JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 KUNNANHALLITUS 30.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 SISÄLLYSLUETTELO 98 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA POIKKEAMINEN KOSKIEN SAVANAHO I NIMISTÄ TILAA RN:O 2:77 HOIVALAN KYLÄSSÄ TÄYTTÖLUPA KUNNAN KESKUSHALLINTOON JA RUOKAPALVELUIHIN KANGASALAN KUNNAN LISÄLASKUTUS KIRJANPITO-OIKAISUISTA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ / SÄHKÖISEEN KOKOUSKÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN. 228

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Yrjö Rintamäki Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Soikka ja Tarja-Riitta Koskinen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Juha Soikka pöytäkirjantarkastaja Tarja-Riitta Koskinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Kunnanhallitus Moision tilan ranta-asemakaavan laatiminen on käynnistetty maanomistaja Pekka Rakeen aloitteesta. Tarkoituksena on suunnitella Moision tilan ranta-alueiden maankäyttö. Ranta-asemakaavalla selvitetään tilan rantarakennusoikeuden määrä ja sijoittuminen perustuen tasapuolisesti Juupajoen kunnan nykyiseen rantasuunnitteluja mitoituskäytäntöön. Tavoitteena on muodostaa kaavalla yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka Hulipas- ja Pikku-Liesi -järvien väliselle kannakselle. Muu rantarakennusoikeus osoitetaan tavanomaisena lomarakentamisen rakennusoikeutena. Suunnittelussa huomioidaan ympäristö- ja maisema-arvot. Alueen liikennesuunnittelussa huomioidaan nykyiset tiet ja liittymät yleisille teille. Suunnittelualue sijaitsee Juupajoen kunnan Hulipas-kylässä, Hulipas- ja Pikku-Liesi -järvien ranta-alueilla. Ranta-asemakaava laaditaan tilan Moisio RN:o 2:117 rantaalueille. Ranta-asemakaava-alue rajataan alueella voimassa olevan rantayleiskaavaan mukaisesti. Alueelta on matkaa Juupajoen kuntakeskukseen Korkeakoskelle n. 13 km lounaaseen. Moision tilan pinta-ala on n. 19,1 ha, ja siihen kuuluu n. 410 m Hulipas -järven rantaa ja n. 350 m Pikku-Liesin rantaa. Järvien väliselle alueelle on rakennettu talon pohja ja varastorakennus Pikku-Liesin puolelle. Alueelle on rakentunut myös kattava tieverkosto. Suurin osa tilasta on talousmetsää, jossa on tehty hakkuut vuosina 2007 ja Kaavaprosessi Vireilletulovaihe Valmisteluvaihe (kaavaluonnosvaihe) Selvitysten, kaavan pohjakartan, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä alustavan kaavaluonnoksen laatiminen Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Hallinnollinen käsittely kunnassa (kunnanhallitus) Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta sekä OAS:n nähtäville asettamisesta (30 vrk) Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta Kaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen laatiminen Hallinnollinen käsittely kunnassa (kunnanhallitus) Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen ja kaavan valmisteluaineistojennähtäville asettamisesta (30 vrk) Viranomaislausunnot kaavan valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kaavaehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavanvalmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta Kaavaehdotuksen valmistelu Hallinnollinen käsittely kunnassa (kunnanhallitus) Kuulutus ja tiedottaminen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta (30 vrk) Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus) kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta Tarvittaessa viranomaisneuvottelu Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Juupajoen kunnanvaltuusto Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta Ranta-asemakaavasta on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma , liite n:o 2. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kunnanhallitus hyväksyy Moision tilan ranta-asemakaavan OAS:n ja asettaa sen yleisesti nähtäville sekä tiedottaa kaavan vireilletulosta. Kunnanhallitus Moision tilan ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut. Kaavaluonnosasiakirjat lähetetään sähköpostin liitetiedostona kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanhallitus hyväksyy Moision tilan ranta-asemakaavaluonnoksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville ja pyytää lausunnot ranta-asemakaavaluonnoksesta mennessä.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY -keskukselta ja Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalta. Rantakaavaehdotusta on tarkistettu annettujen lausuntojen pohjalta. Lausunnot ja vastineet kaavaluonnoksesta sekä rantakaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa Kunnanhallitus hyväksyy Moision rantakaavaehdotuksen ja laittaa sen yleisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ POIKKEAMINEN KOSKIEN SAVANAHO I NIMISTÄ TILAA RN:O 2:77 HOIVALAN KYLÄSSÄ Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Jaakko Rentto anoo poikkeamislupaa rantaosayleiskaavan mukaisen lomaasunnon (RA) rakennuspaikan muuttamista asuinrakennuksen (AP) rakennuspaikaksi. Rakennuspaikalle on rakennettu 68 m 2 loma-asunto noin 90 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Loma-asunnon käyttötarkoitus anotaan muutettavaksi asuinrakennukseksi, ja sitä anotaan laajennettavaksi 143 m 2. Laajennus sijoittuu rannasta katsottuna rakennuksen takapuolelle. Hakijan omistaman tilan Savanaho I, RN:o 2:77 pinta-ala on 2,47 ha. Rakennuspaikka on peltojen ympäröimä metsäsaareke Salokunnan kyläasutuksen alueella. Lähiympäristössä on useita maalaistaloja. Rakennuspaikan etäisyys kuntakeskukseen on 6 km. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen vahvistama Juupajoen rantaosayleiskaava. Naapureiden kuuleminen on suoritettu, ja heillä ei ollut huomauttamista hankkeesta. Oheismateriaalina sijaintikartta ja asemapiirros. Kunnanhallitus päättää hyväksyä anotun poikkeamisluvan. Perustelut: MRL 171 Poikkeamisvalta Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista MRL 172 Poikkeamisen edellytykset Poikkeaminen ei saa: 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamislupaa haetaan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseen asuinrakennukseksi ja rakennuksen laajentamiseen. Hakijan omistama tila

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Savanaho I, RN:o 2:77, on pinta-alaltaan 2,47 ha ja rakennuksen etäisyys rannasta on 90 metriä. Rakennuspaikka on peltojen ympäröimä metsäsaareke Salokunnan kyläasutuksen alueella. Lähiympäristössä on useita maalaistaloja. Rakennuspaikan etäisyys kuntakeskukseen on 6 km. Rakennuspaikka soveltuu hyvin vakituiselle asuinrakennukselle. Kiinteistö on liitetty kunnan vesijohtoon, wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaille vesille on rakennettu maasuodatin. Poikkeamislupa täyttää MRL:n 172 :n edellytykset. Lupa on voimassa 2 vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa haetaan asianomaiselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ TÄYTTÖLUPA KUNNAN KESKUSHALLINTOON JA RUOKAPALVELUIHIN Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (khall ) kaikkien avoimeksi tulevien virkojen, toimien ja yli kahden kuukauden pituisten sijaisuuksien täyttämiseen tulee saada lupa kunnanhallitukselta. 1) Juupajoen kunnan kirjanpitäjä on valittu Oriveden kirjanpitopäällikön tehtävään. Suullisen ilmoituksen mukaan kirjanpitäjä ottaa uuden tehtävän vastaan lukien. Tehtävänkuvan mukaan kirjanpitäjän keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat: 1. Kunnan kirjanpidon kokonaisuuden hoitaminen 2. Tilinpäätöksen laatiminen ml. konsernitilinpäätös 3. Talousarvion laatiminen yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa 4. Kunnan maksuliikenteen hoitaminen sekä maksuvalmiuden seuranta 5. Tehtäväkokonaisuuteen liittyvien tilastojen ja raporttien laatiminen 6. Ostolaskujen kirjaus ostoreskontraan ja hallinnon ostolaskujen tiliöinti 7. Toimia pääkäyttäjänä Pro Economica -taloushallinnon ohjelmassa sekä maksuliikenne ohjelmassa Kirjanpitäjän sijaisena välttämättömien tehtävien osalta mm. loma-aikoina on toiminut kunnan palkkakirjanpitäjä. Talouden tasapainottamisohjelman (hyv. kvalt 10/2014) mukaan tarkoituksena on ollut toteuttaa taloushallinnon yhteistyö Mänttä-Vilppulan kanssa kuluvan vuoden aikana. Parkanon sote -yhteistoiminta-alueen kaavailut ovat kuitenkin hidastaneet em. yhteistyön käynnistämistä. Kunnan keskushallinnon henkilöstömäärä (kirjanpitäjä, palkkakirjanpitäjä, toimistosihteeri ja maaseutusihteeri-toimistosihteeri) on siten niukka, että kirjanpitäjän tehtäviä ei voida ilman uusrekrytointia tai palvelujen ostoa hoitaa. Asian johdosta on käynnistetty keskustelut mahdollisten palveluntuottajien kanssa. Lisäksi työn alla on pohdinta mahdollisesta rekrytoinnista. Heinäkuun loma-aika aiheuttaa kuitenkin viivettä asian järjestelytoimiin, minkä vuoksi on tarpeen varautua väliaikaisiin tehtäväjärjestelyihin. 2) Juupajoen kunnan ruokapalveluista on irtisanoutunut vakituinen keittäjä-emäntä (kokoaikainen) lukien. Ruokapalvelujen mitoitus laadittiin talvella Yksi määräaikainen työsuhde on päättynyt toukokuun lopussa eikä uutta henkilöä ole palkattu. Nyt avoimeksi jäävän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat: 1. kunnan kirjanpitäjän tai vastaavan tehtävään väliseksi ajaksi ja 2. vakinaiseen kokin työsuhteeseen (kokoaikainen) lukien.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KANGASALAN KUNNAN LISÄLASKUTUS KIRJANPITO-OIKAISUISTA Kunnanhallitus Kangasalan kunnanhallituksen liiketoimintajaosto on käsitellyt tilinpäätöksen 2014 kirjanpito-oikaisuja ja Kangasalan kunnanhallitus on merkinnyt jaoston päätöksen tiedokseen Liiketoimintajaoston päätöksen mukaan Kangasalan kunnan kirjanpidossa on havaittu korjaustarpeen aiheuttavia virheitä vuodelta Virheet koskevat vuoden 2013 aikana kirjattuja lääkäreiden koulutuskorvauksia ja lomapalkkavarausta. Kangasalan kunnanhallituksen päätös asiasta on liitteenä nro 1. Koska Juupajoki ja Orivesi olivat vuonna 2013 mukana Kangasalan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa, on Kangasalan kunta esittänyt, että se laskuttaa kirjanpito-oikaisuja koskevan osuuden myös Juupajoelta ja Orivedeltä. Juupajoelta laskutettavaksi esitetään virheellisesti liian pienenä vuodelta 2013 huomioitu henkilöstön lomapalkkavaraus ,04 euroa. Lomapalkkavelan virheellisyys johtuu Kangasalan selvityksen perusteella siitä, että palkkasihteeri oli merkinnyt työsuhteita päättyneeksi ennen lomapalkkajaksotusajoa, jolloin lomapalkkavelka ei muodostunut kaikkien henkilöiden osalta jaksotukseen oikein. Lisäksi Kangasalan kunta esittää perittäväksi Juupajoelta saatavien poistoista aiheutuvaa osuutta euroa. Kokonaisuudessaan Kangasalan kunta esittää, että se perii Juupajoen kunnalta lisää yt-alueen kustannuksista euroa. Lisälaskuista pääosa aiheutuu Kangasalan liiketoimintajaoston päätöksen mukaisesti Kangasalan kunnassa tehdyistä virheistä, joita yhteistoiminta-alueen muissa kunnissa ei ole voitu Kangasalan raportointi huomioiden havaita. Kaiken kaikkiaan näin merkittävä yt-alueen menojen korjaus yli vuoden jälkikäteen aiheuttaa epäilyn siitä, mikä on ollut Kangasalan kunnan toimittamien yt-alueen talousselvitysten luotettavuus ja sisäisen valvonnan tila kokonaisuutena. Koska Kangasalan kunnan kirjanpito-oikaisuja koskevan päätöksen liitteenä ei ole toimitettu mitään yksityiskohtaisia selvityksiä, tulee ne saada, jotta voidaan todentaa maksuvelvollisuuden oikeellisuus. Lisäksi tulee varmistaa Juupajoen kunnalle yhteistoiminta-alueelta siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelan määrän oikeellisuus. Kangasalan kunnan ilmoitus yt-alueen lisäveloituksista tuli Juupajoen kunnalle vasta eli kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Myös tilintarkastus vuoden 2014 osalta oli tuolloin jo tehty.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kangasalan kunta on esittänyt Oriveden kaupungille vuoden 2013 lomapalkkavelan ja lääkärien koulutuskorvausten virheellisestä kirjaamisesta johtuen euron lisälaskun. Kunnanhallitus paheksuu Kangasalan kunnan menettelytapaa ja viivyttelyä asian tiedoksi saattamisessa Juupajoen kunnalle. Kangasalan kunnan olisi tullut viipymättä virheet havaittuaan informoida yhteistoiminta-alueen muita kuntia, jotta laskelmat olisi mahdollisesti voitu oikaista jo vuoden 2014 tilinpäätöstä laadittaessa. Lisäksi kunnanhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Kangasalan kunnanhallituksen päätöksen kirjanpito-oikaisuista vuoden 2014 tilinpäätökseen, 2. pyytää Kangasalan kunnalta yksityiskohtaisen selvityksen lomapalkkavelkaan kohdistuvista virheistä (henkilöittäin päivinä ja euroina sekä virheellisistä työsuhteiden päättymispäivistä) työntekijöiden työsuhteiden aiheuttamisperiaatteen mukaisesti laskettuna ja 3. varata mahdollisuuden Kangasalan kunnan kanssa käytävään neuvotteluun sen jälkeen, kun Kangasalan kunta on toimittanut yksityiskohtaiset selvityksensä. 4. Kangasalan kunnan on omalla kustannuksellaan selvitettävä laskelmat molempien osapuolien hyväksymän riippumattoman tahon toimesta. Kunnanhallituksen kokouksessa merkittiin tiedoksi tarkentava liiteasiakirja sopimukseen Juupajoen Kangasalan, Kuhmalahden, Oriveden ja Pälkäneen kuntien perusterveydenhuollon, erityspalvelujen, työterveyshuollon, ympäristöterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon, avopalveluiden järjestämisestä yhteistoiminnassa sekä erikoissairaanhoidon tilaamisesta Kangasalan kunnalle, missä kohdan neljä mukaan kustannukset laskutetaan mennessä. Kunnanhallitus Kangasalan kunta on tilannut tilintarkastusyhteisö BDO Audiatorilta tarkastuksen esitettyjen kirjanpito-oikaisujen oikeellisuuden varmistamiseksi. Tarkastusraportti on

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ valmistunut ja se lähetetään kokoukseen osallistuville esityslistan ohessa. Raportti on BDO:n ilmoituksen mukaan salassa pidettävä (JulkL kohta). Asiasta on pidetty Kangasalla neuvottelu , jossa tarkastuksen suorittanut tilintarkastaja Ville Valkonen selvitti raporttia tarkemmin. Keskeiset tarkastushavainnot: Tarkastuksessa varmennettiin, että Kangasalan kunnan kirjanpidosta puuttuu Juupajoen kunnalle kohdennettavia yhteistoiminta-alueen palveluksessa olleiden henkilöiden lomapalkkavarauksia yhteensä ,04 euroa tilanteessa. Juupajoelle kohdistettavien lomapalkkojen kokonaismäärä olisi kuulunut olla yhteensä ,59 euroa. Tarkastuksessa selvitettiin myös yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyviä muita kustannuksia, joita Kangasalan kunta on esittänyt Oriveden kaupungilta ja Juupajoen kunnalta perittäväksi. Tarkastuksessa varmennettiin mm. Oriveden kaupungille ja Juupajoen kunnalle kohdennettavien saatavien poistoja terveyskeskusmaksusaatavien ja hoitopäivämaksujen osalta. Kirjauksissa ja veloituksen perusteissa ei todettu huomautettavaa. Tilintarkastaja toteaa raportissa, että osapuolten on hyvä yhdessä linjata sekä yhteistoimintasopimuksen ja sen liiteasiakirjan mukaisten, sekä erikseen myös lomapalkkavelan kirjanpito-oikaisuun liittyvien kustannusten laskutuskelpoisuudesta. Neuvotteluja asian johdosta jatketaan elokuussa. Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi asiassa annetun selvityksen.

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1) Kunnanjohtajan päätös Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen. 2) Kunnanjohtajan päätös Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hyväksyminen. 3) Teknisen johtajan päätös Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hyväksyminen. 4) Kunnanjohtajan päätös Monitoimilaitteiden hankinta terveysasemalle ja kunnanvirastoon. 5) Kunnanjohtajan päätös Työpöytien hankinta toimistotiloihin. 6) Kunnanjohtajan päätös Juupakodin suunnittelutyöryhmän nimeäminen. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään ) Seuraava valtuuston kokous pidetään maanantaina ) Mänttä-Vilppulan kaupungin sote-palvelujen kilpailutus. Merkitään tiedoksi.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KIRJELMÄT 1) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Paahtopuu Oy, Puupellettien valmistus, Juupajoki. 2) Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja ja kokouksen esityslista. 3) Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjanote 22, Sastamalan koulutuskuntayhtymän lentokonekoulutuksen tilat. 4) Työ- ja elinkeinoministeriön saate Yhteistyösopimusmalli / Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP). 5) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja. 6) Työllisyyskatsaus, nuorisotakuun seuranta tammi-huhtikuu 2014 ja 2015 / Juupajoki. 7) Oriveden kaupungin ympäristöpalvelujen muistio Oriveden ja Juupajoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivityksen aloituskokous. 8) Suomen Kuntaliiton yleiskirje Lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. 9) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Luonnonsuojelulain 72a :n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämisestä, Matti Kopra, Juupajoki. 10) Tampereen seudun uusyrityskeskus Ensimetri ry:n tarjous Tampereen seudun uusyrityskeskus ry Ensimetrin jäsenyys. 11) Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 156, Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP-verkosto) johtoryhmän jäsenen nimeäminen. 12) Parkanon kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 142, Jäsenkuntien kanta Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamiseen. 13) Sastamalan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 179, Sastamalan kaupungin kannanotto Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista koskevaan pyyntöön. 14) Pirkanmaan liiton maakuntakaavoitusjohtajan viranhaltijapäätös Lausunto Juupajoen kunnan Moision tilan ranta-asemakaavaluonnoksesta. 15) Suomen Kuntaliiton kirje Paperin makuisesta valmiussuunnittelusta kohti todellista kuntien tehtävien turvaamista ja palveluiden toimintavarmuutta. 16) Kelan toimeentulotuki-info 2/ Perustoimeentulotuen Kela-siirron valmistelut etenevät. 17) Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja. 18) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston kokouksen esityslista ja pöytäkirja. 19) Suomen Kuntaliiton yleiskirje Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös Valtionavustuksen myöntäminen Juupajoen liikuntahalli -hankkeeseen. 21) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Nopeusrajoituksen alentaminen maantiellä (Lylyntie) ja maantiellä (Pirttikankaantie) rautatien tasoristeyksen kohdalla, Juupajoki. 22) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje Palvelujen saatavuus sosiaalitoimiston ollessa suljettuna kesällä. 23) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastajan Reijo Honkasen kirje ELY-keskus ei anna lausuntoa Juupajoen kunnan Moision tilan ranta-asemakaavaluonnoksesta. 24) Pirkanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirjanote 84, Lausunto Juupajoen kunnan Kopsamon kyläosayleiskaavaehdotuksesta. 25) Hämeenkyrön kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 77, Hämeenkyrön kunnan kannanotto Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista koskevaan pyyntöön. 26) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tiedote Taysin etupihan rakentamisesta aiheutuvat muutokset. 27) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje /2015. Kuntekoyhteyshenkilön nimeäminen kunnalle tai kuntayhtymälle. 28) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje /2015. Vuoden 2015 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset. 29) Huittisten kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 145, Kannanotto Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 23 :n (investointien pääomarahoitus) muutosehdotukseen. 30) Keuruun kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 175, Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen. 31) Kuntien eläkevakuutusyhtiö KEVAN budjetointiohje Arvio vuoden 2016 VaEL-eläkemaksusta. 32) Ympäristöministeriön ohjekirje Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa. 33) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kirje Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston eli TYP-verkoston johtoryhmän asettamispäätös Itäiselle alueelle. 34) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 7/ Tasa-arvolaki uudistunut. 35) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus ) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Pirkanmaan työllisyyskatsaus 5/2015. Juupajoki: työvoima 894, työttömät yht. 119 ja työttömyysaste 13,3 %. Yli vuoden työttömänä olleita 46. Työttömyyden muutos %. Merkitään tiedoksi.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ / SÄHKÖISEEN KOKOUSKÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN Kunnanhallitus , 33 Juupajoen kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista) ja se on lähetettävä, mikäli mahdollista vähintään kolme päivää ennen kokousta kirjallisesti kokouksen osallistujille. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen. Hallintosäännön 22 :ssä todetaan läsnäolo-oikeudesta ja puheoikeudesta eri toimielinten kokouksissa: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - kunnanhallituksen kokouksessa teknisellä johtajalla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla - toimielimen valitsemalla sihteerillä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallitus päättää kokoontua vuoden 2013 aikana varsinaisiin kokouksiinsa Juupajoen kunnanvirastolle tiistaina klo alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti:

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus voi kokoontua tarpeen mukaan muulloinkin. Vuoden 2014 kokousaikataulu sovitaan ko. vuoden alussa. Kunnanhallitus päättää, että - esityslista lähetetään kokouskutsuna luottamushenkilöille ja niille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa kokouskutsu voidaan toimittaa puhelimitse tai sähköpostilla; - esityslista lähetetään myös kunnanhallituksen varajäsenille tiedoksi ja toimielimen varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä suoraan varajäsenelleen. Edelleen kunnanhallitus päättää - antaa pöytäkirjan tarkastuksen kussakin kokouksessa vuorotteluperiaatetta noudattaen valittavan kahden jäsenen tehtäväksi; - pitää tarkastetut pöytäkirjat yleisesti nähtävillä Juupajoen kunnanvirastolla toisena kokouksen jälkeisenä päivänä virastoaikana; - ilmoittaa kokoustensa ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan sekä - ilmoittaa valmistelijoille, että kunnanhallituksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on huolellisesti valmisteltuina toimitettava ajoissa siten, että ne ovat viimeistään 7 päivää ennen kokousta listan kokoajalla. Kunnanhallitus , 105 Talouden tasapainottamisohjelman (hyväksytty kvalt 10/2014) mukaan kunnassa siirrytään vuoden 2015 aikana sähköisiin kokouskutsuihin. Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on hankittu sähköistä kokouskäytäntöä varten tablet-laitteet. Kunnanhallitus päättää, että - esityslista lähetetään kokouskutsuna luottamushenkilöille ja niille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä vähintään kolme päivää ennen kokousta, - kokouskutsut liitteineen ja oheismateriaaleineen toimitetaan sähköpostin liitetiedostona, - esityslista lähetetään sähköpostilla myös kunnanhallituksen varajäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille tiedoksi ja toimielimen varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä suoraan varajäsenelleen.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO 57 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN... 123 58 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA... 129 59 JUUPAJOEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO 23 KAAVOITUSASIOITA / RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUINUN-VÄIHIN RANTA-ALUEELLE... 46 24 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KAAVOITUSTILANNE...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO 122 RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA / KIRKONKYLÄN KOULUN VALMISTUSKEITTIÖN MUUTTAMINEN JAKELUKEITTIÖKSI... 238 123 JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUNNANHALLITUS 15.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUNNANHALLITUS 15.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 SISÄLLYSLUETTELO 56 OMAKOTITONTTIEN JA LISÄMAAN MYYNTIHINNAT JA -EHDOT... 1.5.2014-31.12.2015... 143 57 YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET... 145

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot