OHJE HOITOYKSIKÖLLE JA VERIKESKUKSELLE: PUNASOLUVALMISTEIDEN SÄILYTYS HOITOYKSIKÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE HOITOYKSIKÖLLE JA VERIKESKUKSELLE: PUNASOLUVALMISTEIDEN SÄILYTYS HOITOYKSIKÖSSÄ"

Transkriptio

1 Sivu 1(13) Laatija: K. Salmela Tarkastaja: S. Takala, I. Rokka, L. Joutsi-Korhonen Hyväksyjä: M. Raitakari Tässä ohjeessa on esitetty toimintamalli sekä hoitoyksikölle että verikeskukselle - punasoluvalmisteiden säilytyksestä hoitoyksikössä eli verikeskuksen/laboratorion ulkopuolella niissä tapauksissa, joissa verikeskus ottaa hoitoyksiköissä säilytettyjä, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin hoitoyksiköstä verikeskukseen, edelleen käytettäväksi. Hoitoyksikkö ja verikeskus sopivat toimintamallin käyttöönotosta yhdessä ja huolehtivat tarvittavista järjestelyistä tämän ohjeen mukaan. 1. TAUSTAA Punasoluvalmisteet toimitetaan verikeskuksesta hoitoyksikköön pääsääntöisesti vasta juuri ennen verensiirtoa. Hoitoyksikkö noudattaa SPR Veripalvelun ohjeita: - Jos punasoluvalmiste on ollut yli tunnin huoneenlämmössä, sitä ei saa enää palauttaa säilytettäväksi jääkaappiin. - Verensiirto tulee saada päätökseen kuuden tunnin sisällä siitä, kun punasoluvalmiste on otettu jääkaapista huoneenlämpöön. Erikoistapauksissa esimerkiksi leikkaussaleissa hoitoyksikkö voi säilyttää punasoluvalmisteita laboratorion ulkopuolella olevassa ns. lääkejääkaapissa tai ns. verijääkaapissa lyhytaikaisesti (joitakin tunteja) noudattaen Veripalvelun ohjeita: - Punasoluvalmisteiden säilytys on C. - Punasoluvalmisteiden kuljetus on C. - Punasolut jäätyvät ja hemolysoituvat alle -0,5 C:ssa. Huom! Säilytyksestä vastaa kyseinen hoitoyksikkö. Verikeskus voi ottaa hoitoyksikköön luovutettuja, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin edelleen käytettäväksi, 1. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä alle tunnin ( C:ssa) tai 2. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä yli tunnin ja hoitoyksikkö on noudattanut säilytyksessä Veripalvelun ym. ohjeita ja punasolut on säilytetty jääkaapissa, jossa on Liberoseuranta ja valmisteiden mukana on täytetty ja allekirjoitettu saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN. Säilytysn rekisteröinnissä käytetään Libero-dataloggeria (kuvassa). Käyttäjä käynnistää rekisteröinnin painamalla TRANSIT-painiketta ja lopettaa sen painamalla ARRIVED-painiketta. Laite antaa ilmoituksen (näytölle ilmaantuu ruksi), jos sallitut rajat ovat rikkoutuneet. Libero voidaan liittää tietokoneen USB-porttiin, jolloin siitä saa tulostettua raportin, josta näkee mm. rekisteröityneen n (ks. liite 1). NÄYTTÖ TRANSIT- PAINIKE USB-LIITIN JA KUMITULPPA ARRIVED- PAINIKE

2 Sivu 2(13) 2. OHJEET VERIKESKUKSILLE/LABORATORIOILLE 2.1. Hoitoyksiköiden jääkaappien Liberoiden ohjelmointi Meilahden verikeskuksessa Ohjelmoinnista huolehtii verikeskuksen vastuuhoitaja tai teknisanalyyttinen vastuuhenkilö. Liberoihin ohjelmoidaan seuraavat tiedot: - Töölön sairaala ja NKL:n leikkausosasto (yläraja on tiukka, koska Töölössä punasoluvalmiste voi olla hoitoyksiköiden jääkaapeissa useita eri kertoja ja NKL:n leikkausosastolla hätäverivalmisteet voivat olla viikkoja): - Otsikoksi kirjoitetaan HUSLAB/VERIKESKUKSET, Punasolujen säilytys: sallittu ,5 oc ja lisäksi tuleva sijaintipaikka (esim. TÖÖ-OLS). - Rekisteröinnin alkaminen: Tunti sen jälkeen, kun on painettu TRANSIT-paniketta (jotta huoneenlämmössäkin ollut Libero ehtii jäähtyä ennen rekisteröinnin alkua). - Rekisteröintitiheys (Log Interval): 2 min (huom. Log Mode: Loop; muistissa on siten aina enintään 22 pv:n tiedot) - Sallittu (Upper and Lower Treshold): ,5 ºC. - Viive rajan rikkoutumisen jälkeen ennen kuin ilmoitus (ruksi) tulee (Alarm Delay): 30 min. - Libero on kertaalleen käynnistettävä ja sammutettava konfiguroinnin jälkeen. - Muut hoitoyksiköt: - Otsikoksi kirjoitetaan HUSLAB/VERIKESKUKSET, Punasolujen lyhyt säilytys: sallittu oc ja lisäksi tuleva sijaintipaikka (esim. MEI-TEHO). - Rekisteröinnin alkaminen: Tunti sen jälkeen, kun on painettu TRANSIT-paniketta (jotta huoneenlämmössäkin ollut Libero ehtii jäähtyä ennen rekisteröinnin alkua). - Rekisteröintitiheys (Log Interval): 2 min (huom. Log Mode: Loop; muistissa on siten aina enintään 22 pv:n tiedot) - Sallittu (Upper and Lower Treshold): ºC. - Viive rajan rikkoutumisen jälkeen ennen kuin ilmoitus (ruksi) tulee (Alarm Delay): 15 min. - Libero on kertaalleen käynnistettävä ja sammutettava konfiguroinnin jälkeen. Liberon taakse merkitään PS:N LYHYT SÄILYTYS ja tuleva sijaintipaikka (esim. TÖÖ-TEHO). Liberoista pidetään kirjaa: listaan kirjoitetaan Liberon ID-numero (näkyy Liberon takana), viimeinen käyttöpäivä ja tuleva sijaintipaikka. Liberoja ei tarvitse kalibroida, sillä niiden mukana tulee kalibrointitodistus (yksi kalibrointi riittää Liberon käyttöajaksi). Liitteessä 1 on esimerkki Liberon raportista, josta näkyvät mm. ohjelmoidut tiedot Kirjanpito Kukin verikeskus pitää kirjaa niistä hoitoyksiköissä sijaitsevista jääkaapeista (ja niissä olevista Liberoista), joissa säilytettyjä punasoluvalmisteita otetaan verikeskukseen takaisin, edelleen käytettäväksi; tiedot kirjataan liitteen 2 taulukkoon Käyttöönotto Tilaa ohjelmoitu Libero Meilahden verikeskuksesta (takana lukee PS:N LYHYT SÄILYTYS). Lämpötilarajoiksi on asetettu ºC (tämä yläraja on hyväksyttävissä lyhyessä säilytyksessä laboratorion ulkopuolella, kun käytössä on usein pieni lääkejääkaappi) tai ,5 ºC (TÖÖLÖ ja NKL-LOS).

3 HUSLAB Sivu 3(13) Kiinnitä Libero jääkaapin sisälle seuraavasti: - Käytä kiinnitykseen erillisiä koukkuja (joita saa Meilahden verikeskuksesta). - Liberon tulee olla koukuissa hieman kallellaan, irti seinästä. - Libero tulee kiinnittää mieluiten jääkaapin sivuseinään, etutakasuunnassa melko keskelle, ylä-alasuunnassa melko alas (ei ainakaan ihan ylös), lähelle säilytettäviä punasoluja. - Älä sijoita Liberoa jääkaapin lämpimimpään paikkaan (yl. ylhäällä ovensuussa) äläkä kylmimpään paikkaan (yl. alhaalla ja/tai kylmän ilman puhaltimen lähellä eli yl. takaseinässä). Huom! Lämpötila voi vaihdella jääkaapin eri osissa useillakin asteilla. Ennen lopullista käyttöönottoa (ja hoitoyksiöiden opastusta) kannattaa tarkistaa esim. viikon välein, yhteensä 1-4 viikon ajan, että pysyy sallituissa rajoissa (huom. keskiarvon tulee olla ºC). Mikäli näin ei ole, asia tulee selvittää (esim. vaihtaa Liberon paikkaa, seurata jääkaapin omaa ja mahdollista ylimääräistä min-max-mittaria, säätää jääkaapin asetusa, varmistaa, että jääkaappi on toimintakunnossa, jne.) Käynnistä rekisteröinti: - Paina TRANSIT-painiketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes teksti Arrived (kuva 1) häviää näytöltä - ja tilalle ilmaantuu teksti Transit ja dely (kuva 2). - dely on näytöllä tunnin (= viive ennen rekisteröinnin alkua), minkä jälkeen se häviää näytöltä, ja tilalle ilmaantuu laitteen mittaama (kuva 3). 1. Kirjaa Liberon käyttöönottopäivämäärä taulukkoon (liite 2). Kirjaa Liberon viimeinen käyttöpäivä taulukkoon (liite 2). - Libero toimii vain niin kauan, kuin sen patteri toimii (pisimmällään runsaat 400 päivää), minkä jälkeen se on vaihdettava uuteen: jäljellä olevien päivien määrä näkyy Liberon näytöltä (kuvan esimerkissä 163 päivää). - Laske taulukkoon kirjattava viimeinen käyttöpäivä jäljellä olevien päivien perusteella. - Ota yhteys Meilahden verikeskukseen 1 kk ennen kuin Libero vanhenee uuden Liberon saamiseksi (tai välittömästi, jos laite menee epäkuntoon) Liberon raportin tulostus ja tarkistus kerran (kahdessa) viikossa Hae Libero kerran viikossa (tai harkinnan mukaan kerran kahdessa viikossa) verikeskukseen raportin tulostamista ja tarkistamista varten. Tarkista samalla, että hoitoyksikkö on täyttänyt seurantalomaketta (ks. kohta 3.2.) ja että saatelappuja KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN on saatavilla.

4 HUSLAB Sivu 4(13) Lopeta rekisteröinti: paina ARRIVED-paniketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes teksti Transit (kuva 1) katoaa ja näytölle ilmaantuu teksti Arrived (kuva 2). HUOM! JOS TEET VAHINGOSSA JOTAKIN MUUTA, KOKO RAPORTTI TIETOINEEN VOI TUHOUTUA! Katso, onko Liberon näytöllä PUKKI vai RUKSI. PUKKI RUKSI Jos Liberon näytöllä oli PUKKI, on pysynyt sallituissa rajoissa tai ollut niiden ulkopuolella yhtäjaksoisesti alle 15 min tai alle 30 min (TÖÖLÖ ja NKL-LOS). - Poista USB-liittimen kumisuojus ja liitä Libero päällä olevan tietokoneen USB-porttiin. Mene tietokoneen hakemistoon esim. klikkaamalla työpöydän Tietokone-ikonia tai Resurssienhallinnan kautta. Odota, kunnes LIBERO näkyy ulkoisena levyasemana (ks. ao. kuva). Klikkaa sitä, jolloin saat raportin (PDF-tiedosto) näkyviin: klikkaa sitä, jolloin raportti aukeaa.

5 Sivu 5(13) - Tallenna (Save a copy; raporttia ei tarvitse erikseen nimetä) yhteiselle verkkoasemalle: \\husnas2\js\protected\kkem\yhteiset\yhteinen_verikeskus\liberot\hoitoyksiköiden jääkaapit\ - valitse vuosi ja oma verikeskuksesi (ja Liberon sijaintipaikka, jos olet tehnyt sijaintikohtaiset alikansiot). (Meilahden verikeskuksen kliininen vastuuhenkilö poistaa noin yli 5 vuotta vanhat tiedostot.) - Tarkista raportin käyrä ja keski (Average Temperature) (ks. liite 1). Huom. Sallituksi ylärajaksi on Liberoon asetettu +10 C tai + 6,5 C (TÖÖLÖ ja NKL-LOS), mutta raportista on tarkistettava, että käyrän perustaso ja keski ovat alemmat, C. Jos näin ei ole, tulosta raportti ja huolehdi, että asia selvitetään: onko jääkaapin liian korkea/matala, ovatko Libero tai punasolut jääkaapissa liian lämpimässä/kylmässä paikassa jne. (tulostettu raportti selvityksineen arkistoidaan verikeskuksessa toistaiseksi pysyvästi). - Palauta Libero hoitoyksikön jääkaappiin. Käynnistä rekisteröinti: paina TRANSIT-painiketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes näytölle ilmaantuu teksti Transit ja dely (ks. kohta 2.3). - Ympyröi hoitoyksikön seurantakaavakkeen ko. päivän Libero-ruutu tarkistuksen merkiksi. Jos Liberon näytöllä on RUKSI, on ollut sallitun n ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 15 min tai 30 min (TÖÖLÖ ja NKL-LOS). - Avaa, tallenna ja tulosta Liberon raportti (ks. ohjeet edellä; esim. päivystysaikana raporttitiedostoa ei ole kuitenkaan pakko tallentaa, jos et osaa, kunhan raportti on tulostettu). - Arvioi jääkaapin aktuaalin, hoitoyksikön täyttämän seurantalomakkeen ja Liberon raportin perusteella, kuinka vakavasta poikkeamasta on kyse (punasolujen jäätyminen on vaarallisempaa kuin lievä, lyhytaikainen lämpeneminen yli +10 C ). - Huolehdi mahdollisesti väärin säilytettyjen punasoluvalmisteiden käyttökelpoisuudesta ja turvallisuudesta huomioiden - jääkaapissa olevat punasoluvalmisteet (siirrä ne tarvittaessa toiseen jääkaappiin) - jääkaapissa olleet, verikeskukseen palautetut punasoluvalmisteet ja - jääkaapissa olleet, potilaille siirretyt punasoluvalmisteet. - Selvitä poikkeaman syy mahdollisimman nopeasti. - Palauta Libero mahdollisimman nopeasti hoitoyksikön jääkaappiin. Käynnistä rekisteröinti: paina TRANSIT-painiketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes näytölle ilmaantuu teksti Transit ja dely (ks. kohta 2.3.). Ympyröi hoitoyksikön seurantakaavakkeen ko. päivän Libero-ruutu tarkistuksen merkiksi. - Konsultoi tarvittaessa Meilahden sairaalan verikeskusta (verikeskushoitajaa tai verikeskuslääkäriä) tai oman verikeskuksen kliinistä vastuuhenkilöä. - Käynnistä tarvittavat toimenpiteet vastaavan poikkeaman estämiseksi jatkossa. - Kirjaa poikkeaman käsittely esim. raportin taakse ja tarvittaessa (mm. jos punasolujen säilytys ei ollut ohjeiden mukainen) HUSLABin ohjeistuksen mukaisesti. Arkistoi tulostettu raportti selvityksineen verikeskuksessa toistaiseksi pysyvästi. - Voit myös sopia hoitoyksikön kanssa, että se lähettää Liberon verikeskukseen esim. putkipostilla tms. (välimatka huomioiden). Tällöinkin Libero tulisi sammuttaa (ja käynnistää) jääkaapin vieressä.

6 Sivu 6(13) 2.5. Hoitoyksiköiden opastus Verikeskus sopii yhdessä hoitoyksikön kanssa seurannan järjestämisestä seuraavasti: - Esittele hoitoyksikölle jääkaappiin sijoitettu Libero. - Opasta hoitoyksikköä Liberon tarkistamisessa: onko näytöllä PUKKI vai RUKSI. - Toimita hoitoyksikköön lämpötilojen seurantalomakkeita (tämän ohjeen kaksi viimeistä sivua) ja saatelappuja KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN (ao. linkistä tai Verensiirtoketju-sivuilta): \\husnas2\lablaatu\laatujarjestelma\kliinisen_kemian_yhteiset_ohjeet\verikeskus\lomakkeita\käyttökelpoisten punasoluvalmisteiden palautus_ pdf - esitäytä seurantalomakkeisiin palautusosoite, Liberon ID-numero ja yhdessä hoitoyksikön kanssa hoitoyksikön ja jääkaapin tiedot - opasta hoitoyksikköä - seurantalomakkeiden täyttämisessä ja palauttamisessa - saatelappujen täyttämisessä ja niiden ja verivalmisteiden palauttamisessa - Tulosta tämä ohje, kirjoita kappaleeseen OHJEET HOITOYKSIKÖLLE kohtaan 3.2. laboratoriosi puhelinnumero ja toimita ohje hoitoyksikköön, - Jos ohjeeseen tulee päivitys, huolehdi, että myös hoitoyksikkö saa päivitetyn ohjeen ja että vanhentunut ohje poistetaan sieltä käytöstä. Varmista, että hoitoyksikkö palauttaa täyttämänsä seurantalomakkeet verikeskukseen puolivuosittain, ja arkistoi ne 5 vuotta Toimenpiteet, kun hoitoyksiköstä otetaan yhteyttä, koska Liberon näytöllä on RUKSI. Etukäteen tulisi miettiä, kuka tulostaa Liberon raportin (hoitoyksikkö vai verikeskus, josta punasoluvalmisteet on toimitettu) ja kuka tulkitsee sen (hoitoyksikkö vai verikeskus, josta punasoluvalmisteet on toimitettu) Ks. ohjeet kohdassa Hoitoyksiköiden palauttamien, käyttökelpoisten punasoluvalmisteiden vastaanottaminen Voit ottaa hoitoyksikköön luovutettuja, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin, edelleen käytettäväksi, - jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä alle tunnin ( C:ssa) tai - jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä yli tunnin ja valmisteiden mukana on allekirjoitettu saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN (eli hoitoyksikkö vakuuttaa noudattaneensa säilytyksessä Veripalvelun ohjeita ja punasolut on säilytetty jääkaapissa, jossa on Libero-seuranta) - merkitse vastaanottamiesi punasoluvalmisteiden yksikkönumerot saatelapun taakse (voit esim. tehdä viivakooditarratulostimella yksikkönumerotarran) ja - arkistoi saatelaput verikeskuksessa toistaiseksi pysyvästi.

7 Sivu 7(13) 3. OHJEET HOITOYKSIKÖLLE Punasoluvalmisteet haetaan/pyydetään hoitoyksikköön pääsääntöisesti vasta juuri ennen verensiirtoa. Erikoistapauksissa hoitoyksikkö voi säilyttää punasoluvalmisteita ns. lääkejääkaapissa tai ns. verijääkaapissa lyhytaikaisesti (joitakin tunteja) noudattaen Veripalvelun ohjeita: - Punasolujen säilytys on C. - Punasolujen kuljetus on C. - Punasolut jäätyvät ja hemolysoituvat alle -0,5 C:ssa. Verikeskus voi ottaa hoitoyksikköön luovutettuja, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin, edelleen käytettäväksi, 1. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä alle tunnin ( C:ssa) tai 2. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä yli tunnin ja hoitoyksikkö on noudattanut säilytyksessä Veripalvelun ohjeita ja punasolut on säilytetty jääkaapissa, jossa on Liberoseuranta ja valmisteiden mukana on täytetty ja allekirjoitettu saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN. Tässä ohjeessa on esitetty toimintaohjeet punasoluvalmisteiden säilytyksestä hoitoyksikössä niissä tapauksissa, joissa verikeskus ottaa käyttökelpoisia punasoluvalmisteita hoitoyksiköstä takaisin, edelleen käytettäväksi. Huom. Punasolujen käyttökelpoisuudesta vastaa hoitoyksikkö! 3.1. ominaisuudet Punasoluvalmisteiden säilytykseen käytettävän jääkaapin tulee olla joko ns. lääkejääkaappi tai ns. verijääkaappi (ei siis ns. kotitalousjääkaappi). asetusksi tulee säätää +4,0 C (joka on punasoluvalmisteiden sallitun säilytysn C keskiarvo). Jääkaapissa tulee olla hälytysjärjestelmä, joka hälyttää, jos jääkaapin ylittää tai alittaa käyttäjän asettamat, sallitut rajat, jotka ovat seuraavat: - Ylähälytysrajaksi tulee asettaa enintään +10,0 C. - Alahälytysrajaksi tulee asettaa +2,0 C. Huom! Hälytyksen tulee olla sellainen, että aina kun jääkaapissa säilytetään punasoluvalmisteita, hälytys välittyy hoitoyksikön henkilökunnan jäsenelle: hänen tehtävänään on selvittää, mistä on kyse ja varmistaa, että jääkaapissa säilytetyt punasoluvalmisteet ovat käyttökelpoisia. Jääkaapissa pitää olla Libero-dataloggeri (toimitetaan verikeskuksesta). Liberoihin on ohjelmoitu seuraavat rajat: - Töölön sairaala ja NKL:n leikkausosasto: sallittu +2 6,5 C; hälytys (= RUKSI Liberon näytölle) tulee, kun on ollut sallitun rajan ulkopuolella yli 30 minuuttia. - Muut sairaalat: sallittu C, hälytys (= RUKSI Liberon näytölle) tulee, kun on ollut sallitun rajan ulkopuolella yli 15 minuuttia) Hoitoyksikön vastuulla on huolehtia siitä, että punasoluvalmisteet pysyvät käyttökelpoisina.

8 Sivu 8(13) 3.2. Lämpötilan seuranta kerran päivässä Kirjaa kerran päivässä jääkaapin oman lämpömittarin mittaama ja Libero-dataloggerin näytöllä näkyvä PUKKI tai RUKSI ja kuittauksesi seurantalomakkeelle - pääsääntöisesti aina suunnilleen samaan kellonaikaan, esim. joka aamu. - myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, jos punasoluja säilytetään jääkaapissa tällöin PUKKI RUKSI Tarkista, onko poikennut sallitusta. - Jos jääkaapin on alle +2,0 C tai jos jääkaapin on yli +10,0 C tai jos Liberon näytöllä on RUKSI (= Lämpötila on rikkonut sallitun rajan), selvitä välittömästi, mistä on kyse ja ovatko jääkaapissa säilytetyt punasoluvalmisteet käyttökelpoisia. Liberosta voi tulostaa raportin, josta näkyy rekisteröitynyt : Ota yhteys verikeskukseen, puh. - Kirjaa esim. seurantalomakkeen kääntöpuolelle, mitä havaitulle poikkeamalle tehtiin Lämpötilan seuranta aina kun otat jääkaapista punasoluja Suositeltavaa on, että aina kun otat jääkaapista punasoluja, tarkistat, onko Liberon näytöllä PUKKI vai RUKSI. Jos Liberon näytöllä oli PUKKI, on pysynyt sallituissa rajoissa. Jos Liberon näytöllä on RUKSI, on rikkonut sallitun rajan. - Jääkaapissa olevia punasoluvalmisteita ei tulisi käyttää, ennen kuin on selvitetty, miten vakavasta poikkeamasta on kyse (tätä voi selvittää raportista, joka voidaan tulostaa Liberosta). - Ota yhteys verikeskukseen.

9 Sivu 9(13) 3.4. Punasoluvalmisteiden palautus verikeskukseen Palauta käyttämättä jääneet punasoluvalmisteet verikeskukseen mahdollisimman pian. Tarkista Libero, kun otat punasolut jääkaapista juuri ennen niiden palauttamista. Selvitä, ovatko punasolut käyttökelpoisia. Jos punasolut ovat käyttökelpoisia, täytä saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN (ks. viereinen kuva). Jos epäilet tai tiedät, että punasolut eivät ole käyttökelpoisia, merkitse tämä selvästi jokaiseen valmisteeseen (esim. tarralla LÄMMENNYT YKSIKKÖ tai VANHENTUNUT YKSIKKÖ tms.) tai informoi verikeskusta muulla tavoin. Suositeltavaa on lisäksi soittaa verikeskukseen.

10 Sivu 10(13) Liite 1. Esimerkki Liberon raportista

11 Sivu 11(13) Liite 2. Hoitoyksiköiden jääkaapit ja niissä olevat Liberot HOITOYKSIKÖIDEN JÄÄKAAPIT JA NIISSÄ OLEVAT LIBEROT Liberon sijainti jääkaapissa Liberon viimeinen käyttöpvm Uuden Liberon tilauspvm Liberon käyttöönottopvm Lääkejääkaappi Verijääkaappi Liberon IDnro tunnusnro Sairaala, osasto, yhdyshenkilö

12 Sivu 12(13) Sairaala: Osasto: Liberon ID-numero: tunnusnumero: tyyppi: Lääkejääkaappi Verijääkaappi V Tammi Helmi Maalis Huhti Kuitaus Liberon raportti on tulostetaan verikeskuksessa säännöllisesti: näiden päivien kohdalle merkitään tähän lomakkeeseen Libero-ruutuun ympyrä tarkistuksen merkiksi. Jos jääkaapin on sallittujen rajojen ( C) ulkopuolella tai Liberon näytöllä on RUKSI, katso ohjeet kohdasta 3. OHJEET HOITOYKSIKÖLLE. Touko Kesä

13 Sivu 13(13) Sairaala: Osasto: Liberon ID-numero: tunnusnumero: tyyppi: Lääkejääkaappi Verijääkaappi V Heinä Elo Syys Loka Marras Kuitaus Liberon raportti on tulostetaan verikeskuksessa säännöllisesti: näiden päivien kohdalle merkitään tähän lomakkeeseen Libero-ruutuun ympyrä tarkistuksen merkiksi. Jos jääkaapin on sallittujen rajojen ( C) ulkopuolella tai Liberon näytöllä on RUKSI, katso ohjeet kohdasta 3. OHJEET HOITOYKSIKÖLLE. Joulu

Hoitoilmoituksen tallennusohje

Hoitoilmoituksen tallennusohje Nasevaan voi tallentaa hoitoja yksittäiselle eläimelle tai koota hoidettu eläinryhmä (nupoutus, loishäätö tms.) jolloin sama tieto monistuu kullekin valitulle eläimelle. Lääkkeiden määrät ilmoitetaan aina

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille) Resultcoden sähköinen pöytäkirja, ohje erotuomareille ResultCoden sähköistä pöytäkirjaa käytetään Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS HERTTA Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS 6.6.2014 Sisällys 1. Kirjautuminen HERTTA-palveluun... 4 2. Syykoodit ja kirjattavat tapaukset... 4 2.1. Toimituksen aikainen tuotevahinko... 4 2.1.1. Lämpötilapoikkeama...

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset.

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset. KEMU-OHJE: ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN JA HARJOITUSTIETOJEN LISÄÄMINEN KEMU-REKISTERIIN Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain 48 :n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat ja

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

VIERITESTAUSJÄRJESTELMÄT KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA. 09.02.2007 Kari Åkerman Kliininen laboratorio Kainuun maakunta -kuntayhtymä

VIERITESTAUSJÄRJESTELMÄT KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA. 09.02.2007 Kari Åkerman Kliininen laboratorio Kainuun maakunta -kuntayhtymä VIERITESTAUSJÄRJESTELMÄT KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 09.02.2007 Kari Åkerman Kliininen laboratorio Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu Kainuu väestö 2006 Hyrynsalmi 3043 Kajaani 35402 Kuhmo

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt 20.10.2015 Kuva: Kati Molin / Shutterstock Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto on ottanut syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta:

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta: Kertausharjoitus Koe alkaa palvelimelta käynnistettävällä lyhyellä kuunteluosiolla, jonka sinä käynnistät. Sinun ei tarvitse odottaa kuunteluosion loppumista vaan voit edetä seuraaviin tehtäviin, kun koet

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Tietoarkisto palveluksessanne. Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä Hannele Keckman-Koivuniemi

Tietoarkisto palveluksessanne. Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä Hannele Keckman-Koivuniemi Tietoarkisto palveluksessanne Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä 1.12.2014 Hannele Keckman-Koivuniemi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto www.fsd.uta.fi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen PREANALYTIIKKA Sivu 1(6) Versio:19.8.2016 Laatija: Hannele Kangas, Marja-Liisa Kallio-Hägg 19.8.2016 Tarkastaja: Helene Markkanen Anne Lindqvist, Maija Lappalainen, Katja Salmela 22.8.2016 Hyväksyjä: Tiina

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta

Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmän valinta Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kolme vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi, arviointimatriisi ja arviointiopas. yksinkertainen,

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE)

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN LIVE-TILASTOINNIN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN MATCH KEY 1) HAE MATCH KEY BASKETHOTELLISTA kirjaudu baskethotelliin etsi Minun otteluni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Opintosuoritusten rekisteröinti -näytöllä rekisteröidään opintojaksojen suorituksia ja sellaisia opintokokonaisuuksien suorituksia, joihin ei kiinnitetä alempia opintosuorituksia.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön alkaen.

Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön alkaen. Hyvä työntekijämme, Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön 1.12.2015 alkaen. Miksi sähköinen palkkalaskelma? Henkilöstöllemme

Lisätiedot

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä... 1 1.2 Uusi etäpalvelujärjestelmä...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot