SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille"

Transkriptio

1 Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten asiakirjojen laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty tämän pörssitiedotteen kohdassa Tärkeä ilmoitus. PÖRSSITIEDOTE SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille SSAB AB:n (publ) ( SSAB ) ja Rautaruukki Oyj:n ( Rautaruukki tai Ruukki ) hallitukset julkistavat tänään suunnitelman yhdistää yhtiöt. Yhdistyminen perustuu SSAB:n tekemään julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jota Rautaruukin hallitus suosittelee osakkeenomistajilleen. Osakevaihtotarjous edustaa 20%:n preemiota verrattuna SSAB:n ja Rautaruukin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuihin keskikursseihin viimeisen kolmen kuukauden ajanjakson aikana. AB Industrivärden ( Industrivärden ) aikoo jatkaa aktiivisena pääomistajana tukien yhtiön kehitystä tulevaisuudessa. Yhdistynyt yhtiö on Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa toimiva teräsyhtiö, jolla on maailmanlaajuinen kattavuus sekä kustannustehokas ja joustava tuotanto. Ehdotetun yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille vuotuisten jopa 1,4 miljardin Ruotsin kruunun (150 miljoonan euron) 1 kustannussynergioiden toteutumisen kautta. Yhdistynyt yhtiö jatkaa asiakkaiden palvelemista kattavalla erikoislujien terästen, standardinauha- ja levytuotteiden sekä putkituotteiden tarjonnalla. Osakevaihtotarjous Jokaista Rautaruukin osaketta kohti tarjotaan 0,4752 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa A-sarjan osaketta ja 1,2131 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa B-sarjan osaketta. 2 Osakevaihtotarjouksen kokonaisarvo on 10,1 miljardia Ruotsin kruunua (1,1 miljardia euroa). o Verrattuna SSAB:n ja Rautaruukin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuihin keskikursseihin kolmen kuukauden ajanjakson aikana, osakevaihtotarjous edustaa 20%:n preemiota Rautaruukin osakkeenomistajille. 3 Perustuen Rautaruukin ja SSAB:n osakkeiden päätöskursseihin , osakevaihtotarjous edustaa 20%:n preemiota Rautaruukin osakkeenomistajille. 4 LEGAL# v1 o SSAB:llä oli liikkeeseen laskettuna 323,9 miljoonaa osaketta, joista 240,8 miljoonaa oli A-sarjan osakkeita (74% liikkeeseen lasketuista osakkeista) ja 83,2 miljoonaa B-sarjan osakkeita (26% liikkeeseen lasketuista osakkeista). Yhteensä SSAB 1 (20)

2 tarjoaa Rautaruukin osakkeenomistajille 66,1 miljoonaa A-sarjan osaketta (28% kaikista tarjottavista osakkeista) ja 168,6 miljoonaa B-sarjan osaketta (72% kaikista tarjottavista osakkeista). Yhdistyneen yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 558,6 miljoonaa osaketta, joista 306,8 miljoonaa (55% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on A-sarjan osakkeita ja 251,8 miljoonaa (45% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on B-sarjan osakkeita. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen ääneen ja jokainen B-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen kymmenesosaan yhdestä äänestä. SSAB:n osakesarjojen välillä ei ole muita eroja. o Olettaen, että osakevaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, pro forma -perusteisesti SSAB:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 58% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 75% äänivallasta ja Rautaruukin nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 42% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 25% äänivallasta. o SSAB ja Rautaruukki tulevat ehdottamaan yhtiökokouksilleen, että tilikaudelta 2013 ei maksettaisi osinkoa. Industrivärden, joka omistaa 23,4% äänivallasta ja 18,2% pääomasta SSAB:ssä, sekä Solidium Oy ( Solidium ), joka omistaa 39,7% kaikista Rautaruukin liikkeeseen lasketuista osakkeista, ovat ilmaisseet täyden tukensa ehdotetulle yhdistymiselle. Solidium on sitoutunut hyväksymään osakevaihtotarjouksen. Industrivärden aikoo jatkaa yhdistyneen yhtiön pitkäaikaisena pääomistajana omistaen 17,5% äänivallasta ja 10,5% pääomasta yhdistyneessä yhtiössä. Solidiumin omistukseksi yhdistyneessä yhtiössä tulee 10,0% äänivallasta ja 16,8% pääomasta. Ehdotettu yhdistyminen on ehdollinen muun muassa sille, että Rautaruukin osakkeenomistajat hyväksyvät osakevaihtotarjouksen yli 90%:n osalta Rautaruukin osakkeista, sekä viranomaishyväksynnöille, mukaan lukien kaikkien soveltuvien kilpailuviranomaistahojen hyväksynnät. Ehdotettu yhdistyminen on ehdollinen SSAB:n osakkeenomistajien päätöksille, jotka vaaditaan yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen. Industrivärden on sitoutunut kannattamaan kyseisiä päätöksiä. Rautaruukin hallitus on päättänyt suositella osakkeenomistajilleen osakevaihtotarjouksen hyväksymistä. Tarjousaika tulee alkamaan maaliskuun 2014 loppupuolella tai huhtikuun 2014 alkupuolella ja sen odotetaan päättyvän huhtikuun 2014 loppupuolella tai toukokuun 2014 alkupuolella. Tarjousaika tulee kestämään neljä viikkoa, kuitenkin riippuen osakevaihtotarjouksen mahdollisesta jatkamisesta. Osakevaihtotarjous toteutetaan 10 pankkipäivän kuluessa siitä, kun osakevaihtotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet. Ehdotettu yhdistyminen Ehdotetun yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa sekä SSAB:n että Rautaruukin osakkeenomistajille perustuen parantuvaan tuloksentekopotentiaaliin sekä konkreettisten kustannussynergioiden saavuttamiseen. 2 (20)

3 o Vuotuisten kustannussynergioiden odotetaan olevan jopa 1,4 miljardia Ruotsin kruunua (150 miljoonaa euroa), riippuen osittain vallitsevista markkinaolosuhteista sekä niihin sopivista tuotantomalleista. Täydet synergiahyödyt odotetaan saavutettavan kolmen vuoden kuluessa ehdotetusta yhdistymisestä. Täydet synergiat verojen jälkeen vastaavat noin 2 Ruotsin kruunua (0,2 euroa) osakkeelta yhdistyneessä yhtiössä. 5 o Kertaluonteisten kassavirtavaikutteisten synergioiden saavuttamiseen liittyvien kustannusten odotetaan olevan noin 350 miljoonaa Ruotsin kruunua (40 miljoonaa euroa). o Kustannussynergiat odotetaan saavutettavan joustavamman ja tehokkaamman tuotantojärjestelmän, tehokkaamman hankintaketjun, ostojen optimoinnin ja virtaviivaistetun hallinnon kautta. o Lisäksi yhdistymisen uskotaan alentavan käyttöpääomavaatimuksia ja mahdollistavan joidenkin sellaisten investointien välttämisen, jotka muuten olisivat päällekkäisiä. Yhdistyneellä yhtiöllä on vahva tase. Sen alustava yhdistelty nettovelka oli 21,9 miljardia Ruotsin kruunua (2,5 miljardia euroa) ja nettovelkaantumisaste 59%. Alustava yhdistyneen yhtiön yhdistelty liikevaihto vuonna 2012 oli noin 63 miljardia Ruotsin kruunua (7,3 miljardia euroa). Ehdotettu yhdistyminen on luonnollinen askel terästoimintojen eurooppalaisten osien kilpailukyvyn vahvistamiseksi parantamalla kustannusasemaa ja kasvattamalla tuotannon joustavuutta, mikä mahdollistaa paremman sopeutumisen markkinoiden kysyntämuutoksiin. Yhdistyneellä yhtiöllä on globaali asema ja sen tarjontaan kuuluvat erikoislujat teräkset, standardinauha- ja levytuotteet sekä putkituotteet. Yhdistyminen parantaa mahdollisuuksia investoida tuotekehitykseen, tutkimukseen ja asiakkaiden kanssa tapahtuvaan läheiseen yhteistyöhön. Yhdistyneellä yhtiöllä on globaali maantieteellinen läsnäolo ja se on lähellä asiakkaitaan kaikilla alueilla. SSAB:n rakentamiseen liittyvät toiminnot (Plannja) yhdistyvät Ruukin Rakentamisen tuotteet ja Ruukin Rakentamisen projektit -liiketoimintojen kanssa muodostamaan erillisen rakentamiseen liittyvän liiketoimintayksikön. Tämän odotetaan tuovan lisäsynergioita. Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen yhdistynyt yhtiö hakee toissijaista listausta NASDAQ OMX Helsingissä. Yhdistyneen yhtiön kotipaikka ja pääkonttori ovat Tukholmassa. Sverker Martin-Löf, SSAB:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: - Terästeollisuudessa on jo pitkään ajateltu, että SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen olisi loogista. Nyt on oikea aika viedä tätä järjestelyä eteenpäin. SSAB:lle ehdotettu järjestely, joka tuottaa lisäarvoa SSAB:n osakkeenomistajille, mahdollistaa huomattavasti joustavamman tuotannon Euroopassa ja asemoi yhtiön vastaamaan kysyntään kannattavasti pitkällä aikavälillä. 3 (20)

4 Industrivärdenin sitoumus jatkaa yhtiössä aktiivisena pääomistajana ja tukea yhtiön kehitystä tulevaisuudessa on ollut ehtona sille, että SSAB:n hallitus suosittelee ostotarjousta. Kim Gran, Rautaruukin hallituksen puheenjohtaja, jatkoi: - Ehdotettua yhdistymistä on valmisteltu ja arvioitu huolellisesti, ja sen uskotaan tuovan huomattavasti lisäarvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Rautaruukin osalta yhdistyminen on luonnollinen strateginen askel, joka parantaa fokusta ja tuottavuutta sekä on turvaamassa ensiluokkaista pohjoismaista terästeollisuutta. Synergiapotentiaali on merkittävä sekä teräs- että rakentamisliiketoiminnoissa ja tarjoaa loistavan mahdollisuuden toimintojen ja tuloksen parantamiselle. Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja, sanoi: - SSAB:n ja Rautaruukin ehdotettu yhdistyminen perustuu selkeään teolliseen logiikkaan. Tunnistetut synergiat parantavat huomattavasti yhdistyneen yhtiön tehokkuutta ja tuotannollista joustavuutta. Tämä yhdistyminen mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen entistä paremmin. Olemme myös sisäisesti joustavampia vastaamaan markkinakysynnän muutoksiin kaikissa terästeollisuuden syklin vaiheissa. Sakari Tamminen, Rautaruukin toimitusjohtaja, kommentoi: - Uskon, että Ruukin ja SSAB:n yhdistyminen antaa loistavan mahdollisuuden jatkaa yhtiöiden kustannusrakenteen rationalisointia ja luoda myös uuden pohjoismaisen terästuotantoyhtiön, joka voi jatkaa teräsliiketoiminnan kehitystä kohti globaalia erikoisteräsyhtiötä. Ruukki on jo kehittynyt tähän suuntaan, ja tämä yhdistyminen on meille tärkeä mahdollisuus kiihdyttää muutosta synergiaeduin. Kehitys edellyttää menestyksekästä integraatiota, joka pohjautuu siihen, että jokaisen rooliin haetaan paras osaaminen ja parhaat ihmiset. Myös rakentamisen liiketoiminnoissa on hyvää synergiapotentiaalia, mikä tarjoaa mahdollisuuden kannattavaan kasvuun synergiaetujen lisäksi. Ruukkilaiset ovat tottuneet näkemään muutokset mahdollisuuksina. Tietoja yhdistyneestä yhtiöstä, alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot, sekä yhdistymissopimuksen ja osakevaihtotarjouksen olennaiset ehdot on kuvattu jäljempänä tässä pörssitiedotteessa ja sen liitteissä. Lisätietoa ehdotetusta yhdistymisestä ja osakevaihtotarjouksesta julkistetaan SSAB:n osakkeenomistajille yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamiseksi vaadittavia päätöksiä käsittelevän varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä, sekä Rautaruukin osakkeenomistajille ennen osakevaihtotarjouksen alkua suunnattavassa tarjousasiakirjassa ja esitteessä. Transaktio on ehdollinen kilpailuviranomaisten hyväksynnälle Euroopan unionissa sekä rajoitetussa määrässä muita lainkäyttöalueita. 4 (20)

5 Lehdistö- ja sijoittajatilaisuudet Yhteinen lehdistötilaisuus pidetään tänään, , kello 9.00 CET (10.00 EET), Tukholmassa. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat Sverker Martin-Löf ja Kim Gran sekä SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat Martin Lindqvist ja Sakari Tamminen. Toinen yhteinen lehdistötilaisuus pidetään myöhemmin tänään, , kello EET (14.00 CET) Helsingissä. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat ja SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat. Lisätietoja lehdistö- ja sijoittajatilaisuuksista on esitetty Liitteessä 3. Ehdotetun yhdistymisen tarkoitus SSAB:n ja Rautaruukin ehdotettu yhdistyminen luo teräsyhtiön, jolla on kustannustehokas ja joustava tuotantomalli Pohjoismaissa. Yhdistyneellä yhtiöllä on kilpailukykyinen asema ja tuotetarjonta erikoislujissa teräksissä, standardinauha- ja levytuotteissa sekä putkituotteissa. Sekä SSAB:llä että Rautaruukilla on päämarkkinoillaan läheiset suhteet asiakkaidensa kanssa, ja yhtiöt täydentävät toisiaan maantieteellisesti. Yhdistyminen myös vapauttaa lisäresursseja vahvistamaan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä ylläpitämään johtoasemaa tuotekehityksessä. Globaalissa terästeollisuudessa on viime vuosien aikana vallinnut ylikapasiteetti. Yhdistettynä haastavaan taloustilanteeseen, erityisesti Euroopassa, tämä on johtanut terästuotteiden laskeviin hintoihin sekä matalampaan ja entistä vaihtelevampaan kysyntään. Koska raaka-aineiden hinnat ovat lisäksi pysytelleet korkealla, teräsyhtiöiden kannattavuus on laskenut. Molempien yhtiöiden hallitukset uskovat vahvasti, että SSAB:n ja Rautaruukin ehdotettu yhdistyminen luo parhaat mahdolliset edellytykset molemmille yhtiöille varmistaa niiden Euroopan toimintojen pitkäaikainen kannattavuus tulevaisuudessa. Tämä hyödyttää asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita tärkeitä sidosryhmiä teollisuudessa, joka on elintärkeä Suomelle ja Ruotsille. Yhdistynyt yhtiö Yleiskatsaus Yhdistyneestä yhtiöstä tulee yksi maailman johtavista erikoislujien terästen ja standardinauha- ja levytuotteiden sekä putkituotteiden tuottajista. Alustava yhdistyneen yhtiön yhdistelty liikevaihto vuonna 2012 oli noin 63 miljardia Ruotsin kruunua (7,3 miljardia euroa), ja SSAB:llä ja Rautaruukilla on yhteensä noin työntekijää. Yhdistyneellä yhtiöllä tulee olemaan terästuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia. 5 (20)

6 Yhdistynyttä yhtiötä tulee johtamaan SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen jatkaa Rautaruukin toimitusjohtajana osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen asti, jonka jälkeen hän käyttää oikeuttaan jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Strategia Yhdistynyt yhtiö tulee jatkamaan SSAB:n ja Rautaruukin strategiaa palvella paikallisia ja globaaleja markkinoita laadukkailla terästuotteilla ja lisäarvoa tuottavilla palveluilla. Yhtiö jatkaa ja kiihdyttää uusien sovellusten kehitystyötä, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille tuottavuuteen, energiatehokkuuteen ja ympäristöön liittyviä hyötyjä erikoislujia teräksiä käyttämällä. Laajentuneen myyntiorganisaation ansiosta yhdistynyt yhtiö pystyy kehittämään asiakkaidensa kanssa tapahtuvaa yhteistyötä pidemmälle. Jotta operatiiviset ja strategiset tavoitteet saavutetaan parhaiten, on yhtiö tarkoitus organisoida divisioonamallin mukaan selkeillä tulosvastuilla. Organisaatio tullaan keskittämään seuraavien alueiden ympärille: Quenched & Tempered Steels, Melker Jernbergin Ruotsista johtama divisioona European Flat Carbon Steels (enimmäkseen nauhatuotteita), Olavi Huhtalan Suomesta johtama divisioona American Flat Carbon Steels (enimmäkseen levytuotteita), Charles Schmittin Yhdysvalloista johtama divisioona Nordic Steel Distribution, Mikael Nyquistin Ruotsista johtama divisioona Construction Products & Systems, Marko Somerman Suomesta johtama divisioona Synergiat Vuotuisten kustannussynergioiden odotetaan olevan jopa 1,4 miljardia Ruotsin kruunua (150 miljoonaa euroa). Kustannussynergiat odotetaan saavutettavan joustavamman ja tehokkaamman tuotantojärjestelmän, tehokkaamman toimitusketjun, ostojen optimoinnin ja virtaviivaistetun hallinnon kautta. Täydet synergiahyödyt odotetaan saavutettavan kolmen vuoden kuluessa ehdotetusta yhdistymisestä. Yhtiöiden maantieteellisen ja kulttuurisen läheisyyden odotetaan edesauttavan synergioiden saavuttamista. Synergiatasot ovat osittain riippuvaisia vallitsevista markkinaolosuhteista ja niihin sopivista tuotantomalleista. Arvioiduista vuotuisista synergioista noin 350 miljoonaa Ruotsin kruunua (40 miljoonaa euroa) on saavutettavissa alhaisen kysynnän vallitessa perustuen parantuvaan joustavuuteen tuotantokapasiteetin sovittamisessa vallitsevaan kysyntään ylläpitäen kustannustehokasta käyttöastetta masuuneissa ja tehtailla. Kustannussynergioiden lisäksi on mahdollisuuksia välttää päällekkäisiä investointeja tulevaisuudessa ja alentaa nettokäyttöpääomaa. Ehdotetusta yhdistymisestä johtuvien kertaluonteisten kassavirtavaikutteisten kulujen odotetaan olevan noin 350 miljoonaa Ruotsin 6 (20)

7 kruunua (40 miljoonaa euroa). Yhdistynyt yhtiö hyötyy myös tasapainoisemmasta altistumisesta valuuttakurssien muutoksille. Rakentamiseen liittyvät operaatiot SSAB:ssä ja Rautaruukissa (erityisesti Plannja ja Ruukin Rakentamisen tuotteet ja Ruukin Rakentamisen projektit) yhdistetään muodostamaan erillisen rakentamiseen liittyvän divisioonan. Henkilöstö Syyskuun lopussa 2013 SSAB:llä oli noin ja Rautaruukilla noin työntekijää. Osa synergioista odotetaan saavutettavan ajan myötä vähenevän henkilöstömäärän seurauksena. Arvioidut henkilöstövähennykset, pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa, ovat noin 5% yhdistyneen yhtiön koko henkilöstömäärästä ja ne arvioidaan toteutettavan kolmen vuoden kuluessa yhdistymisestä. SSAB ja Rautaruukki tiedottavat, konsultoivat ja neuvottelevat asianosaisten työntekijäorganisaatioiden kanssa ehdotetun yhdistymisen sosiaalisista, taloudellisista ja oikeudellisista seuraamuksista soveltuvien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Hallinnointi ja omistusrakenne Olettaen, että osakevaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, SSAB:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 58% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 75% äänivallasta, ja Rautaruukin nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan 42% yhdistyneen yhtiön pääomasta ja 25% äänivallasta. SSAB:n hallituksen puheenjohtaja, Sverker Martin-Löf, tulee olemaan yhdistyneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen yhdistyneen yhtiön nimitysvaliokunta jatkaa pyrkimyksiä yhtiölle mahdollisimman pätevän hallituksen nimittämiseksi, ottaen myös huomioon yhdistyneen yhtiön uuden omistusrakenteen. Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Industrivärden and Solidium, ovat ilmaisseet aikomuksensa tukea toisiaan SSAB:n nimitysvaliokunnassa, mikä perustuu ymmärrykseen, että Industrivärden nimittää hallituksen puheenjohtajan ja kaksi muuta hallituksen jäsentä ja että Solidium nimittää kaksi hallituksen jäsentä valittavaksi SSAB:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään niin pian kuin on kohtuudella käytännöllistä osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Edellä mainitut Industrivärdenin ja Solidiumin aikomukset pysyvät voimassa, kunnes aikaisempi seuraavista tapahtuu: (i) 24 kuukautta on kulunut osakevaihtotarjouksen toteuttamisesta ja (ii) toisen osakkeenomistajan hallussa olevien äänien lukumäärä on laskenut alle 10%:iin kaikista äänistä SSAB:ssä. SSAB:n hallitus on sitoutunut niin pian kuin on kohtuudella käytännöllistä osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen kutsumaan koolle SSAB:n ylimääräisen yhtiökokouksen valitsemaan uudet SSAB:n hallituksen jäsenet nimitysvaliokuntansa ehdotuksen mukaisesti. Yhdistynyt yhtiö on ensisijaisesti listattuna NASDAQ OMX Tukholmassa, mutta aikoo osakevaihtotarjouksen toteuttamisen yhteydessä tai sen jälkeen hakea toissijaista listausta NASDAQ OMX Helsingissä. Yhdistyneen yhtiön kotipaikka ja pääkonttori ovat jatkossakin 7 (20)

8 Tukholmassa. Yhdistynyt yhtiö noudattaa niitä yhtiön hallinnoinnin (corporate governance) säännöksiä, joita sovelletaan yhtiöön, joka on listattuna NASDAQ OMX Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. Alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot Noudatetut periaatteet Tässä tiedotteessa esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot perustuvat SSAB:n ja Rautaruukin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuodelta 2012 ja tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin tammi-syyskuulta 2013, jotka on laadittu IFRS:n mukaisesti. Yhdistellyt taloudelliset tiedot ovat vain havainnollistavaa tarkoitusta varten. Yhdistellyt taloudelliset tiedot antavat kuvan yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta ja tuloksesta olettaen, että toiminnot olisi yhdistelty kunkin ajanjakson alusta lukien. Yhdistellyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä tule tulkita pro forma taloudellisiksi tiedoiksi, koska kauppahinnan allokointia, kirjanpitoperiaatteiden eroavaisuuksia tai transaktiokustannuksia ei ole olettu huomioon. Erotus kauppahinnan ja Rautaruukin oman pääoman välillä on kirjattu pitkäaikaisiin varoihin. Odotettuja synergioita ei ole huomioitu. Yhdisteltyjä taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu eivätkä SSAB:n tai Rautaruukin tilintarkastajat ole muutoinkaan tarkastaneet niitä. Kauppahinta on laskettu perustuen SSAB:n osakkeiden päätöskursseihin , 48,47 Ruotsin kruunua A-sarjan osakkeelta ja 40,80 Ruotsin kruunua B-sarjan osakkeelta, sekä SEK/EUR-vaihtokurssiin 8,807. Rautaruukin tuloslaskelma on muunnettu Ruotsin kruunuiksi käyttäen keskimääräisiä SEK/EUR-kursseja vuonna 2012 (8,704) ja tammi-syyskuussa 2013 (8,583). Rautaruukin tasetiedot on muunnettu Ruotsin kruunuiksi perustuen SEK/EUR-kurssiin (8,658). Taloudellisessa raportoinnissa SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen lasketaan perustuen kauppahintaan ja Rautaruukin tunnistettavien omaisuus- ja velkaerien käypiin arvoihin yhdistymisen toteutumishetkellä. Tase-erät voivat siksi muuttua merkittävästikin tässä tiedotteessa esitetyistä yhdistellyistä taloudellisista tiedoista johtaen mahdollisesti merkittäviin muutoksiin yhdistyneen yhtiön tuloslaskelmaan sisältyviin muihin eriin. 8 (20)

9 Yhdistelty tuloslaskelma, rahavirtatietoja ja muita tärkeitä tunnuslukuja 6 Vuosi 2012 (miljoonaa Ruotsin kruunua) Tammi-syyskuu, 2013 (miljoonaa Ruotsin kruunua) Yhdistynyt yhtiö SSAB Rautaruukki Yhdistynyt yhtiö SSAB Rautaruukki Liikevaihto Bruttokate Bruttomarginaali 6,3% 7,2% 5,0% 6,7% 4,8% 10,0% Käyttökate Käyttökatemarginaali 4,7% 6,4% 2,0% 5,2% 4,0% 7,1% Liikevoitto Liikevoittomarginaali -1,5% -0,2% -3,6% -1,4% -3,3% 1,6% Kauden tulos verojen jälkeen Tulos/osake (Ruotsin kruunua) ,80 0,05-7,36-1,49-2,47-0,22 Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Terästoimitukset (tuhatta tonnia) Yhdisteltyjä tasetietoja ja velkaantuneisuus (miljoonaa Ruotsin kruunua) Yhdistynyt yhtiö SSAB Rautaruukki Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat ilman rahavaroja Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma yhteensä ,284 8,892 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,663 5,213 Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Nettovelka Nettovelkaantumisaste 59% 55% 74% 9 (20)

10 Yhdistyminen lyhyesti Osakevaihtotarjous Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti SSAB tekee Rautaruukin osakkeenomistajille tarjouksen vaihtaa jokainen Rautaruukin osake uusiin SSAB:n liikkeeseen laskemiin osakkeisiin seuraavien ehtojen mukaisesti: Jokaista Rautaruukin osaketta kohden tarjotaan 0,4752 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa A-sarjan osaketta ja 1,2131 uutta SSAB:n liikkeeseen laskemaa B-sarjan osaketta. Osakevaihtotarjouksen kokonaisarvo on 10,1 miljardia Ruotsin kruunua (1,1 miljardia euroa), joka on asetettu sen saavuttamiseksi, että synergiaedut jakautuvat kohtuullisesti kahden osakkeenomistajaryhmän välillä ja että Rautaruukin osakkeenomistajat saavat kohtuullisen preemion. Kuluja ei peritä. Uusien SSAB:n osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään markkinoilla ja tuotot välittömien myyntikulujen vähentämisen jälkeen jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he olivat niihin oikeutettuja. Uudet SSAB:n liikkeeseen laskemat osakkeet rekisteröidään myös Euroclear Finlandin ylläpitämään Suomen arvo-osuusjärjestelmään. Tällaisten osakkeiden haltijoilta vaadittavat toimenpiteet äänioikeutensa käyttämiseksi ja osinko-oikeuden saamiseksi sekä muuta olennaista tietoa haltijoille tullaan kuvaamaan tarjousasiakirjassa ja esitteessä. SSAB:n osakevaihtotarjouksen vastikkeena liikkeeseen laskemat osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäistä kertaa uusien osakkeiden SSAB:n osakerekisteriin rekisteröintiä seuraavana ensimmäisenä osingon täsmäytyspäivänä. Nämä osakkeet antavat haltijoilleen kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröinnistä lähtien. Ehdot osakevaihtotarjouksen toteuttamiselle Osakevaihtotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että Rautaruukin osakkeenomistajat hyväksyvät osakevaihtotarjouksen yli 90%:n osalta Rautaruukin osakkeista, sekä viranomaisten hyväksynnälle, mukaan lukien hyväksyntöjen saamiselle kaikilta soveltuvilta kilpailuviranomaisilta, kuten on todettu yhdistymissopimuksessa. Osakevaihtotarjous ja siitä seuraava ehdotettu yhdistyminen toteutetaan yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti. Yhdistymissopimuksen olennaisten ehtojen tiivistelmä on Liitteenä 2. Osakevaihtotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja tietoa siitä, kuinka osakevaihtotarjous hyväksytään, tullaan sisällyttämään tarjousasiakirjaan ja esitteeseen, jotka SSAB:n odotetaan julkaisevan maaliskuun 2014 loppupuolella tai huhtikuun 2014 alkupuolella. SSAB on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa suositusta ostotarjouksissa noudatettavista menettelyistä (Ostotarjouskoodi) Suomen arvopaperimarkkinalain tarkoittamalla tavalla. 10 (20)

11 SSAB:llä oli liikkeeseen laskettuna 323,9 miljoonaa osaketta, joista 240,8 miljoonaa oli A-sarjan osakkeita (74% liikkeeseen lasketuista osakkeista) ja 83,2 miljoonaa B-sarjan osakkeita (26% liikkeeseen lasketuista osakkeista). Rautaruukilla oli 138,9 miljoonaa liikkeeseen laskettua osaketta (pois lukien Rautaruukin hallussa olevat omat osakkeet). Olettaen, että osakevaihtotarjous hyväksytään kokonaisuudessaan, SSAB tulee laskemaan liikkeeseen Rautaruukin osakkeenomistajille 66,1 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta (28% kaikista tarjottavista osakkeista) ja 168,6 miljoonaa uutta B-sarjan osaketta (72% kaikista tarjottavista osakkeista). Yhdistyneen yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 558,6 miljoonaa osaketta, joista 306,8 miljoonaa (55% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on A-sarjan osakkeita ja 251,8 miljoonaa (45% liikkeeseen lasketuista osakkeista) on B-sarjan osakkeita. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen ääneen ja jokainen B-sarjan osake oikeuttaa haltijansa yhteen kymmenesosaan yhdestä äänestä. SSAB:n osakesarjojen välillä ei ole muita eroja. Tarjottavien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden suhde johtaa Solidiumin osalta 10,0%:n äänivaltaan yhdistyneessä yhtiössä. SSAB ei tällä hetkellä omista yhtään Rautaruukin osaketta. Rahoitus Yhdistyneen yhtiön rahoitus on varmistettu keskeiset ehdot sisältävillä term sheet -asiakirjoilla ja sitoumuskirjeillä (commitment letters) muutamalta SSAB:n käyttämistä tärkeimmistä pankeista. Alustava aikataulu SSAB:n varsinainen yhtiökokous odotetaan pidettävän ja varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvä materiaali julkistetaan viimeistään kolme viikkoa etukäteen. Yhdistetty tarjousasiakirja liittyen osakevaihtotarjoukseen ja esite liittyen uusiin SSAB:n liikkeeseen laskemiin osakkeisiin valmistellaan niin pian kuin on kohtuudella käytännöllistä, ja se on tarkoitus julkistaa Rautaruukin osakkeenomistajille maaliskuun 2014 loppupuolella tai huhtikuun 2014 alkupuolella. Tarjousaika alkaa pian tämän jälkeen, ja sen odotetaan päättyvän huhtikuun 2014 loppupuolella tai toukokuun 2014 alkupuolella. SSAB pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa. Olettaen, että tarjouksen toteuttamisedellytykset täyttyvät, kauppojen selvityksen odotetaan alkavan huhtikuun 2014 loppupuolella tai toukokuun 2014 alkupuolella, kuitenkin riippuen mahdollisesta tarjousajan pidentämisestä. Ehdotettu yhdistyminen ja osakevaihtotarjousovat ehdollisia kilpailuviranomaisten päätöksille Euroopan unionissa sekä rajoitetussa määrässä muita lainkäyttöalueita, ja alustava aikataulu riippuu siten myös näistä prosesseista. 11 (20)

12 Rautaruukin hallituksen suositus ja osakkeenomistajien tuki Rautaruukin hallitus pitää osakevaihtotarjouksen ehtoja taloudellisesti kohtuullisina Rautaruukin osakkeenomistajien kannalta, ja pitää ehdotettua yhdistymistä Rautaruukin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisena. Rautaruukin hallitus suosittelee yksimielisesti Rautaruukin osakkeenomistajia hyväksymään osakevaihtotarjouksen. Rautaruukin hallitus on myös saanut fairness opinion-lausunnon taloudelliselta neuvonantajaltaan UBS Limitediltä. Rautaruukin hallitus tulee Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkaisemaan koko lausuntonsa osakevaihtotarjouksesta ennen tarjousasiakirjan ja esitteen julkistamista. Solidium, joka omistaa 39,7% kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista osakkeista, on ilmaissut täyden tukensa yhdistymiselle ja on sitoutunut hyväksymään osakevaihtotarjouksen. Tämä sitoumus lakkaa olemasta voimassa tietyissä yhdistymissopimukseen liittyvissä tilanteissa. Rautaruukin osakkeenomistaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa 2,99% Rautaruukin osakkeista, ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa 2,51% Rautaruukin osakkeista, ovat ilmaisseet alustavan myönteisen suhtautumisensa järjestelyyn. 8 SSAB:n yhtiökokous Ehdotettu yhdistyminen on ehdollinen SSAB:n osakkeenomistajien päätöksille, jotka vaaditaan yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen. SSAB:n suurin omistaja, Industrivärden, joka omistaa 23,4% äänivallasta ja 18,2% pääomasta SSAB:ssä, on ilmaissut täyden tukensa yhdistymiselle ja on sitoutunut äänestämään vaadittavien SSAB:n päätösten puolesta, sekä sitoutunut olemaan myymättä omistamiaan osakkeita ennen ehdotetun yhdistymisen toteuttamista. Tämä sitoumus lakkaa olemasta voimassa tietyissä yhdistymissopimukseen liittyvissä tilanteissa. Industrivärden aikoo pysyä pitkäaikaisena pääomistajana yhdistyneessä yhtiössä. Neuvonantajat SSAB:n taloudellisina neuvonantajina ovat Handelsbanken Capital Markets ja Access Partners sekä oikeudellisina neuvonantajina Mannheimer Swartling Advokatbyrå, White & Case LLP ja Morrison & Foerster LLP. Rautaruukin pääasiallisena taloudellisena neuvonantajana on UBS Limited, oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy, sekä taloudellisena neuvonantajana Nordea Markets. Tämä informaatio on sellaista, jonka SSAB on velvollinen julkistamaan Suomen ja Ruotsin arvopaperimarkkinalakien mukaan. Julkaistu klo 7.00 CET, Tukholma, SSAB AB (publ) Helsinki, Rautaruukki Oyj 12 (20)

13 Tärkeä ilmoitus Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä osakevaihtotarjous osakkeista vain osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi. Osakevaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti osakevaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloista. SSAB:n osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ( Arvopaperilaki ), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. SSAB:n osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Huomioon otettavaa on, että tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia odottaa, arvioi, ennustaa tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen. 13 (20)

14 Liite 1: SSAB ja Rautaruukki lyhyesti SSAB lyhyesti SSAB on yksi johtavista terästuottajista Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä yksi johtavista erikoislujien terästen tuottajista globaalisti. Yhtiöllä on 6 miljoonan raakaterästonnin kapasiteetti ja se tuottaa nauha- ja -levyterästuotteita sekä erikoislujiin että standarditeräksiin perustuen. SSAB:lla on tuotantolaitoksia sekä Ruotsissa että Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on kapasiteettiä myös Kiinassa useiden terästuotteiden jalostamiseen ja viimeistelyyn. Ruotsissa tuotanto perustuu masuuneihin, ja Yhdysvalloissa yhtiö käyttää romuterästä sähkömasuuneissa. SSAB työllistää noin työntekijää 45 maassa. Vuonna 2012 SSAB:n liikevaihto oli noin 38,9 miljardia Ruotsin kruunua (4,5 miljardia euroa). SSAB:n valmistamia erikoislujia terästuotteita myydään ympäri maailmaa. Erikoislujat teräkset mahdollistavat lopputuotteen alhaisemman painon verrattuna standarditerästen käyttämiseen. Erikoislujat teräkset lisäävät myös lopputuotteen vahvuutta ja pitkäikäisyyttä. SSAB markkinoi terästuotteitaan tuotenimillä Domex, Docol, Prelaq, Hardox, Weldox, Armox ja Toolox. SSAB:n terästoiminnat on jaettu kolmen maantieteellisen liiketoiminta-alueen mukaan: o SSAB EMEA Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka o SSAB Americas Pohjois-Amerikka ja Latinalainen Amerikka o SSAB APAC Aasia ja Oseania Teräsjakelija Tibnor ja ohutlevyterästä tuottava Plannja ovat SSAB:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. SSAB:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Tukholmassa. Lisätietoa SSAB:stä löytyy osoitteesta Rautaruukki lyhyesti Rautaruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Rautaruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Rautaruukilla on noin työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, mm. Pohjoismaissa, Euroopassa, Venäjällä ja kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Yhtiöllä on Suomen Raahessa terästuotantoyksikkö, jonka vuotuinen kapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia. Jalostusta ja pinnoitusta varten yhtiöllä on tehdas Hämeenlinnassa. Rakentamisen liiketoiminnoilla on teräsrakennetuotantoa ja paneeli- sekä kattotuotetuotantoa esimerkiksi Suomessa, Venäjällä, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa. Rautaruukin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,8 miljardia euroa (24,3 miljardia Ruotsin kruunua). 14 (20)

15 Rautaruukin visio on olla energiatehokkaiden teräsratkaisujen innovatiivinen ja arvostettu toimittaja ja olla mukana rakentamassa tulevaisuuden kestävämpää yhteiskuntaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Rautaruukin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Ruukin teräsliiketoiminta toimittaa erikoisterästuotteita, muun muassa erikoislujia, kulutusta kestäviä ja erikoispinnoitettuja tuotteita sekä putkituotteita vaativiin, energiatehokkaisiin sovelluksiin. Tuotenimiä ovat Raex, Laser, Optim, Ramor ja Litec. Teräspalvelukeskukset toimittavat terästuotteita sekä niihin liittyviä esikäsittely-, logistiikka- ja varastointipalveluita. Rautaruukin teräsliiketoiminta työllistää yhteensä noin työntekijää. Ruukin Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alue toimittaa elinkaari- ja energiatehokkaita komponentteja, kuten energiapaneeleita ja life-paneeleita kuorirakentamiseen liike-, toimitila- ja teollisuuskäyttöön. Lisäksi liiketoiminta-alue tarjoaa pohjarakentamisen komponentteja infrastruktuurirakentamiseen, sekä kattotuotteita ja -palveluita pientaloihin. Rautaruukin Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alue työllistää noin työntekijää. Ruukin Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alue toimittaa teräsrakenteita suunniteltuina ja asennettuina liike-, toimitila- ja teollisuusrakentamiseen erityisesti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Liiketoiminta-alue työllistää noin työntekijää. Fortaco, joka on konepajateollisuuden sopimusvalmistaja, on osittain Rautaruukin omistama. Rautaruukin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa Rautaruukista on osoitteessa 15 (20)

16 Liite 2: Tiivistelmä yhdistymissopimuksesta SSAB:n ja Rautaruukin ennen osakevaihtotarjouksen julkistamista solmima yhdistymissopimus sisältää ne olennaiset ehdot, joiden mukaisesti SSAB tekee osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille. Yhdistymissopimuksen mukaan Rautaruukin hallitus sitoutuu antamaan Rautaruukin osakkeenomistajille virallisen suosituksen hyväksyä osakevaihtotarjous. Rautaruukin hallitus voi siitä huolimatta päättää olla antamatta suositustaan, muokata suositustaan, peruuttaa suosituksensa tai muuttaa suositustaan tietyissä tilanteissa täyttääkseen huolellisuusvelvoitteensa, mukaan lukien jos (i) kilpaileva, edullisempi tarjous julkaistaan tai (ii) osakevaihtotarjous ei enää ole Rautaruukin osakkeenomistajien parhaan edun mukainen muun muassa olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden johdosta. SSAB:llä on oikeus peruuttaa osakevaihtotarjous, jos Rautaruukin hallitus päättää olla antamatta suositustaan, muokata suositustaan, peruuttaa suosituksensa tai muuttaa suositustaan. Sekä Rautaruukki että SSAB ovat sitoutuneet olemaan panematta alulle, houkuttelematta tai rohkaisematta kilpailevia tarjouksia, ehdotuksia tarjoukseksi tai muita osakevaihtotarjouksen kanssa kilpailevia transaktioita sekä olemaan edistämättä tai tukematta sellaisten ehdotusten etenemistä. Rautaruukki on myös sopinut informoivansa SSAB:tä kaikista kilpailevista ehdotuksista sekä tarjoamaan SSAB:lle mahdollisuuden neuvotella Rautaruukin hallituksen kanssa tällaisista kilpailevista ehdotuksista ilmenevistä seikoista. Yhdistymissopimus sisältää myös tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia sekä SSAB:n että Rautaruukin osalta, kuten että kumpikin osapuoli harjoittaa liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan ennen osakevaihtotarjouksen toteuttamista, ja että tarvittavat lakisääteiset hakemukset laaditaan yhteistyössä osapuolten kesken. SSAB on myös sitoutunut kohtuudella parhaan kykynsä mukaan noudattamaan ja täytäntöönpanemaan yhdistymissopimuksen liitteenä olevat hallinnointi- ja teollissuunnitelmat osakevaihtotarjouksen toteuduttua. Osakevaihtotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle tai, siinä laajuudessa kuin sovellettavien lakien ja säännösten mukaan on sallittua, SSAB:n luopumiselle seuraavien edellytysten täyttymisestä sinä päivänä, kun SSAB julkistaa osakevaihtotarjouksen lopputuloksen Suomen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 pykälän mukaisesti: tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Rautaruukin osakkeiden osalta, jotka yhdessä SSAB:n ennen tuloksen julkistamispäivää omistamien muiden Rautaruukin osakkeiden kanssa edustavat yli 90 % Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä oikeutta ja velvollisuutta pakollisen lunastusmenettelyn aloittamiseen koskevan osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukaisesti laskettuna; 16 (20)

17 kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, -lupien, ja -suostumusten, mukaan lukien muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksynnät, saaminen niin, että tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot, mukaan lukien muun muassa vaatimukset SSAB:n tai Rautaruukin omaisuuden luovuttamisesta tai SSAB:n tai Rautaruukin liiketoimintojen uudelleenjärjestelystä, ovat SSAB:n kannalta kohtuullisesti hyväksyttäviä siten, että ne eivät johda olennaisen haitalliseen muutokseen yhdistyneessä konsernissa; sellaista lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä ei ole annettu tai mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen, mukaan lukien Finanssivalvonta ja Ruotsin Finansinspektionen, ei ole antanut sellaista päätöstä, joka kokonaan tai osittain estäisi osakevaihtotarjouksen toteuttamisen tai johtaisi olennaiseen haitalliseen muutokseen yhdistyneessä konsernissa; mikään Rautaruukin julkistama tieto tai Rautaruukin SSAB:lle ilmaisema tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa ja Rautaruukki ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen soveltuvien lakien ja säännösten mukaan olisi pitänyt julkistaa edellyttäen, että sellainen julkistaminen tai tiedon julkistamatta jättäminen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; osakevaihtotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaisi olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; Rautaruukin hallitus on antanut suosituksensa, ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu; yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa; Solidiumin antama sitoumus hyväksyä osakevaihtotarjous on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti; ja SSAB:n yhtiökokouksessa on hyväksytty kaikki yhdistymisen ja osakevaihtotarjouksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset päätökset. SSAB voi vedota mihin tahansa toteuttamisedellytykseen aiheuttaen osakevaihtotarjouksen etenemisen pysähtymisen, raukeamisen tai peruuttamisen tilanteissa, joissa kyseisellä toteuttamisedellytyksellä on SSAB:n osakevaihtotarjouksen näkökulmasta sellainen olennainen merkitys, johon viitataan Finanssivalvonnan antamassa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus) ja Ostotarjouskoodissa. Mikäli SSAB hankkii enemmän kuin 90 % Rautaruukin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, SSAB on sitoutunut aloittamaan Rautaruukin jäljellä olevien osakkeiden pakollisen lunastusmenettelyn ja aikaansaamaan Rautaruukin osakkeiden listalta poistamiseen NASDAQ OMX Helsingistä. 17 (20)

18 Osakevaihtotarjouksen toteuttamisen jälkeen SSAB:n tulee toteuttamaan SSAB:n osakkeiden toissijainen listauksen NASDAQ OMX Helsingissä ja osakevaihtotarjouksessa vastikkeena annettavien SSAB:n osakkeiden listauksen NASDAQ OMX Tukholmassa sekä toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. Rautaruukin omistamat omat osakkeet, tällä hetkellä osaketta, on poissuljettu osakevaihtotarjouksesta. 9 Sekä SSAB että Rautaruukki voivat irtisanoa yhdistymissopimuksen, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen vakuutuksia, sitoumuksia tai kovenantteja, tai mikäli osakevaihtotarjousta ei ole toteutettu mennessä, jota määräpäivää kumpikin osapuoli voi pidentää enintään kolmella kuukaudella. Lisäksi sekä SSAB että Rautaruukki voivat irtisanoa sopimuksen muun muassa, jos julkistettu tai osapuolelta toiselle annettu tieto on olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa, tai jos osakevaihtotarjouksen julkistamisen jälkeen tapahtuu olennaisen haitallinen muutos. SSAB on oikeutettu peruuttamaan osakevaihtotarjouksensa yhdistymissopimuksen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen johdosta sen ehtojen mukaisesti. Jos SSAB tai Rautaruukki irtisanoo sopimuksen, toinen osapuoli voi olla oikeutettu korvaukseen niistä välittömistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet SSAB:n ja Rautaruukin välisen yhdistymisen valmistelusta yhdistymissopimuksen allekirjoitusta edeltävältä 12 kuukauden ajalta edellyttäen, että (i) (ii) Rautaruukin tapauksessa, SSAB on peruuttanut osakevaihtotarjouksen Rautaruukin irtisanottua yhdistymissopimuksen sen seurauksena, että viranomaislupia ei ole saatu mennessä, jota määräpäivää kumpikin osapuoli voi pidentää enintään kolmella kuukaudella, ja SSAB:n tapauksessa, SSAB on irtisanonut yhdistymissopimuksen, koska (i) Rautaruukin hallitus on päättänyt olla antamatta suositustaan, on muokannut suositustaan, on peruuttanut suosituksensa tai on muuttanut suositustaan kilpailevan tarjouksen tai vakavasti otettavan kilpailevan ehdotuksen johdosta tai (ii) kilpaileva tarjous on toteutettu. 18 (20)

19 Liite 3: Lehdistö- ja sijoittajatilaisuudet ja yhteyshenkilöt Yhteinen lehdistötilaisuus pidetään tänään kello 9.00 CET (10.00 EET) World Trade Centerin (WTC) Manhattan-salissa, Tukholmassa osoitteessa Kungsbron 1. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat Sverker Martin-Löf ja Kim Gran sekä SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat Martin Lindqvist ja Sakari Tamminen. Lehdistötilaisuus esitetään myös suorana Internetissä osoitteessa Puhelimitse voi myös osallistua ja esittää kysymyksiä: Ruotsi: Suomi: Iso-Britannia: Yhdysvallat: SSAB:n ja Ruukin verkkosivuilla julkistetaan esitysmateriaali ennen lehdistötilaisuuden alkua. Toinen yhteinen lehdistötilaisuus pidetään myöhemmin tänään kello EET (14.00 CET) Helsingissä hotelli Kämpin Peilisalissa, 2. krs., osoitteessa Kluuvikatu 2. Paikalla ovat SSAB:n ja Rautaruukin hallitusten puheenjohtajat ja SSAB:n ja Rautaruukin toimitusjohtajat. Mediayhteydenotot: SSAB Rautaruukki Andreas Koch Taina Kyllönen Director, Investor Relations Markkinointi- ja viestintäjohtaja Marie Elfstrand Atte Kaksonen Director, External Communications Johtaja, yritysviestintä Maria Långberg EVP & Head of Group Communications (20)

20 1 Ellei muuta ole kerrottu, Ruotsin kruunun määräiset erät on tässä pörssitiedotteessa konvertoitu euroiksi SEK/EUR kurssilla 8, Kuluja ei peritä. Uusien SSAB:n osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään markkinoilla ja nettotuotot jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajille siinä suhteessa, kun he olivat niihin oikeutettuja. 3 Perustuu Rautaruukin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsingissä (EUR 6,60) ja SSAB:n osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuihin keskikursseihin NASDAQ OMX Tukholmassa (A-sarjan osake SEK 46,7/EUR 5,27 ja B-sarjan osake SEK 39,5/EUR 4,45) kolmen viime kuukauden aikana asti, mukaan lukien mainitun päivän. 4 Perustuu Rautaruukin osakkeen päätöskurssiin NASDAQ OMX Helsingissä (EUR 6,89) ja SSAB:n osakkeiden päätöskursseihin NASDAQ OMX Tukholmassa (A-sarjan osake SEK 48,47 ja B-sarjan osake SEK 40,80) sekä SEK/EUR-vaihtokurssiin 8, Osakekohtainen synergia verojen jälkeen laskettu käyttäen verokantaa 22%. 6 Rautaruukin terästoimitukset sisältävät vain ulkoiset volyymit. 7 SSAB:n ja Rautaruukin nettovelka on määritelty kuten yhtiöiden osavuosikatsauksissa tammi-syyskuulta, Yhdistyneen yhtiön nettovelka on näiden yhdistelmä, johon on lisätty Rautaruukin nettoeläkevastuut , määrältään 370 miljoonaa Ruotsin kruunua (43 miljoonaa euroa). 8 Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Rautaruukissa perustuu omistukseen. 9 Rautaruukin omista osakkeista on mahdollista laskea liikkeeseen osana Rautaruukin palkitsemisohjelmaa

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2015 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2015 KLO 8.30 Tämä tiedote ei ole tarjous suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Julkaisupäivä: 19.tammikuuta 2017 12:00:00 Luokka: Julkinen ostotarjous PKC Group Oyj Pörssitiedote 19.1.2017 klo 21.00 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN

Lisätiedot

SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla

SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy päätöksen, SSAB AB:n

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2000 KLO 9.30 1 (6)

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2000 KLO 9.30 1 (6) TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2000 KLO 9.30 1 (6) TietoEnator tekee julkisen ostotarjouksen kaikista Entran osakkeista. Päämääränä on, että Entrasta tulee Euroopan johtava finanssitoimialan tietotekniikkaratkaisujen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Epa virallinen ka a nno s Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen SSAB AB (publ):n (yhtiörekisteritunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Valmet Johtava prosessiteknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle

Valmet Johtava prosessiteknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle Valmet Johtava prosessiteknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle Sijoitus-Invest 30.11.2016 Calle Loikkanen Sijoittajasuhdejohtaja Avainluvut

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on 28.10.2003 päättänyt käynnistää osakeannin, johon liittyvä

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO LIITE D Yhtiön hallituksen 22.6.2005 antama lausunto Ostotarjouksesta sisältyy tähän Liitteeseen D siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Lisäksi tähän Liitteeseen D

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS 2009

TILIKAUDEN TULOS 2009 TILIKAUDEN TULOS 2009 1.3.20101 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se esitetään Yhtiön

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.2.2014 Toimintaympäristö vuonna 2013 Vuoden 2013 käynnistyessä teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty.

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. 1(6) WARRANTTILIIKKEESEENLASKU 2/2005 Yksityiskohtaiset warranttiehdot Nämä yksityiskohtaiset warranttiehdot muodostavat yhdessä 7.12.2004 päivätyn Evlin warranttiohjelmaa koskevan Listalleottoesitteen

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2016 KLO 11.45

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2016 KLO 11.45 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2016 KLO 11.45 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot