Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa"

Transkriptio

1 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa n julkaisu numero 6 Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Informaatio- ja mediatekniikan laitos MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU PL 181, MIKKELI Puh. (015)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tarkoitus ja kattavuus Määritelmät, merkintätavat ja lyhenteet Yleiskatsaus dokumenttiin SÄHKÖISEN ARKISTON PROSESSIT Vastaanottoprosessi Arkistointi- ja säilytysprosessi Saantiprosessi NYKYTILA-ANALYYSI Tietoturvan nykytila vastaanottoprosessissa Tietoturvan nykytila arkistointi- ja säilytysprosessissa Tietoturvan nykytila saantiprosessissa Tavoitetila Tietoturvan tavoitetila vastaanottoprosessissa Tietoturvan tavoitetila arkistointi- ja säilytysprosessissa Tietoturvan tavoitetila saantiprosessissa Versiohistoria Versio Päiväys Tekijät Selite Ropponen A. Alkuperäinen Ropponen A. Tavoitetilan kuvaus Palonen, Osmo Formaatin muutos ja konvertointi Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

3 1 JOHDANTO Tämä raportti on tuotettu Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) ssa. Raportissa on hyödynnetty havaintoja MAMK:n arkistopalveluiden nykyisistä ratkaisuista sekä maailmalla ilmenevistä käytännöistä tai suosituksista. 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Tämän raportin tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava kuva sähköisessä arkistoinnissa käytettävistä ohjelmistopohjaisista tietoturvaratkaisuista, niiden syistä sekä hahmotella tietoturvaratkaisujen tavoitetilaa, joka ennen kaikkea parantaisi sähköisen arkistoinnin luotettavuutta ja käytettävyyttä. Vaikka tämän raportin lähtökohtana ovat olleet MAMK:n arkistopalveluiden nykyiset ratkaisut, ei tämä raportti ole yksityiskohtainen vaan keskittyy käsiteltävään aiheeseen yleisellä ja sovellettavalla tasolla. Raportissa käsitellään näin ollen ainoastaan yleisiä prosesseja ja ratkaisuja. 1.2 Määritelmät, merkintätavat ja lyhenteet AMS ASP Aton FTP IdP MAMK SAML SARKK SSO SP VPN Arkistonmuodostussuunnitelma. Arkistonmuodostussuunnitelma on organisaation asiakirjallisten tietojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeisto. Application Service Provider. Organisaatio, joka tarjoaa tietokonepohjaisia palveluita asiakkailleen tietoverkon kautta. Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja määrittelyprojekti, jonka tavoitteena on määritellä sähköisen arkiston tekniset ratkaisut. File Transfer Protocol. Internet protokolla tiedonsiirtoon. Identity Provider. Shibboleth/SAML -todennuspalvelu. Mikkelin ammattikorkeakoulu Security Assertion Markup Language. Standardi identiteetin federoinnista. Sähköinen arkisto kuntien käyttöön. Miktechin ja DigitalMikkeli-klusterin Kunta- FENIX-projekti, jonka tarkoituksena on määritellä Suomen kunnille yhteinen keskitetty sähköinen arkisto. Single Sign On. Kertakirjautuminen. Service Provide. Shibboleth/SAML -välityspalvelu. Virtual Private Network. Näennäinen yksityinen (suojattu) verkko kahden verkkoentiteetin välillä. 1.3 Yleiskatsaus dokumenttiin Tämä raportti muodostuu neljästä luvusta. Raportin toisessa luvussa kuvataan sähköisessä arkistoinnissa käytettävät ydinprosessit ja niihin liittyvät eri vaiheet riittävän tarkalla tasolla. Kolmannessa luvussa kuvataan ohjelmistopohjaisen tietoturvan nykytila ja sen mahdollistamat ohjelmistoympäristöt. Viimeisessä luvussa kuvataan mahdollinen tavoitetila ohjelmistopohjaisille tietoturva ratkaisuille sähköisessä arkistoinnissa sekä siihen liittyvä ohjelmistoympäristö. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 3 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

4 2 SÄHKÖISEN ARKISTON PROSESSIT Tämän luvun tarkoituksena on kuvata sähköisen arkistoinnin ydinprosessit. Vaikka nämä ydinprosessit ovat yleisiä palvelumallista riippumatta, keskitytään näissä kuvauksissa MAMK:n arkistopalveluiden malliin, jossa MAMK toimii sähköisten arkistopalveluiden ASP:na. 2.1 Vastaanottoprosessi Vastaanottoprosessilla tarkoitetaan yhtä sähköisen arkistoinnin ydinprosessia, jossa arkistoitava sähköinen materiaali syötetään sähköiseen arkistointijärjestelmään. Vastaanottoprosessi voi alkaa kahdella eri tavalla riippuen siitä onko syötettävä materiaali sähköisessä vai analogisessa muodossa. Kuvan 1 vuokaaviossa on esitetty vastaanottoprosessin eri vaiheet ja niissä ilmenevät erityispiirteet. 1. Analoginen materiaali digitoidaan Analoginen materiaali (AVmateriaali, paperit, kirjat, valokuvat, jne.) digitoidaan ja tallennetaan normitettuun tiedostoformaattiin. 3. Siirto tarkkailtavasta kansiosta 2. Sähköinen materiaali valmistellaan siirtoa varten 3. Siirto asiakasjärjestelmä stä 4. Siirtomateriaalin käsittely (input handler ) 2.1 Siirto fyysiselle medialle 3. Siirto wwwkäyttöliittymän kautta Sähköinen materiaali tiedostot tai järjestelmä entiteetit valmistellaan sähköiseen arkistoon siirtoa varten siirtämällä ne tarkkailtavaan kansioon, paketoimalla ne asiakasjärjestelmässä siirtopakettiin (esim. SÄHKE), tallentamalla ne fyysiselle siirtomedialle tai organisoimalla ne www-käyttöliittymäsiirtoa varten. Sähköinen materiaali siirretään arkistojärjestelmään HTTPtiedostosiirron, asiakasjärjestelmille tarjottavien HTTP/SOAP-rajapintojen tai WatchedFolder-tyyppisen FTPsiirron kautta. Siirrettävä materiaali voi sisältää varsinaisten tiedostojen lisäksi erilisiä metatietotiedostoja. Sähköisessä arkistossa vastaanotettu materiaali käsitellään, jotta piilevät metatiedot (esim. metatietotiedostoista, varsinaisista tiedostoista parsimalla tai kantajärjestelmistä) voidaan eritellä varsinaisista tiedostoista. Näin voidaan myös tuottaa jakelukopioita (esim. peukalopääkuvia) varsinaisista tiedostoista. 5. Metatietojen luonti Ennen varsinaisen arkistoresurssin luomista on siirretyille materiaaleille syötettävä riittävät metatiedot. Syöttäminen voi tapahtua jo vaiheessa 4 metatietotiedostojen kautta tai erillisellä www-syöttölomakkeella. 6. Arkistointiresurssin luominen Vastaanottovaiheen lopussa metatiedot syötetään arkistojärjestelmän käsittelykomponentin (Profium MDS) kautta tietokantaan ja varsinaiset tiedostot tiedostojärjestelmään. Vastaanottoprosessi valmis Kuva 1: Vastaanottoprosessi Mikkelin Ammattikorkeakoulu 4 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

5 2.2 Arkistointi- ja säilytysprosessi Arkistointi- ja säilytysprosessilla tarkoitetaan yhtä sähköisen arkistoinnin ydinprosessia, jossa arkistoitua sähköistä materiaalia säilytetään ja ylläpidetään arkistojärjestelmässä. Taulukossa 1 on esitetty arkistointi- ja säilytysprosessin eri vaiheet ja niissä ilmenevät erityispiirteet. Taulukko 1: Arkistointi- ja säilytysprosessi Vaihe Kuvaus 1. Varmennus Arkistoitu materiaali sekä siihen liittyvä metatietokanta varmistetaan levyjärjestelmällä, jossa tiedostot ovat vähintään kahdennettuina. 2. Arkistointi Arkistoitu materiaali sekä siihen liittyvä metatietokanta siirretään tallennusjärjestelmän toimesta aika-ajoin nauhoille pysyväisyyden takaamiseksi ja varmentamiseksi. 3. Hajautus (nauhat) Arkistoidusta materiaalista muodostetut nauhat kahdennetaan ja niistä toinen siirretään arkistointijärjestelmän ulkoiseen säilytyspaikkaan (Elka:aan). 4. Hajautus (järjestelmät) Arkistojärjestelmä kokonaisuudessaan kahdennetaan fyysisesti eri toimipisteisiin. Huom! Ei käytössä MAMK:ssa. 5. Migraatio Arkistojärjestelmä konvertoi vanhentuneet tiedostot uudempaan formaattiin käytettävyyden takaamiseksi. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 5 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

6 2.3 Saantiprosessi Saantiprosessilla tarkoitetaan yhtä sähköisen arkistoinnin ydinprosessia, jossa arkistoitu sähköinen materiaali haetaan sähköisestä arkistointijärjestelmästä. Saantiprosessi voi alkaa kahdella eri tavalla riippuen siitä onko pyytävänä objektina loppukäyttäjä vai asiakasjärjestelmä. Kuvan 2 vuokaaviossa on esitetty saantiprosessin eri vaiheet ja niissä ilmenevät erityispiirteet. 1. Käyttöpyyntö arkistojärjestelmälle Arkistojärjestelmä saa loppukäyttäjän selaimen tai asiakasjärjestelmän viestin kautta käyttöpyynnön. Arkistojärjestelmän palomuuri päättelee pyytäjän IP-osoitteen perusteella sallitaanko yhteys. 2.1 Käyttöpyynnön käsittely (IP) 2.2 Käyttöpyynnön käsittely (SP) Todennus 3. Valtuuttaminen 4. Hakutermien syöttö 5. Hakutermien käsittely 6. Hakutulosten esittämien Arkistojärjestelmän välityspalvelin (SP) päättelee pyydetyn URL:n perusteella tarvitaanko todennusta (eng. authentication). Arkistojärjestelmän välityspalvelin (SP) pyytää todennuspalvelulta (IdP) käyttäjän/järjestelmän todennus ja välittää onnistuneen todennuksen päätteeksi käyttäjän/järjestelmän todennustiedot arkistojärjestelmälle. Saatujen todennustietojen perusteella arkistojärjestelmä päättelee valtuudet tai pyytää niitä valtuutusjärjestelmältä (eams). Arkistojärjestelmä rajaa siis tarvittaessa tietyt URL :t ja resurssitunnisteet saannin piiristä. Arkistojärjestelmä vastaanottaa rajapinnan tai wwwkäyttöliittymän kautta hakutermit, joilla etsitään haluttuja arkistoituja materiaaleja. Arkistojärjestelmä käsittelee hakutermit valtuuksien perusteella, muodostaa niistä validin kyselylauseen ja syöttää ne arkistojärjestelmän hakumoottoriin (Profium MDS). Arkistojärjestelmä muodostaa hakumoottorin antaman vastauksen perustella tarvittavan esitysmuodon (esim. HTML, XML-vastaus, jne.) hakutuloksille. 7. Arkistoidun materiaalin saanti Arkistojärjestelmä välittää pyytäjälle valitun arkistomateriaalin tai siitä generoidun jakelukopion hakutulokissa esitetyn linkin perusteella. Kuva 2: Saantiprosessi Saantiprosessi valmis Mikkelin Ammattikorkeakoulu 6 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

7 3 NYKYTILA-ANALYYSI Tässä luvussa kuvataan MAMK:n arkistopalveluissa käytettyjen tietoturvaratkaisujen nykytila. Tarkoituksena on yleisellä tasolla esittää eri sähköisen arkistoinnin prosesseihin liittyvät tietoturvaa edistävät ratkaisut ja niiden yksityiskohdat. 3.1 Tietoturvan nykytila vastaanottoprosessissa Vastaanottoprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä vastaanottomenetelmästä. Taulukossa 2 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 2: Vastaanottoprosessin tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Analoginen materiaali digitoidaan Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari). 2. Sähköinen materiaali valmistellaan siirtoa varten 2.1 Siirto fyysiselle medialle FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. Asiakasjärjestelmässä tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasana-pari). Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari). Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari). Esim. DVD-poltto-ohjelman eheystarkastus. Paikallinen digitointityöasema Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTP-palvelin. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Paikallinen työasema. Paikallinen työasema. Paikallinen työasema Fyysinen media Mikkelin Ammattikorkeakoulu 7 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

8 3a. Siirto tarkkailtavasta kansiosta 3b. Siirto asiakasjärjestelmästä 3c. Siirto wwwkäyttöliittymän kautta 4. Siirtomateriaalin käsittely 5. Metatietojen luonti 6. Arkistoresurssin luominen FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. ja Tomcat käyttäjät ja roolit). HTTP/S-siirto. VPN-HTTP/S-siirto. ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Novell ichain-välityspalvelimen suorittama URL-linkitetty tunnistus, todennus ja valtuutus. Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). käyttäjät ja roolit). käyttäjät ja roolit). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus kirjoittaa tiedostojärjestelmään). Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTP-palvelin. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän sovelluspalvelin. Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 8 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

9 3.2 Tietoturvan nykytila arkistointi- ja säilytysprosessissa Arkistointi- ja säilytysprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä menetelmästä. Taulukossa 3 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 3: Arkistointi- ja säilytysprosessin tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Varmennus IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä kahdentamiset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä eheystarkastukset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat SMS/sähköposti-ilmoitukset virheistä. Arkistojärjestelmä IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Arkistojärjestelmä kuormatasaukset. 2. Arkistointi IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Tallennusjärjestelmä. levyltä nauhalle siirrot. 3a. Hajautus (nauhat) IBM Tivoli -järjestelmä luo nauhoista kopiot. Kopiot toimitetaan luotettavaan ulkoiseen Tallennusjärjestelmä Arkistonauhat säilytyspaikkaan (Elka:aan). 3b. Hajautus (järjestelmättelmä Arkistojärjestelmän osat levyjärjes- Arkistojärjestelmä ja nauhajärjestelmä sijoite- taan fyysisesti erilleen. 4. Migraatio Ei ratkaisuja Tietoturvan nykytila saantiprosessissa Saantiprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä saantimenetelmästä. Taulukossa 4 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 4: Saantiprosessin tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Käyttöpyyntöarkistojärjestelmälle Työasemassa tunnistus, todennus Paikallinen työasema ja valtuutus (käyttäjätunnus- 2.1 Käyttöpyynnön käsittely (IP) 2.2 Käyttöpyynnön käsittely (SP) salasana-pari). Palomuuri suodattaa ei-sallitut IPosoitteet. Novell ichain-välityspalvelimen suorittama URL-linkitetty tunnistus, todennus ja valtuutus. Novell ichain-välityspalvelimen luoma SSL-yhteys (paikallinen palvelinvarmenne). Arkistojärjestelmän palomuurin ja paikallisen työaseman/verkon välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän sovelluspalvelin. Arkistojärjestelmän ja paikallisen työaseman välinen tietoliikenne. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 9 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

10 2.2.1 Todennus Novell ichain-välitys palvelin suorittaa arkistopalveluiden paikallista LDAP_hakemistoa vasten käyttäjien tunnistuksen, todennuksen ja URL-pohjaisen valtuutuksen. 3. Valtuutus Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Kunda-sovelluksessa paikallisesta tietokannasta haetut käyttöoikeudet todennustietojen pohjalta (vrt. AMS). 4. Hakutermien syöttö 5. Hakutermien käsittely 6. Hakutulosten käsittely 7. Arkistoidun materiaalin saanti Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit). Sovelluskohtainen valtuutus (itse tehdyt Java-pohjaiset valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit). Sovelluskohtainen valtuutus (itse tehdyt Java-pohjaiset valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit). Sovelluskohtainen valtuutus (itse tehdyt Java-pohjaiset valtuutusmenetelmät lataustoiminnoissa). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus lukea tiedostojärjestelmään). Arkistojärjestelmä tunnistuspalvelut Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 10 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

11 4 Tavoitetila Tässä luvussa kuvataan MAMK:n arkistopalveluissa käytettyjen tietoturvaratkaisujen tavoitetila. Tarkoituksena on yleisellä tasolla esittää eri sähköisen arkistoinnin prosesseihin liittyvät tietoturvaa edistävät ratkaisut ja niiden yksityiskohdat tutkittujen havaintojen ja Best Practice - käytäntöjen avulla. Nämä ratkaisut keskittyvät vain arkiston vastaanotto-, arkistointi- ja saantiprosesseihin eikä näin ollen huomioi aineistoa tuottavien tahojen paikallisesta tietoturvasta. 4.1 Tietoturvan tavoitetila vastaanottoprosessissa Vastaanottoprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä vastaanottomenetelmästä. Taulukossa 5 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tavoitteelliset tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 5: Vastaanottoprosessin tavoitteelliset tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Analoginen materiaali digitoidaan Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari tai toimikortti). Paikallinen digitointityöasema 2. Sähköinen materiaali valmistellaan siirtoa varten 2.1 Siirto fyysiselle medialle 3a. Siirto tarkkailtavasta kansiosta FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. Asiakasjärjestelmässä tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasana-pari, toimikortti, jne.). Käyttäessä keskitettyä SAML IdP:tä voidaan todennus- ja yksilöintitiedot liittää osaksi SSO:ta. Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari tai toimikortti). Työasemassa tunnistus, todennus ja valtuutus (käyttäjätunnus-salasanapari tai toimikortti). Esim. DVD-poltto-ohjelman eheystarkastus. FTP-tunnistus, todennus ja valtuutus keskitetylle FTP-palvelimen levylle, joka on mahdollisesti liitetty osaksi paikallista tiedostojärjestelmää. WebDAV-protokollan hyödyntäminen, jolloin SAML IdP suorittaa tunnistuksen ja todennuksen ja arkistopalvelun SAML SP valtuuttamisen. Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTPpalvelin. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Paikallinen työasema/asiakasjärjestelmäavaruu s. Paikallinen työasema. Paikallinen työasema Fyysinen media Keskitetty organisaatiokohtainen/arkistopalveluiden FTPpalvelin. Arkistopalveluiden WebDAVrajapinta. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 11 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

12 3b. Siirto asiakasjärjestelmästä 3c. Siirto wwwkäyttöliittymän kautta FTP/S-siirto. VPN-FTP-siirto. WebDAV-siirto HTTP/S-protokollan kautta. ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). HTTP/S-siirto. Mahdollinen SAML IdP:n suorittama tunnistus ja todennus, jolloin arkistopalveluiden SAML SP:n tulee vain luottaa SAML IdP:n välittämiin tietoihin asiakasjärjestelmistä. VPN-HTTP/S-siirto. ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Organisaatiokohtaisten SAML IdP:den suorittama tunnistus ja todennus arkistopalveluiden SAML SPvälityspalvelimen pyynnöstä sekä arkistopalveluiden SAML SPvälityspalvelimen suorittama URLvaltuutus. Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus sekä keskitetystä organisaatiokohtaisesta käyttöoikeuspalvelusta eams:sta saatujen käyttöoikeustietojen perusteella resurssikohtainen valtuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja keskitetyn FTP-palvelimen välinen tietoliikenne. Työaseman ja WebDAVrajapinnan välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Asiakasjärjestelmän ja arkistopalvelun välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän SPvälityspalvelin. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 12 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

13 4. Siirtomateriaalin käsittely 5. Metatietojen luonti 6. Arkistoresurssin luominen ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Sovelluspalvelimella vastaanotettujen aineistojen digitaalinen allekirjoittaminen. Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus kirjoittaa tiedostojärjestelmään). Arkistojärjestelmän sovellukset Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 13 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

14 4.2 Tietoturvan tavoitetila arkistointi- ja säilytysprosessissa Arkistointi- ja säilytysprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä menetelmästä. Taulukossa 6 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tavoitteelliset tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 6: Arkistointi- ja säilytysprosessin tavoitteelliset tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Varmennus IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä kahdentamiset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Levyjärjestelmä eheystarkastukset. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Arkistojärjestelmä SMS/sähköposti-ilmoitukset virheistä. IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat kuormatasaukset. Arkistojärjestelmä Sovelluksissa suoritettava automaattinen esimigraatio, jossa säilytykseen jäävät natiivi-, arkistokelpoinen- ja jakeluformaatti. 2. Arkistointi IBM Tivoli -järjestelmän suorittamat Tallennusjärjestelmä. 3a. Hajautus (nauhat) 3b. Hajautus (järjestelmät) levyltä nauhalle siirrot. IBM Tivoli -järjestelmä luo nauhoista kopiot. Kopiot toimitetaan luotettavaan ulkoiseen säilytyspaikkaan (Elka:aan). Arkistojärjestelmän osat levyjärjestelmä ja nauhajärjestelmä sijoitetaan fyysisesti erilleen. Arkistojärjestelmistä luodaan kolme identtistä kokonaisuutta, joista kaksi on aktiivisia ja yksi ns. Dark Archive. 4. Migraatio Arkistokelpoisten formaattien migrointi automaattisesti eriteltyinä mahdollisen ulkoisen formaattipalvelun tai mirgraatiopalvelun herättämänä. Tallennusjärjestelmä Arkistonauhat Arkistojärjestelmä Arkistojärjestelmät Arkistojärjestlmien sovellukset. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 14 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

15 4.3 Tietoturvan tavoitetila saantiprosessissa Saantiprosessissa on käytössä monta erillistä ratkaisua johtuen useasta erillisestä saantimenetelmästä. Taulukossa 7 on esitetty erivaiheisiin liittyvät tavoitteelliset tietoturvaratkaisut ja niiden kattavuudet. Taulukko 7: Saantiprosessin tavoitteelliset tietoturvaratkaisut Vaihe Ratkaisut Kattavuus 1. Käyttöpyyntöarkistojärjestelmälle Työasemassa tunnistus, todennus Paikallinen työasema ja valtuutus (käyttäjätunnus- 2.1 Käyttöpyynnön käsittely (IP) 2.2 Käyttöpyynnön käsittely (SP) salasana-pari tai toimikortti). Palomuuri suodattaa ei-sallitut IPosoitteet. Arkistopalveluiden SPvälityspalvelimen suorittama URLvaltuutus ja mahdollinen todennuspyyntö. SAML SP-välityspalvelimen luoma SSL-yhteys (kansainvälinen palvelinvarmenne) Todennus Organisaatiokohtaisten SAML IdP:den suorittama tunnistus ja todennus arkistopalveluiden SAML SP-välityspalvelimen pyynnöstä sekä arkistopalveluiden SAML SPvälityspalvelimen suorittama URLvaltuutus. 3. Valtuutus 4. Hakutermien syöttö Sovelluskohtainen todennus (logintoiminto ja istuntotarkistukset). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Kunda-sovelluksessa keskitetystä organisaatiokohtaisesta käyttöoikeuspalvelusta eams:sta saatujen käyttöoikeustietojen perusteella resurssikohtainen valtuutus. Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). Arkistojärjestelmän palomuurin ja paikallisen työaseman/verkon välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmän sovelluspalvelin. Arkistojärjestelmän ja paikallisen työaseman välinen tietoliikenne. Arkistojärjestelmä tunnistuspalvelut Mikkelin Ammattikorkeakoulu 15 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

16 5. Hakutermien käsittely 6. Hakutulosten käsittely 7. Arkistoidun materiaalin saanti ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Sovelluskohtainen valtuutus ( Javan JAAS-tekniikkaan pohjautuvat valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Tietokantapalvelimelle suoritettava tunnistus ja todennus (MS SQL Server käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAPhakemistopalvelua). Sovelluskohtainen valtuutus (Javan JAAS-tekniikkaan pohjautuvat valtuutusmenetelmät). ja Tomcat käyttäjät ja roolit, jotka liitetty osaksi arkistopalveluiden LDAP-hakemistopalvelua). Sovelluskohtainen valtuutus (Javan JAAS-tekniikkaan pohjautuvat valtuutusmenetelmät). Sovelluskohtainen valtuutus (tageina toteutettu käyttöliittymävaltuutus). Levyjärjestelmän suorittama tunnistus, todennus ja valtuutus (sovelluspalvelimen oikeus lukea tiedostojärjestelmään). Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän sovellukset ja tietokantapalvelin. Arkistojärjestelmän levyjärjestelmä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu 16 / 16 Tietoturvamenetelmät sähköisessä arkistossa

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

VIA. Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu. Palvelukuvaus. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

VIA. Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu. Palvelukuvaus. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori VIA Valtion Yhteinen Integraatiopalvelu Palvelukuvaus Sivu: 2 Sisällysluettelo VVP ipost API... 3 Yleistä... 3 SFTP API... 3 Vaihe 1... 3 VIA... 5 SFTP-palvelin... 5 Vaihe 2... 6 Purkaja... 8 WS API...

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Jyri Sillanpää Tekes tietotekniikkapalvelut Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari

Kokemuksia. aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari Kokemuksia aineistojen paketoinnin piloteista. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 2 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto OKM:n rahoittama valtakunnallinen palveluresurssi erillisyksikkö Tampereen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita

Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita 18.11.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 12.10.2007 Tekijän nimi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Harri Lahenius Laatijaroolin

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto TOR Arkkitehtuuri - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto Opintopolun palveluiden hyödyntäminen TOR hyödyntää vähintään organisaatiopalvelua,

Lisätiedot

Katso -palvelu 11.6.2015

Katso -palvelu 11.6.2015 Katso -palvelu Palvelu on paljon enemmän kuin järjestelmä - myös palvelutuote 1.2.2006 alkaen - lain tarkoittamaa yhteistoimintaa Kalevi Heiliö Verohallinnon Tietohallinto www.vero.fi/katso Tietohallinto/Tunnistusasiat

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun 1 Resurssirekisteri :: Käyttöohje Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät uuden Service Provider (SP) palvelun Virtu - luottamusverkostoon

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren pekka.lindqvist@novell.com markku.wallgren@novell.com Sisältö Novell Access Manager Toimintaperiaate Federoinnit Novell

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 2009 Tieto Corporation 2/5/2010

IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 2009 Tieto Corporation 2/5/2010 IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 1 Tunnistuslähde (IdP) palveluna - Miksi? Trendi Sovellukset eivät todenna (autentikoi) käyttäjiä itse. Todentamisen tulisi

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Markku Heinäsenaho 18.11.2013 KDK-konsortioryhmä Järjestelmäkehityksen suuret linjat 2014 Finna-versiopäivitys Metatiedon käyttöoikeudet ja rajoitukset Avoimet

Lisätiedot

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje HeTLi Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juha Halme Isto Havu Jussi

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkostojen identiteetinhallinta Haka-seminaari 14.2.2013 Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö Lähtötilanne Yliopistojen ja korkeakoulujen kesken on laajalti omaksuttu verkostomainen

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection

RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection RAJAPINTAKUVAUS 1 (5) 11.9.2009 RAJAPINTAKUVAUS Itella Customer Connection MBS2010 Itella Information Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1465570-2, ALV rek. RAJAPINTAKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus 22.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2/8/13!1 Agenda Nykytila Teknisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

BORIS 2. Järjestelmän rajapinnat. Samuli Neuvonen, SYKE Rajapinnat tehokäyttöön -seminaari

BORIS 2. Järjestelmän rajapinnat. Samuli Neuvonen, SYKE Rajapinnat tehokäyttöön -seminaari BORIS 2 Järjestelmän rajapinnat Samuli Neuvonen, SYKE Rajapinnat tehokäyttöön -seminaari 7.3.2013 BORIS 2 -hanke öljysuojarahaston ja SYKEn rahoittama hanke yhteistyössä mukana kaikki öljyntorjunnan toimijat

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Usein esitettyjä kysymyksiä

Usein esitettyjä kysymyksiä Miksi en pääse ilmoittamaan vuoden 2016 vahinkoa uudelle lomakkeelle? Miksi en saa valittua vahinkoilmoituslomaketta If Yrityskansiossa? Miksi ilmoittaminen pysähtyy vahinkopäivän ja vakuutusnumeron syötön

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot