TUTKIMUSSUUNNITELMA: OPPIMISPELI TYÖMUISTILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSUUNNITELMA: OPPIMISPELI TYÖMUISTILLE"

Transkriptio

1 Matti Katila ja Asko Soukka TUTKIMUSSUUNNITELMA: OPPIMISPELI TYÖMUISTILLE Tietojärjestelmätieteen tutkimussuunnitelma Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

2 1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, LÄHTÖKOHDAT JA RELEVANS- SI Tässä dokumentissa käydään läpi työmuistia kehittävän pelin tutkimussuunnitelma. Työmuistin ja oppimisvaikeuksien välillä on havaittu yhteys Gathercole ym. (2004). Oppilailla, joilla on kapea työmuisti, on havaittu haaveilua ja keskittymisvaikeuksia oikeaan asiaan (ref). Tutkimuksen tavoitteena on kokeellisin menetelmin todeta onko työmuistia mahdollista pelin avulla kehittää. Onko pelille tarvetta ja auttavatko nykyiset pelit? Erilaisia kaupallisia työmuistipelejä on olemassa mm. Cogmed, Mindsparke, Lumosity ja Jungle Memory. Nämä kaikki pelit lupaavat tehdä pelaajasta paremman älykkyyden, keskittymiskyvyn tai luovuuden suhteen. Cogmedin myötä julistettiin tiedeyhteisölle tulos, jonka mukaan työmuistia pystyy kasvattamaan Klingberg ym. (2002). Sittemmin eritoten Cogmedia on kritisoitu ja sen vaikutus työmuistiin on lähes täysin kyseenalaistettu Shipstead ym. (2012).

3 3 2 KESKEISET KÄSITTEET JA TEOREETTISET TAUSTAT Työmuisti on kognitiivinen käsite, jonka teoreettiset mallit ovat muotoutuneet erinäisten tutkimusten ja ihmiskohtaloiden kautta. Konsensusta mallista ei ole tiedeyhteisön sisällä Baddeley ym. (2008). Useimmat muistimallit pitävät kuitenkin sisällään sensorisen muistin, joita ovat audio, visuaalinen, haptinen; sekä lyhytkestoisen muistin, pitkäkestoisen muistin, episodisen muistin ja keskuskäsittelijän. Eri malleissa komponenttien väliset yhteydet on kuvattu eri tavoin. Pelissä työmuistin opetusstrategiana käytetään Wickelgrenin esittämää ryhmittelyä, rytmitystä (engl. chunking). Ryanin tutkimusten mukaan ryhmittely kolmen ryppäisiin on paras ryhmäkoko Wickelgren (1964)Ryan (1969). Oppimispelissä tarvittavaa adaptaatiota käytetään Kujala ym. (2010) adaptiivista algoritmia. Oppimisen oletetaan tapahtuvan kun pelaaja joutuu vähän pinnistelemään omien kykyjensä ylitse. Nuorille pelaajille suunnattu peli pyritään pitämään mielenkiintoisena välttämällä toistoa ja pitämällä peli muuttuvana kenttiä vaihtamalla. Lisäksi nuoret eivät jaksa keskittyä kovinkaan kauaa, joten kentät ovat lyhyitä, muutaman sekunnin haasteita. Sensorisista muisteista peli hyödyntää audio ja visuaalisia muisteja. Pelikentiksi pyritään keksimään tehtäviä joilla on yhteys oikeaan elämään - oikeaan työmuistiin.

4 4 3 TUTKIMUSTEHTÄVÄT, -ONGELMAT JA -KYSYMYKSET Tutkimustehtävänä on tutkia kiisteltyä tulosta, jonka mukaan työmuistia voi kasvattaa. Toinen tutkimustehtävä on selvittää auttaako rytmitys ja ryhmittely koehenkilöitä käyttämään työmuistiaan tehokkaammin. Ts. ohjaako osittainen ryhmittely koehenkilöitä kehittämään työmuistin käyttöä myös tehtäviin, joissa ei ryhmittelyä anneta. Tutkimusongelmat: Parantaako työmuistipelin pelaaminen työmuistia? Auttaako osittainen ryhmittelyn käyttö pelaajaa käyttämään työmuistiaan tehokkaammin? Tutkimuskysymyksenä pohditaan saavuttavatko ryhmitystä saavat parempia tuloksia suhteessa ei-ryhmitettäviin.

5 5 4 TUTKIMUSASETELMA; MENETELMÄT JA AINEISTON HAN- KINTA Tutkimus toteutetaan webbi-pelinä, joka toimii uudehkoilla selaimilla. Lähtöajatuksena on, että kuka tahansa saa osallistua tutkimukseen pelaamalla peliä, emmekä tutkijoina voi myöskään pakottaa ketään pelaamaan. Koehenkilöitä haalitaan päiväkoteihin jaettavilla flyereilla, mainostamalla neuropsykologien foorumeilla, sekä luomalla facebook- yhteisö tutkimukselle. Pelaajaksi liityttäessä, joka tosin ei ole pakollista, voi halutessaan antaa taustamuuttujia kuten nimi, ikä, sukupuoli, sekä epäilys tai diagnoosi seuraavista: kehitysviive, ADHD, kapea työmuisti. Pelissä pyritään päivittäin tekemään harjoituksia, jotka yhteensä kestävät 5-15 minuuttia. Pelaajat arvotaan kahteen ryhmään: niihin, jotka tekevät tehtäviä ilman rytmityksiä ja niihin, joille rytmityksiä tehdään osaan peleistä (esim. 33%). Joka päivä uuden pelisession alkaessa arvotaan pelaajalle kentät ja niiden järjestys niin, ettei samana päivä pelata samaa kenttää kahdesti. Pelaaja etenee pelissä oman tasonsa mukaisesti ja peli muuttuu vaikeammaksi asteittain. Pelien tulokset tallennetaan peliserverille. Koska etukäteen ei voida tietää pelaamisen sujuvuutta, ei voida asettaa aikalinjoja, joiden perusteella tutkimusdata jaotellaan. Esimerkkinä kuitenkin voidaan ottaa pelaajat, jotka ovat pelanneet melko usein kahden viikon ajan, ja katsoa tilastollisesti heidän edistymistään. Mikäli edistymistä on tapahtunut, katsotaan onko rytmittäminen auttanut myös kenttiin jossa rytmitys ei ole mukana.

6 6 5 AIKATAULU Pelin julkaisu ja facebook sivujen luonti. Lisäksi pelaajien värväys päiväkodeista flyereiden avulla Pelikenttien lisäily Tutkimusdatan tarkastelu tilastollisin menetelmin Artikkelin kirjoitus.

7 7 LÄHTEET Baddeley A., Eysenck M.W. & Anderson M.C Memory. Mortimer House, Mortimer Street, London: Psychology Press. Gathercole S.E., Pickering S.J., Knight C. & Stegmann Z Working Memory Skills and Education Attainment: Evidence form National Curriculum Assessments at 7 and 14 Years of Age. Applied Cognitive Psychology 18(1), Klingberg T., Fernell E., Olesen P., Johnson M., Gustafsson P., Dahlström K., Gillberg C., Forssberg H. & Westerberg H Computerized training of working memory in children with ADHD a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 44(5), Kujala J.V., Richardson U. & Lyytinen H A Bayesian-optimal principle for learner-friendly adaptation in learning games. Journal of Mathematical Psychology 54(2), Saatavilla www-muodossa: <http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/s >. Ryan J Grouping and short-term memory: Different means and patterns of grouping. Quarterly Journal of Experimental Psychology 21(2), Saatavilla www-muodossa: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/ / >, pmid: Shipstead Z., Hicks K.L. & Engle R.W Cogmed working memory training: Does the evidence support the claims? Journal of Applied Research in Memory and Cognition 1(3), Saatavilla www-muodossa: <http: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/s >. Wickelgren W.A Size of rehearsal group and short-term memory. Journal of Experimental Psychology 68,

Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit

Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit The CHERMUG project website can be found at www.chermug.eu 1 Contents Johdanto Chermug-oppimispeleihin... 4 Asiakeskeisten pelien käyttö oppimisessa...

Lisätiedot

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue ALOITTELIJAN OPPIMINEN Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue Elina Kouri Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteet Käyttäytymistieteiden laitos Elokuu 2014 Ohjaaja: Fritjof Sahlström HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Baddeleyn työmuistimalli - yhä ajankohtainen?

Baddeleyn työmuistimalli - yhä ajankohtainen? Sinikka Hiltunen 3.12.2007 1/18 Baddeleyn työmuistimalli - yhä ajankohtainen? Työmuistin varastomallin arviointia uusimman muistintutkimuksen valossa 1. Baddeleyn työmuistimallin syntytausta... 2 2. Baddeleyn

Lisätiedot

Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin

Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 CHERMUG-hankkeen määrälliset ja laadulliset pelit... 3 Mitä tutkimuksella tarkoitetaan...

Lisätiedot

Englannin kielen harjoitusohjelma esimerkkinä kielellisten vaikeuksien interventiotutkimuksesta

Englannin kielen harjoitusohjelma esimerkkinä kielellisten vaikeuksien interventiotutkimuksesta Tutkimukset Piia Vilenius-Tuohimaa Paavo H.T. Leppänen Englannin kielen harjoitusohjelma esimerkkinä kielellisten vaikeuksien interventiotutkimuksesta Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet aiheuttavat

Lisätiedot

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA Annika Kiuru Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2005 TIIVISTELMÄ Tietokonepelien

Lisätiedot

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Tutkimukset Elina Kontu Raija Pirttimaa Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Lyhyesti määriteltynä kehitysvammaisuus on toiminnallinen tila, joka alkaa lapsuudessa ja jossa älyllisiin rajoituksiin

Lisätiedot

Lukunopeuden harjaannuttaminen: Onko ääneen lukemisen harjoitus välttämätöntä ja taidon yleistyminen mahdollista?

Lukunopeuden harjaannuttaminen: Onko ääneen lukemisen harjoitus välttämätöntä ja taidon yleistyminen mahdollista? Tutkimukset Sini Hintikka Mikko Aro Lukunopeuden harjaannuttaminen: Onko ääneen lukemisen harjoitus välttämätöntä ja taidon yleistyminen mahdollista? Tämä artikkeli pohjautuu arvioitavaksi lähetettyyn

Lisätiedot

ÄLYLLISESTI LAHJAKKAIDEN OPPILAIDEN KOKEMUKSET PERUSKOULUSSA SAADUSTA TUESTA Tutkimusosan tiivistelmä

ÄLYLLISESTI LAHJAKKAIDEN OPPILAIDEN KOKEMUKSET PERUSKOULUSSA SAADUSTA TUESTA Tutkimusosan tiivistelmä ÄLYLLISESTI LAHJAKKAIDEN OPPILAIDEN KOKEMUKSET PERUSKOULUSSA SAADUSTA TUESTA Tutkimusosan tiivistelmä Marika Laine Pro gradu -tutkielman tutkimusosan tiivistelmä Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö

Lisätiedot

Tarkkaavaisuuden merkitys konsekutiivitulkin muistitoiminnoissa

Tarkkaavaisuuden merkitys konsekutiivitulkin muistitoiminnoissa Tarkkaavaisuuden merkitys konsekutiivitulkin muistitoiminnoissa Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma (53 + 16 ls) Ohjaaja: Christina M. Krause Huhtikuu 2008 Pirkko Sinikka Irmeli Hiltunen i HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Konsekutiivi- ja simultaanitulkit vieraiden kielten ekspertteinä: Muisti- ja tarkkaavaisuusprosessien eroavuuksista

Konsekutiivi- ja simultaanitulkit vieraiden kielten ekspertteinä: Muisti- ja tarkkaavaisuusprosessien eroavuuksista 15.2.2012 1/10 Konsekutiivi- ja simultaanitulkit vieraiden kielten ekspertteinä: Muisti- ja tarkkaavaisuusprosessien eroavuuksista 1. Väitöstutkimuksen tavoitteet...1 2. Tutkimuksen taustaa...1 3. Tutkimusongelmat

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

MASENNUKSEN JA TUNNETILAN VAIKUTUKSET LUKEMISEEN: SILMÄNLIIKETUTKIMUS

MASENNUKSEN JA TUNNETILAN VAIKUTUKSET LUKEMISEEN: SILMÄNLIIKETUTKIMUS MASENNUKSEN JA TUNNETILAN VAIKUTUKSET LUKEMISEEN: SILMÄNLIIKETUTKIMUS Salla Uusijoki Pro gradu tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Psykologian laitos UUSIJOKI

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen Tämän artikkelin kannalta keskeisin kysymys valelääkäritapauksessa liittyy asiantuntemuksen tunnistamisen haasteisiin. Miten on mahdollista, että valelääkärit saattoivat työskennellä ammattiyhteisössä

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen Veijo Notkola Kokonaisnäkemystä kuntoutukseen Ritva Linnakangas, Pirjo Lehtoranta, Aila Järvikoski ja Asko Suikkanen Lasten ja nuorten psykiatrinen perhekuntoutus: muutosten ja koettujen vaikutusten arviointi

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

JOTAIN I:N JA U:N VÄLILTÄ SISÄLLÖN ERITTELY LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON ARVIOINNIN VÄLINEENÄ OPPIMISPORTFOLIO

JOTAIN I:N JA U:N VÄLILTÄ SISÄLLÖN ERITTELY LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON ARVIOINNIN VÄLINEENÄ OPPIMISPORTFOLIO JOTAIN I:N JA U:N VÄLILTÄ SISÄLLÖN ERITTELY LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON ARVIOINNIN VÄLINEENÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon pelikentällä Lautapelisuunnittelu vuorovaikutusprosessina katriina heljakka katriina.heljakka@aalto.fi

Hiljaisen tiedon pelikentällä Lautapelisuunnittelu vuorovaikutusprosessina katriina heljakka katriina.heljakka@aalto.fi Pelitutkimuksen vuosikirja 2010 Pelitutkimuksen vuosikirja 2010, s. 22 32. Toim. Jaakko Suominen ym. Tampereen yliopisto. http://www.pelitutkimus.fi/ ARTIKKELI Hiljaisen tiedon pelikentällä Lautapelisuunnittelu

Lisätiedot

Artikkeli Strategiset käytännöt verkkoroolipeliympäristöissä merkityksiä pelitutkimukselle

Artikkeli Strategiset käytännöt verkkoroolipeliympäristöissä merkityksiä pelitutkimukselle Pelitutkimuksen vuosikirja 2014. Tampereen yliopisto. http://www.pelitutkimus.fi/ Artikkeli Strategiset käytännöt verkkoroolipeliympäristöissä merkityksiä pelitutkimukselle MIKKO VESA Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 30.3.2009 TIIVISTELMÄ Luomala, Joni Petteri Ketterien kehitysmenetelmien

Lisätiedot

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA OSMO REINIKKA, ARJA SÄÄKSLAHTI, EEVA LUUKKONEN Yhteyshenkilö: Osmo Reinikka,

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Merja Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile

Lisätiedot

Innovaatiopeleihin perustuva ketterä vaatimusmäärittelymenetelmä

Innovaatiopeleihin perustuva ketterä vaatimusmäärittelymenetelmä Innovaatiopeleihin perustuva ketterä vaatimusmäärittelymenetelmä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Teemu Pyykölä 22.2.2011 2 Tiivistelmä Vaatimusmäärittely on ohjelmiston

Lisätiedot

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Ainedidaktiikka IV 1 Jenni Kaikkonen Heidi Kemi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion 1. vuosikurssin oppilaiden

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Kirjaimet kiinnostavat lapsia jo varhain. Kielellisesti suuntautuneet

Lisätiedot