Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 Herttuan Villan huostaanotto ja huoltosuunnitelma... 4 Sijoitettujen lasten huollon sisältö... 7 Palvelulinjat...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 Herttuan Villan huostaanotto ja huoltosuunnitelma... 4 Sijoitettujen lasten huollon sisältö... 7 Palvelulinjat..."

Transkriptio

1 0

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Perhekoti Herttuan Villan toimintaperiaatteet Perhekodin tilat Konkreettinen toimintaympäristö Työntekijät: Herttuan Villan huostaanotto ja huoltosuunnitelma Sijoitusprosessin kriteerit Päämäärä Yhteydenpito ja tiedonkeruu Arviointi ja suunnittelu Tutustumis ja sopimisvaihe Lapsen tulo Sijoitettujen lasten huollon sisältö Koulunkäynti Vapaa aika Palvelulinjat Lääkehuolto Ravintohuolto Vaatehuolto Perhekoti Herttuan Villan yleiset säännöt ja sanktiot Lapsen lähteminen Perhekoti Herttuan Villasta Miten Perhekoti Herttuan Villa ylläpitää laatua Laatukriteerit Laadunhallinta Arviointi LÄHTEET

3 1 JOHDANTO 1.1 Perhekoti Herttuan Villan toimintaperiaatteet Perhekoti Herttuan Villa on seitsemän paikkainen vuotiaille nuorille tarkoitettu kodinomainen perhekoti. Perhekodin perustehtävänä on hoitaa ja kasvattaa kuntien huostaanottamia pitkäaikaista perhehoitoa tarvitsevia nuoria. Toiminta ajatuksena on tarjota kodinomaiset olosuhteet, psykologisen vanhemmuuden ja mahdollisuudet kasvaa tasapainoiseksi nuoreksi aikuiseksi. Herttuan Villassa jokainen nuori on yksilö, jonka henkilökohtaisia vahvuuksia ja taitoja kunnioitetaan, ylläpidetään ja tuetaan hyödyntämään. Perhekoti tukee nuorta muun muassa mieluisien harrastusten puitteissa. Nuorten tulevaisuutta rakennetaan aina koulutuksen myötä. Nuorta autetaan myös sopivaan koulutukseen hakeutumisessa ja perhekoti on jokaisen nuoren kohdalla säännöllisesti yhteydessä koulun henkilökuntaan turvaten nuorelle jatkuvan ja turvatun koulunkäynnin. Perhekoti Herttuan Villa kasvattaa nuoria omatoimisuuteen. Päivittäiseen arkeen kuuluu, että jokainen nuori osallistuu perhekodin päivittäisiin askareisiin. Arjen tehtävien kaään ja muista ikätasoaan vastaavien kykyjensä mukaisesti. 1.2 Perhekodin tilat. Perhekoti sijaitsee rauhallisella paikalla, luonnonläheisessä Helsingin Herttoniemessä. Perhekoti toimii kolmikerroksisessa asuinrakennuksessa. Rakennus on remontoitu vuonna 2007 perhekodille sopivaksi. Rakennuksen kokonaisneliömäärä 470 m2, josta asuinpinta alaa 320m2. Jokaiselle nuorelle on oma huone. Lisäksi nuorilla on käytössään oma apukeittiö, olohuone, tv/vapaa ajan tila harrastuskäytöön sekä oma sauna. Talon alimmassa kerroksessa sijaitsee vielä erillinen uima allasosasto. 1.3 Konkreettinen toimintaympäristö Lastensuojelupalveluita tuotettaessa konkreettinen ympäristö saa hyvinkin tärkeän roolin tarkasteltaessa mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa, muuttaa ja rakentaa oman yksikkönsä lastensuojelutyötä. Toimintaympäristön olisi tuettava itsestään perustehtävän toteutumista. 2

4 Yksikön sijainti, tilat kuten myös toiminnan resurssit, henkilöstön määrä, henkilöstön kouluttautuminen, verkostotyö ja taloudelliset resurssit pitkälti määräävät, mahdollistavat ja ohjaavat toimintaa. Tämän kaiken kirjaaminen ja tarkistaminen sekä tarkka suunnitteleminen ovat usein yksikön sisäistä arjessa tapahtuvaa laatukehittelyä. Esimerkiksi mihin koulutuksiin on mahdollista osallistua ja mitkä olisivat juuri meitä eniten koskettavia asioita. (Puonti ym. 2004, 257.) 1.4 Työntekijät: Jari Kallio Nuoriso ja vapaa ajanohjaaja/merkonomi s Lea Kallio Lähihoitaja s Joni Kallio Kauppatieteen yo. s Sami Kallio Kauppatieteen yo. s

5 2 Herttuan Villan huostaanotto ja huoltosuunnitelma Kun lapsi on sijoitettu perhekoti Herttuan Villaan nuorelle tehdään hoito ja kasvatussuunnitelma (huostaanotto ja huoltosuunnitelma, miksi sitä halutaankaan kutsua). Kasvatussuunnitelmassa käydään läpi nuoren erityisen tuen tarpeet sekä miten tuki toteutetaan perhekoti Herttuan Villassa. Nuoren kasvatussuunnitelmaan kirjataan myös kuinka usein hoito ja kasvatussuunnitelmaa tarkistetaan ja arvioidaan sekä kuka suunnitelmaa arvioi miksi ja miten. Jokaisessa hoito ja kasvatussuunnitelman tarkistuksessa arvioidaan nuoren kehitystä suunnitelman pohjalta ja näin pyritään parhaiten pitämään suunnitelma ajan tasalla nuoren kehitystä ja kasvua tukemassa. Hoito ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan alustavasti nuoren sijoituksen kesto. Arviointia tarkistetaan ja suunnitelmaa muutetaan jos sijoituksen kesto ei ole riittävä tai jos sijoitus voidaan purkaa sosiaalityöntekijöiden ja perhekodin kasvatushenkilöiden tekemän arvion ja neuvottelujen pohjalta. 2.1 Sijoitusprosessin kriteerit Päämäärä Kattavalla tiedonkeruulla, suunnitelmallisuudella ja moniammatillisella arvioinnilla mahdollistetaan lapsen tarpeiden ja tarvittavan palvelun kohtaaminen. Toiminta takaa suotuisan alun hyvälle hoitosuhteelle ja laadukkaalle työlle, jossa lapsi ja hänen läheisensä huomioidaan Yhteydenpito ja tiedonkeruu Tavoitteena on kerätä arvioinnin ja päätöksen pohjaksi kaikki lasta koskeva oleellinen tieto. Tällä varmistetaan se, että lapsi saa juuri hänelle sopivan hoitopaikan. Sijoitusprosessissa vastuuhenkilöinä toimivat aina Jari ja Lea Kallio. Sijoituksen yhteydenottovaiheen alussa tehdään lasta koskeva alustava palvelun ja laadun sopivuuden arviointi. Haluamme varmistaa, että kykenemme täyttämään kaikki lasta koskevat erityisen tuen tarpeet. Informoimme koko henkilökuntaamme sijoituksen alustavasta suunnittelusta. 4

6 Näin pidämme kaikki osalliset ihmiset ajan tasalla sijoituksen etenemisestä. Pyrimme aina avoimeen ja keskustelevaan toimintaan kaikkien osapuolien kanssa, vanhempien, lasten, kunnan ja työntekijöiden kanssa. Tämä helpottaa myöhempää työtä sekä sijoituksen sujuvaa etenemistä. Näin varmistamme myös sen, että jokaisella osapuolella on ajantasainen tieto tapahtumien kulusta Arviointi ja suunnittelu Tavoite on selvittää vastaako kyseinen yksikkö kyseisen lapsen tarpeisiin. Arviointi ja suunnittelu kuuluu osana myös yhteydenotto vaiheeseen. Arvioinnissa sekä yhteydenottovaiheessa kirjaamme ylös lapsen tarpeet, sijoituksen tavoitteet ja arvoimme sijoituksen kestoa. Kuulemme mahdollisuuksien mukaan aina lasta sekä hänen huoltajaansa ja pyrimme ottamaan heidän toiveensa huomioon. Perheen kanssa tehdään yhteistyötä, heitä informoidaan ja pidetään ajan tasalla tapahtumista. 2.2 Tutustumis ja sopimisvaihe Tavoitteena on hyvän yhteistyön ja sitoutumisen perustan luominen ja yhteisymmärryksen saavuttaminen. Perhekoti Herttuan villaan tullessa lapsi sekä perhe pääsevät tutustumaan mahdollisuuksien mukaan perhekodin tiloihin ja toimintamenetelmiin. Perheelle annetaan informaatiota siitä, miten perhekodissa toimitaan, mitkä ovat yleiset säännöt ja sanktiot. Laatukäsikirjasta lapsen perhe voi helposti lukea yleiset tiedot perhekodin toiminnasta. Tutustumisvaiheessa myös lapselle kerrotaan yleisistä säännöistä ja käytännöistä. Sosiaalityöntekijöiden ja henkilökunnan kesken tarkistamme huoltosuunnitelman ja sijoituksen tavoitteet. 2.3 Lapsen tulo Tavoitteena on, että lapsi ja hänelle tärkeät ihmiset kokevat muuton turvalliseksi ja itsensä tervetulleiksi Perhekoti Herttuan Villaan. 5

7 Lapsen tullessa Perhekoti Herttuan Villaan muutto tapahtuu suunnitelmallisesti. Perhekodissa tilanne järjestetään siten, että työntekijät pystyvät olemaan läsnä ja viettämään lapsen kanssa aikaa intensiivisesti. Tilanne rauhoitetaan siten, että lapsen tarpeisiin pystytään vastaamaan ja hänen tulonsa huomioidaan. Jokaiselle lapselle on oma huone, joka on lapsen tullessa valmiiksi sisustettu ja järjestetty. Perusoletukset kaikissa vaiheissa: päämäärät vastuuhenkilöt, päätöksentekojärjestelmät suunnitelmallisuus: määritelty ja kirjattu dokumentointi arviointi asiakaslähtöisyys 6

8 3 Sijoitettujen lasten huollon sisältö 3.1 Koulunkäynti Perhekodin aikuiset kannustavat nuoria selviytymään koulunkäynnistä. Nuoren asetuttua asumaan Herttuan Villan Perhekotiin hänen koulunkäynnin tilanteensa käydään läpi ja nuorelle järjestetään tarvittaessa paikka integroituun ryhmään tai erityisopetukseen. Nuorelle pyritään löytämään mahdollisuuksien mukaan sellainen koulu, jossa heidän erityiset taipumuksensa otetaan huomioon. Ala astetta ja yläastetta nuoret käyvät lyhyen matkan päässä Herttoniemessä Pidämme koulun ja kodin välistä yhteistyötä erityisen tärkeänä nuoren koulunkäynnin tukemisen kannalta. Olemme jatkuvasti yhteydessä koulun opettajiin nuorten asioiden johdosta. Yläasteen aikana tuemme nuorta hänen uravalinnoissaan ja ohjaamme nuorta ammattikouluihin tai lukioon hakemisessa. Painotamme ammatinhankinnan ja työn merkitystä elämässä pärjäämisessä nuorelle. 3.2 Vapaa aika Tuemme lapsia ja nuoria harrastuksissa. Liikunnalliset harrastukset ovat osa arkea. Ohjaamme nuoria urheilullisten harrastusten pariin. Periaatteenamme on, että nuorilla on ainakin yksi hyvä harrastus heidän omien mieltymystensä mukaan. Kaikki hyvät harrastusmahdollisuudet löytyvät lähistöltä esim. salibandyyn ja golfiin on omat ohjaajat käytössä. 7

9 4 Palvelulinjat 4.1 Lääkehuolto Sikäli nuori tarvitsee lääkitystä fyysisten tai psyykkisten oireiden/sairauksien takia lääkehuollosta vastaa Lea Kallio. 4.2 Ravintohuolto Ruoka valmistetaan itse perhekodissa, huomioiden allergiat yms. Pyrimme yhteen yhteiseen ruokailuhetkeen päivittäin, harrastusten ja koulun antaessa myöten. 4.3 Vaatehuolto Perhekoti vastaa nuorten kaikista vaatehankinnoista. Urheiluun, vapaa aikaan ja töihin tarvittavat vaatteet perhekoti kustantaa jokaiselle nuorelle erikseen. Vaatteiden huollosta ja pyykkäyksestä huolehtii perhekodin äiti. Nuoria ohjataan vaatehuollossa jos he tarvitsevat apua, pyrimme tässäkin asiassa kasvattamaan nuoria itsenäisiksi ja oma aloitteisiksi ikätasonsa mukaisesti.. 8

10 5 Perhekoti Herttuan Villan yleiset säännöt ja sanktiot Kaikki toiminta Perhekoti Herttuan Villassa perustuu vahvasti lainsäädäntöön. Tämä pätee myös sääntöjen ja rangaistusten kohdalla. Säännöt ja käytännöt - arjen rutiinit ja aikataulut - säännöt: tupakointi tv kännykkä rahankäyttö - liikkumavapaus - yhteydenpito - turvallisuuden takaaminen - hoito ja kasvatusmenetelmät - miten epäselvyydet ja ristiriidat ratkaistaan rajat/kiellot seuraamukset/rangaistukset - kontrollit: postit puhelut huumetestit tarkastukset - roolit ja asemat, päätökset - tiedonkeruu ja arkistointi - (valitus)oikeudet ja velvollisuudet Sikäli perhekodin henkilökunta näkee tarpeelliseksi voidaan nuorelta rangaistuksena evätä muun muassa viikkorahan saanti. Sanktioina voi toimia myös television, tietokoneen ja/tai puhelimen käytön esto. 9

11 Jos perhekodin henkilökunta toteaa, että nuoren kotilomat saattavat nuoren hankaliin tilanteisiin ja nuori käyttäytyy kotilomilla rajattomasti voidaan nuorelta evätä kotilomilla käynti määrätyksi ajaksi. Perhekoti Herttuan Villa pyrkii kuitenkin takaamaan sijoitettujen nuorten tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuuden eikä pyri toimillaan erottamaan nuorta biologisesta perheestään. Kotilomien perumisen tarkoituksena on antaa nuorelle ja nuoren perheelle aikaa miettiä rauhassa ja mahdollisuus lähentyä uudestaan hetken kuluttua tilanteiden rauhoituttua. Nuoren yhteydenpitoa perheenjäseniinsä, läheisiin, ystäviin ja tuttaviin voidaan rajoittaa (lsl /417 62, 63) jos perhekodin työntekijät kokevat tämän olevan haitallista nuoren kasvulle ja kehitykselle tai juuri sillä hetkellä tehtävälle työlle perhekodissa. Lastensuojelulaki / Yhteydenpidon rajoittaminen Sijaishuollossa olevan lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin henkilöihin saadaan 63 :ssä tarkoitetulla päätöksellä rajoittaa, jos yhteydenpidosta ei ole voitu 30 :ssä tarkoitetussa asiakassuunnitelmassa tai erityisestä syystä muutoin sopia lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä kanssa, ja jos: 1) yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja rajoittaminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä; tai 2) yhteydenpidosta on vaaraa lapsen hengelle, terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle; tai 3) rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perhekodin tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden vuoksi; taikka 4) 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa; sama koskee myös 12 vuotta nuorempaa lasta, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Edellä 1 momentissa tarkoitetuin edellytyksin saadaan: 1) rajoittaa lapsen oikeutta tavata vanhempiaan tai muita läheisiään; 2) rajoittaa lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä puhelimitse tai muita yhteydenpitolaitteita tai välineitä käyttäen; 3) lukea ja pidättää lapsen lähettämä tai hänelle osoitettu yksittäinen kirje tai siihen rinnastettava muu luottamuksellinen viesti tai tarkastaa ja pidättää muu lähetys; sekä 4) ottaa rajoituksen ajaksi sijaishuoltopaikan haltuun lapsen hallussa olevat yhteydenpitoon käytettävät laitteet ja välineet tai rajoittaa niiden käyttöä. Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin voidaan lapsen olinpaikka huostassapidon aikana jättää ilmaisematta vanhemmille tai huoltajille. Edellä 1 3 momentissa tarkoitettua yhteydenpidon rajoittamista voidaan käyttää vain siinä määrin kuin kussakin tapauksessa on laissa säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi välttämätöntä. Pidätetyt kirjeet tai muut luottamukselliset viestit on 10

12 säilytettävä erillään muista lasta koskevista asiakirjoista siten, että ne ovat vain 63 :n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen luettavissa. Lastensuojelulaki / Yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös Edellä 62 :n 1 3 momentissa tarkoitetusta yhteydenpidon rajoittamisesta on tehtävä päätös, jonka tulee olla määräaikainen, enintään yksi vuosi kerrallaan. Päätöksessä on mainittava rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan. Yhteydenpidon rajoittamisesta tekee päätöksen 13 :n 3 momentissa tarkoitettu lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai lapsen kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tapauksissa ja tarvittaessa muissa kiireellisissä tilanteissa 13 :n 2 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Lyhytaikaisesta, enintään 30 vuorokautta kestävästä 62 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta rajoittamisesta voi kuitenkin päättää myös lastensuojelulaitoksen johtaja. Jos rajoittamista on tarpeen jatkaa tai se on alun perin tarpeen määrätä 30 vuorokautta pidemmäksi, päättää asiasta lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Yhteydenpidon rajoitus on poistettava heti, kun se ei enää ole 62 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeellinen. 11

13 6 Lapsen lähteminen Perhekoti Herttuan Villasta Samalla tavoin kun lapsen tulo myös lapsen huostaanoton purku ja siirtyminen pois Herttuan Villasta perustuu suunnitelmallisuuteen ja arviointiin. Haluamme taata sen, että lapsi/nuori siirtyy elämässä eteenpäin Herttuan Villasta poistuttuaan ja elämä on suunnitelmallista. Autamme nuoria aikuisia suunnittelemaan asuinpaikkaansa ja käymme yhdessä läpi sieltä löytyviä juuri hänelle sopivia, opiskelu, työ ja asuinvaihtoehtoja. Tällä takaamme sen, että nuori ylläpitää jo Herttuan Villassa opittuja päämääriä ja hänellä on suunta elämässään. Nuorta tuetaan ottamaan vastuu itsestään aikaisessa vaiheessa ja olemaan näin kykeneväinen itsenäiseen elämään perhekodin ulkopuolella. Nuoren lähestyessä täysi ikäisyyttä arvioimme sosiaalityöntekijöiden ja perhekodin työntekijöiden kesken huostaanoton tilannetta ja tarvetta jatkolle. Täysi ikäiseksi tultuaankin nuori voi jatkaa jälkihuoltona esimerkiksi koulun loppuun tai olla Perhekoti Herttuan Villassa armeijan alkuun asti tai muiden syiden nojalla sikäli niin arvioidaan. Tuemme ja ohjaamme täysi ikään kasvaneita nuoria heidän tarvitsemillaan tavoilla ja pyrimme antamaan hyvät eväät elämää varten. 12

14 7 Miten Perhekoti Herttuan Villa ylläpitää laatua. Laadukas työ lähtee meillä Herttuan Villassa liikkeelle siitä, että määrittelemme ensin sen mikä on laatua. Koska toimintamme on lastensuojelun piirissä tuotettavaa palvelutoimintaa, ensisijainen periaatteemme toiminnalle on asiakaslähtöisyys. Pyrimme tuottamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia vastaavaa toimintaa. Lastensuojelutyössä kyse on ensisijaisesti lapsen edun toteutumisesta, siksi tärkeimpänä asiakkaana meillä on aina itse sijoitettu lapsi. Kirjattu toiminta ajatus tukee meidän työtämme Perhekoti Herttuan Villassa. Olemme yhdessä työntekijöiden kanssa määritelleet toiminnallemme ensisijaiset arvot ja tavoitteet. Lisäksi laatukäsikirjaamme on kirjattu perustehtävämme, mitä teemme. Jotta jokaisen työntekijän olisi helppo sisäistää omat työtehtävänsä ja panostaa laatuun rakennamme aina henkilökohtaisesti työntekijöillemme työn tavoitteet ja työnkuvauksen siitä mitkä ovat juuri hänen tehtävänsä. Arvioimme tasaisin väliajoin työntekijöiden kanssa mihin suuntaan työ kehittyy ja mitkä voisivat olla seuraavat haasteet työssä etenemisen suhteen. Jatkuva arviointi on laadukkaan toiminnan piirre, joka takaa sen, että toimintaa tarkkaillaan ja kehitetään. Arviointi käsittää laadun ylläpitämisen toimintaa säännöllisin väliajoin arvioimalla, sekä arvioinnin tuloksiin reagoimalla. Arviointia tapahtuu aina usealla tasolla. Yksikössä tarkastellaan arvojen ja toimintaperiaatteiden sekä tavoitteiden toteutumista sekä työyhteisön, että yksittäisten työntekijöiden osalta. Arvioinnissa tarkastellaan myös onko toimittu suunnitellun prosessin mukaisesti vai pitääkö toimintaa tai prosessikuvausta muuttaa. (Puonti ym. 2004, 257.) Tärkeintä arvioinnissa on pitää mielessä kuitenkin se, että asiakas on saamansa palvelun tuloksellisuuden ja laadun asiantuntija. Palautetta ja laatua voivat arvioida tuottajien ja asiakkaiden lisäksi alan asiantuntijat, lähipalveluiden tuottajat tai kilpailijat/markkinat. (Mikkola 1997, 7.) Laatutyöskentelyssä arviointi on vuosien mittaistakin, sillä kun tarkastellaan sijaishuollossa olevan lapsen tai nuoren saamaa hoidon laatua tarkastellaan samalla hänen koko elämänsä laatua. Pitkäaikaisessa sijaishuollossa olevan nuoren/lapsen tarpeisiin vastaaminen koskee sekä hänen kasvatusta, että hoitoa. Samalla kun tuetaan nuoren erityistarpeita, on vastattava normaalin kehityksen tuomiin haasteisiin sekä tuettava nuorta saavuttamaan ikätasonsa 13

15 mukaiset valmiudet ja taidot, joita tarvitaan myöhempää kehitystä ja aikuistumista varten. (Mikkola 1997, 13.) 7.1 Laatukriteerit - Työntekijöiden määrä per lapsien lukumäärä. - Työnohjaussuunnitelma - Toimivat tilat. - Koulutettu henkilökunta, koulutuksiin ja alan tapahtumiin osallistuminen - Laatupiiriin osallistuminen 7.2 Laadunhallinta Työnohjaussuunnitelma tehdään perhekoti Herttuan villassa aina puolivuosittain. Työnohjaajana toimii työnohjaaja konsulttikouluttaja Jouni Sipiläinen (vtm/stt) Riihenaika Oy:stä. Työnohjaus toteutetaan kuukausittain. 7.3 Arviointi Työnohjaussuunnitelma Palo ja pelastustoimet. Herttuan Villa kuuluu erityiskohteisiin asiakaspaikkojensa suhteen ja palotarkastus on tehtävä vuosittain ulkopuolisen palotarkastajan johdosta. Tämänhetkiset toimenpiteet laadun ylläpitämiseksi. Laatua kehitetään arvioinnin avulla. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää onko laadulle asetetut tavoitteet saavutettu. Arvioinnin apuvälineenä ja mittareina toimivat valitut laatukriteerit. Arviointi on tarpeellista niin valtakunnallisella tasolla kuin pienemmissä työyksiköissä tai asiakasprosesseissa. (Holma, Outinen, Idänpää Heikkilä & Sainio 2001, 45.) Monipuolinen, tasapainoinen ja riittävä arviointi varmistaa sen, että eri osapuolten näkemykset tulevat esille ja saadaan käsitys palvelun kokonaisuudesta. Näin mikään alue ei korostu liikaa suhteessa toiseen. Arvioitavia kohteita on useita riippuen mistä näkökulmasta arviointia suoritetaan. Muun muassa toimintaympäristön vaatimusten arvioinnissa ja asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten arvioinnissa pitää kiinnittää huomiota hyvin erilaisiin 14

16 osa alueisiin. Asiakkaiden tarpeita arvioitaessa kiinnitetään huomiota asiakkaiden odotuksiin ja palvelutarpeisiin. toimintaympäristön vaatimuksia arvioidessa kilpailukyky ja pärjääminen toimivat arvioinnin kohteina. (Holma ym 2001, 46.) Itsearviointi Vertaisarviointi Ulkopuolinen arvioitsija. PIENET laatujärjestelmä on tarkoitettu sosiaali ja terveydenhuollon pienille työyksiköille ja yksin toimiville ammattihenkilöille. Laatujärjestelmän tarkoitus on lähteä yrittäjän ja työyksikön tarpeista. PIENET laatujärjestelmän avulla on helppo edetä kohti kokonaisvaltaista laadunhallintaa. PIENET laatujärjestelmän malli ei varsinaisesti ole kriteeristö, mutta se rakentuu samojen laadunhallinnan periaatteiden varaan kun vaativammatkin kokonaisvaltaiset mallit. Tarkoituksena on sisäinen kehittäminen ja oman laadun osoittaminen ulkopuolisille, läpinäkyvyyden lisääminen sekä arviointi ja palautemahdollisuuksien parantaminen. (Holma ym ) 15

17 8 LÄHTEET Holma, Tupu; Outinen, Maarit; Idänpää Heikkilä, Ulla; Sainio Salla Kirkasta ja uudista laadunhallinta Kehitä laatutalo. Suomen Kuntaliitto. Hakapaino Oy. Helsinki Mikkola, Pirjo Laadun aakkoset sijaishuollossa. Lastensuojelun Keskusliitto Helsinki. Puonti, Annamaija; Saarnio, Tuula; Hujala, Anne Lastensuojelu tänään. Tammi Helsinki. 16

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on kuusipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma Vanhemmuussuunnitelma Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.2009 18.09.2009 Projektipäällikkö Hanna Heinonen 1 Mihin tarvitaan laatukriteerejä? Varmistamaan lastensuojelun

Lisätiedot

Oma-aikuinen Arjen Apuna

Oma-aikuinen Arjen Apuna Oma-aikuinen Arjen Apuna Palvelumalli jälkihuoltoon siirtyvälle lapselle ja hänen läheisilleen Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi copyright: Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu 2011 Urhea Ruusu on 7- paikkainen

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Susanna Hoikkala & Hanna Heinonen Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät Tampere L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Yhdessä perheen kanssa

Yhdessä perheen kanssa Yhdessä perheen kanssa Vaahteramäki - Sijaishuoltopalvelut Lastensuojeluyksikkö Vaahteramäki sijaitsee Alavuden asemanseudulla. Tarvittavat palvelut löytyvät kolmen kilometrin etäisyydeltä, Alavuden keskustasta.

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ 4.11.2013 Karoliina Taruvuori, apulaisjohtaja Riihimäen vankila Perusteet lapsi- ja perhetyölle Rikosseuraamuslaitoksessa YK:n lapsen oikeudet lapsella on oikeus

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt - OPISKELUHUOLTO THL

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt - OPISKELUHUOLTO THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt - OPISKELUHUOLTO Työskentely Puheenjohtaja ja sihteeri valittu etukäteen ja osallistujat jaettu ryhmiin Ryhmätyöskentelyn aikana

Lisätiedot

PERHEKOTI. Tuula ja Timo Suikka Heposuontie 252 54250 Rapattila

PERHEKOTI. Tuula ja Timo Suikka Heposuontie 252 54250 Rapattila PERHEKOTI Tuula ja Timo Suikka Heposuontie 252 54250 Rapattila Sisällysluettelo 1 Perhekoti Vanha Mylly 1.1. Perhekodin fyysiset puitteet 1.2. Perhekoti Vanha Mylly ja perhekodin henkilöstö 1.3. Perhekodille

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin?

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 26.9.2014

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella Juha Kylli Oulu 24.4.2014 Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella VILLANUTUN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme lastensuojelupalveluja, joiden päämääränä on turvata lasten

Lisätiedot

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet?

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Pohjautuu artikkeliin: Tavoitteenasettelu perhekuntoutuksessa (Saarinen, Röntynen, Lyytinen) Mari Saarinen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) MLL:n

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO 2014 PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO SISÄLTÖ 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintatavat...4 1.2 Ammatillisuus...4 1.3 Struktuuri ja kodinomaisuus.4 1.4 Yhteistyö... 5 2 HAVUMÄEN KIRJALLISET DOKUMENTIT...6

Lisätiedot

Lastensuojelulaki. 3. Lapsi ja nuori. Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.

Lastensuojelulaki. 3. Lapsi ja nuori. Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä. Lastensuojelulaki Yleiset säännökset 1. Lapsen oikeus. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ VELVOLLISUUKSIAAN

KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ VELVOLLISUUKSIAAN 21.7.2017 EOAK/3473/2017 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Tapio Räty Viite: 22.5.2017 vireille tullut kantelu KUNTA LAIMINLÖI LASTENSUOJELULAISSA SÄÄDETTYJÄ

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu tukee lasta ja vahvistaa perheiden yhteistyötä Perhehoidosta tuli lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto vuoden 2012

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Laadukasta Lastensuojelua. Urhea Ruusu. Sijaishuoltokoti. Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi

Laadukasta Lastensuojelua. Urhea Ruusu. Sijaishuoltokoti. Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi Laadukasta Lastensuojelua Urhea Ruusu Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu sijaitsee Ylä- Savossa, idyllisessä Kiuruveden maalaiskaupungissa. Sijainti

Lisätiedot

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus KeVa perhehoidon ennakkovalmennus 1. TAPAAMINEN MITÄ ENNAKKOVALMENNUS ON? Ennakkovalmennuksen tarkoitus Ennakkovalmennuksen tavoitteita Perhehoitajan valmiudet suhteessa lapsen, nuoren ja aikuisen tarpeisiin

Lisätiedot

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä Lapsiperhepalvelut, Lapsiperheiden tuki Lahti VIRANOMAISYHTEISTYÖ LAPSEN PAHOINPITELYN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

Salmijärven lastensuojelulaitos Lastenkoti Salmila

Salmijärven lastensuojelulaitos Lastenkoti Salmila Salmijärven lastensuojelulaitos Lastenkoti Salmila Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Pentti Kovalainen / lastensuojelulaitoksen johtaja Salmijärven lastensuojelulaitos Lastenkoti Salmila

Lisätiedot

LAADUN ELEMENTIT LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLOSSA JA VANHAKALLION PERHEKODISSA

LAADUN ELEMENTIT LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLOSSA JA VANHAKALLION PERHEKODISSA LAADUN ELEMENTIT LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLOSSA JA VANHAKALLION PERHEKODISSA Katri Vihersola Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsingin toimipaikka Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa liikunta- ja vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen suunnittelussa lastenneurologisella osastolla vuodesta 2010 vanhemmat ja lapsi

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Laatua päihdetyöhön Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Yleinen määritelmä Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot