Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS"

Transkriptio

1 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS

2 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan j katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle j 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen a päättämään ä omien osakkeiden hankkimisesta a 16. Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen 17. Kokouksen päättäminen

3 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan j katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle j 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen a päättämään ä omien osakkeiden hankkimisesta a 16. Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen 17. Kokouksen päättäminen

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

5 Viidestä ketjukonseptista kahteen ja kahdeksasta maasta viiteen Liikevaihtovaikutus 4,6M ja 2009 liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen -4,9M Tiimari Gallerix Tiimari Gallerix Paperazzi Tiimari Deco TiiMore

6 Tiimari-konsernin keskeiset tapahtumat 2009 (I) Rahoitus 6,1 milj. euron osakeanti 5 milj. euron pääomalaina Hallitukselle osakeantivaltuutus 4M osaketta, asti Vuoden vaihteen shekkitilien ja käyttöpääomafasiliteettien cleandown Lahden Laatikkotehtaan varastokiinteistö myytiin Nettovelkaa vähennettiin 9,4 milj. eurolla -> nettovelkaantumisaste 86% (105%) Organisaatio Uusi toimitusjohtaja Uusi toimitusjohtaja Gallerixiin Vähittäiskaupan osaamista hallitukseen Yrityksen rakenne Norjan ja Venäjän markkinoilta vetäytyminen Tiimore Oy:n myynti toimivalle johdolle Päätös vetäytyä Puolasta, Ruotsista ja Gallerix Suomesta

7 Tiimari-konsernin keskeiset tapahtumat 2009 (II) Operaatiot Tulosparannusohjelman käynnistäminen ja läpivienti Kulujen karsiminen tavoitteen mukaisesti Negatiivinen volyymikehitys leikkasi hinnankorotusten ja ostohintojen vaikutusta myyntikatteeseen Käyttöpääomaprojekti Vaihto-omaisuudesta vapautettiin yli 8M Artikkelimäärien radikaali kaventaminen Investoinnit it minimiin1,3m i ii (4,5) Myymälät Uusien myymälöiden avaamiset jäihin Myymäläkohtaisen kannattavuuden parantaminen Tuoteryhmähallinnan kehittäminen Destinaatiokategorioiden määrittely Tuotevalikoimaan eri hintakategoria Big sellers ja Cut the tail -ajattelu

8 Tiimari-ketju

9 Tiimari-konseptin differointi ohjannut kosintakategoria -valintojamme Tiimari-segmentin myynnin jakauma 2009 Tuoteryhmähallintaan perustuva priorisointi > Koulu ja toimisto 16 % Juhlien järjestäminen Sesonki Muut 7% 9 % valikoima Sesonkisisustaminen 26 % Juhlakategoria Askartelukategoria Askartelu 23% Koulu ja konttorikateg. Kortit ja lahjapake tointi 19 % Impulssikategoria Tiimari-segmentti

10 Tiimari Suomen kaupanalan TES:n mukaiset palkankorotukset yli 10% sopimuskaudella 12,0 % 10,0 % 10,1 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 3,5 % 2,8 % 3,5 % 2,0 % 0,0 % Lokakuu '07 Toukokuu '08 Toukokuu '09 Sopimuksen kok.vaikutus

11 Vuokrien ja henkilökulujen osuus noin 80% kiinteistä kuluista Kustannusrakenne ,2M Kustannusrakenne ,2M 2M Muut kulut 15 % Muut kulut 13 % Markkinointi Markkinointi 8 % 9 % Henkilöstökulut Henkilöstökulut 37 % 42 % Vuokrat 32 % Vuokrat 35 % Vuokratyövoima 7 % Vuokratyövoima 2 % TiimariSegmentin luvut

12 Tiimarin ulkomaantoiminnot Baltiassa Viro 13 (16) myymälää 6 kaupungissa Palkka- ja vuokrakuluja alennettu Operatiivinen tulos positiivinen Kulutuskysyntä heikkeni voimakkaasti Latvia 4 myymälää Riikassa Palkka- ja vuokrakuluja alennettu Operatiivinen tulos positiivinen Kulutuskysyntää heikentää veroratkaisut Tiimari Gallerix Liettua 2 myymälää Vilna ja Siailiai Myynti yhä kasvussa uudet liikkeet Palkka- ja vuokrakuluja alennettu Tulos vielä negatiivinen

13 Franchising liiketoimintaa

14 Gallerix 2009 Gallerixin kruunumääräinen myynti +7% muuttumattomin valuuttakurssein Päätös keskittyä Ruotsiin ja perusliiketoiminnan kehittämiseen sekä vetäytyä Suomen markkinoilta Fokus franchise-yrittäjien kannattavuutta ja maksukykyä yy parantaviin toimenpiteisiin Merkittävä tuotevalikoiman rationalisointi Logistiikkakeskuksen toimintatapojen kehittäminen Organisaation terävöittäminen

15 Gallerixin tuotevalikoima ja tuotekategorioiden roolit Osuus myynnistä Tuoteryhmän strateginen rooli Seinä- sisustaminen 37 % Differointi + kasvu + destinaatio Palvelut 13 % Differointi + kasvu + kannattavuus Kortit Kotitoimisto/ Lahjat/paketointi 27 % 25 % Asiakasvirta + kannattavuus + destinaatio Asiakasvirta + sesongit

16 2009 TILINPÄÄTÖS

17 Vuoden 2009 liiketulos sisältää merkittäviä kertaluonteisia eriä 000 EUR ,500-2,9M -2,500 +0,5M -3,500-4,500-5,500-6,500-7, M 75M -1,1M 11M -0,94M -0,08M -0,18M -2.8M Liiketulos Puola Ruotsi Venäjä/ Norja Tj:n vaihto Vaihto-om. arvostukset Kiinteistön myyntivoitto Korjattu liiketulos 5,1M

18 Nettokäyttöpääoma vuoden vaihteessa vain 0,3M ja korolliset velat 22,5M :ssa Nettokäyttöpääomaa vapautettiin Korollisten velkojen määrä yli 10M vs yli 9M alhaisempi kuin M M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

19 operatiivinen kassavirta selvästiparempikuin ,0M ,0M EBITDA Käyttöpääoman muutos Investoinnit

20 Gearing %:n suunta oikea taso vielä korkea, Omavaraisuus pysynyt samalla tasolla Gearing % vielä korkea, mutta suunta alaspäin Omavaraisuusaste 35% 180 % 45 % 160 % 40 % 140 % 35 % 120 % 30 % 100 % 25 % 80 % 20 % 60 % 15 % 40 % 10 % 20 % 5 % 0 % Q Q Q Q Q Q Q Q % Q Q Q Q Q Q Q Q4 2009

21 Tiimari-konsernin investointien ja rahoituksen rahavirrat sekä nettorahavirta, 1-12/ Investointien rahavirrat Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten muutokset Sijoitusten myyntituotot 1 0 Investointien ti nettorahavirta t Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta

22 Tiimari-konsernin tunnuslukuja IFRS IFRS IFRS Liikevaihto yhteensä, tuhat EUR Liikevoitto, tuhat EUR % liikevaihdosta -9,4 % -6,9 % 5,8 % Tilikauden tulos, tuhat EUR % liikevaihdosta -12,6 % -11,6 % 4,2 % Omavaraisuusaste, % 34,7 % 34,6 % 40,8 % Gearing-% 85,6 % 105,0 % 78,5 % Investoinnit, tuhat EUR Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Tulos/osake (EPS), EUR -0,74-0,94 0,32

23 Katsauskauden jälkeiset merkittävimmät tapahtumat Puolan kaikki liikkeet suljettu helmikuun loppuun mennessä Tiimarin Ruotsin liikepaikat myytiin ; suljetaan 3-4/2010 Gallerix Suomen kolmesta liikkeestä 2 suljetaan Suomessa suljettu 3 myymälää, 2 vuokrasopimusta irtisanottu Juhlamaailma-pilotteja 6 kpl Suomessa käyty yhteistoimintaneuvottelut Myymälöiden työtunteja leikattiin tunnilla vuositasolla Keskusvarastossa määräaikaisia lomautuksia Pääkonttorissa lopetettiin 8 tehtävää Yhteistoimintaneuvotteluilla 2M :n vuotuiset säästöt Muutoksia johtoryhmässä Veijo Heinonen aloitti kaupallisena johtajana Kansainvälisten toimintojen johtaja Jaakko Syrjänen, markkinointijohtaja Anne Söderholm ja myymälätoimintojen johtaja Markku Breider irtautuneet yhtiöstä

24 Hallituksen fokusalueet 2009 Organisaation vahvistaminen Hallitus (Kulldorf, Ryöppönen & Pelkonen) Uusi johto Rahoituksen ja likviditeetin varmistaminen Osakeanti Kassavirtafokus Tuloksenparannusohjelma Uuden johdon tukeminen turnaround -konseptin kehittämisessä Keskittyminen perustekemiseen ja konsepteihin Suomi & Ruotsi - Tiimari& Gallerix Tiimore, Paperazzi, Tiimari Deco divestoitu/lopetettu Tiimari vetäytynyt Venäjältä, Norjasta, Puolasta ja Ruotsista Gallerix vetäytynyt t t Suomesta Raportoinnin ja sisäisten mittareiden kehittäminen Kirjanpidon sisäistäminen Toimitusketjun tehokkuuden mittaaminen Tuotevalikoiman ja varastojen tehokkuuden parantaminen

25 Hallituksen fokusalueet 2010 Kustannusohjelman seuranta ja päivittäminen Tappiollisten toimipisteiden evaluointi ja kehityssuunnitelmat Operatiivisen tehokkuuden kehittäminen Valikoimissa (leveys vs. syvyys) Toimitusketjussa Myymälöissä Orgaaninen kasvu Aik Asiakasorientoitumineni tit i Uudet tuotekategoriat Markkinoinnin frekvenssin lisääminen Johtamisjärjestelmien j t i kehittäminen i Myymäläohjaus Tuote/Logistiikkaohjaus Raportointijärjestelmät

26 Näkymät Hallitus arvioi, että kannattavaan ydinliiketoimintaan keskittymällä ja sen tuotevalikoimaa t i kehittämällä, ällä yhtiöllä on edellytykset t operatiivisen i kannattavuuden¹ selkeään parannukseen ja selvästi positiiviseen operatiiviseen rahavirtaan² vuonna Tulos ennen poistoja ja kertaluonteisia eriä 2. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituskustannuksia ja veroja

27 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan j katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle j 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen a päättämään ä omien osakkeiden hankkimisesta a 16. Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen 17. Kokouksen päättäminen

28 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako HALLITUKSEN EHDOTUS Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio euroa Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,92 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

29 Tiimarin hallitus 2009/2010 Puheenjohtaja/nimitysvaliok. pj Hannu Ryöppönen Varapj. Peter Seligson Jäsen Sven-Olof Kulldorf Jäsen/tarkastusvaliokunnan pj. Juha Mikkonen Jäsen Markku Pelkonen (aloitti 9/09) Jäsen Alexander Rosenlew Jäsen Arja Hautanen (erosi 9/09) Jäsen Erik Helin (erosi 2/09)

30 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS Hallituksen puheenjohtajalle euroa/kk Hallituksen varapuheenjohtajalle euroa/kk Hallituksen muille jäsenille euroa/kk Valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous Matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.

31 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS: Hallitukseen valitaan 6 jäsentä 12. Hallituksen jäsenten valitseminen HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS: Hallitukseen valitaan jatkokaudelle Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen, Sven- Olof Kulldorff, Alexander Rosenlew ja Markku Pelkonen - uutena jäsenenä hallitukseen valitaan toimitusjohtaja Sissi Silván (s. 1958)

32 Ehdotus Tiimarin hallituksen uudeksi jäseneksi: Sissi Silvan s Lollipop Management Consulting, Suomi Toimitusjohtaja j ja omistaja 2003 H & M Hennes&Mauritz, Suomi Maajohtaja Womena-McCann, Suomi Toimitusjohtaja Heinz Goldmann Int l Foundation, Sweden Johtaja, Pohjois-Eurooppa Mercuri International, Singapore &Suomi Johtoryhmänjäsen 1991 Hallitusjäsenyydet Friitala 2010 Reima 2009 Hufvudstadsbladet L-Fashion Group Mehiläinen Tiimari

33 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Tilintarkastajan palkkioista päättäminen HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS: Valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS: KPMG Oy Ab valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sixten Nyman

34 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta i (jatkuu seuraavalla kalvolla) ll HALLITUKSEN EHDOTUS Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä kä ä muodostuneeseen hankintahetken h tk käypään ää arvoon. JATKUU->

35 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (jatkoa edelliseltä kalvolta) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tt tai mitätöitäväksi äk i hallituksen päättämällä ällä tavalla ja laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Ehdotettu valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

36 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen HALLITUKSEN EHDOTUS: voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta johtuen, että yhtiöjärjestyksen 9 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä, tai lähettämällä kokouskutsu kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ää ennen yhtiökokouksen k k täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

37 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Kokouksen päättäminen! Kiitos ja hyvää pääsiäistä!

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen RAMIRENT OYJ PL 116, Äyritie 16 01511 Vantaa Puh. 020 750 200 Fax 020 750 2810 www.ramirent.com YHTIÖKOKOUSKUTSU Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 9. päivänä 2015 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa '" :N Aika: Paikka: Uisna: klo 10.00 Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa Iiitetysta aaniluettelosta (Liite 1) i1menevat osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot