Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki"

Transkriptio

1 Isokyrö Storkyro Kaskinen Kaskö Korsnäs Kristinestad Kristiinankaupunki Kronoby Kruunupyy Laihia Laihela Larsmo Luoto Malax Maalahti Korsholm Mustasaari Närpes Närpiö Oravais Oravainen Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Nykarleby Uusikaarlepyy Vaasa Vasa Vähäkyrö Lillkyro Vörå-Maxmo Vöyri-Maksamaa Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers 2009

2 Innehållet - Sisältö - Contents 3... Allmänt 4... Yleistietoa 5...General information 6... Arealuppgifter kommunvis Pinta-alatietoja kunnittain Municipalities by area Folkmängd vid utgången av åren Väkiluku vuosien lopussa Population at the end of Befolkning efter ålder Väestö iän mukaan Population by age at end Befolkning efter språk Väestö kielen mukaan Population by language at end Befolkningsförändringar 2008 Väestönmuutokset 2008 Vital statistics Befolkningsförändringar Väestönmuutokset Vital statistics Utländska medborgare 2000, Ulkomaan kansalaiset 2000, Foreigners in Finland 2000, Utländska medborgare landskapsvis 2008 Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 2008 Foreigners in Finland by region Statistikcentralens befolkningsprognos (2009) för åren Tilastokeskuksen väestöennuste (2009) vuosille Statistics Finland s population projection (2009) for the years Statistikcentralens befolkningsprognos (2009) efter ålder 2040 Tilastokeskuksen väestöennuste (2009) iän mukaan 2040 Statistics Finland s population projection (2009) by age for the year Inom området arbetande (=arbetsplatser) efter näringsgren år 2007 Alueella työssäkäyvät (=työpaikat) elinkeinon mukaan vuonna 2007 Persons working in the area (=jobs) by industry Sysselsatta, arbetsplatssufficiens och försörjningskvot 2007 Työlliset, työpaikkaomavaraisuus ja huoltosuhde 2007 Employment, Workplace self-sufficiency and Dependency ratio Industriverksamheten landskapsvis år 2008 Teollisuustoiminta maakunnittain vuonna 2008 Industrial activity by region Förädlingsvärde inom industrin landskapsvis 2008 Teollisuuden jalostusarvo maakunnittain 2008 Value added in industry by region Befolkningens utbildningsstruktur kommunvis Väestön koulutusrakenne kunnittain Population after level of education by municipality Nyckeltal för kommunernas ekonomi 2008 Kuntien talouden tunnuslukuja 2008 Local government finances Bruttonationalprodukt per invånare Bruttokansantuote asukasta kohti Gross domestic product per capita Bruttonationalprodukt per invånare landskapsvis 2007 Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2007 Gross domestic product per capita by region Arbetslöshetsgraden Työttömyysasteet vuosina Unemployment rate Arbetslöshetsgrad landskapsvis 2009 Työttömyysaste maakunnittain 2009 Unemployment by region Båttrafik - Laivaliikenne - Boat traffic Flygtrafik - Lentoliikenne - Air transport Landskapen Maakunnat Regions 28...Ekonomiska regioner Seutukunnat Sub-regional units

3 Allmänt Österbottens förbund är ett av de nitton landskapsförbunden i Finland. Förbundet, som är en samkommun för de 17 kommunerna i landskapet Österbotten, fungerar som regional utvecklings- och planeringsmyndighet och som intressebevakningsorganisation för landskapet. Österbottens förbund har två huvuduppgifter: regional utveckling och landskapsplanläggning, vilka båda skapar basen för landskapets intressebevakning. Förbundets beslutanderätt utövas av landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen, som består av kommunpolitiker. Landskapsfullmäktige har 38 medlemmar. Ordförande i landskapsfullmäktige är Miapetra Kumpula-Natri (sdp). Mandat per parti: sfp 20, sdp 6, saml 5, c 3, vf 2, kd 2. Landskapsstyrelsen har 13 medlemmar. Ordförande i landskapsstyrelsen är Ulla-Maj Wideroos (sfp). Mandat per parti: sfp 8, sdp 2, saml 1, kd 1, c 1. Förbundets ämbetsverk har 30 anställda. Ämbetsverket leds av landskapsdirektör Olav Jern. Förbundet upprätthåller tillsammans med tre andra förbund i västra Finland det gemensamma Europakontoret i Bryssel. Kontoret leds av Kjell Nybacka. 3

4 Yleistietoa Pohjanmaan liitto on yksi maamme yhdeksästätoista maakunnan liitosta. Liitto on Pohjanmaan maakuntaan kuuluvien 17 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka toimii maakunnan aluekehittämisja suunnitteluviranomaisena sekä edunvalvontaorganisaationa. Pohjanmaan liitolla on kaksi päätehtävää: alueellinen kehittäminen ja maakuntakaavoitus, jotka osaltaan luovat perustan maakunnan edunvalvonnalle. Päätösvaltaa käyttävät kuntien poliittisista vaikuttajista koostuvat maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Maakuntavaltuustossa on 38 jäsentä. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana on Miapetra Kumpula-Natri (SDP). Valtuustopaikat puolueittain: RKP 20, SDP 6, Kok. 5, Kesk. 3, Vas. 2, KD 2. Maakuntahallituksessa on 13 jäsentä. Maakuntahallituksen puheenjohtajana on Ulla-Maj Wideroos (RKP). Hallituspaikat puolueittain: RKP 8, SDP 2, Kok. 1, KD 1, Kesk. 1. Liiton toimistossa työskentelee 30 työntekijää. Toimistoa johtaa maakuntajohtaja Olav Jern. Liitto ylläpitää kolmen muun länsisuomalaisen liiton kanssa Länsi- Suomen Eurooppa-toimistoa Brysselissä. Toimiston johtaja on Kjell Nybacka. 4

5 General information The Regional Council of Ostrobothnia is one of the nineteen regional councils in Finland. Formed by the seventeen municipalities in the region of Ostrobothnia, the Regional Council is a joint municipal authority operating as a regional development authority, a planning organisation and a promoter of regional interests. The Regional Council of Ostrobothnia has two primary functions: regional development and spatial planning, which both form the basis for supporting regional interests. Power of decision is exercised by the Assembly and the Board composed of municipal politicians. The Assembly holds 38 seats. Chairman of the Assembly is Ms Miapetra Kumpula-Natri (Social Democratic Party). Seats per party in the Assembly: Swedish People s Party 20, Social Democratic Party 6, National Coalition Party 5, Centre Party 3, Left Alliance 2, Christian Democrats 2. The Board holds 13 seats. Chairman of the Board is Ms Ulla-Maj Wideroos (Swedish People s Party). Seats per party in the Board: Swedish People s Party 8, Social Democratic Party 2, National Coalition Party 1, Christian Democrats 1, Centre Party 1. The office of the Council has 30 employees. Head of the Regional Council is Mr Olav Jern. The Regional Council of Ostrobothnia and three other regional councils in Western Finland run the common West Finland European Office in Brussels. Head of the office is Mr Kjell Nybacka. 5

6 Arealuppgifter kommunvis Pinta-alatietoja kunnittain Municipalities by area Land km 2 Folkmängd Invånare/km 2 Maata km 2 Väkiluku Asukkaita/km 2 Land area, km 2 Population Inhabitants/km 2 Isokyrö-Storkyro 354, ,1 Kaskinen-Kaskö 10, ,9 Korsnäs 235, ,4 Kristinestad-Kristiinankaupunki 682, ,6 Kronoby-Kruunupyy 712, ,4 Laihia-Laihela 504, ,3 Larsmo-Luoto 142, ,6 Malax-Maalahti 520, ,7 Korsholm-Mustasaari 848, ,4 Närpes-Närpiö 977, ,7 Oravais-Oravainen 203, ,6 Jakobstad-Pietarsaari 88, ,7 Pedersöre 794, ,5 Nykarleby-Uusikaarlepyy 732, ,1 Vaasa-Vasa 188, ,3 Vähäkyrö-Lillkyro 175, ,9 Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa 577, ,7 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA-OSTROBOTHNIA 7749, ,7 Hela landet - Koko maa - Whole country , ,5 Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland 1034, ,8 Vaasan seutu - Vasaregionen 2574, ,4 Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu 1670, ,9 Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu 2470, ,9 Lantmäteriverket - Maanmittauslaitos - National Land Survey of Finland 6

7 Folkmängd vid utgången av åren Väkiluku vuosien lopussa Population at the end of Förändring % 2008 Muutos % *) 2009 Change % Isokyrö-Storkyro ,8 Kaskinen-Kaskö ,4 Korsnäs ,9 Kristinestad-Kristiinankaupunki ,1 Kronoby-Kruunupyy ,0 Laihia-Laihela ,3 Larsmo-Luoto ,5 Malax-Maalahti ,1 Korsholm-Mustasaari ,2 Närpes-Närpiö ,4 Oravais-Oravainen ,1 Pedersöre ,6 Jakobstad-Pietarsaari ,2 Nykarleby-Uusikaarlepyy ,3 Vaasa-Vasa ,0 Vähäkyrö-Lillkyro ,2 Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa ,2 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA- OSTROBOTHNIA ,6 Hela landet - Koko maa - Whole country ,5 Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland ,4 Vaasan seutu - Vasaregionen ,0 Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu *) Förhandsuppgift - Ennakkotieto - Preliminary data , ,2 7

8 Befolkning efter ålder Väestö iän mukaan Population by age at end-2008 Totalt Yhteensä Ålder - Ikä - Age Total 0-14 % % 65- % Isokyrö-Storkyro , , ,4 Kaskinen-Kaskö , , ,0 Korsnäs , , ,8 Kristinestad-Kristiinankaupunki , , ,7 Kronoby-Kruunupyy , , ,9 Laihia-Laihela , , ,3 Larsmo-Luoto , , ,9 Malax-Maalahti , , ,1 Korsholm-Mustasaari , , ,7 Närpes-Närpiö , , ,0 Oravais-Oravainen , , ,3 Pedersöre , , ,2 Jakobstad-Pietarsaari , , ,9 Nykarleby-Uusikaarlepyy , , ,4 Vaasa-Vasa , , ,7 Vähäkyrö-Lillkyro , , ,8 Vörå-Maxmo-Vöyri-Maksamaa , , ,0 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA- OSTROBOTHNIA , , ,5 Hela landet - Koko maa - Whole country , , ,7 Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland , , ,4 Vaasan seutu - Vasaregionen , , ,6 Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu , , , , , ,0 8

9 Befolkning efter språk Väestö kielen mukaan Population by language at end-2008 Språklig indelning*) Kielisuhde*) Linguistic division*) Totalt Yhteensä Total Finska Suomi Finnish % Modersmål-Äidinkieli-Mother tongue Svenska Ruotsi Swedish % Övriga språk Muut kielet Other languages % Isokyrö-Storkyro ,9 28 0,6 26 0,5 Kaskinen-Kaskö , ,1 57 3,9 Korsnäs , , ,5 Kristinestad-Kristiinankaupunki , ,6 89 1,2 Kronoby-Kruunupyy , ,3 77 1,1 Laihia-Laihela ,3 79 1,0 48 0,6 Larsmo-Luoto , ,5 46 1,0 Malax-Maalahti , , ,7 Korsholm-Mustasaari , , ,0 Närpes-Närpiö , , ,8 Oravais-Oravainen , , ,8 Jakobstad-Pietarsaari , , ,5 Pedersöre , ,1 98 0,9 Nykarleby-Uusikaarlepyy , , ,6 Vaasa-Vasa , , ,4 Vähäkyrö-Lillkyro ,7 79 1,7 31 0,7 Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa , ,6 79 1,8 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA- OSTROBOTHNIA , , ,3 Hela landet - Koko maa - Whole country , , ,6 Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland , , ,6 Vaasan seutu - Vasaregionen , , ,3 Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu , , ,8 Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu , , ,2 *)Språklig indelning: 0 = finskspråkig kommun 1 = tvåspråkig kommun med finska som majoritetsspråk 2 = svenskspråkig kommun 3 = tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk *)Kielellinen jaotus: 0 = suomenkielinen kunta 1 = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 2 = ruotsinkielinen kunta 3 = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi *)Linguistic division: 0 = municipality with Finnish as official language 1 = municipality with two official languages, Finnish-speaking majority 2 = municipality with Swedish as official language 3 = municipality with two official languages, Swedish-speaking majority 9

10 Befolkningsförändringar 2008 Väestönmuutokset 2008 Vital statistics 2008 Födelseöverskott Syntyneiden enemmyys Excess of births Inflyttning Tulomuutto Inmigration Utflyttning Lähtömuutto Outmigration Invandring Maahanmuutto Immigration Utvandring Maastamuutto Emigration Folkökning Väestönlisäys Increase of population Folkmängd Väkiluku Population Isokyrö-Storkyro Kaskinen-Kaskö Korsnäs Kristinestad-Kristiinankaupunki Kronoby-Kruunupyy Laihia-Laihela Larsmo-Luoto Malax-Maalahti Korsholm-Mustasaari Närpes-Närpiö Oravais-Oravainen Pedersöre Jakobstad-Pietarsaari Nykarleby-Uusikaarlepyy Vaasa-Vasa Vähäkyrö-Lillkyro Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA-OSTROBOTHNIA Hela landet - Koko maa - Whole country Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland Vaasan seutu - Vasaregionen Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu

11 Befolkningsförändringar Väestönmuutokset Vital statistics Pohjanmaa Österbotten Ostrobothnia *) Födda - Syntyneet - Births Döda - Kuolleet - Deaths Födelseöverskott - Syntyneiden enemmyys - Excess of births Inflyttning - Tulomuutto - In-migration Utflyttning - Lähtömuutto -Out-migration Nettoflyttning mellan kommunen - Kuntien välinen nettomuutto - Net migration Invandring - Maahanmuutto - Immigration Utflyttning - Maastamuutto - Emigration Nettomigration - Nettosiirtolaisuus - Net migration Folkökning - Väestönlisäys - Increase of population Folkmängd - Väkiluku - Population *) Förhandsuppgift - Ennakkotieto - Preliminary data 11

12 Utländska medborgare 2000, Ulkomaan kansalaiset 2000, Foreigners in Finland 2000, % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Isokyrö-Storkyro 20 0,4 27 0,5 34 0,7 32 0,6 29 0,6 Kaskinen-Kaskö 29 1,9 33 2,2 38 2,5 50 3,4 50 3,4 Korsnäs 49 2,2 64 2,9 76 3, , ,8 Kristinestad-Kristiinankaupunki 87 1, , , , ,8 Kronoby-Kruunupyy 68 1,0 85 1,3 83 1,2 77 1,1 89 1,3 Laihia-Laihela 28 0,4 24 0,3 33 0,4 39 0,5 41 0,5 Larsmo-Luoto 51 1,2 55 1,3 68 1,5 64 1,4 71 1,5 Malax-Maalahti 137 2, , , , ,3 Korsholm-Mustasaari 180 1, , , , ,2 Närpes-Närpiö 306 3, , , , ,3 Oravais-Oravainen 61 2, , , , ,9 Pedersöre 92 0, , , , ,3 Jakobstad-Pietarsaari 411 2, , , , ,2 Nykarleby-Uusikaarlepyy 79 1, , , , ,9 Vaasa-Vasa , , , , ,6 Vähäkyrö-Lillkyro 13 0,3 26 0,6 27 0,6 25 0,5 34 0,7 Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa 36 0,8 46 1,0 60 1,3 69 1,5 81 1,8 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA- OSTROBOTHNIA , , , , ,2 Hela landet - Koko maa - Whole country , , , , ,7 Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland 61 0,4 77 0,4 94 0,5 96 0, ,6 Vaasan seutu - Vasaregionen , , , , ,9 Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu 422 2, , , , ,3 Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu 701 1, , , , ,3 12

13 Utländska medborgare landskapsvis 2008 Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 2008 Foreigners in Finland by region 2008 Åland - Ahvenanmaa Uusimaa - Nyland ÖSTERBOTTEN - POHJANMAA Varsinais-Suomi - Egentliga Finland HELA LANDET - KOKO MAA Kymenlaakso - Kymmenedalen Etelä-Karjala - Södra Karelen Itä-Uusimaa - Östra Nyland Päijät-Häme - Päijänne Tavastland Pirkanmaa - Birkaland Pohjois-Karjala - Norra Karelen Kanta-Häme - Egentliga Tavastland Keski-Suomi - Mellersta Finland Kainuu - Kajanaland Lappi - Lappland Etelä-Savo - Södra Savolax Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten Pohjois-Savo - Norra Savolax Satakunta Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten Andel av befolkningen - Osuus väestöstä - Share of the population (%) 13

14 Statistikcentralens befolkningsprognos (2009) för åren Tilastokeskuksen väestöennuste (2009) vuosille Statistics Finland s population projection (2009) for the years Isokyrö - Storkyro Kaskinen - Kaskö Korsnäs Kristiinankaupunki - Kristinestad Kruunupyy - Kronoby Laihia - Laihela Luoto - Larsmo Maalahti - Malax Mustasaari - Korsholm Närpiö - Närpes Oravainen - Oravais Pedersöre Pietarsaari - Jakobstad Uusikaarlepyy - Nykarleby Vaasa - Vasa Vähäkyrö - Lillkyro Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA- OSTROBOTHNIA Hela landet - Koko maa - Whole country Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland Vaasan seutu - Vasaregionen Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu

15 Statistikcentralens befolkningsprognos (2009) efter ålder 2040 Tilastokeskuksen väestöennuste (2009) iän mukaan 2040 Statistics Finland s population projection (2009) by age for the year 2040 Ålder - Ikä - Age 0-14 % % 65- % Totalt Yhteensä Total Isokyrö - Storkyro , , , Kaskinen - Kaskö 150 9, , , Korsnäs , , , Kristiinankaupunki - Kristinestad , , , Kruunupyy - Kronoby , , , Laihia - Laihela , , , Luoto - Larsmo , , , Maalahti - Malax , , , Mustasaari - Korsholm , , , Närpiö - Närpes , , , Oravainen - Oravais , , , Pedersöre , , , Pietarsaari - Jakobstad , , , Uusikaarlepyy - Nykarleby , , , Vaasa - Vasa , , , Vähäkyrö - Lillkyro , , , Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa , , , ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA- OSTROBOTHNIA , , , Hela landet - Koko maa - Whole country , , , Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland , , , Vaasan seutu - Vasaregionen , , , Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu , , , Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu , , ,

16 Inom området arbetande (=arbetsplatser) efter näringsgren år 2007 Alueella työssäkäyvät (=työpaikat) elinkeinon mukaan vuonna 2007 Persons working in the area (=jobs) by industry 2007 Primärnäringar Alkutuotanto Primary production Industri Teollisuus Manufacturing Tjänster Palvelut Services Okänd Tuntematon Unknown Totalt Yhteensä Total % % % % Isokyrö - Storkyro , , ,3 19 1, Kaskinen - Kaskö 47 4, , ,3 9 0,9 983 Korsnäs , , ,3 11 1,3 877 Kristiinankaupunki - Kristinestad , , ,7 36 1, Kruunupyy - Kronoby , , ,2 26 0, Laihia - Laihela , , ,9 28 1, Luoto - Larsmo 40 4, , ,3 9 1,0 939 Maalahti - Malax , , ,6 30 1, Mustasaari - Korsholm 403 8, , ,0 76 1, Närpiö - Närpes , , ,2 75 1, Oravainen - Oravais , , ,1 5 0, Pietarsaari - Jakobstad 100 0, , ,9 41 0, Pedersöre , , ,8 25 0, Uusikaarlepyy - Nykarleby , , ,4 42 1, Vaasa - Vasa 99 0, , , , Vähäkyrö - Lillkyro , , ,3 20 1, Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa , , ,6 16 0, ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA- OSTROBOTHNIA , , , , Hela landet - Koko maa - Whole country , , , , Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland , , ,7 67 1, Vaasan seutu - Vasaregionen , , , , Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu , , , , , , , ,

17 Sysselsatta, arbetsplatssufficiens och försörjningskvot 2007 Työlliset, työpaikkaomavaraisuus ja huoltosuhde 2007 Employment, Workplace self-sufficiency and Dependency ratio 2007 Sysselsatta Työlliset Employment Sysselsättningsgrad % Työllisyysaste % Employment rate % Försörjningskvot % Huoltosuhde % Dependency ratio % Arbetsplatssufficiens % Työpaikkaomavaraisuus % Workplace selfsufficiency % Isokyrö - Storkyro ,8 1,39 69,1 Kaskinen - Kaskö ,7 1,13 141,0 Korsnäs ,1 1,23 87,4 Kristiinankaupunki - Kristinestad ,0 1,40 90,2 Kruunupyy - Kronoby ,2 1,16 93,5 Laihia - Laihela ,8 1,15 57,2 Luoto - Larsmo ,9 1,42 49,7 Maalahti - Malax ,7 1,20 74,5 Mustasaari - Korsholm ,3 1,03 55,0 Närpiö - Närpes ,3 1,13 101,6 Oravainen - Oravais ,2 1,29 107,6 Pietarsaari - Jakobstad ,1 1,33 129,7 Pedersöre ,6 1,26 75,6 Uusikaarlepyy - Nykarleby ,9 1,13 96,7 Vaasa - Vasa ,7 1,15 132,4 Vähäkyrö - Lillkyro ,2 1,24 59,9 Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa ,3 1,19 88,6 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA-OSTROBOTHNIA ,7 1,20 101,2 Hela landet - Koko maa - Whole country ,9 1,24 100,0 Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland ,8 1,24 61,2 Vaasan seutu - Vasaregionen ,7 1,14 109,1 Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu ,4 1,24 100,7 Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu ,8 1,27 100,4 Arbetsplatssufficiens anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom området och antalet sysselsatta som är bosatta inom området. Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Workplace self-sufficiency, Self-sufficiency in workplaces indicates the ratio between the number of people working in the area and the employed labour force living in the area. 17

18 Industriverksamheten landskapsvis år 2008 *) Teollisuustoiminta maakunnittain vuonna 2008 *) Industrial activity by region 2008 *) Bruttovärde Bruttoarvo Gross value of production 1000 e Förädlingsvärde Jalostusarvo Value added 1000 e Euro/invånare Euro/asukas Euro/inhabitant Arbetstagare Työntekijät Wage earners Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa - Östra Nyland Varsinais-Suomi - Egentliga Finland Satakunta Kanta-Häme - Egentliga Tavastland Pirkanmaa - Birkaland Päijät-Häme - Päijänne Tavastland Kymenlaakso - Kymmenedalen Etelä-Karjala - Södra Karelen Etelä-Savo - Södra Savolax Pohjois-Savo - Norra Savolax Pohjois-Karjala - Norra Karelen Keski-Suomi - Mellersta Finland Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten ÖSTERBOTTEN - POHJANMAA Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten Kainuu - Kajanaland Lappi - Lappland Åland - Ahvenanmaa Hela landet - Koko maa - Whole country *) Förhandsuppgift - Ennakkotieto - Preliminary data 18

19 Förädlingsvärde inom industrin landskapsvis 2008 *) Teollisuuden jalostusarvo maakunnittain 2008 *) Value added in industry by region 2008 *) ÖSTERBOTTEN - POHJANMAA Itä-Uusimaa - Östra Nyland Varsinais-Suomi - Egentliga Finland Pirkanmaa - Birkaland Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten Etelä-Karjala - Södra Karelen Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten Satakunta Päijät-Häme - Päijänne Tavastland HELA LANDET - KOKO MAA Kymenlaakso - Kymmenedalen Keski-Suomi - Mellersta Finland Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten Kanta-Häme - Egentliga Tavastland Uusimaa - Nyland Lappi - Lappland Pohjois-Savo - Norra Savolax Pohjois-Karjala - Norra Karelen Etelä-Savo - Södra Savolax Åland - Ahvenanmaa Kainuu - Kajanaland *) Förhandsuppgift - Ennakkotieto - Preliminary data euro/invånare - euroa/asukas - euro/per capita 19

20 Befolkningens utbildningsstruktur kommunvis Väestön koulutusrakenne kunnittain Population after level of education by municipality år fyllda befolkningen 15 vuotta täyttänyt väestö population aged 15 and over av vilka personer som avlagt examen näistä tutkinnon suorittaneita with educational qualification % mellannivå keskiaaste upper secondary % högre nivå korkea-aste tertiary % Isokyrö-Storkyro , , ,4 Kaskinen-Kaskö , , ,6 Korsnäs , , ,6 Kristinestad-Kristiinankaupunki , , ,7 Kronoby-Kruunupyy , , ,4 Laihia-Laihela , , ,2 Larsmo-Luoto , , ,7 Malax-Maalahti , , ,2 Korsholm-Mustasaari , , ,0 Närpes-Närpiö , , ,2 Oravais-Oravainen , , ,1 Pedersöre , , ,2 Jakobstad-Pietarsaari , , ,3 Nykarleby-Uusikaarlepyy , , ,7 Vaasa-Vasa , , ,0 Vähäkyrö-Lillkyro , , ,8 Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo , , ,0 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA-OSTROBOTHNIA , , ,6 Hela landet - Koko maa - Whole country , , ,9 Ekonomiska regioner - Seutukunnat - Sub-regional units: Kyrönmaa - Kyroland , , ,9 Vaasan seutu - Vasaregionen , , ,0 Sydösterbotten - Suupohjan rannikkoseutu , , ,6 Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu , , ,5 20

21 Nyckeltal för kommunernas ekonomi 2008 Kuntien talouden tunnuslukuja 2008 Local government finances 2008 Inkomstskatteprocent 2010 Tuloveroprosentti 2010 Local income tax rate Skatteinkomster, e/invånare Verotulot, e/asukas Tax revenue, e/inhabitant Årsbidrag, e/invånare Vuosikate, e/asukas Annual margin, e/inhabitant Lånestocken, e/invånare Lainakanta, e/asukas Loan stock, e/inhabitant Statsandelar Valtionosuudet, e/asukas State subsidies Isokyrö-Storkyro 20, Kaskinen-Kaskö 20, Korsnäs 19, Kristinestad-Kristiinankaupunki 20, Kronoby-Kruunupyy 19, Laihia-Laihela 19, Larsmo-Luoto 18, Malax-Maalahti 19, Korsholm-Mustasaari 19, Närpes-Närpiö 20, Oravais-Oravainen 20, Jakobstad-Pietarsaari 20, Pedersöre 19, Nykarleby-Uusikaarlepyy 19, Vaasa-Vasa 19, Vähäkyrö-Lillkyro 20, Vörå-Maxmo - Vöyri-Maksamaa 19, ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA-OSTROBOTHNIA 19, Hela landet - Koko maa - Whole country 18,

22 Bruttonationalprodukt per invånare ; hela landet = 100 Bruttokansantuote asukasta kohti ; koko maa =100 Gross domestic product per capita ; whole country = HELA LANDET - KOKO MAA - WHOLE COUNTRY 100,0 100,0 100 Uusimaa Nyland 135,5 136,4 135,8 Varsinais-Suomi Egentliga Finland 94,8 95,1 96,6 Kanta-Häme Egentliga Tavastland 82,7 80,6 80,3 Päijät-Häme Päijänne Tavastland 81,7 80,3 77,7 Kymenlaakso Kymmenedalen 100,3 98,2 90,4 Etelä-Karjala Södra Karelen 91,1 89,9 91,6 Itä-Uusimaa Östra Nyland 103,1 109,8 106,0 Satakunta 89,8 89,1 88,4 Pirkanmaa Birkaland 97,6 95,0 95,5 Keski-Suomi Mellersta Finland 82,4 82,0 82,7 Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten 73,2 74,4 77,3 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN OSTROBOTHNIA 93,4 93,0 94,3 Kyrönmaa Kyroland 48,9 48,4 49,1 Vaasan seutu Vasaregionen 105,6 104,4 110,7 Sydösterbotten Suupohjan rannikkoseutu 81,2 87,1 87,3 Jakobstadsregionen Pietarsaaren seutu 91,6 90,0 82,8 Etelä-Savo Södra Savolax 75,1 74,0 76,9 Pohjois-Savo Norra Savolax 79,4 78,5 79,6 Pohjois-Karjala Norra Karelen 74,6 75,5 74,1 Kainuu Kajanaland 68,0 71,2 72,3 Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten 80,5 91,2 91,3 Pohjois-Pohjanmaa Norra Österbotten 90,3 86,0 88,6 Lappi Lappland 81,4 86,1 81,7 Ahvenanmaa Åland 129,9 128,8 122,3 Bruttonationalprodukt till löpande priser Bruttokansantuote käyvin hinnoin GDP at current prices 22

23 Bruttonationalprodukt per invånare landskapsvis 2007 Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2007 Gross domestic product per capita by region 2007 Uusimaa - Nyland Åland - Ahvenanmaa Itä-Uusimaa - Östra Nyland HELA LANDET - KOKO MAA Varsinais-Suomi - Egentliga Finland Pirkanmaa - Birkaland ÖSTERBOTTEN - POHJANMAA Etelä-Karjala - Södra Karelen Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten Kymenlaakso - Kymmenedalen Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten Satakunta Keski-Suomi - Mellersta Finland Lappi - Lappland Kanta-Häme - Egentliga Tavastland Pohjois-Savo - Norra Savolax Päijät-Häme - Päijänne Tavastland Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten Etelä-Savo - Södra Savolax Pohjois-Karjala - Norra Karelen Kainuu - Kajanaland Euro /invånare till löpande priser Euro /asukas käyvin hinnoin Euro /per capita at current prices

24 Arbetslöshetsgraden årsmedeltal Työttömyysasteet vuosina vuosikeskiarvot Unemployment rate annual average Isokyrö-Storkyro 8,5 6,5 5,8 4,7 Kaskinen-Kaskö 7,0 7,3 4,8 5,6 Korsnäs 3,5 3,5 3,2 3,8 Kristinestad-Kristiinankaupunki 8,0 7,5 5,8 5,5 Kronoby-Kruunupyy 5,5 4,7 3,7 3,8 Laihia-Laihela 8,2 6,7 5,5 4,7 Larsmo-Luoto 4,1 4,4 3,7 3,3 Malax-Maalahti 5,5 5,0 4,2 3,9 Maxmo-Maksamaa 5,2 4,5 - - Korsholm-Mustasaari 5,0 4,4 3,5 3,1 Närpes-Närpiö 3,8 3,5 2,7 2,3 Oravais-Oravainen 4,3 4,1 3,8 3,9 Jakobstad-Pietarsaari 8,9 8,8 7,9 6,8 Pedersöre 4,3 3,7 3,5 3,1 Nykarleby-Uusikaarlepyy 4,3 3,7 3,3 3,2 Vaasa-Vasa 10,3 8,9 7,2 6,6 Vähäkyrö-Lillkyro 7,2 5,8 4,5 3,8 Vörå-Vöyri 3,8 3,2 - - Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo - - 3,3 2,7 ÖSTERBOTTEN-POHJANMAA-OSTROBOTHNIA 7,5 6,6 5,5 5,0 Hela landet - Koko maa - Whole country 10,6 9,5 8,2 7,6 Arbetslöshetsgraden: de arbetslösa arbetssökandenas andel av hela arbetskraften Työttömyysaste: työttömien työnhakijoiden osuus koko työvoimasta Unemployment rate: share of unemployed job-seekers of the entire labour force ELY-centralen i Österbotten - Pohjanmaan ELY-keskus - Ostrobothnia ELY Centre 24

25 Arbetslöshetsgrad landskapsvis 2009 Työttömyysaste maakunnittain 2009 Unemployment by region 2009 Pohjois-Karjala - Norra Karelen Lappi - Lappland Keski-Suomi - Mellersta Finland Pohjois-Savo - Norra Savolax Etelä-Karjala - Södra Karelen Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten Pirkanmaa - Birkaland Etelä-Savo - Södra Savolax Kainuu - Kajanaland Päijät-Häme - Päijänne Tavastland HELA LANDET - KOKO MAA Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten Kymenlaakso - Kymmenedalen Satakunta Varsinais-Suomi - Egentliga Finland Kanta-Häme - Egentliga Tavastland Itä-Uusimaa - Östra Nyland Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten Uusimaa - Nyland ÖSTERBOTTEN - POHJANMAA Åland - Ahvenanmaa % Työvoimatutkimus - Arbetskraftsundersökningen - Labour Force Survey 2009/IV 25

26 Båttrafik - Laivaliikenne - Boat traffic * Passagerartrafik - Matkustajaliikenne - Passenger traffic 2008 Ankommande passagerare Saapuneita matkustajia Arrival passengers Avresande passagerare Lähteneitä matkustajia Departure passengers Vaasa-Vasa Hela landet - Koko maa - Whole country Utrikes godstrafik Ulkomaan tavaraliikenne International freight traffic 2008 Import Tuonti Imports ton-tonnia-tons Export Vienti Exports Totalt Yhteensä Total Kaskinen-Kaskö Kristinestad-Kristiinankaupunki Jakobstad-Pietarsaari Vaasa-Vasa Hela landet - Koko maa - Whole country Flygtrafik - Lentoliikenne - Air transport ** Passagerare 2009, Matkustajat 2009, Passengers 2009 Inrikes Kotimaa Domestic Utrikes Kansainvälinen International Totalt Yhteensä Total Vaasa-Vasa Kruunupyy-Kronoby Hela landet - Koko maa - Whole country * Sjöfartsstyrelsen-Merenkulkulaitos-Finnish Maritime Administration ** Luftfartsverket Finavia - Ilmailulaitos Finavia - Finavia

27 Landskapen Maakunnat Regions 1. Nyland Uusimaa 2. Östra Nyland Itä-Uusimaa 3. Egentliga Finland Varsinais-Suomi 4. Satakunta 5. Egentliga Tavastland Kanta-Häme 6. Birkaland Pirkanmaa 7. Tavastland Päijät-Häme Päijänne 8. Kymmenedalen Kymenlaakso 9. Södra Karelen Etelä-Karjala South Karelia 10. Södra Savolax Etelä-Savo 11. Norra Savolax Pohjois-Savo 12. Norra Karelen Pohjois-Karjala North Karelia 13. Mellersta Finland Keski-Suomi Central Finland 14. Södra Österbotten Etelä-Pohjanmaa South Ostrobothnia 15. Österbotten Pohjanmaa Ostrobothnia 16. Mellersta Österbotten Keski-Pohjanmaa Central Ostrobothnia 17. Norra Österbotten Pohjois-Pohjanmaa North Ostrobothnia 18. Kajanaland Kainuu 19. Lappland Lappi Lapland 20. Åland Ahvenanmaa

28 Ekonomiska regioner Seutukunnat Sub-regional units JAKOBSTADSREGIONEN PIETARSAAREN SEUTU JAKOBSTAD SUB-REGION: Jakobstad Pietarsaari Kronoby Kruunupyy Larsmo Luoto Nykarleby Uusikaarlepyy Pedersöre VASAREGIONEN VAASAN SEUTU VAASA SUB-REGION: Vaasa Vasa Korsholm Mustasaari Korsnäs Malax Maalahti, Oravais Oravainen Vörå-Maxmo Vöyri-Maksamaa KYROLAND KYRÖNMAA KYRÖNMAA SUB-REGION: Isokyrö Storkyro Laihia Laihela Vähäkyrö Lillkyro SYDÖSTERBOTTEN SUUPOHJAN RANNIKKOSEUTU COASTAL SOUTHERN OSTROBOTHNIA SUB-REGION: Kaskinen Kaskö Kristinestad Kristiinankaupunki Närpes Närpiö Förfrågningar - Tiedustelut - Inquiries: Marita Riihimäki , Ombrytning - Taitto - Lay-out Bock s Offi ce Nr 67 S-F-E 2010 ISBN ISSN Vasa-Vaasa 2010 Publikationen kan fås på adressen: Österbottens förbund PB 174, Vasa Sandögatan 6 Telefon (06) , Telefax (06) Julkaisu on saatavissa osoitteesta: Pohjanmaan liitto PL 174, Vaasa Hietasaarenkatu 6 Puhelin (06) , Fax (06) This publication can be ordered from: The Regional Council of Ostrobothnia P.O. Box 174, FIN Vaasa, Finland Phone , Fax

österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS

österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS INNEHåLL SISäLTö CONTENTS Om österbottens förbund Pohjanmaan liitosta About the Regional Council of Ostrobothnia...4 Arealuppgifter kommunvis

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2011 Innehåll Sisältö Contents Om Österbottens förbund Pohjanmaan liitosta About the Regional Council of Ostrobothnia...4 Arealuppgifter

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki Isokyrö Storkyro Kaskinen Kaskö Korsnäs Kristinestad Kristiinankaupunki Kronoby Kruunupyy Laihia Laihela Larsmo Luoto Malax Maalahti Korsholm Mustasaari Närpes Närpiö Oravais Oravainen Jakobstad Pietarsaari

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2016 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi Ostrobothnia Österbotten Pohjanmaa Ostrobothnia Population ~179 000 GDP per capita 32 900 Native language Swedish 50,5 % Finnish 45,0 % Others 4,5 % Development 2011: Excess of births 384 Net migration

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia Österbotten i tillväxt Pohjanmaa kasvun uralla Olav Jern landskapsdirektör maakuntajohtaja Valtakunnallinen Geologian päivän seminaarin avaus 15.9.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto 28 v. maankohoamista

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 27.5.2015 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa edelleen nopeasti, kasvua tullut lähes viidenneksen vuoden takaiseen

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.6.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut hieman, ollen edelleen koko maan keskiarvoa nopeampaa. Nuorisotyöttömyyden

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.11.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu pysyi alueella syyskuun tapaan alhaisella tasolla, muun maan tilanteen

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 201 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 201 Julkaisuvapaa 25.11.201 klo 9.00 Työttömyys kasvaa nyt Pohjanmaan seudulla koko maan keskiarvoa nopeammin. Nuorisotyöttömyys lisääntynyt

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys korkeimmalla tasolla yli vuosikymmeneen. Pohjanmaan maakunta ainut alle kymmenen

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014

Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 26.8.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys ennätyskorkealla. Työttömyys kasvaa myös johtajien ja erityisasiantuntijoiden

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 25.3.2014 klo 9.00 Työttömyys kasvanut kaikissa ammattiryhmissä. Kaskisissa työttömyys vähentynyt peräti neljänneksellä.

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Rakennusalan työttömyys lisääntynyt yli

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.5.2014 klo 9.00 Terveydenhuollon ja sosiaalialan työttömyys jatkaa kasvuaan. Kokkola ja Vaasa nousemassa suurimpien

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2014 Sysselsättningsöversikt: Januari 2014

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2014 Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Tammikuu 2014 Sysselsättningsöversikt: Januari 2014 TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2014 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568, Teemu Saarinen puh +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS huhtikuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2015 Figur 1. Export och import efter landskap år 2015 Uusimaa - Nyland

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6)

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Figur 1. Export och import efter landskap år 2016 (1-6)

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Väestö Befolkning Population

Väestö Befolkning Population 43. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 27.1.2016 klo 9.00 Nyt myös Pohjanmaan ELY-alueen työttömyysaste yli 10 prosenttia. Uusien avoimien työpaikkojen

Lisätiedot

Väestö Befolkning Population

Väestö Befolkning Population 51. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2015 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Väestö Befolkning Population

Väestö Befolkning Population 42. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2016 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3) Landskap, kommun och län

Maakunta, kunta ja lääni grad 2) 3) Land area platser 3) ling 3) 6) arbetslös- nings- hushåll 3) Landskap, kommun och län 43. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, toimialarakenne ja asuntokunnat kunnittain Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar,

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Kymenlaakso Väestö. Valokuvat Mika Rokka päivitetty

Kymenlaakso Väestö. Valokuvat Mika Rokka päivitetty Kymenlaakso Väestö Valokuvat Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2017 Väkiluku yhteensä 177 367 ennakko (1.1.2017) 2 Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2016 Väkiluku yhteensä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet 1 (6) ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus vastaanottavat vain verkkolaskuja. Verkkolaskuun voi liittää pdf -tiedostoja liitteeksi.

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2016 Figur 1. Export och import efter landskap år 2016 Uusimaa - Nyland

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.10.2016 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2014 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

31.1.2013. perustuvia hyväksyttäviä kustannuksia.

31.1.2013. perustuvia hyväksyttäviä kustannuksia. s Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.1.2013 UUDEL Y/2293/04.00.03.00/2012 1 ' r,,~ldap. ".,'..../,,, ")....."..(/. ~'/ '7.L. ~.. e.i"..-r.::, ',Liinus Kymenlaakson liitto PL 35 48601 KOTKA Opetus-

Lisätiedot

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet 1 (6) ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen verkkolaskuosoitteet ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus vastaanottavat vain verkkolaskuja. Verkkolaskuun voi liittää pdf -tiedostoja liitteeksi.

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009 Isokyröstä pendelöijät v. 200 Vähäkyrö - Lillkyro Laihia - Laihela Lapua - Lappo Tampere - Tammerfors Ilmajoki Espoo - Esbo 42 30 1 1 1 8 4 0 0 0 200 20 300 30 400 40 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT 9.5.2011 Etelä-Savon maakuntaliitto Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 10.5.2011 Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia, strategiset

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011 Isokyröstä pendelöijät v. 20 Laihia Laihela Lapua Lappo Tampere Tammerfors Ilmajoki Kurikka 3 2 2 19 1 9 9 3 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1 130 530 0 0 200 300 400 500 00 Isoonkyröön

Lisätiedot

Päätös OKM/231511 /2011 13.12.2012

Päätös OKM/231511 /2011 13.12.2012 Päätös OKM/231511 /2011 Jakelussa mainituille Viite Asia Yl ei ssi v i st äv än koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma v. 2013-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. Askola. Lapinjärvi Lappträsk. Loviisa Lovisa. Myrskylä Mörskom.

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. Askola. Lapinjärvi Lappträsk. Loviisa Lovisa. Myrskylä Mörskom. Itä-Uusimaa - kuntajakoselvitysalue Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Öst-Nyland - kuntajakoselvitysalue Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue Hyvinkää Mäntsälä Karkkila Vihti

Lisätiedot

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 Sources: Statistic Finland, Genimap Oy (L6022/05) The Economic Importance of the Forest Sector in Finnish Regions and

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2010 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2010 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 22.6.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 20.5.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 20.8.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA KESTÄVÄ ENERGIA. Kohti energiaomavaraista maatilaa Nurmeksen työpaja. 28.11.2013 Pekka Peura

UUSIUTUVA ENERGIA KESTÄVÄ ENERGIA. Kohti energiaomavaraista maatilaa Nurmeksen työpaja. 28.11.2013 Pekka Peura UUSIUTUVA ENERGIA KESTÄVÄ ENERGIA Kohti energiaomavaraista maatilaa Nurmeksen työpaja 28.11.2013 Pekka Peura Kestävä energiahuolto Energian järkevä käyttö (RUE) - Energian säästö - Energiatehokkuus Uusiutuvat

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 20.1.2016 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 -

Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Employment in North Ostrobothnia - Spring 2014 - Senior Adviser Jarkko Pietilä Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia Department of Economic Development,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 20.3.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 18.12.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot