OHJE HOITOYKSIKÖLLE JA VERIKESKUKSELLE: PUNASOLUVALMISTEIDEN SÄILYTYS HOITOYKSIKÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE HOITOYKSIKÖLLE JA VERIKESKUKSELLE: PUNASOLUVALMISTEIDEN SÄILYTYS HOITOYKSIKÖSSÄ"

Transkriptio

1 Sivu 1(13) Laatija: K. Salmela Tarkastaja: S. Takala, I. Rokka, L. Joutsi-Korhonen Hyväksyjä: M. Raitakari Tässä ohjeessa on esitetty toimintamalli sekä hoitoyksikölle että verikeskukselle - punasoluvalmisteiden säilytyksestä hoitoyksikössä eli verikeskuksen/laboratorion ulkopuolella niissä tapauksissa, joissa verikeskus ottaa hoitoyksiköissä säilytettyjä, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin hoitoyksiköstä verikeskukseen, edelleen käytettäväksi. Hoitoyksikkö ja verikeskus sopivat toimintamallin käyttöönotosta yhdessä ja huolehtivat tarvittavista järjestelyistä tämän ohjeen mukaan. 1. TAUSTAA Punasoluvalmisteet toimitetaan verikeskuksesta hoitoyksikköön pääsääntöisesti vasta juuri ennen verensiirtoa. Hoitoyksikkö noudattaa SPR Veripalvelun ohjeita: - Jos punasoluvalmiste on ollut yli tunnin huoneenlämmössä, sitä ei saa enää palauttaa säilytettäväksi jääkaappiin. - Verensiirto tulee saada päätökseen kuuden tunnin sisällä siitä, kun punasoluvalmiste on otettu jääkaapista huoneenlämpöön. Erikoistapauksissa esimerkiksi leikkaussaleissa hoitoyksikkö voi säilyttää punasoluvalmisteita laboratorion ulkopuolella olevassa ns. lääkejääkaapissa tai ns. verijääkaapissa lyhytaikaisesti (joitakin tunteja) noudattaen Veripalvelun ohjeita: - Punasoluvalmisteiden säilytys on C. - Punasoluvalmisteiden kuljetus on C. - Punasolut jäätyvät ja hemolysoituvat alle -0,5 C:ssa. Huom! Säilytyksestä vastaa kyseinen hoitoyksikkö. Verikeskus voi ottaa hoitoyksikköön luovutettuja, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin edelleen käytettäväksi, 1. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä alle tunnin ( C:ssa) tai 2. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä yli tunnin ja hoitoyksikkö on noudattanut säilytyksessä Veripalvelun ym. ohjeita ja punasolut on säilytetty jääkaapissa, jossa on Liberoseuranta ja valmisteiden mukana on täytetty ja allekirjoitettu saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN. Säilytysn rekisteröinnissä käytetään Libero-dataloggeria (kuvassa). Käyttäjä käynnistää rekisteröinnin painamalla TRANSIT-painiketta ja lopettaa sen painamalla ARRIVED-painiketta. Laite antaa ilmoituksen (näytölle ilmaantuu ruksi), jos sallitut rajat ovat rikkoutuneet. Libero voidaan liittää tietokoneen USB-porttiin, jolloin siitä saa tulostettua raportin, josta näkee mm. rekisteröityneen n (ks. liite 1). NÄYTTÖ TRANSIT- PAINIKE USB-LIITIN JA KUMITULPPA ARRIVED- PAINIKE

2 Sivu 2(13) 2. OHJEET VERIKESKUKSILLE/LABORATORIOILLE 2.1. Hoitoyksiköiden jääkaappien Liberoiden ohjelmointi Meilahden verikeskuksessa Ohjelmoinnista huolehtii verikeskuksen vastuuhoitaja tai teknisanalyyttinen vastuuhenkilö. Liberoihin ohjelmoidaan seuraavat tiedot: - Töölön sairaala ja NKL:n leikkausosasto (yläraja on tiukka, koska Töölössä punasoluvalmiste voi olla hoitoyksiköiden jääkaapeissa useita eri kertoja ja NKL:n leikkausosastolla hätäverivalmisteet voivat olla viikkoja): - Otsikoksi kirjoitetaan HUSLAB/VERIKESKUKSET, Punasolujen säilytys: sallittu ,5 oc ja lisäksi tuleva sijaintipaikka (esim. TÖÖ-OLS). - Rekisteröinnin alkaminen: Tunti sen jälkeen, kun on painettu TRANSIT-paniketta (jotta huoneenlämmössäkin ollut Libero ehtii jäähtyä ennen rekisteröinnin alkua). - Rekisteröintitiheys (Log Interval): 2 min (huom. Log Mode: Loop; muistissa on siten aina enintään 22 pv:n tiedot) - Sallittu (Upper and Lower Treshold): ,5 ºC. - Viive rajan rikkoutumisen jälkeen ennen kuin ilmoitus (ruksi) tulee (Alarm Delay): 30 min. - Libero on kertaalleen käynnistettävä ja sammutettava konfiguroinnin jälkeen. - Muut hoitoyksiköt: - Otsikoksi kirjoitetaan HUSLAB/VERIKESKUKSET, Punasolujen lyhyt säilytys: sallittu oc ja lisäksi tuleva sijaintipaikka (esim. MEI-TEHO). - Rekisteröinnin alkaminen: Tunti sen jälkeen, kun on painettu TRANSIT-paniketta (jotta huoneenlämmössäkin ollut Libero ehtii jäähtyä ennen rekisteröinnin alkua). - Rekisteröintitiheys (Log Interval): 2 min (huom. Log Mode: Loop; muistissa on siten aina enintään 22 pv:n tiedot) - Sallittu (Upper and Lower Treshold): ºC. - Viive rajan rikkoutumisen jälkeen ennen kuin ilmoitus (ruksi) tulee (Alarm Delay): 15 min. - Libero on kertaalleen käynnistettävä ja sammutettava konfiguroinnin jälkeen. Liberon taakse merkitään PS:N LYHYT SÄILYTYS ja tuleva sijaintipaikka (esim. TÖÖ-TEHO). Liberoista pidetään kirjaa: listaan kirjoitetaan Liberon ID-numero (näkyy Liberon takana), viimeinen käyttöpäivä ja tuleva sijaintipaikka. Liberoja ei tarvitse kalibroida, sillä niiden mukana tulee kalibrointitodistus (yksi kalibrointi riittää Liberon käyttöajaksi). Liitteessä 1 on esimerkki Liberon raportista, josta näkyvät mm. ohjelmoidut tiedot Kirjanpito Kukin verikeskus pitää kirjaa niistä hoitoyksiköissä sijaitsevista jääkaapeista (ja niissä olevista Liberoista), joissa säilytettyjä punasoluvalmisteita otetaan verikeskukseen takaisin, edelleen käytettäväksi; tiedot kirjataan liitteen 2 taulukkoon Käyttöönotto Tilaa ohjelmoitu Libero Meilahden verikeskuksesta (takana lukee PS:N LYHYT SÄILYTYS). Lämpötilarajoiksi on asetettu ºC (tämä yläraja on hyväksyttävissä lyhyessä säilytyksessä laboratorion ulkopuolella, kun käytössä on usein pieni lääkejääkaappi) tai ,5 ºC (TÖÖLÖ ja NKL-LOS).

3 HUSLAB Sivu 3(13) Kiinnitä Libero jääkaapin sisälle seuraavasti: - Käytä kiinnitykseen erillisiä koukkuja (joita saa Meilahden verikeskuksesta). - Liberon tulee olla koukuissa hieman kallellaan, irti seinästä. - Libero tulee kiinnittää mieluiten jääkaapin sivuseinään, etutakasuunnassa melko keskelle, ylä-alasuunnassa melko alas (ei ainakaan ihan ylös), lähelle säilytettäviä punasoluja. - Älä sijoita Liberoa jääkaapin lämpimimpään paikkaan (yl. ylhäällä ovensuussa) äläkä kylmimpään paikkaan (yl. alhaalla ja/tai kylmän ilman puhaltimen lähellä eli yl. takaseinässä). Huom! Lämpötila voi vaihdella jääkaapin eri osissa useillakin asteilla. Ennen lopullista käyttöönottoa (ja hoitoyksiöiden opastusta) kannattaa tarkistaa esim. viikon välein, yhteensä 1-4 viikon ajan, että pysyy sallituissa rajoissa (huom. keskiarvon tulee olla ºC). Mikäli näin ei ole, asia tulee selvittää (esim. vaihtaa Liberon paikkaa, seurata jääkaapin omaa ja mahdollista ylimääräistä min-max-mittaria, säätää jääkaapin asetusa, varmistaa, että jääkaappi on toimintakunnossa, jne.) Käynnistä rekisteröinti: - Paina TRANSIT-painiketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes teksti Arrived (kuva 1) häviää näytöltä - ja tilalle ilmaantuu teksti Transit ja dely (kuva 2). - dely on näytöllä tunnin (= viive ennen rekisteröinnin alkua), minkä jälkeen se häviää näytöltä, ja tilalle ilmaantuu laitteen mittaama (kuva 3). 1. Kirjaa Liberon käyttöönottopäivämäärä taulukkoon (liite 2). Kirjaa Liberon viimeinen käyttöpäivä taulukkoon (liite 2). - Libero toimii vain niin kauan, kuin sen patteri toimii (pisimmällään runsaat 400 päivää), minkä jälkeen se on vaihdettava uuteen: jäljellä olevien päivien määrä näkyy Liberon näytöltä (kuvan esimerkissä 163 päivää). - Laske taulukkoon kirjattava viimeinen käyttöpäivä jäljellä olevien päivien perusteella. - Ota yhteys Meilahden verikeskukseen 1 kk ennen kuin Libero vanhenee uuden Liberon saamiseksi (tai välittömästi, jos laite menee epäkuntoon) Liberon raportin tulostus ja tarkistus kerran (kahdessa) viikossa Hae Libero kerran viikossa (tai harkinnan mukaan kerran kahdessa viikossa) verikeskukseen raportin tulostamista ja tarkistamista varten. Tarkista samalla, että hoitoyksikkö on täyttänyt seurantalomaketta (ks. kohta 3.2.) ja että saatelappuja KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN on saatavilla.

4 HUSLAB Sivu 4(13) Lopeta rekisteröinti: paina ARRIVED-paniketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes teksti Transit (kuva 1) katoaa ja näytölle ilmaantuu teksti Arrived (kuva 2). HUOM! JOS TEET VAHINGOSSA JOTAKIN MUUTA, KOKO RAPORTTI TIETOINEEN VOI TUHOUTUA! Katso, onko Liberon näytöllä PUKKI vai RUKSI. PUKKI RUKSI Jos Liberon näytöllä oli PUKKI, on pysynyt sallituissa rajoissa tai ollut niiden ulkopuolella yhtäjaksoisesti alle 15 min tai alle 30 min (TÖÖLÖ ja NKL-LOS). - Poista USB-liittimen kumisuojus ja liitä Libero päällä olevan tietokoneen USB-porttiin. Mene tietokoneen hakemistoon esim. klikkaamalla työpöydän Tietokone-ikonia tai Resurssienhallinnan kautta. Odota, kunnes LIBERO näkyy ulkoisena levyasemana (ks. ao. kuva). Klikkaa sitä, jolloin saat raportin (PDF-tiedosto) näkyviin: klikkaa sitä, jolloin raportti aukeaa.

5 Sivu 5(13) - Tallenna (Save a copy; raporttia ei tarvitse erikseen nimetä) yhteiselle verkkoasemalle: \\husnas2\js\protected\kkem\yhteiset\yhteinen_verikeskus\liberot\hoitoyksiköiden jääkaapit\ - valitse vuosi ja oma verikeskuksesi (ja Liberon sijaintipaikka, jos olet tehnyt sijaintikohtaiset alikansiot). (Meilahden verikeskuksen kliininen vastuuhenkilö poistaa noin yli 5 vuotta vanhat tiedostot.) - Tarkista raportin käyrä ja keski (Average Temperature) (ks. liite 1). Huom. Sallituksi ylärajaksi on Liberoon asetettu +10 C tai + 6,5 C (TÖÖLÖ ja NKL-LOS), mutta raportista on tarkistettava, että käyrän perustaso ja keski ovat alemmat, C. Jos näin ei ole, tulosta raportti ja huolehdi, että asia selvitetään: onko jääkaapin liian korkea/matala, ovatko Libero tai punasolut jääkaapissa liian lämpimässä/kylmässä paikassa jne. (tulostettu raportti selvityksineen arkistoidaan verikeskuksessa toistaiseksi pysyvästi). - Palauta Libero hoitoyksikön jääkaappiin. Käynnistä rekisteröinti: paina TRANSIT-painiketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes näytölle ilmaantuu teksti Transit ja dely (ks. kohta 2.3). - Ympyröi hoitoyksikön seurantakaavakkeen ko. päivän Libero-ruutu tarkistuksen merkiksi. Jos Liberon näytöllä on RUKSI, on ollut sallitun n ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 15 min tai 30 min (TÖÖLÖ ja NKL-LOS). - Avaa, tallenna ja tulosta Liberon raportti (ks. ohjeet edellä; esim. päivystysaikana raporttitiedostoa ei ole kuitenkaan pakko tallentaa, jos et osaa, kunhan raportti on tulostettu). - Arvioi jääkaapin aktuaalin, hoitoyksikön täyttämän seurantalomakkeen ja Liberon raportin perusteella, kuinka vakavasta poikkeamasta on kyse (punasolujen jäätyminen on vaarallisempaa kuin lievä, lyhytaikainen lämpeneminen yli +10 C ). - Huolehdi mahdollisesti väärin säilytettyjen punasoluvalmisteiden käyttökelpoisuudesta ja turvallisuudesta huomioiden - jääkaapissa olevat punasoluvalmisteet (siirrä ne tarvittaessa toiseen jääkaappiin) - jääkaapissa olleet, verikeskukseen palautetut punasoluvalmisteet ja - jääkaapissa olleet, potilaille siirretyt punasoluvalmisteet. - Selvitä poikkeaman syy mahdollisimman nopeasti. - Palauta Libero mahdollisimman nopeasti hoitoyksikön jääkaappiin. Käynnistä rekisteröinti: paina TRANSIT-painiketta tiukasti ja yhtäjaksoisesti kunnes näytölle ilmaantuu teksti Transit ja dely (ks. kohta 2.3.). Ympyröi hoitoyksikön seurantakaavakkeen ko. päivän Libero-ruutu tarkistuksen merkiksi. - Konsultoi tarvittaessa Meilahden sairaalan verikeskusta (verikeskushoitajaa tai verikeskuslääkäriä) tai oman verikeskuksen kliinistä vastuuhenkilöä. - Käynnistä tarvittavat toimenpiteet vastaavan poikkeaman estämiseksi jatkossa. - Kirjaa poikkeaman käsittely esim. raportin taakse ja tarvittaessa (mm. jos punasolujen säilytys ei ollut ohjeiden mukainen) HUSLABin ohjeistuksen mukaisesti. Arkistoi tulostettu raportti selvityksineen verikeskuksessa toistaiseksi pysyvästi. - Voit myös sopia hoitoyksikön kanssa, että se lähettää Liberon verikeskukseen esim. putkipostilla tms. (välimatka huomioiden). Tällöinkin Libero tulisi sammuttaa (ja käynnistää) jääkaapin vieressä.

6 Sivu 6(13) 2.5. Hoitoyksiköiden opastus Verikeskus sopii yhdessä hoitoyksikön kanssa seurannan järjestämisestä seuraavasti: - Esittele hoitoyksikölle jääkaappiin sijoitettu Libero. - Opasta hoitoyksikköä Liberon tarkistamisessa: onko näytöllä PUKKI vai RUKSI. - Toimita hoitoyksikköön lämpötilojen seurantalomakkeita (tämän ohjeen kaksi viimeistä sivua) ja saatelappuja KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN (ao. linkistä tai Verensiirtoketju-sivuilta): \\husnas2\lablaatu\laatujarjestelma\kliinisen_kemian_yhteiset_ohjeet\verikeskus\lomakkeita\käyttökelpoisten punasoluvalmisteiden palautus_ pdf - esitäytä seurantalomakkeisiin palautusosoite, Liberon ID-numero ja yhdessä hoitoyksikön kanssa hoitoyksikön ja jääkaapin tiedot - opasta hoitoyksikköä - seurantalomakkeiden täyttämisessä ja palauttamisessa - saatelappujen täyttämisessä ja niiden ja verivalmisteiden palauttamisessa - Tulosta tämä ohje, kirjoita kappaleeseen OHJEET HOITOYKSIKÖLLE kohtaan 3.2. laboratoriosi puhelinnumero ja toimita ohje hoitoyksikköön, - Jos ohjeeseen tulee päivitys, huolehdi, että myös hoitoyksikkö saa päivitetyn ohjeen ja että vanhentunut ohje poistetaan sieltä käytöstä. Varmista, että hoitoyksikkö palauttaa täyttämänsä seurantalomakkeet verikeskukseen puolivuosittain, ja arkistoi ne 5 vuotta Toimenpiteet, kun hoitoyksiköstä otetaan yhteyttä, koska Liberon näytöllä on RUKSI. Etukäteen tulisi miettiä, kuka tulostaa Liberon raportin (hoitoyksikkö vai verikeskus, josta punasoluvalmisteet on toimitettu) ja kuka tulkitsee sen (hoitoyksikkö vai verikeskus, josta punasoluvalmisteet on toimitettu) Ks. ohjeet kohdassa Hoitoyksiköiden palauttamien, käyttökelpoisten punasoluvalmisteiden vastaanottaminen Voit ottaa hoitoyksikköön luovutettuja, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin, edelleen käytettäväksi, - jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä alle tunnin ( C:ssa) tai - jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä yli tunnin ja valmisteiden mukana on allekirjoitettu saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN (eli hoitoyksikkö vakuuttaa noudattaneensa säilytyksessä Veripalvelun ohjeita ja punasolut on säilytetty jääkaapissa, jossa on Libero-seuranta) - merkitse vastaanottamiesi punasoluvalmisteiden yksikkönumerot saatelapun taakse (voit esim. tehdä viivakooditarratulostimella yksikkönumerotarran) ja - arkistoi saatelaput verikeskuksessa toistaiseksi pysyvästi.

7 Sivu 7(13) 3. OHJEET HOITOYKSIKÖLLE Punasoluvalmisteet haetaan/pyydetään hoitoyksikköön pääsääntöisesti vasta juuri ennen verensiirtoa. Erikoistapauksissa hoitoyksikkö voi säilyttää punasoluvalmisteita ns. lääkejääkaapissa tai ns. verijääkaapissa lyhytaikaisesti (joitakin tunteja) noudattaen Veripalvelun ohjeita: - Punasolujen säilytys on C. - Punasolujen kuljetus on C. - Punasolut jäätyvät ja hemolysoituvat alle -0,5 C:ssa. Verikeskus voi ottaa hoitoyksikköön luovutettuja, käyttökelpoisia punasoluvalmisteita takaisin, edelleen käytettäväksi, 1. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä alle tunnin ( C:ssa) tai 2. jos punasoluvalmisteet ovat olleet hoitoyksikössä yli tunnin ja hoitoyksikkö on noudattanut säilytyksessä Veripalvelun ohjeita ja punasolut on säilytetty jääkaapissa, jossa on Liberoseuranta ja valmisteiden mukana on täytetty ja allekirjoitettu saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN. Tässä ohjeessa on esitetty toimintaohjeet punasoluvalmisteiden säilytyksestä hoitoyksikössä niissä tapauksissa, joissa verikeskus ottaa käyttökelpoisia punasoluvalmisteita hoitoyksiköstä takaisin, edelleen käytettäväksi. Huom. Punasolujen käyttökelpoisuudesta vastaa hoitoyksikkö! 3.1. ominaisuudet Punasoluvalmisteiden säilytykseen käytettävän jääkaapin tulee olla joko ns. lääkejääkaappi tai ns. verijääkaappi (ei siis ns. kotitalousjääkaappi). asetusksi tulee säätää +4,0 C (joka on punasoluvalmisteiden sallitun säilytysn C keskiarvo). Jääkaapissa tulee olla hälytysjärjestelmä, joka hälyttää, jos jääkaapin ylittää tai alittaa käyttäjän asettamat, sallitut rajat, jotka ovat seuraavat: - Ylähälytysrajaksi tulee asettaa enintään +10,0 C. - Alahälytysrajaksi tulee asettaa +2,0 C. Huom! Hälytyksen tulee olla sellainen, että aina kun jääkaapissa säilytetään punasoluvalmisteita, hälytys välittyy hoitoyksikön henkilökunnan jäsenelle: hänen tehtävänään on selvittää, mistä on kyse ja varmistaa, että jääkaapissa säilytetyt punasoluvalmisteet ovat käyttökelpoisia. Jääkaapissa pitää olla Libero-dataloggeri (toimitetaan verikeskuksesta). Liberoihin on ohjelmoitu seuraavat rajat: - Töölön sairaala ja NKL:n leikkausosasto: sallittu +2 6,5 C; hälytys (= RUKSI Liberon näytölle) tulee, kun on ollut sallitun rajan ulkopuolella yli 30 minuuttia. - Muut sairaalat: sallittu C, hälytys (= RUKSI Liberon näytölle) tulee, kun on ollut sallitun rajan ulkopuolella yli 15 minuuttia) Hoitoyksikön vastuulla on huolehtia siitä, että punasoluvalmisteet pysyvät käyttökelpoisina.

8 Sivu 8(13) 3.2. Lämpötilan seuranta kerran päivässä Kirjaa kerran päivässä jääkaapin oman lämpömittarin mittaama ja Libero-dataloggerin näytöllä näkyvä PUKKI tai RUKSI ja kuittauksesi seurantalomakkeelle - pääsääntöisesti aina suunnilleen samaan kellonaikaan, esim. joka aamu. - myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, jos punasoluja säilytetään jääkaapissa tällöin PUKKI RUKSI Tarkista, onko poikennut sallitusta. - Jos jääkaapin on alle +2,0 C tai jos jääkaapin on yli +10,0 C tai jos Liberon näytöllä on RUKSI (= Lämpötila on rikkonut sallitun rajan), selvitä välittömästi, mistä on kyse ja ovatko jääkaapissa säilytetyt punasoluvalmisteet käyttökelpoisia. Liberosta voi tulostaa raportin, josta näkyy rekisteröitynyt : Ota yhteys verikeskukseen, puh. - Kirjaa esim. seurantalomakkeen kääntöpuolelle, mitä havaitulle poikkeamalle tehtiin Lämpötilan seuranta aina kun otat jääkaapista punasoluja Suositeltavaa on, että aina kun otat jääkaapista punasoluja, tarkistat, onko Liberon näytöllä PUKKI vai RUKSI. Jos Liberon näytöllä oli PUKKI, on pysynyt sallituissa rajoissa. Jos Liberon näytöllä on RUKSI, on rikkonut sallitun rajan. - Jääkaapissa olevia punasoluvalmisteita ei tulisi käyttää, ennen kuin on selvitetty, miten vakavasta poikkeamasta on kyse (tätä voi selvittää raportista, joka voidaan tulostaa Liberosta). - Ota yhteys verikeskukseen.

9 Sivu 9(13) 3.4. Punasoluvalmisteiden palautus verikeskukseen Palauta käyttämättä jääneet punasoluvalmisteet verikeskukseen mahdollisimman pian. Tarkista Libero, kun otat punasolut jääkaapista juuri ennen niiden palauttamista. Selvitä, ovatko punasolut käyttökelpoisia. Jos punasolut ovat käyttökelpoisia, täytä saatelappu KÄYTTÖKELPOISTEN PUNASOLUVALMISTEIDEN PALAUTUS VERIKESKUKSEEN (ks. viereinen kuva). Jos epäilet tai tiedät, että punasolut eivät ole käyttökelpoisia, merkitse tämä selvästi jokaiseen valmisteeseen (esim. tarralla LÄMMENNYT YKSIKKÖ tai VANHENTUNUT YKSIKKÖ tms.) tai informoi verikeskusta muulla tavoin. Suositeltavaa on lisäksi soittaa verikeskukseen.

10 Sivu 10(13) Liite 1. Esimerkki Liberon raportista

11 Sivu 11(13) Liite 2. Hoitoyksiköiden jääkaapit ja niissä olevat Liberot HOITOYKSIKÖIDEN JÄÄKAAPIT JA NIISSÄ OLEVAT LIBEROT Liberon sijainti jääkaapissa Liberon viimeinen käyttöpvm Uuden Liberon tilauspvm Liberon käyttöönottopvm Lääkejääkaappi Verijääkaappi Liberon IDnro tunnusnro Sairaala, osasto, yhdyshenkilö

12 Sivu 12(13) Sairaala: Osasto: Liberon ID-numero: tunnusnumero: tyyppi: Lääkejääkaappi Verijääkaappi V Tammi Helmi Maalis Huhti Kuitaus Liberon raportti on tulostetaan verikeskuksessa säännöllisesti: näiden päivien kohdalle merkitään tähän lomakkeeseen Libero-ruutuun ympyrä tarkistuksen merkiksi. Jos jääkaapin on sallittujen rajojen ( C) ulkopuolella tai Liberon näytöllä on RUKSI, katso ohjeet kohdasta 3. OHJEET HOITOYKSIKÖLLE. Touko Kesä

13 Sivu 13(13) Sairaala: Osasto: Liberon ID-numero: tunnusnumero: tyyppi: Lääkejääkaappi Verijääkaappi V Heinä Elo Syys Loka Marras Kuitaus Liberon raportti on tulostetaan verikeskuksessa säännöllisesti: näiden päivien kohdalle merkitään tähän lomakkeeseen Libero-ruutuun ympyrä tarkistuksen merkiksi. Jos jääkaapin on sallittujen rajojen ( C) ulkopuolella tai Liberon näytöllä on RUKSI, katso ohjeet kohdasta 3. OHJEET HOITOYKSIKÖLLE. Joulu

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012 1 (6) TAYS:N VERIKESKUS HOITAA YLÄ-PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLTOALUEEN VERITILAUKSET 18.6.2012 ALKAEN Mäntän verikeskuksen toiminta siirtyy TAYS:n verikeskuksen hoidettavaksi 18.6.2012. Samalla myös Ylä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Valkeakosken aluesairaala siirtyy käyttämään veriryhmä ja seulonta käytäntöä,

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA 1(7) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA VERIRYHMÄ JA SEULONTA KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN PYSYVÄSTI TAYS:n verikeskuksen toiminta supistuu TEHY:n

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Työmaapäiväkirjan käyttöohje

Työmaapäiväkirjan käyttöohje Työmaapäiväkirjan käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen PREANALYTIIKKA Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen Sivu: 1(6) Versio: 19.12.2013 Laatijat: K. Salmela, M. Nikiforow, P. Pohja-Nylander, U. Peltola Tarkastajat: S. Takala, R.-M. Romppanen, M.

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä lukuun ottamatta Finn-Medi

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

ZyXEL AMG1312 ja 3G/4G-mokkulat

ZyXEL AMG1312 ja 3G/4G-mokkulat ZyXEL AMG1312 ja 3G/4G-mokkulat AMG1312-modeemi voi käyttää USB-porttiin liitettyjä 3G/4G-tikkuja nettiyhteyden muodostamiseen ja jakaa tämän yhteyden kaikille kotiverkon käyttäjille. Tämän toiminnan käyttöön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

ZyXEL VMG1312 ja 3G/4G-mokkulat

ZyXEL VMG1312 ja 3G/4G-mokkulat ZyXEL VMG1312 ja 3G/4G-mokkulat VMG1312-modeemi voi käyttää USB-porttiin liitettyjä 3G/4G-tikkuja nettiyhteyden muodostamiseen ja jakaa tämän yhteyden kaikille kotiverkon käyttäjille. Tämän toiminnan käyttöön

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Mem-O-Matic 6900 laitteiston käyttäjänohje

Mem-O-Matic 6900 laitteiston käyttäjänohje YLEISTÄ...2 KUTSUPANEELIN KÄYNNISTÄMINEN, SAMMUTTAMINEN (Off/On)...2 LYHYT OPASTUS LAITTEISTON KÄYTTÖÖN KUTSUPANEELILTA...2 Sulje kirjoitin (kutsulaitteelta)...3 Avaa kirjoitin (kutsulaitteelta)...3 Hälytyksen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan?

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan? Aloittaminen: Lataa asennusohjelma adoben sivuilta painamalla vasemmalla alareunassa olevaa linkkiä: Download Adobe Digital Editions> Suorita asennusohjelma ja noudata näytön ohjeita> HUOM! Päästäksesi

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Valmistuspäivästä 4/2014 alkaen KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy:

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: A10 GSM vanhusvahti Asennusohje Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/kingpigeon/kingpigeon_a10_asennusohje.pdf Laitteen maahantuoja: Microdata

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Labquality Days 5.2.2015 Johanna Salminen Tiiminvetäjä/Verikeskuksen vastuuhoitaja VSSHP Tyks-Sapa liikelaitos, Tykslab, Päivystys-ja automaatiolaboratorio Päivystys-

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Ohjeet Minifactory 3 tulostimen käyttöönottoon

Ohjeet Minifactory 3 tulostimen käyttöönottoon Ohjeet Minifactory 3 tulostimen käyttöönottoon Jooseppi Järvinen Turun normaalikoulu 28.8.2014 1 Nämä ohjeet on laadittu Minifactory 3 tulostimen käyttöönottokoulutuksessa ja näiden ohjeiden mukaisesti

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Oikeakätisen lukon koodit ovat erilaiset. KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi

Lisätiedot

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1.

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1. Alkuperän tarkistus -Turnitin-tehtävä Moodlessa Opettajan ohje Sisällys 1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4 1.2 Raportin katselu 8 1.3 Raportin tulostus 10 1.4 Kommentointi

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 142014 RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset Asia

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen PREANALYTIIKKA Sivu 1(5) Versio:17.10.2013 Laatija: Hannele Kangas, Teija Kaukosalmi-Virtanen Marja-Liisa Kallio-Hägg 17.10.2013 Tarkastaja: Helene Markkanen Anne Lindqvist, Maija Lappalainen, Katja Salmela

Lisätiedot

Y-type ohjelma käynnistetään painamalla seuraavaa ikonia työpöydältä: Kirjaudu sisään kirjoittamalla työnumerosi (7XXX) ja salasanasi

Y-type ohjelma käynnistetään painamalla seuraavaa ikonia työpöydältä: Kirjaudu sisään kirjoittamalla työnumerosi (7XXX) ja salasanasi 1 1. Käynnistä ohjelma ja kirjaudu sisään Y-type ohjelma käynnistetään painamalla seuraavaa ikonia työpöydältä: tai käynnistämällä Internet Explorer Kirjaudu sisään kirjoittamalla työnumerosi (7XXX) ja

Lisätiedot

Käyttöopas. Confienta Piccolo

Käyttöopas. Confienta Piccolo Käyttöopas Confienta Piccolo Sisällysluettelo 1. Confienta Piccolo... 3 1.1. Piccolon painikkeet... 4 1.2. Piccolon käyttöönotto... 6 2. Karttasovellus... 7 2.1. Sovellukseen kirjautuminen... 7 2.2. Karttanäkymä...

Lisätiedot

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle

5. Sijainnin määrittäminen olemassa olevalle liikuntapaikalle VIRKISTYSALUEEN LISÄÄMINEN KARTALLE JA TIETOJEN MUOKKAUS Sisältö: 1. Alueen sijainnin tallennus 2. Alueen ominaisuustietojen tallentaminen 3. Alueen poistaminen 4. Olemassa olevan alueen tietojen muokkaus

Lisätiedot

Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista

Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista 2011 Toimittajaportaali Kysymyksiä? Missä voin rekisteröityä portaalin käyttäjäksi? Mistä saan uuden salasanan ja kuinka kirjaudun portaaliin?

Lisätiedot

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta.

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. 1 Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 18.10.2004

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot