ELÄMÄNASENTEET JA TERVEYSTOTTUMUKSET VAHVUUKSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄNASENTEET JA TERVEYSTOTTUMUKSET VAHVUUKSINA"

Transkriptio

1 ELÄMÄNASENTEET JA TERVEYSTOTTUMUKSET VAHVUUKSINA Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämispäivät XIV Helsingin Messukeskus Heimo Langinvainio LKT

2 TAUSTAA: hyvinvoinnista ja onnellisuudesta

3 POSITIIVINEN PSYKOLOGIA TEHNYT TULOAAN Kiinnitetään erityisesti huomiota positiivisiin seikkoihin, kuten onnistumisiin, edistysaskeliin, vahvuuksiin ja voimavaroihin. Kiinnostuksen kohteena esim.: Hyvinvointi, terveys Onnellisuus Resilienssi Hyveet Luonteenvahvuudet Ihmissuhteet Tunteiden käsittely

4 HYVINVOINNIN ULOTTUVUUKSIA 1. Henkinen, hengellinen (Spiritual) 2. Älyllinen, tiedollinen (Intellectual) 3. Emotionaalinen (Emotional) 4. Fyysinen (Physical) 5. Sosiaalinen (Social) 6. Toimeliaisuus, työhön tai toimeentuloon liittyvä (Occupational)

5 MITÄ ON ONNELLISUUS? Terminologiaa: Onnellisuus Onnenhetki Hyvä elämä Elämänlaatu Hyvinvointi, viihtyvyys Mielekäs (arvokas, elämisenarvoinen) elämä Elämänhallinta Täydellistyminen Kukoistus Potentiaalin aktuaalistuminen

6 Mitä on onnellisuus? An agreeable sensation arising from contemplating the misery of another (Ambrose Bierce)

7 ONNELLISUUDEN MÄÄRITTELYÄ (Lyubomirsky, 2008) "Kokemus ilosta, tyytyväisyydestä tai positiivisesta hyvinvoinnista yhdessä sellaisen vaikutelman kanssa, että oma elämä on hyvää, merkityksellistä ja elämisen arvoista."

8 Happiness = Perfect fit of occasions (Webster s) ONNELLISUUS= ASIANTILOJEN TÄYDELLINEN PAIKALLEEN LOKSAHTAMINEN

9 Napakymppi = Onnenhetki -HL

10 Elämä pelissä Yhteistyöprojekti Duodecim, YLE ja THL

11

12 Onnellisuus määritellään SUOMALAISTEN ONNELLISUUS tutkimuksessa: subjektiiviseksi hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen pitää elämäänsä hyvänä, mielekkäänä ja arvokkaana, kokee mielenrauhaa, näkee tulevaisuuden valoisana, kokee hallitsevansa elämäänsä, voivansa toteuttaa kykyjään ja lahjojaan sekä rikastuttavansa muiden elämää.

13

14 ONNENTAIDOT Miten toimit? Omistan suuren osan ajastani lähimmäisilleni Olen kiitollinen kaikesta saamastani ja saavuttamastani Autan mielelläni muita ihmisiä Olen optimistinen Osaan olla hyvin läsnä nykyhetkessä Harrastavan ulkoilua, liikuntaa tai urheilua säännöllisesti Minulla on pysyviä arvoja, joita pyrin edistämään Näen vakavissakin vaikeuksissa aina positiivista Uppoudun usein täysin työhön tai askareisiin Pystyn helposti antamaan anteeksi Hiljennyn ja mietiskelen usein Minulla on selkeitä tavoitteita elämässäni

15 HYVEET JA LUONTEENVAHVUUDET (Peterson & Seligman 2004) Viisaus, tiedon hankkimiseen ja käyttöön liittyvät kognitiiviset vahvuudet Luovuus Uteliaisuus Arviointikyky Oppimisen ilo Näkökulmanottokyky

16 Hyveet Rohkeus, emotionaliset vahvuudet, joita tarvitaanpäämäärien saavuttamiseen sisäistä tai ulkoista vastarintaa kohdattaessa Urheus Sinikkyys Rehellisyys Innokkuus

17 Hyveet Inhimillisyys, sosiaaliset kyvyt Rakkaus Ystävällisyys Sosiaalinen älykkyys

18 Hyveet Oikeudenmukaisuus, taidot joita tarvitaan yhteisössä elämisessä Ryhmätyötaidot Reiluus Johtajuus

19 Hyveet Kohtuullisuus, kyky vastustaa liioittelua ja ylenpalttisuutta Anteeksiantavuus Vaatimattomuus Harkitsevaisuus Itsesäätely

20 Hyveet Henkisyys, kyky antaa ilmiöille laajempaa merkitystä, transsendenssi Kauneuden ja erinomaisuuden arvostus Kiitollisuus Toiveikkuus Huumorintaju Hengellisyys

21 Nykytilanne

22 Suomalaisten onnellisuudesta

23 35 30 ONNELLISUUS JA ONNENTAIDOT 25 ONNELLISUUS 20 ONNENTAIDOT

24 Erittäin onnelliset Vähiten onnelliset

25

26

27

28

29 Elämä pelissä 2 Asenteita ja toimintatapoja, jotka erottivat onnellisimmat vähiten onnellisista: - Positiivisuus (optimismi) - Kiitollisuus - Auttavaisuus - Tavoitteellisuus - Kyky antaa anteeksi - Vaalii sosiaalisia suhteitaan

30 Nuorten elämäntaito 2020 Tutkimusaineisto Aineisto kerättiin internetkyselyllä maaliskuussa 2014 koulutunnin aikana. Tutkimukseen osallistuivat hankkeen pilottivaiheen kunnista Espoo, Kouvola, Mikkeli, Jyväskylä ja Kuopio. Kyselyyn vastasivat 7.-, 8.-, ja 9.-luokan oppilaat. N=7525.

31 Edellisellä viikolla väh. 60min liikuntaa 7 päivänä % 100 Pojat Tytöt lk 8lk 9lk 7lk 8lk 9lk

32 POJAT Ylipainoisten 12-, 14- ja 16-vuotiaiden poikien osuudet (%) vuosina (Nuorten terveystapatutkimus) Pojat 12v 14v 16v

33 TYTÖT Ylipainoisten 12-, 14- ja 16-vuotiaiden tyttöjen osuudet (%) vuosina (Nuorten terveystapatutkimus) Tytöt 12v 14v 16v

34 Päivittäinen tupakointi % 50 Pojat Tytöt lk 8lk 9lk 7lk 8lk 9lk

35 Kokeillut sähkötupakkaa % Pojat Tytöt lk 8lk 9lk 7lk 8lk 9lk

36 Käyttää nuuskaa ainakin silloin tällöin % 50 Pojat Tytöt lk 8lk 9lk 7lk 8lk 9lk

37 Nettikiusaamisen kohteena vähintään kerran, koko aineisto Ilkeät pikaviestit, Facebookkirjoitukset, sähköpostit tai tekstiviestit Nolojen tai sopimattomien kuvien laittaminen nettiin Sosiaalisen median yhteisöistä poissulkeminen % Tytöt Pojat

38 Seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti kokeneet 8.- ja 9.-luokkalaiset sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (%) sukupuolen mukaan vuonna 2013 (THL/Kouluterveyskysely) v 13-v 15-v ja 9.-luokkalaiset Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat 6 Pojat Tytöt Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat

39 Puutteita sosiaalisessa kompetenssissa: en koskaan ja harvoin vastanneet Pojat Tytöt 7lk 8lk 9lk 7lk 8lk 9lk Tarjoan apuani muille oppilaille Osallistun innokkaasti ryhmän toimintaan Kutsun muita oppilaita mukaan toimintaan Osaan aloittaa taitavasti keskustelun kavereiden kanssa Teen yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa Osaan olla hyvä kaveri Otan huomioon muiden oppilaiden tunteet Osoitan muille oppilaille, että hyväksyn heidät

40 Suhtautuminen elämään : täysin samaa mieltä olevat Suhtaudun tulevaisuuteen sangen luottavaisesti Koen kiitollisuutta kaikesta saamastani ja kokemastani Pojat Tytöt 7lk 8lk 9lk 7lk 8lk 9lk Osaan antaa helposti anteeksi Minulla on selkeitä tavoitteita elämässä

41 Elinajanodote

42 EP Elinikälaskurin mukaan: - Tavoitteita ja optimismia - Työn ja stressin hallinta - Sos. suhteet, parisuhde 9 vuotta - Hedelmät ja kasvikset - Kohtuullinen liikunta - Ylipaino 8 vuotta - Tupakka - Humalahakuisuus 12 vuotta - Verenpaine - Kolesteroli - Perimä 11 vuotta

43 Elämä Pelissä 3 - Voiko vitutukseen kuolla? V-index vs. eliniän ennuste

44 NEGATIIVISUUS RISKITEKIJÄNÄ Elämä pelissä elinikälaskurin mukaan kielteisesti tulevaisuuteen suhtautuvan ryhmän keskimääräinen eliniän ennuste on yli kymmenen vuotta huonompi kuin niiden, jotka suhtautuvat tulevaisuuteen kaikkein myönteisimmin.

45 Miten systolinen verenpaine vaikuttaa eliniän ennusteeseen

46 Miten kolesteroliarvo vaikuttaa eliniän ennusteeseen

47 Miten liikunta vaikuttaa eliniän ennusteeseen

48 Miten positiivisuus vaikuttaa eliniän ennusteeseen

49 Miten kiitollisuus vaikuttaa eliniän ennusteeseen

50 Positiiviset vs. Negatiiviset median mean median mean kouluvuodet kouluvuodet 14 13,54 Kouluvuosissa ei merkitsevää eroa! Elämä pelissä vastaajien siistitty aineisto (n = )

51 Positiivisten ja negatiivisten talouden keskiansiot median mean Positiiviset n= ,0 Negatiiviset n= ,3 Elämä pelissä vastaajien siistitty aineisto (n = )

52 Pienituloiset positiiviset olivat tyytyväisempiä (5,1 / 7) tulotasoonsa kuin suurituloiset negatiiviset (4,4 / 7). Elämä pelissä vastaajien siistitty aineisto (n = )

53 Onko muutos mahdollinen?

54 MUUTOSALGORITMI: Tietoisuus Oivallus Sisäistys Sisäinen päätös Valmistautuminen toimintaan Toiminnan itseohjaus Onnistumisen arviointi

55 ONNELLISUUSHARJOITTEITA KIITOLLISUUS OPTIMISMI VATVOMISEN LOPETTAMINEN YSTÄVÄLLISYYS SOPEUTUMINEN ANTEEKSIANTO FLOW PÄÄMÄÄRÄHAKUISUUS MEDITOINTI, MIETISKELY, HILJENTYMINEN LIIKUNTA LUONTEENVAHVUUKSIEN KEHITTÄMINEN SOSIAALISTEN SUHTEIDEN VAHVISTAMINEN KUOLEMISEN HARJOITTELEMINEN

56

57

58 Onnellisuuspisteet Onnellisuuspisteiden muutos Elämä pelissä kyselyyn ja tutkimukseen osallistuneilla vapaaehtoisilla 5 pisteen muutos onnellisuudessa yli vuosi TV-ohjelman jälkeen!! 10/ EP2-- 1/2011 Interventio ---> Seuranta kysely 6/2011 Joutsenniemi et Duodecim al., J Psychiatry 2014, in press.

59 Onnentaito-valmennus Depressio-pisteiden keskiarvon muutos 6 kuukauden seurannassa

60 TERVEISIÄ POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN KONGRESSISTA AMSTERDAM 2014

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 YHTEENVETOA

79 MAAILMA TOIVEET LUULOT TULKINNAT NÄKÖKULMAT OLETUKSET ASENTEET USKOMUKSET PYRKIMYKSET TARPEET HALUT TAVOITTEET ODOTUKSET HYVINOINTI, TERVEYS HENKINEN JOUSTAVUUS ELÄMÄNTAIDOT HENKINEN VAHVUUS ONNENTAIDOT ARVOT/MORAALI KOMPETENSSIT RESILIENSSI PERSOONALLISUUS STRESSINKÄSITTELY TEMPERAMENTTI TUNTEIDENKÄSITTELY LUONTEENVAHVUUDET COPING TAHDONVOIMA SOS. & EKON. RESURSSIT VOIMAVARAT YKSILÖ MYÖTÄKÄYMINEN ARVIO (APPRAISAL) HYVINVOINTI JA SUHTAUTUMINEN MYÖTÄ- JA VASTOINKÄYMISIIN Heimo Langinvainio, Antti S. Mattila, Pekka Mustonen DUODECIM 2011 POSITIIVISET TUNTEET JA REAKTIOT KUKOISTUS? NEGATIIVISET TUNTEET JA REAKTIOT TUNTEIDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN KÄSITTELY ASIANTILA/ TAPAHTUMA/ TILANNE YHTEENSOPIVUUS (GOODNESS OF FIT) HUONO YHTEENSOPIVUUS ESTE MENETYS MITÄTÖITYMINEN EPÄONNI EPÄONNISTUMINEN TÖRMÄYS KOMPASTUMINEN EI SUJU, TÖKKII ASIA PÄIN PRINKKALAA, PÄIN SEINIÄ, PÄIN HELVETTIÄ VASTOINKÄYMINEN PUUTE, VÄHYYS LATISTUMINEN LAKOONTUMINEN KUIHTUMINEN RÄNSISTYMINEN SIIVET LEIKATTU KUIHTUMINEN PETTYMYS EPÄONNISTUMINEN TURHAUTUMINEN PAHA OLO PAHA MIELI MASENTAA MUREHDUTTAA SURETTAA IKÄVÄ HARMITTAA ÄRSYTTÄÄ SUUTUTTAA VAIVAA KIUSAA VITUTTAA JURPPII POTUTTAA KYRSII SIEPPAA TYMPII OTTAA PÄÄHÄN HAUTOMINEN VATVOMINEN AGGRESSIIVISUUS VÄKIVALTA VIHAPUHEET HÄIRINTÄ KIUSAAMINEN RASISMI KAUNA KOSTONHALU RIITAISUUS UHKAILU ALKOHOLI PÄIHTEET RIKOKSET

80 GOOGLEn OHJEITA TYÖHÖNOTTAJALLE Älä palkkaa henkilöitä, jotka eivät ole fiksumpia ja osaavampia kuin sinä eivät haasta sinua ja joilta et voi oppia mitään, eivät tuo lisäarvoa sekä työhön että kulttuuriin keskittyvät vain ongelmiin eivät ole intohimoisia, innostuneita ja motivoituneita pitävät tärkeimpänä saada työpaikan eivät tee hyvää yhteistyötä ja inspiroi muita, vaan työskentelevät mieluiten yksin eivät halua kasvaa ryhmän ja yrityksen mukana eivät omaa laajaa ja ainutlaatuista kiinnostus- ja osaamisaluetta elävät vain työlle eivät ole eettisiä ja kommunikoi avoimesti politikoivat ja manipuloivat eivät vastaa käsitystäsi loistavasta ehdokkaasta älä tyydy vähempään (How Google Works, Schmidt&Rosenberg 2014)

81 Rakkaus on terveyttä Harvardin opiskelijoilla v alkaneen Grant studyn mukaan kaksi merkittävintä miesten - menestystä, - hyvää terveyttä, - pitkää ikää ja - onnellista vanhuutta ennustavaa tekijää n. 700 muuttujan joukosta ovat: - Hyvät sosiaaliset suhteet vuotiaana - Hyvä parisuhde vuotiaana George Vaillant Professor of Psychiatry, Harvard Medical School Aikakauskirja Duodecim 2010, nro 23

82 KIITOS! MENESTYSTÄ, PITKÄÄ IKÄÄ JA ONNELLISUUTTA!

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Vahvuudet käyttöön positiivisen psykologian työkaluja monitoimijaiseen yhteistyöhön

Vahvuudet käyttöön positiivisen psykologian työkaluja monitoimijaiseen yhteistyöhön Vahvuudet käyttöön positiivisen psykologian työkaluja monitoimijaiseen yhteistyöhön 2013 Taina Laane 12.15-13.30 13.30 14.15 14.15 14.30 14.30 14.45 14.45-16.00 I päivän teemat Johdantoa positiiviseen

Lisätiedot

Suru on kuin suljettu huone. 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta.

Suru on kuin suljettu huone. 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta. Suru on kuin suljettu huone 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta. Johanna Aaltonen Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2011 TIIVISTELMÄ Suru

Lisätiedot

Porin kuudesluokkalaisten onnellisuus, masentuneisuus ja väkivaltakokemukset 2009. Lotta Uusitalo-Malmivaara & Juhani E. Lehto

Porin kuudesluokkalaisten onnellisuus, masentuneisuus ja väkivaltakokemukset 2009. Lotta Uusitalo-Malmivaara & Juhani E. Lehto Porin kuudesluokkalaisten onnellisuus, masentuneisuus ja väkivaltakokemukset 2009 Lotta Uusitalo-Malmivaara & Juhani E. Lehto Helmikuu 2010 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa selvitettiin porilaisten kuudesluokkalaisten

Lisätiedot

Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa?

Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa? Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa? Suvi-Johanna Vuorinen 012909830 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

JOHDA ITSEÄSI JAKSA TYÖSSÄ

JOHDA ITSEÄSI JAKSA TYÖSSÄ JOHDA ITSEÄSI JAKSA TYÖSSÄ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MIELEN TERVEYSLAUTANEN (THE HEALTHY MIND PLATTER) 4 3. PSYYKKINEN HYVINVOINTI 6 Motivaatio ja motivaatiotekijät 6 Kuormitustekijät 6 Työn voimavaratekijät

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI OULUN SEUDULLA. Esitutkimus 11-17 -vuotiaiden kokemasta hyvinvoinnista

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI OULUN SEUDULLA. Esitutkimus 11-17 -vuotiaiden kokemasta hyvinvoinnista LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI OULUN SEUDULLA Esitutkimus 11-17 -vuotiaiden kokemasta hyvinvoinnista TUKEVA -hanke Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö Oulun seudun

Lisätiedot

Markku Ojanen: Positiivisen psykologian ohjelmien tuloksellisuus

Markku Ojanen: Positiivisen psykologian ohjelmien tuloksellisuus 1 Markku Ojanen: Positiivisen psykologian ohjelmien tuloksellisuus Terveyspsykologiseen tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttaminen hyvinvoinnin edistämisessä -symposiumissa pidetty luento. Helsinki, Siltavuorenpenger

Lisätiedot

Syvien vahvuuksien koulu

Syvien vahvuuksien koulu Syvien vahvuuksien koulu Vahvuustutkimus Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Internet-paneelinsa avulla. Tutkimukseen osallistui 1014 vastaajaa 16. 25.4.2014. Virhemarginaali on noin ±2,5 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI

YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI YKSINYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JORTIKKA, ANNE Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Työn ja hyvinvoinnin pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014

KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014 Stina Högnabba, Sanna Ranto, Vesa Keskinen, Pirjo Mattila, Tiina Nurmi, Harri Taponen KOOSTE NUORTEN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2014 3 TYÖPAPEREITA 2014 TYÖPAPEREITA ARBETSPAPPER WORKING PAPERS 2014:3 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

NAUROIN PELOLLE PÄIN NAAMAA. Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä. Anna Pietiläinen

NAUROIN PELOLLE PÄIN NAAMAA. Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä. Anna Pietiläinen NAUROIN PELOLLE PÄIN NAAMAA Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä Anna Pietiläinen Kasvatustieteen kandidaatintutkielma Kevät 2014 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Hyvän mielen verkko. Fenomenografinen tutkimus yläkoululaisten käsityksistä online-minuuden voimaannuttavuudesta

Hyvän mielen verkko. Fenomenografinen tutkimus yläkoululaisten käsityksistä online-minuuden voimaannuttavuudesta Hyvän mielen verkko Fenomenografinen tutkimus yläkoululaisten käsityksistä online-minuuden voimaannuttavuudesta Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi: Hyvän mielen verkko Fenomenografinen

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista Riikka Åstrand Pro

Lisätiedot

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 Mul ois ongelma. 2013 0800 94 884 www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 HALOO! MUL OIS ONGELMA. Poikien Puhelin 2013 SISÄLLYS 3 4 7 8 10 12 13 14 POIKIEN PUHELIN LYHYESTI

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haaste iloa työhön

Henkilöstöjohtamisen haaste iloa työhön Henkilöstöjohtamisen haaste iloa työhön - Näkökulman vaihdos tarpeen - Myönteisyys onnistumisen edellytyksenä - Reseptiikkaa itse kullekin Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot