Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS"

Transkriptio

1 Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012

2

3 Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! Suomalainen huippu-urheilu tahtoo MENESTYÄ Muutostyön taustalla on urheiluliikkeen tahto ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valmius käynnistää marraskuussa 2008 Risto Niemisen johtama huippu-urheiluryhmä. Työn tuloksena syntyi Sanoista teoiksi ajatuksia suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi -raportti. Niemisen työryhmän esityksestä Suomen Olympiakomitea käynnisti 2010 yhdessä Paralympiakomitean kanssa OKM:n rahoituksella huippu-urheilun muutosprojektin. Sen vastuulle annettiin käytännön muutostyön toteuttaminen. Kaksivuotisen työn päätulokset on tiivistetty tähän huippu-urheilun muutosryhmän loppuraporttiin. Raportissa kuvataan yhteinen visio, toimintamalli, rakenne ja strategiset ohjelmat suomalaisen huippu-urheilun (sis. vammaishuippu-urheilu) kehittämiseksi. Muutosryhmän työtä laajennettiin väliraportin jälkeen myös jalkautuksen ja verkostoyhteistyön käynnistykseen. Suomalaisen huippu-urheilun muutoksen keskiöön on nostettu urheilija, jonka kehitystä kuvaa yksilölähtöinen Urheilijan polku. Urheilijan polun laatua parannetaan huippu-urheiluverkoston saumattomalla yhteistyöllä, kunnianhimoisella osaamisella ja kaikkien toimijoiden tavoitteelliseen intohimoon luottavalla kehitysotteella. Tässä raportissa keskitymme uuden toimintatavan lähtökohtiin ja perussisältöihin. Niiden perustelut ja muutoksen tarve on argumentoitu vahvasti jo Sanoista Teoiksi -raportissa ja muutosryhmän väliraportissa syksyllä Huippu-urheilun muutosryhmä kiittää kaikkia muutostyön aikana kohdattuja ja siihen panoksensa antaneita henkilöitä. Olemme omalta osaltamme halunneet antaa työhön rehellisen, intohimoisen ja suomalaisen Urheilijan polun kestävää perustaa rakentavan panoksen. Yhdessä kohti huippu-urheilun visiota: Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! Huippu-urheilun muutosryhmä

4 Sisällys Uudistuva huippu-urheilu 5 Muutosryhmän toiminta 6 Huippu-urheilun merkitys.. 7 Huippu-urheilu osana yhteiskuntaa 7 Huippu-urheilun visio 8 Huippu-urheilun muutos Huippu-urheilun arvot.. 10 Toimintatavan muutos.. 11 Urheilija keskiössä. 12 Urheilijan polun kolme vaihetta..13 Yhteistyö huippu-urheiluverkostossa. 14 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö Muutoksen näkyminen sidosryhmille Muutoksen toteutus 17 Huippu-urheilun tavoitteet. 18 Huippu-urheilun strategiset ohjelmat 19 Urheiluakatemiaohjelma.. 20 Huippuvaiheen ohjelma. 22 Osaamisohjelma.. 24 Urheilijan polun resurssit. 26 Rahoitustarve-esitys Resurssiratkaisut 28 Muut toimenpide-ehdotukset. 30 Strategiset ohjelmat: tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 31 Urheiluakatemiaohjelma.. 32 Huippuvaiheen ohjelma 34 Osaamisohjelma. 36 liiteaineistot. 38 Julkaisija: Huippu-urheilun muutosryhmä Suomen Olympiakomitea, 2012 Ulkoasu ja taitto: Pirjo Uusitalo-Aura Paino: Printix Oy Valokuvat: Susanne Kempf, Jutta Kuure, Jukka Raittila/Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Lentopalloliitto, Suomen Koripalloliitto, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Shutterstock

5 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 5

6 uudistuva huippu-urheilu Muutosryhmän toiminta Jäsenet Huippu-urheilun muutosta tukemaan perustettiin muutosryhmä (HuMu), jonka johtajana on toiminut Jukka Pekkala. Ryhmän jäseninä ovat toimineet Leena Paavolainen, Tapio Korjus, Mika Kojonkoski ja Antti Paananen, joka valittiin ryhmään Erkka Westerlundin tilalle. Jorma Vertainen on toiminut ryhmän pysyvänä asiantuntijana ja linkkinä Olympiakomitean lajiliittojen kehitysohjelmaan. Ryhmän assistenttina on toiminut Heli Katajamäki. Toiminta Muutosryhmä on työskennellyt kiinteästi tiiminä. Samanaikaisesti jäsenet ovat aktiivisesti osallistaneet omien vastuualueidensa sidosryhmäkenttää muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteiset työprosessit ovat olleet vision ja toimintasuunnitelman rakentaminen, urheilija- ja valmentajakohtaamiset, lajiliittojen Urheilijan polku -työ, tutkimus- ja kehittämistyö, valmentajuus ja valmentajakoulutus, urheiluakatemiat, sidosryhmätyö, urheilun resurssi- ja kokonaisrakenne, huippu-urheiluyksikön käynnistämisvaihe sekä kansainvälinen benchmarking. Raportointi ja seuranta Muutosryhmä on raportoinut Olympiakomitean hallitukselle. Hallituksen nimeämä muutostyön ohjausryhmä on samalla toiminut työn säännöllisenä tukijana. Ohjausryhmään kuuluivat Antti Pihlakoski (pj, OK), Pia Nybäck (OK), Jukka Rauhala (OK) ja Markku Niinimäki (Paralympiakomitea). Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi muutostyölle oman seurantaryhmän, joka kokoontui säännöllisesti projektin aikana. Ryhmään kuuluivat Harri Syväsalmi (pj), Mika Anttonen, Helena Hiilivirta, Aki Hintsa, Tommi Hoikkala, Tapani Ilkka, Mikaela Ingberg, Eija Koskivaara, Reetta Meriläinen, Hanno Möttölä, Eira Palin-Lehtinen ja Jani Tanskanen. Seurantaryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet Timo Laitinen, Petri Pohjonen, Roger Talermo sekä Jukka Viitasalo. Seurantaryhmän sihteerinä toimi Hannu Tolonen. MUUTOSRYHMÄN YDINTEHTÄVÄT 1 Sanoista teoiksi -visioiden ja niiden toimenpiteiden käynnistäminen 2 Suomalaisen huippu-urheilun uuden toimintatavan luominen 3 Kaikkien huippu-urheilun toimijoiden yhteistyön tehostaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja työnjaon selkiyttäminen 4 Huippu-urheilun kehittämisen integrointi muihin keskeisiin kehitysprosesseihin (muun muassa Maailman liikkuvin urheilukansa -visio 2020) 5 Huippu-urheiluun kohdistuvien resurssien käytön arviointi ja niiden ohjauksen selkiyttäminen ja tehostaminen 6 Kaikkien keskeisten toimijoiden sitoutuminen suomalaisen huippu-urheilun toimintatavan muutosprosessiin SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 6

7 Huippu-urheilun merkitys Huippu-urheilua tarvitaan urheilijan vuoksi Huippu-urheilu on intohimoinen ja vastuullinen polku kaikille urheilijoille ja valmentajille, jotka haluavat pyrkiä parhaimpaansa ja olla kannustavana esikuvana muille. Huippu-urheilua tarvitaan osaamisen vuoksi Suomalainen menestys perustuu korkeaan osaamiseen. Huippu-urheilu on osa tämän osaamisen yhteistä kehittämistä. Huippu-urheilua tarvitaan yhteistyön vuoksi Huippu-urheilu edellyttää yksilön vahvan heittäytymisen lisäksi monien eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Huippu-urheilu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhteistyön jatkuvaan syventämiseen. Huippu-urheilua tarvitaan viihteen ja yhteisöllisyyden vuoksi Huippu-urheilu yhdistää ja toimii merkittävänä yhteisöllisyyden lisääjänä. Se tarjoaa kansalaistoiminnalle innostavan toimintaympäristön. Huippu-urheilu on viihdettä, joka tarjoaa suomalaiselle yleisölle jaettuja kokemuksia ja merkityksiä. Huippu-urheilua tarvitaan matkan vuoksi Arvokasta ei ole pelkästään menestys. Huippuurheilijan, valmentajan ja muiden toimijoiden matka on sitoutumista, oppimista ja kasvamista epäonnistumisesta onnistumiseen. Huippu-urheilua tarvitaan kansakunnan vuoksi Huippu-urheilu on tärkeä osa kulttuuriamme. Menestyvä huippu-urheilu on vahva kansallisen identiteetin ja brändin rakentaja. Samalla se luo viitekehyksen moniarvoiselle kansainväliselle vuorovaikutukselle. uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilu osana yhteiskuntaa Suomalaisen liikunnan ja huippu-urheilun toimintaympäristö on murroksessa. Kansainvälinen kilpailu kovenee, huippu-urheilu ammattimaistuu ja suomalaisten liikuntatottumukset muuttuvat. Huippu-urheilu kilpailee entistä enemmän suomalaisten vapaa-ajasta ja huomiosta. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi huomio on käännettävä ihmiseen, jonka tarpeet ja tavoitteet ratkaisevat. Järjestelmän ja rakenteiden tulee tukea ihmiskeskeistä ajattelua ja toimintaa ei päinvastoin. Siksi huippu-urheilun muutoksessa urheilija on asetettu keskiöön. MERKITTÄVÄT YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET Maailmantalous Väestörakenne ja ikääntyminen Globalisaatio ja eettiset arvot Kaupallistuminen ja viihde Muutosten nopeus ja niiden ennakoimattomuus Vaikutukset suomalaisen liikunnan ja huippuurheilun välittömään toimintaympäristöön Koveneva kansainvälinen kilpailu Huippu-urheilun ammattimaistuminen Huippu-urheilun kansallinen merkitys Verkostojen ja sidosryhmien kasvava rooli Huippu-urheilun työllistävä vaikutus Suomalaisten muuttuvat liikuntatottumukset Kilpailu vapaa-ajasta Suomalaisen huippu-urheilun muutos Suomalaisen huippuurheilun muutos ja menestystekijöiden määrittely Visio, uusi toimintatapa ja strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 7

8 uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilun visio Suomalainen liikunta, urheilu ja huippu-urheilu elää uudistumisen aikakautta. Nyt tarvitaan entistä vahvempaa yhteistyötä ja kumppanuutta eri urheilutoimijoiden välillä. Liikunnan ja urheilun jaettu visio Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa 2020 luo taustan suomalaisen huippu-urheilun visiolle. Huippu-urheilun visio: urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi pohjoismaaksi 2020! Visiona on olla paras Pohjoismaa 2020 urheilumenestyksen, urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta. Tavoite on kova. Onnistuminen edellyttää parempaa osaamista Urheilijan polun kaikissa vaiheissa, vahvistuvaa yhteistyötä huippu-urheilutoimijoiden kesken sekä intohimoista paneutumista Urheilijan polulle niin urheilijoilta, valmentajilta kuin muiltakin toimijoilta. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 8

9 Huippu-urheilun muutos 2020 VISIO: Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! MISSIO: Kaikki ratkaisut ja toimenpiteet johdetaan Urheilijan polun tarpeista. uudistuva huippu-urheilu Tavoitteet Kansainvälinen menestys Arvostettu huippu-urheilu Korkeatasoinen osaaminen Urheiluakatemiaohjelma Huippuurheilun verkosto ja tekijät Yhteiset strategiset ohjelmat Huippuvaiheen ohjelma Osaamisohjelma HUIPPU-URHEILUN ARVOT INNOSTUS INTOHIMO PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN YHDESSÄ TEKEMINEN EETTISYYS KUNNIOITUS VASTUULLISUUS REHELLISYYS ARVOPERUSTA SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 9

10 uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilun arvot Suomalainen huippu-urheilu perustuu vahvaan arvopohjaan. Huippu-urheilun arvot jakaantuvat toimintaa ohjaaviin arvoihin ja arvoperustaan. Huippu-urheilun toimintaa ohjaavat arvot ovat: Innostus ja intohimo Huippu-urheilu saa voimansa innostuksen ja intohimon ilmapiiristä. Lapsuuden ilon kautta syntynyt innostus kasvaa sitoutuneeksi intohimoksi urheilijan kasvaessa Urheilijan polun huippuvaiheeseen. Pyrkimys erinomaisuuteen Huippu-urheilun menestysperusta kestää kansainvälisen vertailun ja toimijat hakevat työssään vain parasta. Maailman paras valmennus on Urheilijan polun eri vaiheiden ydintavoitteena. Se näkyy erityisesti yhteistyön ja osaamisen syventämisenä. Yhteistyö Intensiivinen yhteistyö urheilijan valmennuksen kehittämisessä luo mahdollisuuden yhteisen osaamisen rikastamiseen. Yhdessä tekeminen edellyttää vanhojen rakenteiden muuttamista, toisiaan kunnioittavien toimijoiden kohtaamista ja vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Edellä kuvattujen toimintaa ohjaavien arvojen taustalla vaikuttaa seuraava arvoperusta: Kunnioitus Kunnioitus on arvostusta, joka on yhteistyön perusta. Kunnoitus antaa tilaa erilaisuudelle, uteliaisuudelle, oman panoksen antamiselle ja erilaiselle osaamiselle. Suomalainen huippu-urheilu ei aliarvioi tai unohda sitä työtä, jota huippu-urheilun toimijat ovat aiemmin tehneet. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa vastuun kantamista sekä roolien ja toimintatapojen selkeää sopimista ja niihin sitoutumista. Harmaiden alueiden syntymiseen ei suostuta. Eettisyys ja rehellisyys Rehelliseen kilpailuun ja vuorovaikutukseen sitoutuminen koskee niin urheilijoita kuin heitä tukevia toimijoita. Toimintatapojen ja keinojen valintaa ohjaa urheilun eettinen perusta. Puhutaan rohkeasti oikeaan ja väärään liittyvistä kysymyksistä ja toimitaan aktiivisesti eettisen urheilun puolesta. Toimenpide-ehdotus eettisyyden ja rehellisyyden vahvistamiseksi Eettisyys ja rehellisyys ovat entistä laajempien ja vaikeampien haasteiden edessä ja muodostavat tärkeän osan huippu-urheilun maineen hallintaa. Tämän työn keskeisenä mittarina on ollut uskottava antidopingtyö. Viime vuosien aikana on kansainvälisesti laajasti tullut esille urheilutulosten manipulointi ja vedonlyöntiin liittyvä epärehellisyys. Urheilun eettisyyteen ja rehellisyyteen sisältyvät mm. laaja-alainen tasa-arvo, rasismin torjunta, väkivallattomuus ja hyvän hallinnon periaatteiden edistäminen. Urheilussa on tarpeen yhä vahvistaa Reilun pelin periaatteiden noudattamista. Uusi tilanne edellyttää tiivistyvää yhteistyötä urheilujärjestöjen ja OKM:n sekä muiden viranomaisten kanssa. Muutosryhmä ehdottaa, että Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea sekä Suomen Antidopingtoimikunta yhdessä valtion kanssa ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin urheilun eettisyyteen ja rehellisyyteen liittyvän työn organisoimiseksi. Lähtökohtana tulee olla osaamista vahvistava, käytännönläheinen, sitouttava ja viestinnällisesti vahva tuki liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun eri toimijoille. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 10

11 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 11

12 Urheilija keskiössä TOIMINTATAVAN MUUTOS Suomalaisen huippu-urheilun, mukaan lukien vammaisurheilu, muutoksessa keskiöön on nostettu urheilija. Urheilija keskiössä on ajattelumalli, jossa kaikkia toimijoita Urheilijan polulla haastetaan päivittäin tarkastelemaan oman toimintansa vaikuttavuutta urheilijan ja valmentajan arkeen. Se tarkoittaa kaikkea: suomalaisen urheilun rakenteista ja resursseista aina seuraihmisten toimintaan. Urheilijan polku Urheilijan polulla kuvataan urheilijan matkaa lapsuudesta huippuvaiheeseen. Muuttuvassa maailmassa on tarkoituksenmukaista tarkastella koko polkua ja urheilijan kehittymiseen tarvittavia tekijöitä polun eri vaiheissa. Polku luo kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden LAPSI Yhdessä tekeminen NUORI rooleista ja yhteistyötarpeista. Urheilijan polun lajikuvaus kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla. Urheilijat etenevät polulla yksilöllisten taipumustensa ja harjoitustaustojensa mukaisesti. Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä ovat haastaneet lajiliitot mukaan oman lajinsa Urheilijan polun kuvaamiseen. Yli 40 lajia on päivittänyt näkemyksensä omista Urheilijan poluistaan. Polkutyön kautta lajit ovat luoneet keskinäiselle vuorovaikutukselle yhteisen viitekehyksen ja kielen. Samalla on tunnistettu oman lajinsa kehitystarpeet sekä yhteistyön ja toisilta oppimisen tarve lajien välillä. EXCELLENCE pyrkimys erinomaisuuteen AIKUINEN Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin ja oppimiseen Valintavaihe: tuki nuorelle opiskelussa ja valmennuksessa Huippuvaihe: intohimona menestys Ilo Innostus Intohimo Valmentaja ja muut tukihenkilöt osaavat tehtävänsä Koti liikuttajana EXCELLENCE pyrkimys erinomaisuuteen SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 12

13 Urheilijan polun kolme vaihetta Lapsuusvaihe Jokaisen lapsen riittävä liikkuminen on arvokas asia. Lapsi innostuu urheilusta ja hänelle syntyy edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Urheileva lapsi oppii monipuoliset liikuntataidot, hänelle kehittyy hyvä fyysinen harjoitettavuus ja hän omaksuu urheilullisen elämäntavan. Urheileva lapsi liikkuu ja urheilee vähintään 20 tuntia viikossa. Valtaosa lapsen kokonaisliikuntamäärästä koostuu monipuolisesta omaehtoisesta liikkumisesta ja urheilusta. Ohjattu harjoittelu ja kilpaileminen on laadukasta ja tukee lapsen urheilijaksi kasvua. Lapsella on niin halutessaan mahdollisuus harrastaa monia eri lajeja. Lapsen urheilijaksi kasvua tuetaan kasvatuskumppanuusmallin avulla. Urheileva lapsi on toiminnan keskiössä ja lapsen lähipiiri mahdollistaa urheilijaksi kasvun. Mallissa päähuomio kohdistuu seuran, kodin ja koulun sekä eri seurojen ja eri lajien väliseen yhteistyöhön. Lasten urheiluun ja liikuntaan sopivat olosuhteet ja välineet sekä niiden saatavuus mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. Lapsuusvaiheen urheilun yhteinen, sisällöllinen kehittäminen perustuu jatkossa vuonna 2012 tehtyyn Lasten urheilun linjaukset -työhön. Onnistuminen edellyttää yhteistä tekemistä Valon, lajiliittojen ja Huippu-urheiluyksikön ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan tarkempi suunnitelu tehdään keväällä Kriittinen menestystekijä: Monipuolisen urheilun ja liikkumisen riittävä määrä Huippuvaihe Urheilija harjoittelee parhaissa olosuhteissa osaavan valmentajan ja toimivan lähipiirin kanssa. Urheilu on kokonaisvaltainen elämäntapa, jossa motivaatio ja intohimo menestyä syntyvät tavoitteista, vahvoista tunteista, itsensä kehittämisestä ja urheilun laajasta arvostuksesta. Urheilijalla on käytössään kansainvälisen tason tukijärjestelmät: talous on kunnossa, terveydenhuolto- ja muu asiantuntijaverkosto toimivat ja aktiiviuran jälkeinen elämä on suunniteltu. Kriittinen menestystekijä: Parhaat urheilijat parhaassa toimintaympäristössä TOIMINTATAVAN MUUTOS Valintavaihe Nuori urheilija tekee valinnan huippu-urheilijan polulle siirtymisestä valintavaiheessa. Urheilijalle keskeistä on tekemisen laatu ja määrä sekä urheilijaksi kasvun mahdollistava toimintaympäristö. Urheilijaa motivoi kilpaileminen ja siinä menestyminen. Urheilijan intohimo urheiluun ja usko tulevaan kannustavat eteenpäin. Tärkeitä ovat ammattitaitoinen valmentaja, harjoituskaverit sekä perheen tuki. Valintavaiheessa urheilijalla on mahdollisuus joustavaan urheilun ja opiskelun yhdistämiseen pääosin kotimaisilla ratkaisuilla. Tämä on paras tapa varmistaa urheilijan uran jälkeisen elämän laatu ja mielekkyys. Kriittinen menestystekijä: Urheilu on arvostettu uravalinta SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 13

14 Yhteistyö huippu-urheiluverkostossa Urheilija keskiössä ja Urheilijan polku ovat yhteistyön perusta. Yhteistyön lähtökohtina ovat sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, keskinäinen arvostus ja yhteinen arvopohja. Toimijoilla on selkeät roolit ja erilaista osaamista arvostetaan. Urheilussa on rikastavan vuorovaikutuksen kulttuuri. Toimijat tuntevat vastuuta suomalaisen urheilun arvostuksesta ja haluavat toimia sen eteen. TOIMINTATAVAN MUUTOS Huippu-urheiluverkoston ydintoimijoita ovat urheilijoiden ja valmentajien lisäksi lajiliitot ja niiden seurat. Lisäksi tärkeitä huippu-urheilun toimijoita ovat urheiluakatemiat, urheiluopistot ja valmennuskeskukset, asiantuntijaverkosto, oppilaitosverkosto, KIHU, liikuntalääketieteen keskukset, liikuntatieteellinen tiedekunta, tutkimus-, kehitys- ja koulutusverkosto, Valo ja alueet, Opetushallitus (OPH), kunnat sekä erilaiset kansainväliset toimijat. Huippu-urheiluyksikkö johtaa verkoston toimintaa ja luo yhteistyölle puitteet Urheiluakatemia-, Huippuvaiheen- ja Osaamisohjelman kautta. Muutostyön aikana verkoston toimijoiden kanssa on määritelty tarkempia rooleja ja vastuita Urheilijan polun eri vaiheissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on edistää osaltaan kilpa- ja huippu-urheilua ja luoda sille menestymisen edellytyksiä. Asiantuntijaverkostot Oppilaitosverkosto HUIPPUVAIHEEN OHJELMA Lajiliitot ja seurat Urheilija ja valmentaja Kv. verkosto Urheiluopistot ja valmennuskeskukset Liikuntatieteellinen tiedekunta KIHU Valo ja alueet Urheiluakatemiat URHEILU- AKATEMIA OHJELMA Kunnat T&K-koulutusverkosto Liikuntalääketieteen keskukset OSAAMIS- OHJELMA OPH SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 14

15 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö Huippu-urheiluyksikkö toimii huippu-urheiluverkoston moottorina ja vastaa osaltaan huippu-urheilukulttuurin kehittymisestä. Huippu-urheiluyksikkö toimii keskeisenä osana Olympiakomiteaa käyttäen sääntöjen ja ohjesäännön määrittelemää päätösvaltaa toimissaan. Yksikkö johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa mukaan lukien vammaishuippu-urheilu ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Se vastaa talous-, osaamis- ja olosuhderesurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön ja vahvistaa yhteistyöhön ohjaavan toimintatavan kehittymistä. valtuuskunta HALLITUS Pääsihteeri Huippu-urheiluyksikön kautta resurssit kohdistetaan urheilijoiden, valmentajien ja muiden verkoston toimijoiden arjen tukemiseen kolmen ohjelman kautta. Ohjelmat ovat Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma ja Osaamisohjelma. Kaikilla ohjelmilla on Huippu-urheiluyksikössä vastuullinen johtaja ja laaja verkosto, jossa varsinainen toiminta tapahtuu. TOIMINTATAVAN MUUTOS Taloushallinto HUY johtaja paralympiakomitea Kisoihin valmistautuminen Huippuvaiheen ohjelma Urheiluakatemiaohjelma KIHU Osaamisohjelma HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ Varainhankinta Viestintä Kv. asiat Olympia-Akatemia Sport Finland SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 15

16 Muutoksen näkyminen sidosryhmille 2013 TOIMINTATAVAN MUUTOS URHEILIJAT Lapsuusvaiheessa Innostun monipuolisesti kehittävästä liikkumisesta ja urheilusta Urheilu on tärkeä osa jokapäiväistä arkeani. Liikun viikoittain yli 20 tuntia. Perheeni, kouluni ja seurani yhteistyö mahdollistaa urheilijaksi kasvun Olosuhteeni mahdollistavat monipuolisen ja määrällisesti riittävän harjoittelun Valintavaiheessa Valmentautumiseni laatu ja määrä paranevat: minulla on päivittäin mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen Onnistun yhdistämään opiskelun, urheilun ja muun arjen Urasuunnitelmani on valmis sekä opiskelun että urheilun osalta Valmennukseni asiantuntijapalvelut ovat arkikäytössäni Huippuvaiheessa Valmennukseni laatu, asiantuntijatuki ja hyvät olosuhteet motivoivat intohimoiseen harjoitteluun Menestysmahdollisuuteni paranevat Kohtaan eri lajien huippuja ja vuorovaikutus inspiroi omaa harjoitteluani Tulen huomioiduksi urheilijana kokonaisvaltaisesti Minulla on mahdollisuus hyvään urheilumanagerointiin VALMENTAJAT Valmennusosaaminen ja kansainvälisyys vahvistuvat Vuorovaikutus kotien kanssa lisääntyy Syntyy lisää mahdollisuuksia ryhtyä ammattivalmentajaksi (ammatillinen koulutus, lisääntyvät työpaikat) Valmentajan työn arvostus nousee Eri lajien valmentajien yhteistyö vahvistuu URHEILIJAN LÄHIPIIRI Lähipiirin rooli ja merkitys urheilijan arjen tukemisessa on tunnistettu ja korostuu Perheet, elämänkumppanit ja ystävät ymmärtävät urheilijan tukemisen ja innostamisen merkityksen Urheilijalle muodostuu yksilöllisesti oma lähipiiri, joka tukee urheilijan polulla etenemistä SEURAT JA LAJILIITOT Lajin urheilijoiden ja joukkueiden menestysmahdollisuudet paranevat Lajin näkyvyys ja arvostus paranevat Avainseurojen ja lajiliittojen yhteistyö tiivistyy Lajien välinen yhteistyö lisääntyy paikallisella ja valtakunnallisella tasolla Lajin osaajien (seuratoimijat, valmentajat, asiantuntijat) ammattitaito paranee Huippu-urheilulla on keskeinen rooli lajin strategisessa kehitystyössä VALMENNUSKESKUKSET, URHEILUAKATEMIAT Valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden välinen yhteistyö vahvistuu ja roolit selkiytyvät Valmennuksen rooli ja laatu vahvistuvat Urasuunnittelu, opiskelun ja valmennuksen yhdistäminen paranee Toiminta ulottuu koko urheilijan polulle Urheiluakatemiatoimijoiden seutukunnallinen ja valtakunnallinen yhteistyö vahvistuu Urheiluakatemiaohjelma ja paikalliset urheiluakatemiat ottavat vastuun eri toimijoiden yhteistyöstä Päätoimisten valmentajien ja asiantuntijoiden tuki on urheilijoiden saatavilla MUUT HUIPPU-URHEILUN TOIMIJAT Huippu-urheiluverkoston yhteistyö vahvistuu ja roolit selkiytyvät Liikuntalääketieteen keskukset, Liikuntatieteellinen tiedekunta ja muut T&K- ja koulutustoimijat tulevat vahvemmaksi osaksi Urheilijan polun osaamista MEDIA Medialla ja huippu-urheilun toimijoilla on tiivis, molempien omat roolit tunnistava vuorovaikutus Huippu-urheilun toimijoiden ymmärrys ja työvälineet mediayhteistyön laadun parantamiseksi kasvavat Media saa uutta sisältöä ja mielenkiintoisia tarinoita Urheilijan polun ilmiöistä YHTEISTYÖKUMPPANIT Yritysyhteistyölle syntyy uusia, yritysten kiinnostusta vahvistavia konsepteja Osaaminen, näkyvyys ja verkostojen varainhankintakumppanuus kasvavat VALTIO, KUNNAT Eettisesti kestävä huippu-urheilu mahdollistaa vahvan kumppanuuden Valtion kanssa vahvistuu pitkäkestoinen strateginen kumppanuus toimintatapojen ja resurssiratkaisujen kehittämisessä Urheilijan polun eri vaiheiden vahvistaminen näkyy kuntien strategioissa ja toiminnassa, olosuhteiden käytettävyydessä ja seurojen tukemisessa SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 16

17 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 17

18 Huippu-urheilun tavoitteet KANSAINVÄLINEN MENESTYS Olemme vuonna 2020 paras Pohjoismaa ARVOSTETTU HUIPPU-URHEILU Huippu-urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa kulttuuriamme KORKEATASOINEN OSAAMINEN Kilpailuetumme on huippuurheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla Mittarit Urheilijoiden ja joukkueiden menestyminen kansainvälisissä arvokilpailuissa Joukkuelajien urheilijoiden ja valmentajien sijoittuminen eri maiden ammattilaissarjoihin Kansainväliset vertailuanalyysit Mittarit Huippu-urheilun yhteiskunnallinen asema (urheilijoiden ja valmentajien arvostus, medianäkyvyys, katsojamäärät, päättäjien rooli) Ammattiurheilijoiden ja -valmentajien määrä Lasten ja nuorten määrä urheiluseuroissa Urheilun kansalaistoiminnan määrä ja laatu Mittarit Huippu-urheiluverkoston yhteistyön toimivuus Osaavien valmentajien määrä Urheilijan polun eri vaiheissa Lajien välisen yhteistyön määrä ja laatu Urheilijan polulla toteutettavan asiantuntija-, tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä ja laatu muutoksen toteutus Urheilijan sijoittuminen uran jälkeisessä työelämässä Talousresurssien määrä Olosuhderesurssien laatu Suomessa järjestettävien arvokilpailujen määrä Huippu-urheilun seurantaja arviointitoiminnan vaikuttavuus MUUTOSRYHMÄN ESITYS Huippu-urheilun tavoitteiden ja mittareiden tarkennukset ja lisäykset tulee tehdä vuoden 2013 aikana vastuutahojen toimesta. Muutosryhmä esittää, että näiden tavoitteiden ja mittareiden seuranta ja arviointi vuosina varmistetaan työprosessilla, joka sisältää sekä sisäisen että ulkoisen arvioinnin. Tämä työ tulee sopia yhteistyössä Valon ja Valtion liikuntaneuvoston arviointityön kanssa. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 18

19 Huippu-urheilun strategiset ohjelmat UrheiluakatemiaohjelmA Vastaa koko Urheilijan polun kattavasta urheiluakatemiaverkoston johtamisesta Yhdistää valmennus joustavasti koulunkäyntiin ja opiskeluun perusopetuksesta alkaen Lisää päätoimista yleis- ja lajivalmennusta kaikissa Urheilijan polun vaiheissa Parantaa harjoitteluolosuhteiden laatua ja käytettävyyttä Kokoaa, kehittää ja jakaa valmennukseen ja asiantuntijapalveluihin liittyvää osaamista Vahvistaa urheiluseuratoimintaa ja laajaalaista yhteistyötä Varmistaa urheilu-uran jälkeisen uran toimivat ratkaisut Huippuvaiheen ohjelma Osaamisohjelma Vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa huippu-urheilumenestyksestä sekä kansainvälistä menestystä tavoittelevien urheilijoiden ja joukkueiden toiminnan kehittämisestä Vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteuttamisesta Mahdollistaa menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa Tukee ja auttaa urheilijoita, valmentajia ja lajeja kehittymään huippuvaiheen ratkaisuissa ja huippu-urheilutulokseen tähtäävässä toiminnassa Luo ja jakaa huippuvaiheen valmennustietoa kansainvälisen kehityksen kärjessä Kokoaa yhteisen, riittävän laajan ja ammattimaisen asiantuntijayhteisön On edelläkävijä koko Urheilijan polun tutkimus-, kehitys- ja valmennusosaamisessa vuonna 2020 Varmistaa parhaan ja viimeisimmän tiedon, osaamisen ja tuen urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille Vahvistaa suomalaista valmentajuutta, kasvattaa valmennusosaamista ja kehittää koulutusta Tukee valmennuksen kehittymisen seurantaa ja arviointia Rakentaa huippu-urheilun osaamisverkoston, jonka toimijoiden yhteistyö, asiantuntemus ja urheilun ymmärrys lisääntyvät muutoksen toteutus SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 19

20 Urheiluakatemiaohjelma Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa. Se tarjoaa osana huippu-urheiluverkostoa kansallisen toimintaverkoston koko suomalaiselle huippu-urheilulle. Urheiluakatemiaverkostossa on polun kaikissa vaiheessa olevia urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa. Tärkeimpinä tavoitteina urheiluakatemioissa on mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen, antaa urheilijoille osaavaa ja määrällisesti riittävää valmennusta sekä valmennuksen asiantuntijapalveluita toimivissa ja hyvin saatavilla olevissa olosuhteissa. Toimintatapa on osaamista lisäävä ja yhteistyöhön ohjaava. Urheilijan ja valmentajan polulle urheiluakatemiaverkosto tarjoaa monitasoisen kehittymisalustan. Urheiluakatemia on paikallinen ja seudullinen yhteistyöverkosto, jossa oppilaitokset, urheiluorganisaatiot, kuntayhteisöt sekä erilaiset asiantuntijapalveluiden tuottajat työskentelevät yhdessä urheilijoiden siviili- ja urheilu-urien yhteensovittamiseksi. Visiona on saavuttaa tilanne, jossa urheiluakatemiat ovat urheilijan polun seutukunnallinen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston rungon. Lajiliitot yhteistyössä huippu-urheiluyksikön ja urheiluakatemioiden kanssa integroivat oman valmennusjärjestelmänsä urheiluakatemiaverkostoon ja linjaavat lajivalmennuksen urheilijan polun eri vaiheisiin. Lajiliitot seuroineen vastaavat lajivalmennuksesta ja seurat saavat urheiluakatemioista lisäarvoa toimintaansa. Urheiluakatemiat vastaavat valmennuksen ja urasuunnittelun yleisestä koordinoinnista, asiantuntijapalveluiden koordinoinnista ja kehittämisestä sekä osaamisen kasvun mahdollistamisesta. URHEILUAKATEMIA TYÖELÄMÄ muutoksen toteutus ASIANTUNTIJA- PALVELUT KANSAINVÄLINEN VERKOSTO PERHEET JA LÄHIPIIRI HUIPPU-URHEILU- YKSIKKÖ OLOSUHTEET KOULUT LAJIT KUNNAT lapsuusvaihe nuoruus/valintavaihe huippuvaihe ALUEET OPPILAITOKSET URHEILUOPISTOT JA VALMENNUS- KESKUKSET VALMENTAJAT SEURAT YKSITYINEN SEKTORI KAUPUNGIT MAAKUNTA SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 20

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Johdanto Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun välitöntä menestystä yhdessä lajien ja huippu-urheilijoiden kanssa. Ohjelma kokoaa,

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2011 Leena Paavolainen, LitT Huippu urheilun muutosryhmä HUMU 0400 229 652 www.huippu urheilunmuutos.fi EXCELLENCE

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Huippu-urheilutoiminta Suomessa

Huippu-urheilutoiminta Suomessa Huippu-urheilutoiminta Suomessa Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Sanoista teoiksi EXCELLENCE Pyrkimys erinomaisuuteen Yhdessä tekeminen yhteisössä RESPECT Arvostus Ilo ja innostus 5v 15v 25v URHEILEVA IHMINEN Intohimo

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa Simo Tarvonen 01.09.16 HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun

Lisätiedot

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET HUMU viestii 1/2011 Muutosryhmä tiedottaa lajiliittoja ja muita sidosryhmiä jatkossa säännöllisesti myös sähköisellä tiedotteella. Tiedotteissa kerrotaan ajankohtaisia asioita sekä kuvataan työn keskeisiä

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2 1. Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma 2020 2. Suomalaisen huippu-urheiluverkoston yhteiset tulostavoitteet 2016 2020 ONE MISSION ONE TEAM

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö Toim. Kaisu Mononen, Outi Aarresola, Pasi Sarkkinen, Jarkko Finni, Sami Kalaja, Asko Härkönen ja Mikko Pirttimäki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua

Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua Sisältö 1. Seuranta & arviointi 2. Muutoksen tavoitteet 3. Lähtökohdat 4. Urheilun kenttä 5. Seurannan työryhmät 6. Toteutettavat arvioinnit 2013-2016 Seuranta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016

Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016 HUY/15.12.2014_FINAL Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016 Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö / HUY 1. Yleiset lähtökohdat Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikön (HUY) tavoitteena

Lisätiedot

Valintavaihe Asiantuntijatyö

Valintavaihe Asiantuntijatyö Urheilijanpolun Valintavaihe Asiantuntijatyö Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 26.9.2013 Outi Aarresola outi.aarresola@kihu.fi Valintavaihe kenen hommia? Lapsuus Valinta Huippu Nuori Suomi (2011), toteutus

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Ohjelma 13:00 Tilaisuuden avaus 13:10 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla

Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla Timo Ritakallio Suomen Olympiakomitea Urheilun ja liikunnan tulevaisuusfoorumi Kokkola 12.9.2017 Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike.

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitea 2017

Suomen Olympiakomitea 2017 Suomen Olympiakomitea 2017 Huippu-urheilu Huippuvaiheen ohjelma Akatemiaohjelma Osaamisohjelma Kisat Elinvoimainen seuratoiminta Osaaminen Tukitoiminnot (resurssit, viestintä, yhteisön palvelut, vaikuttaminen,vastuullisuus)

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016

KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIA STRATEGIA 2013-2016 Keski-Suomen Urheiluakatemia on huippupaikka! 2 SISÄLTÖ: 1. KESKI-SUOMEN URHEILUAKATEMIAN UUSI STRATEGIA 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. VISIO, MISSIO, STRATEGISET

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten urheilu. Vierumäki 9.2.2013 Jarkko Finni, Valo ry

Lasten ja nuorten urheilu. Vierumäki 9.2.2013 Jarkko Finni, Valo ry Lasten ja nuorten urheilu Vierumäki 9.2.2013 Jarkko Finni, Valo ry Urheilun harrastaminen Urheiluseurassa harrastaminen iän mukaan Lähde: kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010 70 60 50 45 50 52 58 53

Lisätiedot

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09. Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN T&K TOIMINTA: Kartoitus vuosilta 2004-09 Maarit Haarma & Jari Lämsä & Jukka Viitasalo & Minna Paajanen LÄHTÖKOHTIA Suomessa hyvää tutkimusosaamista, myös urheilussa Kohtuullisen

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014 Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu- ja urasuunnittelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 127 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi HEL 2012-008331 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 1. Huippuvaiheen ohjelma 15.1.2013

Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 1. Huippuvaiheen ohjelma 15.1.2013 Hyvä lajiliiton huippu-urheilusta vastaava! 15.1.2013 Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa hyvällä vauhdilla. Tässä viestissä saat luvattua tietoa yksikön

Lisätiedot

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun lapsuusvaihe Tahtotila Mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle syntyy edellytykset

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Nuorten olympiavalmentajan toimenkuva: sisältö Taustaa Suunnistuksen nuorten olympiavalmentaja NO-valmennus: tehtäväkenttä NO-valmennus: raportointi Case

Lisätiedot

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet Työpajan tavoitteena on 1) pohtia kyselyanalyysin kautta valmentajuuden nykytilaa seurassanne, 2) hahmottaa tiivis aihio

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Lajinomaista harjoittelua 365

Lajinomaista harjoittelua 365 Urheilijakeskeinen kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus Suorituksen hallinta Lajinomaista harjoittelua 365 Palautuminen Terveys Ravinto Uni www.suunnistusliitto.fi FOKUS LAADUKKAASSA TEKEMISESSÄ MENESTYS

Lisätiedot

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH

Valmennusosaamisen malli. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmennusosaamisen malli Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH Valmentajan osaamistarpeet Voimavarat Mihin valmentaja voi vaikuttaa? Ihmisenä kasvu Itsensä kehittämisen Ihmissuhde

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN JA PÄINVASTOIN: Vahva osaaminen. Kuva: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN JA PÄINVASTOIN: Vahva osaaminen. Kuva: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN JA PÄINVASTOIN: Vahva osaaminen on huippu-urheilun Kuva: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA 4 Liikunta & tiede 48 6 / 2011 Teksti: LEENA PAAVOLAINEN kilpailuetu Osaamisen määrätietoinen kehittäminen

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Sanoista teoiksi. Liikunta ja urheilu elämäntapa vai ammatti?

Sanoista teoiksi. Liikunta ja urheilu elämäntapa vai ammatti? Sanoista Liikunta ja urheilu elämäntapa vai ammatti? 1 2 Kiihtyvä muutos Ajankäyttö Tieto- ja viestintäteknologia Mediamaailma Resurssit, talouden kilpailukykyvaatimus Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat

Lisätiedot

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja Valmennustiimi Tammihelmikuu Lajiliittojen huippu-urheilutoiminnan avustaminen OKM Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus, Lajiliitot

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2010 Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle 9.11 2009 Toimintasuunnitelma 2010 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut,

Lisätiedot