Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkoneuvosto 15.4.2009 41"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivänä huhtikuuta 2009 kello tarjoilua kello KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta 49 Työjärjestyksen hyväksyminen 50 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Vastuuvapauden myöntäminen 52 Vuosilomien ja virkavapauden hyväksyminen 53 Juhlavuoden kantaatti 54 Palkkojen järjestelyerä Teatteritoiminta 56 Muistutus Vieremän kirkonkylän osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 57 Avustukset vuoden 2009 talousarviossa 58 Viikkotoiminnan turvallisuusohjeet 59 Työpaikan päihdeongelmien käsittelyn periaatteet (osa a) ja käytännön menettelytavat päihdeongelmatilanteessa (osa b) sekä suositussopimus hoitoon ohjaamisesta seurakunnassa (osa c) 60 Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla osa a ja käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi osa b 61 Pöytäkirjat 62 Ilmoitusasiat 63 Muut mahdolliset asiat 64 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 65 Kokouksen päättäminen Vieremä Jukka Koivusalo PUHEENJOHTAJA MIKÄLI ET PÄÄSE TULEMAAN KOKOUKSEEN, PYYDÄN YSTÄVÄLLISESTI ILMOITTAMAAN ASIASTA VÄLITTÖMÄSTI TALOUSTOIMISTOON PUH tai sähköpostilla

2 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä huhtikuuta 2009 kello alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo JÄSENET Sari Heiskanen Tuula Kauppinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Koivusalo puheenjohtaja/kirkkoherra Kalevi Vidgren Helena Väisänen Mirja Åkerlund VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT Markku Haataja Pirkko Remes Marjo Partanen Markku Huttunen Maija Jakkula Mikko Rönkkö Heikki Ryhänen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maija-Liisa Pulkka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maarit Ylinen, pöytäkirjanpitäjä/talouspäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Jukka Koivusalo puheenjohtaja Maarit Ylinen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Vieremä / 2009 Mirja Åkerlund Sari Heiskanen Markku Haataja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Vieremän seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla kirkkoherra

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus avasi kokouksen. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti. 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta n ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyslistan mukaan Mirja Åkerlund ja Marjo Partanen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Åkerlund ja Sari Heiskanen sekä Markku Haataja muut mahdolliset asiat eteenpäin. 49 Työjärjestyksen hyväksyminen n ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi seuraavilla lisäyksillä ja muutoksilla: - 52 liitteeseen 2. kanttorin loman muutosesitys - 55 :ään päättäminen katetusta katoksesta ja kesäteatterimainoksen hyväksyminen - 61, turvallisuustyöryhmän pöytäkirja ja talouspäällikön viranhaltijapäätös, liite : ään tiedoksianto harkinnanvaraisesta palkanosan valmistelusta - 63 :ssä kaksi salassa pidettävää asiaa sekä ruohonleikkuu kesäkautena 2009

4 Kirkkoneuvosto TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Kirkkoneuvosto n ehdotus: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy toimintakertomuksen sivulla 62 luetellut kirkkoneuvostotason ylitykset ja alitukset, 2) esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntatalon peruskorjauksen poistoissa noudatetaan vahvistettua suunnitelmaa (sivu 82) eli poistoaika pidetään entisellään, 3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,49 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä". Ylijäämä muodostui puunmyyntituloista ja verotulojen kasvusta. Tilivuonna on purettu seurakuntatalon peruskorjaukseen kohdennettu investointivaraus ( ,53 euroa) poistoeroksi. Tilikauden ylijäämää lisää poistoeron purku seurakuntatalon suunnitelman mukaisen poiston suhteessa (7.131,53 euroa). 4) hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi, Liitteenä on toimintakertomus ja tilinpäätös. Liite 2. Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti. Kirkkoneuvosto Toimintakertomus ja tilinpäätös on lähetetty edellisen kokouskutsun liitteenä. n esitys: Kirkkoneuvosto 1) esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntatalon peruskorjauksen poistoissa noudatetaan vahvistettua suunnitelmaa (sivu 82) eli poistoaika pidetään entisellään, 2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,49 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä". Ylijäämä muodostui puunmyyntituloista ja verotulojen kasvusta. Tilivuonna on purettu seurakuntatalon peruskorjaukseen kohdennettu investointivaraus ( ,53 euroa) poistoeroksi. Tilikauden ylijäämää lisää poistoeron purku seurakuntatalon suunnitelman mukaisen poiston suhteessa (7.131,53 euroa). jatkuu

5 Kirkkoneuvosto TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 jatkoa 3) esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2008, 4) esittää kirkkovaltuustolle tilientarkastusta koskevan lausunnon, liite 1. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN n ehdotus: Kirkkoneuvosto jättää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämisen seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilikaudelta Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto VUOSILOMIEN JA VIRKAVAPAUDEN HYVÄKSYMINEN Vuosilomat liitteenä 2. Diakonissa Sari Määttä anoo palkatonta virkavapautta ajalle , yhteensä 28 päivää. n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomat liite 2. mukaan sekä myöntää diakonissa Sari Määtälle palkatonta virkavapautta anomuksensa mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti siten, että kanttori Sirpa Savolaisen vuosiloma ajalle hyväksytään, jos rippileirille saadaan sijainen.

8 Kirkkoneuvosto JUHLAVUODEN KANTAATTI Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta Kantaatti on vaativa teos ja vaatii paljon harjoittelua ja ei onnistu ilman kevään harjoittelua. Kevään aikana kantaatin harjoittelua on suunniteltu siten, että harjoitukset olisivat keskiviikkoisin klo viisi harjoituskertaa. Eino harjoittaisi sopraanoja ja alttoja ja Pauli harjoittaisi tenoreja ja bassoja. Viimeinen harjoituskerta olisi kaikki yhdessä. Syyskaudella harjoiteltaisiin tarpeen mukaan ja niistä päätettäisiin syksyllä. Kustannuksia tulisi seurakunnalle seuraavasti Einon töistä: Viisi harjoitusta a / = sotu maksu Matkat viisi harjoitusta a / 68 km = 340 km a / 0.45 = 153 Yhteensä palkan osalta sotu maksu Rahaa löytyisi varmaan eri momenteilta. Esim esiintymispalkkiot Päivitetään juhlavuoden kantaatti ( liite 1 ) Ehdotus: Johtokunta hyväksyy päätökseksi liitteen 1 mukaisen suunnitelman. Johtokunta hyväksyi päätökseksi liitteen 1 suunnitelman. Liite 1. Kantaattiharjoitusten suunnitelma syyskaudelle 2009 Harjoituksia pitävät Eino Lilja ja kanttori Sirpa Savolainen. Maksimissaan harjoituksia ajalla pidetään viisitoista kertaa. Eino Liljan palkka: 15* = sotu maksu Matkakorvaus 15 kertaa 68 km= 1020 km* 0.45 = 459 Kustannukset yhteensä = sotu maksu palkan osalta Raha otetaan 4091 momentilta. ( vähennetään muita esiintymispalkkioita v ) Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Eino Lilja on kantaatin johtaja ja Hannu Virpi säestäjä. Vieremä n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy juhlavuoden kantaattisuunnitelman syksylle 2009 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan päätöksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto PALKKOJEN JÄRJESTELYERÄ Taloustyöryhmä Järjestelyerän käytöstä on neuvoteltu , josta pöytäkirja liite 2. ja laskelma liite 3. Esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy järjestelyerän liite 3. ja 4. mukaisesti toteutettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto TEATTERITOIMINTA Roinilan talossa esitysajat: Kenraaliharjoitus: 31.7 klo 19, johon kaikki seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat tervetulleita. Ensi-ilta 2.8. klo: 13 Ke 5.8 klo 19 Pe 7.8 klo 19 (la 8.8 klo 19) varapäivä Su 9.8 klo 19 (Ke 12.8 klo 19) varapäivä Pe 14.8 klo 19 Su 16.8 klo 13 Lippujen hinnat: neuvoston varmistettava 15 /henkilö sis. tarjoilun, joka suunnitellaan esitykseen sopivaksi 8 lapset 7-15vuotiaat alle 7v. ilmaiseksi Ryhmähinta: 13 /henkilö, ryhmässä täytyy olla 20 ja enemmän ihmisiä. Vapaaehtoisia lipunmyyjiä ja liikenteen ohjaajia tarvitaan. Toivomus olisi että yksi liikenteen ohjaajista ja yksi lipunmyyjistä olisi joka kerta paikalla hyväksi koetun käytännön vuoksi. Muut voivat henkilöt vaihdella. Lipunmyyjiä tarvitaan kolme henkilöä/näytäntö ja liikenteen ohjaajia kaksi/näytös. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy lippujen hinnat. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti lippujen hinnat esityksen mukaan. Todetaan, että tarjoilun osuus lipun hinnasta on 3 euroa. Talkoovastaaviksi lupautuivat Kalevi Vidgren ja Maija-Liisa Pulkka. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että kesäteatterissa on katettu katsomo. Kirkkoneuvosto hyväksyi Tuuli Juntusen tekemän kesäteatterimainoksen. Tuuli Juntuselle luovutetaan em. työstä 50 euron suuruinen stipendi.

11 Kirkkoneuvosto MUISTUTUS VIEREMÄN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOKSESTA Kirkkoneuvosto KAAVA-ASIAT Kunta laittaa nähtäville 30 päiväksi Kirkonkylän osayleiskaavan kaavaluonnoksen. Tällöin kaavaluonnokseen voi tehdä huomautuksen. Todettiin, että nyt nähtäville tulevassa kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu kunnan/seurakunnan neuvottelua koskien kaava-asioita. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kaavaluonnokseen tehdään huomautus ja asia valmistellaan kokoukseen päätettäväksi. Kirkkoneuvosto Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että se ei hyväksy Sotkunlampi 5:22 osalta Vieremän kunnan nähtäville asettamaa osayleiskaavakarttaa, mutta hyväksyy kunnasta tulleen osayleiskaavakartan. Jos kunta haluaa tehdä liittymätien Savikontieltä Kauppilanmäen tielle, niin seurakunta on valmis luovuttamaan maata myymällä tarvittavilta osin samoin kuin Savikontien siirtoon mahdollisesti tarvittavaa aluetta. Edelleen kunnalle lähetettävään muistutukseen kirjataan nähtävillä olevan kartan puutteet ja muistutuksen tarkistavat pöytäkirjantarkastajat. Marjo Partanen ja Markku Haataja jääväsivät itsensä tämän :n ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto AVUSTUKSET VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA Taloustyöryhmä AVUSTUKSET VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA Muut kirkolliset toimitukset 300 euroa, ei ole määriteltyä kohdetta Musiikkitoiminta: Kirkkokuorolle 1000 euroa, Virrensirulle 400 euroa, Laulunsäteelle 400 euroa ja Veteraanikuorolle 200 euroa. Diakoniatyö: Kirkon Ulkomaanavulle 1500 euroa. Lähetystyö: Suomen Lähetysseura ja Pipliaseura yhteensä 4800 euroa. Keskustellaan ja esitetään neuvostolle. Esitetään kirkkoneuvostolle, että Suomen Lähetysseuran avustuksesta 3000 euroa siirretään diakoniatyön avustuksiin. Muut avustukset suoritetaan talousarvion mukaisesti. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Suomen Lähetysseuran avustuksesta 3000 euroa siirretään diakoniatyön avustuksiin. Muut avustukset suoritetaan talousarvion mukaisesti. Keskustelun aikana Kalevi Vidgren esitti Markku Haatajan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja Tuula Kauppinen esitti Mirja Åkerlundin kannattamana, että taloustyöryhmän esitys hyväksytään. esitti, että kun Kalevi Vidgren on tehnyt Markku Haatajan kannattamana esityksen pöydälle panosta, niin äänestetään siten että, jotka kannattavat pöydälle panoa, niin he sanovat EI ja jotka kannattavat, että käsittelyä jatketaan, niin he sanovat JAA. Äänestyksessä annettiin JAA ääniä kuusi (Sari Heiskanen, Tuula Kauppinen, Jukka Koivusalo, Helena Väisänen, Mirja Åkerlund, Pirkko Remes) ja EI ääniä kolme (Kalevi Vidgren, Marjo Partanen, Markku Haataja). totesi, että päätökseksi tuli, että käsittelyä jatketaan. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Suomen Lähetysseuran avustuksesta 3000 euroa siirretään diakoniatyön avustuksiin. Muut avustukset suoritetaan talousarvion mukaisesti.

13 Kirkkoneuvosto VIIKKOTOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET Diakonia-Kyrönniemi, liite 5. Nuorten illat ja isoskoulutus, liite 6. Diakonian kerhot, liite 7. Päiväkerhot, liite 8. n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyt viikkotoiminnan turvallisuusohjeet. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto TYÖPAIKAN PÄIHDEONGELMIEN KÄSITTELYN PERIAATTEET (OSA A), KÄYTÄNNÖN MENETTELYTAVAT PÄIHDEONGELMATILANTEESSA (OSA B) sekä SUOSITUSSOPIMUS HOITOON OHJAAMISESTA SEURAKUNNASSA (OSA C) Liitteenä 9-11 n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy päihdeongelmien käsittelyn periaatteet (osa a), käytännön menettelytavat päihdeongelmatilanteessa (osa b) sekä suositussopimus hoitoon ohjaamisesta seurakunnassa (osa c) liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti. Edelleen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi suositussopimuksen hoitoon ohjaamisesta seurakunnassa (osa c) liite 11. mukaisesti.

15 Kirkkoneuvosto HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMINEN TYÖPAIKALLA OSA A JA KÄYTÄNNÖN MENETTELYTAVAT EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISEMISEKSI OSA B Liitteenä n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy hyvän kohtelun edistämisen työpaikalla (osa a) ja käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi (osa b) liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJAT Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen hyväksyminen 21 Päivitetään juhlavuoden kantaatti (liite 1.) 22 Muut mahdolliset asiat 23 Valitusosoitus 24 Kokouksen päättäminen Taloustyöryhmä Kokouksen avaus 14 Kirkonkylän osayleiskaava 15 Kustannusten jako kunnan ja seurakunnan kesken yhteisissä tapahtumissa 16 Järjestelyerä 17 Avustukset vuoden 2009 talousarviossa 18 Tiedoksiantoja 19 Muut asiat 20 Kokouksen päätös Turvallisuustyöryhmä Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pelastussuunnitelmat 4. Viikkotoiminnan turvallisuusohjeet Talouspäällikön viranhaltijapäätökset, liite 14. n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa pöytäkirjat tietoon saatetuiksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto ILMOITUSASIAT Kirjuri -hanke Typ hanke Harkinnanvaraisen palkanosan toteuttamisesta seurakunnissa Em. asioista kerrotaan kokouksessa. n ehdotus: Kirkkoneuvosto toteaa ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto SALAINEN Pykälä käsitelty salaisena RUOHONLEIKKUU KESÄKAUTENA 2009 Talouspäällikkö on pyytänyt kokonaistarjouksen ruohonleikkuusta Vieremän kunnalta ja Teijo Säisältä. Vieremän kunta on antanut tarjouksen kesän 2009 ruohonleikkuusta. Ruohonleikkuun hinta on sama kuin vuonna 2008 eli 3245 euroa (sis.alv.22 %). Teijo Säisä on tarjonnut ruohonleikkuuta 40 euron (sis.alv.22 %) tuntihintaan. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää ostaa Vieremän kunnalta ruohonleikkuun kesäksi Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätöksekseen yksimielisesti SALAINEN Pykälä käsitelty salaisena. 64 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 65 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN päätti kokouksen ja luki siunauksen.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2010 Kirkkoneuvosto 24.2.2010 16 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2010 Kirkkoneuvosto 24.2.2010 16 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2010 Kirkkoneuvosto 24.2.2010 16 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2010 KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen

torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen 13.6.2013 19 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. KOKOUSAIKA torstaina 14. päivänä maaliskuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. KOKOUSAIKA torstaina 14. päivänä maaliskuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 14.3.2013 42 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA torstaina 14. päivänä maaliskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012. KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00. Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen 56 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 6. päivänä kesäkuuta 2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2015 Kirkkoneuvosto 12.8.2015 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2015 Kirkkoneuvosto 12.8.2015 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18. 100 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2015 KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntasali, takasali Viljo Honkanen Jukka Koivusalo Pertti Rytkönen Sirkka Rönkkö

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2014 Kirkkoneuvosto 11.11.2014 137. KOKOUSAIKA tiistaina 11. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2014 Kirkkoneuvosto 11.11.2014 137. KOKOUSAIKA tiistaina 11. päivänä marraskuuta 2014 137 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 12/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 11. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen 13.1.2011 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015. 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2015 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Viljo Honkanen Markku Huttunen Jukka Koivusalo Pertti

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 20.5.2014 66 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA. Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10

HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA. Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10 HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J. Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 KOKOUSAIKA: 26.5.2015 ALKAMISAIKA: klo 19.00 20.28 PÄÄTTYMISAIKA: KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Virastotalo Läsnä Kantonen Risto Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Sahla Taru Isotalo Timo Muut

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot