A TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT"

Transkriptio

1 A TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT SALAUKSEN PERUSTEITA Lähteet: Timo Harju, Opintomoniste Keijo Ruohonen, Kryptologia (math.tut.fi/~ruohonen/k.pdf) HISTORIAA Salausta on käytetty alkeellisella tasolla jo 4000 vuotta sitten egyptiläisten toimesta Hepreankielisissä uskonnollisissa kirjoituksissa ekr. käytettiin aakkoston korvaamista (atbash: a=z, b=y, ) Kreikkalaisten kerrotaan käyttäneen scytale (tai skytale)-nimistä sauvaa, jonka ympärille kiedottuun paperiin tai vyöhön viesti kirjoitettiin Rooman imperiumin valtakaudella Julius Caesar käytti yksinkertaista aakkoston korvausta käyttävää salausta v ekr. (kirjainten siirto) KyAMK - TiRak, syksy HISTORIAA Salaus ja erityisesti sen murtaminen on vaikuttanut merkittävästi 1. ja 2. maailmansodan lopputulokseen Salausta käytettiin kommunikoinnissa joukkojen välillä pyrittiin estämään tärkeiden tietojen vuotaminen viholliselle, esim. joukkojen sijainti Enigma Natsi-Saksan käyttämä salauslaite, salaus murrettiin puolalaisen matemaatikon toimesta Salauksen käyttö (tai sen synty) ei liity suoraan sodankäyntiin ja hallintoon tai toisaalta siviileihinkään aina kun halutaan yksityisyyttä Intialaisessa Kama Sutrassa kehotetaan harjoittamaan kryptografiaa, jonka avulla rakastavaiset voivat kommunikoida keskenään TIETOTURVA? Salaus on nykyään oleellinen osa tietoturvaa Tietokoneistuminen ja laskentatehon kasvu on tehnyt salauksesta helppoa Meistä kaikista on luottamuksellisia tietoja monissa tietojärjestelmissä: Viranomaisrekisterit Pankit, vakuutuslaitokset, kaupat, Tietoa myös välitetään eri järjestelmien välillä, esim. pankkien rahasiirrot - autentikointi KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

2 SALAUS ELI KRYPTAUS Salausta käsittelevä matematiikan osa-alue on kryptologia Viestin kryptauksella tarkoitetaan sisällön salaamista satunnainen lukija ei saa selville mitään viestin sisällöstä Alkuperäinen viesti on nimeltään selväteksti Lähettäjä kryptaa viestinsä Kryptattu viesti on kryptoteksti Vastaanottaja dekryptaa viestin Kryptauksessa tarvitaan avain samoin kuin dekryptauksessakin Kryptosysteemi kuvaa mahdolliset viestit (selvätekstit, kryptotekstit), avaimet sekä enkryptaus- ja dekryptaus-funktiot TERMINOLOGIAA plaintext P alkuper. teksti, selväteksti encrypt, cipher salata, kryptata decrypt, decipher purkaa salaus, dekryptata ciphertext C salattu teksti, kryptoteksti encryption E salausmenetelmä, enkryptaus encryption key K E salausavain decryption D salauksen purku, dekryptaus decryption key K D purkuavain Salaus: C = E K E(P) Purku: D K D(C) = P E ja D voidaan kuvata matemaattisina funktiona KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy TERMINOLOGIAA Jos salausavain on sama kuin purkuavain (tai ne voidaan saada helposti toisistaan) kyseessä on symmetrinen kryptaus, Jos käytössä eri avaimet (tai niitä ei pienellä työmäärällä saada toisistaan) kyseessä on epäsymmetrinen kryptaus Epäsymmetrisessä kryptauksessa kryptausavain voidaan pitää julkisena ja dekryptausavain salaisena julkisen avaimen kryptaus Symmetristä kryptausta sanotaan myös salaisen avaimen kryptaukseksi PURKAMISESTA Perussääntö: salaajana oleta, että analysoija eli salauksen murtaja tuntee salausmenetelmän E. Nykyisin menetelmät ovat tunnettuja, joskin monimutkaisia Avaimet K ovat isoja, jolloin purkaminen raa alla voimalla kestää liian kauan Esim. Kombinaatiolukko, jossa 10 vaihetta, 10 vaihtoehtoa/vaihe vaihtoehtoa KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

3 PURKAMISESTA work factor: jos avain 256-bittinen work factor Salauksen murtamisen vaikeus tunnetun tiedon mukaan (vaikein ensin): a) Ainoastaan ciphertext (CO) b) Jokin plaintext ja vastaava ciphertext (KP) c) Valittu plaintext ja vastaava ciphertext (CP) d) Valittu ciphertext ja vastaava plaintext (CC) SUBSTITUTION CIPHERS (KORVAUSPERIAATE) Esim. Historiallinen ns. Caesar-salakirjoitus. Plain: A B C D E F G H I J K L M... Cipher: D E F G H I J K L M N O P Kolmen merkin siirto oikealle Esim. Kartta (map): merkki korvataan avaimen merkillä Plain: A B C D E F G H I J K... Cipher: Q W E R T Y U I O P KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy SUBSTITUTION CIPHERS (KORVAUSPERIAATE) Yleistermi: monoalphabetic substitution Murtoperiaatteita: Sananpituudet säilyvät Tutkitaan yksittäisten, merkkiparien, merkkikolmikkojen jne. frekvenssejä Englanninkielessä yleisimmät: e, t, o, a, n, th, in, er, re, an, the, ing, and, ion) Jos viesti pakataan, frekvenssitietoa katoaa Mahdollisia avaimia on yleensä melko vähän (esim. Caesar: aakkoston siirrot), jolloin voidaan kokeilla eri avaimia yksi kerrallaan Parannus: annetaan murtajan löytää selväteksti, joka itse asiassa on vielä salattu jollain toisella menettelyllä TRANSPOSITION CIPHERS (SIIRTOPERIAATE) Esim. Valitaan avain: M E G A B U C K p l e a s e t r a n s f e r o n e h u n d r e d afnsedtoelnhesurndpaeerr Plaintext matriisiksi, jonka sarakemäärän määrää avaimen merkkimäärä Tässä avaimena MEGABUCK, toteuttaa vaatimuksen, että ei ole toistuvia merkkejä Ciphertext saadaan lukemalla matriisi pystyriveittäin avaimen määräämässä sarakejärjestyksessä: A:ta vastaava ensin, B:tä vastaava sitten jne. Ominaisuuksia: kirjaimet (merkit) esittävät itseään analyysissa lasketaan merkkien frekvenssejä => kieli kokeillaan eri avainpituuksia ja sarakejärjestyksiä, jotta löydettäisiin tavallisia merkkipareja, -kolmikoita jne KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

4 XOR Muunnetaan sanoma biteiksi ja suoritetaan sanomalle XOR-funktio. Purku on yksinkertainen: XOR uudestaan Menetelmä on niin yksinkertainen, että se on harvoin järkevä sellaisenaan (vrt. seuraava kohta) Kuitenkin sitä käytetään osana monivaiheisissa salakirjoituksissa ONE-TIME PAD Otetaan viestin mittainen satunnainen bittijono avaimeksi ja suoritetaan sen ja viestin XOR Purkaminen käy samalla avaimella Tämän jälkeen avainta ei enää käytetä Tämä salausmenetelmä on käytännössä purkamaton, mutta Miten avain siirretään turvallisesti ja muuttumattomana vastaanottajalle? Pitkä viesti vaatii pitkän avaimen, mikä usein tekee menetelmän käytön mahdottomaksi KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy YLEISIÄ PERIAATTEITA Kaksi yleistä salaukseen liittyvää periaatetta 1. Redundanssi: viestissä toistoa, jolloin vaikeampi generoida vääriä viestejä 2. Viesteihin aikaleima, jolloin playback tulee mahdottomaksi NYKYISIN KÄYTÖSSÄ OLEVIA SALAISEN AVAIMEN ALGORITMEJA Periaatteita: Pitkä avain, jolloin sen selvittäminen työlästä Monimutkainen salausalgoritmi, usein monivaiheinen, vaiheissa sekaisen em. menetelmiä (substitution, transposition, XOR ym.) => termi product cipher KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

5 DES (DATA ENCRYPTION Peräisin vuodelta 1977 Käsittelee 64 bitin datalohkoja 19 peräkkäisessä eri vaiheessa Avain 56-bittinen, josta eri funktio eri vaiheissa Purkaminen tapahtuu samalla avaimella käänteisessä järjestyksessä Heikkous: Itse asiassa monoalphabetic substitution, missä sama P tuottaa aina saman C:n Parannuksia: Block Chaining, Input Feedback, Output Feedback DES (DATA ENCRYPTION Murtamisesta: DESin IBM:n kehittämä ja suunniteltu avainpituus oli 128 bit NSA (National Security Agency, USA) vaati pituudeksi 56 bit 1977 suunniteltiin purkukone, jonka hinnaksi arvioitiin 20 M$ ja joka purkaisi viestin (tunnettu C - P) 1 päivässä 1994 vastaavat arviot olivat 1 M$ ja 4 h Pelkällä softwarella arvioitiin tuohon aikaan PC:ltä vievän aikaa 1 kk:n Epäillään, että NSA:lla on tehokas murtomenetelmä 56 bitin avaimella koodatulle viestille KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy DES (DATA ENCRYPTION Kehittyneempiä versioita: 2 kertaa 56-bitin DES peräkkäin EDE: IBM:n kehittämä 3-vaiheinen DES, jossa 2 avainta: K1 ja K2 1. Ensin salaus K1:llä 2. Purku K2:lla 3. Salaus K1:llä Käytännössä avaimen pituus on 112 bittiä ja kokoisen avainavaruuden täydellinen läpikäynti on mahdoton IDEA (INTERNATIONAL DATA ENCRYPTION ALGORITHM) Kehitetty Sveitsissä, siis riippumaton NSA:sta Avainpituus 128 bit Käsittelee 64 bitin datalohkoja 8 vaiheessa, joissa niin raju sekoitus, että jokainen output-bitti riippuu jokaisesta input-bitistä Eri vaiheissa dataa muokataan mm. funktioilla XOR, yhteenlasku sekä mod 2 16 että mod Ei tunnettua murtotekniikkaa Purku samalla algoritmilla Paras block-ciphereistä KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT VERKOT ELI GRAAFIT Lähteet: Timo Harju, Opintomoniste Keijo Ruohonen, Graafiteoria (math.tut.fi/~ruohonen/gt.pdf) HISTORIAA Verkko- eli graafiteorian historia on saanut

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa?

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Solmu 1/2013 1 Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos, Oulun yliopisto lasse.holmstrom@oulu.fi Mitä informaatioteknologia on? Ensimmäinen reaktio

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat?

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Matti Lehtinen Desimaaliluvut ovat niin jokapäiväisiä ja niillä laskemiseen niin totuttu, ettei yleensä tule miettineeksi, mitä ne oikeastaan ovat. Joskus kauan

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

4 2006 Paranormaalin tutkijat Kr yptologia ja huuhaa

4 2006 Paranormaalin tutkijat Kr yptologia ja huuhaa 4 2006 Paranormaalin tutkijat Kr yptologia ja huuhaa Sisällysluettelo 4 Mikko Kiviharju: Kryptologia ja huuhaa 13 Ada: Skepponen K o h t a 2 0 v u o t t a k y s y m y k s i ä 14 Risto K. Järvinen: Huuhaa-palkinto

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Hex-pelin matematiikkaa

Hex-pelin matematiikkaa Solmu 3/2013 1 Hex-pelin matematiikkaa Tuomas Korppi Johdanto Hex on kahden pelaajan strategiapeli, jonka ovat keksineet toisistaan riippumatta matemaatikot Piet Hein ja taloustieteen Nobelinkin saanut

Lisätiedot

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttöliittymiä ja vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyy keskeisesti termi mental model. Suomeksi

Lisätiedot

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Henrik Huttunen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Informaatioteknologian laitos TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot