VEGA GPS- KELLO, HÄLYTYSTEN VASTAANOTTAJAN OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEGA GPS- KELLO, HÄLYTYSTEN VASTAANOTTAJAN OHJE"

Transkriptio

1 1 VEGA GPS- KELLO, HÄLYTYSTEN VASTAANOTTAJAN OHJE 1. HÄLYTYSNUMEROIDEN TALLENTAMINEN MATKAPUHELIMEEN Järjestelmän hälytykset välittyvät Everon Oy:n turvarannekepalvelimen kautta ja hälytys- soitot tulevat aina tietyistä numeroista, jotka on hyvä tallentaa kaikkiin hälytyksiä vas- taanottaviin matkapuhelimiin. Talleta numerot sellaisilla nimillä puhelimiin, että ne tunnistaa helposti, esimerkiksi Etunimi hälytys 1, Etunimi hälytys 2 jne. Etunimi voi olla rannekkeen käyttäjän nimi. Tallennettavat numerot ovat: ( Maarit hälytys 1 ) ( Maarit hälytys 2 ) ( Maarit hälytys 3 ) ( Maarit hälytys 4 ) ( Maarit hälytys 5 ) ( Maarit hälytys 6 ) 2. HÄLYTYKSEN VASTAANOTTAMINEN Kun rannekkeen käyttäjä tekee hälytyksen, turvarannekepalvelin soittaa siihen nume- roon, joka on ensimmäisenä hälytysketjussa. Hälytyspuhelimessa näkyy joku yllä olevista hälytysnumeroista soittajana. Soitto kestää 20 sekuntia. Jos hälytyspuhelun vastaanotta- ja pystyy ottamaan hälytyksen vastaan, hän painaa vastausnäppäintä matkapuhelimes- saan. Puhelu aukeaa ja katkeaa saman tien. Mikäli ensimmäinen puhelin ei vastaa hälytyssoittoon tai painetaan puhelimen puhelun- lopetusnäppäintä, hälytys siirtyy soittamaan hälytysketjun seuraavaan numeroon. Häly- tysketjua voidaan muuttaa tarvittaessa. Tällöin tulee ottaa yhteyttä Turvallinen Koti Oy:n asiakaspalveluun tai Everon Oy:n asiakaspalveluun puh Jos hälytyspuhelin on pois päältä, hälytyspuhelu siirtyy automaattisesti seuraavaan nu- meroon. Palvelin soittaa määriteltyihin puhelimiin 15 minuutin ajan kunnes joku vastaa. Palvelin soittaa 20 sekuntia yhteen puhelinnumeroon ja siirtyy sen jälkeen soittamaan seuraavaan. HUOM! Hälytyksiä vastaanottavissa puhelimissa ei saa olla käytössä soitonsiirtoja tai vas- taajapalvelua, joka aktivoituu alle 25 sekunnin hälytyksen jälkeen. Mikäli hälytyspuhelu ohjautuu vastaajaan, turvarannekepalvelin tulkitsee puhelun vastatuksi ja hälytysteksti- viesti tulee tähän puhelimeen. Tällöin on suuri riski että puhelimen omistaja ei välttä- mättä huomaa saapunutta hälytysviestiä.

2 2 Turvarannekepalvelin lähettää normaalin tekstiviestin siihen puhelimeen, joka on vas- tannut hälytyssoittoon. Tekstiviestissä on olennaiset hälytystiedot: Hälytystapa (BTA, GPS, RF) Kellonaika (Suomen aikaa) Vega GPS- kellon käyttäjän nimi Vegan puhelinnumero sekä Sijaintitietolinkki Sijaintitieto ilmoitetaan tekstiviestissä Google Maps- linkkinä, jonka valitsemalla matkapuhelin avaa sijaintitiedon kartalle, kuten viereisessä ku- vassa. Riippuen matkapuhelimen merkistä ja mal- lista, puhelin voi näyttää tiedon eri tavoil- la/ohjelmilla. HUOM! Tarkin ja viimeisin tieto pai- kannuksesta on saatavilla VAIN webfinder- palvelun kautta. Hälytystapa ilmoitetaan neljällä eri tavalla (BTA, GPS,RF): BTA on nappihälytys, GPS on GPS- paikannuksen avulla tehty automaattihälytys RF tarkoittaa automaattihälytystä, jossa ranneke on poistunut kotitukiaseman ra- diokantaman alueelta, tyypillisesti yöllinen poistumisvalvonta. Jotta sijaintitietolinkin voi avata, täytyy vastaanottavassa matkapuhelimessa olla inter- netselain ja dataliikenne käytössä. Jos olet tästä asiasta epävarma, selvitä asia puhe- linoperaattoriltasi. 3. TOIMINTAPERIAATTEET Vega GPS- kello on yhteydessä matkapuhelin verkon kautta tietokonepalvelimiin, joihin on määritelty mm. turva- alueet ja hälytyskontaktit. Vegaa voidaan myös päivittää, tarkis- taa ja ohjelmoida etänä tämän yhteyden avulla. Vega on virransäästötilassa ollessaan kotitukiaseman alueella (noin 20-30m kantama ko- titukiaseman ympärillä), jolloin se ei ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Tästä merk- kinä Vega kellon näytössä näkyy talon kuva. Kun Vega poistuu kotitukiaseman alueelta talon kuva poistuu näytöstä ja tilalle tulee matkapuhelinverkon signaalin tunnus, maapal- lo sekä suurennuslasi. Maapallo kertoo että Vegalla on yhteys tietokonepalvelimiin, suurennuslasi kertoo että Vega etsii satelliitteja yrittää paikantaa sijaintiaan. Kun Vega on paikantanut itsensä tar- kasti satelliittien avulla, näyttöön syttyy suurennuslasin tilalle punainen nasta.

3 3 Paikannus tapahtuu GPS- satelliittien avulla tai GSM verkon tukiasemien perusteella. GPS paikannus on tarkin (tarkkuus n.10-50m) ja toimii VAIN ulkotiloissa, ei autossa tai sisäti- loissa. Mikäli ollaan sisätiloissa sijainti pystytään ilmoittaman GSM paikannuksella joka on epätarkempi (tarkkuus n. 400m- useita kilometrejä) ja riippuvainen mm. matkapuhe- linverkon tukiasemien määrästä ja sijainnista alueella. HUOM! Paikannus tapahtuu alueella vallitsevan GPS- satelliittisignaali ja matkapuhelin verkon sen hetkisen tilanteen avulla. Tämä vaikuttaa paikannuksen tarkkuuteen sekä vii- veeseen miten nopeasti Vega sijaintinsa selvittää. Valmistaja tai Turvallinen Koti Oy eivät voi vaikuttaa tähän asiaan. 4. SOITTAMINEN HÄLYTYKSEN TEKIJÄLLE Hälytystekstiviestissä on rannekkeen puhelinnumero, johon soittamalla voidaan avata suora kaiutinpuheyhteys rannekkeeseen. Tämä ei vaadi rannekkeen käyttäjältä mitään toimenpiteitä. Näin voidaan heti tiedustella rannekkeen käyttäjän tilannetta. Puhelua ei voi katkaista rannekkeesta. Puhelun voi soittaa 15 minuutin kuluessa siitä kun rannek- keen hälytysnappia on painettu. HUOM! Soittaessasi rannekkeeseen puhu korostetun rauhallisesti, selkeälläja rauhallisel- la äänellä. Muuten on riski että puhe puuroutuu Vegan kaiuttimessa. HUOM! Hälytyksen vastaanottaja ei saa soittaa siihen numeroon (kohdan 1 puhelinnu- merot), josta hälytyspuhelu/tekstiviesti tuli, vaan viestin sisällössä olevaan rannekkeen puhelinnumeroon. Soitettaessa kohdan 1 puhelinnumeroihin puhelu ohjautuu valmistaja Everon Oy:n asiakaspalveluun. Rannekkeen puhelinnumero kannattaa tallettaa kaikkiin hälytysringin puhelimiin esim. Etunimi turvaranneke. Mikäli olette halunneet asetuksen että rannekkeeseen voi soittaa aina käyttäjän ollessa ulkoilemassa voi rannekkeeseen soittaa ilman hälytystä. Yhdestä määrätystä puhelinnu- merosta soitettaessa kaiutinpuheyhteys rannekkeeseen avautuu automaattisesti eli käyt- täjän ei tarvitse tehdä mitään vastatakseen puheluun. Muista numeroista soitettaessa ranneke hälyttää pirisevällä äänellä ja vastaaminen tapahtuu painamalla valkoista nappia näytön alla noin 2 sekuntia. Jos puhelu ei jostain syystä yhdisty ensimmäisellä kerralla, kokeilkaa uudelleen, kuten normaalistikin matkapuhelimella soitettaessa. 5. AUTOMAATTIHÄLYTYS Mikäli turva- aluetoiminto on otettu käyttöön, palvelin hälyttää kun GPS- paikannusmenetelmä havaitsee rannekkeen käyttäjän poistuvan turva- alueelta. Turva- alueen minimikoko on 250m ja maksimia ei ole. Erikoistapauksissa turva- alue voidaan

4 4 pienentää 100 metriin. Tällöin tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Käyttäjän liikkuessa ulkona, ranneke havainnoi sijaintiaan 4 minuutin välein ja kertoo sen järjestelmää valvo- ville palvelimille. Mikäli palvelin havaitsee rannekkeen olevan turva- alueen ulkopuolella palvelin aktivoin hälytysringin. HUOM! AUTOMAATTIHÄLYTYS TAPAHTUU VAIN GPS- MENETELMÄLLÄ. JOS VEGA EI OLE SAANUT GPS- SIGNAALIA, HÄLYTYSTÄ EI TAPAHDU. (ESIM. SISÄTILOISSA, AUTOSSA TMS.) Kuvassa on esimerkki 400m turva- alueesta. Hälytykseen vastaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin jos rannekkeen käyttäjä olisi pai- nanut hälytysnappia. Lisäksi käyttöön voidaan ottaa ns. RF- hälytys. Mikäli käyttäjä poistuu kotitukiaseman radio- kantaman (n.20-40m) alueelta, käytännössä kodistaan, laite tekee automaattihälytyksen. Tämä on hyödyllinen etenkin yöajan valvon- taan, mikäli on pelko että käyttäjä poistuu kodistaan yöllä. Harhaileva käyttäjä voidaan löytää nopeasti Webfinder- palvelun avulla sekä pyrkiä ohjaamaan häntä soittamalla kaiutinpuhelu käyttäjälle. RF- hälytys tapahtuu kun Vega huomaa että kotitukiaseman signaalia ei enää ole. RF- hälytykseen ei vaikuta GPS- paikannus. Automaattihälytys tapahtuu vain kerran käyttäjän poistuessa turvalliselta alueelta. Laite palautuu normaalitilaan, kun käyttäjä palaa takaisin sallitulle alueelle ja uusi automaatti- hälytys on jälleen mahdollinen. Vega GPS- kello ei lähetä hälytystä välittömästi kun havaitsee esim. poistumisen kotitu- kiaseman alueelta. Virhehälytysten välttämiseksi Vega havainnoi noin minuutin ollaanko varmasti poistuttu turvalliselta alueelta. Mikäli Vega on noin minuutin ajan yhtäjaksoi- sesti poissa turva- alueelta, automaattihälytys aktivoituu. Turva- alueita voi muuttaa tarvittaessa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, katso kohta TURVARANNEKKEEN TILAN TARKISTUS, WEBFINDER- PALVELU Rannekkeen tilan pystyy tarkistamaan Everon Webfinder- palvelun kautta osoitteessa: Palveluun kirjaudutaan annetuilla tunnuksilla. Palvelussa voi tarkistaa rannekkeen akun varaustason sekä matkapuhelisignaalin voi- makkuuden (Device status) sekä sijainnin (Position). Palvelussa voi myös tarkistaa häly-

5 5 tysringissä olevat matkapuhelinnumerot (Emergency contact 1-3). Palvelussa näkyy aina viimeisin päivittynyt tieto. Ranneke päivittää tilanteensa palvelimelle kotitukiaseman ulkopuolella ollessa n. 4 mi- nuutin välein. Kotitukiaseman alueella huomattavasti harvemmin. Ranneke ymmärtää heti kun poistutaan kotitukiaseman alueelta ja aloittaa tiheämmän päivitysrytmin. Paikannus tapahtuu joko GPS- ja/tai GSM- menetelmällä. GPS- menetelmä toimii vain ul- kona satelliittien välityksellä. Paikannuksen tarkkuus on tällöin tyypillisesti n m. GSM- paikannuksen tarkkuus on riippuvainen alueella olevien GSM tukiasemien määräs- tä. GSM- paikannuksen tarkkuus on n m. Laite ymmärtää myös jos on kotitu- kiaseman alueella, jolloin Webfinder ilmoittaa sijanniksi BASE. Alla esimerkkikuva Webfinder palvelusta. Ranneke on aina varmuudella ilmoitetun sini- sen neliön sisällä. Neliön kulmassa lukee myös paikannustapa ja tarkkuus. Kuvan tapauk- sessa ranneke/käyttäjä on ilmoitetun 9m kokoisen GPS- menetelmällä paikannetun laati- kon sisällä. Katuosoitteen saa selville karttaa zoomaamalla.

6 6 Palvelussa voidaan tarkastaa myös rannekkeen lataustaso (Remaining battery) sekä GSM- signaalin voimakkuus (Signal strength). Jotta ranneke toimii, vaatii se vähintään 20% GSM- signaalin (= yksi signaalitolppa). Koska Webfinder- palvelu on globaali, on siinä ilmoitettavat kellonajat UCT aikoja. Siten niin tulee lisätä 3 tuntia, jotta saadaan Suomen aika. Ilmoitettu kellonaika kertoo aina viimeisimmän päivitystiedon ajankohdan (Re- ceived at). Lisäksi paikannustiedosta (Position) voi tarkistaa koordinaatit (Latitude, Longitude) sekä sen viimeisimmän sijaintipäivityksen ajankohdan (Position time) ja paikannustavan (Ty- pe). Paikannustapa voi olla Gps, Gsm tai Base. Heikosta rannekkeen akun varaustasosta voi saada ilmoituksen myös sähköpostiin ja/tai tekstiviestinä yhteen matkapuhelimeen. Ilmoitus lähetetään tarvittaessa aina aamuisin klo Ilmoitus tulee mikäli akun varaustaso on alle 70% tai sitä ei ole ladattu viimei- seen 24 tuntiin viimeisimmän päivityksen (Device status) mukaan. 7. ASIAKASTUKI Ranneketta ja muuta laitteistoa sekä palvelua koskevat tekniset kysymykset hoitaa val- mistajan tuki puhelinnumerossa (arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 10-17). Muut asiakastukiasiat Turvallinen Koti Oy numerossa (arkisin klo 9-17). Tutustu myös rannekkeen mukana tulleeseen valmistajan ohjeeseen.

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID OMISTAJAN KÄSIKIRJA DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. DoGPS NET DoGPS NETin avulla, joka on osa ohjelmiston DoGPS+ palvelua,

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

GSM Hätäpaikannin Pro II Käyttöohje versio 1.0

GSM Hätäpaikannin Pro II Käyttöohje versio 1.0 GSM Hätäpaikannin Pro II Käyttöohje versio 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. OLETUSASETUKSET 4 3. TUTUSTUMINEN LAITTEESEEN 4 LAITE PÄÄLLE 4 LAITE POIS PÄÄLTÄ 4 4. PIKA-ALOITUS SMS-VIESTEILLÄ 5 VAIHDA

Lisätiedot

Käyttöopas. Confienta Plus

Käyttöopas. Confienta Plus Käyttöopas Confienta Plus 1 Sisältö 1. Paikantava turvaranneke... 3 2. Näyttö... 4 3. Rannekkeen lataaminen... 4 4. SOS-painike... 5 5. Käyttöönotto... 5 6. Karttasovellus & Turva-alue... 5 7. Karttasovellukseen

Lisätiedot

dna SUPER Prepaid Uuden ajan KÄYTTÖOPAS

dna SUPER Prepaid Uuden ajan KÄYTTÖOPAS 12/09 Uuden ajan dna SUPER Prepaid KÄYTTÖOPAS Tämän oppaan avulla saat DNA-liittymäsi helposti käyttöön. Se opastaa sinua myös käyttämään liittymääsi monipuolisesti. www.dna.fi 2 Sisällys 1 Näin aloitat

Lisätiedot

Global Safety & Security Solutions Oy. mimas. - Henkilökohtainen turvalaite - Käyttöohje versio 3.5 2.4.2007. www.globalsafety.fi

Global Safety & Security Solutions Oy. mimas. - Henkilökohtainen turvalaite - Käyttöohje versio 3.5 2.4.2007. www.globalsafety.fi Global Safety & Security Solutions Oy mimas - Henkilökohtainen turvalaite - Käyttöohje versio 3.5 2.4.2007 www.globalsafety.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 Kuvaus laitteen toiminnasta 1.1 Toiminta 2 Ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

06/09-1 KÄYTTÖOPAS. Tämän oppaan avulla saat DNA-liittymäsi helposti käyttöön. Se opastaa sinua myös käyttämään liittymääsi monipuolisesti. www.dna.

06/09-1 KÄYTTÖOPAS. Tämän oppaan avulla saat DNA-liittymäsi helposti käyttöön. Se opastaa sinua myös käyttämään liittymääsi monipuolisesti. www.dna. 06/09-1 KÄYTTÖOPAS Tämän oppaan avulla saat DNA-liittymäsi helposti käyttöön. Se opastaa sinua myös käyttämään liittymääsi monipuolisesti. www.dna.fi 2 Sisällys 1. Näin aloitat liittymäsi käytön 4 2. Soittaminen

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 608. Suomi

Doro PhoneEasy 608. Suomi Doro PhoneEasy 608 Suomi 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Suomi 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Nuolinäppäimet 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 507. Suomi

Doro PhoneEasy 507. Suomi Doro PhoneEasy 507 Suomi 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 1. Kuuloke 2. Vasen valintanäppäin 3. Soittopainike 4. Pikavalintanäppäimet 5. Vastaaja 6. Näppäinlukko 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1 versio 2.1 2 (62) Käyttöohje Miratel Evolution Tuotteen turvallinen hävittäminen Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

SBX-3 Mini Tracker. Käyttö- ja asennusohjeet. Finsk. AxTech AB 2007 JOHDANTO

SBX-3 Mini Tracker. Käyttö- ja asennusohjeet. Finsk. AxTech AB 2007 JOHDANTO AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Käyttö- ja asennusohjeet JOHDANTO Kiitos, että olet valinnut redknows SBX-3:n. Jotta voisit käyttää täysin hyväksesi laitteen ominaisuuksia, kehotamme lukemaan tämän ohjekirjan

Lisätiedot

TUTA B12 GSM-valvontakamera

TUTA B12 GSM-valvontakamera TUTA B12 GSM-valvontakamera Suomenkielinen käsikirja 1.0 Version 2.6.2014 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-b12_kasikirja.pdf TUTA B12

Lisätiedot

GSM mini Asennusohje

GSM mini Asennusohje GSM mini Asennusohje Versio 1.3. SISÄLLYSLUETTELO I. ESITTELY..... II. TURVALLISUUS.. III. SOVELLUKSET... IV. KÄYTTÖÖNOTTO.. Laitteen kuvaus. Kuinka aloitat... Laite päälle/pois... Akun lataus GSM-verkko...

Lisätiedot

Käyttöohje MAP. 2008 CMe Solutions Oy. HuntView Pika-opas 2011 CMe Solutions Oy

Käyttöohje MAP. 2008 CMe Solutions Oy. HuntView Pika-opas 2011 CMe Solutions Oy Käyttöohje MAP 2008 CMe Solutions Oy Kiitos, että hankit HuntView koira GPS:n. Varmistaaksemme, että olet tyytyväinen hankkimaasi tuotteeseen, luethan tämän ohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Lisätiedot

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje 3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G Käyttöohje Sisällysluettelo: Kappale 1; Tuotteen ominaisuudet Kappale 2; Termien selitykset Kappale 3, Asennus Kappale 4; Nopea aloitus: 1. 3G videovalvontakameran käynnistäminen

Lisätiedot

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ Käyttäjän opas ainacom.fi aina.fi 2 Sisällysluettelo Tervetuloa Aina Matkapuhelinasiakkaaksi... 3 Asiakaspalvelu...3 SIM-kortti...3 PIN- ja PUK-koodi...3 IMEI-koodi...4 Tarkista

Lisätiedot

TUTA B2 GSM-valvontakamera

TUTA B2 GSM-valvontakamera TUTA B2 GSM-valvontakamera Suomenkielinen käsikirja 1.12 Version 26.7.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-b2_kasikirja.pdf TUTA B2 GSM-valvontakamera

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Kirjautuminen palveluun Puheposti Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelijan (agentin) ohje Sovelluspuhelimen käyttöohje (ohjelmistopuhelin) Multimobile käyttöohje Ring valikko

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 632. Suomi

Doro PhoneEasy 632. Suomi Doro PhoneEasy 632 Suomi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Kuuloke

Lisätiedot

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD93 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 530X. Suomi

Doro PhoneEasy 530X. Suomi Doro PhoneEasy 530X Suomi 1 2 3 18 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 17 16 15 14 13 12 11 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. 1. Kuuloke

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS, HINNASTO JA SOPIMUSEHDOT

KÄYTTÖOPAS, HINNASTO JA SOPIMUSEHDOT Osa Elisaa. KÄYTTÖOPAS, HINNASTO JA SOPIMUSEHDOT Tämän oppaan avulla otat Saunalahti-liittymäsi helposti käyttöön ja Suomen kattavimman 3G-verkon (kustannus) tehokkaasti haltuun. Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot