Palopäällystöliiton syysopintopäivät Palomies altistuu, toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palopäällystöliiton syysopintopäivät 28.10.2014. Palomies altistuu, toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi"

Transkriptio

1 Palopäällystöliiton syysopintopäivät Palomies altistuu, toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi

2 Palomies altistuu Operatiivinen henkilöstö altistuu työuransa aikana suurelle määrälle. kemikaaleja, jotka mahdollisesti lisäävät operatiivisen henkilöstön sairastuvuutta. Altistumista tulisi vähentää tietoisesti. Turvallisempien työtapojen valinnalla, suojaimien käyttöä lisäämällä. Suurin altistuminen tulee tehtävillä. Siitä huolimatta asia on huomioitava harjoitusolosuhteissakin. Savusukellusharjoitukset (Poltettavan materiaalin valinta) Operatiivisessa työssä altistumista on tutkittu erittäin vähän, koska tutkimuksen tekeminen on koettu haastavaksi työn luonteen takia. Asiaan on herätty ja työ altistumisien vähentämiseksi on alkanut vauhdilla. Kokonaan altistumista ei voida ehkä koskaan estää. Paloesimies Jarkke Lahti

3 Tutkittua tietoa on saatavilla Harjoitustilanteista on tutkittua tietoa Työhygieeniset mittaukset pelastusopiston kuumasavusukellusharjoituksissa (2004) Savusukellusopettajien altistuminen savusukellusharjoituksissa (2006) Alan ulkopuoliset tutkimukset Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen, osa 2 Kemikaalialtistumisen vähentäminen palokohteissa Tällä hetkellä tekeillä olevat tutkimukset Työhygieeninen selvitys palomiesten altistumisesta kemiallisille aineille nestepalojen sammutuksessa Keinosavujen haitalliset keuhko- ja verisuonivaikutukset ja niiden vähentäminen Vähentääkö Skellefteå malli palomiesten altistumista operatiivisessa työssä? Paloesimies Jarkke Lahti

4 Tulipalossa syntyvät epäpuhtaudet Hiukkasmaiset Raskasmetallit Asbesti PCB PAH-yhdisteet Palosuoja-aineet (esim. bromatut yhdisteet) Höyrymäiset Bentseeni Aldehydit Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) Orgaaniset hapot ym. Kaasumaiset Hiilimonoksidi Syaanivety Typen ja rikin oksidit Kloorivety Lähde: Työterveyslaitos

5 Skellefteå-malli Ruotsissa palomiesten altistumista on tutkittu riskinarviointimenetelmin. Skellefteån pelastuslaitoksella arvioitiin erilaisissa työtehtävissä tulevat altistumiset ja kehitettiin tämän jälkeen toimintamallit ja rutiinit turvallisemmiksi. Palomiehet koulutettiin uusiin toimintatapoihin ja menetelmiin. Lopputuloksena huomattiin altistavien tilanteiden vähenevän ja omaksuttiin turvallisemmat työtavat. Kuva: Claes-Håkan Carlsson

6 Puhdas paloasema-malli Käytössä Keski-Suomen pelastuslaitoksessa ja malli levinnyt myös muihin pelastuslaitoksiin. Lähtökohta Vältetään altistumista koko tehtävän ajan. Käytetään asiaankuuluvia suojaimia Vältetään nokikontaktia Likaiset pinnat Likaiset varusteet Likaiset työvälineet Ilmassa olevat epäpuhtaudet Toiminta tehtävän jälkeen Kuljetetaan käytetty kalusto- ja varusteet erillään henkilöstöstä. Huolletaan kalusto ohjeiden mukaan, suojaimia käyttäen Paloesimies Jarkke Lahti

7 Missä tilanteissa toteutetaan Tulipalot, joissa varusteet likaantuvat Savusukellustehtävät Jälkisammutus- ja raivaustehtävät Maastopalot tarvittaessa Autopalot tarvittaessa Vaarallistenaineiden onnettomuudet Kemikaalialtistuneet varusteet, työkalut ym. Ota selvää kemikaalista ja sen aiheuttamasta puhdistustarpeesta. Jälkivahinkojen torjunta (JVT) Aina kun nähdään tarpeelliseksi Erityistilanteissa kysytään asiantuntijoilta ohjeet kaluston ja varusteiden huoltoon! Kemikaaliasiantuntijat (esim. C-osaamiskeskus) Kaluston ja varusteiden maahantuojat Paloesimies Jarkke Lahti

8 Toiminta tehtävässä Sijoitetaan ajoneuvot turvallisesti, etäälle palavasta kohteesta, mielellään tuulen yläpuolelle. Vain tarvittava henkilöstö pahiten altistavalle alueelle. Tarvittavan suojaustason määrittely Käytetään paineilmalaitteita koko tehtävän ajan. Käytetään suoja-asuja sekä aluskäsineitä koko tehtävän ajan. Kevennettäessä varustusta käytetään tehtävän vaatimaa suojaustasoa, suoja-asut ja hengityksensuojaimet Paloesimies Jarkke Lahti

9 Toiminta tehtävän jälkeen Likaiset varusteet ja työvälineet kuljetetaan erillään henkilöstöstä (ei ajoneuvon hytissä). Varusteet, paineilmalaitteet ja käytetty kalusto kuljetetaan joko ajoneuvon kalustotilassa tai erillisissä kuljetusastioissa. Kuljetettaessa omassa ajoneuvossa Suurin osa tehtävistä Sammutusvarusteet pesupusseihin, pussit kalustotilaan Paineilmalaitteet ja käytetty kalusto kalustotilassa Pienet määrät letkua kalustotilassa Kuljetettaessa erillisissä astioissa (suuret määrät) Paineilmalaitteille, kalustolle ja letkuille omat kuljetusastiat Kuljetus erillisellä ajoneuvolla Paloesimies Jarkke Lahti

10 Toiminta tehtävän jälkeen Ajoneuvossa kevyet asut, jotka puetaan tarvittaessa päälle siirtymisen ajaksi. Tarvittaessa henkilöstölle tuodaan puhtaat ja kuivat varusteet Paloesimies Jarkke Lahti

11 Varusteiden huolto Oma yksikkö ajetaan paloasemalle tullessa pesupaikalle, jossa ajoneuvosta tyhjennetään likainen kalusto, paineilmalaitteet ja pesupusseissa olevat varusteet ja pesupaikalla tehdään: Paineilmalaitteiden karkeapesu Käytetyn kaluston pesu (huuhtelu jo tilannepaikalla) Ajoneuvon pesu ja puhdistus Huollon aikana käytetään asianmukaisia suojaimia tilanteen ja likaisuuden mukaan: Suoja-asut Esiliinat Kemikaalinkestävät käsineet Silmäsuojaimet Tarvittaessa hengityssuojaimet (varustehuollossa ja letkunpesussa kevyt P2 tai P3 luokan suojain) Paloesimies Jarkke Lahti

12 Paineilmalaitteiden huolto Karkeapesu pesutelineessä (ensisijainen) Karkeapesu lattialla (ergonomialtaan huono vaihtoehto) Pesussa käytetään mietoa pesuainetta Harjataan tarvittaessa Huuhdellaan vedellä (ei painepesurilla) Kuivataan pesutelineessä tai varustehuollossa Paloesimies Jarkke Lahti

13 Käytetty kalusto Pestään miedolla pesuaineella Huuhdellaan vedellä Paloesimies Jarkke Lahti

14 Varusteet siirretään pesupusseissa, jätesäkeissä tai kuljetusastioissa varustehuoltotilaan. Pesupussit laitetaan suoraan pesukoneeseen. Ilman pesupussia pestäessä muista suojaimet! Paloesimies Jarkke Lahti

15 Letkut Siirretään suoraan letkutornin kautta pesupaikalle Pestään asianmukaisia suojaimia käyttäen Paloesimies Jarkke Lahti

16 Ajoneuvo Puhdistetaan ajoneuvo pesupaikalla Sisäpesu ulkopesu Paloesimies Jarkke Lahti

17 Paloesimies Jarkke Lahti Muu kalusto ja varusteet Sammutusjalkineet huuhdellaan jo tilannepaikalla. Kypärälle käsinpesu pesuhallissa. Sammutuskäsineet pestään päältä käsin tai pesuohjeiden mukaan koneessa. Paineilmapullojen suojapussit pestään pesukoneessa ohjeiden mukaan. Muuta huomioitavaa: Letkukalusto tulisi pestä vuorokauden kuluessa käytöstä (homehtuu kuljetusastioissa). Erittäin likaisille letkuille liotus kuljetusastiassa tai letkunpesupaikalle olevassa altaassa (liotus estää myös pölyämistä).

18 Paloesimies Jarkke Lahti Kalustaminen Pestyt työvälineet voidaan siirtää ajoneuvoon jo pesuhallissa. Ajoneuvo kalustetaan omalla paikallaan kalustohallissa (puhdas tila).

19 Toimintamallin soveltaminen eri olosuhteisiin Suojautumissuositukset on käyttöönotettavissa jokaisella paloasemalla Jokaisella paloasemalla tulisi olla pesukone varusteiden pesuun. Suosituksena on pestä sammutusvarusteet omassa koneessaan (ei aina mahdollista) Tehdään paloasemalla riskinarvio ja korjataan mahdolliset ongelmakohdat (likaiset ja puhtaat tilat) Koulutetaan ja motivoidaan henkilöstö toimimaan turvallisemmilla ja terveellisimmillä toimintatavoilla Paloaseman viihtyvyys paranee Kaikella on kuitenkin tarkoituksensa Terveempi palomies Puhtaammat työskentelytilat Yleinen viihtyvyys

20 Altistumistutkimus Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa Hankkeeseen osallistuu: Keski-Suomen pelastuslaitos (soveltaa Skellefteå mallia) Pohjois-Savon pelastuslaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Helsingin pelastuslaitos Keski-Suomen pelastuslaitokselta osallistuvat: Jyväskylän 24/7 paloasemat Keskuspaloasema Seppälän paloasema Vaajakosken paloasema Yhteensä 12 tutkimushenkilöä Seurantaryhmä: Mikko Terävä ja Kim Nikula (SPAL) Taisto Hakala (Helsinki) Jorma Lilja (Helsinki) Jyrki Landstedt (Keski-Uusimaa) Mika Kuivalainen, Jarkke Lahti (Keski-Suomi) Jukka Koponen (Pohjois-Savo) Paavo Tiitta (Pohjois-Savo) Ismo Huttu (Pelastusopisto) Petri Jaatinen (SPEK) Anne-Marie Kurka (TSR) Juha Höök (SPPL) Ari Keijonen (SPPL) Marjaleena Aatamila, Juha Laitinen, Harri Lindholm (TTL) Kuva: Claes-Håkan Carlsson

21 Tutkimusryhmä Vanhempi tutkija Juha Laitinen, FT, dos (suunnittelu, työhygieeniset mittaukset, toksikologiset mittaukset ja raportointi) Erikoislääkäri Harri Lindholm, LT (lääketieteen vastuuhenkilö, suunnittelu, tulehdusmarkkerit ja raportointi) Tutkija Marjaleena Aatamila, FM (työhygieeniset mittaukset ja raportointi) Erikoistyöhygieenikko Mika Jumpponen, FM (suunnittelu, työhygieeniset mittaukset ja raportointi) Teemajohtaja Rauno Pääkkönen, TkT, dos (suunnittelu ja raportointi) Lähde: Työterveyslaitos

22 Tavoitteet 1. Verrataan mittausten avulla Skellefteå-mallia soveltavan Pelastuslaitoksen palomiesten altistumista perinteisesti työskentelevien Pelastuslaitosten palomiesten altistumiseen kaluston ja henkilökohtaisten varusteiden huollossa sekä hälytysvalmiudessa. 2. Mitataan palomiesten altistumistasoja sammutustehtävissä biomonitorointi-, ihoaltistumis- ja ilmamittausmenetelmien avulla. Lisäksi altistumisen kirjoa arvioidaan materiaalinäytteiden avulla. 3. Mitataan ärsyttävien kemikaalien aiheuttamia tulehdusvasteita palomiesten keuhkoissa ja arvioidaan altistumisen osuutta niiden syntyyn. 4. Jaetaan kerätty tieto kentälle koulutuskiertueen avulla ja edistetään hyväksi havaittuja käytäntöjä operatiivisessa toiminnassa. Lähde: Työterveyslaitos

23 Menetelmät Henkilökohtaiset altistumismittaukset vuorossa olevalta savusukellusparilta eli maksimissaan kaksi koehenkilöä per hälytys (ihoaltistuminen, virtsa-, veri- ja sylkinäytteet) Potentiaalinen hengitystiealtistuminen (sammutusasuun kiinnitetyt passiivikeräimet) Materiaalinäytteet palopaikoilta (näyte minigrip-pussiin kolmesta kohdasta palopaikalta) Ilmanäytteet paloaseman ja ajoneuvojen ilmasta (sammutuspukujen säilytystilasta ja paloautosta) Materiaalinäytteet paloaseman pinnoilta (letkujen huolto, epäpuhtauksien leviäminen) Lähde: Työterveyslaitos

24 Aikataulu Lähde: Työterveyslaitos

25 Tulevaisuus Suojautumissuositukset Päivittäiset tilanteet Erityistilanteet Lisätutkimukset? Ajoneuvojen kehittäminen (altistumisen vähentämisen huomioiminen suunnittelussa) Operatiivisen henkilöstön altistumisen seuranta Terveystarkastukset ASA-rekisteri

26 Kiitos!

Alipäällystön koulutusohjelma

Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystökurssi 34 PELASTUSHENKILÖSTÖN ALTISTUSTEN VÄHENTÄMINEN HAITALLISILLE AINEILLE Jarno Lamminpää 2 PELASTUSOPISTO Koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

ja pelastussukelluksen organisoinnin näkökulmasta. Ohje ei keskity pelastussukelluksen jälkeiseen huoltotoimintaan, jossa altistuminen

ja pelastussukelluksen organisoinnin näkökulmasta. Ohje ei keskity pelastussukelluksen jälkeiseen huoltotoimintaan, jossa altistuminen 8 4/2014 Ei savua ilman syöpää? Palomiehet altistuvat viikoittain haitallisille aineille, jotka voivat lisätä syövän riskiä. Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut palomiestyön kokonaisuudessaan

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Kemikaalialtistuminen ja siltä suojautuminen palokohteissa vanhempi tutkija Juha Laitinen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/t2531.pdf Juha Laitinen, Suomen JVT- ja

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta (TUVASA-hanke) Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsenyritysten ja Työterveyslaitoksen yhteishanke Juha

Lisätiedot

Oikea asenne Terveempi elämä

Oikea asenne Terveempi elämä Oikea asenne Terveempi elämä Lähteet: Kemikaalialtistumisen vähentäminen palokohteissa, VTT tiedotteita Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen, VTT tiedotteita

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Kantelija: Paul Petteri Eskelinen 24.7.1971 Kaskitie 30 D 6, 04410 Järvenpää Email paul.eskelinen@gmail.com Puh. 040 8493847

Kantelija: Paul Petteri Eskelinen 24.7.1971 Kaskitie 30 D 6, 04410 Järvenpää Email paul.eskelinen@gmail.com Puh. 040 8493847 1 Kantelija: Paul Petteri Eskelinen 24.7.1971 Kaskitie 30 D 6, 04410 Järvenpää Email paul.eskelinen@gmail.com Puh. 040 8493847 1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot

Torjunta-ainetöiden työhygienia

Torjunta-ainetöiden työhygienia Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 13 Torjunta-ainetöiden työhygienia SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2002 Hermes, Tampere 2002 2. painos ISBN 952 00 0666 4 ISSN 1456 257X Sisältö 1.

Lisätiedot

SAVUSUKELTAJIEN ALTISTUMINEN PALOTALO- JA KONTTIHAR- JOITUKSISSA KÄYTETTÄESSÄ ERILAISIA POLTTOMATERIAALEJA

SAVUSUKELTAJIEN ALTISTUMINEN PALOTALO- JA KONTTIHAR- JOITUKSISSA KÄYTETTÄESSÄ ERILAISIA POLTTOMATERIAALEJA SAVUSUKELTAJIEN ALTISTUMINEN PALOTALO- JA KONTTIHAR- JOITUKSISSA KÄYTETTÄESSÄ ERILAISIA POLTTOMATERIAALEJA Tiivistelmä Juha Laitinen 1, Ismo Huttu 2, Mauri Mäkelä 3 1) Työterveyslaitos Kuopion toimipiste,

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus 5 alusöljyvahingon Työterveys ja -turvallisuus torjunnassa SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Työterveys ja -turvallisuus alusöljyvahingon rantatorjunnassa Kotka 2011 Kymenlaakson

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan työssä Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suur-Savon Sähkötyö Oy toteuttaja:

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin:

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin: 2 KEMIKAALIT Suomen kemikaaleja koskevat säädökset perustuvat kemikaalilakiin (liite 1), mutta samalla ne täyttävät työturvallisuuslain vaatimukset. Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu EU:n kemikaalisäädöksiin,

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Hygienia suun terveydenhuollossa Jakelu: Lääkelaitos Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 4733 4242

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Hiekkapöly poissa keuhkoista

Hiekkapöly poissa keuhkoista Hiekkapöly poissa keuhkoista Kvartsihiekan oikea käsittely Työturvallisuuskeskus Sisältö Lukijalle... 3 Kvartsipöly työterveysongelmana... 4 Mitä piidioksidi on?... 5 Mitä kvartsipöly on?... 7 Silikoosi

Lisätiedot

Kestävä pelastustoimi. Neuvoja ja ehdotuksia pelastusalan toimijoiden ympäristö- ja ilmastotyöhön. Sami Häkkinen Suomen Palopäällystöliitto

Kestävä pelastustoimi. Neuvoja ja ehdotuksia pelastusalan toimijoiden ympäristö- ja ilmastotyöhön. Sami Häkkinen Suomen Palopäällystöliitto Kestävä pelastustoimi Neuvoja ja ehdotuksia pelastusalan toimijoiden ympäristö- ja ilmastotyöhön Sami Häkkinen Suomen Palopäällystöliitto 1 Sisältö 1. Johdanto... 2 Lainsäädäntö... 4 2. Kunnallinen toiminta...

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS Työn tekijä: Joonas Halttunen Työn valvoja: Martti Linnoaro Työn ohjaaja: Hanna Näätsaari

Lisätiedot

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET Niina Kallio Milja Koponen SISÄLTÖ: 1. Yleistä... 4 1.1 Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla...

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

MARJANVILJELIJÖIDEN TERVEYSTARKASTUKSET

MARJANVILJELIJÖIDEN TERVEYSTARKASTUKSET MARJANVILJELIJÖIDEN TERVEYSTARKASTUKSET 2005 1 SISÄLTÖ ESIPUHE... 2 1. TAUSTAA... 3 2. VUOSITTAISET TYÖVAIHEET MARJATILOILLA... 3 2.1 YLEISTÄ...3 2.2VUOSITTAISET TYÖVAIHEET MANSIKKATILOILLA...4 2.3 VUOSITTAISET

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot