Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014"

Transkriptio

1 Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 5 JÄSENMAKSUT... 5 OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT... 5 YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ... 6 KOULUTUS... 6 TIEDOTUS... 6 KASSAN ULKOINEN TARKASTUS... 6 KASSAN SISÄINEN TARKASTUS... 6 VIRANOMAISVALVONTA... 7 ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO... 7 KASSAN TOIMISTO... 7 JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT... 7 KASSAN TALOUS... 7 KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 8 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ... 8 EDUSTAJISTO... 8 HALLITUS... 8 KASSAN TOIMIHENKILÖT... 9 ALUEORGANISAATIO ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TULOSLASKELMA TASE. 12 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 13 HALLITUKSEN JA KASSANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET. 17 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA YLEISTÄ KASSAN TOIMINTA Työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan vuoden 2014 lopussa henkilöä, joka on enemmän kuin vuotta aiemmin. Työnhakijoista oli lomautettuja Ansioturvan saajia työnhakijoista oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 joulukuun työttömyysaste oli 8,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,9 %. Työllisyysaste oli tilivuoden lopussa 67,4 %. Toimialoittain tarkasteltuna työllisyystilanne heikkeni eniten teollisessa työssä, rakennustoiminnassa ja palveluissa. Yli 45-vuotiaita oli työttömänä vuoden 2014 lopussa Vuosi 2014 oli Palvelualojen työttömyyskassan neljästoista toimintavuosi. Työttömyyskassa maksoi etuuksia jäsenelle, mikä on henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Ansiopäivärahansaajia oli keskimäärin kuukaudessa eli noin 10,6 prosenttia jäsenistä. Etuusmenot kasvoivat 17 % vuoteen 2013 verrattuna. Saajien lukumäärä etuuksittain vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) ETUUDET Yhteensä 2014 Yhteensä 2013 Muutos % Ansiopäivärahat ,3 % - lomautus ,9 % - lisäpäivät ,6 % - sovitellut ,0 % Koulutusajan ansiopäivärahat ,6 % Vuorottelukorvaukset ,4 % Yo. taulukon luvuista on jätetty pois lainmuutoksen vuoksi suojatut vanhojen koulutusetuuksien saajat. 3

4 Hakemukset ja ansiopäivärahapäätökset vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) Sähköisiä hakemuksia vuonna 2014 saapui kappaletta ja niiden osuus kaikista hakemuksista oli 65,1 %. (Vuonna 2013: kpl, 59,5 %) HAKEMUKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Uudet hakemukset Sovitellun pr:n hakemukset Jatkohakemukset Vuorottelukorvaushakemukset YHTEENSÄ PÄÄTÖKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Myönteiset Kielteiset YHTEENSÄ Etuuspäivien lukumäärä vuonna 2014 (vertailuna 2013) ETUUSPÄIVÄT Lukumäärä 2014 Lukumäärä 2013 Kaikki ansiopäivärahat lomautus lisäpäivät sovitellut Vuorottelukorvaukset YHTEENSÄ Maksetut etuudet vuonna 2014 ETUUDET Euro Päiväraha keskimäärin Kaikki ansiopäivärahat - lomautus - lisäpäivät - sovitellut , , , ,60 51,65 57,89 52,03 29,97 Vuorottelukorvaukset ,87 46,56 YHTEENSÄ ,37 Ansioturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 9,4 päivää. Vuonna 2013 vastaava aika oli 11,2 päivää. 4

5 pv Työttömyysjakson keskimääräinen kesto vuonna 2014 oli 139 päivää eli hieman alle 6,5 kuukautta. Käsittelyajat 2014 uudet sovitellut 25,0 20,0 kielteiset keskim. keskim ,0 10,0 5,0 0, kk JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS JÄSENMAKSUT Vuoden alussa jäsenmäärä oli , joista yksilöjäseniä oli 704. Työttömyyskassan jäsenmäärä oli jäsentä, joista ammattiliittoon kuulumattomia yksilöjäseniä oli 682. Finanssivalvonta vahvisti kassan vuoden 2014 jäsenmaksuksi 0,45 % jäsenen veron ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä kassan maksamista veronalaisista etuuksista. Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä ,99 euroa. OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT Etuuksien saajat valittivat yhteensä 543 kassan päätöksestä. Muutoksenhakulautakunta ratkaisi 323 ja vakuutusoikeus 30 tapausta. Työttömyyskassa teki yhteensä 18 tutkintapyyntöä epäillyn vilpin vuoksi. Vuoden aikana syyttämättä tai tuomitsematta jättämispäätöksiä tehtiin yhteensä 4 kappaletta. Petoksesta tuomittiin toimintavuoden aikana 19 jäsentä. Vuoden aikana tehtiin takaisinperintäpäätöksiä kappaletta ja perittävä määrä oli yhteensä euroa. 5

6 Kalenterivuoden aikana saatiin takaisinperittyä yhteensä euroa. Työttömyyskassan hallitus erotti 5 jäsentä kassan jäsenyydestä. YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ KOULUTUS TIEDOTUS Työttömyyskassojen tukikassa hallitus: Markku Virtanen, puheenjohtaja edustajisto: Ritva Markkanen, varsinainen edustaja, Pentti Jaskari, 1. varaedustaja Työttömyyskassojen tukisäätiö valtuuskunta: Markku Virtanen, jäsen, Ritva Markkanen, varajäsen hallitus: Jukka Mattila, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö hallitus: Markku Virtanen, varsinainen jäsen työvaliokunta: Markku Virtanen, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Ohjetyöryhmä / Soveltamisohjetyöryhmä Markku Virtanen, jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Päätöstyöryhmä Nina Sundqvist, jäsen Henkilöstölle järjestettiin kevätkaudella työyhteisökoulutusta. Koulutuksella pyrittiin parantamaan kunkin itsetuntemusta työyhteisön jäsenenä ja parantamaan siten valmiuksia toimia työyhteisössä. Lisäksi järjestettiin koulutusta uudesta vuonna 2015 käyttöönotettavasta maksatusjärjestelmän käyttöliittymäsovelluksesta. Esimiehet osallistuivat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kouluttajakoulutuksiin ja kouluttivat sitten omat tiiminsä. Koulutuspäiviä oli yhteensä 275 htp. PAM-lehdessä on tiedotettu jäsenille ja sidosryhmille työttömyysturvassa tapahtuneista muutoksista sekä kassan sisäisistä maksatukseen liittyvistä muutoksista. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön etuusopas jaettiin palvelualojen työpaikkojen luottamus- ja työsuojeluhenkilöstölle, jäsenille aluetoimistoissa sekä koulutus- ja infotilaisuuksissa. Kassa lähetti työttömäksi joutuneille infopaketin, jossa kerrotaan, miten ansioturvan päivärahaa haetaan. KASSAN ULKOINEN TARKASTUS Kassan tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena Lotta Kauppila, HTM ja Martti Haapakoski, HTM. KASSAN SISÄINEN TARKASTUS Vuoden aikana on tarkastettu tapauksia, joissa oli tehty päivärahan perusteena olevan palkan määrittely. Lain säännösten muututtua oli perusteltua tarkastella palkanmäärityksiä. 6

7 VIRANOMAISVALVONTA Samoin tarkastettiin jäsenyysasioiden oikeellisuutta etuutta myönnettäessä. Erityiskäsittelijät jatkoivat takaisinperinnän yhteydessä tapausten laajempaa tarkastamista. Finanssivalvonta teki kassatarkastuksen syksyllä Kassoja tarkastettiin 10, tarkastuksen aiheena olivat takaisinperintäasiat. Valvontaviranomainen ei tarkastanut Palvelualojen työttömyyskassaa. ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO KASSAN TOIMISTO Työttömyyskassa on ostanut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä henkilöstö-, it-, jäsenrekisteri- ja muita hallintopalveluita. Lisäksi kassa on ostanut maksatusjärjestelmään liittyviä ylläpito-, kehitys- ja asiantuntijapalveluita Digia Finland Oy:ltä sekä asianhallintaan liittyviä vastaavia palveluita Affecto Finland Oy:ltä. Teknisen puhelinpalvelutoiminnan ylläpidosta on vastannut Lingsoft Oy. Kassan keskustoimistolla on omat tilat osoitteessa Paasivuorenkatu 4 6 A, 5. krs, Helsinki. Lisäksi kassa on vuokrannut toimisto- ja varastotilaa samasta kiinteistöstä sekä Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistojen kassan palvelutilat. JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT KASSAN TALOUS Työttömyyskassojen tukikassa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, jäsenmaksu ,47 euroa Työttömyyskassojen tukisäätiö Vaikka etuusmenot ylittivät selvästi budjetoidun määrän, kassan maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Huomattavasti ennakoitua suuremmaksi nousseesta etuusmaksatuksesta ja jatkuvasta lisäennakoiden Työttömyysvakuutusrahastolta hakemisesta huolimatta maksuvalmius ei vaarantunut tilikauden aikana. Kassan omalla vastuulla olevat etuusmenot ylittivät budjetoidun määrän +16,42 % eli euroa. Työttömyys kasvoi tilikauden aikana kassan toimialalla huomattavasti ennusteita korkeammaksi. Etuusmenot ylittivät edellisen tilikauden määrän eurolla. Kun työttömyys kasvoi ennakoitua selvästi enemmän ja samanaikaisesti kassan maksavien jäsenten määrä ei enää kasvanut, jäsenmaksutulo jäi euroa alle budjetoidun. Hallintoavustukset ylittivät budjetoidun määrän eurolla, johtuen maksatuksen ja annettujen päätösten määrien huomattavasta kasvusta. Näin ollen yhteenlasketut tuotot kuitenkin toteutuivat lähes budjetoidusti. 7

8 Kassan hallintokulut jäivät euroa alle budjetoidun määrän ja olivat euroa pienemmät kuin edellisellä tilikaudella. Sijoitustoiminnasta kirjattiin tuottoa ja arvonalentumisten palautuksia yhteensä euroa. Arvonalentumisia, sijoitustoiminnan tappioita ja kuluja kirjattiin yhteensä euroa. Sijoitustoiminnan tuotoksi kirjattiin euroa. Jäsenmaksun tasauseräksi oli budjetoitu euroa. Kassalle maksettiin tasausta euroa. Tasauserä maksetaan keskimääräistä selvästi korkeamman kassan jäsenten työttömyysasteen perusteella. Tilikauden tasauserän myöntöperusteena on käytetty vuoden 2013 työttömyyslukuja. Tasauserää jaettiin 10 miljoonaa 9 työttömyyskassalle. Kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintomenot olivat yhteensä euroa. Tuotot olivat sijoitustoiminta ja tasauserä huomioiden euroa. Näin ollen tilikauden tulos on selvästi alijäämäinen. KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,28 euroa. Hallitus esittää kassan edustajistolle, että tilikauden alijäämä ,28 euroa katetaan sääntöjen 23 :n mukaisesti tasoitusrahastosta. Siirron jälkeen tasoitusrahasto on suuruudeltaan ,88 euroa. Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ EDUSTAJISTO Kassan edustajisto piti sääntömääräisen kevätkokouksen Kokous- ja vapaa-ajankeskus Petäys Resort -hotellissa, Tyrvännössä Kokouksessa oli läsnä 100 edustajiston jäsentä, joista 20 oli varajäseniä. Palvelualojen työttömyyskassan edustajistoon on valittu vaaleilla 120 jäsentä. Edustajiston toimikausi on 4 vuotta. HALLITUS Puheenjohtaja Joonas Tuomivaara 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski Kassan hallitus piti 7 kokousta. 8

9 Puheenjohtaja Kaarlo Julkunen Varsinaiset jäsenet Sirpa Laakso varapuheenjohtaja Pauli Purmonen Ritva Suomalainen Yleisvarajäsenet Johanna Alasuutari Markku Saarinen Virpi Torniainen KASSAN TOIMIHENKILÖT Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä oli kassanjohtaja Markku Virtanen. Kassan palveluksessa oli toimintavuoden alkaessa 73 toimihenkilöä, joista 6 oli määräaikaisia. Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle yksi vakituinen toimihenkilö ja yksi vakituinen toimihenkilö irtisanoutui. Finanssivalvonnan edellyttämän laskentatavan mukainen keskimääräinen henkilötyövuosiluku oli tilikaudella yhteensä 74. Kassan oman henkilöstön osuus oli 65 ja ulkopuolelta ostettujen henkilöstöpalvelujen osuus 9. Palvelualojen työttömyyskassan henkilökunnan määrä tilikauden päättyessä oli 75 toimihenkilöä, joista 9 oli määräaikaisia. 9

10 ALUEORGANISAATIO Kassalla oli vuoden päättyessä 166 asiamiespiiriä. Palvelualojen ammattiliiton aluetoimistot toimivat myös kassan asiamiespiirien toimistoina. Työttömyysturvaetuuksia maksettiin keskustoimiston lisäksi Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistoissa. Aluetoimistoissa työskenteli kertomusvuoden lopussa yhteensä 21 kassan etuuskäsittelijää. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Palvelualojen työllisyys heikkeni selvästi vuoden 2014 aikana. Maksettuja etuuspäiviä oli pv enemmän kuin edellisvuonna, lisäys on 14 %. Keskimääräinen työttömyysjakso piteni selvästi ollen 139 päivää. Kassan jäsenten työttömyysaste nousi selvästi. Kassan jäsenistä oli 10 % kokonaan työttömänä. Tämän lisäksi osa-aikatyötä ja soviteltua päivärahaa sai 3 % jäsenistä. Yhteensä etuudensaajia oli vuoden 2014 lopussa noin Talous- ja työllisyysennusteissa arvioidaan, ettei työllisyystilanne palvelusektorilla parane vuoden 2015 aikana. Työttömyyden oletetaan pysyvän korkeana. Kansantalouden kasvuennusteet ovat nollan tuntumassa ja talouden odotetaan piristyvän aikaisintaan syksyn aikana. Kotimaisen kulutuskysynnän ennakoidaan pysyvän varovaisena koko vuoden ajan. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sen oletuksen perusteella, etteivät kassan etuusmenot vuonna 2015 laske vuoden 2014 tasosta. Jos tämä oletus osoittautuu liian optimistiseksi, siitä seuraa välitön korotuspaine kassan jäsenmaksuun. Kassan jäsenmäärän ja jäsenmaksutulon useita vuosia kestänyt positiivinen kehitys on nyt pysähtynyt. Kun samanaikaisesti jäsenmaksutuloilla katettava etuusmeno-osuus on kasvanut selvästi, on seurauksena tältäkin osin kassan jäsenmaksun korotuspaine. Palvelusektorin työllisyystilanteen tulisi parantua huomattavasti vuoden 2015 aikana, jotta vältyttäisiin kassan jäsenmaksun korottamiselta. Kassan tasoitusrahaston taso laskee kuluneen tilikauden alijäämän seurauksena 103,51 prosenttiin. Lain mukainen minimivaatimus on 100 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaa vuotta 2016 koskeva talousarvio on laadittava siten, että tasoitusrahaston taso nousee selvemmin yli minimirajan. 10

11 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 EUR EUR TULOSLASKELMA VAKUUTUSTOIMINTA TUOTOT VAKUUTUSMAKSUTUOTOT Jäsenmaksut , ,12 VAKUUTUSTOIMINNAN MUUT TUOTOT STM:n osuus hallintokuluihin , ,06 TVR:n osuus hallintokuluihin , ,06 T u o t o t y h t e e n s ä , ,24 KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset Palkansaajien ansiopäivärahat , ,15 Palkansaajien kulukorvaukset , ,97 Yrittäjien ansiopäivärahat , ,61 Yrittäjien kulukorvaukset , ,00 Vuorottelukorvaukset , , , ,62 Muiden osuudet korvauksista Sosiaali- ja terveysministeriö , ,26 Työttömyysvakuutusrahasto , ,70 Yrittäjäkassan os.yritt.jälkisuojaet , , , ,73 Korvausvastuun muutos , ,73 Takaisinperintäsaam. kulukirjaukset -455,95-65,60 K o r v a u s k u l u t y h t e e n s ä , ,22 HALLINTOKULUT Henkilöstökulut , ,76 Poistot , ,85 Tarkastusmaksukulut , ,66 Jäsenmaksukulut , ,54 Muut hallintokulut , , , ,72 Vakuutustoiminnan tuottojäämä , ,70 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot osakkeista ja osuuksista , ,17 Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoit , ,32 Muut korkotuotot 6 286, ,01 Vuokratuotot 2 100, ,00 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , ,81 Arvonalentumisten palautukset 4 762, ,54 Arvonalentumiset pysyvien vast.sijoit , ,06 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , , , ,95 Kulujäämä , ,75 SATUNNAISET ERÄT Jäsenmaksun tasaus , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,25 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,25 11

12 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASE EUR EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,99 Sijoitukset Kiinteistö- ja asunto-osakkeet , ,84 Muut osakkeet ja osuudet , ,54 Joukkovelkakirjasijoitukset , ,66 Muut sijoitukset , , , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Tilityssaamiset STM:ltä , ,30 Tilityssaamiset TVR:ltä , ,88 Tilityssaamiset yrittäjäkassoilta , ,77 Vakuutusmaksusaamiset , ,58 Muut saamiset , ,71 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Tasoitusrahasto , ,91 Tilikauden ali/ylijäämä , , , ,16 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Tilitysvelka STM:lle 381, ,80 Tilitysvelka TVR:lle 441, ,94 Ennakonpidätysvelka korvauksista , ,33 Korvausvastuu , ,91 Muut velat , ,29 Siirtovelat , , , ,44 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,60 12

13 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 Tilinpäätös on laadittu Finanssivalvonnan työttömyyskassojen tilinpäätöksestä antaman Määräykset ja ohjeet 17/2013 mukaan. Käyttö- ja sijoitusomaisuuden poistoperiaatteet: Aineettomista oikeuksista poistoaika 3 vuotta (tasapoistot) Koneista ja kalustosta 25 %:n menojäännöspoistot Sijoitusomaisuuteen kuuluvista pörssiosakkeista tehdyt kulukirjaukset tai poiston palautukset perustuvat käyvän arvon alentumiseen tai nousuun kuitenkin enintään hankinta-/nimellisarvoonsa. 1. LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 1.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista Korvauslajit: Palkansaajien ansiopäivärahat , ,93 Vuorottelukorvaukset , ,96 Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista yhteensä , , Korvausvastuiden muutosten erittelyt Korvaus- Korvaus- Korvausvastuu vastuu vastuun muutos: Lisäys (-) / Vähennys (+) Palkansaajien ansiopäivärahat , , ,05 Vuorottelukorvaukset , , ,62 Korvausvastuut ja muutokset yhteensä , , , Takaisinperintäsaamisten kulukirjaus Kulukirjaukset 459,29 54,36 Senttikirjaukset -3,34 11,24 455,95 65, Eräiden hallintokulujen erittelyt Jäsenmaksukulut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry , ,54 Jäsenmaksukulut yhteensä , ,54 13

14 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Muut hallintokulut Etuuksien maksatuskulut , ,54 Ostetut tietojenkäsittelypalvelut , ,28 Liitolta ostetut henkilöstöpalvelut , ,00 Liiton veloittamat muut kulut , ,50 Muilta ostetut muut palvelut 6 833, ,50 Toimistokulut , ,00 Toimistotilan kulut , ,23 Edustajiston kulut 263,96 Liiton veloittamat edustajiston kulut , ,26 Hallituksen kulut , ,16 Tiedotuskulut 2 043, ,46 Liiton veloittamat tiedotuskulut , ,00 Henkilöstön matkakulut , ,62 Henkilöstön muut kulut , ,01 Muut hallintokulut , ,39 Muut hallintokulut yhteensä , , TASEEN LIITETIEDOT Tase-eräkohtainen tieto sijoitusten jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo , ,78 Vastaava kirjanpitoarvo , ,54 Erotus , ,24 Joukkovelkakirjasijoitukset Markkina-arvo , ,38 Vastaava kirjanpitoarvo , ,66 Erotus , ,72 Muut sijoitukset Markkina-arvo , ,36 Vastaava kirjanpitoarvo , ,45 Erotus , , Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset liitolta 966,31 Siirtosaamiset koroista , ,28 Muut siirtosaamiset , ,60 Siirtosaamiset yhteensä , ,88 14

15 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Pysyvien vastaavien muutokset tase-erittäin Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo ,01 Tilikauden lisäykset ,60 Tilikauden poistot ,43 Kirjanpitoarvo ,18 Koneet ja kalusto Kiinteistöosakkeet Kirjanpitoarvo , ,84 Tilikauden lisäykset 7 885,50 Menojäännös ennen poistoja ,49 Tilikauden poistot ,37 Kirjanpitoarvo , ,84 Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo , ,45 Tilikauden lisäykset ,90 Tilikauden vähennykset ,70 Yhteensä , ,45 Tilik.arvonalentum. palautukset ,61 Tilikauden arvonalentumiset Kirjanpitoarvo , ,45 Joukkovelkakirjasijoitukset Kirjanpitoarvo ,66 Tilikauden lisäykset ,10 Tilikauden vähennykset ,18 Yhteensä ,58 Tilik.arvonalentum. palautukset 4 762,75 Tilikauden arvonalentumiset ,64 Kirjanpitoarvo , Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset ja siirrot erien välillä Tasoitusrahasto Tasoitusrahasto , ,11 Käytetty ed tilikauden alijäämän kattamiseen (-) Siirretty edellisen tilikauden ylijäämästä (+) , ,80 Tasoitusrahasto , ,91 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. Edellisen tilikauden yli-/alijäämä , ,80 Katettu tasoitusrahastosta (+ ) Siirretty tasoitusrahastoon ( - ) , , ,00 0,00 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,16 Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. 15

16 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Siirtovelat Muut siirtovelat Jäsenmaksuvelka liitolle Keskeneräiset takaisinperinnät 1027, ,88 Velat päivärahan palautuksiin 986, ,81 ETA-tili Vuosilomapalkkajaksotus , ,05 Muut siirtovelat ,75 936,11 Ostovelat , ,32 Siirtovelat yhteensä , , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilötyövuodet tilikauden aikana lkm lkm Työttömyyskassan oma henkilöstö Ulkopuolisilta ostetut henkilöstöpalvelut 9 9 Yhteensä Henkilöstökulujen erittely Palkat ja palkkiot , ,78 Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , ,54 Yhteensä , , Toimielinten jäsenten ja varajäsenten osuus henkilöstökuluista Palkat ja palkkiot: Hallitus 9 877, , Vakuudet ja vastuusitoumukset Taseeseen sisältymättömät vastuut Leasingsopimuksista Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,47 Myöhemmin maksettavat , ,23 Yhteensä , ,70 16

17

18 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 LUETTELO TILIKAUTENA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITE- LAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja IT-tulosteena Pääkirja IT-tulosteena Tasekirja tilinpäätöksen jälkeen sidottu Tase-erittely, tasekirjan yhteydessä, sidottu Jäsenrekisteri Ansioturvajärjestelmän menetelmäkuvaus erillisenä TOSITELAJIT Kassatositelaji TL 01 Pankkitilitositelaji TL P Maksuajo - ja jäsenmaksutositelaji TL 02 Palkkatositelaji TL 10 Muistiotositelaji TL MU Ostovelat -tositelaji TL OL Workflow -ostolaskut TL OLW Ostomaksut -tositelaji TL OM Tilastokorjaukset -tositelaji TL 60 Tositelajit säilytetään paperimuodossa, lukuunottamatta OLW sähköisenä. 18

19

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 4 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2008

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta 8 Tulot 9 Menot 11 Riskienhallinta 12 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TVR 1 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta... 4 Tulot... 8 Menot...9 Riskienhallinta...11 Rahaston varallisuusasema

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Toimintakertomus 2012 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 SISÄLLYS 1 TOIMINTA... 3 1.1 Etuuksien maksatus... 3 1.2 Toimintavuoden kehityshankkeet...

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Toimintakertomus 2011 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO 2 (18) TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2012

Työttömyyskassat 2012 1 (62) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2012 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2013

Työttömyyskassat 2013 1 (68) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2013 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Taloudellisten resurssien hallinta... 3 Tilinpäätöksen tunnusluvut... 4 Tilinpäätös... 6 Tilintarkastuskertomus... 26 Jäsenmäärien muutokset... 27 PAMin lomaosakkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Nixu Oyj Osoite Keilaranta 15, 02150 Espoo Y-tunnus 0721811-7 Kotipaikka Espoo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yhtiön kehitys tilikaudella 1.1.2014-31.12.2014... 3 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot