Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014"

Transkriptio

1 Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 5 JÄSENMAKSUT... 5 OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT... 5 YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ... 6 KOULUTUS... 6 TIEDOTUS... 6 KASSAN ULKOINEN TARKASTUS... 6 KASSAN SISÄINEN TARKASTUS... 6 VIRANOMAISVALVONTA... 7 ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO... 7 KASSAN TOIMISTO... 7 JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT... 7 KASSAN TALOUS... 7 KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 8 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ... 8 EDUSTAJISTO... 8 HALLITUS... 8 KASSAN TOIMIHENKILÖT... 9 ALUEORGANISAATIO ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TULOSLASKELMA TASE. 12 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 13 HALLITUKSEN JA KASSANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET. 17 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA YLEISTÄ KASSAN TOIMINTA Työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan vuoden 2014 lopussa henkilöä, joka on enemmän kuin vuotta aiemmin. Työnhakijoista oli lomautettuja Ansioturvan saajia työnhakijoista oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 joulukuun työttömyysaste oli 8,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,9 %. Työllisyysaste oli tilivuoden lopussa 67,4 %. Toimialoittain tarkasteltuna työllisyystilanne heikkeni eniten teollisessa työssä, rakennustoiminnassa ja palveluissa. Yli 45-vuotiaita oli työttömänä vuoden 2014 lopussa Vuosi 2014 oli Palvelualojen työttömyyskassan neljästoista toimintavuosi. Työttömyyskassa maksoi etuuksia jäsenelle, mikä on henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Ansiopäivärahansaajia oli keskimäärin kuukaudessa eli noin 10,6 prosenttia jäsenistä. Etuusmenot kasvoivat 17 % vuoteen 2013 verrattuna. Saajien lukumäärä etuuksittain vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) ETUUDET Yhteensä 2014 Yhteensä 2013 Muutos % Ansiopäivärahat ,3 % - lomautus ,9 % - lisäpäivät ,6 % - sovitellut ,0 % Koulutusajan ansiopäivärahat ,6 % Vuorottelukorvaukset ,4 % Yo. taulukon luvuista on jätetty pois lainmuutoksen vuoksi suojatut vanhojen koulutusetuuksien saajat. 3

4 Hakemukset ja ansiopäivärahapäätökset vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) Sähköisiä hakemuksia vuonna 2014 saapui kappaletta ja niiden osuus kaikista hakemuksista oli 65,1 %. (Vuonna 2013: kpl, 59,5 %) HAKEMUKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Uudet hakemukset Sovitellun pr:n hakemukset Jatkohakemukset Vuorottelukorvaushakemukset YHTEENSÄ PÄÄTÖKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Myönteiset Kielteiset YHTEENSÄ Etuuspäivien lukumäärä vuonna 2014 (vertailuna 2013) ETUUSPÄIVÄT Lukumäärä 2014 Lukumäärä 2013 Kaikki ansiopäivärahat lomautus lisäpäivät sovitellut Vuorottelukorvaukset YHTEENSÄ Maksetut etuudet vuonna 2014 ETUUDET Euro Päiväraha keskimäärin Kaikki ansiopäivärahat - lomautus - lisäpäivät - sovitellut , , , ,60 51,65 57,89 52,03 29,97 Vuorottelukorvaukset ,87 46,56 YHTEENSÄ ,37 Ansioturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 9,4 päivää. Vuonna 2013 vastaava aika oli 11,2 päivää. 4

5 pv Työttömyysjakson keskimääräinen kesto vuonna 2014 oli 139 päivää eli hieman alle 6,5 kuukautta. Käsittelyajat 2014 uudet sovitellut 25,0 20,0 kielteiset keskim. keskim ,0 10,0 5,0 0, kk JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS JÄSENMAKSUT Vuoden alussa jäsenmäärä oli , joista yksilöjäseniä oli 704. Työttömyyskassan jäsenmäärä oli jäsentä, joista ammattiliittoon kuulumattomia yksilöjäseniä oli 682. Finanssivalvonta vahvisti kassan vuoden 2014 jäsenmaksuksi 0,45 % jäsenen veron ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä kassan maksamista veronalaisista etuuksista. Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä ,99 euroa. OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT Etuuksien saajat valittivat yhteensä 543 kassan päätöksestä. Muutoksenhakulautakunta ratkaisi 323 ja vakuutusoikeus 30 tapausta. Työttömyyskassa teki yhteensä 18 tutkintapyyntöä epäillyn vilpin vuoksi. Vuoden aikana syyttämättä tai tuomitsematta jättämispäätöksiä tehtiin yhteensä 4 kappaletta. Petoksesta tuomittiin toimintavuoden aikana 19 jäsentä. Vuoden aikana tehtiin takaisinperintäpäätöksiä kappaletta ja perittävä määrä oli yhteensä euroa. 5

6 Kalenterivuoden aikana saatiin takaisinperittyä yhteensä euroa. Työttömyyskassan hallitus erotti 5 jäsentä kassan jäsenyydestä. YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ KOULUTUS TIEDOTUS Työttömyyskassojen tukikassa hallitus: Markku Virtanen, puheenjohtaja edustajisto: Ritva Markkanen, varsinainen edustaja, Pentti Jaskari, 1. varaedustaja Työttömyyskassojen tukisäätiö valtuuskunta: Markku Virtanen, jäsen, Ritva Markkanen, varajäsen hallitus: Jukka Mattila, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö hallitus: Markku Virtanen, varsinainen jäsen työvaliokunta: Markku Virtanen, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Ohjetyöryhmä / Soveltamisohjetyöryhmä Markku Virtanen, jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Päätöstyöryhmä Nina Sundqvist, jäsen Henkilöstölle järjestettiin kevätkaudella työyhteisökoulutusta. Koulutuksella pyrittiin parantamaan kunkin itsetuntemusta työyhteisön jäsenenä ja parantamaan siten valmiuksia toimia työyhteisössä. Lisäksi järjestettiin koulutusta uudesta vuonna 2015 käyttöönotettavasta maksatusjärjestelmän käyttöliittymäsovelluksesta. Esimiehet osallistuivat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kouluttajakoulutuksiin ja kouluttivat sitten omat tiiminsä. Koulutuspäiviä oli yhteensä 275 htp. PAM-lehdessä on tiedotettu jäsenille ja sidosryhmille työttömyysturvassa tapahtuneista muutoksista sekä kassan sisäisistä maksatukseen liittyvistä muutoksista. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön etuusopas jaettiin palvelualojen työpaikkojen luottamus- ja työsuojeluhenkilöstölle, jäsenille aluetoimistoissa sekä koulutus- ja infotilaisuuksissa. Kassa lähetti työttömäksi joutuneille infopaketin, jossa kerrotaan, miten ansioturvan päivärahaa haetaan. KASSAN ULKOINEN TARKASTUS Kassan tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena Lotta Kauppila, HTM ja Martti Haapakoski, HTM. KASSAN SISÄINEN TARKASTUS Vuoden aikana on tarkastettu tapauksia, joissa oli tehty päivärahan perusteena olevan palkan määrittely. Lain säännösten muututtua oli perusteltua tarkastella palkanmäärityksiä. 6

7 VIRANOMAISVALVONTA Samoin tarkastettiin jäsenyysasioiden oikeellisuutta etuutta myönnettäessä. Erityiskäsittelijät jatkoivat takaisinperinnän yhteydessä tapausten laajempaa tarkastamista. Finanssivalvonta teki kassatarkastuksen syksyllä Kassoja tarkastettiin 10, tarkastuksen aiheena olivat takaisinperintäasiat. Valvontaviranomainen ei tarkastanut Palvelualojen työttömyyskassaa. ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO KASSAN TOIMISTO Työttömyyskassa on ostanut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä henkilöstö-, it-, jäsenrekisteri- ja muita hallintopalveluita. Lisäksi kassa on ostanut maksatusjärjestelmään liittyviä ylläpito-, kehitys- ja asiantuntijapalveluita Digia Finland Oy:ltä sekä asianhallintaan liittyviä vastaavia palveluita Affecto Finland Oy:ltä. Teknisen puhelinpalvelutoiminnan ylläpidosta on vastannut Lingsoft Oy. Kassan keskustoimistolla on omat tilat osoitteessa Paasivuorenkatu 4 6 A, 5. krs, Helsinki. Lisäksi kassa on vuokrannut toimisto- ja varastotilaa samasta kiinteistöstä sekä Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistojen kassan palvelutilat. JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT KASSAN TALOUS Työttömyyskassojen tukikassa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, jäsenmaksu ,47 euroa Työttömyyskassojen tukisäätiö Vaikka etuusmenot ylittivät selvästi budjetoidun määrän, kassan maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Huomattavasti ennakoitua suuremmaksi nousseesta etuusmaksatuksesta ja jatkuvasta lisäennakoiden Työttömyysvakuutusrahastolta hakemisesta huolimatta maksuvalmius ei vaarantunut tilikauden aikana. Kassan omalla vastuulla olevat etuusmenot ylittivät budjetoidun määrän +16,42 % eli euroa. Työttömyys kasvoi tilikauden aikana kassan toimialalla huomattavasti ennusteita korkeammaksi. Etuusmenot ylittivät edellisen tilikauden määrän eurolla. Kun työttömyys kasvoi ennakoitua selvästi enemmän ja samanaikaisesti kassan maksavien jäsenten määrä ei enää kasvanut, jäsenmaksutulo jäi euroa alle budjetoidun. Hallintoavustukset ylittivät budjetoidun määrän eurolla, johtuen maksatuksen ja annettujen päätösten määrien huomattavasta kasvusta. Näin ollen yhteenlasketut tuotot kuitenkin toteutuivat lähes budjetoidusti. 7

8 Kassan hallintokulut jäivät euroa alle budjetoidun määrän ja olivat euroa pienemmät kuin edellisellä tilikaudella. Sijoitustoiminnasta kirjattiin tuottoa ja arvonalentumisten palautuksia yhteensä euroa. Arvonalentumisia, sijoitustoiminnan tappioita ja kuluja kirjattiin yhteensä euroa. Sijoitustoiminnan tuotoksi kirjattiin euroa. Jäsenmaksun tasauseräksi oli budjetoitu euroa. Kassalle maksettiin tasausta euroa. Tasauserä maksetaan keskimääräistä selvästi korkeamman kassan jäsenten työttömyysasteen perusteella. Tilikauden tasauserän myöntöperusteena on käytetty vuoden 2013 työttömyyslukuja. Tasauserää jaettiin 10 miljoonaa 9 työttömyyskassalle. Kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintomenot olivat yhteensä euroa. Tuotot olivat sijoitustoiminta ja tasauserä huomioiden euroa. Näin ollen tilikauden tulos on selvästi alijäämäinen. KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,28 euroa. Hallitus esittää kassan edustajistolle, että tilikauden alijäämä ,28 euroa katetaan sääntöjen 23 :n mukaisesti tasoitusrahastosta. Siirron jälkeen tasoitusrahasto on suuruudeltaan ,88 euroa. Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ EDUSTAJISTO Kassan edustajisto piti sääntömääräisen kevätkokouksen Kokous- ja vapaa-ajankeskus Petäys Resort -hotellissa, Tyrvännössä Kokouksessa oli läsnä 100 edustajiston jäsentä, joista 20 oli varajäseniä. Palvelualojen työttömyyskassan edustajistoon on valittu vaaleilla 120 jäsentä. Edustajiston toimikausi on 4 vuotta. HALLITUS Puheenjohtaja Joonas Tuomivaara 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski Kassan hallitus piti 7 kokousta. 8

9 Puheenjohtaja Kaarlo Julkunen Varsinaiset jäsenet Sirpa Laakso varapuheenjohtaja Pauli Purmonen Ritva Suomalainen Yleisvarajäsenet Johanna Alasuutari Markku Saarinen Virpi Torniainen KASSAN TOIMIHENKILÖT Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä oli kassanjohtaja Markku Virtanen. Kassan palveluksessa oli toimintavuoden alkaessa 73 toimihenkilöä, joista 6 oli määräaikaisia. Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle yksi vakituinen toimihenkilö ja yksi vakituinen toimihenkilö irtisanoutui. Finanssivalvonnan edellyttämän laskentatavan mukainen keskimääräinen henkilötyövuosiluku oli tilikaudella yhteensä 74. Kassan oman henkilöstön osuus oli 65 ja ulkopuolelta ostettujen henkilöstöpalvelujen osuus 9. Palvelualojen työttömyyskassan henkilökunnan määrä tilikauden päättyessä oli 75 toimihenkilöä, joista 9 oli määräaikaisia. 9

10 ALUEORGANISAATIO Kassalla oli vuoden päättyessä 166 asiamiespiiriä. Palvelualojen ammattiliiton aluetoimistot toimivat myös kassan asiamiespiirien toimistoina. Työttömyysturvaetuuksia maksettiin keskustoimiston lisäksi Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistoissa. Aluetoimistoissa työskenteli kertomusvuoden lopussa yhteensä 21 kassan etuuskäsittelijää. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Palvelualojen työllisyys heikkeni selvästi vuoden 2014 aikana. Maksettuja etuuspäiviä oli pv enemmän kuin edellisvuonna, lisäys on 14 %. Keskimääräinen työttömyysjakso piteni selvästi ollen 139 päivää. Kassan jäsenten työttömyysaste nousi selvästi. Kassan jäsenistä oli 10 % kokonaan työttömänä. Tämän lisäksi osa-aikatyötä ja soviteltua päivärahaa sai 3 % jäsenistä. Yhteensä etuudensaajia oli vuoden 2014 lopussa noin Talous- ja työllisyysennusteissa arvioidaan, ettei työllisyystilanne palvelusektorilla parane vuoden 2015 aikana. Työttömyyden oletetaan pysyvän korkeana. Kansantalouden kasvuennusteet ovat nollan tuntumassa ja talouden odotetaan piristyvän aikaisintaan syksyn aikana. Kotimaisen kulutuskysynnän ennakoidaan pysyvän varovaisena koko vuoden ajan. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sen oletuksen perusteella, etteivät kassan etuusmenot vuonna 2015 laske vuoden 2014 tasosta. Jos tämä oletus osoittautuu liian optimistiseksi, siitä seuraa välitön korotuspaine kassan jäsenmaksuun. Kassan jäsenmäärän ja jäsenmaksutulon useita vuosia kestänyt positiivinen kehitys on nyt pysähtynyt. Kun samanaikaisesti jäsenmaksutuloilla katettava etuusmeno-osuus on kasvanut selvästi, on seurauksena tältäkin osin kassan jäsenmaksun korotuspaine. Palvelusektorin työllisyystilanteen tulisi parantua huomattavasti vuoden 2015 aikana, jotta vältyttäisiin kassan jäsenmaksun korottamiselta. Kassan tasoitusrahaston taso laskee kuluneen tilikauden alijäämän seurauksena 103,51 prosenttiin. Lain mukainen minimivaatimus on 100 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaa vuotta 2016 koskeva talousarvio on laadittava siten, että tasoitusrahaston taso nousee selvemmin yli minimirajan. 10

11 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 EUR EUR TULOSLASKELMA VAKUUTUSTOIMINTA TUOTOT VAKUUTUSMAKSUTUOTOT Jäsenmaksut , ,12 VAKUUTUSTOIMINNAN MUUT TUOTOT STM:n osuus hallintokuluihin , ,06 TVR:n osuus hallintokuluihin , ,06 T u o t o t y h t e e n s ä , ,24 KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset Palkansaajien ansiopäivärahat , ,15 Palkansaajien kulukorvaukset , ,97 Yrittäjien ansiopäivärahat , ,61 Yrittäjien kulukorvaukset , ,00 Vuorottelukorvaukset , , , ,62 Muiden osuudet korvauksista Sosiaali- ja terveysministeriö , ,26 Työttömyysvakuutusrahasto , ,70 Yrittäjäkassan os.yritt.jälkisuojaet , , , ,73 Korvausvastuun muutos , ,73 Takaisinperintäsaam. kulukirjaukset -455,95-65,60 K o r v a u s k u l u t y h t e e n s ä , ,22 HALLINTOKULUT Henkilöstökulut , ,76 Poistot , ,85 Tarkastusmaksukulut , ,66 Jäsenmaksukulut , ,54 Muut hallintokulut , , , ,72 Vakuutustoiminnan tuottojäämä , ,70 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot osakkeista ja osuuksista , ,17 Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoit , ,32 Muut korkotuotot 6 286, ,01 Vuokratuotot 2 100, ,00 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , ,81 Arvonalentumisten palautukset 4 762, ,54 Arvonalentumiset pysyvien vast.sijoit , ,06 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , , , ,95 Kulujäämä , ,75 SATUNNAISET ERÄT Jäsenmaksun tasaus , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,25 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,25 11

12 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASE EUR EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,99 Sijoitukset Kiinteistö- ja asunto-osakkeet , ,84 Muut osakkeet ja osuudet , ,54 Joukkovelkakirjasijoitukset , ,66 Muut sijoitukset , , , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Tilityssaamiset STM:ltä , ,30 Tilityssaamiset TVR:ltä , ,88 Tilityssaamiset yrittäjäkassoilta , ,77 Vakuutusmaksusaamiset , ,58 Muut saamiset , ,71 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Tasoitusrahasto , ,91 Tilikauden ali/ylijäämä , , , ,16 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Tilitysvelka STM:lle 381, ,80 Tilitysvelka TVR:lle 441, ,94 Ennakonpidätysvelka korvauksista , ,33 Korvausvastuu , ,91 Muut velat , ,29 Siirtovelat , , , ,44 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,60 12

13 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 Tilinpäätös on laadittu Finanssivalvonnan työttömyyskassojen tilinpäätöksestä antaman Määräykset ja ohjeet 17/2013 mukaan. Käyttö- ja sijoitusomaisuuden poistoperiaatteet: Aineettomista oikeuksista poistoaika 3 vuotta (tasapoistot) Koneista ja kalustosta 25 %:n menojäännöspoistot Sijoitusomaisuuteen kuuluvista pörssiosakkeista tehdyt kulukirjaukset tai poiston palautukset perustuvat käyvän arvon alentumiseen tai nousuun kuitenkin enintään hankinta-/nimellisarvoonsa. 1. LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 1.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista Korvauslajit: Palkansaajien ansiopäivärahat , ,93 Vuorottelukorvaukset , ,96 Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista yhteensä , , Korvausvastuiden muutosten erittelyt Korvaus- Korvaus- Korvausvastuu vastuu vastuun muutos: Lisäys (-) / Vähennys (+) Palkansaajien ansiopäivärahat , , ,05 Vuorottelukorvaukset , , ,62 Korvausvastuut ja muutokset yhteensä , , , Takaisinperintäsaamisten kulukirjaus Kulukirjaukset 459,29 54,36 Senttikirjaukset -3,34 11,24 455,95 65, Eräiden hallintokulujen erittelyt Jäsenmaksukulut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry , ,54 Jäsenmaksukulut yhteensä , ,54 13

14 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Muut hallintokulut Etuuksien maksatuskulut , ,54 Ostetut tietojenkäsittelypalvelut , ,28 Liitolta ostetut henkilöstöpalvelut , ,00 Liiton veloittamat muut kulut , ,50 Muilta ostetut muut palvelut 6 833, ,50 Toimistokulut , ,00 Toimistotilan kulut , ,23 Edustajiston kulut 263,96 Liiton veloittamat edustajiston kulut , ,26 Hallituksen kulut , ,16 Tiedotuskulut 2 043, ,46 Liiton veloittamat tiedotuskulut , ,00 Henkilöstön matkakulut , ,62 Henkilöstön muut kulut , ,01 Muut hallintokulut , ,39 Muut hallintokulut yhteensä , , TASEEN LIITETIEDOT Tase-eräkohtainen tieto sijoitusten jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo , ,78 Vastaava kirjanpitoarvo , ,54 Erotus , ,24 Joukkovelkakirjasijoitukset Markkina-arvo , ,38 Vastaava kirjanpitoarvo , ,66 Erotus , ,72 Muut sijoitukset Markkina-arvo , ,36 Vastaava kirjanpitoarvo , ,45 Erotus , , Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset liitolta 966,31 Siirtosaamiset koroista , ,28 Muut siirtosaamiset , ,60 Siirtosaamiset yhteensä , ,88 14

15 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Pysyvien vastaavien muutokset tase-erittäin Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo ,01 Tilikauden lisäykset ,60 Tilikauden poistot ,43 Kirjanpitoarvo ,18 Koneet ja kalusto Kiinteistöosakkeet Kirjanpitoarvo , ,84 Tilikauden lisäykset 7 885,50 Menojäännös ennen poistoja ,49 Tilikauden poistot ,37 Kirjanpitoarvo , ,84 Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo , ,45 Tilikauden lisäykset ,90 Tilikauden vähennykset ,70 Yhteensä , ,45 Tilik.arvonalentum. palautukset ,61 Tilikauden arvonalentumiset Kirjanpitoarvo , ,45 Joukkovelkakirjasijoitukset Kirjanpitoarvo ,66 Tilikauden lisäykset ,10 Tilikauden vähennykset ,18 Yhteensä ,58 Tilik.arvonalentum. palautukset 4 762,75 Tilikauden arvonalentumiset ,64 Kirjanpitoarvo , Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset ja siirrot erien välillä Tasoitusrahasto Tasoitusrahasto , ,11 Käytetty ed tilikauden alijäämän kattamiseen (-) Siirretty edellisen tilikauden ylijäämästä (+) , ,80 Tasoitusrahasto , ,91 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. Edellisen tilikauden yli-/alijäämä , ,80 Katettu tasoitusrahastosta (+ ) Siirretty tasoitusrahastoon ( - ) , , ,00 0,00 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,16 Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. 15

16 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Siirtovelat Muut siirtovelat Jäsenmaksuvelka liitolle Keskeneräiset takaisinperinnät 1027, ,88 Velat päivärahan palautuksiin 986, ,81 ETA-tili Vuosilomapalkkajaksotus , ,05 Muut siirtovelat ,75 936,11 Ostovelat , ,32 Siirtovelat yhteensä , , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilötyövuodet tilikauden aikana lkm lkm Työttömyyskassan oma henkilöstö Ulkopuolisilta ostetut henkilöstöpalvelut 9 9 Yhteensä Henkilöstökulujen erittely Palkat ja palkkiot , ,78 Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , ,54 Yhteensä , , Toimielinten jäsenten ja varajäsenten osuus henkilöstökuluista Palkat ja palkkiot: Hallitus 9 877, , Vakuudet ja vastuusitoumukset Taseeseen sisältymättömät vastuut Leasingsopimuksista Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,47 Myöhemmin maksettavat , ,23 Yhteensä , ,70 16

17

18 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 LUETTELO TILIKAUTENA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITE- LAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja IT-tulosteena Pääkirja IT-tulosteena Tasekirja tilinpäätöksen jälkeen sidottu Tase-erittely, tasekirjan yhteydessä, sidottu Jäsenrekisteri Ansioturvajärjestelmän menetelmäkuvaus erillisenä TOSITELAJIT Kassatositelaji TL 01 Pankkitilitositelaji TL P Maksuajo - ja jäsenmaksutositelaji TL 02 Palkkatositelaji TL 10 Muistiotositelaji TL MU Ostovelat -tositelaji TL OL Workflow -ostolaskut TL OLW Ostomaksut -tositelaji TL OM Tilastokorjaukset -tositelaji TL 60 Tositelajit säilytetään paperimuodossa, lukuunottamatta OLW sähköisenä. 18

19

Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015

Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 2015... 3 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Viihtyisää ja virkistävää toimintaa

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Viihtyisää ja virkistävää toimintaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Viihtyisää ja virkistävää toimintaa Sisällysluettelo Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry Jätehuoltoyhdistys ry PL 943 00101 HELSINKI 1095660-4 JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry TASEKIRJA Sisältö sivu Kansilehti 1 Vuosikertomus 2-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset 10 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot