Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014"

Transkriptio

1 Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus

2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 5 JÄSENMAKSUT... 5 OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT... 5 YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ... 6 KOULUTUS... 6 TIEDOTUS... 6 KASSAN ULKOINEN TARKASTUS... 6 KASSAN SISÄINEN TARKASTUS... 6 VIRANOMAISVALVONTA... 7 ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO... 7 KASSAN TOIMISTO... 7 JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT... 7 KASSAN TALOUS... 7 KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 8 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ... 8 EDUSTAJISTO... 8 HALLITUS... 8 KASSAN TOIMIHENKILÖT... 9 ALUEORGANISAATIO ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TULOSLASKELMA TASE. 12 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 13 HALLITUKSEN JA KASSANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET. 17 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA YLEISTÄ KASSAN TOIMINTA Työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan vuoden 2014 lopussa henkilöä, joka on enemmän kuin vuotta aiemmin. Työnhakijoista oli lomautettuja Ansioturvan saajia työnhakijoista oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 joulukuun työttömyysaste oli 8,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,9 %. Työllisyysaste oli tilivuoden lopussa 67,4 %. Toimialoittain tarkasteltuna työllisyystilanne heikkeni eniten teollisessa työssä, rakennustoiminnassa ja palveluissa. Yli 45-vuotiaita oli työttömänä vuoden 2014 lopussa Vuosi 2014 oli Palvelualojen työttömyyskassan neljästoista toimintavuosi. Työttömyyskassa maksoi etuuksia jäsenelle, mikä on henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Ansiopäivärahansaajia oli keskimäärin kuukaudessa eli noin 10,6 prosenttia jäsenistä. Etuusmenot kasvoivat 17 % vuoteen 2013 verrattuna. Saajien lukumäärä etuuksittain vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) ETUUDET Yhteensä 2014 Yhteensä 2013 Muutos % Ansiopäivärahat ,3 % - lomautus ,9 % - lisäpäivät ,6 % - sovitellut ,0 % Koulutusajan ansiopäivärahat ,6 % Vuorottelukorvaukset ,4 % Yo. taulukon luvuista on jätetty pois lainmuutoksen vuoksi suojatut vanhojen koulutusetuuksien saajat. 3

4 Hakemukset ja ansiopäivärahapäätökset vuonna 2014 (vertailu vuoteen 2013) Sähköisiä hakemuksia vuonna 2014 saapui kappaletta ja niiden osuus kaikista hakemuksista oli 65,1 %. (Vuonna 2013: kpl, 59,5 %) HAKEMUKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Uudet hakemukset Sovitellun pr:n hakemukset Jatkohakemukset Vuorottelukorvaushakemukset YHTEENSÄ PÄÄTÖKSET Vuosi 2014 kpl Vuosi 2013 kpl Myönteiset Kielteiset YHTEENSÄ Etuuspäivien lukumäärä vuonna 2014 (vertailuna 2013) ETUUSPÄIVÄT Lukumäärä 2014 Lukumäärä 2013 Kaikki ansiopäivärahat lomautus lisäpäivät sovitellut Vuorottelukorvaukset YHTEENSÄ Maksetut etuudet vuonna 2014 ETUUDET Euro Päiväraha keskimäärin Kaikki ansiopäivärahat - lomautus - lisäpäivät - sovitellut , , , ,60 51,65 57,89 52,03 29,97 Vuorottelukorvaukset ,87 46,56 YHTEENSÄ ,37 Ansioturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 9,4 päivää. Vuonna 2013 vastaava aika oli 11,2 päivää. 4

5 pv Työttömyysjakson keskimääräinen kesto vuonna 2014 oli 139 päivää eli hieman alle 6,5 kuukautta. Käsittelyajat 2014 uudet sovitellut 25,0 20,0 kielteiset keskim. keskim ,0 10,0 5,0 0, kk JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS JÄSENMAKSUT Vuoden alussa jäsenmäärä oli , joista yksilöjäseniä oli 704. Työttömyyskassan jäsenmäärä oli jäsentä, joista ammattiliittoon kuulumattomia yksilöjäseniä oli 682. Finanssivalvonta vahvisti kassan vuoden 2014 jäsenmaksuksi 0,45 % jäsenen veron ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä kassan maksamista veronalaisista etuuksista. Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä ,99 euroa. OIKEUSTAPAUKSET, VALITUKSET JA TUTKINTAPYYNNÖT Etuuksien saajat valittivat yhteensä 543 kassan päätöksestä. Muutoksenhakulautakunta ratkaisi 323 ja vakuutusoikeus 30 tapausta. Työttömyyskassa teki yhteensä 18 tutkintapyyntöä epäillyn vilpin vuoksi. Vuoden aikana syyttämättä tai tuomitsematta jättämispäätöksiä tehtiin yhteensä 4 kappaletta. Petoksesta tuomittiin toimintavuoden aikana 19 jäsentä. Vuoden aikana tehtiin takaisinperintäpäätöksiä kappaletta ja perittävä määrä oli yhteensä euroa. 5

6 Kalenterivuoden aikana saatiin takaisinperittyä yhteensä euroa. Työttömyyskassan hallitus erotti 5 jäsentä kassan jäsenyydestä. YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET ERI YHTEISÖISSÄ KOULUTUS TIEDOTUS Työttömyyskassojen tukikassa hallitus: Markku Virtanen, puheenjohtaja edustajisto: Ritva Markkanen, varsinainen edustaja, Pentti Jaskari, 1. varaedustaja Työttömyyskassojen tukisäätiö valtuuskunta: Markku Virtanen, jäsen, Ritva Markkanen, varajäsen hallitus: Jukka Mattila, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö hallitus: Markku Virtanen, varsinainen jäsen työvaliokunta: Markku Virtanen, varsinainen jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Ohjetyöryhmä / Soveltamisohjetyöryhmä Markku Virtanen, jäsen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Päätöstyöryhmä Nina Sundqvist, jäsen Henkilöstölle järjestettiin kevätkaudella työyhteisökoulutusta. Koulutuksella pyrittiin parantamaan kunkin itsetuntemusta työyhteisön jäsenenä ja parantamaan siten valmiuksia toimia työyhteisössä. Lisäksi järjestettiin koulutusta uudesta vuonna 2015 käyttöönotettavasta maksatusjärjestelmän käyttöliittymäsovelluksesta. Esimiehet osallistuivat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kouluttajakoulutuksiin ja kouluttivat sitten omat tiiminsä. Koulutuspäiviä oli yhteensä 275 htp. PAM-lehdessä on tiedotettu jäsenille ja sidosryhmille työttömyysturvassa tapahtuneista muutoksista sekä kassan sisäisistä maksatukseen liittyvistä muutoksista. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön etuusopas jaettiin palvelualojen työpaikkojen luottamus- ja työsuojeluhenkilöstölle, jäsenille aluetoimistoissa sekä koulutus- ja infotilaisuuksissa. Kassa lähetti työttömäksi joutuneille infopaketin, jossa kerrotaan, miten ansioturvan päivärahaa haetaan. KASSAN ULKOINEN TARKASTUS Kassan tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena Lotta Kauppila, HTM ja Martti Haapakoski, HTM. KASSAN SISÄINEN TARKASTUS Vuoden aikana on tarkastettu tapauksia, joissa oli tehty päivärahan perusteena olevan palkan määrittely. Lain säännösten muututtua oli perusteltua tarkastella palkanmäärityksiä. 6

7 VIRANOMAISVALVONTA Samoin tarkastettiin jäsenyysasioiden oikeellisuutta etuutta myönnettäessä. Erityiskäsittelijät jatkoivat takaisinperinnän yhteydessä tapausten laajempaa tarkastamista. Finanssivalvonta teki kassatarkastuksen syksyllä Kassoja tarkastettiin 10, tarkastuksen aiheena olivat takaisinperintäasiat. Valvontaviranomainen ei tarkastanut Palvelualojen työttömyyskassaa. ULKOPUOLISTEN PALVELUIDEN OSTO KASSAN TOIMISTO Työttömyyskassa on ostanut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä henkilöstö-, it-, jäsenrekisteri- ja muita hallintopalveluita. Lisäksi kassa on ostanut maksatusjärjestelmään liittyviä ylläpito-, kehitys- ja asiantuntijapalveluita Digia Finland Oy:ltä sekä asianhallintaan liittyviä vastaavia palveluita Affecto Finland Oy:ltä. Teknisen puhelinpalvelutoiminnan ylläpidosta on vastannut Lingsoft Oy. Kassan keskustoimistolla on omat tilat osoitteessa Paasivuorenkatu 4 6 A, 5. krs, Helsinki. Lisäksi kassa on vuokrannut toimisto- ja varastotilaa samasta kiinteistöstä sekä Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistojen kassan palvelutilat. JÄSENYYDET JA JÄSENMAKSUT KASSAN TALOUS Työttömyyskassojen tukikassa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, jäsenmaksu ,47 euroa Työttömyyskassojen tukisäätiö Vaikka etuusmenot ylittivät selvästi budjetoidun määrän, kassan maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Huomattavasti ennakoitua suuremmaksi nousseesta etuusmaksatuksesta ja jatkuvasta lisäennakoiden Työttömyysvakuutusrahastolta hakemisesta huolimatta maksuvalmius ei vaarantunut tilikauden aikana. Kassan omalla vastuulla olevat etuusmenot ylittivät budjetoidun määrän +16,42 % eli euroa. Työttömyys kasvoi tilikauden aikana kassan toimialalla huomattavasti ennusteita korkeammaksi. Etuusmenot ylittivät edellisen tilikauden määrän eurolla. Kun työttömyys kasvoi ennakoitua selvästi enemmän ja samanaikaisesti kassan maksavien jäsenten määrä ei enää kasvanut, jäsenmaksutulo jäi euroa alle budjetoidun. Hallintoavustukset ylittivät budjetoidun määrän eurolla, johtuen maksatuksen ja annettujen päätösten määrien huomattavasta kasvusta. Näin ollen yhteenlasketut tuotot kuitenkin toteutuivat lähes budjetoidusti. 7

8 Kassan hallintokulut jäivät euroa alle budjetoidun määrän ja olivat euroa pienemmät kuin edellisellä tilikaudella. Sijoitustoiminnasta kirjattiin tuottoa ja arvonalentumisten palautuksia yhteensä euroa. Arvonalentumisia, sijoitustoiminnan tappioita ja kuluja kirjattiin yhteensä euroa. Sijoitustoiminnan tuotoksi kirjattiin euroa. Jäsenmaksun tasauseräksi oli budjetoitu euroa. Kassalle maksettiin tasausta euroa. Tasauserä maksetaan keskimääräistä selvästi korkeamman kassan jäsenten työttömyysasteen perusteella. Tilikauden tasauserän myöntöperusteena on käytetty vuoden 2013 työttömyyslukuja. Tasauserää jaettiin 10 miljoonaa 9 työttömyyskassalle. Kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintomenot olivat yhteensä euroa. Tuotot olivat sijoitustoiminta ja tasauserä huomioiden euroa. Näin ollen tilikauden tulos on selvästi alijäämäinen. KASSAN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,28 euroa. Hallitus esittää kassan edustajistolle, että tilikauden alijäämä ,28 euroa katetaan sääntöjen 23 :n mukaisesti tasoitusrahastosta. Siirron jälkeen tasoitusrahasto on suuruudeltaan ,88 euroa. Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ EDUSTAJISTO Kassan edustajisto piti sääntömääräisen kevätkokouksen Kokous- ja vapaa-ajankeskus Petäys Resort -hotellissa, Tyrvännössä Kokouksessa oli läsnä 100 edustajiston jäsentä, joista 20 oli varajäseniä. Palvelualojen työttömyyskassan edustajistoon on valittu vaaleilla 120 jäsentä. Edustajiston toimikausi on 4 vuotta. HALLITUS Puheenjohtaja Joonas Tuomivaara 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski Kassan hallitus piti 7 kokousta. 8

9 Puheenjohtaja Kaarlo Julkunen Varsinaiset jäsenet Sirpa Laakso varapuheenjohtaja Pauli Purmonen Ritva Suomalainen Yleisvarajäsenet Johanna Alasuutari Markku Saarinen Virpi Torniainen KASSAN TOIMIHENKILÖT Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä oli kassanjohtaja Markku Virtanen. Kassan palveluksessa oli toimintavuoden alkaessa 73 toimihenkilöä, joista 6 oli määräaikaisia. Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle yksi vakituinen toimihenkilö ja yksi vakituinen toimihenkilö irtisanoutui. Finanssivalvonnan edellyttämän laskentatavan mukainen keskimääräinen henkilötyövuosiluku oli tilikaudella yhteensä 74. Kassan oman henkilöstön osuus oli 65 ja ulkopuolelta ostettujen henkilöstöpalvelujen osuus 9. Palvelualojen työttömyyskassan henkilökunnan määrä tilikauden päättyessä oli 75 toimihenkilöä, joista 9 oli määräaikaisia. 9

10 ALUEORGANISAATIO Kassalla oli vuoden päättyessä 166 asiamiespiiriä. Palvelualojen ammattiliiton aluetoimistot toimivat myös kassan asiamiespiirien toimistoina. Työttömyysturvaetuuksia maksettiin keskustoimiston lisäksi Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimistoissa. Aluetoimistoissa työskenteli kertomusvuoden lopussa yhteensä 21 kassan etuuskäsittelijää. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Palvelualojen työllisyys heikkeni selvästi vuoden 2014 aikana. Maksettuja etuuspäiviä oli pv enemmän kuin edellisvuonna, lisäys on 14 %. Keskimääräinen työttömyysjakso piteni selvästi ollen 139 päivää. Kassan jäsenten työttömyysaste nousi selvästi. Kassan jäsenistä oli 10 % kokonaan työttömänä. Tämän lisäksi osa-aikatyötä ja soviteltua päivärahaa sai 3 % jäsenistä. Yhteensä etuudensaajia oli vuoden 2014 lopussa noin Talous- ja työllisyysennusteissa arvioidaan, ettei työllisyystilanne palvelusektorilla parane vuoden 2015 aikana. Työttömyyden oletetaan pysyvän korkeana. Kansantalouden kasvuennusteet ovat nollan tuntumassa ja talouden odotetaan piristyvän aikaisintaan syksyn aikana. Kotimaisen kulutuskysynnän ennakoidaan pysyvän varovaisena koko vuoden ajan. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sen oletuksen perusteella, etteivät kassan etuusmenot vuonna 2015 laske vuoden 2014 tasosta. Jos tämä oletus osoittautuu liian optimistiseksi, siitä seuraa välitön korotuspaine kassan jäsenmaksuun. Kassan jäsenmäärän ja jäsenmaksutulon useita vuosia kestänyt positiivinen kehitys on nyt pysähtynyt. Kun samanaikaisesti jäsenmaksutuloilla katettava etuusmeno-osuus on kasvanut selvästi, on seurauksena tältäkin osin kassan jäsenmaksun korotuspaine. Palvelusektorin työllisyystilanteen tulisi parantua huomattavasti vuoden 2015 aikana, jotta vältyttäisiin kassan jäsenmaksun korottamiselta. Kassan tasoitusrahaston taso laskee kuluneen tilikauden alijäämän seurauksena 103,51 prosenttiin. Lain mukainen minimivaatimus on 100 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaa vuotta 2016 koskeva talousarvio on laadittava siten, että tasoitusrahaston taso nousee selvemmin yli minimirajan. 10

11 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 EUR EUR TULOSLASKELMA VAKUUTUSTOIMINTA TUOTOT VAKUUTUSMAKSUTUOTOT Jäsenmaksut , ,12 VAKUUTUSTOIMINNAN MUUT TUOTOT STM:n osuus hallintokuluihin , ,06 TVR:n osuus hallintokuluihin , ,06 T u o t o t y h t e e n s ä , ,24 KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset Palkansaajien ansiopäivärahat , ,15 Palkansaajien kulukorvaukset , ,97 Yrittäjien ansiopäivärahat , ,61 Yrittäjien kulukorvaukset , ,00 Vuorottelukorvaukset , , , ,62 Muiden osuudet korvauksista Sosiaali- ja terveysministeriö , ,26 Työttömyysvakuutusrahasto , ,70 Yrittäjäkassan os.yritt.jälkisuojaet , , , ,73 Korvausvastuun muutos , ,73 Takaisinperintäsaam. kulukirjaukset -455,95-65,60 K o r v a u s k u l u t y h t e e n s ä , ,22 HALLINTOKULUT Henkilöstökulut , ,76 Poistot , ,85 Tarkastusmaksukulut , ,66 Jäsenmaksukulut , ,54 Muut hallintokulut , , , ,72 Vakuutustoiminnan tuottojäämä , ,70 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot osakkeista ja osuuksista , ,17 Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoit , ,32 Muut korkotuotot 6 286, ,01 Vuokratuotot 2 100, ,00 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , ,81 Arvonalentumisten palautukset 4 762, ,54 Arvonalentumiset pysyvien vast.sijoit , ,06 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , , , ,95 Kulujäämä , ,75 SATUNNAISET ERÄT Jäsenmaksun tasaus , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,25 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,25 11

12 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASE EUR EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,99 Sijoitukset Kiinteistö- ja asunto-osakkeet , ,84 Muut osakkeet ja osuudet , ,54 Joukkovelkakirjasijoitukset , ,66 Muut sijoitukset , , , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Tilityssaamiset STM:ltä , ,30 Tilityssaamiset TVR:ltä , ,88 Tilityssaamiset yrittäjäkassoilta , ,77 Vakuutusmaksusaamiset , ,58 Muut saamiset , ,71 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,60 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Tasoitusrahasto , ,91 Tilikauden ali/ylijäämä , , , ,16 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Tilitysvelka STM:lle 381, ,80 Tilitysvelka TVR:lle 441, ,94 Ennakonpidätysvelka korvauksista , ,33 Korvausvastuu , ,91 Muut velat , ,29 Siirtovelat , , , ,44 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,60 12

13 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 Tilinpäätös on laadittu Finanssivalvonnan työttömyyskassojen tilinpäätöksestä antaman Määräykset ja ohjeet 17/2013 mukaan. Käyttö- ja sijoitusomaisuuden poistoperiaatteet: Aineettomista oikeuksista poistoaika 3 vuotta (tasapoistot) Koneista ja kalustosta 25 %:n menojäännöspoistot Sijoitusomaisuuteen kuuluvista pörssiosakkeista tehdyt kulukirjaukset tai poiston palautukset perustuvat käyvän arvon alentumiseen tai nousuun kuitenkin enintään hankinta-/nimellisarvoonsa. 1. LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEEN 1.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista Korvauslajit: Palkansaajien ansiopäivärahat , ,93 Vuorottelukorvaukset , ,96 Työttömyyskassan osuus maksetuista korvauksista yhteensä , , Korvausvastuiden muutosten erittelyt Korvaus- Korvaus- Korvausvastuu vastuu vastuun muutos: Lisäys (-) / Vähennys (+) Palkansaajien ansiopäivärahat , , ,05 Vuorottelukorvaukset , , ,62 Korvausvastuut ja muutokset yhteensä , , , Takaisinperintäsaamisten kulukirjaus Kulukirjaukset 459,29 54,36 Senttikirjaukset -3,34 11,24 455,95 65, Eräiden hallintokulujen erittelyt Jäsenmaksukulut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry , ,54 Jäsenmaksukulut yhteensä , ,54 13

14 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Muut hallintokulut Etuuksien maksatuskulut , ,54 Ostetut tietojenkäsittelypalvelut , ,28 Liitolta ostetut henkilöstöpalvelut , ,00 Liiton veloittamat muut kulut , ,50 Muilta ostetut muut palvelut 6 833, ,50 Toimistokulut , ,00 Toimistotilan kulut , ,23 Edustajiston kulut 263,96 Liiton veloittamat edustajiston kulut , ,26 Hallituksen kulut , ,16 Tiedotuskulut 2 043, ,46 Liiton veloittamat tiedotuskulut , ,00 Henkilöstön matkakulut , ,62 Henkilöstön muut kulut , ,01 Muut hallintokulut , ,39 Muut hallintokulut yhteensä , , TASEEN LIITETIEDOT Tase-eräkohtainen tieto sijoitusten jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo , ,78 Vastaava kirjanpitoarvo , ,54 Erotus , ,24 Joukkovelkakirjasijoitukset Markkina-arvo , ,38 Vastaava kirjanpitoarvo , ,66 Erotus , ,72 Muut sijoitukset Markkina-arvo , ,36 Vastaava kirjanpitoarvo , ,45 Erotus , , Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset liitolta 966,31 Siirtosaamiset koroista , ,28 Muut siirtosaamiset , ,60 Siirtosaamiset yhteensä , ,88 14

15 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Pysyvien vastaavien muutokset tase-erittäin Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo ,01 Tilikauden lisäykset ,60 Tilikauden poistot ,43 Kirjanpitoarvo ,18 Koneet ja kalusto Kiinteistöosakkeet Kirjanpitoarvo , ,84 Tilikauden lisäykset 7 885,50 Menojäännös ennen poistoja ,49 Tilikauden poistot ,37 Kirjanpitoarvo , ,84 Muut osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo , ,45 Tilikauden lisäykset ,90 Tilikauden vähennykset ,70 Yhteensä , ,45 Tilik.arvonalentum. palautukset ,61 Tilikauden arvonalentumiset Kirjanpitoarvo , ,45 Joukkovelkakirjasijoitukset Kirjanpitoarvo ,66 Tilikauden lisäykset ,10 Tilikauden vähennykset ,18 Yhteensä ,58 Tilik.arvonalentum. palautukset 4 762,75 Tilikauden arvonalentumiset ,64 Kirjanpitoarvo , Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset ja siirrot erien välillä Tasoitusrahasto Tasoitusrahasto , ,11 Käytetty ed tilikauden alijäämän kattamiseen (-) Siirretty edellisen tilikauden ylijäämästä (+) , ,80 Tasoitusrahasto , ,91 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. Edellisen tilikauden yli-/alijäämä , ,80 Katettu tasoitusrahastosta (+ ) Siirretty tasoitusrahastoon ( - ) , , ,00 0,00 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,16 Työttömyyskassan oma pääoma on 103,51 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvauskuluista ja hallintokuluista. 15

16 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Siirtovelat Muut siirtovelat Jäsenmaksuvelka liitolle Keskeneräiset takaisinperinnät 1027, ,88 Velat päivärahan palautuksiin 986, ,81 ETA-tili Vuosilomapalkkajaksotus , ,05 Muut siirtovelat ,75 936,11 Ostovelat , ,32 Siirtovelat yhteensä , , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilötyövuodet tilikauden aikana lkm lkm Työttömyyskassan oma henkilöstö Ulkopuolisilta ostetut henkilöstöpalvelut 9 9 Yhteensä Henkilöstökulujen erittely Palkat ja palkkiot , ,78 Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , ,54 Yhteensä , , Toimielinten jäsenten ja varajäsenten osuus henkilöstökuluista Palkat ja palkkiot: Hallitus 9 877, , Vakuudet ja vastuusitoumukset Taseeseen sisältymättömät vastuut Leasingsopimuksista Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,47 Myöhemmin maksettavat , ,23 Yhteensä , ,70 16

17

18 PALVELUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA TASEKIRJA 2014 LUETTELO TILIKAUTENA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITE- LAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja IT-tulosteena Pääkirja IT-tulosteena Tasekirja tilinpäätöksen jälkeen sidottu Tase-erittely, tasekirjan yhteydessä, sidottu Jäsenrekisteri Ansioturvajärjestelmän menetelmäkuvaus erillisenä TOSITELAJIT Kassatositelaji TL 01 Pankkitilitositelaji TL P Maksuajo - ja jäsenmaksutositelaji TL 02 Palkkatositelaji TL 10 Muistiotositelaji TL MU Ostovelat -tositelaji TL OL Workflow -ostolaskut TL OLW Ostomaksut -tositelaji TL OM Tilastokorjaukset -tositelaji TL 60 Tositelajit säilytetään paperimuodossa, lukuunottamatta OLW sähköisenä. 18

19

Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015

Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 Tasekirja 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 2015... 3 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS...

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2016. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Fredrikinkatu 33 A OOl20 HELSINKI Y-tunnus: 077177-g Tilinpäätös 1.1.201 - Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen allekirj o ituks et T il intarkastusrnerkintä Luettelo käytetyistä kirj anpitokirj

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot