen. 4. Migraatio Ei ratkaisuja Tietoturvan nykytila saantiprosessissa Saantiprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä saantimenetelmästä. Taulukossa 4 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 4: Saantiprosessin tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Käyttöpyyntöarkistojärjestelmälle Työasemassa tunnistus, todennus Paikallinen työasema ja valtuutus (käyttäjätunnus- 2.1 Käyttöpyynnön käsittely (IP) 2.2 Käyttöpyynnön käsittely (SP) salasana-pari). Palomuuri suodattaa ei-sallitut IPosoitteet. Novell ichain-välityspalvelimen suorittama URL-linkitetty tunnistus, todennus ja valtuutus. Novell ichain-välityspalvelimen luoma SSL-yhteys (paikallinen palvelinvarmenne). Arkistojärjestelmän palomuurin ja paikallisen työaseman/verkon välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän sovelluspalvelin. Arkistojärjestelmän ja paikallisen työaseman välinen tietoliikenne. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 9 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

10 2.2.1 Todennus Novell ichain-välitys palvelin suorittaa arkistopalveluiden paikallista LDAP_hakemistoa vasten käyttäjien tunnistuksen, todennuksen ja URL-pohjaisen valtuutuksen. 3. Valtuutus Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Kunda-sovelluksessa paikallisesta tietokannasta haetut käyttöoikeudet todennustietojen pohjalta (vrt. AMS). 4. Hakutermien syöttö 5. Hakutermien käsittely 6. Hakutulosten käsittely 7. Arkistoidun materiaalin saanti Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit). Sovelluskohtainen valtuutus (itse tehdyt Java-pohjaiset valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit). Sovelluskohtainen valtuutus (itse tehdyt Java-pohjaiset valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Sovelluskohtainen valtuutus (itse tehdyt Java-pohjaiset valtuutusmenetelmät lataustoiminnoissa). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus lukea tiedostojärjestelmään). Arkistojärjestelmä tunnistuspalvelut Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 10 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

11 4 Tavoitetila Tässä luvussa kuvataan MAMK:n arkistopalveluissa käytettyjen tietoturvaratkaisujen tavoitetila. Tarkoituksena on yleisellä tasolla esittää eri sähköisen arkistoinnin prosesseihin liittyvät tietoturvaa edistävät ratkaisut ja niiden yksityiskohdat tutkittujen havaintojen ja Best Practice - käytäntöjen avulla. Nämä ratkaisut keskittyvät vain arkiston vastaanotto-, arkistointi- ja saantiprosesseihin eikä näin ollen huomioi aineistoa tuottavien tahojen paikallisesta tietoturvasta. 4.1 Tietoturvan tavoitetila vastaanottoprosessissa Vastaanottoprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä vastaanottomenetelmästä. Taulukossa 5 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tavoitteelliset tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 5: Vastaanottoprosessin tavoitteelliset tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Analoginen materiaali digitoidaan Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari tai toimikortti). Paikallinen digitointityöasema 2. Sähköinen materiaali valmistellaan siirtoa varten 2.1 Siirto fyysiselle medialle 3a. Siirto tarkkailtavasta kansiosta FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. Asiakasjärjestelmässä tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasana-pari, toimikortti, jne.). Käyttäessä keskitettyä SAML IdP:tä voidaan todennus- ja yksilöintitiedot liittää osaksi SSO:ta. Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari tai toimikortti). Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari tai toimikortti). Esim. DVD-poltto-ohjelman eheystarkastus. FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. WebDAV-protokollan hyödyntäminen, jolloin SAML IdP suorittaa tunnistuksen ja todennuksen ja arkistopalvelun SAML SP valtuuttamisen. Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTPpalvelin. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Paikallinen työasema/asiakasjärjestelmäavaruu s. Paikallinen työasema. Paikallinen työasema Fyysinen media Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTPpalvelin. Arkistopalveluiden WebDAVrajapinta. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 11 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

12 3b. Siirto asiakasjärjestelmästä 3c. Siirto wwwkäyttöliittymän kautta FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. WebDAV-siirto HTTP/S-protokollan kautta. ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). HTTP/S-siirto. Mahdollinen SAML IdP:n suorittama tunnistus ja todennus, jolloin arkistopalveluiden SAML SP:n tulee vain luottaa SAML IdP:n välittämiin tietoihin asiakasjärjestelmistä. VPN-HTTP/S-siirto. ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Organisaatiokohtaisten SAML IdP:den suorittama tunnistus ja todennus arkistopalveluiden SAML SPvälityspalvelimen pyynnöstä sekä arkistopalveluiden SAML SPvälityspalvelimen suorittama URLvaltuutus. Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus sekä keskitetystä organisaatiokohtaisesta käyttöoikeuspalvelusta eams:sta saatujen käyttöoikeustietojen perusteella resurssikohtainen valtuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja WebDAVrajapinnan välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän SPvälityspalvelin. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 12 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

13 4. Siirtomateriaalin käsittely 5. Metatietojen luonti 6. Arkistoresurssin luominen ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Sovelluspalvelimella vastaanotettujen aineistojen digitaalinen allekirjoittaminen. Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus kirjoittaa tiedostojärjestelmään). Arkistojärjestelmän sovellukset Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 13 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

14 4.2 Tietoturvan tavoitetila arkistointi- ja säilytysprosessissa Arkistointi- ja säilytysprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä menetelmästä. Taulukossa 6 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tavoitteelliset tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 6: Arkistointi- ja säilytysprosessin tavoitteelliset tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Varmennus IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä kahdentamiset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä eheystarkastukset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Arkistojärjestelmä SMS/sähköposti-ilmoitukset virheistä. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat kuormatasaukset. Arkistojärjestelmä Sovelluksissa suoritettava automaattinen esimigraatio, jossa säilytykseen jäävät natiivi-, arkistokelpoinen- ja jakeluformaatti. 2. Arkistointi IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Tallennusjärjestelmä. 3a. Hajautus (nauhat) 3b. Hajautus (järjestelmät) levyltä nauhalle siirrot. IBM Tivoli -järjestelmä luo nauhoista kopiot. Kopiot toimitetaan luotettavaan ulkoiseen säilytyspaikkaan (Elka:aan). Arkistojärjestelmän osat levyjärjestelmä ja nauhajärjestelmä sijoitetaan fyysisesti erilleen. Arkistojärjestelmistä luodaan kolme identtistä kokonaisuutta, joista kaksi on aktiivisia ja yksi ns. Dark Archive. 4. Migraatio Arkistokelpoisten formaattien migrointi automaattisesti eriteltyinä mahdollisen ulkoisen formaattipalvelun tai mirgraatiopalvelun herättämänä. Tallennusjärjestelmä Arkistonauhat Arkistojärjestelmä Arkistojärjestelmät Arkistojärjestlmien sovellukset. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 14 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

15 4.3 Tietoturvan tavoitetila saantiprosessissa Saantiprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä saantimenetelmästä. Taulukossa 7 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tavoitteelliset tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 7: Saantiprosessin tavoitteelliset tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Käyttöpyyntöarkistojärjestelmälle Työasemassa tunnistus, todennus Paikallinen työasema ja valtuutus (käyttäjätunnus- 2.1 Käyttöpyynnön käsittely (IP) 2.2 Käyttöpyynnön käsittely (SP) salasana-pari tai toimikortti). Palomuuri suodattaa ei-sallitut IPosoitteet. Arkistopalveluiden SPvälityspalvelimen suorittama URLvaltuutus ja mahdollinen todennuspyyntö. SAML SP-välityspalvelimen luoma SSL-yhteys (kansainvälinen palvelinvarmenne) Todennus Organisaatiokohtaisten SAML IdP:den suorittama tunnistus ja todennus arkistopalveluiden SAML SP-välityspalvelimen pyynnöstä sekä arkistopalveluiden SAML SPvälityspalvelimen suorittama URLvaltuutus. 3. Valtuutus 4. Hakutermien syöttö Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Kunda-sovelluksessa keskitetystä organisaatiokohtaisesta käyttöoikeuspalvelusta eams:sta saatujen käyttöoikeustietojen perusteella resurssikohtainen valtuutus. Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). Arkistojärjestelmän palomuurin ja paikallisen työaseman/verkon välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän sovelluspalvelin. Arkistojärjestelmän ja paikallisen työaseman välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmä tunnistuspalvelut Mikkelin Ammattikorkeakoulu 15 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

16 5. Hakutermien käsittely 6. Hakutulosten käsittely 7. Arkistoidun materiaalin saanti ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Sovelluskohtainen valtuutus ( Javan JAAS-tekniikkaan pohjautuvat valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Sovelluskohtainen valtuutus (Javan JAAS-tekniikkaan pohjautuvat valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Sovelluskohtainen valtuutus (Javan JAAS-tekniikkaan pohjautuvat valtuutusmenetelmät). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus lukea tiedostojärjestelmään). Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 16 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Liikearkistoyhdistys Teemapäivä 6.6.2012. Sharepoint ja arkistointi - missä mennään juuri nyt. Juha Anttila IITC

Liikearkistoyhdistys Teemapäivä 6.6.2012. Sharepoint ja arkistointi - missä mennään juuri nyt. Juha Anttila IITC Liikearkistoyhdistys Teemapäivä 6.6.2012 Sharepoint ja arkistointi - missä mennään juuri nyt Liikearkistoyhdistys, Teemapäivä 6.6.2012 Ohjelma 12.00 Avaus Osmo Palonen, LAY 12.05 Sähke2 TOS, TOJ ja sertifiointi

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Uloskirjautuminen Shibbolethissa

Uloskirjautuminen Shibbolethissa Uloskirjautuminen Shibbolethissa Tunnistaminen Internetissä Asko Tontti 7. - 9.12.2010 kandidaatinseminaari Johdanto Johdanto Palvelut ja sovellukset siirtyvät kiihtyvää vauhtia Internetiin Tunnistautumisesta

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

Sähköisen arkiston tekninen varmentaminen ja migraatio. Osmo Palonen Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen arkiston tekninen varmentaminen ja migraatio. Osmo Palonen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen arkiston tekninen varmentaminen ja migraatio Osmo Palonen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sisältö Arkiston rakenteen standardit ja Sähke normi Käyttäjähallinnan ratkaisut Teknisen varmentamisen perusratkaisut

Lisätiedot

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla Mika Suvanto, CSC mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Mitä se tekee? kaksi perustoimintoa: valvoo Haka-palveluiden toimintaa kirjautumalla niihin

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (20) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Asennusohje Lokakuu 2012 2 (20) Lokakuu 2012 3 (20) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 4 1.1..NET Framework 4.0... 4 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

Tiedon analysoinnista pitkäaikaissäilytykseen

Tiedon analysoinnista pitkäaikaissäilytykseen Tiedon analysoinnista pitkäaikaissäilytykseen Jari Nästi, Client Technical Professional - Tivoli Software Perhosvaikutus eli perhosefekti (engl. "butterfly effect") on kaaosteoriassa käytetty kuvaus siitä,

Lisätiedot

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus 17.4.2013 1 (16) Verkkolaskujen FTP siirto 17.4.2013 2 (16) 1 Toimintaperiaate... 3 1.1 A-Tapa Lähetys (laskutus) työasemilta, FTP avattu eri koneelle... 3 1.2 B-Tapa Lähetys (laskutus) FTP palvelimelta...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

myynti-insinööri Miikka Lintusaari Instrumentointi Oy

myynti-insinööri Miikka Lintusaari Instrumentointi Oy TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PÄIVÄT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 myynti-insinööri Miikka Lintusaari Instrumentointi Oy Uudet tietoturvaratkaisut SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Uudet tietoturvaratkaisut

Lisätiedot

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu toimijana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkeli on historiallisen tiedonhallinnan

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla- Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset -sla- Kieku-tietojärjestelmä 2 (7) Asiakirjan muutoshistoria Versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutos 1.0 -sla- Viety dokumentti Palkeiden pohjaan ja

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (21) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Asennusohje Toukokuu 2013 2 (21) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset Kirjastoverkkopäivät 24.10.2017 Opinnäytteiden arkistointi työpaja Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi)

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta SÄHKE-expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen Tekesin asiakirjahallinto - Tekes on TEM:in alainen virasto, perustettu 1983 - Asiakirjapalvelut tiimi on osa oikeus-

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit Projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkeli muistin kotikaupunki http://www.narc.fi/arkistolaitos/maakunta/ http://www.elka.fi

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Oppaan päiväys: 22.12.2010. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Tietoturvan haasteet grideille

Tietoturvan haasteet grideille Tietoturvan haasteet grideille Arto Teräs Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry:n kevätristeily 20.3.2006 Tietoturvan haasteet grideille / Arto Teräs 2006-03-20 Kalvo 1(14) Grid Tietoturvan

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto

Lisätiedot

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS

PANKKILINJAN FTP - KUVAUS PANKKILINJAN FTP - KUVAUS 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 YLEISTÄ...3 YHTEYSKÄYTÄNTÖ...4 YHTEYDEN AVAAMINEN JA FTP-SISÄÄNKIRJAUS...4 ASIAKKAAN JA PANKIN TODENNUS...5 PALVELUN PYYNTÖ...5 AINEISTON

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kokemuksia PDF-muunnosten toteutuksista ECMkäyttöympäristöissä

Kokemuksia PDF-muunnosten toteutuksista ECMkäyttöympäristöissä 2012 Tieto Corporation Kokemuksia PDF-muunnosten toteutuksista ECMkäyttöympäristöissä Liikearkistoyhdistys PDF-seminaari 16.- Ari Wahlsten Solution Manager Tieto, ECM ari.wahlsten@tieto.com Tieto ECM yksikkö

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista Lahden kaupunki Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista SISÄLTÖ: -Sähköisen säilyttämisen lupaprosessi ja kokemuksia siitä -Luvan myöntäminen ja kuinka sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Jyri Sillanpää Tekes tietotekniikkapalvelut Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Identiteettipohjaiset verkkoja tietoturvapalvelut

Identiteettipohjaiset verkkoja tietoturvapalvelut Identiteettipohjaiset verkkoja tietoturvapalvelut Timo Lohenoja Kouluttava konsultti Santa Monica Networks Oy 10 vuotta tietoliikennetekniikan moniosaajana Erityisosaaminen: Tietoturva, mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla Testitapaukset - Siirtoprotokolla Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Testitapaukset...5 3.1 Ohjelma-ajan lukeminen...5 3.2 Koordinaattidatan lukeminen...5 3.3 Lähetysajan

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä.

Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä. Foscam kameran etäkäyttö Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä. Kamera sijoitetaan aina paikalliseen lähiverkkoon (LAN) jossa

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux-järjestelmät Winai Prathumwong TI10HJ 06.11.2012 2 Iptables (Netfilter) Johdanto Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, Netfilter:in

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.1

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (27) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.1 Asennusohje Marraskuu 2013 2 (27) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU

Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU Ari Pätsi Tietohallintopäällikkö Aulikki Hautsalo Johtava tietojärjestelmäsuunnittelija Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU Terveydenhuoltopiiristä lyhyesti Terveydenhuoltopiiri (Sosteri)

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Arkistointia Kantrissa. Airi Paananen 8.11.2011

Arkistointia Kantrissa. Airi Paananen 8.11.2011 Arkistointia Kantrissa Airi Paananen 8.11.2011 Arkistointi Mitä arkistointi on Kantrissa ja miten se näkyy? Miksi me arkistoimme? Onko arkistoinnista ollut hyötyä? Voisiko olla arkistoimatta? Kannattaa..

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

RSS -syötteen tilaaminen

RSS -syötteen tilaaminen OHJE 1 (6) RSS -syötteen tilaaminen Valitse lehtilistasta lehti jonka haluat tilata, http://extra.pkssk.fi/html/tieteellinen_kirjasto/lehdet.html Klikkaa RSS -kuvaketta [eri sivustoilla kuvakkeet sijaitsevat

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt 1 (7) 14.3.2017 SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS HSY:n tuottamia käyttöoikeuden vaatimia aineistoja on mahdollista hyödyntää OGC-standardin mukaisena rajapintana. WFS-rajapinta

Lisätiedot

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS CGI - Johtava globaalien tietotekniikka- ja liiketoimintapalveluiden tarjoaja Maailman kuudenneksi suurin itsenäinen IT-palvelu- ja liiketoimintayritys Perustettu

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 2)

TEKNINEN MÄÄRITTELY Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 2) TEKNINEN MÄÄRITTELY Edited by Checked by Approved by Tuomo Marttila Luonnos 1 Tekninenmäärittely i Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2 1.1. Tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Tuote ja ympäristö 2 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari Kokemuksia aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 2 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto OKM:n rahoittama valtakunnallinen palveluresurssi erillisyksikkö Tampereen

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy

dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy Internet -tekniikan hyödynt dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy Internet rakennusautomaatiossa Mahdollisuus avoimempaan rakennusautomaation hankintaan ja käyttöön

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

-kokemuksia ja näkemyksiä

-kokemuksia ja näkemyksiä Varmenne ja PKI-toteutuksen suuntaviivat huomioitavat tekijät -riskit-hyödyt -kokemuksia ja näkemyksiä Risto Laakkonen, HUS Tietohallinto 1 Varmenne ja PKI-toteutuksen suuntaviivat Sisältö lainsäädännön

Lisätiedot

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Sisällys Tietoa tästä dokumentista... 3 Yleistä... 3 Dokumentit... 4 Online-muokkaustila Macin Firefox-selaimella... 4 Pääsy mobiilikäyttöliittymälle kansio- ja dokumenttilinkkien

Lisätiedot

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI Käyttöohje 1 (8) Käyttöohje Käyttöohje 2 (8) Sisällysluettelo 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Toiminnot... 3 1.2 Käyttö ilman Kontakti kirjautumista... 3 1.3 Käyttö kirjautunena Kontaktin käyttäjätunnuksilla...

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot