1. Sisällysluettelo 2

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Sisällysluettelo 2"

Transkriptio

1 FIN Käyttöohje

2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo Seite 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 4. Painikkeet 5 5. Näyttö 6 6. Yleistä 7 7. Tehdasasetukset Asetusten muuttaminen Kesä-/talviajan vaihdon valinta AU = automaattinen kesä-/talviajan vaihto cha = viikonpäiväperusteinen kesä-/talviajan vaihto no = ei kesä-/talviajan vaihtoa Ohjelmointi Päivämäärä Yksittäinen päivämäärä Päivämääräalue Prioriteetti Impulssitoiminto Jaksotoiminto Luku muuttaminen poisto reset Käsiohjaus DCF77 vastaanotto Tekniset tiedot 35

3 2. Turvaohjeita 3 FIN Kellokytkimen saa asentaa vain sähköasentaja. Asennusohjeita: Asennus sähköturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Soveltuu käytettäväksi vain kuivissa tiloissa (IP 20). Pinta-asennusta varten on saatavilla lisätarvikkeita. Kun laite on asennettu VDE 0100 osa 40:n mukaisesti, ovat kosketettavat osat kaksoiseristettyjä (suojausluokka II). Käytössä huomioon otettavaa: Tuotteidemme kehittämisessä asetamme erittäin korkeat vaatimukset elektroniikan häiriönsietoisuudelle. Tämän laitteen häiriönsietoisuus ylittää merkittävästi määräysten mukaisen tason. Joissakin tapauksissa, jos häiriöitä ilmenee poikkeuksellisen runsaasti, saatetaan tarvita lisäsuojausta (käyttämällä esim. häiriönpoistovaristoria, suojadiodia tai RC-suodatinta). Ääritapauksissa on suositeltavaa lisäksi asentaa erotusrele, kontaktori tai verkkohäiriösuodatin. Painikkeita ei saa painaa terävillä esineillä, esim. neuloilla, koska ne voivat vahingoittua. Huomio: Kun kellokytkimen käyttöjännitteenä on suojajännite, täytyy kytkettävän jännitteen olla myös suojajännitettä. Kun kellokytkimen käyttöjännitteenä on muu kuin suojajännite, ei kytkettävä jännite saa olla suojajännitettä.

4 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 Huomio: Kellokytkin aktivoituu verkkojännitteen kytkemisen jälkeen automaattisesti noin 1 2 minuutissa. 3.1 Asennus Asenna kellokytkin DIN-kiskoon pinta-asennus lisätarvikkeilla pintaasennussarja 6 moduulia leveille laitteille, artikkelinumero Käyttöönotto Päivämäärä ja Keski-Euroopan kellonaika on asetettu tehtaalla. Kellokytkin on energiansäästötilassa. Vain kaksoispiste vilkkuu näytössä. Paina mitä tahansa näppäintä: Kellokytkin aktivoituu Näytössä näkyy kellonaika (viikonpäivä). Siirrä kellonaikaa tunnilla eteenpäin Suomen aikaan (ks. 7.1) 3.3 Liitäntä Katso tyyppikilven arvot! Paina mitä tahansa näppäintä: Kellokytkin aktivoituu Näytössä näkyy kellonaika ja viikonpäivä

5 4. Painikkeet 5 käsikytkin minuuttien/sekuntien valinta jakso-/impulssitoiminnossa minuutit asettelu tunnit vuosi asettelu kuukausi päivä asetettuun päivämäärään asti kesä-/talviajan vaihto Reset impulssitoiminnon valinta jaksotoiminnon valinta päivämäärän ja kellonajan asetus ohjelmoinnin aloitus IR lähetys/vastaanotto viikonpäivien valinta: 1 = maanantai 2 = tiistai 3 = FIN prioriteetti poisto

6 5. Näyttö 6 päivä (USA kuukausi impulssi (minuutit) jakso (minuutit) kuukausi (USA päivä) impulssi (sekunnit) jakso (sekunnit) kanava 1 ohjelman ohitus käsiohjaus automaattiasento kytkentätila kanava 2 vuosi ryhmänumero prioriteetti kesä-/ talviajan vaihto kanava 3 kanava 4 automaattiasento DCF 77 vastaanotto = viikonpäivät tunnit impulssi jakso vuosi minuutit 12 h/24 h näyttö

7 6. Yleistä 7 FIN 6.1 Ryhmät Ryhmä annetaan automaattisesti ohjelmoinnin yhteydessä Ryhmiä on Kaikki kytkentäkäskyt ilman päiväystä saavat aina ryhmänumeron 00. Ryhmä 00 on prioriteettiasetukseltaan 0, eikä sitä voida vaihtaa. Kaikki kytkentäkäskyt päiväyksellä saavat ryhmänumerot Ryhmät annetaan nousevassa numerojärjestyksessä. 6.2 Prioriteetti Päiväyksellä varustetuille kytkentäkäskyille voidaan antaa toisistaan erottuvat prioriteetit. Kun tehdään kytkentäkäsky päiväyksellä, annetaan käskylle aina uusi ryhmänumero ja prioriteetiksi 2. Prioriteetin arvoksi voidaan antaa 1 9 (katso kohta 10). Suuremman prioriteetin omaavat kytkentäkäskyt toteutetaan ensiksi. 6.3 Kytkentäohjelman varmistus Perustilassa (kaksoispiste vilkkuu) voidaan kytkentäohjelmasta tehdä varmistuskopio. Varmistus tapahtuu seuraavilla toiminnoilla: Back Up aktiivisesta ohjelmasta tehdään varmistuskopio Restore varmistuskopio palautetaan aktiiviseksi Change Aktiivinen ohjelma vaihdetaan varmistuskopioksi ja vanha varmistuskopio palautetaan aktiiviseksi

8 6. Yleistä 8 varmistuskopio Back Up Toteutetaan näppäimillä Prog ja 1 (viikonpäivänäppäin) aktiivinen ohjelma varmistuskopio aktiivinen ohjelma Aktiivisesta kytkentäohjelmasta tehdään varmistuskopio. Aktiivisena sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Varmistettu kytkentäohjelma voidaan tarvittaessa muuttaa aktiiviseksi restore-toiminnolla. Restore Toteutetaan näppäimillä Prog ja 7 (viikonpäivänäppäin) Varmistetun kytkentäohjelman palautus aktiiviseksi. Aktiivisena olevaa kytkentäohjelmaa voidaan muuttaa. varmistuskopio aktiivinen ohjelma Change Toteutetaan näppäimillä Prog ja 4 (viikonpäivänäppäin) Change-toiminnolla voit vaihtaa varmistetun ja aktiivisen kytkentäohjelman paikkoja. Molempia kytkentäohjelmia voidaan käyttää, muuttaa ja varmistaa toisistaan riippumatta.

9 6. Yleistä 9 FIN 6.4 Ohjelmointi pöydän ääressä Näppäimistöosa voidaan irrottaa, jolloin ohjelmointi voidaan tehdä mukavasti pöydän ääressä. 6.5 Ohjelmointi talento taxxilla (ohjelmointikaukosäädin) Mukavimman kytkentäohjelman ohjelmointitavan tarjoaa talento taxxi ja talento dialog-ohjelmisto (Windows) Ohjelmointi kytkinkellolta kytkinkellolle (näppäimistöosalta näppäimistöosalle ilman verkkojännitettä). Kytkentäohjelma luetaan yhdeltä kytkinkellolta ja siirretään toiselle kytkinkellolle. Toiminnan suorituksen näet talento taxxiin käyttöohjeesta. talento taxxi Huomio: Kun data-tietoa ei ole siirretty oikein, tulee kytkinkellon näytölle näkyviin virheilmoitus Er 02. Tarkista kytkinkellon tyyppi. Kytkentäohjelma voidaan siirtää vain vastaavantyyppiselle kytkinkellolle. Siirrä ohjelma uudelleen mahdollisen luku-/ kirjoitusvirheen vuoksi.

10 6. Yleistä Voit tehdä kytkentäohjelmat PC:llä talento dialog ohjelmistolla. Kytkentäohjelma siirretään sarjaportin kautta PC:ltä talento taxxille. Taxxi:lta ohjelma siirretään infrapunaportin kautta kullekin kytkinkellolle. Katso tarkemmat toimenpiteet talento dialogin käyttöohjeesta. talento taxxi Huomio: Ohjelmisto ja lisätarvikkeet ovat erikseen tilattavissa: talento taxxi-setti, joka koostuu seuraavista välineistä: talento dialog-ohjelmisto käsikirjoineen talento taxxi (ohjelmointikaukosäädin) kaapeli 1:1 sarjaporttiliitännöin artikkelinumero talento taxxi (erillisenä) artikkelinumero

11 6. Yleistä 11 FIN 6.6 Huolto Virheilmoitukset Kytkinkello ilmoittaa virhetoiminnoista seuraavasti: Er 04 epäonnistunut EEPROM-muistin tallenus. Tämä virheilmoitus voi tulla näkyviin yksittäisissä tapauksissa. Paina mitä tahansa näppäintä ja kytkinkello jatkaa käyntiään aivan normaalisti. Jos virheilmoitus tulee näkyviin toistuvasti, suosittelemme kytkinkellon vaihtamista. Ottakaa yhteyttä kauppiaaseenne. Er 02 epäonnistunut tiedon siirto infrapunaportin kautta. Siirtäkää kytkentäohjelma uudelleen mahdollisen kirjoitus-/lukuvirheen vuoksi. Er 01 Pariston liian alhainen jännite Litiumparisto (kestoikä, malli: Katso kohta tekniset tiedot) Jos pariston jännite laskee alle kytkinkellon toiminnan takaavan rajan (virheilmoitus Er 01), vaihda paristo. Tilaa paristo kauppiaaltasi artikkelinumerolla Pariston vaihto: Irrota näppäimistöosa, katso kohta 6.4 Irrota paristokotelo Irrota kontaktit varovasti Asenna uusi paristo Asenna kontaktit varovasti Asenna paristokotelo

12 7. Tehdasasetukset 12 Kellonajan asetus on tehdasasennuksena Keski-Euroopan ajassa. Suomen aikaa varten pitää kellonaikaan lisätä yksi tunti. Kesä-/talviajan vaihtoa varten on ohjelmoitavissa 3 eri tapaa. Tehdasasetuksena on Keski-Euroopan aika sekä päiväys ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto (AU). Toimintatavat: AU Automaattinen kesäajan vaihto, katso kohta Kesä-/talviajan vaihto tapahtuu viranomaisten määrääminä päivinä. Tämä vastaa Suomessa käytössä olevaa vaihtotapaa. cha Viikonpäivän perusteella tehtävä kesä- ja talviajan vaihto, katso kohta Asetetaan käsin voimassaolevat kesäajan alkamisja päättymisajat. Esim. Kuluvan vuoden huhtikuun ensimmäinen sunnuntai (kesäajan alku) Kuluvan vuoden lokakuun viimeinen sunnuntai (kesäajan loppu) Seuraavina vuosina kesäajan vaihto tapahtuu aina oikean viikon oikeana päivänä. no Ei kesäajan vaihtoa, katso kohta h/24h-näyttö (AM/PM) Kellokytkin on perustilassa! Paina kerran -näppäintä Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Paina kerran 1-painiketta (viikonpäivänäppäin) Näyttöön tulee AM tai PM Paina kerran -näppäintä Tietojen syöttö on valmis.

13 7. Tehdasasetukset FIN 13 Päivämääränäytön muuttaminen (näyttötapa USA/Iso-Britannia) Paina kerran -näppäintä Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Paina kerran 2-painiketta (viikonpäivänäppäin) (näyttöön tulee kuukausi, päivä) Paina kerran -näppäintä Tietojen syöttö on valmis. Sovittaminen Keski-Euroopan aikaan Jos kytkinkello vastaanottaa DCF 77-aikasignaalia, voi näytön säätäminen olla tarpeen kytkinkellon sijainnista riippuen. Näytön aikaa voi säätää ±2 tuntia verrattuna DCF 77-aikasignaaliin. (ainoastaan talento 9 ) Paina kerran -näppäintä Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Paina kerran 3-painiketta (viikonpäivänäppäin) Tehdasasetuksena 0 tuntia Valitse eroavaisuus h-näppäimellä (1; 2; 0; -1; -2) Paina kerran -näppäintä Tietojen syöttö on valmis.

14 7.1. Asetusten muuttaminen 14 Huomio: Aloitetut ohjelmoinnit ja muutokset voidaan milloin vain keskeyttää painamalla -näppäintä. Kellonaika ja viikonpäivä Paina kerran -näppäintä Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Päivämäärän asettaminen, muuttaminen: Day-painikkeella päivä Month-painikkeella kuukausi Year-painikkeella vuosi Kellonajan asettaminen, muuttaminen: h-painikkeella tunnit m-painikkeella minuutit Paina kerran -näppäintä Tietojen syöttö on valmis. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika. Huomio: Viikonpäivä lasketaan automaattisesti ja näytetään kursorilla

15 7.2 Kesä-/talviajan vaihdon valinta FIN AU = automaattinen kesä-/talviajan vaihto cha = viikonpäiväperusteinen kesä-/talviajan vaihto no = ei kesä-/talviajan vaihtoa AU = automaattinen kesä-/talviajan vaihto Tässä tilassa voidaan vain lukea tietoja. Tietojen muuttaminen, katso kohta 7.1 Paina kerran -näppäintä Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta! Paina kerran +1h-näppäintä Kesäajan alku, esimerkiksi , ja AU tulevat näyttöön. Paina kerran -näppäintä, merkki vilkkuu Kesäajan loppu, esimerkiksi , ja AU tulevat näyttöön. Paina kerran -näppäintä Tietojen syöttö on valmis. Tunniste +1h näkyy aina näytössä AU-toiminnon yhteydessä.

16 7.2 Kesä-/talviajan vaihdon valinta cha = viikonpäivän perusteella tehtävä kesä-/talviajan vaihto Paina kerran -näppäintä. Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta. Painele +1h-näppäintä kunnes cha tulee näyttöön Yksilöllisen kesäajan alun asettaminen: Day-painikkeella päivä Month-painikkeella kuukausi Paina kerran -näppäintä, merkki vilkkuu Yksilöllisen kesäajan lopun asettaminen: Day-painikkeella päivä Month-painikkeella kuukausi Paina kerran -näppäintä Tietojen syöttö on valmis. Tunniste + 1h näkyy aina näytössä cha-toiminnon yhteydessä.

17 FIN no = ei kesä-/talviajan vaihtoa Paina kerran -näppäintä. Kaksoispiste lakkaa vilkkumasta. Painele +1h-näppäintä kunnes no tulee näyttöön. Tällöin kellokytkin toimii kalenterin mukaisesti, mutta ilman ohjelmoitua kesä-/talviajan vaihtoa. Käsin tehtävä kesä-/talviajan vaihto on aina mahdollinen + 1h-näppäimellä. Paina kerran -näppäintä. Tietojen syöttö on valmis. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika.

18 8. Ohjelmointi 18 Kytkentäkäskyt sisältävät seuraavia tietoja: Kytkentäkäskyt ilman päivämäärää saavat aina ryhmän 00 ja prioriteetin 0 (vakiokytkentäkäsky) Kytkentäkäsky yksittäisellä päivämäärällä, katso kohta 9.1 Kytkentäkäsky päivämääräalueella, katso kohta 9.2 Kytkentäkäsky impulssitoiminnolla, katso kohta 11 Kytkentäkäsky jaksotoiminnolla, katso kohta 12 Kytkentäaika ja tila voidaan asettaa kaikille kanaville erikseen. Symboli päällä; pois päältä Huomio: Kanava yksi on aina oletuskanavana. Kanavien toiminta voidaan jättää pois kytkennästä. Ei merkkiä näytössä = ei kytkentää. Vapaan muistipaikan valinta: Paina kerran Prog.-näppäintä. Kytkentäaikojen asettaminen: h-näppäimellä tunnit m-näppäimellä minuutit

19 FIN 19 Viikonpäivien asettaminen: (maanantai sunnuntai) Kytkentätilan asettaminen: 1/0 -näppäimellä valitaan joka kanavalle = päällä; = pois päältä. Paina lyhyesti Prog.-näppäintä, kytkentäkäsky on talletettu. Näyttöön tulee vapaa muistipaikka edelleen ohjelmointia varten. tai Paina kerran -näppäintä. Tietojen syöttö on valmis. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika.

20 9. Päivämäärä 20 Päivämäärällä varustetut kytkentäkäskyt järjestetään ryhmiin. Ryhmillä on numerot Yhdessä ryhmässä voi olla useita kytkentäaikoja ja päivämääriä Ryhmänumerot annetaan automaattisesti ja joka ryhmällä on prioriteetti. Joka päivä kello valitaan käyttöön korkeimman prioriteetin omaava ryhmä Ohjelmoitaessa päivämääräalueita annetaan prioriteetiksi 1. Ohjelmoitaessa yksittäisiä päivämääriä annetaan prioriteetiksi 2. (Prioriteetin muuttaminen, katso kohta 10.) Ryhmä 00 ja prioriteetti 0 on varattu perusviikko-ohjelmalle ilman päivämääriä Seuraavat merkinnät ovat mahdollisia: Yksittäinen päivämäärä ilman vuotta Yksittäinen päivämäärä vuoden kanssa Päivämääräalue ilman vuotta Päivämääräalue vuoden kanssa Tyhjä rivi Kytkentäkäsky (normaali) Kytkentäkäsky impulssitoiminnolla Kytkentäkäsky jaksotoiminnolla Esimerkki: jne. tyhjä rivi kytkentäkäsky kytkentäkäsky kytkentäkäsky impulssitoiminnolla kytkentäkäsky jaksotoiminnolla jne. Vapaan muistipaikan valinta: Paina kerran Prog.-näppäintä. Vapaa muistipaikka näkyy näytössä seuraavien tietojen syöttöä varten: Yksittäinen päivämäärä, katso kohta 9.1 Päivämääräalue, katso kohta 9.2.

21 9.1 Yksittäinen päivämäärä FIN 21 Paina kerran Day, Month- tai Year-painiketta Näyttöön tulee aina kuluva päivämäärä, uusi ryhmänumero ja prioriteetiksi 2. Halutun päivämäärän syöttäminen: (ilman vuotta/vuoden kanssa) Day-painikkeella viikonpäivä Month-painikkeella kuukausi Year-painikkeella vuosi Prioriteetin muuttaminen, katso kohta 10. Paina lyhyesti Prog.-painiketta. Tietojen syöttö on talletettu. Näytössä näkyy vapaa muistipaikka edelleen ohjelmointia varten. Jos kaikki päivämäärät on syötetty tähän ryhmään, syötä tämän jälkeen halutut kytkentäkäskyt. Katso kohta 8. tai Paina kerran -näppäintä. Tietojen syöttö on valmis. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika.

22 9.2 Päivämääräalue 22 Paina kerran Day, Month- tai Year-painiketta Näyttöön tulee aina kuluva päivämäärä, uusi ryhmänumero ja prioriteetiksi 1. Halutun aloituspäivämäärän syöttäminen: (ilman vuotta/vuoden kanssa) Day-painikkeella viikonpäivä Month-painikkeella kuukausi Year-painikkeella vuosi Prioriteetin muuttaminen, katso kohta 10 Paina kerran -näppäintä, -merkki vilkkuu! Halutun lopetuspäivämäärän syöttäminen (ilman vuotta/vuoden kanssa) Day-painikkeella viikonpäivä Month-painikkeella kuukausi Year-painikkeella vuosi. Aloitus- ja lopetuspäivämäärä voidaan tarkistaa/lukea painamalla näppäintä, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Paina lyhyesti Prog.-painiketta. Tietojen syöttö on talletettu.

23 FIN 23 Näytössä näkyy vapaa muistipaikka edelleen ohjelmointia varten. Jos kaikki päivämäärät on syötetty tähän ryhmään, syötä tämän jälkeen halutut kytkentäkäskyt. Katso kohta 8. tai Paina kerran -näppäintä. Tietojen syöttö on valmis. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika.

24 10. Prioriteetti 24 Päivämäärillä varustetuille kytkentäkäskyille voidaan määritellä erilaiset prioriteetit. (Ryhmä 00 ja prioriteetti 0 on varattu kytkentäkäskylle ilman päivämäärää.) Kun tehdään kytkentäkäsky yksittäisellä päiväyksellä, tulee käskylle uusi ryhmänumero ja prioriteetiksi 2. Jos annetaan päivämääräalue näppäimellä, tulee prioriteetiksi 1. Prioriteetin arvoksi voidaan muuttaa 1 9. Kunakin päivänä toteutetaan suurimman prioriteetin omaavat kytkentäkäskyt. Esimerkki: Päivämääräalueella, esim (prioriteeti 3), on yksittäiselle päivämäärälle mahdollista antaa prioriteetiksi 4 tai korkeampi. Näin voidaan tehdä esimerkiksi päivämäärälle 22.6., mutta vain erilliseen ryhmään jne. ryhmä 01 prioriteetti jne. ryhmä 02 prioriteetti 4 tyhjä rivi tyhjä rivi kytkentäkäsky kytkentäkäsky kytkentäkäsky impulssitoiminnolla kytkentäkäsky jaksotoiminnolla jne. kytkentäkäsky kytkentäkäsky kytkentäkäsky impulssitoiminnolla kytkentäkäsky jaksotoiminnolla jne. Prioriteetia muutetaan painelemalla Prior.-näppäintä: tai

25 11. Impulssitoiminto 25 FIN Kun jotain laitetta kytketään nopeasti päälle ja pois päältä, täytyy varmistaa ettei nopea kytkeminen häiritse esim. valaistusta, radiota tai televisiota. Impulssitoiminnossa, merkki, määrätään impulssin kestoaika. Kestoaika voi olla sekuntia, tai minuuttia. Impulssitoiminnon käsky muodostuu seuraavista: - aloitusaika ja - päällä- tai poispäältäoloaika Esimerkki: Aloitusaika maanantai perjantai klo päälläoloaika 10 sekuntia Aloitusaika päälläoloaika Aloitusaika poispäältäoloaika Paina kerran Prog.-näppäintä. Tietojen syöttö tarpeen mukaan: Kytkentäkäsky, viikonpäivä (t) kytkentätila, katso kohta 8 Yksittäinen päivämäärä ilman vuotta/vuoden kanssa, katso kohta 9.1 Päivämääräalue ilman vuotta/ vuoden kanssa, katso kohta 9.2 Paina kerran -näppäintä 01 sekuntia tulee oletusarvoksi

26 26 Minuuttien tai sekuntien valinta m/s vaihdetaan - näppäimellä Painele toistuvasti - näppäintä asettaaksesi impulssiajan Huomio: Jos näppäintä painetaan pidemmän aikaa, asetukset muuttuvat 05:n välein. Paina kerran lyhyesti Prog.- näppäintä. Kytkentäkäsky on talletettu. Näytössä näkyy vapaa muistipaikka seuraavaa ohjelmointia varten. tai Paina kerran -näppäintä. Tietojen syöttö on valmis. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika.

27 12. Jaksotoiminto FIN 27 Kun jotain laitetta kytketään nopeasti päälle ja pois päältä, täytyy varmistaa ettei nopea kytkeminen häiritse esim. valaistusta, radiota tai televisiota. Jaksotoiminnossa toistuu sama jakso halutulla aikavälillä Merkinnät: = jakson pituus ( s tai min) = päälläoloaika ( s tai min) Jaksotoiminnon ohjelmointi koostuu seuraavista osista: Alkuaika Jakson pituus (päälläoloaika + tauko) Päälläoloaika Lopetusaika Lopetusaika tarvitsee ohjelmoida vain, jos haluaa jaksotoiminnon päättyvän jonakin aikana, muuten jaksotoiminto jatkuu loputtomasti. Esimerkki 1: Alkuaika maanantai klo Jakson pituus 60 min Päälläoloaika 10 min Lopetusaika perjantai klo19.00 Esimerkki 2: Alkuaika maanantai - perjantai klo Jakson pituus 60 min Päälläoloaika 10 min Lopetusaika maanantai - perjantai klo 19.00

28 12. Jaksotoiminto 28 Aloitusaika päälläoloaika 10 min Lopetusaika tauko jakso 60 min tauko jakso 60 min Vapaan muistipaikan valinta: Paina kerran Prog.-näppäintä. Tietojen syöttö tarpeen mukaan: Kytkentäkäsky, viikonpäivä(t), kytkentätila, katso kohta 8 Yksittäinen päivämäärä ilman vuotta/vuoden kanssa, katso kohta 9.1 Päivämääräalue ilman vuotta/ vuoden kanssa, katso kohta 9.2 Paina kerran -näppäintä. 01 minuuttia tulee oletusarvoksi. Minuuttien tai sekuntien valinta m/s vaihdetaan - näppäimellä

29 FIN 29 Jaksoajan asettaminen Paina toistuvasti -näppäintä. Huomio: Jos näppäintä painetaan pidemmän aikaa, asetukset muuttuvat 05:n välein. Päälläoloajan asettaminen Aika ei voi koskaan olla pidempi kuin asetettu jaksoaika! Paina toistuvasti -näppäintä. Paina kerran lyhyesti Prog.- näppäintä. Kytkentäkäsky on talletettu. Näytössä näkyy vapaa muistipaikka edelleen ohjelmointia varten. tai Paina kerran -näppäintä. Tietojen syöttö on valmis. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika.

30 13. Luku Muuttaminen Poisto Reset Vapaiden muistipaikkojen/ryhmien lukumäärän tarkastaminen Ohjelmointisisällön tarkastaminen vaiheittain Ohjelmointisisällön muuttaminen, korvaaminen Ohjelmointisisällön poistaminen Luku Vapaan muistipaikan valinta: Paina kerran Prog.-painiketta. Paina lyhyesti Prog.-painiketta Näytössä näkyy vapaiden ryhmien ja muistipaikkojen lukumäärät. Paina uudelleen lyhyesti Prog.- painiketta Näytössä näkyy vapaa muistipaikka edelleen ohjelmointia varten. (ryhmä 00, prioriteetti 0) Ryhmän numero 00 tarkastus: Paina vaiheittain lyhyesti Prog.- painiketta. Sisältö näkyy näytössä vaihe kerrallaan. Jos näytetään jaksotoiminto, näkyy näytössä -merkki. Paina kerran näppäintä. Tällöin näytössä näkyy päälläolo- ja poispäältäoloajan pituus. Huomio: Jos ryhmässä 00 ei ole syötettyjä tietoja, ryhmä 01 otetaan automaattisesti käyttöön.

31 FIN 31 Ryhmien numerot lukeminen: Paina kerran Prog.-painiketta noin yhden sekunnin ajan. Ensimmäisenä näkyy ryhmä 01. Tämän ryhmän sisällön tarkastus: Painele lyhyesti Prog.-painiketta. Sisältö näkyy näytössa vaihe kerrallaan. Jos näytössä on päivämääräalue, näkyy näytössä date merkki. -näppäimellä luetaan päättymispäivä ja palataan takaisin alkamispäivään. Jos näytetään jaksotoiminto, näkyy näytössä -merkki. Paina kerran -näppäintä. Tällöin näytössä näkyy päälläoloja poispäältäolojan pituus. Paina kerran Prog.-painiketta noin yhden sekunnin ajan. Tällöin näyttöön tulee seuraava ryhmä. Ryhmän sisällön tarkastus: Katso toimenpiteet yllä. -näppäimellä voidaan milloin tahansa poistua tarkastelutilasta tai lopettaa lukeminen. Näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika.

32 13. Luku Muuttaminen Poisto Reset Muuttaminen Jokaista ohjelmaa voidaan muuttaa erikseen tai niiden päälle kirjoittaa uusi sisältö. Muutettava ohjelma saadaan näkyviin Prog.-näppäimellä (tarkastaminen/lukeminen). Muuttaminen tehdään samalla tavalla kuin uuden tiedon syöttö (katso vastaavaa käyttöohjeen kohtaa). Kytkentäkäskyt, katso kohta 8 Päivämäärä, katso kohta 9 Yksittäinen päivämäärä ilman vuotta/vuoden kanssa, katso kohta 9.1 Päivämääräalue ilman vuotta/vuoden kanssa, katso kohta 9.2 Prioriteetti, katso kohta 10 Impulssitoiminto, katso kohta 11 Jaksotoiminto, katso kohta Poisto yksittäinen kytkentäkäsky Poistettava kytkentäkäsky saadaan näkyviin Prog.-näppäimellä (tarkastaminen/lukeminen, katso kohta 13.1). Yhdistellyissä kytkentäkäskyissä, joissa on yksittäisiä päivämääriä, päivämääräalueita, impulssi- tai jaksotoimintoja, poistuu vain se osa mikä näytetään näytössä. Näkyvä kytkentäkäskyn osa poistetaan painamalla kerran Clear-näppäintä.

33 FIN Poisto kaikki kytkentäkäskyt Paina kaksi kertaa Prog.- painiketta. Vapaiden ryhmien ja muistipaikkojen lukumäärä näkyy näytössä. Paina kerran Clear-näppäintä. Näytössä näkyy c l-merkki, joka vilkkuu. Paina pitkään Clear--näppäintä. Kaikkien kytkentäkäskyjen sisältö on poistettu! Näytössä näkyy ryhmien ja muistipaikkojen maksimimäärä Reset Huomio! Painikkeita ei saa painaa terävillä esineillä, esim. neuloilla, koska ne voivat vahingoittua. Reset-painiketta tarvitaan vain äärimmäisissä häiriötapauksissa. Kytkinkellon elektroniikka palautetaan ennalta määriteltyyn alkutilaan, mutta kaikki data-tieto säilytetään.

34 14. Käsiohjaus 34 Kytkentätilaa voidaan muuttaa käsin. Kytkentäohjelma säilyy kuitenkin muistissa. 1 kanavalle 1 2 kanavalle 2 3 kanavalle 3 4 kanavalle 4 = automaatti = pois päältä = päällä Kytkennät tapahtuvat ohjelmoituina aikoina = käsiohjaus = päällä = pois päältä Käsin tehty ennakkovalinta, joka poistuu automaattisesti seuraavan ohjelmoidun kytkentäkäskyn kohdalla. FIX = ohjelman ohitus FIX = ohitus päällä FIX = ohitus pois päältä Käsin tehty ohitus, josta voidaan poistua automaattiasentoon vain -näppäimellä. 15. DCF 77-radioyhteys (vain talento 994) 900-sarjan kellokytkimellä voidaan vastaanottaa lisävarusteena olevan antennin kanssa DCF77-aikasignaalia.! Katso erillinen käyttöohje! Kun kellokytkin on synkronoitu, näkyy näytössä. -merkki pysyvästi Huomio: Aikasignaalia voi vastaanottaa noin 1500 km säteellä Frankfurtista, joten se ulottuu vain Suomen etelärannikolle.

35 16. Tekniset tiedot 35 1, 2, 3 tai 4 kanavainen vuosikello Mitat (k x l x s) mm Asennusaukko mm Paino g (noin) Verkkoliitäntä Tehonkulutus Kytkentäteho ohminen kuorma (VDE, IEC) induktiivinen kuorma cos ϕ 0,6 hehkulamppukuorma Releulostulo Kontaktit Käyntitarkkuus Varakäyntivirtalähde Varakäynti Lyhin kytkentäaika Ohjelmoitavissa Muistipaikkoja Kytkennän esivalinta Käsikytkin Impulssitoiminto Jaksotoiminto Kytkentätilan näyttö Viikonpäivien yhdisteleminen Kesä-/talviajan vaihto Käyttölämpötila Suojaus-/tiiveysluokka Liitäntätapa Sinetöintimahdollisuus 45 x 108 x x ks. tyyppikilpeä ks. tyyppikilpeä 16 A/250 V AC 2,5 A/250 V AC 1000 W potentiaalivapaa 1, 2, 3 tai 4 vaihtokontaktia ± 2,5 s/vrk, +20 C litium 6 vuotta valmistuksesta 1 s 1 min välein 400 kyllä automaatti/kytkennän esivalinta Fix päällä Fix pois päältä 1 99 s/1 99 min s/1 99 min. kyllä vapaasti yhdisteltävissä automaattinen/vapaasti valittavissa 25 C +55 C (alle 10 C lämpötilassa näyttö hidastuu) II/IP 20 Katoamattomat ± ruuviliittimet kyllä WA-EKF 4018/S:MMS/D:Bau/

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 4. Painikkeet 5 5. Näyttö 5 6. Tehdasasetukset 6 7. Asetusten muuttaminen 7 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

2. Turvaohjeita 3. 3. Asennus, liittäminen, käyttöönotto 4-6. 4. Painikkeet 7. 5. Näyttö 7. 6. Tehdasasetukset 8. 7. Asetusten muuttaminen 9

2. Turvaohjeita 3. 3. Asennus, liittäminen, käyttöönotto 4-6. 4. Painikkeet 7. 5. Näyttö 7. 6. Tehdasasetukset 8. 7. Asetusten muuttaminen 9 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, liittäminen, käyttöönotto 4-6 4. Painikkeet 7 5. Näyttö 7 6. Tehdasasetukset 8 7. Asetusten muuttaminen 9 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

STT-117 N FIN Huomio: kaikki muistiin tallen- netut tiedot pyyhkiytyvät pois!

STT-117 N FIN Huomio: kaikki muistiin tallen- netut tiedot pyyhkiytyvät pois! 310 763 Y FIN Bedienungsanleitung (Seite 2 20) Mode d emploi (pag. 21 38) Operating Instructions (pag. 39 56) Instrucciones de servicio (S. 57 74) Istruzioni d uso (pag. 75 91) Käyttöohjeet (Si. 92 108)

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = Poissa päältä = OFF. Auto

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = Poissa päältä = OFF. Auto TR 635 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Ohjelmoitujen kytkentäaikojen päivien osoitus 5 = perjantai Kanavien

Lisätiedot

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104 1/5 KUVAUS: DATA LOG on digitaalinen ajastin, jossa on yksi potentiaali (jännite) vapaa vaihtokosketin, ja joka on suunniteltu minkä tahansa sähkölaitteen ohjaukseen. Sen mahdollisuuksiin kuuluvat myös

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE IV/1989 RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE HUOM.! ENNEN KELLONKYTKIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEE VARMISTAA ETTÄ LAITTEEN SUOJAMAADOITUS ON KYTKETTY ASIANMUKAISESTI. 1 KELLON KÄYTTÖÖNOTTO sivu 1.1 Kellonaika

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

TURVALLISUUS VAROITUS

TURVALLISUUS VAROITUS DATA MULTI ANUAL Käyttöohje DIGITAALINEN AJASTIN Lue käyttöohje huolella DATA MULTI ANUAL on digitaalinen ajastin, jossa on 4 itsenäistä potentiaalivapaata kosketinta ja ajastin on suunniteltu ohjaamaan

Lisätiedot

Digitaaliset kellokytkimet

Digitaaliset kellokytkimet Digitaaliset kellokytkimet Tilausnumero EG00 EG07 EG0(B) EG0E EG0V EG0(B) EG0E Mitat mod mod Ohjelmakierto päivä viikko Kanavia Ohjelma- ja toiminto -ohjelma-askeleita 6 0 56 Kesä- / talviajan asettelu

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja WTN radiomajakka. Version: FIN180427

Käyttäjän käsikirja WTN radiomajakka. Version: FIN180427 Version: FIN180427 Käyttäjän 1 käsikirja Sisällys 1 WTN-Radiomajakka Näytöt ja näppäimet... 3 2 Käynnistys ja toiminta-aika... 4 2.1 WTN-laitteen käynnistys... 4 2.2 WTN-laitteen sammutus... 4 2.3 Virransyöttö:...

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöohje CRL Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Käyttöohje CRL Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Käyttöohje Kelloradio CRL-340 www.denver-electronics.com Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. 1. Toiminto 1.1 LED-aikanäyttö 12 tuntia tai 24 tuntia 1.2 Valkoinen

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely versio 1.2

Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Ryhmä 2 Sami Luomansuu, 168128, sami.luomansuu@tut.fi Panu Sjövall, 205401, panu.sjovall@tut.fi VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset 1.0 02.10.12

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. vahvistin pistorasiaan vahvistin pistorasiaan Tuotenro. : FMR100SGWW Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

TMR 08 Viikkoajastin/kytkin. Käyttöohjekirja

TMR 08 Viikkoajastin/kytkin. Käyttöohjekirja TMR 08 Viikkoajastin/kytkin Käyttöohjekirja www.avalarm.fi Sisältö 1. Pakkauksen sisältö 1 2. Etupaneelin kuvaus 2 3. Esittely 4 4. Päänäyttö 6 5. Ajan ja päivämäärän asetus 7 6. Aseta ohjelma # n 9 7.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE 1 Virran kytkeminen ja paristonvaihto...3 Ennen virran kytkemistä...3 Virran kytkeminen...3 Varoitus...3 Pariston vaihto...3 2 Värinauhan vaihto...3 3 Kuittinauhan asetus...4

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JZ1060 cal. U200. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JZ1060 cal. U200. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JZ1060 cal. U200 Aurinkopaneeli on kellotaulun alla Ennen käyttöönottoa Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim. ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän

Lisätiedot

PIKAOHJE D-LINE / D-SAT Näyttötaulut

PIKAOHJE D-LINE / D-SAT Näyttötaulut v.181012 PIKAOHJE D-LINE / D-SAT Näyttötaulut URHEILUN AJANOTON EDELLÄKÄVIJÄ Sisällysluettelo 1.1 Näytön asetusten vaihto ja esimerkki kellonajan vaihdosta... 1 1.2 Tehdasasetukset... 2 1.3 Tärkeimmät

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

piirin C1 tai C2 kronogrammi kellonaika (vilkkuva) virtapiirin C2 tila Satunnaistila: lomaaika kesäaika talviaika AM/PM (12-tuntinen kello)

piirin C1 tai C2 kronogrammi kellonaika (vilkkuva) virtapiirin C2 tila Satunnaistila: lomaaika kesäaika talviaika AM/PM (12-tuntinen kello) Etherma Skandinavia Oy 0104 1/5 DATA LOG 2 -AJASTIN viikonpäivä/päivämäärä (pp.kk.vv) virtapiirin C1 tila ON - päälle OFF - pois päältä - jatkuva - käsiohjaus - jakso - sykli kellonaika Viikonpäivä(1=

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

b = KÄYTTÖÖNOTTO RTS-kaukosäätimen ohjelmointi

b = KÄYTTÖÖNOTTO RTS-kaukosäätimen ohjelmointi KÄYTTÖÖNOTTO RTS-kaukosäätimen ohjelmointi Kytke virransyöttö. Paina samanaikaisesti RTS-kaukosäätimen painikkeita YLÖS/ J LS: kaihdin liikkuu muutaman sekunnin ja kaukosäädin esiohjelmoidaan moottoriin

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje Telestart T91 Yleistä

Käyttö- ja huolto-ohje Telestart T91 Yleistä Telestart T91 Käyttö- ja huolto-ohje Telestart T91 FI Yleistä Hyvä Webasto-asiakkaamme! Olemme iloisia, että valintanne on kohdistunut tähän Webasto-tuotteeseen. Oletamme, että laitteen asentanut palvelupiste

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Lähettimenä voi käyttää esim. CONNECT -radio-ohjattua kosketuspainiketta, CONNECT -radiokauko-ohjausta tai CONNECT -radiokeskusta.

Lähettimenä voi käyttää esim. CONNECT -radio-ohjattua kosketuspainiketta, CONNECT -radiokauko-ohjausta tai CONNECT -radiokeskusta. Kytkentään tarkoitettua radio-ohjattua CONNECT-tunnistinpintaa nimitetään seuraavassa tunnistinpinnaksi. Tunnistinpinta sisältää radiovastaanottimen. Yhdistettyjen lähettimien avulla voidaan: Käyttämällä

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951LTE

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951LTE Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951LTE Käyttöohje Finnsat Oy Yrittäjäntie 15 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 4 4. Vahvistimen

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

theben LUNA 129 star-time Himmennin Käyttöohje

theben LUNA 129 star-time Himmennin Käyttöohje theben 310 248 LUNA 129 star-time Himmennin Käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tarkoituksenmukainen käyttö 1. Tarkoituksenmukainen käyttö 2. Turvaohje 3. Laitteen avaaminen / sulkeminen 4. Asennuspaikan valinta

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin R20 Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin Kasvavan käyttäjämäärän siirtyessä käyttämän uusiutuvia energianmuotoja, kiertovesilämmityksestä tulee entistä suositumpi järjestelmä energiatehokkaaseen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot