Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS"

Transkriptio

1 Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012

2

3 Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! Suomalainen huippu-urheilu tahtoo MENESTYÄ Muutostyön taustalla on urheiluliikkeen tahto ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valmius käynnistää marraskuussa 2008 Risto Niemisen johtama huippu-urheiluryhmä. Työn tuloksena syntyi Sanoista teoiksi ajatuksia suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi -raportti. Niemisen työryhmän esityksestä Suomen Olympiakomitea käynnisti 2010 yhdessä Paralympiakomitean kanssa OKM:n rahoituksella huippu-urheilun muutosprojektin. Sen vastuulle annettiin käytännön muutostyön toteuttaminen. Kaksivuotisen työn päätulokset on tiivistetty tähän huippu-urheilun muutosryhmän loppuraporttiin. Raportissa kuvataan yhteinen visio, toimintamalli, rakenne ja strategiset ohjelmat suomalaisen huippu-urheilun (sis. vammaishuippu-urheilu) kehittämiseksi. Muutosryhmän työtä laajennettiin väliraportin jälkeen myös jalkautuksen ja verkostoyhteistyön käynnistykseen. Suomalaisen huippu-urheilun muutoksen keskiöön on nostettu urheilija, jonka kehitystä kuvaa yksilölähtöinen Urheilijan polku. Urheilijan polun laatua parannetaan huippu-urheiluverkoston saumattomalla yhteistyöllä, kunnianhimoisella osaamisella ja kaikkien toimijoiden tavoitteelliseen intohimoon luottavalla kehitysotteella. Tässä raportissa keskitymme uuden toimintatavan lähtökohtiin ja perussisältöihin. Niiden perustelut ja muutoksen tarve on argumentoitu vahvasti jo Sanoista Teoiksi -raportissa ja muutosryhmän väliraportissa syksyllä Huippu-urheilun muutosryhmä kiittää kaikkia muutostyön aikana kohdattuja ja siihen panoksensa antaneita henkilöitä. Olemme omalta osaltamme halunneet antaa työhön rehellisen, intohimoisen ja suomalaisen Urheilijan polun kestävää perustaa rakentavan panoksen. Yhdessä kohti huippu-urheilun visiota: Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! Huippu-urheilun muutosryhmä

4 Sisällys Uudistuva huippu-urheilu 5 Muutosryhmän toiminta 6 Huippu-urheilun merkitys.. 7 Huippu-urheilu osana yhteiskuntaa 7 Huippu-urheilun visio 8 Huippu-urheilun muutos Huippu-urheilun arvot.. 10 Toimintatavan muutos.. 11 Urheilija keskiössä. 12 Urheilijan polun kolme vaihetta..13 Yhteistyö huippu-urheiluverkostossa. 14 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö Muutoksen näkyminen sidosryhmille Muutoksen toteutus 17 Huippu-urheilun tavoitteet. 18 Huippu-urheilun strategiset ohjelmat 19 Urheiluakatemiaohjelma.. 20 Huippuvaiheen ohjelma. 22 Osaamisohjelma.. 24 Urheilijan polun resurssit. 26 Rahoitustarve-esitys Resurssiratkaisut 28 Muut toimenpide-ehdotukset. 30 Strategiset ohjelmat: tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 31 Urheiluakatemiaohjelma.. 32 Huippuvaiheen ohjelma 34 Osaamisohjelma. 36 liiteaineistot. 38 Julkaisija: Huippu-urheilun muutosryhmä Suomen Olympiakomitea, 2012 Ulkoasu ja taitto: Pirjo Uusitalo-Aura Paino: Printix Oy Valokuvat: Susanne Kempf, Jutta Kuure, Jukka Raittila/Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Lentopalloliitto, Suomen Koripalloliitto, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Shutterstock

5 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 5

6 uudistuva huippu-urheilu Muutosryhmän toiminta Jäsenet Huippu-urheilun muutosta tukemaan perustettiin muutosryhmä (HuMu), jonka johtajana on toiminut Jukka Pekkala. Ryhmän jäseninä ovat toimineet Leena Paavolainen, Tapio Korjus, Mika Kojonkoski ja Antti Paananen, joka valittiin ryhmään Erkka Westerlundin tilalle. Jorma Vertainen on toiminut ryhmän pysyvänä asiantuntijana ja linkkinä Olympiakomitean lajiliittojen kehitysohjelmaan. Ryhmän assistenttina on toiminut Heli Katajamäki. Toiminta Muutosryhmä on työskennellyt kiinteästi tiiminä. Samanaikaisesti jäsenet ovat aktiivisesti osallistaneet omien vastuualueidensa sidosryhmäkenttää muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteiset työprosessit ovat olleet vision ja toimintasuunnitelman rakentaminen, urheilija- ja valmentajakohtaamiset, lajiliittojen Urheilijan polku -työ, tutkimus- ja kehittämistyö, valmentajuus ja valmentajakoulutus, urheiluakatemiat, sidosryhmätyö, urheilun resurssi- ja kokonaisrakenne, huippu-urheiluyksikön käynnistämisvaihe sekä kansainvälinen benchmarking. Raportointi ja seuranta Muutosryhmä on raportoinut Olympiakomitean hallitukselle. Hallituksen nimeämä muutostyön ohjausryhmä on samalla toiminut työn säännöllisenä tukijana. Ohjausryhmään kuuluivat Antti Pihlakoski (pj, OK), Pia Nybäck (OK), Jukka Rauhala (OK) ja Markku Niinimäki (Paralympiakomitea). Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi muutostyölle oman seurantaryhmän, joka kokoontui säännöllisesti projektin aikana. Ryhmään kuuluivat Harri Syväsalmi (pj), Mika Anttonen, Helena Hiilivirta, Aki Hintsa, Tommi Hoikkala, Tapani Ilkka, Mikaela Ingberg, Eija Koskivaara, Reetta Meriläinen, Hanno Möttölä, Eira Palin-Lehtinen ja Jani Tanskanen. Seurantaryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet Timo Laitinen, Petri Pohjonen, Roger Talermo sekä Jukka Viitasalo. Seurantaryhmän sihteerinä toimi Hannu Tolonen. MUUTOSRYHMÄN YDINTEHTÄVÄT 1 Sanoista teoiksi -visioiden ja niiden toimenpiteiden käynnistäminen 2 Suomalaisen huippu-urheilun uuden toimintatavan luominen 3 Kaikkien huippu-urheilun toimijoiden yhteistyön tehostaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja työnjaon selkiyttäminen 4 Huippu-urheilun kehittämisen integrointi muihin keskeisiin kehitysprosesseihin (muun muassa Maailman liikkuvin urheilukansa -visio 2020) 5 Huippu-urheiluun kohdistuvien resurssien käytön arviointi ja niiden ohjauksen selkiyttäminen ja tehostaminen 6 Kaikkien keskeisten toimijoiden sitoutuminen suomalaisen huippu-urheilun toimintatavan muutosprosessiin SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 6

7 Huippu-urheilun merkitys Huippu-urheilua tarvitaan urheilijan vuoksi Huippu-urheilu on intohimoinen ja vastuullinen polku kaikille urheilijoille ja valmentajille, jotka haluavat pyrkiä parhaimpaansa ja olla kannustavana esikuvana muille. Huippu-urheilua tarvitaan osaamisen vuoksi Suomalainen menestys perustuu korkeaan osaamiseen. Huippu-urheilu on osa tämän osaamisen yhteistä kehittämistä. Huippu-urheilua tarvitaan yhteistyön vuoksi Huippu-urheilu edellyttää yksilön vahvan heittäytymisen lisäksi monien eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Huippu-urheilu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhteistyön jatkuvaan syventämiseen. Huippu-urheilua tarvitaan viihteen ja yhteisöllisyyden vuoksi Huippu-urheilu yhdistää ja toimii merkittävänä yhteisöllisyyden lisääjänä. Se tarjoaa kansalaistoiminnalle innostavan toimintaympäristön. Huippu-urheilu on viihdettä, joka tarjoaa suomalaiselle yleisölle jaettuja kokemuksia ja merkityksiä. Huippu-urheilua tarvitaan matkan vuoksi Arvokasta ei ole pelkästään menestys. Huippuurheilijan, valmentajan ja muiden toimijoiden matka on sitoutumista, oppimista ja kasvamista epäonnistumisesta onnistumiseen. Huippu-urheilua tarvitaan kansakunnan vuoksi Huippu-urheilu on tärkeä osa kulttuuriamme. Menestyvä huippu-urheilu on vahva kansallisen identiteetin ja brändin rakentaja. Samalla se luo viitekehyksen moniarvoiselle kansainväliselle vuorovaikutukselle. uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilu osana yhteiskuntaa Suomalaisen liikunnan ja huippu-urheilun toimintaympäristö on murroksessa. Kansainvälinen kilpailu kovenee, huippu-urheilu ammattimaistuu ja suomalaisten liikuntatottumukset muuttuvat. Huippu-urheilu kilpailee entistä enemmän suomalaisten vapaa-ajasta ja huomiosta. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi huomio on käännettävä ihmiseen, jonka tarpeet ja tavoitteet ratkaisevat. Järjestelmän ja rakenteiden tulee tukea ihmiskeskeistä ajattelua ja toimintaa ei päinvastoin. Siksi huippu-urheilun muutoksessa urheilija on asetettu keskiöön. MERKITTÄVÄT YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET Maailmantalous Väestörakenne ja ikääntyminen Globalisaatio ja eettiset arvot Kaupallistuminen ja viihde Muutosten nopeus ja niiden ennakoimattomuus Vaikutukset suomalaisen liikunnan ja huippuurheilun välittömään toimintaympäristöön Koveneva kansainvälinen kilpailu Huippu-urheilun ammattimaistuminen Huippu-urheilun kansallinen merkitys Verkostojen ja sidosryhmien kasvava rooli Huippu-urheilun työllistävä vaikutus Suomalaisten muuttuvat liikuntatottumukset Kilpailu vapaa-ajasta Suomalaisen huippu-urheilun muutos Suomalaisen huippuurheilun muutos ja menestystekijöiden määrittely Visio, uusi toimintatapa ja strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 7

8 uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilun visio Suomalainen liikunta, urheilu ja huippu-urheilu elää uudistumisen aikakautta. Nyt tarvitaan entistä vahvempaa yhteistyötä ja kumppanuutta eri urheilutoimijoiden välillä. Liikunnan ja urheilun jaettu visio Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa 2020 luo taustan suomalaisen huippu-urheilun visiolle. Huippu-urheilun visio: urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi pohjoismaaksi 2020! Visiona on olla paras Pohjoismaa 2020 urheilumenestyksen, urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta. Tavoite on kova. Onnistuminen edellyttää parempaa osaamista Urheilijan polun kaikissa vaiheissa, vahvistuvaa yhteistyötä huippu-urheilutoimijoiden kesken sekä intohimoista paneutumista Urheilijan polulle niin urheilijoilta, valmentajilta kuin muiltakin toimijoilta. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 8

9 Huippu-urheilun muutos 2020 VISIO: Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! MISSIO: Kaikki ratkaisut ja toimenpiteet johdetaan Urheilijan polun tarpeista. uudistuva huippu-urheilu Tavoitteet Kansainvälinen menestys Arvostettu huippu-urheilu Korkeatasoinen osaaminen Urheiluakatemiaohjelma Huippuurheilun verkosto ja tekijät Yhteiset strategiset ohjelmat Huippuvaiheen ohjelma Osaamisohjelma HUIPPU-URHEILUN ARVOT INNOSTUS INTOHIMO PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN YHDESSÄ TEKEMINEN EETTISYYS KUNNIOITUS VASTUULLISUUS REHELLISYYS ARVOPERUSTA SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 9

10 uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilun arvot Suomalainen huippu-urheilu perustuu vahvaan arvopohjaan. Huippu-urheilun arvot jakaantuvat toimintaa ohjaaviin arvoihin ja arvoperustaan. Huippu-urheilun toimintaa ohjaavat arvot ovat: Innostus ja intohimo Huippu-urheilu saa voimansa innostuksen ja intohimon ilmapiiristä. Lapsuuden ilon kautta syntynyt innostus kasvaa sitoutuneeksi intohimoksi urheilijan kasvaessa Urheilijan polun huippuvaiheeseen. Pyrkimys erinomaisuuteen Huippu-urheilun menestysperusta kestää kansainvälisen vertailun ja toimijat hakevat työssään vain parasta. Maailman paras valmennus on Urheilijan polun eri vaiheiden ydintavoitteena. Se näkyy erityisesti yhteistyön ja osaamisen syventämisenä. Yhteistyö Intensiivinen yhteistyö urheilijan valmennuksen kehittämisessä luo mahdollisuuden yhteisen osaamisen rikastamiseen. Yhdessä tekeminen edellyttää vanhojen rakenteiden muuttamista, toisiaan kunnioittavien toimijoiden kohtaamista ja vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Edellä kuvattujen toimintaa ohjaavien arvojen taustalla vaikuttaa seuraava arvoperusta: Kunnioitus Kunnioitus on arvostusta, joka on yhteistyön perusta. Kunnoitus antaa tilaa erilaisuudelle, uteliaisuudelle, oman panoksen antamiselle ja erilaiselle osaamiselle. Suomalainen huippu-urheilu ei aliarvioi tai unohda sitä työtä, jota huippu-urheilun toimijat ovat aiemmin tehneet. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa vastuun kantamista sekä roolien ja toimintatapojen selkeää sopimista ja niihin sitoutumista. Harmaiden alueiden syntymiseen ei suostuta. Eettisyys ja rehellisyys Rehelliseen kilpailuun ja vuorovaikutukseen sitoutuminen koskee niin urheilijoita kuin heitä tukevia toimijoita. Toimintatapojen ja keinojen valintaa ohjaa urheilun eettinen perusta. Puhutaan rohkeasti oikeaan ja väärään liittyvistä kysymyksistä ja toimitaan aktiivisesti eettisen urheilun puolesta. Toimenpide-ehdotus eettisyyden ja rehellisyyden vahvistamiseksi Eettisyys ja rehellisyys ovat entistä laajempien ja vaikeampien haasteiden edessä ja muodostavat tärkeän osan huippu-urheilun maineen hallintaa. Tämän työn keskeisenä mittarina on ollut uskottava antidopingtyö. Viime vuosien aikana on kansainvälisesti laajasti tullut esille urheilutulosten manipulointi ja vedonlyöntiin liittyvä epärehellisyys. Urheilun eettisyyteen ja rehellisyyteen sisältyvät mm. laaja-alainen tasa-arvo, rasismin torjunta, väkivallattomuus ja hyvän hallinnon periaatteiden edistäminen. Urheilussa on tarpeen yhä vahvistaa Reilun pelin periaatteiden noudattamista. Uusi tilanne edellyttää tiivistyvää yhteistyötä urheilujärjestöjen ja OKM:n sekä muiden viranomaisten kanssa. Muutosryhmä ehdottaa, että Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea sekä Suomen Antidopingtoimikunta yhdessä valtion kanssa ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin urheilun eettisyyteen ja rehellisyyteen liittyvän työn organisoimiseksi. Lähtökohtana tulee olla osaamista vahvistava, käytännönläheinen, sitouttava ja viestinnällisesti vahva tuki liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun eri toimijoille. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 10

11 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 11

12 Urheilija keskiössä TOIMINTATAVAN MUUTOS Suomalaisen huippu-urheilun, mukaan lukien vammaisurheilu, muutoksessa keskiöön on nostettu urheilija. Urheilija keskiössä on ajattelumalli, jossa kaikkia toimijoita Urheilijan polulla haastetaan päivittäin tarkastelemaan oman toimintansa vaikuttavuutta urheilijan ja valmentajan arkeen. Se tarkoittaa kaikkea: suomalaisen urheilun rakenteista ja resursseista aina seuraihmisten toimintaan. Urheilijan polku Urheilijan polulla kuvataan urheilijan matkaa lapsuudesta huippuvaiheeseen. Muuttuvassa maailmassa on tarkoituksenmukaista tarkastella koko polkua ja urheilijan kehittymiseen tarvittavia tekijöitä polun eri vaiheissa. Polku luo kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden LAPSI Yhdessä tekeminen NUORI rooleista ja yhteistyötarpeista. Urheilijan polun lajikuvaus kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla. Urheilijat etenevät polulla yksilöllisten taipumustensa ja harjoitustaustojensa mukaisesti. Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä ovat haastaneet lajiliitot mukaan oman lajinsa Urheilijan polun kuvaamiseen. Yli 40 lajia on päivittänyt näkemyksensä omista Urheilijan poluistaan. Polkutyön kautta lajit ovat luoneet keskinäiselle vuorovaikutukselle yhteisen viitekehyksen ja kielen. Samalla on tunnistettu oman lajinsa kehitystarpeet sekä yhteistyön ja toisilta oppimisen tarve lajien välillä. EXCELLENCE pyrkimys erinomaisuuteen AIKUINEN Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin ja oppimiseen Valintavaihe: tuki nuorelle opiskelussa ja valmennuksessa Huippuvaihe: intohimona menestys Ilo Innostus Intohimo Valmentaja ja muut tukihenkilöt osaavat tehtävänsä Koti liikuttajana EXCELLENCE pyrkimys erinomaisuuteen SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 12

13 Urheilijan polun kolme vaihetta Lapsuusvaihe Jokaisen lapsen riittävä liikkuminen on arvokas asia. Lapsi innostuu urheilusta ja hänelle syntyy edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Urheileva lapsi oppii monipuoliset liikuntataidot, hänelle kehittyy hyvä fyysinen harjoitettavuus ja hän omaksuu urheilullisen elämäntavan. Urheileva lapsi liikkuu ja urheilee vähintään 20 tuntia viikossa. Valtaosa lapsen kokonaisliikuntamäärästä koostuu monipuolisesta omaehtoisesta liikkumisesta ja urheilusta. Ohjattu harjoittelu ja kilpaileminen on laadukasta ja tukee lapsen urheilijaksi kasvua. Lapsella on niin halutessaan mahdollisuus harrastaa monia eri lajeja. Lapsen urheilijaksi kasvua tuetaan kasvatuskumppanuusmallin avulla. Urheileva lapsi on toiminnan keskiössä ja lapsen lähipiiri mahdollistaa urheilijaksi kasvun. Mallissa päähuomio kohdistuu seuran, kodin ja koulun sekä eri seurojen ja eri lajien väliseen yhteistyöhön. Lasten urheiluun ja liikuntaan sopivat olosuhteet ja välineet sekä niiden saatavuus mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. Lapsuusvaiheen urheilun yhteinen, sisällöllinen kehittäminen perustuu jatkossa vuonna 2012 tehtyyn Lasten urheilun linjaukset -työhön. Onnistuminen edellyttää yhteistä tekemistä Valon, lajiliittojen ja Huippu-urheiluyksikön ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan tarkempi suunnitelu tehdään keväällä Kriittinen menestystekijä: Monipuolisen urheilun ja liikkumisen riittävä määrä Huippuvaihe Urheilija harjoittelee parhaissa olosuhteissa osaavan valmentajan ja toimivan lähipiirin kanssa. Urheilu on kokonaisvaltainen elämäntapa, jossa motivaatio ja intohimo menestyä syntyvät tavoitteista, vahvoista tunteista, itsensä kehittämisestä ja urheilun laajasta arvostuksesta. Urheilijalla on käytössään kansainvälisen tason tukijärjestelmät: talous on kunnossa, terveydenhuolto- ja muu asiantuntijaverkosto toimivat ja aktiiviuran jälkeinen elämä on suunniteltu. Kriittinen menestystekijä: Parhaat urheilijat parhaassa toimintaympäristössä TOIMINTATAVAN MUUTOS Valintavaihe Nuori urheilija tekee valinnan huippu-urheilijan polulle siirtymisestä valintavaiheessa. Urheilijalle keskeistä on tekemisen laatu ja määrä sekä urheilijaksi kasvun mahdollistava toimintaympäristö. Urheilijaa motivoi kilpaileminen ja siinä menestyminen. Urheilijan intohimo urheiluun ja usko tulevaan kannustavat eteenpäin. Tärkeitä ovat ammattitaitoinen valmentaja, harjoituskaverit sekä perheen tuki. Valintavaiheessa urheilijalla on mahdollisuus joustavaan urheilun ja opiskelun yhdistämiseen pääosin kotimaisilla ratkaisuilla. Tämä on paras tapa varmistaa urheilijan uran jälkeisen elämän laatu ja mielekkyys. Kriittinen menestystekijä: Urheilu on arvostettu uravalinta SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 13

14 Yhteistyö huippu-urheiluverkostossa Urheilija keskiössä ja Urheilijan polku ovat yhteistyön perusta. Yhteistyön lähtökohtina ovat sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, keskinäinen arvostus ja yhteinen arvopohja. Toimijoilla on selkeät roolit ja erilaista osaamista arvostetaan. Urheilussa on rikastavan vuorovaikutuksen kulttuuri. Toimijat tuntevat vastuuta suomalaisen urheilun arvostuksesta ja haluavat toimia sen eteen. TOIMINTATAVAN MUUTOS Huippu-urheiluverkoston ydintoimijoita ovat urheilijoiden ja valmentajien lisäksi lajiliitot ja niiden seurat. Lisäksi tärkeitä huippu-urheilun toimijoita ovat urheiluakatemiat, urheiluopistot ja valmennuskeskukset, asiantuntijaverkosto, oppilaitosverkosto, KIHU, liikuntalääketieteen keskukset, liikuntatieteellinen tiedekunta, tutkimus-, kehitys- ja koulutusverkosto, Valo ja alueet, Opetushallitus (OPH), kunnat sekä erilaiset kansainväliset toimijat. Huippu-urheiluyksikkö johtaa verkoston toimintaa ja luo yhteistyölle puitteet Urheiluakatemia-, Huippuvaiheen- ja Osaamisohjelman kautta. Muutostyön aikana verkoston toimijoiden kanssa on määritelty tarkempia rooleja ja vastuita Urheilijan polun eri vaiheissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on edistää osaltaan kilpa- ja huippu-urheilua ja luoda sille menestymisen edellytyksiä. Asiantuntijaverkostot Oppilaitosverkosto HUIPPUVAIHEEN OHJELMA Lajiliitot ja seurat Urheilija ja valmentaja Kv. verkosto Urheiluopistot ja valmennuskeskukset Liikuntatieteellinen tiedekunta KIHU Valo ja alueet Urheiluakatemiat URHEILU- AKATEMIA OHJELMA Kunnat T&K-koulutusverkosto Liikuntalääketieteen keskukset OSAAMIS- OHJELMA OPH SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 14

15 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö Huippu-urheiluyksikkö toimii huippu-urheiluverkoston moottorina ja vastaa osaltaan huippu-urheilukulttuurin kehittymisestä. Huippu-urheiluyksikkö toimii keskeisenä osana Olympiakomiteaa käyttäen sääntöjen ja ohjesäännön määrittelemää päätösvaltaa toimissaan. Yksikkö johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa mukaan lukien vammaishuippu-urheilu ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Se vastaa talous-, osaamis- ja olosuhderesurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön ja vahvistaa yhteistyöhön ohjaavan toimintatavan kehittymistä. valtuuskunta HALLITUS Pääsihteeri Huippu-urheiluyksikön kautta resurssit kohdistetaan urheilijoiden, valmentajien ja muiden verkoston toimijoiden arjen tukemiseen kolmen ohjelman kautta. Ohjelmat ovat Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma ja Osaamisohjelma. Kaikilla ohjelmilla on Huippu-urheiluyksikössä vastuullinen johtaja ja laaja verkosto, jossa varsinainen toiminta tapahtuu. TOIMINTATAVAN MUUTOS Taloushallinto HUY johtaja paralympiakomitea Kisoihin valmistautuminen Huippuvaiheen ohjelma Urheiluakatemiaohjelma KIHU Osaamisohjelma HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ Varainhankinta Viestintä Kv. asiat Olympia-Akatemia Sport Finland SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 15

16 Muutoksen näkyminen sidosryhmille 2013 TOIMINTATAVAN MUUTOS URHEILIJAT Lapsuusvaiheessa Innostun monipuolisesti kehittävästä liikkumisesta ja urheilusta Urheilu on tärkeä osa jokapäiväistä arkeani. Liikun viikoittain yli 20 tuntia. Perheeni, kouluni ja seurani yhteistyö mahdollistaa urheilijaksi kasvun Olosuhteeni mahdollistavat monipuolisen ja määrällisesti riittävän harjoittelun Valintavaiheessa Valmentautumiseni laatu ja määrä paranevat: minulla on päivittäin mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen Onnistun yhdistämään opiskelun, urheilun ja muun arjen Urasuunnitelmani on valmis sekä opiskelun että urheilun osalta Valmennukseni asiantuntijapalvelut ovat arkikäytössäni Huippuvaiheessa Valmennukseni laatu, asiantuntijatuki ja hyvät olosuhteet motivoivat intohimoiseen harjoitteluun Menestysmahdollisuuteni paranevat Kohtaan eri lajien huippuja ja vuorovaikutus inspiroi omaa harjoitteluani Tulen huomioiduksi urheilijana kokonaisvaltaisesti Minulla on mahdollisuus hyvään urheilumanagerointiin VALMENTAJAT Valmennusosaaminen ja kansainvälisyys vahvistuvat Vuorovaikutus kotien kanssa lisääntyy Syntyy lisää mahdollisuuksia ryhtyä ammattivalmentajaksi (ammatillinen koulutus, lisääntyvät työpaikat) Valmentajan työn arvostus nousee Eri lajien valmentajien yhteistyö vahvistuu URHEILIJAN LÄHIPIIRI Lähipiirin rooli ja merkitys urheilijan arjen tukemisessa on tunnistettu ja korostuu Perheet, elämänkumppanit ja ystävät ymmärtävät urheilijan tukemisen ja innostamisen merkityksen Urheilijalle muodostuu yksilöllisesti oma lähipiiri, joka tukee urheilijan polulla etenemistä SEURAT JA LAJILIITOT Lajin urheilijoiden ja joukkueiden menestysmahdollisuudet paranevat Lajin näkyvyys ja arvostus paranevat Avainseurojen ja lajiliittojen yhteistyö tiivistyy Lajien välinen yhteistyö lisääntyy paikallisella ja valtakunnallisella tasolla Lajin osaajien (seuratoimijat, valmentajat, asiantuntijat) ammattitaito paranee Huippu-urheilulla on keskeinen rooli lajin strategisessa kehitystyössä VALMENNUSKESKUKSET, URHEILUAKATEMIAT Valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden välinen yhteistyö vahvistuu ja roolit selkiytyvät Valmennuksen rooli ja laatu vahvistuvat Urasuunnittelu, opiskelun ja valmennuksen yhdistäminen paranee Toiminta ulottuu koko urheilijan polulle Urheiluakatemiatoimijoiden seutukunnallinen ja valtakunnallinen yhteistyö vahvistuu Urheiluakatemiaohjelma ja paikalliset urheiluakatemiat ottavat vastuun eri toimijoiden yhteistyöstä Päätoimisten valmentajien ja asiantuntijoiden tuki on urheilijoiden saatavilla MUUT HUIPPU-URHEILUN TOIMIJAT Huippu-urheiluverkoston yhteistyö vahvistuu ja roolit selkiytyvät Liikuntalääketieteen keskukset, Liikuntatieteellinen tiedekunta ja muut T&K- ja koulutustoimijat tulevat vahvemmaksi osaksi Urheilijan polun osaamista MEDIA Medialla ja huippu-urheilun toimijoilla on tiivis, molempien omat roolit tunnistava vuorovaikutus Huippu-urheilun toimijoiden ymmärrys ja työvälineet mediayhteistyön laadun parantamiseksi kasvavat Media saa uutta sisältöä ja mielenkiintoisia tarinoita Urheilijan polun ilmiöistä YHTEISTYÖKUMPPANIT Yritysyhteistyölle syntyy uusia, yritysten kiinnostusta vahvistavia konsepteja Osaaminen, näkyvyys ja verkostojen varainhankintakumppanuus kasvavat VALTIO, KUNNAT Eettisesti kestävä huippu-urheilu mahdollistaa vahvan kumppanuuden Valtion kanssa vahvistuu pitkäkestoinen strateginen kumppanuus toimintatapojen ja resurssiratkaisujen kehittämisessä Urheilijan polun eri vaiheiden vahvistaminen näkyy kuntien strategioissa ja toiminnassa, olosuhteiden käytettävyydessä ja seurojen tukemisessa SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 16

17 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 17

18 Huippu-urheilun tavoitteet KANSAINVÄLINEN MENESTYS Olemme vuonna 2020 paras Pohjoismaa ARVOSTETTU HUIPPU-URHEILU Huippu-urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa kulttuuriamme KORKEATASOINEN OSAAMINEN Kilpailuetumme on huippuurheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla Mittarit Urheilijoiden ja joukkueiden menestyminen kansainvälisissä arvokilpailuissa Joukkuelajien urheilijoiden ja valmentajien sijoittuminen eri maiden ammattilaissarjoihin Kansainväliset vertailuanalyysit Mittarit Huippu-urheilun yhteiskunnallinen asema (urheilijoiden ja valmentajien arvostus, medianäkyvyys, katsojamäärät, päättäjien rooli) Ammattiurheilijoiden ja -valmentajien määrä Lasten ja nuorten määrä urheiluseuroissa Urheilun kansalaistoiminnan määrä ja laatu Mittarit Huippu-urheiluverkoston yhteistyön toimivuus Osaavien valmentajien määrä Urheilijan polun eri vaiheissa Lajien välisen yhteistyön määrä ja laatu Urheilijan polulla toteutettavan asiantuntija-, tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä ja laatu muutoksen toteutus Urheilijan sijoittuminen uran jälkeisessä työelämässä Talousresurssien määrä Olosuhderesurssien laatu Suomessa järjestettävien arvokilpailujen määrä Huippu-urheilun seurantaja arviointitoiminnan vaikuttavuus MUUTOSRYHMÄN ESITYS Huippu-urheilun tavoitteiden ja mittareiden tarkennukset ja lisäykset tulee tehdä vuoden 2013 aikana vastuutahojen toimesta. Muutosryhmä esittää, että näiden tavoitteiden ja mittareiden seuranta ja arviointi vuosina varmistetaan työprosessilla, joka sisältää sekä sisäisen että ulkoisen arvioinnin. Tämä työ tulee sopia yhteistyössä Valon ja Valtion liikuntaneuvoston arviointityön kanssa. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 18

19 Huippu-urheilun strategiset ohjelmat UrheiluakatemiaohjelmA Vastaa koko Urheilijan polun kattavasta urheiluakatemiaverkoston johtamisesta Yhdistää valmennus joustavasti koulunkäyntiin ja opiskeluun perusopetuksesta alkaen Lisää päätoimista yleis- ja lajivalmennusta kaikissa Urheilijan polun vaiheissa Parantaa harjoitteluolosuhteiden laatua ja käytettävyyttä Kokoaa, kehittää ja jakaa valmennukseen ja asiantuntijapalveluihin liittyvää osaamista Vahvistaa urheiluseuratoimintaa ja laajaalaista yhteistyötä Varmistaa urheilu-uran jälkeisen uran toimivat ratkaisut Huippuvaiheen ohjelma Osaamisohjelma Vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa huippu-urheilumenestyksestä sekä kansainvälistä menestystä tavoittelevien urheilijoiden ja joukkueiden toiminnan kehittämisestä Vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteuttamisesta Mahdollistaa menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa Tukee ja auttaa urheilijoita, valmentajia ja lajeja kehittymään huippuvaiheen ratkaisuissa ja huippu-urheilutulokseen tähtäävässä toiminnassa Luo ja jakaa huippuvaiheen valmennustietoa kansainvälisen kehityksen kärjessä Kokoaa yhteisen, riittävän laajan ja ammattimaisen asiantuntijayhteisön On edelläkävijä koko Urheilijan polun tutkimus-, kehitys- ja valmennusosaamisessa vuonna 2020 Varmistaa parhaan ja viimeisimmän tiedon, osaamisen ja tuen urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille Vahvistaa suomalaista valmentajuutta, kasvattaa valmennusosaamista ja kehittää koulutusta Tukee valmennuksen kehittymisen seurantaa ja arviointia Rakentaa huippu-urheilun osaamisverkoston, jonka toimijoiden yhteistyö, asiantuntemus ja urheilun ymmärrys lisääntyvät muutoksen toteutus SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 19

20 Urheiluakatemiaohjelma Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa. Se tarjoaa osana huippu-urheiluverkostoa kansallisen toimintaverkoston koko suomalaiselle huippu-urheilulle. Urheiluakatemiaverkostossa on polun kaikissa vaiheessa olevia urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa. Tärkeimpinä tavoitteina urheiluakatemioissa on mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen, antaa urheilijoille osaavaa ja määrällisesti riittävää valmennusta sekä valmennuksen asiantuntijapalveluita toimivissa ja hyvin saatavilla olevissa olosuhteissa. Toimintatapa on osaamista lisäävä ja yhteistyöhön ohjaava. Urheilijan ja valmentajan polulle urheiluakatemiaverkosto tarjoaa monitasoisen kehittymisalustan. Urheiluakatemia on paikallinen ja seudullinen yhteistyöverkosto, jossa oppilaitokset, urheiluorganisaatiot, kuntayhteisöt sekä erilaiset asiantuntijapalveluiden tuottajat työskentelevät yhdessä urheilijoiden siviili- ja urheilu-urien yhteensovittamiseksi. Visiona on saavuttaa tilanne, jossa urheiluakatemiat ovat urheilijan polun seutukunnallinen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston rungon. Lajiliitot yhteistyössä huippu-urheiluyksikön ja urheiluakatemioiden kanssa integroivat oman valmennusjärjestelmänsä urheiluakatemiaverkostoon ja linjaavat lajivalmennuksen urheilijan polun eri vaiheisiin. Lajiliitot seuroineen vastaavat lajivalmennuksesta ja seurat saavat urheiluakatemioista lisäarvoa toimintaansa. Urheiluakatemiat vastaavat valmennuksen ja urasuunnittelun yleisestä koordinoinnista, asiantuntijapalveluiden koordinoinnista ja kehittämisestä sekä osaamisen kasvun mahdollistamisesta. URHEILUAKATEMIA TYÖELÄMÄ muutoksen toteutus ASIANTUNTIJA- PALVELUT KANSAINVÄLINEN VERKOSTO PERHEET JA LÄHIPIIRI HUIPPU-URHEILU- YKSIKKÖ OLOSUHTEET KOULUT LAJIT KUNNAT lapsuusvaihe nuoruus/valintavaihe huippuvaihe ALUEET OPPILAITOKSET URHEILUOPISTOT JA VALMENNUS- KESKUKSET VALMENTAJAT SEURAT YKSITYINEN SEKTORI KAUPUNGIT MAAKUNTA SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 20

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Toim. Kaisu Mononen 1, Outi Aarresola 1, 2, Pasi Sarkkinen 4, Jarkko Finni 3, Sami Kalaja 3, Asko Härkönen 4 ja Mikko Pirttimäki 2 TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Urheilijan polun valintavaiheen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.)

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.) Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 1 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 3 Opetus-

Lisätiedot

HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta

HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta HAMPAAT IRVESSÄ? Painavia sanoja 11 15-vuotiaiden kilpaurheilusta Mikko Salasuo & Manu Kangaspunta (toim.) HAMPAAT IRVESSÄ? Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 39, 2011. HAMPAAT

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot