Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus kello (11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 29.8.2008 kello 10.40 1 (11)"

Transkriptio

1 Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus kello (11) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TURVATIIMIN KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO EDELLISEN VUODEN TASOLLA,TASE JA RAHOITUSASEMA PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI Q2/2008 LYHYESTI - Liikevaihto kasvoi sekä edelliseen vuoteen +3,9% että ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna +5,6% - Liiketulos parani merkittävästi verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen - Suunnattu osakeanti paransi sekä tasetta että rahoitusasemaa merkittävästi Omavaraisuus 50,4% ja nettovelkaantumisaste 30,1% - Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos paranee toisesta vuosineljänneksestä TURVATIIMI LYHYESTI Q2/2008 Q1/2008 Q2/ / /2007 Liikevaihto 6 990, , , , ,3 Liiketulos -504, ,7-247, ,3-226,2 Tulos ennen veroja -776, ,4-385, ,1-585,9 Katsauskauden tulos -775, ,0-378, ,3-591,7 Omavaraisuusaste 50,4% 30,2% Nettovelkaantumisaste 30,1% 129,7% TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA Toisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat vielä kertaluontoiset kulut, mutta suunta on jo oikea. Tulosparannus ensimmäiseen vuosineljännekseen oli merkittävä. Kehittämistoimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa positiivisesti. Saavuttaaksemme toivotun tulostason jatkamme edelleen kiinteiden kulujen karsimista ja tehostamme uusasiakashankintaamme, sanoo toimitusjohtaja Eero Kukkola. TULOS JA TASE Turvatiimi Oyj:n liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 6,990 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 6,727 miljoonaa euroa) ja liiketulos -0,505 miljoonaa euroa (-0,247 miljoonaa euroa), joka sisältää kertaluonteisia eriä 0,309 miljoonaa euroa. Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 13,609 miljoonaa euroa (13,524 miljoonaa euroa). Katsauskauden tulos ennen veroja oli -3,094 miljoonaa euroa (- 0,586 miljoonaa euroa). Alkuvuoden tulokseen vaikutti 1,864 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut ja alaskirjaukset. Tulos/osake (laimentamaton) oli katsauskaudella -0,03 euroa (-0,01 euroa). Turvatiimi-konsernin oma pääoma oli 9,498 miljoonaa euroa (6,169 miljoonaa euroa), omavaraisuusaste 50,4 % (30,2 %) ja nettovelkaantumisaste 30,1 % (129,7 %). Konsernin likvidit varat olivat 1,301 miljoonaa euroa (0,234 miljoonaa euroa). Katsauskauden aikana yhtiö jatkoi edelleen kiinteiden kulujen karsimista sekä keskitti voimavaroja myynnin kasvattamiseen ja tehostamiseen. Myös yhtiön palveluorganisaatiota uudistettiin alkaen. Taloushallinnon sisäistämisen siirtoprojekti saatiin suunnitelmien mukaisesti päätökseen kesäkuun aikana.

2 Ylimääräinen yhtiökokous päätti noin 6 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin kaikki tarjotut uutta yhtiön osaketta merkintähintaan 0,18 euroa/osake. Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy merkitsi uusista osakkeista antamansa merkintätakauksen nojalla yhteensä kappaletta, jolloin Atine Group Oy:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä nousi 64,1 prosenttiin. Yhtiön omavaraisuusaste nousi 50,4 %:iin (30,2 %) ja nettovelkaantumisaste laski 30,1 %:iin (129,7 %). Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos Turvapalvelut , , ,9 830,2 Turvatekniikka 975,9 844,7-123,9 72,4 Kohdistamattomat -0,1 12, , ,8 erät Yhteensä , , ,3* -226,2 * Sisältää kertaluonteisia eriä 1,240 miljoonaa euroa ja liikearvon ja asiakassopimusten alaskirjauksia 0,624 miljoonaa euroa. TURVAPALVELUT Turvapalveluiden liikevaihto oli 12,633 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli liikevaihto oli noin -0,3 % pienempi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden liiketulos oli -1,209 miljoonaa euroa eli -9,6 % liikevaihdosta. Turvapalvelut Liikevaihto, EUR , ,7 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä, EUR, -145,9 830,2 Liiketulos, EUR ,9* 830,2 Liiketulos, % -9,6% 6,6% Henkilöstö * Sisältää kertaluonteisia kustannuksia 0,439 miljoonaa euroa ja liikearvon ja asiakassopimusten alaskirjauksia 0,624 miljoonaa euroa. TURVATEKNIIKKA Turvatekniikan liikevaihto ei kehittynyt odotusten mukaisesti katsauskaudella ja oli 0,976 miljoonaa euroa. Turvatekniikan liiketulos -0,124 miljoonaa euroa eli -12,7 % liikevaihdosta. Turvatekniikan myynti tulee katsauskauden päättymisen jälkeen kehittymään positiivisesti Yhtiön solmittua noin 0,5 miljoonan euron suuruisen toimitussopimuksen. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen suunnitteluun, asentamiseen ja huoltoon. Turvatekniikka, Liikevaihto, EUR 975,9 844,7 Liiketulos, EUR -123,9 72,4 Liiketulos, % -12,7% 8,6% Henkilöstö 18 26

3 TURVATIIMI GROWTH CAPITAL OY Katsauskaudella Turvatiimi Growth Capital Oy:n kaikki osakkeet siirtyivät Turvatiimi Oyj:lle vastikkeetta ja yhtiöstä tuli Turvatiimi Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Turvatiimi Growth Capital Oy:llä ei ole tällä hetkellä toimintaa. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 805 (vuoden 2007 lopussa 772). Katsauskauden aikana yhtiön johdossa tapahtui merkittäviä muutoksia yhtiön toimitusjohtajana aloitti Eero Kukkola, talous- hallintojohtajana Merja Sohlberg (joka nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi ) myyntijohtajana Jyrki Lehto palveluorganisaatioiden uudistuksen jälkeen turvapalveluiden palvelujohtajana toimii Juhani Pohjolainen ja tekniikkapalvelut palvelujohtajana Kimmo Koivunen. INVESTOINNIT Katsauskauden aikana ei tehty merkittäviä normaaleista korvausinvestoinneista poikkeavia investointeja. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Kim Nyberg, Teija Andersen, Mika Aarnikka ja Jan Laukka sekä uutena jäsenenä Alexander Ehrnrooth. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus). Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on enintään kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallitus ei jakanut optio-oikeuksia optionsaajille katsauskauden aikana. Vahvistaakseen Yhtiön tasetta ja rahoitusasemaa, alentaakseen rahoituskustannuksia sekä parantaakseen Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toimeenpanoedellytyksiä ylimääräinen yhtiökokous päätti noin 6 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista, jossa hallituksen nimeämien enintään 10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi tarjottiin yhteensä uutta yhtiön osaketta merkintähintaan 0,18 euroa/osake. Kaikki tarjotut osakkeet

4 merkittiin merkintäaikana. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 41,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja 29,5 prosenttia osakeannin rekisteröinnin jälkeen. Ylimääräinen yhtiökokous kumosi hallituksen käyttämättömät osakeantivaltuudet ja valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus). Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Vuoden 2008 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli ,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Katsauskauden aikana toteutettiin hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti osakkeen suunnattu osakeanti merkintähintaan 0,22 euroa/osake sekä ylimääräisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti osakkeen suunnattu osakeanti merkintähintaan 0,18 euroa/osake. Osakkeet suunnattiin hallituksen päättämien institutionaalisten ja ammattimaisten sijoittajien merkittäväksi. Uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa alkaen. Katsauskauden lopussa yhtiön osakepääoma oli ,60 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä osaketta. Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa Yhtiökokoukset. Yhtiö irtisanoi LP-markkinatakaussopimuksensa Remium AB:n kanssa. Takaus osakkeelle päättyi , eikä yhtiön osakkeella siten ole markkinatakausta. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön nykyinen, Virala Oy Ab konserniin kuuluva, emoyhtiö Atine Group Oy ilmoitti tekevänsä arvopaperimarkkinalain 6 luvun mukaisen vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeiden merkintään oikeuttavista optio-oikeuksista. Tarjottava vastike oli 0,22 euroa käteisenä kustakin osakkeesta. Optio-oikeuksista tarjottu vastike oli 0,01 euroa optio-oikeudelta. Hallitus antoi ostotarjousta koskevan lausunnon Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi ja päättyi Ostotarjouksen hyväksyi 574 osakkeenomistajaa yhteensä osakkeen osalta ja 13 optionhaltijaa yhteensä optio-oikeuden osalta. Näin ollen ostotarjouksen lopullisena tuloksena osakkeiden osalta annettujen hyväksyntöjen perusteella Atine Group Oy:n omistusosuus saavutti 55,68 prosenttia. Ostotarjouksen nojalla tehtävät kaupat toteutettiin Ostotarjouksen seurauksena Yhtiöstä tuli Virala Oy Ab konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n tytäryhtiö Atine Group Oy:n omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli 64,11%. Yhtiön 20 suurinta osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 89,05% yhtiön osakkeista ja äänistä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö on jatkanut edelleen kiinteiden kulujen karsimista sekä keskittänyt voimavaroja myynnin kasvattamiseen ja tehostamiseen. Taloushallinnon toimintojen kehittämistä jatketaan edelleen. IT -verkon parantamiseen liittyvä investointiprojekti on aloitettu. Yhtiön hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään varsinaisessa yhtiökokouksessa liikkeeseen laskettujen ja jakamatta olevien optio-oikeuden mitätöimisestä sekä enintään

5 optio-oikeuden antamisesta yhtiön avainhenkilöstölle. Optio-oikeudet oikeuttaisivat merkitsemään välisenä aikana yhteensä uutta osaketta merkintähintaan 0,18 euroa/osake. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Atine Group Oy ilmoitti tukevansa hallituksen optio-ehdotusta 64,11%:n ääniosuudellaan. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta, kirjaa yhtiö optio-ohjelmasta kolmannen vuosineljänneksen tulokseen IFRS säännösten mukaisesti yhteensä noin 174 tuhannen euron suuruisen kulun. Kulukirjauksella ei ole kassavaikutusta. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, yllättävä asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa sekä listalleottoesitteessä YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Omassa toiminnassaan Turvatiimi pyrkii ympäristöystävällisiin ratkaisuihin esimerkiksi kierrätyksellä. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34- standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. NÄKYMÄT Turvatiimi Oyj arvioi, että yhtiön liikevaihto 2008 tulee olemaan vuoden 2007 tasolla tai hieman korkeampi (aikaisempi ennuste edellisvuotta alhaisemmalla tasolla). Kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan paranevan toisesta vuosineljänneksestä. Vuoden 2008 liiketulos tulee olemaan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, aikaisemman ennusteen mukaisesti, alkuvuoden raskaiden kertaluonteisten kulujen ja alaskirjausten johdosta. TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1-6/08 1-6/ /07 4-6/08 4-6/07 LIIKEVAIHTO , , , , ,6 Liiketoiminnan muut tuotot 175,9 53,8 99,2 76,8 39,3 Materiaalit ja palvelut ,9-973, ,9-652,2-526,2 Henkilöstökulut , , , , ,3 Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,0-537, ,2-208,0-249,4 LIIKETULOS ,3-226, ,5-504,6-247,1 Rahoitustuotot ja -kulut -601,8-359, ,5-272,0-138,1 KATSAUSKAUDENTULOS ENNEN VEROJA ,1-585, ,9-776,6-385,2 Verot -23,2-5,8 1,1 1,4 6,8 KATSAUSKAUDEN TULOS ,3-591, ,8-775,2-378,4 Tulos / osake laimentamaton, EUR -0,03-0,01-0,06 (laimennusvaikutusta ei synny)

6 TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset 941, , ,8 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo , , ,6 Muut aineettomat hyödykkeet 1 844, , ,7 Sijoitukset 15,5 175,4 15,5 Saamiset 0,7 4,6 4,6 Yhteensä , , ,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 264,8 296,2 242,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 498, , ,8 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 1 301,0 234,1 105,6 Yhteensä 4 063, , ,9 VARAT YHTEENSÄ , , ,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma , , ,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman 9 906,0 310, ,4 rahasto Kertyneet voittovarat , , ,8 Yhteensä 9 497, , ,3 Oma pääoma yhteensä 9 497, , ,3 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 42,8 48,4 45,6 Varaukset 50,4 67,2 50,4 Korolliset velat 3 182, , ,1 Korottomat velat 11,2 11,2 11,2 Yhteensä 3 287, , ,4 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 5 001, , ,5 Varaukset 73,4 8,4 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 979, , ,1 Yhteensä 6 053, , ,4 Velat yhteensä 9 341, , ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , ,0

7 SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttiraportointi, Liikevaihto Turvapalvelut Turvatekniikka Kohdistamattomat Konserni yhteensä Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Turvapalvelut Turvatekniikka Kohdistamattomat erät Liikevoitto/tappio yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Katsauskauden tulos ennen veroja Verot Katsauskauden tulos LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Svop* Kertyneet Oma pääoma pääoman rahasto voittovarat yhteensä muutoksesta Oma pääoma Katsauskauden tulos Osakeanti Osakeanti Oma pääoma * Svop = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Svop* Kertyneet Oma pääoma pääoman rahasto voittovarat yhteensä muutoksesta Oma pääoma Osakeperusteisten 4 4 maksujen kustannus Osakeantikulut -4-4 Muut muutokset -1-1 Katsauskauden tulos Osakeanti Käytetty ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma * Svop = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

8 RAHAVIRTALASKELMA Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto ,3-591,7 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity 445,4 371,1 maksutapahtumaa Arvonalennukset 865,3 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 435,7 342,4 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos 89,7-19,7 Vaihto-omaisuuden muutos -22,4 9,7 Osto- ja muiden velkojen muutos ,8 99,9 Maksetut korot -126,4-347,7 Muut rahoituskulut -320,3 0,0 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 11,1 5,2 Liiketoiminnan nettorahavirta ,0-130,8 Investointien rahavirrat Muut sijoitukset 3,9 0,0 Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 128,2 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 39,5 0,0 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuus- -94,7-83,9 hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -42,8-56,6 Investointien nettorahavirta -94,1-12,3 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 8 573,0 310,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 453,4 500,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,3-650,6 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,7-62,1 Rahoituksen nettorahavirta 4 645,5 97,3 Yhteensä 1 195,4-45,7 Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa 105,6 279,8 Rahavarat katsauskauden lopussa 1 301,0 234,1 Muutos 1 195,4-45,7

9 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistettujen tappioiden määrä on noin 48 Meur. TUNNUSLUVUT Liikevaihto, , , ,3 Liiketulos, ,3-226, ,5 Tilikauden tulos, ,3-591, ,8 Tulos / osake laimentamaton, EUR -0,03-0,01-0,06 Oma pääoma / osake laimentamaton, EUR 0,08 0,10 0,06 Oman pääoman tuotto, % -91,1% -18,7% -71,5% Sijoitetun pääoman tuotto, % -43,2% -3,0% -23,4% Omavaraisuusaste, % 50,4% 30,2% 21,3% Nettovelkaantumisaste, % 30,1% 129,7% 198,0% Taseen loppusumma, , , ,0 Osakekohtaisiin tunnuslukuihin ei synny laimennusvaikutusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuosikertomuksessa 2007 sivulla 74. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla. EHDOLLISET VELAT Kiinnitykset SITOUMUKSET Leasingvastuut Vuokravastuut Muut vastuut Yhteensä KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET 1-6/ /2007 Pitkäaikaiset korolliset velat , ,8 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos ,4 304,9 Pitkäaikaiset korolliset velat , ,7 Lyhytaikaiset korolliset velat , ,1 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -663,8-679,9 Lyhytaikaiset korolliset velat , ,2

10 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET 1-6/ /2007 Vaihto-omaisuus ,5 305,9 Vaihto-omaisuuden muutos 97,8-9,7 Vaihto-omaisuuden arvonalentuminen -75,5 0,0 Vaihto-omaisuus ,8 296,2 VARAUSTEN MUUTOS 1-6/ /2007 Varaukset yhteensä ,2 84,0 Varausten muutos 56,6-8,4 Varaukset yhteensä ,8 75,6 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1-6/ /2007 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,8 Investoinnit 42,8 59,2 Vähennykset -64,7 0,0 Poistot -212,6-241,0 Arvonalentumiset -623,8 0,0 Kirjanpitoarvo , ,9 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,5 Investoinnit 94,7 83,6 Vähennykset -39,5 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -232,9-296,9 Arvonalentumiset -167,7 0,0 Kirjanpitoarvo , ,2 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Johdon työsuhde-etuudet: Palkat ja muut lyhytaikaiset 561,4 399,3 työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut 0,0 3,9 Yhteensä 561,4 403,2 Korolliset velat 0,0 500,0 omistajayritykseltä Turvatiimin johtoon kuuluvat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Toisen vuosineljänneksen aikana maksettiin pois käytössä ollut luottolimiitti Atine Group Oy:ltä. Katsauskauden aikana on maksettu korkokuluja Atine Group Oyj:lle noin 0,039 miljoonaa euroa sekä takausprovisiota suunnatusta annista noin 0,300 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Atine Group Oy merkitsi suunnatuissa osakeanneissa ja yhtiön uusia osakkeita yhteensä noin 7,694 miljoonalla eurolla.

11 SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS Turvatiimi Oyj julkistaa seuraavan osavuosikatsauksen ajalta perjantaina TURVATIIMI OYJ Eero Kukkola toimitusjohtaja Lisätietoja: Eero Kukkola, puh

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9)

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9) Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Katsauskauden päätapahtumat: - Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja kasvoi 23,8 prosenttia

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Tammi-kesäkuu lyhyesti:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 SISÄLTÖ 4 5 10 16 20 32 34 36 38 40 54 72 74 75 76 78 80 84 92 95 96 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallitus ja toimitusjohtaja

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 13.20 TURVATIIMIN KANNATTAVUUS PARANI JA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA NOUSI SELVÄSTI POSITIIVISEKSI

Turvatiimi Oyj Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 13.20 TURVATIIMIN KANNATTAVUUS PARANI JA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA NOUSI SELVÄSTI POSITIIVISEKSI Turvatiimi Oyj Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 13.20 TURVATIIMI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 TURVATIIMIN KANNATTAVUUS PARANI JA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA NOUSI SELVÄSTI POSITIIVISEKSI Tammi-joulukuu

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 TURVATIIMI OYJ Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.05

Turvatiimi Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.05 Turvatiimi Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.05 TURVATIIMI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 VARTIOINTI- JA TURVALLISUUSPALVELUILLA HAASTAVA VUOSI, RESPONDA 113 OY:N OSAKKEIDEN MYYNNILLÄ MERKITTÄVÄ

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA Kaudelta 1.1.-31.12.2010 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 TURVATIIMI OYJ Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhtiö arvioi, että myös liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laskee vuodesta 2013.

Yhtiö arvioi, että myös liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laskee vuodesta 2013. TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Tammi-maaliskuu 2014 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja) liikevaihto 2,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa) operatiivinen liikevoitto

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2007 - Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 3,75 miljoonaa euroa 31.3.2007 (0,0 milj.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

ORALIN KASVU JATKUU VAHVANA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

ORALIN KASVU JATKUU VAHVANA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 29.10.2009 klo 13.45 ORALIN KASVU JATKUU VAHVANA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 - Liikevaihto 23,6 (18,7) milj. euroa, kasvua 25,8 % - Liiketulos 0,5 (0,0) milj. euroa

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

TRAINERS HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TRAINERS HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja) liikevaihto 8,0 milj. euroa (10,1 milj. euroa) operatiivinen liiketulos

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2013 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi-maaliskuu lyhyesti: - Liikevaihto 14,2

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Olennaisimmat erot 12.2.2015 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen:

Olennaisimmat erot 12.2.2015 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen: TRAINERS HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 Trainers House Oyj julkaisi tilinpäätöstiedotteen 12.2.2015. Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen yhtiö on arvioinut uudelleen tasearvojen

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 28.2.2013 klo 15.00 TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA NELJÄS

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI 24 %, TULOS POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

LIIKEVAIHTO KASVOI 24 %, TULOS POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.3.2010 klo 12.00 LIIKEVAIHTO KASVOI 24 %, TULOS POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 - Liikevaihto 32,3 (26,0) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

Tulikivi Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2007 6.2.2008. Tilinpäätös 1-12/2007

Tulikivi Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2007 6.2.2008. Tilinpäätös 1-12/2007 Tulikivi Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2007 6.2.2008 Tilinpäätös 1-12/2007 - Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 69,9 milj. (82,1 milj. v.2006) - Tulos ennen veroja oli 0,2 (7,8) milj.. - Liiketoiminnan

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot