Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012"

Transkriptio

1 Taidetehtaan toiminnan kehittäminen Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman

2

3 Taidetehtaan sää=ö Porvoon Taidetehtaan sää=ö on 1999 perustebu yleishyödyllinen yhteisö. o Perustajat Porvoon kaupunki ja tekniikan tohtori h.c. Ensio MieFnen. Sää=ön tarkoituksena on kulbuuritoiminnan kehibäminen taiteilijoita, asukkaita ja matkailijoita palvelevassa Taidetehtaassa. o Sää=ö toteubaa tarkoitustaan järjestämällä Porvoon Taidetehtaaseen ak=ivises= kulbuuritapahtumia, näybely- ja galleriatoimintaa sekä luomalla ja ylläpitämällä laajaa kulbuurialan kontak=- ja yhteistyöverkostoa. Sää=ön pyrkii edistämään vuokralaisten toimintaedellytyksiä sekä kiinteistön käyböä kulbuuritoimintaan, tarjoamalla =loja kulbuurialan toimijoille sekä edistää kulbuurialan alueellista kehibymistä. o Taidetehtaan peruskorjaustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, peruskivi muurafin elokuussa 2010 ja peruskorjaus valmistui maaliskuussa 2012.

4 Taidetehtaan toimijat KULTTUURIA KAIKILLE! EVENT FACTORY OY TAIDE- TEHTAAN SÄÄTIÖ PORVOON KULTTUURI- PALVELUT PORVOON MATKAILU- TOIMI Business Kongressi- ja kokous- toiminta Luova toimiala KulBuurin ammaf- laisten toiminta Harrastajat KulBuurin saavutet- tavuus Matkailijat Matkailu- markkinoin=

5 Sää=ön toiminta Taidetehtaalla Taidetehtaan Advisory Board TAB Taidetehtaan Ystävät - sponsoroin= ja ystäväyritykset - taidesalkku, taidearpajaiset jne. - tapahtumat ystäville Taidetehtaan Talli Vuokralaistoiminta Kehityshankkeet Kumppanuudet: yllä mainitut ja Porvoon Taiteilijaseura, Porvoon Taideyhdistys, Posintra, Haaga- Helia, KulBuuritalo Grand, valtakunnalliset tapahtumatuobajat, muut kulbuuritalot, kv- yhteistyö

6

7 Neljä kehibämisen osa- alueba Sisältö - > tuobajien verkosto: Taidetehtaan Advisory Board TAB (Taidetehtaan sää=ön hallitustyöskentelyn tukena) Palvelut - > Taidetehtaan talli, toiminnan palveluklusteri ja vuosikello. KulBuurin nk. kiin=öpäivät (60 tapahtumapäivää). Taidetehtaan ystävätoiminta, sponsoritoiminta, markkinoin=yhteistyö (Event Factory Oy), kv- yhteistyö. Toimintamallit - >, tapahtumien palveluklusterin arvoverkosto, ansaintamallit, vuokralaisten yhteistyötoiminta, vuokralaistoimikunta, muu yhteistyö ja kumppanuudet Työkalut - > resurssien, tuotannon ja asiakkuuksien hallinta Frontdesk, kehityshankkeet, sopimuspohjainen työjako Taidetehtaan kehibämisessä, Taidetehtaan taidesalkku ja kuvataides=pendi. Vuokralaisten tarjoamat kulbuurituobeet (esim matkailulle).

8 Taidetehtaan Advisory Board TAB Tavoite/tarve: vahvan valtakunnallisen sisältötuobajien ja tapahtumatuobajien tuotantoverkoston synnybäminen Taidetehtaalle. Toimenpide: 21 valtakunnallises= ja Porvoossa toimivaa tapahtuma- tuobajaa on kutsubu Taidetehtaan Advisory Board TABin jäseneksi. Win- Win- =lanne: TABin jäsenet pääsevät vaikubamaan Taidetehtaan toimintatavan ja palvelujen kehibämiseen. Taidetehdas saa TABin jäsenistä sitoutuneita asiakkaita. Pilotoin=: Osa Taidetehtaan touko- heinäkuun 2012 tuotannoista toteutetaan siten, ebä dokumentoidaan toimintatapoja ja kehitetään tuobajien ja palveluklusterin yhteisiä toimintamalleja ja verkostoa. TAB liitetään Luova =la hankkeen pääbymisen jälkeen osaksi Taidetehtaan sää=ön pyöribämää Taidetehtaan Tallia. TavoiBeena useita vuotuisia valtakunnallisia taide-, kulbuuri- ja viihdetapahtumia. TABilla kulbuurisisällön ja tapahtumatuotannon neuvonantajan rooli.

9 Palveluklusterin synnybäminen Tavoite: av-, media- ja tapahtumapalveluja tarjoavien yritysten palveluklusterin synnybäminen Taidetehtaan alueelle. Kartoitus: 43 porvoolaista, itäuusmaalaista ja valtakunnallista luovan alan palveluyritystä on ilmoibanut halukkuutensa tarjota palvelujaan Taidetehtaan alueella. Pilotoin=: Tapahtumatuotantojen ja av- ja media- alan yhteisten liiketoiminnallisten tuotanto- ja palvelumallien kehibäminen. Palveluklusterin ja välibäjä- ja koulutusorganisaa=oiden yhteistyömuotojen kehibäminen. Syntyvä tuote: Palveluklusterin vuosikello, joka toimii klusterin vuotuisen toiminnan ohjaajana ja tulevan kehitystyön runkona. Palveluklusterin tulevat toimintaedellytykset on sidoksissa Taidetehtaan palvelukonsep=a koskeviin päätöksiin, sekä Länsirannan kulbuurituotannon yhteistyöverkoston rakentumiseen.

10 Palveluklusterin resurssienhallinta Tarve: Palveluklusterin verkostomallisen liiketoiminnan resurssien ja toiminnan ohjaus ja hallinta. Toimenpiteet: Internet- pohjaisen resurssijärjestelmän kehibäminen, alustava vaa=musmääribely valmistunut Järjestelmä paraikaa tuotekehitysvaiheessa. Alustava vaa=musmääribely kehiteby KOKO- ohjelman rahoituksella. Yhteistyökumppanit: 33 Produs Network yritystä, Itä- Uudenmaan KOKO- ohjelma / Posintra, Digital Media Finland Oy, Haaga- Helia, Taidetehtaan sää=ö, Porvoon kulbuuripalvelut, Porvoon matkailupalvelut Syntyvä tuote: Verkostomalliseen liiketoimintaan soveltuva resurssi- järjestelmä, jossa kaikki verkoston jäsenet voivat olla sekä palvelun tarjoajia ebä asiakkaita.

11 Tuotanto- ja palvelumallin kehibäminen Tavoite: Taidetehtaan sisällöntuobajien ja verkostomaisen palveluklusterin yhteisten tuotanto- ja palvelumallien kehibäminen. Toimenpiteet: Taidetehtaan Frontdesk mallin kehibäminen. B- to- B- asiakas saa kaikki tapahtumapalvelut yhdeltä luukulta, ns. one- stop- shop. Pilotoin=: Tapahtumatuotantojen ja av- ja media- alan yhteisten tapahtuma- ja mediatuotantojen toteutus toukokuu- kesäkuu Liiketoimintamallien kehibämisen yhteistyökumppanit: Haaga- Helia, Posintra, Itä- Uusimaa Yritysriihi, Finpro / Luovimo, Edupoli Syntyvät tuobeet: Frontdesk - malli, sekä verkostomaisen liiketoiminnan ansaintamallien ja arvoverkoston kuvaus, testaus ja raportoin=. Tulevaisuusnäkymä: Palveluklusterilla on hyvä näkymä kehibyä vahvaksi osana Luovan Länsirannan yhteistyöverkoston yleistä kehitystä.

12

13 Taidetehtaan Talli Taidetehtaan sää=ö vastaa nk. Talli- toiminnan kehibämisestä. Ns. Kilkennyn mallin sovellus: Muodostetaan työryhmä, joka valitsee tapahtumat Talliin. TapahtumatuoBajat myy oman tapahtumansa tälle työryhmälle ( Pitching). Tapahtuma valitaan aluksi yhdeksi vuodeksi Talliin. Kun ensimmäinen toteutus on tehty, analysoidaan yhdessä tapahtuma tuobajien ja työryhmän kanssa mahdollisesta jatkosta Tallissa. Tässä vaiheessa voidaan tehdä päätös useammasta vuodesta. Tallissa voidaan hyödyntää mm. TAB:n jäseniä mentoreina, mm. yksilöllistä ohjausta. Toimijoita kytketään palvelutuobajien mikroklusteriin. Tallilla yhteistä markkinoin=a B- to- C, yhteistyö Event Factoryn kanssa

14 Taidetehtaan Tallin hyödyt Tallilla yhteistä markkinoin=a ja sponsoroin=malleja. Hyötyvät Taidetehtaan sää=ön kulbuurin nk. kiin=öpäivistä. TuoBajat sitoutuvat Tallissa ollessaan tuobamaan tapahtumansa ja edelleen kehibämään tapahtumaa Tallissa olon aikana. TuoBajat saavat tapahtumilleen yksilöllistä ohjausta ja taloudellista tukea. Taidetehdas saa sisältöjä. Jatkuvuus helpobaa tuobajien tulevaisuuden suunnibelua. Aikaisemmissa hankkeissa huomabu, ebä pitkäaikainen suunnibelu on vaikeaa ilman pitkäaikaista tukea. Toisaalta tuobajilla ei ole aikaa istua pitkissä koulutuksissa. Tallissa olevat tapahtumat voivat saada Taidetehtaan palveluita ja =loja subventoidus=.

15

16 Kiitos!

Toimintakertomus 2014 Porvoon Taidetehtaan säätiö Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå

Toimintakertomus 2014 Porvoon Taidetehtaan säätiö Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå Porvoon Taidetehtaan säätiö Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå Läntinen Aleksanterinkatu/Västa Alexandersgatan 1 06100 Porvoo/Borgå www.taidetehdas.fi TOIMINTAKERTOMUS 2014 PERUSTIEDOT Säätiön nimi:

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 PORVOO 2007 MATKALLA PORVOO 2007 2015 KULTTUURIOHJELMAN LAADINTAPROSESSI porvoon kaupungin kulttuuritoimi

Lisätiedot

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti

Heinolaan luovan. yritystoiminnan keskus. Selvitystyön loppuraportti Heinolaan luovan yritystoiminnan keskus Selvitystyön loppuraportti 2010 Sisällysluettelo 1. Tausta, menetelmät ja prosessi...3 2. Alustava toimintamalli ja haastattelututkimus luovien alojen yrityksille...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Seutulautakunta 21.12.2010 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta

Lisätiedot

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 1 Hakijan yhteystiedot Pohjois-Karjalan Liikunta ry Rantakatu 35, 80100 Joensuu Kehittämishankkeen nimi ja kesto Virtaa ja elinvoimaa

Lisätiedot

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA

YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA 1 YHTEENVETO VUOSIEN 2011 2012 AIKANA PÄÄTTYNEISTÄ 31.12.2012 LOPPUUN MAKSETUISTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEISTA LEMPÄÄLÄSTÄ ELÄMYSTEN ELINVOIMAA PIRKANMAALLE Lempäälän kunta Toteutusaika: 01.09.2008

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic Loppuraportti Maahanmuuton koordinointi Innofocus / Sanja Lenardic KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä 13.4.2010 2 0BProjektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Sisältö 1. Projektin tausta, lähtökohdat

Lisätiedot

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN Kahden kyselyn valossa: I. Tuotantoyhtiöiden toimien maantieteellinen kartoitus 2006-2009 II. Ulkomaiset rahavirrat av- teollisuuteen, tilastointipilotti

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

Lisätiedot

Työ- ja osallisuuskeskus Suomeen. Toimintamalli- toimijat

Työ- ja osallisuuskeskus Suomeen. Toimintamalli- toimijat Työ- ja osallisuuskeskus Suomeen Toimintamalli- toimijat Juha Leviäkangas Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry 2014 1 Tiivistelmä Valmennus- ja sosiaalipalvelusäätiöiden yhdistys

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli

Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli Mediapoliksessa 27.1.2015 Jan Kolkkinen Kehityspäällikkö Hermia Oy / Innovaatio Oy Uusi Tehdas Sisällys Johdanto... 3 Toimintamallityön vaiheet... 3 Oletuksia toimintamallin

Lisätiedot