SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille"

Transkriptio

1 Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten asiakirjojen laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty tämän pörssitiedotteen kohdassa Tärkeä ilmoitus. PÖRSSITIEDOTE SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille SSAB AB:n (publ) ( SSAB ) ja Rautaruukki Oyj:n ( Rautaruukki tai Ruukki ) hallitukset julkistavat tänään suunnitelman yhdistää yhtiöt. Yhdistyminen perustuu SSAB:n tekemään julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jota Rautaruukin hallitus suosittelee osakkeenomistajilleen. Osakevaihtotarjous edustaa 20%:n preemiota verrattuna SSAB:n ja Rautaruukin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuihin keskikursseihin viimeisen kolmen kuukauden ajanjakson aikana. AB Industrivärden ( Industrivärden ) aikoo jatkaa aktiivisena pääomistajana tukien yhtiön kehitystä tulevaisuudessa. Yhdistynyt yhtiö on Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa toimiva teräsyhtiö, jolla on maailmanlaajuinen kattavuus sekä kustannustehokas ja joustava tuotanto. Ehdotetun yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille vuotuisten jopa 1,4 miljardin Ruotsin kruunun (150 miljoonan euron) 1 kustannussynergioiden toteutumisen kautta. Yhdistynyt yhtiö jatkaa asiakkaiden palvelemista kattavalla erikoislujien terästen, standardinauha- ja levytuotteiden sekä putkituotteiden tarjonnalla. Osakevaihtotarjous Jokaista Rautaruukin osaketta kohti tarjotaan 0,4752 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa A-sarjan osaketta ja 1,2131 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa B-sarjan osaketta. 2 Osakevaihtotarjouksen kokonaisarvo on 10,1 miljardia Ruotsin kruunua (1,1 miljardia euroa). o Verrattuna SSAB:n ja Rautaruukin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuihin keskikursseihin kolmen kuukauden ajanjakson aikana, osakevaihtotarjous edustaa 20%:n preemiota Rautaruukin osakkeenomistajille. 3 Perustuen Rautaruukin ja SSAB:n osakkeiden päätöskursseihin , osakevaihtotarjous edustaa 20%:n preemiota Rautaruukin osakkeenomistajille. 4 LEGAL# v1 o SSAB:llä oli liikkeeseen laskettuna 323,9 miljoonaa osaketta, joista 240,8 miljoonaa oli A-sarjan osakkeita (74% liikkeeseen lasketuista osakkeista) ja 83,2 miljoonaa B-sarjan osakkeita (26% liikkeeseen lasketuista osakkeista). Yhteensä SSAB 1 (20)

2 tarjoaa Rautaruukin osakkeenomistajille 66,1 miljoonaa A-sarjan osaketta (28% kaikista tarjottavista osakkeista) ja 168,6 miljoonaa B-sarjan osaketta (72% kaikista tarjottavista osakkeista). Yhdistyneen yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 558,6 miljoonaa osaketta, joista 306,8 miljoonaa (55% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on A-sarjan osakkeita ja 251,8 miljoonaa (45% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on B-sarjan osakkeita. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen ääneen ja jokainen B-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen kymmenesosaan yhdestä äänestä. SSAB:n osakesarjojen välillä ei ole muita eroja. o Olettaen, että osakevaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, pro forma -perusteisesti SSAB:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 58% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 75% äänivallasta ja Rautaruukin nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 42% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 25% äänivallasta. o SSAB ja Rautaruukki tulevat ehdottamaan yhtiökokouksilleen, että tilikaudelta 2013 ei maksettaisi osinkoa. Industrivärden, joka omistaa 23,4% äänivallasta ja 18,2% pääomasta SSAB:ssä, sekä Solidium Oy ( Solidium ), joka omistaa 39,7% kaikista Rautaruukin liikkeeseen lasketuista osakkeista, ovat ilmaisseet täyden tukensa ehdotetulle yhdistymiselle. Solidium on sitoutunut hyväksymään osakevaihtotarjouksen. Industrivärden aikoo jatkaa yhdistyneen yhtiön pitkäaikaisena pääomistajana omistaen 17,5% äänivallasta ja 10,5% pääomasta yhdistyneessä yhtiössä. Solidiumin omistukseksi yhdistyneessä yhtiössä tulee 10,0% äänivallasta ja 16,8% pääomasta. Ehdotettu yhdistyminen on ehdollinen muun muassa sille, että Rautaruukin osakkeenomistajat hyväksyvät osakevaihtotarjouksen yli 90%:n osalta Rautaruukin osakkeista, sekä viranomaishyväksynnöille, mukaan lukien kaikkien soveltuvien kilpailuviranomaistahojen hyväksynnät. Ehdotettu yhdistyminen on ehdollinen SSAB:n osakkeenomistajien päätöksille, jotka vaaditaan yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen. Industrivärden on sitoutunut kannattamaan kyseisiä päätöksiä. Rautaruukin hallitus on päättänyt suositella osakkeenomistajilleen osakevaihtotarjouksen hyväksymistä. Tarjousaika tulee alkamaan maaliskuun 2014 loppupuolella tai huhtikuun 2014 alkupuolella ja sen odotetaan päättyvän huhtikuun 2014 loppupuolella tai toukokuun 2014 alkupuolella. Tarjousaika tulee kestämään neljä viikkoa, kuitenkin riippuen osakevaihtotarjouksen mahdollisesta jatkamisesta. Osakevaihtotarjous toteutetaan 10 pankkipäivän kuluessa siitä, kun osakevaihtotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet. Ehdotettu yhdistyminen Ehdotetun yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa sekä SSAB:n että Rautaruukin osakkeenomistajille perustuen parantuvaan tuloksentekopotentiaaliin sekä konkreettisten kustannussynergioiden saavuttamiseen. 2 (20)

3 o Vuotuisten kustannussynergioiden odotetaan olevan jopa 1,4 miljardia Ruotsin kruunua (150 miljoonaa euroa), riippuen osittain vallitsevista markkinaolosuhteista sekä niihin sopivista tuotantomalleista. Täydet synergiahyödyt odotetaan saavutettavan kolmen vuoden kuluessa ehdotetusta yhdistymisestä. Täydet synergiat verojen jälkeen vastaavat noin 2 Ruotsin kruunua (0,2 euroa) osakkeelta yhdistyneessä yhtiössä. 5 o Kertaluonteisten kassavirtavaikutteisten synergioiden saavuttamiseen liittyvien kustannusten odotetaan olevan noin 350 miljoonaa Ruotsin kruunua (40 miljoonaa euroa). o Kustannussynergiat odotetaan saavutettavan joustavamman ja tehokkaamman tuotantojärjestelmän, tehokkaamman hankintaketjun, ostojen optimoinnin ja virtaviivaistetun hallinnon kautta. o Lisäksi yhdistymisen uskotaan alentavan käyttöpääomavaatimuksia ja mahdollistavan joidenkin sellaisten investointien välttämisen, jotka muuten olisivat päällekkäisiä. Yhdistyneellä yhtiöllä on vahva tase. Sen alustava yhdistelty nettovelka oli 21,9 miljardia Ruotsin kruunua (2,5 miljardia euroa) ja nettovelkaantumisaste 59%. Alustava yhdistyneen yhtiön yhdistelty liikevaihto vuonna 2012 oli noin 63 miljardia Ruotsin kruunua (7,3 miljardia euroa). Ehdotettu yhdistyminen on luonnollinen askel terästoimintojen eurooppalaisten osien kilpailukyvyn vahvistamiseksi parantamalla kustannusasemaa ja kasvattamalla tuotannon joustavuutta, mikä mahdollistaa paremman sopeutumisen markkinoiden kysyntämuutoksiin. Yhdistyneellä yhtiöllä on globaali asema ja sen tarjontaan kuuluvat erikoislujat teräkset, standardinauha- ja levytuotteet sekä putkituotteet. Yhdistyminen parantaa mahdollisuuksia investoida tuotekehitykseen, tutkimukseen ja asiakkaiden kanssa tapahtuvaan läheiseen yhteistyöhön. Yhdistyneellä yhtiöllä on globaali maantieteellinen läsnäolo ja se on lähellä asiakkaitaan kaikilla alueilla. SSAB:n rakentamiseen liittyvät toiminnot (Plannja) yhdistyvät Ruukin Rakentamisen tuotteet ja Ruukin Rakentamisen projektit -liiketoimintojen kanssa muodostamaan erillisen rakentamiseen liittyvän liiketoimintayksikön. Tämän odotetaan tuovan lisäsynergioita. Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen yhdistynyt yhtiö hakee toissijaista listausta NASDAQ OMX Helsingissä. Yhdistyneen yhtiön kotipaikka ja pääkonttori ovat Tukholmassa. Sverker Martin-Löf, SSAB:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: - Terästeollisuudessa on jo pitkään ajateltu, että SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen olisi loogista. Nyt on oikea aika viedä tätä järjestelyä eteenpäin. SSAB:lle ehdotettu järjestely, joka tuottaa lisäarvoa SSAB:n osakkeenomistajille, mahdollistaa huomattavasti joustavamman tuotannon Euroopassa ja asemoi yhtiön vastaamaan kysyntään kannattavasti pitkällä aikavälillä. 3 (20)

4 Industrivärdenin sitoumus jatkaa yhtiössä aktiivisena pääomistajana ja tukea yhtiön kehitystä tulevaisuudessa on ollut ehtona sille, että SSAB:n hallitus suosittelee ostotarjousta. Kim Gran, Rautaruukin hallituksen puheenjohtaja, jatkoi: - Ehdotettua yhdistymistä on valmisteltu ja arvioitu huolellisesti, ja sen uskotaan tuovan huomattavasti lisäarvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Rautaruukin osalta yhdistyminen on luonnollinen strateginen askel, joka parantaa fokusta ja tuottavuutta sekä on turvaamassa ensiluokkaista pohjoismaista terästeollisuutta. Synergiapotentiaali on merkittävä sekä teräs- että rakentamisliiketoiminnoissa ja tarjoaa loistavan mahdollisuuden toimintojen ja tuloksen parantamiselle. Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja, sanoi: - SSAB:n ja Rautaruukin ehdotettu yhdistyminen perustuu selkeään teolliseen logiikkaan. Tunnistetut synergiat parantavat huomattavasti yhdistyneen yhtiön tehokkuutta ja tuotannollista joustavuutta. Tämä yhdistyminen mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen entistä paremmin. Olemme myös sisäisesti joustavampia vastaamaan markkinakysynnän muutoksiin kaikissa terästeollisuuden syklin vaiheissa. Sakari Tamminen, Rautaruukin toimitusjohtaja, kommentoi: - Uskon, että Ruukin ja SSAB:n yhdistyminen antaa loistavan mahdollisuuden jatkaa yhtiöiden kustannusrakenteen rationalisointia ja luoda myös uuden pohjoismaisen terästuotantoyhtiön, joka voi jatkaa teräsliiketoiminnan kehitystä kohti globaalia erikoisteräsyhtiötä. Ruukki on jo kehittynyt tähän suuntaan, ja tämä yhdistyminen on meille tärkeä mahdollisuus kiihdyttää muutosta synergiaeduin. Kehitys edellyttää menestyksekästä integraatiota, joka pohjautuu siihen, että jokaisen rooliin haetaan paras osaaminen ja parhaat ihmiset. Myös rakentamisen liiketoiminnoissa on hyvää synergiapotentiaalia, mikä tarjoaa mahdollisuuden kannattavaan kasvuun synergiaetujen lisäksi. Ruukkilaiset ovat tottuneet näkemään muutokset mahdollisuuksina. Tietoja yhdistyneestä yhtiöstä, alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot, sekä yhdistymissopimuksen ja osakevaihtotarjouksen olennaiset ehdot on kuvattu jäljempänä tässä pörssitiedotteessa ja sen liitteissä. Lisätietoa ehdotetusta yhdistymisestä ja osakevaihtotarjouksesta julkistetaan SSAB:n osakkeenomistajille yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamiseksi vaadittavia päätöksiä käsittelevän varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä, sekä Rautaruukin osakkeenomistajille ennen osakevaihtotarjouksen alkua suunnattavassa tarjousasiakirjassa ja esitteessä. Transaktio on ehdollinen kilpailuviranomaisten hyväksynnälle Euroopan unionissa sekä rajoitetussa määrässä muita lainkäyttöalueita. 4 (20)

5 Lehdistö- ja sijoittajatilaisuudet Yhteinen lehdistötilaisuus pidetään tänään, , kello 9.00 CET (10.00 EET), Tukholmassa. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat Sverker Martin-Löf ja Kim Gran sekä SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat Martin Lindqvist ja Sakari Tamminen. Toinen yhteinen lehdistötilaisuus pidetään myöhemmin tänään, , kello EET (14.00 CET) Helsingissä. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat ja SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat. Lisätietoja lehdistö- ja sijoittajatilaisuuksista on esitetty Liitteessä 3. Ehdotetun yhdistymisen tarkoitus SSAB:n ja Rautaruukin ehdotettu yhdistyminen luo teräsyhtiön, jolla on kustannustehokas ja joustava tuotantomalli Pohjoismaissa. Yhdistyneellä yhtiöllä on kilpailukykyinen asema ja tuotetarjonta erikoislujissa teräksissä, standardinauha- ja levytuotteissa sekä putkituotteissa. Sekä SSAB:llä että Rautaruukilla on päämarkkinoillaan läheiset suhteet asiakkaidensa kanssa, ja yhtiöt täydentävät toisiaan maantieteellisesti. Yhdistyminen myös vapauttaa lisäresursseja vahvistamaan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä ylläpitämään johtoasemaa tuotekehityksessä. Globaalissa terästeollisuudessa on viime vuosien aikana vallinnut ylikapasiteetti. Yhdistettynä haastavaan taloustilanteeseen, erityisesti Euroopassa, tämä on johtanut terästuotteiden laskeviin hintoihin sekä matalampaan ja entistä vaihtelevampaan kysyntään. Koska raaka-aineiden hinnat ovat lisäksi pysytelleet korkealla, teräsyhtiöiden kannattavuus on laskenut. Molempien yhtiöiden hallitukset uskovat vahvasti, että SSAB:n ja Rautaruukin ehdotettu yhdistyminen luo parhaat mahdolliset edellytykset molemmille yhtiöille varmistaa niiden Euroopan toimintojen pitkäaikainen kannattavuus tulevaisuudessa. Tämä hyödyttää asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita tärkeitä sidosryhmiä teollisuudessa, joka on elintärkeä Suomelle ja Ruotsille. Yhdistynyt yhtiö Yleiskatsaus Yhdistyneestä yhtiöstä tulee yksi maailman johtavista erikoislujien terästen ja standardinauha- ja levytuotteiden sekä putkituotteiden tuottajista. Alustava yhdistyneen yhtiön yhdistelty liikevaihto vuonna 2012 oli noin 63 miljardia Ruotsin kruunua (7,3 miljardia euroa), ja SSAB:llä ja Rautaruukilla on yhteensä noin työntekijää. Yhdistyneellä yhtiöllä tulee olemaan terästuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia. 5 (20)

6 Yhdistynyttä yhtiötä tulee johtamaan SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen jatkaa Rautaruukin toimitusjohtajana osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen asti, jonka jälkeen hän käyttää oikeuttaan jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Strategia Yhdistynyt yhtiö tulee jatkamaan SSAB:n ja Rautaruukin strategiaa palvella paikallisia ja globaaleja markkinoita laadukkailla terästuotteilla ja lisäarvoa tuottavilla palveluilla. Yhtiö jatkaa ja kiihdyttää uusien sovellusten kehitystyötä, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille tuottavuuteen, energiatehokkuuteen ja ympäristöön liittyviä hyötyjä erikoislujia teräksiä käyttämällä. Laajentuneen myyntiorganisaation ansiosta yhdistynyt yhtiö pystyy kehittämään asiakkaidensa kanssa tapahtuvaa yhteistyötä pidemmälle. Jotta operatiiviset ja strategiset tavoitteet saavutetaan parhaiten, on yhtiö tarkoitus organisoida divisioonamallin mukaan selkeillä tulosvastuilla. Organisaatio tullaan keskittämään seuraavien alueiden ympärille: Quenched & Tempered Steels, Melker Jernbergin Ruotsista johtama divisioona European Flat Carbon Steels (enimmäkseen nauhatuotteita), Olavi Huhtalan Suomesta johtama divisioona American Flat Carbon Steels (enimmäkseen levytuotteita), Charles Schmittin Yhdysvalloista johtama divisioona Nordic Steel Distribution, Mikael Nyquistin Ruotsista johtama divisioona Construction Products & Systems, Marko Somerman Suomesta johtama divisioona Synergiat Vuotuisten kustannussynergioiden odotetaan olevan jopa 1,4 miljardia Ruotsin kruunua (150 miljoonaa euroa). Kustannussynergiat odotetaan saavutettavan joustavamman ja tehokkaamman tuotantojärjestelmän, tehokkaamman toimitusketjun, ostojen optimoinnin ja virtaviivaistetun hallinnon kautta. Täydet synergiahyödyt odotetaan saavutettavan kolmen vuoden kuluessa ehdotetusta yhdistymisestä. Yhtiöiden maantieteellisen ja kulttuurisen läheisyyden odotetaan edesauttavan synergioiden saavuttamista. Synergiatasot ovat osittain riippuvaisia vallitsevista markkinaolosuhteista ja niihin sopivista tuotantomalleista. Arvioiduista vuotuisista synergioista noin 350 miljoonaa Ruotsin kruunua (40 miljoonaa euroa) on saavutettavissa alhaisen kysynnän vallitessa perustuen parantuvaan joustavuuteen tuotantokapasiteetin sovittamisessa vallitsevaan kysyntään ylläpitäen kustannustehokasta käyttöastetta masuuneissa ja tehtailla. Kustannussynergioiden lisäksi on mahdollisuuksia välttää päällekkäisiä investointeja tulevaisuudessa ja alentaa nettokäyttöpääomaa. Ehdotetusta yhdistymisestä johtuvien kertaluonteisten kassavirtavaikutteisten kulujen odotetaan olevan noin 350 miljoonaa Ruotsin 6 (20)

7 kruunua (40 miljoonaa euroa). Yhdistynyt yhtiö hyötyy myös tasapainoisemmasta altistumisesta valuuttakurssien muutoksille. Rakentamiseen liittyvät operaatiot SSAB:ssä ja Rautaruukissa (erityisesti Plannja ja Ruukin Rakentamisen tuotteet ja Ruukin Rakentamisen projektit) yhdistetään muodostamaan erillisen rakentamiseen liittyvän divisioonan. Henkilöstö Syyskuun lopussa 2013 SSAB:llä oli noin ja Rautaruukilla noin työntekijää. Osa synergioista odotetaan saavutettavan ajan myötä vähenevän henkilöstömäärän seurauksena. Arvioidut henkilöstövähennykset, pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa, ovat noin 5% yhdistyneen yhtiön koko henkilöstömäärästä ja ne arvioidaan toteutettavan kolmen vuoden kuluessa yhdistymisestä. SSAB ja Rautaruukki tiedottavat, konsultoivat ja neuvottelevat asianosaisten työntekijäorganisaatioiden kanssa ehdotetun yhdistymisen sosiaalisista, taloudellisista ja oikeudellisista seuraamuksista soveltuvien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Hallinnointi ja omistusrakenne Olettaen, että osakevaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, SSAB:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 58% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 75% äänivallasta, ja Rautaruukin nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 42% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 25% äänivallasta. SSAB:n hallituksen puheenjohtaja, Sverker Martin-Löf, tulee olemaan yhdistyneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen yhdistyneen yhtiön nimitysvaliokunta jatkaa pyrkimyksiä yhtiölle mahdollisimman pätevän hallituksen nimittämiseksi, ottaen myös huomioon yhdistyneen yhtiön uuden omistusrakenteen. Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Industrivärden and Solidium, ovat ilmaisseet aikomuksensa tukea toisiaan SSAB:n nimitysvaliokunnassa, mikä perustuu ymmärrykseen, että Industrivärden nimittää hallituksen puheenjohtajan ja kaksi muuta hallituksen jäsentä ja että Solidium nimittää kaksi hallituksen jäsentä valittavaksi SSAB:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään niin pian kuin on kohtuudella käytännöllistä osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Edellä mainitut Industrivärdenin ja Solidiumin aikomukset pysyvät voimassa, kunnes aikaisempi seuraavista tapahtuu: (i) 24 kuukautta on kulunut osakevaihtotarjouksen toteuttamisesta ja (ii) toisen osakkeenomistajan hallussa olevien äänien lukumäärä on laskenut alle 10%:iin kaikista äänistä SSAB:ssä. SSAB:n hallitus on sitoutunut niin pian kuin on kohtuudella käytännöllistä osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen kutsumaan koolle SSAB:n ylimääräisen yhtiökokouksen valitsemaan uudet SSAB:n hallituksen jäsenet nimitysvaliokuntansa ehdotuksen mukaisesti. Yhdistynyt yhtiö on ensisijaisesti listattuna NASDAQ OMX Tukholmassa, mutta aikoo osakevaihtotarjouksen toteuttamisen yhteydessä tai sen jälkeen hakea toissijaista listausta NASDAQ OMX Helsingissä. Yhdistyneen yhtiön kotipaikka ja pääkonttori ovat jatkossakin 7 (20)

8 Tukholmassa. Yhdistynyt yhtiö noudattaa niitä yhtiön hallinnoinnin (corporate governance) säännöksiä, joita sovelletaan yhtiöön, joka on listattuna NASDAQ OMX Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. Alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot Noudatetut periaatteet Tässä tiedotteessa esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot perustuvat SSAB:n ja Rautaruukin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuodelta 2012 ja tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin tammi-syyskuulta 2013, jotka on laadittu IFRS:n mukaisesti. Yhdistellyt taloudelliset tiedot ovat vain havainnollistavaa tarkoitusta varten. Yhdistellyt taloudelliset tiedot antavat kuvan yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta ja tuloksesta olettaen, että toiminnot olisi yhdistelty kunkin ajanjakson alusta lukien. Yhdistellyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä tule tulkita pro forma taloudellisiksi tiedoiksi, koska kauppahinnan allokointia, kirjanpitoperiaatteiden eroavaisuuksia tai transaktiokustannuksia ei ole olettu huomioon. Erotus kauppahinnan ja Rautaruukin oman pääoman välillä on kirjattu pitkäaikaisiin varoihin. Odotettuja synergioita ei ole huomioitu. Yhdisteltyjä taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu eivätkä SSAB:n tai Rautaruukin tilintarkastajat ole muutoinkaan tarkastaneet niitä. Kauppahinta on laskettu perustuen SSAB:n osakkeiden päätöskursseihin , 48,47 Ruotsin kruunua A-sarjan osakkeelta ja 40,80 Ruotsin kruunua B-sarjan osakkeelta, sekä SEK/EUR-vaihtokurssiin 8,807. Rautaruukin tuloslaskelma on muunnettu Ruotsin kruunuiksi käyttäen keskimääräisiä SEK/EUR-kursseja vuonna 2012 (8,704) ja tammi-syyskuussa 2013 (8,583). Rautaruukin tasetiedot on muunnettu Ruotsin kruunuiksi perustuen SEK/EUR-kurssiin (8,658). Taloudellisessa raportoinnissa SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen lasketaan perustuen kauppahintaan ja Rautaruukin tunnistettavien omaisuus- ja velkaerien käypiin arvoihin yhdistymisen toteutumishetkellä. Tase-erät voivat siksi muuttua merkittävästikin tässä tiedotteessa esitetyistä yhdistellyistä taloudellisista tiedoista johtaen mahdollisesti merkittäviin muutoksiin yhdistyneen yhtiön tuloslaskelmaan sisältyviin muihin eriin. 8 (20)

9 Yhdistelty tuloslaskelma, rahavirtatietoja ja muita tärkeitä tunnuslukuja 6 Vuosi 2012 (miljoonaa Ruotsin kruunua) Tammi-syyskuu, 2013 (miljoonaa Ruotsin kruunua) Yhdistynyt yhtiö SSAB Rautaruukki Yhdistynyt yhtiö SSAB Rautaruukki Liikevaihto Bruttokate Bruttomarginaali 6,3% 7,2% 5,0% 6,7% 4,8% 10,0% Käyttökate Käyttökatemarginaali 4,7% 6,4% 2,0% 5,2% 4,0% 7,1% Liikevoitto Liikevoittomarginaali -1,5% -0,2% -3,6% -1,4% -3,3% 1,6% Kauden tulos verojen jälkeen Tulos/osake (Ruotsin kruunua) ,80 0,05-7,36-1,49-2,47-0,22 Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Terästoimitukset (tuhatta tonnia) Yhdisteltyjä tasetietoja ja velkaantuneisuus (miljoonaa Ruotsin kruunua) Yhdistynyt yhtiö SSAB Rautaruukki Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat ilman rahavaroja Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma yhteensä ,284 8,892 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,663 5,213 Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Nettovelka Nettovelkaantumisaste 59% 55% 74% 9 (20)

10 Yhdistyminen lyhyesti Osakevaihtotarjous Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti SSAB tekee Rautaruukin osakkeenomistajille tarjouksen vaihtaa jokainen Rautaruukin osake uusiin SSAB:n liikkeeseen laskemiin osakkeisiin seuraavien ehtojen mukaisesti: Jokaista Rautaruukin osaketta kohden tarjotaan 0,4752 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa A-sarjan osaketta ja 1,2131 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa B-sarjan osaketta. Osakevaihtotarjouksen kokonaisarvo on 10,1 miljardia Ruotsin kruunua (1,1 miljardia euroa), joka on asetettu sen saavuttamiseksi, että synergiaedut jakautuvat kohtuullisesti kahden osakkeenomistajaryhmän välillä ja että Rautaruukin osakkeenomistajat saavat kohtuullisen preemion. Kuluja ei peritä. Uusien SSAB:n osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään markkinoilla ja tuotot välittömien myyntikulujen vähentämisen jälkeen jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he olivat niihin oikeutettuja. Uudet SSAB:n liikkeeseen laskemat osakkeet rekisteröidään myös Euroclear Finlandin ylläpitämään Suomen arvo-osuusjärjestelmään. Tällaisten osakkeiden haltijoilta vaadittavat toimenpiteet äänioikeutensa käyttämiseksi ja osinko-oikeuden saamiseksi sekä muuta olennaista tietoa haltijoille tullaan kuvaamaan tarjousasiakirjassa ja esitteessä. SSAB:n osakevaihtotarjouksen vastikkeena liikkeeseen laskemat osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäistä kertaa uusien osakkeiden SSAB:n osakerekisteriin rekisteröintiä seuraavana ensimmäisenä osingon täsmäytyspäivänä. Nämä osakkeet antavat haltijoilleen kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröinnistä lähtien. Ehdot osakevaihtotarjouksen toteuttamiselle Osakevaihtotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Rautaruukin osakkeenomistajat hyväksyvät osakevaihtotarjouksen yli 90%:n osalta Rautaruukin osakkeista, sekä viranomaisten hyväksynnälle, mukaan lukien hyväksyntöjen saamiselle kaikilta soveltuvilta kilpailuviranomaisilta, kuten on todettu yhdistymissopimuksessa. Osakevaihtotarjous ja siitä seuraava ehdotettu yhdistyminen toteutetaan yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti. Yhdistymissopimuksen olennaisten ehtojen tiivistelmä on Liitteenä 2. Osakevaihtotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja tietoa siitä, kuinka osakevaihtotarjous hyväksytään, tullaan sisällyttämään tarjousasiakirjaan ja esitteeseen, jotka SSAB:n odotetaan julkaisevan maaliskuun 2014 loppupuolella tai huhtikuun 2014 alkupuolella. SSAB on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa suositusta ostotarjouksissa noudatettavista menettelyistä (Ostotarjouskoodi) Suomen arvopaperimarkkinalain tarkoittamalla tavalla. 10 (20)

11 SSAB:llä oli liikkeeseen laskettuna 323,9 miljoonaa osaketta, joista 240,8 miljoonaa oli A-sarjan osakkeita (74% liikkeeseen lasketuista osakkeista) ja 83,2 miljoonaa B-sarjan osakkeita (26% liikkeeseen lasketuista osakkeista). Rautaruukilla oli 138,9 miljoonaa liikkeeseen laskettua osaketta (pois lukien Rautaruukin hallussa olevat omat osakkeet). Olettaen, että osakevaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, SSAB tulee laskemaan liikkeeseen Rautaruukin osakkeenomistajille 66,1 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta (28% kaikista tarjottavista osakkeista) ja 168,6 miljoonaa uutta B-sarjan osaketta (72% kaikista tarjottavista osakkeista). Yhdistyneen yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 558,6 miljoonaa osaketta, joista 306,8 miljoonaa (55% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on A-sarjan osakkeita ja 251,8 miljoonaa (45% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on B-sarjan osakkeita. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen ääneen ja jokainen B-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen kymmenesosaan yhdestä äänestä. SSAB:n osakesarjojen välillä ei ole muita eroja. Tarjottavien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden suhde johtaa Solidiumin osalta 10,0%:n äänivaltaan yhdistyneessä yhtiössä. SSAB ei tällä hetkellä omista yhtään Rautaruukin osaketta. Rahoitus Yhdistyneen yhtiön rahoitus on varmistettu keskeiset ehdot sisältävillä term sheet -asiakirjoilla ja sitoumuskirjeillä (commitment letters) muutamalta SSAB:n käyttämistä tärkeimmistä pankeista. Alustava aikataulu SSAB:n varsinainen yhtiökokous odotetaan pidettävän ja varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvä materiaali julkistetaan viimeistään kolme viikkoa etukäteen. Yhdistetty tarjousasiakirja liittyen osakevaihtotarjoukseen ja esite liittyen uusiin SSAB:n liikkeeseen laskemiin osakkeisiin valmistellaan niin pian kuin on kohtuudella käytännöllistä, ja se on tarkoitus julkistaa Rautaruukin osakkeenomistajille maaliskuun 2014 loppupuolella tai huhtikuun 2014 alkupuolella. Tarjousaika alkaa pian tämän jälkeen, ja sen odotetaan päättyvän huhtikuun 2014 loppupuolella tai toukokuun 2014 alkupuolella. SSAB pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa. Olettaen, että tarjouksen toteuttamisedellytykset täyttyvät, kauppojen selvityksen odotetaan alkavan huhtikuun 2014 loppupuolella tai toukokuun 2014 alkupuolella, kuitenkin riippuen mahdollisesta tarjousajan pidentämisestä. Ehdotettu yhdistyminen ja osakevaihtotarjousovat ehdollisia kilpailuviranomaisten päätöksille Euroopan unionissa sekä rajoitetussa määrässä muita lainkäyttöalueita, ja alustava aikataulu riippuu siten myös näistä prosesseista. 11 (20)

12 Rautaruukin hallituksen suositus ja osakkeenomistajien tuki Rautaruukin hallitus pitää osakevaihtotarjouksen ehtoja taloudellisesti kohtuullisina Rautaruukin osakkeenomistajien kannalta, ja pitää ehdotettua yhdistymistä Rautaruukin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisena. Rautaruukin hallitus suosittelee yksimielisesti Rautaruukin osakkeenomistajia hyväksymään osakevaihtotarjouksen. Rautaruukin hallitus on myös saanut fairness opinion-lausunnon taloudelliselta neuvonantajaltaan UBS Limitediltä. Rautaruukin hallitus tulee Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkaisemaan koko lausuntonsa osakevaihtotarjouksesta ennen tarjousasiakirjan ja esitteen julkistamista. Solidium, joka omistaa 39,7% kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista osakkeista, on ilmaissut täyden tukensa yhdistymiselle ja on sitoutunut hyväksymään osakevaihtotarjouksen. Tämä sitoumus lakkaa olemasta voimassa tietyissä yhdistymissopimukseen liittyvissä tilanteissa. Rautaruukin osakkeenomistaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa 2,99% Rautaruukin osakkeista, ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa 2,51% Rautaruukin osakkeista, ovat ilmaisseet alustavan myönteisen suhtautumisensa järjestelyyn. 8 SSAB:n yhtiökokous Ehdotettu yhdistyminen on ehdollinen SSAB:n osakkeenomistajien päätöksille, jotka vaaditaan yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen. SSAB:n suurin omistaja, Industrivärden, joka omistaa 23,4% äänivallasta ja 18,2% pääomasta SSAB:ssä, on ilmaissut täyden tukensa yhdistymiselle ja on sitoutunut äänestämään vaadittavien SSAB:n päätösten puolesta, sekä sitoutunut olemaan myymättä omistamiaan osakkeita ennen ehdotetun yhdistymisen toteuttamista. Tämä sitoumus lakkaa olemasta voimassa tietyissä yhdistymissopimukseen liittyvissä tilanteissa. Industrivärden aikoo pysyä pitkäaikaisena pääomistajana yhdistyneessä yhtiössä. Neuvonantajat SSAB:n taloudellisina neuvonantajina ovat Handelsbanken Capital Markets ja Access Partners sekä oikeudellisina neuvonantajina Mannheimer Swartling Advokatbyrå, White & Case LLP ja Morrison & Foerster LLP. Rautaruukin pääasiallisena taloudellisena neuvonantajana on UBS Limited, oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy, sekä taloudellisena neuvonantajana Nordea Markets. Tämä informaatio on sellaista, jonka SSAB on velvollinen julkistamaan Suomen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalakien mukaan. Julkaistu klo 7.00 CET, Tukholma, SSAB AB (publ) Helsinki, Rautaruukki Oyj 12 (20)

13 Tärkeä ilmoitus Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä osakevaihtotarjous osakkeista vain osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi. Osakevaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti osakevaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloista. SSAB:n osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ( Arvopaperilaki ), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. SSAB:n osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Huomioon otettavaa on, että tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia odottaa, arvioi, ennustaa tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen. 13 (20)

14 Liite 1: SSAB ja Rautaruukki lyhyesti SSAB lyhyesti SSAB on yksi johtavista terästuottajista Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä yksi johtavista erikoislujien terästen tuottajista globaalisti. Yhtiöllä on 6 miljoonan raakaterästonnin kapasiteetti ja se tuottaa nauha- ja -levyterästuotteita sekä erikoislujiin että standarditeräksiin perustuen. SSAB:lla on tuotantolaitoksia sekä Ruotsissa että Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on kapasiteettiä myös Kiinassa useiden terästuotteiden jalostamiseen ja viimeistelyyn. Ruotsissa tuotanto perustuu masuuneihin, ja Yhdysvalloissa yhtiö käyttää romuterästä sähkömasuuneissa. SSAB työllistää noin työntekijää 45 maassa. Vuonna 2012 SSAB:n liikevaihto oli noin 38,9 miljardia Ruotsin kruunua (4,5 miljardia euroa). SSAB:n valmistamia erikoislujia terästuotteita myydään ympäri maailmaa. Erikoislujat teräkset mahdollistavat lopputuotteen alhaisemman painon verrattuna standarditerästen käyttämiseen. Erikoislujat teräkset lisäävät myös lopputuotteen vahvuutta ja pitkäikäisyyttä. SSAB markkinoi terästuotteitaan tuotenimillä Domex, Docol, Prelaq, Hardox, Weldox, Armox ja Toolox. SSAB:n terästoiminnat on jaettu kolmen maantieteellisen liiketoiminta-alueen mukaan: o SSAB EMEA Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka o SSAB Americas Pohjois-Amerikka ja Latinalainen Amerikka o SSAB APAC Aasia ja Oseania Teräsjakelija Tibnor ja ohutlevyterästä tuottava Plannja ovat SSAB:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. SSAB:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Tukholmassa. Lisätietoa SSAB:stä löytyy osoitteesta Rautaruukki lyhyesti Rautaruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Rautaruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Rautaruukilla on noin työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, mm. Pohjoismaissa, Euroopassa, Venäjällä ja kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Yhtiöllä on Suomen Raahessa terästuotantoyksikkö, jonka vuotuinen kapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia. Jalostusta ja pinnoitusta varten yhtiöllä on tehdas Hämeenlinnassa. Rakentamisen liiketoiminnoilla on teräsrakennetuotantoa ja paneeli- sekä kattotuotetuotantoa esimerkiksi Suomessa, Venäjällä, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa. Rautaruukin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,8 miljardia euroa (24,3 miljardia Ruotsin kruunua). 14 (20)

15 Rautaruukin visio on olla energiatehokkaiden teräsratkaisujen innovatiivinen ja arvostettu toimittaja ja olla mukana rakentamassa tulevaisuuden kestävämpää yhteiskuntaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Rautaruukin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Ruukin teräsliiketoiminta toimittaa erikoisterästuotteita, muun muassa erikoislujia, kulutusta kestäviä ja erikoispinnoitettuja tuotteita sekä putkituotteita vaativiin, energiatehokkaisiin sovelluksiin. Tuotenimiä ovat Raex, Laser, Optim, Ramor ja Litec. Teräspalvelukeskukset toimittavat terästuotteita sekä niihin liittyviä esikäsittely-, logistiikka- ja varastointipalveluita. Rautaruukin teräsliiketoiminta työllistää yhteensä noin työntekijää. Ruukin Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alue toimittaa elinkaari- ja energiatehokkaita komponentteja, kuten energiapaneeleita ja life-paneeleita kuorirakentamiseen liike-, toimitila- ja teollisuuskäyttöön. Lisäksi liiketoiminta-alue tarjoaa pohjarakentamisen komponentteja infrastruktuurirakentamiseen, sekä kattotuotteita ja -palveluita pientaloihin. Rautaruukin Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alue työllistää noin työntekijää. Ruukin Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alue toimittaa teräsrakenteita suunniteltuina ja asennettuina liike-, toimitila- ja teollisuusrakentamiseen erityisesti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Liiketoiminta-alue työllistää noin työntekijää. Fortaco, joka on konepajateollisuuden sopimusvalmistaja, on osittain Rautaruukin omistama. Rautaruukin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa Rautaruukista on osoitteessa 15 (20)

16 Liite 2: Tiivistelmä yhdistymissopimuksesta SSAB:n ja Rautaruukin ennen osakevaihtotarjouksen julkistamista solmima yhdistymissopimus sisältää ne olennaiset ehdot, joiden mukaisesti SSAB tekee osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille. Yhdistymissopimuksen mukaan Rautaruukin hallitus sitoutuu antamaan Rautaruukin osakkeenomistajille virallisen suosituksen hyväksyä osakevaihtotarjous. Rautaruukin hallitus voi siitä huolimatta päättää olla antamatta suositustaan, muokata suositustaan, peruuttaa suosituksensa tai muuttaa suositustaan tietyissä tilanteissa täyttääkseen huolellisuusvelvoitteensa, mukaan lukien jos (i) kilpaileva, edullisempi tarjous julkaistaan tai (ii) osakevaihtotarjous ei enää ole Rautaruukin osakkeenomistajien parhaan edun mukainen muun muassa olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden johdosta. SSAB:llä on oikeus peruuttaa osakevaihtotarjous, jos Rautaruukin hallitus päättää olla antamatta suositustaan, muokata suositustaan, peruuttaa suosituksensa tai muuttaa suositustaan. Sekä Rautaruukki että SSAB ovat sitoutuneet olemaan panematta alulle, houkuttelematta tai rohkaisematta kilpailevia tarjouksia, ehdotuksia tarjoukseksi tai muita osakevaihtotarjouksen kanssa kilpailevia transaktioita sekä olemaan edistämättä tai tukematta sellaisten ehdotusten etenemistä. Rautaruukki on myös sopinut informoivansa SSAB:tä kaikista kilpailevista ehdotuksista sekä tarjoamaan SSAB:lle mahdollisuuden neuvotella Rautaruukin hallituksen kanssa tällaisista kilpailevista ehdotuksista ilmenevistä seikoista. Yhdistymissopimus sisältää myös tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia sekä SSAB:n että Rautaruukin osalta, kuten että kumpikin osapuoli harjoittaa liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan ennen osakevaihtotarjouksen toteuttamista, ja että tarvittavat lakisääteiset hakemukset laaditaan yhteistyössä osapuolten kesken. SSAB on myös sitoutunut kohtuudella parhaan kykynsä mukaan noudattamaan ja täytäntöönpanemaan yhdistymissopimuksen liitteenä olevat hallinnointi- ja teollissuunnitelmat osakevaihtotarjouksen toteuduttua. Osakevaihtotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle tai, siinä laajuudessa kuin sovellettavien lakien ja säännösten mukaan on sallittua, SSAB:n luopumiselle seuraavien edellytysten täyttymisestä sinä päivänä, kun SSAB julkistaa osakevaihtotarjouksen lopputuloksen Suomen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 pykälän mukaisesti: tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Rautaruukin osakkeiden osalta, jotka yhdessä SSAB:n ennen tuloksen julkistamispäivää omistamien muiden Rautaruukin osakkeiden kanssa edustavat yli 90 % Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä oikeutta ja velvollisuutta pakollisen lunastusmenettelyn aloittamiseen koskevan osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukaisesti laskettuna; 16 (20)

17 kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, -lupien, ja -suostumusten, mukaan lukien muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksynnät, saaminen niin, että tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot, mukaan lukien muun muassa vaatimukset SSAB:n tai Rautaruukin omaisuuden luovuttamisesta tai SSAB:n tai Rautaruukin liiketoimintojen uudelleenjärjestelystä, ovat SSAB:n kannalta kohtuullisesti hyväksyttäviä siten, että ne eivät johda olennaisen haitalliseen muutokseen yhdistyneessä konsernissa; sellaista lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä ei ole annettu tai mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen, mukaan lukien Finanssivalvonta ja Ruotsin Finansinspektionen, ei ole antanut sellaista päätöstä, joka kokonaan tai osittain estäisi osakevaihtotarjouksen toteuttamisen tai johtaisi olennaiseen haitalliseen muutokseen yhdistyneessä konsernissa; mikään Rautaruukin julkistama tieto tai Rautaruukin SSAB:lle ilmaisema tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa ja Rautaruukki ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen soveltuvien lakien ja säännösten mukaan olisi pitänyt julkistaa edellyttäen, että sellainen julkistaminen tai tiedon julkistamatta jättäminen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; osakevaihtotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaisi olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; Rautaruukin hallitus on antanut suosituksensa, ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu; yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa; Solidiumin antama sitoumus hyväksyä osakevaihtotarjous on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti; ja SSAB:n yhtiökokouksessa on hyväksytty kaikki yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset päätökset. SSAB voi vedota mihin tahansa toteuttamisedellytykseen aiheuttaen osakevaihtotarjouksen etenemisen pysähtymisen, raukeamisen tai peruuttamisen tilanteissa, joissa kyseisellä toteuttamisedellytyksellä on SSAB:n osakevaihtotarjouksen näkökulmasta sellainen olennainen merkitys, johon viitataan Finanssivalvonnan antamassa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus) ja Ostotarjouskoodissa. Mikäli SSAB hankkii enemmän kuin 90 % Rautaruukin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, SSAB on sitoutunut aloittamaan Rautaruukin jäljellä olevien osakkeiden pakollisen lunastusmenettelyn ja aikaansaamaan Rautaruukin osakkeiden listalta poistamiseen NASDAQ OMX Helsingistä. 17 (20)

18 Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen SSAB:n tulee toteuttamaan SSAB:n osakkeiden toissijainen listauksen NASDAQ OMX Helsingissä ja osakevaihtotarjouksessa vastikkeena annettavien SSAB:n osakkeiden listauksen NASDAQ OMX Tukholmassa sekä toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. Rautaruukin omistamat omat osakkeet, tällä hetkellä osaketta, on poissuljettu osakevaihtotarjouksesta. 9 Sekä SSAB että Rautaruukki voivat irtisanoa yhdistymissopimuksen, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen vakuutuksia, sitoumuksia tai kovenantteja, tai mikäli osakevaihtotarjousta ei ole toteutettu mennessä, jota määräpäivää kumpikin osapuoli voi pidentää enintään kolmella kuukaudella. Lisäksi sekä SSAB että Rautaruukki voivat irtisanoa sopimuksen muun muassa, jos julkistettu tai osapuolelta toiselle annettu tieto on olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa, tai jos osakevaihtotarjouksen julkistamisen jälkeen tapahtuu olennaisen haitallinen muutos. SSAB on oikeutettu peruuttamaan osakevaihtotarjouksensa yhdistymissopimuksen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen johdosta sen ehtojen mukaisesti. Jos SSAB tai Rautaruukki irtisanoo sopimuksen, toinen osapuoli voi olla oikeutettu korvaukseen niistä välittömistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet SSAB:n ja Rautaruukin välisen yhdistymisen valmistelusta yhdistymissopimuksen allekirjoitusta edeltävältä 12 kuukauden ajalta edellyttäen, että (i) (ii) Rautaruukin tapauksessa, SSAB on peruuttanut osakevaihtotarjouksen Rautaruukin irtisanottua yhdistymissopimuksen sen seurauksena, että viranomaislupia ei ole saatu mennessä, jota määräpäivää kumpikin osapuoli voi pidentää enintään kolmella kuukaudella, ja SSAB:n tapauksessa, SSAB on irtisanonut yhdistymissopimuksen, koska (i) Rautaruukin hallitus on päättänyt olla antamatta suositustaan, on muokannut suositustaan, on peruuttanut suosituksensa tai on muuttanut suositustaan kilpailevan tarjouksen tai vakavasti otettavan kilpailevan ehdotuksen johdosta tai (ii) kilpaileva tarjous on toteutettu. 18 (20)

19 Liite 3: Lehdistö- ja sijoittajatilaisuudet ja yhteyshenkilöt Yhteinen lehdistötilaisuus pidetään tänään kello 9.00 CET (10.00 EET) World Trade Centerin (WTC) Manhattan-salissa, Tukholmassa osoitteessa Kungsbron 1. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat Sverker Martin-Löf ja Kim Gran sekä SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat Martin Lindqvist ja Sakari Tamminen. Lehdistötilaisuus esitetään myös suorana Internetissä osoitteessa Puhelimitse voi myös osallistua ja esittää kysymyksiä: Ruotsi: Suomi: Iso-Britannia: Yhdysvallat: SSAB:n ja Ruukin verkkosivuilla julkistetaan esitysmateriaali ennen lehdistötilaisuuden alkua. Toinen yhteinen lehdistötilaisuus pidetään myöhemmin tänään kello EET (14.00 CET) Helsingissä hotelli Kämpin Peilisalissa, 2. krs., osoitteessa Kluuvikatu 2. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat ja SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat. Mediayhteydenotot: SSAB Rautaruukki Andreas Koch Taina Kyllönen Director, Investor Relations Markkinointi- ja viestintäjohtaja Marie Elfstrand Atte Kaksonen Director, External Communications Johtaja, yritysviestintä Maria Långberg EVP & Head of Group Communications (20)

20 1 Ellei muuta ole kerrottu, Ruotsin kruunun määräiset erät on tässä pörssitiedotteessa konvertoitu euroiksi SEK/EUR kurssilla 8, Kuluja ei peritä. Uusien SSAB:n osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään markkinoilla ja nettotuotot jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajille siinä suhteessa, kun he olivat niihin oikeutettuja. 3 Perustuu Rautaruukin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsingissä (EUR 6,60) ja SSAB:n osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuihin keskikursseihin NASDAQ OMX Tukholmassa (A-sarjan osake SEK 46,7/EUR 5,27 ja B-sarjan osake SEK 39,5/EUR 4,45) kolmen viime kuukauden aikana asti, mukaan lukien mainitun päivän. 4 Perustuu Rautaruukin osakkeen päätöskurssiin NASDAQ OMX Helsingissä (EUR 6,89) ja SSAB:n osakkeiden päätöskursseihin NASDAQ OMX Tukholmassa (A-sarjan osake SEK 48,47 ja B-sarjan osake SEK 40,80) sekä SEK/EUR-vaihtokurssiin 8, Osakekohtainen synergia verojen jälkeen laskettu käyttäen verokantaa 22%. 6 Rautaruukin terästoimitukset sisältävät vain ulkoiset volyymit. 7 SSAB:n ja Rautaruukin nettovelka on määritelty kuten yhtiöiden osavuosikatsauksissa tammi-syyskuulta, Yhdistyneen yhtiön nettovelka on näiden yhdistelmä, johon on lisätty Rautaruukin nettoeläkevastuut , määrältään 370 miljoonaa Ruotsin kruunua (43 miljoonaa euroa). 8 Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Rautaruukissa perustuu omistukseen. 9 Rautaruukin omista osakkeista on mahdollista laskea liikkeeseen osana Rautaruukin palkitsemisohjelmaa

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

KILPAILUKYKYISEMPI TERÄSYHTIÖ

KILPAILUKYKYISEMPI TERÄSYHTIÖ KILPAILUKYKYISEMPI TERÄSYHTIÖ SSAB AB:N VAIHTOTARJOUS RAUTARUUKKI OYJ:N OSAKKEISTA Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja ja listalleottoesite. SISÄLLYS Kirje Rautaruukin osakkeenomistajille Ohjeet

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2015 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2015 KLO 8.30 Tämä tiedote ei ole tarjous suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Julkaisupäivä: 19.tammikuuta 2017 12:00:00 Luokka: Julkinen ostotarjous PKC Group Oyj Pörssitiedote 19.1.2017 klo 21.00 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN

Lisätiedot

Kaikille PartnerTechin osakkeenomistajille tarjotaan 35 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Yhtiön osakkeesta.

Kaikille PartnerTechin osakkeenomistajille tarjotaan 35 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Yhtiön osakkeesta. Tämä tiedote ei ole tarjous suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien

Lisätiedot

SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla

SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy päätöksen, SSAB AB:n

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2000 KLO 9.30 1 (6)

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2000 KLO 9.30 1 (6) TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2000 KLO 9.30 1 (6) TietoEnator tekee julkisen ostotarjouksen kaikista Entran osakkeista. Päämääränä on, että Entrasta tulee Euroopan johtava finanssitoimialan tietotekniikkaratkaisujen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010

Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010 Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010 23.3.2010 Sakari Tamminen Toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö ja yhtiön taloudellinen kehitys vuonna 2009 Markkinatilanne historiallisen vaikea Teollisuustuotanto ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q2 25 Tulosjulkistus Helsinki 2.7.25 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 25 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 25 Toinen vuosineljännes Liikevaihto 14,8 milj. euroa (16,) Laskua 7,7

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki.

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki. Ruukki tänään Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama 14.11.2007 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki tänään Liikevaihto vuonna 2006: 3,7 mrd euroa 14 700 työntekijää

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Epa virallinen ka a nno s Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen SSAB AB (publ):n (yhtiörekisteritunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 15.2.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suunta epävarma Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla kaikilla

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Kahden yhtiön parhaat puolet ja yksi visio. Olavi Huhtala, Johtaja, SSAB Europe

Kahden yhtiön parhaat puolet ja yksi visio. Olavi Huhtala, Johtaja, SSAB Europe Kahden yhtiön parhaat puolet ja yksi visio Olavi Huhtala, Johtaja, SSAB Europe Olemme maailmanlaajuinen, pitkälle erikoistunut teräsyhtiö 2 Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma Yhdessä asiakkaidemme

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Yhtiökokous 16.3.2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot