STT-117 N FIN Huomio: kaikki muistiin tallen- netut tiedot pyyhkiytyvät pois!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STT-117 N FIN Huomio: kaikki muistiin tallen- netut tiedot pyyhkiytyvät pois!"

Transkriptio

1 Y FIN Bedienungsanleitung (Seite 2 20) Mode d emploi (pag ) Operating Instructions (pag ) Instrucciones de servicio (S ) Istruzioni d uso (pag ) Käyttöohjeet (Si ) Bruksanvisning (Si ) STT-117 N C

2 STT-117 N FIN 1 Ohjelmointi / kysely 2 Todellisen kellonajan asetus 3 Viikonpäivän asetus 4 Viikonpäivien näyttö (Mo = ma, Tu = ti,.. Su = su) 5 Tuntien näyttö 6 Minuuttien näyttö 7 Päällä/ poissa päältä-kestokytka tä 8 Lomaohjelma 9 Kytkentätilan näyttö (PÄÄLLE ( ) POIS ( ) 10 Tuntien asetus 11 Minuuttien asetus 12 Kokonaispoisto (RESET) Huomio: kaikki muistiin tallennetut tiedot pyyhkiytyvät pois! 13 Kytkennän esivalinta 14 Kanavavalinta 92

3 1.0 Kuvaus 1.1 Käyttö 1.2 Ominaisuuksia 1.3 Prioriteetit 1.4 Tekniset tiedot 1.5 Mittakuva 2.0 Asennusohjeita 2.1 Turvallisuusohjeita 2.2 Sähköliitäntä 3.0 Käyttöönotto 3.1 Automaattinen tilanteen palautus 3.2 Numeroiden pikajuoksutus 3.3 Todellisen kellonajan asetus / muuttaminen 4.0 Ohjelmointi 4.1 Ohjelmointi viikko-ohjelmalla 4.2 Ohjelmointi vuorokausiohjelmalla 4.3 Ohjelman kysely 4.4 Ohjelman muuttaminen 4.5 Yksittäispoisto 4.6 Kaikkien kytkentäaikojen kokonaispoisto 4.7 Kokonaispoisto (RESET) 5.0 Kytkentätoiminnot 5.1 Kytkennän esivalinta PÄÄLLE / POIS 5.2 PÄÄLLE / POISSA PÄÄLTÄ-kestokytkentä 5.3 Lomaohjelma 5.4 Lomaohjelman keskeytys 6.0 Kesä-/talviajan vaihtoautomatiikka 6.1 Kesä-/talviajan vaihtoautomatiikan valintataulukko 6.2 Ensi kerran käyttöönotto ilman kesä-/talviajan vaihtoa 6.3 Ensi kerran käyttöönotto kesä-/talviajan vaihdolla 6.4 Päivämäärän kysely 6.5 Kesä-/talviajan vaihtoautomatiikan muuttaminen 6.6 Manuaalinen kesä-/talviajan vaihto 93

4 1.0 KUVAUS 1.1 Käyttö Kellokytkimet kytkevät niihin kytkettyjä sähkölaitteita ohjelmoitujen aikojen mukaan vuorokausi-tai viikkojaksoissa päälle tai pois päältä. Kellokytkimet STT-117 N voidaan asentaa 35 mm:n profiilikiskoon (EN 50022). Ne voidaan asentaa myös seinälle käyttämällä asennussarjaa PCD2N. Kotelointiluokka IP-20 asennus kuiviin tiloihin. Huomio: 1-kanavainen kellokytkin STT-117 N valinnan mukaan vuorokausi-tai viikko-ohjelmalla. 1.2 Ominaisuuksia Kellokytkimeen on ohjelmoitu valmiiksi päivämäärä, automaattinen kesä-/talviajan vaihto ja todellinen kellonaika. Automaattinen ohjelman katsaus 99 vuorokauden lomaohjelma, ohjelmoitavissa 99 vuorokautta etukäteen Kytkennän esivalintamahdollisuus Kestokytkentämahdollisuus PÄÄLLE/POIS Varakäynti litiumpariston avulla 1.3 Prioriteetit A B C D Kestokytkentä ohittaa kaikki muut ohjelmat Lomaohjelma ohittaa kytkennän esivalinnan tai automatiikkaohjelman Käsinkytkentä muuttaa kytkentätilan seuraavaan vastakkaiseen kytkentäkäskyyn saakka Päälle-ja poistkytkentäajan ollessa sama toteutuu aina poiskytkentä. 94

5 1.4 Tekniset tiedot: Malli STT-117 N Ohjelmalaji: Vuorokausi tai viikko Käyttöjännite: 230 V ± 10 % 240 V + 6 % 14 % Nimellistaajuus: Hz Omakulutus: maks. 8 VA Kytkentäteho: 16 (10) A, 250 V~ Kosketinmateriaali: AgSnO 2 Ajanmittauksen perusta: kvartsi Muistipaikkoja: 14 Lyhin kytkentäväli: 1 minuutti Kytkentätarkkuus: sekunnintarkka Käyntitarkkuus: ± 1 sek. / vrk 20 C:ssa Varakäynti: litiumparistolla maks. 3 vuotta 20 C:ssa Sallittu ympäristön lämpötila: 10 C C ( 10T50) Suojausluokka: Il EN 60335:n muk. asennuksessa Kotelointiluokka: IP 20 EN 60529:n mukaan Ottakaa huomioon laitteen tyyppikilvestä ilmenevät tästä mahdollisesti poikkeavat tiedot! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Kellokytkimet ovat eurooppaiaisten direktiivien 73/23/ETY (pienjännitedirektiivi) ja 89/336/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi) mukaisia. Jos kellokytkimiä käytetään muiden laitteiden kanssa laitteistossa, on huolehdittava slitä, ettei mikään laitteistossa aiheuta radio häiriötä. 1.5 Mittakuva: 95

6 2.0 ASENNUSOHJEITA 2.1 Turvallisuusohje: Sähkölaitteita saa liittää ja asentaa vain sähköalan ammattilainen. Laiteen avaaminen ja muuttaminen aiheuttavat takuun raukeamisen. Kansallisia määräyksiä ja kulloinkin voimassaolevia turvallisuusohjeita on noudatettava. Monipuolisista suojatoimenpiteistä huolimatta voivat epätavallisen vahvat sähkökentät aiheuttaa häiriöitä mikroprosessoriohjattuun kellokytkimeen. Siksi suosittelemme Teitä ottamaan huomioon seuraavat asiat ennen asennusta: Poistakaa induktiivisten sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt RCsuotimella Käyttäkää erillistä johtoa käyttöjännitteen syöttöön Älkää asentako laitetta häiriölähteiden, kuten esim. muuntajan, releen, tietokoneen, TV:n jne. välittömään läheisyyteen Häiriön jälkeen on suositeltavaa poistaa kaikki tiedot RESET-toiminnolla (luku 4.7). 2.2 Sähköliitäntä: 96

7 3.0 KÄYTTÖÖNOTTO Laitteisiin STT-117 N on ohjelmoitu puolestanne jo tehtaalla voimassaoleva keskieurooppalainen automaattisen kesä-/talviajan vaihtosääntö sekä todellinen kellonaika. Jos halutaan jokin muu vaihtosääntö tai ei sellaista ollenkaan, voidaan uusi vaihtosääntö valita valintataulukosta (luku 6.2) ja ohjelmoida uudelleen luvussa kuvatulla tavalla. 3.1 Automaattinen tilanteen palautus Ellei kysely-tai ohjelmointitoiminnon aikana pitkähköön aikaan paineta mitään näppäintä näyttö palautuu itsestään automatiikkakäytölle noin 40 sekunnin kuluttua. Laitteeseen tulee sen jälkeen ohjelman antama kytkentätila. 3.2 Numeroiden pikajuoksutus: Jos kellonaikaa asetettaessa tai ohjelmoitaessa näppäintä Hour tai Min pidetään alas painettuna yli 4 sekunnin ajan, numerot alkavat juosta nopeasti. 3.3 Todellisen kellonajan asetus / muuttaminen Jos jo tehtaalla asetettu kellonaika poikkeaa hieman oikeasta ajasta, se voidaan korjata seuraavasti: Asetuksen ajan on painettava näppäintä n! Tunti: Ja minuuttinäyttöjen välissä olevan kaksoispisteen tulee vilkkua. Muussa tapauksessa suorita kohdat uudelleen. 97

8 4.0 OHJELMOINTI 4.1 Ohjelmointi viikko-ohjelmalla Vain mallissa STT-117 N on vapaalla vuorokausien blokkimuodostuksella varustettu viikko-ohjelma, ts. samat kytkentäajat, jotka vaikuttavat useampina viikonpäivinä, varaavat vain yhden muistipaikan. Esimerkki päälekytkentäajasta: Liitetty sähkölaite on kytkettävä päälle ( ) maananataina (Mo), tiistaina (Tu), keskiviikkona (We) ja perjantaina (Fr) klo 7:15. 98

9 Esimerkki poiskytkentäajasta: Liitetty sähkölaite on kytkettävä pois päältä ( ) maanantaina (Mo), tiistaina (Tu), keskiviikkona (We) ja perjantaina (Fr) klo Huomio: Muita kytkentäaikoja voidaan ohjelmoida edellä kuvatulla tavalla. Jos kaikki muistipaikat ovat varattuja, LCD-näytössä on ilmoitus End. Jos päälle-ja poiskytkentäajaksi ohjelmoidaan sama aika, toteutuu aina poiskytkentä. 99

10 4.2 Ohjelmointi vuorokausiohjelmalla Jos STT-117 N-kellokytkintä käytetään vain vuorokausiohjelmalla, on ensiksi suoritettava uudestaan käyttöönoton toimenpiteet, ks. luku 6.3 tai 6.5. Tämän jälkeen voidaan ohjelmoida edellä olevassa luvussa 4.2 kuvatulla tavalla. Esimerkki: Kanavan C1 on kytkettävä klo 7:15 päälle ( 18:45 jälleen pois ( ). ), ja klo Näppäimellä C1 voidaan ohjelmoinnin aikana valita, pitääkö kellokytkimen kytkeä päälle (symboli ) vai pois (symboli ). 100

11 4.3 Ohjelman kysely Automatiikkaohjelmassa voidaan muistiin tallennettu kytkentäaika kysyä painamalla nappia Prog. Kuva 1: Päällekytkentä ( ) ma, ti, kes, per klo 7:15 Kuva 2: Poiskytkentä ( ) ma, ti, kes, per klo 18: Ohjelman muuttaminen Kuva 1: Muistiin tallennetut kytkentäajat: ma, ti, kes, per klo 7:15 ( ) Päällekytkentä Kuva 2 + 3: Kytkentäaikojen muuttaminen näppäimillä Hour ja Min ma, ti, kes, per klo 8:45 ( ) Poiskytkentä Näppäimellä Day voidaan tarvittaessa määrätä uudestaan päivät, joina asetetun kytkentäajan pitää vaikuttaa, ja ne voidaan tallentaa muistiin näppäimellä Prog. 101

12 4.5 Yksittäispoisto Automatiikkakäytössä voidaan näppäimellä Prog kysellä muistiin tallennetut kytkentäajat, ja ne voidaan poistaa yksitellen painamalla näppäimiä Hour ja Min yhtäaikaa. Muistista poistuu kulloinkin vain näytössä oleva kytkentäaika. 4.6 Kaikkien kytkentäaikojen kokonaispoisto Huomio! Kaikki muistiin tallennetut kytkentäajat pyyhkiytyvät pois. (Todellinen kellonaika ja valittu kesä-/talviajan vaihtosääntö pysyvät muistissa!) Jos ohjelmointi- tai kyselytoiminnon aikana painetaan samanaikaisesti näppäimiä Day + Hour + Min, kaikki kytkentäajat pyyhkiytyvät muis-tista. 4.7 Kokonaispoisto (RESET) Huomio: Kaikki muistiin tallennetut tiedot häviävät! Painakaa näppäintä RES (Kuva 1/13) teräväkärkisellä esineellä noin 1 sekunnin ajan. 102

13 5.0 KYTKENTÄTOIMINNOT 5.1 Kytkennän esivalinta PÄÄLLE/POIS Automatiikkakäytön aikana voidaan liitetty sähkölaite kytkeä näppäimellä i päälle ( ) tai pois päältä ( ). Näppäimen i painamisen jälkeen kellokytkin kytkee halutun kytkentätilan. Seuraava vastakkainen kytkentäkäsky kumoaa jälleen esivalinnan. 5.2 Päällä/poissa päältä -kestokytkentä Automatiikkakäytön aikana voidaan liitetty sähkölaite kytkeä jatkuvasti päällä-tilaan (ks. kuva / P )tai jatkuvasti poissa päältä - tilaan (ks.kuva 2 / P ). Tällöin näppäintä Min on ensin pidettävä alas painettuna ja vasta sen jälkeen on valittava kytkentätila näppäimen i avulla. Jos kestokytkentä kumotaan, kytkentätilan näytön vieressä oleva piste häviää (ks. kuva 3). Kestokytkennän kumoamisen jälkeen kellokytkin suorittaa ohjelman katsauksen, eli tarkistaa muistissa olevan ohjelman ja asettaa sen jälkeen oikean kytkentätilan. 103

14 5.3 Lomaohjelma Valittavissa oleva lomaohjelma mahdollistaa muistissa olevan ohjelman keskeyttämisen enintään 99 vuorokaudeksi (Kytkentätila Pois = ). Lomaohjelma voidaan ohjelmoida enintään 99 vuorokautta etukäteen. Lomaohjelman alku ja loppu on kulloinkin keskiyöllä. Kuluvaa vuorokautta ei lasketa mukaan. Esimerkki: Maanantaina aktivoidaan lomaohjelma, joka vaikuttaa perjantaista lähtien 2 vuorokautta. Näppäintä h on pidettävä alas painettuna asetuksen ajan! Lomaohjelman aikana näytössä on symboli. 5.4 Lomaohjelman keskeytys Jos lomaohjelma on keskeytettävä, on lomaohjelman näyttö asetettava edelläkuvatulla tavalla takaisin 00 00:aan näppäimillä Day, Hour, Min. Symboli häviää näytöstä. Jos lomaohjelma kumotaan, kellokytkin suorittaa ohjelman katsauksen, eli tarkistaa muistissa olevan ohjelman ja asettaa sen jälkeen oikean kytkentätilan. 104

15 6.0 KESÄ-/TALVIAJAN VAIHTOAUTOMATIIKKA Tärkeä ohje: Asetuksessa dat (Vuotta 1995 koskeva kesä-/talviajan vaihto) seuraa täysin automaattisesti korjaus dat 1:ksi (Uusi vaihtoa koskeva laki lähtien) Jos tehtaalla valmiiksi muistiin tallennettua automaattista vaihtosääntöä on muutettava, voidaan jäljempänä olevasta taulukosta 6.2 valita uusi vaihtosääntö ja asettaa se luvuissa kuvatulla tavalla. 6.1 Kesä-/talviajan vaihtoautomatiikan valintataulukko Asetus Kesäajan Talviajan Voimassaoloalku alku alue dat 12/95 Maaliskuun viimeinen Syyskuun viimeinen Euroopan saakka sunnuntai sunnuntai Unioni dat 1 1/96 Maaliskuun viimeinen Lokakuun viimeinen Euroopan alkaen sunnuntai sunnuntai Unioni dat 2 Maaliskuun viimeinen Lokakuun Vain sunnuntai 4. sunnuntai Iso-Britannia dat 3 Huhtikuun Lokakuun viimeinen Vain 1. sunnuntai sunnuntai Pohjois-Amerikka no Ei Ei vaihtoa vaihtoa 105

16 6.2 Käyttöönotto ensimmäisen kerran i l m a n kesä/ talviajan vaihtoautomatiikkaa Viikko-ohjelma: Kuva 2: Näppäimellä C1 asetetaan vaihtoautomatiikan esto Kuva 4: Näppäimellä Day asetetaan ajankohtainen päivä (MO = maanantai, TU = tiistai... SU = sunnuntai) Päiväohjelma: Kuva 4: mukainen toimenpide jätetään suorittamatta. Kun näppäin n vapautetaan kellonajan asettamisen jälkeen, on tuntien ja minuuttien näytön välissä olevan kahden pisteen vilkuttava. Toistakaa asetus tarvittaessa. 106

17 6.3 Käyttöönotto ensimmäisen k e r r a n kesä/ talviajan vaihtoautomatiikalla Viikko-ohjelma: Kuva 2: Näppäimellä C1 voidaan asettaa kohdan 6.1. taulukosta haluttu vaihtosääntö. Kuva 9: Näppäimellä Day asetetaan ajankohtainen päivä (MO = maanantai, TU = tiistai... SU = sunnuntai) Päiväohjelma: Kuva 9: mukainen toimenpide jätetään suorittamatta. 107

18 6.4 Päivämäärän kysely Painakaa ensin näppäintä n ja vasta sen jälkeen näppäintä Day. Pitäkää molempia näppäimiä alas painettuina noin 2 sekuntia. LCD-näyttöön ilmestyy asetettu kesä-/talviajan vaihtosääntö (esim. dat). Painettaessa nyt näppäintä Prog näyttöön tulee ensin vuosi, ja seuraavalla näppäimen Prog painalluksella ilmestyy päivämäärä. Painamalla uudelleen näppäintä Prog voitte palata automatiikkaohjelmaan. 6.5 Kesä-/talviajan vaihtoautomatiikan muuttaminen Valitkaa luvussa 6.1 olevasta taulukosta haluamanne vaihtoautomatiikka. Painakaa ensin näppäintä n ja vasta sen jälkeen näppäintä Day. Pitäkää molempia näppäimiä alas painettuina noin 2 sekunnin ajan. LCD-näytössä näkyy asetettu kesä-/talviajan vaihtosääntö (esim. dat). Painakaa näppäintä C1 kesä-/talviajan vaihtoautomatiikan muuttamiseksi. Tallentakaa muistiin painamalla näppäintä Prog. Tämän jälkeen voidaan muuttaa vuosilukua näppäimellä Day. Tallentakaa muistiin painamalla näppäintä Prog. Näppäimellä Day voidaan nyt muuttaa kuluvan vuorokauden päivämäärää ja näppäimellä Min voidaan muuttaa kuukautta. Tallentakaa muistiin painamalla näppäintä Prog. 6.6 Manuaalinen kesä-/talviajan vaihto Ellei automaattista kesä-/talviajan vaihtoa ole valittu (no), voidaan kellonaikaa korjata käsin ± 1 tunnilla. 108

19 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Postfach D Heidelberg Telefon (06221) Telefax (06221)

KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-215.1 ET-210 ET-215

KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-215.1 ET-210 ET-215 KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-205 ET-205.1 (Pääkello) ET-210 ET-210.1 (Pääkello) ET-215 ET-215.1 (Pääkello) 0 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen erittely 2 Perusnäyttö 3 1. Ohjelmointi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

ELEKTRODENPOSITIONERUNGSANLEITUNG ELECTRODE PLACEMENT GUIDE GUÍA PARA LA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS GUIDA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI

ELEKTRODENPOSITIONERUNGSANLEITUNG ELECTRODE PLACEMENT GUIDE GUÍA PARA LA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS GUIDA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI Art. no. 1565 2006/05 ELEKTRODENOITIONERUNGANLEITUNG ELECTRODE LACEMENT GUIDE GUÍA ARA LA COLOCACIÓN DE ELECTRODO GUIDA AL OIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI OVERZICHT LAATING VAN DE ELEKTRODEN Elektrodeplasseringsguide

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla:

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla: Käyttöohje Pikaohje Seuraavassa taulukossa on perusominaisuuksia aakkosjärjestyksessä ja näppäimet niiden käyttöön. Perässä näet myös sivunumerot halutessasi lisätietoa. HUOMAA: Joitakin ominaisuuksia

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Gigaset AS180/AS280. Luurin yleiskuva. h Puhelinluettelo-näppäin 2. d Kaiutinnäppäin. U Selaus ylös/alas u-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden

Gigaset AS180/AS280. Luurin yleiskuva. h Puhelinluettelo-näppäin 2. d Kaiutinnäppäin. U Selaus ylös/alas u-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden Gigaset AS180/AS280 Luurin yleiskuva 1 Akkujen varaus 2 Näyttönäppäimet 3 Viestinäppäin vilkkuu: uusi viesti saapunut 4 AS180: 1 h Puhelinluettelo-näppäin AS280: d Kaiutinnäppäin 5 Ohjausnäppäin (u) 6

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Käyttöohje 1 SOUMI JOHDANTO Turvaohjeita Lue oman turvallisuutesi vuoksi turvaohjeet huolellisesti ennen vastaanottimen käyttöönottoa. Valmistaja ei

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata

Lisätiedot

COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK ESPAÑOL PORTUGUÊS SISÄLTÖ 3-4 Sijoittaminen ja turvallisuus 5-6 Liittäminen/valmistelu 5-6 Antennin

Lisätiedot

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus 8

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

SET PROG SET YEAR SET MONTH SET DAY SET HOUR SET MINUTE SET ESC WAIT TIME 2009 1... 12 1 31 1 24 1 60

SET PROG SET YEAR SET MONTH SET DAY SET HOUR SET MINUTE SET ESC WAIT TIME 2009 1... 12 1 31 1 24 1 60 DTR-10 KÄYTTÖOHJE Valokenno vain mallissa DTR-14 Kellonajan ja päivämäärän asetus PROG YEAR MONTH DAY HOUR MINUTE ESC WAIT TIME 2009 1... 12 1 31 1 24 1 60 Maantieteellisen sijainnin asetus PROG TIMZON

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly Control panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung

Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly Control panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly ontrol panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung Bedieneinheit 3010 413 Instructions d utilisation & de montage

Lisätiedot

PowerMaxComplete - Käyttöopas

PowerMaxComplete - Käyttöopas PowerMaxComplete - Käyttöopas Sisällysluettelo Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus...2 Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas...2 Yhteystietolomake...2 Merkkivalot...2 Sireenisignaalit...3 Hyödyllisiä vinkkejä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käsikirja Konftel 250 SUOMI

Käsikirja Konftel 250 SUOMI Käsikirja Konftel 250 SUOMI OmniSound HD ylivoimainen äänenlaatu Patentoitu OmniSound -äänitekniikka takaa, että saat etäneuvotteluihin vaikuttavan ja kristallinkirkkaan äänen molempiin suuntiin, ns. full

Lisätiedot