Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen"

Transkriptio

1 järjestötoiminta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), olet kirjautuneena sisään. 15. elokuuta :42:30 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen Vastaajien listaus Kopio e raporttiin Vie tulokset Exceliin Luo suodatus Beta raportointi Kyselyn nimi Viikkoharjoitustoiminta Kyselyn tekijä rta_admin Kysely luotu :27:57 Vastaajien kokonaismäärä 357 Vastausajankohta :37:00 Kokonaisraportti Palokuntien viikkoharjoitustoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja päivittää palokuntakoulutuksen kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Kyselyllä selvitetään palokuntien viikkoharjoitusmäärää, kehittämistä sekä mahdollisuutta osallistua kursseille. TAUSTATIEDOT (Seuraavissa kysymyksissä kartoitetaan palokunnan taustatietoja.) 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa? Kysymykseen vastanneet: 314 (ka: 2,3) (1.1) Palokunnan päällikkö 50% 157 (1.2) Hälytysosaston johtaja/varapäällikkö 13,7% 43 (1.3) Palokunnan koulutuspäällikkö 12,7% 40 (1.4) Palokunnan puheenjohtaja 7,3% 23 (1.5) Hälytysosaston jäsen 16,2% Minkä pelastuslaitoksen alueelta vastaaja on? Kysymykseen vastanneet: 357 (ka: 9,2) (2.1) Helsinki 9% 32 (2.2) Länsi Uusimaa 9,2% 33 (2.3) Keski Uusimaa 5,9% 21 (2.4) Itä Uusimaa 5% 18 (2.5) Varsinais Suomi 7% 25 (2.6) Kanta Häme 3,9% 14 (2.7) Päijät Häme 4,8% 17 (2.8) Kymenlaakso 5% 18 (2.9) Etelä Karjala 3,4% 12 (2.10) Etelä Savo 3,9% 14 (2.11) Keski Suomi 7% 25 (2.12) Pirkanmaa 7% 25 (2.13) Satakunta 4,2% 15 (2.14) Etelä Pohjanmaa 3,1% 11 (2.15) Pohjanmaa 3,1% 11 (2.16) Keski Pohjanmaa 3,6% 13 (2.17) Pohjois Savo 2,5% 9 (2.18) Pohjois Karjala 1,4% 5

2 (4.6) LSPEL 11% Minkä pelastuslaitoksen alueelta vastaaja on? Kysymykseen vastanneet: 357 (ka: 9,2) (2.1) Helsinki 9% 32 (2.2) Länsi Uusimaa 9,2% 33 (2.3) Keski Uusimaa 5,9% 21 (2.4) Itä Uusimaa 5% 18 (2.5) Varsinais Suomi 7% 25 (2.6) Kanta Häme 3,9% 14 (2.7) Päijät Häme 4,8% 17 (2.8) Kymenlaakso 5% 18 (2.9) Etelä Karjala 3,4% 12 (2.10) Etelä Savo 3,9% 14 (2.11) Keski Suomi 7% 25 (2.12) Pirkanmaa 7% 25 (2.13) Satakunta 4,2% 15 (2.14) Etelä Pohjanmaa 3,1% 11 (2.15) Pohjanmaa 3,1% 11 (2.16) Keski Pohjanmaa 3,6% 13 (2.17) Pohjois Savo 2,5% 9 (2.18) Pohjois Karjala 1,4% 5 (2.19) Jokilaaksot 4,8% 17 (2.20) Kainuu 1,1% 4 (2.21) Oulu Koillismaa 3,4% 12 (2.22) Lappi 0,6% 2 (2.23) Ahvenanmaan maakunta 1,1% 4 3. Vastaajapalokunta on Pelastusopiston Johtamisoppaan (http://www.pelastusopisto.fi/pelastus/images.nsf/files/e930c15689a09493c22571e3003ad816/$file/johtamisopas.pdf) luokittelun mukaisesti? Kysymykseen vastanneet: 352 (ka: 1,5) (3.1) Valmiuspalokunta (on vaikutusalueens a ainoa palokunta ja se osallistuu pääsäänt öisesti kaikkiin alueensa hälytystehtäviin) (3.2) Täydennyspalokunta (on valmiuspalok untaa täydentävä palokunta, joka hälytetään pääosaan vaikutusalueensa kiireellisistä lä hdöistä) (3.3) Tukipalokunta (on palokunta, joka hälyt etään pääsääntöisesti valmius ja täydenny spalokuntia tukeviin tehtäviin) (3.4) Reservipalokunta (on muita palokuntia täydentävä palokunta, joka hälytetään lähinn ä suurpaloihin, muihiin laajoihin onnettomu uksiin tai kiireettömiin tehtäviin) (3.5) Muu palokunta (on kyseessä silloin, ku n toiminta on painottunut muuhun kuin hälyty stehtäviin valmistautumiseen) 65,6% % 67 11,4% 40 3,4% 12 0,6% 2 4. Vastaajapalokunta on alueellisen pelastusliiton/alueyksikön jäsen? Kysymykseen vastanneet: 308 (ka: 6,6) (4.1) FSB 19,8% 61 (4.2) HELPE 1,9% 6 (4.3) HPL 15,9% 49 (4.4) Kaspeli 9,1% 28 (4.5) Keski Suomi 8,8% 27

3 4. Vastaajapalokunta on alueellisen pelastusliiton/alueyksikön jäsen? Kysymykseen vastanneet: 308 (ka: 6,6) (4.1) FSB 19,8% 61 (4.2) HELPE 1,9% 6 (4.3) HPL 15,9% 49 (4.4) Kaspeli 9,1% 28 (4.5) Keski Suomi 8,8% 27 (4.6) LSPEL 11% 34 (4.7) Pohjois Karjala 1% 3 (4.8) Pohjois Savo 2,3% 7 (4.9) SPEK Etelä Savo 4,2% 13 (4.10) SPEK Lappi 0,6% 2 (4.11) SPEK Oulu 9,7% 30 (4.12) SPEK Pohjanmaa 8,1% 25 (4.13) UPL 18,5% Käytättekö Haka Palokuntarekisteriä säännöllisesti palokunnan hälytysosaston toimintojen kirjaamiseen? Kysymykseen vastanneet: 324 (ka: 1,9) (5.1) kyllä kaikkiin toimintoihin 40,4% 131 (5.2) ei lainkaan, miksi? 31,5% 102 (5.3) osittain, mihin? 28,1% 91 Kysymys [5.2] (Käytättekö Haka Palokuntarekisteriä säännöllisesti palokunnan hälytysosaston toimintojen kirjaamiseen?. ei lainkaan, miksi?) 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. ( ) 11. ( ) 12. ( ) 13. ( ) 14. ( ) 15. ( ) 16. ( ) 17. ( ) 18. ( ) 19. ( ) 20. ( ) 21. ( ) 22. ( ) 23. ( ) 24. ( ) 25. ( ) 26. ( ) 27. ( ) 28. ( ) 29. ( ) 30. ( ) 31. ( ) 32. ( ) 33. ( ) 34. ( ) 35. ( ) 36. ( ) 37. ( ) 38. ( ) 39. ( ) 40. ( ) 41. ( ) 42. ( )

4 43. ( ) 44. ( ) 45. ( ) 46. ( ) 47. åbo kräver ett annat program ( ) 48. aloitetaan tämän vuoden aikana ( ) 49. ALPElla käytössä vastaavanlainen oma järjestelmä, yksi järjestelmä riittää ( ) 50. asia vireillä ( ) 51. eftersom det ökar arbetsmängden ( ) 52. Eget system ( ) 53. ei hyötyä ( ) 54. ei käytössä täällä ( ) 55. ei ole ( ) 56. ei ole hankittu, mutta on harkittu käyttöön ottoa ( ) 57. ei ole ollut aikaa + lisäksi on useita päällekkäisiä kirjauspaikkoja. jos niihin saisi jotain integraatiota niin sitten voisi käyttää... ( ) 58. ei ole ollut tavetta ( ) 59. Ei ole opeteltu ja ei ole koettu tarpeelliseksi. ( ) 60. Ei ole tarvetta ( ) 61. ei ole tiedetty ko rekisterin tarpeellisuutta ( ) 62. ei ole vaadittu ( ) 63. ei osata käyttää ( ) 64. Ei tarvetta ( ) 65. Ei tarvetta! ( ) 66. ei tietoa hakasta. ( ) 67. ei tunnuksia ( ) 68. Ei tunnuksia tiedossa ( ) 69. Ei tuttu, ei koulutettu. ( ) 70. eiole tunnuksia ( ) 71. Emme halua. ( ) 72. en tunne ( ) 73. haka ei ole ollut käytössä ( ) 74. har haft dålig svenska ( ) 75. Har inte fått lösenord ( ) 76. Huvudkåren använder ( ) 77. I början en mycket dålig svenska ( ) 78. Ingen större nytta ( ) 79. Inte helt på svenska ännu ( ) 80. jaa, laiskuutta? ( ) 81. Käytämme lakanaa ( ) 82. käytämme pela:n omaa järjestelmää ( ) 83. Käytetään EKP:n storea ( ) 84. käytössä pelastuslaitoksen oma kirjaamisjärjestelmä ( ) 85. Käytössä pelastuslaitoksen tietojärjestelmä ( ) 86. käyttökoulutus puuttuu ( ) 87. kirjataan omiin rekisteriin ( ) 88. kirjaukset tehdään pelastuslaitoksen promeroon, Hakaa ei ole opetettu eikä itsenäisesti opeteltu ( ) 89. Kyseessä on puolivakinainen palokunta, eli olemme henkilökohtaisessa työsuhteessa pelastuslaitoksen kanssa, ja toiminnot kirjataan pelastuslaitoksen toimesta Rescue Planner järjestelmään. ( ) 90. liian aikaa vievä ja tupla työtä teettävä ( ) 91. Meillä on käytössä oma tuntienkirjausjärjestelmä, joka on ollut käytössä jo kauan ja tietojen siirto hakaan on liian suuri verrattuna hyötyyn. ( ) 92. Mera arbete än nytta ( ) 93. mikä tämä on? ( ) 94. Oma järjestelmä ( ) 95. Päätoiminen henkilöstö hoitaa kirjaukset omiin järjestelmiin ( ) 96. Papereiden täyttämistä muutenkin reilusti ( ) 97. Puutteelinen..ei sovi käyttöömme ( ) 98. Rakennettu oma järjestelmä, käyttöön otto vaatisi paljon työtä, johon ei riitä aika ( ) 99. Tällä hetkellä toimiva oma systeemi ( ) 100. Tietoturva, toimimattomuus, oma järjestelmä kirjaamiseen ( ) 101. Vakinaiset hoitavat ( ) 102. Yhdistyksellä ei sammutussopimusta, vaan kaikki työsuhteessa ALPEn kanssa. ( ) 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. ( ) 11. ( ) 12. ( ) 13. ( ) 14. ( ) 15. ( ) 16. ( ) 17. aiemmin kyllä, nykyään ei ( ) 18. alarm och övningsverksamhet ( ) 19. aloitellaan miehistön tietojen tallennusta ( ) 20. bokföring av övningar och alarm ( ) 21. Egen bokföring ( ) 22. Ei ole koulutettu henkilöitä sen käyttöön, eikä halua käyttää sitä. ( ) Kysymys [5.3] (Käytättekö Haka Palokuntarekisteriä säännöllisesti palokunnan hälytysosaston toimintojen kirjaamiseen?. osittain, mihin?)

5 23. För medlemsregister och kursanmälningar ( ) 24. fyller i HAKA totala intressetimmar och dylikt en gång om året ( ) 25. Haka är under arbete ( ) 26. Haka on erittäin epäkäytännöllinen harjoitusten osallistujakirjanpitoon. Tiedot kootaan muilla tavoin ja syötettään hakaan kootusti myöhemmin. ( ) 27. häly ja nuoriso osaston harjoitusten ja koulutuksen kirjaamiseen ( ) 28. hälytykset ( ) 29. hälytykset ja muut toiminnat harjoitukset, nuorten asiat, ( ) 30. hälytys ja harjoitustuntien kirjaamiseen,ei tule tehdyksi säännöllisest. ( ) 31. hälytysosaston toiminta ( ) 32. hälytysten ja harjoitusten kirjaaminen ( ) 33. Harjoitukset ja hälytykset ( ) 34. harjoitukset, valistukset ( ) 35. Harjoitus ja hälytystuntien kirjanpitoon ( ) 36. Harjoitus seuranta ( ) 37. harjoitusten kirjaamiseen ( ) 38. harjoitusten kirjaamiseen ( ) 39. harjoitustenkirjaaminen ( ) 40. harjoitustunnit ja jäsenten tiedot ( ) 41. harrastetunteja ( ) 42. hekilöstörekisteri ( ) 43. Henkilö ja koulutustiedot ( ) 44. henkilörekisteri ( ) 45. henkilörekisteri ( ) 46. henkilöstö,harjoitukset koulutus ( ) 47. Henkilötiedot ( ) 48. henkilötiedot ja käydyt kurssit ( ) 49. henkilötiedot,koulutustiedot ( ) 50. henkilötietoihin ( ) 51. hlötiedot, koulutus ( ) 52. Inom loppet av september tas Haka i bruk ( ) 53. jäsenrekisteri ( ) 54. jäsenrekisteri yms ( ) 55. kaikkiin mutta ei säänöllisesti ( ) 56. kaluston vuokrauksiin ( ) 57. kankea käyttää eikä tietoa mitä toimintoja HAKAsta löytyy. Eikä ole ollut aikaa tutustua HAKAan ( ) 58. kirjaan kun muistan ( ) 59. kirjauksiin ( ) 60. koulutukset ( ) 61. Koulutus ja henkilötietojen ylläpitoon ( ) 62. koulutussuunnitelma ( ) 63. Koulutustiedot ( ) 64. Koulutustiedot, hemnkilörekisterin ylläpito ( ) 65. kurser ( ) 66. kursseihin ( ) 67. Kurssien kirjaamiseen ja ilmoittautumiseen ( ) 68. kurssit ( ) 69. läger anmälning ( ) 70. medlemsregister, talkotimmar ( ) 71. medlemsuppgifter ( ) 72. Muun toiminnan kirjaamiseen (ei hälyt ja harjoitukset) ( ) 73. nimet on sinne laitettu ( ) 74. Nuoret ( ) 75. nuoriso osasto ( ) 76. nuoriso osasto ( ) 77. nuoriso osasto kokonaan jahälytysos miehistön määrä ( ) 78. nuoriso osaston ( ) 79. Nuoriso osaston koulutusseurantaan ja leireille ilmoittautumisiin. ( ) 80. Nuoriso osaston toiminta kirjataan Hakaan ( ) 81. nuorten harjoituksiin ( ) 82. ollaan vasta opettelemassa ( ) 83. Personuppgifter,utryckningar ( ) 84. perustkoulutus ( ) 85. silloin tällöin tilastoja ( ) 86. statistik ( ) 87. statistik ( ) 88. Toimintatilasto ( ) 89. varainhankinnan kirjaamiseen ( ) 90. Vi strävar till att aktivt använda Haka. Detta är det första året då vi försöker använda HAKA aktivt ( ) 91. Viikkoharjoitukset ( ) 6. Maksetaanko palokunnassa henkilökohtaisia palkkoja tai palkkioita? Kysymykseen vastanneet: 323 (ka: 2,8) (6.1) Hälytyksiin osallistumisesta 54,2% 175 (6.2) Viikkoharjoituksiin osallistumisesta 46,7% 151 (6.3) Peruskoulutukseen kuuluvista kurssei sta niille osallistumisesta (tai osalle kurssei sta) (6.4) Nuoriso osaston johtajalle viikkoharjoit usten pitämisestä (6.5) Palkkaa ei makseta säännöllisesti ken ellekään 40,6% ,4% 82 45,8% 148

6 7. Montako henkilöä on palokunnan hälytyskelpoisten määrä? (käynyt sammutustyökurssin sekä osallistunut n. 15 kertaa viikkoharjoitukseen/vuosi) Kysymykseen vastanneet: 330 (ka: 4) (7.1) alle 5 henkilöä 0,6% 2 (7.2) 6 10 henkilöä 14,2% 47 (7.3) henkilöä 29,4% 97 (7.4) henkilöä 25,5% 84 (7.5) henkilöä 13% 43 (7.6) henkilöä 10,9% 36 (7.7) henkilöä 4,2% 14 (7.8) yli 40 henkilöä 2,1% 7 8. Mikä on palokuntanne hälytysosaston aktiivisten (käy harjoituksissa n. 15 krt/v) henkilöiden koulutustaso? Kysymykseen vastanneet: ) 2 3 2) 4 5 3) 6 7 4) 8 9 5) ) ) 14 tai y li 8) Palokunnan päällikkö (ka: 3,056; yht: 266) 38,7% ,5% 81 6,4% 17 1,1% 3 0,4% 1 0,8% 2 1,5% 4 20,7% 55 Yksikönjohtaja (ka: 3,931; yht: 304) 8,9% 27 28% 85 24,7% 75 9,2% 28 3,6% 11 2,3% 7 1,3% 4 22% 67 Vanhempi sammutusmies (samm+savu+ea +pel+yksi 5 kurssista) (ka: 4,772; yht: 302) 3,6% 11 13,2% 40 20,9% 63 16,9% 51 8,3% 25 6,6% 20 7,9% 24 22,5% 68 Sammutusmies (samm+savu) (ka: 4,276; yht: 290) 4,1% 12 22,1% 64 24,5% 71 12,4% 36 6,6% 19 6,2% 18 6,9% 20 17,2% 50 Nuorempi sammutusmies (ka: 3,965; yht: 28 8) 4,9% 14 31,9% 92 21,9% 63 8,3% 24 6,9% 20 4,5% 13 5,2% 15 16,3% 47 Sammutusmiesharjoittelija (ka: 3,092; yht: 25 1) 26,7% 67 36,7% 92 10,8% 27 2,4% 6 3,6% 9 2,4% 6 5,2% 13 12,4% 31 ka: 3,884; yht: ,8% ,7% ,6% 316 8,7% 148 5% 85 3,9% 66 4,7% 80 18,7% Montako kertaa hälytysosasto harjoittelee vuosittain? Kysymykseen vastanneet: 329 (ka: 4,4) (9.1) alle 15 0,3% 1 (9.2) kertaa 4,9% 16 (9.3) kertaa 14,6% 48 (9.4) kertaa 28,6% 94 (9.5) ,3% 126 (9.6) yli 50 kertaa 13,4% Mikä on harjoitusten keskimääräinen kesto? (sisältäen harjoituksen, huollon ja palautteen) Kysymykseen vastanneet: 328 (ka: 2,6) (10.1) 1 tunti 0,3% 1 (10.2) 1,5 2 tuntia 39,9% 131 (10.3) 2 3 tuntia 55,8% 183 (10.4) yli 3 tuntia 4% 13

7 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. ( ) 11. ( ) 12. ( ) 13. ( ) 14. ( ) 15. ( ) 16. ( ) 17. ( ) 18. Alpe ( ) 19. ALPEn erikoiskalustoa ( ) 20. alpen kalusto ( ) 21. alpen kalustoa ( ) 22. Alueen 1. palokunnan kalustoa ( ) 23. alueen vara sammutusauto ( ) 24. Aluelaitoksen yhteistä koulutuskalustoa. ( ) 25. beredskapsbil Staden Jakobstad utrustad med tungräddninings utrustning ( ) 26. Diverse material som lånas av medlemmar. ( ) 27. elvytysharjoitusvälineet ( ) 28. esim.kunnan kelkka ja mönkijä tms. ( ) 29. Espl:n kalusto ( ) 11. Kuinka monta henkilöä käy harjoituksissa keskimäärin? Kysymykseen vastanneet: 329 (ka: 2,7) (11.1) alle 5 henkilöä 3,3% 11 (11.2) 6 10 henkilöä 47,4% 156 (11.3) henkilöä 31,6% 104 (11.4) henkilöä 12,2% 40 (11.5) henkilöä 4,3% 14 (11.6) henkilöä 1,2% 4 (11.7) yli 30 henkilöä 0% Onko palokunnan käytettävissä erillistä harjoitusaluetta/ paikkaa? Kysymykseen vastanneet: 329 (ka: 1,4) (12.1) ei 59% 194 (12.2) kyllä 41% Pidättekö yhteisiä harjoituksia jonkun naapuripalokunnan kanssa säännöllisesti? Kysymykseen vastanneet: 328 (ka: 1,4) (13.1) ei 60,4% 198 (13.2) kyllä 39,6% Onko palokunnalla käytettävissä harjoituksiin muuta kuin palokunnan omaa hälytyskalustoa? Kysymykseen vastanneet: 327 (ka: 1,3) (14.1) ei 69,1% 226 (14.2) on, mitä? 30,9% 101 Kysymys [14.2] (Onko palokunnalla käytettävissä harjoituksiin muuta kuin palokunnan omaa hälytyskalustoa?. on, mitä?)

8 30. Finavian palokalusto ( ) 31. ibland brandvärkets ( ) 32. IUPL:n harjoituskalustoa ( ) 33. jäsenistön omat ( ) 34. jokilaaksojen pelastuslaitoksen kalusto palokunnalla ei omaa kalustoa ( ) 35. jokilaaksojen pelastuslaitos ( ) 36. Kaikki aluepelastuslaitoksen kalusto ( ) 37. kattosimulaattori ym. alpen kalustoa ( ) 38. kattosimulaattori, sammutuskontti, linja auto, pienoismalli kaupunki ( ) 39. Köysi ja evy kalustoa ( ) 40. kunnan kalustoa tarvittaessa ( ) 41. Kunnan kiinteistöjä ( ) 42. kunnan välineet ( ) 43. ku pel.lait kalustoa ( ) 44. Lähes kaikki kalusto on pelastuslaitoksen ( ) 45. lahi VPK:ten kalustoa ( ) 46. Lainataan tarpeen mukaan ( ) 47. Lainattavissa mm. savukone ( ) 48. Lieskahdussimulaattori ( ) 49. Liikenteenohjaus peräkärry ( ) 50. LUPen harjoitustorni varusteineen ( ) 51. Miehistöauto.maastomänkiä/telavarustus,veneitä 2,pumppukalustoa ja peräkärryjä 2. ( ) 52. Mönkijä ( ) 53. mönkijä ( ) 54. Moottorikelkka ( ) 55. naapuri palokunnan ( ) 56. Naapuri palokuntien erikois materiaalia. ( ) 57. Omaa kalustoa ( ) 58. on käytettävissä kunnan kalustoa mutta ei ole käytetty ( ) 59. Oulu Koilismaan pelasutslaitoksen kalustoa tarvittaessa. ( ) 60. Övningscontainer ( ) 61. Övningsfältet i Jakobstad ( ) 62. Pelastuslaitokselta lainattavia välineitä, esim VIRVE ( ) 63. Pelastuslaitoksen ( ) 64. Pelastuslaitoksen ( ) 65. Pelastuslaitoksen autot mm. ( ) 66. Pelastuslaitoksen harjoituskalustoa tarvittaessa ( ) 67. pelastuslaitoksen kalusto ( ) 68. pelastuslaitoksen kalustoa ( ) 69. pelastuslaitoksen kalustoa ( ) 70. Pelastuslaitoksen kalustoa erikseen sovittaessa ( ) 71. pelastuslaitoksen Kiteen aseman kalusto, palokunnalla on miehistöauto ja kuomuperäkärri ( ) 72. pelastuslaitoksen yhteinen kalusto ( ) 73. Pienessä määrin simulointimateriaalia (autonromuja, savusukelluskontti jne.) sekä harjoituskohteita. ( ) 74. Pintapelastus ja polttonuket, savukone ( ) 75. PV:n pelastuskalustoa ( ) 76. R11, mönkijä ja savusukelluskontti ( ) 77. Raahe vakinaisenkalustoa ( ) 78. regionalreddningvärkkets ( ) 79. rökmaskin ( ) 80. Säiliö auto ( ) 81. saku ( ) 82. saman kunnan muiden asemien kalustoa ( ) 83. sammutusauto, miehistöauto, kalustoauto, vene ( ) 84. savusukellukseen välineet ( ) 85. savusukelluskontti ym. mitä tarvitaan ( ) 86. simulaattoreita ja erikoiskalustoa naapuripaloasemilta ( ) 87. skrotbilar, båtar ( ) 88. spr ja vapepa ( ) 89. Tarvittaessa saadaan kalustoa ( ) 90. Tarvittaessa voimme käyttää EKP:n Imatran paloaseman miehistöautoa viikkoharjoituksissa. Lisäksi tarvittaessa ja pyydettäessä myös Imatran paloaseman muuta kalustoa (13, 16) on mahdollista käyttää harjoituksiin. ( ) 91. tehdasalueen kalustoa ( ) 92. Tiehallinnon liikenteenohjaus perävaunu ja Pelastuslaitoksen kalustoa tarvittaessa. ( ) 93. Toisenkin aseman kalustoa on mahdollisuus käyttää ( ) 94. utrymme för varm rökdykning ( ) 95. vanhoja Autoja. ( ) 96. Varalla olevaa kalustoa ( ) 97. Vene,ensivastevälineet ( ) 98. virvet, elvytysnuket yms ( ) 99. Voi lainata pääpaloasemalta ( ) 100. Yhteistoiminta tahojen kalustoa, kuten autoja leikeltäväksi jne.. ( ) 101. Yhteistyötahojen kalustoa ( ) 15. Käytättekö ulkopuolisia palveluntarjoajia tai kouluttajia viikkoharjoitusten järjestämiseen? Kysymykseen vastanneet: 322 (ka: 1,4) (15.1) ei 58,7% 189 (15.2) kyllä, ketä? 41,3% 133 Kysymys [15.2] (Käytättekö ulkopuolisia palveluntarjoajia tai kouluttajia viikkoharjoitusten järjestämiseen?. kyllä, ketä?) 1. ( )

9 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. ( ) 11. ( ) 12. ( ) 13. ( ) 14. ( ) 15. ( ) 16. ( ) 17. ( ) 18. ( ) 19. ( ) 20. ( ) 21. ( ) 22. ( ) 23. ( ) ggr per år ( ) 25. aina kun mahdollista! Poliisi, paikallinen saraankuljetus ( ) 26. Ajoittain Pelastuslaitoksen päällystöä ja alipäällystöä ( ) 27. Alansa asinatuntijoita. ( ) 28. alpe ( ) 29. Alpe/Vierailija ( ) 30. alpen henkilöstöä ( ) 31. alpen väkeä, ulkopuolisia kouluttajia ( ) 32. Alpen virkamiehiä ( ) 33. aluelaitoksen henkilöstö ( ) 34. Aluelaitoksen vakinaista henkilöstöä ( ) 35. ambulanspersonal, ekenäs räddningsverks personal ( ) 36. Ambulanspersonal, Polis ( ) 37. ambulanssin väkeä ( ) 38. ammattihenkilöstöä ( ) 39. Asiantuntija avut ( ) 40. Asiantuntijoita ( ) 41. asiantuntijoita, muita viranomaisia ( ) 42. Asiantuntijoita; poliisi, yrittäjät, teollisuus, pelastuslaitos ( ) 43. Autokoulu, VR, Poliisi, Sairaankuljetus(esperi) ( ) 44. Autokoulunopettajia, P3, VAK asiantuntijoita ( ) 45. Brandmästare ( ) 46. EA sairaankuljetus, joskus Hätäkeskuspäivystäjä ym ( ) 47. ea kouluttajat, metsurit ym. ( ) 48. ensihoidon ammattilaisia ( ) 49. ensihoitoa ( ) 50. Ensivaste sakumestari/ensihoitaja ( ) 51. Eri alojen asiantuntijoita ( ) 52. eri alojen asiantuntijoita ( ) 53. eri ammattiryhmiä ( ) 54. erikoisammatti henkilöitä ( ) 55. erikoiskoulutuksessa asiantuntijoita ( ) 56. erityisammattilaisia eri pelastustoimen aloilta sekä poliisit ja sairaalahenkilökuntaa ( ) 57. Esim. Metsäkeskus, Varsinais Suomen Maaseutuoppilaitos, ADR kuljetusliikkeet, poliisi, sairaankuljetusyritykset ( ) 58. EVY harjoitus ( ) 59. EVY kertaukset ( ) 60. Första delvård // Ambulanspersonal ( ) 61. I samband med exkursioner. T.ex Medi Heli och Nödcentralen ( ) 62. ibland brandvärket, övriga kårer ( ) 63. Ibland.Skiftesförman ( ) 64. Joskus muiden palokuntien kouluttajia ( ) 65. Joskus pelastuslaitosta ja tilanteen mukaan pelastustoimen ulkopuoleltakin ( ) 66. ku pel. lait. pem.,spr ( ) 67. Kympe ( ) 68. Lääkäri, merikapteeni, paloesimies, ( ) 69. liikunta alan yrittäjiä ( ) 70. liikunta ja evy ( ) 71. liikuntakouluttajia, elöimen pelastuskouluttaja ( ) 72. metsuri, poliisi, päätoiminen hlöstö ( ) 73. Metsurit 1 krt/v ( ) 74. Muu laitoksen henkilökunta ( ) 75. n. 5 krt vuodessa ( ) 76. oman alansa ammattilaisia ( ) 77. Ordinarie kårer ( ) 78. P 4 L4 från Jakobstad ( ) 79. p4 ja p3 ( ) 80. paloesimiestä pääpaloasemalta ( ) 81. Palokunnasta Pelastuslaitokselle töihin siirtyneet toimivat kouluttajina 1 2 krt vuodessa ( ) 82. palomestari, ensihoitaja, paloesimies ( ) 83. pela ( ) 84. pelan henkilöstöä ( ) 85. Pelastuslaitoksen esimiehet, muut alan asiantuntijat ( ) 86. pelastuslaitoksen henkilökuntaa ( ) 87. Pelastuslaitoksen henkilöstöä, poliiseja, muita erikoisalojen ammattilaisia ( ) 88. Pelastuslaitoksen tulee järjestää muutama harjoitus vuosittain. ( ) 89. pelastuslaitoksen vakinaista henkilöstöä 4 krt/vuosi ( ) 90. Pelastuslaitoksen vakituista henkilökuntaa ( ) 91. pelastuslaitoksen viranhaltijoita ( )

10 92. Pelastuslaitos ( ) 93. Pelastuslaitos ( ) 94. pelastuslaitos järjestää ja johtaa harjoitukset ( ) 95. Pelastuslaitos, ( ) 96. pelastuslaitos, poliisi ( ) 97. PHPela ( ) 98. poliisi /sos/terveys ( ) 99. poliisi 1 krt v ( ) 100. poliisi, tai muu henkilö m ikö tietää kohteestä tai asiasta join enemmän ( ) 101. poliisi,vapepa ( ) 102. Poliisit, ambulanssi.. ( ) 103. Riippuen aiheesta, Ambulanssi, erityiskoulutus ym ( ) 104. riippuu aiheesta, metsuri,poliisi ym ( ) 105. riskikohteiden edustajia aj muita asiantuntijoita ( ) 106. sähköalan ammattilaisia, phpela:n tarjoamia mahdollisuuksia ( ) 107. sairaankulj ( ) 108. Sairaankuljetus ( ) 109. sairaankuljetus ( ) 110. sairaankuljetus henkilöstöä ( ) 111. saku henkilöstö ( ) 112. saku,hissimiehiä ( ) 113. Satunnaisesti eri sidosryhmien edustajia, mm. sähköyhtiöt. ( ) 114. Satunnaisesti pelastuslaitoksen palomestareita ( ) 115. satunnaisesti vierailevia luennoitsijoita ( ) 116. SHP, SMPS ( ) 117. Sjuksköt, andra myndigheter ( ) 118. sjukvårdare ( ) 119. Sporadiskt (olika yrkesföreträdare) ( ) 120. spr yms ( ) 121. SPR, satunnaisesti muita kuten esim. pelastusvälineistön toimittajia ( ) 122. spr/pelastuslaitos ( ) 123. tavittaessa ensihoidon ammattilaisia ( ) 124. Teollisuuden asiantuntioita ja vaarallistenaineiden. ( ) 125. Terveystoimi, Poliisi ( ) 126. Tukes, Pela, Poliisi, Energialaitos, Pelastusopisto ( ) 127. vakihenkilöstöä ( ) 128. vakinaisia palomiehiä ( ) 129. Vakinaista palokuntaa ( ) 130. vierailevia kouluttajia jostakin aiheesta, esim. savusukellus ( ) 131. VR ( ) 132. Yhteistyö tahoja ( ) 133. yt viranomaisia, asiantuntijoita ( ) (17.13) Turvallisuusviestintä 11,8% Palokunnan koulutussuunnitelman laatii ja hyväksyy? Kysymykseen vastanneet: 320 Koulutussuunnitelman laatii (ka: 4,338; yht: 4 14) Koulutussuunnitelman hyväksyy (ka: 4,186; yh t: 397) ka: 4,264; yht: 811 Palokun nan ylei nen kok ous 1) 3,1% 13 8,3% 33 5,7% 46 Paloku nnan h allitus 2) 5,3% 22 17,9% 71 11,5% 93 Paloku nnan p äällikk ö 3) 19,3% 80 18,6% 74 19% 154 Paloku nnan p äällyst ö 4) 30,9% ,1% 56 22,7% 184 Palokun nan koul utuspääl likkö 5) 23,2% 96 5% 20 14,3% 116 Pelastusl aitoksen koulutus päällikkö 6) 4,3% 18 15,1% 60 9,6% 78 Muu pel astuslait oksen h enkilö 7) 13,8% 57 20,9% 83 17,3% Onko palokunnassa nimetty vastuuhenkilöt seuraaviin toimintoihin? Kysymykseen vastanneet: 280 (ka: 6,3) (17.1) Koulutuspäällikkö 56,1% 157 (17.2) Ensivaste 48,6% 136 (17.3) Korkeanpaikan työskentely 48,9% 137 (17.4) Savusukellus 42,5% 119 (17.5) Hälytysajo 18,2% 51 (17.6) Ajoneuvot 62,9% 176 (17.7) Asema/talli 47,1% 132 (17.8) Henkilökohtaiset varusteet 43,6% 122 (17.9) Pienkalusto 37,9% 106 (17.10) Viestiliikenne 28,9% 81 (17.11) Liikunta/kuntotesti 47,1% 132 (17.12) Rekrytointi 22,5% 63

11 17. Onko palokunnassa nimetty vastuuhenkilöt seuraaviin toimintoihin? Kysymykseen vastanneet: 280 (ka: 6,3) (17.1) Koulutuspäällikkö 56,1% 157 (17.2) Ensivaste 48,6% 136 (17.3) Korkeanpaikan työskentely 48,9% 137 (17.4) Savusukellus 42,5% 119 (17.5) Hälytysajo 18,2% 51 (17.6) Ajoneuvot 62,9% 176 (17.7) Asema/talli 47,1% 132 (17.8) Henkilökohtaiset varusteet 43,6% 122 (17.9) Pienkalusto 37,9% 106 (17.10) Viestiliikenne 28,9% 81 (17.11) Liikunta/kuntotesti 47,1% 132 (17.12) Rekrytointi 22,5% 63 (17.13) Turvallisuusviestintä 11,8% 33 (17.14) Muu, kuka? 9,3% 26 Kysymys [17.14] (Onko palokunnassa nimetty vastuuhenkilöt seuraaviin toimintoihin?. Muu, kuka?) 1. Båten ( ) 2. ea välineet ( ) 3. ensiaputarvikkeet, autojen sähkökalusto, pintapelastus ( ) 4. Ensiapuvastaava ( ) 5. Johtava viranhaltija hoitaa kaikki ( ) 6. JVT, koulutus, hälytyspäällikkö, henkilöstöasiat ( ) 7. kaikki kalusto ( ) 8. Kalustonhuoltaja ( ) 9. Kilpailutoiminnan ( ) 10. PÄÄLLIKKÖ/päällystö vastaa lopuista ( ) 11. Päätoiminen henkilöstö ( ) 12. palkkojen tarkastaja ( ) 13. palokunnalla ei ole, pelastuslaitoksella on nimetyt vastuuhenkilöt ( ) 14. PVPK ( ) 15. Radiokalusto, venekalusto,kiireettömän vedenkuljetus, paineilma, ym ( ) 16. Sammutinhuolto, Palokuntanuoret ( ) 17. Tiedottaminen ( ) 18. tietotekniikka ( ) 19. tyky ( ) 20. työturvallisuusvastaava, työterveysvastaava ( ) 21. ungdomsavdelningen ( ) 22. Vakinainen aseman henkilö ( ) 23. vene ( ) 24. Virkistys ( ) 25. yhdessä ( ) 26. yhdyshenkilö ( ) 18. Kuka toimii viikkoharjoitusten kouluttajina? Kysymykseen vastanneet: 328 (ka: 3,9) (18.1) Palokunnan päällikkö 48,8% 160 (18.2) Palokunnan päällystö 45,1% 148 (18.3) Palokunnan koulutuspäällikkö 26,2% 86 (18.4) Palokunnan yksikönjohtajat 77,1% 253 (18.5) Palokunnan jäsenet 48,8% 160 (18.6) Pelastuslaitoksen henkilöstö 49,1% 161 (18.7) Muiden palokuntien henkilöt 16,2% 53 (18.8) Ostopalvelukouluttaja 10,1% 33 KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Tässä osiossa selvitetään palokunnan koulutuksen kehittämistarpeita.)

12 19. Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1 4 (ei tärkeä tärkeä) Kysymykseen vastanneet: 323 Tarvitsemme apua koulutussuunnitelman laa timiseen (ka: 1,802; yht: 324) Tarvitsemme apua harjoitusten vetämiseen (ka: 2,133; yht: 324) Tarvitsemme erillisen harjoitusalueen (ka: 2,263; yht: 327) Tarvitsemme lisää erityisesti harjoituksiin tark oitettua kalustoa (ka: 2,113; yht: 326) ka: 2,078; yht: 1301 ei lainkaan tärkeä 1) 42% ,9% 87 29,1% 95 28,2% 92 31,5% 410 jokseenkin tärkeä 2) 39,2% ,8% ,3% 99 41,7% ,7% 491 tärkeä 3) 15,4% 50 26,5% 86 26% 85 20,6% 67 22,1% 288 erittäin tärkeä 4) 3,4% 11 6,8% 22 14,7% 48 9,5% 31 8,6% Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1 4 (ei tärkeä, tärkeä) Kysymykseen vastanneet: 321 Koulutussuunnittelun sähköinen apuväline (k a: 2,216; yht: 320) Koulutussuunnitteluyhteistyö (ka: 2,371; yht: 3 18) Palkattu viikkoharjoituskoulutussuunnittelija (ka: 1,481; yht: 320) Alueellinen harjoitusalue (ka: 2,522; yht: 322) Kiertävä koulutuskalusto (ka: 2,13; yht: 324) Vierailevat kouluttajat (ka: 2,784; yht: 319) Henkilökohtainen harjoituspäiväkirja (ka: 2,13 1; yht: 321) ka: 2,233; yht: 2244 ei lainkaan tärkeä 1) 22,2% 71 15,1% 48 65,6% ,3% 59 29,6% 96 3,8% 12 29% 93 26,2% 589 jokseenkin tärkeä 2) 44,1% ,8% ,4% 75 29,5% 95 34,6% ,8% 95 36,8% ,3% 769 tärkeä 3) 23,8% 76 34% 108 8,1% 26 33,9% % 94 50,8% ,5% 85 29,4% 660 erittäin tärkeä 4) 10% 32 9,1% 29 2,8% 9 18,3% 59 6,8% 22 15,7% 50 7,8% 25 10,1% Mikä seuraavista tahoista sopisi mielestäsi parhaiten alla lueteltujen toimintojen järjestämiseen? Kysymykseen vastanneet: 323 Pelastusliitto/ Alu eyksikkö 1) Pelastusla itos 2) Palokunta itse 3) Joku muu (esim. os topalvelu) 4) Koulutussuunnitelman tekeminen (ka: 2,592; yht: 375) 3,5% 13 34,4% ,6% 231 0,5% 2 Koulutussuunnitelman vahvistaminen (ka: 2,365; yht: 362) 3,6% 13 56,6% ,5% 143 0,3% 1 Koulutuksen järjestäminen (ka: 2,409; yht: 48 7) 9,9% 48 42,7% ,1% 215 3,3% 16 Koulutuskaluston lainaaminen/vuokraaminen (ka: 1,974; yht: 387) 19,1% 74 66,9% ,4% 44 2,6% 10 Viikkoharjoitusten valmistelu (ka: 2,698; yht: 4 07) 1,7% 7 28,5% ,1% 277 1,7% 7 ka: 2,41; yht: ,7% ,4% ,1% 910 1,8% Onko koulutustarjonta ollut palokunnallenne riittävää viimeisen kahden vuoden aikana miehistön peruskurssien osalta? Vastaa seuraaviin asteikolla 1 4 Kysymykseen vastanneet: ei laink aan kurs sitarjonta a 1) 2 liian vähän kur sseja, osa hakij oista päässyt ku rssille, osa ei 2) 3 riittävästi kur sseja, kaikki h akeneet pääss eet kurssille 3) 4 riittävästi kurss eja, kurssi peruut ettu vähäisten ha kijoiden vuoksi 4) 0,3% 38,8% 58,1% 2,8%

13 22. Onko koulutustarjonta ollut palokunnallenne riittävää viimeisen kahden vuoden aikana miehistön peruskurssien osalta? Vastaa seuraaviin asteikolla 1 4 Kysymykseen vastanneet: 319 Sammutustyökurssi (ka: 2,634; yht: 320) Savusukelluskurssi (ka: 2,664; yht: 318) Palokuntien EA kurssi (ka: 2,646; yht: 316) Pelastustyökurssi (ka: 2,551; yht: 312) Öljyvahingontorjuntakurssi (ka: 2,462; yht: 30 5) Vaarallisten aineiden kurssi (ka: 2,317; yht: 3 06) Pintapelastuskurssi (ka: 2,395; yht: 291) Ensivastekurssi (ka: 2,389; yht: 293) Turvallisuusviestintäkurssi (ka: 1,557; yht: 28 2) Yksikönjohtajakurssi (ka: 2,422; yht: 308) ka: 2,414; yht: ei laink aan kurs sitarjonta a 1) 0,3% 1 3,1% 10 4,4% 14 7,1% 22 14,8% 45 23,5% 72 24,1% 70 14,3% 42 67,4% ,6% 51 16,9% liian vähän kur sseja, osa hakij oista päässyt ku rssille, osa ei 2) 38,8% ,7% ,7% 94 34% ,2% 92 28,1% 86 24,1% 70 33,8% 99 11,7% 33 28,6% 88 29,9% riittävästi kur sseja, kaikki h akeneet pääss eet kurssille 3) 58,1% ,7% ,7% ,8% ,2% ,5% ,2% ,5% ,8% 53 51% % riittävästi kurss eja, kurssi peruut ettu vähäisten ha kijoiden vuoksi 4) 2,8% 9 10,4% 33 3,2% 10 3,2% 10 5,9% 18 6,9% 21 11,7% 34 1,4% 4 2,1% 6 3,9% 12 5,1% Onko koulutustarjonta ollut palokunnallenne riittävää viimeisen kahden vuoden aikana täydennyskurssien osalta? Vastaa seuraaviin asteikolla 1 4 Kysymykseen vastanneet: 313 Viestiliikennekurssi (ka: 1,56; yht: 302) Ajoneuvon käsittelykurssi (ka: 1,798; yht: 302) Vauriotuhopuiden raivauskurssi (ka: 1,672; yh t: 299) Eläinten pelastamisen kurssi (ka: 1,59; yht: 3 00) Jälkivahinkojentorjuntakurssi (ka: 1,541; yht: 2 92) Metsäpalontorjuntakurssi (ka: 1,495; yht: 295) Konemieskurssi (ka: 1,332; yht: 295) Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi (k a: 2,12; yht: 308) Toimi oikein paloilmoittimella kurssi (ka: 1,74 1; yht: 294) ka: 1,652; yht: ei laink aan kurs sitarjonta a 1) 65,9% ,7% ,5% ,3% ,5% ,5% ,3% ,9% 92 58,2% ,9% liian vähän kur sseja, osa hakij oista päässyt ku rssille, osa ei 2) 12,9% 39 28,1% 85 16,7% 50 14,3% 43 12,7% 37 8,8% 26 11,2% 33 30,2% 93 11,2% 33 16,3% riittävästi kur sseja, kaikki ha keneet päässe et kurssille 3) 20,5% 62 23,8% 72 23,7% 71 19,3% 58 18,2% 53 18,3% 54 9,5% 28 38% ,9% 85 22,3% riittävästi kurss eja, kurssi peruut ettu vähäisten ha kijoiden vuoksi 4) 0,7% 2 1,3% 4 1% 3 2% 6 1,7% 5 1,4% 4 1% 3 1,9% 6 1,7% 5 1,4% Miten tarpeellisena pidät omalle palokunnallesi seuraavia täydennyskursseja? Kurssin jälkeen näkyy kurssin pituus (h). Kolme viimeistä kurssia ovat yksikönjohtajille tarkoitettuja kursseja. Kysymykseen vastanneet: tarpeet on 1) 2 jokseenkin tarp eeton 2) 3 jokseenkin tarpee llinen 3) 4 tarpeellin en 4) Viestiliikennekurssi (12 h) (ka: 3,054; yht: 31 6) 3,8% 12 18,4% 58 46,5% ,3% 99

14 1. Nuoriso osastoihin tarvitaan uusia vetäjiä, heidän koulutusta sekä sitouttamista varsinkiin VPK:n puolelle tarvitaan. ( ) 2. Oppilaan työkirjat takaisin ( ) 3. Jämäkät koulutusmateriaalit esim. sähköisenä. Vierailevia kouluttajia. ( ) 4. Kouluttajien kouluttamista, varsinkin osaavista nuorten kouluttajista on kova pula. Uusia kiertäviä kouluttajia, toisivat vaihtelua ja levittäisivät uusinta tietoa. ( ) 5. ( ) 6. Aikaisemmin mainittuja kursseja joita ei järjestetä alueellamme ( ) 7. Koulutus materiaalia viikkoharjoituksien pitämiseen. ( ) 8. Työturvallisuus & Työsuojelukurssi, turvallisuusviestintäkurssi ( ) 9. HAKA on edelleen liian kankea. Siinä on liikaa tasoja yhdelle kirjaukselle (harjoitus/hälytys). Kaikki pitäisi olla yhdellä näytöllä aina kerrallaan. ( ) 10. Koulutusmateriaalia sähköisessä muodossa. Päällekkäiset tilastointijärjestelmät poistettava, pelalla omat ja Hakassa omat. Tietoja tarvitaan kuitenkin esim. palkka asioissa. ( ) 11. UPL:n alueella kurssivalinnat jokseenkin sekaisin koska jos Espoossa järjestetään kurssi niin siihen valitaan Sipoosta kurssilaisia. Tärkeintä olisi ensin valita kurssinpitopaikan alueen omaa väkeä kursseille. Ei Espoostakaan kukaan haluaisi lähteä Sipooseen asti kurssille koska olemme lähes kaikki päivätöissä ja päivät ovat turhan pitkiä jos kurssipaikka on kaukana. ( ) 12. Koulutusmateriaaleja, etenkin kurssimateriaaleja tulisi kehittää ja ajantasaistaa. Materiaalit pitäisi saattaa yhtenäisiksi ja niihin pitäisi pystyä tukeutumaan myös sisäisessä koulutuksessa. Kurssit itsessään unohtuvat nopeasti, mutta hyvän koulutusmateriaalin 24. Miten tarpeellisena pidät omalle palokunnallesi seuraavia täydennyskursseja? Kurssin jälkeen näkyy kurssin pituus (h). Kolme viimeistä kurssia ovat yksikönjohtajille tarkoitettuja kursseja. Kysymykseen vastanneet: tarpeet on 1) 2 jokseenkin tarp eeton 2) 3 jokseenkin tarpee llinen 3) 4 tarpeellin en 4) Viestiliikennekurssi (12 h) (ka: 3,054; yht: 31 6) 3,8% 12 18,4% 58 46,5% ,3% 99 Vanhemman sammutusmiehen täydennysku rssi (16h) (ka: 3,053; yht: 319) 2,5% 8 18,2% 58 50,8% ,5% 91 Palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus (15h) (ka: 2,575; yht: 315) 9,8% 31 36,8% ,4% % 44 Palontutkintakurssi (14 h) (ka: 2,197; yht: 315) 22,2% 70 44,4% ,8% 78 8,6% 27 Psyykkinen ensiapu (13 h) (ka: 2,537; yht: 31 3) 14,4% 45 30,7% 96 41,9% ,1% 41 Ajoneuvon käsittelykurssi (17 h) (ka: 3,335; yh t: 316) 1,9% 6 9,2% 29 42,4% ,5% 147 Henkilön nostot ja laskut (19 h) (ka: 3,075; yh t: 318) 1,9% 6 18,9% 60 49,1% ,2% 96 Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi (2 0 h) (ka: 3,408; yht: 316) 0,9% 3 6,3% 20 43,7% ,1% 155 Vauriotuhopuiden raivauskurssi (13 h) (ka: 3,157; yht: 319) 1,6% 5 18,2% 58 43,3% % 118 Eläinten pelastamisen kurssi (21 h) (ka: 2,94 3; yht: 315) 4,4% 14 20% 63 52,4% ,2% 73 Jälkivahinkojentorjuntakurssi (8 h) (ka: 2,692; yht: 315) 7,6% 24 30,8% 97 46,3% ,2% 48 Sisäpalosimulaattorikurssi (18 h) (ka: 2,791; yht: 316) 7,6% 24 27,2% 86 43,7% ,5% 68 Metsäpalontorjuntakurssi (16 h) (ka: 2,691; yh t: 317) 7,9% 25 31,5% ,2% ,4% 52 Konemieskurssi (11 h) (ka: 2,763; yht: 316) 7,6% 24 30,1% 95 40,8% ,5% 68 CBRN.kurssi (16 h) (ent. suojelutoiminta poi kkeusoloissa) (ka: 2,15; yht: 313) 22,4% 70 45,4% ,2% 85 5,1% 16 Vaarallisten aineiden tukitoiminnot (12 h) (ka: 2,8; yht: 315) 5,1% 16 27,9% 88 48,9% ,1% 57 Palokunnan toiminta poikkeusoloissa (15 h) (ka: 2,567; yht: 312) 10,6% 33 34,9% ,7% ,8% 40 Yksikönjohtajan täydennyskurssi (30 h) (ka: 3,419; yht: 313) 1,3% 4 6,4% 20 41,5% ,8% 159 Toimi oikein paloilmoittimella kurssi (12 h) (k a: 3,006; yht: 310) 5,8% 18 17,7% 55 46,5% % 93 ka: 2,854; yht: ,3% ,9% ,9% ,9% 1492 AVOIN PALAUTE (Palautteen saaminen on todella tärkeätä toiminnan kehittämisen kannalta, joten vastaa myös avoimiin kenttiin.) 25. Mitä palveluja SPEK ryhmä voisi tuottaa palokunnille (SPEK sekä alueelliset pelastusliitot ja SPEKin alueyksiköt)?

15 pitäisi pystyä tukeutumaan myös sisäisessä koulutuksessa. Kurssit itsessään unohtuvat nopeasti, mutta hyvän koulutusmateriaalin avulla tieto jää pysyvämmin haltuun ja sitä voi viedä eteenpäin omassa palokunnassaan. ( ) 13. Tehtävääjäljitteleviä toimintaharjoituksia harjoitusalueella tai muulla sopivalla alueella jonne palokunta voi harjoitusiltanaan tulla suorittamaan tehtävää, niin, että palokunnan oma henkilöstö ei ole kiinni harjoituksen järjestämisessä. ( ) 14. Se till att det finns tillräckligt med utbildning (rätt kurs av rätt längd vid rätt tid på rätt plats och med tillräckligt lång anmälningstid), att utbildningen är meningsfylld och att utbildningen utvecklas att motsvara dagens krav på vuxenutbildning, med särskild betoning på den utbildades och brandkårens behov. Brandkårsutbildning skall vara gratis, den skall ordnas nära den egna brandkåren, rätt utbildning skall finnas tillgänglig då brandkårist är mottaglig för utbildning, utbildningssystemet måste förnyas som helhet och de överlånga kurserna måste omarbetas (en lämplig kursperiod är "en lång veckända" vilket ger högst 20 timmar!). Hela systemets uppbyggnad är totalt föråldrad ("från 1800 talet"). Modern vuxenutbildning är modulärt uppbyggd och omfattar bl.a. interaktiv nätutbildning, kunskapsoch färdighetstest i stället för närvarotvång, mm. mm.) ( ) 15. Yhteinen tietopankki ( ) 16. Palokuntamme tarvitsee edelleen lisää miehiä, naisia ja nuoria. Olemme innostaneet jäseniämme liikaa ja he ovatkin karanneet pelastusopistoon, hakemaan itselleen ammatin pelastusalalta. ( ) 17. Kehittää HAKAn toiminnallisuutta. Nykyisellään sen käyttöliittymä on alkeellinen ja kömpelö. ( ) 18. Viikkoharjoituksissa käytettävää koulutusmateriaalia lisää. ( ) 19. Koska ei Aluepelastuslaitos pysty järjestämään yhteisharjoituksia Itä uudellamaalla niin Spek voisi ottaa sen asiakseen. Nyt en tarkoita Porvoon alueen palokuntia vaan Loviisan alueen VPK ja vakinaisia. ( ) 20. Koulutus materiaalia enemmän. ( ) 21. Kunde ha mera förslag på veckoävningar ( ) 22. Spekin ja alueellisten liittojen tehtävä on tuottaa sopimuspalokunnille koulutuspalveluita. Koska pelastustoiminnan taktiikka ja kalusto muuttuvat varsin nopeast,i tulee kurssien sisältöä päivittää riittävän usein. Täydennyskoulutuksen erittäin tärkeää, sopimuspalokuntien yksikönjohtajat ovat usein käyneet miehistön peruskurssit vuotta sitten, monet asiat ovat muuttuneet sillä välin. Muutoksen nopeus tulee vain kasvamaan, joten täydennyskoulutukseen tulee resursoida runsaasti. ( ) 23. ( ) 24. Sammutustyön kurssin jakaminen pienempiin tuntimääriin esin 2 kertaa 31 h olisi parempi osallistumisten kannalta. ( ) 25. sammutustyökurssien järjestämisessä pitäisi käyttää enemmän mielikuvitusta. Esimerkiksi siten, että teoria osuudet pidetään aluueen keskiosissa ja harjoitukset yksikön kokoisina lähellä osallistujia. Nyt oman palokuntani jäsenten kannalta on erittäin haastavaa ehtiä kursseille työpäivän jälkeen alueen toiselle laidalle. ( ) 26. Saada palokuntalaiset sitoutumaan tehtäviinsä. ( ) 27. Koulutusmateriaalin lainaus, Haka Palokuntarekisterin kehittäminen, Sähköinen viikkoharjoitusmateriaalin kehittäminen ( ) 28. viikkoharjoituksien vetäminen vaikka kerran pari vuodessa ( ) 29. Veneilyyn liittyvää koulutusta paikan päälle tuotuna. ( ) 30. Lisää näitä SPEK:in erityiskursseja esim. metsäpalon sammutustyökurssi / eläinten pelastaminen / viestiliikenne ym. niitä ei ole koskaan ollu ja niitä TODELLA TARVITAAN. ( ) 31. Stöda vid skolning samt övning. elektroniskt material till teoretiska övningar ( ) 32. Sammutustyökurssit alle 18v, jotta saataisiin ko ikäryhmä pysymään palokunnissa ja olisivat 18v valmiita sammutustyöhön. Alle 18v koulutus ei kiinnosta aluepelastuslaitosta. ( ) 33. Harjoituksiin kohdekalustoa, esim. kolaroituja ajoneuvoja. Näitä tarvitaan ympäri Oulu Koillismaata, harjoituksia liikenneonnettomuuksista on liian vähän, sekä myös kohdekalustoa on liian vähän. ( ) 34. Jag är ganska nöjd över det som erbjuds. Fortsatt stöd för rekrytering. Fortsatt utveckling av HAKA och HAKAextra. Dock kunde det finnas bättre material och service på svenska, speciellt HAKA fungerar dåligt på svenska då det uppkommer en hel del buggar då man använder HAKAs svenskspråkiga version. Det finns bra material dock, men det är oftast enbart på finska. Rekry kampanjens svenskspråkiga material var inte tillräckligt, i samband med rekry kampanjen fick vi dålig kritik då mycket av att materialet var enbart på finska. Bl.a. fanns det inget power point botten på svenska, detta gav oss dålig feedback från svenskspråkiga skolor. ( ) 35. Haka palvelun laajentaminen entisestään ja monipuolistaminen. ( ) 36. kouluttajia viikko harjoituksiin ( ) 37. Keskusjärjestö rakentaa yleismateriaalia ja alueelliset pelastusliitot voisivat tuottaa tarkennettua alueellisista näkökulmista tuotettua materiaalia pohjautuen SPEKin materiaaleihin. Samoin pelastusliitoilta voisi olla enemmän erikoiskalustoa lainattavana jota palokunnat voisivat käyttää viikoittaisiin harjoituksiin. ( ) 38. Toimintamallit, säännöt, johtosääntömallit tulisi nykyaikaistaa pikaisesti. Alueliittojen kautta tulisi saada paremmin tukea toiminnan järjestylyihin ja siellä tietopankki hyvistä käytännöistä alueella. ( ) 39. Materiaalia, valmiita harjoitussuunnitelmia ( ) 40. Kaikille avointa koulutusmateriaalia. Ohjeita harjoitusten tekemiseksi ( ) 41. Valmiita koulutussuunnitelmia ja koulutuksia/viikkoharjoituksia. Kouluttajatarjontaa myös viikkoharjoituksiin. Kalustolainausta, mutta pitää olla riittävän lähellä (100km on liian pitkä matka) ( ) 42. Eikös näitä tietoja saisi suoraan haka rekisteristä? ( ) 43. Kurssipakettien valmistus ja päivitys. Aluelaitokset hoitavat kohtuu hyvin aikuisten asioita, mutta SPEK:in osalta oleellista on NUORISOTYÖN tukeminen. ( ) 44. Kuumat savusukellusharjoitukset ja korkealla työskentelyn harjoitukset, jotka tarvitsevat päätoimisen kouluttajan. Koulutus pelastusalan liiton kautta. Tarve on jatkuva vuosittain. ( ) 45. SPEK voisi ruveta selvittämään mahdollisuutta tuottaa palokuntalaisille kertauskursseja. Nämä voisivat alkuvaiheessa olla vapaaehtoisia. ( ) 46. Salon alueelle alueen oma harjoitusalue, jossa savusukellusharjoittelua varten aina uudelleen poltettava talo. ( ) 47. ulkopuolista kouluttajaa jonka voisi tilata pitämään viikkoharjoituksia ( ) 48. Maksutonta koulutusmateriaalia ( ) 49. Koulutus palvelut hyvin järjestetty LSPEL:n alueella ( ) 50. Koulutusmateriaalia, yleensäkin kirjallisuutta ( ) 51. Tuottaa koulutusmateriaalia. Saataisiin sama sisältö koulutuksiin. ( ) 52. Nuorison kurssit ( ) 53. Räätälöityjä erikois koulutuksia alueen ja palokuntien tarpeen mukaa. Palokunnan päällikkö kerssin.tarve on suuri ja tärkeä. ( ) 54. Koulutusmateriaalin toimittaminen automaattisesti ( ) 55. Haka rekisterin käyttökoulutusta palokunnille, ja yksikönjohtajille että pääsee "sisään" ( ) 56. Mera kurser och info om olika saker. Info om hur man tex söker understöd för större investeringar från brandskyddsfonden. ( ) 57. Koulutusmateriaalia viikkoharjoituksiin, uudet pelastustekniikat eivät rantaudu maaseudulle vaan jäävät ison kaupungin pelastajille ( ) 58. Ohjeita ja materiaaleja oppituntien pitoon. ( ) 59. Kouluttjille suunnattua koulyusmateriaalia ( ) 60. HAKA: kehittäminen ( ) 61. Enemmän täydennyskursseja. Mahdollisesti alueen ja palokunnan tarpeisiin räätälöityjä kursseja. ( ) 62. Ulkopuolisia kouluttajia. Harjoituskalustoa, jota palokunnilla ei ole. Opetusmateriaalia. ( ) 63. Peruskursseja enempi ja halvemmalla. Palokunnissa on vanhentuvaa henkilöstöä, jotka jäävät suurin joukoin pois ja uutta koulutetaan liian vähän tarpeeseen nähden. Koulutusmäärärahat ovat vähissä, joten kurssitarjontaa tulee kehittää. Esim. entiset alueelliset) ( ) 64. Alueellisten suurien käytännön yhteistoiminta harjoitusten järjestäminen. Huom. aluelaitosten rajaalueet, eli laitoksiin kuuluvien ns. naapuri kuntien yhteisharjoitukset. ( ) 65. Monipuolisempaa kurssitarjontaa/koulutusta ( )

16 66. Olen huomannut että valtaosa jäsenillä fyyssinen kunto ei ole sellaisella tasolla jotta he pärjäisivät pitkissä hälytyksissä. Monella on ylipainoa. Haluaisimme kannustavan ohjelman jolla saataisiin hälytysosastoon uutta puhtia. ( ) 67. koulutusmateriaalit ( ) 68. Spekin tulee keskittyä tukemaan ja antamaan rahallista tukea alueellisille pelastusosastoille. Kaikki osastotoiminta palokunnissa on tarpeellista eikä yhtäkään saa karsia pois SPEKin toimenkuvasta. Alueosastoille on järjestettävä riittävät resurssit jotta eri alueiden palokunnat saavat tarvittaessa ohjeita, neuvoja, koulutusta, em. materiaaleja jne. Nyt Spekin linjaukset tuntuvat keskittyvän liikaa kehä III sisäpuolelle. Vielä lyhyesti; koulutusta, koulutusapua, koulutusmateriaalia, toimintakulttuuri yhdessä pelastuslaitosten kanssa kuntoon. Henkilökemioiden ollessa vastakkain tulee SPEKin(johdon) tutustua ongelmaan ja pyrkiä ratkaisemaan ne. ( ) 69. Palokunnat tarvitsevat koulutusmateriaalit sähköiseen käytöön. Ettei tarvitse skannailla kirjoista kun pitää oppitunteja. ( ) 70. Vaikea sanoa mitä lisäarvoa palokunnille olisi SPEKin palveluista ( ) 71. Koulutustarjonnan markkinointi suoraan palokunnille, jolloin palokunnat voisivat itse maksaa koulutukset, joita pelastuslaitos ei kustanna. ( ) 72. mera svenska kurser och elektronisk materiaal till förfoogande åt övningsdragare i kårerna ( ) 73. Kursmateria,l i synnerhet med tanke på den som skall dra kurserna och övningarna, dvs inte enbart ur elevsynpunkt. ( ) 74. Koulutuspaketteja ( ) 75. Lokalförbunden är de som bäst servar. SPEK skall se till att det finns uppdaterat utbildningsmaterial på båda språk. Avlönade utbildare/verksamhetsledare borde finnas i alla förbund. ( ) 76. Hyvä että SPEK on pikku hiljaa herännyt tehtäviensä tasalle. Tähän mennessä olen pitänyt SPEK:n toimintaa merkityksettömänä palokuntatyön kannalta. Katsotaan nyt mitä saatte aikaan vai unohtuuko pelastustoimen kannalta tärkein ryhmä jälleen kun uusi nuorekas henkilöstö urautuu tekemään "omia juttuja". HAKA on ihan ok juttu, mutta sisältää kovasti tietoturvaongelmia ja vaitioloon liittyviä ongelmia. HAKA:n raportointi toiminnot eivät vastaa kunnolla todellisia tarpeita. Hyvää kesää Sami Viholainen Veikkola VPK FBK fbk.net / ps. Saa kysyä lisää. ( ) 77. Spek skall inte ta över räddningsförbundens arbete. ( ) 78. SPEK voisi tuottaa power point tyylistä opetusmateriaalia perusasioista, se olisi helppo vaikka kouluttajaporukalla käydä läpi, näin saataisiin kouluttajille yhteiset käytännöt. Koska osa väestä on käynyt aika kauan sitten kursseja, eivätkä he meinaa päästä vanhoista käytännöistä irti lainkaan. Näin koottu tieto esim. selvityksistä power point muottoon tai monista muista asioista voisi helpottaa ja yhtenäistää näitä asioita. Myös esimerkkinä voisi olla jos pelastusopistolla aletaan opettaa jotain uutta mallia toteuttaa jokin asia, saataisiin näin tieto nopeasti kentälle. ( ) 79. HAKA:n kehittäminen entistä paremmaksi työkaluksi käyttää. Etenkin raportointien ja erilaisten listauksien osalta. ( ) 80. Alueellisia harjoitusalueita. Kalustoa jolla harjoitella ( ) 81. Täydennyskursseja, valmiita koulutus materiaaleja mitä voi muokata. ( ) 82. utbilda utbildare ( ) 83. tiedottaa mitä tapahtuu valtakunnan tasolla ( ) 84. blankett för uppgörande av årlig övningsplan. ( ) 85. Lisää sähkösiä/ladattavia koulutus materiaalia joita voi hyöduýntää nuorten ja miehistön koulutuksessa. monesti palokunnilla on "100 vuotta" vanhat kalvot käytössä ( ) 86. Olisi hyvä saada kertauskursseja kaikista täkeimmistä kursseista pitkään toiminnassa olleille sammutusmiehille ( ) 87. ( ) 88. Kirjallista materiaalia harjoitusten pitämiseen. ( ) 89. Viikkoharjoisten materiaalipankki. ( ) 90. koulutusohjelma runko vuodelle pakolliset harjoitukset ( ) 91. Mielestäni pitäisi järjestää enbemmän kokouksia joissa Palokunnat ja pelastuslaitos pystyy keskustelemaan kasvotusten ja kehitämään koulutussuunnitelma yhdessä. Järjestää pelastuslaitoksien kanssa yhteinen netti sivu koulutusasioissa jossa olisi harjoitusohjelman vinkit, koulutus materiaalia, kurssitiedot jne. ( ) 92. Lisää erikoiskursseja vakinaiselle henkilöstölle. ( ) 93. Rekrytering utav ungdomar till brandkårerna Mera SVENSKSPRÅKIGA kurser ( ) 94. Mikäli rekrytointi on tuottanut tulosta, niin 4 5 palokunnan esim sammutustyö kurssi olisi paikallaan. Joskus on ollut pitkät kurssimatkat esteenä. Kun on päivätyökin hoidettava. ( ) 95. ajan tasalla olevaa koulutus materiaalia ( ) 96. Sellaisia kursseja mitä alueen pelastusliitto ei voi tarjota kuten henkisen tuen kurssi. ( ) 97. Kouluttajakoulutusta. ( ) 98. Perus harjoitusten runkoja, joiden pohjalta viikkoharjoitus helpompi laatia. ( ) 99. Palokuntatoiminnan valtakunnallista suhdetoimintaa. Sisäistä ja ulkoista koulutusmateriaalia. Kursseja ja ehkä useiden palokuntien suurharjoituksia. ( ) 100. Virven viestiliikenteeseen, menee jopa P3 tasolla välillä "väärin" saatika sitten P4 ja miehistö. ( ) 101. Erityisalojen (kouluttajapätevyydet)koulutustarjontaa viikkoharjoituksiin. ( ) 102. Kurssi aineisto! ( ) 103. Mielestämme koulutusmateriaalit olisi SPEK:n osaamis aluetta. ( ) 104. Kursutbudet borde gå att genomföra så att man skulle dra kursen i kårerna, varefter räddningsförbunden eller någon annan oberoende part skulle ordna examenstillfälle för att kontrollera kunskapsnivån. Det är svårt att få folk att ställa upp på kurser som ordnas under en längre tid på kvällar och veckoslut. ( ) 105. Viikkoharjoitsmalleja ( ) 106. Utbilnigsmaterialet bör finnas tillgänglit på svenska samtidigt som det finska förnyas och uppdateras Databasen HAKAs grämssnitt bör göras mera användarvänligt och översättas tillsvenska det fattas fortfaradne sidor på svenska, trots att man lovat åtgärda skaen i snart fem år. "Mycket prat men lite verkstad" ( ) 107. Utbildning ( ) 108. Material till övningarna, som skolningsmaterial. Få kurser på distans ( ) 109. Kompleteringsutildningar ( ) 110. Kouluttaja koulutusta, kouluttajien motivointia, materiaali. Täydennyskoulutus. ( ) 111. Täydennyskursseja sekä kurssinjohtaja koulutusta. ( ) 112. Koulutuspalvelut, materiaalituotanto vähintään edullisesti, tukitoiminnot messuilla, markkinoilla ja palokunnan omissa tapahtumissa ( ) 113. nettisivut, koulutuskortteja ym. ( ) 114. Paloilmoittimen käyttöä. ( ) 115. Enemmän sammutustyökursseja jotta saataisiin kaikki halukkaat ainakin perustasolle koulutettua ja enemmän savusukelluskursseja ja ihan samasta syystä. ( ) 116. Laadukkaita kursseja ja niiden materiaaleja(tekee entuudestaan) ( ) 117. Harjoitusalueita kunnon harjoituksiin ja myös laitokselta kalustoa harjoituksiin ( ) 118. Pienten palokuntien tukeminen ( ) 119. Sopimuspalokuntien päällikkökurssi, 2 edellistä vuotta olemme menneet ilman kurssia käynneillä, eikä tulevaisuudessa ole parannusta näkyvillä. Pelastuslaitoksen mukaan henkilön on otettava palkatonta virkavapaata omasta työstä ja käydä omalla rahalla ko. kurssi. Tästä voitaisiin tehdä joka alueelle oma kurssi. ( ) 120. Precis som nu ordna och marknadföra kurser samt vidareutveckla kurser. ( ) 121. saunailtoja ( ) 122. Koulutusmateriaalin tekeminen helpottamaan viikkoharjoitusten valmistelua. Kurssien järjestäminen pienemmille alueille yhteistyössä esim. palokunnan päällystön kanssa, jolloin siitä olisi hyötyä myös kouluttajille. "Nuoriso osastosta laisesta sammutusdmieheksi" ohjelma jolla estetään innostuksen hiipuminen siirryttäessä hälytysosastoon. ( )

17 26. Muuta palautetta koulutuksen kehittämisestä? 1. Vaarallisten aineiden kurssin pituus sellaiseksi, että asiat ehditään oikeasti opettaa/harjoitella. ( ) 2. Pelastuslaitos vahvasti mukaan koulutussuunnitteluun ja koulutuksiin. ( ) 3. Kertauskursseja, viikonlopun tehopaketteja tietystä aiheesta, perjantai iltana teoria ja lauantaina harjoitellaan. ( ) 4. ( ) 5. Meillä ainakin yksitoikkoisia ja tikusta asiaa harjoituksia. "Voihan se olla että tämmösennkin jousutaan menemään" Joo kunhan norsutki lentää, nii sitte. Kouluttaja (palotarkastaja) ei näe vaivaa suunnitella kunnon harjotuksia. Tyhyjänpäiväsiä tapahtumia. Puolen tunnin aiheesta venytetään 2,5t asiaksi... Kunnon treenejä niinkuin ennen... ( ) 6. Palokunnat voisivat itse kouluttaa enemmän henkilöitä. Esim. omassa palokunnassamme on paljon vuosien varrella rekrytoitu sammuttajia, jotka ovat jo reilusti aikuisia (ja kokemattomia). Sammutustyönkurssi olisi sellainen kurssi, joka pitäisi voida kouluttaa palokunnassa itse (niin halutessaan) ja hyväksyttää koulutus tenteillä ja käytännön kokeilla. Samaa ajattelua voisi toteuttaa monissa muissakin kursseissa, joissa palokunnan omat kouluttajat (esim. kouluttajakurssin suorittaneet) voisivat kouluttaa kursseja sisäisenä koulutuksena. Tämä antaisi huomattavasti joustavuutta aikataulujen suunnitteluun. Vapaaehtoistoiminnassa, kun ihmisten vapaa aika on rajallista. Toki keskitettyjä kursseja on syytä olla ja ne toimivat erittäin hyvin nuorilla (16 22 vuotiaat), mutta vanhemmilla alkaa olla ongelma juuri ajankäyttö. ( ) 7. Tässä kyselyssä olisi voinut olla enemmän avoimelle vastaukselle olevia kenttiä. Esim vaikka tuossa palkkioiden maksamisosiossa, mielestäni olisi myös hyvä tietää mitä suuruusluokkaa palkkiot on (palokuntamme maksaa 1 tunti kaikista palokunnan toiminnasta joka on kirjattuna EKP:n omaan kirjausjärjestelmään) voisi sitten itse miettiä omankin palokunnan kannalta että missä ollaan menossa. Toki ymmärrän että valmiuspalokunnat maksavat, tai ainakin tulisi maksaa TES:n mukaisesti. Lisäksi tuntui että olisin halunnut kommentoida useita kohtia. Esimerkiksi palokunnallamme on käytettävissä erillinen harjoitusalue, joka sijaitsee vajaan tunnin ajomatkan päässä, joten sitä ei ole oikein miellekästä viikkoharjoituksiin käyttää. Onneksi meillä on hyvä yhteistyö kaupunkimme kiinteistöosaston kanssa, josta saamme harjoitustiloja (purkutaloja ym.) helpohkosti käyttöön. Lisäksi tuossa kurssitarjonta kyselyosiossa olisi pitänyt olla vielä kohta "palokunnastamme ei ole haettu ko. kurssille". ( ) 8. Kursseihin panostamisen sijaan palokuntien sisäistä koulutusta ja koulutusyhteistyötä voisi yrittää tukea enemmän. Sisäisessä koulutuksessa tapahtuu oppiminen, kursseilla saavutetaan muodollista pätevyyttä. ( ) 9. Bättre kursutbud i Östra Nyland ( ) 10. Koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon että esim nykyinen sammutustyökurssi on pituudeltaan haastava perheellisille ihmisille. ( ) 11. Koulutuksen tarvetta kyselevissä kohdissa olisi pitänyt olla myös vaihtoehdot: 5) koulutukselle ei ole ollut tarvetta ja 6) kursseja on pidetty ja niille olisi ollut menijöitä mutta aikataulut ovat estäneet osallistumisen. ( ) 12. Totalreform behövs, och med det snaraste! (se föregående punkt). Utan tillräcklig och meningsfylld utbildning stryps den redan nu knappa tillgången på frivilligmanskap! ( ) 13. Suunnittelua ja kehitystä voi tehdä paperilla vaikka maailman loppuun saakka, mutta jos sitä ei jalkauteta kentälle osaavin voimin, ei siitä ole kerrassaan mitään hyötyä. ( ) 14. Koulutuksissa pitäisi huomioida myös paikalliset olosuhteet ja pelastuslaitoksen näkemys. ( ) 15. Yksikönjohtaja kurssi järkevämmän pituiseksi. Ei ole mitään järkeä järjestää vapaapalokuntalaisille melkein vuoden kestävää kurssia. Kyseinen kurssi tulis voida järjestää alle kymmenenä kurssi iltana ja yhtenä viikonloppuna ( ) 16. Omalta alueelta tarvittaisiin enemmän kouluttajia kursseille. ( ) 17. Johtuen työ aika muodoista. Henkilöstömme kurssitus on hetkittäin todella vaikeaa. Täten olemmekin järjestäneet sisäisesti kursseja, joissa on ollut kouluttajina alueemme kurssien vetäjiä. ( ) 18. Sellaista koulutusta johon saataisiin vanhemmat sammutusmiehet osallistumaan. ( ) 19. ULKOPUOLISIA KOULUTTAJIA LISÄÄ. Miehistö oppii paremmin, kun kouluttajana on joskus eri henkilöt, eikä aina samat. Esim. vaarallisten myrskytuhoalueen puiden kaataminen, siihen ammatti metsuri kouluttajaksi. ( ) 20. Enemmän kurssitarjontaa ( ) 21. Samövningar mellan kårerna. ( ) 22. Voisi siirtyä 2000 luvulle ( ) 23. Koulutuksessa tulisi keskittyä eri palokuntiin, heidän voimavaroihin ja mahdollisiin hälytystehtäviin perustuen. ( ) 24. Det är viktigt att ta i beaktade brandkårernas behov av att låta sin personal utbildas. Det blir klumpigt i dom fall då räddningsverket anser sig enbart låta utbilda enbart det som de anser sig behöva, vilket man i viss mån kan förstå ur ett kostnadsperspektiv. Det är emellertid viktigt att förstå nyttan av att låta de som vill utbilda sig få sin utbildning. Det är aldrig fel med utbildning! ( ) 25. pitäisi mistaa että vpk toiminta on vapaaehtois työtä/ harrastus. Koulutus ja kuntotestaus vaatimukset menneet niin tiukoiksi että vanhemmat sammutusmiehet jäävät toiminnasta pois ja uusia henkilöitä toimintaan mukaan on vaikea saada. Vaatimusten jatkuva lisääminen on jo nyt suuri rasite tälle vaaaehtoistoiminnalle, se on harmi koska avustuskriteerien yhtenäistämisen jälkeen vpk.den talous antaa kaikille mahdollisuuden toiminnan järkevään kehittämiseen. ( ) 26. kyllä koulutusta taitaa olla tarjolla,kunhan saatisi porukka lähtemään kursseille ( ) 27. palokunnissa tulisi kaikkien yksikönjohtajien suunnitella ja pitää viikkoharjoituksia. Se on parasta oppia joukkojen johtamisesta, oikeiden tekniikoiden ja taktiikoiden ylläpitämistä. ( ) 28. Koulutusuudistus tulis laittaa pikaisesti käyntiin ja laskea sitä kautta sammutustyön peruskurssin tuntimäärää jasitä kautta saada nopeammin henkilöitä perehtymään hälytysosaston toimintaan. Peruskurssin jälkeen erilaisia moduleja täydentämään osaamista ja tätä kautta tuottaa parempia valmiuksia koulutettaville. ( ) 29. Täydennyskursseja voisi järjestää enemmän ( ) 30. peruskurssit toteutetaan tänäpäivänä kouluttajan kiireitten lomassa, koulutettavan kiireet / työvuorot eivät merkitse mitään eli, olisiko aika muuttaa koulutusta tämänpäivän tarpeita vastaaviksi ja ottaa palokunnat mukaan koulutuksen toteutukseen siten että palokunnissa tehdään työt ja pelsatuslaitokset / spek pitävät kokeita ja testejä sekä hoitavat tärkeimmät asiat koulutuksessa, näin saadaan peruskurssit lyhemmiksi ja koulutettavia varmasti enemmän. Nykyisellä menetelmällä kun kurssit ovat pitkiä ja hankalia sovittaa esim. työvuoroihi niin pahimmassa tapauksessa palokullilla loppuu miehet, allekirjoittaneella on jo nyt vähän hankala tilanne tästä johtuen ( ) 31. Kurssit, erityisesti ykj vie liikaa aikaa ja on hankala saada ketään sitoutumaan tai yksikertaisesti löytää vapaata aikaa kurssien käymiseen. Kurssituksessa tulisi keskittyä nuoriin, juuri hälytysosastoon tulleisiin, joilla perhe ei vielä vie aikaa. Oppisopimustyyppistä koulutusta tulee lisätä ja kurssien monimuotoista toteutusta. Ottakaa oppia aikuiskoulutuksesta ja tulkaa tälle vuosituhannelle! ( ) 32. Kouluttajien kouluttaminen niin, että perusasioiden opiskelun takia ei tartte matkata vajaata sataa kilometriä kurssipaikalle. Tämähän tosin ei ole SPEK:in vika, vaan johdannaista isosta aluerysä mallista, jossa paikalliset mahdollisuudet osallistua on minimoitu. ( ) 33. Aluepelastuslaitoi voisi osallistua aktiivisemmin. ( ) 34. Seuraavat kurssit ovat täällä itä uudellamaalla heikoissa kantimissa: Korkeanpaikan työskentely kurssi (Kattotyöskentely). Ensivaste(Hakijoita olisi, vaan laitoksen mielestä ei ole tarvetta kouluttaa, koska vpk:t eivät tule hoitamaan kyseisiä tehtäviä) Pintapelastus. ( ) 35. Palokuntalaiset käyvät kurssit kerran ja tämän jälkeen koulutusvastuu on lähes täysin palokunnalla itsellään. Mielestäni joitakin kursseja (savusukelluskurssi, pelastustyökurssi) pitäisi pystyä "kertaamaan". Monella palokunnalla on tilanne jossa palokunnan omat kouluttajat ovat käyneet esim. savukurssin yli kymmenen vuotta sitten ja mitään varsinaista kertauskoulutusta ei ole järjestetty. Osa palokunnista on hyvässä asemassa missä palokunnan riveistä löytyy palomiehen tehtäviin koulutettuja ja sitä ammatikseen tekeviä jolloin on mahdollista saada uutta tietoa. Mikäli näin ei kuitenkaan ole (ja tästä huolimatta) olisi hyvä järjestää jotain lyhyitä kertauskursseja joilla tiedot päivitettäisiin. Savusukellustoiminta on muuttunut paljon 10 vuodessa ja jos palokunta joutuu täysin

18 turvaamaan omaan sisäiseen koulutukseen niin uutta lisätietoa "maailmalta" on vaikea saada. ( ) 36. Mera utbildning på eget område och inte 100km bort. ( ) 37. Tarvittaisiiin joskus apua ja tietämystä pelastuslaitoksen henkilöstöltä viikkoharjoitusten pitämiseen ja valmisteluun ( ) 38. ALPEn vaatima savusukelluskelpoisuus lähes jokaisessa toiminnassa ei voi enää kasvaa. Nykyisin vaaditaan sitä mm. kattotyöskentelykurssille, isoimpiin harjoituksiin, yms. Savusukelluskelpoisuus on tärkeä asia, mutta sopimuspalokunnissa kaikki aktiivisetkaan jäsenet eivät voi olla savusukelluskelpoisia, vaan savusukellus on vain yksi osa pelastustyötä! ( ) 39. Laadukkaan koulutuksen pitämistä estää kunnollisten koulutuspaikkojen puute. Voisiko SPEK rakentaa maahan 3 10 kpl monitoimipalotaloja, jossa voitaisiin järjestää sammutus ja pelastustoiminnan täydennyskoulutuskursseja pelastuslaitoksille. Pelastusopiston harjoitusalue ei riitä ja alueilla tuskin on rahaa rakentaa harjoitusaluetta. ( ) 40. Kiertää maakunnissa pitämässä tilaisuuksia, joissa esitellään toimintaa ja materiaalia. Näissä tilaisuuksissa voi kysyä myös toiveita tulevaisuudelle. ( ) 41. Kursseja tyrkylle riittävästi, jotta kaikki halukkaat pääsevät. Aina ei menoiltaan pääse ja seuraavat kurssit ovat sitten joskus. ( ) 42. Ehkä pitäisi enemmän käydä keslusteluja kentällä palokuntien kanssa mitä todella tarvitaan. ( ) 43. yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa ( ) 44. Yksikönjohtajien kautta toimivammaksi rekisteröinti. Jäisi moninkertainen kirjailu pois. ( ) 45. Mera kurser och tidpunkterna tidigare så att alla kan få ledigt från privata jobb för kurser. Flera tillfällen för allmänna möten. ( ) 46. Hälytysajoneuvojen kuljettajan kurssi, sekä liukkaankelin harjoittelua. Tätä kurssia toivotaan pidettävän koko talvikauden, eikä vain yhden kerran talvella. ( ) 47. Pelastuslaitoksen osallistuminen ollut vähäistä ( ) 48. Harjoituksia pitäville sivutoimisille tulisi ehdottomasti maksaa palkka myös harjoitusten valmistelusta ja suunnittelusta. Se on halvin keino parantaa laatua, ja hyödyntää henkilöstön erityisosaamista. ( ) 49. Lisää täydennyskursseja. ( ) 50. Pelastuslaitoksen yhteyshenkilönä pelastusalanliitoissa tulee olla aidosti kiinnostunut vapaaehtoispuolen koulutuksesta! ( ) 51. Yksikönjohtajakoulutusta tulee kehittää enempi käytännönläheiseksi ja kurssia tulee saada lyhennettyä. Nykyinen noin vuoden kestävä on liian pitkä ja liian paljon on etä ja teoriatehtäviä. Yksikönjohtaja on käytännön johtaja eikä papereilla johtaja. ( ) 52. Fler enhetschefs och kårchefskurser ( ) 53. Esim. palopäällystö vetämään harjoituksia. ( ) 54. Kouluttajien asiantuntemus tarkennettava ennen valintaa/nimeämistä ( ) 55. LSPEL ja V S pelastuslaitoksen välille on löytynyt oikea tapa toimia. Tätä SPEKin tulee tukea riittävästi jotta toiminnot onnistuvat. ( ) 56. Kurssinjohtajakoulutuksia enemmän ja löysemmät vaatimukset ( ) 57. Det borde finnas utbildare (dvs anställda) som specialiserar sig på att utbilda brandmän i de frivilliga brandkårerna. Helst skulle de representera de lokala räddningsverken, men nog kunde de även representera räddningsförbunden. ( ) 58. Utbildningen kunde mera skötas med data som hjälpmedel på distans. Många kurser kunde göras kortare och effektivare om en del av utbildningen sköttes med datahjälpmedel. ( ) 59. Liian moni kurssi joka olisi hyvä jonkun käydä on maksullinen palokunnalle eikä LUPE maksa sitä. Nähdäkseni palokunnan ei tarvitsisi itse maksaa koulutusta josta on hyötyä pelastustoiminnan toimivan kokonaisuuden kannalta. Kurssien tulisi olla ilmaisia palokunnille, on väärin että palokunta (yksilöt palokunnassa) tekee työtä yhteiskunnan hyväksi ilmaiseksi ja sitten vaivalla keräämillään rahoilla maksavat kursseja jotta voisivat palvella paremmin.. Toki kursseille ei voi kaikkia ottaa jotka ovat jotenkin löyhässä suhteessa palokuntaan ja käyttävät koulutusputkea hyväksi omiin tarkoituksiinsa. Tämä vain lisää turhia kustannuksia. Edellä mainitusta ongelmasta päästäisiin koulutusputkella ja tietyn aktiivisuus tason osoittamisella. Yksi suurimistä ongelmista on se kun olet käynnyt "kaikki" kurssit ja palokunnan päällikkö kurssin kymmenen vuotta sitten. Niin sen jälkeen ei juuri koulutus tarjontaa olekkaan. Tietoja tulisi kuitenkin pystyä päivittämään, vasrinkin jos vastaa hälytysosaston kouluttamisesta ja täytyy pitä huolta siitä että palokunnissa olisi viimeisin tietotaito tehtävien suorittamiseen. t. Sami Viholainen Veikkola VPK FBK Nimim. 200keikkaa tulossa vuodelle 2011 ( ) 60. Spek skall se till att det medel för översättning till svenska ges till FSB. ( ) 61. Vaatii hurjasti rahaa ja aktiivisuutta pelastuslaitokselta. Tuntuu että on hieman väheksyttyä vakinaisen kouluttaja puolen porukan keskuudessa, mikä on todella sääli! ( ) 62. Omassa palokunnassa tarjonta / tarpeet täyttyneet. Alueellista yhteistoimintaa eri palokuntien välillä tulisi kehittää. Naapuripalokunnalta saattaa oppia jotain.!! ( ) 63. Koulutukset tuntuvat olevan jämähtäneet aina samoille asemille ja palokunnille. Kierrätystä tähän, erilaisia toiminta tapoja tulee lisää miehistölle. ( ) 64. avtalsbrandmännen borde själva sköta veckoövningarna ( ) 65. ei oo kehittämistä,hyvin järjestetty ( ) 66. lisää materiaalia nettiin tai hakaan eikä minkään liiton salasana takkse että kenttäkin vois kouluttaa. Nuoten taitomerkki kokeen kysymys pankki köyttöön mistä oli jo puhettä 2010 leiriä enen vai onko sekin jo haudattu kun ei kukaan kerkiä tai viitti tehä sitä ( ) 67. Koulutusyhteistyötä vakituisen kanssa olisi kehitettävä huomattavasti. Harjoitusalueesta voisi olla se hyöty että siellä kenties voisi harjoitella oikeantuntuisia tilanteita. Tilanteiden lavastuksessa pitää käyttää vahvaa "visualisointia" ja todentuntuisuutta jotta harjoitukset tuntuvat mielekkäiltä ( ) 68. ( ) 69. Täydennyskoulutuksen kursseja lisää, jotta myös harjoituksiin saadaan uusia aiheita ( ) 70. Kursseja voisi pitää myös vaikka tavoite määrä kurssilaisista ei täyttyisikkään. Halukkaat joutuvat ajamaan siviilitöiden jälkeen 100km, siittä seruaa että ei halukkaita kursseille. ( ) 71. Pelastuslaitoksen vastuu paloasemien viikkoharjoitusten pitämisessä ja ohjaamisessa. Kouluttajapanos pelastuslaitoksen vakituisesta henkilökunnasta tulisi olla entistä suuremmassa roolissa tulevaisuudessa. ( ) 72. materiaali kurssin mukaan tarkasti. mm pintapelastus kurssin materiaalissa oli uskomattoman paljon sinne kuulumatonta materiaalia. kuten " aja porsaita ajolevyllä jne...?? ( ) 73. Kurseisa voisi käyttää VPK:N henkilöitä avuksi eli. esim. sammutustyökursin vetäjänä paloesimies tai vastaava niin hänen apulaisena kokenut palokuntalainen. Näin pystytään järjestämään paikalliskursit ( ) 74. Inte för lång tid mellan kurserna!! ( ) 75. Alpe lupas aikoinaan hoitaa, mutta tarjonta on ollut heikkoa. ( ) 76. Joka kevät ja syksy ensiapu ja ensivaste kurssit. Ensiksi ensiapu, jotta sitte voi ilmoittautua ensivastekurssille. ( ) 77. Peruttujen kurssien osalta ilmoitus järjestävälle palokunnalle riittävän ajoissa. ( ) 78. Kursseja tulisi olla tasaisesti ympäri aluetta, ei vain yhdellä paikkakunnalla. ( ) 79. Koulutuksia pitäisi saada pidettyä (peruskursseja) mahdollisimman lähellä eri palokuntien jäseniä. ( ) 80. Koskiko tämä kysely vain palokunnan hälytysosastoa vai palokuntaa yleensä? Kysymysten asettelusta tämä ei käynyt yksiselitteisesti ilmi. Vastasin siten, että milloin kysymyksessä mainittiin sana palokunta eikä tarkemmin rajattu asiaa koskemaan vain hälytysosastoa, kerroin koko palokunnan tilanteesta. ( ) 81. Kursseihin lisää pituutta, jotta asiasisältö saadaan tarpeeksi kattavaksi. ( ) 82. Palolaitoksilla tulee olemaan ongelma järjestää työtä niille palomiehille jotka eivät ole savusukelluskelpoisia. Koulutus tehtävät olisivat ainakin osalle mahdollisuus pysyä laitoksen kirjoilla ja mielestämme heitä voisi käyttää ns. jakoliittimeltä taaksepäin oleviin tehtäviin. ( ) 83. Utbildninge bör kunna genomföras som distansstudier där ämnet ger möjlighet till det. om man kan studera på högskola via distans så varför kan inte Räddningsbranchen? ( ) 84. Utbildningen produceras nära kunderna ( ) 85. Kurssien tuntimäärät monella kurssilla aivan liian suuret. Hankaluuksia saada +25v henkilöitä kursseille juuri niiden keston takia

19 (sotkee päivätyötä liikaa). ( ) 86. Ändra skolningen så att det går att fortsätta skola sig fast rökdykningen är ogådd. Ta bort rökdykningen för behovet av rökdykningen är inte så stor. Distansskolningen är ett måste ( ) 87. Slå ihop grudkurserna till en och samma kurs ( släckningsmannakurs, räddningsmannakurs och första hjälp), då först skulle personen kunna delta på utryckningar. ( ) 88. Kouluttajista aina pula pienillä asemilla. ( ) 89. Suuremman alueen yhteistyötä? ( ) 90. lisää sivutoimisia tarvittaisiin kipeästi! ( ) 91. selvempää koulutussuunnitelmaa perus ja täydennykolutuksesta ( ) 92. Yhteistyötä yli rajojen. Yhteistyötä enemmän palokuntien välillä ja yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa. Ammattilaisten "hyödyntäminen" viikkoharjoitusten pitämisessä. Tämän mahdollistaminen ja korvaukset kohilleen. ( ) 93. Pelastuslaitoksen olisi siirryttävä 2011 luvulle. Tällä hetkellä tuntuu että se on 1980 luvulla jolloin koulut on käyty. ( ) 94. Lånemateriel?? ev Simulatorer. Mångsidiga övningar samt beaktande av kårernas särdrag och ev specialuppgifter. Svårt att rekrytera, medelåldern stiger. Kraven på avtalskårerna bara växer ( ) 95. Pelastusalanliiton järjestämät kurssit aina samassa ryppäässä, joista toinen keväällä ja toinen syksyllä. Aiheuttaen sen ettei sama henkilö pysty tai ainakin hankaloittaa kursseille osallistumista. Pitäisi olla jaettuna tasaisemmin esim. ajalle tammi toukukuu ja elomarraskuu. ( ) 96.? ( ) 97. Aikoinaan oli kouluttaja kursseja, niissä sai varmuutta harjoitusten pitämiseen ( ) 27. Muuta palautetta SPEK ryhmän (SPEK sekä pelastusliitot/alueyksiköt) toiminnan kehittämisestä? 1. Koulutusmateriaalia on syytä päivittää uudelle ajalle. Muutoin kaikki kunnossa! ( ) 2. Voi suuntautua kentälle ja jalkautua maakutaan, tekemistä tapahtuu pääkonttorin ulkopuolellakin. Alueelliset yhteiset tapahtumat ovat tyystin hävinneet. Kilpailutoiminta puulaakihengessä hävinnyt. ( ) 3. ( ) 4. Jalkautumista palokuntiin niin näkisivät missä kunnossa asiat ovat oikeesti. ( ) 5. ( ) 6. Suuri Kiitos kaikille! On ollut mukavaa huomata että tosissanne ponnistelette meidän vuoksi. Tästä on hyvä jatkaa ja vielä asioita samalla mallilla eteenpäin. ( ) 7. Toivottavasti Spek ja alueliitot muistavat olevansa olemassa palvellakseen kenttää, ei toisin päin. ( ) 8. ( ) 9. Käykää joskus tutustumassa alueen paloasemiin ja kyselkää samalla miehistön toivomuksia koulutusten suhteen. Tällä hetkellä miehistö ei edes tiedä ketkä ovat töissä alueen liitoissa ja yksiköissä. ( ) 10. Kysely oli suunnattu täysin vapaaehtoispalokunnalle ja täytin sen pelastuslaitoksen edustajana sivutoimisten sammutusmiesten koulutusvastaavana. Kysely voisi olla suunnattu myös laajemmin, nyt osa vastauksista on väkisinkin väärin vaihtoehtojen puuttumisen takia. ( ) 11. Ei muuta palautetta. ( ) 12. SPEKs svenskspråkiga material under lupp, även HAKA funktionsdugligt på svenska. Plus poäng för denna enkät, hoppas på många svar och på en positiv utveckling. ( ) 13. Alan kannalta olisi hyvä jos kaikki toimijat voisivat toimia yhteisen hyvän eteen eikä aina harota toisiamme vastaan. ( ) 14. Ei voida puhua SPEK ryhmästä, kun SPEK huuhailee omilla linjoilla välittämättä alueellisista liitoista. SPEK Suomi höpinät pitäisi lopettaa kaikilla tasoilla. ( ) 15. Spek voisi käydä esittäytymässä palokunnissa ja kertomassa tarjonnastaan ( ) 16. Päivä Paloasemalla ja Täyttä toimintaa ovat hyviä juttuja! Tällaista enemmän! ( ) 17. Kurssit pidetään valitettavasti monesti pitkien matkojen päässä ( ) 18. Jonkinlainen tarkempi toimenkuva tarvitaan! Homma vähän kadonnut lapasesta aluelaitosten perustamisen jälkeen! Luulisi, että osan toiminnoista voisi myydä aluelaitoksille ulkoistettuina toimintoina, kun kaikki tehtävät ei kuitenkaan mahdu aluelaitosten toimenkuvaan. ( ) 19. Teette loistavaa työtä! Ja jos mahdollista olisi, niin hakaan olisi hyvä saada palaute osio myös. Olisi jatkossa helpompi jakaa ideoita pelastusalan kehittämiseen. ( ) 20. Enemmän yhteisiä linjauksia ja asioden hoitamista samalla mallilla ympäri maata. Nyt linausta ei joko noudateta tai sitä ei valvota mistään. Yhteistyötä pitää käydä kaikkien muidenkin yhteistyökummpanien kanssa jotta ei olisi päällekkäisyyttä ja kentällä tarvisi kuunnella että kuka on se toimija joka näyttää suunta viivoja toiminnalle. ( ) 21. kullä se siitä ( ) 22. Trycka på räddningsväsendet att hålla nuvarande avtal och dess innehåll. Trycka på för mer skolning och skolning på SVENSKA i östranyland!! ( ) 23. karsia turhia osia organisaatiosta, toiminta ei näy tarpeeksi ( ) 24. Enemmän positiivista yhteistyötä. ( ) 25. VPK:t jotka ovat alueidensa ainoita toimijoita, ei toiminta enää ole vain harrastusta. Koulutus tulee olla enemmänkin puhtaasti ammatillista ja ammatillisuuteen tähtäävää. ( ) 26. Mainittu jo edellä. ( ) 27. Jos kurssit jatkossa SPEKin kautta niin materiaalien päivitys ( ) 28. Den existerande grundkonstruktionen är OK. Undertecknad ser det så att SPEK och räddningsförbunden håller i informations och utbildningsfrågor, medan SSPL representerar de frivilliga kårerna i avtalsfrågor, såsom fackförbunden gör för de ordinarie. ( ) 29. Liitojen tulisi tulla lähemmäksi sidostyhmiään ja tehdä yhteistyötä keskenään SPEK UPL SSPL SPPL t. Sami Viholainen Veikkola VPK FBK ( ) 30. dennes funktion är historia, RV sköter ju sig själv härefter, varför flera parter inblandade? RV gör ju som dom vill ändå ( ) 31. ( ) 32. Tällähetkellä tulee aivan liikaa kaiken maailman kyselyitä ja raportteja pitäisi täyttää kokoajan, pitää muistaa että toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen omalla vapaa ajalla ja emmekä saa palkkaa kuten ammattihenkilöt, myöskään meitä ei ole koulutettu käyttämään näitä sähköisiä järjestelmiä. ( ) 33. Vi skall jobba vidare! ( ) 34. Alue yksiköt voisivat järjestää ns.lyhyt koulutuksia esim. toimi oikein paloilmoittimella oli hyvä. ( ) 35. SPEK voisi tuoda itseään paremmin ilmi esim. sähköpostitiedotteiden kautta ja tiedottaa mitä ollaan organisoimassa valtakunnallisesti ynnä muuta infoa. ( ) 36. SPEK:n rooli pelastustoimen alalla on aika epäselvä palokunnan satunnaiselle rivijäsenelle. Ei sitä meinaa aktiivisempikaan palokuntalainen osata selittää toiselle. Toivoisin SPEK:n ja pelastusliittojen tiedottavan asiasta palokuntalaisille. ( ) 37. SPEK:n roolin me näemme ennaltaehkäisevässä valistus työssä, sekä koulutus ym. materiaalien tekijänä. Koulutuksen henkilöstö vastuu kuuluu jatkossa mielestämme pelastuslaitoksille. ( ) 38. Skaffa fram nytt material till rekryteringen av ungdomar. Materialet som skall delas ut på upplysningtillfällen borde förnyas ( )

20 27. Muuta palautetta SPEK ryhmän (SPEK sekä pelastusliitot/alueyksiköt) toiminnan kehittämisestä? 1. Koulutusmateriaalia on syytä päivittää uudelle ajalle. Muutoin kaikki kunnossa! ( ) 2. Voi suuntautua kentälle ja jalkautua maakutaan, tekemistä tapahtuu pääkonttorin ulkopuolellakin. Alueelliset yhteiset tapahtumat ovat tyystin hävinneet. Kilpailutoiminta puulaakihengessä hävinnyt. ( ) 3. ( ) 4. Jalkautumista palokuntiin niin näkisivät missä kunnossa asiat ovat oikeesti. ( ) 5. ( ) 6. Suuri Kiitos kaikille! On ollut mukavaa huomata että tosissanne ponnistelette meidän vuoksi. Tästä on hyvä jatkaa ja vielä asioita samalla mallilla eteenpäin. ( ) 7. Toivottavasti Spek ja alueliitot muistavat olevansa olemassa palvellakseen kenttää, ei toisin päin. ( ) 8. ( ) 9. Käykää joskus tutustumassa alueen paloasemiin ja kyselkää samalla miehistön toivomuksia koulutusten suhteen. Tällä hetkellä miehistö ei edes tiedä ketkä ovat töissä alueen liitoissa ja yksiköissä. ( ) 10. Kysely oli suunnattu täysin vapaaehtoispalokunnalle ja täytin sen pelastuslaitoksen edustajana sivutoimisten sammutusmiesten koulutusvastaavana. Kysely voisi olla suunnattu myös laajemmin, nyt osa vastauksista on väkisinkin väärin vaihtoehtojen puuttumisen takia. ( ) 11. Ei muuta palautetta. ( ) 12. SPEKs svenskspråkiga material under lupp, även HAKA funktionsdugligt på svenska. Plus poäng för denna enkät, hoppas på många svar och på en positiv utveckling. ( ) 13. Alan kannalta olisi hyvä jos kaikki toimijat voisivat toimia yhteisen hyvän eteen eikä aina harota toisiamme vastaan. ( ) 14. Ei voida puhua SPEK ryhmästä, kun SPEK huuhailee omilla linjoilla välittämättä alueellisista liitoista. SPEK Suomi höpinät pitäisi lopettaa kaikilla tasoilla. ( ) 15. Spek voisi käydä esittäytymässä palokunnissa ja kertomassa tarjonnastaan ( ) 16. Päivä Paloasemalla ja Täyttä toimintaa ovat hyviä juttuja! Tällaista enemmän! ( ) 17. Kurssit pidetään valitettavasti monesti pitkien matkojen päässä ( ) 18. Jonkinlainen tarkempi toimenkuva tarvitaan! Homma vähän kadonnut lapasesta aluelaitosten perustamisen jälkeen! Luulisi, että osan toiminnoista voisi myydä aluelaitoksille ulkoistettuina toimintoina, kun kaikki tehtävät ei kuitenkaan mahdu aluelaitosten toimenkuvaan. ( ) 19. Teette loistavaa työtä! Ja jos mahdollista olisi, niin hakaan olisi hyvä saada palaute osio myös. Olisi jatkossa helpompi jakaa ideoita pelastusalan kehittämiseen. ( ) 20. Enemmän yhteisiä linjauksia ja asioden hoitamista samalla mallilla ympäri maata. Nyt linausta ei joko noudateta tai sitä ei valvota mistään. Yhteistyötä pitää käydä kaikkien muidenkin yhteistyökummpanien kanssa jotta ei olisi päällekkäisyyttä ja kentällä tarvisi kuunnella että kuka on se toimija joka näyttää suunta viivoja toiminnalle. ( ) 21. kullä se siitä ( ) 22. Trycka på räddningsväsendet att hålla nuvarande avtal och dess innehåll. Trycka på för mer skolning och skolning på SVENSKA i östranyland!! ( ) 23. karsia turhia osia organisaatiosta, toiminta ei näy tarpeeksi ( ) 24. Enemmän positiivista yhteistyötä. ( ) 25. VPK:t jotka ovat alueidensa ainoita toimijoita, ei toiminta enää ole vain harrastusta. Koulutus tulee olla enemmänkin puhtaasti ammatillista ja ammatillisuuteen tähtäävää. ( ) 26. Mainittu jo edellä. ( ) 27. Jos kurssit jatkossa SPEKin kautta niin materiaalien päivitys ( ) 28. Den existerande grundkonstruktionen är OK. Undertecknad ser det så att SPEK och räddningsförbunden håller i informations och utbildningsfrågor, medan SSPL representerar de frivilliga kårerna i avtalsfrågor, såsom fackförbunden gör för de ordinarie. ( ) 29. Liitojen tulisi tulla lähemmäksi sidostyhmiään ja tehdä yhteistyötä keskenään SPEK UPL SSPL SPPL t. Sami Viholainen Veikkola VPK FBK ( ) 30. dennes funktion är historia, RV sköter ju sig själv härefter, varför flera parter inblandade? RV gör ju som dom vill ändå ( ) 31. ( ) 32. Tällähetkellä tulee aivan liikaa kaiken maailman kyselyitä ja raportteja pitäisi täyttää kokoajan, pitää muistaa että toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen omalla vapaa ajalla ja emmekä saa palkkaa kuten ammattihenkilöt, myöskään meitä ei ole koulutettu käyttämään näitä sähköisiä järjestelmiä. ( ) 33. Vi skall jobba vidare! ( ) 34. Alue yksiköt voisivat järjestää ns.lyhyt koulutuksia esim. toimi oikein paloilmoittimella oli hyvä. ( ) 35. SPEK voisi tuoda itseään paremmin ilmi esim. sähköpostitiedotteiden kautta ja tiedottaa mitä ollaan organisoimassa valtakunnallisesti ynnä muuta infoa. ( ) 36. SPEK:n rooli pelastustoimen alalla on aika epäselvä palokunnan satunnaiselle rivijäsenelle. Ei sitä meinaa aktiivisempikaan palokuntalainen osata selittää toiselle. Toivoisin SPEK:n ja pelastusliittojen tiedottavan asiasta palokuntalaisille. ( ) 37. SPEK:n roolin me näemme ennaltaehkäisevässä valistus työssä, sekä koulutus ym. materiaalien tekijänä. Koulutuksen henkilöstö vastuu kuuluu jatkossa mielestämme pelastuslaitoksille. ( ) 38. Skaffa fram nytt material till rekryteringen av ungdomar. Materialet som skall delas ut på upplysningtillfällen borde förnyas ( ) 39. Mera och förnyande utbildningsmaterial till de frivilliga kårerna, ( ) 40. jalkautua... ( ) 41. Spekin tulisi jalkautua palokuntiin jolloin olisi paremmat mahdollisuudet tutustua molemmin puolin ja huomattaisiin kehitettäviä asioita. ( ) 42.? ( ) 43. Kaikki koulutus tulisi olla pelastusliiton järjestämää ( )

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI 10 vuotta1 LETKU & LAASTARI Sisällysluettelo Kansikuva: Kurisjärven VPK:n uusi paloaseman vihkiäistilaisuus

Lisätiedot

uutta Vähennämme ympäristökuormitustamme

uutta Vähennämme ympäristökuormitustamme Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 3 / 2013 Aina kokeilemassa uutta Vähennämme ympäristökuormitustamme MML2014: Johtaminen ammattimaistuu maanmittarin vermeet OSA 3: maastotyövälineet Teksti ja kuva:

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Erilaisia kuvan myyjiä

Erilaisia kuvan myyjiä Erilaisia kuvan myyjiä 77 Vesa Jyrki Vesa Jyrki Palokuvaajasta valokuvaajaksi Työkaverilta lainatulla kameralla kuvattu pienoisrautatien kuva lehdessä julkaistuna aloitti kuvaaja-urani. Matka harrastajasta

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi

teema SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 www.suomencpterapiayhdistys.fi w w w. s u o m e n c p t e r a p i a y h d i s t y s. f i teema t e e m a SUOMEN CP-TER APIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2005 1 Johtokunnan kokoonpano 2005 puheenjohtaja Hannele Merikoski Kaskihalme 4 B

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot