Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS"

Transkriptio

1 Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012

2

3 Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! Suomalainen huippu-urheilu tahtoo MENESTYÄ Muutostyön taustalla on urheiluliikkeen tahto ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valmius käynnistää marraskuussa 2008 Risto Niemisen johtama huippu-urheiluryhmä. Työn tuloksena syntyi Sanoista teoiksi ajatuksia suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi -raportti. Niemisen työryhmän esityksestä Suomen Olympiakomitea käynnisti 2010 yhdessä Paralympiakomitean kanssa OKM:n rahoituksella huippu-urheilun muutosprojektin. Sen vastuulle annettiin käytännön muutostyön toteuttaminen. Kaksivuotisen työn päätulokset on tiivistetty tähän huippu-urheilun muutosryhmän loppuraporttiin. Raportissa kuvataan yhteinen visio, toimintamalli, rakenne ja strategiset ohjelmat suomalaisen huippu-urheilun (sis. vammaishuippu-urheilu) kehittämiseksi. Muutosryhmän työtä laajennettiin väliraportin jälkeen myös jalkautuksen ja verkostoyhteistyön käynnistykseen. Suomalaisen huippu-urheilun muutoksen keskiöön on nostettu urheilija, jonka kehitystä kuvaa yksilölähtöinen Urheilijan polku. Urheilijan polun laatua parannetaan huippu-urheiluverkoston saumattomalla yhteistyöllä, kunnianhimoisella osaamisella ja kaikkien toimijoiden tavoitteelliseen intohimoon luottavalla kehitysotteella. Tässä raportissa keskitymme uuden toimintatavan lähtökohtiin ja perussisältöihin. Niiden perustelut ja muutoksen tarve on argumentoitu vahvasti jo Sanoista Teoiksi -raportissa ja muutosryhmän väliraportissa syksyllä Huippu-urheilun muutosryhmä kiittää kaikkia muutostyön aikana kohdattuja ja siihen panoksensa antaneita henkilöitä. Olemme omalta osaltamme halunneet antaa työhön rehellisen, intohimoisen ja suomalaisen Urheilijan polun kestävää perustaa rakentavan panoksen. Yhdessä kohti huippu-urheilun visiota: Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! Huippu-urheilun muutosryhmä

4 Sisällys Uudistuva huippu-urheilu 5 Muutosryhmän toiminta 6 Huippu-urheilun merkitys.. 7 Huippu-urheilu osana yhteiskuntaa 7 Huippu-urheilun visio 8 Huippu-urheilun muutos Huippu-urheilun arvot.. 10 Toimintatavan muutos.. 11 Urheilija keskiössä. 12 Urheilijan polun kolme vaihetta..13 Yhteistyö huippu-urheiluverkostossa. 14 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö Muutoksen näkyminen sidosryhmille Muutoksen toteutus 17 Huippu-urheilun tavoitteet. 18 Huippu-urheilun strategiset ohjelmat 19 Urheiluakatemiaohjelma.. 20 Huippuvaiheen ohjelma. 22 Osaamisohjelma.. 24 Urheilijan polun resurssit. 26 Rahoitustarve-esitys Resurssiratkaisut 28 Muut toimenpide-ehdotukset. 30 Strategiset ohjelmat: tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 31 Urheiluakatemiaohjelma.. 32 Huippuvaiheen ohjelma 34 Osaamisohjelma. 36 liiteaineistot. 38 Julkaisija: Huippu-urheilun muutosryhmä Suomen Olympiakomitea, 2012 Ulkoasu ja taitto: Pirjo Uusitalo-Aura Paino: Printix Oy Valokuvat: Susanne Kempf, Jutta Kuure, Jukka Raittila/Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Lentopalloliitto, Suomen Koripalloliitto, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Shutterstock

5 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 5

6 uudistuva huippu-urheilu Muutosryhmän toiminta Jäsenet Huippu-urheilun muutosta tukemaan perustettiin muutosryhmä (HuMu), jonka johtajana on toiminut Jukka Pekkala. Ryhmän jäseninä ovat toimineet Leena Paavolainen, Tapio Korjus, Mika Kojonkoski ja Antti Paananen, joka valittiin ryhmään Erkka Westerlundin tilalle. Jorma Vertainen on toiminut ryhmän pysyvänä asiantuntijana ja linkkinä Olympiakomitean lajiliittojen kehitysohjelmaan. Ryhmän assistenttina on toiminut Heli Katajamäki. Toiminta Muutosryhmä on työskennellyt kiinteästi tiiminä. Samanaikaisesti jäsenet ovat aktiivisesti osallistaneet omien vastuualueidensa sidosryhmäkenttää muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteiset työprosessit ovat olleet vision ja toimintasuunnitelman rakentaminen, urheilija- ja valmentajakohtaamiset, lajiliittojen Urheilijan polku -työ, tutkimus- ja kehittämistyö, valmentajuus ja valmentajakoulutus, urheiluakatemiat, sidosryhmätyö, urheilun resurssi- ja kokonaisrakenne, huippu-urheiluyksikön käynnistämisvaihe sekä kansainvälinen benchmarking. Raportointi ja seuranta Muutosryhmä on raportoinut Olympiakomitean hallitukselle. Hallituksen nimeämä muutostyön ohjausryhmä on samalla toiminut työn säännöllisenä tukijana. Ohjausryhmään kuuluivat Antti Pihlakoski (pj, OK), Pia Nybäck (OK), Jukka Rauhala (OK) ja Markku Niinimäki (Paralympiakomitea). Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi muutostyölle oman seurantaryhmän, joka kokoontui säännöllisesti projektin aikana. Ryhmään kuuluivat Harri Syväsalmi (pj), Mika Anttonen, Helena Hiilivirta, Aki Hintsa, Tommi Hoikkala, Tapani Ilkka, Mikaela Ingberg, Eija Koskivaara, Reetta Meriläinen, Hanno Möttölä, Eira Palin-Lehtinen ja Jani Tanskanen. Seurantaryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet Timo Laitinen, Petri Pohjonen, Roger Talermo sekä Jukka Viitasalo. Seurantaryhmän sihteerinä toimi Hannu Tolonen. MUUTOSRYHMÄN YDINTEHTÄVÄT 1 Sanoista teoiksi -visioiden ja niiden toimenpiteiden käynnistäminen 2 Suomalaisen huippu-urheilun uuden toimintatavan luominen 3 Kaikkien huippu-urheilun toimijoiden yhteistyön tehostaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja työnjaon selkiyttäminen 4 Huippu-urheilun kehittämisen integrointi muihin keskeisiin kehitysprosesseihin (muun muassa Maailman liikkuvin urheilukansa -visio 2020) 5 Huippu-urheiluun kohdistuvien resurssien käytön arviointi ja niiden ohjauksen selkiyttäminen ja tehostaminen 6 Kaikkien keskeisten toimijoiden sitoutuminen suomalaisen huippu-urheilun toimintatavan muutosprosessiin SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 6

7 Huippu-urheilun merkitys Huippu-urheilua tarvitaan urheilijan vuoksi Huippu-urheilu on intohimoinen ja vastuullinen polku kaikille urheilijoille ja valmentajille, jotka haluavat pyrkiä parhaimpaansa ja olla kannustavana esikuvana muille. Huippu-urheilua tarvitaan osaamisen vuoksi Suomalainen menestys perustuu korkeaan osaamiseen. Huippu-urheilu on osa tämän osaamisen yhteistä kehittämistä. Huippu-urheilua tarvitaan yhteistyön vuoksi Huippu-urheilu edellyttää yksilön vahvan heittäytymisen lisäksi monien eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Huippu-urheilu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhteistyön jatkuvaan syventämiseen. Huippu-urheilua tarvitaan viihteen ja yhteisöllisyyden vuoksi Huippu-urheilu yhdistää ja toimii merkittävänä yhteisöllisyyden lisääjänä. Se tarjoaa kansalaistoiminnalle innostavan toimintaympäristön. Huippu-urheilu on viihdettä, joka tarjoaa suomalaiselle yleisölle jaettuja kokemuksia ja merkityksiä. Huippu-urheilua tarvitaan matkan vuoksi Arvokasta ei ole pelkästään menestys. Huippuurheilijan, valmentajan ja muiden toimijoiden matka on sitoutumista, oppimista ja kasvamista epäonnistumisesta onnistumiseen. Huippu-urheilua tarvitaan kansakunnan vuoksi Huippu-urheilu on tärkeä osa kulttuuriamme. Menestyvä huippu-urheilu on vahva kansallisen identiteetin ja brändin rakentaja. Samalla se luo viitekehyksen moniarvoiselle kansainväliselle vuorovaikutukselle. uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilu osana yhteiskuntaa Suomalaisen liikunnan ja huippu-urheilun toimintaympäristö on murroksessa. Kansainvälinen kilpailu kovenee, huippu-urheilu ammattimaistuu ja suomalaisten liikuntatottumukset muuttuvat. Huippu-urheilu kilpailee entistä enemmän suomalaisten vapaa-ajasta ja huomiosta. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi huomio on käännettävä ihmiseen, jonka tarpeet ja tavoitteet ratkaisevat. Järjestelmän ja rakenteiden tulee tukea ihmiskeskeistä ajattelua ja toimintaa ei päinvastoin. Siksi huippu-urheilun muutoksessa urheilija on asetettu keskiöön. MERKITTÄVÄT YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET Maailmantalous Väestörakenne ja ikääntyminen Globalisaatio ja eettiset arvot Kaupallistuminen ja viihde Muutosten nopeus ja niiden ennakoimattomuus Vaikutukset suomalaisen liikunnan ja huippuurheilun välittömään toimintaympäristöön Koveneva kansainvälinen kilpailu Huippu-urheilun ammattimaistuminen Huippu-urheilun kansallinen merkitys Verkostojen ja sidosryhmien kasvava rooli Huippu-urheilun työllistävä vaikutus Suomalaisten muuttuvat liikuntatottumukset Kilpailu vapaa-ajasta Suomalaisen huippu-urheilun muutos Suomalaisen huippuurheilun muutos ja menestystekijöiden määrittely Visio, uusi toimintatapa ja strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 7

8 uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilun visio Suomalainen liikunta, urheilu ja huippu-urheilu elää uudistumisen aikakautta. Nyt tarvitaan entistä vahvempaa yhteistyötä ja kumppanuutta eri urheilutoimijoiden välillä. Liikunnan ja urheilun jaettu visio Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa 2020 luo taustan suomalaisen huippu-urheilun visiolle. Huippu-urheilun visio: urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi pohjoismaaksi 2020! Visiona on olla paras Pohjoismaa 2020 urheilumenestyksen, urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta. Tavoite on kova. Onnistuminen edellyttää parempaa osaamista Urheilijan polun kaikissa vaiheissa, vahvistuvaa yhteistyötä huippu-urheilutoimijoiden kesken sekä intohimoista paneutumista Urheilijan polulle niin urheilijoilta, valmentajilta kuin muiltakin toimijoilta. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 8

9 Huippu-urheilun muutos 2020 VISIO: Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! MISSIO: Kaikki ratkaisut ja toimenpiteet johdetaan Urheilijan polun tarpeista. uudistuva huippu-urheilu Tavoitteet Kansainvälinen menestys Arvostettu huippu-urheilu Korkeatasoinen osaaminen Urheiluakatemiaohjelma Huippuurheilun verkosto ja tekijät Yhteiset strategiset ohjelmat Huippuvaiheen ohjelma Osaamisohjelma HUIPPU-URHEILUN ARVOT INNOSTUS INTOHIMO PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN YHDESSÄ TEKEMINEN EETTISYYS KUNNIOITUS VASTUULLISUUS REHELLISYYS ARVOPERUSTA SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 9

10 uudistuva huippu-urheilu Huippu-urheilun arvot Suomalainen huippu-urheilu perustuu vahvaan arvopohjaan. Huippu-urheilun arvot jakaantuvat toimintaa ohjaaviin arvoihin ja arvoperustaan. Huippu-urheilun toimintaa ohjaavat arvot ovat: Innostus ja intohimo Huippu-urheilu saa voimansa innostuksen ja intohimon ilmapiiristä. Lapsuuden ilon kautta syntynyt innostus kasvaa sitoutuneeksi intohimoksi urheilijan kasvaessa Urheilijan polun huippuvaiheeseen. Pyrkimys erinomaisuuteen Huippu-urheilun menestysperusta kestää kansainvälisen vertailun ja toimijat hakevat työssään vain parasta. Maailman paras valmennus on Urheilijan polun eri vaiheiden ydintavoitteena. Se näkyy erityisesti yhteistyön ja osaamisen syventämisenä. Yhteistyö Intensiivinen yhteistyö urheilijan valmennuksen kehittämisessä luo mahdollisuuden yhteisen osaamisen rikastamiseen. Yhdessä tekeminen edellyttää vanhojen rakenteiden muuttamista, toisiaan kunnioittavien toimijoiden kohtaamista ja vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Edellä kuvattujen toimintaa ohjaavien arvojen taustalla vaikuttaa seuraava arvoperusta: Kunnioitus Kunnioitus on arvostusta, joka on yhteistyön perusta. Kunnoitus antaa tilaa erilaisuudelle, uteliaisuudelle, oman panoksen antamiselle ja erilaiselle osaamiselle. Suomalainen huippu-urheilu ei aliarvioi tai unohda sitä työtä, jota huippu-urheilun toimijat ovat aiemmin tehneet. Vastuullisuus Vastuullisuus tarkoittaa vastuun kantamista sekä roolien ja toimintatapojen selkeää sopimista ja niihin sitoutumista. Harmaiden alueiden syntymiseen ei suostuta. Eettisyys ja rehellisyys Rehelliseen kilpailuun ja vuorovaikutukseen sitoutuminen koskee niin urheilijoita kuin heitä tukevia toimijoita. Toimintatapojen ja keinojen valintaa ohjaa urheilun eettinen perusta. Puhutaan rohkeasti oikeaan ja väärään liittyvistä kysymyksistä ja toimitaan aktiivisesti eettisen urheilun puolesta. Toimenpide-ehdotus eettisyyden ja rehellisyyden vahvistamiseksi Eettisyys ja rehellisyys ovat entistä laajempien ja vaikeampien haasteiden edessä ja muodostavat tärkeän osan huippu-urheilun maineen hallintaa. Tämän työn keskeisenä mittarina on ollut uskottava antidopingtyö. Viime vuosien aikana on kansainvälisesti laajasti tullut esille urheilutulosten manipulointi ja vedonlyöntiin liittyvä epärehellisyys. Urheilun eettisyyteen ja rehellisyyteen sisältyvät mm. laaja-alainen tasa-arvo, rasismin torjunta, väkivallattomuus ja hyvän hallinnon periaatteiden edistäminen. Urheilussa on tarpeen yhä vahvistaa Reilun pelin periaatteiden noudattamista. Uusi tilanne edellyttää tiivistyvää yhteistyötä urheilujärjestöjen ja OKM:n sekä muiden viranomaisten kanssa. Muutosryhmä ehdottaa, että Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea sekä Suomen Antidopingtoimikunta yhdessä valtion kanssa ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin urheilun eettisyyteen ja rehellisyyteen liittyvän työn organisoimiseksi. Lähtökohtana tulee olla osaamista vahvistava, käytännönläheinen, sitouttava ja viestinnällisesti vahva tuki liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun eri toimijoille. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 10

11 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 11

12 Urheilija keskiössä TOIMINTATAVAN MUUTOS Suomalaisen huippu-urheilun, mukaan lukien vammaisurheilu, muutoksessa keskiöön on nostettu urheilija. Urheilija keskiössä on ajattelumalli, jossa kaikkia toimijoita Urheilijan polulla haastetaan päivittäin tarkastelemaan oman toimintansa vaikuttavuutta urheilijan ja valmentajan arkeen. Se tarkoittaa kaikkea: suomalaisen urheilun rakenteista ja resursseista aina seuraihmisten toimintaan. Urheilijan polku Urheilijan polulla kuvataan urheilijan matkaa lapsuudesta huippuvaiheeseen. Muuttuvassa maailmassa on tarkoituksenmukaista tarkastella koko polkua ja urheilijan kehittymiseen tarvittavia tekijöitä polun eri vaiheissa. Polku luo kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden LAPSI Yhdessä tekeminen NUORI rooleista ja yhteistyötarpeista. Urheilijan polun lajikuvaus kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla. Urheilijat etenevät polulla yksilöllisten taipumustensa ja harjoitustaustojensa mukaisesti. Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä ovat haastaneet lajiliitot mukaan oman lajinsa Urheilijan polun kuvaamiseen. Yli 40 lajia on päivittänyt näkemyksensä omista Urheilijan poluistaan. Polkutyön kautta lajit ovat luoneet keskinäiselle vuorovaikutukselle yhteisen viitekehyksen ja kielen. Samalla on tunnistettu oman lajinsa kehitystarpeet sekä yhteistyön ja toisilta oppimisen tarve lajien välillä. EXCELLENCE pyrkimys erinomaisuuteen AIKUINEN Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin ja oppimiseen Valintavaihe: tuki nuorelle opiskelussa ja valmennuksessa Huippuvaihe: intohimona menestys Ilo Innostus Intohimo Valmentaja ja muut tukihenkilöt osaavat tehtävänsä Koti liikuttajana EXCELLENCE pyrkimys erinomaisuuteen SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 12

13 Urheilijan polun kolme vaihetta Lapsuusvaihe Jokaisen lapsen riittävä liikkuminen on arvokas asia. Lapsi innostuu urheilusta ja hänelle syntyy edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Urheileva lapsi oppii monipuoliset liikuntataidot, hänelle kehittyy hyvä fyysinen harjoitettavuus ja hän omaksuu urheilullisen elämäntavan. Urheileva lapsi liikkuu ja urheilee vähintään 20 tuntia viikossa. Valtaosa lapsen kokonaisliikuntamäärästä koostuu monipuolisesta omaehtoisesta liikkumisesta ja urheilusta. Ohjattu harjoittelu ja kilpaileminen on laadukasta ja tukee lapsen urheilijaksi kasvua. Lapsella on niin halutessaan mahdollisuus harrastaa monia eri lajeja. Lapsen urheilijaksi kasvua tuetaan kasvatuskumppanuusmallin avulla. Urheileva lapsi on toiminnan keskiössä ja lapsen lähipiiri mahdollistaa urheilijaksi kasvun. Mallissa päähuomio kohdistuu seuran, kodin ja koulun sekä eri seurojen ja eri lajien väliseen yhteistyöhön. Lasten urheiluun ja liikuntaan sopivat olosuhteet ja välineet sekä niiden saatavuus mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. Lapsuusvaiheen urheilun yhteinen, sisällöllinen kehittäminen perustuu jatkossa vuonna 2012 tehtyyn Lasten urheilun linjaukset -työhön. Onnistuminen edellyttää yhteistä tekemistä Valon, lajiliittojen ja Huippu-urheiluyksikön ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan tarkempi suunnitelu tehdään keväällä Kriittinen menestystekijä: Monipuolisen urheilun ja liikkumisen riittävä määrä Huippuvaihe Urheilija harjoittelee parhaissa olosuhteissa osaavan valmentajan ja toimivan lähipiirin kanssa. Urheilu on kokonaisvaltainen elämäntapa, jossa motivaatio ja intohimo menestyä syntyvät tavoitteista, vahvoista tunteista, itsensä kehittämisestä ja urheilun laajasta arvostuksesta. Urheilijalla on käytössään kansainvälisen tason tukijärjestelmät: talous on kunnossa, terveydenhuolto- ja muu asiantuntijaverkosto toimivat ja aktiiviuran jälkeinen elämä on suunniteltu. Kriittinen menestystekijä: Parhaat urheilijat parhaassa toimintaympäristössä TOIMINTATAVAN MUUTOS Valintavaihe Nuori urheilija tekee valinnan huippu-urheilijan polulle siirtymisestä valintavaiheessa. Urheilijalle keskeistä on tekemisen laatu ja määrä sekä urheilijaksi kasvun mahdollistava toimintaympäristö. Urheilijaa motivoi kilpaileminen ja siinä menestyminen. Urheilijan intohimo urheiluun ja usko tulevaan kannustavat eteenpäin. Tärkeitä ovat ammattitaitoinen valmentaja, harjoituskaverit sekä perheen tuki. Valintavaiheessa urheilijalla on mahdollisuus joustavaan urheilun ja opiskelun yhdistämiseen pääosin kotimaisilla ratkaisuilla. Tämä on paras tapa varmistaa urheilijan uran jälkeisen elämän laatu ja mielekkyys. Kriittinen menestystekijä: Urheilu on arvostettu uravalinta SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 13

14 Yhteistyö huippu-urheiluverkostossa Urheilija keskiössä ja Urheilijan polku ovat yhteistyön perusta. Yhteistyön lähtökohtina ovat sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, keskinäinen arvostus ja yhteinen arvopohja. Toimijoilla on selkeät roolit ja erilaista osaamista arvostetaan. Urheilussa on rikastavan vuorovaikutuksen kulttuuri. Toimijat tuntevat vastuuta suomalaisen urheilun arvostuksesta ja haluavat toimia sen eteen. TOIMINTATAVAN MUUTOS Huippu-urheiluverkoston ydintoimijoita ovat urheilijoiden ja valmentajien lisäksi lajiliitot ja niiden seurat. Lisäksi tärkeitä huippu-urheilun toimijoita ovat urheiluakatemiat, urheiluopistot ja valmennuskeskukset, asiantuntijaverkosto, oppilaitosverkosto, KIHU, liikuntalääketieteen keskukset, liikuntatieteellinen tiedekunta, tutkimus-, kehitys- ja koulutusverkosto, Valo ja alueet, Opetushallitus (OPH), kunnat sekä erilaiset kansainväliset toimijat. Huippu-urheiluyksikkö johtaa verkoston toimintaa ja luo yhteistyölle puitteet Urheiluakatemia-, Huippuvaiheen- ja Osaamisohjelman kautta. Muutostyön aikana verkoston toimijoiden kanssa on määritelty tarkempia rooleja ja vastuita Urheilijan polun eri vaiheissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on edistää osaltaan kilpa- ja huippu-urheilua ja luoda sille menestymisen edellytyksiä. Asiantuntijaverkostot Oppilaitosverkosto HUIPPUVAIHEEN OHJELMA Lajiliitot ja seurat Urheilija ja valmentaja Kv. verkosto Urheiluopistot ja valmennuskeskukset Liikuntatieteellinen tiedekunta KIHU Valo ja alueet Urheiluakatemiat URHEILU- AKATEMIA OHJELMA Kunnat T&K-koulutusverkosto Liikuntalääketieteen keskukset OSAAMIS- OHJELMA OPH SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 14

15 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö Huippu-urheiluyksikkö toimii huippu-urheiluverkoston moottorina ja vastaa osaltaan huippu-urheilukulttuurin kehittymisestä. Huippu-urheiluyksikkö toimii keskeisenä osana Olympiakomiteaa käyttäen sääntöjen ja ohjesäännön määrittelemää päätösvaltaa toimissaan. Yksikkö johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa mukaan lukien vammaishuippu-urheilu ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Se vastaa talous-, osaamis- ja olosuhderesurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön ja vahvistaa yhteistyöhön ohjaavan toimintatavan kehittymistä. valtuuskunta HALLITUS Pääsihteeri Huippu-urheiluyksikön kautta resurssit kohdistetaan urheilijoiden, valmentajien ja muiden verkoston toimijoiden arjen tukemiseen kolmen ohjelman kautta. Ohjelmat ovat Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma ja Osaamisohjelma. Kaikilla ohjelmilla on Huippu-urheiluyksikössä vastuullinen johtaja ja laaja verkosto, jossa varsinainen toiminta tapahtuu. TOIMINTATAVAN MUUTOS Taloushallinto HUY johtaja paralympiakomitea Kisoihin valmistautuminen Huippuvaiheen ohjelma Urheiluakatemiaohjelma KIHU Osaamisohjelma HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ Varainhankinta Viestintä Kv. asiat Olympia-Akatemia Sport Finland SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 15

16 Muutoksen näkyminen sidosryhmille 2013 TOIMINTATAVAN MUUTOS URHEILIJAT Lapsuusvaiheessa Innostun monipuolisesti kehittävästä liikkumisesta ja urheilusta Urheilu on tärkeä osa jokapäiväistä arkeani. Liikun viikoittain yli 20 tuntia. Perheeni, kouluni ja seurani yhteistyö mahdollistaa urheilijaksi kasvun Olosuhteeni mahdollistavat monipuolisen ja määrällisesti riittävän harjoittelun Valintavaiheessa Valmentautumiseni laatu ja määrä paranevat: minulla on päivittäin mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen Onnistun yhdistämään opiskelun, urheilun ja muun arjen Urasuunnitelmani on valmis sekä opiskelun että urheilun osalta Valmennukseni asiantuntijapalvelut ovat arkikäytössäni Huippuvaiheessa Valmennukseni laatu, asiantuntijatuki ja hyvät olosuhteet motivoivat intohimoiseen harjoitteluun Menestysmahdollisuuteni paranevat Kohtaan eri lajien huippuja ja vuorovaikutus inspiroi omaa harjoitteluani Tulen huomioiduksi urheilijana kokonaisvaltaisesti Minulla on mahdollisuus hyvään urheilumanagerointiin VALMENTAJAT Valmennusosaaminen ja kansainvälisyys vahvistuvat Vuorovaikutus kotien kanssa lisääntyy Syntyy lisää mahdollisuuksia ryhtyä ammattivalmentajaksi (ammatillinen koulutus, lisääntyvät työpaikat) Valmentajan työn arvostus nousee Eri lajien valmentajien yhteistyö vahvistuu URHEILIJAN LÄHIPIIRI Lähipiirin rooli ja merkitys urheilijan arjen tukemisessa on tunnistettu ja korostuu Perheet, elämänkumppanit ja ystävät ymmärtävät urheilijan tukemisen ja innostamisen merkityksen Urheilijalle muodostuu yksilöllisesti oma lähipiiri, joka tukee urheilijan polulla etenemistä SEURAT JA LAJILIITOT Lajin urheilijoiden ja joukkueiden menestysmahdollisuudet paranevat Lajin näkyvyys ja arvostus paranevat Avainseurojen ja lajiliittojen yhteistyö tiivistyy Lajien välinen yhteistyö lisääntyy paikallisella ja valtakunnallisella tasolla Lajin osaajien (seuratoimijat, valmentajat, asiantuntijat) ammattitaito paranee Huippu-urheilulla on keskeinen rooli lajin strategisessa kehitystyössä VALMENNUSKESKUKSET, URHEILUAKATEMIAT Valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden välinen yhteistyö vahvistuu ja roolit selkiytyvät Valmennuksen rooli ja laatu vahvistuvat Urasuunnittelu, opiskelun ja valmennuksen yhdistäminen paranee Toiminta ulottuu koko urheilijan polulle Urheiluakatemiatoimijoiden seutukunnallinen ja valtakunnallinen yhteistyö vahvistuu Urheiluakatemiaohjelma ja paikalliset urheiluakatemiat ottavat vastuun eri toimijoiden yhteistyöstä Päätoimisten valmentajien ja asiantuntijoiden tuki on urheilijoiden saatavilla MUUT HUIPPU-URHEILUN TOIMIJAT Huippu-urheiluverkoston yhteistyö vahvistuu ja roolit selkiytyvät Liikuntalääketieteen keskukset, Liikuntatieteellinen tiedekunta ja muut T&K- ja koulutustoimijat tulevat vahvemmaksi osaksi Urheilijan polun osaamista MEDIA Medialla ja huippu-urheilun toimijoilla on tiivis, molempien omat roolit tunnistava vuorovaikutus Huippu-urheilun toimijoiden ymmärrys ja työvälineet mediayhteistyön laadun parantamiseksi kasvavat Media saa uutta sisältöä ja mielenkiintoisia tarinoita Urheilijan polun ilmiöistä YHTEISTYÖKUMPPANIT Yritysyhteistyölle syntyy uusia, yritysten kiinnostusta vahvistavia konsepteja Osaaminen, näkyvyys ja verkostojen varainhankintakumppanuus kasvavat VALTIO, KUNNAT Eettisesti kestävä huippu-urheilu mahdollistaa vahvan kumppanuuden Valtion kanssa vahvistuu pitkäkestoinen strateginen kumppanuus toimintatapojen ja resurssiratkaisujen kehittämisessä Urheilijan polun eri vaiheiden vahvistaminen näkyy kuntien strategioissa ja toiminnassa, olosuhteiden käytettävyydessä ja seurojen tukemisessa SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 16

17 Uudistuva huippu-urheilu Toimintatavan muutos Muutoksen toteutus Strategiset ohjelmat SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 17

18 Huippu-urheilun tavoitteet KANSAINVÄLINEN MENESTYS Olemme vuonna 2020 paras Pohjoismaa ARVOSTETTU HUIPPU-URHEILU Huippu-urheilu on tunnustettu ja näkyvä osa kulttuuriamme KORKEATASOINEN OSAAMINEN Kilpailuetumme on huippuurheiluverkoston osaava ja vastuullinen yhteistyö koko Urheilijan polulla Mittarit Urheilijoiden ja joukkueiden menestyminen kansainvälisissä arvokilpailuissa Joukkuelajien urheilijoiden ja valmentajien sijoittuminen eri maiden ammattilaissarjoihin Kansainväliset vertailuanalyysit Mittarit Huippu-urheilun yhteiskunnallinen asema (urheilijoiden ja valmentajien arvostus, medianäkyvyys, katsojamäärät, päättäjien rooli) Ammattiurheilijoiden ja -valmentajien määrä Lasten ja nuorten määrä urheiluseuroissa Urheilun kansalaistoiminnan määrä ja laatu Mittarit Huippu-urheiluverkoston yhteistyön toimivuus Osaavien valmentajien määrä Urheilijan polun eri vaiheissa Lajien välisen yhteistyön määrä ja laatu Urheilijan polulla toteutettavan asiantuntija-, tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä ja laatu muutoksen toteutus Urheilijan sijoittuminen uran jälkeisessä työelämässä Talousresurssien määrä Olosuhderesurssien laatu Suomessa järjestettävien arvokilpailujen määrä Huippu-urheilun seurantaja arviointitoiminnan vaikuttavuus MUUTOSRYHMÄN ESITYS Huippu-urheilun tavoitteiden ja mittareiden tarkennukset ja lisäykset tulee tehdä vuoden 2013 aikana vastuutahojen toimesta. Muutosryhmä esittää, että näiden tavoitteiden ja mittareiden seuranta ja arviointi vuosina varmistetaan työprosessilla, joka sisältää sekä sisäisen että ulkoisen arvioinnin. Tämä työ tulee sopia yhteistyössä Valon ja Valtion liikuntaneuvoston arviointityön kanssa. SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 18

19 Huippu-urheilun strategiset ohjelmat UrheiluakatemiaohjelmA Vastaa koko Urheilijan polun kattavasta urheiluakatemiaverkoston johtamisesta Yhdistää valmennus joustavasti koulunkäyntiin ja opiskeluun perusopetuksesta alkaen Lisää päätoimista yleis- ja lajivalmennusta kaikissa Urheilijan polun vaiheissa Parantaa harjoitteluolosuhteiden laatua ja käytettävyyttä Kokoaa, kehittää ja jakaa valmennukseen ja asiantuntijapalveluihin liittyvää osaamista Vahvistaa urheiluseuratoimintaa ja laajaalaista yhteistyötä Varmistaa urheilu-uran jälkeisen uran toimivat ratkaisut Huippuvaiheen ohjelma Osaamisohjelma Vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa huippu-urheilumenestyksestä sekä kansainvälistä menestystä tavoittelevien urheilijoiden ja joukkueiden toiminnan kehittämisestä Vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteuttamisesta Mahdollistaa menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa Tukee ja auttaa urheilijoita, valmentajia ja lajeja kehittymään huippuvaiheen ratkaisuissa ja huippu-urheilutulokseen tähtäävässä toiminnassa Luo ja jakaa huippuvaiheen valmennustietoa kansainvälisen kehityksen kärjessä Kokoaa yhteisen, riittävän laajan ja ammattimaisen asiantuntijayhteisön On edelläkävijä koko Urheilijan polun tutkimus-, kehitys- ja valmennusosaamisessa vuonna 2020 Varmistaa parhaan ja viimeisimmän tiedon, osaamisen ja tuen urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille Vahvistaa suomalaista valmentajuutta, kasvattaa valmennusosaamista ja kehittää koulutusta Tukee valmennuksen kehittymisen seurantaa ja arviointia Rakentaa huippu-urheilun osaamisverkoston, jonka toimijoiden yhteistyö, asiantuntemus ja urheilun ymmärrys lisääntyvät muutoksen toteutus SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 19

20 Urheiluakatemiaohjelma Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa. Se tarjoaa osana huippu-urheiluverkostoa kansallisen toimintaverkoston koko suomalaiselle huippu-urheilulle. Urheiluakatemiaverkostossa on polun kaikissa vaiheessa olevia urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa. Tärkeimpinä tavoitteina urheiluakatemioissa on mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen, antaa urheilijoille osaavaa ja määrällisesti riittävää valmennusta sekä valmennuksen asiantuntijapalveluita toimivissa ja hyvin saatavilla olevissa olosuhteissa. Toimintatapa on osaamista lisäävä ja yhteistyöhön ohjaava. Urheilijan ja valmentajan polulle urheiluakatemiaverkosto tarjoaa monitasoisen kehittymisalustan. Urheiluakatemia on paikallinen ja seudullinen yhteistyöverkosto, jossa oppilaitokset, urheiluorganisaatiot, kuntayhteisöt sekä erilaiset asiantuntijapalveluiden tuottajat työskentelevät yhdessä urheilijoiden siviili- ja urheilu-urien yhteensovittamiseksi. Visiona on saavuttaa tilanne, jossa urheiluakatemiat ovat urheilijan polun seutukunnallinen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston rungon. Lajiliitot yhteistyössä huippu-urheiluyksikön ja urheiluakatemioiden kanssa integroivat oman valmennusjärjestelmänsä urheiluakatemiaverkostoon ja linjaavat lajivalmennuksen urheilijan polun eri vaiheisiin. Lajiliitot seuroineen vastaavat lajivalmennuksesta ja seurat saavat urheiluakatemioista lisäarvoa toimintaansa. Urheiluakatemiat vastaavat valmennuksen ja urasuunnittelun yleisestä koordinoinnista, asiantuntijapalveluiden koordinoinnista ja kehittämisestä sekä osaamisen kasvun mahdollistamisesta. URHEILUAKATEMIA TYÖELÄMÄ muutoksen toteutus ASIANTUNTIJA- PALVELUT KANSAINVÄLINEN VERKOSTO PERHEET JA LÄHIPIIRI HUIPPU-URHEILU- YKSIKKÖ OLOSUHTEET KOULUT LAJIT KUNNAT lapsuusvaihe nuoruus/valintavaihe huippuvaihe ALUEET OPPILAITOKSET URHEILUOPISTOT JA VALMENNUS- KESKUKSET VALMENTAJAT SEURAT YKSITYINEN SEKTORI KAUPUNGIT MAAKUNTA SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS 20

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET

HUMU viestii 1/2011. Muutostyössä ajankohtaista URHEILIJAKOHTAAMISET HUMU viestii 1/2011 Muutosryhmä tiedottaa lajiliittoja ja muita sidosryhmiä jatkossa säännöllisesti myös sähköisellä tiedotteella. Tiedotteissa kerrotaan ajankohtaisia asioita sekä kuvataan työn keskeisiä

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2 1. Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma 2020 2. Suomalaisen huippu-urheiluverkoston yhteiset tulostavoitteet 2016 2020 ONE MISSION ONE TEAM

Lisätiedot

Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua

Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua Urheilun seuranta- ja arviointi: Ehdottelua Sisältö 1. Seuranta & arviointi 2. Muutoksen tavoitteet 3. Lähtökohdat 4. Urheilun kenttä 5. Seurannan työryhmät 6. Toteutettavat arvioinnit 2013-2016 Seuranta

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Valintavaihe Asiantuntijatyö

Valintavaihe Asiantuntijatyö Urheilijanpolun Valintavaihe Asiantuntijatyö Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 26.9.2013 Outi Aarresola outi.aarresola@kihu.fi Valintavaihe kenen hommia? Lapsuus Valinta Huippu Nuori Suomi (2011), toteutus

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 127 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi HEL 2012-008331 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski

Kaksoisura maailmalla. Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura maailmalla Jari Lämsä & Tuuli Merikoski Kaksoisura Kaksoisura (dual career) = henkilö tavoittelee menestystä/edistymistä kahdella eri alalla tai ammatissa yhtä aikaa. 1) naiset, jotka hoitavat

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille Ilo ja Innostus urheiluun mahdollisimman monelle lapselle Menestys- ja laatutekijät reppuun Hyvä päivä Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei Samat asiat muodostavat hyvän pohjan

Lisätiedot

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. SPORTSuomi Maailman liikkuvin urheilukansa

Lisätiedot

Valmennuksen haasteet. Olympia- ja Paralympiavalmentajaseminaari Vierumäki Kirsi Hämäläinen

Valmennuksen haasteet. Olympia- ja Paralympiavalmentajaseminaari Vierumäki Kirsi Hämäläinen Valmennuksen haasteet Olympia- ja Paralympiavalmentajaseminaari 18-19.10.2012 Vierumäki Kirsi Hämäläinen Pelin jälkeen sain häneltä tekstarin. Ainahan minä saan hulluna tekstareita, mutta tämä viesti oli

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma. Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto

Urheiluakatemiaohjelma. Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto Urheiluakatemiaohjelma Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto 15.6.2015 Urheiluakatemioiden yläkoulut Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa: Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän

Lisätiedot

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty 26.11.2016 OlympiaLiikkeen tarina alkaa Suomalainen liikunta ja urheilu kokee ison muutoksen vuoden 2017 alussa, kun OlympiaLiike

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke Koulussa ja kentällä Kestävän kehityksen huippu-urheilumalli Huippu-urheilija ammattiin -hankkeen kohderyhmä on Ouluseutu Urheiluakatemiaan

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet SLU Olympia komitea SLU - alueet Valtio Suomen Valmentajat ry Urheilu opistot Lajiliitot Kunnat KIHU Nuori Suomi Urheiluseurat Urheiluakatemiat Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet Jari Lämsä Rakenteet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 1.10.2015 Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten prosessi toimenpiteet 2016 valittu miltä näyttää lajien toiminnan kannalta? Reijo Ruokonen, Laura Tast Kuulumiset Lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa

Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Valmennuskeskuksen esittely Pelaajakehitys ja pelaajan polku uuden strategian valossa Keski-Suomen valmennuskeskus Suomen Palloliiton pelaajakehityskartta 2016 Talenttivalmennus pojat Pohjois-Suomen alueellinen

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAN LAADUKAS ARKI PELAAJAKEHITYS ja VALMENTAJAKOULUTUS ORGANISAATION,

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot