Turun seudun päihdehoitopaikat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun seudun päihdehoitopaikat"

Transkriptio

1 Turun seudun päihdehoitopaikat Mika Kallio, LL, vs. apulaisylilääkäri TYKS, addiktiopoliklinikka

2 Esityksen sisält ltö Hoitojärjestelm rjestelmä ja hoidon porrastus Yleistä Turun seudun päihdehoidostap Turun päihdehoitopaikatp Potilas palveluiden kentäss ssä Matkalla korvaushoitoon Hoitopaikkoja Yhteenveto

3 Hoitojärjestelm rjestelmä ja hoidon porrastus - Mitä sanovat laki, asetukset ja hoitosuositukset? Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kunnan tehtävänä on järjestj rjestää päihdeongelmaisen ja hänen omaisensa riittävä ja asiallinen hoito Päihdeongelmaisia hoidetaan Suomessa terveydenhuollossa, päihdehuollon p erityispalveluyksiköiss issä ja sosiaalitoimessa, ja samaa hoitoketjua käytetk ytetään n huumeongelman hoidossa Akuutit myrkytykset ja muut päihteiden p käyttk yttöön liittyvät t somaattiset taudit hoidetaan terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

4 Hoitojärjestelm rjestelmä ja hoidon porrastus Päihdehuollon erityispalvelut (A-klinikat, nuorisoasemat, katkaisuhoitoyksiköt, t, kuntoutuslaitokset, JärvenpJ rvenpään n sosiaalisairaala) tarjoavat katkaisu- ja vieroitushoitoja sekä erityyppisiä psykososiaalisia palveluja sekä alkoholi- että huumeongelmaisille. Useissa sairaaloissa on päihdepsykiatriaan p erikoistuneita yksiköit itä. Suomessa on eräit itä huumeongelman hoitoon keskittyneitä yksiköit itä.. Niissä annetaan sekä lääke- että lääkkeettömiä hoitoja.

5 Hoitojärjestelm rjestelmä ja hoidon porrastus Opioidivieroitus-,, korvaus- ja ylläpitohoidon arviointi ja aloitus perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön n asetukseen 289/2002 Hoidon tarve voidaan arvioida ja hoito aloittaa ja toteuttaa keskussairaalassa tai sellaisessa terveyskeskuksessa, päihdehuollon p yksiköss ssä tai vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksiköss ssä,, joka täyttt yttää asetuksen vaatimukset.

6 Hoitojärjestelm rjestelmä ja hoidon porrastus Asumis-,, toimeentulo- ja maksusitoumusasiat hoidetaan sosiaalitoimistossa, samoin lastensuojeluasiat. Sairausvakuutus-,, eläke ke- ja kuntoutusetuja arvioitaessa päihdesairauksien p aiheuttama haitta on rinnastettavissa muiden kroonisten sairauksien aiheuttamaan.

7 Hoitojärjestelm rjestelmä ja hoidon porrastus Pitkäaikainen avohoito pyritää ään järjestämään n lähelle l potilaan asuinpaikkaa. Hoito aloitetaan siinä yksiköss ssä,, missä asia tulee esille, ja koko hoitoverkostoa käytetään n tarkoituksenmukaisesti. Päihdepalvelujen määm äärä ja laatu vaihtelevat eri kunnissa.

8 Turun seudun päihdehoitopaikatp Turun seudun päihdehoidon p kentälle on ominaista hajanaisuus Hoitopaikkoja on useita ja ne sijaitsevat hajallaan Useita organisaatioita Keskinäinen inen yhteistyö ei ole koordinoitua tai erityisen suunnitelmallista Toimipisteillä on pääp äällekkäisyyksiä Hoitopolkuja on useita Ei ole olemassa selkeää suoraviivaista mallia hoitopoluista

9 Turun seudun päihdehoitopaikatp Yksityisiä hoitopaikkoja on useita julkisen terveydenhuollon toimipisteiden rinnalla Useita erilaisia päihdeasiakkaille p suunnattuja palveluja tarjoavia yhdistyksiä Käytännössä tämä näkyy mm. siten, että esim. opioidikorvaushoitoon potilas voi pääp äätyä useiden eri hoitopolkujen kautta Ympärist ristökunnissa päihdehoidon p hoitoketjut on toteutettu eri tavoilla Lisää Turun seudun päihdehoidon p hajanaisuutta

10 Perusterveydenhuolto Huumeongelmaista voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa, jos potilas hakeutuu sinne hoitoon huumeongelmansa takia Hoitoa voidaan toteuttaa Huumeongelmaisen hoito (käyp ypä hoito suositus) suosituksen mukaisesti Pienemmillä paikkakunnilla päihdehoito p on yleensä integroitu terveyskeskuksiin vaativiakin hoitoja myöden Keskeinen tehtävä huumeongelman tunnistaminen ja hoitoon motivoiminen Huumeongelmaisen hoitaminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin hoidotta jättj ttäminen

11 Turun seudun päihdehoitopaikkojap

12 Terveyskeskukset Turun terveystoimi päivystys akuuttitilanteita varten (psykoosit, myrkytykset) Lasten ja nuorten päihdepkl. p Nuorten selviämisasema Paattisten huoltokoti Terveysneuvontapiste Milli Turun kaupungin psykiatria Päihdepkl. Korvaushoitopkl. Päihdeosasto A3

13 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS Addiktiopkl. 723 Halikon sairaalan päihdeosasto p 101 Naistenklinikan HAL-pkl raskaana oleville Huumeet, alkoholi ja päihteetp Esiapu (myrkytykset, infektiot, tapaturmat)

14 A-klinikkatoimi Turun A-klinikkaA Nuorisoasema Katkaisuhoitoasema NUOHO Lähikuntien A-klinikat A (Raisio, Salo ym.) Luotsi-puolimatkantalo (laitoksesta kuntoutuville)

15 Turun ensi- ja turvakoti ry Turun ensikoti Ensikoti Pinja Avopalveluyksikkö Olivia

16 Muut organisaatiot Tietu ry NA Irti Huumeista ry Operaatio Toivo ry Nuorten, Perhetuki ja Tiedotusyhdistys Raide ry Varsinais-Suomen Myllyhoitoyhdistys ry

17 Montako? Yhteensä ainakin 25 huumeongelmaisten hoitoon osallistuvaa tahoa/toimipistettä Turussa Terveyskeskuksia ei eritelty Nuorten ehkäisev isevän n työn n hankkeita ei ole laskettu mukaan Lähikuntien toimipisteitä ei ole laskettu mukaan Sosiaalitoimea ei ole laskettu mukaan

18 Potilas palveluiden kentäss ssä Olivia perhetyö Irti Huumeista ry potilas lastensuojelu korvaushoito Tietu ry Korvaushoitopotilaan hoitoon osallistuvat tahot

19 Matka korvaushoitoon Korvaushoito jatkohoitopaikoissa: Turun korvaushoitopkl. / Terveyskeskus Ympäristökunnat (NAPS) ADP M I L L I Turun päihdepkl. Nuorisoasema Terveyskeskus

20 Hoitopaikkojen esittelyjä

21 Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka, p Turku Alle 18 -vuotiaat, joilla alkoholin tai huumeiden varhaisen vaiheen käyttöä Noin 12 -kerran hoitointerventio nuorelle, jolla varhaisen vaiheen päihteiden käyttk yttöä.. Verkostoituminen. Viitekehyksenä motivoiva haastattelu ja kongnitiivis-behavioraalinen terapia. Huumeseulat. Seurantakäynnit. Hoitojakson pituus vaihtelee, yleensä 3-66 kk ja seurannat pääp äälle Soitto suoraan tai lähete l esim. kouluterveudenhoitajalta tai lääkäriltä.. Vanhemmat tai nuori itse voi myös s suoraan ottaa yhteyttä ja varata ajan arviointikäynnille. Ajanvaraus: Tarvitaan. Henkilökunta: kunta: konsultoiva lääl ääkäri, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Ilmainen turkulaisille nuorille Osoite: Linnankatu 28, TURKU Puhelin:

22 Eläkel keläisille: Paattisten huoltokoti Turkulaiset, eläkkeell kkeellä olevat päihdeongelmaiset. p Vanhainkotityyppinen huoltokoti Asutaan hengen huoneissa 2 perushoitajaa, sairaanhoitaja ja kylvettäjä (yht. 26 työntekij ntekijää) Lääkäri käy k y kerran viikossa huoltokodissa ja tutkimuksiin pääsee Turkuun talon autolla Terapiatyötä halukkaille ja talossa on erilaisia mahdollisuuksia vapaa-ajan ajan viettoon. Asumisaika rajaton Asiakas tai omainen voi kysyä huoltokotipaikkaa suoraan talosta tai sosiaalityöntekij ntekijä voi ottaa yhteyttä (tutustumiskäynti vaatimuksena) Osoite: Hutinkuja 80, TORTINMÄKI Puhelin:

23 Terveysneuvontapiste Milli, Turku Suonensisäisesti isesti huumeita käyttk yttäville Ruiskujen ja neulojen vaihtotoiminta B- ja A-hepatiittirokotteetA Hiv- ja hepatiittivasta-ainetutkimukset ainetutkimukset Ehkäisykapselit Tukikeskustelut, neuvonta ja ohjaus Palvelut maksuttomia Henkilökunta: kunta: terveydenhoitajia ja nuorisotyöntekij ntekijöitä Osoite: Aninkaistenkatu 10 B, TURKU, postios. PL 469, TURKU Puhelin:

24 Erikoissairaanhoito

25 Turun päihdepsykiarian pkl. Turun kaupungin psykiatrian yksikkö Huumeongelmaisten avohoito Buprenorfiiniavusteisten vieroitusten polikliinisen vaiheen toteuttaminen Raskaana olevien huumeongelmaisten hoito ja päihdeäitien itien seuranta Psykiatrinen diagnostiikka ja hoito Ajanvaraus tarvitaan Lääkäri, 3 sairaanhoitajaa sekä päihdeyksikön n kanssa yhteisesti osastonhoitaja, 3 sairaala-apulaista apulaista ja osastonsihteeri sekä 1/2 sosiaalityöntekij ntekijä yhdessä osasto A3:n kanssa Osoite: Kunnallissairaalantie 20, Turku Puhelin:

26 Turun kaupungin psykiatrian päihdeyksikkö/ / osasto A3 Vieroitusosaston tehtävänä on järjestj rjestää päihteidenkäyttäjien akuutti lääkkeellinen hoito Osastohoito on täysin t suljettua ja perustuu vapaaehtoisuuteen Tahdosta riippumattomaan hoitoon tullaan osastolle huume- tai alkoholipsykoosin lähetteelll hetteellä (M1-lähete) Päihdevieroitusosastolla voidaan aloittaa tai lopettaa polikliininen opiaattivieroitushoito 13 potilaspaikkaa Vieroitushoitoon tullaan virka-aikana aikana päihdepoliklinikan p kautta, jossa suunnitellaan myös s jatkohoito Lähete tarvitaan aina Henkilökunta: kunta: Lääkäri 8 sairaanhoitajaa ja 6 mielenterveyshoitajaa. Päihdepoliklinikan P kanssa yhteisesti osastonhoitaja, 3 sairaala-apulaista apulaista ja osastonsihteeri ja 1/2 sosiaalityöntekij ntekijä. Osoite: Kunnallissairaalantie 20, TURKU Puhelin:

27 TYKS, addiktiopoliklinikka lääl ääkäriä,, 6 sairaanhoitajaa, psykologi, sosiaalityöntekij ntekijä,, osastonsihteeri Opioidiriippuvaisten vieroitusarviot Opioidiriippuvaisten korvaushoitoarviot Korvaushoitojen aloitus ja stabilointivaihe (3-6 6 kk) Raskaana olevien opioidiriippuvaisten korvaushoito Psykiatrinen diagnostiikka Arvio hoitoon sitoutumisesta ja jatkohoidon tavoitteista Tutkimustyö Lähete tarvitaan aina

28 A-klinikka, Turun A-klinikkaA Avohoitopoliklinikka Päihdeongelmaisille ja heidän n läheisilleenl Päihdeongelma voi olla alkoholi-,, huume-,, lääl ääke-,, tai sekakäyttöongelma Myös s muut riippuvuusongelmissa, kuten peli-,, netti-,, yms. ongelmat Hoito on maksutonta, jos asiakkaan kunta on ostopalvelusopimuskunta Muussa tapauksessa asiakkaalla on mahdollisuus sopia oman kuntansa sosiaalitoimen kanssa maksusitoumuksesta hoitoon. Ajanvaraus puhelimitse tai suoraan A-klinikaltaA Lähetettä ei tarvita Hoitohenkilökuntaan kuntaan kuuluu lääl ääkäreitä,, sairaanhoitajia ja sosiaaliterapeutteja Osoite: Brahenkatu 12 a Turku Puh. (02) fax (02)

29 A-klinikka, Nuorisoasema vuotiaat alkoholin, lääl ääkkeiden tai huumeiden käyttk yttäjät peliruuppuvudet, tietokone-/nettiriippuvuus päihderiippuvuuden arviointi päihdekierteen katkaisu päihteiden käytk ytön n vähentv hentäminen päihteettömän n elämän n ylläpit pitäminen peli- tai nettiriippuvuuden hallintaan saaminen Sosiaaliterapeuttien, perheterapeuttien, sairaanhoitajan ja lääl ääkärin palvelut Ajanvaraus tarvitaan Osoite: Yliopistonkatu 34, 2. kerros TURKU Puh. (02) , fax (02)

30 A-klinikkatoimi, Katkaisuhoitoasema ja NUOHO Katkaisuhoitoasema on 22-paikkainen yli 18-vuotiaille tarkoitettu hoitolaitos NUOHO 5 paikkaa vuotiaille Päihdekierteen katkaisu Vieroitusoireiden hoitaminen NUOHO:ssa lääl ääkkeetön n vieroitus Jatkohoidon suunnittelu Hoitojakson pituus on yksilöllinen, llinen, noin 3-9 vuorokautta Lääke- ja huumevieroituksessa yleensä 14 vrk Vieroitusoireita lievitetää ään n erityishoidoilla; kuten hieronnalla, akupunktiolla ja aromaterapialla Henkilökuntaan kuntaan kuuluvat lääl ääkäri, sosiaaliterapeutti, sairaanhoitajia sekä ohjaajia Osoite: Vähäheikkiläntie Turku Puh. (02) , NUOHO puh. (02) fax. (02)

31 Yhteenveto Hoitojärjestelm rjestelmä ja hoidon porrastus perustuu päihdehuoltolakiin ja asetuksiin Turun seudun päihdehoidolla p ei ole katto- organisaatiota ja kenttää leimaa hajanaisuus Hoitopaikkoja on paljon Yhteistyön n tiivistämisen tarve Hoitopolkuja on useita Päivystyksellistä hoitoa päihdeongelmiin p tarjoavaa yksikköä ei ole Linkki: antavat.stakes.fi/fi/index.htm

32 Kiitos! Mika Kallio, LL vs. apulaisylilääkäri TYKS, addiktiopoliklinikka

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Salo on kehittyvä viherkaupunki, jossa eri-ikäisten ihmisten on hyvä elää : n Sami

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 Työryhmä: Rauni Kujala, terveyskeskuslääkäri Marja Leskelä, mielenterveyshoitaja, perheterapeutti Mirja Maksimainen, työterveyshoitaja Juha Niemelä, vanhempi konstaapeli

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA Asiakastyytyväisyyskysely Lahden A-klinikan asiakkaille palveluiden laadusta Tiia Kankala Satu Sinisalo Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KAINUULAISTEN HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN HOITO. -varhaispuuttumisesta kuntoutukseen

KAINUULAISTEN HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN HOITO. -varhaispuuttumisesta kuntoutukseen Liite nro: 1 KAINUULAISTEN HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN HOITO -varhaispuuttumisesta kuntoutukseen Huumeprojekti I 1.8.2002 31.12.2004 Huumeprojekti II 1.7.2004-31.12.2005 Loppuraportti Eeva Anttila Satu Rusanen

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset. kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun. kunnissa. kuntakierroksen raportti

Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset. kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun. kunnissa. kuntakierroksen raportti Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun kunnissa kuntakierroksen raportti Sosiaalityöntekijä Raili Kangasluoma Projektikoordinaattori Minna Laitila Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÄHEISEN MENETYS palveluopas auttajille. Turku 2011

LÄHEISEN MENETYS palveluopas auttajille. Turku 2011 SISÄLTÖ LÄHEISEN MENETYS palveluopas auttajille Turku 2011 NÄIN KOHTAAT LÄHEISENSÄ MENETTÄNEEN ASIAKKAASI 2 KRIISIRYHMÄT 3 JULKISEN SEKTORIN PALVELUT 3 SEURAKUNNAT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT 4 TERAPIAPALVELUT

Lisätiedot

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 LAPSEN JA PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Kenen luona lapsi asuu Kunta Lapsen henkilötunnus

Lisätiedot

KUNNITTAISTEN KUULEMISTILAISUUKSIEN LOPPURAPORTTI

KUNNITTAISTEN KUULEMISTILAISUUKSIEN LOPPURAPORTTI 2014 KUNNITTAISTEN KUULEMISTILAISUUKSIEN LOPPURAPORTTI 13 29 vuotiaiden palveluita Keski-Pohjanmaalla VARTU julkaisut 1/2014 Pia Fraktman & Pia Hakala Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA

SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA Minna Laitila Projektikoordinaattori Pohjanmaa hanke/sonet Botnia Maaliskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS TERVEYSKESKUS www.hel.fi/terveyskeskus Terveyspalvelujen neuvonta (09) 10023 MIELENTERVEYSPALVELUT www.hel.fi/terveyskeskus > Terveyspalvelut >Mielenterveyspalvelut

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Heini Kapanen, Anne Leinonen Kokemusarviointi Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Hoitoon ohjautuminen, hoito ja avohoitoon siirtyminen Kokemusarvioijat:

Lisätiedot