Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut"

Transkriptio

1 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 1 (8) Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Tarkempi resurssikuvaus: - palvelupäällikkö - psykiatri kahtena päivää viikossa, lisäksi toinen psykiatri ja päihdelääkäri tekevät kumpikin yhden päivän kuukaudessa - kaksi psykologia, joista toinen osa-aikainen (60 prosenttia työajasta mielenterveys- ja päihdeyksikön vastaanottoon, loput työterveyshuoltoon ja terveyskeskukseen) - viisi psykiatrista sairaanhoitajaa, joista yksi tekee osa-aikatyötä - mielisairaanhoitaja ja mielenterveyshoitaja - sosiaalityöntekijä - Kiltatalo: lähihoitaja, kolme ohjaajaa, joista yksi tekee osa-aikatyötä - kaksi osastonsihteeriä, joista toinen tekee osa-aikatyötä Palvelupäällikkö järjestää kerran kuukaudessa yksikkökokouksen. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan koulutusten ja säännöllisen työnohjauksen avulla. Kehityskeskustelut järjestetään kerran vuodessa. Työtyytyväisyyttä mitataan kyselyin.

2 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 2 (8) Vastaanottotoiminta tapahtuu pääsääntöisesti Rantalantie 8 tiloissa, päihdevastaanotto osittain terveyskeskuksen tiloissa, lähihoitajan vastaanotto Kilta-talolla, toisen psykologin vastaanotto työterveyshuollon tiloissa. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö on avoinna arkipäivisin klo 8 11 ja Vastaanottotyötä tekevien työntekijöiden puhelinajat arkisin klo , lääkärillä ei ole erillistä puhelinaikaa, lääkäri vastaa jätettyihin soittopyyntöihin. Iltaisin ja viikonloppuisin yhteyttä voi ottaa terveyskeskuksen päivystykseen. Palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille lieksalaisille, paikkakunnalla asuville opiskelijoille ja loma-asukkaille sekä erityistapauksissa ulkopaikkakuntalaisille maksusitoumuksella. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö toimii ajanvarauksen perusteella. Vastaanotolle voi hakeutua terveyskeskukseen tai ajanvarauspyynnön voi tehdä soittamalla mielenterveys- ja päihdeyksikköön. Lähetettä ei tarvita ja akuuteissa tilanteissa apua saa saman päivän aikana. Yksikössä toimii ns. päivystysrinki. Viikoittain vaihtuvaan päivystävään työntekijään saat helpoiten yhteyttä soittamalla yksikön osastonsihteereiden puhelinnumeroihin. Yksikkömme kuuluu Lieksan terveyspalvelukeskuksen palvelujen piiriin. Laskutamme lääkärikäynneistä terveyskeskusmaksun. Käyttämättä jääneestä lääkärin vastaanottoajasta peritään voimassa oleva perumattoman käynnin maksu. Kirjoitetuista lääkärin lausunnoista peritään palkkio. Lähete- ja yhteydenottotiimi tiistaisin klo Hoitotiimi pidetään maanantaisi klo , palvelutarpeen arviointitiimi kokoontuu noin kahden viikon välein. Lähete- ja yhteydenottotiimissä ovat mukana lääkäri, psykologi, sairaanhoitajat ja mielenterveyshoitaja. Hoitotiimiin varataan ajat, mukana lääkäri, psykologi, omahoitaja, tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Yhteydenotot ja lähetteet käsitellään tiimissä, jonka jälkeen potilaalle varataan 1 3 tutkimuskäyntiä, tilanteen uudelleen käsittely hoitotiimissä tai hoitosuunnitelmaneuvottelussa. Hoitosuunnitelmaneuvottelussa ovat mukana potilas, hoitava työntekijä ja lääkäri, tarvittaessa erityistyöntekijät, mahdollisesti potilaan

3 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 3 (8) omainen. Neuvottelussa kirjataan alustavasti hoidon pituus ja tavoitteet ja jos mahdollista, asetetaan diagnoosi. Mahdollisen psykoterapian tarve arvioidaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Hoidon kuluessa hoitosuunnitelmaa tarkistetaan. Tarpeen mukaan potilaan oma hoitosuhdetyöntekijä voi sopia verkostopalaverin eri toimijatahojen kanssa esim. potilaan hoitoon, taloudelliseen tilanteeseen tai perheen asioihin liittyen. Verkostopalaverin pitämiseen tarvitaan aina potilaan suostumus. Hoidon lopetukset tehdään suunnitellusti, hoidon lopetukset kirjataan potilaskertomukseen, potilaan eriävä mielipide hoidon lopetustilanteissa otetaan esille hoitotiimissä ja kirjataan ylös potilaskertomukseen. Hoidon alussa, aikana ja lopussa käytetään potilaan voinnista kertovia kyselylomakkeita BDI, Audit, LS (elämän tyytyväisyys). Apulomakkeet: Toteutetaan yhteydenottolomakkeen ja esitietolomakkeen suunnittelu ja käyttöönotto. Tulossa mediatriversiona terveys- ja hoitosuunnitelmakansio. Mittarit: Potilastyytyväisyyskysely, käyntitilastot, tavoite T3-aijalle 7 päivää (vastaanottotyöntekijöiden kolmas mahdollinen vapaa ajanvarausaika) Psykoterapian tarve arvioidaan hoitotiimissä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Psykoterapian aloittamisesta sovitaan yhdessä potilaan kanssa. Psykoterapia alkaa viimeistään 6 kuukauden sisällä psykoterapian tarpeen arvioinnista. Psykoterapia on erityistason vastaanottoa, jota tekee erityiskoulutettu psykoterapeutti. Tarvittaessa potilaalle suositellaan Kelan korvaamaa psykoterapiaa.

4 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 4 (8) Resurssit: Kotikäynteihin on resurssoitu puolentoista työntekijän työpanos. Tarpeen mukaan vastaanottotyötä tekevät työntekijät voivat tehdä kotikäyntejä. Kotikuntoutusta ja kotikäyntejä tuetaan moniammatillisen työryhmän hoitotiimin ja hoitosuunnitelmapalaverien avulla. Kotikäyntejä varten toiveena leasing auto, toimistotilat Rantalantie 8. Palvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneille lieksalaisille sekä paikkakunnalla asuville opiskelijoille ja loma-asukkaille sekä erityistapauksissa maksusitoumuksella ulkopaikkakuntalaisille. Yhteydenotot ja kotikäyntipyynnöt käsitellään tiimissä, jonka jälkeen voidaan varata kartoituskäyntejä. Kotikäyntien ja kotikuntoutuksen tarpeellisuus arvioidaan uudelleen hoitotiimissä tai hoitosuunnitelmaneuvottelussa. Hoidon kuluessa hoitosuunnitelmaa tarkistetaan. Kotikuntoutus termiä käytettäessä tarkoitetaan sekä hoidollista että ohjaavaa otetta kotikäynneillä. Mittarit: Käyntitilastot, potilastyytyväisyyskysely.

5 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 5 (8) Työterveyshuolto, TE-toimisto, perusterveydenhuolto, sosiaalityöntekijä tai oman yksikön työntekijä voi lähettää potilaita työkykyarvioon. Lähete vaaditaan aina. Lähetteet käsittelee lähetetiimi. Lähetetiimi varaa tarvittaessa ajan psykiatrille, psykologille ja/tai sosiaalityöntekijälle. Mahdollinen lausunto kuntoutustarpeesta/työkyvystä toimitetaan tarpeen mukaan asiakkaalle, Kelalle, eläkelaitokseen, kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään tai hoitotiimiin. Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyt. Resurssit: Sosiaalityöntekijä, toimistotilat, Rantalantie 8.

6 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 6 (8) Asumisen palvelun työprosessi: Palvelutarpeen arviointi asumisessa ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä (PTA). Palvelutarpeen arvioinnin perusteella vaihtoehtoja voivat olla kokeiluasuminen, tuettu asuminen tai palveluasuminen. Kiltatalolla lyhytaikaista kokeiluasumista varten on varattu 1 kalustettu huoneisto. Tuettu asuminen voi olla asumista omassa asunnossa, jonne suunnitellaan tarvittavat tukitoimet, asumista välivuokrausasunnossa tai asumista Kilta-talolla. Tuetun asumisen tukitoimina ovat esim. kotihoidon, asumisneuvojan ja/tai aikuissosiaalityön toimeentulotuen palvelut. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettua tehostettua palveluasumista ei ole kaupungin itse tuottamana palveluna, vaan se ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Laadittava mm asumisen palvelujen kriteeristöt, kirjalliset sopimukset palvelujen tuottajien kanssa. Toteutetaan tehostetun palveluasumisen valvontakäyntejä (AVI). Mittarit: Asiakassuunnitelmat jokaisella asumisen palvelujen piirissä olevalla asiakkaalla, suunnitelman tavoitteiden toteutumisen arviot, budjetti (eri palveluiden yksikköhinnat, asumishoitopäivät/-maksut), asiakastyytyväisyyskyselyt. Resurssit: Kiltatalon lähihoitaja (20% työajasta), PTA-ryhmässä mm. sosiaalityöntekijä ja palvelupäällikkö. Kilta-talon kehittämisen tarvetta palveluasumisen suuntaan mietittävä (henkilökuntaa paikalla 2-vuorossa joka päivä). Tässä vaiheessa tähän ei ole kohdennettu henkilöstöresursseja.

7 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 7 (8) Perusterveydenhuolto tai mielenterveys- ja päihdeyksikkö tekee tarvittaessa lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, riippuvuuspoliklinikalle tai päihdelaitoshoitoon. Osastohoitoa voidaan toteuttaa myös perusterveydenhuollossa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Psykiatrinen erikoissairaanhoito toteutuu osastohoitona psykiatrisessa sairaalassa, akuuttityöryhmän toteuttamana hoitona tai kotikuntoutuksena. Konsultaatiomahdollisuudet psykiatrian klinikkaryhmän suuntaan ovat käytettävissä. Neuvottelut tarvittaessa erikoissairaanhoidon, PTH:n vuodeosaston tai päihdehoitolaitoksien kanssa. Hoitotiimissä jatkohoidon järjestelyt esim. potilaan kotiutuessa sairaalahoidosta, päihdehoitolaitoksesta tai PTH:n vuodeosastolta. Tarpeen mukaan hoitotiimi/hoitava työntekijä miettii yhdessä potilaan kanssa muihin viranomaisiin ja toimijoihin (esim. omaisiin, perheneuvolaan, kolmannelle sektorille). Mittarit: Sairaala-/laitoshoitopäivät ja kustannukset

8 Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 8 (8) Ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeää tiedottaminen kunnan tarjoamista palveluista kuntalaisille, etenkin palveluiden muuttuessa. Tieto olemassa olevista palveluista tuo kuntalaisille turvallisuuden tunnetta: apua on saatavilla. Henkilökunta työskentelee ennaltaehkäisevän mallin mukaisesti, tarjoten mm. potilas- ja omaisneuvontaa sekä ohjausta palvelujen piiriin. Yhteistyö eri toimijoiden ja seurojen/vapaaehtoissektorin kanssa tärkeää mm. nuorisoseurat, kansalaisopisto, koulut, srk, projektit, järjestöt. Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat matalan kynnyksen periaatteella, joka mahdollistaa palvelujen piiriin hakeutumisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarjotaan erilaisia ryhmätoimintoja, esim. vertaistukiryhmät, depressioryhmä, kognitiivinen terapiaryhmä, liikunta- ja aktivointiryhmät. Kriisiryhmätoiminta: Lieksan kriisiryhmän keskeisenä toimintamuotona on tarjota mahdollisuutta debriefing- eli jälkipuinti-istuntoihin äkillisissä traumaattisissa tilanteissa. Psykososiaalisen tuen tarjoaminen virka-ajan ulkopuolella on sovittava valmiussuunnittelussa.

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012)

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Kristiina Kuusi, sh Kirsi Koivisto, sh Anne Meriluoto, ayl

Lisätiedot

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Heini Kapanen, Anne Leinonen Kokemusarviointi Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Hoitoon ohjautuminen, hoito ja avohoitoon siirtyminen Kokemusarvioijat:

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Kotihoidon yleisperiaatteet... 2 1.1 Palveluiden myöntäminen...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 1 Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 2 Sisällys 1. Opiskeluterveydenhuolto 2. Terveystarkastukset 3. Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, 91100 Ii Puh

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot