Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2010. tiistaina 13. päivänä huhtikuuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2010 Kirkkoneuvosto 13.4.2010 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2010. tiistaina 13. päivänä huhtikuuta"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2010 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT tiistaina 13. päivänä huhtikuuta Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Koivusalo puheenjohtaja/kirkkoherra Aulis Oikarinen Kalevi Vidgren Helena Väisänen Mirja Åkerlund Sanna Eskelinen, Mirja Åkerlundin varajäsen Maija Jakkula Marjo Partanen, Maija Jakkulan varajäsen Heikki Ryhänen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maija-Liisa Pulkka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa Liisa Uotinen, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Jukka Koivusalo puheenjohtaja Liisa Uotinen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Vieremä / 2010 Markku Huttunen Tuula Kauppinen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Vieremän seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla kirkkoherra

2 Kokouksen avaus avasi kokouksen. 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta n ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyslistan mukaisesti Markku Huttunen ja Tuula Kauppinen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. PÄÄTÖS: hyväksyi ehdotuksen päätöksekseen yksimielisesti. 55 Työjärjestyksen hyväksyminen n ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisäykset: 58 Mairen Heiskasen loma. 59 Liite A: Piirros laajennuksesta. 60 Liitteet : Maataloussihteeri Erkki Koukkarin arvio. Tarjouspyyntö. Kauppakirja ja liitekartta. 61 Uusi liite Lisäys talouspäällikön päätökset 7 ja Sähkön energian hinta. Muutos: 60 muutos päätösehdotukseen oheisen kauppakirjan ja. PÄÄTÖS: hyväksyi ehdotuksen päätöksekseen yksimielisesti.

3 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA Talouspäällikön ehdotus: 1) hyväksyy toimintakertomuksen sivulla 62 luetellut kirkkoneuvostotason ylitykset ja alitukset, 2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden tuloksesta siirretään rakennusrahastoon euroa ja ylijäämä ,55 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä". 3) hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi, Liitteenä on toimintakertomus ja tilinpäätös. Liite 1. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti Toimintakertomus ja tilinpäätös on lähetetty edellisen kokouskutsun liitteenä. Talouspäällikön ehdotus: 1) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden tuloksesta siirretään rakennusrahastoon euroa ja ylijäämä ,55 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/alijäämä"; 2) esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009; 4 ) esittää kirkkovaltuustolle tilientarkastusta koskevan lausunnon, liite 1. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

4 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN n ehdotus: jättää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämisen seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilikaudelta PÄÄTÖS: hyväksyi ehdotuksen päätöksekseen yksimielisesti.

5 VUOSILOMIEN JA VIRKAVAPAUDEN VAHVISTAMINEN Vuosilomat ovat liitteenä 2. Diakonissa Sari Määttä anoo palkatonta virkavapautta ajalle , 10 päivää. n ehdotus: hyväksyy vuosilomat liite 2. mukaan sekä myöntää diakonissa Sari Määtälle palkatonta virkavapautta anomuksensa mukaisesti. PÄÄTÖS: hyväksyi ehdotuksen päätöksekseen yksimielisesti.

6 ESITYS HAUTAUSMAAN MUISTOKIVEN LAAJENTAMISEKSI LC -Vieremän noin 10 vuotta sitten hankkima läheisten muistokivi on täyttänyt tehtävänsä hyvin, mutta osoittautunut varsinkin joulun aikaan pinta-alaltaan liian pieneksi. Muistokynttilät eivät mahdu kivelle. Niinpä meille Leijonille on syntynyt ajatus, että kiveä voisi laajentaa nostamalla se reunuskivien päälle. Kivet toisivat lisää pintaalaa ja lisäisivät laskutilaa. reunuskivet olisivat samaa harmaata graniittia kuin itse pääkivi ja muodostaisivat 50 cm leveän ja 15 cm korkean reunuksen 3 sivulle. Pinta-ala kasvaisi 2 neliömetristä yli kaksinkertaiseksi. Olemme neuvotelleet alustavasti kiven toimittaneen Sukevan Kiven kanssa yllä olevasta muutoksesta. Jos Vieremän seurakunta haluaa yllä kuvatun lisäyksen kiveen, niin LC -Vieremä tarjoutuu suorittamaan hankinnan ja asennuksen ja vastaamaan kaikista kustannuksista. Työn mahdollinen suoritus olisi ensi kesänä. Leijonien puolelta asiaa hoitaa allekirjoittanut, jonka puoleen voi kääntyä yksityiskohtien sopimiseksi. Toivomme, että kyseinen lisäys sopisi uudistettuun kirkkomaahamme. Vieremällä, 24. päivänä maaliskuuta 2010 LC -Vieremä:n puolesta Matti Pitkänen Huutomäentie Kurenpolvi puh Liite A: Piirros laajennuksesta Talouspäällikön ehdotus: päättää, että muistokiven laajennus suoritetaan LC- Vieremän esittämällä tavalla kuitenkin siten, että muistokiven/kivien paikkaa siirretään kirkkoon päin, kauemmas ruumishuoneesta. PÄÄTÖS: hyväksyi ehdotuksen päätöksekseen yksimielisesti.

7 MÄÄRÄALAN MYYMINEN VIEREMÄNNIEMI TILASTA TALOUSPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: päättää, että käynnistetään valmistelu koskien määräalan myyntiä Vieremänniemi tilasta lukuun ottamatta Kyrönniemen palstaa. Todetaan, että asia vaatii Kirkkohallituksen hyväksynnän. Metsänhoitoyhdistykseltä on pyydetty arvio tilan tekemättömistä metsänhoitotöistä. PÄÄTÖS: hyväksyi ehdotuksen päätöksekseen yksimielisesti Todetaan, että kirkkovaltuusto käsittelee iltakoulussa määräalan myymistä. Talouspäällikön ehdotus: valtuuttaa talouspäällikön neuvottelemaan Asianajotoimisto Jari Kääriäisen kanssa sopimuksesta, joka sisältää määräalan myymistä koskevat asiakirjat Vieremänniemi nimisestä tilasta, rek nro 14:6, 47.9 suuruisesta alueesta, tarjouspyynnön laatimisesta lopulliseen kauppakirjan laatimiseen saakka. Alustavassa keskustelussa Kääriäisen hinta-arvio oli noin euroa. Jos neuvottelun tuloksena hinta on alustavan hinta-arvion mukainen, niin talouspäällikkö valtuutetaan tekemään sopimus Asianajotoimisto Jari Kääriäisen kanssa. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti Metsäkiinteistön myynnistä on julkaistu ilmoitus Iisalmen Sanomissa ja Miilussa: MYYTÄVÄNÄ METSÄKIINTEISTÖ VIEREMÄLLÄ Vieremän seurakunta myy tarjousten perusteella Vieremänniemi -tilasta n. 48 hehtaarin suuruisen määräalan. Määräala on kolmessa palstassa. Määräalat sijaitsevat pääasiassa Kauppilanmäentien pohjoispuolella, Rikulintien molemmin puolin. Määräala on luokiteltu metsämaaksi, mutta selvitysten mukaan määräalasta n. 42 hehtaaria voidaan muokata myös peltomaaksi. Määräalalla ei sijaitse rakennuksia. Myytävää aluetta koskee n. 12,8 ha:n uudistamisvelvoite. Määräala myydään yhtenä kokonaisuutena. Ostajan vastattavaksi jäävät määräalan lohkomis- ja rajankäyntikustannukset. Metsämaasta ja puustosta on laadittu arvio. Kiinteistötunnus: , määräala Kirjalliset, suljetut ostotarjoukset on toimitettava mennessä osoitteella: Asianajotoimisto Jari Kääriäinen Oy, Louhenkatu 2 B, Iisalmi. Kuoreen tulee merkitä ostotarjous / seurakunta. Ostotarjouksen tulee olla voimassa vähintään saakka. jatkuu..

8 MÄÄRÄALAN MYYMINEN VIEREMÄNNIEMI TILASTA jatkoa Vieremän seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset sekä pyytää niihin tarkistuksia. Lisätietoja antaa: Asianajotoimisto Jari Kääriäinen Oy Louhenkatu 2B, Iisalmi puh: , , sähköposti: Tarjoukset on tullut jättää mennessä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kolme. Todetaan, että kauppakirja valmistuu maanantaina ja se tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Talouspäällikön ehdotus: päättää esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että Vieremänniemi tilasta RN:o 14:6 Vieremän kunnan Vieremän kylästä myydään oheisen kauppakirjan ja karttaliitteen mukaan n. 48 ha:n suuruinen määräala euron kauppahinnalla ja muilla kauppaehdoilla Antti Huoviselle. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Karttaliite, liite 3. Tarjousten avauspöytäkirja, liite 4. Metsänhoitoyhdistyksen arvio liite 5. Maataloussihteeri Erkki Koukkarin arvio liite B Tarjouspyyntö C Kauppakirja ja liitekartta D PÄÄTÖS: hyväksyi ehdotuksen päätöksekseen yksimielisesti.

9 Toiminnallisen puolen henkilöstön vastuualueet prosentteina Toiminnallisen puolen henkilöstön vastuualueet alkaen, liite 6. n ehdotus: hyväksyy toiminnallisen puolen vastuualueiden prosentuaalisen jaon alkaen liite 6. mukaisesti. Kuullaan toiminnallisen puolen työntekijöitä mennessä. Kuuleminen tapahtuu kirjallisesti. PÄÄTÖS: päätti, että asiaan palataan syksyllä toimintasuunnitelman ja budjetin tekemisen yhteydessä.

10 PÖYTÄKIRJAT Ei ollut pöytäkirjoja.

11 ILMOITUSASIAT Kirkkoherran viranhaltijapäätökset, liite 7. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset, liite 8. Sähkön energian hinta Tammikuu snt/kwh (alv 0%) Helmikuu snt/kwh (alv 0%) Maaliskuu ,902 snt/kwh (alv 0%) n ehdotus: toteaa ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi. PÄÄTÖS: Jäsen Helena Väisäsen poistui jääviyden vuoksi talouspäällikön päätöksen kohdalla. Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

12 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ei ollut. 65 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 66 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN päätti kokouksen.