Tietoliikenneohjelmointi. v. 0.01

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoliikenneohjelmointi. v. 0.01"

Transkriptio

1 Tietoliikenneohjelmointi v. 0.01

2 Kurssin suoritus ja tavoitteet Kurssin suoritus kerrotaan erikseen. Tavoitteet: Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa verkossa toimivia asiakas/palvelin sovelluksia.

3 Protokollat Verkkoprotokolla (yhteyskäytäntö, protocol) sisältää säännöt sovellusten väliseen kommunikaatioon. Protokolla sisältää seuraavat osat: Tietopakettien muoto (format): Määrittelee, mitä tietopaketti sisältää ja missä kohden. Tietopakettien semantiikka (semantics): Mitä mikäkin paketti merkitsee ja miten siihen vastataan Virhetilanteiden käsittely (error behaviour): Määritellään, mitä tehdään, jos vastaanotetaan paketti, joka ei ole oikean muotoinen.

4 Protokollat Eri protokollat toimivat päällekkäin, jolloin ylemmän tason protokolla käyttää aina alempaa tasoa hyväkseen. Tätä sanotaan protokollapinoksi. Ylemmälle tasolle siirryttäessä mennään erikoistuneempaan sovellukseen ja alemmalla tasolla ollaan aina yleisemmällä tasolla. Internetin perusprotokolla on nimeltään IP ja sen päälle on rakennettu tavallisimmat protokollat TCP ja UDP (käytetään nimityksiä TCP/IP ja UDP/IP)

5 Internet Protocol (IP) Internet Protocol (IP) on perusta, jonka päälle kaikki muut internetprotokollat raketuvat IP on yksinkertainen paketisuuntautunut protokolla, eli se määrittelee, miten pisteestä A lähetetään paketteja pisteeseen B. Paketille voi matkalla sattua vaikka mitä. Se voi joutua reitittimeen, joka kaatuu ja paketti katoaa tai se voi reitittyä hidasta siirtotietä pitkin, jolloin seuraavaksi lähettetty paketti saapuu perille ennen aikaisemmin lähetettyä. Ts. paketteja katoaa tai ne saapuvat epäjärjestyksessä perille.

6 Internet Protocol (IP) Jokaisella IP-verkon tietokoneella on yksilöivä IP-osoite. Se on neljän luvun yhdistelmä. Esimerkiksi on IPosoite. Jokainen neljästä luvusta voi olla välillä (8- bittinen binääriluku) Jokainen IP-osoite koostuu kahdesta osasta: verkkoosoittesta ja koneosoitteesta. Verkko-osoite edustaa koko tietokoneverkkoa ja koneosoite edustaa verkon yhtä konetta. Verkkopeitteen avulla määritellään, mikä osa osoitteesta on verkko- ja mikä koneosoitetta. Esimerkiksi verkkopeite on tyyppllisesti , jos em luvut ajatellaan binääriluvuiksi ja tehdää niiden (IP-os ja verkkopeiteen) välillä AND-operaatio bitti bitiltä saadaan verkko-osoitteeksi

7 Transmission Conrol Protocol (TCP) Transmission Control Protocol, TCP, on yleisimmin käytetty protokolla Internetissä. Kun sitä käytetään IP:n päällä, siitä käytetään nimeä TCP/IP. TCP/IP tarjoaa sovellukselle yksinkertaisen ja luotettavan yhteyden verkon yli toisessa koneessa olevaan toiseen sovellukseen ilman huolta kadonneista paketeista tai pakettijärjestyksestä. Se voi tehdä seuraavia asioita Koota paketit oikeaan järjestykseen, jos saapumisjärjestys on virheellinen Jos paketti katoaa se pyyttää paketin uudelleen lähetystä TCP tarkistaa myös pakettien sisältämän datan oikeellisuuden käyttämällä automaattisesti tarkistussummaa jokaisessa paketissa. Lisäksi TCP huomaa vastapään katoamisen linjalta tai yhteyden katkaisemisen Kuittausten lähettäminen ja tiedon uudelleenlähettäminen tapahtuvat taustalla niin, että TCP:tä käyttävä ohjelma ei edes huomaa sitä.. Ohjelmoijan kannalta TCP-yhteys vastaa esim. puhelua ensin yhteys muodostetaan, sitten tietoa siirretään edes ja takaisin, lopuksi yhteys suljetaan.

8 Transmission Conrol Protocol (TCP) TCP on helppo käyttää ja se tarjoaa luotettavan siirtoyhteyden. Tästä täytyy kuitenkin maksaa; TCP lähettää paljon tietoa, jolla ylläpidetään pakettien järjestystä, siirretään kuittauksia, tarkistussummia ja yksi välistä puuttuva paketti viivästyttää myös seuraavia paketteja niin kauan, että puuttuva paketti saadaan vastaanotetuksi. Useille sovelluksia tämä on juuri oikea tapa toimia, mutta taas toisille nopeutta vaativille sovelluksille taas ei. Miten voidaan yhden verkkokortin avulla hoidella useita samanaikaisia yhteyksiä. Esimerkikisi www- ja ftp-palvelimen samanaikainen toimita. Tämä tapahtuu porttien avulla. Portti ei ole fyysinen laite vaan IP-osoitteen laajennus. Näin esimerkiksi samalla tietokoneella oleva www-palvelin kuuntelee porttinumeroa 80 ja ftp-palvelin kuuntelee porttinumeroa 21. TCP yhteys muodostetaan siis tiettyyn IP-osoitteeseen ja siinä olevaan porttiin esim porttiin 80 (tässä koneessa oleva wwwpalvelin kuuntelee tätä porttia) TCP-yhteys voidaan muodostaa vain sellaiseen portiin, jossa on kuuntelija (palvelin ohjelma kuuntelee)

9 User Datagram Protocol (UDP) User Datagram Protocol (UDP), on yksinkertainen yhteydetön (ts. asiakkaan ja palvelimen välillä ei ole pysyvää yhteyttä) pakettisuuntautunut protokolla. IP:n päällä käytettynä nimenä käytetään UDP/IP. UDP:ssä tieto lähetään erillisinä paketteina UDP ei tarkista saapuvan paketin muuttumattomuutta, ei takaa paketin saapumista perille eikä edes takaa pakettien saapumista vastaanottajalle lähetetyssä järjestyksessä. Sen voima onkin sen yksinkertaisuudessa. Se ei sisällä ylimääräistä tietoa ja sen prosessoiminen on huomattavasti kevyempää. TCP/IP yhteyksien määrälle käyttöjärjestelmät asettavat rajoituksia mutta ei UDP yhteyksien määrälle. Mikäli sovelluksesi tarvitsee luotettavaa siirtoyhteyttä käytä TCP/IP:tä

10 User Datagram Protocol (UDP) Mikä on sopiva UDP-paketin koko? Teoreettinen maksimi käyttäjädatan osalta on tavua (+ IP otsikko 20 tavua+udp otsikko 8 tavua =65535) Tälläinen iso UDP paketti pilkotaan (fragmentodaan) IP-kerroksella useaksi IP-paketiksi (noin 1000 tavu/paketti) vastaanottopäässä pilkotut paketit kootaan IP-kerroksen toimesta isoksi UDP-paketiksi. Mikäli yksikin IP-paketti hävitetään tiedonsiirrossa koko UDP-paketti menetetään. Toinene rajoittava tekijä on se, että jotkin käyttöjärjestelmät rajoittavat UDP-paketin puskurin koon 8198 tavuun Eräs lähde (myös jotkin muut lähteet ovat likimain samoilla linjoilla) suosittava paketin maksimikooksi 1100 tavua

11 Socket Kun uusi tietoliikennesovellus käynnistetään, niin se pyytää käyttöjärjestelmältä socketin. Tämän kautta hoidetaan tiedonsiirto. Socket on ohjelmakomponetti ja se sisältää seuraavat tiedot, jotka lisätään lähetettävään tietoon protokolla (protocol): Kertoo mitä protokollaa tämän soketin kautta aiotaan käyttää esim TCP tai UDP. vastaanottajan osoite (Destination host address):kertoo mille tietokoneelle Internetissä tietoa lähetetään tämän soketin kautta. Osoite on IP-osoite. vastaanottajan portin numero (Destination application port): Kertoo mikä on vastaanottavan sovelluksen portin numero. Portin numeron on oltava välillä Porttinumerot ovat varattuja ja yleisesti tunnettujen sovellusten käytössä esim www-palvelin yleensä kuuntelee porttia 80, joten omien sovellusten tulisi käyttää suurempia (>1024) portin numeroita. lähettäjän osoite (Source host address): Oman tietokoneen IP-osoite. lähettäjän portin numero (Source application port): Kertoo mikä on lähettävän sovelluksen portin numero. Tämän tiedon avulla tietopaketin vastaanottava tietokone osaa vastata lähettäjälle oikeaan porttinumeroon.

12 UDP yleislähetys (broadcast) UDP:lla lähetetään tietopaketti yhdelle vastaanottajalle. Mikäli sama paketti pitää lähettää usealle vastaanottajalle, niin tämä toteutetaan silmukassa, jossa paketti lähetetään kaikille vastaanottajille erikseen => vastaanottajien määrän kasvaessa verkon kuorma kasvaa turhaan. Samaa tietopakettia lähetetään verkkoon yhä uudelleen. UDP yleislähetys (broadcast) lähettää tietopaketin koko lähiverkkoon kaikille koneille yhtäaikaisesti (vertaa radio- ja televisiolähetykset), jolloin verkkoa ei kuormiteta toistuvilla saman informaation lähetyksillä. Ei myöskään tarvitse ylläpitää listaa vastaanottajista, koska tieto lähetetään kaikille. Yleislähetyksen ongelma on, että kaikki vastaanottavat tietokoneet joutuvat käyttöjärjestelmätasolla tarkistamaan, onko paketti kiinnostava jonkun sovelluksen kannalta. Mikäli lähiverkossa on kymmeniä tietokoneita ja yleislähetyksellä lähetetty paketti on kiinnostava vain muutamalle niistä, niin kuormitetaan turhaan kaikkia loppuja koneita.

13 UDP yleislähetys (broadcast) Ohjelmallisesti ei saada selville, kuinka laajalle yleislähetyksellä lähetetyt paketit leviävät. Monet reitittimet eivät välitä niitä eteenpäin, jolloin yleislähetys ei saavutakaan kuin muutaman lähimmän koneen. Joskus verkoissa yleislähetys voi saavuttaa satojakin koneita vaikka näin ei haluta. Tätä voidaan käyttää sovelluksissa jotka kommunikoivat vain lähiverkon alueella ja melkein kaikki lähiverkossa olevat koneet ovat kiinnostuneita kommunikaation sisällöstä. Tätä voi käyttää myös satunnaisesti muutaman paketin lähettämiseen, jolloin verkon tietokoneet eivät kuormitu kovin paljon. Esim. sovellus voi ilmoittaa olemassaolostaan yleislähetystä käyttäen lähiverkon koneille, johon kiinnostuneet sovellukset voivat vastata esim TCP:tä tai UDP:tä käyttäen (ei ylislähetyksellä).

14 UDP yleislähetys (broadcast) Ohjelmallisesti ei saada selville, kuinka laajalle yleislähetyksellä lähetetyt paketit leviävät. Monet reitittimet eivät välitä niitä eteenpäin, jolloin yleislähetys ei saavutakaan kuin muutaman lähimmän koneen. Joskus verkoissa yleislähetys voi saavuttaa satojakin koneita vaikka näin ei haluta. Tätä voidaan käyttää sovelluksissa jotka kommunikoivat vain lähiverkon alueella ja melkein kaikki lähiverkossa olevat koneet ovat kiinnostuneita kommunikaation sisällöstä. Tätä voi käyttää myös satunnaisesti muutaman paketin lähettämiseen, jolloin verkon tietokoneet eivät kuormitu kovin paljon. Esim. sovellus voi ilmoittaa olemassaolostaan yleislähetystä käyttäen lähiverkon koneille, johon kiinnostuneet sovellukset voivat vastata esim TCP:tä tai UDP:tä käyttäen (ei ylislähetyksellä).

15 UDP yleislähetys (broadcast) Tietokoneverkkojen yhteydessä broadcast-osoite on IP-osoite jonka kautta IPpaketti kyetään lähettämään jokaiselle samassa aliverkossa olevalle laitteelle ilman että sen osoitetta tiedetään. Osoitteen tarkka määrittely on esityksessä RFC 919. Tiettyä aliverkkoa vastaava broadcast-osoite saadaan kun tiedossa on laitteelle määritelty IP-osoite sekä aliverkon peite (englanniksi subnet mask tai netmask). IP-osoitteen ja aliverkon peitteen komplementin kesken tehdään looginen OR operaatio jonka tuloksena saadaan broadcast-osoite. Esimerkki tämän selventämiseksi: Laite haluaa tehdä broadcast-lähetyksen omaan aliverkkoonsa. Laitteen tietää että sen IP-osoite on sekä aliverkon peitteen joka on Verkon peitteen komplementti on Tällöin broadcast-osoitteeksi saadaan = Tähän osoitteeseen lähetetty paketti tavoittaa kaikki saman aliverkon laitteet.

16 UDP yleislähetys (broadcast) Tietokoneverkkojen yhteydessä broadcast-osoite on IP-osoite jonka kautta IPpaketti kyetään lähettämään jokaiselle samassa aliverkossa olevalle laitteelle ilman että sen osoitetta tiedetään. Osoitteen tarkka määrittely on esityksessä RFC 919. Tiettyä aliverkkoa vastaava broadcast-osoite saadaan kun tiedossa on laitteelle määritelty IP-osoite sekä aliverkon peite (englanniksi subnet mask tai netmask). IP-osoitteen ja aliverkon peitteen komplementin kesken tehdään looginen OR operaatio jonka tuloksena saadaan broadcast-osoite. Esimerkki tämän selventämiseksi: Laite haluaa tehdä broadcast-lähetyksen omaan aliverkkoonsa. Laitteen tietää että sen IP-osoite on sekä aliverkon peitteen joka on Verkon peitteen komplementti on Tällöin broadcast-osoitteeksi saadaan = Tähän osoitteeseen lähetetty paketti tavoittaa kaikki saman aliverkon laitteet. Ratol:n PC:luokissa aliverkon peite , jos koneen IP esim => broadcast-osoite: = (Osoitetta ei tulisi käyttää vaikka paikallisreitittimen tulisi pysäyttää ne)

17 Ryhmälähetys (multicast) Ryhmälähetys (multicast) mahdollistaa tietopaketin lähettämisen kaikille kiinnostuneille sovelluksille. Kaikki kiinnostuneet sovellukset rekisteröityvät kuuntelijoiksi ryhmäosoitteeseen, jolloin ne vastaanottavat tähän osoitteeseen lähetetyt tietopaketit. Kuka tahansa voi lähettää tietopaketteja tähän ryhmäosoitteeseen, mutta vain rekisteröityneet kuuntelijat vastaanottavat paketit. Rekisteröimättömät kuuntelijat eivät vastaanota paketteja, kuten yleislähetyksessä tapahtuu. Ryhmälähetys toimii Internetin laajuisesti (tietyin rajoituksin). Kaikki (vanhat) reitittimet Internetissä eivät välitä ryhmäviestejä, joten viestit eivät välttämättä pääse kaikkiin paikkoihin. Ohjelmoija voi tehokkaasti säädellä, kuinka laajalle ryhmäviesti leviää. Reitittimet tarkkailevat ryhmäviestin TTL kenttää (Time-To-Live) ja päättelevät sen perusteella, lähettävätkö viestin eteenpäin laajemmalle. Samassakin koneessa monta sovellusta voi kuunnella samaa lähetystä tietystä portista. Jotta ohjelma voisi ottaa vastaan multicast-lähetyksiä, sen tulee rekisteröityä multicastryhmän kuuntelijaksi. Multicast-ryhmät ovat tiettyjä IP-osoitteita ja osa IPosoiteavaruudesta on varattu tähän tarkoitukseen. Omissa ohjelmissa on turvallista käyttää esimerkiksi IP-osoitetta Tästä huomaammekin, että Multicastia käytettäessä "vakavampiin" tarkoituksiin on syytä ottaa huomioon viestit, jotka ovat muiden kuin omien ohjelmien käyttämiä - et voi tietää, jos joku muukin saa päähänsä käyttää samaa ryhmää ja porttia. Voit välttää viestien sekoittumisen laittamalla jokaisen lähetetyn paketin alkuun jonkin tunnisteen, josta erotat oman protokollasi mukaiset paketit.

18 Ryhmälähetys (multicast) Jotta ohjelma voisi ottaa vastaan multicast-lähetyksiä, sen tulee rekisteröityä multicast-ryhmän kuuntelijaksi. Multicast-ryhmät ovat tiettyjä IP-osoitteita ja osa IP-osoiteavaruudesta on varattu tähän tarkoitukseen. Omissa ohjelmissa voidaan käyttää esimerkiksi IP-osoitetta Käytännössä tulee ottaa huomioon viestit, jotka ovat muiden kuin omien ohjelmien käyttämiä, koska et voi tietää, jos joku muukin saa päähänsä käyttää samaa ryhmää ja porttia. Voit välttää viestien sekoittumisen laittamalla jokaisen lähetetyn paketin alkuun jonkin tunnisteen, josta erotat sinun sovelluksellesi kuulvat paketit. Multicast-lähetyksien ryhmille on käytössä IP-osoitteet Kuitenkin alue on varattu, jota ei saa käyttää sovelluksissa. Seuraavista linkeistä löytyy lisätietoja ryhmälähetyksistä ja käytössä olevista osoitteista. ting.html

19 HTTP-protokolla 1/5 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on protokolla, jota selaimet ja WWW-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. Protokolla perustuu siihen, että asiakasohjelma (esim. selain) avaa TCPyhteyden palvelimelle (yleensä porttiin 80) ja lähettää pyynnön. Palvelin vastaa lähettämällä vastauksen, tavallisimmin HTML-sivun tai binääridataa esim. kuvia, ohjelmia tai ääntä.

20 HTTP-protokolla 2/5 HTTP on Yhteydetön. Pyynnön jälkeen asiakas lopettaa yhteyden palvelimeen ja odottaa vastausta Media riippumaton. Välitettävä tieto voi olla mitä tyyppiä tahansa kunhan asiakas ja palvelin osaavat sitä käsitellä ( Internet media type eli MIME-tyyppi). Palvelin kertoo yleensä siirrettävän datan tyypin ContentType-otsakkeessa. Tilaton. Peräkkäisten siirtotapahtumien välillä ei ole mahdollista pitää tilatietoa. Jokainen HTTPsiirtotapahtuma on aloitettava aivan alusta.

21 HTTP-protokolla 3/ Yleisiä mediatyyppejä image/png - PNG-muotoinen kuva text/plain - tekstiä, joka on tarkoitettu esitettäväksi sellaisenaan; käytetty merkistö määritellään charsetparametrillä, oletusarvo on US-ASCII text/xml - XML-muotoista rakenteellista tekstiä text/html - HTML-sivu audio/mpeg - MP3-muotoista ääntä application/vnd.stardivision.calc - StarOffice-taulukkolaskin (sovelluskohtaista vnd=vendor specific tietoa) application/octet-stream - mitä tahansa määrittelemätöntä binääridataa (tätä tyyppiä käytetään, jos tyyppi tai koodaus ei ole ohjelman tiedossa)

22 HTTP-protokolla 4/5 metodeita GET - käytetään resurssin hakua varten (esimerkiksi verkkosivun hakuun) POST - esimerkiksi täytetyn lomakkeen tietojen lähettäminen palveluun OPTIONS - kysely palvelimen tai resurssin ominaisuuksista HEAD - pyydä vain sivun otsikkotiedot (esimerkiksi hakukone selvittää onko sivu muuttunut) PUT - sivun tallettaminen (käytetään harvoin ilman WebDAVlaajennuksia) DELETE - sivun poistaminen (käytetään harvoin ilman WebDAVlaajennuksia) TRACE - palauttaa pyynnön sellaisenaan (vikojen jäljitykseen) CONNECT - pyydetään yhteyttä, joka jää päälle

23 HTTP-protokolla 5/5 Palvelimen vastauskoodeista Palvelin palauttaa onnistuneeseen sivunhakuun vastauksena ensimmäisenä "HTTP/1.x 200 OK". Ensin on protokollan versionumero ja koodi "200" kertoo pyynnön onnistuneen (selväkielisenä "OK"). 2xx-alkuiset statuskoodit kertovat onnistuneesta pyynnöstä. 3xx-alkuiset koodit ilmoittavat sisällön löytyvän jostain muualta kuin selain pyysi. Koodi 301 "Moved Permanently" ilmoittaa sivun siirtyneen pysyvästi ja 302 "Moved Temporarily" väliaikaisesti toiseen paikkaan. 4xx-alkuiset koodit kertovat asiakasohjelman (esim. selaimen) tekemästä virheestä. Esimerkiksi 404 "Not Found", jos haetaan sivua, jota palvelimella ei ole ja 403 "Forbidden eli hakijalla ei ole oikeutta dokumenttiin pääsyyn. 5xx-alkuiset koodit kertovat palvelimen tekemistä virheistä

24 SMTP-protokolla SMTP (Simple Mail Transport Protocol) sähköpostiprotokolla on tekstipohjainen ja käyttää TCP:tä. Näin ollen SMTP sessio voidaan luoda telnet-komennolla. Se käyttää yleensä porttia 25 Kun lähetään SMTP:n kautta sähköpostia tarvitaan ainakin neljää komentoa HELO, kertoo sähköpostipalvelimelle sähköpostiohjelman identiteetin MAIL FROM, lähettäjä RCPT TO, vastaanottaja DATA, viestin sisältö. Huomaa, että viestin aihe ja muut otsikkokentät ovat osa viestiä

25 Muuta asiaan liittyvää POP3 (Post Office Protocol version 3) protokolla mahdollistaa sähköpostin lukemisen verkon yli. Se on myös tekstipohjainen protokolla, joten sen kanssa voidaan kommunikoida telnet-komennolla. IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) on POP3:n kaltainen protokolla mutta kehittyneempi. POP3 mahdollistaa yhdessä postilaatikossa käynnit, kun taas IMAP4 mahdollistaa käynnit useammassa sähköpostilaatikossa Java Mail API on geneerinen sähköpostikehys, joka tukee sähköpostiviestien lähetystä ja vastaanottamista. Tukee useita sähköpostiprotokollia

Lähiverkon tekniikka

Lähiverkon tekniikka Lähiverkon tekniikka Sisällysluettelo OSA 1 - KAAPELIT JA KOMPONENTIT 1. KAAPELOINTI...4 PARIKAAPELIT...4 KUITUKAAPELIT...5 2. LANGATON LÄHIVERKKO...6 TIETOTURVA...7 3. AKTIIVILAITTEET...8 MEDIAMUUNNIN...8

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi TCP/IP Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 Tietojenkäsittelyseminaari 2004 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 15: Tietoverkot Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. Vielä kerran: deadline-muistutus :)

Lisätiedot

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015 811338A 2. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Sovelluskerroksen toiminta ja protokollat Luento pohjautuu kirjan James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach,

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

Johdanto. Tiedonsiirtoverkkojen perusteista

Johdanto. Tiedonsiirtoverkkojen perusteista Tiedonsiirtoviiveet Johdanto Internetissä liikkuva tieto siirretään pienissä paketeissa. Se kuinka nämä paketit liikkuvat siirtotiellä vaikuttaa suoraan käyttäjän kokemukseen internetyhteyden laadusta.

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Sovelluskerros. Chapter 2 Application Layer. Sovelluskerros. Joitain verkkosovelluksia. Sovelluskerros. Verkkosovelluksen luonnista

Sovelluskerros. Chapter 2 Application Layer. Sovelluskerros. Joitain verkkosovelluksia. Sovelluskerros. Verkkosovelluksen luonnista Chapter 2 Application Layer A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2 ITKP104 Tietoverkot - Teoria 2 Ari Viinikainen Jyväskylän yliopisto 5.6.2014 Teoria 2 - Sovelluskerrokselta kuljetuskerrokselle Rekursiivinen ja Iteratiivinen DNS DNS tarkemmin - kokeile itse Verkkotunnuksen

Lisätiedot

0.1 Internet-verkon perustoiminta

0.1 Internet-verkon perustoiminta 8100000 Tietotekniikan peruskurssi 1 0.1 Internet-verkon perustoiminta LAN INTERNET NIMIPALVELIN ( Nameserver, DNS) REITITIN 130.230.24.10 ressu.cc.tut.fi REITITIN REITITIN 130.230.1.22 ariel gw.cc.tut.fi

Lisätiedot

13. Pintaa syvemmältä 233

13. Pintaa syvemmältä 233 13. Pintaa syvemmältä 233 OPPITUNTI 13 Pintaa syvemmältä Tällä tunnilla tutkimme joitakin funktioita, joilla saamme informaatiota ympäristöstä tai kommunikoimme ulkoisen maailman kanssa. Tämän tunnin aiheita

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 2. LÄHIVERKKO 5 2.1 Mikä on lähiverkko? 5 2.2 Lähiverkon muodot eli topologiat 6 2.3 Protokollat 7 2.3.1 OSI-viitemalli 8 2.3.2

Lisätiedot

Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa

Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa University of Oulu Department of Information Processing Science Bachelor s Thesis Kimmo Paananen 9.3.2015 2 Tiivistelmä Tutkimuksessa perehdyttiin

Lisätiedot

Jukka Helme. Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt. 2. painos

Jukka Helme. Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt. 2. painos 1 Jukka Helme Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt 2. painos Jukka Helme 2004 2 3 Sisällys Sisällys... 3 Lukijalle... 5 1. TIETOLIIKENNEPALVELUT... 7 1.1 Joukkoviestintä ja kohdeviestintä... 7 1.2 Puhelupalvelut...

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan?

IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan? VERKKOTEKNIIKKAA Sisältö: Johdatus aiheeseen. Mikä on tieto(kone)verkko ja miksi sellaisia on? Verkot ohjelmistonäkökulmasta. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan? Verkot

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot. 4 Verkkokerros Reititys ja osoitteistus. IP - protokolla

Internet ja tietoverkot. 4 Verkkokerros Reititys ja osoitteistus. IP - protokolla 811338A 4 Reititys ja osoitteistus. IP - protokolla Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Luento pohjautuu kirjan James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach, 6th

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

Roskapostin estäminen. Harri Sundström

Roskapostin estäminen. Harri Sundström Roskapostin estäminen Harri Sundström Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu tutkielma Ohjaaja: Erkki Mäkinen Tammikuu 2008 i Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Palveluntuottajan kytkeytyminen eri operaattoreiden SMSC-keskuksiin

Palveluntuottajan kytkeytyminen eri operaattoreiden SMSC-keskuksiin Teknillinen Korkeakoulu Teletekniikan laboratorio S-38.128 Teletekniikan erikoistyö Palveluntuottajan kytkeytyminen eri operaattoreiden SMSC-keskuksiin Tekijä: Ohjaaja: Valvoja: Santtu Rantanen 43012T

Lisätiedot

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN Lari Oranen PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.5.2015 Tekijä(t) Lari Oranen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Roskaposti. Sähköisen viestinnän kasvava uhka. Jarno Savinen 01.05.2004. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Roskaposti. Sähköisen viestinnän kasvava uhka. Jarno Savinen 01.05.2004. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Roskaposti Sähköisen viestinnän kasvava uhka Jarno Savinen 01.05.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Roskapostista on muodostunut sähköpostin suurimpia uhkia.

Lisätiedot

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 1.12.2004 Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN Työn valvoja Työn ohjaaja Petri Vuorimaa Timo Engblom TEKNILLINEN

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 v3 ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja CE Kappale 1... 3 1.1 Tietoja TW-EA510 v3 ADSL2+ -modeemista... 3 1.2 Myyntipaketin

Lisätiedot

Linkkikerros: Ethernet ja WLAN

Linkkikerros: Ethernet ja WLAN Linkkikerros: Ethernet ja WLAN Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Viime luennolla Verkkokerros on Internetissä käytännössä IP Tällä hetkellä versio 4, versio 6 tulossa IP

Lisätiedot

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Antti Jääskeläinen 29. huhtikuuta 2012 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Panu Horsmalahti:

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄ- JA LAITEREKISTERÖINTI KAMPUSVERKOSSA

KÄYTTÄJÄ- JA LAITEREKISTERÖINTI KAMPUSVERKOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ KÄYTTÄJÄ- JA LAITEREKISTERÖINTI KAMPUSVERKOSSA Työn tarkistajat: Työn ohjaaja: Professori Heikki

Lisätiedot

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus!

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen MAC osoite ilman välimerkkejä.

Lisätiedot