Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014"

Transkriptio

1 Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 5 JÄSENMAKSUT... 5 OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT... 5 YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ... 6 KOULUTUS... 6 TIEDOTUS... 6 KASSAN ULKOINEN TARKASTUS... 6 KASSAN SISÄINEN TARKASTUS... 6 VIRANOMAISVALVONTA... 7 ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO... 7 KASSAN TOIMISTO... 7 JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT... 7 KASSAN TALOUS... 7 KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 8 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ... 8 EDUSTAJISTO... 8 HALLITUS... 8 KASSAN TOIMIHENKILÖT... 9 ALUEORGANISAATIO ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TULOSLASKELMA TASE. 12 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 13 HALLITUKSEN JA KASSANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET. 17 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA YLEISTÄ KASSAN TOIMINTA Työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan vuoden 2014 lopussa henkilöä, joka on enemmän kuin vuotta aiemmin. Työnhakijoista oli lomautettuja Ansioturvan saajia työnhakijoista oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 joulukuun työttömyysaste oli 8,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,9 %. Työllisyysaste oli tilivuoden lopussa 67,4 %. Toimialoittain tarkasteltuna työllisyystilanne heikkeni eniten teollisessa työssä, rakennustoiminnassa ja palveluissa. Yli 45-vuotiaita oli työttömänä vuoden 2014 lopussa Vuosi 2014 oli Palvelualojen työttömyyskassan neljästoista toimintavuosi. Työttömyyskassa maksoi etuuksia jäsenelle, mikä on henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Ansiopäivärahansaajia oli keskimäärin kuukaudessa eli noin 10,6 prosenttia jäsenistä. Etuusmenot kasvoivat 17 % vuoteen 2013 verrattuna. Saajien lukumäärä etuuksittain vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) ETUUDET Yhteensä 2014 Yhteensä 2013 Muutos % Ansiopäivärahat ,3 % - lomautus ,9 % - lisäpäivät ,6 % - sovitellut ,0 % Koulutusajan ansiopäivärahat ,6 % Vuorottelukorvaukset ,4 % Yo. taulukon luvuista on jätetty pois lainmuutoksen vuoksi suojatut vanhojen koulutusetuuksien saajat. 3

4 Hakemukset ja ansiopäivärahapäätökset vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) Sähköisiä hakemuksia vuonna 2014 saapui kappaletta ja niiden osuus kaikista hakemuksista oli 65,1 %. (Vuonna 2013: kpl, 59,5 %) HAKEMUKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Uudet hakemukset Sovitellun pr:n hakemukset Jatkohakemukset Vuorottelukorvaushakemukset YHTEENSÄ PÄÄTÖKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Myönteiset Kielteiset YHTEENSÄ Etuuspäivien lukumäärä vuonna 2014 (vertailuna 2013) ETUUSPÄIVÄT Lukumäärä 2014 Lukumäärä 2013 Kaikki ansiopäivärahat lomautus lisäpäivät sovitellut Vuorottelukorvaukset YHTEENSÄ Maksetut etuudet vuonna 2014 ETUUDET Euro Päiväraha keskimäärin Kaikki ansiopäivärahat - lomautus - lisäpäivät - sovitellut , , , ,60 51,65 57,89 52,03 29,97 Vuorottelukorvaukset ,87 46,56 YHTEENSÄ ,37 Ansioturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 9,4 päivää. Vuonna 2013 vastaava aika oli 11,2 päivää. 4

5 pv Työttömyysjakson keskimääräinen kesto vuonna 2014 oli 139 päivää eli hieman alle 6,5 kuukautta. Käsittelyajat 2014 uudet sovitellut 25,0 20,0 kielteiset keskim. keskim ,0 10,0 5,0 0, kk JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS JÄSENMAKSUT Vuoden alussa jäsenmäärä oli , joista yksilöjäseniä oli 704. Työttömyyskassan jäsenmäärä oli jäsentä, joista ammattiliittoon kuulumattomia yksilöjäseniä oli 682. Finanssivalvonta vahvisti kassan vuoden 2014 jäsenmaksuksi 0,45 % jäsenen veron ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä kassan maksamista veronalaisista etuuksista. Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä ,99 euroa. OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT Etuuksien saajat valittivat yhteensä 543 kassan päätöksestä. Muutoksenhakulautakunta ratkaisi 323 ja vakuutusoikeus 30 tapausta. Työttömyyskassa teki yhteensä 18 tutkintapyyntöä epäillyn vilpin vuoksi. Vuoden aikana syyttämättä tai tuomitsematta jättämispäätöksiä tehtiin yhteensä 4 kappaletta. Petoksesta tuomittiin toimintavuoden aikana 19 jäsentä. Vuoden aikana tehtiin takaisinperintäpäätöksiä kappaletta ja perittävä määrä oli yhteensä euroa. 5

6 Kalenterivuoden aikana saatiin takaisinperittyä yhteensä euroa. Työttömyyskassan hallitus erotti 5 jäsentä kassan jäsenyydestä. YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ KOULUTUS TIEDOTUS Työttömyyskassojen tukikassa hallitus: Markku Virtanen, puheenjohtaja edustajisto: Ritva Markkanen, varsinainen edustaja, Pentti Jaskari, 1. varaedustaja Työttömyyskassojen tukisäätiö valtuuskunta: Markku Virtanen, jäsen, Ritva Markkanen, varajäsen hallitus: Jukka Mattila, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö hallitus: Markku Virtanen, varsinainen jäsen työvaliokunta: Markku Virtanen, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Ohjetyöryhmä / Soveltamisohjetyöryhmä Markku Virtanen, jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Päätöstyöryhmä Nina Sundqvist, jäsen Henkilöstölle järjestettiin kevätkaudella työyhteisökoulutusta. Koulutuksella pyrittiin parantamaan kunkin itsetuntemusta työyhteisön jäsenenä ja parantamaan siten valmiuksia toimia työyhteisössä. Lisäksi järjestettiin koulutusta uudesta vuonna 2015 käyttöönotettavasta maksatusjärjestelmän käyttöliittymäsovelluksesta. Esimiehet osallistuivat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kouluttajakoulutuksiin ja kouluttivat sitten omat tiiminsä. Koulutuspäiviä oli yhteensä 275 htp. PAM-lehdessä on tiedotettu jäsenille ja sidosryhmille työttömyysturvassa tapahtuneista muutoksista sekä kassan sisäisistä maksatukseen liittyvistä muutoksista. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön etuusopas jaettiin palvelualojen työpaikkojen luottamus- ja työsuojeluhenkilöstölle, jäsenille aluetoimistoissa sekä koulutus- ja infotilaisuuksissa. Kassa lähetti työttömäksi joutuneille infopaketin, jossa kerrotaan, miten ansioturvan päivärahaa haetaan. KASSAN ULKOINEN TARKASTUS Kassan tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena Lotta Kauppila, HTM ja Martti Haapakoski, HTM. KASSAN SISÄINEN TARKASTUS Vuoden aikana on tarkastettu tapauksia, joissa oli tehty päivärahan perusteena olevan palkan määrittely. Lain säännösten muututtua oli perusteltua tarkastella palkanmäärityksiä. 6

7 VIRANOMAISVALVONTA Samoin tarkastettiin jäsenyysasioiden oikeellisuutta etuutta myönnettäessä. Erityiskäsittelijät jatkoivat takaisinperinnän yhteydessä tapausten laajempaa tarkastamista. Finanssivalvonta teki kassatarkastuksen syksyllä Kassoja tarkastettiin 10, tarkastuksen aiheena olivat takaisinperintäasiat. Valvontaviranomainen ei tarkastanut Palvelualojen työttömyyskassaa. ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO KASSAN TOIMISTO Työttömyyskassa on ostanut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä henkilöstö-, it-, jäsenrekisteri- ja muita hallintopalveluita. Lisäksi kassa on ostanut maksatusjärjestelmään liittyviä ylläpito-, kehitys- ja asiantuntijapalveluita Digia Finland Oy:ltä sekä asianhallintaan liittyviä vastaavia palveluita Affecto Finland Oy:ltä. Teknisen puhelinpalvelutoiminnan ylläpidosta on vastannut Lingsoft Oy. Kassan keskustoimistolla on omat tilat osoitteessa Paasivuorenkatu 4 6 A, 5. krs, Helsinki. Lisäksi kassa on vuokrannut toimisto- ja varastotilaa samasta kiinteistöstä sekä Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistojen kassan palvelutilat. JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT KASSAN TALOUS Työttömyyskassojen tukikassa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, jäsenmaksu ,47 euroa Työttömyyskassojen tukisäätiö Vaikka etuusmenot ylittivät selvästi budjetoidun määrän, kassan maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Huomattavasti ennakoitua suuremmaksi nousseesta etuusmaksatuksesta ja jatkuvasta lisäennakoiden Työttömyysvakuutusrahastolta hakemisesta huolimatta maksuvalmius ei vaarantunut tilikauden aikana. Kassan omalla vastuulla olevat etuusmenot ylittivät budjetoidun määrän +16,42 % eli euroa. Työttömyys kasvoi tilikauden aikana kassan toimialalla huomattavasti ennusteita korkeammaksi. Etuusmenot ylittivät edellisen tilikauden määrän eurolla. Kun työttömyys kasvoi ennakoitua selvästi enemmän ja samanaikaisesti kassan maksavien jäsenten määrä ei enää kasvanut, jäsenmaksutulo jäi euroa alle budjetoidun. Hallintoavustukset ylittivät budjetoidun määrän eurolla, johtuen maksatuksen ja annettujen päätösten määrien huomattavasta kasvusta. Näin ollen yhteenlasketut tuotot kuitenkin toteutuivat lähes budjetoidusti. 7

8 Kassan hallintokulut jäivät euroa alle budjetoidun määrän ja olivat euroa pienemmät kuin edellisellä tilikaudella. Sijoitustoiminnasta kirjattiin tuottoa ja arvonalentumisten palautuksia yhteensä euroa. Arvonalentumisia, sijoitustoiminnan tappioita ja kuluja kirjattiin yhteensä euroa. Sijoitustoiminnan tuotoksi kirjattiin euroa. Jäsenmaksun tasauseräksi oli budjetoitu euroa. Kassalle maksettiin tasausta euroa. Tasauserä maksetaan keskimääräistä selvästi korkeamman kassan jäsenten työttömyysasteen perusteella. Tilikauden tasauserän myöntöperusteena on käytetty vuoden 2013 työttömyyslukuja. Tasauserää jaettiin 10 miljoonaa 9 työttömyyskassalle. Kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintomenot olivat yhteensä euroa. Tuotot olivat sijoitustoiminta ja tasauserä huomioiden euroa. Näin ollen tilikauden tulos on selvästi alijäämäinen. KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,28 euroa. Hallitus esittää kassan edustajistolle, että tilikauden alijäämä ,28 euroa katetaan sääntöjen 23 :n mukaisesti tasoitusrahastosta. Siirron jälkeen tasoitusrahasto on suuruudeltaan ,88 euroa. Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ EDUSTAJISTO Kassan edustajisto piti sääntömääräisen kevätkokouksen Kokous- ja vapaa-ajankeskus Petäys Resort -hotellissa, Tyrvännössä Kokouksessa oli läsnä 100 edustajiston jäsentä, joista 20 oli varajäseniä. Palvelualojen työttömyyskassan edustajistoon on valittu vaaleilla 120 jäsentä. Edustajiston toimikausi on 4 vuotta. HALLITUS Puheenjohtaja Joonas Tuomivaara 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski Kassan hallitus piti 7 kokousta. 8

9 Puheenjohtaja Kaarlo Julkunen Varsinaiset jäsenet Sirpa Laakso varapuheenjohtaja Pauli Purmonen Ritva Suomalainen Yleisvarajäsenet Johanna Alasuutari Markku Saarinen Virpi Torniainen KASSAN TOIMIHENKILÖT Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä oli kassanjohtaja Markku Virtanen. Kassan palveluksessa oli toimintavuoden alkaessa 73 toimihenkilöä, joista 6 oli määräaikaisia. Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle yksi vakituinen toimihenkilö ja yksi vakituinen toimihenkilö irtisanoutui. Finanssivalvonnan edellyttämän laskentatavan mukainen keskimääräinen henkilötyövuosiluku oli tilikaudella yhteensä 74. Kassan oman henkilöstön osuus oli 65 ja ulkopuolelta ostettujen henkilöstöpalvelujen osuus 9. Palvelualojen työttömyyskassan henkilökunnan määrä tilikauden päättyessä oli 75 toimihenkilöä, joista 9 oli määräaikaisia. 9

10 ALUEORGANISAATIO Kassalla oli vuoden päättyessä 166 asiamiespiiriä. Palvelualojen ammattiliiton aluetoimistot toimivat myös kassan asiamiespiirien toimistoina. Työttömyysturvaetuuksia maksettiin keskustoimiston lisäksi Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistoissa. Aluetoimistoissa työskenteli kertomusvuoden lopussa yhteensä 21 kassan etuuskäsittelijää. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Palvelualojen työllisyys heikkeni selvästi vuoden 2014 aikana. Maksettuja etuuspäiviä oli pv enemmän kuin edellisvuonna, lisäys on 14 %. Keskimääräinen työttömyysjakso piteni selvästi ollen 139 päivää. Kassan jäsenten työttömyysaste nousi selvästi. Kassan jäsenistä oli 10 % kokonaan työttömänä. Tämän lisäksi osa-aikatyötä ja soviteltua päivärahaa sai 3 % jäsenistä. Yhteensä etuudensaajia oli vuoden 2014 lopussa noin Talous- ja työllisyysennusteissa arvioidaan, ettei työllisyystilanne palvelusektorilla parane vuoden 2015 aikana. Työttömyyden oletetaan pysyvän korkeana. Kansantalouden kasvuennusteet ovat nollan tuntumassa ja talouden odotetaan piristyvän aikaisintaan syksyn aikana. Kotimaisen kulutuskysynnän ennakoidaan pysyvän varovaisena koko vuoden ajan. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sen oletuksen perusteella, etteivät kassan etuusmenot vuonna 2015 laske vuoden 2014 tasosta. Jos tämä oletus osoittautuu liian optimistiseksi, siitä seuraa välitön korotuspaine kassan jäsenmaksuun. Kassan jäsenmäärän ja jäsenmaksutulon useita vuosia kestänyt positiivinen kehitys on nyt pysähtynyt. Kun samanaikaisesti jäsenmaksutuloilla katettava etuusmeno-osuus on kasvanut selvästi, on seurauksena tältäkin osin kassan jäsenmaksun korotuspaine. Palvelusektorin työllisyystilanteen tulisi parantua huomattavasti vuoden 2015 aikana, jotta vältyttäisiin kassan jäsenmaksun korottamiselta. Kassan tasoitusrahaston taso laskee kuluneen tilikauden alijäämän seurauksena 103,51 prosenttiin. Lain mukainen minimivaatimus on 100 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaa vuotta 2016 koskeva talousarvio on laadittava siten, että tasoitusrahaston taso nousee selvemmin yli minimirajan. 10

11 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 EUR EUR TULOSLASKELMA VAKUUTUSTOIMINTA TUOTOT VAKUUTUSMAKSUTUOTOT Jäsenmaksut , ,12 VAKUUTUSTOIMINNAN MUUT TUOTOT STM:n osuus hallintokuluihin , ,06 TVR:n osuus hallintokuluihin , ,06 T u o t o t y h t e e n s ä , ,24 KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset Palkansaajien ansiopäivärahat , ,15 Palkansaajien kulukorvaukset , ,97 Yrittäjien ansiopäivärahat , ,61 Yrittäjien kulukorvaukset , ,00 Vuorottelukorvaukset , , , ,62 Muiden osuudet korvauksista Sosiaali- ja terveysministeriö , ,26 Työttömyysvakuutusrahasto , ,70 Yrittäjäkassan os.yritt.jälkisuojaet , , , ,73 Korvausvastuun muutos , ,73 Takaisinperintäsaam. kulukirjaukset -455,95-65,60 K o r v a u s k u l u t y h t e e n s ä , ,22 HALLINTOKULUT Henkilöstökulut , ,76 Poistot , ,85 Tarkastusmaksukulut , ,66 Jäsenmaksukulut , ,54 Muut hallintokulut , , , ,72 Vakuutustoiminnan tuottojäämä , ,70 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot osakkeista ja osuuksista , ,17 Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoit , ,32 Muut korkotuotot 6 286, ,01 Vuokratuotot 2 100, ,00 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , ,81 Arvonalentumisten palautukset 4 762, ,54 Arvonalentumiset pysyvien vast.sijoit , ,06 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , , , ,95 Kulujäämä , ,75 SATUNNAISET ERÄT Jäsenmaksun tasaus , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,25 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,25 11

12 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASE EUR EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,99 Sijoitukset Kiinteistö- ja asunto-osakkeet , ,84 Muut osakkeet ja osuudet , ,54 Joukkovelkakirjasijoitukset , ,66 Muut sijoitukset , , , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Tilityssaamiset STM:ltä , ,30 Tilityssaamiset TVR:ltä , ,88 Tilityssaamiset yrittäjäkassoilta , ,77 Vakuutusmaksusaamiset , ,58 Muut saamiset , ,71 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Tasoitusrahasto , ,91 Tilikauden ali/ylijäämä , , , ,16 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Tilitysvelka STM:lle 381, ,80 Tilitysvelka TVR:lle 441, ,94 Ennakonpidätysvelka korvauksista , ,33 Korvausvastuu , ,91 Muut velat , ,29 Siirtovelat , , , ,44 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,60 12

13 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 Tilinpäätös on laadittu Finanssivalvonnan työttömyyskassojen tilinpäätöksestä antaman Määräykset ja ohjeet 17/2013 mukaan. Käyttö- ja sijoitusomaisuuden poistoperiaatteet: Aineettomista oikeuksista poistoaika 3 vuotta (tasapoistot) Koneista ja kalustosta 25 %:n menojäännöspoistot Sijoitusomaisuuteen kuuluvista pörssiosakkeista tehdyt kulukirjaukset tai poiston palautukset perustuvat käyvän arvon alentumiseen tai nousuun kuitenkin enintään hankinta-/nimellisarvoonsa. 1. LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 1.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista Korvauslajit: Palkansaajien ansiopäivärahat , ,93 Vuorottelukorvaukset , ,96 Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista yhteensä , , Korvausvastuiden muutosten erittelyt Korvaus- Korvaus- Korvausvastuu vastuu vastuun muutos: Lisäys (-) / Vähennys (+) Palkansaajien ansiopäivärahat , , ,05 Vuorottelukorvaukset , , ,62 Korvausvastuut ja muutokset yhteensä , , , Takaisinperintäsaamisten kulukirjaus Kulukirjaukset 459,29 54,36 Senttikirjaukset -3,34 11,24 455,95 65, Eräiden hallintokulujen erittelyt Jäsenmaksukulut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry , ,54 Jäsenmaksukulut yhteensä , ,54 13

14 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Muut hallintokulut Etuuksien maksatuskulut , ,54 Ostetut tietojenkäsittelypalvelut , ,28 Liitolta ostetut henkilöstöpalvelut , ,00 Liiton veloittamat muut kulut , ,50 Muilta ostetut muut palvelut 6 833, ,50 Toimistokulut , ,00 Toimistotilan kulut , ,23 Edustajiston kulut 263,96 Liiton veloittamat edustajiston kulut , ,26 Hallituksen kulut , ,16 Tiedotuskulut 2 043, ,46 Liiton veloittamat tiedotuskulut , ,00 Henkilöstön matkakulut , ,62 Henkilöstön muut kulut , ,01 Muut hallintokulut , ,39 Muut hallintokulut yhteensä , , TASEEN LIITETIEDOT Tase-eräkohtainen tieto sijoitusten jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo , ,78 Vastaava kirjanpitoarvo , ,54 Erotus , ,24 Joukkovelkakirjasijoitukset Markkina-arvo , ,38 Vastaava kirjanpitoarvo , ,66 Erotus , ,72 Muut sijoitukset Markkina-arvo , ,36 Vastaava kirjanpitoarvo , ,45 Erotus , , Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset liitolta 966,31 Siirtosaamiset koroista , ,28 Muut siirtosaamiset , ,60 Siirtosaamiset yhteensä , ,88 14

15 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Pysyvien vastaavien muutokset tase-erittäin Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo ,01 Tilikauden lisäykset ,60 Tilikauden poistot ,43 Kirjanpitoarvo ,18 Koneet ja kalusto Kiinteistöosakkeet Kirjanpitoarvo , ,84 Tilikauden lisäykset 7 885,50 Menojäännös ennen poistoja ,49 Tilikauden poistot ,37 Kirjanpitoarvo , ,84 Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo , ,45 Tilikauden lisäykset ,90 Tilikauden vähennykset ,70 Yhteensä , ,45 Tilik.arvonalentum. palautukset ,61 Tilikauden arvonalentumiset Kirjanpitoarvo , ,45 Joukkovelkakirjasijoitukset Kirjanpitoarvo ,66 Tilikauden lisäykset ,10 Tilikauden vähennykset ,18 Yhteensä ,58 Tilik.arvonalentum. palautukset 4 762,75 Tilikauden arvonalentumiset ,64 Kirjanpitoarvo , Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset ja siirrot erien välillä Tasoitusrahasto Tasoitusrahasto , ,11 Käytetty ed tilikauden alijäämän kattamiseen (-) Siirretty edellisen tilikauden ylijäämästä (+) , ,80 Tasoitusrahasto , ,91 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. Edellisen tilikauden yli-/alijäämä , ,80 Katettu tasoitusrahastosta (+ ) Siirretty tasoitusrahastoon ( - ) , , ,00 0,00 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,16 Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. 15

16 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Siirtovelat Muut siirtovelat Jäsenmaksuvelka liitolle Keskeneräiset takaisinperinnät 1027, ,88 Velat päivärahan palautuksiin 986, ,81 ETA-tili Vuosilomapalkkajaksotus , ,05 Muut siirtovelat ,75 936,11 Ostovelat , ,32 Siirtovelat yhteensä , , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilötyövuodet tilikauden aikana lkm lkm Työttömyyskassan oma henkilöstö Ulkopuolisilta ostetut henkilöstöpalvelut 9 9 Yhteensä Henkilöstökulujen erittely Palkat ja palkkiot , ,78 Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , ,54 Yhteensä , , Toimielinten jäsenten ja varajäsenten osuus henkilöstökuluista Palkat ja palkkiot: Hallitus 9 877, , Vakuudet ja vastuusitoumukset Taseeseen sisältymättömät vastuut Leasingsopimuksista Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,47 Myöhemmin maksettavat , ,23 Yhteensä , ,70 16

17

18 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 LUETTELO TILIKAUTENA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITE- LAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja IT-tulosteena Pääkirja IT-tulosteena Tasekirja tilinpäätöksen jälkeen sidottu Tase-erittely, tasekirjan yhteydessä, sidottu Jäsenrekisteri Ansioturvajärjestelmän menetelmäkuvaus erillisenä TOSITELAJIT Kassatositelaji TL 01 Pankkitilitositelaji TL P Maksuajo - ja jäsenmaksutositelaji TL 02 Palkkatositelaji TL 10 Muistiotositelaji TL MU Ostovelat -tositelaji TL OL Workflow -ostolaskut TL OLW Ostomaksut -tositelaji TL OM Tilastokorjaukset -tositelaji TL 60 Tositelajit säilytetään paperimuodossa, lukuunottamatta OLW sähköisenä. 18

19

Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015

Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 2015... 3 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1120 koneet ja kalusto 1121 koneet ja kalusto 1125 joukkueiden koneet ja kalusto 1130 varusteet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot