Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET"

Transkriptio

1 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

2 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä sisällöstä 7 Tehtäväluokat 8 Yleishallinto 8 Sosiaali- ja terveystoiminta 9 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 9 Lastensuojelun avohuoltopalvelut 9 Muut lasten ja perheiden avopalvelut 10 Ikääntyneiden laitospalvelut 11 Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 11 Muut ikääntyneiden palvelut 12 Vammaisten laitospalvelut 13 Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 13 Muut vammaisten palvelut 14 Kotihoito 16 Työllistymistä tukeva toiminta 16 Päihdehuollon erityispalvelut 17 Perusterveydenhuollon avohoito 18 Suun terveydenhuolto 19 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 20 Erikoissairaanhoito 20 Ympäristöterveydenhuolto 21 Muu sosiaali- ja terveystoiminta 21 Opetus- ja kulttuuritoiminta 22 Lasten päivähoito 23 Esiopetus 24 Perusopetus 24 Lukiokoulutus 25 Ammatillinen koulutus 26 Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö 26 Taiteen perusopetus 27 Muu opetustoiminta 27 Kirjastotoiminta 28 Liikunta ja ulkoilu 28 Nuorisotoiminta 28 Museo- ja näyttelytoiminta 29 Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta 29 Musiikkitoiminta 29 Muu kulttuuritoiminta 29 Muut palvelut 29 Yhdyskuntasuunnittelu 29 Rakennusvalvonta 30 Ympäristön huolto 30 Liikenneväylät 30 Puistot ja yleiset alueet 31 Palo- ja pelastustoimi 31 Lomituspalvelut 31 Tila- ja vuokrauspalvelut 31 Tukipalvelut 32 Elinkeinoelämän edistäminen 33 Vesihuolto 33 Jätehuolto 33 Joukkoliikenne 34 Energiahuolto 34 Satama 34

3 3(82) Maa- ja metsätilat 34 Muu toiminta 35 Käyttötalouden kulu- ja tuottolajit 36 Kululajit 36 Palkat ja palkkiot 36 Eläkekulut 36 Muut henkilösivukulut 36 Asiakaspalvelujen ostot 36 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 38 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 38 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 38 Asiakaspalvelujen ostot muilta 38 Muiden palvelujen ostot 39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 Avustukset 39 Vuokrakulut, ulkoiset 40 Vuokrakulut, sisäiset 40 Muut kulut 40 Toimintakulut yhteensä 41 Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä 41 Poistot ja arvonalentumiset 41 Vyörytyskulut 41 Tuottolajit 41 Myyntituotot 41 Myyntituotot valtiolta 42 Myyntituotot kunnilta 42 Myyntituotot kuntayhtymiltä 43 Myyntituotot muilta 43 Sisäiset myyntituotot 43 Maksutuotot 43 Tuet ja avustukset 44 Työllistämistuet 44 Muut tuet ja avustukset valtiolta 44 Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 44 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) 44 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 45 Tuet ja avustukset muilta 45 Vuokratuotot, ulkoiset 45 Vuokratuotot, sisäiset 45 Muut tuotot 45 Toimintatuotot yhteensä 45 Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä 45 Vyörytystuotot 46 Valmistevarastojen muutos 46 Valmistus omaan käyttöön 46 Investointierittelyt 46 Investoinnit tehtäväluokittain 46 Investointien tavaratyypit 48 Tietokoneohjelmistot 48 Muut aineettomat hyödykkeet 48 Maa- ja vesialueiden hankinta 48 Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit 49 Asuinrakennusten hankinta 49 Asuinrakennusten korjausinvestoinnit 49 Muiden rakennusten hankinta 49 Muiden rakennusten korjausinvestoinnit 49 Kiinteät rakenteet ja laitteet 49

4 4(82) Tietokonelaitteet 50 Viestintälaitteet 50 Kuljetusvälineet 50 Muut koneet ja kalusto 50 Muut aineelliset hyödykkeet 50 Osakkeet ja osuudet 50 Investointimenot yhteensä 50 Palautusjärjestelmän arvonlisävero 51 Muut investointierittelyt 51 Rahoitusosuudet investointimenoihin 51 Rakentaminen 51 Pienet hankkeet 52 Muut erittelyt 54 Kulu- ja tuottolajierittelyt 54 Maksetut eläkkeet 54 Muiden palvelujen ostot -erittely 54 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 54 ICT-palvelut 55 Rahoitus- ja pankkipalvelut 55 Työvoiman vuokraus 55 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi 56 Posti- ja kuriiripalvelut 56 Vakuutukset 56 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 56 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 56 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 56 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 57 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 57 Sosiaali- ja terveyspalvelut 57 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 57 Osuus verotuskustannuksiin 57 Muut yhteistoimintaosuudet 57 Muut palvelut 57 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erittely 58 Toimisto- ja koulutarvikkeet 58 Kirjallisuus 58 Elintarvikkeet 58 Vaatteisto 58 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 58 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 58 Poltto- ja voiteluaineet 58 Lämmitys 58 Sähkö ja kaasu 59 Vesi 59 Kalusto 59 Rakennusmateriaali 59 Muu materiaali 59 Avustukset -erittely 59 Avustukset kotitalouksille 59 Avustukset yhteisöille 60 Ulkoiset vuokrakulut -erittely 60 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 60 Koneiden ja laitteiden vuokrat 60 Maa- ja vesialueiden vuokrat 60 Muut vuokrat 60 Ulkoiset vuokratuotot -erittely 60 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot 60 Muut tuotot -erittely 61 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset 61

5 5(82) Sakot ja uhkasakot 61 Käyttötalouserittelyt 61 Käyttötalouden tehtävittäisiä kulu- ja tuottoerittelyitä 62 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, palvelujen ostot -erittely 62 Lastensuojelun sijaisperhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 62 Perusterveydenhuolto, myyntituotot -erittely 62 Työterveyshuollon myyntituotot 62 Perusterveydenhuolto, maksutuotot -erittely 62 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksutuotot 62 Erikoissairaanhoito, maksutuotot -erittely 62 Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksutuotot 62 Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksutuotot 62 Muu sosiaali- ja terveystoiminta, muut tuotot -erittely 62 Perustoimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä 62 Täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä 63 Sosiaali- ja terveystoiminta, avustuskulut -erittely 63 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä 63 Kotihoidon palvelusetelikulut 63 Palveluasumisen palvelusetelikulut 63 Terveydenhuollon palvelusetelikulut 63 Muut palvelusetelikulut 63 Sosiaali- ja terveystoiminta, sisäiset vuokrakulut -erittely 63 Sosiaali- ja terveystoimen sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 63 Lasten päivähoito, avustuskulut -erittely 63 Lasten päivähoidon palvelusetelikulut 63 Lasten kotihoidon tuki 64 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 64 Lasten yksityisen hoidon tuki 64 Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä 64 Lasten päivähoito, sisäiset vuokrakulut -erittely 64 Päivähoidon sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 64 Kansalaisopistojen vapaan sivistystyö, sisäiset vuokrakulut -erittely 64 Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 64 Kirjastotoiminta, sisäiset vuokrakulut -erittely 64 Kirjastotoiminnan sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 64 Jätehuolto, muut kulut -erittely 64 Jätevero 64 Käyttötalouden kokonaiskustannuksia 64 Luontoisetujen raha-arvot 65 Yleishallinto 65 Vaalit, kulut yhteensä 65 Sosiaali- ja terveystoiminta 65 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä 65 Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: Kuljetuspalvelut 65 Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: Henkilökohtainen apu 65 Eläinlääkinnän kustannukset 65 Opetus- ja kulttuuritoiminta 65 Lasten päiväkotitoiminnan kustannukset 65 Lasten perhepäivähoidon kustannukset 66 Muun lasten päivähoidon kustannukset 66 Kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen kustannukset 66 Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön maksullisen palvelutoiminnan kustannukset 67 Terveydenhuollon kuluerittelyitä 67 Laboratoriotoiminnan kustannukset perusterveydenhuollossa 67 Kuvantamistutkimusten kustannukset perusterveydenhuollossa 67 Apuvälineiden hankintakulut 67 Opetus- ja kulttuuritoiminnan toimintatietoja 67

6 6(82) Esiopetus 68 Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi 68 Perusopetus 68 Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi 68 Perusopetuksen opetustunneista: tukiopetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi 68 Lukiokoulutus 68 Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi 68 Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö 69 Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi 69 Opetustuntien lukumäärästä: maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä, kpl/v 69 Opetustuntien lukumäärästä: taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/v 69 Taiteen perusopetus 69 Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi 69 Liikunta ja ulkoilu 70 Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 70 Nuorisotoiminta 70 Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 70 Kunnan nuorisotilojen lukumäärä vuoden lopussa, kpl 70 Kulttuuri 70 Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 70 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston sektorierittelyohje 70 Julkisyhteisöt 70 1) Valtio 71 2) Kunnat 71 3) Kuntayhtymät 71 4) Kuntien eläkevakuutus 71 5) Muut sosiaaliturvarahastot 71 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 71 1) Kotimaiset talletuspankit 71 2) Kuntarahoitus Oyj 71 3) Muut kotimaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset 71 4) Ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset 72 Muut lainanantajat 72 1) Muut kotimaiset lainanantajat 72 2) Muut ulkomaiset lainanantajat 72 Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 73 Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville 73 Esimerkki 1. Sosiaali- ja terveystoimen viraston hallintokulujen ja tuottojen kohdistaminen tilastossa 73 Esimerkki 2. Opetus- ja kulttuuritoiminnan henkilöstöhallinnon kohdistaminen tehtäville 74 Liikelaitokset 75 Esimerkki 4. Peruspalveluliikelaitos 77 Tilastointiohjeet yhteistoiminta-alueille 77 Sosiaali- ja terveydenhuollon osto yksityiseltä tuottajalta 81 Työterveyshuolto 82

7 7(82) Johdanto Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun Muut taloustiedot -osion sisältökuvaukset. Näiden ohjeiden mukaiset tiedot kerätään kunnilta ja kuntayhtymiltä ensimmäisen kerran keväällä 2016 koskien tilastovuotta/tilikautta Ohje korvaa Suomen Kuntaliiton ylläpitämän kuntien ja kuntayhtymien talousja toimintatilaston luokitukset -oppaan. Ohjeistuksessa on kuvattu tehtäväluokkakohtaisten käyttötalous- ja investointitietojen, kulu- ja tuottolajierittelyiden sekä muiden talous- ja toimintatietojen sisällöt. Lisää tietoa muutoksesta löytyy osoitteesta: Sivulta löytyy mm. koulutusmateriaalia, jossa on kuvattu tietosisällön muutoksia verrattuna vanhaan sisältöön. Yleistä sisällöstä Tilastovuodesta 2015 eteenpäin kuntien ja kuntayhtymien käyttötalous ja investointitiedot pitävät sisällään myös liikelaitosten tiedot. Näin sekä käyttötalous että investointitiedot ovat vertailukelpoisempia kunnan/kuntayhtymän tulos- ja rahoituslaskelmaan. Käyttötaloustiedoilla kuvataan, kuinka tuloslaskelman toimintakulut ja tuotot jakautuvat eri tehtäville. Tuloslaskelmasta poiketen käyttötaloustiedoissa on mukana sisäisiä eriä, jotta keskitetyn toiminnan kulut ja tuotot voidaan kohdistaan oikein eri tehtäville. Käyttötaloustietojen yhteydessä kerättävät kulu- ja tuottolajit sekä muut erittelyt ovat usein tarkemmalla tasolla kuin tuloslaskelmassa. Investointierittelyillä puolestaan kuvataan, kuinka rahoituslaskelman investointimenot ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot jakaantuvat eri tehtäville ja hyödykkeille. Tilaston tietoja hyödynnetään mm. kansantalouden tilinpidossa ja muissa Tilastokeskuksen tilastoissa, kansainvälisessä raportoinnissa, valtion kuntatalouden ohjauksessa, kuntien valtionosuuksien tarkistuslaskennassa, kuntapolitiikan ja lainsäädännön valmistelussa sekä erilaisissa tutkimuksissa.

8 8(82) Tehtäväluokat Yleishallinto kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten kulut koko kunnan toimintaa ja strategiaa ohjaavat ja neuvoa antavat toiminnot (esim. lähidemokratia ja tasa-arvo asiat) tarkastus- ja keskusvaalilautakuntien kulut sisäinen tarkastus, tarkastustoimi verojen perintä vaaleista aiheutuneet kulut ja tuotot maakuntien liittojen oma hallinto ja yleinen hallinto- ja edunvalvontatoiminta Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Kunnan tai kuntayhtymän lautakuntien (pl. tarkastus- ja keskusvaalilautakunnat), jaostojen, neuvostojen ja johtokuntien menot tulee kohdentaa suoraan oikeille tehtäville niiden luonteen mukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Virastojen ja laitosten kulut sekä yksiköiden sisäisen hallinnon kulut pitää kohdentaa tai jakaa suoraan samoihin tehtäviin kuin sen varsinainen toiminta. Esimerkiksi opetusviraston kustannukset ja opetustoimen johtajan henkilöstökulut on jaettava suoraan opetustoiminnan tehtäville. Samoin sosiaali- ja terveytystoimessa esimerkiksi sairaaloiden sisäinen hallinto on kohdennettava terveydenhuollon tehtäville. Huom.! Myös liikelaitoksen johtokunnan kulut kohdennetaan suoraan liikelaitoksen toiminnan mukaan tehtäville. Keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto sekä yhteispalvelupisteet kuuluvat tehtäväluokalle Tukipalvelut. Yhteispalvelupisteellä tarkoitetaan ns. yhden luukun palvelupistettä, josta asiakas saa useamman viranomaisen (esim. Kunnan ja Kelan) julkishallinnon palvelut samalta pisteeltä. Myös tuet ja avustukset tulee aina ilmoittaa toiminnan luonteen mukaisilla tehtävillä. Mm. eri projekteille annetut avustukset ilmoitetaan projektin luonteen mukaisella tehtävällä. Käyttötalouden ja sen tarkempiin erittelyihin ei ilmoiteta sisäisiä avustuksia (esimerkiksi peruskunnan avustukset liikelaitokselle). Työterveyshuolto kuuluu tehtäväluokalle Perusterveydenhuollon avopalvelut. Tilapalvelut ja muut tukipalvelut eivät kuulu yleishallintoon. Tonttien, rakennusten ja asunto-osakkeiden ostot ja myynnit tulee kirjata toimin-

9 9(82) taa kuvaaville tehtäville. Kohdentamattoman maan osto ja myynti kuuluvat tehtäväluokkaan Muu toiminta. Niitä ei tule sisällyttää yleishallintoon. Sosiaali- ja terveystoiminta Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Vaaleista aiheutuneet kulut Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Tässä ilmoitetaan lastensuojelun laitoksessa (lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit), perhekodissa (ammatillinen perhehoito), muussa lasten laitoshoidossa tai sijaisperhehoitona järjestetty lastensuojelulain mukainen sijaishuolto. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon tai kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Tässä ilmoitetaan lisäksi lapsen tai nuoren sijoittaminen laitos- tai perhehoitoon avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Tähän sisällytetään lisäksi kunnan toteuttama lastensuojelun sijaishuollon valvonta. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Lasten ja perheiden palvelut. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Lastensuojelun sijaisperhehoidon kustannukset Lastensuojelun avohuoltopalvelut Lastensuojelulain 35 ja 36 mukaiset avohuollon tukitoimet. Näitä voivat olla esimerkiksi: talouden ja asumisen turvaaminen (Huom.! toimeentulotuen menot ilmoitetaan kokonaisuudessaan tehtävällä muu sosiaali- ja terveystoiminta) lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittäminen lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja -terapiapalvelut kuntoutus/perhekuntoutus lastensuojelun perhetyö tukihenkilö tai -perhe vertaisryhmätoiminta loma- ja virkistystoiminta

10 10(82) Tehtäväluokan tuottoihin ja kustannuksiin sisällytetään myös lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan antama palvelu ja työ mukaan lukien lastensuojeluilmoitusten vastaanotto ja käsittely, lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittely ja lastensuojelun tarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmien laadinta. Tähän luokkaan laitetaan myös jälkihuoltona annetut lastensuojelun avopalvelut. Jälkihuoltona nuorta voidaan tukea: taloudellisesti ja muuten koulunkäynnissä ammatin ja asunnon hankinnassa työhön sijoittumisessa harrastuksissa läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Lasten ja perheiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Toimeentulotuki kuuluu tehtäväluokkaan Muu sosiaali- ja terveystoimi. Jos lapsi/nuori on jälkihuoltona sijoitettu lastensuojelun laitokseen tai perhehoitoon, ilmoitetaan nämä kustannukset tehtäväluokassa Lastensuojelun laitos- ja perhehoito. Lastensuojelulain 37 mukaisen avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen kustannukset ilmoitetaan tehtäväluokassa Lastensuojelun laitos- ja perhehoito. Muut lasten ja perheiden avopalvelut Muut kuin lastensuojeluna järjestetyt palvelut lapsille ja perheille (pl. terveydenhuollon palvelut lapsille ja lapsiperheille), joita ovat mm.: kasvatus- ja perheneuvonta (myös oman terveyskeskuksen tuottamana) lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito isyyden selvittäminen lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat adoptioneuvontapalvelu perheasioiden sovittelu ensi- ja turvakodit opiskeluhuollon kuraattori ehkäisevä perhetyö kodin- ja lastenhoitopalvelut muihin luokkiin kuulumattomat lasten ja nuorten asumispalvelut sekä muut lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja

11 11(82) sosiaalisten ongelmien selvittäminen (sekä muu tukitoiminta), jotka eivät kuulu muihin sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkiin Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Lasten ja perheiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Toimeentulotuki kuuluu tehtäväluokkaan Muu sosiaali- ja terveystoimi. Lasten kotisairaanhoito, sekä tilapäinen että pitkäaikainen (esim. vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi) kuuluu Kotihoidon tehtäväluokkaan. Lasten puhe- ja toimintaterapia kuuluu Perusterveydenhuollon avopalvelut tehtäväluokalle. Ikääntyneiden laitospalvelut Vanhainkodit sekä myös sellaiset hoiva- ja hoitokodit ja muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäri- tai osavuorokautisessa hoidossa ja laitoshoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Ikääntyneiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Terveyskeskuksen vuodeosastohoito kuuluu tehtäväluokkaan Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Ympärivuorokautisen hoivan sisältävät asumispalvelut sisältävät aina sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja valvontaa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sisältäviä asumispalveluja järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Palvelua annetaan yleisimmin palvelunimikkeellä tehostettu palveluasuminen. Tehtävälle sisällytetään myös ryhmämuotoinen asumispalvelu (ryhmäkodit ja palvelutalot), joka sisältää ympärivuorokautisen hoivan.

12 12(82) Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Ikääntyneiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Vanhainkodit ja sellaiset sosiaalihuollon hoiva- ja hoitokodit ja muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäritai osavuorokautisessa hoidossa ja laitoshoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Jos asiakkaalle järjestetään ympärivuorokautiset palvelut yksityiskotiin kotihoidon turvin, kustannukset sijoitetaan Kotihoidon tehtäväluokkaan. Muut ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista. Tehtävään sisällytetään ikääntyneiden ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut, joissa asukkaiden sopimuksiin kuuluvat säännölliset kotipalvelut tai päivittäinen huolenpito sekä tukiasuminen, jossa asukkaat tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen ja itsenäiseen selviytymiseen. Ei-ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla vain osan vuorokautta. Ikääntyneiden päivätoiminta Tehtävään sisällytetään ikääntyneiden henkilöiden päivätoiminta. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään pääasiassa ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Ikääntyneiden perhehoito Tehtävään sisällytetään toimeksiantosuhteinen ikääntyneiden henkilöiden perhehoito. Perhehoidolla tarkoitetaan sosiaalipalvelua, joka sisältää henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoitaja on henkilö, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan perhehoitoa (toimeksiantosuhteinen perhehoito). Ikääntyneiden kotitalouksiin myönnetyt omaishoidontuet Tehtävään sisällytetään ikääntyneiden kotitalouksiin myönnetyt omaishoidon palkkiot ja kulukorvaukset (esim. henkilöstösivukulut ja vakuutusmaksut). Ikääntyneiden palveluiden suunnittelu ja ohjaus Tehtävään sisällytetään ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukainen toiminnan ja palveluiden suunnittelu (ml. vanhusneuvosto).

13 13(82) Muut ikääntyneiden palvelut, joita ei sisällytetä muihin tehtäväluokkiin Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Ikääntyneiden palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Omaishoitajalle vapaapäivää varten myönnetyt palvelut tai palvelusetelikulut kohdistetaan tehtäville käytön mukaan. Jos omaishoitajan vapaapäivää varten hoidettavalle on myönnetty hoito tai palveluseteli esimerkiksi ikääntyneiden tehostuttuun palveluasumiseen kuuluvat kulut tästä toiminnasta tehtäväluokalle Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut. Vammaisten laitospalvelut Tähän sisällytetään vammaisten palvelut, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäri- tai osavuorokautisessa hoidossa ja siitä peritään laitoshoidon hoitomaksu. Vammaisten laitoshoitoa voidaan järjestää kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Laitoshoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Vammaisten palvelut. Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Vammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu tarkoittaa palvelua, joka sisältää sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Tehtävään kuuluu myös ympärivuorokautisen hoivan sisältävä ryhmämuotoinen asumispalvelu (ryhmäkodit ja palvelutalot), ja myös vastaava vammaispalvelulain mukainen palvelu. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Vammaisten palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Jos asiakkaalle järjestetään ympärivuorokautinen hoito yksityiskotiin kotihoidon tai henkilökohtaisen avun turvin, kustannukset sijoitetaan ko. palvelun tehtäväluokkaan (Kotihoidon tai Muut vammaisten palvelut tehtävään).

14 14(82) Muut vammaisten palvelut Vammaisten asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista Tehtävään sisällytetään vammaisten ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut, joissa asukkaiden sopimuksiin kuuluvat säännölliset kotipalvelut tai päivittäinen huolenpito sekä tukiasuminen, jossa asukkaat tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen ja itsenäiseen selviytymiseen. Ei-ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa henkilökunta on paikalla vain osan vuorokautta. Vammaisten päivätoiminta Tehtävään sisällytetään vammaisten henkilöiden päivätoiminta. Päivätoiminnalla tarkoitetaan kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoimintaa järjestetään vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuista annetun lain (VPL) 8 b :n ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 :n 4 kohdan perusteella. Vammaisten työtoiminta Tehtävään sisällytetään vammaisten henkilöiden työtoiminta. Se on hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaa, ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla ei ole vammaisuuden takia edellytyksiä osallistua tai hakeutua tavanomaiseen työhön avoimille työmarkkinoille. Työtoimintaa järjestetään kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksissa sekä tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvan ja toiminnan järjestäjän välille ei synny työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Toimintaan osallistuville voidaan maksaa työosuusrahaa tai vastaavaa korvausta. Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain (SHL) 27 e :n ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 :n 4 kohdan perusteella. Vammaisten perhehoito Tehtävään sisällytetään toimeksiantosuhteinen vammaisten henkilöiden perhehoito. Perhehoidolla tarkoitetaan sosiaalipalvelua, joka sisältää henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoitaja on henkilö, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan perhehoitoa (toimeksiantosuhteinen perhehoito). Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

15 15(82) Tehtävään sisällytetään vammaispalvelulain mukaan annettavat kuljetus- ja saattajapalvelut, palveluasumisen (pl. ryhmämuotoisesti järjestetyn ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut), henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekustannukset ja ylimääräiset erityiskustannukset ravinnosta sekä muut VPL:n mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja taloudellisista tukitoimista aiheutuvat menot yhteensä (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) sekä siitä eriteltynä kuljetuspalvelujen menot sekä henkilökohtaisen avun menot kerätään tilastossa erikseen. Vammaiskotitalouksiin myönnetyt omaishoidontuet Tehtävään sisällytetään omaishoidon palkkiot ja kulukorvaukset (esim. henkilöstösivukulut ja vakuutusmaksut) silloin, kun avun tarpeen ensisijainen syy liittyy henkilön vammaisuuteen. pitkäaikaissairauteen tai mielenterveysongelmiin. Muut vammaisten palvelut, joita ei sisällytetä muihin tehtäväluokkiin. Tehtävään sisällytetään muihin luokkiin kuulumattomat kehitysvammaisten erityishuollon palvelut (tutkimus, kuntoutus, muuttovalmennus ja avohuollon ohjaus). Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Vammaisten palvelut. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Vammaispalvelulain mukainen ryhmämuotoinen asumispalvelu, joka sisältää ympärivuorokautisen hoivan kuuluu tehtävään Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut. Omaishoitajalle vapaapäivää varten myönnetyt palvelut tai palvelusetelikulut kohdistetaan tehtävälle käytön mukaan. Jos omaishoitajan vapaapäivää varten hoidettavalle on myönnetty hoito esimerkiksi vammaisten laitospalveluissa kuuluvat kulut tästä toiminnasta tehtävälle Vammaisten laitoshoito. Ikääntyneille (yli 65 vuotiaille) myönnetyt omaishoidon palkkiot ja kulukorvaukset sisällytetään Muut ikääntyneiden palvelut tehtäväluokkaan. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Vammaispalvelulain (380/87) mukaisista kuluista: Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain (380/87) mukaisista kuluista: Henkilökohtainen apu

16 16(82) Kotihoito Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetukseen perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa. Kotipalvelut ja kotisairaanhoito voidaan järjestää osittain tai kokonaan yhdistettynä kotihoidoksi joko sosiaalitoimen tai terveystoimen tehtävänä. Palvelu voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Kotipalvelu on kotona selviytymisen tueksi annettavaa palvelua asiakkaan asuinpaikassa, kotona tai vastaavassa paikassa henkilölle, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa. Kotipalvelulla tarkoitetaan a) kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista; b) tukipalveluja, kuten ateria-, kauppa- vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotisairaanhoito on asiakkaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa toteutettua sairaanhoidon palvelua. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Lapsiperheiden kotiin annettavat palvelut sisältyvät lastensuojelun avopalveluihin ja muihin lasten ja perheiden avopalveluihin. Kotisairaalatoiminta kuuluu erikoissairaanhoidon tehtävälle. Kotisairaalatoiminnalla tarkoitetaan kotona tapahtuvaa lääkärijohtoista sairaalahoitoa. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Kotihoidon palvelusetelimenot Työllistymistä tukeva toiminta Sosiaalihuollon työllistymistä tukevaan toimintaan sisältyvät mm. vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, kuntouttava työtoiminta, kunnan rahoitusosuus passiivisen työmarkkinatuen kustannuksista sekä työhönvalmennus. Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevalla toiminnalla tarkoitetaan erityisien työhön sijoittumista edistävien kuntoutus- ja muiden tu-

17 17(82) kitoimien järjestämistä vammaiselle henkilölle, joilla on vamman tai sairauden takia pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja joka tarvitsevat TE-hallinnon palveluiden lisäksi em. tukitoimia. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan osana voidaan järjestää työtä, jossa työntekijä on työsuhteessa palvelun tuottajaan. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa toteuttavan tahon välille. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään työttömyyden takia työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavalle henkilölle. Työhönvalmennus Työhönvalmennuksen tavoitteena on edistää työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille ja tukea heidän työssä pysymistään. Sosiaalihuollon työhönvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen ammatilliseen kuntoutukseen ja joille julkisten työvoimapalveluiden työhönvalmennus ei ole riittävää. Työhönvalmennuksesta säädetään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta, mutta sitä voidaan järjestää myös muille työllistymisessään erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Muu sosiaalihuollon työllistymistä tukeva toiminta Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Kunnan/kuntayhtymän organisaatioon työllistämistuella työllistettyjen henkilöiden henkilöstökulut ym. tulee kohdentaa tehtäville sen mukaan missä henkilö työskentelee. Lisäksi näitä kuluja vastaavat työllistämistuet tulee jakaa samoille tehtäville. Tehtävälle ei kirjata työtoimintaa, jonka tarkoituksena ei ole edistää työllistymistä. Esimerkiksi kehitysvammaisten työtoiminta sisältyy tehtäväluokkaan Muut vammaisten palvelut. Aikuissosiaalityö kuuluu tehtäväluokkaan Muu sosiaali- ja terveystoiminta. Päihdehuollon erityispalvelut

18 18(82) Päihdehuoltotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalihuollossa tai perusterveydenhuollon avohoidossa järjestettävää ehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa, nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvaa toimintaa. Sisällytä tähän esimerkiksi: A-klinikka- ja nuorisoasemat päihdeongelmaisten asumispalveluyksiköt päihdehuollon tukiasunnot ensisuojat ja selviämisasemat päihdehuollon kuntoutuslaitokset katkaisuhoitoasemat ym. päihdehuoltoyksiköt (ml. huumeklinikat, päihdeongelmaisten päiväkeskukset tms.) huumeiden käyttäjien terveysneuvonta Ilmoita tässä edellä mainittujen yksiköiden päihdehuoltotoiminta myös silloin, kun ne sijaitsevat perusterveydenhuollossa. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Mikäli jonkin muun sosiaali- ja terveydenhuolto käynnin yhteydessä käsitellään asiakkaan päihdeasiaa, päihdetoiminta kirjataan suoraan kyseiseen toiminnan tehtäväluokkaan. Yhdistetyt mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoitetaan tilastossa seuraavasti: Perusterveydenhuollossa toimivat erikoistiimit ja -yksiköt sijoitetaan perusterveydenhuollon avopalvelujen kustannuksiin Jos psykiatrian erikoissairaanhoitoon liitetään päihdehuoltoa, se lasketaan mukaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin Perusterveydenhuollon avohoito Perusterveydenhuollon avohoito ilman suun terveydenhuoltoa. Huom.! Tähän sisällytetään myös työterveyshuolto (myös Kelan korvaukset työterveyshuollosta), äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto ja koulu-/opiskelupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon mielenterveystoiminta. Sairaanhoidolliset tukipalvelut, joita ovat esim. kuvantamis- ja laboratoriotoiminta, kohdennetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon avopalvelujen, suun terveydenhuollon ja vuodeosastohoidon tehtäväluokkiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suorina menon- ja tulonsiirtoina (kulu- ja tuottolajeittain). Vaihtoehtoisesti voidaan menetellä niin, että kaikki perusterveydenhuollon sairaanhoidollisten tukipalvelujen kulut ja tuotot sisällytetään tilastossa kulu- ja tuottolajeittain tehtäväluokkaan Perusterveydenhuollon avohoito (pl. suun terveydenhuolto) ja suun terveydenhuollon ja

19 19(82) vuodeosastohoidon osuudet tukipalvelujen kustannuksista kohdennetaan kyseisiin tehtäväluokkiin sisäisinä myynteinä tai vyörytyksinä. Tukipalvelujen ulkoisia myyntejä vastaavat kulut ja tuotot kuuluvat tehtäväluokkaan Perusterveydenhuollon avopalvelut (pl. suun terveydenhuolto). Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Perusterveydenhuolto. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Jos terveyskeskuksessa toimii erikoissairaanhoidon yksiköitä, niin nämä toiminnot kuuluvat tehtäväluokkaan Erikoissairaanhoito. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (kuuluu tehtäväluokkaan Muut lasten ja perheiden avopalvelut) eikä tehtäväluokassa Päihdehuollon erityispalvelut määriteltyä päihdehuoltoa, vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Työterveyshuollon myyntituotot Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksutuotot Suun terveydenhuolto Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Suun terveydenhuollon osuus terveydenhuollon tukipalveluista (kuvantamistutkimukset, laboratorio jne.) kohdennetaan Suun terveydenhuollon tehtäväluokkaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suorina menon- ja tulonsiirtoina (kulu- ja tuottolajeittain). Vaihtoehtoisesti voidaan menetellä niin, että kaikki perusterveydenhuollon sairaanhoidollisten tukipalvelujen kulut ja tuotot sisällytetään tilastossa kulu- ja tuottolajeittain tehtäväluokkaan Perusterveydenhuollon avopalvelut ja suun terveydenhuollon osuus tukipalvelujen kustannuksista kohdennetaan suun terveydenhuollon tehtäväluokkaan sisäisenä myyntinä tai vyörytyksenä. Ellei ostolaskusta käy erikseen ilmi hammashuollon osuutta vaan avoja hammashuoltopalvelut laskutetaan yhtenä summana, voidaan jako avopalvelujen ja hammashuollon kesken tehdä käyntimäärien suhteessa. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytössä olevassa yhteisessä tehtäväluokassa Perusterveydenhuolto.

20 20(82) Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Vuodeosastohoidon osuus terveydenhuollon tukipalveluista (mm. kuvantamistutkimukset, laboratorio jne.) kohdennetaan perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon tehtäväluokkaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suorina menon- ja tulonsiirtoina (kulu- ja tuottolajeittain). Vaihtoehtoisesti voidaan menetellä niin, että kaikki perusterveydenhuollon sairaanhoidollisten tukipalvelujen kulut ja tuotot sisällytetään tilastossa meno- ja tulolajeittain tehtäväluokkaan Perusterveydenhuollon avohoito (pl. suun terveydenhuolto) ja vuodeosastohoidon osuus tukipalvelujen kustannuksista kohdennetaan vuodeosastohoidon tehtäväluokkaan sisäisenä myyntinä tai vyörytyksenä. Jos terveyskeskuksessa toimii erikoissairaanhoidon yksiköitä, niin nämä toiminnot kuuluvat tehtäväluokkaan Erikoissairaanhoito. Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa Perusterveydenhuolto. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja (Terveydenhuoltolaki 1.3, muutettu 1326/2010). Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian asumispalvelut, kuntoutus- ja pienkodit sekä perhehoito. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta. Erikoissairaanhoidon sairaanhoidolliset tukipalvelut (laboratorio, kuvantamistutkimukset, apuvälinekeskus yms.). Näiden tukipalvelujen ja erikoissairaanhoidon välistä sisäistä laskutusta ei tule kirjata käyttötalouteen, koska kulu ja tuotto kohdistuisi samalle tehtävälle. Vastaavat erät tulee eliminoida myös silloin, kun tukipalveluita tuottaa kunnan/kuntayhtymän oma liikelaitos. Kotisairaalatoiminta kokonaisuudessaan sekä sosiaali- ja terveystoimen/terveydenhuollon yhteispäivystys. Kotisairaalatoiminnalla tarkoitetaan kotona tapahtuvaa lääkärijohtoista sairaalahoitoa. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan päivystystä, jossa on valmiudessa sosiaali-, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilökuntaa.

21 21(82) Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksutuotot Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksutuotot Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Mukaan kuuluu myös tupakka- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta. Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät investoinnit: ellei terveyskeskuksen rakentamisen tai peruskorjauksen menoja voida muuten jakaa perusterveydenhuollon investointien ja ympäristöterveydenhuollon kesken, voidaan jako tehdä kerrosalojen suhteessa tai muun sopivan jakoperusteen mukaan. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Ympäristön suojelun hallinto ja muut ympäristön huoltoon kuuluvat tehtävät kuten ilmansuojelu ja meluntorjunta kuuluvat tehtäväluokkaan Ympäristön huolto, vaikkakin ne hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Ympäristönsuojelun maksuosuudet kuuluvat tehtäväluokkaan Ympäristön huolto. Löytöeläimistä aiheutuneet kustannukset kuuluvat tehtäväluokkaan Muu toiminta. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Eläinlääkinnän kustannukset Muu sosiaali- ja terveystoiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta, jota ei voida sijoittaa muille tehtäville. Tämä tehtävä pitää sisällään muun muassa seuraavanlaiset toiminnat: toimeentulotuki ja toimeentulotukeen liittyvät muut menot ja tulot (mm. sosiaalityöntekijöiden palkat) aikuissosiaalityö sosiaaliasiamiestoiminta veteraanikuntoutus (kunnan tai KY:n osuus)

22 22(82) pakolaisten vastaanottoasemat ja -keskukset mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalvelut kuten päivätoiminta ja perhehoito sosiaalisen luototuksen toimintamenot (ei lainapääomaa eikä luottotappioita) Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Tiettyyn palveluun liittyvät maahanmuuttajille tarjotut palvelut kohdennetaan ao. tehtävälle. Esim. maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus ilmoitetaan perusopetukseen, riippumatta siitä missä opetus on annettu. Lisäksi maahanmuuttajille annettu terveydenhuollon palvelut sisältyvät terveydenhuollon tehtäväluokille. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Perustoimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminnan eri tehtäväluokkiin kohdistuvat muut erittelyt Huom! Näiden erittelyiden kuluja ja tuottoja saattaa sisältyä useammalle eri sosiaali- ja terveystoiminnan tehtäväluokalle. Palveluasumisen palvelusetelikulut Terveydenhuollon palvelusetelikulut Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä Apuvälineiden hankintakulut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Laboratoriotoiminnan kustannukset perusterveydenhuollossa Kuvantamistutkimusten kustannukset perusterveydenhuollossa Sosiaali- ja terveystoiminnan sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Investointimenot: sosiaali- ja terveystoiminnan pienet hankkeet Opetus- ja kulttuuritoiminta

23 23(82) Lasten päivähoito Lasten päiväkotihoidon, perhepäivähoidon ja muun lasten päivähoidon palvelut. Tämä sisältää: lasten päiväkotitoiminnan, lasten tilapäishoidon päiväkodissa ja kiertävien päiväkotien toiminnan lasten päivähoidon hoitajan tai lapsen omassa kodissa ja lasten ryhmäperhepäivähoidon lasten leikkitoiminnan (leikkikenttä- ja puistotoiminta, leikkikoulut, avoimet päiväkodit). Leikkitoiminta on toimintaa, josta ei peritä hoitopäivämaksua, mutta voidaan periä esim. kerhomaksu. lasten kotihoidon tuet ja yksityisen hoidon tuet (sekä niiden kuntalisät) Lisäksi tehtäväluokassa ilmoitetaan esiopetuksessa olevien lasten iltapäivä- tai muu päivähoito sekä sellainen päiväkodissa tai muussa edellä mainitussa hoitopaikassa toteutettu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (esim. erityisoppilaille), joka ei täytä perusopetuslaissa (628/1998) aamu- ja iltapäivätoiminnalle säädettyjä edellytyksiä. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Päiväkodissa järjestetty perusopetuslain (POL 628/1998) ja -asetuksen (852/1998) mukainen esiopetus, mikä ilmoitetaan tehtäväluokassa Esiopetus. Päiväkodissa, perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa tai muussa päivähoidossa toteutettu perusopetuslain (628/1998, muutettu 1136/2003) edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, mikä ilmoitetaan tehtäväluokassa Perusopetus. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Lasten päiväkotihoidon kustannukset Lasten perhepäivähoidon kustannukset Muun lasten päivähoidon kustannukset Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen kuntalisät Lasten yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisät Lasten päivähoidon palvelusetelimenot Lasten päivähoidon sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Investointimenoista: lasten päivähoidon pienet hankkeet

24 24(82) Esiopetus Mukaan luetaan sellainen perusopetuslain (628/1998) ja -asetuksen (852/1998) mukainen esiopetus, joka kunnan päätöksen mukaan käytännössä järjestetään opetustoimessa koulussa, päivähoidon yhteydessä tai muussa soveltuvassa paikassa. Mukaan luetaan myös: pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppilaille (25 2 mom.) järjestettävä esiopetus muu erityisopetuksena järjestettävä esiopetus sairaalassa järjestetty esiopetus sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimet. Nivelvaiheen tukitoimilla tarkoitetaan oppilaan opetuksen järjestämiseksi tarvittavia tukitoimia, jotka on järjestetty oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen tai sieltä omaan kouluun. perusopetuksen aloittamiseen lykkäystä saaneille oppilaille (27 ) järjestettävä esiopetus ostopalveluna hankittu esiopetus. Esiopetuksessa kustannusten jakoperusteena voidaan käyttää oppilas- tai tuntimäärää. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Esiopetuksen osuus taulukossa 41 Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta. Esiopetuksessa ilmoitettujen toimintakulujen ja vyörytyserien summan tulee täsmätä taulukon 41 esiopetuksen kokonaiskulujen kanssa (pl. pienet hankkeet). Investointimenoista: esiopetuksen pienet hankkeet (41-taulukossa) Perusopetus Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään. Tässä ilmoitetaan myös: perusopetuslain (628/1998) edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta riippumatta siitä missä toiminta järjestetään, ml. ostopalvelut ja avustaminen sairaala- ja vammaisopetus

25 25(82) sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimet. Nivelvaiheen tukitoimilla tarkoitetaan oppilaan opetuksen järjestämiseksi tarvittavia tukitoimia, jotka on järjestetty oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen tai sieltä omaan kouluun. vaikeimmin kehitysvammaisten opetus maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Jos muun hallintokunnan toteuttama aamu- ja iltapäivätoiminta ei täytä perusopetuslaissa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle säädettyjä edellytyksiä, toiminta kuuluu siihen tehtäväluokkaan, mihin toteuttavan hallintokunnan toiminta tai osatoiminta muutoin kuuluisi. Perusopetuksessa annettu perusopetuslain edellytykset täyttämätön aamu- ja iltapäivätoiminta, joka voidaan kirjata käyttötalousosassa tehtäväluokalle Muu opetustoimi. Perusopetuslain (628/1998) ja asetuksen (852/1998) mukaista esiopetusta ei ilmoiteta tässä, vaan tehtäväluokassa Esiopetus. Lukiokoulutus Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Perusopetuksen, ml. perusopetuslain edellytykset täyttävän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, osuus taulukossa 41 Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta. Perusopetuksessa ilmoitettujen toimintakulujen ja vyörytyserien summan tulee täsmätä taulukon 41 esiopetuksen kokonaiskulujen kanssa (pl. pienet hankkeet). Investointimenoista: perusopetuksen pienet hankkeet (41-taulukossa) Lukiokoulutus riippumatta siitä, missä ao. koulutus järjestetään. Tässä ilmoitetaan myös: lukion aineopiskelu maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä lukiokoulutus kaksoistutkintoa suorittavien lukiolaisten maksuosuudet ammattikoulussa suoritetuista kursseista sekä ammattikoululaisten lukiossa suorittamista kursseista saadut tulot.

26 26(82) Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Perusopetusta, joka järjestetään aikuislukiossa ei ilmoiteta tässä vaan tehtäväluokassa Perusopetus. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Lukiokoulutuksen valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen osuus taulukossa 41 Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta. Lukiokoulutuksessa ilmoitettujen toimintakulujen ja vyörytyserien summan tulee täsmätä taulukon 41 lukiokoulutuksen kokonaiskulujen kanssa (pl. pienet hankkeet). Investointimenoista: lukiokoulutuksen pienet hankkeet (41-taulukossa). Ammatillinen koulutus Kunnan tai kuntayhtymän ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan riippumatta siitä, missä yksikössä tätä koulutusta järjestetään (ammatillisten oppilaitosten lisäksi myös esim. musiikkioppilaitoksissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa järjestettävä ammatillinen koulutus). Tässä ilmoitetaan: ammatillinen peruskoulutus oppisopimuskoulutus ammatillinen lisäkoulutus ammatillisen koulutuksen yhteydessä järjestetyn maksullisen palvelutoiminta kaksoistutkintoa suorittavien ammattikoululaisten maksuosuudet lukiossa suoritetuista kursseista sekä lukiolaisten ammattikoulussa suorittamista kursseista saadut tulot lukiolta. Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Kunnan tai kuntayhtymän kansalaisopiston vapaa sivistystyö sekä kansalaisopiston järjestämän taiteen perusopetus. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Perusopetusta, lukiokoulutusta tai ammatillista koulutusta, jotka ilmoitetaan ao. tehtäväluokissa.

27 27(82) Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen kustannukset Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön maksullisen palvelutoiminnan kustannukset Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus sisältää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaisen kunnan tai kuntayhtymän järjestämän ja kunnan tai kuntayhtymän avustaman toiminnan. Tällaista on mm. musiikkioppilaitoksissa annettava taiteen perusopetus, muissa taidekouluissa (kuvataide, sanataide, esittävät taiteet, käsityö) annettava taiteen perusopetus. Myös taiteen perusopetus, joka on toteutettu osana perusopetuslain (628/1998) edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, ilmoitetaan tässä tehtäväluokassa. Tätä osaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta ei ilmoiteta tehtäväluokassa Perusopetus eikä taloustilaston taulukossa 41. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Esim. musiikkioppilaitoksissa järjestettävää ammatillista koulutusta, joka ilmoitetaan tehtäväluokassa Ammatillinen koulutus. Ei myöskään kunnan tai kuntayhtymän kansalaisopiston järjestämää taideopetusta ja taiteen perusopetusta, jotka sisällytetään tehtäväluokkaan Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö. Muu opetustoiminta kansanopistossa ja kesäyliopistossa järjestettävä sivistystyö (muu vapaa sivistystyö) ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvat menot ja tulot, esim. avustuskulut (pl. ammattikorkeakouluille vuokrattujen kiinteistöjen ylläpidosta ym. aiheutuvat kulut ja tuotot, jotka ilmoitetaan tehtäväluokassa Tila- ja vuokrauspalvelut) kotitalousneuvonta muu opetustoiminta, joka ei kuulu muihin opetustoimen tehtäväluokkiin (esim. kesälukio, ellei ole kansalaisopiston vapaata sivistystyötä, ja perusopetuksessa järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta, joka ei täytä perusopetuslain edellytyksiä).

28 28(82) Kirjastotoiminta Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta, sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista. Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Kirjastotoimen sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Investointimenoista: kirjastotoimen pienet hankkeet Liikunta ja ulkoilu Toiminnot, joiden tarkoituksena on liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen, ulkoalueiden ja -reittien tarjonta. Mukaan luetaan esim. urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, lähiliikuntapaikkojen, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Mukaan luetaan myös kansalaistoiminnan kuten urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen sekä terveyttä edistävän liikunnan erilaiset toimenpiteet. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Liikuntatoimessa toteutettu perusopetuslain (628/1998) edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ilmoitetaan tehtäväluokassa Perusopetus. Nuorisotoiminta Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin sopivat toimintamuodot. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Nuorisotoimessa toteutettu perusopetuslain (628/1998) edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ilmoitetaan tehtäväluokassa Perusopetus.

29 29(82) Museo- ja näyttelytoiminta Kunnan järjestämä museo- ja näyttelytoiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää myös kunnan tähän toimintaan myöntämät avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille. Näyttelytoimintaan luetaan kuuluvaksi taidenäyttelyt sekä yleisemmin kulttuurialaan kuuluvat näyttelyt. Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Kunnan järjestämä teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää myös yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille kunnan näihin toimintoihin antamat avustukset. Musiikkitoiminta Kunnan järjestämä musiikkitoiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää mm. orkesteri- ja bänditoiminnan, oopperatoiminnan, kuorot, esitysten järjestämisen sekä yhteisöille, yhdistyksille ja muusikoille kunnan tähän toimintaan antamat avustukset. Muut palvelut Muu kulttuuritoiminta Muu kunnan järjestämä kulttuuritoiminta, jonka tarkoituksena on kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen. Myös yleiseen kulttuuritoimeen luettavan henkilöstön palkkauksesta ym. aiheutuvat menot ja tulot sekä kulttuurikeskusten toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot. Kaikki kulttuuritoimen ja muiden hallintokuntien kulttuuritapahtumille sekä kulttuuritoiminnalle myönnetyt avustukset lukuun ottamatta museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan avustuksia, jotka ilmoitetaan asianomaisissa tehtäväluokissa Museo- ja näyttelytoiminta, Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta tai Musiikkitoiminta. Yhdyskuntasuunnittelu alueiden käytön suunnittelu sekä maankäytön suunnittelu maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoitus kunnallistekniikan suunnittelu

30 30(82) maanmittaus yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta näitä toimintoja tukevat tehtävät maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Maankäyttömaksut kirjataan tehtäväluokkaan Muu toiminta. Rakennusvalvonta maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely rakennusvalvonta korjaus- ja energianeuvonta maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut. Ympäristön huolto luonnon- ja ympäristönsuojelu öljyvahinkojen torjunta ilman- ja vesiensuojelu meluntorjunta näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Liikenneväylät tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu avustukset yksityisteille liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito mikäli toiminta- ja taloussuunnittelusta on erotettavissa liikenteen kokonaissuunnittelu eli liikenteen koordinoiva yleissuunnittelu, se kirjataan tähän tehtävään ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen

31 31(82) Puistot ja yleiset alueet puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito istutusten hoito puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Vapaa-aika-alueita kuten pallokenttiä, hiihtolatuja, venesatamia, uimarantoja, jotka kirjataan tilastossa tehtäväluokalle Liikunta ja ulkoilu. Kevyen liikenteen väylien ym. liikenneväylien kunnossapitoa ja rakentamista, jotka kirjataan tilastossa tehtäväluokalle Liikenneväylät. Palo- ja pelastustoimi palo- ja pelastustoimen hallinto, koulutustoiminta, kalustohankinnat, rakentaminen sekä muut palo- ja pelastustointa tukevat tehtävät palonehkäisy (sisältäen nuohouksen) sammutus- ja pelastustoiminta väestönsuojelu ja siihen liittyvät tehtävät Myös palvelujen osto toisen kunnan, kuntayhtymän tai liikelaitoksen ylläpitämältä aluepelastuslaitokselta. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Öljyvahinkojen torjunta ei kuulu tähän tehtäväluokkaan vaan tehtäväluokkaan Ympäristön huolto. Ensihoito kuuluu tehtäväluokkaan Erikoissairaanhoito. Lomituspalvelut Maatalousyrittäjien loma- ja sijaisaputoiminta. Myös kunnan toiselle kunnalle sopimuksen perusteella maksama osuus valtionkorvauksen (Melan välittämän) yli menevistä kustannuksista. Tila- ja vuokrauspalvelut

32 32(82) Kiinteistöjen ja rakennusten suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen ja hallinto sekä kunnossapito. Esimerkiksi kunnassa/kuntayhtymässä keskitetysti organisoitujen tilakeskusten menot ja tulot kirjataan tähän tehtäväluokkaan. Kunnan/kuntayhtymän omille yksiköille menot kohdennetaan tilojen käytön mukaan sisäisinä vuokramenoina ao. tehtäväluokille. Jos tilapalveluja ei ole keskitetty, voidaan omassa käytössä olevien tilojen vastaavat menot ja tulot kohdentaa suoraan eri tehtäväluokille tilojen käytön mukaan. Tähän tehtäväluokkaan kuuluvat myös vuokralle annetut asunnot sekä muut rakennukset ja huoneistot (ml. yrityksille vuokratut teollisuushallit). Huom! Investointierittelyssä rakennusten investointimenot ja -tulot kohdistetaan suoraan eri tehtäväluokille niiden käytön mukaan. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Alueiden vuokraus sisältyy siihen tehtäväluokkaan, johon ko. alueen toiminta ja kunnossapito kuuluu, esim. toripaikkojen vuokrat tehtäväluokkaan Puistot ja yleiset alueet, maa- ja metsätilojen peltojen tai metsästysoikeuden vuokratulot tehtäväluokkaan Maa- ja metsätilat sekä tonttien vuokrat ja myyntivoitot tehtäväluokkaan Muu toiminta. Tukipalvelut Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Investointimenoista: asunto-osakkeiden hankinta Investointituloista: asunto-osakkeiden myynti Kunnan/kuntayhtymän toimintaa tukevat ja avustavat keskitetyt palvelut kuten talous- ja henkilöstöhallinto, ravitsemus- ja siivouspalvelut, ICT-palvelut, hankintatoimi, keskuskeittiö, konevarikko, keskusvarasto, painatus ja kopiointi sekä muut vastaavat keskitetyt toiminnot. Tukipalvelut ovat usein kunnan/kuntayhtymän sisäisiä palveluita, joiden menot kohdennetaan palveluja käyttäneille hallinnonaloille sisäisinä ostoina ja myynteinä. Jos kyseisiä toimintoja ei ole keskitetty, voidaan vastaavat menot ja tulot kohdentaa suoraan eri tehtäväluokille. Tällä tehtävällä ilmoitetaan lisäksi yhteispalvelupisteiden menot ja tulot. Tässä tehtäväluokassa ilmoitetaan lisäksi kunnan sijoitustoiminnan ja rahastojen ylläpidon kustannukset (esim. sijoitus-/pankkineuvonnan osto). Taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen toimintamenot ja -tulot sijoitetaan tilastossa niiden luonteen mukaisesti oikealle tehtäväluokalle, esim. rahastojen omistamien kiinteistöjen vuokratulot ja ylläpitokustannukset kuuluvat tehtäväluokkaan Tila- ja vuokrauspalvelut. Käyttötalouteen ei kirjata korkomenoja tai -tuloja.

33 33(82) Kunnassa toimiva keskuskeittiö kirjataan tähän, vaikkakin se kuuluisi hallinnollisesti johonkin toimialaan. Esim. perusopetuksen alainen keskuskeittiö kirjataan tähän eikä perusopetukseen. Edellä mainitussa tilanteessa keskuskeittiön menot siirretään sisäisinä ostoina ja myynteinä oikeille tehtäville aterioiden suhteessa, myös perusopetukseen. Keskuskeittiön kiinteistökustannukset voi kirjata tehtävälle Tila- ja vuokrauspalvelut, jos tilapalvelut on kunnassa keskitetty. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Sairaanhoidolliset tukipalvelut (esim. laboratorio- ja kuvantamispalvelut), joiden kulut ja tuotot kirjataan tilastossa suoraan ao. tehtäväluokille. Elinkeinoelämän edistäminen elinkeinoelämän edistämiseen liittyvä hallinto tutkimus, suunnittelu ja ohjaus yritysten tukeminen, mm. energia- tai satamayhtiön avustaminen yleinen työllisyyden edistäminen alueella matkailun edistämistoiminta ja niihin liittyvät toiminnot kuten esim. messut Vesihuolto vesihuollon hallinto, tutkimus ja suunnittelu vesi- ja viemärilaitoksen toiminta jätevedenpuhdistamot laitosten ja järjestelmien rakentaminen, varustelu ja ylläpito avustukset vesiyhtiöille ja osuudet vesi- ja viemärilaitoskuntayhtymille Myös taseyksikkönä ja liikelaitosmuotoisesti käsitelty vesihuolto kuuluu tähän. Jätehuolto kaatopaikkojen sekä muiden jätteenkäsittely- ja -vastaanottoalueiden hoito ja (jälki)kunnostaminen jätteiden lajittelu ja jätteiden vastaanottopisteet jäteöljyhuolto kunnan/kuntayhtymän järjestämä kiinteistöjen jätehuolto

34 34(82) Tähän tehtäväluokkaan sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Jätevero Joukkoliikenne Paikallisliikenteen järjestäminen (myös joukkoliikennepalvelujen ostot liikennöitsijöiltä) ja joukkoliikenteen tukeminen. Energiahuolto Energiahuolto ja kaukolämpölaitoksen tuotanto-, siirto- ja jakelutoiminta ja niihin liittyvä rakentaminen ja ylläpito. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Energiayhtiön tukeminen luokitellaan tehtäväluokkaan Elinkeinoelämän edistäminen. Satama Satamatoiminta sekä siihen ja vesiliikenteeseen liittyvä hallinto, ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, sisä- ja rannikkovesireittien rakentaminen, ylläpito ja ruoppaus, luotsi- yms. toiminta, venelaituritoiminta, vesiliikenteen tukeminen sekä vierasvenesatamat. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin: Satamayhtiön tukeminen luokitellaan tehtäväluokkaan Elinkeinoelämän edistäminen. Maa- ja metsätilat Kunnan omassa elinkeinoluonteisessa käytössä olevat maa- ja metsätilat. Puun osto ja myynti. Älä sisällytä kustannuksiin ja tuottoihin:

35 35(82) Rakennustonttien osto, esimerkiksi asuntotuotantoon ostettujen ja myytyjen tonttien menot ja tulot kuuluvat tehtäväluokkaan Muu toiminta. Muu toiminta Tähän tehtäväluokkaan sisältyy mm.: pysäköinninvalvonta kuluttaja- ja velkaneuvonta muu oikeudenhoitoon ja turvallisuuteen kuuluva toiminta tonttien vuokraus, myynti (myyntivoittoineen) ja asuntomessut maanhankinta silloin, kun hankinta ei ole selkeästi kohdennettavissa muuhun tehtäväluokkaan asuntotuotannon hallinto asumista koskeva tutkimus, suunnittelu ja ohjaus sekä asuntotuotannon edistäminen tietoliikenneväylien rakentaminen, suunnittelu ja huolto kierrätyskeskukset (ellei jätehuoltoon kuuluvaa) Lisäksi edellä mainittuihin tehtäväluokkiin kuulumattomat muut tehtävät tai palvelut.

36 36(82) Käyttötalouden kulu- ja tuottolajit Kululajit Palkat ja palkkiot Eläkekulut Nämä kulu- ja tuottolajit kysytään käyttötaloustiedoissa tehtävittäin. Tuloslaskelman mukaiset palkat ja palkkiot. Huom. Perhehoitajan palkkio kirjataan menolajiin Asiakaspalvelujen ostot. Eläkevakuutusmaksut (sekä palkka- että eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut) Kevalle, myös purkautuneen kuntayhtymän jälkeen jäsenkunnalle tulevat eläkemenoperusteiset maksut. Tähän kirjataan myös vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. Myös omaishoidon tuesta ja perhehoitajan palkkiosta maksettavat eläkevakuutusmaksut kirjataan eläkekuluihin, vaikka ko. toiminnasta aiheutuneita kuluja ei kirjatakaan Palkat ja palkkiot -kululajille. Muille kuin Kevalle maksettavat työeläkevakuutusmaksut, muun muassa VaEL, TyEL ja MyEL. Kunnan tai kuntayhtymän maksamat eläkkeet. Muut henkilösivukulut Muihin henkilösivukuluihin sisältyvät määräosuutena palkan tai palkkion perusteella määräytyvät sivukulut, kuten työnantajan sosiaaliturvamaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työttömyysturvan omavastuumaksu. Muihin henkilösivukuluihin kuuluviin muihin sosiaalivakuutusmaksuihin sisältyvät mm. taloudellinen tuki sekä lakisääteiset ja vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset. Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta tai kuntayhtymä ostaa muilta palvelujen tuottajilta. Tähän erään kirjataan kaikki kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot, myös muille kuin oman kunnan tai kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille ostetut asiakaspalvelut. Asiakaspalveluista maksetaan täysi korvaus joko sopimukseen perustuen, maksuosuutena kuntayhtymälle tai ns. kotikuntakorvauksena. Asiakaspalvelujen ostoja ovat mm. korvaus (osuus) kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle potilaan tutkimuksesta tai hoidosta terveyskeskuksessa, sairaanhoitopalvelujen osto kuntayhtymältä, hoitopalvelujen osto sosiaalitoimen kuntayhtymältä tai toiselta kunnalta tai yksityiseltä

37 37(82) palvelujen tuottajalta, maatalouslomituspalvelujen osto toiselta kunnalta. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset kuuluvat asiakaspalvelujen ostoihin. Kotikuntakorvauskulut tulee kirjata esi- ja perusopetuksessa sille sektorille, johon oppilas on sijoitettu. Mikäli oppilas on sijoitettu toisen kunnan kouluun kirjataan kotikuntakorvauskulut asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta. Yksityisiin kouluihin sijoitettujen oppilaiden kotikuntakorvauskulut kirjautuvat asiakaspalvelujen ostoihin muilta. Opetuspalveluista myös kuntayhtymän perussopimuksessa erikseen sovittuna valtionrahoituksen yli menevien osuuksien maksaminen kuntayhtymälle tai erillissopimuksella toiselle kunnalle tai yksityiselle oppilaitokselle kuuluvat asiakaspalvelujen ostoihin. Lisäksi esiopetuspalvelujen, perusopetuspalvelujen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen osto toiselta kunnalta, kuntayhtymältä, yksityiseltä päiväkodilta, seurakunnalta tai muulta yhteisöltä (ei muilta oman kunnan yksiköiltä) kuuluu kirjata asiakaspalvelujen ostoihin. Asiakaspalveluina pidetään vain ns. lopputuotepalveluja. Esimerkiksi terveyskeskuksen laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostot eivät ole asiakaspalvelujen ostoa, koska ne ovat yleensä ainoastaan osa asiakkaan terveyskeskukselta saamasta sairaanhoitopalvelusta. Vastaavasti ei myöskään toiselle kunnalle maksettavaa osuutta yhteisen opettajan palkkaukseen lueta asiakaspalvelujen ostoon, vaan se kuuluu menolajiin Muiden palvelujen ostot alakohtaan Opetus- ja kulttuuripalvelut. Kyseessä on välituotepalvelu, jota koulu käyttää tuottaessaan oppilailleen koulutuspalveluja. Kollektiivipalveluissa asiakas ei ole tunnistettavissa ja palvelujen ostot merkitään aina muiden palvelujen ostoihin. Seuraavat tehtäväluokat ovat kollektiivipalveluja, eikä niihin voi kirjata asiakaspalvelujen ostoja: Yleishallinto Ympäristöterveydenhuolto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristön huolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoimi Tila- ja vuokrauspalvelut Tukipalvelut Elinkeinoelämän edistäminen Vesihuolto Jätehuolto Joukkoliikenne Energiahuolto Satamatoiminta Maa- ja metsätilat Käyttötaloustiedoissa asiakaspalvelujen ostot on eriteltävä sektorijaottelun mukaisesti: ostot valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta.

38 38(82) Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostoja valtiolta ovat esimerkiksi valtion sairaaloilta ostetut hoitopalvelut. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostoja kunnilta ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen ostot toiselta kunnilta (ml. niiden liikelaitoksilta) sekä esi- ja perusopetuspalvelujen kotikuntakorvaukset. Kotikuntalain tai sosiaalihuoltolain perusteella aikaisemman kotikunnan uudelle kotikunnalle maksamat korvaukset kuuluvat myös asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta. Tähän ei sisällytetä kunnan sisäisiä ostoja. Kunnan ostaessa lopputuote- tai kollektiivipalveluja omalta liikelaitokseltaan tai muulta organisaation sisäiseltä yksiköltä eliminoidaan tätä vastaava palvelun osto ja myyntituotto käyttötaloudessa, koska ostotapahtumaa vastaava kulu ja tuotto kirjautuisivat samalle tehtäväluokalle. Omalta liikelaitokselta tai muulta sisäiseltä yksiköltä ostettu välituotetuotepalvelu (esim. ICT-palvelu) kirjataan käyttötalouteen sisäisenä muiden palvelujen ostona. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Kuntayhtymiltä, kuntayhtymän liikelaitokselta tai liikelaitoskuntayhtymältä ostetut lopputuotepalvelut kirjataan tähän. Jäsenkunnan maksuosuudet kuntayhtymän käyttökuluihin ovat yleensä asiakaspalvelujen ostoja. Poikkeuksena kuntayhtymiltä ostetut kollektiivipalvelut, joita ovat mm. yhdyskuntasuunnittelu, palo- ja pelastustoimi, eläinlääkintä ja muut ympäristöterveydenhuollon palvelut. Nämä kuuluvat kululajiin Muiden palvelujen ostot. Myös kuntayhtymiltä ostetut välituotepalvelut, jotka tukevat kunnan/kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa, kirjataan muiden palvelujen ostoihin. Tähän ei sisällytetä kuntayhtymän sisäisiä ostoja. Kuntayhtymän ostaessa lopputuote- tai kollektiivipalveluja omalta liikelaitokseltaan tai muulta organisaation sisäiseltä yksiköltä eliminoidaan tätä vastaava palvelun osto ja myyntitulo käyttötaloudessa, koska ostotapahtumaa vastaava meno ja tulo kirjautuisivat samalle tehtäväluokalle. Omalta liikelaitokselta tai muulta sisäiseltä yksiköltä ostettu välituotetuotepalvelu (esim. ICT-palvelu) kirjataan käyttötalouteen sisäisenä muiden palvelujen ostona. Asiakaspalvelujen ostot muilta Tähän kirjataan asiakaspalvelujen ostot muilta palvelujen tuottajilta kuin kunnilta, kuntayhtymiltä tai valtiolta. Tähän kuuluvat yllä olevan asiakaspalvelujen oston määrittelyn mukaisesti, mm. perhehoitajan palkkio (sen sijaan perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin), esiopetus- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osto seurakunnalta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

39 39(82) Muiden palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ovat pääsääntöisesti välituotepalveluita, joiden tarkoituksena on tukea kunnan tai kuntayhtymän omaa palveluntuotantoa (mm. laboratorio- ja röntgenpalvelut). Muiden palvelujen ostoja ovat mm. toimisto- ja asiantuntijapalvelut, ICT-palvelut, postipalvelut, työvoiman vuokraus, vakuutukset, puhtaanapito- ja pesulapalvelut, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, matkustus-, majoitus- ja kuljetuspalvelut sekä esimerkiksi henkilöstölle hankitut sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalvelut. Myös osuudet verotuskustannuksiin sekä osuudet sellaisiin yhteistoimintakustannuksiin kuten esimerkiksi maksut maakuntien liitoille, ns. kollektiivipalvelujen ostot ja jäsenmaksut kuntien keskusjärjestölle kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Kollektiivipalveluissa asiakas ei ole tunnistettavissa ja palvelujen ostot merkitään aina muiden palvelujen ostoihin. Kollektiivipalvelujen tehtäväluokkia tilastossa ovat: Yleishallinto Ympäristöterveydenhuolto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristön huolto Liikenneväylät Puistot- ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoimi Tila- ja vuokrauspalvelut Tukipalvelut Elinkeinoelämän edistäminen Vesihuolto Jätehuolto Joukkoliikenne Energiahuolto Satamatoiminta Maa- ja metsätilat Ko. tehtäväluokilla kaikki palvelujen ostot luokitellaan aina muiden palvelujen ostoihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, vaatteisto, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, puhdistusaineet ja -tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet sekä lämmön, veden ja sähkön hankintamenot. Sen sijaan jätevesimaksut kuuluvat palvelujen ostoihin. Avustukset sisältävät kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset samoin kuin yhteisöille myönnetyt tuet ja avustukset.

40 40(82) Esimerkkejä kotitalouksille myönnetyistä avustuksista: Lasten kotihoidon tuki (lakisääteinen) Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Lasten yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä Omaishoidon tuen hoitopalkkiot Toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Vammaisille annetut avustukset Koulumatkatuki Palvelusetelit Vastaanottoraha turvapaikanhakijoille Käyttöraha turvapaikanhakijoille Kotitalouksille maksettuja muita avustuksia ovat mm. korvaus itse järjestetystä maatalouslomituksesta sekä mm. veroton kuntoutus-, ahkeruus- tai terapiaraha sekä erilaiset apurahat. Muille kuin kotitalouksille myönnettäviä avustuksia ovat mm. erilaisille yhdistyksille, seuroille ja tiehoitokunnille maksettavat toiminta-avustukset. Avustuksiin kuuluvat myös kunnan osuudet työmarkkinatuen rahoitusmenoihin (Työmarkkinatuen kuntaosuus), jotka Kansaneläkelaitos laskuttaa kunnilta. Vuokrakulut, ulkoiset Asuntojen sekä muiden rakennusten ja huoneistojen vuokriin sisältyvät ulkoiset vuokrat (tai yhtiövastikkeet) rakennuksista ja huoneistoista. Vuokrakuluihin merkitään mm. seuraavat kulut: Maa- ja vesialueiden vuokrat. Ns. elinkaarimallin, PPP-mallin tai kumppanuussopimuksen perusteella maksetut kokonaispalvelumaksut. Vuokrattujen koneiden ja kaluston ja kuljetusvälineiden (myös toimistokoneiden ja -laitteiden) vuokramenot mukaan lukien leasingvuokrat ja niihin sisältyvät vakuutusmaksut. Vaatteiston vuokrat. Sen sijaan esimerkiksi työkoneurakoitsijalle maksetut työsuoritusten korvaukset luetaan muiden palvelujen ostoihin. Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Tähän kirjataan kunnan tai kuntayhtymän sisäiset vuokrakulut. Myös omalle liikelaitokselle suoritetut vuokrakulut kirjataan tähän. Tähän kirjataan tuloslaskelman erä Muut toimintakulut lukuun ottamatta vuokrakuluja, jotka ilmoitetaan erikseen. Muihin kuluihin kuuluvat mm. kulukorvaukset edustusmenoista, joista ei vaadita tositeselvi-

41 41(82) Tuottolajit tystä sekä ulosottomiesten tilityspalkkiot, jäsenmaksut muille yhteisöille kuin kuntien keskusjärjestölle ja kunnalliselle työmarkkinalaitokselle sekä verotilin ilmoitusten myöhästymismaksut. Myös takaustappiot ja pysyvien vastaavien myyntitappiot, jos ne on tuloslaskelmassa kirjattu muihin toimintakuluihin. Muihin kuluihin kirjautuu esimerkiksi: jätevero ajoneuvovero dieselvero arvonlisävero omasta käytöstä tai luontoisetuateriasta siltä osin, kun sitä ei voida kohdistaa ao. kululajiin. kiinteistövero metsänhoitomaksu liiketoiminnan yhteisövero Toimintakulut yhteensä Tätä erää ei tarvitse syöttää. Tieto lasketaan automaattisesti summana yllä olevista eristä tiedonkeruulomakkeella. Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä Tässä ilmoitetaan toimintakuluihin sisältyvät sisäiset erät yhteensä. Sisäisiä toimintakuluja voi olla seuraavissa kululajeissa: Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrakulut Muut kulut Sisäisten kulujen ja tuottojen tulee olla yhtä suuret, kun käyttötalouden tehtäväluokat lasketaan yhteen. Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyskulut Myyntituotot Kunnan tai kuntayhtymän tuloslaskelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Tukipalvelujen kustannuksia voidaan kohdistaa tehtäville vyörytyserien avulla. Tällöin toiminnan tuotantokustannukset ja -tuotot näkyvät tukipalvelujen tehtävällä. Vyörytyskulujen ja -tuottojen tulee olla yhtä suuret, kun käyttötalouden tehtäväluokat lasketaan yhteen. Myyntituottoja ovat tulot tavaroista ja palveluista, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan.

42 42(82) Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Kunnan liiketoiminnan (mm. vesi-, jätehuolto-, liikennelaitos, kanttiini, pesula yms. liikeluontoinen toiminta) suoritteista perimät korvaukset merkitään kuitenkin myyntituottoihin riippumatta siitä, kattavatko ne tuotantokustannukset. Tähän kuuluvat kaikki myyntituotot valtiolta sekä täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta. Myyntituottoja ovat myös korvaukset suoritteista, jotka kunta on valtion toimeksiannosta tuottanut ja luovuttanut kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ns. täyden korvauksen periaatteella saatuja korvauksia ovat mm. yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus opetus- ja tutkimustoimintaan lääkäreiden tutkimus- ja koulutuskorvaus varusmiesten, siviilipalvelusmiesten ja vankien sairaanhoitokorvaukset korvaukset pakolaisten toimeentulon turvaamisesta ja muista kustannuksista sotilasvammalain muuttamisesta annetun lain ja asetuksen mukaiset Valtiokonttorin korvaukset lomituspalvelujen korvaukset asiakaskohtaisen velkaneuvonnan korvaukset valvontakorvaukset (sis. eläinlääkintähuolto) kotikuntakorvaukset vailla kotikuntaa olevasta oppilaasta, tai jolla on kotipaikka Ahvenanmaan maakunnassa kotoutumislain perusteella maksettavat korvaukset korvaus edunvalvontapalveluiden tuottamisesta (virkaholhous) presidentin- ja eduskuntavaalien vaalikustannusten korvaus Tähän ryhmään kuuluvat myös opetustoimintaa harjoittavan kuntayhtymän (ammattikoulutuksen ja lukion) käyttökustannuksiin saama yksikköhintarahoitus, mukaan lukien rahoitus oppisopimuskoulutukseen. Sen sijaan oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset (esimerkiksi järjestävä kuntayhtymä maksaa kunnalle) kirjataan muihin myyntituottoihin. Oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvat kulut kuten myös oppisopimuskoulutukseen kuuluvan koulutuksen (esimerkiksi tietopuolinen koulutus) osto muilta koulutuspalveluiden tuottajilta kirjataan asianomaisen tehtävän asianomaisille kululajeille. Tähän kirjataan kunnilta saadut myyntituotot (ml. kuntien liikelaitokset). Kunnan sisäiset myyntituotot merkitään kohtaan sisäiset myyntituotot, ei tähän. Myyntituloihin kunnilta kirjataan myös: Kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvauksiin kirjataan esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulot kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kuukausittaisesta maksuerittelystä sekä mahdolliset kunnan toiselta kunnalta saamat

43 43(82) kuntien keskinäiseen sopimukseen perustuvat niitä täydentävät kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvauksiin kirjataan myös kuntayhtymän muulta kunnalta kuin jäsenkunnalta saamat korvaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, joiden tuottaminen ei perustu kuntien keskinäiseen sopimukseen yhteistoiminnasta (TerveydenhuoltoL 58 ). Kotikuntalain tai sosiaalihuoltolain perusteella uuden kotikunnan saamat korvaukset aikaisemmalta kotikunnalta kuuluvat myyntuottoihin kunnilta. Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet kuntayhtymälle Korvaus, jonka kuntayhtymän jäsenkunta maksaa suoritemäärään tai sijaissuoritemäärään (esimerkiksi asukasmäärään) perustuvan laskutuksen mukaisena kuntayhtymälle, merkitään kuntayhtymän käyttötaloustiedoissa myyntituottoihin kunnilta. Tähän kirjataan myös jäsenkunnan tasausmaksut kuntayhtymälle (esim. sairaanhoitopiirin perimät ylisuuret hoitokustannusten tasausmaksut). Muut yhteistoimintakorvaukset Muihin yhteistoimintakorvauksiin kirjataan kuntalain 52 :n tarkoittaman sopimusperusteisen yhteistoiminnan perusteella kunnan toiselta kunnalta saamat korvaukset kuten vastuukunnan (isäntäkunnan) saamat korvaukset sopimuskunnalta sopimuksen mukaisesta toiminnasta. Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Tähän kirjataan kaikki myyntituotot kuntayhtymiltä, niiden liikelaitoksilta sekä liikelaitoskuntayhtymiltä. Kuntayhtymän sisäiset myyntituotot merkitään kohtaan sisäiset myyntituotot, ei tähän. Myyntituottoihin muilta kirjataan muilta kuin valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut myyntituotot. Myyntituotot muilta pitää sisällään mm.: henkilöstön maksamat ateriakorvaukset asiakkailta aterioista perittävät korvaukset asiakkailta perityt korvaukset oppilastöistä taikka maksullisesta palvelutoiminnasta Tähän merkitään kunnan tai kuntayhtymän sisäiset myyntituotot (mukaan lukien myyntituotot omalta liikelaitokselta). Maksutuottoja ovat asiakasmaksut ja muut maksut niistä tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Usein maksujen perusteista säädetään laissa tai

44 44(82) Tuet ja avustukset Työllistämistuet asetuksessa. Tällaisia maksutuottoja ovat mm. terveydenhuollon asiakasmaksut kuten terveyskeskus-, poliklinikka- ja hoitopäivämaksut (ei korvaukset hammasteknisistä kuluista, jotka ovat myyntituloja), sosiaalitoimen erilaiset sosiaalipalvelumaksut, lukukausimaksut, suunnittelu- ja mittaustoimen maksut, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (esimerkiksi toimenpidelupa-, purkamis- ja maisematyölupamaksut) sekä pysäköinti- ja lomituspalvelumaksut. Pysäköintivirhemaksut ovat kuitenkin sakonluonteisia eriä ja kuuluvat muihin tuottoihin. Maksutuottoja eivät sen sijaan ole esimerkiksi henkilöstöltä tai muilta asiakkailta aterioista perittävät korvaukset, asiakkailta perityt korvaukset oppilastöistä taikka maksullisesta palvelutoiminnasta, vaikka niistä käytettäisiinkin puhekielessä nimitystä maksut ja vaikka peritty korvaus ei kattaisi tuotantokustannuksia. Tämäntyyppiset korvaukset ovat myyntituottoja muilta. Tuloslaskelmaan kirjatut tuet ja avustukset jaetaan käyttötaloustiedoissa kuuteen erään seuraavasti: Pitää sisällään kuntien ja kuntayhtymien saamat työllistämistuet valtiolta. Työllistämistuet tulee jakaa ja kohdistaa tehtäväluokille. Muut tuet ja avustukset valtiolta Tähän merkitään tuet ja avustukset valtiolta pois lukien työllistämistuet. Tähän kuuluvat mm. valtionavustus perustoimeentulotukeen ja kuntien yhdistymisavustukset. Myös kuntayhtymän valtiolta saama osuus tai avustus, joka ei ole täyden korvauksen mukaista yksikköhintarahoitusta (mm. kuntayhtymän ylläpitämän kansanopiston saama 57 %:n valtionosuus käyttökustannuksiin). Lisäksi kaikki muut valtionosuudet ja avustukset paitsi ne, jotka kirjataan kunnan tuloslaskelmassa suoraan kohtaan Valtionosuudet tai kuntayhtymässä kohtaan Myyntituotot (täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta). Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Pitää sisällään toisilta kunnilta tai kuntayhtymiltä saadut tuet ja avustukset. Esim. kuntayhtymän jäsenkunnalta erikseen perimät maksuosuudet lainan korkoon. Käyttötaloustietoihin ei merkitä kunnan/kuntayhtymän sisäisiä tukia ja avustuksia (esim. avustukset omalle liikelaitokselle). Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) Tähän merkitään tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta. Tähän kuuluvat kaikki Kelalta saadut tuet ja avustukset, mm. Kelan korvaukset kunnalle/kuntayhtymälle oman henkilöstön työterveyshuollon jär-

45 45(82) jestämisestä sekä sairaankuljetuksesta. Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden koulumatkatuki niissä tapauksissa, kun Kansaneläkelaitos hakemuksesta maksaa korvauksen ylläpitäjälle. Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta Tähän merkitään suoraan EU:lta tulleet tuet ja avustukset. Tuet ja avustukset muilta Tähän merkitään muilta kuin valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä, sosiaaliturvarahastoilta tai EU:lta saadut tuet ja avustukset. Vuokratuotot, ulkoiset Tähän merkitään kunnan tai kuntayhtymän ulkopuolelta saadut vuokratuotot. Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot Tähän merkitään kunnan tai kuntayhtymän sisäiset vuokratuotot. Tähän kirjataan tuloslaskelman erä Muut toimintatuotot lukuun ottamatta vuokratuottoja, jotka ilmoitetaan erikseen. Tähän erään sisältyvät esimerkiksi: pysäköintivirhemaksut ja rengaslukkokorvaukset vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset kirjaston myöhästymismaksut toimeentulotuen takaisinperinnän tuotot lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuen oppilaalta peritty osuus kustannuksista pysyvien vastaavien luovutusvoitot, jos ne on tuloslaskelmassa kirjattu muihin toimintatuottoihin. Toimintatuotot yhteensä Tietoa ei tarvitse syöttää. Tieto lasketaan automaattisesti summana yllä olevista eristä tiedonkeruulomakkeella. Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä Tähän merkitään sisäiset toimintatuotot yhteensä. Sisäisiä tuottoja on pääsääntöisesti vain erissä Sisäiset myyntituotot ja Sisäiset vuokratuotot. Sisäisten kulujen ja tuottojen tulee olla yhtä suuret, kun käyttötalouden tehtäväluokat lasketaan yhteen.

46 46(82) Vyörytystuotot Tukipalvelujen kustannuksia voidaan kohdistaa tehtäville vyörytyserien avulla. Tällöin toiminnan tuotantokustannukset ja -tuotot näkyvät Tukipalvelut tehtäväluokalla. Vyörytyskulut jaetaan tehtäville ja vyörytystuotot merkitään Tukipalvelut tehtävälle. Vyörytyskulujen ja -tuottojen tulee olla yhtä suuret, kun käyttötalouden tehtäväluokat lasketaan yhteen. Valmistevarastojen muutos Tuloslaskelmaan kirjattu valmistevarastojen muutos (jaetaan tehtäville). Valmistus omaan käyttöön Investointierittelyt Tuloslaskelman mukainen valmistus omaan käyttöön (jaetaan tehtäville vastaavien kulujen suhteessa). Investointierittelyt kerätään koko kunnasta/kuntayhtymästä, peruskunta ja liikelaitokset yhdistettynä. Investointimenot ja -tulot käsitellään samalla tavalla kuin ulkoisessa rahoituslaskelmassa. Investoinnit esitetään tehtäväluokittain ja tavaratyypeittäin eriteltynä. Peruskunnan ja liikelaitoksen investoinnit käsitellään samalla tavalla. Menot ja tulot kirjataan aina toiminnan luonteen mukaisille tehtäville, riippumatta siitä mikä hallintokunta palvelun järjestää tai mikä organisaatioyksikkö investoinnin on tehnyt. Lisäksi investoinneista kerätään tarkempia eriä koko kunnan/kuntayhtymän tasolla rakentamisesta sekä rahoitusosuuksista. Tehtäväluokittain ja tavaratyypeittäin lasketut investointimenot yhteensä sekä investointihyödykkeiden luovutustulot yhteensä ovat yhtä suuret kuin kunnan/kuntayhtymän ulkoisen rahoituslaskelman investointimenot ja investointihyödykkeiden luovutustulot. Huom! Kunnan sisäisiä investointeja ei ilmoiteta. Investointihyödykkeiden myyntituloista kysytään vielä investointihyödykkeiden myyntituloihin sisältyvät myyntivoitot tavaratyypeittäin. Investoinnit tehtäväluokittain Investoinnit kirjataan aina toiminnan luonteen mukaisille tehtäville investointikohteen käyttötarkoituksen mukaan, riippumatta siitä mikä hallintokunta palvelun järjestää tai mikä organisaatioyksikkö investoinnin on tehnyt. Jos investointikohteella on useampia käyttötarkoituksia,

47 47(82) niin se tulee jakaa eri tehtäväluokille käyttöasteen suhteessa (esim. pinta-alan). Osakkeet ja osuudet kohdennetaan tehtäväluokille niiden luonteen mukaan. Esim. asunto-osakkeet kirjataan tehtävälle Tila- ja vuokrauspalvelut sekä kuntayhtymäosuudet kuntayhtymän toiminnan mukaan. Rakennusten investointimenot ja -tulot kohdistetaan suoraan eri tehtäväluokille rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi tilakeskusten tekemiä investointeja ei kirjata tehtävälle Tila- ja vuokrauspalvelut, vaan ne tulee kohdentaa rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan oikeille tehtäville, esimerkiksi peruskoulun korjausinvestointi kuuluu tehtävälle Perusopetus. Tehtäväluokkien tarkemmat kuvaukset löytyvät tämän dokumentin alkuosasta. Investoinnit kerätään yhdistettyinä seuraavien tehtäväluokkien osalta: Lasten ja perheiden palvelut: Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten ja perheiden avopalvelut (ilman lastensuojelun palveluita) Ikääntyneiden palvelut: Ikääntyneiden laitospalvelut Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sisältävät asumispalvelut Ikääntyneiden avopalvelut Vammaisten palvelut: Vammaisten laitospalvelut Vammaisten ymp. vrk asumispalvelut Vammaisten avopalvelut Perusterveydenhuolto: Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Perusterveydenhuollon avopalvelut Suun terveydenhuolto

48 48(82) Investointien tavaratyypit Tietokoneohjelmistot Investointimenot ja -tulot eritellään tavaratyypeittäin tehtäväluokkakohtaisesti. Investointihyödykkeiden myyntituloina esitetään todelliset myyntihinnat (= poistamaton hankintameno + myyntivoitto - myyntitappio). Investointihyödykkeiden myyntituloista kysytään vielä erikseen investointihyödykkeiden myyntituloihin sisältyvät myyntivoitot tavaratyypeittäin. Myyntivoitto tai -tappio käsitellään tuloslaskelmassa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Huom! Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat kirjataan suoraan tavaratyypeille. Ohjelmistoihin luetaan valmiina ostetut ja tilaustyönä teetetyt tietokoneohjelmistot sekä lisenssimaksut tietokoneohjelmistoista. Ohjelmistoja, jotka sisältyvät koneiden ja laitteiden hankintahintaan, ei lueta tähän kohtaan vaan kohtaan Tietokonelaitteet. Tietokoneohjelmistojen aktivoitavia hankintamenoja ovat tietokoneohjelmien käyttöoikeuksien, itse valmistettujen ohjelmien ja ostettujen ohjelmien hankintamenot, kun tulontuottamisaika tai vaikutusaika tuotannontekijänä on yhtä tilikautta pitempi ja hankintamenon kerralla kuluksi kirjaamisella on olennaista vaikutusta kunnan tilikauden tulokseen. Muut aineettomat hyödykkeet Muiden aineettomien hyödykkeiden kuin tietokoneohjelmistojen hankintamenot kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Muita aineettomia hyödykkeitä ovat aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot. Aineettomia oikeuksia ovat liikenneluvat, patentit, tekijänoikeudet yms. Muita pitkävaikutteisia menoja voivat olla aktivoidut perustamis- ja järjestelymenot sekä tutkimus- ja kehittämismenot samoin kuin aktivoitu liikearvo, vuokrahuoneistojen perusparannusmenot, tavanomaista vuotuiskustannusta suuremmat kaavoitusmenot ja liittymismaksut energia-, vesi- tms. laitokselle, mikäli niitä ei voida sisällyttää kiinteistön hankintamenoon tai osuuksina pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä tavanomaista suuremmat osuudet muiden yhteisöjen käyttöomaisuuden hankintamenoihin. Maa- ja vesialueiden hankinta Maa- ja vesialueiden hankintamenot. Maa- ja vesialueita ovat esim. maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat ja vesialueet.

49 49(82) Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit. Esim. maan raivauksesta, maan muokkauksesta sekä kaivojen ja kastelukuoppien rakentamisesta johtuva varojen arvon nousu, pilaantuneiden maa- ja vesialueiden kunnostuskustannukset. Asuinrakennusten hankinta Asuinrakennusten hankintamenot ja uudisrakentaminen. Asuinrakennuksia ovat sellaiset talorakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä. Tähän ei lueta: Lastenkoteja, vanhainkoteja, hoivakoteja (tms. laitoksia) eikä myöskään palvelutaloja eikä asuntoloita tms., joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat. Asuinrakennusten korjausinvestoinnit Asuinrakennusten perusparannusinvestointimenot. Perusparantamisella tarkoitetaan vuosittaisia huoltokorjauksia perusteellisempia rakennuksen laatua nostavia korjauksia. Esimerkiksi tilojen käyttötarkoitusten muutokset, kantavien rakenteiden korjaukset, julkisivuremontit, viemäri- ja putkiremontit tai kosteus- ja homeremontit. Huom! Ei korjauksia, jotka on kirjattu pelkästään tuloslaskelmaan kuluksi. Muiden rakennusten hankinta Muiden kuin asuinrakennusten hankintamenot ja uudisrakentaminen. Muita rakennuksia ovat rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on muussa kuin asumiskäytössä. Tähän luetaan: Lastenkodit, vanhainkodit, hoivakodit ja sellaiset palvelutalot ja asuntolat, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat. Muiden rakennusten korjausinvestoinnit Muiden kuin asuinrakennusten perusparannusinvestointimenot. Perusparantamisella tarkoitetaan vuosittaisia huoltokorjauksia perusteellisempia rakennuksen laatua nostavia korjauksia. Esimerkiksi tilojen käyttötarkoitusten muutokset, kantavien rakenteiden korjaukset, julkisivuremontit, viemäri- ja putkiremontit tai kosteus- ja homeremontit. Huom! Ei korjauksia, jotka on kirjattu pelkästään tuloslaskelmaan kuluksi. Kiinteät rakenteet ja laitteet Sisältää mm. maarakenteiden eli katujen, teiden, pysäköintialueiden, siltojen sekä puistojen ja virkistysalueiden hankintamenot pl. maapohjan hankintamenot, vesirakenteiden eli patojen, kanavien ja altaiden hankintamenot, johtoverkostojen ja niiden laitteiden hankintamenot sekä muiden kiinteiden koneiden ja laitteiden hankintamenot, jotka eivät ole rakennuksen hankintamenoa. Myös vastaavien rakenteiden ja laitteiden perusparannusmenot. Tähän eivät kuulu viestintälaitteisiin sisällytettävät laitteet ja verkot tms.

50 50(82) Tietokonelaitteet Viestintälaitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalusto Tietokoneet, palvelimet, tietoverkkolaitteet ja tietokoneiden oheislaitteet. Näytöt, näppäimistöt, printterit, skannerit, kaapelit ja muut tietokoneiden oheislaitteet. Tietoverkkolaitteet, mukaan lukien reitittimet. Tietokoneiden yhteydessä hankitut ohjelmistot sisällytetään tähän kohtaan. Puhelin-, audio-, video- ja muut viestintälaitteet. Teleliikenneverkot mukaan lukien kaapeloinnit sekä muut tietoliikenneväyliin liittyvät investoinnit. Puhelinvaihteet, puhelimet, puhelinvastaajat, faksit ja antennit. Murto- ja palohälytysjärjestelmät. Televisiot, digiboksit, videot, dvd-laitteet, monitorit ja projektorit. Videokamerat ja digitaalikamerat. Radiovastaanottimet, vahvistimet ja kaiuttimet. Kuljetusvälineiden aktivoitavat hankintamenot. Kuljetusvälineitä ovat henkilö- ja tavarakuljetuksiin tarkoitetut liikennevälineet, esim. autot, perävaunut, laivat, raitiovaunut ja invalidivaunut. Muiden koneiden ja kaluston aktivoitavat hankintamenot. Muita koneita ja kalustoa ovat mm. voimakoneet, nosto- ja siirtolaitteet, maansiirtokoneet ja liikkuvat työkoneet, maa- ja metsätalouskoneet, työstökoneet, konttorikoneet, muut sähkökoneet ja -laitteet, huonekalut, soittimet ja urheiluvälineet. Rakennuksiin kiinteästi kuuluvia koneita ja laitteita ei lueta tähän luokkaan. Lääkintäkäyttöön tarkoitetut instrumentit ja laitteet sekä mittauslaitteet. Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Muiden aineellisten hyödykkeiden hankintamenot. Muita aineellisia hyödykkeitä ovat luonnonvarat, kunnan omistamat arvo- ja taide-esineet sekä ns. kasvatettavat varat (esim. lypsykarja). Luonnonvaroja ovat mm. soranottopaikat, malmiesiintymät, kivilouhokset ja turvesuot. Pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien hankintamenot. Esim. kunnallisia palveluja tuottavien yhteisöjen osakkeet ja osuudet, kunnan asiakas-, hankkija- ja rahoittajayhteisöjen osakkeet ja osuudet, asunto-osakkeet ja kuntayhtymien peruspääoman korotukset. Huom! Tähän ei kirjata rahoitusarvopapereihin kirjattavia osakkeita ja osuuksia! Investointimenot yhteensä Investointimenot yhteensä.

51 51(82) Palautusjärjestelmän arvonlisävero Palautusjärjestelmän piiriin kuuluvat arvonlisäverot(vain verottoman toiminnan ostoihin sisältyneet arvonlisäverot). Alv tulee merkitä palvelujen/tavaroiden loppukäyttäjille mahdollisuuksien mukaan. Tähän kirjataan myös rakentamispalvelujen käännetty alv, jos se kuuluu palautusjärjestelmän piiriin. Muut investointierittelyt Investoinneista eritellään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla (ml. liikelaitokset) seuraavat erät. Rahoitusosuudet investointimenoihin Rahoitusosuus voi olla valtionosuutta tai muuta rahoitusosuutta (esim. kuntayhtymällä jäsenkunnan rahoitusosuus investoinnin hankintamenoon). Erittelyt tehdään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla. Rahoituslaskelman erä rahoitusosuudet investointimenoihin eritellään seuraaviin alaeriin valtiolta kunnilta ja kuntayhtymiltä Euroopan Unionilta muilta Rakentaminen Maa- ja vesialueista sekä asuinrakennuksista, muista rakennuksista ja muista investointihyödykkeistä investointimenot eritellään omajohtoiseen rakentamiseen sekä rakennuttamiseen. Erittelyt tehdään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla, peruskunta ja liikelaitokset yhdistettynä. Sisällytetään kaikki taseeseen aktivoitu rakentaminen (uudis- ja korjausrakentaminen ym.). Omajohtoinen rakentaminen yhteensä (A+B+C+D+E) Omajohtoisella rakentamisella tarkoitetaan aktivoitavien pysyvien vastaavien hankinnassa sellaista rakennustoimintaa, jossa kunta tai kuntayhtymä kantaa kokonaisvastuun rakentamisesta. Kunta tai kuntayhtymä maksaa tällöin muun muassa työntekijöitten palkat sosiaalikustannuksineen eli toimii työnantajana yleensä pääosalle työntekijöitä. Sivu- ja alaurakat (esimerkiksi vesijohtotyöt, maalaustyöt) saatetaan teettää eri yrityksillä, mutta nämä vastaavat vain omasta osaurakastaan.

52 52(82) Omajohtoinen rakentaminen eritellään kokonaisuudessaan seuraavasti: A. Asuinrakennukset B. Muut rakennukset C. Maa- ja vesialueet D. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä E. Muut investointihyödykkeet yhteensä Nämä jaetaan vielä menolajiryhmiin henkilöstömenot, palvelut, aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut menot. Muut investointihyödykkeet -ryhmässä käsitellään myös esimerkiksi aktivoitavan tietojärjestelmäprojektin kustannukset, kun se rakennetaan omana työnä. Osaurakat kuuluvat menolajiryhmään palvelut. Rakennuttaminen Rakennuttamisella tarkoitetaan sellaista rakentamista, jossa kunta tai kuntayhtymä teettää rakennushankkeen ulkopuolisilla urakoitsijoilla joko kokonaisurakkana tai jaettuina urakoina. Kunta tai kuntayhtymä vastaanottaa rakennuksen sen valmistuttua eikä toimi työnantajana rakentamisen aikana. Rakennuttaminen eritellään kokonaisuudessaan seuraavasti: A. Asuinrakennukset B. Muut rakennukset C. Maa- ja vesialueet D. Kiinteät rakenteet ja laitteet E. Muut investointihyödykkeet Pienet hankkeet Pienet hankkeet ovat rahoituslaskelman investointimenoihin sisältyviä alla kuvattujen määritelmien ehdot täyttäviä investointeja. Lasten päivähoito, pienten hankkeiden menot yhteensä

53 53(82) Investointeihin sisältyvät ns. pienet hankkeet, jotka alittavat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 20 :ssä perustamishankkeelle säädetyn euromäärän ( euroa). Ilmoita pieniin hankkeisiin kaikki tilivuoden pienet hankkeet päivähoidossa yhteensä. Raja on hankekohtainen. Päivähoitoon ei lueta esiopetusta eikä perusopetuslain (628/1998) edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Sosiaali- ja terveystoiminta, pienten hankkeiden menot yhteensä Investointeihin sisältyvät ns. pienet hankkeet, jotka alittavat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 20 :ssä perustamishankkeelle säädetyn euromäärän ( euroa). Ilmoita pieniin hankkeisiin kaikki tilivuoden pienet hankkeet sosiaali- ja terveystoimessa yhteensä. Raja on hankekohtainen. Kirjastotoiminta, pienten hankkeiden menot yhteensä Investointeihin sisältyvät valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän alittavat ns. pienet hankkeet (kirjastojen hankekohtainen raja ilman arvonlisävero on euroa RahA 1766/2009), joihin ei ole saatu erillistä perustamishankkeen valtionosuutta. Pienten hankkeiden menoihin ei lueta mukaan ostoihin sisältyneitä palautusjärjestelmän piiriin kuuluvia arvonlisäveroja. Taulukon 41 (Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta) pienten hankkeiden erittelyt: Esiopetus, pienten hankkeiden menot yhteensä Taulukossa 41 kerätään erikseen tieto esiopetuksen investointeihin sisältyvistä valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän (RahA 1766/2009, euroa ilman alv.) alittavista ns. pienistä hankkeista, joihin ei ole saatu erillistä perustamishankkeen valtionavustusta. Ilmoita pieniin hankkeisiin kaikki tilivuoden pienet hankkeet yhteensä esiopetuksen osalta. Raja on hankekohtainen. Perusopetus, pienten hankkeiden menot yhteensä Taulukossa 41 kerätään erikseen tieto perusopetuksen investointeihin sisältyvistä valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän (RahA 1766/2009, euroa ilman alv.) alittavista ns. pienistä hankkeista, joihin ei ole saatu erillistä perustamishankkeen valtionavustusta. Ilmoita pieniin hankkeisiin kaikki tilivuoden pienet hankkeet yhteensä perusopetuksen osalta (pl. aamu- ja iltapäivätoiminta). Raja on hankekohtainen.

54 54(82) Muut erittelyt Lukiokoulutus, pienten hankkeiden menot yhteensä Taulukossa 41 kerätään erikseen tieto lukiokoulutuksen investointeihin sisältyvistä valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän (RahA 1766/2009, euroa ilman alv.) alittavista ns. pienistä hankkeista, joihin ei ole saatu erillistä perustamishankkeen valtionavustusta. Ilmoita pieniin hankkeisiin kaikki tilivuoden pienet hankkeet lukiokoulutuksen osalta. Raja on hankekohtainen. Osakkeet ja osuudet, investointimenot erittely: Asunto-osakkeiden hankinta Osakkeet ja osuudet, investointitulot erittely: Asunto-osakkeiden myynti Huom! Tehtäväluokkakohtaisessa erittelyssä asunto-osakkeet kirjataan tehtävälle Tila- ja vuokrauspalvelut. Kulu- ja tuottolajierittelyt Kulu- ja tuottolajeista eritellään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla (ml. liikelaitokset) seuraavat erät. Muiden palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, avustusten sekä ulkoisten vuokrakulujen alaerien summan tulee täsmätä käyttötalouden tehtäväluokkien yhteen laskettuun summaan. Maksetut eläkkeet Muiden palvelujen ostot -erittely Kunnan tai kuntayhtymän maksamat eläkkeet. Vanhan eläkelain mukaiset eläkkeet ja varhennetulle eläkkeelle jääneelle maksatettu eläkealenema sekä mahdolliset hautausavut. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostot. Mikäli asiantuntijapalveluista peritään ennakonpidätys ja suoritetaan sosiaaliturvamaksu, ne kirjataan menolajiin Palkat ja palkkiot. Toimialasta riippumatta henkilöstön vuokraus ei kuulu tähän vaan henkilöstön vuokraus -palveluihin.

55 55(82) ICT-palvelut Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin kuuluu muun muassa: Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Käännös- ja tulkkauspalvelut Sisäiset tekstinkäsittely- ja sihteeripalvelut Lakiasiainpalvelut Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut Tilintarkastuspalvelut Veroneuvontapalvelut Arkkitehtipalvelut ja niihin liittyvät konsultointipalvelut Tekniset testaus- ja analysointipalvelut Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus- ja kehittämispalvelut Erikoistuneet muotoilu- ja suunnittelupalvelut Valokuvauspalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Aulapalvelut Kokousten ja messujen järjestämispalvelut ICT -palveluihin kirjataan tietotekniikka-, tietoliikenne- ja televiestintäpalvelut. Tähän kuuluvat muun muassa: Kiinteän puhelinverkon palvelut Langattoman verkon telepalvelut Satelliittiviestintäpalvelut Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut Tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalvelut Verkkoportaalit Palvelinympäristöjen ylläpitopalvelu Varmistus- ja tallennuspalvelut Tietohallintopalvelut Sovelluspalvelut Ohjelmistojen ostot ja käyttöoikeudet kirjataan muiden palvelujen ostoihin silloin, kun niitä ei käsitellä aktivoitavana investointimenona. Rahoitus- ja pankkipalvelut Työvoiman vuokraus Rahoitus- ja pankkipalveluihin kirjataan rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan liittyvät palvelut, peruspankkipalvelut, talletus- sekä lainapalvelut. Tähän kuuluu tilapäisen työvoiman hankinta asiakkaille korvaamaan tai täydentämään asiakkaan työvoimaa. Työllistetyt henkilöt ovat työsuhteessa työvoimaa vuokralle antavaan yritykseen. Työvoiman vastaanottavat yksiköt huolehtivat vuokratyöntekijöiden työnjohdosta ja valvonnasta.

56 56(82) Tähän kuuluu työvoiman vuokraus kaikilta toimialoilta, muun muassa: lääkäri- ja sairaanhoitohenkilöstö tietotekniikan ja viestintäalan työntekijät toimistotyöntekijät teollisuus- ja rakennustyöntekijät kuljetus- ja varastotyöntekijät hotelli- ja ravintolatyöntekijät maatalouden työntekijät muiden toimialojen vuokratyövoima Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Painatus-, ilmoitus-, mainospalvelut suunnitteluineen sekä markkinaja mielipidetutkimuspalvelut yms. kulut. Kansantalouden tilinpito tarvitsee markkina- ja mielipidetutkimuspalveluista tiedon tässä yhteydessä, siksi niitä ei merkitä asiantuntijapalvelujen ostoihin. Postin yleispalvelut ja muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut. Muiden palvelujen ostoihin kirjatut omaisuus-, vastuu- ja potilasvahinkovakuutukset yms. vakuutukset, ei kuitenkaan kunnan/kuntayhtymän työnantajana maksamia sosiaalivakuutusmaksuja. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Puhtaanapitoon kuuluvat viemäri- ja jätevesihuolto (jätevesimaksut), jätehuolto (jätehuoltomaksut), rakennusten puhdistus- ja siivouspalvelut, teiden, katujen ja ulkoalueiden puhtaanapito jne. Pesulapalveluihin kuuluvat esimerkiksi vaatteiden pesu ja huolto. Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Tähän kuuluvat muun muassa: Urakoitsijoille maksetut urakkasummat Rakennusten, kiinteistöjen ja niihin kuuluvien kiinteiden laitteiden, teiden, kaatopaikkojen, puistojen sekä muiden alueiden korjauksesta ja kunnossapidosta maksetut korvaukset Hissihuoltomaksut Nuohousmaksut Kunnossapitolaskuissa laskutetaan usein myös materiaalikuluja. Vähäiset materiaalikulut voidaan kirjata kunnossapitopalveluihin. Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston, laitteiden ja kuljetusvälineiden rakentamis-, kunnossapito-, huolto- ja korjauspalvelujen ostot. Kunnossapitolaskuissa laskutetaan usein myös materiaalikuluja. Vähäiset materiaalikulut kirjataan kunnossapitopalveluihin.

57 57(82) Majoitus- ja ravitsemispalvelut Majoitus- ja ravitsemispalveluja ovat esimerkiksi hotelli- ja ravintolapalvelut, ruoka- ja tarjoilupalveluiden osto yritykseltä, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai toiselta kunnan yksiköltä sekä virka- ja työehtosopimusten mukaiset ateriakorvaukset. Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilökuljetukset, oppilas- ja potilaskuljetukset mukaan lukien, myös mm. ylläpitäjän koulumatkakustannukset sekä sairaankuljetuspalvelujen osto. Matkustuspalveluja ovat myös luottamushenkilöiden ja henkilöstön virka- yms. matkoista aiheutuneet matkakustannukset (ei majoitus- ja ravitsemispalvelut), verottomat päivärahat ja kilometrikorvaukset, tavaroiden rahti- ja rahtivakuutus- yms. palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat muun muassa laboratorio- ja röntgenpalvelut, kun ne ovat ns. välituotepalvelun luonteisia, osa kokonaispalvelua, myös mm. ensivastehoitopalvelut, henkilöstön terveydenhuoltopalvelut, oppilaitosten oppilaiden terveydenhoitomaksut, perhepäivähoidon ja perhehoidon käynnistämis- ja kulukorvaukset. Lääkäri- ja sairaanhoitohenkilöstön vuokraus on työvoiman vuokrausta, ei sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoa. Koulutus- ja kulttuuripalvelut Koulutuspalveluihin kuuluvat kurssi-, internaatti-, osallistumis- ja ilmoittautumismaksut (ei matkakustannukset ja päivärahat). Myös sellaiset opettajien ja luennoitsijoiden palkkiot, joista ei peritä ennakonpidätystä eikä suoriteta sosiaaliturvamaksua, sekä esimerkiksi osuus yhteisen opettajan palkkaukseen. Osuus verotuskustannuksiin Lain verohallinnosta 6:30 :n mukaan määräytyvä kunnan osuus verotuskustannuksista. Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Muun muassa osuudet maakuntien liitoille, osuudet ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin, jäsenmaksut Suomen Kuntaliitolle ja työmarkkinalaitokselle, kuntayhtymien pakolliset jäsen-/tasausmaksuosuudet, osuudet aluepelastuslaitokselle ym. osuudet (ns. kollektiivipalvelut), jotka eivät ole asiakaspalvelujen ostoja, ja joita ei voida lukea mihinkään edellä olevaan Muiden palvelujen ostot -menolajin alakohtaan. Myös maaseutupalvelut yhteistoiminnassa. Kaikki ne palvelujen ostoista aiheutuneet menot, jotka eivät kuulu edellä oleviin kohtiin. Tähän kuuluvat mm. vartiointipalvelut, työpuku-

58 58(82) ja työkalukorvaukset, katsastusmaksut, lääketieteelliset ruumiinavauskustannukset yms. palvelut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erittely Toimisto- ja koulutarvikkeet Erilaiset toimistotarvikkeet kuten kirjoitustarvikkeet, monistusaineet ja -tarvikkeet, lomakkeet, kirjekuoret, arkistokansiot, askarteluvälineet ja -aineet yms. sekä IT-tarvikkeet (koulukirjat kuuluvat kohtaan Kirjallisuus). Kirjallisuus Kaikki kirjat (myös koulukirjat) ja kirjastoaineisto sekä sanoma- ja aikakausilehdet, kartat, esitteet, levyt, kasetit jne. Yleisten kirjastojen kirjastoaineiston hankintamenot, (johon ei kuulu sidonta, muovitus yms., jotka kirjataan kohtaan muu materiaali), ml. e- kirjan lataus. Elintarvikkeet Ruoka-aineet ja ruoanlaitossa tarvittavat muut aineet ja pienehköt tarvikkeet. Vaatteisto Vaatteistoon kuuluvat kaikki vaatteisto, kengät, sisustustekstiilit, liinavaatteisto, suojavaatteet, kertakäyttövaatteet ja muut tekstiilivalmisteet, myös opetusmateriaalina käytetyt tekstiilivalmisteet. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lääkkeet, hoitoaineet ja hoitotarvikkeet, myös röntgenfilmit ja kehitysaineet, tutkimuslaitteiden tulostustarvikkeet yms. Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Siivous- ja puhdistusvälineet ja -tarvikkeet kuten pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineet, saniteettitarvikkeet. Ajoneuvojen, koneiden jne. poltto- ja voiteluaineet (ei lämmitykseen kuuluvia poltto- ja voiteluaineita). Lämmitys Kaukolämmön ja -kylmän hankinta (sekä lämmitysaineet apuaineineen ja lämmitystarvikkeet). Myös kaukolämpölaitoksen energian ja voimalaitospolttoaineiden osto.

59 59(82) Sähkö ja kaasu Sähköenergia, sähkölämmitys ja sähkön siirto sekä kaasumaisten polttoaineiden jakelupalvelut putkiverkoston kautta. Sähkön (ja kaasun) käyttöön liittyvät tarvikkeet kuten lamput ja sulakkeet. Myös sähkö- tai energialaitoksen energian ja voimalaitospolttoaineiden osto. Vesi Kalusto Käyttövesimaksut eli veden puhdistus- ja jakelumaksut (sen sijaan jätevesimaksut kuuluvat menolajiin Puhtaanapito- ja pesulapalvelut). Tähän kirjataan myös vesilaitoksissa veden osto sekä jäteveden ja veden puhdistuskemikaalit. Muu kuin pysyvien vastaavien hyödykkeisiin luettava kalusto ja välineistö eli kertapoistoisen kaluston ja välineistön hankinta, myös e-kirjan lukulaitteet. Rakennusmateriaali Muu materiaali Rakennusaineet ja -tarvikkeet kuten sora, sementti, puuaines, tiilet, naulat, tapetit, maalit, lakat, lvi-tarvikkeet ym. rakennusmateriaali. Kaikki ne menot aineiden ja tarvikkeiden ostoista, joita ei voida kirjata muihin edellä oleviin materiaalin ostojen alakohtiin. Avustukset -erittely Avustukset kotitalouksille Kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset. Pitää sisällään mm. seuraavat erät: Lasten kotihoidon tuki (lakisääteinen) Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Lasten yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä Omaishoidon tuen hoitopalkkiot Toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Vammaisille annetut avustukset Koulumatkatuki Palvelusetelit Vastaanottoraha turvapaikanhakijoille Käyttöraha turvapaikanhakijoille

60 60(82) Avustukset yhteisöille Kotitalouksille maksetut muut avustukset kuten korvaus itse järjestetystä maatalouslomituksesta sekä mm. veroton kuntoutus-, ahkeruustai terapiaraha sekä erilaiset apurahat. Muille kuin kotitalouksille myönnettäviä avustuksia ovat muun muassa erilaisille yhdistyksille, seuroille ja tiehoitokunnille maksettavat toiminta-avustukset. Avustuksiin kuuluvat myös kunnan osuudet työmarkkinatuen rahoitusmenoihin (Työmarkkinatuen kuntaosuus), jotka Kansaneläkelaitos laskuttaa kunnilta. Ulkoiset vuokrakulut -erittely Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Asuntojen sekä muiden rakennusten ja huoneistojen vuokriin sisältyvät ulkoiset vuokrat (tai yhtiövastikkeet) rakennuksista ja huoneistoista. Koneiden ja laitteiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokriin kirjataan muun muassa vuokrattujen koneiden ja kaluston ja kuljetusvälineiden (myös toimistokoneiden ja - laitteiden) vuokramenot mukaan lukien leasingvuokrat ja niihin sisältyvät vakuutusmaksut. Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokrat Tähän kirjataan maa- ja vesialueiden vuokrat. Muista kuin edellä mainituista aiheutuneet ulkoiset vuokrakulut. Muihin vuokrakuluihin kirjataan esimerkiksi vaatteiston vuokrat. Sen sijaan esimerkiksi työkoneurakoitsijalle maksetut työsuoritusten korvaukset luetaan muiden palvelujen ostoihin. Ulkoiset vuokratuotot -erittely Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Ulkoisista vuokratuotoista eritellään maa- ja vesialueiden vuokratuotot.

61 61(82) Muut tuotot -erittely Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset Sakot ja uhkasakot Muista tuotoista eritellään vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset. Tähän kuuluvat vakuutusyhtiöiltä vahinkovakuutussopimusten perusteella saadut korvaukset henkilö- ja omaisuusvahingoista. Muista tuotoista eritellään sakkojen ja uhkasakkojen tuotot. Tähän kuuluvat kunnan viranomaisena perimät sakot ja uhkasakot. Näitä ovat esimerkiksi tuotot pysäköintivirhemaksuista, tarkastusmaksuista sekä muista hallinto-oikeudellisista kurinpitomaksuista. Myös rakennusvalvonnan sakot, jotka aiheutuvat silloin, kun rakentamisvelvoitetta ei ole noudatettu. Tämä erä ei pidä sisällään urakkasopimuksiin liittyviä sakkoja, jotka aiheutuvat esim. urakan viivästymisestä. Käyttötalouserittelyt Käyttötaloustiedoista eritellään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla (ml. liikelaitokset) tehtäväkohtaisia kulu- ja tuottoerittelyitä, kokonaiskustannuksia sekä muutamia terveydenhuollon kustannustietoja. Käyttötalouden tehtävittäiset kulu- ja tuottoerittelyt ilmoittaa se kunta tai kuntayhtymä, joka myöntää palvelusetelit ja tuet asiakkaille tai perii maksutuotot palveluista ja toimeentulotuen takaisin asiakkailta. Jos esimerkiksi palvelusetelikulut sisältyvät asiakaspalvelun ostoon kuntayhtymältä, ei kunta ilmoita niitä tässä erittelyssä. Tällöin kuntayhtymä ilmoittaa palvelusetelimenot, koska niitä vastaavat menot kirjautuvat kuntayhtymällä avustuskuluihin. Sisäisten vuokrakulujen pääomakustannuksia ilmoitetaan silloin, kun kyseiseen tehtävään on kohdentunut sisäisiä vuokrakuluja. Erien yläotsikot kertovat sen minkä tehtäväluokan tai tehtäväluokkien ja minkä kulu- tai tuottolajien erittely on kyseessä. Käyttötalouden kokonaiskustannuksiin ilmoitetaan kaikki toimintakulut. Tämä voi sisältää esim. palkkakuluja, palvelujen ostoja ja/tai avustuskuluja. Vammaispalvelulain mukaiset kulut ja sen alaerittelyt ilmoitetaan siis kunnittain, vaikka palvelujen hoitaminen olisi siirretty esim. kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle. Samoin menetellään myös eläinlääkinnän sekä päivähoidon kustannusten kanssa. Terveydenhuollon kuluerittelyjen osalta laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannuksia ei ilmoiteta, jos koko perusterveydenhuolto hankitaan ostopalveluna. Apuvälineiden hankintakuluihin ei puolestaan ilmoiteta ostoja toiselta julkisen sektorin yksiköltä (esim. kunta, kuntayhtymä tai sen liikelaitos).

62 62(82) Käyttötalouden tehtävittäisiä kulu- ja tuottoerittelyitä Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, palvelujen ostot -erittely Lastensuojelun sijaisperhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Lastensuojelun sijaisperhehoitajille maksetut palkkiot ja kulukorvaukset yhteensä. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon tai kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaisperhehoitajille maksetut palkkiot ja kulukorvaukset sisältyvät tilastossa tehtäväluokkaan Lastensuojelun laitos- ja perhehoito. Perusterveydenhuolto, myyntituotot -erittely Työterveyshuollon myyntituotot Mukaan luetaan myös sisäiset myyntituotot ja työterveyshuollon palveluita järjestävän liikelaitoksen myyntituotot. Tähän ei lueta Kelalta saatua korvausta kunnan oman työterveyshuollon järjestämisestä. Perusterveydenhuolto, maksutuotot -erittely Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksutuotot Erikoissairaanhoito, maksutuotot -erittely Perusterveydenhuollon avohoidon, pl. suun terveydenhuolto, lääkäripalvelujen asiakasmaksutuotot (vuosimaksut, käyntimaksut ja päivystysmaksut). Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksutuotot Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksutuotot Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksutuotot Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksutuotot Muu sosiaali- ja terveystoiminta, muut tuotot -erittely Perustoimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä Perustoimeentulotuen takaisinperinnän (pl. pakolaiset ja paluumuuttajat) tuotot. Toimeentulotuen takaisinperinnällä tarkoitetaan sitä takaisin perittyä toimeentulotukea, jonka asiakas on saanut toimeentulotukena ennakkoluonteisesti odotettavissa olevaa etuutta tai tuloa vastaan.

63 63(82) Täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä Täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen takaisinperinnän (pl. pakolaiset ja paluumuuttajat) tuotot. Toimeentulotuen takaisinperinnällä tarkoitetaan sitä takaisin perittyä toimeentulotukea, jonka asiakas on saanut toimeentulotukena ennakkoluonteisesti odotettavissa olevaa etuutta tai tuloa vastaan. Sosiaali- ja terveystoiminta, avustuskulut -erittely Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä Omaishoitajille maksetut hoitopalkkiot (ilman henkilösivukuluja) yhteensä. Kotihoidon palvelusetelikulut Kotihoidon palvelusetelikuluihin luetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelikulut. Palveluasumisen palvelusetelikulut Palveluasumiseen annettujen palvelusetelien kulut (sekä ympärivuorokautinen että ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen). Palveluasumisessa palveluseteli voidaan myöntää hoiva- ja hoitopalveluihin ja siivous-, turva- ja muihin tukipalveluihin. Terveydenhuollon palvelusetelikulut Muut palvelusetelikulut Terveydenhuollon avohoidon, vuodeosastohoidon ja suun terveydenhuollon palvelusetelikulut. Kotisairaanhoidon palvelusetelikulut sisältyvät kotihoidon palvelusetelikuluihin. Muut sosiaali- ja terveystoiminnan palvelusetelikulut, jotka eivät sisälly kotihoitoon, palveluasumiseen tai terveydenhuoltoon. Sosiaali- ja terveystoiminta, sisäiset vuokrakulut -erittely Sosiaali- ja terveystoimen sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Lasten päivähoito, avustuskulut -erittely Sosiaali- ja terveystoiminnan sisäisiin vuokrakuluihin sisältyvät poistot (sekä suunnitelman mukaiset että laskennalliset) ja laskennalliset korot. Lasten päivähoidon palvelusetelikulut Palvelusetelillä järjestetyt lasten päiväkotitoiminnan, lasten perhepäivähoidon ja muun lasten päivähoidon palvelut.

64 64(82) Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuet. Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Lasten kotihoidon tuen kuntalisät. Lasten yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuet. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisät. Lasten päivähoito, sisäiset vuokrakulut -erittely Päivähoidon sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Päivähoidon sisäisiin vuokrakuluihin sisältyvät poistot (sekä suunnitelman mukaiset että laskennalliset) ja laskennalliset korot. Päivähoitoon ei lueta esiopetusta eikä perusopetuslain (628/1998) edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kansalaisopistojen vapaan sivistystyö, sisäiset vuokrakulut -erittely Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kansalaisopiston sisäisiin vuokrakuluihin sisältyvät poistot (sekä suunnitelman mukaiset että laskennalliset) ja laskennalliset korot. Kirjastotoiminta, sisäiset vuokrakulut -erittely Kirjastotoiminnan sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Jätehuolto, muut kulut -erittely Kirjastotoiminnan sisäisiin vuokrakuluihin sisältyvät poistot (sekä suunnitelman mukaiset että laskennalliset) ja laskennalliset korot. Jätevero Maksetut jäteverot (myös kunnan liikelaitoksen osalta). Käyttötalouden kokonaiskustannuksia Käyttötaloustiedoista eritellään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla (ml. liikelaitokset) seuraavat erät.

65 65(82) Yleishallinto Luontoisetujen raha-arvot Vaalit, kulut yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminta Luontoisetujen raha-arvot Vaaleista kunnalle aiheutuneet bruttokustannukset. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä Kaikki vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä (myös esim. kuntayhtymälle maksettu osuus palvelun kuluista sekä muut ostopalvelut). Esimerkiksi vammaispalvelulain mukaan myönnetyt kuljetus- ja saattajapalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, jne. Tieto ilmoitettava kunnittain, vaikka palvelujen hoitaminen olisi siirretty kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle. Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain (380/87) mukaisista kuluista eritellään kuljetuspalveluihin käytettyjen kulujen osuus. Tieto ilmoitettava kunnittain, vaikka palvelujen hoitaminen olisi siirretty kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle. Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulain (380/87) mukaisista kuluista eritellään henkilökohtaiseen apuun käytettyjen kulujen osuus. Tieto ilmoitettava kunnittain, vaikka palvelujen hoitaminen olisi siirretty kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle. Eläinlääkinnän kustannukset Opetus- ja kulttuuritoiminta Eläinlääkinnän kustannukset (toimintakulut, poistot, vyörytyserät). Tieto ilmoitettava kunnittain, vaikka palvelujen hoitaminen olisi siirretty kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle. Lasten päiväkotitoiminnan kustannukset Lasten päiväkotitoiminnan toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä (sisältäen myös ostopalvelujen, avustetun toiminnan sekä palvelusetelien kulut).

66 66(82) Sisällytä kustannuksiin: Lasten päiväkotitoimintaan kuuluu lasten päiväkotien toiminta, lasten tilapäishoito päiväkodissa ja kiertävien päiväkotien toiminta ja vastaavien palvelujen osto (ei ryhmäperhepäivähoitoa, joka kuuluu Lasten perhepäivähoitoon). Tähän kuuluu myös esiopetuksessa olevien lasten päivähoito sekä sellainen päiväkodissa toteutettu päivähoitolain (36/1973) mukainen oppivelvollisuusikäisille järjestetty päivähoito (esim. erityisoppilaille) Älä sisällytä kustannuksiin: Perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Lasten perhepäivähoidon kustannukset Lasten perhepäivähoidon toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä (sisältäen myös ostopalvelujen, avustetun toiminnan sekä palvelusetelien kulut). Sisällytä kustannuksiin: Lasten perhepäivähoitoon kuuluu lasten päivähoito hoitajan tai lapsen omassa kodissa ja lasten ryhmäperhepäivähoito ja vastaavien palvelujen osto. Myös sellainen perhe- ja ryhmäperhepäivähoidon yhteydessä järjestetty päivähoitolain (36/1973) mukainen oppivelvollisuusikäisille järjestetty päivähoito. Älä sisällytä kustannuksiin: Perusopetuslain (628/1998, muutettu 1136/2003) edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Muun lasten päivähoidon kustannukset Muun lasten päivähoidon toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä (sisältäen myös ostopalvelujen ja palvelusetelien kulut). Sisällytä kustannuksiin: Muuhun lasten päivähoitoon kuuluu koko- ja osavuotinen leikkikenttäja puistotoiminta, leikkikoulut ja avoimet päiväkodit. Älä sisällytä kustannuksiin: Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukia (eikä niiden kuntalisiä). Perusopetuslain (628/1998, muutettu 1136/2003) edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen kustannukset Kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä.

67 67(82) Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön maksullisen palvelutoiminnan kustannukset Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön maksullisen palvelutoiminnan kustannukset (toimintakulut ja vyörytyserät). Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön maksullisella palvelutoiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jonka kansalaisopisto toteuttaa koulutuksen tilaajan asettamilla ehdoilla, ts. tilaaja määrittelee koulutuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt, rekrytoi osanottajat ja maksaa toiminnasta aiheutuneet menot. Tällaista voi olla esim. kunnan tai yritysten hankkima henkilöstökoulutus. Terveydenhuollon kuluerittelyitä Laboratoriotoiminnan kustannukset perusterveydenhuollossa Kunnan/kuntayhtymän oman perusterveydenhuollon laboratoriokustannukset, ts. oman laboratoriotoiminnan kustannukset (toimintakulut, poistot ja vyörytyserät) tai ulkopuolisilta oman pth:n tarpeisiin ostettujen laboratoriopalvelujen osuus (muiden palvelujen ostoihin kirjautuvat palvelut). Jos kunta/kuntayhtymä hankkii koko perusterveydenhuollon ostopalveluna, tämä kohta jää tyhjäksi. Kuvantamistutkimusten kustannukset perusterveydenhuollossa Kunnan/kuntayhtymän oman perusterveydenhuollon kuvantamiskustannukset, ts. oman kuvantamistoiminnan kustannukset (toimintakulut, poistot ja vyörytyserät) tai ulkopuolisilta oman pth:n tarpeisiin ostettujen kuvantamispalvelujen osuus (muiden palvelujen ostoihin kirjautuvat palvelut). Jos kunta/kuntayhtymä hankkii koko perusterveydenhuollon ostopalveluna, tämä kohta jää tyhjäksi. Apuvälineiden hankintakulut Varastoon tai suoraan yksittäisille käyttäjille hankittujen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankintakulut (ilman alv:tä). Sisältää hankinnan yhteydessä tehdyt muutostyöt ja lisävarusteet sekä apuvälineiden vuokrauksen. Mukaan ei lasketa apuvälinepalvelujen ostoja toisista julkisen sektorin yksiköistä, kuten alueellisista apuvälinekeskuksista. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat välineet, laitteet, tarvikkeet, tietokoneohjelmat sekä muut ratkaisut, joiden tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Opetus- ja kulttuuritoiminnan toimintatietoja Opetus- ja kulttuuritoiminnasta eritellään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla (ml. liikelaitokset) seuraavat toimintatiedot.

68 68(82) Esiopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Esiopetuksen opetustuntien lukumäärä tilastovuoden (= kalenterivuoden) aikana. Opetustunneiksi luetaan minuuttia kestävä esiopetuksen opetussuunnitelman mukainen toiminta (alle 45 minuuttia kestävät opetustapahtumat yhdistellään 45 minuutin mittaisiksi opetustunneiksi). Opetustuntien tulee vastata oppilastilastoissa ilmoitettuja esioppilaita. Opetustunneiksi ilmoitetaan sekä sosiaali- että opetustoimessa annetun esiopetuksen tunnit. Perusopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Perusopetuksessa annettujen opetustuntien lukumäärä tilastovuoden (= kalenterivuoden) aikana. Opetustunneiksi luetaan minuuttia kestävä kontaktiopetustapahtuma (alle 45 minuuttia kestävät opetustapahtumat yhdistellään 45 minuutin mittaisiksi opetustunneiksi). Opetustunteihin luetaan myös: tukiopetus, erityisopetus (osa-aikainen ja luokkamuotoinen), oppilaanohjaajan työjärjestyksen mukaan pitämät luokkatunnit, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus ja lisäopetus. Opetustunteihin ei lueta: opettajien erityistehtäviä, joissa ei ole oppilaskontaktia (AV-välineiden hoito, kirjastotunnit, demonstraatiotunnit, valvonta), kerhotunteja, eikä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustunteja. Perusopetuksen opetustunneista: tukiopetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Perusopetuksen opetustuntimäärään sisältyvät tukiopetustunnit. Perusopetuslain (628/1998, muutettu 642/2010) 16 :n mukaan oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Lukiokoulutus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Lukiokoulutuksen opetustuntien lukumäärä vuoden aikana. Opetustunneiksi luetaan minuuttia kestävä kontaktiopetustapahtuma.

69 69(82) Myös verkko-opetuksena annettu kontaktiopetus opettajalle määritellyn tuntimäärän mukaisesti. Opetustunteihin ei lueta sellaisia opettajien erityistehtäviä, joissa ei ole oppilaskontaktia (AV-välineiden hoito, kirjastotunnit, demonstraatiotunnit, valvonta, yo-kirjoitusten korjaaminen), ei myöskään kerhotunteja. Muille myytyjä opetustunteja ei saa sisällyttää lukiokoulutuksen opetustunteihin (opetusta annettu pelkästään muille kuin lukiolaisille). Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Kansalaisopistoissa annettujen kaikkien opetustuntien lukumäärä tilastovuoden aikana. Mukaan luetaan myös yleisluentojen, kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen, maksullisen palvelutoiminnan ja työvoimapoliittisen koulutuksen tunnit. Opetustuntien lukumäärästä: maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä, kpl/v Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärästä eritellään maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä tilastovuoden aikana. Kansalaisopiston maksullisella palvelutoiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jonka kansalaisopisto toteuttaa koulutuksen tilaajan asettamilla ehdoilla, ts. tilaaja määrittelee koulutuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt, rekrytoi osanottajat ja maksaa sopimuksen mukaan toiminnasta aiheutuneet menot. Tällaista voi olla esim. kunnan tai yrittäjien hankkima henkilöstökoulutus ja työvoimahallinnon hankkima työvoimapoliittinen koulutus. Opetustuntien lukumäärästä: taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/v Kansalaisopiston opetustien lukumäärästä eritellään kansalaisopistoissa annetun, taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaisen taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä kalenterivuodessa. Taiteen perusopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Kunnan tai kuntayhtymän järjestämän taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä kalenterivuodessa. Tähän ei sisällytetä kunnan tai kuntayhtymän kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärää.

70 70(82) Liikunta ja ulkoilu Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Kunnalta liikuntatoimintaan vuoden aikana avustusta saaneiden yhdistysten ja yhteisöjen lukumäärä, kpl. Kukin yhdistys, järjestö tai yhteisö luetaan lukumäärään mukaan vain kerran riippumatta siitä, montako erillistä avustusta se on saanut vuoden aikana. Nuorisotoiminta Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Kunnalta nuorisotoimintaan vuoden aikana avustusta saaneiden nuorisoyhdistysten tai -yhteisöjen lukumäärä (pl. kulttuuri- ja liikuntajärjestöt), kpl/v. Kukin yhdistys, järjestö tai yhteisö on lukumäärässä vain kerran riippumatta siitä, montako erillistä avustusta se on saanut vuoden aikana. Kunnan nuorisotilojen lukumäärä vuoden lopussa, kpl Kunnan omistamien tai vuokraamien pääosin nuorten käytössä olevien nuorisotilojen lukumäärä kalenterivuoden lopussa. Kulttuuri Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Kunnalta taide- ja kulttuuritoimintaan vuoden aikana avustusta saaneiden taide- ja kulttuuriyhdistysten ja yhteisöjen lukumäärä, kpl (pl. nuoriso- ja liikuntajärjestöt). Avustukset voivat kohdistua esimerkiksi museo-, teatteri-, tanssi-, musiikki- tai muuhun taide- ja kulttuuritoimintaan. Kukin yhdistys, järjestö tai yhteisö luetaan lukumäärään mukaan vain kerran riippumatta siitä, montako erillistä avustusta se on saanut vuoden aikana. Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston sektorierittelyohje Sektoriohje koskee kaikkia sektoreittain kysyttäviä tietoja niin käyttötaloudessa kuin tilinpäätöserissäkin. Julkisyhteisöt Julkisyhteisöihin luetaan kuuluvaksi valtio, kunnat, kuntayhtymät ja sosiaaliturvarahastot (Kuntien eläkevakuutus ja muut).

71 71(82) 1) Valtio Tähän luokkaan luetaan valtion virastot ja laitokset (ml. ministeriöt) sekä valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Ei sisällä valtion liikelaitoksia eikä valtioenemmistöisiä osakeyhtiöitä. 2) Kunnat Tähän luokkaan luetaan kunnat ja kuntien liikelaitokset. 3) Kuntayhtymät Tähän luokkaan luetaan kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät sekä kuntayhtymien liikelaitokset. Ahvenanmaan maakuntahallintoa ja Suomen Kuntaliittoa ei lueta kuuluvaksi em. julkisyhteisöihin. 4) Kuntien eläkevakuutus 5) Muut sosiaaliturvarahastot Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Muita sosiaaliturvarahastoja ovat Kela, eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut työeläkelaitokset (Eläketurvakeskus, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa ja Työeläkekassa), työttömyyskassat, Työttömyyskassojen keskuskassa, Työttömyyskassojen tukikassa ja Erorahasto sekä sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat. Rahoitus- ja vakuutuslaitoksiin luetaan kuuluvaksi kotimaiset talletuspankit, kotimaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset (Kuntarahoitus Oyj ja muut) sekä ulkomaalaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset. 1) Kotimaiset talletuspankit Kotimaisia talletuspankkeja ovat liikepankit, säästöpankit ja osuuspankit sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa pankkitoimintaa harjoittavat sivukonttorit. 2) Kuntarahoitus Oyj 3) Muut kotimaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Muihin kotimaisiin rahoitus- ja vakuutuslaitoksiin luetaan muut rahoitusta välittävät rahalaitokset ja muut rahoituslaitokset (mm. Suomen

72 72(82) hypoteekkiyhdistys, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Handelsbanken Rahoitus Oy) sekä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset. Myös yksilöllistä eläkevakuutusta hoitavat yhtiöt kuuluvat tähän luokkaan. Lakisääteistä tai siihen rinnastettavaa työeläketurvaa hoitavat eläkevakuutusyhtiöt ja -laitokset eivät sitä vastoin kuulu tähän vaan luokkiin Kuntien eläkevakuutus ja muut sosiaaliturvarahastot. 4) Ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Tähän luokkaan luetaan ne ulkomailta saadut lainat, joissa kunnan velkojana on suoraan ulkomainen rahoitus- tai vakuutuslaitos, vaikka laina olisikin saatu kotimaisen rahoituslaitoksen avustuksella. Pohjoismaiden Investointipankki ja Euroopan Investointipankki kuuluvat tähän luokkaan. Sellaiset ulkomaan rahan määräiset lainat, joissa kotimainen rahoituslaitos on lainanantajana (=välittömänä velkojana), eivät kuulu tähän vaan luokkaan Kotimaiset talletuspankit, Kuntarahoitus Oyj tai Muut kotimaiset rahoitus ja vakuutuslaitokset. Ulkomaalaisten omistamat Suomessa toimivat talletuspankit eivät myöskään kuulu tähän vaan kuuluvat luokkaan kotimaiset talletuspankit. Muut lainanantajat Muita lainanantajia ovat muut kuin edellä mainitut kotimaiset ja ulkomaiset lainanantajat. 1) Muut kotimaiset lainanantajat Tähän luokkaan luetaan muut lainanantajat kuin rahoitus- ja vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt. Näitä ovat mm. yksityiset ja julkiset yritykset (myös valtion ja kuntien yritykset), asunto-osakeyhtiöt ja muut asuntoyhteisöt, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset, yms. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä kotitaloudet. 2) Muut ulkomaiset lainanantajat Tähän luetaan ne ulkomailta saadut lainat, joissa kunnan velkojana on muu ulkomainen lainanantaja kuin rahoitus- tai vakuutuslaitos (esim. ulkomainen yritys).

73 73(82) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon kulut ja tuotot tulee jakaa aiheuttamisperiaatteen mukaan suoraan tehtäväluokille. Sosiaali- ja terveystoiminnan sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan tehtäviä hoitavien lautakuntien kulut ja tuotot tulee jakaa aiheuttamisperiaatteen kululajeittain tehtäville. Myös muiden sosiaali- ja terveystoiminnan sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan yleisiä hallinto- ja suunnittelutehtäviä hoitavien virastojen, toimielinten ja henkilöstön (esim. sivistystoimen johtaja) kulut ja tuotot tulee jakaa aiheuttamisperiaatteen mukaan suoraan tehtäville. Katso alempaa esimerkki 1 Sosiaali- ja terveystoiminnan lautakunnan kohdistamisesta tilastoon. Sosiaali- ja terveystoimen tai opetus- ja kulttuuritoimen keskitetyn toiminnan (kuten talous- ja henkilöstöhallinnon) kulut voidaan merkitä Tukipalvelut tehtävälle, josta ne edelleen kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan tehtäville. Kohdistaminen voidaan tehdä joko sisäisin ostoin ja myynnein tai vyörytyserien avulla. Katso esimerkki 2 opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstöhallinnon kohdistamisesta tehtäville. Mikäli sosiaali- ja terveystoiminnassa tai opetus- ja kulttuuritoiminnassa on keskitettyä kiinteistöhallintoa, sen kulut ja tuotot voidaan merkitä käyttötaloustiedoissa Tila- ja vuokrauspalvelut tehtävälle, josta ne tulee edelleen kohdistaa aiheuttamisperiaatteen mukaan tehtäville. Kohdistaminen tehdään sisäisten vuokrien avulla. Esimerkki 1. Sosiaali- ja terveystoimen viraston hallintokulujen ja tuottojen kohdistaminen tilastossa Tässä esimerkissä kunnassa toimii sosiaali- ja terveystoimen virasto, joka vastaa yleisesti kaikkien sote-palveluiden suunnittelusta ja järjestämisestä. Tästä suunnittelusta ja järjestelystä aiheutuu luonnollisesti tuottoja ja kuluja. Nämä voivat jakautua esimerkiksi palkkoihin, henkilöstösivukuluihin, aineisiin tavaroihin ja tarvikkeisiin, myyntituottoihin sekä tukiin ja avustuksiin. Nämä kulut ja tuotot tulee jakaa suoraan sosiaali- ja terveystoiminnan tehtäville kulu- ja tuottolajeittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Jako voidaan tehdä esimerkiksi toimintakulujen suhteessa.

74 74(82) Esim 1. Kulut ja tuotot kohdistetaan suoraan tehtäväluokille Sote-virasto Käyttötaloustilasto Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Ikääntyneiden laitoshoito Perusterveydenhuollon avopalvelut Esimerkki 2. Opetus- ja kulttuuritoiminnan henkilöstöhallinnon kohdistaminen tehtäville Tässä esimerkissä opetus- ja kulttuuritoiminnan henkilöstöhallinto on järjestetty keskitetysti. Tilastossa nämä henkilöstöhallinnon kulut ja tuotot voidaan sisällyttää Tukipalvelut tehtävälle ja kohdistaa opetus- ja kulttuuritoiminnan tehtäville joko sisäsin ostoin ja myynnein tai vyörytyserien avulla. Tukipalvelut tehtävällä ilmoitetaan kaikki henkilöstöhallinnon kulut sekä sisäiset myyntituotot tai vyörytyserätuotot. Opetus- ja kulttuuritoimen tehtäville kohdistetaan osuus henkilöstöhallinnon kuluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sisäisenä ostona (muiden palvelujen osto, sisäinen kulu) tai vyörytyseräkuluna. Opetus- ja kulttuuritoiminnan henkilöstöhallinnon kulut ja tuotot voi jakaa myös suoraan tehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan, kuten esimerkissä 1 on esitetty.

75 75(82) Esim. 2 Keskitetty toiminta Tukipalvelut tehtävältä muille tehtäville Opetus- ja kulttuuritoiminnan henkilöstöhallinto Palkat ja palkkiot, aineet, tavarat yms. Käyttötaloustilasto Tukipalvelut Tuet ja avustukset, myyntuotot yms. Sisäiset myyntituotot Muiden palvelujen osto Muiden palvelujen osto Muiden palvelujen osto Esiopetus Perusopetus Kirjastotoiminta Liikelaitokset Kuntien ja kuntayhtymien liikelaitosten sekä liikelaitoskuntayhtymien toimintakulut ja -tuotot tulee jakaa käyttötalous- ja investointitiedoissa tehtäväluokille liikelaitoksen toiminnan luonteen mukaan. Mikäli liikelaitoksen toiminta on laaja-alaista, kulut ja tuotot eivät välttämättä kohdennu vain yhdelle tehtäväluokalle. Esimerkiksi vesihuollon liikelaitoksen kulut ja tuotot kuuluvat vesihuollon tehtävälle, mutta erilaisia sosiaali- ja terveystoimen palveluita tuottavan liikelaitoksen kulut ja tuotot jakautuvat eri tehtäväluokille toiminnan luonteen mukaan. Myös kirjanpidollisesti eriytettyjen taseyksiköiden kulut ja tuotot käsitellään vastaavalla tavalla. Peruskunnan /-ky:n ja sen liikelaitoksen väliset sisäiset ostot ja myynnit merkitään käyttötaloustietoihin mikäli ostomeno ja myyntituotto ovat eri tehtäväluokilla. Tämä on tilanne tukipalveluita tuottavilla liikelaitoksilla tai esim. keskitetyillä tilakeskuksilla, joilta kunnan /ky:n muut yksiköt ostavat palveluita tai vuokraavat tiloja. Tehtäväluokkien väliset sisäiset erät jäävät tilastoon, jotta keskitetyn toiminnan kuluja voidaan kohdistaa tehtäville. Esimerkissä 3 on esitetty, kuinka tilakustannukset kohdistetaan tehtäville, kun tiloja hallinnoidaan keskitetysti tilakeskusliikelaitoksen kautta.

76 76(82) Esim. 3 Tilakeskusliikelaitoksen kulujen kohdistaminen muille tehtäville Tilakeskusliikelaitos Palkat ja palkkiot, aineet, tavarat ym. kululajit myyntuotot ym. tuottolajit. Käyttötaloustilasto Tila- ja vuokrauspalvelut Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Esiopetus Perusopetus Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Asiakaspalveluita (lopputuotepalveluita) tuottavien liikelaitosten osalta peruskunnan/-ky:n ostomeno ja liikelaitoksen myyntituotto jätetään merkitsemättä, koska ne kuuluisivat luonteensa mukaisesti samalle tehtäväluokalle. Esimerkiksi tilaajalautakunnan (tai muu vastaava taho kunnassa /ky:ssä) ostaessa suun terveydenhuollon palvelut omalta liikelaitokseltaan, jätetään tämä sisäinen kulu ja tuotto merkitsemättä, koska sekä palvelun osto että liikelaitoksen myyntituotto kuuluisivat luonteensa mukaisesti suun terveydenhuollon tehtävälle. Myös avustukset omille liikelaitoksille tulee eliminoida käyttötaloustilastosta. Tämä siitä syystä, että toiminnan avustuskulu ja -tuotto kuuluisivat luonteensa mukaisesti samalle tehtävälle (riippumatta kunnan organisaatiosta). Käyttötaloustilastossa avustuskulut ilmoitetaan aina avustuskohteen mukaan, eikä avustavan tahon mukaan. Liikelaitosten investointimenot ja -tulot tulee jakaa peruskunnan /-ky:n tavoin tehtävittäiseen investointierittelyyn. Investointimenot ja -tulot jaetaan tehtäville niiden luonteen mukaan riippumatta siitä, mikä taho kunnassa /ky:ssä investoinnit on tehnyt tai saanut investointitulot. Esimerkiksi osakkeet ja osuudet merkitään sen mukaan mitä osakkeita on ostettu tai myyty, ei sen mukaan mikä yksikkö ne on ostanut tai myynyt. Asunto-osakkeet kuuluvat tehtävälle Tila- ja vuokrauspalvelut, jne. Kunnan tai ky:n sisäisiä investointeja ei merkitä investointierittelyihin. Kunnan /ky:n oman yksikön rakentaessa toiselle omalle yksikölle pysyvien vastaavien hyödykettä, jätetään tämä sisäinen kaupankäynti merkitsemättä. Valmistus omaan käyttöön ja sitä vastaavat kulut kirjataan käyttötaloudessa valmistettavan hyödykkeen luonteen mukaisesti samalle tehtäväluokalle. Rakennuksiin kohdistunut valmistus omaan käyttöön kuuluu käyttötaloudessa

77 77(82) Esimerkki 4. Peruspalveluliikelaitos tehtäväluokalle Tila- ja vuokrauspalvelut. Investointierittelyssä rakennuksiin kohdistuneet investoinnit tulee sen sijaan kohdentaa tehtäväluokille rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan, esim. peruskoulun rakennus kuuluu tehtävään Perusopetus, riippumatta siitä mikä taho kunnassa/ky:ssä investoinnin tekee. Kunnan ikääntyneiden laitoshoidosta, perusterveydenhuollon avopalveluista ja laitoshoidon tuottamisesta vastaa kunnan oma peruspalveluliikelaitos. Käyttötaloustilastossa peruspalveluliikelaitoksen kulut- ja tuotot tulee jakaa tehtäville toiminnan mukaan. Kunta ostaa edellä mainitut palvelut liikelaitokselta, mutta näitä palvelun ostoja ja niitä vastaavia tuottoja ei ilmoiteta tilastoon. Tämä siitä syystä, että kyseisen toiminnan kulu ja tuotto kuuluvat samalle tehtävälle (riippumatta kunnan organisaatiosta). Tilastossa ostot ja myynnit kirjataan luonteensa mukaan. Esimerkki 4. Peruspalveluliikelaitos Tilastointiohjeet yhteistoiminta-alueille Käsitteet: Isäntäkunta Palvelujen hoitaminen on siirretty yhden tai useamman kunnan toimesta isäntäkunnalle yhteistoimintasopimuksen perusteella. Isäntäkunta tuottaa palvelut itse tai ostaa ne toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta taholta. Sopimuskunta

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 2015

Käyttötalous tehtävittäin 2015 Taloustilasto 2015 Käyttötalous tehtävittäin 4.10.2016/ 12:57 218 253 302 304 305 310 315 345 350 360 535 550 Käyttötalous tehtävittäin 2015 Muut lasten ja perheiden avopalvelut Perusterveydenhuollon avohoito

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(83) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(83) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(83) 2016 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(83) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 7 Yleistä

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(83) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(83) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(83) 2016 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(83) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 7 Yleistä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). 1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 23.4.2007 Aluetaloustilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006, Osa I Taulukko 22 Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Syventävä 10.4.2013 Oulu 17.4.2013 Tampere Tiedonkeruun muutokset Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Eurajoki Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta 15.5.214 Anni Antila 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien talous- ja toimintatilasto, Tilastokeskus

Lisätiedot

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki

Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys n kaupunki 5.12.216 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen 5. 6.4.2016 Jyväskylä Ohjelma, päivä 2 9.00 9.30 Aamukahvi 9.30 9.45 Yleistä käyttötaloudesta ja investointitiedoista

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Porin selvitysalue Heikki Miettinen Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Toiminta ja taloustilasto 2015 Uudet tietosisällöt ja taloushallinnon järjestelmät. Tuula Hämäläinen Projektipäällikkö Taitoa

Toiminta ja taloustilasto 2015 Uudet tietosisällöt ja taloushallinnon järjestelmät. Tuula Hämäläinen Projektipäällikkö Taitoa Toiminta ja taloustilasto 2015 Uudet tietosisällöt ja taloushallinnon järjestelmät Tuula Hämäläinen Projektipäällikkö Taitoa KUTI Valtiovarainministeriön kuntatietoohjelma Valtiovarainministeriö on käynnistänyt

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-3 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 1-2 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto Helsinki Asukasluku 31.12. 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 574 564 583 350 588 549 595 384 Asukasluvun muutos, % 0,8 0,0-0,1-0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,2 Siitä 0-6 v.

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä Lasten päiväkodit Lasten ryhmäpäiväkodit Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä 31.12., lasten lukumäärä Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa 31.12., lasten lukumäärä ikävuosittain Alle

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylä 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannusvaikuttavuus seminaari Esityksen sisältö Kustannukset

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 2-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-12 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 15-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051)

Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Taulukko 41: Opetus (30451, 30551, 31051) Sisällytä kustannuksiin: opetustoiminnan ja siihen välittömästi liittyvän muun toiminnan kustannukset (esim. tukiopetus, oppilaanohjaus) erityisopetuksen (9-vuotinen

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohde Kansalaiset Yritykset

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot